İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

15° GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-11/1                     Toplantı Tarihi :12/11/2018 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                  Toplantı Saati  :18.00
 
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 03 - 08 Aralık 2018 tarihlerinde “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında Bulunan Eşrefpaşa Caddesi (İkiçeşmelik) Üzerine Şerit Yönetim Sistemi İle Muhtelif Yerlerde Çeşitli Değişken Mesaj Sistemleri Yaptırılması İşi”nin teknik şartnamesi gereği, Birleşik Arap Emirliklerinde düzenlenecek olan saha kabul testlerinin yapılabilmesi için, Trafik ve Denetim Şube Müdürü V. Mehmet Ali BODUR, Mühendis Hüsnü Gökhan ÜSTÜNDAĞ, Tekniker Özgür Abbas KURT, Tekniker Hayri KAŞIKARA ve Tekniker Selçuk KAPLAN'ın görevlendirilmeleri; ulaşım ve konaklama ücretlerinin işin yüklenicisi olan Umut AYDIN - Ortana Elektronik Yazılım Taahhüt Sanayi ve Tic. A.Ş. (iş ortaklığı) tarafından, iaşe ve diğer yasal giderlerin Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğünün 2018 Yılı Bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolukları tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk. E.285994)
2. Belediye Meclisimizin 09/03/2015 tarihli, 05.239 sayılı Kararı ile uygun bulunan Ulucak Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, Ticaret+Konut (TİCK) Alanı kullanımına ayrılan, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 392, 393, 394 ve 395 adaların bir kısmının mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285998)
3. Bayındır Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2019 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Bayındır Belediye Meclisinin 19/10/2018 tarihli, 166 ve 167 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.286003)
4. Selçuk Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2019 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, Selçuk Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarihli, 156 sayılı ve 16/10/2018 tarihli, 159 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.286001)
 
 
  Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı