Erişilebilirlik Butonu
Kapat
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Dokümanlar Sayfası

Sayfa İçeriği

Dokümanlar Sayfası

Kırsal Yerleşme Alanlarında Yapı Denetim Hakkında Kanun Uygulaması
Kırsal Yerleşme Alanlarında Yapı Denetim Hakkında Kanun Uygulaması
Doğalgaz Isıtma Sistmi
Doğalgaz Isıtma Sistemi
İmar Durumu
Yapılaşmaya Müsait Olmayan Parsellerin Tevhidi Sonrası TAKS ve KAKS Hesabı
Ayrık Nizam Parselde Bitişik Yapı Yapılması
İmar Durumu
İmar Durumu
İmar Durumu
İmar Durumu
İmar Durumu
Çıkmalar
Çıkmalar
Kapalı Çıkmasız Bina Uygulamaları
Kamusal Alana Komşu Bahçelere Yapılacak Çıkmalar
Parselasyon - Tevhit - İfraz
Tevhit
İfraz
Parselasyon Planı İptali
Parselasyon Planı İptali
Tevhit- İfraz
Müştemilatlar
Zorunlu Müştemilat (Kapıcı Dairesi)
Maden Sahasındaki Geçici Tesisler
Maden Sahasındaki Geçici Tesisler
Yapı Ruhsatı
Yapı Ruhsatı
Yapı Ruhsatı
Elektronik Haberleşme İstasyonu
Bina Üzeri Haberleşme İstasyonu
Baz İstasyonu
Elektronik Haberleşme İstasyonu
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Emsal (KAKS)
Açık Çıkma ve Bina Giriş Holü
Bina Giriş Holü
Sobalı Binalarda İlave Isıtma Sistemi
Emsal (KAKS)
Merdiven ve Asansör Önü Sahanlıkları - Apartman Giriş Holü
Isı ve Tesisat Alanları
Merdivenler - Çatılar - Havuz
Teknik Hacimler
Kapalı Yüzme Havuzları
Çocuk Oyun Alanları
Geçici 3. Madde
Esaslı Tadilat
Ruhsat Süresi ve İnşaatı Devam Eden Yapılarda Tadilat
Fenni Mesuliyet
Fenni Mesul Harita Mühendisi
Güneş Enerji Sistemleri
Güneş Enerji Sistemleri
Güneş Enerji Sistemleri
GES
İstinat Duvarı
İstinat Duvarı Ruhsatı
İstinat Duvarı Alan Hesabı
İstinat Duvarı
İstinat Duvarı Alan Hesabı
Kotlandırma-Kademelendirme
Kademelendirme
Kotlandırma ve Kademelendirme
Kat Yükseklikleri - Çıkmalar - Çatılar - KAKS (EMSAL) - Otopark
Kat Yükseklikleri - Çıkmalar - Çatılar - KAKS (EMSAL) - Otopark
Mevcut Yapı Ruhsatı Başvuruları
Mevcut Yapı Ruhsatı Başvuruları
Otopark
Sanayi Alanlarında Ayrılacak Otopark Alanı
Otopark İhtiyacı
Eğimi %20 'den Fazla Yollardan Cephe Alan Parsellerde Otopark Giriş-Çıkışı
Otopark İhtiyacının Bedel Ödemek Suretiyle Karşılınıp Karşılanamayacağı
Sit Alanlarında Otopark İhtiyacının Karşılanması
Otopark Yerleşimi
Tadilat Ruhsatı Başvuruları ve Otopark Yönetmeliği
Eğimi %20 'den Fazla Yollardan Cephe Alan Parsellerde Otopark Giriş-Çıkışı
Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde Otopark Bedeli Tahsili
Önbahçede Otopark Yeri Ayrılması
Otopark Yönetmeliğinin 10/1 Maddesi Doğrultusunda Yürütülecek İşlemler
Tescilli Yapılarda Otopark Bedeli
Otopark
Otopark
Otopark
Otopark
Tadilat Ruhsatı Taleplerinde Otopark İhtiyacı
Otopark
Otopark
Otopark
Otopark
Riskli Yapılardaki Muafiyetler
Riskli Yapılardaki Muafiyetler
Taban Alanı - TAKS
Taban Alanı Katsayısı
Tadilat Ruhsatı
Proje Tadilatı
İki Dükkanın Tek Dükkana Dönüşümü
Subasman Kotu Tadilatı
Açık Havuz İlavesi
Açık Havuz İlavesi
Tadilat Ruhsatı
Tadilat ile Basit Tamir ve Tadil
Gri Su - Yağmursuyu Hasat Sistemleri
Yağmursuyu Toplama Havuzları
Gri Su ve Yağmur Suyu Toplama Sistemi
Yangın Merdiveni
Yangın Merdiveni
Kaçış Merdiveni, Rıht Yüksekliği ve Basamak Sayısı
Yapı Aplikasyon Projesi
Yapı Aplikasyon Projesinin İmzalanması ve Ruhsat Aşamasında Harita Mühendislerinden İstenecek Belgeler
Yapı Formlarının İmzalanması
Yapı Formlarının Vekaleten İmzalanması
Yapı Piyesleri
Yapı Piyesleri
Yapı Piyesleri
Yapı Piyesleri
Yapı Piyesleri
Yeniden Ruhsat
Yeniden Ruhsat İşlemleri
Zemin Kat Taban Seviyesi
Zemin Kat Taban Seviyesi
Pergola
Pergola
Pergola ve Merdiven Genişliği
Muvakkat Yapılar
Muvakkat İnşaat İzni
Muvafakat
Müellif Vefatı
Muvafakat