Erişilebilirlik Butonu
Kapat
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

11° hava durumu ikonu

Dokümanlar Sayfası

Sayfa İçeriği

Dokümanlar Sayfası

İmar Mevzuatı Kapsamında Yürütülen Tüm Yapı İzinlendirmelerinde Aranacak Belgelere İlişkin Formlar
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları
Sokak Sanatlarının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sosyal Yardım Yönetmeliği
Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği
Terminal İşletmeleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İlçe Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri Koordinasyon Kurulu Komisyonlar ve Sekretaryanın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Altyapı Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği
Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı İle Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Belediye Ruhsatlı Yeme-İçme Ve Konaklama Tesislerine Verilecek Turuncu Çember Sertifikasına İlişkin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
Bisiklet Kiralama Yönergesi
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
Elektrikli Skuter Paylaşım Sistemi Çalışma Usul ve Esasları
Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi
İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kent Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Trafik İşletme Yönergesi
Kanal Deşarj Yönetmeliği
Katı Yakıtla Isıtılan Binalar için İl Çevre Mahalli Kurul Karar
Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Ali Çetinkaya Bulvarı Kullanım Esasları Yönetmeliği
Kıyı ve Sahil Şeridi, Yol, Meydan ve Yeşil Alan Yetki ve Görev Uygulama Yönetmeliği
Kriz Belediyeciliği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Kurum Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönerge
Mezarlık ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği
Pasaport Konak Pier Arası Kıyı Düzenlemesi Kullanım Esasları Yönetmeliği
Plastik Eserler Değerlendirme Komisyonu Yönetmeliği
Sosyal Konutlar Yönetmeliği
Su Havzalarını Koruma
Su Ürünleri Hali Yönetmeliği
Su Ürünleri Hali Yönetmeliği ve Su Ürünleri Hali Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Birleştirilmiş Halidir
Su Ürünleri Toptan Satış Yerleri Hakem Kurullarının Görev, Yetki, Çalışma Esas ve Usulleri Genelgesi
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik