Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

19°

Yürütülen Projeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

1)Re-Value (Avrupa Kıyı Şehirlerinde Kentsel Kalite ve İklim Tarafsızlığına Yeniden Değer Vermek) Projesi 
Hibe Programı: AB Ufuk Avrupa Programı “2030 yılına kadar 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir” Çağrısı
Başvuru Sahibi: Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
 
Genel Amaç:
Re-Value Projesi, 9 kıyı kentin bütünleyici ve işbirlikçi bir şekilde daha fazla değer ve daha az riskle sürdürülebilir miras ve turizm yönetimini kentsel gelişim için iklim tarafsızlığına yatırım yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Özel amaçlar:
Kentsel tasarım ve planlama için çok modlu bir etki modeli oluşturmak
Önde gelen 4 Şehrin (Ålesund (Norveç), Bruges (Belçika), Burgas (Bulgaristan), Rimini (İtalya)) kıyı bölgelerinde tam ölçekli bir dağıtım sağlamak ve buna uygun olarak 2030 yılına kadar uzun vadeli Bölgesel Dönüşüm Planlarını iklim nötre yönelik olarak güncellemek
Cascais (Portekiz), Constanta (Romanya), İzmir, Písek (Çek Cumhuriyeti), Rijeka (Hırvatistan) kentlerinin kıyılarında pilot uygulama için yatırım ve ortaklık modelleriyle ayrıntılı yol haritaları hazırlamak ve buna uygun olarak iklim nötre yönelik uzun vadeli Bölgesel Dönüşüm Planlarını güncellemek
Uzun vadeli kapasite oluşturmak için lider 4 kent ve diğer 5 şehir arasında, Şehirler Misyonu ve Misyon Platformu ile bir Uygulama Topluluğu konsolide etmek
Şehir içinde ve genelinde farklı paydaşlar için yaratılan katma değerlerin diğer kurum ve kentlere örnek teşkil etmesi
AB Şehirler Misyonu'nun yerine getirilmesine katkıda bulunmak için şehirler içinde ve şehirler arasında Yeniden Değerleme faaliyetlerini iletmek, yaygınlaştırmak ve kullanılmasını sağlamak.
 
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Teknoloji Üniversitesi ve Norveç, Belçika, Bulgaristan, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Almanya, Slovakya, Romanya ve İsviçre’den bir çok kurum ve kuruluş
 
Belediyemizin Rolü: Proje kapsamında vatandaşların denizle etkileşimini güçlendirmek için bütünsel tasarım stratejisini genişletecek ve İzmir’in, doğaya ve kent estetiğine uygun şekilde belirlenen kesimlerinde kıyı bölgelerini yenilenecek, kentin mirası ve turizmi açısından önemli olan yeni kent merkezi ile antik Smyrna yerleşimini birbirine bağlamak için gerekli çalışmalar yapılaacaktır. İzmir, performansa dayalı dijital ekosistem modelleme çözümleri ile kentsel sel riskinin azaltılması için sünger bölge konseptini deneyerek mavi-yeşil altyapılarını güçlendirecektir.
Süre: 48 ay
Toplam Bütçe: 12 Milyon Avro
Hibe tutarı: 126.900 Avro
Uygulayıcı Birim: Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı  
 
2) Güç Yönetimi Projesi
Hibe Programı: EIT Kentsel Ulaşım RIS (Regional Innovation Scheme) Teklif Çağrısı
Başvuru Sahibi: Yenilenebilir Enerji Yönetimi Firması “PowerHub” (Çek Cumhuriyeti)
Projenin Amacı: Maliyetleri düşüren, yeşil enerjili temiz, güvenilir elektrik şebekeli şarj istasyonunlarının kontrolü ve yönetimi için mevcut yazılım çözümlerini birleştiren karmaşık çözümü test etmek ve piyasaya sunmaktır. Tüm çözüm, kullanıcıların ihtiyacına göre işlevsel olarak kullanılabilecek farklı modül çözümü ile tek bir platforma entegre edilecektir.
Proje Ortakları: Çek Cumhuriyeti Teknik Üniversitesi, Colruty Group (Belçika), Galiçya Otomotiv Teknoloji Merkezi (İspanya), Tractebel Mühendislik (Çek Cumhuriyeti), Endüstriyel Araştırma Şirketi (Çek Cumhuriyeti), Ricany Belediyesi (Çek Cumhuriyeti), Colruyt Grup (Belçika), İzmir Büyükşehir Belediyesi
Toplam Bütçe: 616,740.00 Avro
Hibe Tutarı: 49.000.00 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
Uygulayıcı Birim: Ulaşım Dairesi Başkanlığı
 
3) İzmir’de İş Gücü Sömürüsü için İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırımı ve Kapasite Oluşturma
Hibe Programı: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin  “HF30 Türkiye’de Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Genel amacı; genel halkın özellikle göçmenlerin, kadınların, çocukların ve diğer hassas grupların iş gücü için insan ticareti ile ilgili farkındalığını artırmaktır. Projenin özel amaçları ise; Çocuk koruma personeli, çocuk ticareti alanında çalışan personel, işçiler, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları gibi hizmet sağlayıcıların becerilerinin artırılmasına katkı sağlamak; Paydaşların kapasitelerini artırmak; Farklı paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirerek insan ticaretine karşı kapsamlı bir yaklaşım oluşturulmasını sağlamaktır.
Proje Ortakları: Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM)
Toplam Bütçe: 25.000 Avro
Süre: 6 ay
İlgili Birim: Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü
 
 
4) İzmir’de Dijital Öğrenme Altyapısının Desteklenmesi Projesi 
Hibe Programı: Alman Ekonomi Bakanlığı Belediye Corona Dayanışma Paketi
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bremen Belediyesi ortak başvuru sahibi
Projenin Amaçları: İzmir’de nitelikli ve güçlü bir toplum oluşturmak için belediyenin eğitim olanaklarını genişletme sorumluluğunu yerine getirmek hem örgün hem de yaygın eğitimde eşit fırsat ve koşulları sağlamaya katkıda bulunmaktır. Projenin özel amaçları ise; hem COVID-19 hem de depremden etkilenen, interneti olmayan ilk ve ortaokul öğrencilerine Bayraklı/İzmir’de bir dijital eğitim erişim noktasının donanım kapasitesinin, eğitim için gerekli olan teknolojik cihazla desteklenmesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan örgün eğitim programına ve eğitim destek fırsatlarına hassas grupların öğrencilerinin (çocuklarının) katılımının sağlanması; COVID-19 ve önlenmesi konusunda öğrencilerin farkındalığını arttırmaktır. 
Bütçe: 41.956 Avro
İlgili Birim: Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Süre: 12 ay
 
5) IPROCURE Security PCP Projesi 
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünü ve güvenliğini korumak” çağrısı kapsamında “Güvenliği desteklemek için yenilikçi, gelişmiş sistemlerin ticareti öncesi stratejik tedariki” çağrısı
Başvuru sahibi: SYNYO GMBH (Avusturya) (koordinatör)
Proje Ortakları: Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Acil Ambulans Hekimleri Derneği, Johannıter Internatıonal (Belçika- Uluslararası bir hayır kurumları ağı), SERMAS (İspanya- Madrid Halk Sağlığı Sistemi), JOAFG (Avusturya- Acil Bakım Hizmetleri Eğitim Merkezi), HSEPC (Yunanistan- Kar amacı gütmeyen Acil Bakım Personeline yönelik bilimsel topluluk),Niño Jesús Üniversitesi Çocuk Hastanesi Araştırma Vakfı (İspanya), İtalyan Restitasyon Konseyi (İtalya), Avrupa Tıp Derneği (EMA- Belçika), Trinity College (İrlanda)
Projenin Amacı: Kâğıt üzerinde yürütülen triaj yönetiminin dijitalleştiren, veri odaklı bir hale getirilmesine sağlamaya yönelik ar-ge çalışmalarını ve bu çalışmalarla ortaya çıkan triaj yönetim prototiplerinin sahada kullanılmasını sağlamayı amaçlanmaktadır. Projede ortaya çıkarılacak prototipler ile Kazazedelere ve onların durumlarına hızlı ve doğru genel bakış; Mevcut kaynakların doğru tahsisinin sağlanması ve kazazedeler için daha çabuk destek sağlanması; diğer ilk müdahale ekipleri veya bağlantılı ekipler ile daha koordinasyonlu çalışmanın sağlanması; Hastane ve kaza yeri arasındaki nakil sürelerinin azaltma çalışmaları yapılması ve Kalite güvencesi ve eğitim ölçekleri hakkında çalışmalar yapılması gibi konular ele alınacaktır. 
Belediyemizin Rolü: Esnek bir triyaj yönetim sistemi aracılığıyla triyaj senaryolarını iyileştirmek: a) kazazedelerin ve durumlarının hızlı ve doğru bir şekilde gözden geçirilmesi b) mevcut kaynakların daha iyi tahsisi için karar desteği ve kazazedeler için daha hızlı destek sağlanması c) diğer ilk müdahale ekipleri veya bağlantılı ekipler ile daha koordinasyonlu çalışmanın sağlanması d) ambulans müdahalesinin yapıldığı yer ile hastaneler arasındaki nakil sürelerinin azalması ve e) kalite güvencesi ve eğitim önlemleri konusunda çalışmalar yapılmasıdır. Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma (AKS 110) ekibinin projede üretilen prototiplerden birini sahada test etmesi, deneyimlemesi ve bu deneyimlerin diğer partnerlerle değerlendirmesi beklenmektedir. Proje boyunca prototipi kullanan ekipten modern bir triaj sistemi geliştirilmesi, mevcut koşullara uyması ve standartlaşması için geri bildirimler ve talepler toplanacaktır. Bu geri bildirim ve talepler, İzmir’de yaygın olan kaza ve felaketlere özgü bir triaj sisteminin geliştirilmesi için kullanılacaktır. Bunun yanı sıra projede yer alan diğer ortaklarla iyi uygulama paylaşımları atölyeler ve toplantılara katılım sağlanacaktır.
Süre: 36 ay
Bütçe: 22.998.660 Avro                                                 
İBB’nin alacağı miktar: 1.050.000 Avro
İlgili Birim: İtfaiye Dairesi Başkanlığı
6) Sürdürülebilir, Esnek ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler için Ortak Tasarım
Hibe Programı: İsveç Enstitüsü Kamu Sektörü İnovasyon Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Belediye yetkililerinin kapsayıcı kamusal alanları ve hizmetleriyle birlikte tasarlama kapasitesini artırmaya odaklanmakta ve hem fiziksel hem de dijital kamu ortamına odaklanarak hizmet sunumunun iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Ortaklar: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege İhracatçı Birlikleri (Türkiye), Lübnan ve Endonezya, Lund Üniversitesi (koordinatör)
Proje Süresi: 8 ay
Uygulayıcı Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Durumu: Hibe almaya hak kazanmış olup eğitim süreci başlamıştır.
7) MARIne Projesi
Hibe Programı: Erasmus+ Mesleki Eğitim İşbirliği Ortaklıkları ve Küçük Ölçekli Ortaklıklar Programı
Başvuru Sahibi: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Projenin Amacı: Balıkçılıkta israf edilen ıskarta ürünlerin kedi ve köpekler için sağlıklı ve besleyiciliği yüksek mamalara dönüştürülmesini kapsamaktadır.
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Portekiz, Norveç, Hırvatistan’dan yer alan kurum/kuruluşlar
Belediyemizin Rolü: Görünürlük faaliyetlerinde yazılı, görsel ve sosyal medyada destek vermek; Proje süresince İzmir’de 2 tane düzenlenmesi planlanan toplam 5 eğitim ve faaliyet toplantılarına Belediyemizin Su Ürünleri mühendisleri, veterinerler ve gıda mühendisleri ile katılım sağlamasıdır
Bütçe: Belediyemize, proje faaliyetlerinde (seyahat, yönetim, personel ücretleri) kullanması için bütçeden yaklaşık 15-20 bin Avro tahsis edilmesi planlanmaktadır. 
Süre: 24 ay
Uygulayıcı Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Durum: Hibe almaya hak kazanmıştır. 
 
8) Roman Refahı (Romani Well Being) Projesi
Hibe programı: ABD Büyükelçiliği Hibe Programı
Başvuru Sahibi: ROMGEDER (Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği)
Projenin Amacı: İş yeterlilik kursları yoluyla uygun bir meslek sağlamak; Yardıma muhtaç çocuklara psikolojik destek sağlamak; İnsan hakları ve diğer vatandaşlık hakları konusunda eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemektir.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, İzmir Barosu
Bütçe: 12,515 USD
Süre: 12 ay
İBB’nin Rolü: Proje kapsamında verilecek insan hakları ve vatandaşlık eğitimlerinde eğitmen desteği verilmesidir. 
Uygulayıcı Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
Durum: Hibe almaya hak kazanmıştır. 
 
9) ENCHANT (Davranış Değişim Dönüşüm Stratejileri Yoluyla Enerji Verimliliği) 
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “Düşük Karbonlu, İklime Dirençli Bir Gelecek İnşa Etmek: Güvenli Temiz ve Verimli Enerji” çağrısı
Başvuru Sahibi: Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (koordinatör)
Başvuru Amacı: Kamuoyunda enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkarmak için müdahaleler geliştirmeyi ve bu müdahaleleri test etmeyi amaçlamaktadır. Projenin başlıca amacı; etkili bir enerji verimliliği kampanyası için karar vericileri, belediyeleri, STK'ları ve enerji sağlayıcılarına yönelik amprik bilgiye dayalı bir “Karar Kiti (aracı)” oluşturmaktır.  
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji Enstitüsü (Avusturya), Roma Üniversitesi (İtalya), İzmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye), Babeş - Bolyai Üniversitesi (Romanya), Norveç Akıllı İnovasyon Merkezi (Norveç).
Belediyemizin Rolü: Belediyemizin projedeki rolünün “Karar Kiti”nin oluşturulması sürecinde anketi de içeren metotların (RCT) geliştirilmesine ve anket vb. uygulamaların İzmir’de yaşayanlara iletilmesine katkı sağlaması ve kampanya kanalı olmasıdır. (projenin ve kampanyanın görünürlüğüne katkı sağlamaktır.)
 
Toplam Bütçe: 1.957.291 Avro
Belediyemizin Projeden Alacağı Hibe Tutarı: 18.625 Avro
İlgili Birim: İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
Süre: 30 ay
 
10) CAMPAIGNers (Citizens Acting on Mitigation Pathways through Active Implementation of a Goal-setting Network)
Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “İklim eylemi, çevre, kaynak verimliliği ve ham malzemeler” Çağrısı
Başvuru Sahibi: Johannes Kepler Üniversitesi (JKU) Enerji Enstitüsü (Linz/Avusturya) 
Proje Ortakları: 29 kurum ve Avusturya, Norveç, Güney Afrika, Belçika, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye, Finlandiya, Litvanya, Fransa, Azerbaycan, İrlanda, İsveç, Peru ülkelerinden oluşan çok ortaklı bir yapı mevcuttur. Belediyemiz ortaktır.
Projenin Amacı: Proje ile AB'nin sera gazı emisyon azaltma konusundaki uzun vadeli stratejisine yönelik ölçülebilir destek sağlamak için mevcut araştırmaların kullanılmasını ve yeni verilerin yönetilmesini amaçlanmaktadır.
Proje Süresi: 36 ay
Bütçe: 4.999.670 Avro
Hibe Tutarı: 34.225 Avro
İlgili Birim: İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
11) Roman Kızları ve Kadınları için Fırsat Eşitliği Projesi
Hollanda Krallığı Türkiye Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu tarafından açılan Sosyal Dönüşüm (MATRA) 2021 Yılı Proje Çağrısı
Başvuru Sahibi: Roman Eğitim Folklor ve Spor Kulübü Derneği
Projenin Amaçları: Yerel idareler, Roman kadın STK’ları ve Roman halkı arasında işbirlikleri kurularak Roman toplumundaki çocuk evliliklerini önlemeye yönelik bir strateji planı oluşturulmasıdır.
Projenin Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, atölye ve toplantılar için eğitmen görevlendirmesi ve uygulanacak faaliyetlere gerekli desteğin sağlanmasıdır.
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
12) Gelecek 4.0 Kendin Yap! Projesi
Erasmus+ KA1 Gençlik Değişimi Hibe Programı
Projenin Amacı: Gençlerin yaratıcılıklarını kullanarak “kendin yap!” felsefesi ile yeni ürünler üretmesi için teşvik edilmesi, bu kültürün yaygınlaştırılması ve ülkemizde teknoloji ve bilişim sektöründeki istihdam oranlarının arttırılmasına katkı sunmaktır. 
Başvuru Sahibi: Geleceği Şekillendiren Eller Gençlik Grubu
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stage-Co Platform, Youth 4 Future LTD (İngiltere), Asociacija, Tavo Europa (Litvanya), Developmental Center of Thessaly Aketh-DCT (Yunanistan)
Belediyemizin Rolü: Projenin faaliyetlerine katılmak ve gerekli destekleri vermek, projenin koordinasyonuna ve görünürlüğe katkı sağlamak, 
Proje Bütçesi: 20,880.00 Avro
Proje Süresi: 10 ay
İlgili Birim: Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü
 
13) Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilerek tarım dışı ekonomik faaliyetlerin ve çeşitliliğinin geliştirilmesi yoluyla Küçük Menderes Havzası'nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Proje Ortakları: İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü (iştirakçi), Efeler Yolu Derneği (iştirakçi)
 
Toplam Bütçe (TL): 1.341.545,51 
Hibe Tutarı (TL):1.000.000,00 
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre: 24 ay
 
14) Yerelde Gençlik Çalışmalarını Güçlendirmek için Sivil Toplum Diyaloğu
Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem Hibe Programı (CSD VI)
Projenin Amacı: Yereldeki gençlik derneklerinin ve gençlik çalışanlarının güçlendirilmesi için Türkiye-Hollanda arasında değişim ve sivil toplum diyaloğu oluşturulması
Başvuru Sahibi: Pi Gençlik Derneği
Ortaklar Ülkeler: Türkiye-Hollanda
İştirakçi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizden beklenenler: En az 2 temsilci ile yurtiçi ve yurt dışındaki eğitim, toplantı vb. organizasyonlara tam katılım göstermek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi için kolaylaştırıcı görevi üstlenmek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda proje toplantılarında alınacak kararlar doğrultusunda yerel yönetimin görev ve sorumlulukları başlığındaki maddelere uygun hareket etmek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi için kendi bölgesindeki gençlik derneklerine yönlendirici ve destekleyici rolü ile katkı sunmak; Yurtiçi ve yurtdışındaki seyahatlerde kendi katılımcılarının konaklama ve seyahat giderlerini karşılamaktır. 
Proje Süresi: 15 ay
İlgili Birim: Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü
Bütçe: 166.654,00 Avro
 
15) Türkiye’de Sürdürülebilir, Ulaşılabilir ve Kapsayıcı Kentsel Hareketlilik için Teknik Yardım 
Hibe Programı: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Faz-II (IPA II)
Başvuru Sahibi: Dünya Bankası
Projenin Amacı: (i) kentsel ulaşım erişilebilirlik analizi ve kıyaslama uygulamalarının sonuçlarını sunmak; (ii) ana planlarda tanımlandığı şekilde ulaştırma planlarının önceliklendirilmesi konusunda çok kriterli bir çalıştay düzenlemek; (iii) Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Ana Planları - SUMP'in uygulanması için kapasite geliştirme hakkında fikir vermek ve sunmak, özellikle vatandaş katılımı ve etki analizine bakmak; (iv) toplu taşıma yolcu seyahat davranış analizi için “Otomatik Ücret Toplama” sistemi ve “Otomatik Araç Park Yeri” sisteminden İzmir'de yapılan gösteri alıştırma sonuçlarını tartışmaktır. 
 
Teknik Destek Alan Pilot Belediyeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İlgili Birim: Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
 
16) RURİTAGE Miras Odaklı Kırsal Yenilenme için Sistemli Bir Yaklaşım
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı SC5-21-2016-2017: Kültürel Miras Öncülüğünde Sürdürülebilir Büyüme Çağrısı
Başvuru Sahibi: Bologna Üniversitesi (İtalya) 
Projenin Amacı: Kırsal alanların kültürel ve doğal miras potansiyelinin arttırılması yoluyla, yeni bir kırsal yeniden canlandırma paradigması yaratmayı amaçlamaktadır. Proje, 6 Sistematik Yenilikçilik Alanı (Hac, Sürdürülebilir Yerel Gıda Üretimi, Göç, Sanat ve festivaller, Dayanıklılık, Entegre Peyzaj) tanımlayarak Rol Modeli kentler ile Çoğaltıcı kentler arasındaki bilgi transferini sağlayarak kırsal alanlarda “Kültürel Miras” aracılığıyla sürdürülebilir büyümeyi önemli ölçüde iyileştirmeyi hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Proje Avrupa ülkelerinden 40 ortak içermektedir. Konsorsiyumda Avrupa’nın yanı sıra Kolombiya, Brezilya ve Şili’den katılımcılar bulunmaktadır. Proje ortakları arasında Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji Danışmanlık Şirketi yer almaktadır.
 
Toplam Bütçe: 10,401,187.50 Avro
Hibe Tutarı: 168.750 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Süre: 48 ay
  
17) Urban GreenUp:
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı Akıllı Kentler ve Topluluklar 2 - Doğa Temelli Çözümlerin Uygulanması Çağrısı
Başvuru Sahibi: Cartif Araştırma Merkezi (İspanya)
Projenin Amacı: Dünya nüfusunun yüzde 54'ünün kentlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığı gerçeğinden hareketle, sürdürülebilir kent gelişimi ve tasarımı konusunda ilerleme sağlamak ana amacını taşımaktadır. Proje, doğa esaslı çözümlerin uygulanması konusunda, kentlerin doğal yapılarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmeleri amacıyla; a) Metodoloji geliştirilmesini, b) Yerel yetkililerin ve paydaşların doğa temelli çözümleri daha etkin şekilde uygulayıp, iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini, c) Bu bağlamda kentler için "Yeniden Doğallaştırma Kentsel Planlarının" hazırlanması d) Söz konusu planlara uygun çalışmalar yürüten, stratejik kentsel planlamalarının içine yeniden doğallaştırma unsurunu dahil eden üç kent Valladoid (İspanya), Liverpool (İngiltere) ve İzmir'de geniş kapsamlı uygulama eylemlerinin yapılmasını öngörmektir. Proje ayrıca, söz konusu uygulamalardan elde edilecek verilerin etkin bir şekilde izlenerek bir model oluşturulmasını ve bu modelin Avrupa dışında da kullanılarak yaygın hale getirilmesini hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Vallaloid Belediyesi (İspanya), Liverpool Belediyesi (İngiltere), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acciona Altyapıları (Özel/İspanya), Singular Green (KOBİ/İspanya), Fundacion Yeni Teknolojiler Su Merkezi (Araştırma Merkezi/İspanya), Basın Konseyi (Kamu/İspanya), Toplum Ağaçlandırma Girişimi (Kar amacı gütmeyen dernek), Ove Arup&Partners International (İngiltere/Sanayi sektörü), Liverpool Üniversitesi (İngiltere), Demir Enerji, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bitnet Bilişim Hizmetleri Ltd., GMV Uzay ve Savunma Sanayi (İspanya), Youris.com (Özel/Belçika), Toprak ve İklim Derneği (İspanya), Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi (İtalya), RMIT Vietnam Araştırma Kurumu (Vietnam), Portekiz İnovasyon Topluluğu (Portekiz), Rovaniemi Belediyesi (Finlandiya), Mantova Belediyesi (İtalya), Ludwigsburg Belediyesi (Almanya), Medellin Belediyesi (Kolombiya), Binh Dinh Belediyesi (Vietnam), Chengdu Hi-Tech Bilim ve Teknoloji Bürosu (Çin)
 
Toplam Bütçe: 14.724,694 Avro
Hibe Tutarı: 2,326,000 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Projeler Şube Müdürlüğü