Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Tamamlanan Projeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

1) Enerji Verimliliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Amacıyla Enerji Etüt Analizi Raporunun Hazırlanması Projesi
Hibe Programı İZKA 2022 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Enerji verimliliği uygulamalarının ve yeni nesil teknolojilerin kullanımının artırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin enerji tüketimlerini ve enerji giderlerini düşürmek üzere Belediyemize ait Bornova Buz Sporları Salonu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Buca Sosyal Yaşam Yerleşkesi’nin enerji etütlerinin yapılması ve raporlarının hazırlanmasıdır.
Proje Süresi: 6 ay
Toplam Bütçe: 194.750,00 TL
Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı  
 
2)İzmir’de İş Gücü Sömürüsü için İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırımı ve Kapasite Oluşturma
Hibe Programı: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin  “HF30 Türkiye’de Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Genel amacı; genel halkın özellikle göçmenlerin, kadınların, çocukların ve diğer hassas grupların iş gücü için insan ticareti ile ilgili farkındalığını artırmaktır. Projenin özel amaçları ise; Çocuk koruma personeli, çocuk ticareti alanında çalışan personel, işçiler, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları gibi hizmet sağlayıcıların becerilerinin artırılmasına katkı sağlamak; Paydaşların kapasitelerini artırmak; Farklı paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirerek insan ticaretine karşı kapsamlı bir yaklaşım oluşturulmasını sağlamaktır.
Proje Ortakları: Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM)
Toplam Bütçe: 25.000 Avro
Süre: 6 ay
İlgili Birim: Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü
 
3) İzmir’de Dijital Öğrenme Altyapısının Desteklenmesi Projesi 
Hibe Programı: Alman Ekonomi Bakanlığı Belediye Corona Dayanışma Paketi
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bremen Belediyesi ortak başvuru sahibi
Projenin Amaçları: İzmir’de nitelikli ve güçlü bir toplum oluşturmak için belediyenin eğitim olanaklarını genişletme sorumluluğunu yerine getirmek hem örgün hem de yaygın eğitimde eşit fırsat ve koşulları sağlamaya katkıda bulunmaktır. Projenin özel amaçları ise; hem COVID-19 hem de depremden etkilenen, interneti olmayan ilk ve ortaokul öğrencilerine Bayraklı/İzmir’de bir dijital eğitim erişim noktasının donanım kapasitesinin, eğitim için gerekli olan teknolojik cihazla desteklenmesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan örgün eğitim programına ve eğitim destek fırsatlarına hassas grupların öğrencilerinin (çocuklarının) katılımının sağlanması; COVID-19 ve önlenmesi konusunda öğrencilerin farkındalığını arttırmaktır. 
Bütçe: 41.956 Avro
İlgili Birim: Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Süre: 12 ay
 
4) Sürdürülebilir, Esnek ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler için Ortak Tasarım
Hibe Programı: İsveç Enstitüsü Kamu Sektörü İnovasyon Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Belediye yetkililerinin kapsayıcı kamusal alanları ve hizmetleriyle birlikte tasarlama kapasitesini artırmaya odaklanmakta ve hem fiziksel hem de dijital kamu ortamına odaklanarak hizmet sunumunun iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Ortaklar: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege İhracatçı Birlikleri (Türkiye), Lübnan ve Endonezya, Lund Üniversitesi (koordinatör)
Proje Süresi: 8 ay
Uygulayıcı Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 
5) Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilerek tarım dışı ekonomik faaliyetlerin ve çeşitliliğinin geliştirilmesi yoluyla Küçük Menderes Havzası'nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Proje Ortakları: İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü (iştirakçi), Efeler Yolu Derneği (iştirakçi)
Toplam Bütçe (TL): 1.341.545,51 
Hibe Tutarı (TL):1.000.000,00 
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre: 24 ay
 
6) Roman Refahı (Romani Well Being) Projesi
Hibe programı: ABD Büyükelçiliği Hibe Programı
Başvuru Sahibi: ROMGEDER (Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği)
Projenin Amacı: İş yeterlilik kursları yoluyla uygun bir meslek sağlamak; Yardıma muhtaç çocuklara psikolojik destek sağlamak; İnsan hakları ve diğer vatandaşlık hakları konusunda eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemektir.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, İzmir Barosu
Bütçe: 12,515 USD
Süre: 12 ay
İBB’nin Rolü: Proje kapsamında verilecek insan hakları ve vatandaşlık eğitimlerinde eğitmen desteği verilmesidir. 
Uygulayıcı Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
 
7) Roman Kızları ve Kadınları için Fırsat Eşitliği Projesi
Hollanda Krallığı Türkiye Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu tarafından açılan Sosyal Dönüşüm (MATRA) 2021 Yılı Proje Çağrısı
Başvuru Sahibi: Roman Eğitim Folklor ve Spor Kulübü Derneği
Projenin Amaçları: Yerel idareler, Roman kadın STK’ları ve Roman halkı arasında işbirlikleri kurularak Roman toplumundaki çocuk evliliklerini önlemeye yönelik bir strateji planı oluşturulmasıdır.
Projenin Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, atölye ve toplantılar için eğitmen görevlendirmesi ve uygulanacak faaliyetlere gerekli desteğin sağlanmasıdır.
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
 
8) Gelecek 4.0 Kendin Yap! Projesi
Erasmus+ KA1 Gençlik Değişimi Hibe Programı
Projenin Amacı: Gençlerin yaratıcılıklarını kullanarak “kendin yap!” felsefesi ile yeni ürünler üretmesi için teşvik edilmesi, bu kültürün yaygınlaştırılması ve ülkemizde teknoloji ve bilişim sektöründeki istihdam oranlarının arttırılmasına katkı sunmaktır. 
Başvuru Sahibi: Geleceği Şekillendiren Eller Gençlik Grubu
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stage-Co Platform, Youth 4 Future LTD (İngiltere), Asociacija, Tavo Europa (Litvanya), Developmental Center of Thessaly Aketh-DCT (Yunanistan)
Belediyemizin Rolü: Projenin faaliyetlerine katılmak ve gerekli destekleri vermek, projenin koordinasyonuna ve görünürlüğe katkı sağlamak, 
Proje Bütçesi: 20,880.00 Avro
Proje Süresi: 10 ay
İlgili Birim: Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü
 
9) Yerelde Gençlik Çalışmalarını Güçlendirmek için Sivil Toplum Diyaloğu
Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem Hibe Programı (CSD VI)
Projenin Amacı: Yereldeki gençlik derneklerinin ve gençlik çalışanlarının güçlendirilmesi için Türkiye-Hollanda arasında değişim ve sivil toplum diyaloğu oluşturulması
Başvuru Sahibi: Pi Gençlik Derneği
Ortaklar Ülkeler: Türkiye-Hollanda
İştirakçi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: En az 2 temsilci ile yurtiçi ve yurt dışındaki eğitim, toplantı vb. organizasyonlara tam katılım göstermek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi için kolaylaştırıcı görevi üstlenmek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda proje toplantılarında alınacak kararlar doğrultusunda yerel yönetimin görev ve sorumlulukları başlığındaki maddelere uygun hareket etmek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi için kendi bölgesindeki gençlik derneklerine yönlendirici ve destekleyici rolü ile katkı sunmak; Yurtiçi ve yurtdışındaki seyahatlerde kendi katılımcılarının konaklama ve seyahat giderlerini karşılamaktır. 
Proje Süresi: 15 ay
İlgili Birim: Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü
Bütçe: 166.654,00 Avro
 
10) Türkiye’de Sürdürülebilir, Ulaşılabilir ve Kapsayıcı Kentsel Hareketlilik için Teknik Yardım 
Hibe Programı: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Faz-II (IPA II)
Başvuru Sahibi: Dünya Bankası
Projenin Amacı: (i) kentsel ulaşım erişilebilirlik analizi ve kıyaslama uygulamalarının sonuçlarını sunmak; (ii) ana planlarda tanımlandığı şekilde ulaştırma planlarının önceliklendirilmesi konusunda çok kriterli bir çalıştay düzenlemek; (iii) Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Ana Planları - SUMP'in uygulanması için kapasite geliştirme hakkında fikir vermek ve sunmak, özellikle vatandaş katılımı ve etki analizine bakmak; (iv) toplu taşıma yolcu seyahat davranış analizi için “Otomatik Ücret Toplama” sistemi ve “Otomatik Araç Park Yeri” sisteminden İzmir'de yapılan gösteri alıştırma sonuçlarını tartışmaktır. 
Teknik Destek Alan Pilot Belediyeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İlgili Birim: Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
 
11) RURİTAGE Miras Odaklı Kırsal Yenilenme için Sistemli Bir Yaklaşım
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı SC5-21-2016-2017: Kültürel Miras Öncülüğünde Sürdürülebilir Büyüme Çağrısı
Başvuru Sahibi: Bologna Üniversitesi (İtalya) 
Projenin Amacı: Kırsal alanların kültürel ve doğal miras potansiyelinin arttırılması yoluyla, yeni bir kırsal yeniden canlandırma paradigması yaratmayı amaçlamaktadır. Proje, 6 Sistematik Yenilikçilik Alanı (Hac, Sürdürülebilir Yerel Gıda Üretimi, Göç, Sanat ve festivaller, Dayanıklılık, Entegre Peyzaj) tanımlayarak Rol Modeli kentler ile Çoğaltıcı kentler arasındaki bilgi transferini sağlayarak kırsal alanlarda “Kültürel Miras” aracılığıyla sürdürülebilir büyümeyi önemli ölçüde iyileştirmeyi hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Proje Avrupa ülkelerinden 40 ortak içermektedir. Konsorsiyumda Avrupa’nın yanı sıra Kolombiya, Brezilya ve Şili’den katılımcılar bulunmaktadır. Proje ortakları arasında Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji Danışmanlık Şirketi yer almaktadır.
Toplam Bütçe: 10,401,187.50 Avro
Hibe Tutarı: 168.750 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Süre: 48 ay
  
12) Urban GreenUp:
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı Akıllı Kentler ve Topluluklar 2 - Doğa Temelli Çözümlerin Uygulanması Çağrısı
Başvuru Sahibi: Cartif Araştırma Merkezi (İspanya)
Projenin Amacı: Dünya nüfusunun yüzde 54'ünün kentlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığı gerçeğinden hareketle, sürdürülebilir kent gelişimi ve tasarımı konusunda ilerleme sağlamak ana amacını taşımaktadır. Proje, doğa esaslı çözümlerin uygulanması konusunda, kentlerin doğal yapılarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmeleri amacıyla; a) Metodoloji geliştirilmesini, b) Yerel yetkililerin ve paydaşların doğa temelli çözümleri daha etkin şekilde uygulayıp, iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini, c) Bu bağlamda kentler için "Yeniden Doğallaştırma Kentsel Planlarının" hazırlanması d) Söz konusu planlara uygun çalışmalar yürüten, stratejik kentsel planlamalarının içine yeniden doğallaştırma unsurunu dahil eden üç kent Valladoid (İspanya), Liverpool (İngiltere) ve İzmir'de geniş kapsamlı uygulama eylemlerinin yapılmasını öngörmektir. Proje ayrıca, söz konusu uygulamalardan elde edilecek verilerin etkin bir şekilde izlenerek bir model oluşturulmasını ve bu modelin Avrupa dışında da kullanılarak yaygın hale getirilmesini hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Vallaloid Belediyesi (İspanya), Liverpool Belediyesi (İngiltere), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acciona Altyapıları (Özel/İspanya), Singular Green (KOBİ/İspanya), Fundacion Yeni Teknolojiler Su Merkezi (Araştırma Merkezi/İspanya), Basın Konseyi (Kamu/İspanya), Toplum Ağaçlandırma Girişimi (Kar amacı gütmeyen dernek), Ove Arup&Partners International (İngiltere/Sanayi sektörü), Liverpool Üniversitesi (İngiltere), Demir Enerji, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bitnet Bilişim Hizmetleri Ltd., GMV Uzay ve Savunma Sanayi (İspanya), Youris.com (Özel/Belçika), Toprak ve İklim Derneği (İspanya), Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi (İtalya), RMIT Vietnam Araştırma Kurumu (Vietnam), Portekiz İnovasyon Topluluğu (Portekiz), Rovaniemi Belediyesi (Finlandiya), Mantova Belediyesi (İtalya), Ludwigsburg Belediyesi (Almanya), Medellin Belediyesi (Kolombiya), Binh Dinh Belediyesi (Vietnam), Chengdu Hi-Tech Bilim ve Teknoloji Bürosu (Çin)
Toplam Bütçe: 14.724,694 Avro
Hibe Tutarı: 2,326,000 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Projeler Şube Müdürlüğü 
 
13)Süt İçin Süte Değer 
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: S.S. İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği
Projenin Amacı: İzmir'de ve özelde Küçük Menderes Havzası'nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak; süt ve süt ürünlerinin kalite ve katma değeri ile üretimindeki aktörlerin kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje bütçesinin %10'u tutarındaki eşfinansman miktarını karşılamaktır. Buna ek olarak, bilinçlendirme faaliyetleri için eğitimci desteği, görünürlük ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlamaktır.
Toplam Bütçe (TL): 900.975,83
Hibe Tutarı (TL): 783.457,24 
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre: 12 ay
 
14)Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi (Çocuk Hakları ve STEM)
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir’de sürdürülebilir kalkınma ve güçlü bir toplumun oluşturulması kapsamında; gelecek toplumların belirleyicisi olan çocukların, çocuk hakları temelinde, kişisel, sosyal, bilimsel-teknolojik araştırma, tasarıma yönelik becerilerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda, erişilebilir ve yenilikçi eğitim kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
Toplam Bütçe (TL): 1.063.187,24
Hibe Tutarı (TL): 797.390,43
İlgili Birim: Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Süre: 18 ay
 
15)Green Re-vision: Dayanıklı Kentler için Çerçeve Oluşturulması
Hibe Programı: Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yeşil altyapı potansiyelini kullanmak, artırmak ve desteklemektir. Proje’nin özel amaçları ise; a) Kenti iklim değişikliğinin etkilerine daha dirençli kılan bir çerçeve geliştirmek, b) İklim değişikliğine karşı hedef grupların ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik teknik kapasitenin artırılması, c) bilgi ve deneyimi yaymak suretiyle iklim değişikliği konusunda kamu bilinci oluşturmaktır. 
Ortaklar: Peyzaj Araştırmaları Derneği- PAD (eş başvuru sahibi), Avusturya Kentsel Ekoloji Derneği - SURE (İştirakçi)
Belediyemizin Rolü: İklim modellerini kullanarak hassasiyeti saptamak, öngörülere göre yağış, su seviyesi, yağış tutma kapasitesini takip etmek ve riski değerlendirmek, kenti dayanıklı hale getirecek önerileri geliştirmek, iyi örneklerin inceleyerek kurumsal kapasiteyi artırmak, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.
Toplam Bütçe: 150.386 Avro 
Hibe Tutarı: 122.293 Avro
Süre: 18 ay
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
16)Türkiye'nin Geleceğinde Yazılım; Gençler ve Çocuklar Kodluyor!
Hibe Programı: Erasmus+ KA3 Politika Reformuna Destek, Yapılandırılmış Diyalog Hibe Programı
Başvuru Sahibi: Yeni Yetenek Kooperatifi
Projenin Amacı: Çocuklar ve gençlerin erken yaşta kodlama eğitimi alarak bölgesel ve ulusal anlamda yazılım sektörünün büyümesi ve Türkiye’de bilişim istihdamı oranının artırılmasına katkıda bulunmaktır
Proje Ortakları: AB'den iki farklı CodorDojo Temsilcisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
Toplam Bütçe: 30.000 Avro
Hibe Tutarı: 29.580,00 Avro
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 
17)Ekrem Akurgal Yaşam Parkı Spor Salonu ve Otopark Alanı'na Fotovoltaik Güç Sistemi Kurulması
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de enerjide yerel kaynakların kullanılması suretiyle çevresel sürdürülebilirliğe ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulması, bu çerçevede; güneş enerjisi potansiyeli yüksek İzmir'de güneş panelleri ile elektrik üreterek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanmasına, yenilenebilir enerji ve teknolojilerinin kullanımının farklı sektörleri içerecek ve elektrik maliyetinde maksimum ölçüde azalma sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
Toplam Bütçe (TL): 1.297.518,45 
Hibe Tutarı (TL): 973.138,83
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
18)Kadınların Güçlendirilmesi - "Gecekondu bölgelerinde yaşayan korunmasız kadınların sosyal marjinalliklerinin azaltılması ve gelir elde etme fırsatlarının artırılmasına yönelik bütünleşik bir proje" 
Hibe Programı: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı
Başvuru Sahibi: Milano Ticaret ve Sanayi Odası (İtalya)
Projenin Amacı: Özel politika gerektiren dezavantajlı gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, çalışanların bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, girişimciliği özendirmek, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığını kapatmaktır.
Ortaklar: Ege Bölgesi Sanayi Odası (eş başvuru sahibi), İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği (eş başvuru sahibi), İzmir Büyükşehir Belediyesi (İştirakçi), Türkiye İş Kurumu (İştirakçi)
Belediyemizin Rolü: Proje hedef grubu olan kadınların seçilmesini sağlamak, kadınların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Bayraklı Kurs Merkezi’nde eğitim almaları konusunda destek vermek.
Toplam Bütçe: 291.950,57 Avro
Hibe Tutarı: 277.353,04 Avro
Süre: 12 ay
İlgili Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası
 
19)ATHENA (Kriz Durumlarında Yeni İletişim Yöntemlerinin ve Sosyal Medyanın Kullanımı) 
Hibe Programı: Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Güvenlik Araştırma Alanı İşbirlikleri Projeleri
Başvuru Sahibi: İngiltere Batı Yorkshire Polis Teşkilatı
Projenin Amacı: Yeni teknoloji uygulamaları geliştirilmesi, herhangi bir krizle yüzleşmekte olan vatandaşlardan bu kriz ile ilgili güncel bilgileri temin etmesinin sağlanması, hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması için yerel yönetimlerin ve diğer kamu organlarının bir kriz haritası çıkarabilmesinin sağlanmasıdır.
Ortaklar: Epidemico Sağlık Veri Toplama Ve Analiz Şirketi (İrlanda), Sas Yazılım Şirketi (İngiltere), Virginia Üniversitesi (ABD), Sheffield Hallam Üniversitesi (İngiltere), Thales Savunma Sistemleri Şirketi (Hollanda), İsveç Ulusal Savunma Koleji, RIM Blackberry Mobil Şirketi (Kanada), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ljubljana Belediyesi (Slovenya), Fraunhofer Uygulama Odaklı Araştırma Kuruluşu (Almanya), Uluslararası Göç Örgütü (Belçika), Epam Yazılım Mühendisliği Şirketi (İsveç).
Belediyemizin Rolü: Kriz durumunda kullanıcı gereksinimlerinin tanımlanması, projede kurulacak sistemin İzmir’de uygulanması, proje sonuçlarının yaygınlaştırılması, kriz yönetimi ve sivil savunmadaki uzmanlık ve deneyimin paylaşılmasıdır.
Süre: 36 ay
Toplam Bütçe (Avro): 5.412.685
Hibe Tutarı (Avro): 2.631.592
İlgili Birim: İtfaiye Daire Başkanlığı
Proje web sitesi: www.projectathena.eu
 
20)CITyFIED Geleceğin Tekrarlanabilir, Verimli ve Yenilikçi Bölge ve Şehirleri 
Hibe Programı: Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Akıllı Kentler Çağrısı
Başvuru sahibi: CARTIF Teknoloji Merkezi, İspanya
Projenin Amacı: Şehir veya bölge boyutunda hem enerji verimliliğine hem de karbondioksit azaltılmasına yönelik yenilikçi bütünleşik enerji sistemlerinin demonstrasyonu hedeflenmektedir. Bu çerçevede; projede bölgesel ısıtma/soğutma, binaların enerji verimli hale getirilerek yenilenmesi ve fotovoltaik sistemlerden üretilecek elektriğin dağıtımı konularında seçilen Laguna de Duero (İspanya), Soma (Türkiye) ve Lund (İsveç) kentlerinde demonstrasyon sahaları oluşturulacaktır.
Ortaklar: İsveç Çevre Enstitüsü, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Teknik Üniversitesi,TECNALIA, ACCIONA, DALKIA, LKF, KRAFTRINGEN ENERGI, Soma Elektrik Üretim ve Dağıtım Tic. A.Ş., I.ACUSTICA, MIR, STEINBEIS, YOURIS Şirketleri Kentler Kümesi: İzmir, Firenze, Malaga, Napoli, Salerno, Rovereto, Botkyrka, Ludwigshafen, Udine, Valladolid, Varmdö Kentleri.
Belediyemizin Rolü: Proje kapsamında belediyemiz, demonstrasyon kentlerinden elde edilecek sonuçların tekrarlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan ve 11 kentten oluşan “CITyFIED Kentler Kümesi” arasında yer almaktadır.
Süre:5 yıl
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
21)İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Koleji Topraksız (Sanayileşmiş) Tarım: Üretim, Kalite ve İstihdama Yatırım
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı "İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı"
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de tarımsal üretim kapasitesi, verimlilik, kalite ve katma değerin artırılmasını sağlayacak teknik ve yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak, bu yolla dezavantajlı olan ilçeler başta olmak üzere istihdam edilebilirlik ve gelir düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. 
Ortaklar: Dikili Belediyesi, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Toplam Bütçe (TL): 352.228,04
Hibe Tutarı (TL): 317.005.236
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Kent Koleji Şube Müdürlüğü
 
22) İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği
Başvuru sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir’de kent genelindeki işsizliğin azaltılmasına ve yerel ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak üzere anahtar, genişleyen ve yükselen sektörler başta olmak üzere öncelikli sektörlerde yerel işgücü piyasasında talep edilen niteliklerde insan kaynaklarının geliştirilmesi, beceri eksikliği ve nitelik uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı olacak mesleki eğitim hizmeti sağlamak üzere yerel işbirliğine dayalı İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji Modeli’nin uygulanmasıdır. 
Ortaklar: Yaşar Üniversitesi AR-GE ve Uygulama Merkezi (YAGEM), Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü (EÜGÜEE), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)
İştirakçiler: Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü (İzmir İŞKUR), Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EÜ EMYO), Türkiye Genç İş Adamları Derneği Ege Şubesi (TÜGİAD), ve Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ)
Belediyemizin Rolü: İzmir Kent Koleji’ni kurmak, gerekli yerel işgücü piyasası ve ekonomi analizleri yapmak, organizasyonel yapılanma tasarımı yapmak ve uygulamak, Belediyemizin imkânlarıyla restorasyonu yapılacak olan İzmir Kent Koleji hizmet binasının donanım ve tefrişatını yapmak, Türkiye’nin 2. Fabrikasyon Laboratuvarı'nın (FabLab) kurulumunu yapmak ve 6 ay süreli pilot uygulamaları gerçekleştirmektir.
Toplam Bütçe (TL): 3.105.970,19 
Hibe Tutarı (TL): 2.329.477,64 
Süre: 24 ay
İlgili Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kent Koleji Şube Müdürlüğü
 
23) Yarımada Çiçek Açıyor
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı
Başvuru Sahibi: S.S. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: Mevsimlik/kesme çiçek ve endemik bitki üretim ve işleme sürecinin modernize edilerek teknik kapasitesini artırmak, kooperatifin pazarlamaya dönük olarak kurumsal yönetim kapasitesini artırmak ve çiçek üretimine ve kooperatife katılımı özendirmektir. 
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje ortaklığı kapsamında %10’luk 42.417,84 TL tutarı eş-finansmanı olarak karşılamak, bilgilendirme toplantılarında teknik ve idari destek sağlamak, görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerine destek vermektir. 
Toplam Bütçe (TL): 424.178,31 
Hibe Tutarı (TL): 381,760,479
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 
24) Kuşçular Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Çok Amaçlı Soğuk Hava Deposu
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı
Başvuru Sahibi: Kuşçular Köyü S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: Urla İlçesi Kuşçular ovasının sahip olduğu tarımsal üretim ve değerlendirme kapasitesini arttırarak var olan potansiyeli en iyi şekilde harekete geçirme suretiyle üretici gelirlerinin ve refah seviyelerini artırmak, bu yolla İzmir'in sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaktır.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje ortaklığı kapsamında %10’luk 37.163.57 TL tutarın eş-finansmanını karşılamak, Soğuk hava deposu için zemin hazırlama ve beton isleri ile çatı yapımını da ayni olarak karşılamak, Projenin görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerine destek vermek, projenin etkinliklerine katılım ve destek vermektir. 
Toplam Bütçe (TL): 371.635.66
Hibe Tutarı (TL): 334.472,094
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 
25) Süt Soğuk Zincirinin Mobilize Edilmesi
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı
Başvuru Sahibi: S.S Kınık İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: Kınık İlçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin, süt ürünlerinin kalite ve pazarlık gücünün artırılarak, hayvancılık faaliyetlerinde karlılığı yükseltmek ve ilçede hayvancılığa ilgiyi artırmaktır.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje ortaklığı kapsamında %8.9'luk 49.925,00 TL tutarın eş-finansmanını karşılamak, basta eğitim olmak üzere projenin etkinliklerine katılım ve destek vermek, görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde destek vermektir.
Toplam Bütçe (TL): 559.565,92
Hibe Tutarı (TL):503.609.328
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 
26) "Seferihisar Yerel Üzümünün, Pekmez üretimi ile Katma Değerinin Arttırılması, Satış Pazarlama olanaklarının Geliştirilmesi"
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı
Başvuru Sahibi: S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde faaliyeti sürmekte olan yerel ürün çeşitliliğinin ve pazarlaması faaliyetlerine ek olarak bölgedeki en değerli ürünlerden biri olan üzümün değerlenmesi için pekmez üretim hattının yapılması ile Kooperatife yeni tesis kazandırılmasını sağlamaktır.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı
Belediyemizin Rolü: Proje ortaklığı kapsamında %10’luk 53.130.69 TL tutarı eş-finansman olarak karşılamak, İzmir Yerel ürünlerinin tanıtımını yapmaktır. 
Toplam Bütçe (TL): 531.306.90
Hibe Tutarı: 478.176,21
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 
27) Urla Bağ Yolu
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı
Başvuru Sahibi: Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılık Derneği
Projenin Amacı: Yarımada’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel yapıyı da kapsayarak bağ yollarının belirlenmesiyle bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde bir bağ rotası olarak markalaşması ve bir turizm destinasyonu haline gelmesi amaçlanmaktadır.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje yürütülme aşamasında geliştirilecek olan bağ rotası ile Belediyemiz tarafından çalışmaları süren rotanın entegrasyonuna yönelik bilgi paylaşımı ve işaretleme konularında destek sağlamaktır.
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
 
28) İŞte GENÇ
Hibe Programı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Ana Eylem 3 Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog
Başvuru Sahibi: İzmir Valiliği
Projenin Amacı: Gençlik ve istihdam ana temalı proje ile 24'ü dezavantajlı durumda olan 40 gencin mesleki eğitim, nitelikli işgücü, iş gücü piyasası, girişimcilik ve sosyal becerilerini güçlendirmeye yönelik konularda 3 gün sürecek çalıştaylara katılmaları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam politikalarından haberdar olmaları, paydaş temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak mevcut politikalara dahil olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca İzmir'de genç istihdamı alanındaki karar alıcılar ve uzmanlar ile bir araya gelerek, Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Metni'nin hazırlanmasına görüş ve önerileri ile katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. 
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Genç İşi Kooperatifi. 
Belediyemizin Rolü: Çalıştay ve zirveye katılacak gençlere ulaşmak, düzenlenecek olan çalıştaylara ve zirveye katılım sağlamak, AB fon imkanları konusunda düzenlenecek eğitime katkı vermektir.
Toplam Bütçe: 14,636 Avro
Süre: 8 ay
İlgili Birim: AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü, Kent Koleji Şube Müdürlüğü
 
29) WizmirNET (Kablosuz Erişim ve internet)
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı
Başvuru sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir’de bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak kapsamında tüm vatandaşların ve İzmir’i ziyaret eden turistlerin internet kullanımı teşvik etmek ve başta engelli ve yaşlılar olmak üzere bilgi teknolojileri kullanarak belli binalarda ve açık alanlarda erişimini kolaylaştırmaktır.
Ortaklar: Projede ortak bulunmamaktadır. 
Belediyemizin Rolü: Proje hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek, kapalı alan yönlendirme sistemi kurmak, mobil uygulama geliştirmek, ibeacon cihazlarını kurmak, yönetim panelini oluşturmak, sistemi test etmek, ücretsiz internet ağını kurmak, kablosuz erişim cihazlarını kurmak, yönetim paneli ve sistemleri oluşturmak ve sistemi test etmek. Projenin görünürlük faaliyetleri ve BİT kullanımı konusunda farkındalık sağlamaktır.
Toplam Bütçe (TL): 1.163.441,15
Hibe Tutarı (TL): 732.255,12
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü ve Yazılım Şube Müdürlüğü
 
30) Dijital Tespit Şefkatli Hizmet
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı
Başvuru Sahibi: Kiraz Belediyesi
Projenin Amacı: Kiraz’ın; dağınık şekilde konumlanmış 56 mahallesinde ikamet eden dezavantajlı kimselerin tespitinin yapılarak, onların yaşam koşullarını iyileştirecek, kesintisiz ve verimli hizmet sunulmasını sağlayacak veri ağı ve donanımını kapsayan dijital sistemin kurulması ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin (tıbbi, sosyal, teknik destek vb) ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Kiraz ilçesinde yapılacak tespitler sonrasında ihtiyaç sahiplerine gerekli hizmetlerin ulaştırılmasına katkı vermektir. Bu çerçevede; personele temel sağlık eğitim, hasta nakil, öz bakım, tedavi hizmetleri konusunda destek vermek; yoksul, yaşlı, engellilerin ihtiyaçlarını temin etmek; onarım desteği vermek ve alt yapı hizmetlerini sağlamaktır. 
Toplam Bütçe (TL): 1.000.000
Hibe Tutarı (TL): 750.000 
Süre: 12 ay
İlgili Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Hastanesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 
31) BORBEL E-Kent Bilgi Sistemi
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı
 
Başvuru Sahibi: Bornova Belediyesi
Projenin Amacı: Bornova Belediyesi bünyesindeki değişik birimlerde halen kullanılmakta olan arşivleme, kurumsal bilgi belge yönetimi, bilgi teknolojileri uygulamalarının birbirleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegre edilerek mevcut yönetim bilgi sisteminin iyileştirilmesi, yerel yönetim hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla e-hizmet uygulamasının internet ve mobil teknolojiler üzerinden sunulması suretiyle İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecini destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır. 
Ortaklar: Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bornova İlçesine ait verilerin kullanımını sağlamaktır. 
Toplam Bütçe (TL): 997.300,00 
Hibe Tutarı (TL): 747.975,00
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Harita ve CBS Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 
32) Hukukun Üstünlüğü ve Güvenlik İçin Liderlik
Hibe Programı: Hollanda Dışişleri Bakanlığı MATRA CoPROL Programı
Başvuru Sahibi: Hollanda Belediyeler Birliği (VNG International)
Projenin Amacı: Düzenlenecek eğitim programları aracılığıyla kamuda karar mercilerinde bulunan yöneticilerin stratejik ve vizyoner liderliğe sahip olmalarını sağlamak, yerel yönetimlerde güvenlik kıyaslaması ile standart belirleme sistemleri kurmaktır.
Ortaklar: Hollanda Belediyeler Birliği (VNG International), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Lahey Akademisi, Uluslararası Yasal Ortaklıklar Merkezi (CILC), Hollanda Kamu İdaresi Enstitüsü (ROI), Sırp Kentler ve Belediyeler Konferansı (SCTM), Arnavutluk Yerel Otonomi ve Yönetişim Vakfı (FLAG), İzmir- Ankara- Konya Büyükşehir Belediyeleri, Bolu- Erzurum- Trabzon Valilikleri, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAIE).
Belediyemizin Rolü: Liderlik ve iyi yönetim konularında AB standartlarını esas alan eğitimler düzenlemek, belediyelerin güvenlik
alanındaki faaliyetlerinin kıyaslama (benchmarking) çalışmalarını yapmak, çok paydaşlı çalıştaylar ve eğiticilerin eğitimi konuları altında faaliyetler gerçekleştirmektir.
Süre: 24 Ay
İlgili Birim: AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü
 
 33) Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Artırılması
Hibe Programı: IPA 4 - Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı
Başvuru sahibi: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Projenin Amacı: Emek piyasasındaki ve işsiz teknik personelin istihdam olasılıklarını ve kapasitelerini artırmak, mesleki ve teknik eğitim profesyonellerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknoloji alanlarındaki kapasitelerini geliştirmek ve çevre ve sürdürülebilirlik açısından toplumsal farkındalığı ve sosyal bilinci yükseltmektir.
 Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, İştirakçiler: Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Buca Endüstri Meslek Lisesi, Enisolar Şirketi
Belediyemizin Rolü: Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularının yaygınlaştırılması kapsamında pilot mesleki eğitimden sorumlu kişiler (VETPRO) grubu için düzenlenecek eğitime katılmak suretiyle insan kaynaklarını geliştirmek, projeden sonra oluşturulacak kurs müfredatını Belediyemizin kurs merkezlerinde uygulamak.
Toplam Bütçe (Avro): 275.912
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Kent Koleji Şube Müdürlüğü, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
34) Gezici Çocuk Dünyası 
Hibe Programı: İZKA Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Destek Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir’de okul öncesi eğitimin hızlı ve nitelikli bir şekilde yaygınlaşmasına, bu bağlamda, toplum temelli modellerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 
Ortaklar: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Belediyemizin Rolü: İzmir’de okul öncesi eğitime erişimin en sınırlı olduğu ilçeler olan Beydağ, Bayındır ve Kiraz’da okul öncesi eğitim hizmeti vermek üzere Gezici Çocuk Dünyası Eğitim Birimi oluşturmak ve ücretsiz, nitelikli ve toplum temelli okul öncesi eğitim hizmeti sağlamaktır. Bunun yanı sıra ebeveynlerin, öğretmenlerin ve kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeylerini ve kapasitelerini geliştirmektir.
Süre: 12 Ay
Toplam Bütçe (TL): 492.547 TL
Hibe Tutarı (TL): 443.085,50 TL
İlgili Birim: Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü
 
35) Teknomutf@k
Hibe Programı: İZKA Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Destek Programı
Başvuru sahibi: İzmir Olgunlaşma Enstitüsü
Projenin Amacı: Teknolojik yenilikleri bireysel mutfak donanımına aktarmak,  eğitim öğretim programlarını güçlendirmek ve ölçme değerlendirmede yenilikçi yöntemler kullanarak, alan öğretmen ve öğrencilerinin bu yöntemlere adaptasyonunu sağlamak, iş gücü piyasasının gereksinim duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmektir.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Kaymakamlığı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası ve İzmir Karşıyaka Özel Eğitim iş Okulu.
İştirakçiler: Seçsan Gıda ve La Cigale.
Belediyemizin Rolü: Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve konferanslara katılımcı temini konusunda destek vermek, tanıtım, yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirmektir.
Süre: 12 Ay
Toplam Bütçe (TL) : 464.318.10
İlgili Birim: AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü
 
36) Havza Atıksu Arıtma Tesisinde Solar Çamur Kurutma Tesisi 
Hibe Programı: İZKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı
 
Başvuru sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü
Projenin Amacı: Ülkemizde ve özelde İzmir’de atıksu arıtma sürecinde ortaya çıkan çamurun yenilenebilir enerji kullanılarak maliyet etkin ve geri dönüşüm esasıyla  bertarafının yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. 
Belediyemizin Rolü: Proje koordinatörü olan İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Havza Atıksu Arıtma Tesisi’nde solar çamur kurutma ünitesi kurulacak, çıkan çamurun çevre ve ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
Süre: 12 ay
Toplam Bütçe: 1.103.328 TL
Hibe Tutarı: 827.496 TL
İlgili Birim: İZSU Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı
 
37) Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Faaliyet Ağı (RAMUD)
Hibe Programı: Akdeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) dâhilinde Sınır Ötesi İşbirliği (CBC)
Projenin Amacı: Akdeniz Kentler Birliği (MEDCITIES) kapsamında var olan sinerjilerin kullanılarak sürdürülebilir kentsel ulaşım konusunda politika ve stratejilerin benimsenmesi ihtiyacına ilişkin olarak, bölgedeki yerel yönetimlerin diğer kent ve kurumlara açık özel bir kentsel ulaşım uzmanlık ağı kurulması amacıyla duyarlı hale getirilmesi, kentsel ulaşım alanında özellikle güney ülkeleri ile güney ülkeleri, doğu ülkeleri ile doğu ülkeleri ve yeterli düzeyde gelişmemiş güney ülkeleri ile doğu ülkeleri arası ilişkilere özel ilgi göstererek değişim ve işbirliğinin güçlendirilmesidir.
Faydalanıcı Kuruluş: Barselona Belediyesi
Ortaklar: Barselona Belediyesi (başvuru sahibi), Sousse Belediyesi, Al-Fahyaa Belediye Birliği, TRAIN SpA - Hareketlilik Hizmetleri – Toskana
Asosiye Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin projedeki rolü;  İzmir’de yarı kolektif kent içi ulaşım alanındaki deneyimin aktarılması, kentsel ulaşım uzmanlarının seminere katılımının sağlanması, Ulaşım Daire Başkanlığı projenin İyi Uygulamalar Rehberinin oluşumuna katılmasıdır.  
Yer: Trablusşam (Lübnan), Sousse (Sousse Bölgesi, Tunus), Siena (Toskana Bölgesi, İtalya), Barselona (Katalonya Bölgesi, İspanya)
Süre: 30 ay
Toplam Bütçe (Avro): 847.165,22 €
Hibe Tutarı (Avro): 750.897,62 €
Uygulayıcı Birim: Ulaşım Daire Başkanlığı
 
38) Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Stratejileri ve Üç Yeni Kentsel Kalkınma Stratejisi 
AKDENİZ AĞI (USUDS)
 Hibe Programı: Akdeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) dâhilinde Sınır Ötesi İşbirliği (CBC)
Projenin Amacı: Sürdürülebilir kentsel kalkınma stratejik planlama süreçlerini geliştirmek için bölgede kent ağları kurulması, Larnaka (GKRY), Sousse (Tunus) ve Saida (Lübnan) kentlerinde 3 yeni stratejik planlama projesinin geliştirilmesi, Malaga (İspanya), Sfax (Tunus) ve Al-Fahyaa (Lübnan) merkezli uzmanlaşmış Bilgi Transfer Merkezlerinin (KTC) oluşturulması, Teknoloji destek platformunun geliştirilmesi ve test edilmesidir. 
Faydalanıcı Kuruluş: Akdeniz Kentler Birliği Genel Sekretaryası görevini yerine getiren Barselona Metropol Bölgesi Su ve Katı Atık İdaresi
Ortaklar: Akdeniz Kentler Birliği Genel Sekretaryası görevini yerine getiren Barselona Metropol Bölgesi Su ve Katı Atık İdaresi (başvuru sahibi) – Katalonya, İspanya; Sfax Belediye Meclisi – Sfax Bölgesi, Tunus; Stratejik Araştırma ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı (CIEDES) – Endülüs Bölgesi, İspanya; Sousse Belediye Meclisi – Sousse Bölgesi, Tunus; Saida Belediye Meclisi – Lübnan;  Larnaka Belediye Meclisi – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi; Al-Fahyaa Belediye Birliği – Lübnan
Asosiye Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi. 
Belediyemizin projedeki rolü; “Kentsel Sürdürülebilir Gelişme Stratejileri Metodolojileri ve İyi Uygulamalar üzerine Bilgi Transferi Merkezi (KTCMBP)”ndeki diğer şehirlerle stratejik planlama çalışmalarında uygulanan metodolojileri ve sürecin işleyişinin paylaşılmasıdır. 
Yer: İspanya (Katalonya ve Endülüs Bölgeleri), Tunus (Sfax ve Sousse Bölgeleri), Lübnan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Süre: 24 ay
Toplam Bütçe (Avro): 2.863.011 €
Hibe Tutarı (Avro): 1.783.742,47 €
Uygulayıcı Birim: Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 
39) Kent Müzeciliğinin Geliştirilmesinde Üçlü İşbirliği
Hibe Programı: Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Bileşeni(ICD-MUSE) – 2010 BL 22 02 01
Projenin Amacı: AB – Türkiye arasındaki kültürler arası diyaloğun Türkiye’de Kent Müzeliğinin geliştirilerek desteklenmesi 
Bu anlamda AB üyesi devletlerde müzelerle işbirliği kurulması, APİKAM ile ortakları Lizbon Kent Müzesi ve Bologna Endüstriyel Miras Müzesi arasında kent müzeciliği alanında uzun vadeli iletişim, işbirliği ve ortaklık kurulması, APİKAM’ın kent müzeciliği alanında ve müze yönetimi, sergileme teknikleri vs. konularında bilgi düzeyi ve anlayışının arttırılmasıdır.
Faydalanıcı Kuruluş: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) (başvuru sahibi), Lizbon Kent Müzesi (Portekiz), Bologna Endüstriyel Miras Müzesi (İtalya)
Süre: 10 ay
Toplam Bütçe (Avro): 142.271,05 Avro 
Hibe Tutarı (Avro): 113.816,84 Avro
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 28.454,21 Avro
Uygulayıcı Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)
 
40) Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Daha İyi Hizmet Verebilmek İçin Yenilikçi Yaklaşımlar (AŞİMAY) Projesi
Hibe Programı: AB Hayatboyu Öğrenme Programı LDV VETPRO
Projenin Amacı: Aile içi şiddet alanında çalışan, kişisel-mesleki açıdan kendini geliştirmeyi, müracaatçılara daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen vizyon sahibi, yenilikçi uygulamaların,  kararların uygulamaya geçirilmesinde yetkin, aile içi şiddet alanında deneyimli kurum yöneticilerinin mesleki hareketliliğine yöneliktir. 
Katılımcılar, aile içi şiddet alanıyla ilgili sorunları gündeme getirerek çözüm bulmaya çalışan Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İzmir Vali Yardımcısı Başkanlığında toplanmakta olan 'Aile İçi Şiddet Mağdurlarıyla Mağdur Çocuklara Yönelik İlimizde Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması Ve İşbirliğinin Geliştirilmesi' Koordinasyon Kurulu’nda ve Kurumlararası Vaka Değerlendirme Grubu Eğitim Komisyonunda görev alan, yeni yaklaşımların, hukuki düzenlemelerin uyarlanmasında, uygulamaya geçirilmesinde etkili olacak kişilerden oluşmuştur. 
Faydalanıcı Kuruluş: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü 
Ortaklar
Ev Sahibi Ortak Kuruluş: WAVE-Women Against Violence Europe 
Proje Yerel Ortakları: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İzmir Aile Danışma Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İzmir Kadın Konukevi ve İlk Kabul Birimi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İsmet Vural Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aliağa Belediye Başkanlığı, Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Buca Belediye Başkanlığı, Kadın Haklarını Koruma Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’dir.
Yer: İzmir, Viyana
Toplam Bütçe (Avro): 27.300
Hibe Tutarı (Avro): 27.300
Uygulayıcı Birim: Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
 
41) Bayındır İlçesi 31’ler Mahallesi Kanalizasyon ve Foseptik Yapımı (İZSU)
Hibe Programı: İZKA Turizm ve Çevre Mali Destek Programı (2010)
Projenin amacı: Küçük Menderes Havzasında yaşanan atıksu kirliliğinin önüne geçilmesi, yörede çevre ve sağlık kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Ortaklar: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Başvuru sahibi)
Süre: 18 ay
Toplam bütçe (TL): 421.856,40 (gerçekleşen: 379.964,45)
Hibe tutarı (TL): 316.392,3 (gerçekleşen: 284.973,34)
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 105.464,1 (gerçekleşen: 94.911,11)
Uygulayıcı birim: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 
42) Agora Kazı Evi Restorasyon Projesi
Hibe Programı: İZKA Turizm ve Çevre Mali Destek Programı (2010)
 
Projenin amacı
1.İzmir ili Konak İlçesindeki Agora Kazı alanında mevcut 19yy konut mimarisine ait tarihi yapıyı görsel algılama açısından restore etmek, mimarlık ve restorasyon çevrelerinde tanıtımını yapmak
2.Restore edilecek yapının iç mekân fonksiyonlarının kent merkezindeki arkeoloji müzesinde sergilenebilecek buluntu sayısını artıracak ve buluntular üzerinden yeni akademik çalışmalara ışık tutacak Agora Kazı Evi olarak düzenlenerek kent merkezinde kültür turizminin gelişmesine destek olmak 
3.İzmir İli Konak İlçesi kent merkezinde kazı alanı niteliklerinin artırılmasının turizme sağlayacağı katkıya dikkat çekmek amacıyla arkeoloji çevrelerinde Agora Kazı Alanın tanıtımını yapmak 
4.Turizm sektör temsilcilerinin katılımında tanıtım seminerleri düzenlemek
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (başvuru sahibi)
Süre: 18 ay
Toplam bütçe (Türk Lirası) : 544.584,63 TL
Hibe tutarı (Türk Lirası): 408.438.48 TL
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 136.146,15
Uygulayıcı birim: Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü
 
43) CIVITAS Personel Değişim Faaliyeti
Hibe Programı: Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen CIVITAS Girişiminin CIVITAS CATALIST Projesi Faaliyet Fonu
Projenin Amacı: İzmir kentsel ulaşımının sürdürülebilir, çevreci ve enerji tasarruflu hale getirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ilgili alanda görev yapan uzman personelin Almanya’nın Bremen kentinde bisiklet uygulamaları konusunda iş ziyaretinde bulunmasıdır. 
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yer: Bremen, Almanya
Süre: 4 gün
Uygulandığı Tarihler: 04.07.2011-08.07.2011
Toplam Bütçe (Avro): € 752,42
Hibe Tutarı (Avro):  € 276,17
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: € 476,25
Uygulayıcı Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
 
44) Küçük Aile İşletmelerinde Organik Artıkların  Değerlendirilmesi Modeli
Hibe Programı: İZKA Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
Projenin amacı 
1. Pilot bölge olarak seçilen Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde mevcut ve potansiyel organik tarım üreticilerinin
girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik sürdürülebilir sistemlerin kurulması,
2. Pilot bölge olarak seçilen Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde organik tarım üreticilerinin organik artıklarının değerlendirilmesi konusunda örnek uygulamaların oluşturulması
3. Pilot bölge olarak seçilen Menderes, Seferihisar ve Urla ilçelerinde organik tarım metodunun yaygınlaştırılmasıdır
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (Başvuru sahibi), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği. 
Yer: Yeniköy (Menderes İlçesi, Orhanlı (Seferihisar İlçesi), Yağcılar (Urla İlçesi) köyleri
Süre: 12 ay
Toplam bütçe (Türk Lirası): 599.500 TL (gerçekleşen: 24.000)
Hibe tutarı (Türk Lirası): 449.625 TL (gerçekleşen: 18.000)
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 109.875 (gerçekleşen: 6.000)
Uygulayıcı birim: Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
 
45) İzmir Metropolü İle Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi
Hibe Programı: TÜBİTAK Kamu Ar-Ge projeleri
Projenin amacı: İzmir Büyükşehir Yerleşim Alanı’ndaki Kuvaterner ve Neojen yaşlı genç sedimanların kuvvetli yer hareketi karakteristiklerinin yanısıra bu zeminlerin dinamik özelliklerine ilişkin arazi ve laboratuvar verileri elde etmek ve bu verilerin ışığında İzmir’de zeminden kaynaklanan deprem tehlikesinin ölçeğini değerlendirmektir.
Ortaklar: Projenin Araştırma Kuruluşları Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi (İzmir) Ve Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi (Ankara). 
Projenin Müşteri Kurumları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı'dır.
Yer: İzmir
Süre: 3 yıl
Toplam bütçe (Türk Lirası): 3.8 Milyon TL
Hibe tutarı (Türk Lirası): 3.8 Milyon TL
Uygulayıcı birim: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 
46) Ana Göç Merkezleri Olan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da ki  Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Sorunlarının Çözümüne Katkı Projesi (İGEP)
Hibe Programı: Phare Programı – Türkiye
Projenin amacı: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Belediyelerine göçten kaynaklanan sosyoekonomik entegrasyon ve çevresel sorunları azaltmak için kurumsal kapasitenin artırılması, hedef ilçelerde sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu
Faydalanıcı Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Yer: İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa 
Süre: 18 ay
Uygulandığı tarihler: 01.12. 2008 - 31.05.2010
Toplam bütçe (İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa)(Avro):  12.886.975 €
Bütçeden İzmir’e düşen pay (Avro): 3.101.750 €
Uygulayıcı birim: Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 
47) Cennetçeşme Kent ile Bütünleşiyor
Hibe Programı: İZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Proje referans no: TR31/08/SK01
Projenin amacı 
1.Cennetçeşme Mahallesi sakinlerinin sosyal konumlarının iyileştirilmesi kapsamında, beşeri kaynaklara sosyal destek ve sosyal yatırım sağlamak,  
2.Dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınlar ve gençlere nitelik kazandırılarak onların istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla eğitim ve mesleki eğitim olanaklarını geliştirmek,
3.Cennetçeşme Mahallesi sakinlerinde kentlilik bilincini geliştirmek, mahalle sakinlerine kentteki sosyal hizmetlere erişim yollarını göstermek ve Cennetçeşmeliler’in kent ile bütünleşme sürecine katkıda bulunmak,
4.Başta bölgede faaliyet gösteren/gösterecek olan kurumlar olmak üzere ilgili kuruluşların bu alandaki kapasitelerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (Başvuru sahibi), Karabağlar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Yer: İzmir ili Karabağlar ilçesi Cennetçeşme Mahallesi
Süre: 9 ay
Uygulandığı tarihler: 01.07.2009 – 10.04.2010
Toplam bütçe (gerçekleşen) (Türk Lirası): 156.603 TL (gerçekleşen: 98.812,52)
Hibe Miktarı (Türk Lirası): 117.452,25 TL 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 39.150,75 
Uygulayıcı birim: Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşmeler Şube Müdürlüğü
 
48) Sosyo-Ekonomik Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Örnek:  Yarımada'da da Organik Tarım
Hibe Programı: İZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Proje referans no: TR31/08/SK01
Projenin amacı 
1. İzmir ili Yarımada bölgesinde istihdam olanakları ve gelir getirici faaliyetlerin, bölge ve İzmir’in sosyal kalkınmasına
ivme getirecek şekilde geliştirilmesine; bu çerçevede, bölgenin başlıca gelir kaynağı olan tarımda, organik üretimin yaygınlaştırılmasına ve kırsal nüfusun organik tarıma geçişinin  teşvik edilmesine katkıda bulunmak,
2. İzmir ili Yarımada bölgesinde kırsal nüfus başta olmak üzere, halkın sosyo-ekonomik kalkınma ve organik üretim ilişkilerine yönelik  bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak ve yönlendirmek,  
3. İzmir ili Yarımada bölgesinde, çevre dostu üretim yapmaya istekli, öncü olabilecek ve sertifikalı üretim yapmayan kişileri teşvik etmek, mesleki bilgi becerilerinin öncü olacak şekilde arttırılmasına katkıda bulunmak ve bölgede yayılması için örnek uygulamalar oluşturmak. 
4. İzmir ili Yarımada bölgesinde ilgili kamu kurumları, eğitim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ve tüketiciler tarafından, kırsal yoksulluk, sosyo-ekonomik kalkınma ve organik tarım konularının sürdürülebilir ve sistematik olarak ele alınmasına katkıda bulunmak. 
5. İzmir ili Yarımada bölgesinde mevcut ve potansiyel organik tarım üreticilerinin pazarlama imkânlarının geliştirilmesine, 
bu kapsamda  arz ve talebin buluşturulmasına katkıda bulunmak.
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (Başvuru sahibi), İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü,
Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği
Yer: İzmir ili Urla, Seferihisar ilçeleri ve İzmir kenti
Süre: 9 ay
Uygulandığı tarihler: 01.07.2009 – 10.04.2010
Toplam bütçe(gerçekleşen) (Türk Lirası): 130.818,20 TL (gerçekleşen: 112.232,41)
Hibe miktarı (Türk Lirası): 98.113,65 TL (gerçekleşen: 84.174,31)
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 32.704,55 (gerçekleşen: 28.058,10)
Uygulayıcı birim: Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
 
49) İzmir'in Sağlıklı Anneleri
Hibe Programı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Fonu 
Projenin amacı: Bu proje, Binyıl Kalkınma Hedefleri: “Hedef 5:  Anne sağlığının iyileştirilmesi” doğrultusunda; çeşitli faktörlerin etkisi ile düşük düzeyde olan üreme sağlığı hizmetleri kullanımının arttırılması amacıyla; İzmir’de, başta üreme çağındaki kadınlar olmak üzere tüm toplumun anne sağlığı ile ilgili hususlar ve sağlık hizmeti imkânları konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerden oluşmaktadır. Başta İzmir’deki 15-49 yaş arası kadınlar olmak üzere kamuoyunun anne sağlığı ve üreme sağlığı imkânları konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin artırıldı.
Faydalanıcı Kuruluş: Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Ortaklar: EBSO (başvuru sahibi), İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi (koordinatör birim)
Yer: İzmir ili
Süre: 8 ay
Uygulandığı tarihler: 30.03.2009 - 30.11.2009
Toplam Bütçe (ABD Doları): $ 22.220 (gerçekleşen: 16.197 TL)
Hibe tutarı (ABD Doları): $ 20.000 
Uygulayıcı birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi
 
50) Kentli Olmaya Okuma Yazma Öğrenerek Başlıyoruz
Hibe Programı: Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi (2007) Ortak Programı Sabancı Vakfı Hibe Programı 
Projenin amacı:  Göçle gelmiş ailelerden kadınların kente adaptasyonlarında en önemli aşama olan "okur-yazarlık" sorunlarını giderme amacı taşımıştır. Proje ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan kentsel dönüşüm projesinin, sosyal dönüşümle desteklenmesi kapsamında Uzundere Toplu Konutlarına yerleştirilen 80 kadına yönelik 1. ve 2. kademe okuma yazma kursları ile bu kadınların çocukları arasından 4 ile 6 yaş arası 30 çocuğa okul öncesi eğitim verilmesi hedeflenmiştir.
Faydalanıcı Kuruluş: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (başvuru sahibi)
Yer: İzmir ili, Konak İlçesi Kadifekale ve Yeşildere Mahalleleri
Süre: 8 ay
Uygulandığı tarihler: 14.01.2008 – 18.08.2008
Toplam Bütçe (Türk Lirası): 7.000 TL 
Uygulayıcı birim: Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 
51) İzmir'e Kimlik Özelliklerinden Birini Veren Romanların Kültürlerini Tiyatro Oyunu İle Tanıtma Projesi
Hibe Programı: Kültürel Hakların Geliştirilmesi - Kültürel Girişimler Destek Hibe Programı (CISGS) – 2006, BG-UE-B2004-22.020401-ELARG
Projenin amacı: Yönetmen Haluk Işık tarafından yazılan “Yurdum Kılındığında Tüm Dünya” başlıklı tiyatro oyunu ile İzmir’de yaşayan Roman vatandaşların kültürlerini İzmir halkına tanıtmak 
Faydalanıcı Kuruluş: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi (başvuru sahibi), Roman Kültürü Yardım ve Dayanışma Derneği
Yer: İzmir, Ege Bölgesi
Süre: 9 ay
Uygulandığı tarihler: 01.12. 2006 - 31.08.2007
Toplam bütçe (Avro): 44.836,20 €
Hibe tutarı (Avro): 40.352,58 €
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Katkısı: 4483,62 €
Uygulayıcı birim: Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 
52) Ara Teknik Elemanlar İçin İstihdam Artırımına Yönelik Mesleki Yeterliliği Geliştiren Eğitim Programları Projesi
Hibe Programı: Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi Projesi - Yeni Fırsatlar Programı (2002), B7-050 TR/0205.01/002
Projenin amacı: İşsiz kişilere mesleki beceri kazandırmak, genç nitelikli işçileri daha nitelikli bir noktaya taşımak.
Faydalanıcı Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Ortaklar: Bornova Belediyesi (başvuru sahibi), Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Süre: 12 ay
Toplam Bütçe (Avro): 242.645,56 €
Hibe tutarı (Avro): 218.363,00 €
Uygulayıcı Birim: Bornova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 
53) Kadınlar İçin "Hasta ve Yaşlı Bakımı" Eğitim Programı
Hibe Programı: Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi Projesi - Yeni Fırsatlar Programı (2002), B7-050 TR/0205.01/002
Projenin amacı: Program, kadınların sosyal hayata yönelik bakış açılarını değiştirmek, özgüvenlerini geliştirmeyi amaçlamıştır.
Faydalanıcı Kuruluş: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Ortaklar: Bornova Belediyesi(başvuru sahibi), Ege Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zübeyde Hanım Huzurevi.
Yer: Bornova İlçesi, İzmir
Süre: 10 ay
Toplam Bütçe (Avro):107.879,64 €
Hibe tutarı (Avro): 97.088,07 €
Uygulayıcı Birim: Bornova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 
54) İzmir’de 2003 Yılına Kadar Seçilmiş Endüstriyel Alanlarda Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik  Bütünleşik Program  (Otomobil, Ayakkabıcılık ve Hazır Giyim Sektörleri)
Hibe Programı: Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı (IPEC) ILO-IPEC ve yerel katkı
Projenin amacı: Ayakkabı yapımı, tekstil ve araç onarım gibi seçilmiş endüstriyel alanlarda 15 yaş altı çalışan 1500 çocuğun çalışma hayatından çekilerek eğitime kazandırılması, diğer çocukların bu işyerlerinde çalışmalarının engellenmesi, 15–18 yaş arası çalışan 2000 çocuğun çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 500 küçük kardeşin çalışmasının engellenmesi, 
1500 aileye sosyal hizmet ve alternatif gelir kaynakları sağlanması.
Sonuç olarak 15 yaş altı 3479 çocuk çalışma hayatından çekilerek ilköğretime kaydedildiler. 15-18 yaş arası 1000 çocuk, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden çekilerek Milli Eğitim Bakanlığının Çıraklık Eğitim Merkezlerine kaydedildiler.  Proje ile toplamda 6079 çocuğa ulaşılmıştır. 
Faydalanıcı kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Ortaklar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(başvuru sahibi), İzmir Valiliği, İzmir İş Teftiş Kurulu, İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  İzmir Büyükşehir Belediyesi.
Yer: İzmir İli
Süre: 33 ay
Uygulandığı tarihler: 01.09.2001 – 31.05.2004
 
55) Seçilmiş Üç İldeki Mobilya Sektöründe Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesine Yönelik Bütünleşik Program (İzmir, Ankara, Bursa)
Hibe Programı: TUR/03/P50/USA projesi altında yer alan Çocuk İşçiliği Eylem Programı 
Projenin amacı: İzmir, Ankara ve Bursa’da mobilyacılık sektöründe çalışan15 yaş altı tüm çocukların çekilmesi yoluyla Türkiye’de tehlikeli endüstrilerde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine katkı sağlamak ve bu sektörlerde tehlikeli şartlarda çalışan 15–18 yaşları arasındaki tüm çocukların çalışma şartlarını geliştirmek.
Faydalanıcı kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Projeye İzmir’den katılan kuruluşlar: İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Yer: İzmir, Ankara ve Bursa İlleri
Süre: 24 ay
Uygulandığı tarihler: 15.09.2004 - 15.09.2006
ABD Çalışma Bakanlığı Donör katkısı (ABD Doları):  2.500.000 $
Federal Almanya Cumhuriyeti katkısı (ABD Doları): 500.000 $
Türkiye Cumhuriyeti katkısı (ABD Doları): 6.243.000 $
Uygulayıcı kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Teftiş Kurulu Başkanlığı