İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

16° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-9/1                                                        Toplantı Tarihi   : 13/09/2021 
Toplantı Yeri : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi         Toplantı Saati     : 18.00
                        No:1087 Konak/İZMİR
                        (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
 
 
I. İYİ PARTİ MENSUBU MECLİS ÜYESİ HALİL AKBULUT’UN ESNAF VE MESLEK ODALARI KOMİSYONU İLE ŞİRKETLER KOMİSYONU ÜYELİĞİNDEN İSTİFASI NEDENİYLE BOŞALAN ÜYELİKLERE SEÇİM YAPILMASI
 
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.346922)
 
2. Gaziemir Belediye Başkanlığı, Sevgi Mahallesi Abdülhamit Yavuz Caddesi 1892 ada, 2 parselde yapılacak olan KDV dâhil 6.436.900,00-TL sözleşme bedelli "Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Binası Tadilatı Yapım İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep etmekte olup, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının 70%'i olan KDV dâhil 4.505.830,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardıma istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Yapı İşl. Dai.Bşk.E.347467)
 
3. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ege Orman Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (İklim Değişikliği ve Çev.Kor. Kont.Dai.Bşk.E.346485)
 
4. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile S.S. Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.347310)
 
5. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesinin tek başına hissedarı olduğu, Agamemnon Termal Turizm Enerji Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, İnciraltı Mahallesi 1321 ada, 3 parseldeki hissesinin, Büyükşehir Belediyemizce kamulaştırılması nedeniyle şirket sermayesinde meydana gelen nakit artışın, Balçova Belediyesine iadesi amacıyla, mevcut sermayesinin toplam sermayesinden, 42.000.000,00-TL indirilmek suretiyle azaltılmasına, sermaye azaltılması nedeniyle esas sözleşmenin değiştirilmesine, azaltılan sermayeye ilişkin ödemenin şirket tarafından Balçova Belediyesine taksitler halinde yapılmasına yönelik, 01/09/2021 tarihli ve 77 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.347719)
 
6. Menderes Belediye Meclisinin; Önergede yer alan tabloda belirtilen 2021 mali yılı Menderes Belediyesi bütçesinde yer alan harcama kalemleri içerisinde müdürlükler arası toplam 2.860.000,00-TL 1. düzey aktarma yapılmasına yönelik, 07/09/2021 tarihli ve 197 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.350500)
 
7. Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçeleri içinde yer alan ve ödeneği yetersiz olan bütçe tertiplerine talep edilen ödenek aktarımlarının önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde toplam 4.600.000,00-TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.349156)
 
8. Bayraklı Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2021 tarihli ve 05.301 sayılı Kararı ile kabul edilen; "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notuna göre yapılan uygulamalarda yaşanan sıkıntıları gidermek ve uygulamaları kolaylaştırmak adına Bayraklı Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarih ve 91 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayraklı sınırları içinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.344900)
 
9. Menemen Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında Merkez, Koyundere, Ulukent, Asarlık, Seyrek, Yahşelli Mahallelerinde tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.345077)
 
10. Bergama Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarihli ve 21/83 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.344977)
 
11. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 2021-75 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.344945)
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığınca birlikte yürütülmesi planlanan “Geçici Süreli İzinlendirilen Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine ilişkin Yönetmelik Taslağı”nın değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.225801)
 
2. Hurma zeytin ile ilgili sorunlara çözüm bulmak, üretimini, tüketimini ve ticaretini araştırmak amacıyla a) Büyükşehir Belediye Meclisimizin ilgili Komisyonları 3 aylık süreyle görevlendirmesi b) Aynı amaç doğrultusunda zeytin ve zeytinyağı ile uğraşan çeşitli meslek birlikleri, kurum ve kuruluşlarla iş birliği Protokolleri yapılabilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Tarım, Orman ve Hayvancılık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca; “Önergede bahsi geçen Hurma Zeytin ile ilgili sorunlara çözüm bulmak, üretimini, tüketimini ve ticaretini arttırmak amacıyla mevcut kurumsal yapıda çalışmaların sürdürülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı öngörülmüş olup; söz konusu çalışmalar neticesinde konunun Protokol aşamasına geldiğinde Meclisimizce yeniden değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunca; “Hurma Zeytin konusu Komisyonumuz tarafından incelenmiştir. Konunun uzmanlık alanlarının ortak çalışmasını gerektirdiğine inanılarak, Sayın Başkanımızın görevlendireceği bir kişinin başkanlığında bir ‘Çalışma Grubu’ oluşturulmasının uygun olacağı önerisi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN.E.268112)
 
3. Bölgemizdeki anıt zeytin ağaçlarını korumak için envanter çalışmalarının yapılması ile söz konusu çalışmalar sırasında çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği Protokollerinin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Tarım, Orman ve Hayvancılık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca; “İzmir İli coğrafi sınırları içerisinde anıtsal zeytin ağaçlarının sayısına yönelik envanterin çıkarılabilmesi konusunda mevcut kurumsal yapıda çalışmaların sürdürülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı öngörülmüş olup; söz konusu çalışmalar neticesinde konunun Protokol aşamasına geldiğinde Meclisimizce yeniden değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunca; “Yaşlı zeytin ağaçlarının İzmir boyutunda envanterinin çıkarılması konusu Komisyonumuzca incelenmiştir. Önemli bulunan konunun ilgili uzman kişi ve kuruluşların katılımı ile Başkanımızın göstereceği bir kişinin önderliğinde oluşacak ‘Çalışma Grubu’  tarafından ayrıntılı olarak incelenerek bir eylem planı hazırlanması önerisi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN.E.268153)
 
4. Zeytin rotalarının aktif olarak kullanılması, ülkemizin hem kültürüne hem de turizmine büyük katkılar sağlayacak olup; zeytin rotaları konusunda Büyükşehir Belediye Meclisimizin araştırma yapması ve bu araştırmalara Zeytin Birlikleri ile Rehberler Odasının katılmasına ilişkin gerekli Protokollerin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Tarım, Orman ve Hayvancılık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca; “İzmir ili coğrafi sınırları içerisinde anıt zeytin ağaçlarının oluşturduğu zeytinlikler arasına saklanmış olan antik kentleri, yer yer müze ve antik zeytinyağı sıkma tesislerinden oluşan zeytin ağını birbirine bağlayacak olan zeytin rotaları konusunda mevcut kurumsal yapıda çalışmaların sürdürülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı öngörülmüş olup; söz konusu çalışmalar neticesinde konunun Protokol aşamasına geldiğinde Meclisimizce yeniden değerlendirilmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunca; “Zeytin Rotaları konusu Komisyonumuzca çok önemli bulunarak üzerinde çalışmaların ayrıntılı olarak yapılması uygun görülmüştür. Bu konuda ilgili uzman kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak bir ‘Çalışma Grubu’ oluşturmanın yararlı olacağına inanılarak bu yönde çalışmalar yapılması önerisi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN.E.268134)
 
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenerek yeniden hazırlanan ''T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği''nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Sosyal Hizmetler – Kent Konseyi – Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Engelsiz İzmir – Göç ve Uyum Komisyonları Raporu. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.263209)
 
6. Belediye Meclisimizin 14/12/2020 tarihli ve 05.1131 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun  bulunarak onaylanan, Kemalpaşa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 02/04/2021 tarihli, 705396 sayılı Yazısı ile Plan hükümlerinin 1.7 maddesine ilişkin yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan; Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli, 108 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin; “Bu uygulama alan sınırları içinde planda hesaplanan genel zayiat oranlarının ve her koşulda mevzuatta belirlenen yasal zayiat oranının üstüne çıkılmaması koşulu ile uygulamalar etaplara bölünerek yapılabilir’ ifadesinin, ‘Bu uygulama alan sınırları içinde planda hesaplanan genel zayiat oranlarının altına düşülmemesi koşulu ile uygulamalar etaplara bölünerek yapılabilir’ şeklinde değiştirilmesi koşulu ile değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302508)
 
7. Urla Belediye Başkanlığının 21/06/2021 tarihli ve 17176 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Atatürk Mahallesi, 4834 ada, 7 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda kısmen “Ticaret-Turizm Alanı”, kısmen “Park Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; İmar ve Bayındırlık - Turizm ve Fuarcılık Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “Kamu Kurumu talebi olup, kamu yararının devam etmesi, mevcut yeşil alanının korunduğunun görülmesi tespitleri ve konunun deprem riskinin değerlendirilmesi şartıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.299782)
 
8. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramandere Mahallesi, 1614 ada, 1 parsel çevresinde Seferihisar Karayoluna ulaşım bağlantısı sağlamaya yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.263267)
 
            
 
 
 
 
                                                                                                        Mustafa Tunç SOYER
                                                                                             İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı