İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 

Gündem No   :  97509404-301.03-3/1                                 Toplantı Tarihi : 09/03/2020 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                        Toplantı Saati  : 18.00

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Türkiye Muharip Gaziler Derneği 2. Bölge Karşıyaka Şubesinin talebi doğrultusunda; Bostanlı - Üçkuyular Hattında hizmet veren Belediyemize ait arabalı vapurlarda, araç ruhsatı kendi adına kayıtlı olmak şartıyla, gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın araçlarından ücret alınmaması veya indirimli geçiş yapılması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai. Bşk. E.62187)

2. Menderes ilçesi, Oğlananası Depolama Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Meclisimizin 13/04/2011 tarihli ve 05.325 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği kapsamında getirilen ''Depolama alanlarında, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümlerinin Tahtalı Havzası Alt Yöresi Yapılanma koşullarına göre uygulama yapılacaktır.'' plan notunun, İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planının artık yürürlükte olmaması nedeniyle ''Depolama Alanlarında 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri geçerlidir.'' şeklinde değiştirilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62847)

3. Menderes ilçesi, Tekeli Mahallesi 24 ada, 36 parselde tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere ihtiyaç duyulan meyve, sebze ve çiçek üreticilerine hizmet vermek amacıyla kurulması planlanan boylama, paketleme ve soğuk hava deposu tesisleri ile İZSU Genel Müdürlüğünün hizmetlerine yönelik tesisleri yapmak üzere ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62846)
                                                                                                                                                    Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı