İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

29° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-6/3                                                      Toplantı Tarihi   : 18/06/2021 
 Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi        Toplantı Saati     : 18.00   
                            No:1087 Konak/İZMİR
                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan “Teşkilat Şeması”nın görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai. Bşk.E.495/E.226620)
2. 2021 Mali Yılı Bütçesinde 03 Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri içinde yer alan Belediyemiz Koruma ve Güvenlik Personeline 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren fiilen yaptıkları iş karşılığında ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin aylık brüt 395,00-TL olarak tespit edilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.222463)
3. Belediye Meclisimizin 17/07/2020 tarihli ve 462 sayılı Kararı ile Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkanlığına hibe edilmesi kararlaştırılan 35 RY 603 plakalı, 2008 model, BMC marka kamyonetin devir kararının görülen lüzum üzerine iptal edilmesi ile söz konusu aracın Kastamonu/Daday Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkm. Bak. ve On Dai.Bşk.E.224188) 
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığınca birlikte yürütülmesi planlanan “Geçici Süreli İzinlendirilen Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine ilişkin Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.225801)
5. Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yürüten ve sosyal sorumluluk projeleri üreten yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere oluşturulacak olan ön kurul ve seçici kurul aracılığıyla İzmir Yıldızı Plaketi ve Başkanlık Özel Ödülü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde takdim edilecek olup, bu kapsamda ödüle layık görülen kurum ve kuruluşlara verilmesi planlanan İzmir Yıldızı Plaketinin usul ve esaslarını kapsayan “İzmir Yıldızı Ödül Yönetmeliği”nin görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.225010)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenerek yeniden hazırlanan “Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri Uygulama Yönetmeliği”nin görüşülmesi. (Fen İşl.Dai.Bşk.227943)
7. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.224363)
8. Bornova Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği şekliyle toplam 55.000.000,00-TL denk olarak ek ödenek verilmesine yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 147 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.223454)
9. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği şekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam: 1.000.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 17/06/2021 tarihli ve 144 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.223398)
10. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen ve önergede yer alan kafe ve çay ocaklarına ait tarife cetvelinin önerge ekinde belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik 07/06/2021 tarihli ve 141 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.224280)
11. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün önergede yer alan ücret tarifelerine yönelik, 01/06/2021 tarihli ve 133 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.224107)
12. Ödemiş Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılında Uygulanmak üzere hazırlanan Ücret Tarifelerine eklenmek üzere önerge ekinde sunulan "Kazı Ruhsatı ve Denetleme aşamasında kullanılacak ceza ve tarifeleri"nin aynı şekilde uygulanmasına yönelik, 07/06/2021 tarihli ve 128 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.223682)
13. Beydağ Belediye Meclisinin; Kazı Ruhsatı tanzim edilebilmesi için önerge eki tabloda belirtilen Kazı Ruhsatı ve Denetleme Aşamalarında Kullanılacak Ceza ve Tarife Bedelleri Cetvelinin uygulanması ve Beydağ Belediyesi 2021 Mali Yılı Ücret ve Harç tarifelerine eklenmesine yönelik, 03/06/2021 tarihli ve 49 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.224286)
14. Urla ilçesi, İskele Mahallesi, 4392-4393-4396-4397-4398-4399-4400-4401-4402-4403-4404-4405-4406- 4407-4384-4385-4386-4387 adaların "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediye Başkanlığımıza sunulan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222192)
15. Seferihisar ilçesi, Camikebir Mahallesi, eski 105 ada 55 parsel, yeni 3392 ada 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222345)
16. Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.43 sayılı Kararı ile uygun görülerek ve 21/04/2021-20/05/2021 tarihleri arasında çıkarılan; Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 50104 adada bulunan mülkiyet sorunu nedeniyle, mülkiyeti Buca Belediyesine ait ve nazım imar planında B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) kullanım kararında kalan 50001 ada, 2 ve 3 parsellerin 5000 m2'lik kısmının Konut Alanı olarak ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine  41 adet dilekçe ile yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.217738)
17. Konak ilçe sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe, Mahallelerini kapsayan Beştepeler Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224052)
18. Torbalı ilçesi, Kuşçuburun Mahallesi, 825 parselin bir kısmında "Tarım Alanı", 827 parselin bir kısmında "Turizm Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.225944)
19. Aliağa İlçesi Merkez Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.304 sayılı Kararı doğrultusunda, Aliağa ilçesi Siteler Mahallesi, 801 ada, 10 parselin bir kısmının "Ticaret Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222244)
20. Aliağa ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 330 ada, 1 numaralı parselin güneyinde ve batısında yer alan yollara ilişkin Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.304 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222228)
21. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk Mahallesi kısmında "Taşıt Yolu" ve "Otopark" alanlarının düzenlemesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222279)
22. Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, 310 ada 1 parsel ile 348 ada 1 parsele yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.219047)
23. Urla ilçesi, İskele Mahallesi, 4392-4393-4396-4397-4398-4399-4400-4401-4402-4403-4404-4405-4406- 4407-4384-4385-4386-4387 adaların, "Gelişme Konut Alanı, Park ve Yeşil Alan, Otopark ve Taşıt Yolu" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222379)
24. İzmir Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca iletilen depolama tesisleri ve atölye binası uygulama projesi ile birlikte, Narlıdere metro güzergahının Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu - Güzel Sanatlar istasyonu kesiminin belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonundan başlayan Narlıdere metro güzergahının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.225732)
25. Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.718 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Karabağlar Belediyesince 26/11/2020 - 25/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar - Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 28/2021, 29/2021, 30/2021, 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021, 36/2021 ve 37/2021 sayılı Kararları ile uygun görülenlere ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.225093)
26. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Konak ilçe sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe, Mahallelerini kapsayan Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224244)
27. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli, 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; Basınsitesi Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret+Konut Alanı (TİCK)" kullanımında kalan 6462 adanın İnönü Caddesinden cephe alan parsellerinde, "Bitişik, Blok ve Ayrık Nizam 8 Kat" yapılaşma koşullarını ayıran ada ayrım çizgilerinin kaldırılarak, bu parsellerde Yapılaşma Koşulunun "Blok Nizam 8 kat (BL-8)" olarak belirlenmesi ve güneyindeki 7 metrelik yola cephesi bulunan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224499)
28. Bayraklı Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ile Org. Nafiz Gürman Mahallelerinde kat adetleri ve plan notu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224348)
29. Bayraklı Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen;  75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallelerinde kat adetleri ve plan notu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224294)
30. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Yedi Eylül, Tepeköy, Atatürk, Yemişlik, Cumhuriyet, Muratbey Mahallelerinde yer alan sokakların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 18/05/2021 tarihli ve 186 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.223004)
31. Gaziemir Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K) Sınırı” ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.223596)
32. Ödemiş Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Birgi Mahallesi, 130 ada, 4 (eski 3451) parsele ilişkin Gelişme Konut Alanları yapı adasında yapılan düzenleme kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Plan Değişikliği Açıklama Raporu önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.223630)
33. Ödemiş Belediye Meclisinin, Ödemiş ilçesinde belirlenen cadde ve sokaklardan cephe alan ve yürürlükteki uygulama imar planında konut alanında kalan parsellerde; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 04/04/2021 tarihli ve 78 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.223024)
34. Bergama Belediye Meclisinin; 01/04/2021 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer Mahallesi 274 ada 5 parselde yer alan "Park Alanı"nın "Sosyal Tesis Alanı"na dönüştürülmesine ve yapılaşma koşulları belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224873)
35. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Ören Mahallesi, 208 ada, 3 parselde yer alan konut alanında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 02/11/2020 tarihli 169 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.223034)
36. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesinde, 9.00 m x 5.00 m ebatlarında 12 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222194)
37. Aliağa Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaltılıdere Mahallesi, 3768 ada, 26 numaralı parselin (mülga 934 parsel) "E=1.00, Yençok= 2 Kat, Resmi Kurum Alanı (Kültürel ve Rehabilitasyon Merkezi)" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222415)
38. Aliağa Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; Samurlu Mahallesi, 209 ada, 1 parselin tamamının İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2020/298 Esas 2020/1081 sayılı Kararı doğrultusunda “Küçük Sanayi Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.223260)
39. Menderes Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür Atatürk Mahallesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222334)
40. Urla Belediye Başkanlığının 21/04/2021 tarihli ve E.12057 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Özbek Mahallesi, 158 ada, 67 ve 68 parseller arasında bulunan park alanında 3.00 m x 3.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.223281)
41. Urla Belediye Başkanlığının 19/04/2021 tarihli ve E.11825 Yazısı ile Belediyemize iletilen; Altıntaş Mahallesinde 1 adet, Zeytinalanı Mahallesinde 1 adet, Denizli Mahallesinde 1 adet, M.Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 adet, Şirinkent Mahallesinde 1 adet, Yenice Mahallesinde 1 adet, Yenikent Mahallesinde 1 adet ve Kalabak Mahallesinde 2 adet olmak üzere, park ve yeşil alanlarda 9.00 m x 5.00 m ebatlarında toplam 9 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.223231)
42. Urla Belediye Başkanlığının 24/05/2021 tarihli ve 06-14342 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Hacıisa Mahallesi, 1292 ada 1 parsel, 1293 ada 1 ve 5 parseller, 794 ada 127 parsel ve 154 ada 80 parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, "Özel Proje Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.226443)
43. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, L17B23A1B ve L17B23A1C paftalarda, Belediye Hizmet Alanlarının bütünleştirilerek imar adasının Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.225080)
44. Dikili Belediye Meclisinin 06/01/2021 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsmetpaşa Mahallesi, 545 ada, 1 parselin hmax:6.50, E:0.60 Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanından Park ve Taks:0.15 Kaks:0.30 Yapılaşma Koşullu Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222078)
45. Seferihisar Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir Mahallesi, eski 105 ada 55 parsel, yeni 3392 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.222739)
46. Çeşme Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya ve Dalyan Mahallelerinde 3 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.221911)
47. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramandere Mahallesinde Otopark ve Yeşil Alanın yeniden düzenlenerek 8 m x 5 m ebadında Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.226041)

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı içinde yapılması planlanan “Selçuk Belediyesi Kent İçi Parke Taş Döşemesi ve Bordür Yapım İşi” için 03.8.6.01 bütçe koduna aşağıda belirtildiği şekilde toplam 6.500.000,00-TL Ek Ödenek verilmesi ile mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Selçuk Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Selçuk Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Filiz CERİTOĞLU SENGEL’in yetkilendirilmesi hususuna yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 2021-0084 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.216754)
2. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda yer alan gelir tarifesinin uygulanmasına yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 123 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.209367)
3. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği şekliyle toplam 9.560.000,00-TL denk olarak ek ödenek verilmesine yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 58 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.209923)
4. Balçova Belediye Meclisinin; 2020 yılında aylık 14,49-TL olan konut tarifesinde çok cüzi artış yapılarak 2021 yılı için aylık 15,46-TL alınması, aynı şekilde 200 m² 'nin üstü konut dışı tarifelerde de 2020 yılında yıllık 5,10-TL olan tarifede de çok cüzi artış yoluna gidilerek yıllık 5,46-TL alınması, 200 m²'nin altı konut dışı tarifelerde artış yoluna gidilmemiş ve aylık 2020 yılı tarifesi olan 27,41-TL alınması, Özürlü ve Şehit, Gazi olarak kayıtlı abonelerden de artış yoluna gidilmeyerek aylık 6,36-TL Katı Atık Bedeli alınmasına yönelik, 09/04/2021 tarihli ve 34 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Engelsiz İzmir – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.166892)
5. Karşıyaka Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, 9399 ada, 13 no’lu (5395,00 m²) taşınmazın üzerinde bulunan Katlı Bölgesel Otoparkın çatı katında (üst katında) bulunan Spor Tesislerinin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerde kullanılmak üzere Karşıyaka Belediyesine bedelsiz ve 5 yıl süre ile tahsis edilmesinin; “İzmir ili, Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 9399 ada, 13 no’lu (5395,00 m²) taşınmazın üzerinde bulunan Katlı Bölgesel Otoparkın çatı katında (üst katında) yer alan Spor Tesislerinin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerde kullanılmak üzere Karşıyaka Belediyesine yıllık 100,00-TL (yüztürklirası) bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilmesi”nin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.221848)
6. Konak ilçesi, Tan Mahallesinde, tapunun 119 ada, 4 numaralı parselinde kayıtlı, mülkiyeti Konak Belediyesine ait tarihi Alanyalı Konağının, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi" olarak kullanılmasına yönelik, Emlak Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Konak Belediye Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün; “İlgili Daire Başkanlığının yerinde yaptığı inceleme neticesinde 117 ada, 74 parsel ve 119 ada, 24 parsel üzerindeki yapıların iyi durumda olduğu daha önce 74 parselin restorasyona tabi tutulduğu, 24 parselin kullanılabilir olduğu bildirilmiş olmakla, önerge eki Protokolde sehven yer aldığı belirtilen iki parselin kapsam dışı bırakılmasının” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Kent Tar. ve Tan.Dai.Bşk.E.223292)
7. Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Kalite Derneği (KALDER)’ne üye olunabilmesi, üyelik konusunda gerekli işlemlerin yapılabilmesi ile ilgili ESHOT Genel Müdürü Erhan BEY adına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (ESHOT-Kalite ve Kur.Gel.Dai.Bşk.E.24580/E.222930)
8. "Sürdürülebilir Toplu Ulaşım Memnuniyet Analizi ve Optimizasyon Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi"ne duyulan ihtiyaç doğrultusunda, önergede yer aldığı şekilde söz konusu Hizmet Alımı İşinin, 36 ay süreli yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.212601)
9. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Bilgi İşlem Dai.Bşk.E.218685)
10. "Salepçioğlu Parkı Düzenleme Projesi" kapsamında kalan; Konak ilçesi, Ahmetağa Mahallesi, 187 ada, 73 parselin Belediyemizce kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.198255)
11. Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Onaylı Jeolojik Etüt Raporu doğrultusunda belirlenen Yapı Yasaklı Alanlara ilişkin, Hekimköy Sitesi Sakinleri tarafından iletilen Jeolojik Etüt Değerlendirme Raporu doğrultusunda, İmar Planı Kararları ve Plan Uygulama Hükümlerinin yeniden irdelenmesi hususunun raporda belirtildiği şekliyle söz konusu alanda plan notunun ve gösterimlerin yeniden düzenlemesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Kentsel Dönüşüm – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.186699) 
12. Ödemiş Belediye Meclisinin 19/10/2020 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkönü Mahallesi, 444 parselin bir bölümünde Akaryakıt ve Servis İstasyonu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.180698)
13. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 163 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan Mahallesi, 9241 Sokak ile 9242 Sokak kesişiminde kalan “Park Alanı” kullanımındaki tescil dışı alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.206734) 
14. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar Mahallesi, 5759/2 Sokak ile 5767/2 Sokak kesişiminde kalan “Park Alanı” kullanımındaki tescil dışı alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.206828)
15. Konak Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 27/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsmet Kaptan Mahallesi, 1028 ada, 18 parselin tescil gösteriminin işlenmesi ile kilise gösteriminin yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenmesi ve 1028 ada 10, 14, 24, 25, 26 ve 28 parsellerin Koruma Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.189379)
16. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 42/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Akdeniz Mahallesi, 1002 ada 5, 12 ve 17 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.189439) 
17. Konak Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 07/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; Göztepe Mahallesi, 931 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile 2668 ada 12, 13, 14 ve 35 parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174235)
18. Menemen Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ulucak Mahallesi, 60223 ada, 2 parsel numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmazda Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılması amacıyla "Resmi Kurum Alanı"(Emniyet Hizmet Alanı) ve yapılaşma koşulları belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.177791)
19. Bayındır Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 2021/100 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Cami Mahallesi, 18 ada, 1 numaralı parselin bir kısmında bulunan "E=1.80, Hmax=9.50 metre, Ticaret Alanı" kullanım kararındaki yapı yüksekliğinin kaldırılarak "Yençok: 3 Kat" olarak, Mithatpaşa Mahallesi 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde "E:2.40, Hmax:12.50 metre, Ticaret Alanı" kullanım kararındaki yüksekliğin kaldırılarak "Yençok: 4 Kat" olarak ve yapı nizamının "Blok Nizam" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “18 ada, 1 parseldeki yapı yüksekliğinin Yençok: 3 kat ( max: 12.50 metre), 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerdeki yapı yüksekliğinin Yençok: 4 kat (max: 16,50 metre) olarak belirlenmesi koşuluyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174596)
20. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda yer alan Altyapı Kazı İzin ve Harç Tarifeleri ile ilgili düzenleme ve değerlendirmelerin 2021 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesine eklenmesine yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.215113) 
IV. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
                                                                                          Mustafa Tunç SOYER
                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı