İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
 
MECLİS EK GÜNDEMİ

 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-2/1                                                                                        Toplantı Tarihi : 08/02/2021


Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi                                             Toplantı Saati  : 18.00
                           No:1087 Konak/İZMİR
                       (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
                                           

 
I. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Belediye Meclisimizin 25/11/2020 tarihli ve 05.1097 sayılı Kararı ile kabul edilen ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarlarının yılı içinde yüzde onunu geçen 295.000.000,00-TL iç borçlanma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü işlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için münferiden işlem yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.4890/E.44995) 
 
2. Pandemi dönemi şartlarına haiz olmak üzere ve işin sürdürülebilirliğine imkân tanıyacak şekilde; Ürkmez-Seferihisar-F.Altay güzergâhında UKOME Kararları ile yolcu taşıma hakkını elinde bulunduran araç sahiplerinin üyesi bulunduğu S.S. 43 No’lu Seferihisar Ürkmez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 7144 sayılı Kanunun tarifi çerçevesinde Ürkmez Seferihisar bölgesiyle sınırlı olmak üzere idarece oluşturulacak hatlar ile ilgili toplu taşıma hizmetlerini işletmesi, Elektronik Ücret Toplama Sistemine dâhil edilmesi Belediye Meclisimizce belirlenmiş olan yolculuk tarifelerine uygun olarak tahsil edilen ücretlerin idare gelirlerine alınması, İdaremiz tarafından bölge genelindeki mevcut hat yapıları, yolculuk sayıları ve toplu ulaşım ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanan iş planı çerçevesinde belirlenen km’ler üzerinden, km bazlı 12 ay süreli ihale gerçekleştirilmesi ve yeni sözleşmenin imzalanması hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Pln.Dai.Bşk.E.5532/E.46195) 
 
3. Buca Belediye Meclisinin; İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS), Temmuz 2019 tarihi itibari ile İlimizde kullanıma kapatılarak adresin konuma dayalı olarak tutulduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda; Buca İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan Atatürk, Barış, Belenbaşı, Buca Koop, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Güven, İzkent, Karanfil, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız ve Yiğitler Mahalle sınırları sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırları, 04/01/2021 tarihli ve 12 sayılı Kararı (eki mahalle sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.38680)
 
4. 02/02/2021 tarihinde ilimizde yaşanan doğal afet sonucu oluşan sel felaketi neticesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlayabilmek adına, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde alınacak Sosyal Yardım Komisyonu Kararı ile, meskenleri ve eşyaları zarar görmüş mağdur vatandaşlar için asgari 2.000,00-TL, azami 12.000,00-TL, iş yerleri ve eşyaları zarar görmüş mağdur vatandaşlar için asgari 2.000,00-TL, azami 15.000,00-TL nakdi yardım yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.45633)
 
 
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ve bakımı konusunda yerel yönetimlere yeni sorumluluklar yüklenmiş olup, İzmir halkının ve hayvanseverlerin yararına olan bazı makul taleplere yönelik önergede yer alan maddeler gereğince görev ve sorumluluk alanlarına göre Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimizin gerekli çalışmalar yapmasına yönelik Yazılı Önergenin; “4. ve 5. maddelerin ilgili ilçe belediyelerin uygun gördüğü yerlere yerleştirilmesi şartı ile” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN.E.12122)
 
2. İlimiz sınırları içerisinde hizmet sunan esnaf ve sanatkarlarımız ile bunların yanında çalışanların mahalli müşterek nitelikteki teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,  mesleğin genel faaliyetlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve diğer vatandaşlarımız ile ilişkilerinde ahlaki dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak açısından Belediyemizin de görev ve sorumluluk üstlenerek katkı sağlaması amacıyla önergede yer alan Kanunun ilgili maddesi gereğince Belediyemizde Esnaf ve Sanâtkar Dairesi Başkanlığı biriminin kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin; “Yeni bir Daire Başkanlığı kurulması, teşkilat yapılanmamız, kadro, maliyet ve sürdürülebilirlik açısından şu an için uygun olmadığı” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN.E.12156)

3. Türkiye’de geçtiğimiz 2 yılda 236 kişi, geçtiğimiz 2 ayda 18 kişi bisikletli olarak trafikte yaşanan çarpışmalar sebebiyle hayatını kaybetmiş olup, trafikte bisiklet ve yaya güvenliğinin sağlanması için “Trafik Güvenliği Önlemleri”nin arttırılması ve sosyal alanda farkındalık yaratmak adına “Bisikletli Yaşam Projeleri”nin arttırılmasına ilişkin önergede yer alan maddeler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin; İzmir Büyükşehir Belediye çalışmaları kapsamında oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aybars YILDIRIM E.163956)
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı