İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

15° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-2/3                                                                  Toplantı Tarihi   : 15/02/2019 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                                          Toplantı Saati     : 18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22’nci maddesinde "Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. Bu nedenle; Yazı İşleri Şube Müdürlüğünde 1’inci Derece Uzman Kadrosunda bulunan (S.9104) Hatice ÖCAL'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı maddesi, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 22’nci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği, Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 1’inci derece Şube Müdürü kadrosuna naklen ataması yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.35744)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediye Başkanlığımızca Avrupa Birliğinin HORIZON 2020 çağrısı kapsamında katılım sağlamış olduğumuz "RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenileme Projesine” ilişkin, İspanya’nın Valladolid kentinde düzenlenecek olan eğitime 18/03/2019-24/03/2019 tarihleri arasında Belediyemiz adına katılmaları amacıyla; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Zeliha DEMİREL, Nazım Plan Şube Müdürü Banu DAYANGAÇ, Şehir Plancısı Duygu TÜRKMEN ve Şehir Plancısı Demet Burçin GEZGİN'in görevlendirilmeleri ve bu tarihler arasında görevli-izinli sayılmaları, görevlendirilen personelin konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin söz konusu Proje Bütçesinden karşılanması, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe ve tüm yasal giderlerinin Nazım Plan Şube Müdürlüğü 2019 Bütçesinin 03.3.3.01 (Yurtdışı Geçici Görev Yollukları) ekonomik kaleminden karşılanması ve adı geçen personellere 6.000,00-TL (Altıbin Türk Lirası) avans verilmesi hususlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik.Dai.Bşk.E.36453) 
2. Menemen Belediye Başkanlığınca, Menemen Belediyesine ait 5325 ada 1, 2, 3, 4 parseldeki alana tapuya kayıtlı yapılacak olan KDV dâhil 16.402.000,00-TL ihale bedelli "Menemen Merkezde Perşembe Pazar Yeri Olarak Bilinen Yerde Prefabrik Kapalı Pazar Yeri - Ofis - Dükkân Yapılması Kaba İnşaat İşleri Yapım İşi"nin, Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep edilmekte olup; söz konusu tesisin yapımı için KDV dâhil 3.540.000,00-TL (Üçmilyonbeşyüzkırkbintürklirası) tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki protokol kapsamında değerlendirilerek Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi. (Yapı İşl. Dai.Bşk.E.37796)
3. Kültürpark Şube Müdürlüğümüze bağlı Kültürpark Alanının kullanım yönetmeliği ile Kültürpark içerisinde bulunan İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat Merkezi, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu ve Mogambo Gazinosunun Müdürlüğümüze bağlanması sebebiyle; genel, özel ve kültürel hizmetlere ilişkin 2019 yılı için belirlenen bilet satış ve tahsislerin ücretlerinin Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Gelir Tarifesinden çıkartılıp Kültürpark Şube Müdürlüğü Gelir Tarifesine eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.36456)
4. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün raporlarına göre, 2018 yılı için uygulanan aylık 27,41-TL tutarındaki Katı Atık Bedelinin, 2019 yılı içinde artış uygulanmadan 2018 yılı Tarifesi üzerinden aylık 27,41-TL alınması ve yine Balçova sınırları içerisinde ikamet eden Özürlü, Şehit ve Gazi olarak kayıtlı abonelerden aylık 6,36-TL Katı Atık Bedeli alınmasına yönelik 04/02/2019 tarihli ve 11 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.35719)
5. Menderes Belediye Meclisinin; 4 Mayıs 2018 tarihli, 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 23. madde gereğince, belirlenmesi gereken periyodik kontrol ücretlerinin, aynı yönetmelik Ek-1: Periyodik Kontrol Taban Ücretleri tablosunda ifade edilen, "taban" fiyatlar üzerinden belirlenmesi ve belirtilen fiyatın %10'unun ilgili idareye aktarılmasına yönelik, 08/02/2019 tarihli ve 45 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.35718)
6. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Meskun Konut Alanı (Plan Notları: Konut adalarında; terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kır kahvesi, hamam, fırın, eczane, kasap, manav gibi köyün ihtiyacına yönelik ticari kullanımlar yer alabilir.)"nda kalmakta olan Menderes ilçesi, Develi Mahallesi, 139 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının yapılması için Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Menderes Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarihli, 206 sayılı Kararının; ilçe belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36452)
7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 20/11/2018 tarihinde onaylanan; Çeşme-Alaçatı Havalimanı Mania Planının, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasına yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.35740)
8. Güzelbahçe ilçesi, Yaka Mahallesinde İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Üniversite Alanı", 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" kullanımlarında kalan, 2200 parselin "Üniversite Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin sunulan, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve "Özel Yüksek Öğretim Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35721)
9. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/12/2018-14/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35733)
10. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/12/2018-14/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35735)
11. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/12/2018-14/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karabağlar ilçesi, Çalıkuşu Mahallesi, 7002 ada, 1 parselin maliki Karasu Petrol Ür. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35736)
12. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2018 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile kabul edilen; 14/12/2018-14/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30721 ada, 10 parselin maliki Durmuş Ali GÖZEK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.35732)
13. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/12/2018-14/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30500 ada 5, 6, 7, 12, 14, 17 parseller ile 30504 ada 4, 7 parsellerin maliki Özcan TANYALÇIN Vekili Av. Hatice Kübra BİLGİN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35742)
14. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/12/2018-14/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30453 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 parsellere yönelik İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35743)
15. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/12/2018-14/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 7016 ada 1 parsel (eski 3471 ada, 30 parsel) maliklerinin vekili Av. Sibel ÜNLÜ HASDEMİR ile maliklerden Ali Kazım GEREKLİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35734)
16. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli ve 05.1179 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 14/12/2018-14/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25/01/2019 tarihli ve E.3673 sayılı yazısı ekinde iletilen Karabağlar İlçesi 1-A No’lu Riskli Alan sınırında tespit edilen maddi hata kapsamında, plan onama sınırının bazı bölümlerinin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35741)
17. Belediye Meclisimizin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, "Özel Eğitim Alanı" kullanımına ayrılan, Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 6495 ada, 41 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı", 801 ada, 12 parselin "Mevcut Konut Alanı", 6493 ada, 21 parselin bir kısmının Cep Otoparkı belirlenmesi ile 6493 ada, 11, 12, 13 parsellerin Cep Otoparkı kullanımına ayrılan bölümünün "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35720)
18. Bergama ilçesi, Avunduk Mahallesi, Karşaklar Mevkii, 134 ada 3 parselde, ilgili plan müellifince hazırlanan, Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35725)
19. Bergama ilçesi, Zafer Mahallesi, 1254 ada, 1 parselin İlköğretim Tesisleri Alanı ve Park olan kullanım kararının Eğitim Alanı ve Park olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik.Dai.Bşk.E.36449)
20. Kemalpaşa ilçesi, Çınar Mahallesi, Kiremitocağı Mevkiinde yer alan, 131 ada 6 parsel maliki tarafından Belediye Meclisimizin 16/12/2016 tarihli ve 05.1305 sayılı Kararı ile onaylanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile Belediye Meclisimizin 14/04/2017 tarihli, 05.420 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2017/931 Esasına kayden açılan davada, 28/11/2018 tarihli ve K:2018/1466 sayılı Kararla davaya konu işlemlerin dava konusu parsel yönünden iptaline karar verilmiş olup; söz konusu mahkeme kararı gereği hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35726)
21. Buca Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli, 2019/11 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 21N IIIb paftada yer alan 7648 ada, 1 numaralı parselin "Kreş" kullanım kararından "Özel Sosyal Tesis Alanı (Kreş+Yurt)" kullanım kararına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37797)
22. Konak Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarihli, 06/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Halkapınar Mahallesi 8515 ada, 1 parsel ile Mersinli Mahallesi 8537 ada, 1 parsel arasında kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Taşkına Maruz Alan içerisinde Dere Kanal Alanı olarak belirlenen Arap Deresi üzerinde Yaya Yolu Köprüsü belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.35729)
23. Konak Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarihli, 16/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Özel Sağlık Tesisi Alanı"nda kalan 6887 ada, 26 parsel ile "Sağlık Tesisi Alanı"nda kalan 6901 ada, 1 parsel arasında "Geçit (Tüp Geçit)" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37798)
24. Karşıyaka Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli, 188 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında Dispanser Alanı kullanımında kalan, Şemikler Mahallesi, 26803 ada, 1 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.35738)
25. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli, 05/68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balatçık Mahallesi, 41699 ada, 3 parselde yürürlükteki imar planında ön ve yan bahçe mesafesi belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.35727)
26. Çiğli Belediye Meclisinin; Şirintepe, Güzeltepe ve Yeni Mahalle Mahalleleri, belirtilen sokaklardan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 07/01/2019 tarihli, 05/02 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36450)
27. Torbalı Belediye Meclisinin 11/01/2019 tarihli, 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pancar Mahallesi, 300 ada 1 parsel ve 301 ada 1 parsel ile 305 ada 1 parselin konut alanı kullanımında belirlenen "Yençok=6 Kat" yapılaşma koşulunun "Yençok=12 Kat" olarak değiştirilmesi ile 300, 301, 302, 303, 305 numaralı adalar ile 2069 parseli içeren "Düzenleme Saha Sınırının" ve ilgili plan notunun kaldırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36451)
28. Bergama Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli, 18/120 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnkilap Mahallesi 146 ada, 21 parselde bulunan yapının İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda, Özgün ve Geleneksel Özellikleri ile Korunacak Yapılar kapsamından çıkarılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35728)
29. Bergama Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli, 19/6 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer Mahallesi, 1254 ada, 1 parselin yürürlükteki imar planında İlköğretim Tesis Alanı ve Park olan kullanım kararının Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı ve Park olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36447)
30. Aliağa Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarihli, 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Samurlu Mahallesi sınırlarında kalan, Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda kısmen Park, kısmen Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenen 209 ada, 1 parselin tamamının Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36448)
31. Menderes Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarihli, 205 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece-Cumhuriyet Mahallesi, 16m1b paftada, kısmen "Ayrık Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu Meskun Konut Alanı"nda kalan 194 ada, 4 ve 5 parsel no’lu taşınmazlar ile yakın çevresindeki kamuya terkli alan kapsamında kalan kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35724)  
32. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebine konu;  İzmir ili, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 6349 ada 1 parselde yapılacak olan "Çeşme Belediye Hizmet Binası ve Terminal Binası”nın enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için 4.60 m x 7.50 m ebadında trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37795)
33. Belediye Meclisimizin 12/10/2018 tarihli ve 05.1202 sayılı Kararı ile uygun görülerek, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilen; 10/01/2019 tarihli ve 8547 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, 1258 ada, 1 parselde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi uygun bulunmadığından, konuya ilişkin gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36446)
34. Belediye Meclisimizin 13/10/2017 tarihli ve 05.1206 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli Yenifoça Nazım İmar Planı Revizyonunda; Yenifoça Mahallesinde kalan Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulunun 21/09/1979 tarihli ve A-1823 sayılı Kararı ile belirlenen kentsel sit alanı sınırlarının 1/1000 ölçekli kadastral durum haritasına aktarılması ve revize edilmesine yönelik, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/10/2018 tarihli, 10314 sayılı Kararı doğrultusunda plan bütünlüğü gözetilerek yapılan değişikliklerin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36455)
35. Buca Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli, 2019/8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35737)
36.  Seferihisar Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun görülen; 04/07/2018 tarihli ve 7732 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda hazırlanan, Sığacık Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı 1/500 ölçekli Konum Etüt Paftasının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36445)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle, 10/12/2018 tarihli ve 05.1350 sayılı Meclis Kararı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sulama Şube Müdürlüğü kurulmuş olup; bu kapsamda revize edilen “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.32762)
2. Gaziemir Belediye Başkanlığının 23/01/2019 tarihli ve 660 sayılı yazısı ve önerge eklerine konu; Atıfbey Mahallesinde bulunan Etiler Caddesi isminin "Şehit Üsteğmen Murat Yıldız" olarak değiştirilmesi talebinin “mevcut Etiler Caddesi ismi baki kalmak koşulu ile Etiler Caddesi parantez içinde (Şehit Üsteğmen Murat YILDIZ) şeklinde yazılmak şartı ile” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.27700)
3. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş. (İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi)'nin 07/02/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin 795.000.000,00-TL'den 360.000.000,00-TL arttırılarak; 1.155.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZBAN A.Ş. (İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47'sine tekabül eden) 169.200.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İş.İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.35731)
4. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no’lu taşınmazın malikleri tarafından İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 sayılı Kararının ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 703 ada, 84 parseldeki (0.40 m² x 9.178,00-TL=3.671,20-TL), 703 ada, 85 parseldeki (0.39 m² x 9.178,00-TL=3.579,42-TL) Sacide AKYÜREK’e ait 5/416 arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karşılığında toplam (0,79 m² x 9.178,00-TL=7.250,42-TL) 7.250,42-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak ve Yön.Dai.Bşk.E.27702)
5. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no’lu taşınmazın malikleri tarafından İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 sayılı Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 703 ada, 84 parseldeki (0,40 m² x 9.178,00-TL=3.671,20-TL), 703 ada, 85 parseldeki (0,39 m² x 9.178,00-TL=3.579,42-TL) Kemal AKYÜREK'e ait 5/416 arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karşılığında toplam (0,79 m² x 9.178,00-TL=7.250,42) 7.250,42-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.32766)
6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1564 ada, 1 no’lu taşınmazda zemin altında inşası süren Oto Terminal ve Otopark Binası Projesi dışında kalan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan, üzerinden 7 m genişliğindeki yaya yolu geçen, Mithatpaşa Caddesinden gelip, Oto Terminal ve Otopark Binası ile alışveriş merkezi otoparklarına giden, alt geçit/tünel bağlantısının, Belediyemiz mülkiyetindeki 1564 ada, 1 parsele zemin altından tekabül eden, sadece zemin altından imar yolu geçişini sağlamak üzere önerge ekinde bulunan harita ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da işaretlenen 70 m²’lik kısmı için 6165 ada, 8 parsel lehine irtifak hakkı tesisi süresinin Meclisçe belirlenmesi koşuluyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.32761)
7. Karabağlar ilçesinde, Bakanlar Kurulunun 07/12/2012 tarihli ve 2012/4048 sayılı Kararı ile onaylanan; "Karabağlar ilçesi, 1-A No’lu Riskli Alan" ile sınırlanan, Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10/04/2018 tarihinde onaylanan, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği doğrultusunda ve Karabağlar İlçesi 3. Etap (Abdi İpekçi - İhsan Alyanak Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi dikkate alınarak hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi ve Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9286)
8. Belediye Meclisimizin 16/11/2018 tarihli, 05.1283 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28/12/2018 – 28/01/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 6070, 6072, 7895, 7896, 7897, 7898 ve 7899 adaların yer aldığı bölgeye yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik.Dai.Bşk.E.32769)
9. Belediye Meclisimizin 16/11/2018 tarihli, 05.1283 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28/12/2018 – 28/01/2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 6070, 6072, 7895, 7896, 7897, 7898 ve 7899 adaların yer aldığı bölgeye yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Baran Yapı Endüstrisi Proje ve Müş. A.Ş. adına Murat BARAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik.Dai.Bşk.E.32770)
10. Karabağlar ilçesinde, kuzeyde 4240 Sokak, batıda ve güneyde Karabağlar ilçesi, 1-A No’lu Riskli Alan sınırı, doğuda 4957 Sokak ile sınırlanan yaklaşık 30 hektarlık alanda hazırlanan; Karabağlar İlçesi 3. Etap (Abdi İpekçi - İhsan Alyanak Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9285)
11. Buca ilçesi, Adatepe Mahallesi, 802 ada, 9 ve 20 numaralı parsellerde "Özel Eğitim Tesisi" yapılmak üzere Belediyemize iletilen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12028)
12. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, "2. Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı" olarak tescilli Kültürpark Alanına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.11774)
13. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olan İzmirdeniz Projesi kapsamında amatör denizciliği geliştirmek amacıyla, İnciraltı bölgesinde teknelerin denize inmesini kolaylaştıracak şekilde zeminin ve otopark bölümünün düzenlenmesine yönelik proje kapsamında hazırlanan, İzmir İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) içinde ve 1. Derece Doğal Sit Alanında, Balçova ilçesi, İnciraltı mevkii, Deniz İniş Rampası belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifinin, ilgili birimince yeniden irdelenmesi gerektiğinden oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14050)
14. “İzmir HRS 4. Aşama Fahrettin Altay – Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında projelendirilen güzergâhın ve istasyon yerlerinin; Narlıdere İstasyonundan, Narlıdere Kaymakamlık civarına kadar olan kesiminin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediye Meclisimizin 14/09/2018 tarihli, 05.1120 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup; proje güzergahı ve istasyon yerlerine ilişkin yapılan teknik değerlendirmeler neticesinde Belediye Meclisimizin 14/09/2018 tarihli, 05.1120 sayılı Kararı ile uygun bulunan güzergah ve buna yönelik kararın iptalinin ve söz konusu “Güzel Sanatlar İstasyonu civarından Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu civarına” kadar yeniden düzenlenen güzergaha yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35723)
15. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/10/2017 tarihli ve 6723 sayılı Kararı gereği yapılan düzenlemeler kapsamında yeniden hazırlanan ve Selçuk Belediye Meclisinin 09/01/2019 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun bulunan;  1/1000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında yeniden düzenlenen, 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Raporunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.30376)
16. İZSU Genel Müdürlüğünce yürütülen "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan ve İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda İzmir Körfezi içinde oluşturulacak adanın "Kesin Korunacak Hassas Alan Sınırı" içerisinde kalan kısmına ilişkin, Belediye Başkanlığımızca hazırlanan "Doğal Yaşam Adası Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi" ve Plan Açıklama Raporlarının, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32759)
17. İZSU Genel Müdürlüğünce yürütülen "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan ve İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda İzmir Körfezi içinde oluşturulacak adalara ilişkin Belediye Başkanlığımızca hazırlanan "Doğal Yaşam Adası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi" ve Plan Açıklama Raporlarının, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32760)
18. Menderes ilçesi, Efemçukuru Mahallesi, 101 ada, 207 no'lu parselin; İZSU Projeler Dairesi Başkanlığının,  Paket Atıksu Arıtma Tesisi ifrazen kamulaştırılması devam eden güzergahın da anılan parsele ulaşım yolu olarak imar planında belirlenmesi talebi kapsamında hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.30375)
19. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarihli ve 113/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçesinde jeolojik-jeoteknik ve analitik etütleri tamamlanan, kuzeyde 4240 Sokak, doğuda 4957 Sokak, güney ve batıda 540 hektar Riskli Alan ile sınırı tarif edilen, Abdi İpekçi Mahallesi ve İhsan Alyanak Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 30 ha. alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli 3. Etap 3. Alt Bölge Abdi İpekçi Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14052)
20. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, "2. Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı" olarak tescilli Kültürpark Alanına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve I No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, Koruma Bölge Kuruluna ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu . (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.11775)  
21. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/11/2018 tarihli ve 505 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı içerisinde kalan, Bayraklı Mahallesi, 1973 ada, 7 no’lu parselin bitişik nizam 4 kat (B-4), 1971 ada, 3 no’lu parselin bitişik nizam 5 kat (B-5) Yapılaşma Koşullu Konut Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.11773)  
22. Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tepeköy Mahallesinde bulunan meydan ve çevresindeki trafik yollarının yeniden düzenlenerek yaya yolu ve kavşak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.30386)
23. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olan İzmirdeniz Projesi kapsamında amatör denizciliği geliştirmek amacıyla İnciraltı Bölgesinde teknelerin denize inmesini kolaylaştıracak şekilde zeminin ve otopark bölümünün düzenlenmesine yönelik proje kapsamında hazırlanan, İzmir İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) içinde ve 1. Derece Doğal Sit Alanında, Balçova ilçesi, İnciraltı mevkii, Deniz İniş Rampası belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Teklifinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14051)
24. "İzmir HRS 4. Aşama Fahrettin Altay – Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi Projesi” kapsamında, söz konusu Metro güzergâhı üzerindeki istasyonların enerji ihtiyacını karşılamak üzere Narlıdere Kaymakamlık İstasyon bölgesine yakın 6212 ada 1 parsel, 6217 ada 1 no’lu parseller arasında kalan Park Alanı üzerinde 15 m x 8 m ebadında DM (Dağıtım Merkezi) belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35722)
25. Kiraz Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarihli, 90/14 sayılı Kararı ile uygun görülen; İstiklal Mahallesi, mevcut imar planında E:0.90 yapılaşma koşullu Toplu Konut Alanı kullanımındaki 247 ada 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 parsellerin, kısmen ön bahçe 5 m Bitişik Nizam 4 kat, kısmen ön bahçe 5 m Bitişik Nizam 2 kat yapılaşma koşullu Konut Alanı olarak belirlenmesi ve 7 m'lik yaya yolu ayrılacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.30384)
26. Çeşme Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarihli ve 4-18 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alaçatı Mahallesi, 4550 ada, 1 parsel ve 4552 ada, 1 parsele yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35739)
27. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/10/2017 tarihli ve 6723 sayılı Kararı gereği yapılan düzenlemeler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yeniden hazırlatılan ve Selçuk Belediye Meclisinin 09/01/2019 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Raporunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.30377)
28. Foça Belediye Meclisinin; Yenibağarası Mahallesi, Yenifoça Caddesi ile Kazım Dirik Mahallesi, 10 no’lu Sokaktan cephe alan parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 167 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.21531)
V. DİLEK VE TEMENNİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   
                                                                                            Aziz KOCAOĞLU
                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı