İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

SAĞANAK YAĞIŞLI

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-12/3                                                     Toplantı Tarihi    : 14/12/2018 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                                 Toplantı Saati     : 18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MENSUBU MECLİS ÜYESİ MEHMET TÜRKMEN’İN PARTİSİNDEN İSTİFASI İLE BOŞALAN ESNAF VE MESLEK ODALARI KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Bayındır Belediye Meclisinin; Aralık Ayı sonu itibariyle Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3.200.000,00-TL'lik ödeneğin önerge eki tabloda gösterilen uygun ödenek kalemlerinden aktarılması hususuna yönelik, 07/12/2018 tarihli ve 2018/178 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.317547)
2. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesinin 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin ekteki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 06/12/2018 tarihli ve 22530694/105.04-149 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.317545)
3. Karabağlar Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarihli, 84/2018 sayılı kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçesi sınırları içinde, L18A-13A-2D (22M-4D) paftada yer alan "Park" alanında 1 adet 3mx6,5m ebatlarında, 21M-2D paftada yer alan "Park" alanında 1 adet 3mx5m ebatlarında, 21M-4B paftada yer alan "Otopark" alanında 1 adet 3 m x 5 m ebatlarında, L18A-12B-1D paftada yer alan "Park" alanında 1 adet 3mx5m ebatlarında, L18A-13A-2B paftada yer alan "Park" alanında 1 adet 3mx5m ebatlarında, L18A-13A-4B paftada yer alan "Park" alanında 1 adet, "Otopark" alanında 1 adet 3mx5m ebatlarında, trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 317548)
4. 11.05.2018 tarihli dilekçe ile İlimiz; Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 262 ada 7 parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, 262 ada 7 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 262 ada 43 parsel ve tescil harici alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 317550)
5. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/10/2018 tarihli, 72458193/151 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bahariye Mahallesi, 25M-4A pafta, 9164 adanın güneyindeki park alanında yer alan imar planındaki "Bölge Regülatörü"nün kaldırılarak Bölgedeki yapıların doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacıyla aynı parkın doğusunda 4 m x 4 m boyutlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 317551)
6. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2018 tarihli ve 153/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; Barbaros Mahallesi eski 604 ada 1 parselde yer alan taşınmazın tescil gösteriminin ve koruma alan sınırının imar planına aktarılması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 317552)
7. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2018 tarihli ve 152/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 26.07.2018 tarih ve 44177 sayılı yazısı ile talep edilen, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.04.2015 tarih ve 2946 sayılı kararı ile 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.112015 tarih ve 3831 sayılı kararı ile de koruma alanı belirlenen Konak ilçesi Barbaros Mahallesi 6673 ada ile 6674 adalar arasında yer alan tarihi taş köprünün ve koruma alan sınırının imar planına aktarılması ile yakın çevresinin düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 317553) 
8. Buca Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 2018/205 sayılı Kararı uygun görülen; Kuruçeşme Mahallesi, 205/40 sokak ile 205/34 sokak arasında, 20O Ia paftada yer alan kamuya terkli çocuk oyun alanında 1 adet 3x6 metre ebatlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 317554)
9. Buca Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 2018/200 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnönü Mahallesi, 677/25 sokak üzerinde, 20M IIId paftada yer alan kamuya terkli park alanında 1 adet 3 x 6 metre ebatlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.317555)
10. Buca Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih 2018/201 sayılı kararı ile kabul edilen ve 24.10.2018 tarihli 4388 sayılı yazı ile Belediyemize iletilen; İzmir İli, Buca İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 548/1 sokak ile 548 sokağın kesiştiği konumda, 21M IIb paftada yer alan kamuya terkli park alanında 1 adet 3x6 metre ebatlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.317557)
11. Buca Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih 2018/203 sayılı kararı ile kabul edilen ve 24.10.2018 tarihli 4389 sayılı yazı ile Belediyemize iletilen; İzmir İli, Buca İlçesi, Göksu Mahallesi, 693/6 sokak ile 637/40 sokağın kesiştiği konumda, 20M IIb paftada yer alan yeşil alanda 1 adet 3x6 metre ebatlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.317558)
IV. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Menemen Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarihli ve 52 sayılı Kararına konu; Menemen ilçesinde bulunan 30 Ağustos, İstiklal ve 29 Ekim Mahallelerine giren 1. Cadde ile Fatih Mahallesinde bulunan 1 no’lu Sokağın tekrarlı duruma düşmesinden dolayı Fatih Mahallesindeki 1 no’lu Sokağa "Lale" isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs. Dai. Bşk.E.299410)
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41882 ada, 26 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 30,52 m2'lik kısmı için toplam 65.465,40-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil ettirilmesin hususunun; önergeye konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin ödenerek tamamının kamulaştırılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.312403)
2. Belediyemiz yatırımı olan "Buca Onat Caddesi ile Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması (1. Etap Viyadük) İşi” ile "Kemeraltı Altyapı-Üstyapı Ortak Projesi, 1. Etap Yağmur Suyu Terfi Merkezi ile Fevzipaşa Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesini Kapsayan Atıksu ve Yağmur Suyu Hatlarının Yapılması İşi" kapsamında, İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından işletilen söz konusu işlerin inşaat alanları içerisinde kalan Mobese direkleri ve teçhizatının geçici deplasmanları İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılmış olup, yapılan deplasmanların işçilik bedellerinin; gerekli ekspertiz yapıldıktan sonra ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Fen İşl. Dai. Bşk. E.299412)
3. İzmir ili, Konak ilçesi, Cedit Mahallesi, 390 ada, 30 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Yeni Mahallesi Tarık Sarı Sokak No:30 Konak/İZMİR adresli Namazgah Hamamının önerge ekinde yer alan protokolde belirtilen şartlarda İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanlığına; önergeye konu taşınmazın Teklif Komisyonunun belirlediği bedel üzerinden kiralanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.310160)
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünce, 23 Aralık 2018 tarihinde saat 08:00’de,  Menemen’de 10 km’lik Şehit Asteğmen Kubilayın anısına, 12. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusunda dereceye girecek olan 40 sporcuya, önerge ekli çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Bütçesinin (864.03.42.05) Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.306978)
5. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 2018 Yılı Gelir Tarifesine eklenmek üzere Ortak Hizmet Protokolü kapsamında yapılacak etkinlikler için Salon Tahsis Ücretinin önergede yer aldığı şekilde oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Kültür ve San. Dai. Bşk. 306977)
6. İzmir il sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların % 60'ının konutlardan, % 40'ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan, “2019 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri”nin kabulü ve 2019 Yılı Ocak Ayı itibariyle hane bazında hesaplama yapılarak su faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu.  (Atık Yön. Dai.Bşk.E.306969)
7. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesinin 2019 yılı Evsel Katı Atık Maliyet Şeması, Evsel Katı Atık Tablosu, Tarife Cetvelleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin kabulü ve 2019 yılında cetvellerde yazılı rakamlara göre aynen uygulanmasına yönelik, 07/11/2018 tarihli ve 63 sayılı Kararının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.306976)
8. Menemen Belediye Meclisinin; 2018 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, önerge ekindeki tabloda belirtildiği şekilde toplam 5.500.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 57 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.312383)
9. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ödeneklerinin, önerge ekinde yer alan Müdürlüklerin bütçe tertiplerine aktarılmasına yönelik, 07/11/2018 tarihli ve 53 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.306968)
10. Bergama Belediye Meclisinin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçelerinde öngörülmeyen giderler nedeniyle ödenek yetersizliği oluştuğundan önerge eki tabloda belirtildiği şekilde toplam 1.715.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/12/2018 tarihli ve 18 /127 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.314493)
11. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesince tahakkuk ve tahsili yapılan İlan ve Reklam Vergisinin 2 eşit taksit halinde (Ocak ve Temmuz aylarında) tahsil edilmesine yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 261 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.312388)
12. Tire Belediye Meclisinin; 2018 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge eki listede belirtilen tertipler arasında toplam 5.276.829,51-TL aktarma yapılmasına yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 265 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.312390)
13. Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi, Baltalanı Mevkii, İzmir-Ankara Yolunun kuzeyi ve İzmir-İstanbul Otobanın güneyi arasında kalan alanda, Sütçüler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerileri ile 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararları dikkate alınarak hazırlatılan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.314494) 
14. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2016 tarihli ve 05.833 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan Karabağlar 2. Etap (Yeşilyurt-Bozyaka Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Karabağlar Belediye Meclisinin 03/01/2017 tarihli ve 13/2017 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Belediye Meclisimizin 12/05/2017 tarihli ve 05.528 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planının, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30935 ada 7 parsele ilişkin kısmının iptali talebiyle İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2017/1309 esasına kayden açılan davada verilen, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 04/07/2018 tarihli ve 2018/959 sayılı Kararı doğrultusunda, söz konusu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı olarak belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224462)
15. Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi, Baltalanı Mevkii, İzmir-Ankara Yolunun kuzeyi ve İzmir-İstanbul Otobanın güneyi arasında kalan alanda, Sütçüler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285980) 
16. Bayındır ilçesi, Merkez yerleşimine ilişkin Bayındır ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285988) 
17. Bayındır ilçesi, Hasköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285990) 
18. Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 6726 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın mevcut planında yer alan “Turistik Tesis Alanı” kullanım kararının “TİCT (Ticaret-Turizm Alanı)” olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285977)
19. Ödemiş ilçesi, Kurucuova Mahallesi, 780, 783, 784 ve 791 parsellerden geçen 10 metrelik Taşıt Yolunun belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.299409)
20. Belediye Meclisimizin 17/11/2017 tarihli ve 05.1301 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan, Kemalpaşa ilçesi, Armutlu Mahallesi, 8105 ve 1164 parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve Kemalpaşa Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarihli, 05/163 sayılı Kararıyla uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281099)
21. Menderes Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarihli ve 172 sayılı Kararı ile uygun görülen; öneri imar planı paftasında kısmen "Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.25, KAKS:0.50 yapılaşma koşullu Meskun Alanlar" ve kısmen "Ayrık Nizam 3 kat TAKS:0.25, KAKS:0.50 yapılaşma koşullu Yol Kenarı Tercihli Ticaret Alanı (Konut ve Ticaret Yapılabilir)” kullanım kararındaki Tekeli Mahallesi, 455 ada, 1 no’lu parsel ve anılan 7 m’lik yaya yolunun "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285982)
22. Buca Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarihli ve 2018/211 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kaynaklar Mahallesi, L18b11c1c paftada yer alan Rekreasyon Alanına yaya yolu açılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285992) 
23. Belediye Meclisimizin 14/09/2018 tarihli ve 05.1124 sayılı Kararı ile kabul edilen ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tadilen uygun görülmesi nedeniyle söz konusu kararda ifade edilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.312401) 
24. Bornova Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarihli ve 419 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 99 ada 11, 13, 22, 25, 31, 37, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54 ve 57 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, öneriye konu İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19/11/2018 tarihli ve E.292883 sayılı Başkanlık Önergesinde sehven 99 ada 11, 13, 22, 31, 37, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54 ve 57 parseller olarak belirtilen ifadenin 99 ada 11, 13, 22, 25, 31, 37, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54 ve 57 parsel olarak tashih edilmesiyle birlikte değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292883)
25. Bornova Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 393 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 27/07/2018 tarihli ve E.312482 sayılı yazısında yer alan 154 kV Işıklar – Üniversite – Kemalpaşa (Batı Çim) – Bornova GIS – Morsan bağlantılarına ait direk yerlerinin imar planlarına aktarılması talebi doğrultusunda hazırlanmış olan ve 25ÖIIId ile 26ÖIIId paftalarına isabet eden, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281110) 
26. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 480 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/2 Sokak civarında, Gümüşpala Mahallesi, 25M-1C pafta, 7000 Sokak civarında ve Gümüşpala Mahallesi, 25M-2D pafta, 7021 Sokak civarında olmak üzere üç adet 4 metre x 6 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292897)  
27. Çiğli Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarihli ve 05/54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçükçiğli Mahallesi, 27KIVD paftada kamuya terkli yeşil alanda 6 m çapında yağmur suyu terfi merkezi yapılmak üzere "Teknik Altyapı Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.273967)
28. Çiğli Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli ve 05/48 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, L18a02a3b paftada yer alan kamuya terkli yeşil alanda 5 m x 7 m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.273964)
29. Torbalı Belediye Meclisinin 05/09/2018 tarihli ve 125 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi, 495 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen kısmen "Ayrık Nizam 6 Kat Taks:0.30 Kaks: 1.80" yapılaşma koşullu "TM1 Ticaret Alanı", kısmen "Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30 Kaks:0.90" yapılaşma koşullu "Konut Alanı" kullanım kararlarının, "Ayrık Nizam 5 Kat Taks:0.30 Emsal:1.30" yapılaşma koşullu "Ticaret Konut Alanı (TİCK)" kullanım kararında belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285984)
30. Gaziemir ilçesi, Beyazevler Mahallesi ile Binbaşı Reşat Bey Mahallesi, 370, 351, 367, 514/1, 514, 515, 516, 518, 544, 371, 565, 376, 384 ve 388 Sokaklarda İmar Planına istinaden konut alanlarında teşekkül ettiği tespit edilen yol boyu ticaret kullanımlarına yönelik, Gaziemir Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 47 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.292874) 
31. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli, 05/196 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aşağı Mahallede, Ayrık Nizam 4 Kat, meskun konut alanı olarak belirlenmiş, 614 ada ile 208 ada 9 ve 10 no’lu parsellerde Taks ve Kaks oranları değiştirilmeden, yapı yaklaşma mesafeleri kaldırılarak ön bahçe 5 m yan bahçe 3 m yapı yaklaşma mesafelerindeki kitle hatlarının imar planına işlenmesi, 614 ada 7 parselde Cami Alanı belirlenmesi, mevcut yapılaşma koşulları korunarak 208 ada 4,5,6,7,8 ve 11 parseller arasında kademe hattı belirlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.292892)
32. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli ve 05/201 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sütçüler Mahallesi, Baltalanı Mevkii, İzmir-Ankara Yolunun kuzeyi ve İzmir-İstanbul Otobanının güneyi arasında kalan alana yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Önerisi ile Plan Raporunun değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285979)
33. Tire ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, L19d-20b paftada, 22 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin ve Tire Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli, 176 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281103)
34. Tire Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli, 185 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kurtuluş Mahallesi, 1089 numaralı imar adasında ifraz hattı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281101) 
35. Tire Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; İhsaniye Mahallesinde, mevcut imar planında E:2.00 Hmax:12.50 m yapılaşma koşullu zemin ticaret üst katlar konut kullanımı içeren 1480 ada, 1 parsel ile A-3 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındaki 2 no’lu parsellerin içinde yer alan 7 m'lik yaya yolunun kaldırılarak konut alanı olarak belirlenmesi, 7 m'lik yaya yolunun doğusunda yer alan kamuya terkli Çocuk Oyun Alanına aktarılması, mülkiyeti kamuya ait alanlarda trafik, yaya yolu, otopark ve park alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler - Ulaşım Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285999) 
36. Tire Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli ve 174 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahallesi, 1780 ada, 1 parselin, E:1.00 yapılaşma koşulunda, yapı yaklaşma mesafeleri 5 m şeklinde düzenlenmiş Belediye Hizmet Alanı (Olimpik Yüzme Havuzu) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.286000)
37. Tire Belediye Meclisinin 06/08/2018 tarihli ve 175 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 1767 ada, 2 ve 1767 ada, 1 parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.292878) 
38. Tire Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, konut alanı olarak belirlenmiş, Palmiye Sokağa cepheli parsellerde, halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla zemin katlarda günlük ticaret yapılabilmesine yönelik, 01/10/2018 tarihli ve 210 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.314491) 
39. Menderes Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarihli ve 144 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür Mahallesi, 2357 ada, 13 parselin batısında 7.00 m x 4.00 m ebatlarında trafo alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285976)
40. Menderes Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gölcükler Mahallesi, 852 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.271004)
41. Urla Belediye Meclisinin; Rüstem Mahallesi, 628 ada, 96 parsele yönelik alınan, 09/07/2018 tarihli ve 246 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292896)
42. Urla Belediye Meclisinin 10/09/2018 tarihli ve 326 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesi, 1840 ada, 2 parselin güneybatısında (3460 parselin güneyinde) kalan otopark alanında 28 m² ebadında trafo alanının ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.271003)
43. Bayındır Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli ve 2018/145 sayılı Kararı ile uygun görülen; Merkez Yerleşimine ilişkin Bayındır ilçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi Önerisi ile Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285989) 
44. Bayındır Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli ve 2018/146 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hasköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285991)
45. Dikili Belediye Meclisinin 01/08/2018 tarihli ve 126 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 981 ada, 2 parselin A-2, Taks:0.15 Kaks:0.30 yapılaşma koşullu Konut Alanından E:0.75 Yençok:9.50 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ve plan notu ilavesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, öneriye konu İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/11/2018 tarihli ve E.281106 sayılı Başkanlık Önergesinde Taks:0.30 Kaks:0.60 olarak gecen mevcut imar planındaki yapılaşma koşulu Taks:0.15 Kaks:0.30  olarak tashih edilmesiyle birlikte değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281106) 
46. Dikili Belediye Meclisinin 05/09/2018 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsmetpaşa Mahallesi, 2203 ada, 142 ve 143 parsellerin, Ayrık Nizam 2 kat Taks:0,25 Kaks:0,50 yapılaşma koşullu Konut Alanı kullanım kararının, E:0,50 Yençok:1 kat (4,50 m) yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.281107) 
47. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli ve 2018/12-54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alaçatı Mahallesi, 4297 ada, 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 no'lu parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285996)
48. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli ve 2018/12-53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alaçatı Mahallesi, 154 ada, 21 parselde hazırlanan, Alaçatı Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık-Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292873)
49. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli ve 2018/12-57 sayılı Kararı uygun görülen; Ilıca Mahallesi, 6971 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.256621)
50. Belediye Meclisimizin 16/03/2016 tarihli ve 05.293 sayılı Kararıyla uygun görülen; 23/08/2016-22/09/2016 tarihleri arasında Seferihisar Belediyesinde askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Doğanbey Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin alınan, Seferihisar Belediye Meclisinin 08/12/2016 tarihli ve 146 sayılı Kararının iptali ile Seferihisar Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 1/1000 ölçekli Doğanbey Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292880)
51. 1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin Seferihisar Belediye Meclisinin 08/12/2016 tarihli ve 146 sayılı Kararının iptali ile Seferihisar Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 35 sayılı Kararı kapsamında maddi hata niteliğindeki kararların güncellenerek iletilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285981)
52. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarihli ve 125 sayılı Kararı ile uygun görülen; Düzce Mahallesi, 163 ada, 21 parsel ve civarına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285995) 
53. Foça Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli ve 154 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıpınar Mahallesi sınırları içinde bulunan, 762 parselde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Biyogaz Enerji Üretim Santrali)" kurulması amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285985)
54. Foça Belediye Meclisinin; Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesinden cephe alan parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmelinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/10/2018 tarihli ve 138 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.306970) 
55. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesinde mesken ve işyerlerinden alınacak olan Evsel Katı Atık Ücretleri ile ilgili hazırlanan ve önerge ekinde sunulan 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarife Cetvelinin aynen kabul edilmesi ile 01/01/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanması ve tarım, hayvan su abonelikleri ve bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık Toplama Ücreti olarak 2018 Yılı içerisinde alınmayan Evsel Katı Atık Tarife Ücretinin 2019 yılında da alınmaması yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 2018/173 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.312397) 
VI. DİLEK VE TEMENNİLER
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   
                                                                                                                       Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı