Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Alzheimer ve Demans Merkezi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Kapılarını 2013 yılı Şubat ayı sonunda İzmirlilere açan merkezimiz, Alzheimer (1.evre) ve/veya hafif demans hastası olan, günlük yaşama faaliyetlerini yerine getirebilen, saldırgan ve agresif davranışlar sergilemeyen, beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı, hastalığı ve ruhsal sorunları bulunmayan, bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmayan yaşlılarımıza hizmet sunuyor.
Merkezden yararlanmak isteyen aileler merkeze, Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü'ne veya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru, merkezde yer olmaması durumunda tekrar değerlendirilmek üzere tarih sırası gözetilerek sıraya alınıyor. Hastalarımız başvuru aşamasında aileleri eşliğinde kuruma uyum sağlayabilmeleri için deneme aşamasından geçiyor.  Başvuru için başvuru sahiplerinden talep edilen belgeler;
Dilekçe
Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
Sağlık Kurulu Raporu (Erken evre alzheimer ya da hafif demans hastası olduğunu, beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve  hastalığı, bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı ile ruhsal sorunlarının bulunmadığını kanıtlayan raporları kapsar)
Hastanın takibini yapan doktoru tarafından hazırlanmış günlük yaşam aktivitelerini ve saldırgan özellikler göstermediğini de içeren ayrıntılı epikriz raporu,
Merkez sorumlusu tarafından ev ziyareti sırasında doldurulan başvuru kabul formu,
Hasta yakınlarından iki kişi adına düzenlenmiş noter onaylı yüklenme senedi,

Ücret
Merkezin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce her mali yılda belirlenen üyelik ücreti bulunmaktadır.

Üyeler her ayın son iş gününe kadar  üyelik ücretini aylık olarak öder.  Kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin zamanında ücret yatırmayan hasta ve hasta yakınlarına takip eden ayın en geç 15'ine kadar yazılı uyarı yapılarak 7 (yedi) gün içinde ödeme yapması talep edilir ve tahsili sağlanır. Ödeme yapmamakta direnen ve son bir yıl içinde farklı tarihlerde 2 (iki) kez yazılı uyarı yapılan üyenin müdürlük onayı ile çıkışı yapılır.

Hastanın Merkezle İlişiğinin Kesilmesi
Hasta ya da yakınının isteği,
Hastanın bir huzurevine/bakımevine yerleşmesi,
Hastanın vefatı,
Üyelik ücretinin ödenmemesi ve ailenin yüklenme senedi ile üstlendiği görevleri yerine getirmemesi.

Merkezimize, İnönü Cad. No:817 Kat: 1 Üçkuyular - Karabağlar / İZMİR adresinden ve  285 07 79 numaralı telefondan erişebilirsiniz.