İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

26° SAĞANAK YAĞIŞLI

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-08/3                                           Toplantı Tarihi    :16/08/2018 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                 Toplantı Saati     :18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME.
1. Başkanlık Makamının 18/07/2018 tarihli, E.185354 sayılı ve 18/07/2018 tarihli, E.185355 sayılı Olur'ları ile; Türkiye Judo Federasyonun 2018 yılı Faaliyet Programında yer alan ve Çekya'nın Nymburg kentinde, 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmış olan Gençler (Bay-Bayan) Avrupa Kupası ile 23-25 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılmış olan Ortak Çalışma Kampı faaliyetlerine, tüm masrafları Federasyon tarafından karşılanmak üzere, Kafile Başkanı olarak, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Vekili Levent İŞLER katılmış ve 20-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmıştır. Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Aziz KOCAOĞLU, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.213010) 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. 10-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde 5. Kadınlar, 14. Erkekler olarak düzenlenecek olan, İtfaiye Sporları Dünya Şampiyonasına ve yarışlara İzmir Büyükşehir Belediyemizi temsilen, 35 ZT 599 plakalı İtfaiye Aracıyla katılmak üzere, yol dahil 09 Eylül 2018 (dahil) –17 Eylül 2018 (dahil)  tarihleri arasında Önerge ekinde isimleri yazılı personellerin görevli izinli sayılması ile Bulgaristan'da 24-30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan İtfaiye Sporları Gençler Dünya Şampiyonasına katılabilmek için yol dahil 23 Eylül 2018 (dahil)-1 Ekim 2018 (dahil) tarihleri arasında İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdür Vekili İsmail DERSE'nin görevli izinli sayılması, yarışmalara katılım için senelik üyelik ücreti, delegasyon ve kafile listesinde yer alan personellerimizin her bir üyesi için katılım ücretleri, ulaşım giderleri, pasaport, konaklama, iaşe ile aracın yurtdışı çıkış harcı ve diğer yasal giderlerin personellerin bağlı bulundukları Müdürlüklerin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ve ilgili diğer bütçe tertiplerinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (İtf.Dai.Bşk.E.213017)
2. İzmir Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü'nün 891 numaralı "Akdeniz Kent Portreleri" projesi kapsamında; 14-15 Mart 2019 tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek, sonrasında ise Selanik'e taşınması planlanan serginin içeriğinin oluşturulması ve Selanik'te bulunan kurumlarla gerekli bağlantının kurulması amacıyla, İzmir Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü memur personeli Ece AYTEKİN BÜKER'in 10-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Yunanistan'ın Selanik kentine gitmek için görevlendirilmesi, ulaşım ve konaklama giderlerinin ilgili projeden, harcırah giderlerinin ise Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması ve adı geçen personelin bahsi geçen tarihlerde görevli izinli sayılması hususlarının görüşülmesi. (Kült. ve San.Dai.Bşk.E.213009)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCGL) arasında 26/02/2016 tarihinde imzalanan anlaşma ile yürütülen "Sürdürülebilir Kentlerde Kültür: Avrupa'da Kültür 21 Çalışmaları ile Öğrenmek, Avrupa'da Pilot Kentler 2015-2017 Programı"nda programa dâhil olan kentler arasında kent ziyaretleriyle kentler arası eşli öğrenme süreci planlanmış olup; 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona ve Terressa kentlerinde programın son eşli öğrenme etkinliğine katılmak üzere, İzmir Akdeniz Akademisi Şube Müdürü Dr. Ayşegül SABUKTAY'ın ziyarette bulunması, ulaşım ve harcırah giderlerinin Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması ve adı geçen personelin bahsi geçen tarihlerde görevli-izinli sayılması hususlarının görüşülmesi.  (Kült. ve San. Dai. Bşk.E.213012)
4. Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek "İç Denetimde Teknoloji Uygulamaları" konulu "iatech2018 Kongresi”ne, İBB uygulamaları içerisinde yer alan "İç Denetim Sistemi" yazılımını tanıtan bir sunumla katılmak üzere, İç Denetim Birimi Başkanı Cahit KURTULAN ile İç Denetçiler Mehmet Hulisi GÜNŞEN ve Ebru Sümer ÇAKMAK'ın, yol hariç, 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde görevlendirilmesi, adı geçen kişilerin gidiş-dönüş tarihleri de eklenmek suretiyle görevli izinli sayılmaları, Ebru Sümer ÇAKMAK'ın ulaşım ve otel giderleri (Asya Kalkınma Bankası tarafından karşılanacaktır.) dışındaki vize, harcırah ve diğer yasal giderler ile Cahit KURTULAN ve Mehmet Hulusi GÜNŞEN'in vize, harcırah giderleri, gidiş-dönüş (İzmir-Filipinler/Manila-İzmir) ulaşım (Uçak ile), konaklama ve diğer tüm yasal giderlerin İç Denetim Birimi Başkanlığının 2018 Yılı Mali Yılı Bütçesinin 03.3.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (İç Den.Bir.Bşk.E.212942)
5. Menemen İlçemiz Çukurköy Mahallesinde 22 Haziran 2018 Günü yaşanan yoğun yağışa bağlı olarak Kolangeri Deresinin taşması sonucu tarımsal üretim alanlarında önemli hasarlar meydana gelmiş, 25/06/2018 tarihli ve E.161819 sayılı Başkanlık Olur’u ile oluşturulan Hasar Tespit Komisyonunun üretim alanlarında yaptığı tespitlerle taşkından etkilenen üreticiler ve üretim alanlarındaki hasar oranları belirlenmiş ve üreticilerin mağduriyetlerini bir parça olsun gidermek ve özellikle bir sonraki sezon yapacakları üretim girdilerine destek olmak amacıyla, Belediye Meclisimizin 11/07/2018 tarihli ve 834 no’lu Kararı ekinde yer alan "Üreticilere Yapılacak Destek Miktarı Tablosu"nda belirlenen bedellerin ödenmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda 117 üreticimize nakdi destek sağlanmış, ancak hasar tespit komisyonumuzun afet mahallinde yaptığı tespitler esnasında üretici ve üretici yakınlarına ait kimlik bilgilerindeki eksiklikler yeniden tanzim edilerek sunulmuş olup; önerge eki tabloda yer alan bedellerin üreticilere ödenmesi ve bu ödemenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünce ilgili bütçe tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.213011)
6. Belediye Meclisimizin 26/10/2013 tarihli ve 05.1287 sayılı Kararı doğrultusunda, İşaret Dili Çevirmen ve Eğitimcileri Derneği ile ortak hizmet protokolü imzalanmış olup; anılan Protokol konusu olan İşaret Dili Çevirmeni gereksiniminin, kurumsal olanaklarla ve kamu kurumlarından karşılanıyor olması nedeniyle, söz konusu protokolün iptali hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.213014) 
7. Menderes S.S.Çatalca Sulama Kooperatifinin talebi doğrultusunda; Mülga Köy Hizmetleri tarafından yapımı gerçekleştirilen ve 6360 sayılı Yasa ile kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 22/03/2017 tarihli ve 56/A no’lu Kararı ile Belediyemize tahsis edilen, Çatalca Sulama Göleti ve Damlama Sulama Tesisinin işletilmesinin bakım ve onarımlarının, adı geçen Kooperatife devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.212945)
8. İzmir ili ilçelerinde ve bunlara bağlı mahallelerde, değerini yitirmiş ya da yitirmek üzere olan ürünlerin veya yörenin ekolojisine uyum sağlayacak yeni ürünlerin, belirli bölgelerde topyekûn olarak, uygun toprak ve yetiştirme koşullarında yetiştirilmesi ve bu sistemin yaygınlaştırılması projesi doğrultusunda hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Meyvecilikte Ürün Bazlı Havzaların Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması Projesi”nin görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.212893)
9. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kalan taşınmazlar için imar planı kararları, yapılaşma hakları, mevcut durumları göz önünde tutularak, sağlıklı çevre ve düzenli kentleşme oluşması için Belediyemiz ve ilgili kurum arşivlerinde dosya taramaları gerçekleştirilmiş ve arazide yerinde incelemeler yapılmış, bahse konu mülkiyetlerden Belediyemiz yetki alanındaki muhtelif ilçe sınırları içinde bulunanlar için yapılan değerlendirme sonucu; bu taşınmazların, genellikle Islah İmar Planı Uygulamaları neticesinde oluştuğu, meskun alanda ve birbirinden farklı konumlarda bulunduğu, bitişiğinde ve çevresinde ıslah imar planı ile yapılaşmaların tamamlandığı, bir kısmının süreç içinde işgale açık hale geldiği, bir kısım taşınmaz üzerinde yine ıslah imar planı uygulamaları ile vatandaşa ait olan zeminüstü taşınmazlar bulunduğu ve imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kaldığından Belediyemizce herhangi bir tasarrufta bulunulamadığı tespit edilmiş olup; bu kapsamda söz konusu taşınmazların, bir bölümü vatandaşlarla hisseli, bir bölümü tam mülkiyet olup, öncelikle sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak açısından değerlendirilmesi planlandığından, bu doğrultuda önerge eki listede belirtilen söz konusu taşınmazların satışı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.213016)
10. 7143 sayılı Yasa ile değişik, 3194 sayılı Yasanın geçici 16. maddesi doğrultusunda, Belediyemiz mülkiyetinde olan ve imar planında soyal donatı (yol, yeşil alan, BHZ alanı, sosyo kültürel tesis alanı vs.) alanında kalmayan, yapılanma hakkı konut, ticaret, sanayi, metropoliten aktivite merkezi vb kullanımlara isabet eden taşınmazlar üzerinde bulunan ve yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların maliklerinin talepleri üzerine, yapının bulunduğu taşınmazın Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunun belirleyeceği rayiç bedel üzerinden "peşin" ödemeli olmak kaydıyla, yapı sahibine doğrudan satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.213021)
11. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30609 ada, 29 parselin ifrazı ile oluşan 30609 ada, Y:40 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 44,69 m²'lik kısmı için (fark bedel olan) 44,69 m² x 1.573,00-TL x 0,30=21.089,21-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.213889)  
12. Gaziemir ilçesinde, batıda aynı zamanda ilçe sınırı olan Uzundere, kuzeyde Emrez ve Aydın mahalle sınırı, güneyde Aydın-Çeşme Otoyolu ile doğuda Polis Lojmanları ve Emrez Deresi ile sınırlanan, Aktepe ve Emrez Mahallelerinde, yaklaşık 121,7 ha'lık alan; Belediyemiz Meclisinin 14/03/2011 tarihli ve 05.229 sayılı Kararı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunun 16/07/2012 tarihli ve 2012/3434 sayılı Kararı ile "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak ilan edilmiş, alan sınırı 05/08/2012 tarihli, 28375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Yasa ve Meclis Kararı doğrultusunda alanda, "ölçüm ve tespitlerin yapılması, kıymet takdir raporlarının hazırlanması, kentsel tasarım ve mimari projelerin hazırlanması" aşamaları tamamlanmış olup; hak sahiplerine yapılacak dağıtım ve uygulamaları belirleyen, önerge ekinde yer alan “Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları”nın görüşülmesi. (Kentsel Dön.Dai.Bşk.E.213019)
13. Aliağa Belediye Meclisinin; Aliağa Belediyesinin ilçe sınırları içerisindeki alt yapı ve diğer yatırım, hizmet ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yetersiz gelen bütçe tertiplerine önerge ekinde gösterilen yeni gelir kaynakları bulunduğundan, toplam 38.575.000,00-TL ek bütçe yapılmasına yönelik, 07/08/2018 tarihli ve 352 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.212886)  
14. Karşıyaka Belediye Meclisinin; “Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Ücreti                   1-Meskenler İçin 150,00-TL, 2-İşyerleri İçin 300,00-TL” olarak hazırlanan tarife cetvelinin uygulanmasına yönelik, 07/02/2018 tarihli ve 72458193/32 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.212891)  
15. Belediyemizin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Seyrek Köpek Bakım Evinde kullanılmak üzere, 1 (Bir) adet Üç Tekerlekli Elektrikli Bisikletin alınması ve söz konusu aracın T-Cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkm.Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.212943)
16. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün çalışmalarına esas olmak üzere Belediyemiz teşkilat şemasına göre düzenlenmiş olan ve Belediye Meclisimizin 12/06/2017 tarihli ve 05.577 sayılı Kararı ile kabul edilip, 13/09/2017 tarihli ve 1551/6 sayılı Sayıştay Başkanlığı görüşü doğrultusunda revize edilen "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği"nin görüşülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.213013) 
17. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018-05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Akkavaklı Mevkii, 173 ada, 8 parselin maliki Pelin SUNGUR vekili Yasemin G. ÖLGÜN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212927)
18. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018-05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 29 ada, 33, 34 ve 53 parsellerin maliki Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı adına Mahmut KARAASLAN ve Ahmet OĞAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212929)
19. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018-05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, Kızıltoprak Mevkii, 194 ada, 4 parselin maliki Nür Atiye ERTUĞRUL vekili Ahmet Murat TABAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212931)
20. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018-05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 842 ada, 2 parselin maliki Mustafa GÜNDAY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212933)
21. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018-05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 29 ada, 41 parselin maliki Zeynep GÜN vekili Yasemin ÇAYCI tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212936)
22. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018-05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, 205 ada, 2 ve 6 parsellerin maliki Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı adına Tuğba SAYALI ile 198 ada, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20, 21 parsellerin maliklerinden Nür Atiye ERTUĞRUL vekili Ahmet Murat TABAK tarafından yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212937)
23. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018-05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, 217 ada, 10 ve 16 parseller ile 538 ada, 33 ve 52 parsellerin maliki Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş. adına Tuğba SAYALI tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212939)
24. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018-05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 838 ada, 1 parsel ve 7904 ada, 2 parsel ile 7907 ada, 3 parselin maliki Uzun Yol Yatırım İş Geliştirme Turizm Nakliye ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına S.Özlem SÖKMEN, 836 ada, 1 parselin maliki Naciye EROL ile 16 Eylül Mahallesi, 466 ada, 58 parselin maliki Nür Atiye ERTUĞTUL vekili Ahmet Murat TABAK tarafından yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212940)
25. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli ve 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 06/06/2018 – 05/07/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan Belediye Meclisimizin 12/03/2018 tarihli ve 05.298, 05.312, 05.314, 05.316, 05.331, 05.332, 05.334 sayılı Kararları ile uygun görülenler ve Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli ve 05.398 sayılı Kararı ile güncel veriler ve maddi hatalar kapsamında yapılan düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; Bergama Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212956)
26. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına, Ödemiş ilçesi, Bengisu Mahallesi, 55 ada, 9 ve 22 parsel malikleri tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-387 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212957)
27. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesi, 718 ada 215 parsel malikleri tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-328 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212998)
28. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına, Ödemiş ilçesi, Umurbey Mahallesi, 611 ada 10 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-297 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213006)
29. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına, Ödemiş ilçesi, Bengisu Mahallesi, 215 ada 10 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-382 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213008)
30. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 407 ada 1 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-268 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213007)
31. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına, Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 409 ada, 316 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-277 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213005)
32. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 409 ada, 29 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-431 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213004)
33. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 845 ada, 126 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-408 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212975)
34. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 845 ada, 2 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-405 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212973)
35. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 638 ada 91 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-388 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212982)
36. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 715 ada, 105 parsel malikleri tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-346 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212984)
37. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesi, 828 ada, 58 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-321 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212901)
38. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 410 ada, 110 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-338 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212900)
39. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 638 ada, 90 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-427 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212985)
40. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Ocaklı Mahallesi, 1317 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-357 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212898)
41. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 508 ada, 591 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-300 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212987)
42. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Emmioğlu Mahallesi, 5 ada, 79 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-367 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212897)
43. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Efe Toplu Konut Yapı Kooperatifi tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-414 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212895)
44. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Mimarlar Odası Ödemiş Temsilciliği tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-339 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212899)
45. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 719 ada, 5 ve 8 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-368 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212925)
46. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 1231 ada, 150 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-402 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212924)
47. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 1231 ada, 151 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-401 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212923)
48. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 1231 ada, 123 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-390 sayılı kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212921)
49. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 930 ada, 56 ve 57 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-407 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212919)
50. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Bengisu Mahallesi, 95 ada, 39 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-380 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212918)
51. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Bengisu Mahallesi, 1229 ada, 17 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-383 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212917)
52. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 930 ada, 57 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-377 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212916)
53. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 998 ada 2, 5 ve 9 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-372 sayılı kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212914)
54. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Bengisu Mahallesi, 57 ada, 15 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-371 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212913)
55. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 1186 ada, 1 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-418 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212911)
56. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 'Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Konut Yapı Kooperatifi malikleri tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-421 sayılı kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212910)
57. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 409 ada, 7 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-294 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212903)
58. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Türkmen Mahallesi, 978 ada, 4 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-286 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212904)
59. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 638 ada 86 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-389 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212979)
60. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 867 ada, 148 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-398 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212977)
61. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 'Ödemiş Yaylakent Sitesi Yönetim Kurulu' tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-422 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212908)
62. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 409 ada, 6 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-298 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213003)
63. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesi, 718 ada, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-324 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212999)
64. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 1231 ada, 122 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-394 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213001)
65. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Türkmen Mahallesi, 902 ada, 63 ve 64 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-287 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212995)
66. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Türkmen Mahallesi, 49 ada, 73 ve 74 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-285 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212994)
67. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Türkmen Mahallesi, 902 ada, 349 ve 350 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-283 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212992)
68. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 1231 ada, 132 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-396 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212993)
69. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Üç Eylül Mahallesi, 1246 ada, 393 ve 394 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-428 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212989)
70. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Kuvvetli Mahallesi, 845 ada, 125 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-403 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212990)
71. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 485 ada, 560 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-269 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212988)
72. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Nihal BAĞLAN tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-340 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212907)
73. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, 'Beydağ Yaylakent Sitesi Yönetim Kurulu' tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-417 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212906)
74. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesi, 178 ada, 196, 199 ve 200 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-330 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212947)
75. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 110 ada, 38 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-255 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212954)
76. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 110 ada, 37 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-257 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212953)
77. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 110 ada, 125 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-256 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212952)
78. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesi, 718 ada, 195 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-329 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212948)
79. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 1195 ada, 4 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-363 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212949)
80. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 783 ada, 177 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-361 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212950)
81. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Türkmen Mahallesi, 44 ada, 17 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-290 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212951)
82. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli, 05.173 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/04/2018-24/05/2018 tarihleri arasında Ödemiş Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına; Ödemiş ilçesi, Atatürk Mahallesi, 783 ada, 159 ve 160 parsel maliki tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin, Ödemiş Belediye Meclisinin 18/06/2018 tarihli ve 301.05-347 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.212955)
83. İzmir ili, Karabağlar ilçesinde bulunan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28/11/1991 tarihli, 3327 sayılı Kararı ile tescilli Paşa Köprü Mezarlığı 49 ada, 6 parselde yer alan bina ve Paşa Köprü Mezarlığının bir kısmını oluşturan 49 ada, 21 parselin tescil kaydına rastlanılmadığından talebin bu aşamada değerlendirilemeyeceği, bu hususlar dikkate alınarak teklifin ilgili idaresince tekrar değerlendirilmesine karar verilmiş olup; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/05/2018 tarihli, 7498 sayılı Kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213891)
84. Buca Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarihli ve 2018/148 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenigün Mahallesi sınırları içerisinde 21N1C paftada işaretli kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 5 metre x 6 metre ebatlarında trafo yerine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213887)
85. Buca Belediye Meclisinin 04/07/2018 tarihli ve 2018/149 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kozağaç Mahallesi sınırları içerisinde 21N1C paftada işaretli kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 5 metre x 6 metre ebatlarında trafo yerine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213888)
86. Bornova Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarihli ve 326 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 24 Ö II a paftasında yer alan 1580 ile 1556 Sokaklar civarındaki 1590 ve 2426 parsellerin yer aldığı mevcut uygulama imar planında Y, E:0.40, hmax:24.80 mt. yapılaşma koşullu "M" Birinci ve İkinci Derece Yönetici Merkezler kullanımındaki imar adasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda kullanım kararının "Gelişme Konut Alanına" dönüştürülmesine, yapılaşma koşullarının ise KAT:4278 m 2 , Yençok:8 kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213895) 
87. Bornova Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarihli ve 322 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ, 29 K Ia (23O Ib) pafta, Abdi İpekçi Caddesi ile 4160/1 Sokak kesişiminde yer alan 14301, 14302, 14303, 14304, 14305, 14916, 14917 parsellerin, Çamdibi-Altındağ Kesimi Kentsel Yenileme Projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, etaplama sınırına alınarak, Park Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve KAT:11547 m 2, Yençok:15 kat yapılaşma koşullu Konut Alanı olarak belirlenmesine ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213894) 
88. Bornova Belediye Meclisinin 05/07/2018 tarihli ve 329 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene-Evka-3 Mahallesi, 113 Sokak ve 101/2 Sokak arasında kalan, 25ÖIb ve 25ÖIc paftalarda yer alan 247 ada 34 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213892)
89. Bornova Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarihli ve 324 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 29, 32, 51, 52, 53, 59, 60 ve 78 no’lu parsellerde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında belirlenen kullanımlar ve plan notları uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213898)
90. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 340 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yazısı doğrultusunda düzenlenen, Kazımdirik Mahallesi 32 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213020)
91. Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Konak ilçesi, Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan 1039 Sokak ve Ballıkuyu Yaya Üst Geçitlerinin imar planına işlenmesi kapsamında, 2018/568 No’lu UKOME Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213897)
92. Konak Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarihli ve 98/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12/02/2010 tarihli, 4805 sayılı Kararı ile ''1.Derece Arkeolojik Sit Alanı'' olarak tescillenen Konak ilçesi, Cici Park'a ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Cici Park Koruma Amaçlı İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213890) 
93. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/03/2018 tarihli ve 50 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda düzenlenen, Tuna Mahallesi, 47 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213896)
94. Aliağa Belediye Meclisinin 05/06/2018 tarihli ve 235 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Aliağa İzmir Çaltılıdere Köyü İlave Nazım İmar Planının kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanlarını kapsayan bölgede hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213886)
95. Foça Belediye Meclisinin 02/03/2018 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça Semti, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Yenifoça Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213022)
96. Güzelbahçe ilçesi, Siteler Mahallesi ile Urla ilçesi, Çamlıçay Mahallesinin sınırlarında Çamlıçay Deresinin geçtiği kesimde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 24.50 m'lik araç yolu üzerinde Ulaşım Dairesi Başkanlığının 19/01/2018 tarihli ve 17243 sayılı yazısı kapsamında köprü belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213893)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 17/01/2018 tarihli ve 334 sayılı Kararı ve İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 11/01/2018 tarihli ve 306 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/04/2018 tarihli ve 76074 sayılı Makam Olur'u ile yeniden onaylanan 38. Grup Doğal Sit Alanı Sınırlarının, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılarak söz konusu planda yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175950) 
2. Menderes ilçesi, Görece Cumhuriyet Mahallesinde, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Kentsel Gelişme, Kentsel Yerleşik ve Tarım Arazisi" kullanımlarında, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" kullanımında kalan ve Tahtalı Havzası sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 41,4 hektarlık alanda, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerilerinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.180780)
3. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 468 parselin maliki Ziya ÇITAK tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126839)
4. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Kavaklıdere Mahallesi, 117 parselin maliklerinden Ali ÇITAK ve Alipaşa BAYCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127624)
5. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Kavaklıdere Mahallesi, 101 parselin maliki Musa ÖZTATLI adına vekaleten Av. Cem ERDOĞAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; söz konusu parselin kuzeybatısında yer alan yeşil alanın aynı parsel içerisinde doğudaki yeşil alanla birleştirilmesi talebi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında artış yaratmadığı ve yeşil alan miktarında da azalma olmadığından oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127632)
6. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 76, 203, 362, 413, 445, 469, 761 ve 677 parsellerin maliki Maliye Hazinesi adına Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126833)
7. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 539, 540, 542 ve 793 parsellerin maliki Pak Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına vekaleten Av. Sabit Emre LİMONCUOĞLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126835)
8. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 918 parselin maliki Davut BOZAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126834)
9. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Kavaklıdere Mahallesi, 509 ve 513 parsellerin maliki Necmettin ÜSTÜNKAR ve 512 parselin maliki Emine ÜSTÜNKAR tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126836)
10. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 507 parselin maliki Arif ÇITAK tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126838)
11. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Kavaklıdere Mahallesi, 128 parselin maliki Yüksel ERÇAKMAK varisleri Cevat ERÇAKMAK, Abdurrahman ERÇAKMAK, Figen ERÇAKMAK ve Fisun ERÇAKMAK ALKIŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; söz konusu parselin batısında yer alan yeşil alanın aynı parsel içerisinde doğudaki yeşil alanla birleştirilmesi talebi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında artış yaratmadığı ve yeşil alan miktarında da azalma olmadığından oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127622)
12. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Kavaklıdere Mahallesi, 104, 105, 106, 108, 115 parsellerin maliki Armada Dekorasyon Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına Sami GERÇEK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; söz konusu yaya yolunun taşıt yolu olarak belirlenmesi talebi plan kararlarına aykırılık teşkil etmediğinden oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127629)  
13. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 414 parselin malikleri Nilüfer GÜNÇİNER, Ufuk GÜNÇİNER, Işık GÜNÇİNER ve Oya DEMİRCİ tarafından yapılan itirazın; Kavaklıdere Mahallesinin mevcut yerleşik konut dokusu içinde kalan 414 parselin itirazı, aynı alanda yapılan diğer itirazlarla birlikte bütünde değerlendirilerek revizyon öncesi plana dönülmesi şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126840)
14. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 391 parselin maliki Hüseyin BALCI tarafından yapılan itirazın; Kavaklıdere Mahallesinin mevcut yerleşik konut dokusu içinde kalan 391 parselin itirazı, aynı alanda yapılan diğer itirazlarla birlikte bütünde değerlendirilerek revizyon öncesi plana dönülmesi şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126841)
15. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 390 parselin maliki ve 404 parselin maliklerinden Ali ÇITAK tarafından yapılan itirazın; Kavaklıdere Mahallesinin mevcut yerleşik konut dokusu içinde kalan 390 ve 404 parselin itirazı, aynı alanda yapılan diğer itirazlarla birlikte bütünde değerlendirilerek revizyon öncesi plana dönülmesi şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126842)
16. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 371 parselin maliki Nebahat BULDAN tarafından yapılan itirazın; Kavaklıdere Mahallesinin mevcut yerleşik konut dokusu içinde kalan 371 parselin itirazı, aynı alanda yapılan diğer itirazlarla birlikte bütünde değerlendirilerek revizyon öncesi plana dönülmesi şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126843)
17. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 366 parselin maliki Mehmet BULDAN varisleri Fehmi BULADAN, Behçet BULADAN, Nurdan BALCU ve Reşide BULADAN tarafından yapılan itirazın; Kavaklıdere Mahallesinin mevcut yerleşik konut dokusu içinde kalan 366 parselin itirazı, aynı alanda yapılan diğer itirazlarla birlikte bütünde değerlendirilerek revizyon öncesi plana dönülmesi şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126844) 
18. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 356 parselin malikleri İsmet BÜSER ve Fatma BÜSER tarafından yapılan itirazın; Kavaklıdere Mahallesinin mevcut yerleşik konut dokusu içinde kalan 356 parselin itirazı, aynı alanda yapılan diğer itirazlarla birlikte bütünde değerlendirilerek revizyon öncesi plana dönülmesi şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126846)  
19. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 221 parselin malikleri Zarif ERDAY, İlknur AYDINER ve Serkan ERDAY tarafından yapılan itirazın; Kavaklıdere Mahallesinin mevcut yerleşik konut dokusu içinde kalan 221 parselin itirazı, aynı alanda yapılan diğer itirazlarla birlikte bütünde değerlendirilerek revizyon öncesi plana dönülmesi şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126847)
20. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 183 parselin maliki Ömer KAÇA tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126848)
21. Belediye Meclisimizin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 176, 177 ve 178 parsellerin maliki Hakan UÇKUN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126849)
22. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018 tarihli ve 05.68 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/03/2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi, İzmir - Ankara Karayolunun güneyini kapsayan, yaklaşık 72 hektarlık alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Kavaklıdere Mahallesi, 164 parselin maliki Arif BALCI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.129932)
23. İzmir 3. İdare Mahkemesinin 21/11/2017 tarihli ve 2017/1237 sayılı Kararı kapsamında hazırlanarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2017 tarihli ve 05.1460 sayılı Kararı ile uygun görülen, Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi 1871 parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, askı süresi içerisinde, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178333)  
24. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 290 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, 164, 183, 175, 176, 177, 178 parselleri kapsayan alanda, İmalathane Tesis Alanı, Park ve Otopark kullanımlarının ve ayrıca düzenleme saha sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve 173 parsele de isabet eden “Ayrık nizam 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 Yapılaşma Koşullu Gelişme Konut Alanı" olarak düzenlenmiş olan ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca 19/02/2007 tarihinde onaylanan, Kavaklıdere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Hmax:6.80 ve 2 kat yapılaşma koşullu Meskun Konut Alanı” kullanımında kalan imar adasının, 19/02/2007 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki haliyle yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle kısmen oybirliği ile uygun bulunduğuna, kısmen oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205894)
25. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 288 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, 104, 105, 106, 108, 115 parsellerin isabet ettiği İmalathane Tesis Alanının kuzey ve kuzeydoğu cephesinden geçen 7 metrelik yaya yolunun, 10 metrelik taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205897)
26. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 289 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, "İmalathane Tesis Alanı, Park ve Yol" kullanımlarına isabet eden 128 parselin, zayiat oranı değişmeyecek şekilde, parselin doğusunda yer alan park kullanımının parselin batısındaki Park Alanı ile bütünleştirilerek, imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205896)
27. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 292 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, “Ayrık nizam 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 Yapılaşma Koşullu Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiş olan ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca 19/02/2007 tarihinde onaylanan, Kavaklıdere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Hmax:6.80 ve 2 kat yapılaşma koşullu Meskun Konut Alanı" kullanımında kalan imar adalarının, 19/02/2007 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki haliyle yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205893)
28. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 287 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, "İmalathane Tesis Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve Yol" kullanımlarına isabet eden 101 parselin, zayiat oranı değişmeyecek şekilde, parselin kuzeydoğusunda yer alan park kullanımının, parsel içerisindeki diğer Park Alanları ile bütünleştirilerek imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205898)
29. İzmir 3. İdare Mahkemesinin 21/11/2017 tarihli ve 2017/1237 sayılı Kararı kapsamında, Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi, 1871 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenen kısmının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178331)  
30. Belediye Meclisimizin 09/10/2017 tarihli, 05.1174 sayılı Kararı ile kabul edilen; Kemalpaşa ilçesi, Yukarıkızılca Mahallesi, 2462 parselde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.178315) 
31. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 05/122 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planında "Emsal:0.40 Hmax=Teknoloji Gereği" yapılaşma koşulunda "Sanayi Alanı" kullanım kararındaki Yenmiş Mahallesi, 771 parselin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2010 tarihli ve 812 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, Gebze – İzmir Otoyolunun Kemalpaşa Belediyesi sorumluluk alanı içinde kalan kesimlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının, “Otoyol güzergahından etkilenen 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planlarında otoyolla uyumu sağlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz” hükmü kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175952) 
32. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarihli, 05.142 sayılı Kararı ile uygun görülen; GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 19/02/2018 tarihli ve 8062 sayılı talebi doğrultusunda, mevcut Ulucak DM Beşyol Enerji Nakil Hattının kamulaştırmaya esas yenileme çalışmaları kapsamında, enerji nakil hattı ve koruma kuşağının belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178313) 
33. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarihli, 05.141 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa Belediyesi sınırlarında kalan mevcut Yenmiş KÖK Çambel KÖK Enerji Nakil Hattının kamulaştırmaya esas yenileme çalışmaları kapsamında, enerji nakil hattı ve koruma kuşağının belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178318)  
34. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarihli ve 05.152 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa, Yukarı, Çiniliköy, Örnekköy, Armutlu, Ören, Akalan, Yenmiş, Ulucak, Sütçüler ve Aşağı Mahallelerinde yer alan toplam 34 adet trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin; oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına Armutlu Mahallesi, 203 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan trafo alanının ise mevcut ağaç dokusunun korunması şartıyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.166111) 
35. Menderes Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarihli, 84 sayılı Kararı ile uygun görülen; Oğlananası Mahallesi, L18a25c1b, L18a25c1c, L18a25c1d, L18a25d2c paftalarda kalan yeşil alanlar üzerinde oniki adet 7 m x 4 m ebadında, bir adet 10 m x 20 m ebadında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.180784)  
36. Urla Belediye Meclisinin 07/03/2018 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile uygun görülen; İskele Mahallesi, 1077 ada 10 ve 1077 ada 11 parsellere ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi; Urla Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli, 301 sayılı Kararı ile talebin yeniden değerlendirildiği ifade edildiğinden, mevcut önerinin incelenmeksizin iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.171687)   
37. Bayındır Belediye Meclisinin 08/06/2018 tarihli ve 2018/102 sayılı Kararı ile uygun görülen; “İlkokul Alanı” olarak belirlenmiş, Yeni Mahallesi, 181 ada, 23 parselin, yapılaşma koşulunun “Emsal:1.00 ve Yençok: 4 Kat” olarak belirlenmesi ve yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205872)
38. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğünün 06/10/2016 tarihli ve 2718 sayılı yazısı doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait olan; Karaburun ilçesi, Mordoğan Mahallesi, 3260 ve 1731 parsellerde Belediye Hizmet Alanı belirlenmesi ve plan notu ilavesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu İlavesi önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.180783) 
V. DİLEK VE TEMENNİLER.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ                                                                              Süleyman Sırrı AYDOĞAN
                                                                    
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili