İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

12° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI MART AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 
 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-3/1                                   Toplantı Tarihi : 11/03/2019 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                          Toplantı Saati  : 18.00
 
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Aliağa Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarihli, 35 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bozköy Mahallesi, 410 no’lu parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58338)
2. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli, 05/69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesinde, Hmax:24.80 m E:0.80 (TM) ve (Y) koşullu imar adalarının birleştirilerek Yençok:8 kat K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) koşullu Ticaret-Turizm (TİCT) kullanımlı imar adası olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58340)
3. Aliağa Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarihli, 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda, Hayıtlı Deresi Servis Yolu ve 15 metrelik Taşıt Yolu güzergahında belirlenen Akaryakıt Boru Hattının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58339)
4. Menderes Belediye Meclisinin; Özdere Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile birlikte 29 Ekim Caddesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik zemin katlarda günlük ticaret yapılabilmesine ilişkin, 04/12/2018 tarihli ve 200 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58343)
5. Menderes Belediye Meclisinin; Gümüldür Mahallesi, Sahil Caddesi ile birlikte Meryem Ana, Akdeniz, Gümüldür İzmir, Sağlık, İstiklal, Şehit Hüseyin, Esentepe, Tepe, Özgürlük Caddeleri, 6010, 6241 No’lu Sokakların, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günlük ticaret yapılabilmesine ilişkin, 09/01/2019 tarihli ve 23 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58344)
6. Menderes Belediye Meclisinin 09/01/2019 tarihli, 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kasımpaşa Mahallesi 2890 no’lu parsel ile 887 ada 7 no’lu parselin güneyinde yer alan yaya yolu kapsamında yapılan düzenlemeye yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58342)
 
 
 
 
                                                                                                                          Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı