Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

27° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-83                                                                           22/09/2022                                    
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
          İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16/09/2022 tarihinde; saat 18.00’da,  İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR (İzBB Meclis Toplantı Salonu) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2022 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
              Sayın halkımıza duyurulur.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
                                                                   
 
 
 
 
       
 
                      
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ
 
Gündem No   : 97509404-301.03-9/3                                            Toplantı Tarihi   : 16/09/2022 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                   Toplantı Saati      : 18.00
                          Konak/İZMİR  
                         (İzBB Meclis Toplantı Salonu)    
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1076. 1. Avusturya'nın Viyana kentinde 20-21 Ekim 2022 tarihleri arasında “EBRD Yeşil Kentler Yıllık Konferansı 2022” kapsamında düzenlenecek olan Oturumlara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Güven EKEN ve Onur Kadir ERYÜCE'nin katılması, 20-23 Ekim 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, yapılacak olan seyahatte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ve Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait ulaşım (hava yolu ile) giderlerinin ilgili firmaya ödenmesi, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ile seyahate katılan Başkan Danışmanı Güven EKEN'e ait ulaşım (hava yolu ile) giderleri, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve (pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderler Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Müd.E.949219)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
1077. 2. "20. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası" 10-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleşecek olup, Avrupa Parlamentosu, Bölgeler Komitesi ve Diplomatların da bulunacağı, İzmir'deki dirençli gıda stratejilerimizi ve özellikle şehrimizde başlatılan anaokulu çocukları ile gıda eğitimi ve bölgeye özgü gıda üretimi ile kombinasyonu hakkında yapılan çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunmak üzere 10-12 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Oturuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ile birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Kerem Ziya YANGÖZ de katılacağından ve bu kapsamda; Kerem Ziya YANGÖZ'ün 10-12 Ekim 2022 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, yapılacak olan seyahatte ulaşım giderlerinin (hava yolu ile), günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri şehir içi ulaşım giderleri ve (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) diğer yasal giderlerin ESHOT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.95418/E.951589)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı olan bütün şehir sınırları dâhilinde, kırsal kesimdeki bütün ilçeleri kapsamakta olup, "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi'' kapsamında İzmir kırsalındaki ilçelerde küçük üreticileri desteklemek ve ürünlerinin pazarlamasının iyileştirilmesi için Ödemiş ilçesi S.S. Zeytinlik - Gölcük Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin mevcut zeytinyağı fabrikasına 1 adet Yarı Otomatik Dolum Makinesi ve 1 Adet Yarı Otomatik Etiketleme Makinesi Alınması ve kurulması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İzmir İli Ödemiş İlçesi S.S. Zeytinlik – Gölcük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.947909)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe –Tarım, Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler Komisyonlarına Havale Edildi.
 
4. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen tesislerde verilen hizmetlerle ilgili, güncellenen tarife cetvellerinin önerge eki tablolarda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 01/09/2022 tarihli ve 225 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.950600)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
5. Ödemiş Belediye Meclisinin; Ödemiş Belediyesinin 2022 Yılı Ücret Tarifelerinde yer alan “Evsel Katı Atık Ücretleri” tarifesinin revize edilerek önerge eki tablolarda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 209 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.950435)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
6. Ödemiş Belediye Meclisinin; Ödemiş Belediyesi bünyesinde hizmete açılan Türkan SAYLAN, Serpil YANBASTI ve Üçeylül Mahallesi Çocuk Evleri faaliyetleri ile ilgili "Çocuk Evi Ücretleri" tarifesinin önerge eki tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 211 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.950851)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
7. Ödemiş Belediye Meclisinin; 2022 Yılı Ücret Tarifelerinde yer alan “Zemin Açım Birim Bedelleri Tarifesi”nin revize edilerek önerge eki tablolarda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 212 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.950927)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
8. Ödemiş Belediye Meclisinin; Ödemiş Belediyesinin 2022 Yılı Ücret Tarifelerinde yer alan “Yüzme, jimnastik, bale, pilates, step kursu ücreti ile Kadın Yaşam Merkezi fitness, havuz ve sauna ücreti” tarifesinin yeniden belirlenerek önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik 08/09/2022 tarihli ve 210 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.952676)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
9. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesinin 2022 Mali Yılı bütçesine ek olarak yıl içinde ihtiyaç duyulan ekteki Ödenek A cetvelinde belirtilen Müdürlüklerin ilgili harcama kalemlerinde kullanılmak üzere toplam 200.000.000,00-TL’lik ek ödeneğin, ekteki Ödenek B cetvelinde gösterilen 151.500.000,00-TL gelir ile ekteki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterilen Türk Lirası Cinsinden Banka Hesaplarında bulunan 48.500.000,00-TL karşılık gösterilmek üzere hazırlanan ek ödeneğin verilmesine yönelik, 02/09/2022 tarihli ve 253 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.953740)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
10. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen yeni tesislerde verilen hizmetlerle ilgili güncellenen fiyatların önerge eki tablolarda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 07/09/2022 tarihli ve 232 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.953242)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
11. İzmir ilinin ilçelerinde ve bunlara bağlı mahallelerde; sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretimini doğa temelli çözümlerle gerçekleştirerek tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında; kalitesi yüksek, üreticiyi ve tüketiciyi koruyan, biyoçeşitliliği koruyan ve arttıran, iklim dostu ve sürdürülebilir toplum-sürdürülebilir çevre-sürdürülebilir ekonomi için alternatif bir üretim şekli olan "Başka Bir Tarım Mümkün" felsefesini ilke edinerek, “Tohumun Bankası Topraktır Projesi” ile üreticilere ait arazilere dikilmek koşulu ile fide ve fidan desteği sağlama, yerel, endemik ve atalık bitki türlerini koruma, üretme ve yaygınlaştırma amacıyla, “Tohumun Bankası Topraktır Projesi”nin görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.953522)
Önerge Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonlarına Havale Edildi.
 
12. İzmir Kent Konseyinin 18'inci Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; İzmir Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu tarafından, "İzmir Eğitim Bayramı"nın her yıl 5 günlük kutlamalarla yapılması,eş zamanlı eğitim,  kültür ve spor etkinlikleri ile kitap fuarlarının yapılması talebine ilişkin görüşleri, ilgili birimlerin değerlendirilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.949520)
Önerge Hukuk – Kent Konseyi – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1078. 1. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM)'nin Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına sunmuş olduğu 'Aliağa Bölgesi Toprak ve Bitki Kirliliği Sonuç Raporu' ile 'İzmir İli Aliağa İlçesi Çevre Durum Tespiti Projesi Sonuç Raporu' adı geçen Daire Başkanlığı tarafından incelenerek “Aliağa Çevre Kirliliği Sonuç Raporu” düzenlenmiş olup, söz konusu raporun sonuç bölümünde yer alan ve önergede belirtilen tedbirlere yönelik hususun; Hukuk – Çevre ve Sağlık – Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonlarınca “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi’nin sunmuş olduğu ‘Aliağa Bölgesi Toprak ve Bitki Kirliliği Sonuç Raporu’ ile ‘İzmir ili Aliağa ilçesi Çevre Durum Tespiti Projesi Sonuç Raporu’ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızca incelenmiş olup özet ve değerlendirme mahiyetinde 10/08/2022 tarihli Aliağa Çevre Kirliliği Sonuç Raporu Aliağa’daki kirlilik sorununun sürdürülemez boyuta ulaştığını göstermektedir. Bu nedenlerle; 
1- Yapılan her iki rapor bilimsel çalışmalarda önemli çevresel riskler barındırdığı ortaya konan Aliağa ve yakın çevresinin, küresel çevre kalite standartları doğrultusunda kontrol edilmesinde, çevre ve halk sağlığı açısından risk yaratmayacak sınır değerlere uygun hale gelmesinde, tesislerde en iyi teknolojiler ve altyapılar kullanımının zorunlu hale getirilmesinde, bölgede özel bir düzenleme ile izin ve kontrol süreçlerinin sürdürülmesinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun yerel yönetimlerle iş birliği yapılmasına dair 3. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ortamının oluşturulmasının talep edilmesinin, 
 
2- 21/09/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Çevre İzin ve Lisansına tabi olmuş olup aynı yönetmelikte ‘Gemi geri dönüşüm tesisleri, atık akümülatör ara depolama tesisleri ve ömrünü tamamlamış lastik ara depolama tesislerinin bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri söz konusu tesisler ile ilgili usul ve esasların yayımlanmasına müteakip başlatılacaktır.’ dipnotuna yer verilmiş ancak bu usul ve esaslar 21/09/2016’dan beri hala yayımlanmamıştır. Bu nedenle yönetmelikle yükümlülük getirilmiş olmasına rağmen yüz binlerce tonluk atık niteliğindeki gemilerin söküldüğü tesisler ‘Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ kapsamında değerlendirilememektedir. Yönetmelikle getirilen yükümlülüğün gemi söküm gibi ciddi ve çevresel riski yüksek bir faaliyet kolunda uygulanmasına yönelik usul ve esasların yayınlanması ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talepte bulunulmasının, 
 
3- Bölge ile ilgili İzBB’nin dolaylı yada dolaysız yetkileri dâhilinde kapasite artışı veya yeni tesis gibi başvurularda, bölgenin kümülatif etkisinin ve her iki raporun dikkate alınmasının, 
 
4- Çevre izin ve lisans belgesi kapsamında olmayıp sayıca fazla olmaları nedeniyle toplamda kirletici etkisi yüksek olan tesislerin de kapsama alınması yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan talepte bulunulmasının, 
 
5- İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile ilgili kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelerek, bölgenin yakın, orta ve uzak vadede kümülatif kirlilik etkisinin kademeli olarak azaltılmasına ilişkin çalışmalar yapmasına karar verilmesinin” oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Çevre Kor. ve Kont.Dai.Bşk.897895)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin  Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi. (Karşı Oy: Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan AK Parti ve MHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri.)
 
1079. 2. Hülya YILDIRIM isimli vatandaşın 29/08/2022 tarihli ve 923159 sayılı Dilekçesinde belirtilen şartların kabulü ile Belediyemiz mülkiyetindeki Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 3523 ada, 1 no’lu taşınmazın Hülya YILDIRIM tarafından inşaa edilip, tefrişi yapıldıktan sonra Belediyemize devredilecek Üniversite Kız Yurdunun Belediyemiz adına şartlı bağış olarak kabul edilmesi hususunun önerge ekinde yer alan protokol hükümleri doğrultusunda Hukuk – Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.927803)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1080. 3. Kemerhisar Belediye Başkanlığı, 5.942.244,00-TL (KDV Dâhil) Sözleşme Bedelli "Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-2) İle Sathi Kaplama Yapılması İşinin sözleşme tutarının %90'ı olan KDV dahil 5.348.019,60-TL tutar karşılığı yapılacak yardıma yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile  Kemerhisar Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.937144)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1081. 4. Ayancık Belediye Başkanlığı, 14.042.000,00-TL (KDV Dâhil) Sözleşme Bedelli “Ayancık Belediyesi Sıcak Asfalt Yapımı İşi”nin yapımı için Belediyemizden yardım talebinde bulunmuş olup, söz konusu işin yapımı için sözleşme tutarının %90'ı olan KDV dâhil 12.637.800,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardım amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ayancık Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai.Bşk.E.875951)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1082. 5. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar ilçesi sınırları içinde "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları dışında bulunan ve 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılara ilişkin imar uygulaması taleplerinde, "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları içinde yer alan ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılardaki uygulamalarla farklılığı önlemek adına Belediye Meclisimizin 13/08/2021 tarihli ve 05.952 sayılı Kararı ile onaylanan "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)"da uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının "C-Uygulama Hükümleri" ve "D-Özel Hükümler" bölümünün uygulanmasına yönelik, 01/07/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararının; Kentsel Dönüşüm Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına, İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.941189)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1083.6. Çiğli ilçesi, Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Güneybatı bölgesinde meydana gelen heyelandan etkilenerek evsiz kalan vatandaşlara ilgili mevzuat kapsamında yapılan yardımların kısıtlı kalması nedeniyle, önergede yer alan ve Belediyemiz Tehlikeli Yapı Değerlendirme Komisyonu tarafından tespiti yapılan 7 (yedi) adet yapının Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedelleri üzerinden Belediyemizce satın alınması hususunun; Plan ve Bütçe Komisyonunca “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Belediyemiz Tehlikeli Yapı Komisyonu tarafından belirlenen 7 (yedi) adet taşınmazın zemin üstü değerleri ile birlikte fiili durumları göz önüne alınarak Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenecek bedel üzerinden satın alınmasına ve Belediyemiz mülkiyetine geçecek taşınmazların heyelan izleme ve teknik altyapı oluşturması amacıyla tasarrufuna” şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.940741)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Meclisçe “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Belediyemiz Tehlikeli Yapı Komisyonu Tarafından Belirlenen 7 (Yedi) Adet Taşınmazın Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu Tarafından Belirlenecek Nihai Bedel Üzerinden Satın Alınmasına ve Belediyemiz Mülkiyetine Geçecek Taşınmazların Heyelan İzleme ve Teknik Altyapı Oluşturması Amacıyla Tasarrufuna” Şeklinde Düzeltilerek Değişiklikle Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1084. 7. İZBAN A.Ş’nin Yönetim Kurulunda, pandemi nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybından dolayı vadesinde ödenemeyen tren setleri kredi taksit ödemelerinin yapılabilmesi için dilimler halinde ya da tek seferde kullanılmak üzere, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O tarafından şirketimiz lehine onaylanan 30.000.000-USD ek kredi limitinin gerekli miktarlarda kullanılmasına karar verildiği; ilgili kredi limitinin kullanımı için ortaklık payımızın %47'si oranında borçlunun ve kefillerin borçlanmaya engel bir durumunun bulunmadığı hususu ile şirketi asaleten ve kefaleten borçlanmaya/borçlandırmaya yetkili olması, kredinin %47'si oranında müteselsil kefil olarak kefalet imzasının alınması, kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve Resmi Kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda bulunma konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Meclis Kararına ihtiyaç bulunduğu 14/09/2022 tarihli ve 0728/09-22 sayılı Yazı ile bildirilmiş olup; borçlanılacak tutarın, borçlanma limitinin yüzde onunu aşmaması nedeniyle borçlanma talebinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanabilmesi için; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Destek Hiz.Dai.Bşk.E.948950)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1085. 8. İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol - Buca Hattı Yapım İşi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu imalatlarına başlanacak olup, gerek şantiye alanı ve yol güzergâhı olarak kullanmak için gerekse çalışmalar sırasında Doğuş Caddesinin trafiğe kapatılmaması amacıyla Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, orman vasıflı 750 ada 86 ve 750 ada 90 parsellerin kullanımına ihtiyacı doğrultusunda İzmir Orman İşletme Müdürlüğünce ormancılık faaliyetlerinin aksamaması ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenecek arazi kullanım hizmet bedeli olan ödemelerin İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılması öngörülerek İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne yapılacak bu ödemeler Yüklenicinin ilk hakedişinden rücu edilecek olup; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.936901)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1086. 9. İzmir Kalkınma Ajansı Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programına Belediyemiz tarafından "Dirençli İzmir: Dijital Kent Tasarım ve Yönetim Sistemi" başlıklı proje teklifi sunulması ve söz konusu projenin mali destek almaya hak kazanması halinde hibe sözleşmesinin imzalanarak ilgili birimlerce uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.941165)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1087. 10. Belediyemiz birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere talep ettikleri sürücülü ve sürücüsüz taşıtların kiralama hizmeti alımı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Makine İşletme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, Belediyemiz birimlerinin sürücülü ve sürücüsüz kiralık taşıt ihtiyaçlarının 01/01/2023-30/09/2024 tarihleri arasında 21 aylık olacak şekilde, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Makine İşletme Şube Müdürlüğünce yerine getirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Makine İkmal Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.939973)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1088. 11. Belediyemiz yatırımı olan Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi Yapılması İşi kapsamında Basmane-Denizli hattı Gaziemir-Adnan Menderes İstasyonları arası Km:14+725 ve 14- +740'dan,GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş ile yapılacak sözleşme kapsamında 2 x 3 Adet Ø150 HDP boru içerisinden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ait YG XLPE elektrik kablosunun demiryolu altından geçişinin yapılabilmesi için (KDV dâhil) 151.557,88-TL tutarındaki bedelin TCDD'ye ödenmesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TCCD arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Sözleşmenin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.928693)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1089. 12. Belediyemiz yatırımı olan "İzmir Geneli Muhtelif Yerlerde Dere Üzeri Karayolu Köprüleri Yapılması İşi" kapsamında Bayındır ilçesi, Hasköy Mahallesinde yapılacak köprü çalışmalarına engel teşkil eden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ait direk ve hatların deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.930334)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1090. 13. Belediyemiz yatırımı olan "İzmir Geneli Muhtelif Yerlerde Dere Üzeri Karayolu Köprüleri Yapılması İşi" kapsamında Kiraz ilçesi, Suludere Mahallesinde yapılacak köprü çalışmalarına engel teşkil eden GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ait direk ve hatların deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.930479)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1091. 14. Tire ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 636 ada, 1 parselde yapılacak olan KDV dâhil 7.764.435,40-TL ihale bedelli "Tire Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi İşi"nin yapımı için sözleşme tutarının %80'i olan KDV dâhil 6.211.548,32-TL tutar karşılığı yapılacak yardıma yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı İşleri Dai.Bşk.E.940219)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1092. 15. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Zabıta Dai.Bşk.E.925101)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1093. 16. İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken hazırlanan Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle; Belediye Meclisimizin 12/07/2016 tarihli ve 05.647 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olup, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.93054/E.927428)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1094. 17. Kolombiya'nın Cali Kentindeki Dünya U20 Atletizm Şampiyonasında, 400 metre engellide Türkiye U20 Rekoru kırarak altın madalya kazanan İsmail NEZİR'e 4 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ile söz konusu ödülün Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler bütçesinden ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.947305)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1095. 18. İzmir Kent Konseyinin 18. Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından, Eşrefpaşa Belediye Hastanesinde zihinsel engelli bireylerin diş tedavilerinin anestezi altında yapılabilmesi için birim oluşturulması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi – Engelsiz İzmir – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.893043)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1096. 19. İzmir Kent Konseyinin 18. Olağan Seçimsiz Genel Kurulunda; İzmir Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma aktarma istasyonlarındaki (METRO, İZBAN ve vapur vb.) yaya yoğunluğu sebebiyle oluşan kargaşayı önlemek ve önemli noktaların vurgulanmasına yönelik tabela düzenlenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai. Bşk.894057)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1097. 20. Büyükşehir Belediyemizce taşkınların önlenmesi, yağışların kontrollü bir şekilde toplanması ve yeraltı sularının beslenmesi amaçlarını barındıran sünger kent yaklaşımı ile yeşil altyapı tasarımlarının kentimizde yaygınlaştırılması hedeflenmekte olup; bu kapsamda kentimizin sünger kent prensiplerine dayanan yeşil altyapı yöntemleri ile yağmur suyunun yönetiminin sağlanması ve buna bağlı olarak taşkın riski ile mücadele edilebilmesi için bir kent yönetmeliği olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk  – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (İklim Değ. ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.941249)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1098. 21. 1. Hukuk Müşavirliğinin yazıları doğrultusunda; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 837 ada, 17 no'lu parselin 2 numaralı bağımsız bölümünün maliki olan Figen ERTEKİN tarafından İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/118 Esasına kayden açılan kamulaştırmasız el atma davasının 2020/65 sayılı Kararında, Figen ERTEKİN adına hüküm altına alınmayan, ancak 09/01/2019 tarihli bilirkişi raporunda belirlenen 23.005,76-TL bakiye kamulaştırmasız el atma tazminatının, takip tarihi olan 23/06/2022 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak yasal faizinin, icra vekalet ücreti, tahsil harcı ve icra giderleri ile birlikte söz konusu taşınmaz malikine ödenmesinin; Somut olay yargılamayı gerektirir nitelikte olduğundan oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.855716)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1099. 22. Kiraz Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçe Harcamalarında kullanılmak üzere önerge ekinde  belirtildiği şekilde toplam 45.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/08/2022 tarihli ve 78 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.929339)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1100. 23. Seferihisar Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinde bulunan ruhsat taleplerinde kullanılmak üzere belirlenen Zemin Açım Birim Bedelleri Tablosunda önergede belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına yönelik, 05/09/2022 tarihli ve 90 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.943271)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1101. 24. Çeşme Belediye Meclisinin; Çeşme Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvellerine önergede belirtilen kalemlerin eklenmesine yönelik, 06/09/2022 tarihli ve 107 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.945028)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1102. 25. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesine önerge eki listede yer alan ödenek miktarları kadar toplamda 60.000.000,00-TL Ek ödenek verilmesi ve bu ödeneklerin önerge ekinde yer alan Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması tablosunda gösterilen kaynaklar ile karşılanmasına yönelik, 02/09/2022 tarihli ve 101 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.937357)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1103. 26. Tire Belediye Meclisinin; 2022 Ek Gelir Bütçesi ve Ek Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 66.000.000,00-TL, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 58.000.000,00-TL olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 8.000.000,00-TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle 66.000.000,00-TL üzerinden denk olarak önerge ekinde yer alan tablolarda gösterildiği şekilde ek bütçe yapılmasına yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 65 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.948546)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1104. 27. Tire Belediye Meclisinin; mülkiyeti Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Boynuyoğun Mahallesi, 120 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Meyve İşletme, Kantar ve Soğuk Hava Tesisine ait Kantar ve Pazar Yeri işletmesinde uygulanacak olan tarifelerin önergede belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 08/09/2022 tarihli ve 66 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.948580)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1105. 28. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Kemalpaşa Belediyesinin önerge ekinde belirtildiği şekilde 2022 Mali Yılı Ödenek (A) Cetveline 92.500.000,00-TL ve Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveline 92.500.000,00-TL ek ödenek olarak eklenmesine yönelik, 05/08/2022 tarihli ve 144 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.929403)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1106. 29. Bergama Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçesindeki fonksiyonel, ekonomik kodlarına önerge ekinde belirtilen tutarlar kadar toplam 133.500.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 03/08/2022 tarihli ve 88 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.929352)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1107. 30. Narlıdere Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerin bir kısmının önceden belirlenemeyen veya öngörülenin üstünde harcamayı gerektiren durumların doğması nedeniyle önergede belirtilen Müdürlükler için toplam 14.897.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 07/09/2022 tarihli ve 86 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.947428)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
  31. Sokak Hayvanlarının temel ihtiyacı olan su ve beslenme problemi ile ilgili iyi niyetli hayvanseverlerin çözüm üretmeye çalıştıkları, ancak bu çözümlerin zaman zaman çevre kirliliğine yol açtığı, bu kapsamda sokak hayvanlarının düzgün ve hijyenik koşullarda beslenebileceği, doğa ile uyumu, kullanışlı, pratik ve estetik beslenme üniteleri tasarlamak için proje yarışması yapılması, sokakta yaşayan patili dostlarımızın vermiş olduğu yaşam mücadelesine destek olmak, beslenme sorunlarına çözüm sunmak için yarışma düzenlenmesi, yarışmaya katılım yapacak tasarımcılar için kriterler, jüri, sunum şekli ve ödül verilmesi gibi konu başlığı altında “Patili Dostlar Tasarım Yarışması” düzenlenmesi amacıyla çalışma yapılmak üzere Meclisimizce Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonumuzun görevlendirilmesine yönelik Yazılı Önergenin; “Gündemde bırakılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Raife KARABATAK, Sıla İLGİ AKKAŞ, Fikriye ARSLAN, Yahya YILDIZ, Bülent SÖZÜPEK, Aybars YILDIRIM, Erol ÇOMAK, Fikret MISIRLI, Turgut PINAR. E.754896)
Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. OturumundaOylamaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Yeniden Görüşülmek Üzere Plan ve Bütçe - Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonlarına İadesinin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1108. 32. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.814520)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1109. 33. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.814625)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1110. 34. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; Bayraklı ilçesi Salhane (Adalet) Mahallesi, 25144 ada, 2 no’lu parselin kullanım kararının yeniden değerlendirilmesine ilişkin önerge eki listede yer alan 31 adet dilekçe ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.814784)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1111. 35. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; imar planında belirlenen genel hedef ilke ve stratejilerinin ve parsel maliklerinin yapılaşma kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 3 adet dilekçe ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.814753)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1112. 36. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek 10/05/2022- 08/06/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; imar planında belirlenen kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge ekli listede yer alan 11 adet dilekçe ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.814715)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
37. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.295 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek 08/06/2022 tarihinde Başkanlık Makamınca onaylanan ve 07/07/2022 – 05/08/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çeşme İlçesi, Ovacık Mahallesinde Atıksu Arıtma Tesisi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 48 adet itirazın; “İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12/09/2022 tarihli ve 529765 sayılı görüşünde; bölgede yapımı planlanan başka bir konvansiyonel atıksu arıtma tesisi projesinin devam etmesi nedeniyle paket atıksu arıtma tesisi projesinden vazgeçildiğinin belirtilmesi doğrultusunda itirazların kabul edilerek, 14/03/2022 tarihli ve 05.295 sayılı Meclis Kararının ve söz konusu Kararla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin iptaline, alanın eski plandaki park kullanım kararına dönmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.893738)
Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesinin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1113. 38. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.303 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 09/05/2022-07/06/2022 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların bir kısmının Bayraklı Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ve 232 sayılı Kararları ile uygun görülmesi üzerine hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu plan paftalarında yapılan değişiklik önerileri doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.293 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan Adalet ve Manavkuyu Mahallelerini kapsayan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nda yeniden düzenlenen kısımlar için hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.937754)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1114. 39. Balçova ilçesi, Balçova Mahallesinde, İzmir Valiliği tarafınca hazırlatılarak iletilen, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ''Turizm Alanı'' kullanım kararında kalan 198 ada, 1108 ve 978 no’lu parsellerin bir kısmının ''Kamu Hizmet Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.878845)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1115. 40. Urla ilçesi, Rüstem Mahallesi, 4215 ada, 10 parselin üst ölçekli planlar kapsamında "Gelişme Konut Alanı" belirlenmesine yönelik plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.743987)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1116. 41. Urla ilçesi, İçmeler Mahallesi, 2681 ada, 4 parselin üst ölçekli planlar kapsamında "Turizm Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Turizm ve Fuarcılık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.808233) 
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1117. 42. Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesinde; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Parklar ve Dinlenme Alanları" kullanım kararında kalan 842 ada, 3 parselin "Turizm Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.879590)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1118. 43. UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konak ilçesi, Mürselpaşa Bulvarı Yan Yolu ve Çevresi Yeni İmar Yolları Düzenleme Revize Projesi ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/03/2021 tarihli ve 12003 sayılı Kararı doğrultusunda, Halkapınar Mahallesi Mürselpaşa Yan Yolu ile 1558 Sokakların birleştiği kavşak üzerinde kalan 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen baca yapısının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.882524)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1119. 44. Mavişehir-Yenikale arasında yer alan sahil şeridi bütününü kapsayan alanda; İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığımızca yürütülen "İzmirdeniz Projesi" kapsamında, İzmirdeniz Projesi (2. Bölge) Alaybey-Alsancak Limanı Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporlarının; 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.895381)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1120. 45. Ödemiş ilçesi, Üçeylül Mahallesi, 412 ada, 78, 79 ve 80 parsellerde kadastral duruma göre Belediye Hizmet Alanının sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve 412 ada, 80 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile yine aynı yazı ile iletilen Ödemiş Belediye Meclisinin 04/07/2022 tarihli ve 136 sayılı Kararı ile uygun görülen; 412 ada 78 ve 79 parsellerin E:1.00, Yençok= 10.50 m Yapılaşma Koşullu Belediye Hizmet Alanı (Hizmet Tesisleri), 412 ada, 80 parselin E:1.50, Yençok= 6 kat Yapılaşma Koşullu Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ve plan notu kararı getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi; “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin ise değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.949260)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1121. 46. Karabağlar Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar 1/1000 ölçekli 1. Etap Üçkuyular-Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 1.Etap Basın Sitesi ve Civarı Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 1. Etap Vatan-Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı ile 1/1000 ölçekli 2. Etap Bahçelievler-Gülyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 1.24, 1.26, 1.29, 1.30, 1.31 maddelerinin İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2019/82 Esasına kayden açılan davada alınan 30/10/2019 tarihli ve 2019/1411 sayılı Kararda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve anılan Mahkeme Kararı uyarınca 2.1.2. maddesinin kaldırılarak madde numaralarının revize edilmesi ile söz konusu plan notlarına 1.38 ve 1.39 maddelerinin ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.801036)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1122. 47. Belediye Meclisimizin 14/03/2022 tarihli ve 05.303 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 09/05/2022- 07/06/2022 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, Bayraklı ilçe sınırları içinde Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların bir kısmının Bayraklı Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ve 232 sayılı Kararları ile uygun bulunması üzerine plan paftaları, plan raporunda ve hesap cetvellerinde yapılan değişiklik önerilerinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.937647)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1123. 48. Bornova Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 180 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Çamdibi-Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kamil Tunca Caddesi üzerinde yer alan, 23OIa, 24OIVd paftadaki 9044 ada, 1 parselin bulunduğu imar adasında ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) metre, güney cephesinde bahçe mesafesinin 3 metre ile doğu ve batı cephelerinde 5 metre belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.876684)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1124. 49. Bornova Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 179 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi bölgesinde 30J-IIIb,30J-IIIc paftalarda, 701 no’lu parselasyon planının kapsadığı alandaki parsellerin isabet ettiği B-4 nizamlı imar adası ile güneybatısındaki 6481, 6482, 6483, 6484 parselleri kapsayan B-4 nizamlı imar adasında çekme mesafelerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.889399)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1125. 50. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülen; Evka-3 Mahallesi doğusunda yer alan mevcut imar planında 6 metre genişliğindeki dere  (Şeytan Deresi) kanal genişliğinin 10 metreye çıkartılması, 5'er metre "Dere Servis Yolları" ayrılması ve dere güzergâhı boyunca yürürlükteki imar planında "Park Alanı" olarak belirlenen alanın "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.864831)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1126. 51. Bornova Belediye Meclisinin 10/05/2022 tarihli ve 181 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi Mahallesi, 15095 ve 9704 no’lu parsellerin bulunduğu imar adasının yeniden düzenlenerek iki ayrı imar adası oluşturulması, imar adalarında ön bahçe çekme mesafesinin "0" olarak belirlenmesi ve "T2" fonksiyon kararının getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.889557)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1127. 52. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, “Yeşildere Uygulama İmar Planı”nda Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.895340)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1128. 53. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 161 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yalı Mahallesi, 32036 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerin çekme mesafelerinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.880543)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1129. 54. Karşıyaka Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 124 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Mahallesi, 27L4C, 27L3D, 26L2A paftalarda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki Botanik Parkı, Park ve Yeşil Alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.880560)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1130. 55. Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Kemalpaşa ilçesi, Sekiz Eylül Mahallesinde İtfaiye Tesisi kurulabilmesi amacıyla yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı (Garaj ve Triyaj Alanı, İdari-Sosyal Kültürel Merkez)" alan kullanımında kalan ve mülkiyeti Kemalpaşa Belediyesine ait 785 ada, 2 parselde Belediye Hizmet Alanına "İtfaiye Tesisi" kullanım kararının eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.895909)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1131. 56. Bergama Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aşağıkırıklar Mahallesi Batı Anadolu Serbest Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.933851)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1132. 57. Aliağa Belediye Meclisinin 07/07/2022 tarihli ve 114 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aliağa Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesindeki plan gösterim paftasında Afet Tehlikeli Alanlar başlığı altındaki UOA-2.3. Kaya Ortam Uygun Alanlar olarak sehven yapılan yanlış açılımın düzeltilerek, UOA -2.3 Uygun Olmayan Alanlar: Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Riskli Bölgeler olarak plan gösteriminde değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.922929)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1133. 58. Menderes Belediye Meclisinin 06/04/2022 tarihli ve 99 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür İnönü, Özdere Orta ve Çukuraltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planındaki maddi hataların, imar hatlarının, plan notlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.889901)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1134. 59. Balçova Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile uygun görülen; 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, İnciraltı Mahallesi, 6165 ada, 8 parselde bina yüksekliğinin belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.794851)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1135. 60. Urla Belediye Başkanlığının 20/05/2022 tarihli ve 54584 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Gülbahçe Mahallesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında A-2 nizam konut alanında, yaya ve taşıt yolu, yeşil alanda kalan 406 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 parsellerin bulunduğu alanda yaya yollarının kaldırılarak yapı adalarının birleştirilmesine, kullanım kararları ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.879182)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1136. 61. Urla Belediye Başkanlığının 20/05/2022 tarihli ve E.54576 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Bademler Mahallesi, 318 ada, 1 parselin batısında bulunan yürürlükteki Uygulama İmar Planında kamuya terkli "Park ve Yeşil Alanlar" içerisinde "Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.876014)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1137. 62. Kınık Belediye Meclisinin 03/08/2022 tarihli ve 8/42 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkcedit Mahallesi 171 ada 11, 12, 13, 14, 15, 51, 52 ve 76 parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.934165)
Komisyon Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1138. 63.  Aliağa Belediye Meclisinin 10/09/2021 tarihli ve 425 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi, Belediye Meclisimizin 16/12/2021 tarihli ve 05.1548 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Aliağa Belediye Başkanlığınca 22/02/2022-23/03/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup; Aliağa Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 87 sayılı Kararına konu askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen alanların "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırına ilave edilmesine yönelik hazırlanan önerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.816491)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
1139. 64. Aliağa Belediye Meclisinin 10/09/2021 tarihli ve 425 sayılı Kararı ile uygun görülen, Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile kabul edilen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi, Belediye Meclisimizin 16/12/2021 tarihli ve 05.1548 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Aliağa Belediye Başkanlığınca 22/02/2022-23/03/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen Aliağa Belediye Meclisinin 05/05/2022 tarihli ve 86 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.816879)
Komisyonların Müşterek Raporunun; Eylül Ayı Toplantısının III. Birleşiminin III. Oturumunda Oylamaya Katılan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi Mensubu Meclis Üyelerinin Oylarıyla Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.
 
IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Eylül Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa İDUĞ, Hüseyin ÜNAL, Abdül BATUR, Mehmet Atilla BAYSAK, Nilüfer BAKOĞLU AŞIK, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Mithat TEKİN, Nazan DÖNMEZ, Mehmet TÜRKMEN, Oğuzhan ÖZŞAHİN, Mustafa KAYALAR, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur Başar ÜÇKAN, Seda ÖZTÜRE, Ertan CERTEL, Ali ENGİN, Adil KIRGÖZ, İsmail YETİŞKİN, Muammer Ekrem ORAN, Şükrü SÜREROĞLU, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Alpaslan BİLEN, Raife KARABATAK, Mustafa Alper GÜLDALI, Fatih TAŞTAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLİVAN (Menemen Belediye Başkan Vekili), Yusuf DEMİRCİOĞLU, Galip ATAR, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül ALTUĞ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Erol ÇOMAK, Uğur DEMİREZEN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye Başkan Vekili)’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
V. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
10 EKİM 2022 PAZARTESİ SAAT:18.00
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Mustafa ÖZUSLU
                                                                                               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili