Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Yürütülen Projeler Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği


1)Dirençli İzmir: Dijital Kent Tasarım ve Yönetim Sistemi
Hibe Programı: İZKA Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni)
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Bilgi ve iletişim altyapısının geliştirilmesi yoluyla kurumumuzun verimli hizmet kapasitesinin artırılması ve nesnelerin interneti teknolojilerinden yararlanarak, İzmir'deki doğal afetlerin daha öngörülebilir olunmasının sağlanması, iklim değişikliğine yönelik meteorolojik verilerin toplanarak analiz edilmesi ve bu öngörü ile kentsel sorunlara alternatif ve efektif yeni çözümler üretilmesine katkıda bulunulmasıdır.
Proje Süresi: 15 ay
Toplam Bütçe: 6.291. 850,00 TL
Talep Edilen Destek Miktarı: 3.145.925,00 TL
Uygulayıcı Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2) Enerji Verimliliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Amacıyla Enerji Etüt Analizi Raporunun Hazırlanması Projesi
Hibe Programı İZKA 2022 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Enerji verimliliği uygulamalarının ve yeni nesil teknolojilerin kullanımının artırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin enerji tüketimlerini ve enerji giderlerini düşürmek üzere Belediyemize ait Bornova Buz Sporları Salonu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Buca Sosyal Yaşam Yerleşkesi’nin enerji etütlerinin yapılması ve raporlarının hazırlanmasıdır.
Proje Süresi: 6 ay
Toplam Bütçe: 194.750,00 TL
Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı 

3) Re-Value (Avrupa Kıyı Şehirlerinde Kentsel Kalite ve İklim Tarafsızlığına Yeniden Değer Vermek) Projesi 
Hibe Programı: Ufuk Avrupa Programı “2030 yılına kadar 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir” Çağrısı
Başvuru Sahibi: Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Projenin Amacı: İzmir, Ålesund (Norveç), Bruges (Belçika), Burgas (Bulgaristan), Rimini (İtalya), Cascais (Portekiz), Constanta (Romanya), Písek (Çek Cumhuriyeti), Rijeka (Hırvatistan) kentlerinde daha fazla katma değer ve daha az riskle, sürdürülebilir miras ve turizm yönetimi ile kentsel gelişim için iklim nötr yatırım yapılmasına katkıda bulunmak; adı geçen kentlerin kıyılarında pilot uygulama için yatırım ve ortaklık modelleriyle ayrıntılı yol haritaları hazırlamak ve buna uygun olarak iklim nötre yönelik uzun vadeli Bölgesel Dönüşüm Planlarını güncellemektir. 
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Norveç, Belçika, Bulgaristan, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Almanya, Slovakya, Romanya ve İsviçre’den çeşitli kurum ve kuruluşlar
Proje Süresi: 48 ay
İBB’nin Rolü: Proje kapsamında İzmir, vatandaşların denizle etkileşimini güçlendirmek için bütünsel tasarım stratejisini genişletecek ve İzmir’in, doğaya ve kent estetiğine uygun şekilde belirlenen kesimlerinde kıyı bölgelerini yenilenecek, kentin mirası ve turizmi açısından önemli olan yeni kent merkezi ile antik Smyrna yerleşimini birbirine bağlamak için gerekli çalışmalar yapacak, performansa dayalı dijital ekosistem modelleme çözümleri ile kentsel sel riskinin azaltılması için sünger bölge konseptini deneyerek mavi-yeşil altyapılarını güçlendirecektir.
Toplam Bütçe: 12 Milyon Avro
İBB’nin Alacağı Miktar: 126.900 Avro
Uygulayıcı Birim: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı  

4) Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMPİzmir) Projesi
Hibe Programı: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Faz-II (IPA II) Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: Daha iyi bir yaşam kalitesi için İzmir’de insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için “İzmir’de Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”nın hazırlanmasıdır. Vatandaşların ve paydaşların etkin katılımına, kurumlar arasında yüksek düzeyde işbirliğine, tüm ulaşım türlerinin entegre bir şekilde geliştirilmesine ve izleme-değerlendirme gibi ilkelere dayanan stratejik bir plan hazırlanacaktır.
Proje Ortakları: MuConsult-Panteia (Hollanda), Rupprecht Consult (Almanya), Parabol (Türkiye), BNN (Türkiye), Polis (Belçika) firmalarından oluşan bir konsorsiyum
Proje Süresi: 24 ay
Toplam Bütçe: 3.199.845 Avro
Uygulayıcı Birim: Ulaşım Dairesi Başkanlığı


5) CARDIMED (Akdeniz Bölgesinde İklim Değişikliğine Uyum ve Direnç Gösterilmesi Projesi)
Hibe Programı: Ufuk Avrupa Programı (İklim Değişikliğine Uyum Misyonunu 2022 Yılı Çağrısı)
Başvuru Sahibi: Athena Ulusal Teknik Üniversitesi (Yunanistan)
Projenin Amacı: Akdeniz biyocoğrafik bölgesinde iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnç geliştirilmesi, doğa temelli çözümler değer zincirinde yer alan aktörlere destek sağlanması, dijital altyapı aracılığıyla vatandaş katılımının artırılması ve kapasitenin geliştirilmesidir.
Proje Ortakları: Başta Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzdoğa A.Ş. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doğa Derneği, İZSU olmak üzere; Yunanistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Portekiz, Kıbrıs, Malta, Hırvatistan ülkelerinde yer alan toplam 51 proje ortağı bulunmaktadır.
İBB’nin Rolü: Gediz Deltası'nda arazinin ve biyolojik çeşitliliğin restorasyonu ve iklim değişikliğinden korunması amacıyla doğa temelli çözümleri içeren bir model oluşturacaktır. Bu çerçevede, nehir deltası sulak alanlarının biyoçeşitliliğini zenginleştirmek ve yerel savunmasız toplulukların refahını artırmak için doğa temelli çözümler uygulanacaktır. (Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, okaliptüs ağaçları yerine yerli ağaç ve çalı türleri dikilmesi,  çatılarında kuş yuvaları olan balıkçı kulübeleri inşa edilmesi, halofit bahçesi, yayalar ve bisikletliler için “Yeşil Rota” oluşturulması, güzergah boyunca doğa yapbozları, deniz içinde doğa sınıfı, ahşap platformlar, tuzlu sulak alan düzlükleri, kuş gözlem kuleleri ve kuş tünekleri gibi ünitelerin yapımı, hayvan barınaklarının çatıları aydınlatma ve/veya ısıtma amaçlı PV panelleri ile küçük ölçekli biyogaz tesisleri kurulması) 
Toplam Bütçe: 19.971.411,2 Avro
İBB’nin Alacağı Miktar: 405.125,00 Avro
Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

6) PowerManagament (Güç Yönetimi Projesi)
Hibe Programı: EIT Kentsel Ulaşım RIS (Regional Innovation Scheme) Teklif Çağrısı
Başvuru Sahibi: Yenilenebilir Enerji Yönetimi Firması “PowerHub” (Çek Cumhuriyeti)
Projenin Amacı: Maliyetleri düşüren, yeşil enerjili temiz, güvenilir elektrik şebekeli şarj istasyonlarının kontrolü ve yönetimi için mevcut yazılım çözümlerini birleştiren karmaşık çözümü test etmek ve piyasaya sunmaktır. Tüm çözüm, kullanıcıların ihtiyacına göre işlevsel olarak kullanılabilecek farklı modül çözümü ile tek bir platforma entegre edilecektir.
Proje Ortakları: Çek Cumhuriyeti Teknik Üniversitesi, Colruty Group (Belçika), Galiçya Otomotiv Teknoloji Merkezi (İspanya), Tractebel Mühendislik (Çek Cumhuriyeti), Endüstriyel Araştırma Şirketi (Çek Cumhuriyeti), Ricany Belediyesi (Çek Cumhuriyeti), Colruyt Grup (Belçika), İzmir Büyükşehir Belediyesi
Toplam Bütçe: 616,740.00 Avro
İBB’nin Alacağı Miktar: 49.000.00 Avro 
Uygulayıcı Birim: Ulaşım Dairesi Başkanlığı

7) Go4Med Nature Projesi 
Hibe Programı: Avrupa Birliği Akdeniz Bölgesel Kalkınma Programı (Interreg EuroMED)
Başvuru Sahibi: Girit Bölgesi
Projenin Amacı: Bölgede kurumsal diyalog mekanizmaları geliştirerek, Akdeniz havzasındaki yönetişimin artırılması, ortak çözümler bulunması ve bölgeler, şehirler ölçeğinde uygulanması ve kurumların yönetişim kapasitelerinin özellikle iklim değişikliği ve koruma temalarında geliştirilmesini sağlamaktır.
Proje Ortakları: IUCN Akdeniz İşbirliği Merkezi, Girit Bölgesi (Lider ortak), Plan Bleu, Sardinya Bölgesi, MedCities Ağı, Hırvatistan Deniz Enstitüsü ve Karadağ Ekoloji ve Şehir Planlama Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi (iştirakçi)
İBB’nin Rolü: Proje çıktılarının yaygınlaştırılması, oluşturulacak kurumsal diyaloglara aktif katılım, projenin ana akım ve potansiyel sonuçlarını benimsemesi.
Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

8) IPROCURE Security PCP Projesi 
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünü ve güvenliğini korumak” çağrısı kapsamında “Güvenliği desteklemek için yenilikçi, gelişmiş sistemlerin ticareti öncesi stratejik tedariki” çağrısı
Başvuru sahibi: SYNYO GMBH (Avusturya) (koordinatör)
Proje Ortakları: Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Acil Ambulans Hekimleri Derneği, Johannıter Internatıonal (Belçika- Uluslararası bir hayır kurumları ağı), SERMAS (İspanya- Madrid Halk Sağlığı Sistemi), JOAFG (Avusturya- Acil Bakım Hizmetleri Eğitim Merkezi), HSEPC (Yunanistan- Kar amacı gütmeyen Acil Bakım Personeline yönelik bilimsel topluluk),Niño Jesús Üniversitesi Çocuk Hastanesi Araştırma Vakfı (İspanya), İtalyan Restitasyon Konseyi (İtalya), Avrupa Tıp Derneği (EMA- Belçika), Trinity College (İrlanda)
Projenin Amacı: Kâğıt üzerinde yürütülen triaj yönetiminin dijitalleştiren, veri odaklı bir hale getirilmesine sağlamaya yönelik ar-ge çalışmalarını ve bu çalışmalarla ortaya çıkan triaj yönetim prototiplerinin sahada kullanılmasını sağlamayı amaçlanmaktadır. Projede ortaya çıkarılacak prototipler ile Kazazedelere ve onların durumlarına hızlı ve doğru genel bakış; Mevcut kaynakların doğru tahsisinin sağlanması ve kazazedeler için daha çabuk destek sağlanması; diğer ilk müdahale ekipleri veya bağlantılı ekipler ile daha koordinasyonlu çalışmanın sağlanması; Hastane ve kaza yeri arasındaki nakil sürelerinin azaltma çalışmaları yapılması ve Kalite güvencesi ve eğitim ölçekleri hakkında çalışmalar yapılması gibi konular ele alınacaktır. 
Belediyemizin Rolü: Esnek bir triyaj yönetim sistemi aracılığıyla triyaj senaryolarını iyileştirmek: a) kazazedelerin ve durumlarının hızlı ve doğru bir şekilde gözden geçirilmesi b) mevcut kaynakların daha iyi tahsisi için karar desteği ve kazazedeler için daha hızlı destek sağlanması c) diğer ilk müdahale ekipleri veya bağlantılı ekipler ile daha koordinasyonlu çalışmanın sağlanması d) ambulans müdahalesinin yapıldığı yer ile hastaneler arasındaki nakil sürelerinin azalması ve e) kalite güvencesi ve eğitim önlemleri konusunda çalışmalar yapılmasıdır. Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma (AKS 110) ekibinin projede üretilen prototiplerden birini sahada test etmesi, deneyimlemesi ve bu deneyimlerin diğer partnerlerle değerlendirmesi beklenmektedir. Proje boyunca prototipi kullanan ekipten modern bir triaj sistemi geliştirilmesi, mevcut koşullara uyması ve standartlaşması için geri bildirimler ve talepler toplanacaktır. Bu geri bildirim ve talepler, İzmir’de yaygın olan kaza ve felaketlere özgü bir triaj sisteminin geliştirilmesi için kullanılacaktır. Bunun yanı sıra projede yer alan diğer ortaklarla iyi uygulama paylaşımları atölyeler ve toplantılara katılım sağlanacaktır.
Süre: 36 ay
Bütçe: 22.998.660 Avro                                                 
İBB’nin alacağı miktar: 1.050.000 Avro
İlgili Birim: İtfaiye Dairesi Başkanlığı
9) MARIne Projesi
Hibe Programı: Erasmus+ Mesleki Eğitim İşbirliği Ortaklıkları ve Küçük Ölçekli Ortaklıklar Programı
Başvuru Sahibi: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Projenin Amacı: Balıkçılıkta israf edilen ıskarta ürünlerin kedi ve köpekler için sağlıklı ve besleyiciliği yüksek mamalara dönüştürülmesini kapsamaktadır.
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Portekiz, Norveç, Hırvatistan’dan yer alan kurum/kuruluşlar
Belediyemizin Rolü: Görünürlük faaliyetlerinde yazılı, görsel ve sosyal medyada destek vermek; Proje süresince İzmir’de 2 tane düzenlenmesi planlanan toplam 5 eğitim ve faaliyet toplantılarına Belediyemizin Su Ürünleri mühendisleri, veterinerler ve gıda mühendisleri ile katılım sağlamasıdır
Bütçe: Belediyemize, proje faaliyetlerinde (seyahat, yönetim, personel ücretleri) kullanması için bütçeden yaklaşık 15-20 bin Avro tahsis edilmesi planlanmaktadır. 
Süre: 24 ay
Uygulayıcı Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

10) ENCHANT (Davranış Değişim Dönüşüm Stratejileri Yoluyla Enerji Verimliliği) 
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “Düşük Karbonlu, İklime Dirençli Bir Gelecek İnşa Etmek: Güvenli Temiz ve Verimli Enerji” çağrısı
Başvuru Sahibi: Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (koordinatör)
Başvuru Amacı: Kamuoyunda enerji verimliliği potansiyelini ortaya çıkarmak için müdahaleler geliştirmeyi ve bu müdahaleleri test etmeyi amaçlamaktadır. Projenin başlıca amacı; etkili bir enerji verimliliği kampanyası için karar vericileri, belediyeleri, STK'ları ve enerji sağlayıcılarına yönelik amprik bilgiye dayalı bir “Karar Kiti (aracı)” oluşturmaktır.  
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji Enstitüsü (Avusturya), Roma Üniversitesi (İtalya), İzmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye), Babeş - Bolyai Üniversitesi (Romanya) ve Groningen Üniversitesi (Hollanda), Norveç Akıllı İnovasyon Merkezi (Norveç).
Belediyemizin Rolü: Belediyemizin projedeki rolünün “Karar Kiti”nin oluşturulması sürecinde anketi de içeren metotların (RCT) geliştirilmesine ve anket vb. uygulamaların İzmir’de yaşayanlara iletilmesine katkı sağlaması ve kampanya kanalı olmasıdır. (projenin ve kampanyanın görünürlüğüne katkı sağlamaktır.)

Toplam Bütçe: 2.000.000 Avro
Belediyemizin Projeden Alacağı Hibe Tutarı: 18.625 Avro
İlgili Birim: İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
Süre: 30 ay

11) CAMPAIGNers (Citizens Acting on Mitigation Pathways through Active Implementation of a Goal-setting Network)
Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı “İklim eylemi, çevre, kaynak verimliliği ve ham malzemeler” Çağrısı
Başvuru Sahibi: Johannes Kepler Üniversitesi (JKU) Enerji Enstitüsü (Linz/Avusturya) 
Proje Ortakları: 29 kurum ve Avusturya, Norveç, Güney Afrika, Belçika, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye, Finlandiya, Litvanya, Fransa, Azerbaycan, İrlanda, İsveç, Peru ülkelerinden oluşan çok ortaklı bir yapı mevcuttur. Belediyemiz ortaktır.
Projenin Amacı: Proje ile AB'nin sera gazı emisyon azaltma konusundaki uzun vadeli stratejisine yönelik ölçülebilir destek sağlamak için mevcut araştırmaların kullanılmasını ve yeni verilerin yönetilmesini amaçlanmaktadır.
Proje Süresi: 36 ay
Bütçe: 5.000.000 Avro
Hibe Tutarı: 34.225 Avro
İlgili Birim: İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü