İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

30° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-9/1                                           Toplantı Tarihi : 14/09/2020 
Toplantı Yeri  : Mimar Sinan Mahallesi                                                Toplantı Saati   : 18.00
                           Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak/İZMİR                                                            
                           (İzmir Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Hol)
 
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. ESHOT Genel Müdürlüğünün 12/08/2020 tarihli ve 4 sayılı Önergesinde, Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarının 13/08/2020 tarihli Komisyon Raporunda ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 14/08/2020 tarihli ve 05.631 sayılı Kararında da sehven yazılan; 01/09/2020 tarihinden geçerli Bilet 35 tarifesinde yer alan; “3 Binişlik Bilet Bedeli 14,30-TL” ifadesinin “3 Binişlik Bilet Bedelinin 14,00-TL” şeklinde tashihi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.7826/E.122178)
 
2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Yapı İşl.Dai.Bşk.E.200270)
 
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (İklim Değişikliği ve Çev. Kor. Kont.Dai.Bşk.E.184818)
 
4. Konak ilçesi, Selimiye Mahallesi, 480 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın malikleri tarafından İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/38 Esas ve 2017/453 sayılı Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 480 ada, 47 parseldeki (2,58 m² x 10.588,00-TL=27.317,04-TL) Jeff PRİMUS'a ait 9/335 hisse ile 480 ada, 47 parseldeki (2,58 m² x 10.588,00-TL=27.317,04-TL) Henriet LEVİ'ye ait 9/335 arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmeleri karşılığında toplam (5,16 m² x 10.588,00=54.634,08-TL) 54.634,08-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.200254)
 
5. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün çalışmalarına esas olmak üzere, I. Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınarak düzenlenerek İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.200246)
 
6. İzmir Tarihi Kent Merkezinin UNESCO Dünya Miras Listesine dâhil edilmesinde ilk adım olan Geçici Listeye girmesinin ardından, Alan Yönetim Planının hazırlanması, uygulaması ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile (TARKEM) Tarihi Kemeraltı İnş. Yat. Tic. A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.200259)
 
7. Konak ilçesi, Kemeraltı Bölgesi Altyapı Ortak Hizmet Kanalı Uygulama Projesi kapsamında, Havra Sokakta yapılacak düzenleme için K-573 C, E, F, G kollarındaki deplase işlemi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.200260)
 
8. S.S Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün işlenmiş ürün haline dönüştürülmesi, daha kaliteli sağlıklı ürün elde edilebilmesi adına gerektiği zaman sütün beklemesi için 15.000 litre kapasiteli Süt İzole (Bekletme) Tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile S.S. Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.200262)
 
9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Fahrettin Altay Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No: 1175 Ece Apartmanı Daire:21 Karabağlar ve Bostanlı Mahallesi 2009 Sokak No:19 Daire:2 Karşıyaka adreslerinde bulunan taşınmazların Misafirhane olarak kullanılması ve misafirhaneler için önerge ekinde yer alan 2020 Yılı Ücret Tarifesine istinaden Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İdari İşler Şube Müdürlüğü gelir bütçesine gelir tarifelerinin eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (İşletme ve Des.Dai.Bşk.E.200250)
 
10. Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü talebi doğrultusunda; 15 adet Elektrikli Bisiklet satın alınması ve elektrikli bisikletlerin T-Cetveline eklenebilmesine yönelik için 13/03/2020 tarihli ve 05.330 sayılı Meclis Kararı kapsamında yapılan ihalede geçerli teklifin çıkmaması ve bu nedenle ihalenin iptal edilmesi üzerine; Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü sürdürülebilir ulaşım ve ulaşımda entegrasyon çalışmalarında kullanılmak üzere “3 adet 3 Tekerlekli Elektrikli Gezi Bisikleti, 5 adet 3 Tekerlekli Elektrikli Bisiklet Taksi, 2 adet 3 Tekerlekli Ön Kutulu Elektrikli Bisiklet (kargo bisiklet) ve 10 adet 2 Tekerlekli Elektrikli Bisiklet olmak üzere toplamda 20 adet Elektrikli Bisiklet alınması talebini iletmiş olup, mevcut Meclis Kararımıza ilave 5 adet Elektrikli Bisiklet ile, toplam 20 adet Elektrikli Bisikletin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımızca Makine İkmal Şube Müdürlüğümüzün 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Makine İkm.Bak.On.Dai. Bşk. E.200263)
 
11. Çeşme Belediye Meclisinin; Çeşme Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde Satın Alınacak Taşıtlar Cetvelinde bulunan “T11A-OTOBÜS (Sürücü dâhil en az 27 kişilik en fazla 40 kişilik)” olarak alınması düşünülen aracın “T11B-OTOBÜS (Sürücü dâhil en az 41 kişilik)” olarak değiştirilmesi ve T Satın Alınacak Taşıtlar Cetveline eklenmesine yönelik, 01/09/2020 tarihli ve 2020/6-85 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.200248)
 
12. Çeşme Belediye Meclisinin; İzmir Büyükşehir Belediyesine 13/07/2020 tarihli ve 5219 sayılı yazı ile maddi hata yapılarak gönderildiği anlaşılan 2020/5-72 sayılı Çeşme Belediyesi Meclis Kararının iptal edilerek, 4. Dereceli Etüd Proje Müdürlüğü Bütçesinin yerine ihdas edilen 4. Dereceli Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bütçesine önerge eki tabloda belirtildiği şekilde toplam 1.448.948,09-TL aktarma yapılmasına yönelik,  01/09/2020 tarihli ve 2020/6-84 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.200247)
 
13. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekinde belirtilen aktarma listesindeki tertipler arasında toplam 678.500,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/08/2020 tarihli ve 79 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.200249)
 
14. Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi, 286 ada, 1 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” yapılmasına yönelik, parsel malikince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, anılan parselin büyük kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesi ve İZSU Genel Müdürlüğünün 27/12/2019 tarihli ve 95324 sayılı yazısı kapsamında alandan geçen Dere hattının plana işlenerek membaya kadar uzatılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200266)
 
15. Urla ilçesi, Uzunkuyu Mahallesi, L17a22a pafta 146 ada, 2 no’lu parselin “Akaryakıt+LPG+Servis İstasyonu” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200253)
 
16. Menderes ilçesi, Altıntepe Mahallesinde, 2020 ada 1, 2, 5 ve 6 no’lu parselleri kapsayan ve yürürlükteki imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenen imar adasının bir kısmında, Gölcükler Mahallesi, 622 ada 2 ve 3 no’lu parsellerdeki “Belediye Hizmet Alanı”nın büyütülmesine yönelik plan önerisinde azaltılan yeşil alan miktarına eşdeğer yeşil alan ayrılması amacıyla hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200251)
 
17. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1025 sayılı Kararı ile değişiklikle kabul edilerek onanan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlardan, Urla Belediye Başkanlığının 19/06/2020 tarihli ve E.14354 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında değişiklik gerektirecek hususlar içerdiği tespit edilen ve bu kapsamda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200264)
 
18. Seferihisar ilçesi, 289 ada, 24 parselin kullanım kararının “Tarım Alanı” olarak belirlenmesi ile çevresine ilişkin kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200268)
 
19.  Belediye Meclisimizin 25/10/2013 tarihli ve 05.1300 sayılı Kararı ile kabul edilen; 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca incelenerek onaylanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilen ve “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” gereği eksiklikleri tamamlanarak kurum görüşleri kapsamında yeniden düzenlenen; İzmirdeniz Projesi (2. Bölge) Alaybey-Alsancak Limanı Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporlarının 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200257)
 
20. Kınık ilçesi, Yayakent Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, 184 ada, 1 parselde (yaklaşık 30.089 m²), İZSU Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (İZSU Atıksu Arıtma Tesisi)” amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200267)
 
21. Bornova Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile uygun görülen;   Altındağ-Serintepe ve Çamdibi-Meriç Mahalleleri, Kokluca Mezarlığı ile 4310 Sokaklar arasında,  9 J II c (23OId) paftada kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, 3979 parsel ile mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan 12034 ve 3863 parsellerde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 3863 parselin “İlkokul Alanı”na isabet eden bölümünün mezarlık olmasından dolayı “İlkokul Alanı”ndan çıkarılarak “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesi ve ilgili Yönetmelikler kapsamında “İlkokul Alanı”nda Yapılaşma Koşullarının belirlenmesi ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200256)
 
22. Bornova Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarihli ve 134 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altındağ Zafer Mahallesi, 4291, 4293, 4380 ve 4384 Sokaklar arasında 29 K I d (23 O I c) ve 29 K IV a (23 O IV b) paftalarında yer alan yürürlükteki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “İlkokul Alanı”nda kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 7630 ada, 1 parselde çekme mesafelerinin yeniden belirlenmesi, Yapılaşma Koşulu ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200255)
 
23. Menderes Belediye Meclisinin 08/07/2020 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Görece-Cumhuriyet Mahallesi, 16m-1b paftada, kısmen “Ayrık Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu Meskun Konut Alanı”nda kalan 194 ada, 4 ve 5 no’lu parseller ve çevresindeki kamuya terkli alanda kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200261)
 
24. Menderes Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 111 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Altıntepe Mahallesinde, 2020 ada 1, 2, 5 ve 6 no’lu parselleri kapsayan ve yürürlükteki imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenen imar adasının bir kısmında ve Menderes Belediye Meclisinin 07/08/2020 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gölcükler Mahallesi, 622 ada 2 ve 3 no’lu parsellerdeki “Belediye Hizmet Alanı”nın büyütülmesine yönelik, plan önerisinde azaltılan yeşil alan miktarına eşdeğer yeşil alan ayrılması amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200252)
 
25. Urla Belediye Başkanlığının 13/07/2020 tarihli ve E.16614 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Zeytinalanı Mahallesi, 4726 ada, 1 parselin (eski 65 ada, 5 parsel) Ayrık Nizam 2 Kat Yapılaşma Koşullu “Konut Alanı” kullanımından çıkarılarak, “Park Alanı” ve “Yaya Yolu” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200265)
 
26. Konak Belediye Meclisinin 18/06/2020 tarihli ve 75/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, "Kuyumcular-3 Kat (T-D3)" kullanımlı imar adasında kalan Güzelyurt Mahallesi, tescilli 7371 ada 11 parselin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/01/2020 tarihli ve 10253 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200258)
 
27. Belediye Meclisimizin 10/08/2020 tarihli ve 05.503 sayılı Meclis Kararı ile ESHOT Genel Müdürlüğünün Teşkilat Şeması değiştiğinden, ulaşım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için, Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bütçesinde Diğer Taşıma Giderleri tertibi açılarak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Diğer Taşıma Giderleri tertibinden 7.900.000,00-TL, Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bütçesinde Diğer Hizmet Alımları tertibi açılarak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Diğer Hizmet Alımları tertibinden 11.000.000,00-TL, Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bütçesinde Diğer Mal ve Malzeme Alımları tertibi açılarak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Diğer Mal ve Malzeme Alımları tertibinden 6.900.000,00-TL ve Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bütçesinde Diğer Kiralama Giderleri tertibi açılarak, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Diğer Kiralama Giderleri tertibinden 5.300,00-TL ödenek aktarımı yapılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.7878/122712)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Mustafa Tunç SOYER
                                                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı