Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

25° hava durumu ikonu

Tıbbi Atıklar Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği


25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. Maddesi (i) bendi kapsamında; tıbbî atıkların toplanması, taşınması ve bertarafına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, bunun için gerekli tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi veya işlettirilmesi için Büyükşehir Belediyeleri yetkili kılınmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan “İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi Ve Sterilizasyon Tesisinin Kurularak 10 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi” kapsamında; İzmir İli sınırları içinde yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, muayenehaneler, revirler ile talepte bulunan evlerden (diyaliz hastaları) kaynaklanan tıbbi atıkların yönetimi için, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde lisanslı araçlarla bir toplama, taşıma sistemi oluşturularak İzmir ili sınırları içerisinde bir “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi” kurulumu tamamlanmıştır. 16.03.2020 tarihinden itibaren günlük yaklaşık 21 ton/gün miktarında oluşan tıbbi atıklar, İzmir ilinde faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde sterilizasyon işlemine tabi tutularak akabinde mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmektedir.

Ayrıca tıbbi atık tanımına giren fakat bertaraf yöntemi yakma prosesi olan patolojik tıbbi atıkların da sağlık kuruluşlarından Yönetmeliğe uygun olarak tıbbi atık araçlarıyla toplanması ve yakma yöntemiyle bertaraf edilmek üzere lisanslı tesislere gönderilmesi süreçleri İBB tarafından yetkilendirilmiş Miroğlu A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmektedir

İzmir İli Tıbbi Atık Yönetim Planı için tıklayınız (30.2MB PDF)

Tıbbi Atık Sözleşmesi
Hastane, poliklinik, muayenehane vb. sağlık kuruluşları ile tıbbi atık üreten diğer sağlık birimleri veya kişilerin, tıbbi atıklarının toplanıp taşınması ve sterilizasyon işlemine tabi tutulabilmesi için Atık Yönetimi Planlama ve Denetim Şube Müdürlüğümüze şahsen başvuruda bulunarak “Tıbbi Atık Sözleşmesi” imzalamaları gerekmektedir.

Şahsen başvuru işleminin yapılamadığı durumlarda; aşağıda yer alan “Tıbbi Atık Sözleşmesinin” çıktısı alınarak imza yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle Atık Yönetimi Planlama ve Denetim Şube Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili Müdürlükte diğer sözleşme taraflarınca da imza işlemlerinin takriben 72 (yetmiş iki) saat içerisinde tamamlanması akabinde başvuru sahibi ile iletişime geçilerek sözleşmenin 1 nüshası atık üreticisine teslim edilecektir.

Tıbbi Atık Sözleşmesi için tıklayınız (pdf 738 KB)

Tıbbi Atık Sözleşmesi ile ilgili her türlü sorunuz için; 293 19 90 telefon numarasını arayabilirsiniz.
 
Şahıs Başvuru Belgeleri
1. Tıbbi Atık Toplama Talep Formu (indirmek için başlığı tıklayınız)
2. Vergi Levhası (Tıbbi atıkların alınması istenilen adrese ait)
3. Kaşe (Kaşe yok ise diploma numarası)
 
Kurum Başvuru Belgeleri
1. Tıbbi Atık Toplama Talep Formu (indirmek için başlığı tıklayınız)
2. Vergi Levhası (Tıbbi atıkların alınması istenilen adrese ait)
3. Ticaret Sicil Kaydı
4. İmza Sirküleri
5. Vekaletname (Başvuruyu yapan kişi başkası ise)
6.Kaşe
 
Sözleşme ve talep formu aynı imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.
Sözleşmenin imzalanmasından sonra tıbbi atık üreticilerinin, 425 32 25 numaralı "ALO TIBBİ ATIK " hattını arayarak, yetkilendirilmiş firmaya toplama başvurusu yapması gerekmektedir.
 
 Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilizasyon ve Bertaraf Ücreti 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince 2024 yılında tüm sağlık kuruluşları için uygulanan tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf ücreti 16 TL/kg+KDV'dir. 

Patolojik Atık Toplama, Taşıma ve Yakma Ücreti 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince tüm sağlık kuruluşlarına 2024 yılı için patolojik atıklar, toplama, taşıma ve yakma işlemi için uygulanan ücret 45 TL /kg+KDV'dir.