İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

14° SAĞANAK YAĞIŞLI

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI EKİM AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-10/3                                           Toplantı Tarihi     : 12/10/2018 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                       Toplantı Saati      :18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Bornova ilçesi, 29 pafta, 56 ada, 23 no’lu parselde bulunan Paterson Köşkü’nün restorasyonuna ilişkin, 13/01/2016 tarihli, 05.70 sayılı Meclis Kararıyla onanan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Protokol sonrası “Paterson Köşkü Resterasyonu İşi”nin ihalesi yapılarak, 05/08/2016 tarihinde yer teslimi sonrasında işe başlanmış olup; söz konusu Protokolde belirtilen sürede işin tamamlanamayacağı anlaşıldığından Protokolün 5. maddesine istinaden ek olarak 24 ay süre uzatımı verilmesini içeren ve imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Ek Protokolün görüşülmesi. (Yapı İşl.Dai.Bşk.E.258283)
2. Beydağ Belediye Meclisinin; Beydağ ilçesi, Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No:13 adresinde Beydağ Belediyesi tarafından işletilmekte olan Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezinde uygulanan fiyat tarifesinin daha önce Belediye Meclisince tespit edildiği, ancak vatandaşlardan fiyatların fazla olduğu yönünde tepkilerin alındığı ve kayıtların beklenen düzeyde olmadığı, bu nedenle fiyatların yeniden tespit edilerek indirim yapılması gerektiğinden; tam gün ücretin bir çocuk için 300,00-TL, aynı aileden 2 çocuk olması halinde ise 1. çocuk için 300,00-TL, 2. çocuk için 200,00-TL; yarım gün ücretin bir çocuk için 200,00-TL aynı aileden 2 çocuk olması halinde ise 1. çocuk için 200,00-TL, 2. çocuk için 150,00-TL olması hususlarına yönelik, 26/09/2018 tarihli ve 41 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. Kar. Dai.Bşk.E.258282)
3. İzmir ili, Balçova, Konak ve Karabağlar ilçesi sınırları içinde kalan Deniz Feneri Sokak üzerinde, Mithatpaşa Caddesi ile Deniz Feneri Sokak kesişiminde ve İnciraltı Kavşağının bulunduğu alanda, kesintisiz trafik akışı sağlanarak, trafik yoğunluğunun en aza indirgenmesi amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kavşak, karayolu alt ve üst geçitlerine ilişkin proje doğrultusunda yeniden düzenlenen ulaşım bağlantıları ve dere güzergâhına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259242)
4. İzmir ili, Balçova ve Konak ilçesi, Üçkuyular Mevkiinde kesintisiz trafik akışı sağlanarak, trafik yoğunluğunun en aza indirgenmesi amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, Marina Kavşağı Karayolu Üst Geçidi Projesi ve bu kapsamda değişen tramvay güzergâhı ve dere güzergâhlarının imar planlarına aktarılması, İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda mevcut imar planında bulunan Atıksu Pompaj İstasyonunun tamamlayıcısı niteliğinde “Kum Tutucu Ünitesi ve Koku Giderim Ünitesi Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259241)
5. Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu arası bağlantıyı sağlayacak olan 35 m'lik ana ulaşım bağlantısında belirlenen, 2.4 km'lik tünel imalatının Bornova tarafındaki tünel giriş-çıkış kısmında Fevzipaşa Caddesi, 4371/2 ve 4709 Sokaklar arasında kalan bölgede, 35 m'lik yol ile mevcut imar planı ulaşım bağlantıları ve çevresindeki kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259248)
6. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 6411 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı" kullanım kararında kalan taşınmazın, "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259246)
7. İzmir ili, Balçova, Konak ve Karabağlar ilçesi sınırları içinde kalan Deniz Feneri Sokak üzerinde, Mithatpaşa Caddesi ile Deniz Feneri Sokak kesişiminde ve İnciraltı Kavşağının bulunduğu alanda kesintisiz trafik akışı sağlanarak, trafik yoğunluğunun en aza indirgenmesi amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, kavşak ve karayolu alt ve üst geçitlerine ilişkin, proje doğrultusunda yeniden düzenlenen ulaşım bağlantıları ve dere güzergâhı ile tramvay güzergâhının F.Altay ve İnciraltı Kavşağı arasında kalan kısmına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259240) 
8. Bornova Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 390 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut imar planında ilkokul alanında kalan Kızılay Mahallesi, 3115 ada, 20 parselin çekme mesafesinin ve yapılaşma koşulunun değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.258285)
9. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2018 tarihli ve 126/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen;  yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak belirlenen, Konak ilçe sınırı içerisindeki tüm sokak, cadde ve bulvarlardaki imar adalarının zemin ve bodrum katlarının "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.258284)
10. Konak ilçesi, 22L IVa pafta, Poligon Deresi güzergâhının kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan ve eksik olan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.258286)
11. Balçova ve Konak ilçesi, Üçkuyular Mevkiinde kesintisiz trafik akışının sağlanması, trafik yoğunluğunun en aza indirgenmesi amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, Marina Kavşağı Karayolu Üst Geçidi Projesi ve bu kapsamda değişen tramvay güzergâhının imar planlarına aktarılması ayrıca, İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda mevcut imar planında bulunan Atıksu Pompaj İstasyonunun tamamlayıcısı niteliğinde “Kum Tutucu Ünitesi ve Koku Giderim Ünitesi Alanı” ile “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259247)
12. Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu arası bağlantıyı sağlayacak olan 35 m'lik ana ulaşım bağlantısında belirlenen 2.4 km'lik Tünel imalatının Bornova tarafındaki tünel giriş-çıkış kısmında Fevzipaşa Caddesi, 4371/2 ve 4709 Sokaklar arasında kalan bölgede 35 m'lik yol ile mevcut imar planı ulaşım bağlantıları ve çevresindeki kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259249)
13. Urla Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli, 285 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki uygulama imar planında 5 m ön bahçe ve 3 m yan bahçe yapılaşma koşullu A-2 Konut Alanı olarak planlı Denizli Mahallesi, 1847 adanın TAKS ve KAKS değerleri korunacak şekilde ön bahçe ve yan bahçe mesafelerinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.258287)
14. Urla ilçesi sınırları içerisindeki tüm imar planlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Çatılar başlıklı 40. maddesinde yer alan hükümlere ilişkin alınan, Urla Belediye Meclisinin 07/03/2018 tarihli, 108 ve 109 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259245)
15. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2018 tarihli, 127/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/02/2018 tarihli ve 7081 sayılı Kararı doğrultusunda, ''2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı'' olarak tescillenen; Yeşiltepe Mahallesi, 512 ada, 8 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259244)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. ESHOT Genel Müdürlüğü Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının 43.35.04.11/04.5.2.39/5/03.2.3.02 Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları bütçe tertibine tasarruf tedbirleri kapsamında kullanılmayacak olan Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 43.35.04.30/04.5.2.62/5/06.1.04.1 Kara Taşıtı Alımları bütçe tertibinden 61.732.000,00-TL’nin aktarılması ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 43.35.04.05/04.5.2.48/5/03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine önergedeki tabloda gösterilen Kurumsal, Fonksiyonel, Finansman ve Ekonomik Sınıflandırılması yazılı olan gider ve buna karşılık olarak gösterilen gelir olmak üzere toplam 40.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (ESHOT-Strateji Gel.Dai. Bşk.10949)
2. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/07/2018 tarihli, 05.789 sayılı Kararı ile kabul edilen 31/08/2018 - 01/10/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine İller Bankası Anonim Şirketi A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251348)  
3. Karabağlar ilçesinde kuzeyde Halide Edip Adıvar Bulvarı, doğuda Yeşillik Caddesi ve Bakanlar Kurulunun 06/06/2013 tarihli ve 2013/4919 sayılı Kararı ile ilan edilen Riskli Alan, güneyde Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı, 4240 Sk., 4951 Sk. ve Bakanlar Kurulunun 07/12/2012 tarihli, 2012/4048 sayılı Kararı ile ilan edilen Riskli Alan ile sınırlanan ve Karabağlar 1., 2. ve 3. Etap Nazım İmar Planları ile bütünleşen yaklaşık 505 hektarlık alanda; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin  İmar ve Bayındırlık  Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231202)  
4. Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 26 Ö paftada yer alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Yeşil Alan ve Taşıt Yolunda kalan 135 ada, 89 parselin “Gelişme Konut Alanı ve Taşıt Yolu” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231205)  
5. Bornova ilçesi, Altındağ Mahallesi, 23 O imar paftasında yer alan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "İç Düzenlemesi ve Sınırları Esnek Kentsel Sosyal Donatı Alanları, Açık ve Yeşil Alanlar, I (Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanı)" kullanımlarında yer alan 7609 ada 1 parsel, 7610 ada 1 parsel, 7706 ada 1 parselin "Ticaret+Konut Alanı ile Park ve Yeşil Alan" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.233652) 
6. Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi, 709, 710, 711, 726, 1400, 1639, 1655 parseller ile 1641 ve 1664 parsellerin bir kısmını içeren yaklaşık 5.8 ha’lık alan için Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.229700)  
7. İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/09/2018 tarihli ve 7964 sayılı Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, Torbalı ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 67 ve 1234 adaların bir bölümüne yönelik, Torbalı - Ertuğrul Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251351)
8. Bergama ilçesi, İslamsaray Mahallesi, kısmen I. Derece ve kısmen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile mevcut Bergama Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında ÖPA 2 (Özel Proje Alanı 2) ve kısmen Resmi Tesis alanında kalan 475 ada, 35 parsel numaralı taşınmazda; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda, Resmi Kurum Alanının genişletilmesine ve özel proje alanı içinde müze binası yapılabilmesine ilişkin, ÖPA 2'ye ait plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği önerilerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251342)
9. Selçuk Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Selçuk ilçesi merkez yerleşmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenleme yapılması gereken kısımlar için hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251338)
10. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29/11/2017 tarihli ve E.310077 sayılı yazısı ile İZSU Genel Müdürlüğünün 11/12/2017 tarihli ve 87211 sayılı taleplerine konu; Menderes ilçesi, Bulgurca Mahallesi, 219 ada 2, 7, 8, parseller ile 220 ada 49, 59 ve 60 parsellerde tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere ihtiyaç duyulan meyve, sebze ve çiçek üreticilerine hizmet vermek üzere kurulması planlanan boylama, paketleme ve soğuk hava deposu tesisleri ile İZSU Genel Müdürlüğünün hizmetlerine yönelik tesisleri yapmak üzere ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.252999)
11. Bornova Belediye Meclisinin 05/07/2018 tarihli ve 329 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene-Evka-3 Mahallesi, 113 Sokak ve 101/2 Sokak arasında kalan, 25ÖIb ve 25ÖIc paftalarda yer alan 247 ada 34 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213892)
12. Karşıyaka Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarihli ve 127 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında “Dispanser Alanı” kullanımında kalan Şemikler Mahallesi, 26803 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesisi” Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.233651)  
13. Çiğli Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli ve 05/49 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiğli-Küçük Çiğli Mahallesinde, Hmax:24.80 m E:0.80 (TM) ve (Y) koşullu imar adalarının birleştirilerek Yençok:8 kat K.A.T. (Katlar Alanı Toplamı) koşullu Ticaret-Turizm (TİCT) kullanımlı imar adası olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231213)  
14. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarihli ve 05/42 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiğli ilçesi sınırları içerisinde 25/11/2008 tarihinde onanan, 1/1000 ölçekli K.Çiğli-Balatçık Revizyon İmar Planının plan notları kısmına bitişik nizamlı konut alanları ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231221)  
15. Torbalı Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarihli ve 91 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Sanayi Alanlarında yapı yüksekliğine ilişkin plan notunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251339) 
16. Bergama Belediye Meclisinin 05/07/2018 tarihli ve 18/78 sayılı Kararı ile uygun görülen; İslamsaray Mahallesi, kısmen I. Derece ve kısmen III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile mevcut Bergama Koruma Amaçlı İmar Planında ÖPA 2 (Özel Proje Alanı 2) ve kısmen Resmi Tesis Alanında kalan 475 ada, 35 parsel numaralı taşınmazda; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda, Resmi Kurum Alanının genişletilmesine ve özel proje alanı içinde müze binası yapılabilmesine ilişkin hazırlanan, ÖPA 2'ye ait plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına yönelik Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251341)  
17. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarihli ve 05.164 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonunda, Ticaret+Konut (TİCK) Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı ve Yaya Yolu kullanımlarına ayrılan, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 2521 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224448) 
18. Halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günübirlik ticaret yapılabilmesine yönelik hazırlanan, Tire Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 186 sayılı Kararında yer alan Volkan Sokak, Hasret Sokak, Kafkas Sokak, Özgürlük Caddesinin 1/1000 ölçekli İmar Planında Konut Kullanımına ayrılan kesimlerinde zemin katlarda günlük ticaret yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.256625) 
19. Menderes Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarihli, 116 sayılı Kararı ile uygun görülen; Özdere - Orta Mahallesi, 23U2b, 24U3c paftalarda kalan "Eğitim Tesis Alanı (İlkokul)" plan kararının 1623 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ile kadastral yolda kalan kesiminin, "Eğitim Tesisi Alanı (İlkokul)"ndan çıkarılarak kısmen "Ayrık Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanı" ve kısmen "Ayrık Nizam 2 Kat Yapılaşma Koşullu Konut Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224457) 
20. Urla Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli ve 286 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaka Mahallesi, 1404 ada, 1 no’lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı plan kararında kalan kısmına ilişkin, "E:0.40, Hmax:8.50" yapılaşma koşulunun 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Notlarında belirtilen hükümler kapsamında "E:1.00 Yençok:3 kat" olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251354)  
21. Urla Belediye Meclisinin 06/04/2018 tarihli ve 144 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sivrice Deresi güzergahının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.224447)  
22. Urla Belediye Meclisinin 09/07/2018 tarihli ve 247 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sıra Mahallesi, 1301 ada ve 1302 adada imar planında yol güzergâhının kaydırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231219)   
23. Urla Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarihli ve 210 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güvendik Mahallesi, 992, 994 ve 995 parsellere isabet eden yaya yolunun 7 metre olarak devam ettirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205874)
24. Selçuk Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Selçuk ilçesi merkez yerleşmesini içeren, Belediye Meclisimizin 15/04/2016 tarihli ve 05.421 sayılı, 08/08/2016 tarihli ve 05.778-05.780 sayılı Kararları ile uygun görülerek onaylanan Selçuk İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Selçuk ilçesi 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin; Plan Notlarından 3.4.2 maddesinin çıkarılması koşuyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231207)
25. Seferihisar Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesi, 953 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan, "Belediye Hizmet Alanı"nın "Depolama Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251352)
26. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/07/2018 tarihli ve 04/101 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sığacık Mahallesi, 1258 ada, 1 parselde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231214)  
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
 
Süleyman Sırrı AYDOĞAN
              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili