İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 

 
 
T.C.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-53                                                                   18/03/2021                                   
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU

          İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12/03/2021 tarihinde; saat 18.00’da, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
           
              Sayın halkımıza duyurulur.
 
 
 


 
                                                                                                                                     Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

 


 
                                                                                                              

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI MART AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ

 
 Gündem No   : 97509404-301.03-3/3                                                                     Toplantı Tarihi   : 12/03/2021
 Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi                             Toplantı Saati     : 18.00  
                            No:1087 Konak/İZMİR
                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)


 

 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

252. 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.91638)
Önerge Oybirliği İle Kabul Edildi.
 
2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde  23 Mayıs 2021 Pazar günü "19 Mayıs Yol Koşusu" düzenlenecek olup; düzenlenecek olan 10 km'lik yol koşusunda dereceye girecek başarılı sporculara önerge ekinde detayları bulunan para ödüllerinin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bütçesinin (864.03.4.2.05) kodlu Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden ödenmesi hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.91984)
Önerge Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
 
3. “Torbalı ilçesi, Haluk Alpsu Bulvarı Yaya Üst Geçidi Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi” kapsamında proje alanında bulunan şebeke altyapısının deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.82706)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
 4. Ödemiş Mursallı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacının karşılanması belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 05.122 sayılı Kararı ile onaylanmış, ancak 06/09/2020 tarihinde Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Kooperatif Başkanı değiştiğinden ve söz konusu Meclis Kararı daha sonraki bir tarihte alındığından, Protokol’ün revize edilmesine duyulan ihtiyaca yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Mursallı Halkapınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.91311)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk  –  Kooperatifler Komisyonlarına Havale Edildi.
 
5. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesi kayıtlarında mevcut olarak bulunan,  Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılmakta olan, Paletli Ekskavatör için saat ücretinin 500,00-TL + KDV, yeni alınan Mini Ekskavatör için saat ücretinin 350,00-TL + KDV olarak belirlenmesi, belirlenen ücretlerin 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmasına yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 2021/94 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.91515)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
6. Bayındır Belediye Meclisinin; Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bayındır Belediyesi sorumluluğundaki ve ilçe sınırları içindeki sokaklarda özel ve resmi kuruluşlarca yapılacak veya yaptırılacak her türlü altyapı kazıları için ilgilisince kazı ruhsatı müracaatlarının Bayındır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce değerlendirilmek üzere hazırlanan, Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsatı Çalışma ve Usulleri Yönetmeliği ve birim fiyat cetvelinin, önerge ekindeki listede belirtildiği şekilde aynen kabul edilmesi, yönetmeliğin Bayındır Belediyesi web sayfasında yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulması ve birim fiyat cetvelinin de 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmasına yönelik, 05/03/2021 tarihli ve 2021/97 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.93479)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
  
7. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Tesis Alanı" Kullanım Kararında kalan, Tınaztepe Mahallesi, 21N3C pafta, 7323 ada, 1 parselin zemin kamulaştırılma işlemlerinin yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 04/01/2021 tarihli ve 2021/3 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.52962)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
 8. Bornova Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre   "Yol ve Otopark Alan”ında kalmakta olan; Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 474 ada, 213 parselde kayıtlı 168.79 m²’lik taşınmazın kamulaştırılmasının, 2019-2023 yıllarını kapsayan 5. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 05/01/2021 tarihli ve 06 sayılı Kararıyla uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.77148)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
  
9. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 08/02/2021 tarihli ve 47113 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Salhane Mahallesi, 680 ada, 11 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.52793)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
 10. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43704 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 793 ada, 4 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76825)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
11. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43625 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 845 ada, 34 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76997)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

12. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 05/02/2021 tarihli ve 43772 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 848 ada, 9 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76902)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
13. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 17/02/2021 tarihli ve 59255 sayılı Yazısı doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 848 ada, 36 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76960)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
14. Menderes ilçesi, Ataköy Mahallesi, 127 ada, 3 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59546)
Önerge Esnaf ve Meslek Odaları – Çevre ve Sağlık - İmar ve Bayındırlık – Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
 
15.  Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen Torbalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanmış olup;  08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; Torbalı Mahallesi, 394 ada 1 parsel maliki Mehmet Zafer ALPSÜ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.93113)
Önerge İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
16. Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen, Torbalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanmış olup;  08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; Tepeköy Mahallesi, 167 ada 18 parsel maliki Yusuf ŞAHİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.93141)
Önerge İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

17. Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen, Torbalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanmış olup;  08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; Torbalı Mahallesi, 833 ada 8 parsel maliki Hüseyin KILIÇ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.93095)
Önerge İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
18. Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen Torbalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanmış olup; 08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.93163)
Önerge İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
19. Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ile Plan Açıklama Raporu ve Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen, Torbalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Plan Açıklama Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanmış olup; 08/01/2021-08/02/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Torbalı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; Torbalı Mahallesi, 334 ada 8 parsel maliki Uçar Plastik Ham Madde Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Vekaleten Erkan ULAŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.93150)
Önerge İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
20. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 109/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Basınsitesi Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık Nizam 4 Kat Yapılaşma Koşullu Konut Alanı" kullanımında kalan 6446 ada, 8 parselin yapılaşma koşulları aynı kalacak şekilde "Resmi Kurum Alanı (Karakol)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.63891)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
21. Çeşme Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarihli ve 2021/3-26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sakarya, Dalyan, Musalla, İnönü, Reisdere Mahallelerinde 7 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76807)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.

22. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk, Yelki ve Mustafa Kemal Paşa Mahallelerinde 4 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76544)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.

23. Menderes Belediye Meclisinin 08/01/2021 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli Mahallelerinde, 22V-4A, 22V-4C, 22Ü-2A, 22Ü-3B, 23U-2B, 24U-3D, 25T-3C, L18D-24C-1B ve M18A-04B-4A paftalarında 11 adet “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.69394)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
 
24. Menderes Belediye Meclisinin; Gölcükler, Kemalpaşa, Kasımpaşa, Mithatpaşa, Cüneytbey, Altıntepe, Barbaros ve Gazipaşa Mahallelerinde belirlenen cadde ve sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 08/01/2021 tarihli ve 11 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.69792)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
25. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezi'nde 20.08.2020 tarih ve 765259 sayı ile kayıtlı başvuruda özetle; Karşıyaka İlçesi, Demirköprü, Goncalar, Dedebaşı, Fikri Altay, Şemikler Mahallerinin ortakbulvarı olan mevcut Ordu Bulvarı isminin "Mustafa Necati" olarak değiştirilmesi ve ayrıca Tersane, Yalı, Bahriye Üçok, Tuna, Şemikler, Aksoy, Donanmacı, Goncalar, Bostanlı, Bahariye, Demirköprü, Bahçelievler, Alaybey ve Nergiz Mahallerinin ortak sokağı olan 1671 nolu sokağın ve Donanmacı, Bostanlı ve Aksoy Mahallelerinin ortak sokağı olan 1735 nolu sokağın da Behiç Erkin, İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel ve Reşat Çiğiltepe isimleri ile değiştirilmesi talep edilmektedir. Talebin Belediyemiz Meclisi'nin 15.11.2019 tarih ve 05.1014 sayılı kararı doğrultusunda
değerlendirilebilmesi için 14.09.2020 tarih ve 201572 sayılı yazımız ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan görüş istenmiş olup, alınan 14.10.2020 tarih ve 15422 sayılı cevabi yazıda özetle; talep edilen isimlerin yeni açılacak sokaklarda değerlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir. Konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi doğrultusunda görüşülmesi. (Harita Cbs Dai.Bşk.E.89564)
Önerge Hukuk – Kent Konseyi Komisyonlarına Havale Edildi.
 
26. Narlıdere Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih, 2021/10 sayılı kararı ile uygun görülen vedeğerlendirilmek üzere 25.02.2021 tarih, 2029 sayılı yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen; Narlıdere İlçesi, Narlıdere Mahallesi, Şehitler-Kabristanaltı Mevkii, 21 ada 10 parselin bir kısmının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 05.434 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda E: 0,30 Yençok: 6.50 m olmak üzere Akaryakıt ve Servis İstasyonu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91241)
Önerge Esnaf ve Meslek Odaları – Çevre ve Sağlık - İmar ve Bayındırlık – Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
 
27. İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih, 380 sayılı yazısı doğrultusunda, Karabağlar İlçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, "Belediye Hizmet Alanı" kullanımında kalan 11257 ada 1 parselin bir kısmının, "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91664)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

28. İzmir ili, Bornova İlçesi, Erzene mahallesi, 25 Ö pafta, 477 ada, 21 ve 22 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara ilişkin olarak parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve plan açıklama raporunun incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.86042)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

29. Belediye Meclisimizin 14.07.2014 tarih, 05.665 sayılı kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 06.08.2014 tarihinde onaylanan, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8623 ada, 6 parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Yönetim Merkezleri" kullanım kararının, "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2019/389 esasına kayden açılan davada, 18.12.2020 tarih, 2020/711 Esas, 2020/1026 sayılı mahkeme kararı ile davaya konu işlemin iptaline verildiğinden, 8623 ada, 6 parselin "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91642)
Önerge İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

30. Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 188 ada 10, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32 parseller ile 1850 ada 3, 4, 6 parselleri kapsayan alanda, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Depolama Alanı", "Park", "Otopark" ve "Taşıt Yolu" kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, parsel malikince iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.93072)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

31. Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, "Trafo Alanı" kullanımda kalan 2083 ada 3 parselin, "Ticaret Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin parsel malikince iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.93677)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre Komisyonlarına Havale Edildi.

32. Urla Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarihli ve 495 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Urla Belediye Başkanlığı'nın 14.01.2021 tarihli ve E.1040 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla İlçesi, Hacıisa Mahallesi, 880 ada 41 parselin "Yeşil Alan", 1297 ada 45 parselin bir kısmının "Resmi Kurum Alanı (SGK)" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi ile bu kapsamda 1297 ada 45 parselde yer alan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin sunulan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89446)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre Komisyonlarına Havale Edildi.
 
33. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesinde fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan tescil harici alanda Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92866)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

34. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda; Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, Pirce Mevkii, 807 ada 4 parsel ve 921 ada 4, 5 ve 8 parsellerin "Mezarlık Alanı" belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.87548)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

35. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Ödemiş İlçesi, İlkkurşun Mahallesinde, mezarlık olarak kullanılan Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki 343 no'lu parsel ile Kamu Orta Malı olarak kayıtlı 508 ve 511 parsellerin bir kısmının Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92651)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
36. Buca Belediye Meclisinin 04.12.2020 tarih ve 145 kararı ile kabul edilen ve Buca Belediye Başkanlığının 13.01.2021 tarihli ve E.108036 sayılı yazısı ekinde değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Buca ilçe sınırları içerisinde kalan ve Hmax=Serbest olarak belirlenmiş imar adaları ile serbest yükseklik yapılaşma koşullarını sağlayan plan notlarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90766)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

37. İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih, 380 sayılı yazısı doğrultusunda, Karabağlar İlçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 11257 ada 1 parselin "Belediye Hizmet Alanı (Telekominikasyon Tesisi)" kullanımında kalan kısmının "Resmi Kurum Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91683)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
38. Karabağlar Belediye Meclisi'nin 01.12.2020 tarih ve 108/2020 kararı ile kabul edilen ve Karabağlar Belediye Başkanlığı'nın 08.02.2021 tarihli ve 5987 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Karabağlar İlçesi, Uzundere Toplu Konut Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında konut alanlarında belirlenen "Yençok:Serbest" koşulunun, 20.02.2020 tarih ve 31054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 6.maddesi ile 13.maddesi kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu'na ilave edilen 8.maddesindeki "İmar planlarında bina yükseklikleri yençok:serbest olarak belirlenemez." hükmü ile Geçici 20.maddesindeki hükmü uyarınca, "Yençok: 15 Kat" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, Bakanlığın UİP-3504080 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.87038)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
39. Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen ve Bayraklı Belediye Başkanlığının 19.02.2021 tarih ve E.64008364-301.05.03-290/2909 sayılı yazısı ekinde değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Bayraklı İlçesi, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet ve Tepekule Mahallerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adedi ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91905)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

40. Bayraklı Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen ve Bayraklı Belediye Başkanlığının 19.02.2021 tarih ve E.64008364-301.05.03-289/2907 sayılı yazısı ekinde değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, Bayraklı İlçesi, Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar ve Org. Nafiz Gürman Mahallerinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kat adedi ya da gabarisi belirtilmemiş veya Hmax:serbest olarak belirlenmiş olan parselleri kapsayan imar adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91579)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
41. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Atalan Mahallesinde, fiilen mezarlık olarak kullanılan 14 nolu parsel ve 349 nolu parselin bir kısmının Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92593)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
42. Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin 07.12.2020 tarih 05/186 sayılı kararı ile kabul edilen ve Kemalpaşa Belediye Başkanlığı'nın 11.01.2021 tarih ve 38564308-310.01-111/186 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen, Kemalpaşa ilçesi, Bağyurdu Mahallesi, 327 ada 1 ve 2 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Zeminaltı Otopark, Pazar Yeri, İdari, Teknik, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları yer alabilir.) olarak belirlenmesi talebine ilişkin UİP–35453417 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90349)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
43. Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin 07.12.2020 tarih 05.187 sayılı kararı ile kabul edilen ve Kemalpaşa Belediye Başkanlığı'nın 11.01.2021 tarih ve 38564308-310.01-110/185 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen, Kemalpaşa ilçesi, Armutlu Mahallesi, 375 ada 1 parsel ve 228 ada 1 parselde yer alan "İlkokul" ve "Ortaokul" kullanımlarının yapı yaklaşma mesafelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 19.10.2020 tarih ve 33555697-602.07.01-E.15073267 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin UİP–35039997 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90410)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
44. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Bergama İlçesi, Muratlar Mahallesinde, 107 ada 46 nolu parselin Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92774)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
45. Aliağa Belediye Meclisinin 08.09.2020 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen ve 31.12.2020 tarih, E-85087588-115.01.06-14308 sayılı yazı ekinde Belediyemize iletilen; Aliağa İlçesi Bozköy Mahallesi Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu Önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91191)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
46. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi, Sürmenli Mevkii, 882 ada 7 nolu parselin Mezarlık Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.92717)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

47. Dikili Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih, 32 sayılı kararı ile kabul edilen ve 20.01.2021 tarih, 86396801-115.01.06- 872 sayılı yazı ekinde Belediyemize iletilen; Dikili Belediyesi tarafından 01.08.2012 tarih ve 57 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı, Plan Notlarının 2.30 maddesinde "Meyilli arazilerde oluşan üçüncü bodrum katlar iskan edilemez" ibaresinin; "Su taşkın alanlarında ve taşkın riski olan yerlerde , meyilli arazilerde oluşan 3. bodrum katlar iskan edilemez. Su taşkın riski bulunmayan meyilli arazilerde oluşan bodrum katlardaki iskan koşulları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine göre değerlendirilir." şeklinde düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik Önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.91094)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre Komisyonlarına Havale Edildi.

48. Urla Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarihli ve 519 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Urla Belediye Başkanlığı'nın 18.01.2021 tarihli ve E.1188 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla İlçesi, Rüstem Mahallesi, 4187 ada 21, 22, 23, 24 ve 25 parsellerdeki imar planı sınırının, söz konusu taşınmazlarda yapılan kadastro yenilemesi sonrasında oluşan değişiklikler kapsamında yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89058)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

49. Urla Belediye Meclisinin 05.11.2020 tarihli ve 520 sayılı Kararı ile uygun bulunan ve Urla Belediye Başkanlığı'nın 08.12.2020 tarihli ve E.30862 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla İlçesi, Yelaltı Mahallesi, 3185 ada 1 parselde (eski 650 ada 33 parsel) yer alan imar planı onama sınırının, yapılan kadastro yenilemesi kapsamında, taşınmazın kuzeyinde yer alan ve 650 ada 25 parsele dahil edilen kısmın onama sınırı dışında kalacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89620)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

50. Mülkiyeti Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret (TARKEM) Anonim Şirketine ait Konak ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 204 ada, 45 parselde kayıtlı ve Havra Sokağı, 937 Sokak cepheli konumuyla bölgenin ticari ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacak olan Albayrak Pasajına ait müracaatla hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TARKEM arasında imzalanmak üzere hazırlanan Protokol’ün görüşülmesi. (Kent Tar. ve Tan. Dai.Bşk.E.96281)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

253. 1. Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımız ESHOT Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Müdürlüğünde işçi statüsü dışında görev yapmakta bulunan kamu görevlilerine (memur ve sözleşmeli personel), 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk. E.74267)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

254.2. Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş.’nin 04/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin 162.509.360,00-TL'den 45.000.000,00-TL arttırılarak; 207.509.360,00-TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin İZFAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,95704'üne tekabül eden) 44.980.668,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.84563)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

255. 3. İzmir Kahveciler Odası'nın 03/03/2021 tarihli ve 82042 sayılı dilekçesine konu, 20/11/2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile işyerlerinin kapatıldığı ve birçok esnafın zarar görmesi nedeniyle Belediyemizce nakdi yardım yapılması talep edilmiş olup; 699 esnafımızın her birinin adına 1.250,00- TL nakdi yardım yapılması ve yapılacak bu desteğin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğüne ait ilgili bütçe kodundan karşılanmasının; “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi içeriğinde zorunlu olarak fiili kapalı olduğu dönem dikkate alınarak İBB Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4. madde (m) fıkrası, 6. madde (c) ve (d) fıkrası içeriğinde hukuken bir sakınca görülmemekle” şeklindeki Müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.82043)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
256. 4. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Antik Smyrna Agorası Kazı Alanı içinde yer alan, Ziyaretçi Giriş Yapısının Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanmak üzere ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.Bşk.E.53216)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
257. 5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve bu bayram kapsamında düzenlenen etkinliklerinin ülkemiz açısından önemi nedeniyle farklı illerden ve çeşitli ülkelerden ilimize gelecek olan öğrencilerin (06 - 15 yaş arası) ücretsiz girişlerden yararlanabilmeleri için 4736 sayılı Kanunun 28/01/2002 tarihli ve 2002-3654 sayılı kararnamesine istinaden 17 - 25 Nisan 2021 (dahil) tarihleri arasında İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ücretsiz giriş yapabilmelerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.89175)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
258. 6. Gaziemir Belediye Meclisinin; “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” kapsamında tarifeler, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bazı işletmeler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile zorunlu olarak kapalı tutulduğundan ekonomik olarak zorluk yaşamakta olup, pandemi nedeniyle zorunlu olarak kapalı tutulan Kahvehaneler, Kıraathaneler, Kafe/Kafeteryalar, Oyun ve İnternet Salonlarından 01/03/2021 tarihinden itibaren, kapalı oldukları süre boyunca Katı Atık Toplama Bedellerinin 1,00-TL (iz bedel) olarak alınması, ayrıca tekrar kısıtlama olduğu takdirde kısıtlamaya uğrayan işletmelerde de aynı uygulamanın yapılmasına yönelik, 01/03/2021 tarihli ve 25/2021 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.88353)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
259. 7. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesinin 23/10/2020 tarihli ve 107 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan ve Belediyemiz Meclisinin 13/11/2020 tarihli ve 1030 sayılı Meclis Kararıyla 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin, yaşanan pandemi koşulları nedeniyle ve günümüzün ekonomik şartlarından dolayı güncellenmesine ihtiyaç duyulmuş olup, önerge eki listede belirtilen ücret tarifelerinin uygulanmasına yönelik, 01/03/2021 tarihli ve 2021-34 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.86027)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
260. 8. Karabağlar Belediyesi kullanımında olan, Vatan Mahallesi, 9151 Sokak, No:2 adresinde bulunan İhsan Alyanak Kapalı Spor Salonunun zemin kaplama malzemesinin deforme olduğu bildirilmiş ve yenilenmesi talep edilmiş olup; söz konusu spor salonunun zemin yenileme işinin yapılabilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı İşleri Dai.Bşk.E.83035)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

261. 9. Konak ilçesi, Namazgah Mahallesinde bulunan ve tapunun Maliye Hazinesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan muhtelif parselleri içeren, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Agora Ören Yerine ilişkin olarak Kazı Başkanlığı tarafından projelendirilen ve “Smyrna Agorası Gezi Güzergahı Projesi Yapım İşi”nin yenileme alanında kalması sebebiyle "İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe” istinaden ihaleye çıkılabilmesi için “Smyrna Agorası Gezi Güzergâhı Projesi”nin onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk  – Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kent Tar. ve Tan.Dai.Bşk.E.13179)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
262. 10. Karşıyaka Belediye Meclisinin; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce Latife Hanım Köşkü Kafeteryası ve Girne Yer Altı Otoparkının işletilmesi amacıyla hazırlanan ve önerge ekinde yer alan tarife cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 04/01/2021 tarihli ve 72458193/5 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.17149)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
263. 11. Ödemiş Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde yer almak üzere ''Bölgesel Otopark Alanı Birim Otopark Bedelleri''nin önerge eki listede belirtildiği şekilde belirlenmesine yönelik, 01/02/2021 tarihli ve 301.05-23 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.51310)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
264. 12. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2021 yılı için mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Bedellerinin önerge ekinde belirtilen tarife cetveline göre güncellenmesine yönelik, 07/01/2021 tarihli ve 13 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.31458) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

265. 13. Bitkilendirme çalışmalarında dikilecek ağaçların köklerinin alt yapıya ve bina temellerine zarar vermeyecek bitkilerin tercih edilmesi, kullanılan bitkilerin alerjik olmayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyemeyecek bitkilerin tercih edilmesi, ithal bitkilerin yerine yerel bitkilerin tercih edilmesi, otopark alanlarının yer altında yapılacak şekilde düzenlenmesi, ilçede sıcaklık artışını engelleyecek hava koridorlarının oluşturulmasına yönelik Yazılı Önergenin; Hukuk-Ulaşım Komisyonlarımızca “Önerge içeriğinde ifade olunan hususların yerindeliğinin kabulü ile gereğinin yasal çerçevede ilgili daire başkanlıklarınca değerlendirilmesi, ayrıca bir Meclis Kararına ihtiyaç duyulmaması gerekçesiyle” oybirliği ile uygun bulunmadığına; Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca “önerge içeriğindeki başlıkların ilgili daire başkanlıklarınca takip ve devamlılığının sağlanabileceği düşünülerek bir meclis kararına gerek olmadığı” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN.E.47891)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
14. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu kapsamında, İlimizde bulunan mezarlık hizmetleri ve defin işlemleri Belediyemize devredilmiş olup; 30/10/2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımızın mezarlarının yanında veya aynı mezarlıkta uygun görülen noktada iki kişilik mezar yerinin, cenazenin birinci derece yakınlarına (anne, baba, eş ve çocukları) ücretsiz olarak tahsis edilebilmesinin; Sosyal Hizmetler – Kent Konseyi Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe - Aile ve Çocuk Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (Mezarlıklar Dai.Bşk.E.251)
Yeniden Görüşülmek Üzere Sosyal Hizmetler – Kent Konseyi – Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk Komisyonlarına İade, Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
 
266. 15. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 66 ada 4 parselin parsel maliki Ergin AYDEMİR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “05/03/2021 tarihli dilekçe ve ekinde iletilen plan önerisi dikkate alınarak söz konusu alanda ‘Gelişme Konut Alanı’ ayrılarak bölgenin yeniden düzenlenmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50459)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
267. 16. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Camikebir Mahallesi, 106 ada, 81 ve 99 parsellerin maliki Mehmet Şani ŞATIROĞLU, 106 ada 83 parselin maliki Halim TEMESE, 106 ada 84 parselin maliki vekili Av. Devrim KIRLANGIÇ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların “Söz konusu parsellerin bulunduğu bölgenin Seferihisar Belediye Başkanlığının 04/07/2019 tarihli ve E.6452 sayılı yazısı ekinde belediye başkanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisinde belirlendiği şekliyle düzenlenmesinin”  oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50384)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
268. 17. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile  değişiklikle uygun görülerek 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Seferihisar ilçesi, Camiikebir Mahallesi 855 ada 4 parselin maliki Zeliha TÜRK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50403)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

269. 18. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 64 ada 8 parselin malikleri Nilgül İNCE, Murat İNCE, Mehmet İNCE tarafından parselin tamamının, 64 ada 39 parselin maliki Sedat ÖZİNAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50436)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
270. 19. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 65 ada 2, 3, 4, 5, 6, 11 ve 12 parsellerin maliki vekili Av. Haydar SEYFİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50425)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

271. 20. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 64 ada 1, 2, 3, 4, 5, 71 parsellerin bulunduğu bölgede Otopark Alanı ayrılmasına ilişkin, Muharrem ECER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50445)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

272. 21. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 1150 ada 16, 17 ve 18 parsellerin maliki İsmail ECER, 1150 ada 15 parselin maliki Muharrem ECER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50465)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
273. 22. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 809 ada 7 ve 8 parselin maliki Muharrem ECER, 809 ada 9 parselin maliki Mehmet ECER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50472)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
274. 23. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin15/08/2019 tarihli ve 669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 647 ada, 1 ve 2 parsellerin maliki vekili Hakkı GÜNEY, 807 ada 1 parselin maliki Muharrem ECER, 40 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerin malikleri İpek BAYKAN, Hatice CEKİ, Elmas İÇÖZ, Ahmet Atilla BAYKAN ve Adnan Adil BAYKAN, 40 ada 8 parselin maliki Mesut KÖSE tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50484)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
275. 24. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 91 ada, 12 parselin maliki Ömer TÜRER, 91 ada, 11 parselin maliki vekili Muharrem ECER, Hıdırlık Mahallesi 272 ada 31, 35 ve 36 parsellerin maliki İbrahim EVİN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50230)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
276. 25. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 91 ada, 24 parselin maliki Mehmet Özgür ÖZİNAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50158)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
277. 26. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan,  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 3033 ada, 5 parselin maliki Ümit AKSU, 3021 ada, 21 parselin maliki Leyla YEKDANE TOKMAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50148)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
278. 27. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 1258 ada, 1 parsel, 87 ada 16 parsel ve 1260 ada 1 parselin arasında kalan mevcut ulaşım bağlantısının işlenmesine ilişkin, Umur Kemal OZANOĞULLARI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50132)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
279. 28.  Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 3049 ada 1 parsel, 3025 ada 1 parsel ve 3026 ada 3 parselin maliki Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50114)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
280. 29. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 987 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 3018 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren ikinci 50 metrelik sahil şeridinde belirlenen “Park ve Yeşil Alan” kullanım kararına ilişkin, parselin maliki KALE KÖMÜR Limited Şirketi adına Mehmet SEYHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “Parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren ikinci 50 metrelik sahil şeridinde kalan kısmının 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca plan bütünlüğü gözetilerek “Günübirlik Tesis Alanı” olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği uygun görüş alınmak üzere İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50100)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
281. 30. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Hıdırlık Mahallesi, 272 ada, 152, 40 ve 41 parselin malikleri Seyhan CANBULUT, Mehmet Ali İŞLER, Tahsin AR, Mimteha Asuman UÇAN, Aysın GÖKDENİZ, Halil AYDANAL AR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50254)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
282. 31. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 3204 ada, 1 parselin maliki Tuncay MISIRLIOĞLU, Hıdırlık Mahallesi 1063 ada, 1 parselin maliki Ayla EŞİYOK tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50239)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
283. 32.  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Sığacık Mahallesi, 775 ada, 1 ve 2 parsellerin maliki JJK Otelcilik ve Gayrimenkul Tic. A.Ş. adına Mahmut Ferhan OSKAY tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50249)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
284. 33. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 05.987 sayılı Kararı ile uygun görülerek 30/12/2020-28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50090)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
285. 34. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 05.669 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, 30/12/2020- 28/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Camikebir Mahallesi, 106 ada 87 parselin maliki Murat CELİLOĞLU, Sığacık Mahallesi, 62 ada 4 parselin maliki Murat AŞKINOL, 62 ada 12 parselin maliki Muharrem İNCE, 62 ada 11 parselin maliki Osman ÖZKAN, 64 ada 9 ve 35 parsellerin maliki Ayhan KARAKUŞ tarafından parsellerin tamamının, 97 ada 13 parselin maliki Umur Kemal OZANOĞULLARI tarafından ise parselin bir kısmının plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların “Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 106 ada 87 parselin itiraza konu kısmının İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Orman Alanı" olarak belirlenen bölgede, 1/25000 ölçekli Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar" olarak belirlenen bölgede kaldığı, itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi onama sınırının bu kapsamda belirlendiği anlaşıldığından oybirliği ile uygun olmadığına, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 106 ada 87 parselin, Sığacık Mahallesi 62 ada 4, 11 ve 12 parsellerin, 1/25000 ölçekli Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Kararları dikkate alınarak itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi onama sınırının belirlendiği anlaşıldığından, oyçokluğu ile uygun olmadığına, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 64 ada 9 ve 35 parsellerin ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda mevcut ağaçlık doku ve bölge bütünlüğü gözetilerek itiraza konu 1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi onama sınırının belirlendiği anlaşıldığından, oybirliği ile uygun olmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.50416)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Rapora Esas Görüşte Sehven “106 ada 87 parselin itiraza konu kısmının” Olarak Yazılan İfadenin “97 ada 13 parselin itiraza konu kısmının” Olarak Düzeltilmesiyle Birlikte Değişiklikle Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

 
286. 35. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek  01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karşıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna, söz konusu planın nüfus projeksiyonunun, emsal ve yoğunluk kabullerinin ve imar planının genel ilke, hedef ve stratejilerinin imar planı uygulama araçları ile birlikte yeniden değerlendirilmesi talebiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.48972)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
287. 36. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek  01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karşıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna, Cumhuriyet Mahallesi 45 pafta, 4182 parselin mülkiyet hakkının başvuru sahibine devredilmesi talebiyle İmam CAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.48956)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
288. 37. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek 01/12/2020/-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karşıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna, imar planının genel ilke ve stratejilerinin, ada bazlı uygulamalar, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintileri ve emsal kararları açısından yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 321 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.47193)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
289. 38. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek   01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karşıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna, 26277 ada, 1 parselin kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle önerge eki listede yer alan 6 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.48922)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
290. 39. Belediye Meclisimizin 14/09/2020 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek  01/12/2020-30/12/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karşıyaka ilçe sınırları içinde Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3197, 3202, 3203, 3167, 3170, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 no’lu parsellerin imar planında belirlenen kullanım kararlarının ve Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranının yeniden değerlendirilmesi talebiyle Hayati ERÖZ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.48989)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
291. 40. Belediye Meclisimizin 18/09/2020 tarihli ve 05.765 sayılı Kararı ile kabul edilerek 11/12/2020-11/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; 416 ada, 15 parselin maliki Alayittin ELSIKMA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.23522)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
292. 41. Belediye Meclisimizin 11/11/2019 tarihli ve 05.954 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/5000 ölçekli İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Turizm+Ticaret+Kültür Plan Notunun yürürlüğe girmesinin ardından, Mülga 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notuna ilişkin istinaf başvurusunun kabulüne yönelik, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10/02/2020 tarihli ve 2019/1151 sayılı Kararı dikkate alınarak yeniden hazırlanan, 1/5000 ölçekli İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Turizm+Ticaret+Kültür Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.28909)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
293. 42. Kemalpaşa ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet ve Egemen Mahallelerinde, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan; Ören Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun “Söz konusu plan onama sınırı içerisinde kalan ve Mülga Ören Belediye Meclisinin 06/04/2004 tarih 10 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı bulunan yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki bölgenin detaylı inceleme ve araştırma sonucunda değerlendirilebileceği anlaşılmış olup, bu kapsamda söz konusu bölgenin plan onama sınırı dışına çıkartılarak öneri planın yeniden düzenlendiği şekliyle” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204471)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
294 .43. Aliağa ilçesi, Yeni Mahallede bulunan 25 m'lik yolun bir kısmının kaydırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.275526)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
295 .44. Kemalpaşa ilçesi, 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/07/2019 tarihli, 11493 sayılı ve 12/06/2013 tarihli, 2368 sayılı Kararları ile ilan edilen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına işlenmesi ile Kemalpaşa-Turgutlu Kara Yolunun kuzeyinde yer alan ve yürürlükteki 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Küçük Sanayi Alanları, Ağaçlandırılacak Alanlar” olarak belirlenen alanlarda ve “Sanayi Bölgesi, Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan” belirlenen alanların bir kısmında, Ören Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi dikkate alınarak “Tarımsal Sanayi Alanları” ve “Mezarlıklar” kullanımı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık -  Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.241093)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
296. 45. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 309 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi, L18A05D2B (25O2B) pafta, 14221 ada, 1 parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Blok Nizam 6 Kat (BL-6)” Yapılaşma Koşullu “Konut Alanı”nın imar hattı ve yapılaşma koşulu değiştirilmeden çekme mesafelerinin belirlenmesi ve TAKS:0.40 koşulunun getirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin “kuzeydeki (26. Sokak) cephesinden 5 metre çekilmek kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60663)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
297. 46. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 308 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 31K II a (25 O II b) pafta, 456 Sokak üzerinde yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bl-6 (Blok Nizam, 6 kat) Yapılaşma Koşullu Konut Alanı olarak belirlenen 8128 ada, 1 ve 2 parsellerin yer aldığı imar adasının imar hatlarının yeniden düzenlenmesi, çekme mesafelerinin yeniden belirlenmesi, TAKS:0.40 oranının getirilmesi ve dere cephesinden 5 m genişliğinde servis yolu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33103)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
298 47. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 28/08/2020 tarihli, 187508 sayılı ve 01/09/2020 tarihli, 190133 sayılı Yazıları doğrultusunda; Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 ada, 1 parselde “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşi”ne ait projeler doğrultusunda parsele ait kat adedinin 8 kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.54593)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
299. 48. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 141/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Murat Reis Mahallesinde Konak Belediyesinin mülkiyetindeki 6798 ada, 8, 9 ve 10 parsellerde belirlenmiş "Park Alanı"nda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.76140)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
300. 49. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 135/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramanlar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Özel Sağlık Tesisi” kullanımında kalan 1904 ada, 39 parsel ile 1905 ada, 29 parsel üzerindeki yapılar arasında geçit  (tüp geçit) belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna,  Ulaşım Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50670)
Komisyonların Müşterek Raporunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
301. 50.  Bayraklı Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ve Belediye Meclisimizin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında tespit edilen “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırı ve bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.89408)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
302. 51. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İşbirliği Merkezi A.Ş'nin 22/02/2021 tarihli ve 56 sayılı Yazısına konu; Çiğli ilçesi, Küçükçiğli, 1056 ada 1 parsel ve 1061 ada 1 parselde kat yüksekliği belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Çevredeki imar planı kararları göz önünde bulundurularak talep doğrultusunda 12 kat belirlenmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.90395)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
303. 52. Ödemiş Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 05.28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk ve Ocaklı Mahallelerinde,  Trafo Alanlarının belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38701)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
304. 53. Aliağa Belediye Meclisinin 09/07/2020 tarihli ve 125 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Aliağa Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.252496)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
305. 54. Tire Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli ve 05.76 sayılı Kararı ile uygun görülen; Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ile Mezarlık arasında yer alan 1648-1659 adaları kapsayan alanın, Danıştay 6. Dairesinin 21/03/2018 tarihli, 2015/1363 Esas, 2018/2466 no’lu Karar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.48722)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
306. 55. Tire Belediye Meclisinin 09/10/2020 tarihli ve 05.100 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fatih Mahallesinde Molla Arap Deresi güzergâhının, “Park ve Taşıt Yolu” ile birlikte yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, plan değişikliğinin “Söz konusu derenin İZSU tarafından yapılacak ıslah çalışmaları görüşü doğrultusunda ilçe belediyesince hazırlandığı anlaşıldığından” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.48803)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
307. 56. Balçova Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balçova ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2002 yılında kaldırılan plan notu ile yönetmelik hükümleri doğrultusunda ruhsatlandırıldığı ve kat mülkiyetine konu olduğu tespit edilen muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.47277)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
308. 57. Urla Belediye Başkanlığının 23/10/2020 tarihli ve E.26780 sayılı yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Bademler Mahallesi, 240 ada, 11 parselin “Blok Nizam, 2 Kat” olan Yapılaşma Koşulunun “Ayrık Nizam, 2 Kat” olarak düzenlenmesine ve mevzii imar planının plan notlarında yer alan, “Blok boyu 40 m’dir.” ibaresinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.23470)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
309. 58. Dikili Belediye Meclisinin 17/06/2020 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsmetpaşa Mahallesinde Dikili Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülen 2018 ada, 6 parselin, 05/02/1993 yılı onaylı plandaki kullanım kararına dönülerek yeniden TAKS:0.20 KAKS:0.30, Ayrık Nizam, 2 Kat, Ön Bahçe;5 m, Yan Bahçe; 3 m Yapılaşma Koşullu Konut Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38208)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
310. 59. Foça Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 201 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça Mahallesi, Kentsel Sit Alanında kalan 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli yapı ve müştemilatını içeren 2336 parsele, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/01/2020 tarihli ve 12329 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösterimi işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve  Bayındırlık – Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.73960)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
60. Foça Belediye Meclisinin; Kozbeyli Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Gelişme Alanı Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 04/12/2020 tarihli ve 198 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38197)
Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade, Hukuk Komisyonuna Havale Edildi 

311. 61. Bornova Belediye Meclisinin; 03/11/2020 tarihli ve 285 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pınar Caddesi, Okul Sokak, 1410 Sokak ve 4. Sanayi Bölgesi içerisindeki bisiklet yolu güzergâhının projesi doğrultusunda uygulama imar planına işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.13180)  
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
IV. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Mart Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa Şafak BARAN, Mustafa İDUĞ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Murat AYDIN, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ramazan İsmail UYGUR, Mustafa KAYALAR, Fatma EKİCİOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye Başkan Vekili), İsmet ORHAN, Bülent KÖKLÜ, Ertan CERTEL, Ali ENGİN, Haydar GÜLTEKİN, Adil KIRGÖZ, İsmail YETİŞKİN, Berkhan PARLAK, Muammer Ekrem ORAN, Şükrü SÜREROĞLU, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Refik SÜREN, İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Alpaslan BİLEN, Burçin Kevser TOURCHIAN, Fatih TAŞTAN, Aydın PEHLİVAN (Menemen Belediye Başkan Vekili), Yusuf DEMİRCİOĞLU, Galip ATAR, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül ALTUĞ, Ayşegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMİREZEN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Sedat SARI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Serdar AKSOY’un mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
12 NİSAN 2021 PAZARTESİ SAAT: 18.00

 
 
 
                                                                                            Mustafa Tunç SOYER
                                                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı