Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2024 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-105.02-4/2                                                   Toplantı Tarihi   : 19/04/2024 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                             Toplantı Saati     : 18.00            
                       Konak/İZMİR
                       (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST ÜNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71., 74. ve 76. maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunan Zeki YILDIRIM'ın, 1’inci derece Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna, Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü Psikolog kadrosunda bulunan Fulden BAK'ın, 1’inci derece Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna atamaları yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Dr. Cemil TUGAY İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.1911846)
 
III. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 12 - 13 Mart 2024 tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel kentinde CAMPAIGNers Projesi kapsamında 3. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup; üçüncü ve son toplantıda, projede yer alan uluslararası ülkelerden temsilciler bir araya gelerek, sonuçlar paylaşılmış ve toplantı halka açık bir final konferans ile son bulduğundan bu çerçevede, hem İzmir'in iklim değişikliği ile ilgili konularda yapmış olduğu çalışmaları uluslararası düzeyde tanıtılabilmesi hem de proje kapsamında üretilen sonuçların interaktif olarak değerlendirebilme fırsatı olması amacıyla CAMPAIGNers 3. Genel Kurul Toplantısı'na Belediyemizi temsilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal KILIÇ ve İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet TOKER 11-14 Mart 2024 tarihleri arasında katılım sağlamış olup, personele ait yurtiçi ulaşım, iaşe, uçakla gidiş-dönüş ulaşım (hava yolu ile direkt/aktarmalı), konaklama, Brüksel içi ulaşım, harcırah ve diğer yasal giderleri (yurt dışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası) vb. Belediyemiz'e ait CAMPAIGNers hesap isimli EURO hesabından karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin Bilgilerine arz ederim. Dr. Cemil TUGAY İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1906053)
 
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 23-27 Nisan 2024 tarihlerinde EENA CONFERENCE & EXHIBITION 2024 Kuruluşu tarafından İspanya'nın Valencia Kentinde düzenlenecek Konsorsiyum Toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi davet edilmekte olup,  söz konusu toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi adına proje yasal sorumlusu İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail DERSE, Proje koordinatörü, İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili Şenol DEREKÖY, Supervizor Paramedik Onur KARAOT ve Teknik Komite Üyesi Paramedik Necati YAVAŞ'ın katılması, 23-27 Nisan 2024 tarihlerinde görevli-izinli sayılmaları ile ulaşım (hava yolu ile) giderleri, yurt dışı çıkış harcı, şehir içi ulaşım giderleri, harcırah, konaklama giderlerinin Proje kapsamında açılan Vakıfbank T.A.O. İzmir Şubesi nezdinde 'IBB - IPROCURE SECURITY PCP' rumuzlu EURO hesabından karşılanması hususlarının görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.1906793)
 
2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince hazırlanan ve anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı dolu-boş kadro değişikliklerine ilişkin cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için ekli evrakların incelenmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.E.1913448)
 
3. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu Ali Süha SABUKTAY (İletişim ve Sosyal Politikalar) Danışman, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü mezunu Elif DEMİRCİ İŞLEĞEN (Basın) Danışman olarak görevlendirilmiş olup; adı geçenlere ödenecek brüt ücretin, her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75 ini geçmemek şartı ve 2024-2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesinin ilgili hükmü gereğince ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.E.1913180)
 
4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi kapsamında; Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Genel Sekreter Yardımcılığı (Özgür Ozan YILMAZ) Makamına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte bulunan Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığının Genel Sekreter Yardımcılığı (Zeki YILDIRIM) Makamına bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.E.1913290)
 
5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve bu bayram kapsamında düzenlenen etkinliklerin ülkemiz açısından önemi nedeniyle ilimizdeki öğrencilerimiz ile farklı illerden ve çeşitli ülkelerden ilimize gelecek olan öğrencilerin (06-18 yaş arası) ücretsiz girişlerden yararlanabilmeleri için 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında 06-18 yaş arası öğrencilerin anılan tarihlerde İzmir Doğal Yaşam Parkına ücretsiz giriş yapabilmeleri hususunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1905400)
 
6. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Yayla Mahallesindeki 96.181,97 m2'lik 197 ada 6 numaralı parselde yeni oluşturulacak mezarlık alanı için yapılacak toprak dolgu sahasının işletilmesine yönelik hazırlanan ve önerge ekinde yer alan protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk. E.1913761)
 
7. İzmir ili, Bergama ilçesi, İslamsaray Mahallesindeki 486 ada 1-2-6-7-8-10-14 numaralı parsellerdeki toplam 122.826 m2'lik alanın hafriyat toprağı sahası olarak işletilmesine yönelik hazırlanan ekli protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk. E.1913340)
 
8. Seferihisar Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, 1298 ada, 1 parsel üzerinde yer alan, Sığacık Mahallesi, Teos Caddesi No:8 Seferihisar/İZMİR adresindeki taşınmazın önerge ekinde yer alan protokol kapsamında Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Seferihisar Belediyesi adına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1908471)
 
9. Yaylacık Mahallesi 191/5 Sokak No:22/1 Buca/İZMİR adresindeki; Kamuya Terkli Alanda kalan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yeşil alana isabet eden 1 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile Grand Plaza A.Ş'ye devri ile konuya ilişkin hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1905569)
 
10. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezi'nde 08/04/2022 tarihli ve 388416 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Torbalı ilçesi, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 1514 no’lu Sokağa "Şehit Polis Ali ÖZTÜRK" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita Dai.Bşk.E.1905215)
 
11. Beydağ Belediye Başkanlığının 28/02/2024 tarihli, 5233 sayılı Yazısı ve eki Meclis Kararı ile krokilere konu; Cumhuriyet Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara "Orman", "Karcı"; Atatürk Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa "Dumanlı"; Aktepe Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara "Kırmızı", "Özer", "Karadiş" ve "Yeşil" isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita Dai.Bşk.E.1905772)
 
12. Bornova Belediye Başkanlığının 15/03/2024 tarihli ve 142816 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; Rafet Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5371 no’lu Sokağın önerge ekinde yer alan krokide belirtildiği şekli ile bir kısmının korunması, bir kısmının da zeminde mevcut olan 5372/1 no’lu Sokağın devamı olarak revizyon yapılması talebinin görüşülmesi. (Harita Dai.Bşk.E.1905742)
 
13. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 01/09/2023 tarih ve 848178 sayılı yazısı doğrultusunda; 19/06/2023 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren, İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümleri kapsamında, Balçova, Bostanlı, Değirmendere, Ürkmez ve Karaçam Baraj Havzalarında bulunan dereler ile derelerin mutlak koruma alanlarının işlenmesine yönelik hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2023 tarih ve 05.1151 sayılı Kararıyla onanarak 27/02/2024 – 27/03/2024 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, İzmir İli, Menemen, Karşıyaka, Bornova, Balçova, Seferihisar, Karabağlar, Narlıdere ve Menderes İlçeleri, İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine; Bornova İlçesi, Beşyol Mahallesi, 23093 ada, 32 parsel maliki Mehmet DALMA, 23095 ada, 2 parsel maliki Soner DEMİREL, 23108 ada, 9 parsel ve 23117 ada 3 parsel maliki Fahrettin ÖZBULUT, 23093 ada, 31 parsel maliki Muzaffer Mete DALAN vekili Av. Atılgan ÇAMUROĞLU, 23093 ada, 14, 15 ve 17 parsel maliki Yupana Telekomünikasyon Eleketrik Elektronik San. ve TİC. A.Ş. vekili Av. Atılgan ÇAMUROĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.1905625)
 
14. Belediye Meclisimizin 12/02/2024 tarihli ve 04.149 sayılı Kararı ile uygun görülerek 13/03/2024 – 15/04/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi 2599 ada 1 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 33 adet itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.1913104)
 
15. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarihli ve 05/50 sayılı Kararıyla kabul edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2023 tarihli ve 05.974 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan Ahmet Efendi, Balatçık, Küçük Çiğli Mahalle sınırları içerisinde kalan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların bir kısmının Çiğli Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarihli ve 04/22 sayılı Kararı ile uygun bulunması üzerine Çiğli Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih E-403/3646 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 15/09/2023 tarihli ve 05.975 sayılı Kararı ile uygun bulunarak değişiklikle onaylanan İzmir ili Çiğli İlçesi Ahmet Efendi, Balatçık ve Küçük Çiğli Mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda yeniden düzenlenen kısımlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerilerinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.1908580)
 
16. Çiğli Belediye Başkanlığınca hazırlanarak Çiğli Belediye Başkanlığının 08/03/024 tarihli ve 327/2934 sayılı yazısı ekinde değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.1909974)
 
17. Urla Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Gülbahçe Mahallesi, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı önerisi, Urla Belediye Meclisinin 06.02.2024 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülerek, Belediye Meclisimizin 15.03.2024 tarih ve 04.430 sayılı kararı ile de "..söz konusu bölgedeki meri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Değişikliğinde de gerekli düzenlemelerin yapılması koşuluyla.." uygun bulunmuş olup; bu kapsamda hazırlanarak Urla Belediye Başkanlığının 29/03/2024 tarih ve E.135385 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen 1/5000 ölçekli Gülbahçe Mahallesi, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere karar bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.1912913)
 
18. Belediye Meclisimizin 18/08/2023 tarihli ve 05.869 ve 08.570 sayılı Kararları ile uygun görülerek 19/02/2023 tarihinde onanan Seferihisar ilçesi Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği 23.02.2023–22.03.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, Seferihisar İlçesi Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine; Sığacık Mahallesi, 3035 ada 12 parsel, 4028 ada 1 ve 2 parsel ile 4029 ada 1 parsel maliki tarafından söz konusu parsellerin plan kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1912897)
 
19. Belediye Meclisimizin 12/01/2024 tarihli ve 04.67 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 28/02/2024 tarihinde onanan ve 05/03/2024 – 03/04/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak, Gümüldür İnönü Mahallesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, askı süresi içerisinde Nebahat BARKAN, Nedim CEVİZCİ, Mehmet Ali CEVİZCİ, Hatice SARIKAYA, Fatma Zehra KILIÇ adına vekili Av.İrem SARIKAYA AKBAY tarafından yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1912289)
 
20. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesinde atık suların toplanarak arıtılıp yöre sakinlerinin daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla, 15/03/2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 823 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Karaburun – Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen ve İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/05/1992 tarihli ve 3683 sayılı Kararı ile 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenen alan içerisinde, "Atıksu Arıtma Tesisi Alanı" belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1911729)
 
21. Belediye Meclisimizin 13/10/2023 tarihli ve 05.1112 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 05/02/2024-05/03/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Güzelbahçe ilçesi, Kahramandere Mahallesi, 1659 ada, 3 parsel ile Atatürk Mahallesi, 2454 ada 1 parsellerde İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda "Belediye Hizmet Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresi içinde Zekeriyya EKREN'e ait itiraz dilekçesinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1905306)
 
22. Belediye Meclisimizin 11/09/2023 tarihli ve 05.929 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 21/11/2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılan Doğanlar Mahallesi 1486 Sokak doğusunda yer alan Park Alanı içerisinde 5.00 m x 8.00 m ebatlarında Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1905307)
 
23. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen Bornova ilçesi, Ergene-Atatürk Mahallesi 3577 ada, 3 parsel güneyinde yürürlükteki Uygulama İmar Planında park olarak belirlenmiş alanda 6.50 m x 7.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1905397)
 
24. Çiğli Belediye Meclisinin 12/10/2023 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile uygun görülen; Egekent Mahallesinde, 27K4B paftada Otopark Alanında 8.24 m x 6.52 m ebatlarında ve 27K3A paftada Kaldırım Alanında 7.10 m x 9.12 m ebatlarında 2 adet "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1905549)
 
25. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarihli ve 50 sayılı Kararıyla uygun görülerek, Belediye Meclisimizin 15/09/2023 tarihli ve 05.974 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan; Ahmet Efendi, Balatçık, Küçük Çiğli Mahalle sınırları içerisinde kalan alana yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların bir kısmının Çiğli Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarihli ve 22 sayılı Kararına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1908610)
 
26. Çiğli Belediye Meclisinin 05/01/2024 tarihli ve 09 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1909965)
 
27. Torbalı Belediye Meclisinin 02/02/2024 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pancar Mahallesi, 108 ada, 1 parselde yer alan Resmi Kurum Alanına "İlçe Jandarma Komutanlığı" şeklinde alt kullanım kararı getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906104)
 
28. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 21/08/2023 tarihinde onanan; Ödemiş ilçesi, Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında, Umurbey Mahallesi, 762 ada, 398 parselin bulunduğu alana ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 136 sayılı Kararı ile uygun görülerek Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906589)
 
29. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 21/08/2023 tarihinde onanan; Ödemiş ilçesi, Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında Üçeylül Mahallesi, 830 ada, 124 parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1905610)
 
30. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 21/08/2023 tarihinde onanan; Ödemiş ilçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; Cumhuriyet Mahallesi, 641 ada, 95 parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906547)
 
31. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 21/08/2023 tarihinde onanan; Ödemiş İlçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında küçük sanayi alanları ile ilgili hükümlerin yer aldığı 3.12.8. No’lu Plan Notunun yeniden düzenlenmesine yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906511)
 
32. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 21/08/2023 tarihinde onanan; Ödemiş ilçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında sanayi alanları ile ilgili hükümlerin yer aldığı 3.12.9. No’lu Plan Notunun yeniden düzenlenmesine yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 146 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906489)
 
33. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 21/08/2023 tarihinde onanan; Ödemiş ilçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında sanayi alanları ile ilgili hükümlerin yer aldığı 3.12.9. No’lu Plan Notunun yeniden düzenlenmesine yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 147 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906469)
 
34. Belediye Meclisimizin 14/072023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 21/08/2023 tarihinde onaylanan Ödemiş İlçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında 1985 yılı öncesi parselasyonu tamamlanmış alanların uygulamaları ile ilgili plan notu ilavesine ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli, 133 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906536)
 
35. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 21/08/2023 tarihinde onaylanan Ödemiş İlçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında Umurbey, Emmioğlu, Üçeylül, Cumhuriyet ve Atatürk Mahallerinde toplamda 16 adet trafo alanı belirlenmesine ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli, 165 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1905639)
 
36. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 21/08/2023 tarihinde onaylanan Ödemiş İlçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında Emmioğlu Mahallesi 606 ada, 17 parselin bulunduğu alan ile küçük sanayi alanlarına ait 3.12.8. no’lu plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli, 144 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906691)
 
37. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 21/08/2023 tarihinde onaylanan Ödemiş İlçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi, 228 ada, 20 parselin bulunduğu alana ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli, 167 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1905544)
 
38. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 21/08/2023 tarihinde onaylanan Ödemiş İlçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında Ocaklı Mahallesi 1497 parselin bulunduğu alana ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli, 138 sayılı kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906628)
 
39. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.772 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 21/08/2023 tarihinde onaylanan Ödemiş İlçesi Güney Çevre Yolu (Güney Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında Üçeylül Mahallesi 1246 ada, 412 parselin bulunduğu alana ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli, 142 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906601)
 
40. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarihli ve 05/198 sayılı Kararıyla uygun görülen; Soğukpınar Mahallesi, 130 adanın imar hatlarının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906032)
 
41. Menderes Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih 119 sayılı kararı ile kabul edilen, Menderes İlçesi, Menderes (Barbaros) Mahallesi, 662 ada 1 parselin tamamı ile 968 ve 3396 parsellerin bir kısmının 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2023 tarihli ve 05.1367 sayılı kararı ile uygun bulunarak 2863 sayılı yasa kapsamında İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olup, Anılan kurulun 22.03.2024 tarih, 17485 sayılı kararında "..1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve açıklama raporunun ise plan notu ilavesi ile 2863 sayılı Yasa kapsamında tadilen uygun olduğuna karar verildi." denildiğinden söz konusu kurul kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1909886)
 
42. Tire Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarihli ve 17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ile Mezarlık arasında yer alan 1648 ila 1659 adaları kapsayan alanın, Danıştay 6. Dairesinin Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906209)
 
43. Kiraz Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarihli ve 81 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenimahalle, 113 ada 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 36 ve 37 no’lu parsellerin bulunduğu alanda kullanım kararlarının, imar hatlarının yol genişliklerinin ve güzergâhlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906768)
 
44. Seferihisar Belediye Meclisinin 06/02/2024 tarihli ve 12 sayılı Kararı ile uygun görülen; Beyler Mahallesi, 136 ada, 7 parselde "Güneş Enerji Santrali" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906360)
 
45. Çeşme Belediye Meclisinin 05/03/2024 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda hazırlanan, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, 184 ada 19 parsel numarası ile kayıtlı tescilli hamam yapısının çevresel ilişkilerini sürdürmeye olanak sağlayacak şekilde taşınmazın kuzeyindeki çıkmaz sokağın korunması ve Konut Alanı olan işlevinin Geleneksel Ticaret olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1907940)
 
46. Selçuk Belediye Meclisinin 07/12/2023 tarihli ve 182 sayılı Kararı ile uygun görülen; M18b03-c-1-a ve M18b-03d-2-b paftalarda Enerji Nakil Hattı güzergâhının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1908865)
 
47. Buca Belediye Meclisinin Efeler Mahallesi, Koşuyolu Caddesinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/02/2024 tarihli ve 22 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906298)
 
48.  Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 7443 Sokak ile Nazım Hikmet Bulvarı'nın, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 10 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1906843)
 
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte 2022 ve 2023 yılındaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda; 
• "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" süresince (1 Mayıs 2024), 
• "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" süresince (19 Mayıs 2024), 
• "Kurban Bayramı" süresince (15-19 Haziran 2024), 
• "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" süresince (15 Temmuz 2024), 
• "30 Ağustos Zafer Bayramı" süresince (30 Ağustos 2024),
• "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" süresince (29 Ekim 2024) tarihlerindeki kutlama ve etkinliklerine hemşehrilerimizin katılımını kolaylaştırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, toplu ulaşım araçlarının kullanımını özendirmek ve özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, bayram öncesi Cumhurbaşkanı tarafından 4736 sayılı Yasanın birinci maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili karar alınması halinde, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Kooperatifler ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş.) toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) ücretsiz tarife uygulanması, muaf tutulması ile ilgili karar alınmaması halinde ise yalnız 1 Mayıs 2024, 19 Mayıs 2024, 15-19 Haziran 2024,15 Temmuz 2024, 30 Ağustos 2024, 29 Ekim 2024 günleri, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Kooperatifler ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (Metro A.Ş, İzban A.Ş, İzdeniz A.Ş, İzulaş A.Ş.) toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) geçerli olan fiyat tarifesi üzerinden %50 indirimli olarak belirlenmesi, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı ile belirlenecek 2024 yılı içerisindeki:
• "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" süresince (23 Nisan 2024),
• "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" süresince (1 Mayıs 2024),
• "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" süresince (19 Mayıs 2024),
• "Kurban Bayramı" süresince (15-19 Haziran 2024),
• "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" süresince (15 Temmuz 2024),
• "30 Ağustos Zafer Bayramı" süresince (30 Ağustos 2024),
• "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" süresince (29 Ekim 2024)
tarihlerindeki "Resmi ve Dini Bayramlarda Uygulanacak Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi"nden kaynaklanacak finansman açığının (gelir kayıpları) İzmir İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi tarafından, Resmi ve Dini Bayramlar dışında kalan günlerde uygulanan mevcut "Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi"ne göre kesin hakediş hesaplamalarının yapılarak, imzalı ve onaylı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi - Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi suretiyle; gerçekleştirilecek hizmet projesi kapsamında, ücret farklarının Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1905902) 
 
2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 24. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 60. maddeleri ile Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince yapılması planlanan yardımlarımızın Belediyemize bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğümüz uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler çerçevesinde yardım alması uygun görülen ihtiyaç sahibi emeklilerimize Emekli Dayanışma Kartı verilmesi ve bu kart ile su kullanımının ilk 4 metreküpünün ücretsiz, sonraki kullanımlarının ise %50 indirimli olmak üzere fatura desteği sağlanması, yine bu destek kartı ile ihtiyaç sahibi emeklilerimize market ve kira desteklerinin verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.E.1906498)
 
3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 24. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 60. maddeleri ile Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince yapılması planlanan yardımlarımızın Belediyemize bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğümüz uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler çerçevesinde yardım alması uygun görülen 0 - 4 yaş ( 0-48 ay ) arası çocuğu bulunan annelerin çocukları ile birlikte sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm toplu taşıma araçlarında çocukları yanında iken kullanabileceği aylık 60 kontör yüklü Anne Dayanışma Kartı verilmesi hususunun; Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi Mensubu ve aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Ercan TEKİN ve Kazım ERTEN’in “Anne dayanışma kartı hakkında komisyona sevkedilen önerge mevcut hakları azaltan bir önergedir. Bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına red oyu kullanıyoruz.” şeklindeki muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.E.1906323)
 
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün 2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısında alacağı kararla, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelerimizin tarifelerinde 0-4 metreküp su ve atık su tüketim bedellerinde % 25 oranında indirim yapılması hususunun; Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna; Plan ve Bütçe – Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonlarınca Adalet ve Kalkınma Partisi Mensubu ve aynı zamanda Plan ve Bütçe - Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonları Üyeleri Ercan TEKİN, Kazım ERTEN, Hakan KALFAOĞLU ve Latif AYDEMİR’in “Yapılan indirim yetersizdir. Talebimiz bu indirim oranının % 50 olmasıdır. Bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak Komisyon Kararına red oyu kullanmaktayız.” şeklindeki muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Meclis Şb. Md. E.1909505)
 
5. Belediyemiz taşınmaz mallarının Tapu Sicil Müdürlüklerinde satışı, ifrazı, tevhidi, yol ve yeşil alana terkini, her türlü cins, miktar, hudut ve isim tashihinin yapılması, takas ve trampa işlemleri, hibe bağış, satın alma, satış vaadi ve istimlak takrirlerinin verilmesi, mahkeme kararlarının yerine getirmeye, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması her türlü intifa, irtifak hakkının tesis ve terkin edilmesi, Belediyemiz lehine ve aleyhine ipotek işlemlerinin yapılması ve kaldırılması tapu sicillerinde her türlü şerh ve takyidin verilmesi ve kaldırılması, Belediyemiz ortağı olduğu şirketlere, ayni sermaye olarak taşınmaz devrine yönelik işlemlerin yürütülmesi, 634 sayılı Kanun kapsamında kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması konularında vekalet verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi için gerekli kararın alınması hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yönetimi Dai. Bşk.E.1905065)

 
VI. BİRİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN  2023 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
 
VII. BİRİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2023 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
 
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IX. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
X. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   
 
 
 
 
                                                                                                Dr. Cemil TUGAY
                                                                                     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı