Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-5/3                                                           Toplantı Tarihi   : 12/05/2022 
Toplantı Yeri : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi            Toplantı Saati     : 18.00                                                               No:1087 Konak/İZMİR
                         (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)                        
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22’nci maddesinde "Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı ve 71’inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü Mimar kadrosunda bulunan Mehriban YANIK'ın, 1’inci Derece Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı kadrosuna ataması yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.755791)
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporda durumu belirtilen 35 EMN 32 plakalı, 2001 model Mercedes 0345 marka otobüsün Konya-Tuzlukçu Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.76324/E.755140)
 
2. Belediyemiz Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğü demirbaş kayıtlarında bulunan 35 DT 733 plaka numaralı ve 35 DT 788 plaka numaralı 2 adet Çekicinin Dikili Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak Kurum Dışı Devir yapılması ve devredilecek olan araçların Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğü demirbaş kayıtlarından çıkarılması hususlarının görüşülmesi. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.730974)
 
3. Belediyemiz Harita ve Cbs Dairesi Başkanlığında 28/04/2022 tarihli ve 738005 Sayı ile kayıtlı Ahmet ALTAN'a ait dilekçeye konu; Konak ilçesi, Altınordu Mahallesinde bulunan, 966 no’lu Sokağın Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğine uygun olarak, 945 no’lu Sokaktan başlayarak doğuya, daha sonra kuzeybatıya doğru devam ederek Anafartalar Caddesinde son bulan kısmının adının Orhan Beşikçi olarak değiştirilmesi ve geri kalan kısmının ise mevcut 966 no’lu Sokak olarak kalmasına ilişkin talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.756414)
 
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 X 3 Streetball İzmir Cup 2022 Turnuvasının 30-31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Büyük İzmir Finali Etabı Büyük Erkekler Kategorisinde dereceye giren 1. olan takıma 5.000,00-TL, 2. olan takıma 3.000,00-TL, 3. olan takıma 2.000,00-TL olmak üzere toplamda 10.000,00-TL para ödüllerinin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz. Dai.Bşk.E.754527)
 
5.  Aliağa ilçesi, Samurlu ve Siteler Mahalleleri sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan yaklaşık 17,6 hektar büyüklüğündeki alanın, "Liman ve Liman Gerisi Hizmet Alanı" ve "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı" ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine yönelik plan müellifince hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.751312)
 
6. Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.177 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek 17/03/2022 – 15/04/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 51 ve 52 parseller ile 171 ada, 76 parsele (eski 171 ada, 16 parsel) yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Mustafa AKTAR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.743968)
 
7. Aliağa ilçesi, Helvacı Yerleşim yeri, Fatih Mahallesi, eski 5493 parsel, yeni 4541 ada, 8 parsel malikince hazırlatılan Helvacı Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.749483)
 
8.  Buca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Zafer Mahallesi, 52001 ada, 1 parsele ilişkin, ‘'Eğitim Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.752201)
 
9. Aliağa Belediye Meclisinin 10/03/2022 tarihli ve 57 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran, Hacıömerli, Yeni Kalabak ve Bahçedere Mahallelerinde oluşan atıksuların bertarafı için Yukarışakran 23M IId paftada "E=1.00 Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Terfi İstasyonu)" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile aynı yazı ekinde iletilen "Belediye Hizmet Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.752207)
 
10. Tire ilçesi, Karateke Mahallesinde yer alan ve bir kısmı fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan tapuda 'Maliye Hazinesi' adına kayıtlı 667 parsel ile 'Kamu Orta Malı' olarak kayıtlı 890 parselin "Mezarlık Alanı", "Park" ve "Belediye Hizmet Alanı (Belediye Hizmetlerine yönelik tesisler yer alabilir.)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.748742)
 
11. Ödemiş Belediye Meclisinin 07/03/2022 tarihli ve 66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gereli Mahallesi, 106 ada, 7 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG yer alabilir) belirlenmesi ve plan notları eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.752386)
 
12. Buca Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenigün Mahallesi, 698 ada, 72 parselin batısında yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘'Park Alanı'' kullanım kararında kalan alanın ‘'Açık Spor Tesisi Alanı'' olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.752341)
 
13. Buca Belediye Meclisinin 07/03/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.743874)

14. Konak Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen;  20/02/2020 tarihli  ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Gürçeşme ve Civarı 1/1000 Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.748802)
 
15. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Konak ilçesi, Tepecik Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2701 ada, 41 ve 121 parseller ile 8101 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresini kapsayan alanda, yürürlükteki imar planında "Hastane (Belediye Hastane Alanı)" ve "Hastane (İBŞB Hastanesi Gelişme Alanı)" plan kararlarında kalan alanın imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.757827)
 
16. Torbalı Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı ilçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin Ayrık-İkiz Nizam olarak belirlenen imar adalarına yönelik 1.7 maddesinin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.748268)
 
17. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atıfbey Mahallesinde, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Spor Tesisleri Alanı (Yüzme Havuzu)" ile "Spor Tesisleri Alanı (Futbol Sahası)" kullanımında kalan 2139 ada, 3 ve 4 parseller arasındaki kademe hattının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.747145)
 
18. Bergama Belediye Meclisinin 02/03/2022 tarihli ve 22/30 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945 adalarda "Park, Fuar, Panayır ve Festival Alanı" yapılması ve yapılaşma koşulları belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.747107)
 
19. Urla Belediye Başkanlığının 18/03/2022 tarihli ve E.47405 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen;  Yenikent Mahallesi, 3279 ada, 7 parselin doğusundaki yaya yolunun güneye kaydırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.737047)
 
20. Urla Belediye Başkanlığının 18/03/2022 tarihli ve 47406 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Hacıisa Mahallesi, 1056, 1057, 1145, 1043, 1044, 1045 numaralı konut adalarının teras ev koşulunun kaldırılarak, yapılaşma koşulunun A-2, KAKS:0.75 olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği ile Yelaltı Mahallesi, 1345 ada, 1 parsel ve 1346 ada, 1 parselin teras ev koşulunun kaldırılarak, yapılaşma koşullarının yol boyunca BL-3 olarak, parsellerin geri kalan kısmı ile 1344 ada, 2 parselin ise A-2, TAKS:0.40 KAKS:0.80 olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliğinin, yürürlükteki İmar Planına aktarılmasına ve Plan Notlarının “11.Teras Evler” maddesinin iptaline yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.743747)
 
21. Kiraz Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 22/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesinde yürürlükteki imar planında Hayvan Pazarı kullanımında kalan 55 ada, 121 parsel ve çevresinin “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.744182)
 
22. 14/05/2022-31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022-3 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 Adet Sosyoloğa 5.070.00-TL tespit edilen net ücret ile, söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.759573)
 
23. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Sosyal Proj. Dai. Bşk.E.756948)
 
24. İzmir ilinde yürütülmesi planlanmış olan Kent Yönetişimi ve Sürdürülebilirlik alanındaki kamu yararına yapılan projeler kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Sosyal Proj. Dai.Bşk.E.760600)
 
25. Avrupa Birliği'nin HORIZON 2020 çağrısı kapsamında katılım sağlamış olduğumuz "RURITAGE Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenileme Projesi” 8-9-10 Haziran 2022 tarihlerinde UNESCO ev sahipliğinde Fransa'nın Paris Kentinde yapılacak kapanış toplantısıyla tamamlanacak olup, söz konusu Toplantıya Belediyemiz adına İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında görevli Üst Ölçek Plan Şube Müdürlüğü Personeli Şehir Plancısı Demet Burçin GEZGİN, İZELMAN A.Ş Personeli Şehir Plancısı Sakine Ceren TÜZÜN ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında görevli İZELMAN A.Ş Personeli Onur YILDIRIM'ın görevlendirilmeleri ve anılan tarihler arasında görevli-izinli sayılmaları, konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe, müze giriş ücretlerinin ve seyahatle ilgili yapılacak olan (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri vb.) tüm yasal giderlerinin "RURITAGE- Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme" hesap adıyla T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Ticari Şubesi Euro hesabından karşılanması ve kişi başına 35.000,00-TL Bütçe Dışı Avans verilmesi hususlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.754738)
 
26. Konak Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 108 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün Yazısı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile parsel maliklerinin vekilinin 21/02/2022 tarihli Dilekçesi kapsamında, 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Alsancak Mah., 3641 ada, 1 parselin 1/1000 Uygulama İmar Planında bina yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.760442)
 
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kentsel Gelişme Alanı" ve "Kırsal Yerleşme Alanı" kullanımında kalan Çeşme ilçesi, Ovacık Mahallesi, 156 ada 1, 2, 3, 4 parseller ve 157 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere yönelik, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.662324)
 
2. Aliağa ilçesi, Bozköy Mahallesinde, 1032 ada 3 numaralı ve 4 numaralı parsel ile 1034 ada 1 numaralı parselin arasındaki 15 metrelik Taşıt Yolunun kaldırılarak İmar Hatlarının yeniden düzenlemesine, yürürlükteki nazım imar planında kamuya terkli alandaki "Spor Alanı" kullanım kararı ile "Genel Otopark" kullanım kararının "Sanayi Alanı" kullanım kararına, 1030 ada, 5 numaralı parselin büyük bir kısmındaki "Sanayi Alanı" kullanım kararının ise "Belediye Hizmet Alanı, Spor Alanı, Genel Otopark, Park ve Yeşil Alan" kullanım kararlarına dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; Ulaşım Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına, İmar ve Bayındırlık - Esnaf ve Meslek Odaları - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.667349)
 
3. Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1406 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 28/01/2022 – 28/02/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesinde, 2 ada, 20 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG İstasyonu yer alabilir)" olarak belirlenmesine ilişkin parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine; sahip olduğu taşınmaza ilişkin bilgi, belge ibrazı yapılmadan önerge eki listede yer alan 20 adet dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza askı süresi içerisinde yapılan itirazların; İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunmadığına, Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “Söz konusu yapılması planlanan Akaryakıt İstasyonunun yoğun yerleşim bölgesinde yer alması, orta ve uzun vadede bölgede trafikten kaynaklı oluşabilecek gaz emisyonlarının halk sağlığı açısından risk yaratabileceği gerekçesiyle itirazların” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.653392)
 
4. Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1406 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 28/01/2022 – 28/02/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesinde, 2 ada, 20 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG İstasyonu yer alabilir)" olarak belirlenmesine ilişkin parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine; önerge eki listede yer alan 35 adet dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza askı süresi içerisinde yapılan itirazların; Çevre ve Sağlık Komisyonunca “Söz konusu yapılması planlanan Akaryakıt İstasyonunun yoğun yerleşim bölgesinde yer alması, orta ve uzun vadede bölgede trafikten kaynaklı oluşabilecek gaz emisyonlarının halk sağlığı açısından risk yaratabileceği gerekçesiyle itirazların” oybirliği ile uygun bulunduğuna; İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarınca değişiklikle oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına; Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca “İmar ve Bayındırlık Komisyonu Görüşü doğrultusunda” değişiklikle oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.654325)
 
5.  Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1406 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 28/01/2022 – 28/02/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesinde, 2 ada, 20 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG İstasyonu yer alabilir)" olarak belirlenmesine ilişkin parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine; askı süresi içerisinde yapılan Bornova Belediye Başkanlığının 27/02/2022 tarihli, E.73696 sayılı Yazısı ekinde iletilen 14 adet itiraz dilekçesinin; Çevre ve Sağlık Komisyonunca “Söz konusu yapılması planlanan Akaryakıt İstasyonunun yoğun yerleşim bölgesinde yer alması, orta ve uzun vadede bölgede trafikten kaynaklı oluşabilecek gaz emisyonlarının halk sağlığı açısından risk yaratabileceği gerekçesiyle itirazların” oybirliği ile uygun bulunduğuna; İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarınca değişiklikle oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına; Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca “İmar ve Bayındırlık Komisyonu Görüşü doğrultusunda” değişiklikle oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.653564)
 
6. Belediye Meclisimizin 13/12/2021 tarihli ve 05.1406 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 28/01/2022 – 28/02/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesinde, 2 ada, 20 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG İstasyonu yer alabilir)" olarak belirlenmesine ilişkin parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine; Bornova Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunmadığına, Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca “İmar ve Bayındırlık Komisyonu Görüşü doğrultusunda” oyçokluğu ile uygun bulunmadığına, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “Söz konusu yapılması planlanan Akaryakıt İstasyonunun yoğun yerleşim bölgesinde yer alması, orta ve uzun vadede bölgede trafikten kaynaklı oluşabilecek gaz emisyonlarının halk sağlığı açısından risk yaratabileceği gerekçesiyle itirazların” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.653634)
 
7. İzmirli vatandaşlarımızın kamuya açık alanlarda ihtiyaç duydukları veya acil durumlarda hijyen malzemelerine ulaşımını sağlamak için “PAKMATİK” adı altında içinde çocuk bezi, küçük boy kolonya, ıslak mendil ve kuru mendil gibi hijyen malzemelerinin bulunduğu otomatik satış sağlayan satış otomatlarının öncelikle idarenin uygun göreceği yerler olmak üzere Vapur İskelesi, Metro İstasyonları, İZBAN İstasyonları, İzmir Büyükşehir Belediyemize ait rekreasyon alanları ve benzeri yerlere imkânlar dâhilinde kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin; Sosyal Hizmetler Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Aile ve Çocuk Komisyonunca “Konu ile ilgili çalışmalarımız devam ettiğinden komisyon gündemimizde bırakılması, Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonunca da görüşülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Şamil Sinan AN, Bahar GÜRSUL, Ali GÖNEN, Dolunay BAYER. E.714257)
 
8. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 08:00' da "19 Mayıs Yol Koşusu" düzenlenecek olup,  10 km'lik yol koşusunda dereceye girecek başarılı sporculara önerge ekinde yer alan çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin verilmesi ve Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.747520)
 
9. Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” gereği hesaplanan ücret tarifesi Belediyemize bağlı tüm terminallerde uygulanmak üzere Belediye Meclisimizin 14/04/2022 tarihli ve 05.484 sayılı Meclis Kararı ile alınan ancak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, istenilen hesaplamalar yapılarak revize edilen ve önerge ekinde yer alan Gelir Tarifesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Ulaşım Dai.Bşk.E.753010)
 
10. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlere ilişkin harç ve ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılmış olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirtilmiş olduğundan yeni oluşturulmuş harç ve ücret tutarlarına ilişkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 43 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.716109)
 
11. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlere ilişkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan tüketici fiyat endeksine göre arttırılmış olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiş olduğundan yeni oluşturulan ücret tutarlarına ilişkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.716179)
 
12. Kınık Belediye Meclisinin 03/02/2021 tarihli ve 2/10 sayılı Kararı ile uygun görülen; Osmaniye Mahallesinde yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 2 Katlı, ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m Konut Alanında kalan 124 ada, 1, 2, 3, 4 ve 15 parsellerin üzerindeki ada ayrım çizgilerinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.705227)
 
13. Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Hastane Alanı"nda kalan, mülkiyeti Belediyemize ait; Konak ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2701 ada, 134 no’lu parsel üzerinde bulunan 1145 Sk. No: 88/A-B kapı numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.747347)
 
14. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kapsamında hazırlanan ve 2022-2026 yıllarını kapsayan 6. Beş Yıllık İmar Programı; 02/03/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.746199)
 
15. Karşıyaka Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı "Taşıt Yolu" kullanımında kalan; Örnekköy Mahallesi, 37705 ada, 27 parselin, Karşıyaka Belediyesinin 2019-2023 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına yönelik, 01/03/2022 tarihli ve 72 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.725193)
 
16. Narlıdere Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında hazırlanan ve 2021-2026 yıllarını kapsayan 8. Beş Yıllık İmar Programına yönelik, 01/10/2021 tarihli ve 102 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.638690)
 
17. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesinde "Özel Sağlık Tesisi" kullanımındaki 1431 ada, 8 parsel ile parselin batısında yer alan ve "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" kullanımında kalan 1431 ada, 9 parselin birleştirilerek, "Özel Sağlık Tesisi" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.708554)
 
18. Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk Mahallesi kısmında L17C20 ve L18D16D Nazım İmar Planı paftalarında hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.703731)
 
19. Güzelbahçe ilçesi, Kahramandere Mahallesi, 1670 ada, 1 parselin "Özel Semt Spor Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin plan müellifince hazırlanarak sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.663592)
 
20. Belediyemiz Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Menemen ilçesi, Emiralem Mahallesi sınırları içerisinde, yürürlükteki imar planında Mezarlık Alanı kullanım kararında yer alan 2268 parsel no’lu taşınmaza erişimin sağlanabilmesi amacıyla, taşıt yolu güzergahının belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önersinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.664642)
 
21. Ödemiş ilçesi, Bademli Mahallesinde, ana taşıt yolu güzergâhına bağlı olarak plan kullanım kararları ve imar hatlarının düzenlenmesine ilişkin L20d17a paftada hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Ödemiş Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.713701)
 
22. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Kemalpaşa ilçesi, Çambel Mahallesi 152 ada, 15 parselin (eski 598 parsel) bir kısmının, bölgede oluşan atık suların arıtılması amacıyla, paket atık su arıtma tesisi yapılabilmesi için Belediye Hizmet Alanı (Atık Su Arıtma Tesisi) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.708870)
 
23. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Aliağa ilçesi, Çaltılıdere Mahallesinde Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi İmar Planlarında belirlenen Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.708073)
 
24. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımızın talebi doğrultusunda, Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi dâhilinde, Seferihisar ve Urla ilçelerinin defin ihtiyacını karşılamasına yönelik mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 147 ada, 29 parselin "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.748972)
 
25. Bornova Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli, 30 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 01/09/2015 tarihli ve 198 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 16/12/2015 tarihli ve 05.1317 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15/01/2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bornova (Doğanlar) Geçişi İmar Planı Revizyonuna ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2016/602 Esas, 2018/178 Karar No’lu, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2016/559 Esas, 2018/258 Karar no’lu, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2016/485 Esas, 2018/139 Karar no’lu Mahkeme Kararlarındaki gerekçeler ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğinin 02/02/2021 tarihli ve E.39255 sayılı Yazısı uyarınca hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “İlçe belediyesince alınan Meclis Kararında belirtilen hususlar dikkate alındığında, kavşak yönü ile 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; planların kademeli birlikteliği ilkesini sağladığının görüldüğü, bu kapsamda alandaki her ölçekteki imar planlarının yürürlüğünün devam edebileceği görülmekle beraber, alınan Mahkeme Kararı gereği” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.663866)
 
26. Menderes Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 23 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür Atatürk Mahallesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.703822)
 
27. Menderes Belediye Meclisinin 04/02/2022 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 11/10/2021 tarihli ve 05.1138 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan Özdere Mahallesi 1690 ada, 1 parsel, 1691 ada, 1 parsel, 1702 ada, 1 parsel, 1703 ada 1 parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabulüne ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.705988)
 
28. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44191 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen;  Atatürk Mahallesi, L17B11C3A paftada kamuya terkli park alanı içerisinde 6 m x 4 m ebatlarında; Atatürk Mahallesi, L17B11C3A paftada kamuya terkli otopark alanı içerisinde 8 m x 5 m ebatlarında toplamda 2 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin; 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki Otopark Alanında belirtilen Trafo Alanının oybirliği ile uygun bulunmadığına, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planındaki Park Alanında belirtilen Trafo Alanının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.696888)
 
29. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44192 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Çeşmealtı Revizyon İmar Planı ve Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 20. maddesine "Turistik Tesis Alanlarında minimum ifraz koşulu 1000 m2'dir." hükmünün ilavesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Turizm ve Fuarcılık – Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.702061)
 
30. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44193 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Çeşmealtı Revizyon İmar Planı ve Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 21. maddesi Tercihli Turistik Alanlar başlığının (a) fıkrasına "Tercihli Turizm Alanlarında turizm tesisi yapılması istenildiğinde minimum ifraz koşulu 1000 m2’dir." hükmünün, (c) fıkrasına "Tercihli Turizm Alanlarında konut amaçlı ifraz yapılması taahhüt edilmesi durumunda minimum ifraz koşulu 500 m2'dir. Bu karar encümen kararında belirtilerek tapuya şerh düşülür." hükmünün ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Turizm ve Fuarcılık – Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.702130)
 
31. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44181 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Gülbahçe Mahallesi, 346 ada, 59, 60, 65, 66, 69, 70, 73, 76, 77, 80, 83 parsellerin mülga İl İdare Kurulunun 10/12/1992 tarihli ve 04.273 sayılı Kararı ile onaylı mevzii imar planındaki A-2, TAKS:0.15, KAKS:0.30 yapılaşma koşullarının yürürlükteki plana aktarılması ve söz konusu mevzii imar planının sınırlarının korunması amacıyla güncel kıyı kenar çizgisi gözetilerek, 31 ada 5 parsel ile 34 ada 1 ve 2 parseller arasındaki "Günübirlik Tesis Alanı" olarak planlı terkli alanın "Yaya Yolu" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.694876)
 
32. Çeşme Belediye Meclisinin 10/12/2021 tarihli ve 16-176 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çeşme ilçesine ait yürürlükteki 15/11/2006 tarihinde onanan Çeşme Plan Notları Özel Hükümler başlığı altındaki "Çatılar"a ilişkin 8. maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.616256)
 
33. Foça Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gerenköy Mahallesi, 1 ada, 203 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı (İçme Suyu Arıtma Tesisi, Depo ve Pompa İstasyonu) kullanım kararına "Yenilenebilir Enerji Tesis Alanı" kullanım kararı ve plan notunun eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.753106)
 
34. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 05/01/2022 tarihli ve 7 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaka Mahallesi, 20H1A paftada, kamuya terkli Oyun Parkı Alanında ve Atatürk Mahallesi, 20G2C paftada, kamuya terkli Park Alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 2 adet "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.720022)
 
35. Yenilenebilir Enerji Kaynağı olarak Güneş Enerji Santrali, elektrik enerjisi üretimi kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmakta olup, bu kapsamda; "Belediyemiz adına başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler, ilgili-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bu konular ile ilgili diğer özel kişi ve kuruluşlarla görüşmeye, her türlü araştırma, geliştirme ve danışmanlık hizmeti almaya, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi hazırlatmaya, kredi sözleşmelerini imzalaması maksadıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e ya da Belediye Başkanının görevlendirdiği kişi veya kişilere yetki verilmesinin Hukuk Komisyonunca “Önerge içeriğinde yer alan ‘hizmeti’ ile ‘almaya’ kelimelerinin arasına ‘ihale mevzuatına uygun şekli ile’ ibaresinin eklenmesi suretiyle” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca “Kredi Sözleşmesi İmzalanması ibaresinin çıkartılarak, Kredi ön görüşmesi yapabilir ibaresinin eklenmesi suretiyle” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor.  (İklim Değ. ve Çev.Kor.Kon.Dai.Bşk.E.754364)
 
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı