Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

18° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI MART AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-3/3                                                Toplantı Tarihi :17/03/2023 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                        Toplantı Saati  : 18.00            
                       Konak/İZMİR
                       (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. İSTİFA İLE BOŞALAN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
 
III. İSTİFA İLE BOŞALAN SOKAK HAYVANLARINI KORUMA KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
 
IV. MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA İLE BOŞALAN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
 
V. MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA İLE BOŞALAN AİLE VE ÇOÇUK KOMİSYONU ÜYELİKLERİNE SEÇİM YAPILMASI
 
VI. MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA İLE BOŞALAN ULAŞIM KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
 
VII. MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA İLE BOŞALAN DEPREM VE AFET KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
 
VIII. MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA İLE BOŞALAN TURİZM VE FUARCILIK KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
 
IX. MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA İLE BOŞALAN AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
 
X. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğit. Dai.Bşk.E.1256585)
 
2. Karaburun Belediye Meclisinin; Yapı Denetime tabii olmayan binaların, inşaatı süresince temel betonunun ve kat betonlarının dökümü öncesinde demir kontrolü yapılması ve inşaat ruhsatının üzerine vize yapılmasına ve her kontrolde Mahallen Tetkik Ücreti alınması, demir vizesi yapılmadan inşaata devam edilmesi halinde yapının kontrol edilmeyen kısmının yıkımı ve 5 kat harç bedeli (Mahallen Tetkik Ücreti) alınmasına yönelik, 03/03/2023 tarihli ve 28 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1258505)
 
3.  Buca ilçesi, Adatepe Mahallesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs Alanına ilişkin; Yüksek Öğretim Tesis Alanı belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Buca Belediye Meclisinin  03/02/2023 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile uygun görülen Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1258164)
 
4. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atıfbey Mahallesi, 150 ada, 211 parselin kuzeyindeki Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan 4.00 m x 3.00 m boyutlarında ve 1222 ada, 1 parselin kuzeyindeki Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan 4.60 m x 6.40 m boyutlarındaki iki adet Trafo Alanının kaldırılarak, 150 ada, 118 parselin kuzeyindeki Rekreasyon Alanı içerisinde 4.00 m x 3.00 m ve 3.60 m x 8.13 m boyutlarında iki adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1253442)
 
5. Selçuk Belediye Meclisinin 06/01/2023 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 6. İdare Mahkemesinin İptal Kararı doğrultusunda hazırlanan, Atatürk Mahallesi, 399 ada, 1 ve 2 parsellerin "Belediye Hizmet Alanı" ve "Meydan" olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1255333)
 
6. İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Yazısı doğrultusunda yeniden hazırlanan, Foça Belediye Meclisinin 03/02/2023 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli İlave Koruma Amaçlı İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1254793)
 
7. İzmir ilinin ilçelerinde ve bunlara bağlı mahallelerde; "sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretimini doğa temelli çözümlerle gerçekleştirerek tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi" kapsamında; kalitesi yüksek, üretici ve tüketici ile biyoçeşitliliği koruyan ve arttıran, iklim dostu ve sürdürülebilir toplum, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir ekonomi için alternatif bir üretim şekli olan "Başka Bir Tarım Mümkün" felsefesini ilke edinerek; Konak Metro İstasyonu girişinde bulunan Sergi Salonu'nun, Anadolu'nun tohum mirasının anlatılacağı, toprak, tarım, tohum, iklim, çevre meseleleri ile ilgili geçici sergilerin düzenleneceği, çocuklar ve gençler için eğitim faaliyetlerinin programlanacağı "Tohum Müzesi" olarak değerlendirilmesi amaçlanmakta olup; bu amaçlar doğrultusunda konunun görüşülmesi. 
(Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.E.1250311)
 
8. Bergama İlçesi, Göçbeyli Mahallesi, 186 ada 1 parsel malikince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG yapılabilir) belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1256323)
 
9. Bornova ilçesi, Egemenlik ve Işıklar Mahalleleri, Ayakkabıcılar Sitesi Bölgesi, İzmir Çevre Yolu Pınarbaşı Kavşağı ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1259080)
 
10. Çiğli Belediyesinin 21/02/2023 tarihli ve 464/2401 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza sunulan; 1. Bölge 1/5000 ölçekli Harmandalı Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1260044)
 
11. Belediyemiz Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımızın talebi doğrultusunda; Bergama ilçesi, Süleymanlı Mahallesinde, şahıs mülkiyetindeki tarla vasıflı 109 ada 33 ve 34 no'lu parsellerin fiilen Mezarlık olarak kullanılmakta olan kısmında, "Mezarlık Alanı" ve bu alana erişimin sağlanabilmesi amacıyla taşıt yolu güzergâhının belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1244247)
 
12. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarihli ve 27/2023 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fahrettin Altay Mahallesi, L18A12A2C paftada yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kamuya terkli park alanında 6.84 m x 7.83 m ebatlarında 1 adet trafo alanı ayrılması ve plan notu kararı getirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1259773)
 
13.  Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 42 sayılı Kararı ile uygun görülen; Egemenlik ve Işıklar Mahalleleri, Ayakkabıcılar Sitesi Bölgesi, İzmir Çevre Yolu Pınarbaşı Kavşağı ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1259117)
 
14. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa Mahallesi, 24P4C (30M4D) paftasında yer alan "Park Alanı"nda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesi ve plan notu kararı getirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1258089)
 
15. Çiğli Belediye Meclisinin 05/01/2023 tarihli ve 05/06 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1. Bölge 1/1000 ölçekli Harmandalı Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1260063)
 
16. Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın itfaiye hizmet binasına yönelik talebi doğrultusunda; Beydağ ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada 1 parselin, "Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye, Garaj yer alabilir.)" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1259911)
 
XI. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Uzundere Konutlarının depremzede kardeşlerimize uzun vade ve uygun fiyatla satışının gerçekleştirilmesine yönelik Yazılı Önergenin; “Konunun hazırlık ve fizibilite çalışmaları ile konutlarda ikamet eden depremzede vatandaşlarımızın beklenti ve ekonomik tercihlerinin belirlenmesi sonrasında ele alınması gerektiği öngörülerek, altlığı olmayan ve somutlaştırılmayan önergenin Başkanlık Makamınca yasal mevzuat ve belediyemiz envanterleri çerçevesinde ele alınmasının uygun olacağı hususuna işaret edilerek önergenin bu aşamada reddinin” oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe –  Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN. E.992102)
 
2. Belediyemiz mülkiyetinde olan Karabağlar ilçesi, Yaşar Kemal Mahallesi, 11255 ada, 1 no’lu parsel üzerinde yer alan B-4 blok, 11260 ada, 1 no’lu parsel üzerinde yer alan B-9 blok, 11265 ada, 1 no’lu parsel üzerinde yer alan B-9 ve B-10 bloklarda bulunan ve önerge eki listede yer alan bağımsız bölümlerin hak sahipleri tarafından tercih edilmemesi nedeniyle yıpranmasının önüne geçebilmek ve kamu zararı oluşmasını engellemek amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılabilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1195098)
 
3. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız İzmir depreminin hemen ardından, Belediyemizin dirençli kent vizyonu doğrultusunda, kentimizdeki mevcut yapı stokunun envanterini çıkartmaya yönelik çalışmalar etaplar halinde protokoller çerçevesinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile sürdürülmekte ve yakın zamanda Kahramanmaraş İlimizde yaşadığımız depremler sonrasında yapı envanteri çalışmalarına ilçe bazında devam ederken, diğer taraftan da; İzmir'in bütün ilçelerini kapsayacak şekilde talep gelmesi halinde ruhsatlı yapılarda ön inceleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmış olup; söz konusu çalışmada yapılacak iş ve işlemlerin niteliği gereği uzmanlık gerektiren hususlar içermesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün; Hukuk – Deprem ve Afet Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca Adalet ve Kalkınma Partisi Mensubu ve aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Fatih TAŞTAN ve Erhan ÇALIŞKAN’ın “1-Yapılacak olan Protokol öncesi başvuruda kat maliklerinin ‘oybirliği’ yerine oyçokluğu ya da bireysel başvuru yeterli olması. 2-Yapılacak olan çalışma neticesinde bina riskli değerlendirilirse oda belediyemize yazmalı ve resmi işlem başlatılması hususunun Protokol’e eklenmesi. 3-İlgili bütçenin her türlü sosyo-kültürel faaliyetler bütçelerinden transfer edilerek 5000 konut sayısının İzmir’e ihtiyaç duyduğu adette inceleme yapılması koşulları ile evet (olumlu) oy kullanıyoruz.” şeklindeki muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dai. Bşk.E.1231198)
 
4. Urla ilçesi, Şirinkent Mahallesi, Gaffar Okan Caddesi, 4275 Sokak, 2111/1 no’lu taşınmazda yer alan toplam 9006,72 m²'lik (yaklaşık 9 dönüm) alanda bulunan, altyapı ve üstyapı sorunları nedeniyle tadilata ihtiyaç duyan Urla Katı Atık Transfer İstasyonunun, Mekanik Ayırma Tesisine dönüştürülerek revizyonu planlanmakta olup, ihaleye esas işin konusu; transfer istasyonu faaliyeti için kurulu ve kullanımda olan, izinli sahanın; Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, Çeşme ve Karaburun ilçeleri sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıkların bileşenlerine ayrılıp geri kazanılabilir malzemelerin ikincil hammadde olarak ilgili sektöre yönlendirileceği Mekanik Ayırma Tesisi olarak revize edilmesi, imalat süreçleri tamamlanan tesisin 15 yıl süre ile işletilmesi için faaliyet sahasının kiraya verilmesi ve proje ihalesi ile hâlihazırda atık yönetim sisteminde yer alan önemli bir noktanın, tamamen kapalı ve çevresel şartların kontrolü açısından daha modern bir ünite formuna dönüşmesi sağlanacağından, söz konusu İşin Sözleşmesinin imzalanması, revizyon projelerinin hazırlanması, yapıma esas imalatların gerçekleştirilmesi, izinlendirilerek devreye alınması ve tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren 15 yıl süre ile kira karşılığı işlettirilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleye çıkılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1236699)
 
5. Belediyemizin yatırım programı olan 2023 Mali Yılı Bütçesi ve 2023 Performans Programında yer alan projelerin finansmanının sağlanması kapsamında, borçlanma limitlerini aşmamak kaydı ile yurt içinde, halka arz edilmeksizin ihraç tavanı 1.000.000.000,00-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı yapılması planlanmakta olup, söz konusu borçlanma yetkisi tesisinin belirlenmesi, ihraç ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde ve yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi ve her türlü başvuru formu, sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin; “Önergenin son paragrafında sehven yazılan ‘..5393 sayılı Belediye Kanununun 6’ncı maddesi..’ ifadesinin ‘..5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesi..’ ifadesi olarak düzeltilerek” değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Satınalma Dai.Bşk.E.1217025)
 
6. Urla Belediye Başkanlığının 22/12/2022 tarihli ve E.80866 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Yelaltı Mahallesi, 3197 ada, 16 parselin doğusundaki 10 m Taşıt Yolunun kaldırılarak güneyinde 10 m Taşıt Yolunun belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Komisyonumuzca parselin batısındaki imar hattındaki kırıklığın düzeltilmesi kaydıyla” değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1204309)
 
7. Mülkiyeti Belediyemize ait, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 946 ada, 2, 3 parsellerde bulunan, Göztepe Mahallesi 103 Sokak No:4 Konak/İZMİR adresindeki Göztepe Katlı Otoparkın otoparktan elde edilen gelirin %30’u bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş.’ye devredilmesi (İşletme hakkı bedeli olan %30 üzerinden katma değer vergisi de ödenecektir.) şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1238756)
 
8. Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1833 ada, 5 no’lu (40298,00 m²) parselde bulunan ve Gaziemir Belediyesine ait olan 99/2400 (1662,29 m²) hissenin 25 yıl süre ile Belediyemiz adına bedelsiz tahsisi karşılığında, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1373 ada, 5 no’lu (1130,00 m²) taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Gaziemir Belediyesine 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1222289)
 
9. 06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de yıkıcı şekilde hissedilen doğal afet (deprem) meydana gelmiş olup, söz konusu doğal afet (deprem) nedeniyle kentimize gelerek  "Bir Kira, Bir Yuva" dayanışma kampanyası kapsamında ikamet edecek vatandaşlarımıza konutlarında tüketmiş oldukları elektrik ve su giderlerine ait faturaların ibraz edilerek fatura bedellerinin Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından ilgili bütçe tertibinden depremzede vatandaşlarımıza üç ay boyunca sosyal yardım olarak ödenmesinin; “İlgili Önerge talep eden ve ihtiyaç sahibi olan kişilerin ilgili yasaya uyması koşulu ile” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.E.1230162)
 
10. İzmir Büyükşehir Belediyesince, 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve tüm ülkemizi üzüntüye boğan deprem felaketiyle mücadele eden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimizde bulunan üreticilere bitkisel üretime destek olunması amaçlanmakta olup, deprem bölgesinde zarar gören bitkisel üretim yapan üreticilerin hasarlarını bir nebze de olsa hafifletebilmek, üreticilerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, depremden zarar gören illerimizdeki üreticilere ulaştırılmak üzere; “50.000 (ellibin) adet zeytin fidanı verilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Raporu. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.1253062)
 
11. Belediyemiz tarafından Bergama ilçesi, Kaşıkçı Mahallesi, 0 ada, 0 Parselde bulunan taşınmazın enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Çöpgaz KÖK no'lu DTM'ne hücre ilave Dağıtım Şebekesi'nin T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafınca tesis edilmesi için 28/06/2021 tarihli ve 16- 0330782-02-01 sayılı bağlantı görüşü yazısına göre onaylanan projeye istinaden hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Tesis Sözleşmesinin kabulü ile söz konusu Tesis Sözleşmesinin imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu.  (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1205779)
 
12. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğünün sorumluluk sahasında yer alan Karşıyaka ilçesi, Yalı Mahallesi, Filamingo Caddesi, Mavişehir Modem 3 Evleri No:8 arkasında bulunan önerge ekli uydu görüntüsünde işaretli parka Erol ÖZIŞIKÇILAR Parkı isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E. 1258306)
 
13. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirim Kart Yönetmeliği Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1238169)
 
14. Eski Foça Bölgesinde UKOME Kararları ile yolcu taşıma hakkını elinde bulunduran araç sahiplerinin üyesi bulunduğu kooperatifler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanacak güzergâhlar ile sınırlı olmak üzere, İdarece oluşturulacak hatlar ile ilgili toplu taşıma hizmetlerini işletmesi, Elektronik Ücret Toplama Sistemine dâhil edilmesi, bilet gelirleri ve diğer gelirlerin Büyükşehir Belediyesi bütçesine aktarılması, bölge genelindeki mevcut hat yapıları, yolculuk sayıları ve toplu ulaşım ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan iş planı çerçevesinde belirlenen km’ler üzerinden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Eski Foça Bölgesi Kooperatifinden Km bazlı ve Belediye Başkanlığımızın uygun göreceği süre ile yıllara sari olarak toplu taşıma hizmeti işletmesi ihalesi gerçekleştirilmesi ve sözleşmenin imzalanması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.1253308)
 
15. Ödemiş İlçesi Kaymakçı Bölgesinde UKOME Kararları ile yolcu taşıma hakkını elinde bulunduran araç sahiplerinin üyesi bulunduğu kooperatifler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanacak güzergâhlar ile sınırlı olmak üzere, İdarece oluşturulacak hatlar ile ilgili toplu taşıma hizmetlerini işletmesi, Elektronik Ücret Toplama Sistemine dâhil edilmesi, bilet gelirleri ve diğer gelirlerin Büyükşehir Belediyesi bütçesine aktarılması, bölge genelindeki mevcut hat yapıları, yolculuk sayıları ve toplu ulaşım ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan iş planı çerçevesinde belirlenen km'ler üzerinden, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Ödemiş İlçesi Kaymakçı Bölgesi Kooperatifinden km bazlı ve Belediye Başkanlığımızın uygun göreceği süre ile yıllara sari olarak toplu taşıma hizmeti işletmesi ihalesi gerçekleştirilmesi ve sözleşmenin imzalanması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.1253866)
 
16. Tire ilçesi, Derebaşı Mahallesi, 1180 numaralı parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1069071)
 
17. Belediye Meclisimizin 08/08/2022 tarihli ve 05.812 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 05/12/2022-03/01/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Foça ilçesi Bağarası-Hacıveli ve Kazımdirik Mahallesi, meydan ve çevresine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Mustafa Engin TUNCEL ve Mustafa DİNÇER tarafından yapılan ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararlarında belirtilen korunma alanlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği işlenmesine ilişkin itirazların oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1173441)
 
18. Belediye Meclisimizin 08/08/2022 tarihli ve 05.812 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 05/12/2022-03/01/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Foça ilçesi, Bağarası-Hacıveli ve Kazımdirik Mahallesi, meydan ve çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Ercan YÜKSEKTEPE tarafından yapılan 34 ada 7, 8, 15, 16 no’lu parsellerin “Park” olarak belirlenmesine ilişkin itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1233358)
 
19. Belediye Meclisimizin 08/08/2022 tarihli ve 05.812 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 05/12/2022-03/01/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan;  Foça ilçesi Bağarası-Hacıveli ve Kazımdirik Mahallesi, meydan ve çevresine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Mustafa DİNÇER, Ercan YÜKSEKTEPE, Mehmet Yücel TUNÇEL, Mustafa Engin TUNÇEL, Mümin YAVUZ tarafından 509101 ada 34, 35 parsel ile 509102 ada, 1 parselde yer alan Pazar Yerinin kaldırılarak Park ve Meydan olarak belirlenmesine ilişkin yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1173452)
 
20. Kiraz ilçesi, Yağlar Mahallesi, 813 ve 815 parsellere ilişkin "Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı (Trafo Merkezi)" belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1204936)
 
21. Foça İlçesi, Yenifoça 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişiklik önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.780158)
 
22. Karabağlar ilçesi, 1/5000 ölçekli 4. Etap Karabağlar-Günaltay Kesimi Nazım İmar Planının yürürlükte olmaması nedeniyle hazırlanan, 9 adet "Eğitim Tesisleri Alanı" belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile Karabağlar Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 123 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar İlçesi, 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planının yürürlükte olmaması nedeniyle hazırlanan 9 adet "Eğitim Tesisleri Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1247456)
 
23. Belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 05.138 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanmak üzere Sanayi Bakanlığına iletilen, sonrasında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin talebi doğrultusunda revize edilen, Çiğli ilçesinde "Çiğli Tramvay Hattı"nın İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kalan kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1169454)
 
24. Belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 05.138 sayılı Kararı ile kabul edilerek imar planları üzerine aktarılan "Çiğli Tramvay Hattı" güzergâhının, Ataşehir, Yeni Mahalle, Küçük Çiğli, ve Balatçık Mahallelerinde kalan kısımlarında Belediyemiz Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca revize edilen proje çalışmaları kapsamında yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1169159)
 
25. Menemen Belediye Başkanlığının 06/10/2022 tarihli ve 17424 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına; Menemen Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile uygun görülen Menemen 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin ise değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1098296)
 
26. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/11/2022 tarihli ve 176 sayılı Kararıyla uygun görülen; Bağyurdu Kazımpaşa Mahallesi, 592 ada, 482 ada ve çevresinde mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında parsel cephe ve derinlik şartlarının uygun olmaması sebebiyle, DSİ ve İZSU görüşleri doğrultusunda Gelişme Konut Alanları, Park Alanı ve Yollarının yeniden belirlenerek, plan notları eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1146116)
 
27. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda; Kemalpaşa Belediye Meclisinin 05/12/2022 tarihli ve 201 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Bağyurdu 29 Ekim Mahallesi, 19L IIb paftada, Gelişme Konut Alanları, Park Alanı, Taşıt ve Yaya Yollarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1202219)
 
28. Kiraz Belediye Meclisinin 02/12/2022 tarihli ve 102 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yağlar Mahallesi, 813 ve 815 no’lu parsellerin "Trafo Merkezi" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1204862)
 
29. Çiğli ilçesi, Ataşehir, Yenimahalle ve Küçükçiğli Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1206046)
 
30. Çiğli Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir, Yenimahalle ve Küçükçiğli Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 330 ha'lık alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1206053)
 
XII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
XIII. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
XIV. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
   
 
 
 
 
                                                                                                              Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı