İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

27° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 


Gündem No   :  97509404-301.03-7/1                                   Toplantı Tarihi : 13/07/2020 
Toplantı Yeri  : Mimar Sinan Mahallesi                                         Toplantı Saati  : 18.00
                          Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak/İZMİR                      
                          (İzmir Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Hol)

 
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1013 sayılı Kararı ile kabul edilen "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Sahil Şeridi, Yol, Meydan ve Yeşil Alan Yetki ve Görev Uygulama Yönetmeliği" ve eki "İzmir Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Kalan Yollar ve Meydanlar Listesi"nde yer alan Dikili ilçesi, Uğur Mumcu Caddesi (Çetin Emeç Caddesi ile Kabakum Köprüsü arasında kalan kısmı) ifadesinden Çetin Emeç Caddesi ile Kabakum Köprüsü arasında kalan kısmının çıkarılarak yolun tamamının alınması; 1- Dikili ilçesi, 12-15-20 metre genişliğindeki Salihler Altı Caddesi'nin listeye eklenmesi; 2- Karşıyaka ilçesi, Cemal Gürsel Caddesinin Hasan Ali Yücel Bulvarı ile Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak arasında kalan kısmının Karşıyaka Belediyesi'nce yayalaştırma çalışması kapsamında kentsel tasarım ölçeğinde proje çalışmalarına başlanması için İlçe Belediyesine devredilmesi; 3- Urla ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nin isim değişikliğinden dolayı Neyzen Tevfik Caddesi olarak düzeltilmesi; 4- Tire ilçesi, Gökçen Efe Meydanının resmi adı olan Adliye Meydanı olarak düzeltilmesi, sehven yazılan Tire İlçesi, Metin Sokağın listeden çıkarılması; 5- Tire ilçesi, Yıldız Meydanı'nın sınırlarının Gümüşpala Caddesi ile İsmail Taşlı Sokak arasında kalan üçgen alan olarak belirtilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.81264)
2. DSİ denetiminde yapımı tamamlanan Ödemiş Rahmanlar Barajı ve Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göletine ilişkin imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin kabulü ile söz konusu Protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (İZSU-İzmir Su ve Kan. İd. Gen. Müd. E.35711/E.86854)
3. Belediyemizin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, dünya kentleriyle sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda iş birliğini geliştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatına (UCLG) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına (UCLG-MEWA) üye olunmasına yönelik, Belediye Meclisimizin 16/05/2019 tarihli ve 402 sayılı Meclis Kararının yenilenmesi ve üyelik aidatının İller Bankası A.Ş. üzerinden ödenmesi hususlarının görüşülmesi. (Dış İlş. ve Tur.Dai.Bşk.E.143613)
4. İZBETON A.Ş.’nin görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarında kullanılmak üzere 50.000.000,00-TL iç borçlanmaya ihtiyaç duyulmakta olup; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve Protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Destek Hiz.Dai.Bşk.E.143615)
5.  COVID-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında; sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, 31/08/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Glş.Dai.Bşk.E.5752/E.91194)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesince ''Biz Varız'' dayanışması ile ilki Kemalpaşa ilçesinde olmak üzere kiraz hasadı ve diğer ilçelerde yapılacak mevsimsel meyve ve sebze hasatları sırasında, bölgede ''Gönüllülük'' esasına dayanan bir imece usulü başlatılmış olup;  söz konusu imece usulüne katılan gönüllülerimize destekte bulunmak amacı ile Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ilgili bütçesinden ödenmek üzere, toplu ulaşımda geçerli olacak şekilde, ESHOT Genel Müdürlüğünce, ''Gönüllü Kart'' düzenlenmesi ve kartlara 25 kontör yüklenmesi, basımı gerçekleştirilecek olan kartların kart bedelleri mevcut kart bedeli tarifesinden ve kontör kullanım bedelinin (3,56 x 25) 89,00-TL olması, Kontörlü Ulaşım Kartı tarifesi şekliyle uygulanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Glş.Dai.Bşk.E.5751/E.91159)
7. Bergama Kozluca YAS Damla Sulama Tesisi ile Dikili İlçesi Yahşibey Mahallesi Damla Sulama Tesisine ilişkin; tahsis amacı değişikliği işlemleri gerçekleştirilmeden meralık vasfı dışında kullanılması mümkün olmadığından "Kamu Yatırımı" kapsamında karar alınması hususunun görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144088)
8. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi ile Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; İzmir Tarih Projesi kapsamında kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı içerisinde konut alanında kalmakta olan, Konak ilçesi, Cedit Mahallesi, 390 ada, 48 ve 95 parsellerin Belediyemizce kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144084)
9. Belediye Meclisimizin 13/03/2020 tarihli ve 05.355 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 01/06/2020-30/06/2020 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51, 52 parsellere ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine, 171 ada, 14, 15, 16 ve 51 parsel maliki Ahmet AKTAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.143592)
10. Belediye Meclisimizin 09/03/2020 tarihli, 301.267 ve 301.270 sayılı Kararları ile uygun görülerek onanan ve 29/05/2020-29/06/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Değişikliğine; Siteler Mahallesinde bulunan ve "Yüksek Öğretim Alanı" kullanımında yer alan 696 ada, 1 parselin Ege Üniversitesine bağlı yüksekokulun bahçe duvarı ile çevrili kısmı dışında kalan bölümünün "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144078)
11. Belediye Meclisimizin 13/03/2020 tarihli ve 05.355 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 01/06/2020-30/06/2020 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesi, 171 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 51, 52 parsellere ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine, 171 ada, 52 parsel maliki Muzaffer DEMİRCİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.143593)
12. Belediyemiz mülkiyetine ait Konak ilçesi, Yeni (Cedit) Mahallesi, 390 ada, 33 parselin tamamının, Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Kurşunlu Han Avlusu Düzenleme Projesi” doğrultusunda, “Arkeoloji ve Tarih Parkı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarihli ve 05.757 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 10606 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.143612) 
 13. Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 2083 ada, 3 parselde yer alan “Trafo Alanı” kullanımının, “Ticaret Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.143609) 
14. Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 5247 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143604) 
15. Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve Torbalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144079)
16. Buca Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 2020/53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi 21N-IIIb imar paftada 4070 ada, 41417 ada ve 41418 adaların ortasında kalan kamuya terkli park alanında 4 m x 4 m ölçülerinde 1 adet Regülatör Alanı ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik. Dai.Bşk.E.144080)
17. Buca Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 2020/54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenigün Mahallesi 21N-Ic imar paftada 42751 ada, 42752 ada ve 45187 adaların ortasında kalan kamuya terkli park alanında 4 m x 4 m ölçülerinde 1 adet Regülatör Alanı ayrılması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi.( İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144082)
18. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazım Dirik Mahallesi, 9 ada 6, 55, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ve 75 parselleri kapsayan alanda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.143607) 
19. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazım Dirik Mahallesi, Üniversite Caddesi, 366 Sokak, Sanayi Caddesi, 364, 364/11 Sokaklar ile Çevre Yolu arasında kalan alanda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.143606) 
20. Belediyemiz mülkiyetine ait Konak ilçesi, Yeni (Cedit) Mahallesi, 390 ada, 33 parselin tamamının, Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Kurşunlu Han Avlusu Düzenleme Projesi" doğrultusunda, "Arkeoloji ve Tarih Parkı" olarak belirlenmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarihli ve 05.757 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 10606 sayılı Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143611)
21. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığımızın talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 826 ada, 1 parselin Yençok:4 Kat Yapılaşma Koşullu “Belediye Hizmet Alanı” (Kadın Danışma Merkezi) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143610)
22. Karşıyaka Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 62 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 2002 yılında kaldırılan plan notu ile yönetmelik hükümleri doğrultusunda ruhsatlandırıldığı ve kat mülkiyetine konu olduğu tespit edilen muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143596)
23. Karşıyaka Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 63 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy Mahallerinde yaklaşık 137 ha’lık alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143595)
24. Gaziemir Belediye Meclisinin 06/02/2020 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Atıfbey Mahallesi, 251 ada, 2 parselin bir kısmı ve 4 parsel ile Sakarya Mahallesi,  250 ada, 3 parseli kapsayan alanda “Askeri Alan” belirlenmesi ve ayrıca dere ıslah güzergâhları ile Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı kriterlerinin imar planına işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143608)
25. Torbalı Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Torbalı Mahallesi, 830 ada 20 parselde "15 m'lik taşıt yolu" ve "Genel Otopark Alanı” belirlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144081)
26. Urla Belediye Meclisinin 07/02/2020 tarihli ve 42 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kalabak Mahallesi, 3005 Sokağın güneyinde imar planında “Trafo Alanı” olan kamuya terkli alanın “Yeşil Alan” olarak belirlenmesi ve “Trafo Alanı”nın sokağın doğusunda bulunan “Park Alanı”na kaydırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143602)
27. Seferihisar Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Seferihisar Sığacık Mahallesi Kentsel Sit Alanı Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarının İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/11/2019 tarihli ve 9952 sayılı Kararı ile ''Planda zorunlu tevhid kararı getirilen parsellerden olup; içinde A notasyonu ile belirlenmiş yapı bulunan parsellerde, tevhid işleminden sonra oluşacak parselde A notasyonlu yapı ile birlikte parseldeki tüm yapıların toplam taban alanı 100 m²'yi geçemez.'' olacak şekilde tadilen uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143594)
28. Çeşme Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 2020/1-5 sayılı Kararı ile uygun görülen; Musalla Mahallesi, 5247 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143603)
29. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 05.60 sayılı Kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30/04/2020 tarihli Olur’u ile uygun görülen; Selçuk ilçesi, Belevi Mahallesi, Cibe Mevkii, 181 ada, 16 parselin, kamu yararı kararı kapsamında plan çalışmalarına yönelik yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143600)
30. Konak Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 49/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/03/2018 tarihli ve 7281 sayılı Kararı doğrultusunda; Konak Mahallesi, 179 ada, 57 parselin tescil gösteriminin kaldırılması ve Yapılaşma Koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143601)                                                                                                  Mustafa Tunç SOYER
                                                                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı