Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Atık Kabulü ve Bertaraf İşlemleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi
Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, İzmir il sınırlarımızdaki 90 hektar alanda yasal düzenli atık depolama tesisidir. Tesise sadece evsel nitelikli atıkların kabulü yapılmaktadır.
 
Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alındığı 1992 yılından beri işletilmektedir.
 
Sitelerin/Binaların Kömür Külleri
Apartmanlardan çıkan kül atıkları, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” Ek-2 kapsamında incelenir ve düzenli depolama kriterlerine uygun olduğu tespit edilmesi halinde;

Evsel atıklar ile karışmamış olması ve kendi olanaklarıyla teslim etmeleri koşuluyla Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine ücretsiz olarak kabulü yapılmaktadır. Söz konusu kül atıklarının kabulü için dilekçe ile şahsen yada faks çekilebilir. 
Tel:  293 17 65 

Dilekçenin değerlendirilmesinin ardından; atık kabulüne ilişkin cevap yazımız ile birlikte Atık Bertaraf Formu başvuru sahibine gönderilir. 2 nüsha eksiksiz doldurulan Atık Bertaraf Formu’nda hangi apartmana ait olduğunu gösteren apartman yöneticisi tarafından onayın (kaşe/imza) basılması zorunludur. Her 2 nüshanın kabul yazımız ile birlikte atık transferini gerçekleştirecek araca verilmesi gerekmektedir.
 
Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine Atık Kabul Saatleri
Apartmanlardan çıkan kül atıkları; hafta içi (08.00-12.00) ve (13.00-17.00) saatleri arasında ve Cumartesi günleri (08.00-12.00) saatleri arasında tesis yetkililerine önceden bilgi vermek suretiyle kabul edilmektedir. 
Tel:0 232 293 11 61
 
Bergama Düzenli Atık Depolama Tesisi
Bergama İlçemizde evsel atık depolama alanı olarak Bergama Düzenli Atık Depolama Tesisi bulunmaktadır.
 
Menemen Hurda Alım Merkezi - Hurda Araç Kabul Süreci
 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesinde, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

İlgili düzenlemede "İlgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı ve tescili bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan Motorlu taşıtların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya Büyükşehir Belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 26/09/2011 tarih ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 21.maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda Müdürlükleri’nden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin 31.12.2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin olarak gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31.12.2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda belirtilen çalışmalar Belediyemiz Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte  ve 06.10.2017 tarihinden itibaren hurda araçların kabulü Menemen Hurda Alım Merkezi’ne yapılmaktadır.

Hurda Araç sahibi, Trafik Tescil Kuruluşundan Alınan yazı ile beraberinde Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi”, “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile birlikte Ek-3 formunu Belediyemizde doldurarak başvuracaklardır. Daha sonra Belediyemizce araç sahibine randevu verilmektedir. Araç kabulü sırasında, beyan edilen belgeler ile gelen hurda aracın uygunluğu  kontrol edilerek Belediyemizce Ek-4 belgesi düzenlenmektedir. 

Hurda araç sahibi, aldığı Ek-4 belgesi ile beraber Emniyete gerekli başvurularını yapabilmektedir.