Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.03-63                                                                                            04/08/2022              
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
 
DUYURU
 
            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 08/08/2022 tarihinde, saat:18.00’da, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)’de gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur. 


 
 
                                                                                                                           Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-8/1                                                            Toplantı Tarihi   :08/08/2022
Toplantı Yeri : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi                 Toplantı Saati     : 18.00 
                        No:1087 Konak/İZMİR
                        (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
                  
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELER 
 
1. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in "Başka Bir Tarım Mümkün" Vizyonu doğrultusunda, Eylül ayında düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Fuarı "Terra Madre Anadolu İzmir 2022"nin hazırlıkları çerçevesinde ve Avrupa şehirlerarası işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla 28 - 29 ve 30 Haziran 2022 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde, aralarında İzmir Brüksel Tanıtım Ofisi'nin de açılış töreni bulunan bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; yapılan etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER 27 Haziran 2022 saat 16.00 - 29 Haziran 2022 tarihleri arasında katılım sağlamıştır. Söz konusu seyahate katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in ulaşım (hava yolu ile) giderleri, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve (pasaport harcı, seyahat sigortası, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Özel Kalem Md.E.865502)
 
2. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in "Başka Bir Tarım Mümkün" Vizyonu doğrultusunda, Eylül ayında düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Fuarı "Terra Madre Anadolu İzmir 2022"nin hazırlıkları çerçevesinde 28 - 29 ve 30 Haziran 2022 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde, aralarında İzmir Brüksel Tanıtım Ofisi'nin de açılış töreni bulunan bir dizi etkinlik gerçekleşmiştir. Söz konusu etkinlikler kapsamında; Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe BAŞKAYA ile Turizm Şube Müdür V. Melih KAYACIK’ın Başkanlık Makamına eşlik etmek üzere bahsi geçen tarihlerde görevlendirilmiş olup 27 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılıp, ulaşım (hava yolu), konaklama, şehir içi ulaşım, harcırah ve diğer yasal giderleri Turizm Şube Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ödenek kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclis Heyetinin bilgilerine sunarım. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.842532)
 
3. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in "Başka Bir Tarım Mümkün" Vizyonu doğrultusunda, Eylül ayında düzenlenecek Uluslararası Gastronomi Fuarı "Terra Madre Anadolu İzmir 2022"nin hazırlıkları çerçevesinde 28 - 29 ve 30 Haziran 2022 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde, aralarında İzmir Brüksel Tanıtım Ofisinin de açılış töreni bulunan bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlikler kapsamında; Dış İlişkiler Şube Müdürü S. Semin SOLAK Başkanlık Makamı'na eşlik etmek üzere bahsi geçen tarihlerde görevlendirilmiş olup, 27 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılıp, ulaşım (hava yolu), şehir içi ulaşım, harcırah ve diğer yasal giderleri Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin tensiplerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.855964)
 
4. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in "Başka Bir Tarım Mümkün" Vizyonu doğrultusunda, Eylül ayında düzenlenecek Uluslararası GastronomiFuarı "Terra Madre Anadolu İzmir 2022" nin hazırlıkları ve Avrupa şehirlerarası iş birliğine katkıda bulunmak amacıyla 28 - 29 ve 30 Haziran 2022 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde, aralarında İzmir Brüksel Tanıtım Ofisinin de açılış töreni bulunan bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; yapılan etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tunç SOYER ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Kerem Ziya YANGÖZ 27 Haziran saat:16.00 - 29 Haziran 2022 tarihleri arasında katılım sağlamışlardır. Yapılan seyahatte Kerem Ziya YANGÖZ'e ait ulaşım  (hava yolu ile) giderleri, günlük harcırah giderleri ve (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler ESHOT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt. Dai.Bşk.E.88861/E.883750)
 
5. 10-13 Temmuz 2022 tarihlerinde Srebrenitsa Anma Günü kapsamında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde gerçekleştirilmiş olup, Anma Töreni için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'in de katılım sağladığı ziyaret programı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; yapılan seyahat programına Başkanlık Makamına eşlik etmek üzere Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü kadrosunda İletişim Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Asiltürk KILIÇ, Basın Görevlisi Mesut Rıdvan BİLEN ve Muhabir Orkun Emre KÜÇÜKERBAŞ görevlendirilmiştir. Anılan tarihlerde adı geçen personelin görevli-izinli sayılarak, ulaşım (hava yolu) şehir içi ve şehir dışı ulaşım, harcırah ve diğer yasal giderler Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Basın Yay. ve Hal. İlş.Dai.Bşk.E.881700)
 
6. WWF Küresel Şehir Girişimi OPCC, şehirlerin liderliğini tanımayı ve yerel direnci ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi, dünyayı iklim değişikliğine karşı korumada kentsel düzeydeki eylemin önemli rolünü vurgulaması amacıyla Urban Future Konferansı 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Helsinborg/İSVEÇ’te gerçekleştirilmiş ve Konferans kapsamında OPCC ödül töreni ve panel düzenlenmiştir. Helsinborg/İSVEÇ düzenlenen Urban Future Konferansına Belediyemizin uygulamalarını tanıtmak ve temsil etmek üzere İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan Dr. Çağlar TÜKEL 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında katılım sağlamış olup personelin konaklama, uçakla gidiş-dönüş yol ücreti (Kopenhag/Danimarka Havaalanı) ve tren ücreti organizasyon Bütçesinden, pasaport ücreti, alan vergisi, ulaşım ve günlük harcırah giderleri İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu tertibinden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İklim Değ. ve Çev.Kor.Kon.Dai.Bşk.E.821573)
 
7. İzmir'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdürlüğü olarak çalışmalar yapmaktayız. Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; Başkanımız Mustafa Tunç SOYER'in İzmir'i bir dünya kenti yapma hedefi ile İzmir-Midilli arasında gemi seferleri başlamıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda, Belediyeler Arası Liman Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'nda 29 Temmuz 2022 Cuma günü düzenlenen Plomari Limanı'nın "Schengen" Kapısının açılışına Kurumumuz davet edilmiş olup katılım sağlanmıştır. Bahse konu etkinlik kapsamında, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdür V. Melih KAYACIK 29 - 31 Temmuz 2022 tarihlerinde Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Plomari Limanı'nın açılışında görevlendirilmiş olup ve görevli-izinli sayılıp, ulaşım (deniz yolu), konaklama, şehir içi ulaşım, yurtdışı çıkış harcı, harcırah ve diğer yasal giderlerin Turizm Şube Müdürlüğü Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu" harcama kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclis Heyeti'nin bilgilerine sunarım. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.880038)
 
V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.881244)
 
2. 15/08/2022-31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022-11 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 Adet Hemşire’ye 6.750,11-TL, 3 Adet Mimar’a her biri için 9.133,34-TL, 2 Adet Tekniker’e her biri için 7.425,97-TL, 1 Adet Ekonomist’e 6.300,95-TL  tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi.  (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.880693)
 
3. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin 07/07/2022 tarihli ve 1692 sayılı Temsilci Bildirimi Yazısına konu; İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyetinde İzmir Büyükşehir Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyelerimizden; Asil Üye olarak Mustafa ÖZUSLU'nun, Yedek Üye olarak ise İsmet ORHAN'ın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hiz. Dai.Bşk.E.873914)
 
4. Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ESBAŞ)’nin 29/07/2022 tarihli, Bila sayılı Yazısına konu; Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş’nin Yönetim Kurulunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek üzere Genel Sekreter Vekili Sayın Barış KARCI’nın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hiz. Dai.Bşk.E.878457)
 
5. Karaburun Belediye Başkanlığı, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemizden hibe olarak bir adet damperli kamyon talep etmekte olup, 35 TH 141 plakalı, 2007 model Mercedes marka Damperli Kamyonun Karaburun Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkmal Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.881814)
 
6. 2022 Mali Yılı Bütçesinde 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri içinde yer alan Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personeline yıl içinde verilecek olan fazla çalışma ücretinin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirtilen maktu fazla çalışma ücretinin aylık brüt 1.437,00-TL tespit edilmesi ile Belediyemiz Koruma ve Güvenlik personeline fiilen yaptıkları iş karşılığında ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin aylık brüt 862,20-TL olarak tespit edilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.857298)
 
7. 2022 Mali Yılı Bütçesi kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeline fiilen yaptıkları iş karşılığında ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin aylık brüt 862,20-TL olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.86711/E.869117)
 
8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/05/2022 tarihli ve E.738119 sayılı Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 13/06/2022 tarihli ve 05.658 sayılı Kararında sehven "UİP-35491979 işlem numaralı" şeklinde yazılan ifadenin "UİP-35421142 işlem numaralı" olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.863455)

9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/05/2022 tarihli ve E.738068 sayılı Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 13/06/2022 tarihli ve 05.659 sayılı Kararında sehven "UİP-35652806 işlem numaralı" şeklinde yazılan ifadenin "UİP-35485433 işlem numaralı" olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.863463)
 
10. Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş’nin yazısı gereği, Belediye Meclisimizin 10/02/2021 tarihli ve 05.158 sayılı Kararında,  "Çiğli İlçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 1056 ada, 1 parsel ile 1061 ada, 1 parselin tahsis sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İş Birliği Merkezi A.Ş. ve Koop. arasında yapılacak inşaat sözleşmelerinde elde olunacak bağımsız bölümlerin; Başvuru yapacak dar gelirli ailelerin aylık gelirleri asgari ücretin net 2 katı+%25 Meclisin arttırma yetkisi ile, Yapılacak olan konutların karma proje olarak (Dar gelirli ve belediye çalışanlarına) yapılması, Kendinin, eşinin, birlikte oturduğu çocuklarının konutunun bulunmaması, Başvuru sahiplerinin en az bir yıldan beri İzmir'de ikamet ediyor olması şartlarını taşıyan kişilere satışı zorunluluğu getirilmesi kaydıyla” şeklinde geçen ifadenin “Çiğli İlçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 1056 ada, 1 parsel ile 1061 ada, 1 parsellerde dar gelirli üyelerin oluşturduğu kooperatif ile yapılacak inşaat yapım, arsa payı satış ve konut teslim sözleşmesi biçiminde ve/veya ilgili inşaatların yapımını karşılayacak şekilde bir başka kurum/kuruluş/şirket/kooperatif ile arsa/kat karşılığı anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesi ile elde olunacak toplam bağımsız bölümlerin %55'inden az olmamak üzere başvuru yapacak dar gelirli ailelere satışının zorunlu olması, dar gelirlilerin aylık gelirlerinin asgari ücretin net 2 katı+%25 sınır değer olarak belirlenmesi, yapılacak olan konutların karma proje olarak (Dar gelirli ve belediye çalışanlarına) yapılması, Kendinin, eşinin, birlikte oturduğu çocuklarının konutunun bulunmaması, Başvuru sahiplerinin en az bir yıldan beri İzmir'de ikamet ediyor olması şartlarını taşıyan kişilere satışı zorunluluğu getirilmesi kaydıyla" olarak değiştirilerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hiz.Dai.Bşk.E.872448)
 
11. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Merkezleri Tahsis İşlemleri Yönetmeliği, Belediye Meclisimizin 15/12/2021 tarihli ve 05.1490 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup;Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden gelen revizyon önerileri ve ülkemizdeki mali gelişmeler kapsamında yapılan revizyonlarla yeniden düzenlenen Yönetmeliğin, Tahsis Sözleşmesinin ve Ücret Tarifelerinin görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.879998)
 
12. Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Şehir Tiyatroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Şehir Tiyatroları Şb.Md.E.801557)
 
13. Balçova Belediye Başkanlığının 01/06/2022 tarihli ve 20242 sayılı yazısı ve eki krokide belirtilen yeni açılacak olan sokaklara "Ferhan ŞENSOY", "Erdal TOSUN", "Fatma GİRİK", "Rasim ÖZTEKİN", "Münir ÖZKUL", "Ayşen GRUDA", "Halil KİRAZ", "Nevzat GÜZELIRMAK", "Hüner COŞKUNER" isimlerinin verilmesi ve mevcut olan "Gürdal TOSUN" Sokağın ise plana uygun olarak yeniden isimlendirilmesi taleplerinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.825183)
 
14. Beydağ İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallelere ait sayısal sınır verileri İlçe ve Belediye Meclisince onaylanarak kesinleşmiş olup; komşuluk ilişkisi olan sınırdaki mahalleler için; Beydağ Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 60 sayılı Karar ve Ödemiş Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 154 sayılı Kararı ile anlaşma sağlanarak kesinleşen sınır hattı Belediye Meclisimizin 08/11/2021 tarihli ve 1225 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup; yine Beydağ Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararı ve Kiraz Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile anlaşma sağlanarak kesinleşen sınır hattı Belediye Meclisimizin 08/11/2021 tarihli ve 1224 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve kesinleşen bu sınırlar ile Çiftlikköy, Eğridere, Halıköy, Karaoba, Kurudere, Sarıkaya, Yağcılar ve Yukarıtosunlar Mahallelerine ait sayısal mahalle sınırları, Beydağ Belediye Meclisinin 03/06/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararının Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.854559)
 
15. Kesinleşen ilçe sınırları ile komşuluk ilişkisi olan Ödemiş İlçesine ait; Alaşarlı, Balabanlı, Bıçakçı, Bozdağ, Bucak, Cevizalan, Çamlıca, Çaylı, Emirli, Güney, Hamam, İlkkurşun, Karakova, Kayaköy, Kazanlı, Kerpiçlik, Kızılcaavlu, Köfündere, Kutlubeyler, Küçükören, Küre, Orhangazi, Seyrekli, Süleymanlar, Uzundere, Veliler, Yeşilköy, Yılanlı ve Yusufdere Mahallelerinin sayısal mahalle sınırları, Ödemiş Belediye Meclisinin 04/07/2022 tarihli ve 137 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.878884)
 
16. Kesinleşen ilçe sınırları ile komşuluk ilişkisi olan Güzelbahçe ilçesine ait; Çamlı, Maltepe, Payamlı, Siteler, Yaka ve Yelki Mahallelerinin sayısal mahalle sınırları, Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarihli ve 52 sayılı Kararının Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.884461)
 
17.  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Canlar Birliği Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.813546)
 
18. Havagazı Yerleşkesi 16/6 numaralı sosyal tesisin giriş katının ve Konak ilçesi, Turgut Reis Mahallesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Konak Karataş Anadolu Lisesi önünde yer alan No:87/1 adresindeki Belediyemize ait taşınmazın, İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından kullanımına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti arasında hazırlanan Protokol Meclisimizin 14/10/2021 tarihli ve 05.1164 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, onaylanan Protokolün Belediyemiz Taahhütleri başlıklı 6.1 ve 6.2 maddeleri revize edilen, imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Basın Yayın ve Halkla İl.Dai.Bşk.E.862146)
 
19. “Karabağlar İlçesi 166 Sokak Yürüyen Merdiven–Bant Yapılması ile Çevre Düzenlemesi Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi” kapsamında proje alanında bulunan Dağıtım Varlıklarının deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.819184)
 
20. “Bornova İlçesi Kemalpaşa Caddesi 7401 Sokak ile 7404 Sokak Kesişimi Yaya Üst Geçidi Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi” kapsamında proje alanında bulunan Dağıtım Varlıklarının deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.820718)
 
21. “Narlıdere İlçesinde Yıkılan ve Zarar Gören İstinat Duvarlarının Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi” kapsamında proje alanında bulunan Dağıtım Varlıklarının deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.820666)
 
22. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bergama Belediye Başkanlığı ve S.S Göbeller Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında revize edilerek imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.834225)
 
23. Urla ilçesi, Kalabak Balıkçı Barınağında faaliyet gösteren S.S Kalabak ve Zeytinalanı Su Ürünleri Kooperatifinin ihtiyacı doğrultusunda, 1 adet (1 ton) kapasiteli Dikey Tip Yaprak Buz Makinesinin Belediyemiz tarafından temin edilerek, söz konusu Kooperatifin desteklenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Kalabak ve Zeytinalanı Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai. Bşk. E.834051)
 
24. Urla ilçesi, Balıklıova Balıkçı Barınağında faaliyet gösteren S.S Balıklıova Su Ürünleri Kooperatifinin ihtiyacı doğrultusunda, 1 adet (1 Ton) kapasiteli Dikey Tip Yaprak Buz Makinesinin Belediyemiz tarafından temin edilerek, söz konusu Kooperatifin desteklenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Balıklıova Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk. E.834095)
 
25. Karaburun ilçesi, Mordoğan 1. ve 2. Balıkçı Barınağında faaliyet gösteren S.S Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifinin ihtiyacı doğrultusunda, 1 adet (1 Ton) kapasiteli Dikey Tip Yaprak Buz Makinesinin Belediyemiz tarafından temin edilerek, söz konusu Kooperatifin desteklenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk. E.833924)
 
26. Kemalpaşa ilçesi, Aşağı Kızılca Mahallesinde Kemalpaşa Belediyesi mülkiyetinde olan 148 ada, 108 parselde kayıtlı 32.223,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde meyve işleme ve soğuk hava deposu kurulması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kemalpaşa İlçe Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.862320)
 
27. Belediyemiz yatırımı olan Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi Yapılması İşi kapsamında yapılacak kara yolu köprüsünün orta ayağı TCDD ray alanında kaldığından ve köprü gabari yüksekliği 6.5 metre olduğundan, bu alanda yapılacak imalatlara yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. Fen İşl.Dai.Bşk.E.880438)
 
28. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ile "Afet Bilim Kurulu Toplantısı"nda yapılan değerlendirmeler neticesinde; daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla, Belediye Başkanlığımızca başlatılan kentimizdeki mevcut yapı stoğu envanterinin oluşturulması projesi kapsamında hazırlanan "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Deprem Risk Yön. ve Ken.İy.Dai.Bşk.E.880735)
 
29. Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi 2110 ada 6. parselin vakıf amaçları doğrultusunda ve eğitim için kullanılmak üzere "ek protokol izni" talep edilmekte olup, söz konusu Belediye Meclisimizin 11/03/2020 tarihli ve 307 sayılı Kararına dayanan Protokolün tarafların yükümlülüklerini içeren 9. maddesinin “Bu Protokol taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Protokol yürürlüğe girdikten sonra yirmi beş yıl süre ile geçerlidir. Protokol süresinin tamamlanmasına bir ay kalıncaya kadar taraflardan herhangi bir iptal talebi gelmediği sürece protokol süresi kendiliğinden yirmi beşer yıllık süreler halinde uzatılması” olacak şekilde güncellenmesi, madde 7.2’den sonra gelmek üzere "Belirtilen taşınmaz üzerine Vakıf tarafından yapılacak olan yapıların mülkiyetinin vakfa ait olduğunun kabulü ile ilgili tapu kaydının "Beyanlar" hanesine söz konusu yapıların Vakfa ait olduğu hususunun şerh edilmesi" ve "Mevcut parselin satışının söz konusu olması durumunda, Belediye tarafından Vakfa ivedilikle bilgi verilerek yasal sınırlar dâhilinde araziyi satın alabilmesinin önünün açılabilmesi" amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.809327)
 
30. Ayancık Belediye Başkanlığı, 14.042.000,00-TL (KDV Dâhil) Sözleşme Bedelli “Ayancık Belediyesi Sıcak Asfalt Yapımı İşi”nin yapımı için Belediyemizden yardım talebinde bulunmuş olup, söz konusu işin yapımı için sözleşme tutarının %90'ı olan KDV dâhil 12.637.800,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardım amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ayancık Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Fen İşl. Dai.Bşk.E.875951)
 
31. Menderes Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait Bayındır ilçesi, Demircilik Mahallesi 229 ada, 8 no’lu taşınmaz üzerinde bulunan 60 tonluk kantarın Menderes Belediye Başkanlığına devredilmesi ve Karakuyu Mahallesinde tarımsal faaliyette bulunan üreticilerin kullanabilmesi hususlarının görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.864671)
 
32. 31/08/2022 tarihinde süresi sona erecek olan, Belediyemize ait Konak ilçesi, Eşrefpaşa Hastanesi hizmet binasında bulunan sosyal tesisin işletme hakkının, Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile Grand Plaza A.Ş'ye devri ile konuya ilişkin hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.851696)
 
33. Gölcük Mahallesi, 441 Sokak No:8 yanı Barış ve Demokrasi Parkı içi Menemen/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin işletme hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile Grand Plaza A.Ş'ye devri ile konuya ilişkin hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.849384)
 
34. Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8579 ada, 5 no’lu (7.277,71 m²) taşınmazdaki Belediyemize ait 10586/727771 (105,86 m²) hissenin, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.831238)
 
35. Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, 9432 ada, 24 parsel (355,00 m²) numaralı taşınmazdaki Belediyemize ait 163/355 (163,00 m²) hissenin diğer hissedar adına bedeli karşılığında veya kat karşılığı satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.787697)
 
36. Belediyemiz mülkiyetindeki Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 1134 ada, 1 parselde (1880,00 m²) kayıtlı taşınmazın İZELMAN A.Ş’ye ayni sermaye olarak devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.870915)
 
37. Urla Belediyesi mülkiyetindeki Bademler Mahallesi, 238 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 15.610,96 m² yüz ölçümlü taşınmazın toplam 11.708.220,00-TL bedel ile Belediyemiz adına devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.874756)
 
38. ESHOT Genel Müdürlüğü, Bilgi Yönetim Sisteminin Bakım ve Destek Hizmeti, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Bakım ve Destek Hizmeti ile Sistem Odaları Bakım ve Destek Hizmeti işlerinin 01/01/2023 – 30/09/2024 tarihleri arası olmak üzere 21 aylık, Yazılım Tabanlı Ip Telefon Santrali Teknik Destek Hizmeti Alımının ise 01/03/2023 – 30/09/2024 tarihleri arasında 19 aylık süre ile yapılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.88628/E.885163)
 
39. ESHOT Genel Müdürlüğünün görev ve hizmetlerinin kesintisiz olarak yerine getirilebilmesi için, personel, akaryakıt, güvenlik, temizlik ve diğer mal ve hizmet alımları ile önerge ekinde yer alan tabloda gösterilen gelir kaynağı toplamı 1.116.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Mali Hiz. Dai.Bşk.E.88988/E.885166)
 
40. Belediye Meclisimizin 17/03/2022 tarihli ve 348 no'lu Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Menemen ilçesi Kooperatiflerinden km bazlı 12 ay süreli toplu taşıma hizmeti işletmesi ihalesi gerçekleştirilmesi ve sözleşmenin imzalanması uygun bulunmuş olup, Toplu Ulaşım Hizmetinin sürekliliği göz önünde bulundurularak işin süresinin 5393 sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. maddesine istinaden 24 aya kadar uzatılması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.875680)
 
41. Belediye Meclisimizin 17/03/2022 tarihli ve 05.348 sayılı Kararı ve İZTAŞIT Projesi kapsamında; projenin etkinliğinin, verimliliğinin ve koordinasyonun arttırılması amacı ile halihazırda ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 60.855.199,73-TL sözleşme bedelli S.S 43 No'lu Seferihisar- Ürkmez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile 14/03/2022 tarihinde imzalanan P220569 İhale Numaralı "Seferihisar İlçesi Kooperatiflerinden KM Bazlı Toplu Taşıma Hizmeti Alımı İşi" (ilk 4 ay tamamlanmıştır) ve 13.821.666-TL sözleşme bedelli S.S. 27 No'lu İzmir İli Kiraz İlçesi Küçük Otobüsler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile 18/03/2022 tarihinde imzalanan P220570 İhale Numaralı "Kiraz İlçesi Kooperatiflerinden KM Bazlı Toplu Taşıma Hizmeti Alımı İşi" (ilk 4 ay tamamlanmıştır) ihalelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesine devrinin gerçekleştirilmesi ile S.S 43 No'lu Seferihisar-Ürkmez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S. 27 No'lu İzmir İli Kiraz İlçesi Küçük Otobüsler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi hizmet alımından doğacak gelirlerin Belediyemiz Bütçesine aktarılması hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.877578)
 
42. 2022 Mali Yılı Bütçesinin bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, 2022 Yılı bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.881815)
 
43. Belediyemiz 2022 Mali Yılı bütçesine önerge ekinde yer alan listede gösterildiği şekilde ek ödenek verilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.881518)
 
44. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet Cenaze Nakil Aracı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Elektrikli İnsan Taşıma Aracı satın alınması talep edilmekte olup, söz konusu araçların 2022 Yılı T-Cetveline eklenerek Makine İkmal Şube Müdürlüğümüzün Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması hususlarının görüşülmesi. (Makine İkmal Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.881216)
 
45. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Aktivite Merkezi ve Evlendirme Memurluğuna ait 2022 Mali Yılı Ücret ve Harç Tarifesinin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 05/07/2022 tarihli ve 118 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.871494)
 
46. Buca Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen toplam 35.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik,  05/07/2022 tarihli ve 119 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.863443)
 
47. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Emlak İstimlak Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçelerinde önerge ekinde yer alan tablodaki şekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam 450.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 186 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.868010)
 
48. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Emlak İstimlak Müdürlüğü, Belediye Orkestra Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçelerinde önerge ekinde yer alan tablodaki şekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam 3.800.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 187 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.867991)
 
49. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Yapı Ruhsatı Verilmesine Esas Yol Katılım Payı ve Teknik Altyapı Tesislerine Katılım Bedeli, 2022 yılı içerisinde yüksek tutarlarda artışlar olması, yol yapım işlerinin yüklenicilerce veya Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılmasında maliyetlerin yükselmesi sebeplerinden dolayı Fen İşleri Müdürlüğü tarife cetvelinde yer alan "1 m2 yol katılım payı bedeli+yol teknik altyapı bedeli" tutarın güncellenmesi ile önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği şekilde tarife cetveli ile Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılı bütçe tarifesinin revize edilmesine yönelik, 05/07/2022 tarihli ve 68 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.877026)
 
50. Ödemiş Belediye Meclisinin; 2022 yılı için Ücret Tarifelerinde yer alan "Zemin Açım Birim Bedelleri"nin önerge ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine yönelik, 06/06/2022 tarihli ve 127 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.852465)
 
51. Ödemiş Belediye Meclisinin; 01/01/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmasına karar verilen ücret tarifesinin "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü" başlıklı bölümünde güncel fiyat artışları sebebi ile düzenleme yapılması ve "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifeleri" başlıklı bölümde belirtilen tarifelerin önerge ekinde yer alan tabloda gösterildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 139 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.861413)
 
52. Ödemiş Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde güncelleme yapılması ve tarifede mevcut olmayan kalemlerin tarifeye eklenmesine yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 140 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.861381)
 
53. Ödemiş Belediye Meclisinin;  2022 Yılı Bütçesinin önerge ekinde yer alan tablolarda ayrıntılı olarak belirtilen gider tertiplerine toplam 123.000.000,00-TL'nin ek ödenek olarak verilmesine yönelik, 04/07/2022 ve 141 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.868316)
 
54. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen hizmetlerde kullanılmak üzere, Bergama Belediyesi 2022 Mali Yılı bütçesindeki T-l cetveline 1 adet binek, 1 adet panelvan ve 1 adet minibüsün eklenmesi; 1 adet binek, 1 adet panelvan ve 1 adet minibüsün satın alınması, önergede yer alan T-1 Cetvelinin onaylanması ve bu konudaki iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine yönelik, 01/06/2022 tarihli ve 62 sayılı Kararının görüşülmesi.  (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.852575)
 
55. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 2022 Yılı Bütçesinden toplam 1.400.000,00-TL ödeneğin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde Fen İşleri Müdürlüğünün Bütçesine aktarma yapılmasına yönelik, 01/06/2022 tarihli ve 67 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.852634)
 
56. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 2022 Yılı Bütçesinden 250.000,00-TL ödeneğin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde yine aynı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımına-150.000,00-TL) ve (Mamul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım Onarım Giderine 100.000,00-TL) aktarma yapılmasına yönelik, 01/06/2022 tarihli ve 68 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.852503)
 
57. Menderes Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda hazırlanmış olan Gelir Tarife Cetvelinin uygulanmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 165 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.861347)
 
58. Menderes Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde toplam 116.568.000,00-TL ek ödenek talebinin uygulanmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 175 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.861334)
 
59. Urla Belediyesinin “2022 Mali Yılında Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak Ücretler”den, “Taşıt/İş Makinası Kiralama” ücretlerinin ve “Ruhsat Taleplerinde Kullanılmak Üzere Belirlenen Zemin Açım Birim Fiyatları” ücretlerinin revize edilerek önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde ücretlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.868563)
 
60. Urla Belediyesinin "2022 Mali Yılında Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak Ücretler"in revize edilerek önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde ücretlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.868263)
 
61. Urla Belediyesinin “2022 Mali Yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak Ücretler” den, “Sepetli Araç (Bom) Şoför ve Budamacı saat ücretinin” ve “Traktör (3 kişi) sefer ücretinin” revize edilmesi ve “Çilek Dikim Makinası Günlük Ücretinin” önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde ücretlendirilmesi hususunun görüşülmesi.  (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.868238)
 
62. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği şekliyle toplam 20.650.000,00-TL denk olarak hazırlanan ek ödeneğin uygulanmasına yönelik, 05/07/2022 tarihli ve 63 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.868348)
 
63. Narlıdere Belediye Meclisinin; son dönemdeki döviz yükselişi ve buna bağlı olan fiyatlardaki artış, mevcut birim fiyatlarının güncellenmesi zorunluluğundan dolayı Belediyemiz tarafından revize edilen önerge eki tablolarda belirtilen Altyapı Kazı İzin ve Harç Tarifelerinin uygulanmasına yönelik, 09/06/2022 tarihli ve 56 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.862057)
 
64. Seferihisar Belediye Meclisinin; önergede yer alan tabloda belirtilen gelir kalemlerinde fiyat değişikliği yapılmasına yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 78 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.862171)
 
65. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife Cetveline İmar İşlemleri Çeşitli Ücretler Tablosuna önergede yer alan tabloda belirtilen şekliyle "İş Deneyim Belgesi / İş Bitirme Belgesi" gelir kaleminin eklenmesine yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 79 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.861482)
 
66. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesinin ilçe sınırları içerisinde kurulan gece pazarı ve seyyar işgaliye harçları ile belediyeye ait haftalık ve aylık reklam ücretlerinin yeniden tespit edilmesine ilişkin olarak söz konusu gelir kalemlerine ilişkin ücretlerin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 81 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.862145)
 
67. Seferihisar Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde toplam 80.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 04/07/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.861503)
 
68. Beydağ Belediye Meclisinin; Beydağ Belediyesinin 2022 Mali Yılında uygulanacak olan Altyapı Ve Kazı İzni Harçlarının önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 01/07/2022 tarihli ve 31 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.861540)
 
69. Beydağ Belediye Meclisinin; Beydağ Belediyesine ait işletmelerde 2022 Mali Yılında uygulanacak olan tarifelerin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 01/07/2022 tarihli ve 34 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.861524)
 
70. Karaburun Belediye Meclisinin; 2022 Yılı Tarifeler Cetvelinde yer alan ve önergede belirtilen bazı ücretlerin günümüz şartlarına uyarlanmasına yönelik, 02/06/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.821249)
 
71. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesine bağlı Mimas Bel Gıda Turizm İnşaat İth. İhr. Üretim Paz. San. Tic. A.Ş.' nin çalışma sermayesi olarak kullanılmak amacıyla, faiz hariç 700.000,00-TL borçlanılması için şirket adına yapılacak tüm iş ve işlemlere yönelik 23/06/2022 tarihli ve 085 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.880317)
 
72. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine önergede yer alan tabloda belirtildiği şekliyle 5.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/07/2022 tarihli ve 95 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.870166)
 
73. Karaburun Belediye Meclisinin; Fen İşleri Müdürlüğünün Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinin bir kısmını karşılamak üzere ek finansman kaynağı olarak iç borçlanma ile   2.000.000,00-TL kredi kullanılması ve muhasebe hesaplarında bulunan "300 hesap kodu diğer bankalardan alınan krediler" hesaplarına alınmasına yönelik, 05/07/2022 tarihli 96 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.870319)
 
74. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, bir kısmı "17 m’lik Taşıt Yolu ve Yeşil Alan" kullanımlarına isabet etmesi nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümlerine istinaden taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 629 ada, 234 parselin kısmen kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.864478)
 
75. Buca Belediye Meclisinin 03/06/2022 tarihli ve 95 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Taşıt Yolu ve Çocuk Bahçesi " kullanımlarında kalan; Kızılçullu Mahallesi, 681 ada 345 parselin kamulaştırılma işlemlerinin yapılabilmesi için, Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına yönelik, konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.876642)
 
76. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 07/10/2021 tarihli Olur’u ile onaylanan, Torbalı Organize Sanayi Bölgesine ilave nitelikteki, Torbalı OSB İlave Alanına yönelik İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kapsamında hazırlanan, 62.6 ha. büyüklüğündeki Torbalı OSB İlave Alanı, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi ve Plan Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.817246)
 
77. Belediye Meclisimizin 17/03/2022 tarihli ve 05.358 sayılı Kararı ile uygun görülerek 20/05/2022-20/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi, Çaldıran Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; önerge eki listede yer alan 200 adet dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.862183)
 
78. Belediye Meclisimizin 17/03/2022 tarihli ve 05.358 sayılı Kararı ile uygun görülerek 20/05/2022-20/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi, Çaldıran Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; önerge eki listede yer alan 49 adet Dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.862278)
 
79. Belediye Meclisimizin 17/03/2022 tarihli ve 05.358 sayılı Kararı ile uygun görülerek 20/05/2022-20/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi, Çaldıran Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.862233)
 
80. Belediye Meclisimizin 17/03/2022 tarihli ve 05.358 sayılı Kararı ile uygun görülerek 20/05/2022-20/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Buca ilçesi, Çaldıran Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.862247)
 
81. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/06/2022-06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak İlçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, Akarcalı, Yeşildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde Çaldıran Mahallesini kapsayan Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede yer alan 30 adet dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.861890)
 
82. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/06/2022-06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, Akarcalı, Yeşildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde Çaldıran Mahallesini kapsayan Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.861927)
 
83. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/06/2022-06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, Akarcalı, Yeşildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde Çaldıran Mahallesini kapsayan Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; 29/06/2022 tarihli ve 841013 sayılı Yazı ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.861914)
 
84. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek  07/06/2022-06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, Akarcalı, Yeşildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde Çaldıran Mahallesini kapsayan Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede yer alan 90 adet dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.861868)
 
85. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.518 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/06/2022-06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, Akarcalı, Yeşildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde Çaldıran Mahallesini kapsayan Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede yer alan 70 adet dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.861830)
 
86. Torbalı ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 170 ada 9 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.876667)
 
87. Bornova ilçesi, Işıklar Mahallesi, L18A10A ve L18A10B paftalarda Enerji Nakil Hattı ve Teknik Altyapı Alanı (TEİAŞ Fider Yeri) belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.868654)
 
88. İzmir I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 08/06/2011 tarihli ve 5995 sayılı Kararı doğrultusunda; Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 453 ada, 29 ve 30 parsellerin "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.845682)
 
89. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/10/2021 tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin, 1. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisi ile birlikte hazırlanan, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Plan Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.868472)
 
90. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/10/2021 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisi ile birlikte hazırlanan, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.860365)
 
91. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.519 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 09/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede yer alan 26 adet dilekçe ile Konak Belediye Başkanlığına itiraz edilmiş ve Konak Belediye Başkanlığının 21/07/2022 tarihli ve 866088 sayılı Yazısı ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.874235)
 
92. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.519 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 09/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede yer alan 75 adet dilekçe ile Konak Belediye Başkanlığına itiraz edilmiş ve Konak Belediye Başkanlığının 21/07/2022 tarihli ve 866088 sayılı Yazısı ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.874259)
 
93. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.519 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 09/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede yer alan 78 adet dilekçe ile Konak Belediye Başkanlığına itiraz edilmiş ve Konak Belediye Başkanlığının 21/07/2022 tarihli ve 866088 sayılı Yazısı ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.874282)
 
94. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.519 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 09/06/2022-08/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede yer alan 8 adet dilekçe ile Konak Belediye Başkanlığına itiraz edilmiş ve Konak Belediye Başkanlığının 21/07/2022 tarihli ve 866088 sayılı Yazısı ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.874385)
 
95. Belediye Meclisimizin 14/04/2022 tarihli ve 05.512 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 18/05/2022-20/06/2022 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 2110 ada, 6 parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Güvenç ACARKAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.817743)
 
96. Belediye Meclisimizin 14/04/2022 tarihli ve 05.512 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve     18/05/2022–20/06/2022 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 2110 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; Melda Ongun UÇAR, Aras KAYNARCA, Ahmet BALKAN, Elçin BORA, Sevim ÇETİNGÖZ ve GÜLDER (Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu) tarafından yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.875849)
 
97. Belediye Meclisimizin 14/04/2022 tarihli ve 05.512 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve Güzelbahçe Belediyesi ilan panosunda 18/05/2022-20/06/2022 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Yelki Mahallesi, 2110 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.875858)
 
98. Çiğli Belediye Meclisinin 07/04/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesi, 21766 ada 4 ve 9 no'lu parsellerin Belediye Meclisimizin 15/01/2021 tarihli ve 05.87 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.856578)
 
99. Buca Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 89 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/12/2021 tarihli ve 13244 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.870546)
 
100. Karabağlar Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 58 sayılı Kararı ile uygun görülen; Esenlik Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret-Konut Alanı" kullanımında kalan 13051 ada, 3 parseldeki yapı yaklaşma sınırının, "Belediye Hizmet Alanı" kullanımındaki 13051 ada, 4 parsel sınırından 2.00 metre olacak şekilde belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.863498)
 
101. Bornova Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 139 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi, Kemalpaşa, Yunusemre ve Atatürk Mahallelerinde 7 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.860529)
 
102. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülen; Evka-3 Mahallesi doğusunda yer alan mevcut imar planında 6 metre genişliğindeki dere (Şeytan Deresi) kanal genişliğinin 10 metreye çıkartılması, 5'er metre "Dere Servis Yolları" ayrılması ve dere güzergâhı boyunca yürürlükteki imar planında "Park Alanı" olarak belirlenen alanın "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.864831)
 
103. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 202 sayılı Kararı ile uygun görülen;Işıklar Mahallesinde, Işıklar TM-Bornova Bülent Kuas TM Brş. N- Işıkkent Çimento TM 154 kV "Enerji İletim Hattı", "Enerji Nakil Hattı Direk Yeri" ile "Teknik Altyapı Alanı (TEİAŞ Fider Yeri)"nin imar planlarına işlenmesi ve plan notları eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.868724)
 
104. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının talebi doğrultusunda, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08/04/2004 tarihli ve 11192 sayılı Kararı ile üzerinde bulunan 4 yapı, 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen; Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, tescilli 7818 ada, 1 parselin güneyinde 45.000 m²'lik alanın TAKS:0.60, KAKS:2.50 Yençok:60.00 m Yapılaşma Koşullu Resmi Kurum Alanı (İl Emniyet Müdürlüğü) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.870947)
 
105. Karşıyaka Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 123 sayılı Kararı ile uygun görülen; Örnekköy Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında  "Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenen 26921 ada, 3 parsel ile güneyinde yer alan Park Alanının yer değiştirmesine yönelik düzenlenmelere ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.860286)
 
106. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 144 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fikri Altay Mahallesi, 32550 ada, 27 parselin kuzeyinde yer alan yürürlükteki imar planında "Park Alanı" olarak ayrılan alan içerisinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.873954)
 
107. Bayraklı Belediye Meclisinin; 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Konut Alanı olarak belirlenen muhtelif sokakların yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanları olarak belirlenmesine yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 48 sayılı Kararının; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.845429)
 
108. Çiğli Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile uygun görülen; Büyük Çiğli Mahallesi, tapunun 5941 parseldeki "Belediye Hizmet Alanı (İdari, Teknik, Sosyal Kültürel Tesis Alanları Yer Alabilir)" olarak belirlenen kullanım kararının İzmir 2. İdare Mahkemesinin 30/12/2021 tarihli ve 2067 sayılı Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle taşınmaz üzerindeki Milli Emlak Genel Müdürlüğünün tahsis gerekçesi de dikkate alınarak, söz konusu imar adasının Emsal:1.00 Yapılaşma Koşullu "Belediye Hizmet Alanı (Entegre Çevre Eğitim Merkezi ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.860380)
 
109. Çiğli Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 83 sayılı Kararı ile uygun görülen; Büyükçiğli Mahallesi sınırları içerisinde L18a02a2d paftada 22172 ada, 1 parsel güneyindeki otopark alanında Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 26/07/2021 tarihli ve 40370 sayılı Yazısı ile bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere 6.00 m x 4.00 m ebatlarında yaklaşık 24 m²’lik bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.860439)
 
110. Bergama Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 50 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnkılap Mahallesi, 41 ada, 8 parseldeki tescilli yapı ve avlu duvarının korunmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Bergama Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.870746)
 
111. Bergama Belediye Meclisinin 02/03/2022 tarihli ve 22/29 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer Mahallesi 1416 ada, 1 parselde yer alan "Belediye Hizmet Alanı"nın "Belediye Hizmet Alanı ve Rekreasyon Alanı" olarak, 1414 ada, 1 parseldeki "Rekreasyon Alanı"nın ise "Konut Alanı ve Rekreasyon Alanı" olması ve yapılaşma koşulları belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.870654)
 
112. Bergama Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 22/38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, Barbaros Caddesi yol güzergahının mülkiyete göre düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.870795)
 
113. Aliağa Belediye Meclisinin 10/09/2021 tarihli ve 425 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi, Belediye Meclisimizin 16/12/2021 tarihli ve 05.1548 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Aliağa Belediye Başkanlığınca   22/02/2022-23/03/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen Aliağa Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 86 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.816879)
 
114.  Aliağa Belediye Meclisinin 10/09/2021 tarihli ve 425 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi, Belediye Meclisimizin 16/12/2021 tarihli ve 05.1548 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Aliağa Belediye Başkanlığınca   22/02/2022-23/03/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup; Aliağa Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 87 sayılı Kararına konu askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen alanların "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırına ilave edilmesine yönelik hazırlanan öneri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.816491)
 
115. Urla Belediyesinin 15/06/2022 tarihli ve E.58131 sayılı yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planında 4326 ada 1 parsel ve 4326 ada 2 ve 3 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.880001)
 
116. Urla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün 15/06/2022 tarihli ve 58133 sayılı yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarına "Kademe hattı bulunan imar adalarında meydana gelen 1.5 metreye kadar olan kaymalar tecviz dahilinde kabul edilip, Belediyesince plan değişikliğine gerek kalmaksızın mülkiyet sınırı kademe hattı kabul edilerek imar uygulaması yapılacaktır." maddesinin ilave edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.872902)
 
117. Urla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün 01/07/2022 tarihli ve 60164 sayılı yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01/12/2021 tarihli ve 13154 sayılı Kararı doğrultusunda; Camiatik Mahallesi, 4105 ada, 23 parselde yer alan 1. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Osmanlı Dönemi su tünelinin tescil gösterimine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ve 1/500 ölçekli Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.874452)
 
118. Urla Belediye Başkanlığının 20/05/2022 tarihli ve E.54576 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Bademler Mahallesi, 318 ada, 1 parselin batısında bulunan yürürlükteki Uygulama İmar Planında kamuya terkli "Park ve Yeşil Alanlar" içerisinde "Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.876014)
 
119. Urla Belediye Başkanlığının 15/06/2022 tarihli ve 58130 sayılı yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 12060 sayılı Kararı doğrultusunda; İskele Mahallesi, 4362 ada, 3 parselin "Tescilli Parsel" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.876837)
 
120. Urla Belediye Başkanlığının 28/04/2022 tarihli ve 52734 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Yenice Mahallesi, 3362 ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 parseller ile 3363 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerin bulunduğu alanda imar planına aktarılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.878466)
 
121. Urla Belediye Başkanlığının 16/05/2022 tarihli ve E.54110 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Kocadere ve Sungurlu Derelerinin yan kolları ile servis yollarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.880069)
 
122. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/07/2021 tarihli ve 12550 sayılı Kararı doğrultusunda; Yenigün Mahallesi, 332 ada, 27, 38, 40, 52 ve 53 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.870519)
 
123.  Buca Belediye Meclisinin; Adatepe Mahallesi, 6 Sokağa cepheli parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 03/06/2022 tarihli ve 102 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.835902)
 
124. İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşecek "Liman Kenti Dönüşümü Yoluyla Sürdürülebilir Kentleşme Konferansı"na katılım gösterecek kişi olarak Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünde görevli Erhan AYAZ'ın görevlendirilmesi; 27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, söz konusu seyahatte uçak biletleri, şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri ve diğer yasal giderlerin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karşılanması ve seyahatte gri pasaport temin edilmesi hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.883672) 
 
125. Gaziemir Belediye Başkanlığı, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemizden hibe olarak bir adet Cenaze Aracı talep etmekte olup, 35 RA 579 plakalı, 2001 model, Iveco marka Cenaze Yıkama Aracı Gaziemir Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkmal Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.875933)
 
126. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.875563)
 
127. Torbalı Belediye Başkanlığının 13/06/2022 tarihli ve 9182 sayılı Yazısı ve ekine konu;  1/1000 ölçekli İmar Planına uygun olarak, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan mevcut 26 no’lu Sokağın bulunduğu bölgenin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe ve imar planına uygun şekilde; 26, 8151/2, 13/2, 25/1 ve 25/2 no’lu sokaklar olarak yeniden numaralandırılması talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.883045)
 
128. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen tesislerde verilen hizmetlerle ilgili önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde fiyat güncellemesinin yapılmasına yönelik, 06/07/2022 tarihli ve 188 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.884292)
 
129. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş’nin 02/08/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin 820.500.000,00-TL’den 120.000.000,00-TL arttırılarak 940.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZULAŞ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%89,80'ne tekabül eden) 107.760.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hiz.Dai.Bşk.E.883302)
 
130. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 518 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/06/2022 – 06/07/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçesi sınırları içinde Kocakapı, Yenidoğan, Akarcalı, Yeşildere, Vezirağa, Küçükada, Lale ve 19 Mayıs Mahalleleri, Buca ilçesi sınırları içinde Çaldıran Mahallesini kapsayan Yeşildere Bölgesi EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; önerge eki listede yer alan 181 adet dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.861738)
 
131. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Bergama ilçesi, Kadıköy Mahallesi, Bakırçay Havzasında gerekli tesislerin yapılması amacıyla 42 ve 43 no’lu parsellerde "Belediye Hizmet Alanı (Tarımsal Ürünleri İşleme, Kurutma, Paketleme ve Depolama Tesisi)" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.881737)
 
132. Urla Belediye Başkanlığının 15/06/2022 tarihli ve E.58121 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Yenice Mahallesi, 3404 yapı adasındaki imar hatlarının mülkiyete göre düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.881824)
 
133. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 161 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yalı Mahallesi 32036 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerin çekme mesafelerinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.880543)
 
134. Bornova Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 172 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ümit Mahallesi, 24 Ö IIIa paftada yer alan 22161 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 22160 ada 2 parsel, 13131 ada 1 parsel, 206 ada 1 ve 2 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.880335)
 
135. Urla Belediye Başkanlığının 15/06/2022 tarihli ve E.58128 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Çamlıçay Mahallesi, 3587 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda "Turizm Tesis Alanı" plan kararının "Konut Alanı" ve "Park Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.876700)
 
136. Bornova Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 180 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Çamdibi-Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kamil Tunca Caddesi üzerinde yer alan, 23OIa, 24OIVd paftadaki 9044 ada 1 parselin bulunduğu imar adasında ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) metre, güney cephesinde bahçe mesafesinin 3 metre ile doğu ve batı cephelerinde 5 metre belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.876684)
 
137. İzmir’in ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdürlüğünün Kruvaziyer turizminin geliştirilebilmesine yönelik çalışmaları sonucunda; 2022 yılında 34 kruvaziyer gemisinin İzmir Limanına gelmesi planlanması ile önümüzdeki yıllarda bu sayının arttırılması hedeflenmekte olup, bu hedef doğrultusunda, 14-16 Eylül 2022 tarihlerinde İspanya'nın Malaga kentinde gerçekleşecek olan Malaga Kruvaziyer Turizmi Fuarına, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdür V. Melih KAYACIK ve Turizm Şube Müdürlüğünde görevli Sözleşmeli Personel Sinem SOYGÜL’ün görevlendirilmeleri, 13-17 Eylül 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, Sinem SOYGÜL'e görev (gri) pasaportu sağlanması, ulaşım (hava yolu), konaklama, şehir içi ulaşım, harcırah, yurtdışı çıkış harcı ve diğer yasal giderlerin Turizm Şube Müdürlüğü Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.882994)
 
138. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporda durumu belirtilen 35 CYP 98 ve 35 PY 851 plakalı, 2009 model BMC Procity tipi otobüsün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.82564/E.886644)
 
139. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş’nin 02/08/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesi tadil edilerek, şirket sermayesinin 820.500.000,00-TL'den 120.000.000,00-TL sermaye artışıyla 940.500.000,00-TL’ye çıkartılmasını içeren tadil kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş içerisindeki payına düşen (%9,6'sına tekabül eden) 78.768.000,00-TL olan sermaye miktarının 11.520.000,00-TL arttırılmak suretiyle 90.288.000,00-TL'ye arttırılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.Bşk.E.88757/E.886643)
 
140. Dereçine Belediyesinin, İzmir'in Kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ''Kocatepe'den İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü Projesi” kapsamında Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Düzenlemesi için KDV dâhil 1.000.000,00-TL tutarında yardım yapılması talebine yönelik, Dereçine Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.886614)
 
141. 15/08/2022-31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022-11 sayılı Genelgenin 2. maddesi doğrultusunda; 1 Adet Biyolag’a 8.004,07-TL tespit edilen net ücret ile 2022-11 sayılı Genelgenin   3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.885802)
 
142. Lefkoşa Belediye Tiyatrosunca düzenlenecek 18. Kıbrıs Tiyatro Festivaline, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 08-09-10-11-12-13-14 ve 15 Eylül 2022 tarihlerinde Tavşan Tavşanoğlu ve Robinson Dans Öğreniyor oyunlarını sahnelemek üzere Lefkoşa Belediye Tiyatrosunca davet edilmiş olup, önerge ekinde liste halinde sunulan oyuncu, teknik ve idari personellerin 08 Eylül 2022 – 15 Eylül 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmak suretiyle söz konusu etkinliğe katılmaları, yurt dışı ulaşımları, (İzmir-Kıbrıs-İzmir uçakla gidiş-dönüş) şehir içi ulaşım giderleri ile diğer yasal masrafların Müdürlüğümüzün 2022 Mali Yılı Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanması; ayrıca oyunlara ait dekor, kostüm ve aksesuarların nakliyesinde kullanılmak üzere İdari İşler Şube Müdürlüğü envanterinde kayıtlı 35 Y 3421 plakalı ve Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü envanterinde kayıtlı 35 HA 377 plakalı araçların Turne Programı kapsamında görevlendirilmesi ile adı geçenlere harcırah verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Şehir Tiyatroları Şb.Md.E.881127)
 
143. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan İlkyardım Eğitim Merkezinde verilecek sertifikalı eğitimlerin Belediyemiz kadrosundaki Kadrolu Memur, Sözleşmeli Personel, Daimi İşçi personele sınav ücreti Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü bütçesinden ödenmek üzere ücretsiz verilmesi, Belediyeye bağlı kuruluş ve Belediye iştiraki şirket çalışanlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tüzel kişiliklere ve gerçek kişilere yönelik düzenlenecek eğitimlerin tarifelerinin İlkyardım Eğitimi 400-TL (KDV dâhil), Güncelleme Eğitimi 200-TL (KDV dâhil), OED Eğitimi 150-TL (KDV dâhil) olarak belirlenmesi, afetlerde ilkyardım eğitimi (4 saat) ve Temel yaşam desteği (2 saat) eğitimlerinden ise ücret alınmaması, sınav ücretlerinde yıl içerisinde en yüksek devlet memuru zammı katsayısı oranında artış olduğundan eğitim ücretlerinin yıl içinde bu oran ölçüsünde güncellenebilmesi ve tarifenin 2022 ve 2023 yıllarında geçerli olması hususlarının görüşülmesi. (Sağlık İşleri Dai.Bşk.E.880106)
 
144. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan “Teşkilat Şeması”nın görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.-Memur Per. Şub. Md.1020/E.888357)
 
VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Gaziemir Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atıfbey Mahallesi, 140 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin İmar Planında "Ticaret Alanı" kullanımında kalan kısmının "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve "140 ada 1, 2, 3 no’lu parseller 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarımızca değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.806094)
 
2. Gaziemir Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkii, Atıfbey Mahallesi, 12080 ada, 1 parselin doğusunda kalan ve mevcut imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmiş yaklaşık 3725 m2'lik alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmadığına, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.806637)
 
3. Torbalı Belediye Başkanlığının 29/04/2022 tarihli ve 7139 sayılı Yazısına konu; 1/1000 ölçekli İmar Planına uygun olarak açılan 8102, 8108, 8109, 21/2, 22/2, 22/3, 29/1 ve 10/3 no’lu Sokakların isimlendirilmesi ve ayrıca bu planda yol niteliğini kaybeden önerge ekinde yer alan krokide işaretli kısımların ise iptal edilmesinin; “Teknik zorunluluk, imar planı ile kesintiye uğradığı tespit olunan sokak isimlerinin düzenlenmesi yönünde” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.802650)
 
4. Torbalı Belediye Başkanlığının 29/04/2022 tarihli ve 7137 sayılı Yazısı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun şekilde oluşan yolun, Namık Kemal Caddesi ile Keklik Sokak kesişiminden başlayarak doğu istikametinde devam eden ve güneydoğuda 327 no’lu Sokağa kadar olan kısmının bir bütün olarak "9230/1" no’lu Sokak olarak yeniden isimlendirilmesi, bu yol içerisinde kalan "Vişne Sokağın" iptal edilmesi ve 9222/1 no’lu Sokağın 9222 ve 327 no’lu Sokaklar arasında kalan kısmının da mevcut şekliyle "9222/1" no’lu Sokak olarak numaralandırılması taleplerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.796882)
 
5. Torbalı Belediye Başkanlığının 20/05/2022 tarihli ve 7956 sayılı Yazısına konu; Dağkızılca, Saipler, Çakırbeyli, Çapak, Ortaköy ve Yedi Eylül Mahallelerinin ortak yolu olan Philsa Caddesinin adının Philip Morris olarak değiştirilmesinin “Teknik karmaşa, isim değişikliğinin yaratacağı kamusal hizmet ulaşımında yaşanacak muhtemel aksaklıklar ve Meclisimizin İlke Kararları doğrultusunda” oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.790827)
 
6. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 17/03/2022 tarihli ve 310762 Sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Konak ilçesi, Hurşidiye ve Yenigün Mahallelerinin ortak yolu olan 1308 no’lu Sokağa “Gazi Doktor ZİBİL” isminin verilmesinin “Teknik karmaşa, isim değişikliğinin yaratacağı kamusal hizmet ulaştırılmasında yaşanacak muhtemel aksaklıklar ve Meclisimizin İlke Kararları doğrultusunda” oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.792913)
 
7. Torbalı Belediye Başkanlığının 20/05/2022 tarihli ve 8002 sayılı Yazısına konu; İnönü Mahallesinde bulunan 127 no’lu sokağa “Mevlüt ERTÜRK” isminin verilmesinin “Teknik karmaşa, isim değişikliğinin yaratacağı kamusal hizmet ulaştırılmasında yaşanacak muhtemel aksaklıklar ve Meclisimizin İlke Kararları doğrultusunda” oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.792382)
 
8. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Karabağlar ve Menderes ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 144 no’lu noktada son bulan yaklaşık 19.523 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Karabağlar Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile Menderes Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 96 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.787724)
 
9. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Buca ve Menderes ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 32 no’lu noktada son bulan yaklaşık 2.683 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Buca Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 90 sayılı Kararı ile Menderes Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 97 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.788432)
 
10. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 220 no’lu noktada son bulan yaklaşık 29.593 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Bayındır Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile Kemalpaşa Belediye Meclisinin 09/05/2022 tarihli ve 88 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.795945)
 
11. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Gaziemir ve Menderes ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 186 no’lu noktada son bulan yaklaşık 12.780 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Gaziemir Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 45 sayılı Kararı ile Menderes Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 98 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.794409)
 
12. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Menderes ve Selçuk ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 71 no’lu noktada son bulan yaklaşık 15.332 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Menderes Belediye Meclisinin 11/05/2022 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile Selçuk Belediye Meclisinin 13/05/2022 tarihli ve 63 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.790011)
 
13. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sokak Sanatlarının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Engelsiz İzmir – Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.781065)
 
14. “İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği” doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 09 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Havuz İzmir'e 2 (iki) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Engelsiz İzmir Komisyonu Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.808751)
 
15. Belediyemiz yatırımı olan, Gaziemir ilçesi “Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi Yapılması İşi” ihale sürecinde olup,  Proje kapsamında yapılacak çalışmalara engel teşkil eden doğal gaz hattının iş başlamadan deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.769463)
 
16. Belediyemiz yatırımı olan, Konak ilçesi “Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Yapılması İşi” kapsamında çalışma yapılacak alanda Türk Telekom A.Ş. ye ait yer altı kabloları mevcut olup, bu kapsamda yapılacak çalışmalara engel teşkil eden kabloların deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Telekom arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.771379)
 
17. İzmir ilinde yürütülmesi planlanmış olan Kent Yönetişimi ve Sürdürülebilirlik alanındaki kamu yararına yapılan projeler kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Sosyal Proj. Dai.Bşk.E.760600)
 
18. Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi - Haybap Ferdinand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi - Hayvanlar İçin Projeler Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin kabulü ile söz konusu Protokollerin imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe - Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu. (İklim Değ. ve Çev.Kor.Kon.Dai.Bşk.E.805299)
 
19. Belediyemiz tarafından, Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesi, 289 ada, 6 parselde (75.Yıl Cumhuriyet Cad.) bulunan Ulamış Kozmetik köy projesindeki taşınmazın enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni tesis edilecek L-92 no'lu DTM'nin güç yükseltimi dağıtım şebekesinin Belediyemizce tesis edilmesi için 04/04/2022 tarihli ve 14-0529977-02-01 sayılı Bağlantı Yazısına göre onaylanan projeye istinaden hazırlanan, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 21. madde Tesis Sözleşmesinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Tesis Sözleşmesinin kabulü ile söz konusu Tesis Sözleşmesinin imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.817439)
 
20. Fotoğraf sanatı aracılığı ile 9 Eylül’ün 100. yılında yapılacak etkinliklerin belgelenmesi, amatör-profesyonel fotoğrafçıların bu anlamlı günde İzmir'de buluşturulması, kentimizin bu önemli gününe ait görsel bellek oluşturulması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak güzel bir miras bırakılması amacıyla "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenecek olup,  önerge ekinde yer alan şartnamede; jüri üyeleri ve raportör ödemeleri ile yarışmada dereceye girenlerin ödüllerinin 872 numaralı projenin Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Bütçe kodundan net olarak ödenmesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yarışma Onay ve Hizmet Katılım Bedelinin Diğer Hizmet Alımları Bütçe kodundan ödenmesi hususlarının; “İlgili ödül yönetmeliğine uygun olarak verilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Kent Tar. ve Tan.Dai.Bşk.E.774408)
 
21. “Uğur Mumcu Mahallesi 8982/2 Sokak No:3/5 Çiğli/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin 152,00-TL/Yıl+KDV bedel ile, Yamanlar Mahallesi 7305 Sokak No:70 Bayraklı/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin 368,00-TL/Yıl+KDV bedel ile, Emir Sultan Mahallesi 2206 Sokak No:1/1 Konak/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin 303,00-TL/Yıl+KDV bedel ile, Yiğitler Mahallesi Onat Caddesi No:64 Buca/İZMİR adresindeki ekmek satış büfesinin 987,00-TL/Yıl+KDV bedel ile, 5 yıllığına işletme hakkının Grand Plaza A.Ş’ye devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.774441)
 
22. Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 18901 ada, 3 parsel (424,00 m²) numaralı taşınmazdaki Belediyemize ait 126/424 (126,00 m²) hissenin diğer hissedar adına “Söz konusu taşınmazın bedeli karşılığı satışının yapılmasının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.773416)
 
23. Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 22312 ada, 1 parsel 1/100 arsa paylı C blok 1. kat 3 no’lu bağımsız bölümün Kemal UZ Varisleri adına tahsisin satışı için, Belediye Meclisimizin 03/04/2002 tarihli ve 05.29 sayılı Kararında geçen; ''Taksitleri süresi içinde ödemeyenlere yasal faiz uygulanması'' maddesinin ''Taksitleri süresi içinde ödemeyenlere, kalan ödemeleri emsal rayiç piyasa bedelleri üzerinden güncellenmesi'' şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.674341)
 
24. Belediyemize ait Konak ilçesi, Tepecik Mahallesi, 7819 ada, 33 parselde bulunan Yenişehir Katlı Otoparkın 62 perondan oluşan 2. katının işletme hakkının; “Otoparktan elde edilen gelirin %30’u bedel ile ve bu bedelin üzerinden KDV ödenmesi koşulu ile 5 yıllığına İZELMAN A.Ş’ye devredilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.774817)
 
25. Belediyemize ait Konak Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:2/1 Konak/İZMİR adresindeki Konak Metro İstasyonu içinde bulunan alandaki sosyal tesisin (62 m²) işletme hakkının;“93.000,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına İZELMAN A.Ş’ye devredilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.757815)
 
26. Belediyemiz mülkiyetindeki Konak ilçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 1023 ada, 1 parsel üzerindeki Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesinin bulunduğu alandaki sosyal tesisin (330 m2) işletme hakkının; “148.000,00-TL/Yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına İZELMAN A.Ş'ye devredilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.745096)
 
27. 1985 tarihinde Konak Belediyesi tarafından kamulaştırılan, ancak Tüzel Kişiliklerin Unvan Değişikliği neticesinde 02/05/2012 tarihli ve 7080 yevmiye numarası ile Belediyemiz adına sehven tescil işlemi yapılan, 2009 tarihinde Konak Belediyesi taşınmazlarını Karabağlar Belediyesi arasında paylaştıran 27/03/2009 tarihli ve 16 karar no’lu Devir Komisyon Kararı önerge eki listede yer alan ve Konak Belediyesinden Karabağlar Belediyesine devri uygun görülen 13157 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdan imar planı uygulaması neticesinde oluşan 13157 ada 4 no’lu parselde 4.557,43 m² yüz ölçümle kayıtlı taşınmazdaki İzmir Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 381338/455743 hissenin kamulaştırma ile devir kararlarına ilişkin belgeler doğrultusunda Karabağlar Belediyesi adına bedelsiz devrinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.812434)
 
28.  S.S. Bayındır Süt Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet 6000 lt kapasiteli sabit süt soğutma tankı ihtiyacının karşılanmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Bayındır Süt Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Hukuk – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.764953)
 
29. Tire ilçesi Boynuyoğun Mahallesinde ilçe Belediyesi mülkiyetinde olan 120 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde meyve işleme, soğuk hava ve kantar tesisi kurmuş olup, tesisin kullanım hakkının İlçe Belediyesine devrinin yapılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.761014)
 
30. S.S. Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet 6000 lt kapasiteli sabit süt soğutma tankı ihtiyacının karşılanmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Hukuk – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.764978)
 
31. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı olan bütün şehir sınırları dâhilinde, Kooperatif üyelerinin arazilerinde sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir stevia bitkisinin üretiminin yaygınlaştırılması ve tarımda istihdam alanları yaratarak genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, desteklenmesi üretilen stevia bitkisinin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile S.S. Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.718328)
 
32. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı olan bütünşehir sınırları dâhilinde, Kooperatif üyelerinin arazilerinde sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir stevia bitkisinin üretiminin yaygınlaştırılması ve tarımda istihdam alanları yaratarak genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, desteklenmesi üretilen stevia bitkisinin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.718345)
 
33. Belediye Meclisimizin 11/04/2022 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli planlara yönelik plan notları doğrultusunda, kırsal alanların “Geleneksel Tarım ve Eko-Turizm” odağında yeniden irdelenebilmesi, alt ölçekli plan kararlarının üretilebilmesini sağlayacak kılavuzların geliştirilebilmesi, kırsal yerleşimlerin özgün nitelikleri detaylı olarak ele alınırken, aynı zamanda iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konulara ait makro ölçekli stratejilerin de mekâna indirgenebilmesini sağlamaya yönelik yöntemleri tanımlayacak bir kırsal planlama modeli geliştirilmesi ve 8 ay boyunca sürecek iş birliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım, Orman ve Hayvancılık – İklim Değişikliği ve Uyum – İmar ve Bayındırlık – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.796781)
 
34. İl Jandarma Komutanlığı haller içerisinde ve çevresinde oluşabilecek olaylara kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla Zafer Mahallesi Gaffar Okkan Sokak Kaynaklar/BUCA adresindeki 58.000 m² arazi üzerine kurulan Su Ürünleri Hali içerisindeki tek katlı müstakil prefabrik yapının “Jandarma Asayiş Noktası” olarak geçici kullanım izninin verilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.797433)
 
35. İzmir’in hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda, organizasyonların daha etkin sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.753215)
 
36. Büyükşehir taşınmazları içerisinde olup, Çetin Emeç Mahallesi Hızır Reis Sokak No:21, 35320 Balçova/İZMİR adresinde bulunan ve Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek olan merkezin, ortak çalışma alanlı eğitim merkezi oluşturulması için karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirlemek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.819655)
 
37. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.793307)
 
38. Dağcılık, aktif yaşam ve alternatif doğa sporlarının yaygınlaştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olan Macera Park Tesisi hizmetlerinin Türkiye Dağcılık Federasyonu ortaklığı ile gerçekleştirilmesi için taraflara ait yükümlülükleri belirlemek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.814837)
 
39. Karşıyaka Belediye Meclisinin; üreticileri desteklemek ve onlara katkıda bulunmak amacıyla; Karşıyaka Belediyesi Geleneksel Çiçek Festivalinin 19.’sunun 03-04-05-06 Haziran 2022 tarihlerinde Bostanlı Pazar Yerinde gerçekleştirilmesi ve üreticilerin festival katılım ücretinin 400,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 07/05/2022 tarihli ve 130 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.774671)
 
40. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesinin 2022 yılı için gelir tarifesinde yer alan “Zemin Açım Birim Fiyatları”na ait güncellenen tarife cetvelinin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekliyle uygulanmasına yönelik 07/05/2022 tarihli ve 131 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.793102)
 
41. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesinde Spor İşleri Müdürlüğünün Spor Okulları Aylık Kurs Ücretine yeni tarifenin önergede yer alan şekliyle eklenmesine ve revize edilmesine yönelik, 05/05/2022 tarihli ve 168 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.774926)
 
42. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 Mali Yılında alınacak olan ücret tutarlarına ilişkin tarife cetveli listesinin önergede gösterildiği şekilde belirlenmesine yönelik 05/05/2022 tarihli ve 64 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.774808)
 
43. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin 2022 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan "Zemin Açım Birim Fiyatları" güncellenmiş olup, Belediye Meclisimizin 11/04/2022 tarihli ve 05.398 sayılı Kararı ile kabul edilen güncel birim fiyatlarının önergede yer alan tabloda belirtildiği şekliyle Bayraklı Belediyesince de uygulanmasına yönelik, 01/06/2022 tarihli ve 80 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.811671)
 
44. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün 2022 Yılı için belirlenen tarife cetvelinin revize edilerek önerge ekinde belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına yönelik, 05/05/2022 tarihli ve 63 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.774564)
 
45. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesinin 2022 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin ekinde yer alan Harcama Birimlerine (Müdürlüklere) ait önerge eki listede belirtilen Tarife Cetvellerinde değişiklik yapılmasına yönelik, 10/05/2022 tarihli ve 47 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.793139)
 
46. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı Belediyesinin 2022 Mali Yılı için önerge eki tabloda yer alan Müdürlüklere 49.900.000,00-TL ek ödenek verilmesi ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde bulunan bazı ödenek kalemlerinin yeni fonksiyonel kod açılarak “04.1.1 Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler” Strateji Geliştirme Müdürlüğüne önerge eki tabloda belirtildiği şekilde toplam 3.125.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/05/2022 tarihli ve 5/67 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.793553)
 
47. Menemen Belediye Meclisinin; Menemen Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine önerge eki tablolarda belirtildiği şekilde toplam 335.650.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 01/06/2022 tarihli ve 60 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.803305)
 
48. Balçova Belediye Meclisinin Balçova Belediyesinin 2022 Mali Analitik Bütçesinde ekonomik sınıflandırmaya göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Diğerleri bütçe tertibinden ve Fen İşleri Müdürlüğünün önergede yer alan Bütçe tertiplerine toplam 4.300.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik 06/06/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai. Bşk.E.816095)
 
49. Urla Belediyesinin “2022 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinden Alınacak Ücretler”in, akaryakıt ve araçlar için gerekli yedek parça fiyatlarındaki artışlardan dolayı güncellenerek önergede yer alan tabloda belirtildiği şekliyle ücretlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.811219)
 
50. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi ile İzmir Valiliği arasında imzalanan Çandarlı Mahallesi 2730 Parseldeki Tarihi Yapının Restorasyonu İşi ile ilgili Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Destek Protokolü ve ek yapılan keşif artışına istinaden gelir Bütçesindeki Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları gelir kalemine ve gider bütçesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Restorasyon ve Yenileme gider kalemine ek ödenek verilmesine yönelik, 05/05/2022 tarihli ve 77 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.774768)
 
51. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesinde önerge ekinde yer alan listede belirtilen bütçe tertiplerinin açılması ve toplam 150.020,00-TL aktarma yapılmasına yönelik 13/05/2022 tarihli ve 50 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.793156)
 
52. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ücretlendirme işlemlerinde 2022 Yılı için belirlenmiş olan birim gelir tarife cetveline ek olarak hazırlanarak önergede yer alan gelir kalemlerinin eklenmesi, önergede yer alan çizelgede birim tekliflerinin aynen kabul edilmesi ve 2022 Yılı sonuna kadar uygulanmasına yönelik, 13/05/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.775985)
 
53. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Taşıt Yolu ve Yeşil Alan” kullanımlarında kalan; Kızılçullu Mahallesi, 476 ada, 4 parsel üzerinde bulunan, 490 Sokak No:5 ve No:7’deki binaların zeminüstü kamulaştırılma işlemlerinin yapılabilmesi için,  2020-2024 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 55 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.769500)
 
54. İzmirli vatandaşlarımızın kamuya açık alanlarda ihtiyaç duydukları veya acil durumlarda hijyen malzemelerine ulaşımını sağlamak için “PAKMATİK” adı altında içinde çocuk bezi, küçük boy kolonya, ıslak mendil ve kuru mendil gibi hijyen malzemelerinin bulunduğu otomatik satış sağlayan satış otomatlarının öncelikle idarenin uygun göreceği yerler olmak üzere Vapur İskelesi, METRO İstasyonları, İZBAN İstasyonları, İzmir Büyükşehir Belediyemize ait rekreasyon alanları ve benzeri yerlere imkânlar dâhilinde kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Aile ve Çocuk - Sosyal Hizmetler - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şamil Sinan AN, Bahar GÜRSUL, Ali GÖNEN, Dolunay BAYER. E.714257)
 
55. Konak ilçe sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu ve Kadifekale Mahallelerini kapsayan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30/01/2002 tarihli ve 9728 sayılı Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin Kemeraltı 2.Etap 2.Bölge olarak adlandırılan kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.814347) 
 
56. Konak ilçe sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu ve Kadifekale Mahallelerini kapsayan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin Kemeraltı 2. Etap, 2. Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.712945)
 
57. Narlıdere ilçesi, 75 ada, 299 parselin mevcuttaki "Parklar ve Dinlenme Alanları" ve "Kentiçi Yollar" plan kararlarının "Mevcut Konut Alanı (Yüksek)", "Park ve Yeşil Alan" ve "3. Derece Kent İçi Yollar" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.801648)
 
58. Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2599 ada, 1 parselin mevcuttaki "Az Yoğunlukta Meskûn Konut Alanları", "Parklar ve Dinlenme Alanları", "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları", "Teknik Altyapı Alanları" ile "Kent İçi Yollar" plan kararlarının "Ticaret Konut Alanı (TİCK)", "Mevcut Konut Alanı", "Kültürel Tesis Alanı", "Sosyal Tesis Alanı", "Park", "Teknik Altyapı Alanı", "Genel Otopark", "Üçüncü Derece Yol" ve "Orman Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.796710)
 
59. Bergama ilçesi, Çalıbahçe Mahallesinde plan müellifince hazırlanan, K18a 3a paftada, 119 ada,  53, 54, 55, 56, 57 no’lu parselleri kapsayan alanda Sanayi Alanı belirlenmesi ve plan notu kararlarının düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.755772)
 
60. Foça Belediye Başkanlığının 12/05/2022 tarihli ve 10679 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Yenifoça 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişiklik önerisi ile 08/04/2022 tarihli ve 9963 sayılı Yazısı ekinde iletilen; Foça Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 100 sayılı Kararı ile uygun görülen Yenifoça 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişiklik önerisinin; “1/5000 ölçekli plan ile ilgili inceleme süreci devam ettiğinden Önergenin bu planla ilgili kısmının” Komisyonumuza iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna, “1/1000 ölçekli Plan Önerisinin ise 1/5000 ölçekli Plan süreci devam ettiğinden Önergenin bu kısmının” oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.780158)
 
61. Foça Belediye Başkanlığının 12/05/2022 tarihli ve 10677 sayılı Yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen; Bağarası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ile Foça Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli, 101 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bağarası-Hacıveli ve Kazımdirik Mahallesi, meydan ve çevresine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.758855)
 
62. Buca Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 70 sayılı Kararıyla uygun görülen; Yaylacık Mahallesi, 22N3D pafta, 7413 ada, 2 parselin kuzeyinde yer alan yürürlükteki imar planında “Yeşil Alan” olarak ayrılan kamuya terkli alan içerisinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.794342)
 
63. Bornova Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 138 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 56 ada, 22 parselde yer alan "Kültür Merkezi" alanında 4.62 m x 7.62 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.809085) 
 
64. Konak Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gürçeşme Mahallesi (Ferahlı Mahallesi) 372 ada, 3 ve 6 Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanında 6.00 m x 4.00 m ebatlarında “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.767739)
 
65. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde deniz tarafına ilişkin onama süreci devam eden ve İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda yeniden düzenlenen, Konak ilçesinde yer alan Kordon Tarihi Sit Alanı’nın kara tarafına yönelik, İzmirdeniz Projesi (3. Bölge) Kordon Tarihi Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Değişikliği, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık – Deniz ve Kıyı Alanları – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.757216)
 
66. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Emek Mahallesi, 37075 ada, 21 parselin güneyinde yer alan ‘’Park Alanı’’ içerisinde 4.00 m x 6.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.786022)
 
67. Torbalı Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı 1. Maddesi ile uygun görülen; Ertuğrul Mahallesi 1042 ada, 1 numaralı parselin kuzeyinde kalan Park Alanında 4.00 m x 4.00 m ebatlarında “Regülatör Alanı” ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Plan İşlem Numarası UİP-35270151 olarak düzenlenerek” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.779422)
 
68. Torbalı Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı 2. Maddesi ile uygun görülen; Çaybaşı Mahallesi, 281 ada, 7 parselin güneyinde yer alan “Park Alanı” içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında Regülatör Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.764592)
 
69. Torbalı Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı 3. madde ile uygun görülen;  Torbalı Mahallesi, 34 ada, 1 parselde Meydan olarak belirlenen alanda 5.00 m x 8.00 m ebatlarında; Ertuğrul Mahallesi, 120 ada 24 parselin kuzeyinde bulunan Genel Otopark Alanında 3.00 m x 12.00 m ebatlarında Trafo Alanları belirlenmesi ile Torbalı Mahallesi, 46 ada 26 parselde, Belediye Hizmet Alanında yer alan 2.5 m x 2.5 m ebatlarındaki Trafo Alanının kaldırılarak aynı alanda 5.00 m x 8.00 m ebatlarında Trafo Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunduğuna,  Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca “Söz konusu Belediye Hizmet Alanında yetişkin ağaçlar bulunmaktadır. Bu ağaçları kaybetmeden konumlandırmak şartıyla”  oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.809228) 
 
70. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 14/07/2017 tarihli ve 05.939 sayılı Kararı ile değişiklikle kabul edilen, Yukarımahalle, 87 ada 12, 25 ve 30 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2020/1323 Esas, 2021/749 sayılı Kararı ile trafo alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin verilen İptal Kararı doğrultusunda, 857 ada, 1 parselde (eski 87 ada, 30 parsel) yer alan trafo alanının ebatlarının 7 m x 5 m ebatlarında yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.803263)
 
71.  Bergama Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 22/37 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer Mahallesinde yürürlükteki imar planında "Sağlık Tesis Alanı"nda kalmakta olan 1313 ada, 2 ve 4 no’lu parsellerin Emsal: 0.90, Yençok:9.50 metre yapılaşma koşullu "Özel Sağlık Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.814508)
 
72. Ödemiş Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 509 ada, 590 parselin doğusunda kalan "Park Alanı"ndaki trafo alanının güneye kaydırılarak 3.40 m x 6.70 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.794929)
 
73. Aliağa Belediye Meclisinin 07/04/2022 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Yenişakran Uygulama İmar Planı Revizyonunun plan notlarına; "Tercihli alan (Taks:0.15, Kaks:0.30, Hmax:6.50 mt. Konut olan yapılaşma koşulunda), Taks:0.30 Kaks:0.60 ayrık nizam 2 kat konut, Kaks:0.60 ayrık nizam 2 kat konut ve ayrık nizam 2 kat konut olarak yapılaşma koşuluna tabi konut adalarında, imar planında ve yürürlükte bulunan imar yönetmeliğinde öngörülen bahçe mesafeleri, kat yüksekliği veya buna göre belirlenen bina yüksekliğine göre düzenleme yapılması kaydıyla planda öngörülenden daha az katlı yapı yapılabilecektir. Ancak tek katlı yapı yapılması istendiğinde, plandaki Kaks oranı %40'ın altında belirlenen yapı adaları için; Taks hiçbir şekilde Kaks oranını aşmayacaktır. Kaks oranı %40'ın üzerinde olması durumunda ise; Kaks hiçbir şekilde %40'ı aşmayacaktır. Daha az katlı yapılmak üzere yapı ruhsatı düzenlenen parsellerde kat ilavesi yapılmasına izin verilemez. Bu hususu tapunun beyanlar hanesine şerh edilir." şeklinde plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.811762)
 
74. Balçova Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla uygun görülen; Çetin Emeç Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 3 ada, 65 parselin çevresindeki konut adalarının İmar hatlarının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.802994)
 
75. Belediye Meclisimizin 13/09/2021 tarihli ve 05.1012 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan ve Balçova Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çetin Emeç, Onur, Korutürk ve Teleferik Mahallelerinde trafo alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.797986)
 
76. Urla Belediye Başkanlığının 29/04/2022 tarihli ve E-53099 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; Atatürk Mahallesi, 4924 ada, 1 parselin batısında kalan alanda 1 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Urla İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.789378)
 
77. Urla Belediye Başkanlığının 29/04/2022 tarihli ve 53101 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Altıntaş Mahallesi, 18D-I-A pafta, 3553 ada, 1 parselin güneyinde yer alan Park Alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin, Çamlıçay Mahallesi, L17B12C2B pafta, 3682 ada, 2 parselde yer alan Pazar Yeri Alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin, Güvendik Mahallesi, 22C-II-A pafta, 2312 ada, 10 parselin güneyinde yer alan Otopark Alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin Güvendik Mahallesi, 22C-III-B pafta, 2369 ada, 8 parselin güneybatısında yer alan Park Alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.795937)
 
78. Urla Belediye Başkanlığının 23/03/2022 tarihli ve 47922 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla Merkez Revizyon İmar Planı, Çeşmealtı Revizyon İmar Planı, İskele Uygulama İmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Arkası Uygulama İmar Planı Plan Notlarının "A- Kentsel Kullanım Alanlarındaki Koşullar" başlıklı bölümünün 2. maddesinde yer alan hükmün, "Taban Alanı, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Katlar Alanı, Katlar Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal), Yapı İnşaat Alanı'na İlişkin hususlarda yürürlükteki İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ayrıca açıklanmayan hususlarda yürürlükteki İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.742985)
 
79. Dikili Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 58 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 987 ada 1 parsel ile 991 ada 1 parsel arasında bulunan Otopark Alanı içerisinde 3.6 m x 4.7 m ebatlarında Trafo Alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.794246)
 
80. Dikili Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarihli ve 170 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 1492 ada, 2 parselde yer alan su deposunun kaldırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.795703)
 
81. Kentsel 3. Derece Arkeolojik ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılması ve yine aynı plan içerisinde 1608 ada 1, 2 ve 27 parselin tevhid işlemlerine yönelik, Dikili Belediye Meclisinin 06/10/2021 tarihli ve 156 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.792184)
 
82. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/02/2022 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Düzce ve Ulamış Mahallelerinde bisiklet yolu güzergâhının uygulama imar planına işlenmesi ve İzmir - Seferihisar Kara Yoluna bağlantı sağlayan iki noktada düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “12 m’lik taşıt yollarının karayollarına bağlantı açılarının değiştirilmesine yönelik kısmının”  oybirliği ile uygun bulunmadığına, “Bisiklet yollarına ilişkin kısmın ise” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.807830)
 
83. Çeşme Belediye Meclisinin 05/04/2022 tarihli ve 4-38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Reisdere Mahallesi, 24 N II paftada “Park Alanı”nda 3.00 m x 5.00 m ebatlarında “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.796353)
 
84. Selçuk Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Cumhuriyet Mahallesi, 3086 adanın batısındaki Park Alanında yer alan 6.00 m x 5.00 m ebatlarında trafo alanının 3085 adanın doğusunda bulunan Park Alanına taşınması, 3026 ada, 17 parseldeki Park Alanında bulunan 3.00 m x 5.00 m ebatlarında trafo alanının kaldırılarak 3026 ada 22 parselin kuzeyinde kaldırıma taşınmasına; Atatürk Mahallesi, 3076 adanın batısında bulunan Park Alanının güneyinde yer alan 6.00 m x 5.00 m ebatlarında trafo alanının aynı park alanının kuzeyine taşınmasına ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.766481)
 
85. Selçuk Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 47 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Emsal:0.90 Yençok 9.50 m yapılaşma koşullu Ticaret Alanında kalan 3533 ada 1, 6 ve 7 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının korunarak Ticaret-Konut Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.765012)
 
86. Selçuk Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 45 sayılı Kararı ile uygun görülen; Havutçulu Mahallesi, 220 ada, 1 parselin (E: 389 parsel) batı cephesindeki çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi ve kadastro uyumsuzluğunun düzeltilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.807941)
 
87. Foça Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 102 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça Mahallesi, Yenifoça Korunacak Alanlar dışında kalan alanlara yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.796883)
 
88. Kınık Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 5/21 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fatih Mahallesi, Nimet Sokak ve Mehtap Sokak arasında kalan "Park Alanı"nda ve Poyracık Mahallesi İğdecik Caddesi ile Kocapınar Sokak arasında kalan "Park Alanı"nda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.805160)
 
89. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/03/2021 tarihli ve 13597 sayılı Kararı ile; ''..Kurulumuzun 25/08/2021 tarihli ve 12667 sayılı kararının geçerli olduğuna..'' denildiğinden, anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda Konak ilçesi, Konak Mahallesi, 214 ada, 1 parsele yönelik yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.806923)
 
90. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20/04/2022 tarihli ve 13877 sayılı Kurul Kararı ile "1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Plan Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliğinin; yapının batı kütlesinde oluşturulmak istenen geçişin restorasyon kapsamında restitüsyon etüdüne dayalı olarak ele alınması gerektiğinden, plan üzerinde iptal edilmesi koşuluyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından tadilen uygun olduğuna karar verildiğinden yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Plan Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.772345)
 
91. Konak Belediye Meclisinin 03/06/2022 tarihli ve 128 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu ve Kadifekale Mahallelerini kapsayan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30/01/2002 tarihli ve 9728 sayılı Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin Kemeraltı 2.Etap 2.Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisi, Kemeraltı 2.Etap 2.Bölge 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Önerisi, Kentsel Tasarım Rehberi ve Yönetsel Planın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.814413) 
 
92. Konak Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile uygun görülen; Konak ilçe sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu ve Kadifekale Mahallelerini kapsayan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisi ile Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 1/500 ölçekli Yerleşim Planı önerisi, Kentsel Tasarım Rehberi ve Yönetsel Planın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.712985)
 
93. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediye sınırları dâhilindeki, önerge eki listede yer alan cadde ve sokakların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımlarının zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 04/04/2022 tarihli ve 48 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.795678)
 
94. Belediye Meclisimizin 17/03/2022 tarihli ve 05.357 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 01/04/2022 tarihinde onanan ve 12/05/2022-10/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesi, 179 ada, 4 parselin ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi,194 ada, 1 parsel maliklerinden Cenker ÜSTÜN'ün ve 194 ada, 1 parsel maliklerinin vekilleri Av. Sevda Nur GÜRSES ve Av. Hasan Hüseyin GÜRSES'in askı süresi içerisinde itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.814621)
 
95. Belediye Meclisimizin 15/01/2021 tarihli ve 05.90 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı İlavesine; Beş Kardeş Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı Haşim ATMACA ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÖZCAN tarafından, bu planda belirlenen "İbadet Alanı" kullanım kararının cemevi olacak şekilde, bitişiğinde belirlenen "Park ve Yeşil Alan" kullanım kararının ise ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.795994)
 
96. Seferihisar ilçesi, Merkez Planlama Bölgesinde yer alan muhtelif alanlara yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.715133)
 
97. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile uygun görülen; Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu içinde kalan muhtelif bölgelerde uygulama sorunlarının çözülmesi, sosyal altyapı alanların dengesinin sağlanması, düzenleme sahalarında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.715334)
 
98. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 85 sayılı Kararı ile uygun görülen; Düzce Mahallesi, Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planı içerisinde kalan muhtelif bölgelerde sosyal altyapı alanları dengesinin sağlanması, Sağlık tesisi alanının imar hatlarının düzenlenmesi ve diğer etaplama sınırlarına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.715267)
 
99. Urla Belediye Başkanlığının 11/04/2022 tarihli ve 50504 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Ahmet Besim Uysal Caddesi üzerinde yer alan yapı adalarındaki 15 metrelik Karayolları Yaklaşma Mesafesinin kaldırılmasına ve Altıntaş Mahallesi 3520 Ada üzerine planda eksik kalan yapılaşma koşulunun ilave edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi ile Camiatik Mahallesi, 4141 ada, 48 parseldeki Tescilli Yapı ve Koruma Alanının İşlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.807805) 
 
  100. Urla Belediye Başkanlığının 11/04/2022 tarihli ve 50505 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii Uygulama İmar Planında yer alan onaylı mevzii imar planı bulunan yapı adalarında yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesine ve uygulama sorunu yaratabilecek alanlarda imar hatlarının düzeltilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.807991)
 
101. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 14/06/2022 tarihli ve 6338 sayılı Yazısına konu; Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kuşçu Sokaktan başlayarak kuzeydoğuya doğru Japon Sokakta son bulan zeminde mevcut imar yolunun Nif Sokak olarak isimlendirildiği ancak yapılan incelemede bu sokağın Adres ve Numaralama Yönetmeliğine aykırı olarak tekrarlı yol ismi oluşturduğu belirlendiğinden, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Nif Sokağı isminin Bilge Sokak olarak yeniden isimlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.816175)
 
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
VIII. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
IX. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
 
 
 
                                                                                      Mustafa Tunç SOYER
                                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı