İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği


T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-2/3                                           Toplantı Tarihi   : 14/02/2020 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                  Toplantı Saati      : 18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ
1- Göç ve Uyum Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
2- Aile ve Çocuk Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
3- Kooperatifler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
III. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı Yurt Dışı Görevlendirilmesine İlişkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Bu çerçevede İdaremiz Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan Turgay AKKAYA, TECO firmasının daveti üzerine 09/11/2019-17/11/2019 tarihleri arasında görevli-izinli olarak Tayvan'da Akıllı Şehirler, Elektrikli Araçlar, Teleferik Sistemleri ve Akıllı Aydınlatma Sistemleri konularında teknik incelemelerde bulunmak üzere yer almıştır. Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.  (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.1659-E.24870)
2. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı Yurtdışı Görevlendirilmesine İlişkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından Meclis Kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 4-8 Şubat 2020 tarihleri arasında Urban 20 (U20) ön hazırlık ve rehberlik toplantısı gerçekleşmiştir. Belediyemizden iki kişi ulaşım (uçak), konaklama ve kent içi ulaşım masrafları Riyad kenti tarafından karşılanmak üzere toplantıya davet edilmiştir. Toplantıya Belediyemizi temsilen katılan İBB Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye mihmandarlık etmek üzere Dış İlişkiler Şube Müdürlüğümüz personeli Nazmi Mert TÜRKBEN, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 4(b) maddesi kapsamında 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında toplantı için görevlendirilmiştir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.38136)
3. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımında Meclis Kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. Check Point 2020 Müşteri Konferansı "Check Point Siber Güvenlik Zirvesi" 04/02/2020-06/02/2020 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentinde gerçekleştirilmiştir. Konferansa katılım ücreti, yol ve konaklama masrafları davetiye sahibi Check Poınt Yazılım Teknolojileri Paz. A.Ş. firmasınca karşılanmıştır. 04/02/2020-06/02/2020 tarihlerinde düzenlenen konferansa 03/02/2020 tarihli ve 92055369-903.99-E.28860 sayılı Başkanlık Olur’una istinaden Kurumumuz adına katılmak üzere Bilgi Ağları Şube Müdür Vekili Murat GİLGİL ile Yazılım Şube Müdürlüğü personeli Egemen AKKOYUN görevlendirilmişlerdir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Bilgi İşl. Dai.Bşk.E.40483)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Almanya'nın Berlin kentinde her yıl düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'na, 3-5 Mart 2020 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra GÖKCE, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE ve yapılacak olan toplantılar sonrası temasları sürdürmek üzere 3-8 Mart 2020 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven EKEN'in katılması, 6-7 Mart 2020 tarihlerinde İspanya'nın Valencia kentinde Valencia Belediye Başkanı ile bir takım görüşmeler yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra GÖKCE ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin katılması, söz konusu tarihlerde yapılacak olan seyahatlere ait ulaşım (havayolu ile) giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri ve tüm yasal giderlerin (pasaport harcı, alan vergisi, yurtdışı çıkış harçları vb.) Belediyemizin ilgili müdürlüklerin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Kaleminden karşılanması hususunun görüşülmesi.(Özel Kalem Md.E.41153)
2. 04 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan “ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı” ile 17 - 19 Mart 2020 tarihleri arasında Moskova”da düzenleneck olan “MITT Moskova Uluslararası Turizm Fuarı”nda İzmir, Belediyemiz ve İzmir Valiliği tarafından temsil edilecek olup, söz konusu Fuarlara katılmak üzere İZELMAN A.Ş. kadrosunda görevli, Basın Yayın Şube Müdürlüğünde Foto Muhabiri olarak görev yapmakta olan Emirali KOKAL (S.No: 17349)’ın görevlendirilmesi,  03 – 08 Mart 2020 ve 16 - 19 Mart 2020 tarihleri arasında görevli – izinli sayılması ve konaklama, uçakla ulaşım, yemek ve ilgili diğer yasal giderlerinin Basın Yayın Şube Müdürlüğü Bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Basın Yayın ve Halk. İliş. Dai. Bşk. E.40477)
3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu kadro derece değişikliğinin iptal-ihdası için önerge eki cetvellerinin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk. E.1720/E.25757)
4. İdari İşler Şube Müdürlüğü demirbaşında bulunan 2008 model, 35 UF 063 plaka no’lu, Fort Transit marka, 1 (bir) adet kamyonetin ESHOT Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Des. Hiz. Dai. Bşk.E.40487)
5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2318 ada, 103 no’lu taşınmazın, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.40475)
6. Narlıdere Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, Huzur Mahallesi, 6226 ada, 2 no’lu (821,00 m²) taşınmazın Belediyemiz mülkiyetinde olan 789/2399 (270,00 m²) hissesinin imar planı kullanımı doğrultusunda bölgede yaşayan insanların temel sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanımına yönelik olarak düzenlenen Protokol kapsamında, Narlıdere Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.41195)
7. Ödemiş Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait Üç Eylül Mahallesi, 412 ada, 79 no’lu (5555.87 m²) taşınmazın Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanımına yönelik olarak düzenlenen Protokol kapsamında, Ödemiş Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.41197)
8. Balçova Belediye Başkanlığının; Korutürk Mahallesinde yapılan 124 no'lu parselasyon planı sonucu ekli krokide belirtildiği şekilde yeni oluşan meydan ve yolların "Agamemnon Meydanı", "Termal Sokak", "Gençlik Sokak", "Ahmet Piriştina Sokak", "Ilıca Sokak", "Esenlik Sokak", "Hayat Sokak" ve "Sağlık Sokak" olarak isimlendirilmesi talebi ile yine bu çalışma kapsamında 124 no'lu parselasyon ile imar adaları içinde kalan mevcut Sera Sokağın da kapatılması hususlarının görüşülmesi. (Harita ve CBS Dai.Bşk.E.41201)
9. Kanada merkezli 7.328 kişinin katıldığı “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda birinci olan İzmir, Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Elanur AKINCI’nın başarısının teşvik edilmesi amacıyla 5 adet Cumhuriyet Altını veya karşılığı para değeri ile ödüllendirilmesi ve söz konusu ödüllerin Belediyemiz ilgili Bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Özel Kal.Md.E.41379) 
10. Karşıyaka Belediye Meclisinin; "2020 Mali Yılı Pazar Yerleri Yeme, İçme Stantları Yıllık Tarife Cetveli”ne yönelik, 03/02/2020 tarihli ve 41 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk.E.40478)
11. Karşıyaka Belediye Meclisinin; 2020 Yılı Reklam Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 72458193/46 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk.E.41200)
12. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı arasında 13/07/2015 tarihli ve 05.647 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen Protokol’ün, tarafların yükümlülüklerini içeren madde 6.23’ten sonra gelmek üzere, “Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi 2110 ada, 6. parseldeki taşınmazın kullanım hakkının verilmesi” ifadesinin eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal ve Prj. Dai. Bşk. E.41180)
13. Akdeniz'de konuşulan dillerin öğrenimini teşvik yoluyla yurttaşların Akdenizlilik kimliğini güçlendirmek ve Akdeniz'in ana limanlarından biri olan kentimizin Akdeniz'deki komşu kültürlerle daha yakın ilişki kurabilmesini sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akdeniz Dilleri Eğitimi amaçlı kurslar düzenlenmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan İşbirliği Protokolünün kabulü ile söz konusu Protokolde belirtilen Ankara Üniversitesine yapılacak eğitim bedeli ödemesinin Belediyemiz ilgili bütçesinden gerçekleştirilmesi ve ilgili bütçe gelir tarife cetveline önergede belirtilen kayıt bedelinin eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai. Bşk. E.41075)
14. S.S Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan, 30 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.40482)
15. S.S Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan                  15 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.40481)
16. Kiraz S.S Çömlekçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda,  üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan, 91 ortağından süt toplayan kooperatifin mevcut süt soğutma tanklarının yetersiz gelmesi nedeniyle 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kiraz S.S Çömlekçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.40480)
17. Belediyemize tahsis edilen Ödemiş Birgi YAS ve YÜS Sulama Tesisinin işletilmesinin bakım ve onarımlarının, tesisin işletilmesi için kurulan ve o günden beri işletme sorumluluğunu yürüten S.S. Birgi Beldesi Sulama Kooperatifine devredilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Birgi Beldesi Sulama Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.40488)
18. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik açılan davalar sonucu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41216)
19. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik açılan davalar sonucu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019 -21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 21/01/2020 tarihli ve 35.20.0045 sayılı yazısı ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41215)
20. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik açılan davalar sonucu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 21/01/2020 tarihli ve 35.20.0044 sayılı yazısı ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41219)
21. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik açılan davalar sonucu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarih ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 21/01/2020 tarihli ve 35.20.0047 sayılı yazısı ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41218)
22. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2019 tarihli ve 05.779 sayılı Kararı ile uygun görülerek 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan Aliağa ilçesi, Siteler Mahallesi, 696 ada, 1 parsele ilişkin 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41214)
23. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli ve 05.352 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi güncel sınırları dikkate alınarak Dikili ve Bergama İlçelerinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Plan Değişikliği Raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38138)
24. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 1042 ve 5547 parsellerin plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin, parsellerin maliki Ayşe TARHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41212)
25. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Adacık Mevkii 3300 parselin maliki Nusrettin ÜLKER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41207)
26. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Aliağa Mahallesi, 313 ada 1 parsel, 959 parsel ve 2019 parsele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41206)
27. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımdirik Mahallesi, 6036, 6037 ve 5804 parselin maliki Bekir ARI  tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41211)
28. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yenimahalle, 32 ada, 1 parsele ilişkin Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41213)
29. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Aliağa ilçesi, 696 ada 1 parsel, 4385 parsel, 560 ada 4 ve 5 parseller, 934 ada 1 parsel, 425 ada 2 parsel, 273 ada 1 parsel, 205 ada 1 parsel, 206 ada 1 parsel, 207 ada 1 parsel, 208 ada 1 parsel, 209 ada 1 parsel, 2852 parsel, 2853 parsel, 31 ada 1 parsel ve 3147 parselin kullanım kararına ilişkin, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41210)
30. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Aliağa ilçesi, Yalı Mahallesi, 6954 parsel ve 6831 sayılı yasanın 2/B maddesine göre orman alanı sınırları dışına çıkarılan PLVIII numaralı parselin kullanım kararına ilişkin, 6954 parselin maliki ve PLVIII parselde zilliyet hakkı bulunan Emine ÜNAL ve Emel BÜYÜK vekili Hakan TURAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41209)
31. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Musa ÖZCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41208)
32. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 583 ada, 14 parselin maliki Zuhal HOCAOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41205)
33. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 172 ada, 47 parselin maliki Atiye SARIKAYA tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41203)
34. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 582 ada, 6 parselin maliki Nazarköy Tur. Otel. İnş. San.  Vekili Hayri ARICAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41204)
35. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, “Gelişme Konut Alanı” kullanım kararında kalan; Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 36031 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir bölümünün “LPG Tesisi yer alabilir” hükümlerine sahip, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “Pasif Yeşil Alan” olarak, 36031 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın doğusunda ve kuzeyinde kalan ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Taşıt Yolu” ile “Meskun Konut Alanı” kullanım kararında kalan kamuya terkli alanların, “Pasif Yeşil Alan” ile “Taşıt Yolu” olarak belirlendiği, taşıt yolu güzergâhının ve kavşak formunun yeniden düzenlendiği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40476)
36. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 181 ada, 26 numaralı parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararları ve İmar Adası Formlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38143)
37. Torbalı ilçesi, Karakuyu Mermer Sanayi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında belirlenen "1.9. Kamuya ait alanlar (Otopark, Park, Belediye Hizmet Alanı, Teknik Altyapı Alanı vb.) bedelsiz olarak kamu eline geçmeden yapı ruhsatı verilemez." hükmünün iptaline ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesinin 27/11/2019 tarihli ve 2019/1443 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38148)
38.  Tire ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 1058 ada, 101 parselin "Kamu Hizmet Alanı", 1018 adanın kısmen "Ticaret Konut Alanı (TİCK)" kısmen "Meskun Konut Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41221)
39. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 2019-97 sayılı Kararı ile uygun görülen; 6413 ada, 1 ve 37 ada, 2 parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41199)
40. “İzmirdeniz Projesi” kapsamında hazırlanan, Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine yönelik, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliğinin; İzmir 3. İdare Mahkemesinin 31/12/2019 tarihli ve E.2018/1380-K.2019/1752 sayılı Kararı ile kısmen iptal edilmiş olan kısımlarına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40479)
41. Torbalı Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Saipler Mahallesi, 110 ada, 67 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40484)
42.  Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51 ve 52 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ile Kınık Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarihli, 12/50 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38145)
43. Karabağlar ilçesi, Çalıkuşu Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi Elka Durağı Yaya Üst Geçidi belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38139)
44. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 18 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi Mahallesi, 24O4C paftada, 5366 Sokak ve 5356 Sokak kesişiminde kamuya terkli yeşil alanda 4.00 m x 6.00 m ebatlarında bir adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38464)
45. Bornova ilçesi ve çevresine su temini ve dağıtımını sağlamak için mevcutta kullanılan "Üniversite içi Pompa" olarak adlandırılan Terfi Merkezinin (P19) içme ve kullanma suyu dağıtım sistemi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlaması, artan nüfus ile içme ve kullanma suyu talebinin artması, yeni içme ve kullanma suyu kaynağı olan Gördes Barajından gelen suyun bölgeye dağıtımının sağlanabilmesi için yenilenmesi zorunlu hale geldiğinden; yürürlükteki 1/1000 ölçekli kamuya terk edilmiş Park Alanında yeni terfi merkezi yapılabilmesi için 15 m x 10 m ebatlarında "İçme Suyu Tesisleri Alanı (Terfi Merkezi)" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38152)
46. Konak Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 217/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Halkapınar Mahallesi, 8502 ada, 1 parselin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/08/2018 tarihli ve 05.905 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda TAKS:0.40, E:3.50 Yapılaşma Koşullu "Hastane Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38151)
47. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında ilkokul alanında kalan; Karşıyaka ilçesi, Yalı Mahallesi, 26534 ada, 3 parselin “Özel Eğitim Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40473)
48. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen; Karşıyaka 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen ve “Bostanlı Eğik Binalar” olarak bilinen bölgede; ilgili mevzuatlar doğrultusunda, “Özel Planlama Alanı” sınırları dâhilinde, 1359 adada ivedilikle sağlıklı ve güvenli dönüşümü sağlamaya yönelik, Karşıyaka Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan, “Bostanlı Özel Planlama Alanı” 1359 adaya yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41198)
49. Çiğli Belediye Meclisinin 08/01/2020 tarihli ve 05/17 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Ataşehir Mahallesi, 22024 ada, 2 ve 3 parsellerinde kayıtlı taşınmazların, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararları doğrultusunda “Özel Sağlık Tesis Alanı ve Yaya Yolu” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40485)
50. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve  05/100 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 22249 ada, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numaralı parsellerin isabet ettiği imar planında "Bitişik Nizam 3 ve Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanı, Yol ve Park" kullanımlarında kalan alanda, düzenleme sahası sınırının belirlenerek "Yençok: 8 Kat, K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) Koşullu Konut Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38141)
51. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 05/93 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesinde,  Hmax: 24.80 m, E:0.80, (TM) ve (Y) Koşullu İmar Adalarının birleştirilerek Yençok: 8 Kat ve K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) Koşullu Ticaret-Turizm ( TİCT) İmar Adası olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38147)
52. Menderes Belediye Meclisinin 04/10/2019 tarihli ve 192 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Cumhuriyet Mahallesi, 138 ve 139 adaların kuzeyindeki “Park Alanı” içerisinde “Regülatör Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40474)
53. Menderes Belediye Meclisinin 05/12/2019 tarihli ve 229 sayılı Kararı ile uygun görülen, Oğlananası Mahallesinde, Depolama Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41220)
54. Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 05-250 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kurtuluş Mahallesi 1058 ada, 101 parselin "Emsal=1.50 Y. ençok=5 Kat" Yapılaşma Koşullu "Resmi Tesis Alanı" olarak belirlenmesine, 1018 numaralı imar adasının ise kadastral duruma göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38140)
55. Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 05.247 sayılı Kararı ile uygun görülen; GEDİZ A.Ş.'nin 21/11/2019 tarihli ve 110652 sayılı talep yazısı doğrultusunda, Turan Mahallesi, 1257 ada, 6 parselin doğusunda yer alan park alanında, 8.00 m x 5.00 m ebatlarında yaklaşık 40 m²’lik 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38142)
56. Foça Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hacıveli Mahallesi, 50KIVa paftada yer alan “Park Alanı”nda 5.00 m x 6.00 m ebatlı “Trafo Yeri” ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41202)
57. Kiraz Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 134/14 sayılı Kararı ile uygun görülen; İstiklal Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kiraz Uygulama İmar Planında Yapılaşma Koşulları belirlenmemiş meskun konut alanı içinde yer alan 35 ada, 2, 10, 11, 12 ve 13 parsellerin yapılaşma koşullarındaki belirsizliği gidermek amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38144)
58. Kiraz Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 132/14 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kiraz Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı ve 7 m’lik Yaya Yolunda kalan 78 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40472)
59. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelki Mahallesi, 213 ada, 5 parselin güneyinde kamuya ait yeşil alanda 5.00 m x 8.00 m ebadında 40m²’lik bir adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40486)
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. 23/04/2020 “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”ndan itibaren geçerli olmak üzere tüm toplu ulaşım araçlarından faydalanabilecek “Efes, Bergama, Aşkla İzmir vs. isimle yeni bir kart uygulamasının başlatılmasına yönelik Yazılı Önergenin; Tüketiciyi Koruma Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Ulaşım Komisyonunca; “90 dakika uygulaması dikkate alınarak, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarınca; “Dönemi içinde ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüsnü BOZTEPE, Özgür HIZAL. E.7135)   
2. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde toplam 51.200.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesine yönelik,  06/02/2020 tarihli ve 72458193/47 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.36642) 
3. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü memur personeli için talep edilen ve önerge ekinde yer alan 2020 yılı Fazla Çalışma Teklifi ile Gerekçe Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.1597/E.23926)
4. 17 - 19 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan MITT Moskova Uluslararası Turizm Fuarında İzmir’in,  Belediyemiz ile İzmir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından birlikte temsil edilmesi planlanmakta olup, İzmir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe  –  Hukuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonları Raporu. (Dış. İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.36643)
5. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Yeşil Alan, Ticaret ve 2 No'lu Kentsel Sit Alanı"nda kalmakta olan Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 103 ada, 7, 26, 27 ve 30 parsellerde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmasının 2019-2023 yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarihli ve 384 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.318387)
6. Belediye Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu Kararları dikkate alınarak; Cumhuriyet ve Ulus Mahallelerinde, İzmir-Çanakkale Asfaltı Caddesinin batısında yer alan ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “Sanayi Bölgesi” olarak belirlenen alanın “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımına dönüştürülmesi ile Kazımpaşa Mahallesinde, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuzey bitişiğinde yer alan ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “Küçük Sanayi Alanları” olarak belirlenen alanın “Sanayi Bölgesi” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36647)
7. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, mevcut Nazım İmar Planında "Kreş Alanı" gösteriminde kalan 7648 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı (Kreş)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14610)
8. Konak ilçesi, Emir Sultan Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 30 No'lu Bölgesel Otopark Alanının doğusunda "Rekreasyon Alanı" kullanımında kalan alanın, "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14608)
9. Belediye Meclisimizin 13/01/2017 tarihli ve 05.90 sayılı Kararı ile kabul edilen; Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda "Belediye Hizmet Alanı, Pazar Alanı, Pasif Yeşil ve Taşıt Yolu" plan kararlarında kalan Torbalı ilçesi, Tepeköy Mahallesi, 154 ada 1, 14, 21 ve 22 numaralı parseller ile çevresindeki alanın "Özel Proje Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin “Öneri plan notunun 1. Özel proje alanları sınırları içerisinde; plan üzerinde simgeleri belirlenmiş olan açık Pazar alanı, otopark, yer altı otoparkı ile meydan, park, yeşil alan ve bu alanlarda ihtiyaca yönelik kafeterya, çay bahçesi kullanımları yer alabilir.” şeklindeki görüş doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Ulaşım – Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6607)  
10. Menemen Merkez Yerleşimi ile Asarlık, Koyundere, Ulukent ve Yahşelli yerleşimlerini kapsayan alanda, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Menemen (Merkez-Asarlık-Koyundere-Ulukent-Yahşelli) Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14607)
11. Ödemiş ilçesi, Türkönü Mahallesinde yer alan, 444 parselin bir bölümünde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesi amacıyla söz konusu parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12965)
12. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen; Özdere Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi ile birlikte değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonu Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14624)
13. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli, 363 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ-Merkez Mahallesi, 23OIVb paftada, 4557 Sokak üzerinde yer alan Kamuya Terkli Park Alanında mevcut ağaçlar korunacak şekilde 3.00 m x 6.00 m ebatlarında, bir adet trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14611)
14. Konak ilçesi, Emir Sultan Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 30 no'lu Bölgesel Otopark Alanının doğusunda "Rekreasyon Alanı" kullanımında kalan alanın, "Resmi Kurum Alanı" ve "Genel Otopark" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33821)
15. Karşıyaka Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 175 sayılı Kararı ile uygun görülen; Örnekköy Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 26L-IIIC imar paftada yer alan,  26959 ada, 1 parselin kuzeyindeki kaldırım alanında 1 adet 2.50 m x 4.50 m ebatlarında "Trafo Yeri" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.   (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.6601)
16. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 199 sayılı Kararı ile uygun görülen, Karşıyaka ilçe sınırları dâhilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapı nizamı ayrık, ayrık ikiz ve blok nizam olan bazı ruhsatlı yapıların taban alanlarının %40’ın üstünde olduğu, söz konusu parsellerin taban alanı konusunda uyumsuz olması sebebiyle uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik geliştirilen Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.6605)
17. Çiğli Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 05/68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balatçık Mahallesi, K18d-21c-3a ve K18d-21c-3b paftalarda, kamuya terkli "Park Alanı" ve "Bölgesel Otopark Alanı"nın yeniden düzenlenerek, "Pazar Alanı ve Genel Otopark Alanı" ve "Park Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6593)
18. Torbalı Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tepeköy Mahallesi, 154 ada 1, 14, 21 ve 22 numaralı parseller ile çevresindeki alanın Torbalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı", "Belediye Meydanı", "Pazar Alanı", "Meydan" kullanımlarını içerecek şekilde, Kentsel Tasarım Projesi Sınırı ile Kentsel Tasarım Alanında yer alacak kullanımlar ve yapılaşma koşullarının, yarışma projesi doğrultusunda belirlenmesine yönelik plan notu düzenlenecek şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin İmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca; “‘1- Kentsel tasarım sınırları içerisinde plan üzerinde simgeleri belirlenmiş olan Açık Pazar Alanı, Otopark, Yer Altı Otoparkı ile meydan, park, yeşil alan ve bu alanlarda ihtiyaca yönelik kafeterya, çay bahçesi kullanımları yer alabilir. 2- Açık Pazar yerinde, değişen hava koşullarına karşı önlem alınabilmesi amacıyla mevzuatta tanımlanan mesafeleri aşmayacak şekilde üst örtü yapılabilir.’ Hükümlerinin belirlenmesi koşuluyla” şeklindeki görüş doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6604)
19. Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi, mevcut mezarlık alanı içinden geçen taşıt yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33813)
20. Torbalı Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ertuğrul Mahallesinde, İzmir 1 Numaralı Koruma Kurulunun 21/10/2016 tarihli ve 5147 sayılı Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alana ilişkin, Ertuğrul Mahallesi 67 ve 1234 adaların bir bölümüne yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6590)
21. Menderes Belediye Meclisinin 08/11/2019 tarihli ve 214 sayılı Kararı ile uygun görülen;  1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanan, Özdere Cumhuriyet Mahallesi, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14616)
22. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güzelbahçe ilçesi sınırları içinde Büyükşehir Belediyemizce yürütülen "Körfezin Çevresini Bisikletle Dolaşım Projesi" kapsamında kıyı şeridinden başlayarak Güzelbahçe merkez yerleşimine devam eden bisiklet yolları güzergâhının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.318388)
VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

                                                               Mustafa Tunç SOYER
                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı