Kapat
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

14° hava durumu ikonu

Dokümanlar Sayfası

Sayfa İçeriği

Dokümanlar Sayfası

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğ
İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kent Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kıyı ve Sahil Şeridi, Yol, Meydan ve Yeşil Alan Yetki ve Görev Uygulama Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Trafik İşletme Yönergesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Mülga İmar Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları 2019
İzmir'de Sokak Sanatlarının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Kanal Deşarj Yönetmeliği
Katı Yakıtla Isıtılan Binalar için İl Çevre Mahalli Kurul Karar
Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Ali Çetinkaya Bulvarı Kullanım Esasları Yönetmeliği
Kültürpark Trafik İşletme Yönergesi
Mezarlık ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği
Sosyal Konutlar Yönetmeliği
Su Havzalarını Koruma
Su Ürünleri Hali Yönetmeliği
Su Ürünleri Toptan Satış Yerleri Hakem Kurullarının Görev, Yetki, Çalışma Esas ve Usulleri Genelgesi
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Birleştirilmiş Hali
Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik
2013 Yılı İmar Genelgesi
Altyapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği
Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı İle Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik
Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği
Bisiklet Kiralama Yönergesi
Disiplin Amirliği Yönetmeliği
Görüntü kirliliği önleme esasları
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
Kurum Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönerge
Pasaport Konak Pier Arası Kıyı Düzenlemesi Kullanım Esasları Yönetmeliği
Su Ürünleri Hali Yönetmeliği ve Su Ürünleri Hali Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Birleştirilmiş Halidir
Su Ürünleri Hali Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları 2013