İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI OCAK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 


Gündem No   :  97509404-301.03-1/1                      Toplantı Tarihi : 13/01/2020 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                 Toplantı Saati   :18.00

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereği görev yapan Sözleşmeli Personele 01/01/2020 tarihinden itibaren, Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personele göreve başladığı tarihten 31/12/2020 tarihine kadar ödenmek üzere, önerge eki listede kadro adedi ile birlikte unvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2020-3 sayılı Genelgenin 2’nci maddesinde belirtilen Ekli 1 sayılı Sözleşme Ücreti Cetvelinde belirlenen tavan ücrete,  Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2020-1 sayılı Genelgenin (e) bendinde belirtilen %5,49 oranındaki artış sınırını aşmamak üzere tespit edilen net ücretler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2020-3 sayılı Genelgenin 3’üncü maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılması hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.9591/E.6349)
2. 2002/3654 sayılı Kararname eki Kararın 1. maddesi kapsamında, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı yarıyıl tatilinde, çeşitli illerden ve civar ilçelerden gelecek olan öğrencilerin yararlanabilmeleri amacıyla, İzmir Doğal Yaşam Parkını ziyaret etmek isteyen öğrencilerin 18/01/2020 ve 02/02/2020 (dâhil) tarihleri arasında İzmir Doğal Yaşam Parkına ücretsiz giriş yapabilmeleri hususunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.9277)
3. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş'nin 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 752.500.000,00-TL’den 155.000.000,00-TL artırılarak; 907.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%9,6’sına tekabül eden) 14.880.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.540/E.5327)
4. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş’nin 06/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 149.250.000,00-TL’den 90.000.000,00-TL arttırılarak; 239.250.000,00TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş’nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%5’ine tekabül eden) 4.500.000,00TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.541/E.5324) 
5. "İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği" doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 09 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğüne 2 (iki) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.9272)
6. Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 4680 ada 13 no'lu (1367,35 m²) taşınmazın 1001/2399 (570,54 m²) hissesi Belediyemiz adına kalan hisseler ise muhtelif şahıslar adına kayıtlı bulunmakta olup; Erzene Mahallesi, 4680 ada, 13 no’lu (1367,35 m²) taşınmazdaki Belediyemize ait 1001/2399 (570,54 m²) hissenin, diğer hissedarlar adına, hisseleri oranında bedeli karşılığında veya kat karşılığı satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.9273)
7. Mülkiyetinin 1406/37095 (1313,38 m²) hissesi Belediyemize, 35689/37095 (33338,11 m²) hissesi Spor Genel Müdürlüğüne ait olan; Konak ilçesi, Üçkuyular Mahallesi, 6315 ada, 1 no’lu (34651,49 m²) parselde kayıtlı taşınmazın önerge ekinde belirtilen, "A" ile gösterilen 211,24 m² ve "B" ile gösterilen 136,94 m² kablo güzergâhı ve "C" ile gösterilen 15,94 m² alanlı Trafo Merkezi olmak üzere toplam 364,12 m² 'lik alanın irtifak haklarının 1-TL İzbedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tesis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.9274)

 
  Mustafa Tunç SOYER
  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı