İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

16° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği


T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-3/3                                            Toplantı Tarihi    : 13/03/2020 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                 Toplantı Saati      : 18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında yer alan uluslararası fuarlara katılım hedefi ve İzmir'in uluslararası turizm alanında tanıtılması amacıyla 3-8 Mart 2020 tarihlerinde katılım sağlanması planlanan "ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın ileri bir tarihe ertelenmesine karşın 4-5 Mart 2020 tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde yatırımcılar ve Avrupa Birliği Bakanı Michael ROHT ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER önderliğinde bir heyet daha önce planlanan toplantıları gerçekleştirip ikili görüşmeler yapmıştır. Ayrıca 6-7 Mart 2020 tarihlerinde İspanya'nın Valencia kentinde, Valencia Belediye Başkanı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER önderliğinde bir heyet toplantılar gerçekleştirip görüşmelerde bulunmuşlardır. Söz konusu tarihlerde gerçekleştirilen ziyaretlerde Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünde Sözleşmeli Tekniker kadrosunda görevli Yener CEYLAN (Sicil No:31612) görevlendirilmiştir. Yapılan seyahatlere ait ulaşım (hava yolu ile) giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri, seyahat sağlık sigortaları, müze giriş ücretleri ve tüm yasal giderleri (pasaport harcı, alan vergisi, yurt dışı çıkış harçları vb.) Turizm Şube Müdürlüğünün 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Kalemlerinden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Dış İlş. ve Tur. Dai. Bşk.E.68353)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Batı Asya ve Orta Doğu Teşkilatı (UCLG-MEWA), Avrupa Kentler Ağı (Eurocities), Akdeniz Kentler Ağı (Medcities), İslam Başkentler ve Kentler Teşkilatı (OICC), Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gibi birçok uluslararası kuruluşun üyesi ve bunların bir kısmının da yönetim kurulu üyesi, bununla birlikte, kentimiz dünyanın birçok ülkesindeki kent ile kardeş kent ilişkilerine sahip ve uluslararası prestiji yüksek olan Belediyemiz yukarıda bahsi geçen kuruluşlar ve kardeş kentler dışında da her yıl onlarca etkinliğe katılımcı olarak davet edilmekte olup, bu kapsamda, söz konusu üyesi bulunduğumuz kuruluşlar, kardeş kentler ve bunların dışındaki kuruluş ve kentler tarafından gerçekleştirilen etkinliklere katılım sağlamak, yanı sıra kentimizin turistik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere uluslararası temas ve girişimlerde bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin Belediyemizi temsilen sıklıkla yurt dışına çıkış yapması gerektiğinden ekli listede sunulan ülkelere giriş yapabilmesi için 01.04.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere hizmet pasaportu alabilmesi hususunun görüşülmesi. (Dış İlş. ve Tur. Dai. Bşk.E.69212)
2. Belediye Meclisimizin 14/02/2020 tarihli ve 05.207 sayılı Kararında "154 ada, 1, 13, 14 parseller" şeklinde olması gereken ifade sehven "154 ada, 1, 13, 14 parseller ve 156 ada, 21 ve 22 parseller" şeklinde yazılmış olup, söz konusu Kararda "154 ada, 1, 13, 14 parseller ve 156 ada, 21 ve 22 parseller" ifadesinin "154 ada, 1, 13, 14 parseller" olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68975)
3. Belediye Meclisimizin 14/02/2020 tarihli ve 05.216 sayılı Kararında "154 ada, 1, 13, 14 parseller" şeklinde olması gereken ifade sehven "154 ada, 1, 13, 14 parseller ve 156 ada, 21 ve 22 parseller" şeklinde yazılmış olup, söz konusu kararda "154 ada, 1, 13, 14 parseller ve 156 ada, 21 ve 22 parseller" ifadesinin "154 ada, 1, 13, 14 parseller" olarak düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68977)
4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/12/2019 tarihli ve E.317000 sayılı Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 10/02/2020 tarihli ve 301.145 sayılı Karar Tutanağında Gaziemir Belediyesinin 2019-2024 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programı, sehven V. Beş Yıllık İmar Programı şeklinde yazılmış olup, söz konusu kararda "V. Beş Yıllık İmar Programı" ifadesinin, "VI. Beş Yıllık İmar Programı" olarak düzeltilerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68981)
5. İzmir'in girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilik alanında eğitimlerin verilmesi ve girişimci gençlere yönelik ortak çalışma alanı sağlanmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Girişimcilik Merkezi ve Programı oluşturulması öngörülmekte olup, bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Dış İlş. ve Tur. Dai. Bşk.E.69213)
6. S.S. Bıçakçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan, 50 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Bıçakçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.68982)
7. S.S. Göbeller Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan, 61 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (3000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Göbeller Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.68983)
8. Kınık S.S. Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, "İzmir ilinde üreticilerin ürünlerine katma değer kazandırmak amacıyla üretici örgütleriyle İşleme, Boylama, Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi'' kapsamında, tarımda makineleşmenin arttırılması çalışmalarına destek olmak ve küçük üreticilerin desteklenmesine ilişkin faaliyette bulunulması ve hizmet verilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kınık S.S. Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.70216)
9. Ödemiş S.S Demircili Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, "İzmir ilinde üreticilerin ürünlerine katma değer kazandırmak amacıyla, üretici örgütleriyle İşleme, Boylama, Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi'' kapsamında, Ödemiş ilçesi kırsalında ürün işlenmesi geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarına destek olmak, küçük üreticileri desteklemek ve özellikle karakılçık buğdayının geleneksel metodlar kullanılarak un haline getirilmesi ve yaygınlaştırmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Ödemiş S.S. Demircili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.70217)
10. Bergama ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde, mahalle sakinleri tarafından taziye yemeklerinin verilmesi, düğün ve nişan gibi ortak etkinliklerde kullanılmak üzere çelik taşıyıcılı sundurma (alaçık) yapılması talebi ile sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mülkiyeti İlçe Belediyesine ait alanlara çelik taşıyıcılı sundurmaların (alaçık) Belediyemizce yapılabilmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Fen İşl. Dai.Bşk.E. 70218)
11. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğünce “T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü Yönergesi” doğrultusunda Belediyemiz I. Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşleri de alınarak hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Engelli, Sosyal Yardım, Şehit ve Gazi Dernekleri, Özel Eğitim Merkezleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar ve İzmir İli İlçe Belediyeleri arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Yemek Yardımı Protokolü”nün görüşülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk. E.70067)
12. “Meyveciliğin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında yangın hasarının olduğu mahallelerde zarar gören üreticilerimizin zeytin fidanı ve bağ çubuğu taleplerinin tamamının karşılanması, Meclisimizce alınan 13/01/2020 tarihli ve 23 sayılı Karar ile kabul edilen Meclis Kararının iptal edilerek, önerge ekindeki “Orman Yangını Hasar Miktarları Tablosu”nda belirtilen bedellerin 1000 TL ve üzerindeki zarar bedellerinin %20’sinin üreticilere ödenmesi ve bu ödemenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.70520)
13. Karabağlar ilçesi, Uzundere ve Yurdoğlu Mahallesinin bir kısmını içine alan, yaklaşık 32 ha'lık alana yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Tesis Sözleşmesi”nin görüşülmesi. (Kentsel Dönüşüm Dai. Bşk.E.68972)
14. Bayraklı Belediye Başkanlığının 26/12/2019 tarihli ve 24710 sayılı yazısı ve eki, Zeki AKDOĞAN'a ait 11/12/2019 tarihli dilekçede özetle; Osmangazi Mahallesinde bulunan mevcut 605 no’lu Sokağa “Şehit Ali AKDOĞAN” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk. E.68970)
15. Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi, 290 parsel maliklerinden Cihangir KAYNAK'ın taşınmazdaki hissesine ödenen bedelin kendi uhdelerinde bırakılmasına konu sulh teklifinin kabul edilmesi veya edilmemesi konusunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk. E.68979)
16. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Bölgesel Otopark" alanında kalmakta olan Konak ilçesi, Kasaphızır Mahallesi, 334 ada, 3, 4 ve 5 no’lu parsellerin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70213)
17. ''Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi''ne ulaşımı sağlayacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 10,00 metre genişliğindeki imar yoluna isabet eden güzergâhın kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70219)
18. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli 904 ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, 29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasındaki askıya çıkarılan Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi Makaron Mevkii, 174, 175, 176 ve 2088 numaralı parsellere ilişkin İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; Salihler Mahallesi Makaron Mevkii, 165, 167 ve 181 numaralı parsellere ilişkin parsellerin maliki Mustafa Cenap ŞİŞMANOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70214)
19. Tire Merkez Yerleşiminde kalan bölgelere ilişkin İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70065)
20. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 137 ada, 32, 34 ve 37 parseller ile 156 ada, 1965, 1967 ve 1991 parselleri kapsayan yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanın, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda "Kentsel Yerleşme Alanı" ve "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68980)
21. Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesinde, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tercihli Kullanım Alanı" olarak belirlenen bölgede kalan, 842 ada, 1 ve 2 parsellerin              "Ticaret-Turizm-Konut Alanı" ve "Park ve Yeşil Alanlar" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70066)      
22. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Dikili Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70054) 
23. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Dikili Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliği tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70053) 
24. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii, 288 numaralı parselin malikleri Ahmet Yaşar AKTAŞ ve Hüseyin KORKMAZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70059)
25. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, 1422, 1433 ve 1445 numaralı parsellerin maliki Mustafa Uğur ÖZEN vekili Mehmet MANDALI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70058)
26. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii, 326 numaralı parselin malikleri Hulusi ÖZGER, Seval PANAZ ve Meral ŞİMŞİR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70057)
27. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii, 323 numaralı parselin maliklerinden Fikriye KARAKAŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70056)
28. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna;  Kabakum Mahallesi, Bağlarcivarı Mevkii, 83 numaralı parselin maliki Dudu AĞIR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70055)
29. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan ve   29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Karamürsel Mevkii, 440 numaralı parselin maliki Ersoy DİNÇ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70052) 
30. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii, 2151 numaralı parselin maliki Efeoğlu Taç Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Akaryakıt Hayvancılık Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70051)
31. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii, 289 numaralı parselin maliki Hasan ÖZKAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70050)
32. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan ve   29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, 2222 numaralı parselin maliki Aydın ÇELEBİOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70049)
33. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Salihler Mahallesi, 340 numaralı parselin maliki Aydın ÇELEBİOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70047)
34. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Kabakum Mahallesi, 503 numaralı parselin maliklerinden Aysel İklim SAKINÇ ile vekil Veli SAKINÇ tarafından Hüseyin ALAN, Sakine DEMİRAL ve Serpil ÜN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70046)
35. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve  29/01/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi, Aktepe Mevkii, 278 ada, 1 numaralı parselin maliki S.S. Belvü Turizm Tesis Konut Yapı Kooperatifi tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70215)
36. Konak ilçe sınırları içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70062) 
37. Aliağa İlçesi Nemport Limanı Geri Sahası 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.70045)  
38. Menemen ilçesi, Türkelli Mahallesi sınırları içinde kalan "Osmanlı Mezarlığı"nın yer aldığı 517 no’lu parselin kara yolu cephesinde bulunan gömülerin bulunduğu alanı da kapsayacak şekilde imar planlarında "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesi amacı ile İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/01/2020 tarihli ve 12332 sayılı Kararı gereği yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68978)      
39. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 17 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Erzene Mahallesi, 32L IVb (26Ö IIIa) paftada, 130/2 Sokak civarında 135 ada, 193 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68968)
40. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun görülen; Naldöken Mahallesi, 1224 Sokak ile 1236 Sokak kesişiminde yer alan, yürürlükteki Uygulama İmar Planında Park Alanı, Oyun Alanı, Spor Alanı ve Yaya Yolu olarak belirlenmiş alanda, Bornova Belediyesi mülkiyetindeki 22658 ada, 2 parselin bir kısmının A-2 (Ayrık Nizam, 2 kat), KAKS:1.00 Yapılaşma Koşullu “Belediye Hizmet Alanı (Pazar Yeri ve Sosyal Kültürel Merkez)” olarak belirlenmesi ve parselin çevresi ile birlikte “Açık Spor Tesis Alanı”, “Park” ve “Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı” belirlenmesine ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.68973)
41. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bornova ilçe sınırları içerisinde ''TAKS'' tanımı ile ilgili düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.70044)
42. Konak Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 228/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.70063)
43. Gaziemir Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dokuz Eylül Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 1477 ada, 18 parselde yer alan "Trafo Alanı"nın, "TM1 Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi" kullanımındaki 1477 ada, 19 parselin doğu bölümüne kaydırılması ve 18 parselin tamamı ile 19 parselin diğer kısmının "E:1.50, Yençok:15.80 m Yapılaşma Koşullu TİCK (Ticaret – Konut Alanı)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.70060)
44. Kemalpaşa ilçesi, Bağyurdu Mahallesi, 5778 parselin "Belediye Hizmet Alanı" (Belediye hizmet tesisleri ve tarımsal amaçlı tesisler yer alabilir.) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.70064)
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Jandarma hizmetleri sınıfında görevli personelin emniyet hizmetleri sınıfı ile aynı statüde görev yapması nedeniyle, İzmir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan personelin İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmalarına yönelik Yazılı Önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonunca “Yasal düzenleme yapılmadığından yasal düzenleme tamamlandıktan sonra konu tekrar Meclisimizce değerlendirilecektir.” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına, Hukuk – Ulaşım Komisyonlarınca “4736 sayılı Kanuna aykırı olması ve bir önceki Meclis Kararında yer alan gerekçelere göre” şeklindeki görüş doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Hakan YILDIZ. E.24727)
2. Türkiye Muharip Gaziler Derneği 2. Bölge Karşıyaka Şubesinin talebi doğrultusunda; Bostanlı - Üçkuyular Hattında hizmet veren Belediyemize ait arabalı vapurlarda, araç ruhsatı kendi adına kayıtlı olmak şartıyla, gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın araçlarından ücret alınmaması veya indirimli geçiş yapılmasına yönelik önergeye konu hususun; “Hukuk Komisyonunun görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai. Bşk. E.62187)
3. Belediyemizde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine ödenmek üzere 2018 yılı için 200,00-TL ve 2019 yılı için 240,00-TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin brüt olarak belirlenmesinin “Hukuk Komisyonu görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (İnsan Kaynakları ve Eğitim. Dai. Bşk. E.54086)
4. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 45 sayılı Kararının; “Hukuk Komisyonu görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.66341)
5. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret Tarifelerine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 53 sayılı Kararının “Hukuk Komisyonu görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.54103)
6. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İşgal Ücretlerine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 50 sayılı Kararının; “Hukuk Komisyonu görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai. Bşk.E.58925)
7. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no'lu taşınmazın malikleri tarafından İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 703 ada, 84 ve 85 parseldeki Ülken İNAN'a ait 12/208 arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karşılığında toplam 45.960,13-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya ödenmemesi hususunun; “Konu ödemeyi de kapsadığından Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşü alınması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.29958)
8. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no'lu taşınmazın malikleri tarafından İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 703 ada, 84 ve 85 parseldeki Zehra Gonca BURAN'a ait 12/208 arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karşılığında toplam 45.960,13-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya ödenmemesi hususunun; “Konu ödemeyi de kapsadığından Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.29957)
9. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü tarafından 2 (iki) adet 10.000 litre taşıma kapasiteli Akaryakıt Tankerleri’nin satın alınması istenilmekte olup; söz konusu Akaryakıt Tankerlerinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğünün 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması ve T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Makine İk.Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.58928)
10. İzmir Tarih Projesi kapsamında hazırlanan, “Azizler Sokak Parkı Düzenlemesi Revize Uygulama, Ahmet Ağa Konağı ve İzmir Tarih Tasarım Atölyesi Bakım Onarım ve Tadilat, Konak İlçesi 1546 ada, 122, 123, 124 ve 129 parsellerdeki Yapıların Butik Otel Olarak Restorasyonu Projeleri”nin yenileme alanında kalması sebebiyle; İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine istinaden ihaleye çıkılabilmesi için, söz konusu projelerin, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3. maddesine ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Etüd ve Prj. Dai.Bşk.E.58907)
11. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde işletme süresi sona erecek olan, Turgut Reis Mahallesi, Şehit Nihat Bey Caddesi No: 76-76A-76/1 Konak/İZMİR adresli sosyal tesisin (Asansör Restoran) işletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye devri hususunun; “5 yıl süre ile yıllık 168.845,00-TL + KDV (hariç) bedelle Grand Plaza Gıda A.Ş.'ye devri” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.60466)
12. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde süresi sona erecek olan, Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR adresli Belediye Hizmet Binasında bulunan çay ocaklarının işletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.'ye devri hususunun; “5 yıl süre ile yıllık 9.127,00-TL (KDV hariç) bedel ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye devri” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.60464)
13. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde süresi sona erecek olan, Atakent Mahallesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:61 Karşıyaka/İZMİR adresli sosyal tesisin (Yasemin Kafe) işletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş'ye devri hususunun; “5 yıl süre ile yıllık 278.365,00-TL (KDV hariç) bedel ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye devri” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.60465)
14.  İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kesintisiz hizmet sağlanmasını teminen, sistemde yer alan ESHOT Genel Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş., METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş., İZBAN A.Ş., İZFAŞ A.Ş., İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve daha sonra sisteme entegre olacak hizmet birimlerini (İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşları, ortağı olduğu şirketleri ve diğer kamu kuruluşları ile sisteme dâhil edilebilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler) de kapsayacak şekilde süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek  üzere “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti Alımı İhalesi”nin ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler  Komisyonları Raporu. (ESHOT-Bilgi İşl. Dai.Bşk.E.2734/E.43130)
15. Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının yasal olmayan alanlara kaçak olarak dökülmesinin engellenmesi için denetim ekiplerince denetimler düzenli olarak yürütülmekte olup, döküm alanlarının sayısını arttırmak için yer tespit çalışmaları yapılmakta, tüm İlçe Belediye Başkanlıklarından kendi ilçelerinde hafriyat depolanmasına ve inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılmasına ilişkin uygun alanların bulunması ve bu alanlara ait adres/koordinat bilgilerinin ve ilçe sınırları içerisinde rekreasyon amacı ile kullanılması planlanan alanların Belediyemize bildirilmesi istenmiş olup; bu kapsamda,  2020 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf ücret tarifesinin önergede yer aldığı şekliyle belirlenmesi, ayrıca resmi kurum ve kuruluşların araçları ile kiraladıkları araçların 2020 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelinde bulunan gelir kalemlerinden muaf tutularak ücret alınmamasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe  –  Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.35387) 
16. Mülkiyeti Balçova Belediyesine ait, tapunun 253 ada, 26 parselde kayıtlı olan Korutürk Mahallesi, Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi No: 55 adresinde faaliyet gösteren Balçova Spor Kompleksi futbol sahası zemininin yenilenmesi ve tartan pist yapılması işine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Balçova Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe  –  Hukuk Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai. Bşk.E.58923)
17. S.S. Seferihisar Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi kurulması talebi doğrultusunda; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Seferihisar S.S. Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "İş Birliği Protokolü"nün “Revize edilmiş haliyle Protokol uygun bulunmuştur.” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai. Bşk. E.11967)
18. Kiraz S.S Çömlekçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda,  üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan, 91 ortağından süt toplayan kooperatifin mevcut süt soğutma tanklarının yetersiz gelmesi nedeniyle 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kiraz S.S Çömlekçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonlarınca “Revize edilmiş haliyle Protokol uygun bulunmuştur.” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.40480)
19. S.S Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gerekli olduğundan 15 ortağından süt toplayan kooperatifin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonlarınca “Revize edilmiş haliyle Protokol uygun bulunmuştur.” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.40481)
20. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliği içerisinde ilk kez 42 K, 10 K Halk Koşusu ve Çocuk Maratonu kategorilerini içeren Uluslararası Tam Maraton 12/04/2020 tarihinde gerçekleştirilecek olup; söz konusu maratonda dereceye giren sporculara verilmek üzere, önerge ekinde detayları bulunan para ödüllerinin, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.58913)
21. Belediye Meclisimizin 14/06/2019 tarihli ve 491 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen teşkilat şeması ve iş yürütümüne ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının teşkilat şemasındaki tanımı ve iş yürütümü değiştiğinden, revize edilerek yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Strateji Glş.Dai.Bşk.E.58922)
22. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 32158 ada, 20 no’lu (88,57 m²) taşınmazın Belediyemize ait 5/28 (15,82 m²) hissenin diğer hissedarlar adına hisseleri oranında satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.61250)
23. Urla Belediye Başkanlığının 18/02/2020 tarihli ve 4788 sayılı yazısı ve eki Çiğdem O'DONOGHUE'ye ait 31/01/2020 tarihli dilekçeye konu; Yenice Mahallesinde bulunan mevcut Kamanlı Sokağın isminin "Neşet KAVCIOĞLU" olarak değiştirilmesi talebinin, önceki İlke Kararları doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.60454)
24. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürlüğüne bağlı Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışma Merkezinin, Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğüne bağlanması nedeniyle; Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışma Merkezinin "Haftada İki Gün Devam Eden Üye Aylık Üyelik Aidatı'' ve ''Haftada Üç Gün Devam Eden Üye Aylık Üyelik Aidatı" gelir tarifelerinin Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğüne aktarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Toplum Sağlığı Dai. Bşk. E.46971) 
25. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 (on beş) adet Elektrikli Bisiklet satın alınması ve söz konusu Elektrikli Bisikletlerin T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Makine İkm. Bak. ve On.Dai.Bşk.E.67213)
26. Balçova Belediye Meclisinin; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda belirlenen Balçova Belediyesi 2020 Mali Yılı Periyodik Kontrol Ücretlerine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 9 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.66343)
27. Tire Belediye Meclisinin; Yıllık İlan ve Reklam Vergisinin Emlak Vergisinin Emlak Vergisi Dönemlerinde 2 eşit taksitle alınmasına yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 17 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.66338)
28. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveline yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 2020/26 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.66342)
29. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 20/26 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.58911) 
30. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Spor İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 20/24 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.58909)  
31. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Yönetim Sistem Ücret Tarifesinin, KDV dâhil önerge eki listedeki şekliyle revize edilerek, 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmasına yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 40 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.46972)
32. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 2020-0048 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai. Bşk.E.58926)
33. Çeşme Belediye Meclisinin; Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 14 adet kabinli motosiklet alınması ve söz konusu kabinli motosikletlerin T-Cetveline eklenmesine yönelik, 03/03/2020 tarihli ve 2020/3-35 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.67568)
34. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 31 sayılı Kararının Çiğli Belediyesince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar. Dai. Bşk. E.58912)
35. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Yelki Açık Alan Tezgahlarından bir defaya mahsus her bir tezgah için 2.000,00-TL tahsis ücreti alınması ve Güzelbahçe Belediyesi 2020 Mali Yılı Tarife Cetveline eklenmesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 21 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.66340)
36. Güzelbahçe Belediyesi Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesi 2020 Mali Yılı Tarife Cetvelinde kilit parke taşı bozulması/tamiratı m² birim fiyatının 50,00-TL olarak değiştirilmesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 22 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.66337)
37. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 2020-0049 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai. Bşk.E.58924)
38. Tire Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 18 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.66339)
39. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 10 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.66344)
40. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz maliki tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 869 ada, 8 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33808)
41. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 19/02/2020 tarihli ve 45124 sayılı yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Özel Proje Alanı (Açık Pazar Alanı ve Otopark)” kullanımına isabet eden Bayındır ilçesi, Cami Mahallesi, 19 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36 parseller ve 20 ada, 15, 16, 17, 18 parsellerin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58914)
42. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik açılan davalar sonucu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41218)
43. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik açılan davalar sonucu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41216)
44. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik açılan davalar sonucu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41219)
45. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.406, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline yönelik açılan davalar sonucu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.845 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41215)
46. Menderes ilçesi, Oğlananası Depolama Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Meclisimizin 13/04/2011 tarihli ve 05.325 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği kapsamında getirilen ''Depolama alanlarında, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin Tahtalı Havzası Alt Yöresi Yapılanma koşullarına göre uygulama yapılacaktır.'' plan notunun, İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planının artık yürürlükte olmaması nedeniyle ''Depolama Alanlarında 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri geçerlidir.'' şeklinde değiştirilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62847)
47. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13/02/2020 tarihli, 35855 sayılı yazısı ile; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli, 05.447 sayılı ve 10/06/2019 tarihli, 05.464 sayılı Kararları ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06/01/2020 tarihli, 2698 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen İzmirdeniz Projesi (3. Bölge) Pasaport-Gümrük Tarihi Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisine ilişkin Belediyemiz görüşüne esas olmak üzere alınacak Belediye Meclis Kararının iletilmesi, 20/02/2020 tarihli, 40505 sayılı yazısı ile de İzmir Ticaret Odasının talebi doğrultusunda Pasaport Limanı Dalgakıranının "Liman/Yat Limanı" olarak belirlenmesine yönelik Belediyemiz görüşünün iletilmesi istenmekte olup, konunun incelenmesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60452)
48. Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesi 24 ada, 36 parselde tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere ihtiyaç duyulan meyve, sebze ve çiçek üreticilerine hizmet vermek amacıyla kurulması planlanan boylama, paketleme ve soğuk hava deposu tesisleri ile İZSU Genel Müdürlüğünün hizmetlerine yönelik tesisleri yapmak üzere ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62846)
49. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 2019-97 sayılı Kararı ile uygun görülen; 6413 ada, 1 ve 37 ada, 2 parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin, talebi doğrultusunda, ilgili belediyesine iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41199)
50. Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51 ve 52 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ile Kınık Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarihli, 12/50 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi incelenmiş olup; söz konusu önerilerden 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin talebi doğrultusunda ilgili belediyesine iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin ise oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38145)
51. Torbalı Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Saipler Mahallesi, 110 ada, 67 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40484)
52. Karabağlar ilçesi, Çalıkuşu Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi Elka Durağı Yaya Üst Geçidi belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38139)
53. Konak Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 217/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Halkapınar Mahallesi, 8502 ada, 1 parselin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/08/2018 tarihli ve 05.905 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda TAKS:0.40, E:3.50 Yapılaşma Koşullu "Hastane Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38151)
54. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 72458193/23 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dedebaşı Mahallesi 32519 adanın yürürlükteki imar planında bitişik nizam 5 kat (B-5) yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındaki ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60459)
55. Çiğli Belediye Meclisinin 08/01/2020 tarihli ve 05/17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, 22024 ada, 2 ve 3 parsellerinde kayıtlı taşınmazların, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararları doğrultusunda “Özel Sağlık Tesis Alanı ve Yaya Yolu” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca; “Yoğunluk artışı getirmemekle birlikte değer artış yönünden değerlendirme yapılma şartı ile” oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40485)
56. Menderes Belediye Meclisinin 05/12/2019 tarihli ve 229 sayılı Kararı ile uygun görülen; Oğlananası Mahallesinde, Depolama Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notlarının 7.38.9.2.3 maddesi hükümleri doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41220)
57. Urla Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 322 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesinde 10 adet, Denizli Mahallesinde 3 adet 5.00 m x 3.00 m= 15 m² büyüklüğündeki Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerileri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2020 tarihli ve 05.101 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, onama aşamasında İZSU Genel Müdürlüğünün 31/01/2020 tarihli ve 8458 sayılı yazısı ile Zeytinalanı Mahallesindeki, L17-b-12-c-2-b ve L17-b-13-d-1-a paftalarında yer alan 2 adet trafo yerinin Dere Güzergahı bitişiğinde olması nedeniyle dere bakım ve servis alanında kaldığı ve söz konusu alanda her daim taşkın riski bulunabileceğinden yerinin uygun olmadığına ilişkin görüş iletildiğinden, söz konusu 2 adet trafo alanının kaldırılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58916)
V. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   

                                                                                    Mustafa ÖZUSLU
                                                             İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili