İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

20° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-8/1                      Toplantı Tarihi : 15/08/2019 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                Toplantı Saati  : 18.00
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan Teşkilat Şemasının görüşülmesi. (İns. Kay. ve Eğit. Dai. Bşk.191938/E.122970)
2. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü demirbaş kayıtlarında bulunan ve önergede bilgileri belirtilen otobüsün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkmal Bak.Onr.Dai.Bşk.E.189718)
3. Konak ilçesinde bulunan Belediyemize ait Yenişehir Çocuk ve Gençlik Merkezinin enerji ihtiyacının karşılanması için 400 kVA trafo tesis edilmesi gerekmekte olup; bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Tesis Sözleşmesi”nin kabulü ve söz konusu Tesis Sözleşmesinin imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.186993) 
4. Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), Erkek Sağlığı Eğitim Programı (ESEP), Menopoz Dönemi Eğitimi, Ergenler İçin Cinsel Sağlık Eğitimi, Güvenli Annelik Eğitimi ve Erken Yaş Evliliklerinin Önlenmesi için farkındalığa yönelik iş birliği çalışmalarının etkili bir biçimde yürütülebilmesini amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Kadın Güçlendirme Programı Ortak Hizmet Protokolü”nün kabulü ve söz konusu Ortak Hizmet Protokolünün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.189720)
5. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, Önergede adresleri belirtilen ve 12/08/2019 tarihinde süresi sona erecek olan 12 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının, 13/08/2019 tarihinden itibaren, Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedeller ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş'ye devrine yönelik imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.191032)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Güzergâh İzin Belgesi ile taşımacılık faaliyeti gösteren taşımacılara düzenlenen belge süresinin 1 yıl olacak şekilde güncellenmesine yönelik 2019/382 no'lu UKOME Genel Kurul Kararı alınmış olup; bu kapsamda alınan belge ücretinin "140,00-TL" olacak şekilde tahsil edilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.191042)
7. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş.’nin 07/08/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan, şirket sermayesinin 124.250.000,00-TL'den 25.000.000,00-TL arttırılmak suretiyle 149.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%5'ine tekabül eden) 1.250.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.7786/E.122664)
8. İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında; S.S. Karakızlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından başvurusu yapılacak olan "Karakızlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Karma Yem Üretim Tesisi" başlıklı projede Belediyemizin ortak olarak yer alması, projenin mali destek almaya hak kazanması halinde ilgili birimlerce uygulanması, proje bütçesinde belirlenen 1.600.000,00-TL’nin (birmilyonaltıyüzbintürklirası) Belediyemiz tarafından eş finansman olarak karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.191762)
9. İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında; Belediyemiz tarafından "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" başlıklı proje teklifi sunulması, söz konusu projenin mali destek almaya hak kazanması halinde ilgili birimlerce uygulanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.191761)
10. İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında; Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri İzmir İl Birliği tarafından başvurusu yapılacak olan "Süt için Süte Değer Projesi" başlıklı projede Belediyemizin ortak olarak yer alması ve projenin mali destek almaya hak kazanması halinde ilgili birimlerce uygulanması, proje bütçesinde belirlenen 150.000,00-TL'nin (yüzellibintürklirası) Belediyemiz tarafından eş finansman olarak karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.191763) 
11. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 25 - 28 Nisan 2019 tarihlerinde İspanya'nın Vigo şehrinde düzenlenen EuroLeague Final Grubu müsabakaları sonrası Avrupa 3.'sü olarak şehrimizi gururlandırmış, bu başarılarından dolayı önerge eki listede isimleri belirtilen takım sporcularına ve antrenörlerine; ayrıca Türkiye Yelken tarihinde milli olmuş en küçük sporcu unvanını elinde bulunduran İzmirli milli sporcu Okyanus ARIKAN Ulusal ve Uluslararası yarışlarda toplam 100 şampiyonluk kazanmış ve en son 06 - 16 Temmuz 2019 tarihlerinde Kuzey Amerika kıtasında yer alan Antigua'da yapılan Optimist Dünya Şampiyonasında da Dünya Bayanlar 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza atmış olup; adı geçen sporcularımıza tam altın karşılığı olan Türk Lirası'nın ödül olarak verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E. 191759)
12. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeler Listesinde yer alan "Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri Proje İnceleme ve Onay Ücretlerine, Yapı Kullanma İzni Tetkik Ücretlerine ve İşyeri Kontrol Tetkik Ücretlerine" ilişkin önerge ekinde yer alan tablolarda gösterilen miktarların belirlenmesi ve 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesine eklenmesine yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 84 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.191765)
13. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Bilişim ve Haberleşme Servisinin 12/07/2019 tarihli ve 702 sayılı Başkanlık Olur’u ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanması neticesinde; bilişim ve haberleşme giderlerine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesinde kalan toplam 100.000,00-TL (yüzbintürklirası) ödeneğin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına yönelik 01/08/2019 tarihli ve 19/83 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.191764)
14. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “İzmir'de Sokak Sanatlarının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.191760)
                                                                     Mustafa Tunç SOYER
                                                           İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı