İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

18° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 Gündem No   : 97509404-301.03-11/2                                        Toplantı Tarihi   :13/11/2019 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                     Toplantı Saati     :18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 tarihli ve 2005/62 sayılı Genelgesinin 7. maddesinde “Yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.” denilmektedir. Almanya’nın Berlin şehrinde Berlin Duvarının yıkılışının 30. yıldönümünde açılış konuşması yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN 07-11 Kasım 2019 tarihleri arasında katılmış olup, ulaşım (hava yolu ile) giderleri ve konaklama giderleri ICD Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından, şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah ve söz konusu seyahat ile ilgili yapılan olan giderleri (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan harcı vb.) ise Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa ÖZUSLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili. (Özel Kalem Müd.E.270082)
2. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 tarihli ve 2005/62 sayılı Genelgesinin 7. maddesinde “Yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.” denilmektedir. İtalya’nın Palermo şehrinde düzenlenen Avrupa’nın demokratik dönüşümü için vizyon ve strateji oluşturmayı hedefleyen, Avrupa çapında ve ötesindeki politikacıları, aydınları ve aktivistleri bir araya getirmeyi planlayan “Europe For The Many Konferansı”na ulaşım (hava yolu ile) ve konaklama masrafları karşılanmak üzere davet edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER 7-8-9 Kasım 2019 tarihlerinde söz konusu konferansa katılmış olup, yapılan seyahate ait şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi vb.) tüm yasal giderleri ise Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa ÖZUSLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili. (Özel Kalem Müd.E.270083)
3. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 tarihli ve 2005/62 sayılı Genelgesinin 7. maddesinde “Yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.” denilmektedir. Üyesi olduğumuz (UCLG) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının Güney Afrika Durban kentinde 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan kongresi öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in başkanlık divanı üye seçimine katılabilmesi için, kongre öncesinde seçim süreci ve kongre hazırlıkları hakkında (UCLG) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Sekreteryası ile ikili görüşmeler yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE, İspanya’nın Barselona kentinde 30-31 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen toplantılara katılmış olup, söz konusu seyahatte yapılan ulaşım (hava yolu ile) giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı, alan vergisi vb.) tüm yasal giderleri Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Özel Kalem Müd.E.270430)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Avrupa Birliği'nin HORIZON 2020 çağrısı kapsamında katılım sağlamış olduğumuz "RURITAGE Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenileme Projesi"ne ilişkin İtalya'nın Bolonya kentinde, proje kapsamında "Uygulayıcı Şehirler" olarak yer alan proje partnerlerinin ilgili personelleri ile yapılacak görüşmelere Belediyemiz adına katılım sağlaması amacıyla 25/11/2019-29/11/2019 tarihleri arasında, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Nazım Plan Şube Müdürlüğü Personelleri Şehir Plancısı Duygu TÜRKMEN ve Şehir Plancısı Demet Burçin GEZGİN ile Uygulama İmar Planlama Şube Müdürü Sevil MİSİSOĞLU'nun görevlendirilmeleri ve anılan tarihler arasında görevli/izinli sayılmaları, görevlendirilen Duygu TÜRKMEN ve Demet Burçin GEZGİN'in konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe, müze giriş ücretlerinin ve diğer tüm yasal giderlerinin "RURITAGE- Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme" hesap adıyla T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Ticari Şubesi TR510001500158048016933107 IBAN no’lu Euro hesabından karşılanması ve kişi başına 15.000-TL bütçe dışı avans verilmesi; görevlendirilen Sevil MİSİSOĞLU'nun konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe, müze giriş ücretlerinin ve diğer tüm yasal giderlerinin Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünün 3.3.1 no'lu Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kodundan karşılanması ve 15.000-TL bütçe dışı avans verilmesi hususlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.272777)
2. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Köy Koop İzmir, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.255322) 
3. Başkanlık Makamının 18/10/2019 tarihli ve E.251512 sayılı Oluru ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne bağlı Görüntülü İzleme Sistemleri Servisi tarafından işletilen güvenlik kamerası sistemleri; Ulaşım Dairesi Başkanlığı İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğüne devredilmiş, Belediyemiz birimlerinde bulunan tüm güvenlik kamera sistemlerinin bakım, onarım ve yeni sistem kurulumları ile görüntü kayıtlarının temini ve izleme yetkilerinin verilmesi iş ve işlemleri İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup; Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet binalarının Kamera Güvenlik Sistemlerinin bakım ve onarımlarının 24 ay süreli yapılabilmesi için Meclis Kararının alınması hususunun görüşülmesi. (Ulş.Dai.Bşk.E.272780)
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, duyurulması ve halkın en iyi şekilde faydalanmasını amacıyla kullanılmak üzere konumlandırılmış olan Bilgilendirme Ekranlarının yıllık periyodik bakım ve onarım hizmeti alımı işinin 24 ay süreli yapılabilmesi için Meclis Kararının alınması hususunun görüşülmesi (Ulş.Dai.Bşk.E.272781)
5. Harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 2019 Mali Yılı bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, 2019 Yılı bütçemizin tertipleri arasında toplam 55.000.000,00-TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.271520)
6. Buca Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 2019/121 sayılı Kararı ile uygun görülen; Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ücret tarifesinde yer alan Dar Gelirliler için; Evlenecek olan çiftlerin toplam aylık net gelirinin sehven yazılan 1.700,00-TL ibaresinin, 2.600,00-TL olarak düzeltilerek, Buca Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarih ve 2019/117 sayılı Kararının tashihi hususunun görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.273501)
7. Konak Belediye Meclisinin; Konak Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine önerge ekinde yer alan listede belirtilen tertiplerine toplam 2.069.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/11/2019 tarihli ve 213/2019 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.269921)
8. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır ilçesinde mesken ve iş yerlerinden alınacak olan Evsel Katı Atık Ücretleri ile ilgili hazırlanan ve önerge ekinde yer alan 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarife Cetvelinin aynen kabul edilmesi ve 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında uygulanması, tarım hayvan su abonelikleri ve bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık Toplama Ücreti olarak 2019 Mali Yılı içerisinde alınmayan Evsel Katı Atık Tarife Ücretinin 2020 yılında da alınmamasına yönelik, 17/10/2019 tarihli ve 2019/223 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.272782)
9. Foça Belediye Meclisinin; Foça Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Uygulamaları için, 2019 Mali Yılı içerisinde Fen Hizmetleri, İmar Hizmetleri, Zabıta Hizmetleri, Basın ve Halkla İlişkiler, İşletmeler ve İştirakler Hizmetleri ile Çevre Koruma Hizmetlerinin (Temizlik İşleri) yılsonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından önerge eki listede belirtildiği üzere toplam 8.900.000,00-TL ek bütçe yapılmasına yönelik, 04/11/2019 tarihli ve 187 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.273506)
10. Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 1373 ada, 2 parselde yer alan “Eğitim Tesis Alanı” kullanımının, “Özel Eğitim Alanı” olarak belirlenmesi ve parselin doğu cephesinde “Otopark Alanı” düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268964)
11. Menderes ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2112 ada, 1 ve 2 parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269929)
12. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; “İzmir HRS 4. Aşama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında Narlıdere Metrosu güzergâhının İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları kesimi içinde kalan kısmına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268951)
13. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; “İzmir HRS 4. Aşama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında Narlıdere Metrosu güzergâhının Balçova ilçesi sınırı içinde kalan kesimine (İkiztepe - İnciraltı Caddesi arası) yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268954)
14. Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Eğitim Alanı” olarak belirlenen 349 ada, 1 parselin “Özel Eğitim Alanı”na dönüştürülmesi amacı ile taşınmaz malikinin talebi üzerine ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268956)
15. Bergama ilçesi, Karahıdırlı Mahallesi, Köyüstü Mevkii, J18d-24a pafta, 608, 609 ve 627 no’lu parsellerde "Mezarlık Alanı" amacı ile hazırlanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı önerileri Belediye Meclisimizin 13/05/2019 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup, söz konusu planlar tashihen uygun görüldüğünden, Kurul kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen "Mezarlık Alanı" amaçlı hazırlanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269931)
16. Tire Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli ve 224 sayılı Kararı ile uygun görülen; imar planlarında “Gelişme Konut Alanı, Cami, Park, Otopark, Taşıt ve Yaya Yolları” olarak belirlenmiş Duatepe Mahallesi 587, 588, 802, 803, 804, 806, 807 ve 826 adalar ve civarını kapsayan alanın yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269927)
17. Bayındır Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli, 2019/187 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cami Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, 21 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellere ilişkin Belediye Başkanlığımızla koordineli olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ile 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268961)
18. Karabağlar Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 79/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; kuzeyde Halide Edip Adıvar Caddesi, doğuda Yeşillik Caddesi, güneyde Gaziemir ilçe sınırı, batıda Erdal Yaklav Caddesi, Dostluk Bulvarı, 5714/1 Sokak ve Eski İzmir Caddesi ile sınırlanan yaklaşık 500 hektarlık alana yönelik, Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli, 05.1179 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar – Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269935)
19. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 87/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/06/2019 tarihli, 9366 sayılı Kararı uyarınca, “1. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilen, Tahsin Yazıcı Mahallesi, 13326 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın tescil gösteriminin imar planlarına işlenmesi ve “Koruma alanı sınırı parsel sınırıdır” şeklinde plan notu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268962) 
20. Karabağlar Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 76/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli 3. Etap (Abdi İpekçi-İhsan Alyanak Kesimi) Nazım İmar Planı doğrultusunda; kuzeyde 4240 Sokak, doğuda 4957 Sokak, güneyde ve batıda 540 hektar Riskli Alan ile sınırı tarif edilen, Abdi İpekçi Mahallesi ve İhsan Alyanak Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 30 hektarlık alanda Karabağlar Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 1/1000 ölçekli 3. Etap 3. Alt Bölge Abdi İpekçi Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269933)  
21. Karabağlar Belediye Meclisinin 08/10/2019 tarihli ve 109/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Üçkuyular Mahallesi, 1869 ve 1870 adaların bir kısmını kapsayan alanda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı (BHA)” (Kapalı Pazar Yeri – Otopark – Sosyal Tesis – Çok Amaçlı Salon) kullanımının “Belediye Hizmet Alanı (BHA)” (Kapalı Pazar Yeri – Bölge Otoparkı – Sosyal Tesis – Çok Amaçlı Salon) olarak belirlenmesi ve imar adasının kuzeydoğu cephesindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268963)
22. Çiğli Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 05/49 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 28K-IVC, 28K-IIID, 27K-IIA, 27K-IB paftalara isabet eden alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 24/06/2015 tarihinde onaylanan, Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunda “Önlemli Alan 2.1-b” (Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar/Heyelan) olarak belirlenen bölgede, söz konusu “Önlemli Alan” kararının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268968)
23. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli ve 05/173 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa, Yukarı, Çiniliköy, Örnekköy, Armutlu, Ören, ve Sütçüler Mahallelerinde yer alan toplam 17 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268967)
24. Aliağa Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarihli ve 354 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 23M-IIIC no’lu paftada “Park” olarak belirlenen alanda, 4 m x 4 m ebatlarında “Regülatör Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268958) 
25. Menderes Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa Mahallesi 2112 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan Notlarının Belediye Hizmet Alanı başlıklı 2.3.2. maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269923) 
26. Tire Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli, 209 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notlarında yer alan, “Tüm ayrık yapı adalarında ikiz yapı; yapılaşma emsali verilmeyen meskun bölgelerdeki ayrık (A-3, A-4, A-5) nizamlı yapı adalarında ise cephesi 30 m'yi geçmeyen 3'lü blok yapılabilir.” hükmünün “... 3'lü veya cephesi 41 metreyi geçmeyen 4'lü blok yapılabilir.” şeklinde yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268966)
27. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; “İzmir HRS 4. Aşama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında Narlıdere Metrosu güzergâhının İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları kesimi içinde kalan kısmına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268953)
28. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; “İzmir HRS 4. Aşama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında Narlıdere Metrosu güzergâhının Balçova ilçesi sınırı içinde kalan kesimine (İkiztepe - İnciraltı Caddesi arası) yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268955)
29. Urla Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 272 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulama İmar Planı kapsamında Blok Nizam 2 Katlı, TAKS:0,15 KAKS:0,30 Yapılaşma Koşullu Konut Alanı olarak belirlenmiş 240 ada, 5 parselin bir kısmının, Ayrık Nizam 2 Katlı, TAKS:0,15 KAKS:0,30 Yapılaşma Koşullu Özel Kültürel Tesis Alanı (Müze) ve 7 metrelik Yaya Yolu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzii Uygulama İmar Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268952)
30. Kiraz Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli 76/9 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:0.90 Yapılaşma Koşullu, Toplu Konut Alanı olarak belirlenmiş, İstiklal Mahallesi, 247 ada, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 parsellerin, Bitişik Nizam 3 Kat, Ayrık Nizam 2 Kat, Bitişik Nizam 2 Kat, Ön Bahçe 5 m Yapılaşma Koşullu Konut Alanı olarak belirlenmesi ve 7 m'lik Yaya Yolu ayrılacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268960)
31. Bayındır Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli, 2019/188 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Plan Hükümlerine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268969)
32. Beydağ Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli, 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında, Bitişik Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu “Belediye Hizmet Alanı” (Belediye Hali) olarak belirlenmiş olan, Beydağ Mahallesi, 1802, 1803, 1819, 2100, 2498 no’lu parselleri kapsayan imar adasının, Yençok:3 Kat Yapılaşma Koşullu “Belediye Hizmet Alanı” (Yeraltı Otoparkı, Sebze Pazarı, Düğün Salonu, Sosyal Tesisler) olarak belirlenmesine ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268959)
33. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili ilçesi genelinde “Yeni Yapılacak Yapılarda Talep Edilmesi Halinde Mevcut Çatı Karakterine Uygun Olarak Maksimum %40 Çatı Eğimi ile Beşik Çatının Uygulanması”na yönelik plan notu önerisine ilişkin, 04/10/2019 tarihli ve 149 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268957)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Bornova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2019 tarihli ve 343 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.263796)
2. Konak Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 10/10/2019 tarihli ve 187/2019 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.255321)
3. Çiğli Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 17/10/2019 tarihli ve 05/86 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.264384)
4. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 11/10/2019 tarihli ve 05/204 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.263818)
5. Balçova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 10/10/2019 tarihli ve 77 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.258260)
6. Narlıdere Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2020 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2019 tarihli ve 2019/83 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.263812)
7. İzmir İl Jandarma Komutanlığı emrinde emniyet hizmetlerinde görev yapmakta olan personellerin İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmalarına yönelik Yazılı Önergeye konu hususun; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılan yazı cevabı gelmediğinden karar oluşturulamamış olup, konu hakkında Meclis Toplantısına kadar rapor hazırlanması zorunluluğu dikkate alınarak Meclise sunulması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Buca Belediye Başkanı Erhan KILIÇ E.135779)
8. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden olimpik hazırlık merkezimizdeki Milli Sporcularımızın daha rahat çalışmalarını sağlamak, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Milli Sporcularımızın ESHOT ulaşımlarının ücretsiz yapılmasına yönelik Yazılı Önergeye konu hususun; “Belediyemiz Spor Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek kontör doğrultusunda önergede yer alan listede belirtilen kişilere (sporcularımıza), ESHOT Genel Müdürlüğünce kart verilmesi koşuluyla uygulanması” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Dilek YILDIZ. E.135370)  
9. Şanlıurfa ili, Akçakale Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında; Akçakale’de yaşayan çocuk ve muhtaç vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla ayni yardım (gıda ve kıyafet) yapılması ve söz konusu yardımların Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından karşılanması hususunun, söz konusu yardımların Raporda yer alan listede belirtildiği şekilde uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.E.269937)
10. Önergede isimleri yer alan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan 4 Milli Sporcumuza toplamda 4 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün ilgili bütçesinden karşılanmasının; “Birinci olanlara 4 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirası, İkincilere 3 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirası, Ferhat ARICAN’a da 2 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirası verilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai. Bşk.E.250569)
11. Bergama Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeler Listesinin 1. bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 9. maddenin (a) fıkrasında belirtilen otopark ücretlerinin önergede belirtildiği şekilde güncellenmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 19/101 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.232250)
12. Bergama Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeleri Listesinin 1. Bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü ücret tarifesi başlıklı 9. maddenin (b) fıkrasında belirtilen yol güzergahları üzerinde bulunan otopark ücretlerinin önergede belirtildiği şekilde güncellenmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 19/99 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.230756) 
13. Meclisimizin 13/05/2013 tarihli ve 05.700 sayılı Kararı ile onaylanan Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınmaevi Harçlık Belirleme Komisyonu tarafından imzalanan ve önerge ekinde yer alan 2020 yılı Harçlık miktarının, 01 Ocak 2020 başlangıç tarihi olarak kabul edilmesinin; “Günlük harçlık miktarları kadın için 31.00-TL, ilave kişi için 6.00-TL olarak uygulanması” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.243319)
14. Belediyemizce aday olma sürecinin ardından, üyeliğinin kabul edilmesi amacıyla ECF (Avrupa Bisikletliler Federasyonu)'ye 2021 tarihine kadar vermiş olduğumuz taahhüt kapsamında; söz konusu Federasyona üyeliğin kabul edilmesi ve 24 ay boyunca sürecek ortak iş birliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.248586) 
15. Mülkiyeti Belediyemize ait Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2601 ada 144 no’lu ve 1412,00 m² alana sahip 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Lise Alanı'' olarak belirlenen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 30. maddesine göre kamulaştırma bedeli karşılığı Maliye Hazinesi adına devri ve kamulaştırma bedelinin belirlenmesi konusunda Belediyemizin Encümenine yetki verilmesinin; “İlgili arazinin Konak Belediyesinin Kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesine devredilmesi için Encümence gereğinin yapılması” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.267544)
16. Konak ilçesi, Gültepe Mahallesi, 7368 ada, 1 no’lu parselde 3802,16 m² yüz ölçümle kayıtlı taşınmazın 1688,52 m² hissesi Konak Belediyesi, 2113,64 m² hissesi Belediyemiz adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazda Trafo Merkezi ve yer altı kablo güzergâhının irtifak haklarının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tesis edilmesinin; “İzmir ili, Konak ilçesi, Gültepe Mahallesi, 7368 ada, 1 no’lu parselde 3802,16 m² yüzölçümle kayıtlı taşınmazda Trafo Merkezi ve yeraltı kablo güzergahının irtifak haklarının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tesis edilmesi için muvafakat verilmesinin kabulü” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.263839)
17. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalpaşa ilçesi, Hamzababa Mahallesinde 106 ada, 22 parseldeki mezarlığın içerisindeki türbenin, açılış-kapanış saatlerinin belirlenmesi, temizliğinin yapılması, güvenlik sorununun ortaya çıkması halinde kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmesi işinin, Hamzababa Kültürünü Yaşatma ve Koruma Derneği ile yürütülmesi amacı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hamzababa Kültürünü Yaşatma ve Koruma Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Ortak Hizmet Protokolü"ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (Mezarlıklar Dai.Bşk.E.218094)
18. "İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği" doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 04 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda alınan; Menemen Belediyesi Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi Hizmet Binasına 3 (üç) Yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Engelsiz İzmir – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları Raporu. (Sosyal Proj.Dai.Bşk.E.239673)
19. “İzmir HRS 4. Aşama Fahrettin Altay – Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” projesi kapsamında, 6212 ada 1 no'lu parsel ile 6217 ada 1 no’lu parsel arasında kalan Park Alanı üzerinde 15 m x 8 m ebatında DM (Dağıtım Merkezi) belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 05.164 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, Narlıdere Belediyesince 06/09/2019 - 05/10/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 6 adet itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.269925)
20. Bornova Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 263 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi - Sanayi Caddesi arasında yer alan 14197 ada, 1 parsel ile 9 ada, 28 parselin "Yüksek Öğretim Alanı" olarak belirlenmesine, 14197 ada, 1 parsele Yençok:10 kat, 9 ada, 28 parsele TAKS:0.60, E:2.00 ve Yençok:10 kat yapılaşma koşulu getirilmesine ve plan onama sınırı içerisinde kalan alanlara ilişkin, plan notu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.237031)
V. DİLEK VE ÖNERİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VII. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   
                                                                                  Mustafa ÖZUSLU
                                                                 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili