İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI OCAK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-1/3                                                    Toplantı Tarihi    : 15/01/2021 
 Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi        Toplantı Saati       : 18.00
                            No:1087 Konak/İZMİR 
                            (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrasında “Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.” denilmektedir. Buna göre, Şehir Plancısı kadrosunda bulunan Hakan UZUN Otobüs İşletme Dairesi Başkanı kadrosuna, Kurumumuza açıktan ataması yapılan Kerem Ziya YANGÖZ Özel Kalem Şube Müdürü kadrosuna, avukat kadrosunda bulunan Çağrı ÇELİK Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanı kadrosuna atanmıştır. Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.1732/E.17407)
III. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MENSUBU AYDIN PEHLİVAN’IN MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLMESİ NEDENİYLE BOŞALAN TÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan “Teşkilat Şeması”nın görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai. Bşk.58/E.16705)
2. İzmir'deki yaratıcı endüstri ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen faaliyetlerden biri olan Sinema İzmir Projesi kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki film platolarının iş modelleri hakkında bilgi almak ve Sırbistan Film Komisyonu ve Film Stüdyoları Yetkilileri ile görüşmeler yapmak üzere Belgrad'a bir inceleme ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmakta olup; Sinema İzmir Projesi çalışmalarında yer alan Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli Ceren ÜNSEVER'in Belediyemiz adına söz konusu ziyareti gerçekleştirmek üzere 25-30 Ocak 2021 tarihleri arasında görevlendirilmesi, bahse konu tarihlerde görevli-izinli sayılması, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında uçakla ulaşım, konaklama, iaşe, hizmet pasaportu (gri pasaport) ve ilgili diğer yasal masraflarının Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm. Dai. Bşk.E.16338)
3. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve ekli Teknik Raporda durumları belirtilen otobüslerden; 35 CLZ 06 plakalı Isuzu Q-Bus tipi 2008 model otobüsün Güzelbahçe Belediye Başkanlığına, 35 DA 2809 ve 35 DA 2821 plakalı Otokar Doruk tipi 2012 model otobüslerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.1698/E.17408)

4. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve ekli Teknik Raporda durumları belirtilen otobüslerden; 35 DA 0403 ve 35 DA 2815 plakalı, Otokar Doruk tipi 2012 Model otobüslerin Karabağlar Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.                  (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.1618/E.15845)
5. Kiraz Belediye Başkanlığının 17/12/2020 tarihli ve 5335 sayılı yazısı ve eki 04/12/2020 tarihli ve 138 sayılı Meclis Kararına konu; Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mevcut Akdeniz Caddesinin “Salim ÖZKARAKAŞ” olarak isimlendirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.14952)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün çalışma alanında olan, kamusal alanlara sanat eseri yerleştirme ve sergileme faaliyetlerine ilişkin hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Sanat Eserleri Değerlendirme Komisyonu Yönetmeliği”nin kullanımına onay verilmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.5616)
7. S.S. Mursallı Halkapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, insan beslenmesi için önemi tartışılmaz olan sütün çabuk bozulan bir yapıya sahip olması nedeniyle, üretiminden tüketimine kadar geçen aşamada uygun koşullar altında muhafaza edilmesi gerekmekte ve üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması, modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gerekmekte olup, 50 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacının karşılanmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile S.S. Mursallı Halkapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.14022)
8. İzmirli genç piyanist Nehir ÖZZENGİN’in, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışmasında birincilik; İzmirli genç solist Ege SEÇER’in Ukrayna Dışişleri Bakanlığı desteğiyle düzenlenen ve 14 ülkeden yarışmacıların yer aldığı 2020 Uluslararası Müzik Festivalinde ikincilik kazanması neticesinde, uluslararası yarışmalarda aldıkları derecelerle gurur duyduğumuz sanatçılarımıza birer adet ata altın verilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Bütçesinin Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.16901)
9. Zabıta Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Zabıta Trafik Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan en az 601 cc’lik 4 adet Motorsikletin T-Cetveline eklenerek Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Makine İkmal Şube Müdürlüğümüzün Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması hususunun görüşülmesi. (Makine İkm. Bak. ve On.Dai.Bşk.E.8744)
10. Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 312 ada, 2 no’lu 130,00 m²'lik taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 60,04 m²’lik kısmı için 113.415,56-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak Yön.Dai.Bşk.E.4907)
11. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait olan Karşıyaka ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 8999 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 parsellerin tamamının İZSU Genel Müdürlüğünce “Belediye Hizmet Alanı (Pompa İstasyonu)” olarak kullanılmasına yönelik 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.10145)
12. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, Hasanhoca Mahallesi, 366 ada 1, 14, 16 parsellerin tamamının İZSU Genel Müdürlüğünce “Belediye Hizmet Alanı (Pompa İstasyonu)” olarak kullanılmasına yönelik 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.8370)
13. Belediyemizce verilecek hizmetlerin aksamadan sorunsuz ve daha kısa sürede yerine getirilebilmesi amacıyla, Urla Belediyesi mülkiyetindeki Bademler Mahallesi, 238 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 15.610,96 m² yüz ölçümlü taşınmazın 3.435.000,00-TL bedel ile Belediyemiz adına devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.13782)
14. Belediyemize tahsis edilen 8 Eylül Mahallesi 134 Sokak No:17 Kemalpaşa/İZMİR adresli sosyal tesisin işletme hakkının, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.13903)
15. Çeşme Belediye Meclisinin; Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi 2021 Mali Yılı Bütçe Ödeneğinden toplam 1.197.000,00-TL’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinin önerge eki listede belirtilen kalemlerine aktarma yapılmasına yönelik, 07/01/2021 tarihli ve 2021/2-18 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.14091)
16. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Pandemi nedeniyle zorunlu olarak kapalı tutulan Kahvehaneler, Kıraathaneler, Kafe/Kafeteryalar, Oyun ve İnternet Salonlarından 07/01/2021 tarihinden itibaren, kapalı oldukları süre boyunca “Katı Atık Toplama Bedeli” alınmamasına yönelik, 07/01/2021 tarihli ve 18 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.14968)
17. Bornova ilçesi, Eğridere Mahallesinde 13/02/2019 tarihinde meydana gelen heyelan afeti nedeni ile hak sahibi olan afetzedelere kalıcı konutların yapılmasını sağlamak amacı ile aynı mahallede yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait 503 parselde Afet Konutu Amaçlı hazırlanan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri ve Plan Açıklama Raporlarının incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12327)
18. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.709 sayılı Kararı ile uygun görülerek 22/10/2020 tarihinde onaylanan, Belediyemiz ilan panosunda 26/11/2020 – 25/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar ilçesinde kuzeyde Halide Edip Adıvar Bulvarı, doğuda Yeşillik Caddesi ve Bakanlar Kurulunun 06/06/2013 tarihli ve 2013/4919 sayılı Kararı ile ilan edilen Riskli Alan, güneyde Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı 4240 Sokak, 4951 Sokak ve Bakanlar Kurulunun 07/12/2012 tarihli ve 2012/4048 Kararı ile ilan edilen Riskli Alan ile sınırlanan ve Karabağlar 1., 2. ve 3. Etap Nazım İmar Planları ile bütünleşen yaklaşık 505 hektarlık alanda 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10/06/2020 tarihli, 2020/593 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12544)
19.  Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Turizm Tesis ve Ticaret Alanı" kullanımında kalan, 1420 ada, 1 parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.13734) 
20.  Çiğli İlçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 22598 ada 1 ve 2 numaralı, 22599 ada 1 numaralı parseller ve çevresinin “Ticaret-Konut Alanı, Park ve Yeşil Alan” olarak belirlenmesine ilişkin parsel maliki vekilince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.13159)
21. Gaziemir ilçesi, 1481 ada 19, 20, 21, 22 ve 23 parselleri kapsayan alanda, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”, “Park Alanı” ve “Taşıt Yolu” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12512)
22. Belediye Meclisimizin 15/05/2015 tarihli ve 05.517 sayılı Kararı ile kabul edilen;                    Kemalpaşa ilçesi, Bağyurdu Mahallesinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Tarım Alanlarına ilişkin plan hükümlerinin iptal edilerek, tarım alanlarında uygulama birliğinin sağlanması amacı ile yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının "Tarım Alanlarına" ilişkin plan hükümlerinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14781)  
23.  Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.867 sayılı Kararı ile kabul edilen; Kemalpaşa ilçesi, Aşağı ve Yukarı Mahallesinde yer alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki Tarım Alanlarına ilişkin plan hükümlerinin iptal edilerek, tarım alanlarında uygulama birliğinin sağlanması amacı ile yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının "Tarım Alanlarına" ilişkin plan hükümlerinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14770)  
24. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yamanlar Mahallesi, 36031 ada 1 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Park, Genel Otopark Alanı ve Yol” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14156)
25. Bornova Belediye Meclisinin; 01/12/2020 tarihli ve 310 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 23/09/2020 tarihli ve E.87520 sayılı talebi doğrultusunda, Ümit, Birlik,                 Evka-3, Atatürk, Egemenlik, Meriç, Barbaros, Kızılay, Doğanlar, Çamkule, Çınar ve Yeşilova Mahallelerinde toplam 22 adet “Trafo Alanı” belirlenmesi ve 2 adet plan notu eklenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.16652)  
26. Bornova Belediye Meclisinin; 03/11/2020 tarihli ve 285 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pınar Caddesi, Okul Sokak, 1410 Sokak ve 4. Sanayi Bölgesi içerisindeki bisiklet yolu güzergâhının projesi doğrultusunda uygulama imar planına işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.13180)  
27. Bornova Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarihli ve 286 sayılı Kararı ile uygun görülen; GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 06/10/2020 tarihli ve 54072 sayılı talebi doğrultusunda, Pınarbaşı-Kemalpaşa, Erzene, Çamdibi-Tuna ve Doğanlar Mahallelerinde toplam 5 adet Trafo Alanı belirlenmesi ve 2 adet plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.13356)
28. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 123 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane-Turan Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan MİA (Merkezi İş Alanları) hükmüne ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12563)
29. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/12/2020 tarihli ve 127 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrık ve Blok Nizam Yapılaşma Koşullu parseller ile sadece KAKS (Emsal) verilmiş parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10678)
30. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli ve 113 sayılı Kararı ile uygun görülen; Manavkuyu Mahallesi, 25O-4a paftada Katlı Bölgesel Otopark Alanı ile Park Alanı arasında yer değişikliği yapılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.13023)
31. Çiğli Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 05/74 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 22249 ada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numaralı parsellerin isabet ettiği imar planında “Bitişik Nizam 3 ve Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanı, Yol ve Park” kullanımlarında kalan alanda, düzenleme sahası sınırının belirlenmesi ve söz konusu sınır içerisinde “Yol ve Park Alanı”nın bedelsiz terk edilmesi koşulu ile “Yençok: 8 kat, K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) Koşullu, Konut Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.13404)
32. Çiğli Belediye Meclisinin; Büyükçiğli (Şirintepe-Güzeltepe) Mahallesi, 8413 Sokak ve 8414 Sokak, Büyükçiğli (Şirintepe) Mahallesi, 8122 Sokak ve Harmandalı (Cumhuriyet) Mahallesi 9607/1 Sokaktan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 02/11/2020 tarihli ve 84 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.15013)  
33. Menemen Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Değirmendere Mahallesi, 1322, 1325 ve 1326 parsellerdeki yapıların Engelsiz Yaşam Merkezi olarak kullanılmakta olduğu dikkate alınarak, söz konusu parseller ve çevresine ilişkin imar planında yeniden düzenleme yapılmak suretiyle, 1322 parseldeki Belediye Hizmet Alanının büyütülmesine yönelik hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli, 05.772 sayılı Kararıyla mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki “Park Alanı”nın korunması, “Tescilli Bina” gösteriminin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenmesi, “Koruma Alanı Sınırı”nın 1322 parsel sınırları esas alınacak şekilde ve “Plan Değişikliği Onama Sınırı”nın da bu kapsamda yeniden düzenlenmesi koşuluyla değişiklikle uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/12/2020 tarihli, 13760 sayılı Kararıyla Plan Notlarının 1. maddesinin “1322 parseldeki tescilli yapı korunacak olup, tescilli yapı parseli ve koruma alanında yapılacak her türlü uygulama için Koruma Bölge Kurulundan uygun görüş alınacaktır.” şeklinde revize edilmesi ve “BHA” sembolünün altına “Sosyal ve Kültürel Merkez” ibaresinin eklenmesi koşuluyla düzeltilerek uygun bulunduğundan, söz konusu plan değişikliği önerisinin anılan Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9366)
34. Urla Belediye Başkanlığının 24/11/2020 tarihli ve E.29704 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Denizli Mahallesi, Yeni Mahalle, Camiatik Mahallesi ve Sıra Mahallelerinde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan 7 adet taş köprünün imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Değişikliği ve Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5737)
35.  Seferihisar Belediye Meclisinin 09/10/2020 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir Mahallesi, 117 ada 19 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10625)
36. Foça Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeniköy Mahallesi, 516145 ada, 386 numaralı parselin “E=0.15 Yençok=8.50 metre Belediye Hizmet Alanı (Eğitim Tesisleri Yer Alabilir), Genel Otopark Alanı, Park ve Yeşil Alan” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.7762)
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Karşıyaka Belediye Meclisinin; İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibarıyla İlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Karşıyaka İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahriye Üçok, Bostanlı, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, Nergiz ve Tuna Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 01/12/2020 tarihli ve 174 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda Hukuk Komisyonunca görüşülmüş olup, söz konusu Önerge “Harita ve Cbs Dairesi Başkanlığı tarafından 13/01/2021 tarihinde sehven iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.2415)
2. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile İlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Urla İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Altıntaş, Atatürk, Birgi, Camiatik, Demircili, Denizli, Gülbahçe, Güvendik, Hacı İsa, İçmeler, İskele, M.Fevzi Çakmak, Naipli, Özbek, Rüstem, Sıra Torasan, Yağcılar, Yaka, Yelaltı, Yeni, Yenikent, Zeytinalanı ve Zeytinler Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, Urla Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 459 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.12850)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.3175)
4. Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 1056 ada, 1 parsel ile 1061 ada, 1 parsele ilişkin taşınmazların İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İş Birliği Merkezi A.Ş.’ye ayni sermaye olarak devredilmesinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Şirketler Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca AK Parti Mensubu Meclis Üyelerinin; “Karara konu olan arsanın Belediye Şirketine devredilmesine ve sosyal konut yapılmasına karşı değiliz. Aksine bu konuyu hep birlikte destekliyoruz. Ancak 4,3 milyon İzmirliye ait bir arazinin Belediye Şirketine devredildiği durumda bu arazinin sadece belediye çalışanlarına ait kooperatife konut üretimi için kullanılmasını etik bulmuyoruz. Belediyemizin yeni dönemde ilk yapacağı konutların yüz binlerce evi olmayan İzmirliyi bir kenara bırakarak sadece Belediye çalışanlarına konut üretmesi İzmir halkının bir kamu kurumu olan Belediyemize duyduğu güven ve saygıyı zedeleyeceği; halk arasında ‘bal tutan parmağını yalar’ sözünü doğrular bir algı yaratacağını belirtmek isteriz. Bu tip bir projenin halk ve Belediye çalışanlarını bir arada konut sahibi yapacağı karma bir konut projesi olması gerektiği inancı ile ret oyu kullanıyoruz. Bu arazinin depremzedeler ve evi olmayan İzmirlileri de kapsaması durumunda bu kararı destekleyeceğimizi belirtiyoruz.” şeklindeki muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.11285)
5. Buca ilçesi, Çamlık Mahallesi, 38761 ada, E:22 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 60,52 m2'lik kısmı için daha önce ödenen değer azalış bedeli olan 53.209,00-TL'nin mahsubundan geriye kalan toplam 22.804,12-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.267070)
6. Peyzaj mimarları ve peyzaj mimarlığı öğrencilerinin toplumsal cinsiyet konusunda daha donanımlı ve mesleki olarak aksiyon alabilecekleri düzeyde bilgi sahibi olmalarını, kadının toplumsal hayatta adil bir biçimde yer almasını sağlayabilecek mekânsal düzenlenmelerin hayata geçirilmesini ve peyzaj mimarlığı alanındaki tüm projelerin toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında iyileştirilmesi ve konuya ilişkin toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol’ün görüşülmesi ve söz konusu Protokol’ün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin “Söz konusu Önergenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.11225)
7. 2021 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri 18/12/2020 tarihli ve 05.1162 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüş ancak dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle etkilenen tarife cetvelindeki konut dışı (lokanta, kahvehane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, halı saha, düğün salonu, berber, kuaför, güzellik salonu, konaklama mekânları ve eğlence mekânları) kategorisindeki abonelerden 2021 yılının ilk 3 ayında Evsel Katı Atık ve Transfer Bertaraf Bedellerinin alınmaması, 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla hane bazında su faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Kent Konseyi Komisyonu Raporu. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.3924) 
8. Kentimizin ekonomik olarak kalkınmasında turizm ve tanıtım faaliyetlerinin taşıdığı önem nedeniyle Belediyemiz ve İzmir Turizm Tanıtma Vakfının yürüttüğü bahse konu ortak hizmet projesinin önerge ekinde yer alan Protokol Taslağı çerçevesinde sürdürülmesi planlanmakta olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Turizm Tanıtma Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi ve söz konusu Protokol’ün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin Hukuk - Kent Konseyi Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Turizm ve Fuarcılık Komisyonunca “Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü alınması şartıyla” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.7671)
9. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği arasında sığınmacı ve mültecilere verilecek hizmetler ve yardımlar konusunda karşılıklı iş birliği içinde ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, Belediye Meclisinin 14/08/2020 tarihli ve 630 sayılı Kararı ile 14/08//2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmış olup, söz konusu Protokol’e ek olarak; “Engelli Mültecilerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi” kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ek Protokol”ün görüşülmesi ve söz konusu Protokol’ün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin; Sosyal Hizmetler Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk - Engelsiz İzmir - Plan ve Bütçe - Göç ve Uyum Komisyonlarınca “5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi uyarınca Valilik Onayına sunulmak üzere” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.10860)
10. Mülkiyeti Belediyemize ait, Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, 9399 ada, 13 parselde bulunan Bostanlı Katlı Otoparkın 2. ve 3. katının işletme hakkının, Belediye Meclisince 12/10/2020 tarihli ve 830 sayılı Kararı ile İZELMAN A.Ş'ye devredildiği tespit edilmiş olup, Bostanlı Mahallesi 1735 Sokak No:167/401 Karşıyaka/İZMİR adresindeki söz konusu katlı otoparkın 4. katının işletme hakkının, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş'ye devrinin  “Bostanlı Mahallesi, 9399 ada, 13 parselde bulunan Bostanlı Mahallesi 1735 Sokak No:167/401 Karşıyaka/İZMİR adresindeki söz konusu katlı otoparkın 4. katının 5 yıllığına, otoparktan elde edilen gelirin % 30’u bedel ile işletme hakkının önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş.’ye devredilmesine” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.7609)
11. Aliağa ilçesi, Kültür Mahallesi, Sakin Sokağın kuzeyinde kalan bölgeye yönelik, 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı İlavesi önerisi ile birlikte değerlendirilmek üzere hazırlanan, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.277853)
12. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli, 05.434 Kararı ile uygun görülerek onanan ve                 28/08/2020-28/09/2020 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Narlıdere Mahallesi, Şehitler-Kabristanaltı Mevkii, 21 ada, 10 parselde Akaryakıt+LPG İstasyonu yapılabilmesine yönelik parsel malikince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, anılan parselin bir kısmının ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Perihan BAŞKAYA vekili Sedat TOPALOĞLU ve 03/09/2020 tarihli ve 2003927476 sayılı CİMER başvurusu ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.231556)
13. Çiğli ilçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 21766 ada 4 ve 9 parsel numaralı taşınmazların "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.246938)
14. Karabağlar ilçesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, 3589 ada, 1070 parselde kayıtlı taşınmazın malikince hazırlatılarak 09/06/2020 tarihli dilekçe ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Karabağlar 1. Etap Hatay-Üçkuyular kesimi Nazım İmar Planında "Mevcut Konut Alanı, Park ve Yeşil Alan, Taşıt Yolu" plan kararlarında kalan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.267072)
15. Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 1422 parselde “Belediye Hizmet Alanı” belirlenmesi ve 1433 ve 1434 parsel arasındaki 15 m'lik Taşıt Yolunun bir kısmının Otopark Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.249665)
16. Belediye Meclisimizin; 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile bütünleşen, Aliağa ilçesi, Kültür Mahallesi, Sakin Sokağın kuzeyinde kalan bölgeye ilişkin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak Belediye Başkanlığımızca hazırlanan, 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı İlavesi önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.277852)
17. Urla Belediye Başkanlığının 08/10/2020 tarihli ve 25285 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen; Torasan Mahallesi, 3072 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsellerin bulunduğu alanın “Orman Alanı” olarak belirlemesine, 3072 ada, 38 parselde yer alan “Sağlık Tesis Alanı” ile “Resmi Kurum Alanı”nın parselin güneyine kaydırılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerilerinin, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.252489)
18. Bergama Belediye Meclisinin; 06/08/2020 tarihli ve 20/65 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarıcalar Mahallesi, 109 ada, 169 Parselde (eski 2099 Parsel) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) yapılmak amacıyla, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.277849)
19. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/09/2020 tarihli ve 11290 sayılı Kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen,  Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 844 ada 7, 8, 9, 10, 11, 36 ve 37 parseller ile 855 ada 10 ve 12 parsellerin tescil gösterimlerinin işlenmesine ve söz konusu parsellerin koruma alanının 843 ada 8, 9, 10, 11, 40, 41 ve 42 parseller, 844 ada 6 ve 32 parseller, 845 ada 16 ve 38 parseller, 854 ada 2 parsel, 855 ada 8 ve 9 parseller ve 856 ada 3 parsel olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.237050)

20. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli ve 72458193/117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karşıyaka ilçe sınırları dâhilinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yapı nizamı ayrık, ayrık ikiz ve blok nizam olan bazı ruhsatlı yapıların taban alanlarının %40'ın üstünde olduğu, söz konusu parsellerin taban alanı konusunda uyumsuz olması sebebiyle uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi, “Plan notu önerisinin; 30/10/2020 tarihinde yaşadığımız deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2020 tarihli toplantısında, kentimizde ruhsatlı, gabarisinde yapılaşmış yapıların dönüşümünün kolaylaştırılarak hızlandırılması amacıyla, söz konusu yapıların yapılaşma haklarında, mevcut kitle ve gabarisinde herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesi ve/veya gereğinde ada bazında kitle etüdü ve kentsel tasarım projeleri de yapılabilmesi için gerekli imar düzenlemelerinin araştırılması ve hayata geçirilmesine yönelik oluşturulan önerge kapsamında belirlenecek ilke ve esasların ardından yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı belirlendiğinden oybirliği ile iadesine karar verilmiştir.” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.249656)
21. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 52/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Atıfbey Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Eğitim Tesisi" kullanımında kalan, 1373 ada, 2 parselin bir kısmının "Özel Eğitim Alanı", bir kısmının ise "Ana Okulu" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin,  değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.275518)
22. Ödemiş ilçesi, Üçeylül Mahallesi, 442 ada 4 ve 5 parsellerde Atıksu Arıtma Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile Ödemiş Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli, 156 sayılı Kararı ile uygun görülen, Üçeylül Mahallesi, 442 ada 4 ve 5 parsellerde Atıksu Arıtma Tesisi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9953)
23. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 05/151 sayılı Kararı ile uygun görülen; Armutlu Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sanayi Alanı" olarak belirlenmiş alanlarda, taban alanı uygulamasına yönelik mevcuttaki fiili durum dikkate alınarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.275523)
24. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19/10/2017 tarihli ve 6694 sayılı Kararı doğrultusunda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Urla ilçesi, Atatürk Mahallesi 4822 ada, 1 parselin (eski İskele Mahallesi 10 ada 1 parselin) bir kısmının 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, taşınmaz içerisinde yer alan iskelenin de tescilli bina olarak işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerisini oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.270351)
25. Kiraz Belediye Meclisinin 02/10/2020 tarihli ve 108/8 sayılı Kararı ile uygun görülen;                                Yeni Mahalle, 116 ada, 9 parselin güneyindeki Park Alanı içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında Regülatör Yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.275522)
26. Bayındır ilçesinde bulunan Kentsel Sit Alanına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarının tevhit-ifraza yönelik, uygulamaları düzenleyen maddesi kapsamında önerilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği “Tevhidi Kurulca uygun bulunan parsellerde Kitle Etüdü Kurulca uygun bulunmadan uygulamaya geçilemez.” ifadesinin eklendiği, haliyle 2863 sayılı Yasa açısından tadilen uygun bulunmuş olup, bu kapsamda yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.277854)
27. Selçuk Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 2020/121 sayılı Kararı ile uygun görülen;                       1/1000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu sınırları içinde kalan muhtelif parsellerde, yola terk işlemi yapılması talebiyle anlaşılan, askıya çıkan kadastral pafta ile kesinleşen kadastral pafta arasında kayma durumunun olduğu, bu durumun plana yansımış olması sebebiyle, 1/1000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ana kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kadastral teknik düzenlemeyi içeren, 1/1000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.275525)
28. Bergama Belediye Meclisinin; Kurtuluş Mahallesi, Kata Caddesinden cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik 15/10/2020 tarihli ve 20/109 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.275528)
29. Bergama Belediye Meclisinin; 15/10/2020 tarihli ve 20/108 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, Alemdar Sokak ve Barbaros Caddesinden cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.277842)
30. Bergama Belediye Meclisinin; 15/10/2020 tarihli ve 20/107 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Ertuğrul Mahallesi, Özgürlük Caddesinden cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.277850)
31. Bergama Belediye Meclisinin; 15/10/2020 tarihli ve 20/110 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gaziosmanpaşa Mahallesi, 113/1 Sokaktan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.277844)
VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

                                                                         Mustafa Tunç SOYER
                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı