İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

     T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.03-61                                                                                                   08/04/2021                                                                                                                          
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
 
DUYURU
 
             İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı  I. Birleşimi 12/04/2021 tarihinde, saat:18.00’de, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)’de gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur. 

            Sayın halkımıza duyurulur. 
           

                                                                                                          Mustafa Tunç SOYER
                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-4/1                                                                 Toplantı Tarihi    :12/04/2021 
Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi                     Toplantı Saati      :18.00
                            No:1087 Konak/İZMİR
                            (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
IV. MECLİS I. VE II. BAŞKAN VEKİLLERİNİN GİZLİ OYLA SEÇİLMESİ
V. MECLİS DİVAN KÂTİPLERİNİN GİZLİ OYLA SEÇİLMESİ
VI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİNİN GİZLİ OYLA SEÇİLMESİ
VII. ESHOT İDARE ENCÜMENİ ÜYELERİNİN GİZLİ OYLA SEÇİLMESİ
VIII. MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ
1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
2- Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
3- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
4- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
5- Ulaşım Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
6- Hukuk Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
7- Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
8- Şirketler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
9- Kent Konseyi Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
10- Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
11- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
12- Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
13- Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
14- Tüketiciyi Koruma Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
15- Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
16- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
17-Engelsiz İzmir Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
18-Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
19-Deprem ve Afet Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
20-Göç ve Uyum Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
21-Kooperatifler Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
22-Aile ve Çocuk Komisyonu Üyelerinin Seçilmesi
IX. DENETİM KOMİSYONU RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ
X. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2020 YILI FAALİYET RAPORU
XI. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2020 YILI FAALİYET RAPORU
XII. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.114888)
2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur kadro ihdası için önerge ekinde yer alan cetvelin incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.14226/E.137785)
3. ESHOT Genel Müdürlüğünde bünyesinde Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan sözleşmeli personele göreve başladığı tarihten 31/12/2021 tarihine kadar ödenmek üzere, 1 adet Avukat’a 4.264,00-TL tespit edilen net ücret ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09/01/2021 tarihli ve E.9167 sayılı Genelgesinin 3'üncü maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.14382/E.137796)
4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/01/2021 tarihli ve E.249667 sayılı Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.47 sayılı Kararında sehven "Menderes Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarihli ve 2020-50 sayılı Kararı ile uygun bulunan" şeklinde yazılan ifadenin "Menderes Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarihli ve 124 sayılı Kararı ile uygun bulunan" olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.136514)
5. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı demirbaş kayıtlarında bulunan ve önergede belirtilen 35 LS 732 plakalı, Hyundai marka, 2009 model 1 adet çöp toplama aracının, Adıyaman Tut Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkm.Bak.ve Ona.Dai.Bşk.E.112358)
6. İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı demirbaş kayıtlarında bulunan ve önergede belirtilen 35 BKC 30 plakalı, 2008 model, RENAULT MEGANE marka binek taşıtın Artvin Arhavi Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkm.Bkm.ve Onr.Dai.Bşk.E.131526)
7. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/01/2021 tarihli ve 65 sayı ile Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanlığına hibe edilmesi kararlaştırılan 35 RY 098 plakalı ESHOT Genel Müdürlüğüne ait otobüsün devir kararının söz konusu Belediyenin talebinden vazgeçmesi nedeniyle iptal edilmesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve ekli Teknik Raporlarda durumları belirtilen araçlardan; 35 LE 913 plakalı, BMC CB 260 Marka 2004 model otobüsün Çanakkale Çan Belediye Başkanlığına; 35 LV 233 plakalı, BMC CB 260 Marka 2004 model otobüsün Tire Belediye Başkanlığına; 35 LV 211 plakalı, BMC CB 260 Marka 2004 model otobüsün Narlıdere Belediye Başkanlığına; 35 DC 9801 plakalı, BMC CB 260 Marka 2004 model otobüsün Karaburun Belediye Başkanlığına; 35 RY 120 plakalı, ISUZU Q-BUS Marka 2008 model otobüsün Rize Fındıklı Belediye Başkanlığına; 35 RY 098 plakalı, ISUZU Q-BUS Marka 2008 model otobüsün Sinop Ayancık Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.14053/E.137822)
8. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü (İZBAŞ) arasında revize edilerek imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün kabulü ve söz konusu Protokol’ün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’in yetkilendirmesi hususunun görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.110752)
9. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 19/04/2021 tarihinde süresi sona erecek olan 49 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının, Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedeller ile önerge ekinde yer alan Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye devri ile konuya yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.109360)
10. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Protokol"ün kabulü ve söz konusu Protokol’ün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai. Bşk. E.122093)
11. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemalpaşa Belediyesi arasında güncellenerek imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.135970)
12. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Turuncu Dernek arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.127848)
13. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Mutabakat Metni”nin kabulü ile söz konusu “Mutabakat Metni”nin imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.128397)
14. Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanında I. Etap olarak belirlediğimiz 2348 ada, 1 parseldeki mevcut yapıda "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında yapılan "riskli yapı tespiti" doğrultusunda ihaleye hazır olan I. Etapta olası depremlere karşı inşaat yapım işini hızlandırıp, tamamlayarak hak sahiplerine yeni konutların teslimini hızlandırmaya yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol” ile eki olan “Özel Teknik Şartname”nin görüşülmesi. (Kentsel Dönüşüm Dai. Bşk.E.139515)
15. İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk.E.138599)
16. Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronovirüs (Covid-19) Küresel Salgını nedeniyle etkilenen özel öğrenci yurtlarından 2021 yılının Nisan ayından 2021 yılının sonuna kadar Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Bedellerinin alınmaması hususunun görüşülmesi. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.138804)
17. Belediyemizin iştiraki olan İZBETON A.Ş.’nin 29/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan şirket sermayesinin 486.550.000,00-TL'den 50.000.000,00-TL arttırılarak; 536.550.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin, İZBETON A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%98,792'sine tekabül eden) 49.396.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Destek Hiz. Dai.Bşk.E.123940)
18. Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş’nin 24/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 531.000.000,00-TL’den, 40.000.000,00-TL arttırılarak; 571.000.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZELMAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%63,3121269’una tekabül eden)   25.324.853,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Destek Hiz.Dai.Bşk.E.121081)
19. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş’nin 23/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 1.440.000.000,00-TL’den, 280.000.000,00-TL arttırılarak; 1.720.000.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZBAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47’sine tekabül eden) 131.600.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Destek Hiz. Dai.Bşk.E.116761)
20. FikrimİZ Birimi kapsamında, İzmir’i sosyal ve gıda girişimciliği alanlarında bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla, FikrimİZ Birimi’nin kuruluş yıl dönümü nedeni ile 21 Mayıs 2021 tarihinde Sosyal ve Gıda Girişimciliği İş Planı Yarışmaları gerçekleştirilecek olup; söz konusu yarışmalar için “Sosyal Girişimcilik İş Planı Yarışması” kapsamında, ilk 3 (üç) kişiye/gruba; birinci kişi/grup 10.000,00-TL, ikinci kişi/grup 5.000,00-TL, üçüncü kişi/grup 3.000,00-TL ile “Gıda Girişimciliği İş Planı Yarışması” kapsamında, ilk 3 (üç) kişiye/grup; birinci kişi/grup 10.000,00-TL, ikinci kişi/grup 5.000,00-TL, üçüncü kişi/grup 3.000,00-TL olmak üzere, toplam 36.000,00-TL ödülün pay edilerek kişilerin şahsi hesaplarına ödenmesi şeklinde Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğünün 3.4.2.5. Ödül, İkramiye vb. Ödeme Bütçe Kaleminden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.94523)
21. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yarışma Yönergeleri çerçevesinde "Kemeraltından Kadifekale'ye - İzmir Tarihi Kent Merkezi" konulu 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlanmış olup; önerge ekinde sunulan şartname ile sonuç bildirgesine göre jüri üyeleri ödemeleriyle 18 yaş üstü ve 18 yaş altı kategori ödüllerinin 872 numaralı projenin 03.5.1.01 kodlu "Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri" bütçe kodundan ödenmesi hususunun görüşülmesi. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.Bşk.E.123301)
22. İzmir Büyükşehir Belediyesi - Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bir Üst Komisyon kurularak; İzmir Büyükşehir Belediyesi - (M) Plakalı Hatlı Minibüs Çalışma Yönergesi kapsamında, merkez kent içerisinde ulaşım hizmeti veren "1117 adet M Plakalı Minibüsün Toplu Ulaşım Sistemine Entegrasyonu"na ilişkin çalışmalara başlanması hedeflenmekte olup; söz konusu taşımacıların İzmir Büyükşehir Belediyesi denetiminde ve ulaşıma ilişkin her türlü kararlarının mevzuata uygun olarak UKOME Genel Kurul Toplantılarında Karar alınarak uygulanmak üzere; elektronik ücret toplama sistemine dahil edilmesi, entegrasyon sürecinde ve sonrasında uyulması gereken kural ve kriterlerin belirleneceği Protokolün hazırlanması, imzalanması, sistemin işletilmesine ve sürecin yönetilmesi ile ulaşım hizmetlerinin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesinin sağlanmasına ilişkin her türlü çalışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi adına yetkinin; bahse konu "İzmir Merkez Kent - (M) Plakalı Hatlı Minibüslerin Toplu Ulaşım Sistemine Entegrasyonu Projesi Üst Çalışma Komisyonu"na verilmesi hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.107064)
23. Konak ilçesi; ''Selvili Polis Şehitliği İçerisinde Bulunan 1. Grup Anıt Çeşme Bakım ve Onarım İşi'' ve ''J.P.H. Dalmas&C.İ.E Çeşmesi Bakım ve Onarım İşi''nin yenileme alanında kalması sebebiyle ihaleye çıkılabilmesi için, 1. Grup Anıt Çeşme Bakım ve Onarım Raporu ve J.P.H. Dalmas&C.İ.E Çeşmesi Bakım ve Onarım Raporunun 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3. maddesine ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden onaylanması hususunun görüşülmesi. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.Bşk.E.111739)
24. Dikili Belediye Meclisinin 03/03/2021 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kent Merkez 13. Sokak (Melez Girmez Sokak) düzenleme çalışmalarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesinin 14. fıkrası doğrultusunda görüşülmesi. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.Bşk.E.127812)
25. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait; Karşıyaka ilçesi, Dedebaşı Mahallesi, 32490 ada, 7 no’lu (92,00 m²) ve 9 no’lu (132 m²) parsellerde kayıtlı taşınmazların bir kısmının, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Eğitim Tesisi Alanı”nda kalması ve üzerinde Faik Muhittin Adam İlkokulu bulunması nedeniyle, söz konusu alanda kalan kısımlarının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.102053)
26. Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 53062 ada, 1 no’lu (37.620,83 m²) parselde kayıtlı taşınmazdaki Belediyemize ait 54000/2071529 (980,69 m²) hissenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Teknik Okul Alanı''nda kalması ve üzerinde Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunması nedeniyle söz konusu taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.124798)
27. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 8337 ada, 1 no’lu taşınmazdaki Belediyemize ait 599018/1074155 (615,93 m²) hissenin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Narlıdere İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.131573)
28. Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 4051 ada, 9 no’lu (203,00 m²) taşınmazdaki Belediyemize ait 8/203 (8,00 m²) hissenin, diğer hissedar Koray AKÇAY adına satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.97206)
29. Belediyemiz ile Ardahan ili, Ardahan Belediyesi arasında işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının karşılıklı teknik yardımlaşmanın sağlanması, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Kardeş Kent ilişkileri kurulmasına yönelik, Ardahan ili, Ardahan Belediye Meclisince alınan 10/04/2019 tarihli ve 49 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk. E.132143)
30. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Abdi İpekçi, Cennetoğlu, Devrim, Esenlik, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Karabağlar, Kibar ve Özgür Mahalle sınırları sayısal (TUREF Koordinat Sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 05/08/2020 tarihli ve 74 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.120866)
31. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır İlçe Belediyesince, diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Atatürk, Bıyıklar, Camii, Cumhuriyet, Çamlıbel, Çenikler, Çınar, Demircilik, Dereköy, Ergenli, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, İbrahim Çavuş, Kabaağaç, Karahalilli, Karahayıt, Karapınar, Karaveliler, Kızılcaağaç, Kurt, Mektep, Mithatpaşa, Necati Uza, Orta, Sadıkpaşa, Sarıyurt, Söğütören, Turan, Yakapınar, Yeni, Yenice Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 07/08/2020 tarihli ve 119 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.137918)
32. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan; 14 Mayıs, Acarlar, Cumhuriyet, Havutçulu, Zafer ve Şirince Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 04/03/2021 tarihli ve 46 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.104527)
33. Konak Belediye Başkanlığının 10/03/2021 tarihli ve 16587 sayılı Yazısı ve eki 06/03/2021 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Huzur ve Trakya Mahallelerinde bulunan mevcut Meltem Caddesine "Hüseyin Polat" isminin eklenmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.114574)
34. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 01/12/2020 tarihli ve 1079535 sayı ile kayıtlı elektronik posta başvurusuna konu; Dikili ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, 358 no’lu Sokağın caddeye dönüştürülerek isimlendirilmesine yönelik talebin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.108052)
35. Konak Belediye Başkanlığının 10/03/2021 tarihli ve 16453 sayılı Yazısı ve eki 06/11/2020 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mersinli Mahallesinde bulunan mevcut 2816 no’lu Sokağa "Tatlı Mustafa" isminin eklenmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.114547)
36. Torbalı Belediye Başkanlığının 04/03/2021 tarihli, 2418 sayılı Yazısı ve eki 17/02/2021 tarihli, 150 sayılı Meclis Kararına konu; Tepeköy Mahallesinde bulunan mevcut 4505 no’lu Sokağın         “Tepeköy Barış Manço” olarak isimlendirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.102251)
37. Foça Belediye Meclisinin; 09/10/1987 tarihli ve 7/79 sayılı Yenifoça Meclis Kararıyla uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre açılmış olan ve Belediye Meclisimizin 11/03/2019 tarihli ve 225 sayılı Kararı ile kabul edilen, aynı bölgenin 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına göre yapılan düzenleme sonucu oluşan yeni yolların yine aynı isimler kullanılarak Eda, Doğal, Banka, Amaç, Demircan, Cesur, Arkadaş, Doğuş, Arzu, Samyeli, Simge, Deneme, Begüm, Meşe ve Aday Sokak ile Plevne ve Maliyeciler Caddesi şeklinde yeniden isimlendirilmesi ve ayrıca bu planda yol niteliğini kaybeden mevcut Erdil ve Çayır Sokak isimlerinin de iptal edilmesi taleplerinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.120200)
38. Torbalı Belediye Başkanlığı, Yazıbaşı Mahallesi, 160 ada, 10 parselde yapılacak olan KDV dahil 2.054.380,00-TL sözleşme bedelli "Kreş ve Gündüz Bakım Evi Yapılması İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep edilmiş olup; söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının  %70'i olan KDV dahil 1.438.066,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek Belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi. (Yapı İşl. Dai. Bşk.E.123054)
39. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 11288 ada, 1 ve 2 parselde yapılacak olan KDV dahil 88.948.400,00-TL sözleşme bedelli "Uzundere Rekreasyon Alanında Gençlik ve Spor Merkezi ile Çevre Düzenlenmesi Yapılması İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması amacıyla, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının  %70'i olan KDV dahil 62.263.880,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek Belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi. (Yapı İşl.Dai.Bşk.E.122593)
40. Belediyemiz yatırımı olan "Karabağlar ilçesi 5714/1 Sokak ile 3771/2 Sokak Kesişiminde Dere Üzeri Karayolu Köprüsü Yapılması" ile "Kemeraltı Altyapı-Üstyapı Ortak Projesi, 1. Etap, Yağmursuyu Terfi Merkezi ile Fevzipaşa Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesini Kapsayan (Kuşaklama Hattı) Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Yapılması İkmal İşleri" kapsamında yol güzergahlarında kalan İzmir Doğalgaz A.Ş ile Türk Telekomünikasyon A.Ş’ye ait olan hatların deplasmanları ilgili kurumlar tarafından yapılacak olup, deplasman bedellerinin ödenmesi talebinin görüşülmesi. (Fen İşl. Dai.Bşk.E.132375)
41. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilecek sosyal tesislere ait olan ve önerge ekinde yer alan tarife cetvelinin uygulanmasına yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 64 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk.E.134291)
42. Karşıyaka Belediye Meclisinin; 15/09/2020 tarihli ve 31245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İmar Planı Değişikliği ile Meydana Gelecek Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin Değerleme Raporu ve "Kıymet Takdir Komisyonu" başlıklı üçüncü bölümün 8. maddesinin 1. fıkrası kapsamında değerleme raporu hazırlayan Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş lisanslı Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarından değerleme raporu hizmeti alınabilmesi için Karşıyaka Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü bütçesinde önerge ekindeki tabloda belirtildiği şekilde düzenlenmenin yapılmasına yönelik, 01/03/2021 tarihli ve 51 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.134251)
43. Çiğli Belediye Meclisinin; 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe 14. maddesinden sonra yapılan değişiklik gereği, Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Tarife Cetveline önerge ekindeki listede yer alan Gelir Tarifelerinin eklenmesi; ayrıca 2021 Mali Yılı Tarife Cetvelinde yer alan Elektronik Haberleşme Alt Yapı Geçiş Hakkı Bedellerinin revize edilmesine yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 31 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk. E.134161)
44. Narlıdere Belediye Meclisinin; Narlıdere Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesinin bazı ödeneklerinin yıl sonuna kadar yeterli olamayacağı düşünüldüğünden, önerge ekinde ayrıntılı olarak belirtilen şekilde toplam 11.850.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 25 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.134227)
45. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun ilçesinde aktif durumdaki İZSU abonelikleri bulunan okullardan 31/12/2021 tarihine kadar Katı Atık Toplama - Taşıma Bedeli alınmamasına yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 27 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.134192)
46. Konak Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan 7. Beş Yıllık İmar Programı, Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 43/2021 sayılı Kararıyla uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.114969)
47. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 16/03/2021 tarihli ve 102225 sayılı Yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 848 ada, 28 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.110099) 
48. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 20/03/2021 tarihli ve 48970 sayılı Yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "17.00 metre genişliğindeki imar yolunda" kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Bayraklı ilçesi, Salhane Mah., 1134 ada, eski:17, yeni: 78-79 parsellerin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.121960)
49. İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanlarına ilişkin getirilmiş olan Plan Hükümlerinin uygulanması sürecinde ilçe belediyelerince yaşanan sorunların çözümü adına, İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarına ilişkin getirilen Plan Uygulama Hükümleri ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa bağlı olarak 26/04/2018 tarihli ve E.1167396 sayılı Müsteşarlık Makamının Olur’u ile tamim edilen Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatı dikkate alınarak, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının, 7.7.2. Tarım Alanı başlığı altında yer alan 7.7.2.14 ve 7.7.2.14.2 maddelerine yönelik hazırlanan Plan Uygulama Hükümleri Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.129827) 
50. İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanlarına ilişkin getirilmiş olan Plan Hükümlerinin uygulanması sürecinde ilçe belediyelerince yaşanan sorunların çözümü adına, İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarına ilişkin getirilen Plan Uygulama Hükümleri ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa bağlı olarak 26/04/2018 tarihli ve E.1167396 sayılı Müsteşarlık Makamının Olur’u ile tamim edilen Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatı dikkate alınarak, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının, 7.7.2. Tarım Alanı başlığı altında yer alan 7.7.2.14 ve 7.7.2.14.2 maddelerine yönelik hazırlanan Plan Uygulama Hükümleri Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.129775)  
51. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarına ilişkin getirilmiş olan Plan Hükümlerinin uygulanması sürecinde ilçe belediyelerince yaşanan sorunların çözümü adına, İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanlarına ilişkin getirilen Plan Uygulama Hükümleri ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa bağlı olarak 26/04/2018 tarihli ve E.1167396 sayılı Müsteşarlık Makamının Olur’u ile tamim edilen Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatı dikkate alınarak, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının 7.12. Tarım Alanları başlığı altında yer alan 7.12.15. ve 7.12.15.2. maddelerine yönelik hazırlanan Plan Uygulama Hükümleri Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.128908)  
52. Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.883 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan ve 09/02/2021-10/03/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 181 ada 26 parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararları ve imar adası formlarının yeniden düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.141784)
53. Belediye Meclisimizin 12/10/2020 tarihli ve 05.889 sayılı Kararı ile uygun görülerek 09/02/2021-10/03/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 40244 ada, 1 parselde, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Ahmet Ceyhun KARACA, Zeynelabidin POYRAZ ve Dost BENLİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.118675)  
54. Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanarak 08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; Muratbey Mahallesi, 368 ada, 7 parsel maliki Turan AKTUĞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115685)  
55. Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli ve 05.764 sayılı Kararı ile uygun görülerek  09/02/2021-10/03/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Balçova ilçesi, Çetin Emeç ve Eğitim Mahallelerinde bulunan L18a-12a (21K, 22K) paftasında, İzmir Çeşme Otobanı ile Hacı Ahmet Deresi arasında kalan bölgede hazırlanan Çamlıkküme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna   parsel malikleri vekili Av. Özgür DOĞAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.137400)
56. Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli ve 05.764 sayılı Kararı ile uygun görülerek   09/02/2021-10/03/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Balçova ilçesi, Çetin Emeç ve Eğitim Mahallelerinde bulunan L18a-12a (21K, 22K) paftasında, İzmir Çeşme Otobanı ile Hacı Ahmet Deresi arasında kalan bölgede hazırlanan Çamlıkküme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.137433)
57. Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli ve 05.764 sayılı Kararı ile uygun görülerek  09/02/2021-10/03/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Balçova ilçesi, Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde bulunan L18a-12a (21K, 22K) paftasında, İzmir Çeşme Otobanı ile Hacı Ahmet Deresi arasında kalan bölgede hazırlanan Çamlıkküme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna  Gökçe TUNÇ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.137351) 
58. Buca ilçesi, İnönü Mahallesi, 40401 ada 2 parselin ''BHA'' kullanım kararından, ''Park Alanı'' kullanım kararına, 40395 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan park alanının ''BHA'' kullanım kararına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.141741)
59. Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Belediyemizce hazırlanarak Belediye Meclisimizin 10/06/2019 tarihli, 05.447 sayılı Kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtilen hususlar ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenen ve onama süreci devam etmekte olan İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Pasaport-Gümrük Tarihi Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinde "Merkezi İş Alanı (MİA)" kullanımında olan eski Gümrük binasının bulunduğu alanın, "Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesi ile bu kapsamda yeniden düzenlenen söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile  1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.142146)
60. Belediye Meclisimizin 13/11/2020 tarihli ve 05.1013 sayılı Kararı ile uygun bulunarak İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/02/2021 tarihli ve 14061 sayılı Kararıyla; 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 834, 835, 836,  837, 838, 842, 843, 844, 845, 848, 849, 850, 851, 852 ve 3740 numaralı parsellerin yer aldığı bölgeye ilişkin,  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, plan notlarının Özel Hükümler başlıklı 1. Maddesinde yer alan hükmün, 658 sayılı İlke Kararının ç bendi doğrultusunda, “Bu alanlarda Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçebilecektir.” şeklinde düzeltildiği şekliyle yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.105948) 
61. Menderes ilçesi, Gölcükler Mahallesi, L18-A-23-C pafta, 1127 ada 20 parselde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki “Meskun Konut Alanı” ve “Park” plan kararlarının , “Ticaret-Konut” , “Park” olarak belirlenmesine yönelik parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.131217)   
62. İzmir İli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında, Güney 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi kurulması amacıyla koordinatları belirlenen alanda Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisleri Alanı- Biyogaz Enerji Üretim ve iletim Tesisi Alanı) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının önerilerinin görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.137627)
63. Balçova ilçesi, İnciraltı Mahallesi, 2276 ada 24 parselin 5216 sayılı yasada tariflenen görev ve hizmetler kapsamında kullanılmak üzere "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.141855)
64. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 2021-9 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12/01/1989 tarihli ve 783 sayılı Kararı doğrultusunda tescillenen Narlıdere Şehitliği Tarihi Sit Alanının imar planlarında belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Önerisi ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.138741)
65. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tınaztepe Mahallesi, 7653 ada, 8 numaralı parselin bitişiğinde ve park alanı içinde kalan 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli taşınmaza ilişkin tescilli yapı ve koruma alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127460)  
66. Belediye Meclisinin 18/09/2020 tarihli ve 770 sayılı Kararı ile, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, L18b06a2a paftada yer alan Hacılarkırı Caddesi üzerinde park alanında belirlenen 2 (iki) adet trafo yerlerinin iptal edilerek, 1 (bir) adet trafo yerinin 19208 ada 1 parsel içerisinde belirlenen alanda yapılması kaydıyla değişiklikle uygun görülerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlçe Belediyesinde çıkarılan askı süresi içerisinde yapılan itiraz sonucu, Bornova Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarihli ve 79 sayılı Kararı ile uygun görülen Belediye Başkanlığımızca 22/10/2020 tarihinde değişiklikle onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile belirlenen trafo yerinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.139123)
67. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarihli ve 56 sayılı Kararı uygun görülen; İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda,  Gürpınar Mahallesi, 22611 ada 4 parselin Bitişik Nizam 3 kat Yapılaşma Koşullu "Resmi Kurum Alanı (Karakol)", Kazımdirik Mahallesi, 8482 ada 2 parselin Ayrık Nizam 4 Kat Yapılaşma Koşullu "Resmi Kurum Alanı (Karakol)" olarak belirlenmesi, 8482 ada 1 ve 2 parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek plan notu kararının getirilmesi ve kuzey cephesindeki yol boyu ticaret gösteriminin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.137866)
68. Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Belediyemizce hazırlanarak Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli, 05.464 sayılı Kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtilen hususlar ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenen ve onama süreci devam etmekte olan İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Pasaport-Gümrük Tarihi Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinde plan onama sınırı dışında olan eski Gümrük Binasının bulunduğu alanın, "Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesi ile bu kapsamda yeniden düzenlenen söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.142177)
69. Konak Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli ve 172/2020 sayılı Kararı uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Agora Ve Çevresi Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, Konut Alanı (K) kullanım kararında yer alan ve İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/05/2020 tarihli, 10704 sayılı Kararı doğrultusunda, 2.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak belirlenen Konak ilçesi, Yeni Mahallesi, 23M3A pafta, 390 ada 48 parselin, tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.142665)
70. Konak Belediye Meclisinin 11/03/2021 tarihli ve 62/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında, Alsancak Limanının giriş kısmından başlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda Atatürk Caddesi, güneyde Fevzipaşa Bulvarı ve Gaziler Caddesi ile sınırlanan ve Alsancak Bölgesi olarak adlandırılan alanda belirlenen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.135790)
71. Konak Belediye Meclisinin 11/03/2021 tarihli ve 61/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında, batıda Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi, kuzeyde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, doğuda Kemeraltı Sit Alanı, güneyde İnönü, Halide Edip Adıvar, Yeşillik ve Eşrefpaşa Caddeleri ile sınırlanan ve Hatay Bölgesi olarak adlandırılan alanda belirlenen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.136020)
72. Konak Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 206/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Umurbey Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park ve Yol kullanımında kalan 3535 ada, 10 parsel ile 3535 ada, 8 parselin bir kısmının "Cami" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.118143)  
73. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.720 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 03/12/2020-01/01/2021 tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar içerisinden Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 72458193/35 sayılı Kararı ile kısmen uygun bulunan hususlar ile ilgili olarak hazırlanan, 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.137032)
74. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 72458193/29 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç, kat adedi ve bina yüksekliği belirtilmeyen ya da serbest olarak belirtilen imar adalarında bina yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.136943)
75. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 168 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atakent ve Bostanlı Mahalleleri sınırları içerisinde T. Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi 1/2000 ölçekli Kısmi İmar Planı ile kitle ölçüleri belirlenen 3. ve 5. Etaplara ilişkin kısmının yerleşik dokunun yeşil alan ve yapı yoğunluğu dengesi ile mevcut yapılaşma haklarının korunması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.124984)   
76. Karşıyaka Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 183 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atakent ve Bostanlı Mahalleleri sınırları içerisinde T. Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanı Konutları Sitesi 1/2000 ölçekli Kısmi İmar Planı ile kitle ölçüleri belirlenen ve 1. Etap Konutları olarak bilinen bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123839)   
77. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 166 sayılı Kararı ile uygun görülen; Latife Hanım Mahallesi, 1/1000 ölçekli Küçük Sanatlar Alanı 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.136460)
78.  Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 167 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zübeyde Hanım Mahallesinde yürürlükteki imar planında Bitişik Nizam-3 Kat Yapı Nizamı olarak teşekkül etmiş yapı adalarında uygulamada yaşanan sorunları ve donatı alanlarındaki eksiklikleri gidermek amacıyla 2.3 ha alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.137503) 
79. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, 2021/14 No’lu UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen; Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, Girne Bulvarı, Pazar Yeri ile Şehit Erhan Vuruşkan Parkı Yaya Üst Geçidi Düzenleme Projesi’nin, imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.118707)   
80. Menemen ilçesi, Kasımpaşa Mahallesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığının 17/03/2021 tarihli, 90907 sayılı Yazısı ile talep edilen ve UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen Menemen Garajı Güneyi 1043 Sokak ile İnkilap Caddesi Kesişimi Yaya Üst Geçidi Düzenleme Projesinin, imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.136211)
81. Menemen ilçesi, Zeytinlik Mahallesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığının 25/11/2020 tarihli, 260521 sayılı Yazısı ile talep edilen ve UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen Çanakkale Asfaltı Üzeri Haldun Koşay Anadolu Lisesi Yol Ayrımında Yaya Üst Geçidi Düzenleme Projesinin, imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.135779)
82. Menderes Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 45 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gölcükler Mahallesi, 1127 ada, 20 Parselde "Ticaret-Konut", "Park" ve "Trafo" plan kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.103494)   
83. Urla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Belediyemize iletilen; 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarına "Uygulamada plan kararı ile kadastral durum arasındaki 3 metreye kadar olan kaymalar tecvizi hataya girer ve kadastral istikameti esas alınabilir." maddesinin ilave edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.120945)   
 84. Urla Belediye Başkanlığının 02/03/2021 tarihli ve 06-5585 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen, Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.893 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri Arası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının plan gösteriminde "Gelişme Konut Alanları"nda yer alan  "Yençok: 6.80 m" ibaresinin plan genelinde ve plan raporunda olduğu şekliyle "Yençok: 2 kat" olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.133575)
85. Urla Belediye Başkanlığının 02/03/2021 tarihli ve 06-5567 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.893 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri Arası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin alınan Kararlar ile uygun görülenler kapsamında hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.133516) 
86. Selçuk Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 45 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Cumhuriyet Mahallesi, 3041 ada, 1 parselde yer alan “Ortaokul Alanı”nın yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.130919)   
87. Kınık Belediye Meclisinin 04/10/2019 tarihli ve 8/31 sayılı Kararı ile uygun görülen; Poyracık Mahallesi 30K-ID plan paftasında, "Belediye Rekreasyon Alanı, Park, Otopark ve Yaya Yollarının" yeniden düzenlenerek "Rekreasyon Alanı ve Genel Otopark" belirlenmesi ve Konut alanının S-2 yapı nizamının A-2 olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.118427)   
88. Kınık Belediye Meclisinin 06/01/2021 tarihli ve 1/8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Poyracık Mahallesi 30K-IC ve 30K-ID plan paftalarında 4808 parsel ve çevresinde dere ıslah hattı ile imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116989)   
89. Konak Belediye Meclisinin 04/0/2021 tarihli ve 09/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1.Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, Konut Alanı (Zemin Kat Tercihli Ticaret) (K-F), kullanım kararında yer alan ve İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/08/2019 tarihli, 9542 sayılı Kararı doğrultusunda, 2.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak belirlenen, Konak ilçesi, Etiler Mahallesi, 23M2C pafta, 1526 ada 5 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.142642)
90. Konak Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 192/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, 5 kat yapılaşma koşullu, Büro Alanları (T-O5), kullanım kararında yer alan ve İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/01/2020 tarih, 10231 sayılı Kararı doğrultusunda, 1.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak belirlenen Konak ilçesi, Konak Mahallesi, 214 ada 1 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 Ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.142695)
91. Karabağlar İlçesinde, Kavacık ve Tırazlı Mahallelerinin "Kırsal Mahalle" olarak kabul edilmesine ilişkin Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 26/2021 sayılı Kararının görüşülmesi.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.137430)
92. Ödemiş İlçesinde belirlenen 74 adet mahallenin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine ilişkin Ödemiş Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 29 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.137205)
93. Tire İlçesinde, belirlenen 66 adet Mahallenin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine ilişkin Tire Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 2021-21 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.137174)
94. Kiraz İlçesinde belirlenen 52 adet mahallenin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine ilişkin, Kiraz Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli ve 23 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.138492)
95. Bayındır İlçesinde tespiti yapılan İbrahim Çavuş ve Yakacık Mahallelerinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine ilişkin Bayındır Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 2021/76 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.142632)
96. Selçuk ilçesinde, Zeytinköy, Barutçu, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu ve Şirince Mahalleleri sınırları içindeki tespiti yapılan alanların Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine ilişkin Selçuk Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli 2021-0029 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.138404)
97. Foça İlçesinde, Kocamehmetler, Ilıpınar, Yeniköy ve Kozbeyli Mahalle sınırları içindeki tespiti yapılan alanların Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine ilişkin Foça Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarihli ve 20 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.123921)
98. Kınık İlçesinde tespiti yapılan 29 adet mahallenin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine ilişkin Kınık Belediye Meclisinin 03/03/2021 tarihli ve 3/18 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.139187)
99. Beydağ İlçesinde tespiti yapılan 21 adet mahallenin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine ilişkin Beydağ Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 13 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.142483)
100. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZBETON A.Ş.'nin 29/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 486.550.000,00-TL'den 50.000.000,00-TL artırılarak 536.550.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZBETON A.Ş. (içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,013'üne tekabül eden) 6.500,00-TL'lık rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.15217/E.143601)

XIII. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Küresel ısınma ve iklim değişikliğini, yağış mevsimi kurak geçen bir coğrafya olarak bütün Türkiye bilfiil tecrübe etmekte olup, su kıtlığına ve iklim değişikliğine bağlı sorunlara karşı önergede yer alan maddeler doğrultusunda gereğinin yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet Komisyonlarınca “Önerge konusu olan maddelerin Belediyemizin ilgili birimlerince incelenip bir plan dâhilinde değerlendirilmesi” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca, “08/02/2021 tarihli ve 4 sayılı, Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Önlenmesi ve Uyumu konuları içeriğindeki önerge komisyonumuz tarafından incelenmiş olup; yapılan önerilerin, İzmir Büyükşehir Belediyemizin İklim Değişikliği ve Çevre Koruma, Atık Yönetimi, Park ve Bahçeler, Strateji Geliştirme, Toplum Sağlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarımız ve İZSU Genel Müdürlüğünün Strateji Geliştirme, Yatırım ve İnşaat, Projeler, Su İsale ve Dağıtım, Atık Su Arıtma, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları ile Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim Bakanlıklarının faaliyet ve sorumluluk alanlarına giren maddelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Önergenin İzmir Büyükşehir Belediyemizin ve İZSU Genel Müdürlüğünü ilgilendiren maddelerinin, kurumlarca önemsenen, faaliyet programında ve planlarında olan konular olmakla beraber konunun önemi nedeniyle ilgili daire başkanlıklarının gözden geçirmesi ve gereği için değerlendirilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN.E.47866)
2. Belediyemizin, İZVAK-İzmir Spor Kulüpleri Birliği çatısı altında yer alan ve İzmirimizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden spor kulüplerimize, kendi bölgelerinde imar ve ruhsat mevzuatına uygun akaryakıt istasyon bölgeleri tahsis edilerek işletmeler kurmalarının sağlanmasına yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman MERT.E.47911)
3. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan Depremin ardında bıraktığı yaraların sarılması ve mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi için 30 Ekim - 30 Kasım arasına denk gelen su faturalarının İZSU tarafından karşılanması ya da bir yardım kampanyası başlatılarak bölgeye destek olunması için gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Esnaf ve Meslek Odaları – Plan ve Bütçe –  Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ümit CİNGÖZ E.163965)
4. Belediyemiz ile Kahramanmaraş ili Nurhak Belediyesi arasında; Türkiye'nin iç politikaları ile uyumlu bir şekilde ulusal değişim ve gelişmelerin takip edilerek yerel yönetimler alanında dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin yurt içi proje, program ve uygulama deneyimlerini karşılıklı paylaşmak amacıyla Kardeş Kent ilişkileri kurulmasına yönelik, Kahramanmaraş ili Nurhak Belediye Meclisince alınan 05/02/2021 tarihli ve 15 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.60717)
5. “İzmir ili, Çiğli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Güneybatı Bölgesinde Oluşan Çatlak Ve Kabarmalara İlişkin Heyelan Ve Geoteknik Etüt Raporları Ve Önlemleri İçeren Uygulama Projelerinin Hazırlanması İle Yapıma Esas İhale Dökümanlarının Oluşturulması İşi'nin" Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Ana Bilim Dalı ve Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından yapılması ve İdaremize sunulması hedeflenmiş olup; çalışmanın “Ortak Hizmet Projesi” kapsamında gerçekleştirilmesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.91165) 
6. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibarıyla İlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Ödemiş İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Akıncılar, Anafartalar, Artıcak, Atatürk, Bademli, Bayırlı, Bebekler, Bengisu, Beyazıtlar, Birgi, Bozcayaka, Bülbüller, Büyükavulcuk, Cumhuriyet, Çağlayan, Çamyayla, Çayır, Çobanlar, Demircili, Demirdere, Dereuzunyer, Dolaylar, Emmioğlu, Ertuğrul, Gerçekli, Gereli, Gölcük, Günlüce, Hacıhasan, Horzum, Hürriyet, Işık, İnönü, Karadoğan, Kaymakçı, Kemenler, Kemer, Kışla, Kızılca, Konaklı, Köseler, Kurucuova, Kuvvetli, Küçükavulcuk, Mescitli, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Mursallı, Ocaklı, Oğuzlar, Ortaköy, Ovacık, Ovakent, Pirinççi, Sekiköy, Suçıktı, Süleyman Demirel, Şirinköy, Tekke, Tosunlar, Türkmen, Türkönü, Umurbey, Üç Eylül, Üçkonak, Üzümlü, Yeniceköy, Yeniköy, Yolüstü ve Zafer Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları, Ödemiş Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 18 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.76212)
7. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibarıyla İlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Tire İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan 4 Eylül, Adnan Menderes, Akçaşehir, Akmescit, Akyurt, Alacalı, Alaylı, Armutlu, Atatürk, Bahariye, Başköy, Boynuyoğun, Büyükkale, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü, Cambazlı, Cumhuriyet, Çayırlı, Çeriközü, Çiniyeri, Çobanköy, Çukurköy, Dağdere, Dallık, Dere, Dereli, Dibekçi, Duatepe, Dumlupınar, Dündarlı, Ertuğrul, Fatih, Gökçen, Hisarlık, Hürriyet, Işıklı, İhsaniye, İpekçiler, İstiklal, Kaplan, Karaca Ali, Ketenci, Kireli, Kurşak, Kurtuluş, Küçükburun Küçükkale, Küçükkemerdere, Küçükkömürcü, Kürdüllü, Mehmetler, Musalar, Ortaköy, Osmancık, Paşa, Peşrefli, Saruhanlı, Somak, Topalak, Toparlar, Turan, Turgutlu, Üzümler, Yamandere, Yemişler, Yeni ve Yenioba Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları, Tire Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 12 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda  oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.75635)
8. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibarıyla İlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Kiraz İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Ahmetler, Akpınar, Altınoluk, Avunduruk, Aydoğdu, Bahçearası, Başaran, Ceritler, Cevizli, Cumhuriyet, Çanakçı, Çatak, Çayağzı, Çömlekçi, Doğancılar, Emenler, Hisar, İğdeli, İstiklal, Kaleköy, Karabağ, Karabulu, Karaburç, Kibar, Olgunlar, Ovacık, Ören, Örencik, Pınarbaşı, Saçlı, Sarıkaya, Sarısu, Sırımlı, Solaklar, Suludere, Şemsiler, Taşlıyatak, Tekbıçaklar, Tumbullar, Umurcalı, Umurlu, Uzunköy, Veliler, Yeni ve Yeniköy Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları, Kiraz Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 15 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.66012)
9. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibarıyla İlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Çeşme İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan 16 Eylül, Altınkum, Altınyunus, Ardıç, Boyalık, Celal Bayar, Cumhuriyet, Çakabey, Çiftlik, Dalyan, Fahrettinpaşa, Ilıca, İsmet İnönü, Musalla, Ovacık, Reisdere, Sakarya, Şehit Mehmet, Şifne, Üniversite ve Yalı Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlemiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına ilişkin, Çeşme Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarihli ve 2-17 sayılı Kararı  (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.60172)
10. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibarıyla İlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda, Foça İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Atatürk, Fatih, Fevzi Çakmak, Fevzipaşa, Hacıveli, İsmetpaşa, Koca Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk ve Yeniköy Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları, Foça Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarihli ve 56 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.75278)
11. Nihal Gül Arnoczky tarafından Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine (HİM) elektronik posta yolu ile yapılan 08/12/2020 tarihli başvuruya konu; Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesinde bulunan mevcut Dr. Mehmet Ziyaettin Ertemer Sokağın isminin, Dr. Ertemer olarak değiştirilmesi talebinin, “Meclisimizin genel teamülü, Karşıyaka Belediyesinden edinilen bilgi, yöre halkının öneri ismi telaffuz ve tanınır şekli dikkate alınarak önergede zikredilen ismin ‘Dr. Ziya Ertemer’ olarak değiştirilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.47677)
12. Kiraz Belediye Başkanlığının 25/11/2020 tarihli ve 4994 sayılı Yazısı eki 06/11/2020 tarihli ve 122 sayılı Meclis Kararına konu; İstiklal Mahallesinde bulunan 3. Güneş Sokaktan doğu istikametine, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Beyazıt Sokağın kesişimine kadar olan ve zeminde yeni açılan sokak niteliğindeki yola "Şehit Emre Okan", yine 3. Güneş Sokaktan güney istikametine, Şükrü Hoca Sokağa kadar olan ve zeminde yeni açılan sokak niteliğindeki yola ise "Şehit Eren Bülbül" isimlerinin verilmesi talebinin, “Öneri ismin değişiklik içermediği, yeni açılan bir sokak ismi olarak önerildiği gözetilerek” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.91142)
13. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 20/08/2020 tarihli ve 765259 sayı ile kayıtlı başvuruda özetle; Karşıyaka ilçesi, Demirköprü, Goncalar, Dedebaşı, Fikri Altay, Şemikler Mahallerinin ortak bulvarı olan mevcut Ordu Bulvarı isminin "Mustafa Necati" olarak değiştirilmesi ve ayrıca Tersane, Yalı, Bahriye Üçok, Tuna, Şemikler, Aksoy, Donanmacı, Goncalar, Bostanlı, Bahariye, Demirköprü, Bahçelievler, Alaybey ve Nergiz Mahallerinin ortak sokağı olan 1671 no’lu Sokağın ve Donanmacı, Bostanlı ve Aksoy Mahallelerinin ortak sokağı olan 1735 no’lu Sokağın da Behiç Erkin, İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel ve Reşat Çiğiltepe isimleri ile değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita Cbs Dai.Bşk.E.89564)
14. Aziz HASANOĞLU tarafından Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine (HİM) elektronik posta yolu ile yapılan 11/12/2020 tarihli başvurusuna konu; Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan mevcut “7455/1 Sokağın” isminin ‘‘Cihangir Berker'' olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.53995)
15. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 26/06/2020 tarihli ve 651263 sayı ile kayıtlı telefon başvurusuna konu; Menderes ilçesi, Orta Mahallesinde bulunan mevcut 1046 no’lu Sokağın “Mustafa Necati”, yine aynı mahallede bulunan Orta Mahalle Sevgi Yolu Sokağı isminin ise “Metin Oktay Sevgi Yolu” olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.84831)
16. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü arasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla her iki Kurumun sahip oldukları telsiz röle istasyonlarında bulunan telsiz anten kulelerinin ihtiyaç halinde karşılıklı olarak kullandırılması, kamu yararının sağlanmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile T.C. İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.38761)
17. Mülkiyeti Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret (TARKEM) Anonim Şirketine ait Konak ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 204 ada, 45 parselde kayıtlı ve Havra Sokağı, 937 Sokak cepheli konumuyla bölgenin ticari ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacak olan Albayrak Pasajına ait müracaatla hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TARKEM arasında imzalanmak üzere hazırlanan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kent Tar. ve Tan. Dai.Bşk.E.96281)
18. Ödemiş Mursallı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacının karşılanması belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 05.122 sayılı Kararı ile onaylanmış, ancak 06/09/2020 tarihinde Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Kooperatif Başkanı değiştiğinden ve söz konusu Meclis Kararı daha sonraki bir tarihte alındığından, Protokol’ün revize edilmesine duyulan ihtiyaca yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Mursallı Halkapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.91311)
19. 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği ile İlçe Belediyelerine altyapı çalışmaları için verilen kazı ruhsatı verme yetkisinin, Balçova, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Menemen, Çeşme, Tire, Foça, Karaburun Belediyelerinin talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğüne devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.81840)
20. Karaburun Belediye Meclisinin 02/10/2020 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile kabul edilen; ''2021 Mali Yılına ait Tarifeler Listesi ve Tembihname''nin ''İmar Hizmetleri'' başlığı ''Ücrete Tabi İşler'' alt başlığı altındaki ''Proje İnceleme ve Onay Ücreti'' bölümünde ''Güneş Enerji Santralleri (Proje Alanı esas alınarak)''nden sonra gelmek üzere, 1) Peyzaj Projeleri (Konutlarda) parsel alanı minimum 1500 m²…1.00 m², 2) Ticari alanlarda (parsel alanı) 1,50 TL/m² olarak belirlenmesine yönelik, Karaburun Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 21 sayılı Kararının “Karaburun Belediyesi Meclis Kararının Peyzaj Projeleri (Konutlarda) parsel alanı minimum 100-TL/m² olarak belirlenmesi” şeklinde değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.72999)
21. Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarımızca, "İzmir İli Toprak Verimliliği Belirleme Projesi" ile İzmir İli sınırları içerisinde ve tüm ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2013/1 Genelgesi kapsamında; Kırkağaç İlçesinin her mahalle ve bu mahallelere ait her mevkisinden birer toprak numunesi alarak, Belediyemiz bünyesinde bulunan Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı tarafından ücretsiz olarak analizlerinin yapılması talep edilmiş olup, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığının talebi ile birlikte, diğer illerden gelebilecek olan toprak analizleri ile ilgili taleplerin, Belediyemize ait Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarının kapasitesi ve gücü ölçeğinde yapılabilmesinin; Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarınca “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarının kapasitesine uygun ve İzmir ilinden gelecek talepleri engellemeyecek şekilde uygulanması” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.87934)
22. Bornova Belediye Meclisinin; mülkiyeti Bornova Belediyesine ait olan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Pandemi başlangıç tarihi olan 19/03/2020 tarihinden başlamak üzere, Pandemi bitiş tarihine kadar (yine Resmi merciler tarafından yayımlanacak Pandemi döneminin bitiş tarihi göz önünde bulundurulmak üzere) oynanan maçlara ilişkin olarak Spor Kulüplerinden (yazılı müracaatlarına istinaden) kira alacaklarımıza indirim veya erteleme yönünde karar alınması hakkında konu görüşülmüş olup; 19 Mart-31 Aralık 2020 dönemlerinde Spor Kulüplerinin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanan ve tahakkuk eden kira alacaklarının %90 alınmaması (silinmesi), %10 alınması (tahakkuk eden kira alacaklarına karşın tahakkuk eden gecikmelerin silinmesi) 2021 yılı için tahakkuk edecek ücretler için, 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinin önergedeki şekliyle (yine Resmi Merciler tarafından yayımlanacak Pandemi döneminin bitiş tarihine kadar) uygulanmak üzere değiştirilmesine yönelik, 04/02/2021 tarihli ve 53 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.86079)
23. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı Belediyesinin 2021 Mali Yılında uygulanacak Güneş Enerji Projelerine İlişkin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hususları gereğince kamu yararı gözetilerek belli bir alanın üzerinden gelen taleplerin değerlendirilmesinde Belediye Encümeni yetkili kılındığına dair Proje Onay Ücretinin, önerge eki tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 17/02/2021 tarihli ve 153 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.86649)
24. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı Belediyesi 2021 Mali Yılında uygulanacak Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarifesi Ücretlerinin, önerge eki tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 17/02/2021 tarihli ve 152 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.85981)
25. Menderes Belediye Meclisinin; Pandemi nedeniyle Genelgeyle zorunlu olarak kapalı tutulan Menderes Belediyesi sınırları dâhilindeki iş yerlerinden kapalı oldukları süre boyunca Katı Atık Bedelinin %50'sinin alınmamasına yönelik, 05/02/2021 tarihli ve 46 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.54851)
26. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesi kayıtlarında mevcut olarak bulunan,  Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılmakta olan, Paletli Ekskavatör için saat ücretinin 500,00-TL + KDV, yeni alınan Mini Ekskavatör için saat ücretinin 350,00-TL + KDV olarak belirlenmesi, belirlenen ücretlerin 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmasına yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 2021/94 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.91515)
27. Bayındır Belediye Meclisinin; Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bayındır Belediyesi sorumluluğundaki ve ilçe sınırları içindeki sokaklarda özel ve resmi kuruluşlarca yapılacak veya yaptırılacak her türlü altyapı kazıları için ilgilisince kazı ruhsatı müracaatlarının Bayındır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce değerlendirilmek üzere hazırlanan, Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsatı Çalışma ve Usulleri Yönetmeliği ve birim fiyat cetvelinin, önerge ekindeki listede belirtildiği şekilde aynen kabul edilmesi, Yönetmeliğin Bayındır Belediyesi web sayfasında yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulması ve birim fiyat cetvelinin de 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmasına yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 2021/97 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.93479)
28. Foça Belediye Meclisinin; Foça Belediyesinin 23/10/2020 tarihli ve 160 sayılı Meclis Kararında Çocukevi aylık ücretlerinin, tarifeye yazımında maddi hata yapıldığı fark edilmiş olup, “Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan 18/01/2020 tarihli ve 31012 sayılı, 2020-1 no’lu Tebliğinin 8. ve 9. maddeleri göz önünde bulundurularak söz konusu karardaki, 1) Belediye Personeli için: 650,00-TL, 2) Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020-1 no’lu Tebliğinin 9. maddesi uyarınca, Belediye ve Kamu Personeli dışında yararlanacaklara yukarıdaki tarifenin en az %50 fazlası uygulanır: 975,00-TL” şeklinde düzeltilmesi hususuna yönelik, 07/01/2021 tarihli ve 14 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.72100)
29. Foça Belediye Meclisinin; Pandemi dolayısıyla 2020 Mali Yılı Tarifelerinde belirtilen tekne bağlama ücretlerinin arttırılmaması ve 2021 Mali Yılında da önerge eki tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 04/02/2021 tarihli ve 47 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.72107)
30. “Torbalı İlçesi, Haluk Alpsu Bulvarı Yaya Üst Geçidi Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi” kapsamında proje alanında bulunan şebeke altyapısının deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.82706)
31. Belediyemiz yatırımı olan, Çiğli ilçesi, Esentepe Mahallesi 8810/1, 8050 ve 8826 Sokaklarda yol aydınlatma çalışmaları yapılacak olup, bakım, onarım ve işletmesi GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş’ye ait olan yol aydınlatma direklerinin projesine uygun olarak deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol kapsamında yer alan işlerin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin   Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.78131)
32. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünce ilimizde yaşayan lösemi tedavisi görmekte olan vatandaşlarımıza destek olabilmek adına ihtiyaç duydukları ev eşyalarının, bağışçılardan alınarak tedavi görmekte olan vatandaşlarımızın hanelerine nakil hizmetinin sağlanabilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile LÖSEV-Lösemili Çocuklar Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.60961)
33. Aliağa ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçık) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Yapı İşl. Dai.Bşk.E.55146)
34. Bayındır ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçık) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayındır Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Yapı İşl. Dai.Bşk.E.55148)
35. Beydağ, Seferihisar ve Urla İlçelerine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçık) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Beydağ, Seferihisar ve Urla Belediyeleri arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokoller”in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Yapı İşl.Dai.Bşk.E.64226)
36. İzmir Ulaşım Merkezinin (İZUM), vatandaşlarımıza sunmuş olduğu çağrı merkezi hizmetleri zorunluluk ve süreklilik arz ettiğinden, çağrı merkezi hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 36 ay süre ile “Çağrı Merkezi İşletilmesi İşi”nin hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilebilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve  Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.15191)
37. Karayolları Genel Müdürlüğünün 23/07/2019 tarihli ve 32250 sayılı Yazısı ile tarafımıza gönderilen Protokol kapsamında Belediyemize devri yapılan, Konak Tüneli İşletme Şefliği Hizmet Binası ile Konak Tünellerinin elektro-mekanik sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla “Konak Tüneli Hizmet Binası ile Konak Tünellerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması Hizmet Alımı”nın 24 ay süre ile yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.33314)
38. Belediyemiz İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğünce yapım aşaması tamamlanmış olan  “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması İşi” kapsamında, kent genelinde bulunan sinyalize kavşaklar akıllı hale getirilmiş, tüm ana arter, cadde ve bulvarlara fiber kablolar çekilmiş ve kent trafiğini yönetmek için gerekli tüm teknolojilerin montajları yapılmış olup; bu kapsamda kurulmuş olan tüm teknolojilerin, akıllı cihazların ve altyapı sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sisteminin İşletilmesi Hizmeti Alımı İşi”nin 36 ay süre ile hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.15146)
39. Belediyemiz İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğünce yapım aşaması tamamlanmış olan  “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması İşi” kapsamında kent genelinde bulunan sinyalize kavşaklar akıllı hale getirilmiş, tüm ana arter, cadde ve bulvarlara fiber kablolar çekilmiş, toplu taşıma araçlarına öncelik sistemi kurulmuş ve kent trafiğini yönetmek için gerekli tüm teknolojilerin montajları yapılmış olup, bu kapsamda kurulmuş olan, 1542 adet ESHOT Genel Müdürlüğünün işlettiği otobüslerde kullanılmak üzere, sahada kurulu diğer teknolojileri de kapsayacak şekilde 2000 adet Data Hattının “Data Kiralama Hizmeti Alımı İşi”nin 36 ay süre ile hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.77516)
40. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) tarafından yapım aşaması tamamlanmış olan, “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması İşi” kapsamında kurulan, İZUM Mobil Uygulaması ve İZUM Web Sitesinin Geliştirilmesi Hizmeti Alımına ihtiyaç duyulmakta olup; bu kapsamda kurulu bulunan tüm sistemlerin vatandaşlarımıza hizmet vermesi, Akıllı Trafik Sisteminin daha etkin şekilde kullanılabilmesi ve bu sistem aracılığıyla elde edilen verilerin kent için ulaşım planlamalarında daha etkin kullanılabilmesi amacıyla, “İZUM Mobil Uygulaması ve İZUM Web Sitesinin Geliştirilmesi Hizmet Alımı İşi”nin 36 ay süre ile hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.15791)
41. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Bütçe Gelir Tarifesinde, önergede belirtilen düzenlemelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen yeni tarifeye göre değiştirilmesi ve söz konusu Bütçe Gelir Tarifesinin altında yer alan İstasyon Başına (Yıllık) ve Small Cell İstasyonlar için İstasyon Başına (Yıllık) tablomuzun ilgili bölümüne "17/11/2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 26. maddesinin 7. Bendinde ‘'Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması hâlinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katını, diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.'' hükmünün not olarak eklenmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Fen.İşl. Dai.Bşk.E.55930)
42. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Güzelbahçe ilçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 2177 Sokakta yapılacak zemin iyileştirme ve imar planına uygun hale getirme çalışmaları kapsamında işin tamamlanması için İzmirgaz’a ait altyapıların deplase imalatı için hazırlanan Protokol imzalanmış olup; bu işlem için 5.344,00-TL bedelin ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin   Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk.E.88347)
43. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Fahrettin Altay Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No:1175 Ece Apartmanı D:21 Karabağlar ve Bostanlı Mahallesi, 2009 Sokak No:19 D:2 Karşıyaka adreslerinde bulunan taşınmazların Misafirhane olarak kullanılması ve misafirhaneler için önerge ekinde yer alan 2021 Yılı Ücret Tarifesine istinaden Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İdari İşler Şube Müdürlüğü gelir bütçesine gelir tarifelerinin eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des.Dai.Bşk.E.54937)
44. Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesine ait olan Karşıyaka ilçesi, Mavişehir Mahallesi, 2040/3 Sokak adresinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonunun etkin bir şekilde kullanılabilmesi için tesise ait VRF dış ünite, yangın pompa grubu, elektrik kablosu ve projektörlerinin bakım onarım ve yenileme işlerinde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının görevlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Yapı İşl. Dai.Bşk.E.67654)
45. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 Pazar günü "19 Mayıs Yol Koşusu" düzenlenecek olup; düzenlenecek olan 10 km'lik yol koşusunda dereceye girecek başarılı sporculara önerge ekinde detayları bulunan para ödüllerinin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü Bütçesinin (864.03.4.2.05) kodlu Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.91984)
46. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Tesis Alanı" Kullanım Kararında kalan, Tınaztepe Mahallesi, 21N3C pafta, 7323 ada, 1 parselin zemin kamulaştırılma işlemlerinin yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 04/01/2021 tarihli ve 2021/3 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.52962)
47. Bornova Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Yol ve Otopark Alan”ında kalmakta olan; Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 474 ada, 213 parselde kayıtlı 168.79 m²’lik taşınmazın kamulaştırılmasının, 2019-2023 yıllarını kapsayan 5. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 05/01/2021 tarihli ve 06 sayılı Kararıyla uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.77148)
48. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43625 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 845 ada, 34 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76997)
49. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43772 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 848 ada, 9 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76902)
50. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 08/02/2021 tarihli ve 47113 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Salhane Mahallesi, 680 ada, 11 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.52793)
51. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43704 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 793 ada, 4 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76825)
52. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 17/02/2021 tarihli ve 59255 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 848 ada, 36 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76960)
53. İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 26/06/2020 tarihli, 380 sayılı Yazısı doğrultusunda, Karabağlar İlçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, "Belediye Hizmet Alanı" kullanımında kalan 11257 ada 1 parselin bir kısmının, "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91664)
54. İzmir ili, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 25 Ö imar paftasında yer alan, 477 ada, 21 ve 22 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara ilişkin olarak parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.86042)
55. Belediye Meclisimizin 14/07/2014 tarihli ve 05.665 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 06/08/2014 tarihinde onaylanan, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8623 ada, 6 parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Yönetim Merkezleri" kullanım kararının, "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2019/389 esasına kayden açılan davada, 18/12/2020 tarihli, 2020/711 Esas, 2020/1026 sayılı mahkeme kararı ile davaya konu işlemin iptaline verildiğinden, 8623 ada, 6 parselin "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91642)
56. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 05.32 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında, 1. Bölge (Güney Kesimi) 1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon İmar Planı önerisinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında değişiklik gerektirecek hususlar içerdiği tespit edilmiş olup; söz konusu plan önerisi dikkate alınarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.83919)
57. Gaziemir ilçesi, Yeşil Mahallesi, 188 ada 10, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32 parseller ile 1850 ada 3, 4, 6 parselleri kapsayan alanda, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Depolama Alanı", "Park", "Otopark" ve "Taşıt Yolu" kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, parsel malikince iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Ulaşım Komisyonunca “Söz konusu parsellerde uygulaması yapılacak yapılara ilişkin ruhsat verilmesi esnasında, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden görüş alınarak ayrıntılı ‘Ulaşım Etüdü ve Trafik Etki Değerlendirme Raporu’ hazırlanması ve Ulaşım Dairesi Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir.” şeklinde plan notu eklenmesi koşuluyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.93072)
58. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli, 05.1146 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin İzmir 1. İdare Mahkemesinin 01/06/2020 tarihli, 2018/494 Esas, 2020/525 K. sayılı Kararı ile iptaline karar verildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan “Ağaçlandırılacak Alanlar” ve “Makilik Fundalık Alanlar”a yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88234)
59. Urla ilçesi, Çamlıçay Mahallesi, 3587 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım kararlarının Turizm Tesis Alanından, “Konut Alanı” ve “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.250685)
60. Çeşme Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarihli ve 2021/2-16 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/04/2008 tarihli ve 3141 sayılı Kararı ile onaylı ÖPA-3 Alanı Kentsel Tasarım Projesi doğrultusunda 25 m'lik yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Alaçatı Merkez Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.82978)
61. Çiğli Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 05.98 sayılı Kararı ile uygun görülen; Harmandalı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan, 1. Bölge (Güney Kesimi) 1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon İmar Planı önerisinin “Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 25/03/2021 tarihli ve 104707 sayılı görüş yazısı doğrultusunda plan notlarının düzenlenmesi ve 3 adet bölgesel Otopark Alanı belirlenmesi koşullarıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.69659)
62. Urla Belediye Başkanlığının 29/01/2021 tarihli ve E.2565 sayılı yazısı ve ekleri ile Belediye Başkanlığımıza iletilen; Denizli Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31/10/2019 tarihli ve 9925 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.82120)
63. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Atalan Mahallesinde, fiilen mezarlık olarak kullanılan 14 no’lu parsel ve 349 no’lu parselin bir kısmının Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92593)
64. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesinde fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan tescil harici alanda Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92866)
65. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Ödemiş ilçesi, İlkkurşun Mahallesinde, mezarlık olarak kullanılan Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki 343 no'lu parsel ile Kamu Orta Malı olarak kayıtlı 508 ve 511 parsellerin bir kısmının Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92651)
66. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Bergama ilçesi, Muratlar Mahallesinde, 107 ada 46 no’lu parselin Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92774)
67. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi, Sürmenli Mevkii, 882 ada 7 no’lu parselin Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92717)
68. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Menderes ilçesi, Görece Mahallesi, Pirce Mevkii, 807 ada 4 parsel ve 921 ada 4, 5 ve 8 parsellerin "Mezarlık Alanı" belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.87548)
69. Buca Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun görülen; 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Buca ilçe sınırları içerisinde kalan ve Hmax=Serbest olarak belirlenmiş imar adaları ile serbest yükseklik yapılaşma koşullarını sağlayan plan notlarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90766)
70. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 108/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uzundere Toplu Konut Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında konut alanlarında belirlenen "Yençok:Serbest" koşulunun, “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 6. maddesi ile 13. maddesi kapsamında 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen 8. maddesindeki "İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez." hükmü ile Geçici 20. maddesindeki hükmü uyarınca, "Yençok: 15 Kat" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.87038)
71. İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 26/06/2020 tarihli ve 380 sayılı Yazısı doğrultusunda, Karabağlar ilçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 11257 ada, 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı (Telekominikasyon Tesisi)" kullanımında kalan kısmının "Resmi Kurum Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91683)
72. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarihli ve 57 sayılı Kararı ile uygun görülen; 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Bornova ilçe bütününde İmar Planlarında bina yükseklikleri Yençok=Serbest olarak belirlenen imar adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.77601)
73. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 109/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Basınsitesi Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık Nizam 4 Kat Yapılaşma Koşullu Konut Alanı" kullanımında kalan 6446 ada, 8 parselin yapılaşma koşulları aynı kalacak şekilde "Resmi Kurum Alanı (Karakol)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.63891)
74. Belediye Meclisimizin 13/07/2020 tarihli ve 05.446 sayılı Kararı ile uygun görülerek  27/08/2020-25/09/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazın, Konak Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 203/2020 sayılı Kararı ile uygun görülmesi üzerine, Konak Belediye Başkanlığının 28/01/2021 tarihli ve 6035 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; plan paftaları, plan notları ve plan raporunda yapılan değişiklik önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85975)
75. Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun görülen;  7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Bayraklı ilçesi, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adedi ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin “Bayraklı Belediye Meclis Kararı Eki listede sehven 3979 ada olarak yazılan ifadenin, 3970 ada olarak düzeltilmesi, plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin ilçe belediyesince 01/07/2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılmasına karar verilerek” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91905)
76. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ve Org. Nafiz Gürman Mahallerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adedi ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisinin “Bayraklı Belediye Meclis Kararı Eki listedeki 25878 ada 2 parsel ile 25879 ada 1  parselin yürürlükteki plan kararları dikkate alındığında önerinin bu kısmının 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine, plan notu şeklinde iletilen kat adetlerinin ilçe belediyesince 01/07/2021 tarihine kadar imar planlarına aktarılmasına karar verilerek” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91579)
77. Çiğli Belediye Meclisinin 09/10/2020 tarihli ve 05/77 sayılı Kararı ile uygun görülen; 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç H:Serbest, Hmax: serbest ibaresinin yer aldığı imar adalarında yapı yüksekliklerinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin; “Plan Açıklama Raporunda Bölge 2 olarak tarif edilen Uğur Mumcu ve Balatçık Dağ Kesiminde H:Serbest, Hmax:Serbest yapılaşma koşullu imar adalarına getirilen 16 kat önerisinin çevre plan kararları dikkate alınarak 10 kat olarak düzenlenmesi, Plan Açıklama Raporunda Bölge 1 olarak tarif edilen Büyük Çiğli Kıyı Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına eklenen öneri 12. maddedeki “22453 ada 5 parselin yapı yüksekliği 20.08.2008 tarih 2822 sayılı ruhsatında ve 06.12.2011 tarih 6446 sayılı yapı kullanma izin belgesinde belirtilen kat yüksekliğidir.” plan notunun kaldırılması, Plan Revizyonuna konu olan imar adalarını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan notlarına “Ruhsat Aldığı Tarihte Yürürlükte Olan İmar Planı Ve Mevzuatına Göre, Belirlenen Kat Adedinin Üstünde Yapılaşmış Olan Parsellerde, Yapı Yıkılıp Yeniden Yapılıncaya Kadar Mevcut Yapı Korunacak Olup; TAKS, KAKS, Kat Adedi Ve Gabari Değişmemek Kaydıyla Tadilat Yapılabilir.” hükmünün ilave olarak eklenmesi koşullarıyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.77782)
78. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 05/186 sayılı Kararıyla uygun görülen; Bağyurdu Mahallesi, 327 ada, 1 ve 2 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Zeminaltı Otopark, Pazar Yeri, İdari, Teknik, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları yer alabilir.) olarak belirlenmesi talebine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90349)
79. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 05.187 sayılı Kararı ile uygun görülen; Armutlu Mahallesi, 375 ada, 1 parsel ve 228 ada 1 parselde yer alan "İlkokul" ve "Ortaokul" kullanımlarının yapı yaklaşma mesafelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/10/2020 tarihli ve 33555697-602.07.01-E.15073267 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90410)
80. Aliağa Belediye Meclisinin 08/09/2020 tarihli ve 156 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bozköy Mahallesi Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu önerisinin “Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 29/08/2019 tarihli ve 04/03/2021 tarihli Yazılarına istinaden; Bozköy Mahallesi 1274 ada, 1 no’lu ve 1201 ada, 2 no’lu eylemli orman parsellerinin ve Orman Alanlarının plan onama sınırı dışında bırakılması koşulu ile” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91191)
81. Aliağa Belediye Meclisinin 06/10/2020 tarihli ve 178 sayılı Kararı ile uygun görülen;Bozköy Mahallesi, 9 ada, 1 parselde, Ağaçlandırılacak Alan Plan Kararları korunarak, Mahkeme Kararı doğrultusunda imar hatlarının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.49746)
82. Menderes Belediye Meclisinin 08/01/2021 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli Mahallelerinde, 22V-4A, 22V-4C, 22Ü-2A, 22Ü-3B, 23U-2B, 24U-3D, 25T-3C, L18D-24C-1B ve M18A-04B-4A paftalarında 11 adet “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.69394)
83. Tire Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 2021-13 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi, 1691 ada, 1 ve 6 parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.79659)
84. Urla Belediye Başkanlığının 08/12/2020 tarihli ve E.30862 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Yelaltı Mahallesi, 3185 ada, 1 parselde (eski 650 ada, 33 parsel) yer alan imar planı onama sınırının, yapılan kadastro yenilemesi kapsamında, taşınmazın kuzeyinde yer alan ve 3185 ada, 30 parsele (eski 650 ada 25 parsel) dahil edilen kısmın onama sınırı dışında kalacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89620)
85. Narlıdere Belediye Meclisinin; 01/12/2020 tarihli ve 2020-108 sayılı Kararı ile uygun görülen; 6732 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.80976)
86. Çeşme Belediye Meclisinin 07/01/2021 tarihli ve 2021/2-16 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31/03/2006 tarihli ve 1314 sayılı Kararı ile onaylı, 1/1000 ölçekli Alaçatı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde “Özel Proje Alanı-3(ÖPA-3)” alanında kalan, 421 ada, 10-11-12 parseller ile 3179 ada, 1-2-3-5 parsellere ilişkin, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/04/2008 tarihli ve 3141 sayılı Kararı ile onaylı kentsel tasarım projeleri doğrultusunda, ÖPA-3 alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Alaçatı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.82034)
87. Çeşme Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarihli ve 2021/3-26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya, Dalyan, Musalla, İnönü, Reisdere Mahallelerinde 7 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76807)
88. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; 02/12/2020 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun görülen; 7221 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 6. maddesi ile 13. maddesi kapsamında 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen 8. maddesindeki “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez.” hükmü ile Geçici 20. maddesindeki hükmü uyarınca; Yelki Mahallesi, 2188 ada 1 parsel, 2193 ada 1, 2 ve 3 parsel, 2293 ada 1 parsele ilişkin olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.80990)
89. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk, Yelki ve Mustafa Kemal Paşa Mahallelerinde 4 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76544)
90. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli ve 50 sayılı Kararı ile uygun görülen; 7221 sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 6. maddesi ile 13. maddesi kapsamında 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen 8. maddesindeki “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez.” hükmü ile Geçici 20. maddesindeki hükmü uyarınca hazırlanan; Yalı ve Siteler Mahallelerine yönelik olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76836)
91. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 140/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, kısmen 2 Kat Yapılaşma Koşullu, Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M2), kısmen de cami Kullanım Kararında yer alan; Tan Mahallesi, 23M3D pafta, 118 ada, 5 parselin, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/06/2019 tarihli, 9438 sayılı Kararı doğrultusunda, tescil gösteriminin kaldırılması ve söz konusu parselin çevresinde bulunan parsellerin ada içi fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89764)
92. Buca Belediye Meclisinin; Yenigün Mahallesi, 220/21 ve 220/33 Sokaklar ile Bucakoop Mahallesi, 265/2 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer almasının uygun görüldüğüne ilişkin alınan, 04/02/2021 tarihli ve 31 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88415) 
93. Menderes Belediye Meclisinin; Gölcükler, Kemalpaşa, Kasımpaşa, Mithatpaşa, Cüneytbey, Altıntepe, Barbaros ve Gazipaşa Mahallelerinde belirlenen cadde ve sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 08/01/2021 tarihli ve 11 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.69792)
94. Dikili Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen; 01/08/2012 tarihli ve 60 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararına konu Dikili Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan “Dikili Belediyesi sorumluluk sahası içinde Taks/Kaks oranı verilmiş ayrık yapı nizamına tabi konut adalarındaki Kaks oranını aşmamak üzere, imar planındaki ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki bahçe mesafeleri ile kat yüksekliği koşullarına uyulmak kaydı ile planda öngörülen kat adedinden daha az katlı yapı yapılabilecektir. Ancak TAKS (Taban alanı katsayısı) hiçbir şekilde %40' ı aşamayacaktır.” hükmünün Dikili ilçe bütününde uygulanabilmesi için iletilen plan notu önerisinin; “‘Dikili ilçesi sınırları içinde, TAKS/KAKS oranı verilmiş ayrık nizam olarak belirlenmiş konut adalarında, imar planında ve yürürlükte bulunan imar yönetmeliğinde öngörülen bahçe mesafeleri, kat yüksekliği veya buna göre belirlenen bina yüksekliğine göre düzenleme yapılması kaydıyla planda öngörülenden daha az katlı yapı yapılabilecektir. Ancak tek katlı yapı yapılmak istenmesi halinde plandaki KAKS oranı %40’ın altında belirlenen yapı adaları için TAKS hiçbir şekilde KAKS oranını aşmayacaktır, KAKS oranının %40’ın üzerinde olması durumunda ise TAKS hiçbir şekilde %40’ı aşmayacaktır. Daha az katlı yapılmak üzere yapı ruhsatı düzenlenen parsellerde kat ilavesi yapılmasına izin verilmez.’” şeklinde düzeltilmesi kaydıyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.49559)
95. İlimizde yaşamakta olan başta Suriyeli göçmenler olmak üzere tüm göçmenlerin ekonomik, sağlık, barınma, eğitim ve istihdam sorunlarının araştırılması, toplumumuza entegrasyon çalışmalarının yapılması ve çözüm konusunda projeler oluşturulmasının gerekliliğine yönelik Yazılı Önergenin; “İlgili Daire Başkanlıklarımızca gerekli çalışmaların yapılması” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Göç ve Uyum - Hukuk Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Rıza KÖÇER, Ali GÜL, İbrahim ÖZKARA, Hüsniye YILDIRIM, Yahya YILDIZ, Özkan YILDIZ.E.88925)
96. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC- International Finance Corporation) arasında gerçekleşen danışmanlık süreci sonunda hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Açık Veri Stratejisi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Kent Konseyi – Engelsiz İzmir – Aile ve Çocuk – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.66779)
XIV. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
XV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
XVI. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ                                                                                                        Mustafa Tunç SOYER
                                                                                               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı