Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

19°

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 YILI KASIM AYI TOPLANTISI VII. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-11/7                                             Toplantı Tarihi   : 28/11/2022 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                      Toplantı Saati    : 18.00                                                     
                          Konak/İZMİR  
                          (İzBB Meclis Toplantı Salonu)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kardeş Kent ilişkisinin bulunduğu Almanya’nın Bremen kenti Belediye Başkanı ve beraberindeki bir heyet Kardeş Kent ilişkilerimizin 25. yılı kutlaması münasebetiyle 04 - 07 Haziran 2022 tarihleri arasında kentimize bir ziyaret gerçekleştirmiş olup; söz konusu ziyaret kapsamında Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tunç SOYER ve beraberindeki bir Heyetin 18-22 Aralık 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Bremen kentine bir iadeiziyaret gerçekleştirmesi planlandığından bu kapsamda, Başkanlık Makamına eşlik etmek üzere, öncelikle Hannover'e iştirak edip, orada çeşitli temaslar gerçekleştirdikten sonra karayolu ile Bremen'e geçecek şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, CHP Grup Sözcüsü ve Kent Konseyi Başkanı Sayın Nilay KÖKKILINÇ ile Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe BAŞKAYA'nın görevlendirilmesi, Bremen - İzmir, İzmir - Bremen şeklinde seyahat etmek üzere Dış İlişkiler Şube Müdürü S. Semin SOLAK ile Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan İZENERJİ A.Ş. personeli S. Serkan NEBİOĞLU'nun görevlendirilmeleri, S. Serkan NEBİOĞLU'na seyahatte gri pasaport temin edilmesi, tüm katılımcıların 18-22 Aralık 2022 tarihlerinde görevli-izinli sayılmaları, uluslararası ulaşım (havayolu ile), şehir içi ulaşım, konaklama, harcırah ve diğer yasal giderlerin (pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, Covid-19 PCR testleri vb.) Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Bütçesi Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İliş.ve Turizm Dai.Bşk.1067199)
2. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Buca ve Gaziemir ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 403 no’lu noktada son bulan yaklaşık 18.207 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırına ilişkin Buca Belediye Meclisinin 03/11/2022 tarihli ve 166 sayılı Kararı ile Gaziemir Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 101 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.1065989)
3. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Aigai Kazı Başkanlığı - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ve söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile Aigai Antik Kenti Kazı Başkanlığı tarafından Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Yuntköseler Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen kazı çalışmalarına önerge ekinde yer alan protokolle maddi destek verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Kent Tar. ve Tan.Dai.Bşk.E.1054150)
4. Ödemiş ilçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 29 pafta, 124 ada, 35 numaralı parselde kayıtlı, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli, mülkiyeti Ödemiş Belediyesine ait taşınmazın “Masal Evi” olarak kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kent tarihi ve turizmine kazandırılmasını amaçlayan hizmet alımı işine yönelik şart, görev ve sorumlulukları içeren, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ödemiş Belediye Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Kent Tar. ve Tan.Dai.Bşk.E.1009417)
5. ''İzmir Bayraklı-Şehir Hastanesi Teleferik Hattına Ait Uygulamaya Esas Kesin Projeleri İşi'' kapsamında Kablolu Ulaşım Sistemi (Teleferik) yatırımına ait önerge ekinde yer alan “Ulaşım Etüt Raporu”nun görüşülmesi. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.1063457)
6. Buca Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "12 m’lik Taşıt Yolu" kullanım kararına isabet eden, Yıldız Mahallesi, 242/3 Sokak No:7-7/A ve No:9 adreslerindeki yapıların zeminüstü kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarih ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1056669)
7. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 243 sayılı Kararı ile uygun görülen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yeşil Alan ve Yaya Yolu" kullanım kararlarına isabet eden; Dedebaşı Mahallesi, 32529 ada, 7 parselin, Karşıyaka Belediyesinin 2019-2023 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarih ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1057553)

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Başka Bir Tarım Mümkün Vizyonundan doğan Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif konu başlıklı "2. Ulusal Karikatür Yarışması" düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.1041852)
2. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesinde toplam 400.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 01/11/2022 tarihli ve 76 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1036580)
3. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesinde toplam 1.800.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 01/11/2022 tarihli ve 77 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.1047610)
4. Buca Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 05/10/2022 tarihli ve 157 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024658)
5. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 06/10/2022 tarihli ve 257 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024800)
6. Çiğli Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 13/10/2022 tarihli ve 100 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024870)
7. Menemen Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 11/10/2022 tarihli ve 81 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1024823)
8. Gaziemir Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 13/10/2022 tarihli ve 97 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.1024857)
9. Aliağa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 149 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.1026280)
10. Balçova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2022 tarihli ve 72 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.1026642)
11. Kınık Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2022 tarihli, 56 ve 57 sayılı Kararlarının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1027923)

IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

V. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ

VI. SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
             

               
                                                                   Mustafa Tunç SOYER
                                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı