Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ

 
Gündem No   : 97509404-301.03-5/1                                                                       Toplantı Tarihi   : 08/05/2023
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                                               Toplantı Saati    : 18.00               
                          Konak/İZMİR
                          (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 


I. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 
1. Avrupa Öğrencileri Forumu Erfurt Kenti temsilcisi Samuel BERGER’in daveti üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ruhisu Can AL tarafından 21-27 Mayıs 2023 tarihleri aralığında Almanya'nın Erfurt Kentine bir ziyaret yapılacağından, etkinlik kapsamında katılımcılarla, belediyelerin döngüsel ekonomiye ulaşmalarına yardımcı olacak politika önerileri ele alınacak olup, söz konusu etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ruhisu Can AL'ın katılması 20-28 Mayıs 2023 tarihleri aralığında görevli-izinli sayılması, konaklama, ulaşım (hava yolu ile direkt/aktarmalı) giderleri, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, seyahat ile ilgili gri pasaport işlemleri ve diğer yasal giderlerinin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Md. E.1336876)

2. Viyana Avusturya merkezli SYNYO GMBH koordinatörlüğünde AB HORIZON 2020 Programı kapsamında yürütülmekte olan IPROCURE Projesi için 15-18 Mayıs 2023 tarihlerinde Avusturya temsilcisi proje ortaklarından SYNYO kuruluşu tarafından Fransa Toulouse kentinde düzenlenecek konsorsiyum toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi adına proje yasal sorumlusu İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail DERSE, Proje Koordinatörü, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdür V. Şenol DEREKÖY, Supervizor Paramedik Onur KARAOT, Teknik Komite Üyesi Paramedik Necati YAVAŞ'ın katılım sağlaması ve 15-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları ile ulaşım (hava yolu ile) giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, harcırah, konaklama giderleri, pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harçları, PCR test ücretleri ve diğer yasal harcırahlarının Proje kapsamında açılan Vakıfbank T.A.O. İzmir Şubesi nezdinde “IBB -IPROCURE SECURITY PCP' rumuzlu Euro hesabından karşılanması hususlarının görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.1335698)

3. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve önerge eki Teknik Raporda durumu belirtilen 35 VF 668 plakalı, 2003 model, BMC BELDE marka otobüsün Yalova-Subaşı Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yatırımları Dai.Bşk.E.136983/E.1339087)

4. Belediyemizin iştiraki olan Grand Plaza A.Ş’nin 04/05/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin Grand Plaza A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%50,00'sine tekabül eden) 17.500.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hizmetleri Dai.Bşk.E.1336668)

5. İzmir Kent Konseyinin talebi doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki yıldır düzenlediği   16 - 23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivalinde "İzmir Kent Konseyi Özel Ödülü" verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1334285)
 
6. Deprem felaketinden etkilenen kişilerin "Adalete erişimine yönelik hukuksal yolları güçlendirme ve adli yardıma erişimi" amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İzmir Barosu Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1331079)
 
7. Ülkemizde ve kentimizde yaşayan Afrika kökenli (Afro-Türk) vatandaşlarımızın geleneklerini yaşatmak ve kendi aralarında birlik ve dayanışma kültürünün geliştirilmesini sağlamak amacıyla kutladıkları "Uluslarası Dana Bayramı"nın 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde İzmir'de düzenlenmesini planlanmakta olup; söz konusu bayram kutlamalarına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.1334552)
 
8. Belediye Meclisimizin 14/02/2023 tarihli ve 05.195 sayılı Kararı ile uygun görülerek 31/03/2023- 02/05/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karabağlar ilçesi, Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahallelerini kapsayan, batıda ve güneyde Karabağlar ilçesi 540 ha’lık 1-A no'lu Riskli Alan sınırı, doğuda Sırrı Atalay Caddesi, kuzeyde 4240 ve 4951 Sokak ile sınırlanan yaklaşık 113 ha'lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, imar planındaki kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle Mustafa Kemal DEMİREL vekili Sibel BARDAKÇI tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335722)

9. Belediye Meclisimizin 14/02/2023 tarihli ve 05.195 sayılı Kararı ile uygun görülerek 31/03/2023 – 02/05/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karabağlar ilçesi, Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahallelerini kapsayan, batıda ve güneyde Karabağlar ilçesi 540 ha'lık 1-A no'lu Riskli Alan sınırı, doğuda Sırrı Atalay Caddesi, kuzeyde 4240 ve 4951 Sokak ile sınırlanan yaklaşık 113 ha'lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, imar planındaki kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 14 adet dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335704)
 
10. Belediye Meclisimizin 12/12/2022 tarihli ve 05.1457 sayılı Kararı ile uygun görülerek ve 03/04/2023-02/05/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır ilçesi, Fatih Mahallesi, 247 ada, 28 no’lu parselin "Sağlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Bülent GÖLGEÇEN'e ait 26/04/2023 tarihli dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1334129)

11. İzmir 7. İdare Mahkemesinin 2022/217 Esasına kayden açılan davada verilen 29/03/2023 tarihli karar ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 26/04/2023 tarihli ve 1323820 sayılı Yazısı doğrultusunda, Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine ilişkin, Konak İlçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331318)

12. Kemalpaşa ilçesi, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/07/2019 tarihli ve 11493 sayılı Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alana ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2022 tarihli ve 05.1566 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/04/2023 tarihli ve 17870 sayılı Kararı ile "..düzeltildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına.." kararı verildiğinden anılan Kurul Kararı doğrultusunda değişiklik yapılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında  işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336543)
 
13. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Kemalpaşa ilçesi, Bayramlı Mahallesi dâhilinde bulunan 119 ada, 19 parsel no’lu tapuda Kemalpaşa Belediyesi adına kayıtlı taşınmazın bir kısmında, “Mezarlık Alanı” belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336708)
 
14. Çeşme Belediye Başkanlığının 11/04/2023 tarihli ve 59713 sayılı Yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen; Germiyan Mahallesi, 231 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha ve Atıksu Arıtma Tesisi) yapılması amacıyla Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile Çeşme Belediye Meclisinin 04/04/2023 tarihli ve  5-54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Germiyan Mahallesi 231 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha ve Atıksu Arıtma Tesisi) yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1330922)
 
15. Bergama Belediye Başkanlığının 23/02/2023 tarihli ve 30629 sayılı Yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen; Zafer Mahallesi, 1312 ada 3 parselde Eğitim Alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Bergama Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarihli ve 23/17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer Mahallesi, 1312 ada, 3 parselde Eğitim Alanı (BİLSEM) yapılması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1333050)
 
16. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Bergama ilçesi, Alhatlı Mahallesi dâhilinde bulunan 153 ada, 16 parsel no’lu, tapuda Bergama Belediyesi adına kayıtlı taşınmazın bir kısmında, “Mezarlık Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336680)
 
17. Belediye Meclisimizin 13/02/2023 tarihli ve 05.157 sayılı Kararı ile kabul edilen; 31/03/2023 – 01/05/2023 tarihleri arasında İlçe Belediyesinde askıya çıkarılan; Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesinde, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25OIb-25OIc paftalarda "Rekreasyon Alanı" kullanımında kalan alanda "Belediye Hizmet Alanı (İZSU-Terfi Merkezi)" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisine askı süresi içerisinde yapılan Bornova Belediye Başkanlığının 28/04/2023 tarihli ve E.117181 sayılı Yazısı ekinde iletilen 1 adet itiraz dilekçesinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336345)
 
18. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 12/12/2022 tarihli ve 05.1458 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan; Güzelbahçe ilçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde, 1854 ada 1, 2 ve 3 parsel no’lu taşınmazlarda, imar planındaki “Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık)”, “Konut Alanı” ve “Yeşil Alan” kullanım kararlarının yeniden düzenlenerek, “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 03/04/2023 tarihli ve 6119137 sayılı yazısı ile yapılan ve Güzelbahçe Belediye Başkanlığının 07/04/2023 tarihli ve 1296822 kayıt sayılı yazısı ekinde iletilen itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335275)

19. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarihli ve 64 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/09/2022 tarihli ve 14552 sayılı Kararı doğrultusunda, Kazımdirik Mahallesi, 2 ada 114 parsel ile İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/12/2022 tarihli ve 15124 sayılı Kararı doğrultusunda, Kazımdirik Mahallesi, 2 ada 77 parselin  1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1334385)
 
20. İzmir 7. İdare Mahkemesinin 2022/217 Esasına kayden açılan davada verilen 29/03/2023 tarihli karar ve Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 26/04/2023 tarihli ve 1323820 sayılı yazısı doğrultusunda, Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine ilişkin, Konak ilçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331358)

21. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, yer altında yapılmak üzere, Konak ilçesi, Halkapınar Mahallesi L18A09A2D-L18A09A3A paftalarda 2 adet, 2. Karataş Mahallesi L18A08D3B paftada 1 adet, Üçkuyular Mahallesi L18A07C4D-L18A12B1A paftalarda 1 adet, Göztepe Mahallesi L18A12B2A paftada 1 adet, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi L18A09A2B paftada 1 adet olmak üzere toplamda   6 adet “Terfi Merkezi Alanı”; Konak ilçesi, Salhane Mahallesi 22L2B paftada 1 adet, Köprü Mahallesi 22L2D paftada 1 adet, Karabağlar ilçesi, Muammer Akar Mahallesi L18A12B1D paftada 1 adet olmak üzere toplamda 3 adet “Yağmursuyu Geciktirme Deposu Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1334159)
 
22. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 268 sayılı Kararı ile uygun görülen; Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğünün 11/02/2022 tarihli ve 920176 sayılı Yazısı gereği, Çiğli Kaklıç Havaalanına ilişkin 15/12/2021 tarihinde onaylanan Çiğli-Kaklıç-Askeri Havaalanı Mania Planı Revizyonunun yürürlükteki imar planlarına işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1326600)

23. Kemalpaşa ilçesi, Ören 75.Yıl Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/07/2019 tarihli ve 11493 sayılı Kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alana ilişkin hazırlanan, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/06/2022 tarihli ve 05/108 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi; Belediye Meclisimizin 16/12/2022 tarihli ve 05.1573 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup,   İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/04/2023 tarihli ve 17870 sayılı Kararı ile; "..düzeltildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına.." kararı verildiğinden anılan Kurul Kararı doğrultusunda değişiklik yapılan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336521)

24. Aliağa Belediye Meclisinin 09/02/2023 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Aliağa ilçesi, 2204 Sokak ve 2222 Sokak kesişiminde yer alan Park Alanı içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında ''Regülatör Alanı'' belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336657)

25. Menderes Belediye Meclisinin 07/02/2023 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen; Merkez Yerleşim Alanı ve Gazipaşa Kesimi Kapsamında kalan alana ilişkin 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde muhtelif alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21/03/2019 tarihli ve 8900 sayılı Kurul Kararı ile tescillenen Gölcükler Cami ve Mezarlık ile 25/07/2019 tarihli ve 9488 sayılı Kurul Kararı ile tescillenen Kasımpaşa Camiinin Koruma Alan Sınırlarının İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1336779)
 
26. Urla Belediye Başkanlığının 14/03/2023 tarihli ve 90786 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii Uygulama İmar Planında yerel dağıtıcı nitelikte olması gereken 12 metrelik Taşıt Yolunun, alandaki mevzii imar planı bulunan alanlar ile mevcut ruhsatlı yapılardan dolayı sürekliliğinin ve düz bir güzergâhının olmaması sebebiyle, yerel dağıtıcı yol özelliğini sağlayamadığından, yol genişliğinin 10 metre olarak belirlenmesine ve güzergâhının mevcut uygulamalar gözetilerek düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1331868)
 
27. Dikili Belediye Meclisinin 03/03/2023 tarihli ve 47 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dikili ilçesinde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında ZF grubu zeminlere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335998)

28. Dikili Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarihli ve 18 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi, 1106 ada, 1 parselde yer alan Sosyo-Kültürel Tesis Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335942)

29. Çeşme Belediye Meclisinin 07/11/2022 tarihli ve 157 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya Mahallesi, "Trafo Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1334246)

30. Çeşme Belediye Meclisinin 03/01/2023 tarihli ve 1-11 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan Mahallesi, 6832 ada, 3 parsel ve 879 ada, 17 parsele ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2015/758 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335025)
 
31. Çeşme Belediye Meclisinin 07/03/2023 tarihli ve 4-34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Reisdere Mahallesi, 4039 ada, 1 parselin mevcuttaki Sosyal Tesis kullanım kararının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335135)
 
32. Çeşme Belediye Meclisinin 07/03/2023 tarihli ve 4-35 sayılı kararı ile uygun görülen; Reisdere Mahallesi, 3902 ada, 1 parselin mevcuttaki Sosyal Tesis kullanım kararının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335113)
 
33. Çeşme Belediye Meclisinin 03/01/2023 tarihli ve 2023/1-8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, 5816 ada, 1 parselin mevcuttaki Blok Nizam 2 Kat Taks:0.20 Kaks:0.60 yapılaşma koşullu Kamu Lojman Alanı plan kararının Blok Nizam 3 Kat Taks:0.20 Kaks:0.60 yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1335085)
 
34. Konak Belediye Meclisinin 01/02/2023 tarihli ve 37 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/05/2019 tarihli ve 9181 sayılı Kararı doğrultusunda Kestelli Mahallesi, 3639 ada, 13 parselin tescil gösteriminin işlenmesi, güncel kadastral veriler doğrultusunda 3639 adada yapı kitleleri ile imar hatlarının düzeltilmesi ve ada içi farklı fonksiyon sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1334264)
 
35. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nda "Depolama Alanı" ile "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları" kullanımlarında ve "3. Derece Arkeolojik Sit Alanı"nda kalan Aliağa İlçesi, Samurlu ve Siteler Mahalleleri sınırları içerisindeki yaklaşık 19 ha.'lık alanın, "Liman ve Liman Geri Hizmet Alanı" ve "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları" ile bir kısmının "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak belirlenmesine yönelik plan müellifince hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1338883)
 
36. Ödemiş ilçesi, Ocaklı Mahallesi, 1395 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin parsel malikince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1338813)
 
37. Kemalpaşa ilçesi, Sekiz Eylül Mahallesi, 782 ada 1 parselin "Kamu Hizmet Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile "Resmi Kurum Alanı (Adliye Hizmet Binası ve Lojmanı)" belirlenmesine ilişkin Kemalpaşa Belediye Meclisinin 03/04/2023 tarihli ve 05/65 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1339071)
 
38. Konak ilçesi, Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait parsellere ilişkin açılan davalarda, parsel bazında verilen yargı kararları doğrultusunda Duatepe Mahallesi, 62 ada 5 parsel, 1. Kadriye Mahallesi, 36468 ada 24 parsel, Dolaplıkuyu Mahallesi, 470 ada 2, 43, 44 parseller, 475 ada 2 parsel, 479 ada 5 parsel, Çimentepe Mahallesi, 7217 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1333039)
 
39. İzmir Büyükşehir Belediyesince; Belediyemiz Şirketlerine işletme hakkı devredilmiş olan taşınmazlara ilişkin Belediyemiz ile ilgili Şirketler arasında imzalanmış Protokollerin "İşletme Hakkı Bedeli" başlıklı maddesinde yer alan "Müteakip yıllara ait işletme hakkı bedelleri, bir önceki yılın bedelini yeniden değerleme oranında arttırarak tespit edilecektir." hükmünün "Müteakip yıllara ait işletme hakkı bedelleri herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın her yıl (taşınmazın kira başlangıç dönemi ayından bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan) Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) oniki aylık ortalamaları oranında arttırılacaktır" şeklinde değiştirilerek kabulü ile Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü ve Muhasebe Şube Müdürlüğü kayıtlarının 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla bu doğrultuda düzenlenmesi hususlarının görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1330519)
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı