İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

29° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-09/3                                                    Toplantı Tarihi   : 17/09/2021 
 Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi      Toplantı Saati    : 18.00
                            No:1087 Konak/İZMİR
                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 15/09/2021-31/12/2021 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2021 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2021-9 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; her biri için 2 Adet Uzman Tabip’e  6.184,90-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin  3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.  (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.353739)
2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi.  (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.356706)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Şirince Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi.   (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.356855)
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi.   (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.356776)
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Karaburun Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi.  (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.356739)
6. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 1032 ada, 3 ve 6 no’lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli 121 sayılı (12. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352793)
7. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere  Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 285 ada, 2, 3 no’lu parseller ile 1032 ada 3, 6 no’lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve  121 sayılı (10., 23. ve 37. maddeler) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352792)
8. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 2352 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no’lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (67. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352796)
9. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 1361 ada, 11 no’lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (42. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352795)
10. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 285 ada, 2 no’lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (1. ve 2. maddeler) Kararı ile uygun görülen, 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352797)
11. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü,  Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 285 ada, 3 no’lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (15. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352794)
12.  İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen; Buca Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 98 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fırat Mahallesinde Kozağaç Deresi ıslah çalışmaları kapsamında 21M-IIIB ve 21M-IIC plan paftalarında dere ıslah hattının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.354256)
13. Ödemiş Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen; Üçeylül Mahallesi, 431 ada, 33 parseldeki Sanayi Tesis Alanı imar planına "Sanayi Tesis Alanı içerisine Biyokütle Enerji Tesisleri Kurulabilir" plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352158)
14.  Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü,  Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde Belediyesince değerlendirilerek 1609 ada, 1 no’lu parselin bulunduğu alana ilişkin, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (Tespitler 1. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352789)
15. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü,  Özdere  Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde Belediyesince değerlendirilerek 275 ada, 5 no’lu parselin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarih 121 sayılı (Tespitler 2. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352790)
16.  Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek plan notlarının Konut Alanları başlığı altında 1.5. maddesine ilişkin hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 65 ve 66 no’lu maddeler) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352784)
17. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü,  Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 1574 ada, 3, 4 ve 7 no’lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (4. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352785)
18. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 1552 ada, 2 no’lu parselin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (69. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352788)
19. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 288 ada, 3, 4, 5, 6 ve 7 no’lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (39. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352786)
20. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü, Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 1609 ada, 14 no’lu parselin bulunduğu alanda, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (40. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352798)
21. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür İnönü,  Özdere Orta, Özdere Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 1607 ada, 1, 2, 3 ve 4 no’lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 121 sayılı (63. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.352787)
22. Menderes Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 153 sayılı Kararı ile uygun görülen, Bölge İdare Mahkemesinin Kararı doğrultusunda, Ahmetbeyli Mahallesi, 209 ada, 27 parselde 7 metrelik yaya yolunun imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.353582)
23. Menderes Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 134 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menderes ilçesi sınırları dâhilinde muhtelif yerlerde yürürlükte bulunan, 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Uygulama Hükümlerine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.350986)
24. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.361836)
25. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kemeraltı Yönetim Pazarlama ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan "Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi Adaylığına Yönelik 2021 Yılı İletişim ve Koordinasyon Faaliyetleri Hizmet Alımı İşi" önerge ekinde sunulan 13/09/2021 tarihli ve 959 sayılı Meclis Kararı ile 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü Gülben ÖZSOY (S:11779) ile söz konusu işin kontrol teşkilatında bulunan Restorasyon Uzmanı Mimar Dr. Çağlayan Deniz KAPLAN (S:12239), Restorasyon Uzmanı Mimar Merve ÇALIŞKAN (S:31230) ve Şef Mustafa KUYUDEŞEN'in (S:12435), İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bahar GÜRSUL, Deniz BEKTAŞ ile İsmail EKEROĞLU'nun görevli olarak katılması uygun görülmüş olup; söz konusu Meclis Üyelerinin görevli sayıldıkları 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında (gidiş-dönüş tarihleri dahil) pasaport, vize, harç, gidiş dönüş ulaşım ve konaklama, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince, harcırah, iaşe, diğer yasal giderler, ülkeye dönüşte gerekli olabilecek Covid-19 PCR testleri dahil yasal giderlerinin Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünün 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu bütçe kodundan karşılanması hususunun görüşülmesi. (Kent Tar. Ve Tan.  Dai.Bşk.E.362227)
26. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporda durumları belirtilen otobüslerden; 35 HF 743 plakalı, 2004 model BMC Belde CB 260 marka otobüsün Bayraklı Belediye Başkanlığına, 35 LE 817 plakalı 2004 model BMC Belde CB 260 marka otobüsün; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 35 LV 008 plakalı 2004 model BMC BELDE CB 260 marka otobüsün; Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.38427/E.363206)
27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2021 tarihli ve E.118427 sayılı Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 24/05/2021 tarihli ve 05.549 sayılı Karar Tutanağında sehven "Kınık Belediye Meclisinin 04/10/2019" şeklinde yazılan ifadenin "Kınık Belediye Meclisinin 04/09/2019" olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.362167)
28. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Basın Yayın ve Halkla İl.Dai.Bşk.E.361839)
29. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde (CİMER) 03/12/2020 tarih ve 2005377620 sayı ile kayıtlı elektronik posta başvurusuna konu; Kemalpaşa ilçesi, Halilbeyli Mahallesinde bulunan mevcut Eski İzmir Caddesi isminin "Mustafa Güneş" olarak yine Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 05/03/2021 tarih ve 567449 sayı ile kayıtlı başvuruda ise Halilbeyli Mahallesinde bulunan Camialtı Sokağın isminin "Mustafa Güneş", Kırım Sokağın isminin ise "Sabit Şahin" olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.358612)
30. Ödemiş Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli ve 129 sayılı Meclis Kararı ve krokisinde; Dereuzunyer ve Bebekler Mahallelerinde bulunan mevcut yerleşim alanlarının, Rahmanlar İçme Suyu Barajı Su Toplama Havzasında kalması nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararıyla yeni yerleşim alanı olarak belirlendiği belirtilerek, bu yerleşim alanına ait imar planında yer alan ve önerge eki krokide gösterilen sokaklara “Baraj, Orman, Kanal ve Manzara” isimlerinin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.358058)
31. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezi'nde 06/07/2021 tarihli ve 965075 sayı ile kayıtlı elektronik posta başvuru ve ekinde; Buca ilçesi, Murathan Mahallesinde bulunan mevcut 1242 no’lu sokağın isminin "Fethi SEKİN" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.358185)
32. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.356680)
33. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Buldan Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Kent Tar. Ve Tan.  Dai.Bşk.E.360957)
34. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan" ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenen bölgede yer alan; Torbalı ilçesi, Subaşı Mahallesi 345, 349, 567 ve 757 parsellerin bir kısmının "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Plan Raporları. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.361373)
35. Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 6495 ada 9, 10, 24, 40, 42, 43 parseller ile 6493 ada 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 parsellerde, parsel malikince hazırlatılarak 24/06/2021 tarihli dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.357854)
36. Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesi, 179 ada 4 parselde, parsel malikince hazırlatılarak 06/07/2021 tarihli dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza sunulan, anılan parselin ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.357681)
37. Çiğli ilçesi, Yakakent (Büyükçiğli) Mahallesi 5782 parselde Ağaçlandırılacak Alanın bir kısmının Cami Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Çiğli Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 65 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.358988)
38. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli, 05.292 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Uygulama İmar Planının Alsancak Liman Arkası Kesimi ile Halkapınar Salhane Kesimine ilişkin 'Turizm+Ticaret+Kültür' kullanımını tarifleyen Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.359945)
39. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 166 sayılı Kararı ile uygun görülen; 9429 numaralı adada, hasarlı yapıların yenilenebilmesi için ‘ÖPA' sınırı ile ada bütününde belirlenen plan notunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.361810)
40. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 161 sayılı Kararıyla uygun görülen; Mustafa Kemal Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesinin güneyinde, 26LIb pafta, 25088 ada,1 parselin doğusunda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında BOP (Bölgesel Otopark) Alanında kalan, kamuya terkli alanda 5.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.358805)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.346922)
2. Tire ilçesi, Karateke Mahallesi, 892 parselde Tire II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisine yönelik hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporuna eklemek üzere Akademik Tarımsal Etüd Raporu hazırlanması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususu, Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.310770)
3. İzmir’de yaşayan yoksul ve göçmen çocukların yakından izlenmesi, çocukların ve ailelerin, eğitim, sosyal, kültürel durumlarıyla ilgili çalışma ve araştırma yapılabilmesi için Aile ve Çocuk Komisyonuna yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; “1- Göçmenlerin (düzenli ve düzensiz) uyumu süreçlerinde Yerel Yönetimlerin bu süreçte belirleyici unsurlar olmasının yanında ulusal, uluslararası devlet, sivil toplum ve göçmenlerin kendileri gibi aktörlerin birlikte eşgüdüm içerisinde yapılacak çalışmaların daha etkili, verimli olması,  2- Göç konusunda yerel bir farkındalık ve ortak bir çözüm bulma bağlamında, Kent Konseyleri önemli bir yere sahiptir. Kent Konseyini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle göçü değerlendirmek ve ortak bir akıl geliştirerek çözüm bulabilme noktasında Kent Konseyi’nin daha etkin kullanılması, 3- Göçmenlerin yoğun yaşadığı mahallelerde İzmir İl Göç İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte yürütülecek işbirliği çerçevesinde göçmen danışma ve bilgilendirme ofislerinin açılması, bu ofislerde istihdam edilecek tercüman aracılığı ile mülteci ve göçmenlere yönelik hak ve hizmetlerin iletilmesi ve bilgilendirme sağlanması, 4- Gelecekte yaşanması muhtemel sosyal ve kültürel çatışmaların önüne geçilebilmesi için projelerin geliştirilmesi, 5- Düzenli ve düzensiz göçler ile ülkemize gelenlerin sosyal, kültürel ve görsel olarak desteklenmesi için yabancı hibe programlarından daha çok faydalanılması, 6-“Okul herkes içindir” anlayışı çerçevesinde çocukların okula adaptasyonunu sağlayacak dil kurslarının ve diğer beceri kurslarının hayata geçirilmesinin sağlanması öneri çalışmalarının kurumsal yapı içerisinde diğer Kamu Kurumu ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hayata geçirilmesinin yerinde olacağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Göç ve Uyum – Aile ve Çocuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bahar GÜRSUL, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Şamil Sinan AN, Dolunay BAYER.E.192817)
4. Yoksul ve göçmen çocukların yakından izlenmesi, çocukların ve ailelerinin eğitim, sosyal ve kültürel durumlarıyla ilgili çalışmalar yapılabilmesi için Göç ve Uyum Komisyonuna yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin, Hukuk Komisyonunca; “1- Göçmenlerin (düzenli ve düzensiz) uyumu süreçlerinde Yerel Yönetimlerin bu süreçte belirleyici unsurlar olmasının yanında ulusal, uluslararası devlet, sivil toplum ve göçmenlerin kendileri gibi aktörlerin birlikte eşgüdüm içerisinde yapılacak çalışmaların daha etkili, verimli olması,  2- Göç konusunda yerel bir farkındalık ve ortak bir çözüm bulma bağlamında, Kent Konseyleri önemli bir yere sahiptir. Kent Konseyini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle göçü değerlendirmek ve ortak bir akıl geliştirerek çözüm bulabilme noktasında Kent Konseyi’nin daha etkin kullanılması, 3-Göçmenlerin yoğun yaşadığı mahallelerde İzmir İl Göç İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte yürütülecek işbirliği çerçevesinde göçmen danışma ve bilgilendirme ofislerinin açılması, bu ofislerde istihdam edilecek tercüman aracılığı ile mülteci ve göçmenlere yönelik hak ve hizmetlerin iletilmesi ve bilgilendirme sağlanması, 4- Gelecekte yaşanması muhtemel sosyal ve kültürel çatışmaların önüne geçilebilmesi için projelerin geliştirilmesi, 5- Düzenli ve düzensiz göçler ile ülkemize gelenlerin sosyal, kültürel ve görsel olarak desteklenmesi için yabancı hibe programlarından daha çok faydalanılması, 6-“Okul herkes içindir” anlayışı çerçevesinde çocukların okula adaptasyonunu sağlayacak dil kurslarının ve diğer beceri kurslarının hayata geçirilmesinin sağlanması öneri çalışmalarının kurumsal yapı içerisinde diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hayata geçirilmesinin yerinde olacağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna, Göç ve Uyum Komisyonunca;“İzmir Büyükşehir Belediyesince yakın geçmişte Göç ve Uyum konusunda bir çalıştay gerçekleştirildiğinden Komisyonumuzca yapılacak araştırma ve çalışmalarda söz konusu çalıştay raporunun da dikkate alınarak yeninden değerlendirme yapılması gerektiğinden” önergenin gündemde kalmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Atilla BAYSAK, Hüsniye YILDIRIM, Hıdır ALPTEKİN, İsa NEZİR. E.268084)
5. Çocuklarda ve gençlerde psikolojik, sosyal ve fiziksel sorunlar yaratan internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalar yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin, “Dünyada son 40-50 yıl teknolojide önemli buluşların ve atılımların yapıldığı bir dönemdir. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren bilgisayar ve internet teknolojisinde önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde bilgisayar ve internet kullanımı ekmek ve su gibi yaşamın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. İnternet, insanların ihtiyaç duyduğu, her türlü bilgiye ulaşmalarına, eğlenceli ve hoşça vakit geçirmelerine istediği herkesle eş zamanlı iletişimde bulunabilmelerine olanak sağlayan, bireysel ve toplumsal bir kitle aracıdır. İnternetin getirdiği kolaylıklar ve faydalar yadsınamaz bir gerçektir; ama çok sık ve gereksiz kullanımından kaynaklanan birçok sorunun da ortaya çıkmış olması ayrı bir gerçektir. Söz konusu sorunların başında hiç kuşkusuz internet bağımlılığı gelmektedir. Türkiye’de internet bağımlılığı problemi bu teknolojiye daha yakın olan çocuklarda ve gençlerde daha çok görülmektedir. Yaş almış kesimlerde de bu bağımlılığın giderek arttığı gözlemlenmektedir. Sonuç olarak internet bağımlılığının toplumumuzun büyük bir bölümünde psikolojik, sosyal ve fiziksel sorunlara neden olduğu açıkça görülmektedir. Merkezi yönetimin, Bakanlıklarımızın konuyla ilgili önemli ve kapsamlı çalışmalar içinde olduklarını biliyoruz. Yerel yönetimlerinde ‘İnternet Bağımlılığı’ özelinde çözüm odaklı çalışmalar yapmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Hukuk – Aile ve Çocuk – Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonları olarak İBB Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ve Akademisyenlerle ortak toplantılar yaparak görüş ve önerileri birlikte paylaştık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çocuklara ve gençlere yönelik aşağıda belirtilen çalışmaların yapılmasının faydalı olacağını yetkililerimizin bilgilerine sunduk. 1-Pandemi nedeniyle dar bir alanda sıkışan çocuklarımıza, gençlerimize yeni alanlar ve olanaklar sağlanması spor yapılmasının teşvik edilmesi, 2- Geleneksel çocuk oyunlarımızın araştırılması ve tekrar yaşama geçirilmesi, 3- Çocuklarımızın, gençlerimizin doğayı ve çevreyi sevmelerine, korumalarına katkı sağlayacak etkinliklerin yapılması, 4- Parklarımızda oyuncak alanların dışında koşup oynayacak alanların bulunması, 5- Kitap okumanın ve düşüncelerin yazıya dökülmesinin özendirilmesi, 6- Konuyla ilgili çalıştaylar ve etkinlikler yapılması, 7- Enstrüman öğreti atölyelerinin arttırılması, 8- Sanatsal eğitimlerin (dans, tiyatro vb.) yaygınlaştırılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Şamil Sinan AN, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Özkan YILDIZ, Bahar GÜRSUL, Dolunay BAYER, Fikret AKTAŞ. E.222619)
6. Belediyemizin görev ve sorumluluğunda olan “Atık Yağların Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanılması İşi” kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 2 yıl süre ile ihaleye çıkılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.322635)
7. Belediyemizin birimlerinde ve Eşrefpaşa Hastanesinde kullanılan bilgisayar programlarının, sürekli kullanıma hazır bulundurulması ve kullanımda olan programlarda istenecek muhtemel değişikliklerin, anında yerine getirilmesi ihtiyacı doğrultusunda yazılım destek hizmetinin kesinti olmadan kullanılabilmesi amacıyla, “Yazılım Destek Hizmeti Hizmet İhalesi”nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2022–30/09/2024 tarihleri arasında yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.(Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.335337)
8. Belediyemiz tarafından yönetilen resmi Belediye Web Sitesi ile diğer web siteleri, kent portal sitesi, kiosk içerisinde çalışan web siteleri ve Belediye e-işlem hizmetlerinin geliştirilmesi, bakımı ve destek hizmeti alımı ihtiyacı doğrultusunda söz konusu web hizmetinin kesinti olmadan kullanılabilmesi amacıyla “Web Hizmeti Hizmet İhalesi”nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2022 – 30/09/2024 tarihleri arasında yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu.(Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.335402)
9. EBYS'nin kurumumuzda hizmette kesinti olmadan daha verimli kullanılması amacıyla "Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılım Bakım ve Destek Hizmeti Hizmet İhalesi”nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2022–30/09/2024 tarihleri arasında yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.291701)
10. Mülkiyeti Belediyemize ait Uzundere Toplu Konutlarında oturan depremzede vatandaşlarımıza bedelsiz internet hizmeti verilmesi 31/12/2021 tarihinde sona ereceğinden dolayı, söz konusu hizmetin 01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında 1 yıl süre ile verilmeye devam edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.321861)
. 11. İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sebze Halleri Şube Müdürlüğüne kurulan ''Sebze ve Meyve Hali Otopark Ücretlendirme Otomasyon Sistemi'' kapsamında, Sebze Halleri Şube Müdürlüğünün Kaynaklar Dâhili Tesislerinde bulunan otopark alanlarına ilişkin; 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere önergede yer alan Otopark Ücret Tarifelerinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları – Tüketiciyi Koruma – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des. Hiz.Dai.Bşk.E.337748)
12. 01/09/2021 tarihinden (dahil) itibaren, ESHOT Genel Müdürlüğü ile ESHOT Genel Müdürlüğü denetimindeki S.S. 43 No’lu Seferihisar Ürkmez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (METRO A.Ş, İZBAN A.Ş, İZDENİZ A.Ş ve İZULAŞ A.Ş.) toplu ulaşım araçlarında mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere, Kontörlü Ulaşım Kartları Tarifesinin uygulanmasının önergede yer aldığı şekliyle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Şirketler – Ulaşım – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.330689)
13. Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kalan ve Belediyemiz yetki alanındaki muhtelif ilçe sınırları içinde bulunan taşınmazların bir bölümü vatandaşlarla hisseli, bir bölümü tam mülkiyet olup, öncelikle sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak açısından değerlendirilmesi planlanmakta olup; önerge eki listede belirtilen söz konusu taşınmazların satışı için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.356105)
14. Karabağlar Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, Belediyemizce inşaa edilen Kültür Merkezinin onaylı projesindeki (-4.64) kotundaki (-1) zemin katının ''Nikâh Hizmetlerinde'' kullanılmak üzere düzenlenen Protokol doğrultusunda, Karabağlar Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun; “Yıllık 1.000,00-TL (bintürklirası) alınarak uygulanması” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.217772)
15. Belediyemiz mülkiyetindeki; Karabağlar ilçesi, Esenlik Mahallesi, 13051 ada, 5 parsel üzerinde Belediyemizce yapımı tamamlanan Yeşilyurt Kültür Merkezinin zemin altı (-2), (-3) ve (-4) katlarında bulunan yer altı otoparkının işletme hakkının, 5 yıllığına, otoparktan elde edilen gelirin %30’u bedel ile (işletme hakkı bedeli olan %30 üzerinden katma değer vergisi de ödenecektir.) ekli Protokol hükümleri doğrultusunda, İZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş’ye devredilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.330765)
16. Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olup, halihazırda ESHOT Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan, önerge eki listede belirtilen garaj, atölye, aktarma merkezi ve son duraklarda ESHOT Genel Müdürlüğü personeli ve tüm vatandaşlara hizmet verebilecek satış büfeleri işletmeyi planladıkları belirtilerek, önerge ekinde yer alan 17 adet büfe ve büfe yerinin işletme hakkının, Raporda yer aldığı şekliyle; “5 yıl süre ile toplam KDV dahil 79.800,00-TL/Yıl bedel ile ekli Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş.’ye devredilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.331075)
17. Belediye Meclisimizin 14/04/2021 tarihli ve 05.426 sayılı Kararı doğrultusunda; Çeşme (Ilıca), Dikili (Halk Plajı), Menderes (Gümüldür Halk Plajı), Seferihisar (Akarca Halk Plajı), Selçuk (Pamucak Halk Plajı), Karaburun (Ardıç Halk Plajı) ilçelerinde erişilebilir plajların gerçekleştirilmesi, plajların işletiminin ise İlçe Belediyelerle birlikte yapılması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Karaburun Belediyeleri arasında imzalanmak üzere (her ilçe için ayrı ayrı) hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin kabulü ile söz konusu Protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.306216)
18. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ege Orman Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (İklim Değişikliği ve Çev.Kor. Kont.Dai.Bşk.E.346485)
19. Gaziemir Belediye Başkanlığı, Sevgi Mahallesi Abdülhamit Yavuz Caddesi 1892 ada, 2 parselde yapılacak olan KDV dâhil 6.436.900,00-TL sözleşme bedelli "Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Binası Tadilatı Yapım İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep etmekte olup, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının 70%'i olan KDV dâhil 4.505.830,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardıma istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu.(Yapı İşl. Dai.Bşk.E.347467)
20. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş.’nin 19/08/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 233.250.000,00-TL’den geçmiş yıllar ve 2020 yılı zararları toplamından 55.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle sermayenin azaltılarak 178.250.000,00-TL indirilmesi ve eş zamanlı olarak 55.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermayesinin 233.250.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZDENİZ A.Ş.’nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%92,90’ ına tekabül eden) 216.689.250,00-TL olan sermaye miktarının 51.095.000,00-TL azaltılarak 165.594.250,00-TL’ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 51.095.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%92,90'ına tekabül eden) 51.095.000,00-TL rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 216.689.250,00-TL’ye çıkarılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.318701)
21. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibindeki ödeneğin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından,  önerge eki tabloda gösterilen ödeneklerin söz konusu bütçelerden alınarak Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibine aktarılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.36795/E.346456)
22. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Diğer Hizmet Alımları tertibi ile Temizlik Hizmeti Alımları tertibindeki ödeneklerin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından, önerge eki tabloda belirtildiği şekilde toplam 130.000.000.00-TL tutarında ek ödenek verilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.36803/E.346561)
23. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahnelenecek oyunlara ait uygulanması istenen bilet bedellerine yönelik hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Gelir Tarifesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Kent Konseyi – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Turizm ve Fuarcılık – Engelsiz İzmir Komisyonları Raporu. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.301097)
24. Seferihisar Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarife Cetvelinde İmar İşlemleri Çeşitli Ücretler Tablosuna önergede yer alan gelir kalemlerinin eklenmesine yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 62 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.354944)
25. Gaziemir Belediye Meclisinin; Gaziemir Belediyesinin Özel Kalem Müdürlüğünün Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Kaleminden 90.000,00-TL, Yolluklar Kaleminden 195.000,00-TL ve Hizmet Alımları Kaleminden de 215.000,00-TL olmak üzere toplam 500.000,00-TL ödeneğin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yurt İçi Sermaye Transferleri Harcama Kalemine alınmak suretiyle aktarma yapılmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.356042)
26. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi Bilgisayar Yazılım Alımları, Sürekli İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatları - Temsil Ağırlama Tören ve Fuar Giderleri - Tanıtma Ağırlama Tören ve Fuar Giderleri - Dernek Birlik Kurum Kuruluşlara ve yapılacak olan diğer ödemeleri kapsayan gider kalemleri için toplam 1.470.000,00-TL tutarında aktarma yapılmasına yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 145 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.351024)
27. Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçeleri içinde yer alan ve ödeneği yetersiz olan bütçe tertiplerine talep edilen ödenek aktarımlarının önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde toplam 4.600.000,00-TL aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.349156)
28. Konak Belediye Meclisinin; Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 2021 Mali Yılı içerisinde uygulanmak üzere hazırlanan ve önergede yer alan tabloda belirtilen  “Kurslara Katılım Ücretleri” ücret tarifesinin, Konak Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe ekinde yer alan gelir tarife cetvellerine eklenmesi, ayrıca gazi ve engelliler ile şehit, gazi ve engellilerin eş ve çocuklarının bu tarifeden muaf tutulmasına yönelik, 06/09/2021 tarihli ve 169/2021 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.350637)
29. Seferihisar Belediye Meclisinin; İZDOĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma İyileştirme Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketindeki 390.468 pay (beheri 1 kuruş) ve 3.904,68-TL'lik sermaye tutarındaki ortaklığından ayrılmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu.(Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.354843)
30. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin tek başına hissedarı olduğu, Agamemnon Termal Turizm Enerji Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, İnciraltı Mahallesi 1321 ada, 3 parseldeki hissesinin, Büyükşehir Belediyemizce kamulaştırılması nedeniyle şirket sermayesinde meydana gelen nakit artışın, Balçova Belediyesine iadesi amacıyla, mevcut sermayesinin toplam sermayesinden, 42.000.000,00-TL indirilmek suretiyle azaltılmasına, sermaye azaltılması nedeniyle esas sözleşmenin değiştirilmesine, azaltılan sermayeye ilişkin ödemenin şirket tarafından Balçova Belediyesine taksitler halinde yapılmasına yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 77 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu.(Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.347719)
31. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve önerge eki cetvellerde yer alan Harcama Biriminin bütçesinde ek ödenek olarak kullanılması uygun görüldüğünden; Bayraklı Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 351.084.000,00-TL'ye Gider Bütçesinin ise 351.084.000,00-TL'ye yükseltilmesine yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 94 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.352460)
32. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen "Latife Hanım Kafe", "Mustafa Kemal Kafe", "Hizmet Binası Çay Ocağı" tesislerinde verilen hizmetlerle ilgili güncellenen ve tarifeye eklenen fiyatları gösteren önerge ekinde yer alan Tarife Cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 211 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.352727)
33. Belediye Meclisimizin 16/04/2021 tarihli ve 05.466 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 21/06/2021-20/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir İli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi kurulması amacıyla koordinatları belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve iletim Tesisi Alanı) amaçlı hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Duygu TEOMAN vekili Fikret Tuna AKDEMİR tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305417)
34. İzmir İli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi kurulması amacıyla koordinatları belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve iletim Tesisi Alanı) amaçlı hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2021 tarihli ve 05.466 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylamış ve 21/06/2021-20/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve İletim Tesisi Alanı) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına önerge eki listede isimleri bulunanlar tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305422)
35. İzmir İli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi kurulması amacıyla koordinatları belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve iletim Tesisi Alanı) amaçlı hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2021 tarihli ve 05.466 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylamış ve 21/06/2021-20/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve İletim Tesisi Alanı) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına önerge eki listede isimleri bulunanlar tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305428)
36. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür İnönü Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.258717)
37. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan” ve “Kentsel Yerleşik (Meskun) Alan” kullanımında kalan Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 33374 ada, 1 parseli kapsayan yaklaşık 6.8 hektar büyüklüğündeki alana ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.272425)
38. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Barış KÖKALAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık –  Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305357)
39. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Erhan GÜNEY tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık –  Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305369)
40. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerde ‘'Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Faruk SIĞAK tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık –  Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305377)
41. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada 1, 2, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Murat ELMASTAŞ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.310595)
42. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık –  Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305391)
43. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada 1, 2, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerde ‘'Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Ahmet ALKAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305347)
44. Buca ilçesi, Bucakoop Mahallesinde, Buca Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 62 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 14/07/2020 tarihli ve 05.825 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.312841)
45. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür İnönü Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.258811)
46. Ödemiş Belediye Meclisi'nin 05/04/2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında hazırlanan İzmir Yolu ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve  Şehircilik Dai.Bşk.E.268439)
47. Bornova Belediye Meclisinin, 01/06/2021 tarihli ve 169 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 31K II a (25 O II b) pafta, 456 Sokak üzerinde yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bl-6 (Blok Nizam, 6 Kat) Yapılaşma Koşullu Konut Alanı olarak belirlenen 8128 ada, 1 ve 2 parsellerin yer aldığı imar adasının yapı nizamı değiştirilmeden, imar hatlarının yeniden düzenlenmesi, batı cephesinde 3 m, güney cephesinde 5 m, doğu cephesinde 13 m çekme mesafesinin bırakılması, dere cephesinden 5 m genişliğinde “Servis Yolu” belirlenmesi ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; İmar ve Bayındırlık –  Ulaşım Komisyonlarınca; “İmar hattının bir kısmının düzeltildiği şekliyle”  değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “İZSU görüşü doğrultusunda hazırlandığı görüldüğünden” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.288279)  
48. Konak Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, Turizm Tercihli Ticaret Alanı (T-H), kullanım kararında yer alan ve 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli; Kurtuluş Mahallesi, 7342 ada 1, 6, 7 ve 8 parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin; İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisinde, tescilli olmayan 7342 ada, 1 parselin batı cephesinde ve güneyinde mevcut imar hattının dışına doğru ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinde ise; söz konusu parselde ki öneri bina kitlesinin koruma amaçlı revizyon imar planı plan notlarına da aykırı olacak şekilde büyütüldüğü anlaşıldığından, söz konusu parselin otel yapısını içermeyen kısmına ilişkin talebin oybirliği ile uygun bulunmadığına, İzmir 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 31/10/2018 tarih ve 8159 sayılı Kararı uyarınca Manisa-Akhisar otel yapısına ilişkin fiili durum, kadastral durum ve imar hattı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren kısmı ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303331)
49. Bayraklı Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2021 tarihli ve 05.301 sayılı Kararı ile kabul edilen; “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notuna göre yapılan uygulamalarda yaşanan sıkıntıları gidermek ve uygulamaları kolaylaştırmak adına Bayraklı Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarihli ve 91 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayraklı sınırları içinde “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.344900)
50. Bergama Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarihli ve 21/83 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.344977)
51. Menemen Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında Merkez, Koyundere, Ulukent, Asarlık, Seyrek, Yahşelli Mahallelerinde tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.345077)
52. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-75 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.344945)
53. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 01/07/2021 tarihli ve E.3004/5372 sayılı Yazısına konu; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Kemalpaşa Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli, 05/77 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sütçüler Mahallesi, 182 ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parsellerin bulunduğu alanda yer alan Ticaret-Konut Alanı, Park Alanı, Taşıt ve Yaya Yollarının yeniden düzenlenmesi ve Bitişik Nizam 4 Kat Yapılaşma Koşullarındaki Ticaret-Konut Alanının ön bahçe mesafesinin "0" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ise “Parsellerin ilgili yönetmelikte belirtilen çekme mesafelerine göre yapılaşmasının mümkün olduğu göz önüne alınarak önerinin zorunluluk oluşturmadığı gerekçesiyle, ön bahçe mesafesi ‘0’ ibaresinin kaldırılması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.301471)
54. Kemalpaşa Belediye Meclisinin, 07/06/2021 tarihli ve 116 sayılı Kararı ile uygun görülen; Armutlu Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde yer alan yürürlükteki; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sanayi Alanı" olarak belirlenmiş alanlarda, taban alanı uygulamasına yönelik mevcuttaki fiili durum dikkate alınarak hazırlanan, Belediye Meclisimizin 15/01/2021 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile değişiklikle kabul edilerek, 24/03/2021-23/04/2021 tarihlerinde askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itirazı, uygun görerek Sanayi Alanlarında Taban Alanı TAKS:0,70 olacak şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.288025)
55. Bergama Belediye Meclisinin; Kentsel+III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan ve 04/07/2012 tarihli 12/54 sayılı Karar ile onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Geleneksel Konut Alanı (K Koşullu Alan) kullanım kararında bulunan, Selçuk Mahallesi 413 ada, 61 parselin bulunduğu, Gündoğdu Çıkmaz Sokağı ile Ansarlı Camii Sokağı arasında kalan Kozak Caddesinin; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin, 17/05/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.340904)
56. Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli ve 05.776 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 18/02/2021-19/03/2021 tarihleri arasında Balçova Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, Çamlıkküme 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar içerisinden Balçova Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile kısmen uygun bulunan hususlar ile ilgili olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; Önergede sehven “UİP-35253033” olarak yazılan plan işlem numarası, “UİP35325042” olarak tashih edilerek oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.282120)
57. Seferihisar Belediye Meclisinin, 06/07/2021 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen; Düzce Mahallesi, 286 ada, 1 parselin büyük kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesi ve İZSU Genel Müdürlüğünün 27/12/2019 tarihli ve 95324 sayılı Yazısı kapsamında alandan geçen dere hattının plana işlenerek membaya kadar uzatılmasına ilişkin Belediye Meclisimizin 14/12/2020 tarihli ve 05.1123 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 25/01/2021 tarihinde onanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “Dere ıslah çalışması tamamlandıktan sonra Akaryakıt ve Servis İstasyonu yapılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.289547)
58. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin, 29/04/2021 tarihli ve PTD-YPM-KY-28356 sayılı Talep Yazısı doğrultusunda; Torbalı Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 195 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesinde, 5 m x 8 m ebatlarında yaklaşık 40 m2’lik 1 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.289825)  
59. Ödemiş Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 106 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde 2 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.303416)
60. Ödemiş Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ödemiş İlçe Girişi İzmir Yolu Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.268519)
61. Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararı uygun görülen; Gümüldür Atatürk, Gümüldür Fevzi Çakmak ve Gümüldür İnönü Mahallesi kısımlarına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.262190)
62. Çeşme Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 2021/7-80 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Alaçatı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde 373 ada, 11 parsel (eski 4545) numaralı taşınmazın 7 m enkesitli yol olarak planlanan kısmının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Alaçatı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.305887)
63. Foça Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 171 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/02/2021 tarihli ve 14081 sayılı Kararı doğrultusunda, Yenifoça-Mustafa Kemal Mahallesi, 514142 ada, 200 parselde yer alan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli yapının imar adası içerisine alınması ve parselin güneyinden geçen “Taşıt Yolu”nun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.343096)
64. Konak Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarihli ve 98/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02/08/2002 tarihli ve 10058 sayılı Kararı ile Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan ve 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, 3 Kat Yapılaşma Koşullu, Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M3) kullanım kararında yer alan Yıldız Mahallesi, 23M4C pafta, 122 ada, 22 parselin İzmir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının talebi doğrultusunda Eğitim Tesisi olarak belirlenmesine ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisi Belediye Meclisimizin 15/12/2020 tarihli ve 05.1185 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/06/2021 tarihli ve 12469 sayılı Kararı ile de; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisinin uygun olduğuna, 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin ise, lejant kısmında yer alan tescilli parsel taramasının düzeltilmesi koşuluyla uygun olduğuna karar verilmiş olup, anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan, 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.301387)
IV. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
                                                                                          Mustafa Tunç SOYER
                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı