İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

26° hava durumu ikonu

Yürütülen Projeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

1)Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilerek tarım dışı ekonomik faaliyetlerin ve çeşitliliğinin geliştirilmesi yoluyla Küçük Menderes Havzası'nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Proje Ortakları: İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü (iştirakçi), Efeler Yolu Derneği (iştirakçi)
 
Toplam Bütçe (TL): 1.341.545,51
Hibe Tutarı (TL):1.000.000,00
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre: 24 ay
 
2) Süt İçin Süte Değer
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: S.S. İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği
Projenin Amacı: İzmir'de ve özelde Küçük Menderes Havzası'nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak; süt ve süt ürünlerinin kalite ve katma değeri ile üretimindeki aktörlerin kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulmasıdır.
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje bütçesinin %10'u tutarındaki eşfinansman miktarını karşılamaktır. Buna ek olarak, bilinçlendirme faaliyetleri için eğitimci desteği, görünürlük ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlamaktır.
 
Toplam Bütçe (TL): 900.975,83
Hibe Tutarı (TL): 783.457,24
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre: 12 ay
 
3) Karakızlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Karma Yem Üretim Tesisi
Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: S.S. Karakızlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: İzmir’de ve özelde Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak tarım, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir bir biçimde geliştirilmesi; tarıma dayalı işletmelerin, kooperatifçiliğin ve üreticinin kazancını artıracak iş modellerinin desteklenmesi ve bu çerçevede; diğer bölgeler için de örnek alınabilecek bir modelin oluşturularak uygulanmasıdır.
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje bütçesinin %25'i tutarındaki eşfinansman miktarını karşılamaktır. Buna ek olarak, zemin etüt çalışmaları, çevre düzenlemesi ve fabrika tadilatı, eğitimci desteği ayni olarak karşılamaktır. Projenin görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerine destek vermektir. IBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından projenin etkinliklerine katılım ve destek vermektir.
 
Toplam Bütçe (TL): 3.304.486,00
Hibe Tutarı (TL): 1.749.433,76
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Süre:24 ay
 
4) ENCHANT (Davranış Değişim Dönüşüm Stratejileri Yoluyla Enerji Verimliliği)
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “Düşük Karbonlu, İklime Dirençli Bir Gelecek İnşa Etmek: Güvenli Temiz ve Verimli Enerji” çağrısı
Başvuru Sahibi: Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (koordinatör)
Başvuru Amacı: Kamuoyunda enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkarmak için müdahaleler geliştirmeyi ve bu müdahaleleri test etmeyi amaçlamaktadır. Projenin başlıca amacı; etkili bir enerji verimliliği kampanyası için karar vericileri, belediyeleri, STK'ları ve enerji sağlayıcılarına yönelik amprik bilgiye dayalı bir “Karar Kiti (aracı)” oluşturmaktır. 
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji Enstitüsü (Avusturya), Roma Üniversitesi (İtalya), İzmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye), Babeş - Bolyai Üniversitesi (Romanya) ve Groningen Üniversitesi (Hollanda), Norveç Akıllı İnovasyon Merkezi (Norveç).
Belediyemizin Rolü: Belediyemizin projedeki rolünün “Karar Kiti”nin oluşturulması sürecinde anketi de içeren metotların (RCT) geliştirilmesine ve anket vb. uygulamaların İzmir’de yaşayanlara iletilmesine katkı sağlaması ve kampanya kanalı olmasıdır. (projenin ve kampanyanın görünürlüğüne katkı sağlamaktır.)
 
Toplam Bütçe: 2.000.000 Avro
Belediyemizin Projeden Alacağı Hibe Tutarı: 18.625 Avro
İlgili Birim: İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
Süre: 30 ay
 
5) CAMPAIGNers (Citizens Acting on Mitigation Pathways through Active Implementation of a Goal-setting Network)
Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “İklim eylemi, çevre, kaynak verimliliği ve ham malzemeler” Çağrısı
Başvuru Sahibi: Johannes Kepler Üniversitesi (JKU) Enerji Enstitüsü (Linz/Avusturya)
Proje Ortakları:29 kurum ve Avusturya, Norveç, Güney Afrika, Belçika, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye, Finlandiya, Litvanya, Fransa, Azerbaycan, İrlanda, İsveç, Peru ülkelerinden oluşan çok ortaklı bir yapı mevcuttur. Belediyemiz ortaktır.
Projenin Amacı: Proje ile AB'nin sera gazı emisyon azaltma konusundaki uzun vadeli stratejisine yönelik ölçülebilir destek sağlamak için mevcut araştırmaların kullanılmasını ve yeni verilerin yönetilmesini amaçlanmaktadır.
Proje Süresi: 36 ay
Bütçe: 5.000.000 Avro
Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
6) Roman Kızları ve Kadınları için Fırsat Eşitliği Projesi
Hollanda Krallığı Türkiye Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu tarafından açılan Sosyal Dönüşüm (MATRA) 2021 Yılı Proje Çağrısı
Başvuru Sahibi: Roman Eğitim Folklor ve Spor Kulübü Derneği
Projenin Amaçları: Yerel idareler, Roman kadın STK’ları ve Roman halkı arasında işbirlikleri kurularak Roman toplumundaki çocuk evliliklerini önlemeye yönelik bir strateji planı oluşturulmasıdır.
Projenin Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizin Rolü: Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, atölye ve toplantılar için eğitmen görevlendirmesi ve uygulanacak faaliyetlere gerekli desteğin sağlanmasıdır.
Süre: 12 ay
Uygulayıcı Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
 
7) Gelecek 4.0 Kendin Yap! Projesi
Erasmus+ KA1 Gençlik Değişimi Hibe Programı
Projenin Amacı: Gençlerin yaratıcılıklarını kullanarak “kendin yap!” felsefesi ile yeni ürünler üretmesi için teşvik edilmesi, bu kültürün yaygınlaştırılması ve ülkemizde teknoloji ve bilişim sektöründeki istihdam oranlarının arttırılmasına katkı sunmaktır.
Başvuru Sahibi: Geleceği Şekillendiren Eller Gençlik Grubu
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stage-Co Platform, Youth 4 Future LTD (İngiltere), Asociacija, Tavo Europa (Litvanya), Developmental Center of Thessaly Aketh-DCT (Yunanistan)
Belediyemizin Rolü: Projenin faaliyetlerine katılmak ve gerekli destekleri vermek, projenin koordinasyonuna ve görünürlüğe katkı sağlamak,
Proje Bütçesi: 20,880.00 Avro
Proje Süresi: 10 ay
Uygulayıcı Birim: Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü
 
8) Ecowise Sağlıklı Binalar Projesi
Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı EIT  (Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü) Dijital Fonu
Başvuru Sahibi: Ekodenge
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi (iştirakçi)
Projenin Amaçları: Belirlenen yapıların fiziksel özelliklerini ve anlık verilerini kullanan, enerji tasarrufu sağlayan sistemlerin çalışmasını sağlarken, iç mekân sağlığını ve güvenlik koşullarını izlemek ve doğrulamak için tesis yetkililerine bilgi veren bir yazılım hizmeti oluşturmaktır.
Belediyemizin Rolü: Buca Sosyal Yaşam Kampusu Yaşlı Bakım Merkezi binasının enerji verimliliği testlerinin gerçekleştirip raporlayacak ve talep edilmesi durumunda muhtemel tasarruf maksatlı çözüm önerilerini sunacaktır.
Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 
9) Yerelde Gençlik Çalışmalarını Güçlendirmek için Sivil Toplum Diyaloğu
Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem Hibe Programı (CSD VI)
Projenin Amacı: Yereldeki gençlik derneklerinin ve gençlik çalışanlarının güçlendirilmesi için Türkiye-Hollanda arasında değişim ve sivil toplum diyaloğu oluşturulması
Başvuru Sahibi: Pi Gençlik Derneği
Ortaklar Ülkeler: Türkiye-Hollanda
İştirakçi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Belediyemizden beklenenler: En az 2 temsilci ile yurtiçi ve yurt dışındaki eğitim, toplantı vb. organizasyonlara tam katılım göstermek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi için kolaylaştırıcı görevi üstlenmek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda proje toplantılarında alınacak kararlar doğrultusunda yerel yönetimin görev ve sorumlulukları başlığındaki maddelere uygun hareket etmek; Yerelde gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi için kendi bölgesindeki gençlik derneklerine yönlendirici ve destekleyici rolü ile katkı sunmak; Yurtiçi ve yurtdışındaki seyahatlerde kendi katılımcılarının konaklama ve seyahat giderlerini karşılamaktır.
Proje Süresi: 15 ay
Uygulayıcı Birim: Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü
Bütçe: 166.654,00 Avro
 
10)Türkiye’de Sürdürülebilir, Ulaşılabilir ve Kapsayıcı Kentsel Hareketlilik için Teknik Yardım
Hibe Programı: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Faz-II (IPA II)
Başvuru Sahibi: Dünya Bankası
Projenin Amacı: (i) kentsel ulaşım erişilebilirlik analizi ve kıyaslama uygulamalarının sonuçlarını sunmak; (ii) ana planlarda tanımlandığı şekilde ulaştırma planlarının önceliklendirilmesi konusunda çok kriterli bir çalıştay düzenlemek; (iii) Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Ana Planları - SUMP'in uygulanması için kapasite geliştirme hakkında fikir vermek ve sunmak, özellikle vatandaş katılımı ve etki analizine bakmak; (iv) toplu taşıma yolcu seyahat davranış analizi için “Otomatik Ücret Toplama” sistemi ve “Otomatik Araç Park Yeri” sisteminden İzmir'de yapılan gösteri alıştırma sonuçlarını tartışmaktır.
 
Teknik Destek Alan Pilot Belediyeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İlgili Birim: Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
 
11) RURİTAGE Miras Odaklı Kırsal Yenilenme için Sistemli Bir Yaklaşım
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı SC5-21-2016-2017: Kültürel Miras Öncülüğünde Sürdürülebilir Büyüme Çağrısı
Başvuru Sahibi: Bologna Üniversitesi (İtalya)
Projenin Amacı: Kırsal alanların kültürel ve doğal miras potansiyelinin arttırılması yoluyla, yeni bir kırsal yeniden canlandırma paradigması yaratmayı amaçlamaktadır. Proje, 6 Sistematik Yenilikçilik Alanı (Hac, Sürdürülebilir Yerel Gıda Üretimi, Göç, Sanat ve festivaller, Dayanıklılık, Entegre Peyzaj) tanımlayarak Rol Modeli kentler ile Çoğaltıcı kentler arasındaki bilgi transferini sağlayarak kırsal alanlarda “Kültürel Miras” aracılığıyla sürdürülebilir büyümeyi önemli ölçüde iyileştirmeyi hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Proje Avrupa ülkelerinden 40 ortak içermektedir. Konsorsiyumda Avrupa’nın yanı sıra Kolombiya, Brezilya ve Şili’den katılımcılar bulunmaktadır. Proje ortakları arasında Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji Danışmanlık Şirketi yer almaktadır.
 
Toplam Bütçe: 10,401,187.50 Avro
Hibe Tutarı: 168.750 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Süre: 48 ay
  
12) Urban GreenUp:
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı Akıllı Kentler ve Topluluklar 2 - Doğa Temelli Çözümlerin Uygulanması Çağrısı
Başvuru Sahibi: Cartif Araştırma Merkezi (İspanya)
Projenin Amacı: Dünya nüfusunun yüzde 54'ünün kentlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığı gerçeğinden hareketle, sürdürülebilir kent gelişimi ve tasarımı konusunda ilerleme sağlamak ana amacını taşımaktadır. Proje, doğa esaslı çözümlerin uygulanması konusunda, kentlerin doğal yapılarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmeleri amacıyla; a) Metodoloji geliştirilmesini, b) Yerel yetkililerin ve paydaşların doğa temelli çözümleri daha etkin şekilde uygulayıp, iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini, c) Bu bağlamda kentler için "Yeniden Doğallaştırma Kentsel Planlarının" hazırlanması d) Söz konusu planlara uygun çalışmalar yürüten, stratejik kentsel planlamalarının içine yeniden doğallaştırma unsurunu dahil eden üç kent Valladoid (İspanya), Liverpool (İngiltere) ve İzmir'de geniş kapsamlı uygulama eylemlerinin yapılmasını öngörmektir. Proje ayrıca, söz konusu uygulamalardan elde edilecek verilerin etkin bir şekilde izlenerek bir model oluşturulmasını ve bu modelin Avrupa dışında da kullanılarak yaygın hale getirilmesini hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Vallaloid Belediyesi (İspanya), Liverpool Belediyesi (İngiltere), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acciona Altyapıları (Özel/İspanya), Singular Green (KOBİ/İspanya), Fundacion Yeni Teknolojiler Su Merkezi (Araştırma Merkezi/İspanya), Basın Konseyi (Kamu/İspanya), Toplum Ağaçlandırma Girişimi (Kar amacı gütmeyen dernek), Ove Arup&Partners International (İngiltere/Sanayi sektörü), Liverpool Üniversitesi (İngiltere), Demir Enerji, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bitnet Bilişim Hizmetleri Ltd., GMV Uzay ve Savunma Sanayi (İspanya), Youris.com (Özel/Belçika), Toprak ve İklim Derneği (İspanya), Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi (İtalya), RMIT Vietnam Araştırma Kurumu (Vietnam), Portekiz İnovasyon Topluluğu (Portekiz), Rovaniemi Belediyesi (Finlandiya), Mantova Belediyesi (İtalya), Ludwigsburg Belediyesi (Almanya), Medellin Belediyesi (Kolombiya), Binh Dinh Belediyesi (Vietnam), Chengdu Hi-Tech Bilim ve Teknoloji Bürosu (Çin)
 
Toplam Bütçe: 14.724,694 Avro
Hibe Tutarı: 2,326,000 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Projeler Şube Müdürlüğü