İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS EK GÜNDEMİ 

Gündem No   :  97509404-301.03-2/1                                   Toplantı Tarihi : 10/02/2020 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                             Toplantı Saati   : 18.00

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 16 - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında "Euroshop 2020 Fuarı” gerçekleştirilecek olup; söz konusu Fuara, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğünde Sanat Yönetmeni olarak çalışmakta olan olan İZELMAN A.Ş. personeli (S. 19176) Fikriye YELTETİK'in görevlendirilmesi, adı geçen personelimizin söz konusu kentteki fuara, 18 - 20 Şubat 2020 tarihlerinde katılabilmesi için, 18 - 20 Şubat 2020 tarihlerinde görevli-izinli sayılması, hizmet pasaportu verilmesi, gidiş-dönüş (İzmir - Düsseldorf - İzmir, hava yolu ile) ulaşım, vize, harcırah ve konaklama (otel) ücretlerinin, fuara giriş için gerekli bilet ücretinin ve tüm yasal giderlerinin Tanıtım Şube Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Basın Yay. ve Halk. İliş. Dai. Bşk. E.35367)
2. “İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği” doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 06 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda alınan;  Seferihisar Belediyesi Ana Hizmet Binasına 1 yıldızlı, Seferihisar Belediyesi Halk Minibüsüne 2 yıldızlı, Seferihisar Belediyesi Halk Otobüsüne 3 yıldızlı, Foça Belediyesi işletmesi olan Denizkent Otel-Cafeye 3 yıldızlı, Gatsby Cafe-BarLounge işletmesine 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesine yönelik Kararların görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.33799)
3. Şehrimizin çeşitli noktalarında konumlandırılmış olan ve Belediyemizin hizmet, proje, etkinliklerinin halkımıza duyurulması amacıyla kullanılan, tanıtım alanlarının kamu yararı gözetilerek gelir getirmesi amacıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğüne ait olan ve önerge ekinde yer alan tanıtım alanlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 3 yıl (36 ay) süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi. (Basın Yay. ve Halkla İliş. Dai.Bşk.E.33801) 
4. Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Spor Alanı" olarak belirlenmiş olan, Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin kullanım kararının "Özel Eğitim Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33820)
                                                                   Mustafa Tunç SOYER
                                                       İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı