Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.05-5/1                                                                             Toplantı Tarihi   : 09/05/2022 
Toplantı Yeri : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi                            Toplantı Saati     : 18.00    
                       No:1087 Konak/İZMİR
                       (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)                     
 
 
  I. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 
1. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2022 tarihli ve 2022/5 sayılı genelgesinde '' Yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.'' denilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sayın Onur Kadir ERYÜCE, aralarında çeşitli Avrupa Birliği kurumlarının temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin AB nezdindeki Büyükelçisi ve Brüksel'deki mukim diplomatları ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu uluslararası kuruluş yetkililerinin de bulunduğu kişilerle görüşmeler yapmak ve Terra Madre Anadolu İzmir 2022 fuarı için tanıtım çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 20 Nisan – 23 Nisan 2022 tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel kentinde bulunmuştur. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZKA, İZTO, DTO, İZFAŞ gibi kurum/kuruluşların yurtdışındaki turizm fuarlarına tek bir şemsiye altında ortak katılım sağlamalarının koordine edilmesi kapsamında İzmir Valiliği himayelerinde düzenlenen turizm toplantılarında alınan karar uyarınca; Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE Brüksel ziyaretinin akabinde, 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında Miami Convention Center'da düzenlenen turizm fuarına, İzmir'in 2023 yılı katılımı adına fizibilite ve stand maliyeti çalışmalarında bulunmak üzere, 23 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde bulunmuştur. Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE Miami ziyareti süresince ayrıca 2022 yılı Eylül ayında gerçekleşecek   SeaTrade Cruise Med – Malaga fuarına İzmir'in katılımı ve adı geçen Akdeniz Turizm Fuarının önümüzdeki yıllarda İzmir'de düzenlenmesi adına ilgili paydaşlarla görüşmeler yapmıştır. Söz konusu seyahatlere 20-29 Nisan 2022 tarihleri arasında katılan Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.  (Özel Kalem Müd.E.749197)
 
2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2022 tarihli ve 2022/5 sayılı genelgesinde; " 3. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. Ancak meclis olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmeler, belediye başkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin olarak belediye başkanınca ilk toplantıda belediye meclisine bilgi verilecektir." denilmektedir. 26 - 28 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye'den dost şehirlerin temsilcilerinin sosyal politikalar ve çocuk belediyesi konuları ile çocukların yönetim içerisinde yaptığı faaliyetlerin yerinde görülmesi, şehirlerimiz için ortak konularda iş birliği yapmayı ve iki Belediyemizin uzman idarelerini bir araya getirmek için yapılacak programlara katılım sağlanması amacıyla iaşe ve konaklama giderleri Almanya Hamm Belediyesi tarafından karşılanacak olan daveti yazısına istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Mehmet Anıl KAÇAR ve Çocuk Belediyesi Şube Müdür Vekili Uğur ÖZYAŞAR 26-27-28 Nisan 2022 tarihlerinde katılım sağlamışlardır. İlgili personellerin (Ulaşım, Yurtdışı seyahat sigortası, Pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal giderleri ile günlük harcırahını Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları ödenek kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.747760)
 
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 14/05/2022-31/12/2022 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2022 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022-3 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda 1 Adet Ebe’ye 5.213.00-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi.  (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.742495)
 
2. Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 22312 ada, 1 parsel 1/100 arsa paylı C blok 1. kat 3 no’lu bağımsız bölümün Kemal UZ Varisleri adına tahsisen satışı için, Belediye Meclisimizin 03/04/2002 tarihli ve 05.29 sayılı Kararında geçen ''Taksitleri süresi içerisinde ödemeyenlere yasal faiz uygulanması'' ifadesinin ''Taksitleri süresi içerisinde ödemeyenlere, kalan ödemelerin rayiç bedel üzerinden güncellenmesi'' olarak tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.674341)
 
3. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 08:00' da "19 Mayıs Yol Koşusu" düzenlenecek olup,  10 km'lik yol koşusunda dereceye girecek başarılı sporculara önerge ekinde yer alan çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin verilmesi ve Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.747520)
 
4.  Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Hastane Alanı"nda kalan, mülkiyeti Belediyemize ait; Konak ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2701 ada, 134 no’lu parsel üzerinde bulunan 1145 Sok. No: 88/A-B kapı numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.747347)
 
5. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kapsamında hazırlanan ve 2022-2026 yıllarını kapsayan 6. Beş Yıllık İmar Programı; 02/03/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.746199)
 
6. Bornova ilçesi, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahallelerinde, Kemalpaşa Caddesinin güneyinde, Pınar Caddesi ile 6108/1 Sokak arasında kalan yaklaşık 250 hektarlık alanı kapsayan bölgede, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.740338)
 
7. Bornova ilçesi, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahallelerinde, Kemalpaşa Caddesinin güneyinde, Pınar Caddesi ile 6108/1 sokak arasında kalan yaklaşık 250 hektarlık alanı kapsayan bölgede, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Kemalpaşa ve Gürpınar Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile bütünleşecek şekilde, söz konusu planlama alanı içerisinde yer alan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/08/2017 tarihli ve 6403 sayılı Kararı ile tescil edilen 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.741726)

8. Urla ilçesi, Rüstem Mahallesi, 4215 ada, 10 parselin üst ölçekli planlar kapsamında "Gelişme Konut Alanı" belirlenmesine yönelik plan müellifince hazırlanan,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.743987)
 
9. Buca Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 47 sayılı Kararıyla uygun görülen; Fırat Mahallesi, 21M3B pafta, 40319 ada, 11 parselin güney-batısında yer alan yürürlükteki imar planında "Park Alanı" olarak ayrılan alan içerisinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.738068)
 
10. Buca Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 49 sayılı Kararıyla uygun görülen; Yaylacık Mahallesi, 22N3D pafta, 39973 ada, 4 parselin kuzeyinde yer alan yürürlükteki imar planında "Park Alanı" olarak ayrılan alan içerisinde 6.00 m x 4.00 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.738119)
 
11. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Kemalpaşa Mahallesi, 30 L 3c (24 P 4d), 30 L 3d (24 Ö 3 c), 29 L 2a (23 Ö 2b), 29 L 2b (23 P 1 a) paftalarında, Pınar Caddesi, 7087 Sokak ve 7086 Sokak kesişiminde yer alan hukuki el atma davalarına konu 22941 ada, 1 parsel ve 23049 ada 3, 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda "Etaplama Sınırı" belirlenerek alanının kısmen KAKS:0.05, Yençok:3.80 m. yapılaşma koşullu "Rekreasyon Alanı" ile "Park", "Otopark" ve "Taşıt Yolu" olarak belirlenmesi ve ilgili parsellerin doğusunda yer alan kamuya terkli alanlar ile kamu mülkiyetinde bulunan alanın ise "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.741876)
 
12. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 72 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 31K4a (25O4b) ve 31K4d (25O4c) paftalarında, 218 Sokak doğusunda yer alan hukuki el atma davalarına konu 28 ada, 12 parsel ile 169 parseli kapsayan alanda "Etaplama Sınırı" belirlenerek alanının kısmen KAKS:0.05, Yençok:3.80 m. yapılaşma koşullu "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesi ve ilgili parsellerin çevresinde ise "Park" ve "Rekreasyon Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.740755)
 
13. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 32 L 4b (26 Ö 3a) paftada 130 Sokak üzerinde yer alan hukuki el atma davasına konu 135 ada, 89 parseli kapsayan alanda "Etaplama Sınırı" belirlenerek alanının kısmen KAKS:0.05, Yençok:3.80 m. yapılaşma koşullu "Rekreasyon Alanı", kısmen "Taşıt Yolu" ve "Park Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.741283)
 
14. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güzelyalı Mahallesi, 6224 ve 6229 adalar arasında kalan kamuya terkli ''Park Alanı''nda, 3.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 ade  "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.738188)
 
15. Urla Belediye Başkanlığının 21/03/2022 tarihli ve 47568 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Sıra Mahallesi, 2945 ada, 1, 2, 3 parseller, 2946 ada, 1, 2, 3 parseller ile 2948 ada, 1, 2, 3 parsellerin, söz konusu taşınmazlara ilişkin, plan kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.742840)

16. Urla Belediye Başkanlığının 23/03/2022 tarihli ve 47922 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla Merkez Revizyon İmar Planı, Çeşmealtı Revizyon İmar Planı, İskele Uygulama İmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Arkası Uygulama İmar Planı Plan Notlarının  "A- Kentsel Kullanım Alanlarındaki Koşullar" başlıklı bölümünün 2. maddesinde yer alan hükmün, "Taban Alanı, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Katlar Alanı, Katlar Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal), Yapı İnşaat Alanı'na İlişkin hususlarda yürürlükteki İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ayrıca açıklanmayan hususlarda yürürlükteki İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.742985)
 
17. Narlıdere Belediye Meclisinin 16/02/2022 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak tescillenen alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Revizyonu önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.749266)
 
18. Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesinin güncellenmesi planlanmakta olup, önerge ekinde yer alan Gelir Tarifesi Teklifinin Meclisimizce incelenmesi, İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi olarak belirlenmesi ve ayrıca vatandaşlarımızın da talebi üzerine yeni oluşturulan Temel İtfaiyecilik Eğitim Programının Gelir Tarifemize mevcut ücret tarifesine önerge ekinde yer alan listede belirtildiği şekliyle ilave edilmesi hususlarının görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.691868)
 
19. Belediye Meclisimizin 15/02/2022 tarihli ve 05.177 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek 17/03/2022-15/04/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada 11, 12, 13, 14, 15, 51, 52 parseller ile 171 ada, 76 parsele (eski 171 ada 16 parsel) yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Demircioğlu Tarım Ürünleri Teks. Gıda Nak. İnş. Akar. Tur. Mad. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına yetkili Muzaffer DEMİRCİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.744043)
 
20. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımızın talebi doğrultusunda, Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi dâhilinde, Seferihisar ve Urla ilçelerinin defin ihtiyacını karşılamasına yönelik mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 147 ada, 29 parselin "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.748972)
 
21. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 107 sayılı Kararı ile uygun görülen; 29LIa, 30LIVa ve 30LIVd paftalarda yer alan Enerji İletim Hatlarının imar planlarına işlenmesi ve plan notları eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.752387)
 
22. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin talebi doğrultusunda, Konak Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen; Altıntaş Mahallesi (1. Süleymaniye Mahallesi), 349 Sokak ile 362 Sokak kesişiminde (564 ada 16 parselin köşesinde) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yaya Yolu" plan kararında kalan alanda 3.00 m x 5.50 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.741387)
 
23. Torbalı Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararın 2. maddesi ile uygun görülen; Tepeköy Mahallesi, 668 ada, 12 numaralı parselin batısında kalan kamuya terkli Park Alanında 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.744571)
 
24. Torbalı Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararın 3. maddesi ile uygun görülen; Torbalı Mahallesi, 1155 ada, 1 numaralı parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli Park Alanında 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.744601)
 
25. Torbalı Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararın 4. maddesi ile uygun görülen; Muratbey Mahallesi, 225 ada, 39 numaralı parselin doğusunda kalan kamuya terkli Park Alanında 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.744538)
 
26. Foça Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gerenköy Mahallesi, 1 ada, 203 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı (İçme Suyu Arıtma Tesisi, Depo ve Pompa İstasyonu) kullanım kararına "Yenilenebilir Enerji Tesis Alanı" kullanım kararı ve plan notunun eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.753106)
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mustafa Tunç SOYER
                                                                                               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı