İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

23° hava durumu ikonu

Çocuk ve Gençlik Merkezleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Çocuk ve Gençlik Merkezleri
07-14 yaş grubundaki çocukların keyifli ve güvenli bir ortamda gelişimlerini desteklemek üzere kurulan merkezlerimiz; çocukların okul dışındaki zamanlarını etkin bir biçimde değerlendirmelerine ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarken, aileleri de kapsayan bir sosyal destek sürecinin sürdürülmesi amaçlamaktadır.
Bütün çocuklar; her koşulda özel ilgi görme, hayata sevgi dolu bir başlangıç yapma, sağlık ve eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanma, yeteneklerini geliştirme, koşulsuz sevilme, oyun oynama ve şımarma hakkına sahiptir.
 
Faaliyetler
Ders Destek Çalışmaları
Yaratıcı Drama
Keman
Gitar
Resim
El Sanatları (Ebru, Quiling, Taş Boyama, Seramik, Hama Atölyesi)
Model Uçak Yapımı
03-06  Yaş Arası Oyun Grupları
Psikolojik Danışmanlık
Psiko-Drama Grupları
Ebeveynlere Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Faaliyetleri
Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler
Bilgilendirme ve Yönlendirme Faaliyetleri
Çocuk Hakları Faaliyetleri
Film Gösterimleri
Kültürel Geziler
İzci Kampları
23 Nisan Şenliği
Eğitimler merkezlerde farklılık gösterebilmektedir.
 
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çocuk ve Gençlik Merkezleri
Yenişehir Çocuk ve Gençlik Merkezi
İletişim: (0232) 293 8711- 8719
 
Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi
İletişim: (0232) 293 9671-9676
 
Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi
İletişim: (0232) 293 9682
 
Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi
İletişim: (0232) 293 9685-9667
 
Karşıyaka Öğretmen Melahat Özçelik Sağlıklı Çocuk ve Gençlik Merkezi
İletişim: (0232) 293 9722-9723
 
Güzelbahçe Çocuk ve Gençlik Merkezi
İletişim: (0232) 293 9767
Çocuk Hakları Birimi
18 yaş altı çocuklar ve onların ailelerine hizmet verilmektedir. Türkiye'nin 3. büyük kentinde çocuk dostu kent uygulamaları ile çocuk haklarının bilinirliliğini arttırma ve buna bağlı olarak çocuk hakları ihlallerinin önüne geçme, çocukların görünür olduğu bir kent yaratma hedeflerimiz arasındadır. Siyasi seçim hakkı bulunmayan çocukların, kentimiz için verilen kararlarda, özellikle kendilerini ilgilendiren konularda katılım sağlamaları ve söz sahibi olmaları gerektiği bilinmektedir. Kentimizde yerel yönetimlerin faaliyet, program ve projelerinde çocuk hakları perspektifini benimsemeleri, çocuk dostu kent uygulamalarını hayata geçirme ve çocukların yüksek yararını gözetilmesi konularında yerel yönetimlerde kalıcı yapılar oluşturulabilmesi adına çocuk hakları birimi kurulmuştur.
 
Faaliyetler
İzmir Büyükşehir Belediyesi içerisinde çocuk haklarının öncelikli olarak gözetilmesi için yönetişimde kalıcı yapılar oluşturmak,
Çocukları doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen kararlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi içerisinde gerekli koordinasyonu sağlamak ve tüm birimleriyle işbirliği içerisinde  çalışmak,
Çocuk Hakları'na dair kurum içi/dışı eğitim/atölye çalışmaları düzenlemek, personel güçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek,
Yerel yönetimlerde çocuk hakları stratejisinin geliştirilmesi, çocukların durum raporunun hazırlanması, belediye içerisinde yapılan tüm faaliyetlerde etki değerlendirme çalışmalarının yapılması
Yerel yönetimlerde  çocuk hakları bakış açısını yaygınlaştıran  ve savunuculuğu güçlendiren çalışmalar yapmak,
Çocuk hakları temelinde gereksinimleri ortaya çıkarılması amacıyla araştırmalar, alan
çalışmaları ve anketler düzenlemek,
Çocukların üstün yararını gözeterek kurumsal işbirlikleri ve STK'lar ile ortak çalışmalar
yapmak,
Çocukların psiko-sosyal gelişimleri için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlamak ve çalışmaların yürütülmesi için uygun bütçe hazırlamak,
Çocuk Dostu Kent Programı kapsamında UNICEF ile iletişim halinde bilgi alışverişi
sağlamak,
Ebeveynlerin, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan dört temel ilke olan; ayrım gözetmeme, çocuğun öncelikli yararı, yaşama ve gelişme hakkı ve çocukların görüşlerine saygıyı ilke edinmelerine yönelik farkındalık çalışmaları yapmak.
Çocukların çocuk hakları konusundaki farkındalık, savunuculuk ve bu hakları hayata geçirme süresinde ebeveynleriyle işbirliği içerisinde çalışılabilecek ortamlar hazırlamak,ebeveynleri  eğitimler düzenlemek.
Ebeveynleri yönelik çocuk hakları konusunda güçlendirici çalışmalar yapmak
Çocuk hakları konusunda ebeveynlere, koruyucu/ önleyici ve müdahaleye yönelik danışmanlık hizmeti vermek.
 
İletişim:(0232) 293 9664
Masalevleri
Çalışmak isteyen ve dar gelirli annelerin 04-06 yaş grubu çocuklarının ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak; fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlayacak uygun koşulların oluşturulması ve her koşulda çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, aynı zamanda annelerine de meslek edindirme kursları düzenlenerek emeklerini gelire çevirebilecekleri alanlarda destek olmak amaçlanıyor.


Toros Masalevi
İletişim: (0232) 293 4436

Bayraklı Masalevi
İletişim: (0232) 293 96 90
Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeler
Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi ile çocukları yeni nesil teknolojilerle buluşturan atölye çalışmaları başlıyor.
Çocuk Keşif Atölyeleri ile İzmir’de yaşayan çocukların kişisel ve sosyal altyapılarının güçlendirilmesine, analitik ve eleştirel düşünce, hayal gücü ve tasarıma yönelik becerilerinin gelişmesine, kendilerini, haklarını ve bilim/araştırma dünyasını keşfetmesine olanak sağlayan, çocuk haklarının temel alındığı, tasarım ve üretim odaklı çalışmalara ağırlık veren, yenilikçi eğitim-öğretim metotlarını içeren eğitim modelinin oluşturulması ve uygulanması amaçlandı.
İzmir’de yaşayan 7-14 yaş arası çocuklara Hayaller/Haklar Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, STEM Atölyesi ve Doğa Atölyesi oluşturuldu.

             
 
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü finansal olarak İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) desteklediği Merkez, 2. sınıftan 7. sınıfa kadar sosyoekonomik yönden dezavantajlı tüm çocuklara ücretsiz eğitim verecek. Merkez’den 2020 yılında en az 4100 çocuğun faydalanması bekleniyor.

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'nde ebeveynlere yönelik “Ebeveyn Buluşmaları” kapsamında çocuk gelişimi ve eğitimi konularında ailelere bilgi ve destek verilmesi amaçlanıyor. Merkeze kayıtlı olan çocuklar ve ebeveynleri için psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek.

İletişim: (0232) 293 9814
Tarihi Havagazı Fabrikası Genclik Merkezi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak yürütülen projelerde yer alan gönüllü gençlere  yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerle, kişisel  ve mesleki eğitimleri  Havagazı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Tarihi Havagazı Fabrikası  Alsancak-İzmir Telefon: 293 34 24
facebook: www.facebook.com/havagazigenclikmerkezi