İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

27° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01- 54                                                                                             29/07/2020  
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
         İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 17/07/2020 tarihinde; saat 18.00’de, Mimar Sinan Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak/İZMİR (İzmir Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Hol) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
             Sayın halkımıza duyurulur.
                                                                                             Mustafa Tunç SOYER
                                                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

 
 Gündem No   : 97509404-301.03-7/3                                             Toplantı Tarihi    : 17/07/2020 
 Toplantı Yeri  : Mimar Sinan Mahallesi                                               Toplantı Saati     : 18:00
                            Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak/İZMİR  
                            (İzmir Kültürpark Fuar Alanı 1 No’lu Hol)                  
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 23 Temmuz 2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22’nci maddesinde “Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” denilmekte olup; bu doğrultuda Şevket MERİÇ’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu maddesi gereği 1’inci derece Özel Kalem Müdürü kadrosuna ataması yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.147464)
Meclise Bilgi Verildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
458. 1. Belediyemizin dış ilişkiler ve turizm faaliyetleri kapsamında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Bölgeler Komitesi ve üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlar nezdinde kentimizin turistik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere Belçika’nın Brüksel kentinde Belediyemiz adına çeşitli görüşmelerde bulunulması planlanmakta olup; bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE’nin söz konusu görüşmelerde Belediyemizi temsil etmek üzere 27/07/2020-05/08/2020 tarihleri arasında görevlendirilmesi, bahse konu tarihlerde görevli-izinli sayılması, uçakla ulaşım, konaklama, iaşe, hizmet pasaportu (gri pasaport) ve ilgili diğer yasal masraflarının Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Dış İliş. ve Turizm Dai. Bşk.E.150110)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
459. 2. İngiltere’nin Londra kentindeki Huawei firmasının Fabrika Kabul Testlerine, 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında “İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F.Altay – Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi” kapsamında, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan Elektrik Elektronik Mühendisi Fırat SÜMERKAN, Elektronik Teknikeri Murat GÜLCEMAL, Jeoloji Mühendisi Orhan YILDIRIM’ın katılmaları, yol, yemek ve konaklama giderleri yüklenici firma Gülermak Ağır San. İnş. ve Taah. A.Ş. tarafından karşılanacak olup, katılımcıların diğer yasal harcırahlarının Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesinin 3.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanması ve anılan tarihlerde görevli-izinli sayılmaları hususlarının görüşülmesi. (Ray.Sis.Yat.Dai.Bşk.E.145477)
Önergeye Konu Yurt Dışı Görevlendirme, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Raşit DİRİM ile Murat ÖNCEL’in de Görevlendirilmesi Şeklinde Değişiklikle Oybirliği ile Kabul Edildi.
460. 3. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan Teşkilat Şemasının görüşülmesi. (İns. Kay. ve Eğit. Dai. Bşk.149694/E.94737)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
4. Belediyemizce 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde, 6 Eylül 2020 tarihinde, saat 8:00’de “9 Eylül Uluslararası 8. İzmir Yarı Maratonu” 21 km 97 m’lik Uluslararası AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı parkurda gerçekleştirilecek olup; söz konusu Maratonda dereceye giren sporculara önerge eki çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin TL veya Türk Lirasının yabancı sporcular için döviz cinsine (Euro, Dolar) çevrilerek verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) Bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.150113)
Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
461. 5. Ardahan/Hanak Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; İtfaiye Dairesi Başkanlığı demirbaş kayıtlarında bulunan, 35 S 1102 plaka numaralı, FORD marka, 1997 model itfaiye arazözünün, Ardahan/Hanak Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkm.Bkm. ve Onr.Dai.Bşk.E.147462)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
462. 6. Adıyaman/Besni-Şambayat Belediye Başkanlığı ile Adıyaman/Besni-Kesmetepe Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı demirbaş kayıtlarında bulunan 35 RY 603 plaka numaralı BMC marka 2008 model kamyonetin Adıyaman/Besni-Şambayat Belediye Başkanlığına, 35 RY 627 plaka numaralı BMC marka 2008 model kamyonetin de Adıyaman/Besni-Kesmetepe Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususlarının görüşülmesi. (Makine İk.Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.145468)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
7. Kentimizde yaşayan engelli birey ve kadınların istihdamına katkıda bulunmak ve hareket kısıtlı engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere akülü tekerlekli sandalyelerin temin edilmesini sağlamak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü”nün görüşülmesi.  (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.150112)
Engelsiz İzmir – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına Havale Edildi.
8. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bernard van Leer Vakfının yürüteceği İzmir95 programının iş birliği çerçevesinin belirlenmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bernard van Leer Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.144085)
Hukuk – Aile ve Çocuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonlarına Havale Edildi.
9. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanında ikamet eden mültecilerin de dâhil edileceği sosyal uyum faaliyetleri, sosyal yardımlar ve hizmetler, mevcut durum analizi ve savunuculuk faaliyetlerinin ilgili tüm aktörlerle koordinasyonun sağlanması ve bu alanlarda çalışacak personelin kapasitesinin geliştirilmesi ile sürdürülebilir bir strateji oluşturulması hedefi doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Mutabakat Metni”nin görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.147461)
Hukuk – Göç ve Uyum – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonlarına Havale Edildi.
10. Ülkemizde bulunan ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin ilgi alanındaki sığınmacı ve mültecilere verilecek hizmetler ve yardımlar konusunda karşılıklı iş birliği içinde gerçekleştirilecek ortak çalışmalara yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Sosyal Pro.Dai.Bşk.E.145466)
Hukuk – Göç ve Uyum Komisyonlarına Havale Edildi.
11. Ödemiş S.S. Yılanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, “İzmir İlinde Üreticilerin Ürünlerine Katmadeğer Kazandırmak Amacıyla Üretici Örgütleriyle İşleme, Boylama, Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi” kapsamında Ödemiş ilçesinde kooperatife ait binada çalışacak olan 2 adet ceviz soyma makinesi ve 1 adet 3000 lt süt soğutma tankı ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş S.S Yılanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144086)
Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonlarına Havale Edildi.
12. Bergama S.S Örenli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, “İzmir İlinde Üreticilerin Ürünlerine Katmadeğer Kazandırmak Amacıyla Üretici Örgütleriyle İşleme, Boylama, Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi” kapsamında Bergama ilçesinde kooperatifin hâlihazırda ortaklarında bulunan uygun traktör ile çalışacak olan 1 adet 200 cm iş genişliğine sahip dal parçalama makinesi ve 1 adet 5 tonluk hayvan gübre dağıtma makinesi ihtiyacına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama S.S. Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144087)
Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonlarına Havale Edildi.
13. Kınık S.S Karadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, “İzmir İlinde Üreticilerin Ürünlerine Katmadeğer Kazandırmak Amacıyla Üretici Örgütleriyle İşleme, Boylama, Paketleme, Depolama Tesisleri Kurulması ile Teknolojik Tarım Alet ve Makine Parkının Kurulması Projesi” kapsamında, Kınık Karadere Mahallesindeki mevcut mandıranın revize edilerek ürün işlemenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini desteklemek ve özellikle yöresel peynir çeşitlerinin (Bergama Tulum Peyniri vb.) tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kınık S.S Karadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144090)
Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonlarına Havale Edildi.
14. Bergama S.S. Tırmanlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, üreticinin sütünün soğuk zincire dâhil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için 140 ortağından süt toplayan kooperatifin ihtiyaç duyduğu 1 adet 6000 lt kapasiteli sabit süt soğutma tankının karşılanmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S Tırmanlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144089)
Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonlarına Havale Edildi.
15. Belediye Meclisimizin 08/07/2019 tarihli ve 553 sayılı Kararı ile kabul edilen; “Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi Kapsamında Hayvancılığı Destekleme ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi”nin 5. maddesinde revizyona gidilmesine ihtiyaç duyulduğundan, bu kapsamda yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Proje”nin görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.144091)
Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonlarına Havale Edildi.
16. Foça Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; Foça ilçesi, Yenifoça Semtinde yaz aylarında oluşan tuvalet sıkıntısını gidermek üzere 3 (üç) adet umumi tuvaletin Büyükşehir Belediyemizce yapılmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Fen İşl. Dai. Bşk.E.145475)
Hukuk – Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
17. Belediye Meclisimizin 08/05/2017 tarihli ve 439 sayılı Meclis Kararı ile destek verilmesi kabul edilen;  Karabağlar Belediyesine ait 13682 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan “Tahsin Yazıcı Mahallesi, 13682 ada, 1 parselde Sosyal Tesis Yapılması İşi”ne konu “Tahsin Yazıcı Mahallesi Sosyal Tesis İkmal İnşaatı Yapılması İşi”nin ihale bedeli KDV dâhil 8.531.400,00-TL olup, ihale bedelinin %60’ı olan KDV dâhil 5.118.840,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın bir önceki yardıma ilaveten önerge ekindeki ek protokol kapsamında değerlendirilerek Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi. (Yapı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.148570)
Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına Havale Edildi.
18. Çağlar Tuğrul ÜNVER’in Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 11/03/2020 tarihli ve 98809 sayı ile kayıtlı elektronik posta başvurusuna konu; Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde bulunan mevcut 288/6 no’lu Sokağa “Terazi” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.143597)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
19. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 20/02/2020 tarihli ve 1500 sayılı yazılarına konu; Sütçüler Mahallesinde bulunan ve önerge ekinde yer alan krokide gösterilen isimsiz yola “Yaman Sokak” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.143598)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
20. Beydağ Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 15 sayılı Kararına konu; Atatürk Mahallesinde bulunan ve önerge ekinde yer alan krokide gösterilen isimsiz yola “Ceylan Sokak” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.143599)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
21. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının görüşülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk. E.143618)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
22.  Konak Belediye Başkanlığı, 2. Aziziye Mahallesi 36464 ada, 12 parselde yapılacak olan KDV dâhil 13.516.900,00-TL sözleşme bedelli "Konak Belediyesi Beştepeler Pazaryeri, Çok Amaçlı Salon ve Semt Merkezi Yapılması İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %60'ı olan KDV dâhil    8.110.140,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardıma yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi.  (Yapı İşl.Dai.Bşk.E.148569)
Hukuk – Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına Havale Edildi.
23. Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik, yaratıcı atılımlarla önderlik etmesini sağlamak, yeni eserlerin üretilmesini sistematize hale getirmek, yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak, tiyatro sanatını yaşatmak ve değer katmak amacıyla kurulacak olan İzmir Şehir Tiyatroları Yönetmelik Taslağının görüşülmesi. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.150117)
Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
24. Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet 2+1 Kasalı Kamyonet (Mobil İletişim Hizmet Aracı)’in Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Makine İkmal Şube Müdürlüğünün 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İk.Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.145467)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
25. Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 2427 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, Zübeyde Hanım Mahallesi Başpehlivan Karaali Caddesi No:381 Karşıyaka/İZMİR adresindeki zeminüstü yapılardan B bloğun sosyal tesis olarak işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda, İZELMAN A.Ş.’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai. Bşk.E.148565)
Plan ve Bütçe  – Hukuk –  Şirketler Komisyonlarına Havale Edildi.
26. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında; komşu illerden İzmir’e ve İzmir’den komşu illere yapılacak servis taşımacılığı hususunda 2020/261 no’lu UKOME Genel Kurul Kararı kapsamında istenilen belgeler ile birlikte Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve uygunluğu tespit edilen taşımacıların UKOME Genel Kurul Kararı alınmak üzere Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğüne iletilmesine yönelik, başvuru ücretinin “20,00-TL” olacak şekilde tahsil edilmesinin görüşülmesi.  (Ulaşım Dai.Bşk.E.147463)
Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
27. Çeşme Belediye Meclisinin; Çeşme Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne toplam  1.448.948,09- TL aktarma yapılmasına yönelik, 07/07/2020 tarihli ve 72 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.148549)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
28. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve önerge ekinde yer alan cetvellerde gösterildiği şekilde toplam 25.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 08/07/2020 tarihli ve 83 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.148550)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
29. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve önerge ekinde yer alan cetvellerde gösterildiği şekilde toplam 32.787.620,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 03/07/2020 tarihli ve 84 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.145474)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
30. Karabağlar Belediye Meclisinin; kız öğrenci yurdunun ücretlerinin belirlenmesine yönelik, 03/07/2020 tarihli ve 43 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.145470)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
31. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü envanterine eklenen yeni iş makinelerinin saatlik kiralama bedellerine ilişkin tarifelerine konu 03/07/2020 tarihli ve 44 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.145471)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
32. Menderes Belediye Meclisinin; 2020 yılı Gümüldür Gece Pazarının ve Özdere Kültür Çarşısının sezonluk stant ücretlerinin bir defaya mahsus olmak üzere 2.500,00-TL olarak uygulanmasına yönelik, 08/07/2020 tarihli ve 85 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.148551)
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
33. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2020 Mali Yılı bütçesindeki T-1 cetveline 2 adet damperli kamyonun eklenmek üzere satın alınması ve önerge eki T-1 Cetvelinin onaylanmasına yönelik, 02/07/2020 tarihli ve 20/64 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.148553)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
34. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2020 Mali Yılı bütçesindeki T-1 cetveline 1 adet motosikletin eklenmek üzere satın alınması ve önerge eki T-1 Cetvelinin onaylanmasına yönelik, 02/07/2020 tarihli ve 20/57 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.148552)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
35. Menemen Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvellerinin önerge ekinde yer alan Ücret Tarifelerinde değişiklik yapılmasına yönelik, 02/03/2020 tarihli ve 36 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.148548)
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
36. Urla Belediye Meclisinin;  07/04/2020 tarihli ve 345 sayılı Kararına konu, Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinden 2020 Mali Yılında Alınacak Ücretler Bölümünün önergede yer aldığı şekilde düzenlenmesine yönelik, 06/07/2020 tarihli ve 416 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.145469)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
37. Urla Belediye Meclisinin; 07/02/2020 tarihli ve 53 sayılı Kararının iptal edilerek, 2020 Mali Yılında uygulanacak olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerine yönelik ücret tarifeleri ile Çevre Düzenlemesi Katılım Ücretinin önergede belirtilen hesaplama yöntemi doğrultusunda uygulanmasına yönelik, 06/07/2020 tarihli ve 411 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.145472)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
38. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılması ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine Metal Ürünü Alımları tertibinin açılması ve bu tertibe yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü içindeki Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 33 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.150111)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
39. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Özel Proje Alanı-2 Sosyo-Kültürel Tesis Alanı”nda kalmakta olan Konak ilçesi, Çorakkapı Mahallesi, 7986 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 no’lu parseller ve 1524 ada, 129 parsel ile “Özel Proje Alanı”na bağlantıyı sağlayacak olan yolda kalan, 7987 ada, 5 parselin kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.150116)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
40. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Balatçık Mahallesi, 22401 ada, 2 numaralı parselin maliki Katal İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına vekaleten Meral CELEP tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148554)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
41. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Büyük Çiğli Mahallesi, 1017 ada, 1 numaralı parselin maliki Hakkı ATAÇ vekili Fatma PAKER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148555)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
42. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Balatçık Mahallesi, 22401 ada, 1 numaralı parselin maliki İzoper Bakalize Levha Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. adına vekaleten Meral CELEP tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148556)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
43. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Çiğli Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148557)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
44. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Büyük Çiğli Mahallesi, 41400 ada, 4 numaralı parselin maliki Alican İnş. Turizm Gıda San. Ticaret ltd. Şti. adına Alican AKDENİZ ile 41400 ada 3, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı parsellerin malikleri Ömer Lütfü GÜRBÜZ, Semra ÇELİKÖZ, Ahmet Bircan GÜRBÜZ, Osman Nuri GÜRBÜZ, Miyase Gülseren MEMİŞ ve Abdullah GÜRBÜZ adına vekaleten Alican AKDENİZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148558)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
45. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Küçük Çiğli Mahallesi, 21766 ada, 4 ve 9 numaralı parsellerin maliki Yalçınlar Akaryakıt Oto. Nak. Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148559)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
46. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Balatçık Mahallesi, Karakova mevkii, 21734 ada, 1 numaralı parselin maliki Şafak Döküm Makina Parça San. ve Tic. A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148560)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
47. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 22703 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın maliki Erişen İnşaat Ltd. Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148561)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
48. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzedoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Küçük Çiğli Mahallesi, 22598 ada, 1 ve 2 parseller ile 22599 ada, 1 numaralı parselin maliki Yusuf ÇOBAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148563)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
49. Belediye Meclisimizin 14/10/2019 tarihli ve 848 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 21/02/2020 – 15/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli (Anadolu Caddesi Kuzeydoğu Bölümü ve Balatçık Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; Balatçık Mahallesi, 22564 ada, 1 numaralı parselin maliki Yılmaz Kardeşler Kereste Rabita San. ve Tic. Ltd. Şti. adına vekaleten Tülin AYDIN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148564)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
50. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 23/03/2020-27/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 2163 ada, 2 parsel malikleri Fatma ŞİMŞEKLİ ve Coşkun ŞİMŞEKLİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147470)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
51. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilerek,23/03/2020-27/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Kararlarına yönelik olarak, önerge ekli listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147469)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
52. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 23/03/2020-27/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 2283 ada, 4 parsel malikleri Davut YAVUZ, Hüseyin YILDIRIM ve Hüseyin BUDAK adına vekili Av. Ali YILMAZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147467)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
53. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 23/03/2020-27/05/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda, askı süresi içerisinde tespit edilen maddi hatalar kapsamında, plan lejantı, plan notu ve plan raporundaki düzenlemelerin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147471)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
54. Belediye Meclisimizin 13/01/2020 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile kabul edilen, ancak onama prosedürü tamamlanmamış olan, 931 ada, 10 parsele yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 14/05/2020 tarihli ve 334 sayılı Kararı ile İzmir 2. İdare Mahkemesinin 03/06/2020 tarihli ve 439 sayılı Kararı dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147468)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
55. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2020 tarihli ve 12433 sayılı Kararı gereği yeniden hazırlanan, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147466)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
56. Belediye Meclisimizin 18/10/2019 tarihli ve 908 sayılı Kararı ile kabul edilen, Salihler ve Kabakum Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonunun 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin kısmında, söz konusu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile bütünleşmesi amacıyla hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148562)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
57. Foça ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 516145 ada, 386 numaralı parselin “Belediye Hizmet Alanı, Genel Otopark Alanı, Park ve Yeşil Alan” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147472)
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
58. Urla Belediye Meclisinin 06/07/2020 tarihli ve 410 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bademler Mahallesi, (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri Arası) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.150114)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
59. Narlıdere Belediye Meclisinin, 03/02/2020 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen; L18a11a paftada yer alan, “Pazarlama Alanları” ve “Parklar ve Dinlenme Alanları”nın, “Belediye Hizmet Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ve “Spor Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 21J-Ia ve 22J-IVd paftalarda yer alan, “Park”, “Pazar Alanı ve Semt Spor Alanı”nın, “Belediye Hizmet Alanı (Semt Spor Alanı)”, “Kapalı Spor Tesis Alanı” ve “Park” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147473)
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
60. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2020 tarihli ve 12433 sayılı Kararı gereği yeniden hazırlanan, Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.147465)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
61. Konak Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen,yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, 2 Kat Yapılaşma Koşullu Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M2) Kullanım Kararında yer alan, Türkyılmaz Mahallesi, 23M4C pafta, 121 ada, 86 parselin, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/11/2019 tarihli, 10018 sayılı Kararı doğrultusunda, tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148567)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
62.  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2019 tarihli ve  301.05.975 sayılı Kararı ile uygun bulunan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, Yapılaşma Koşullu Pansiyon Tercihli Konut Alanı-3 Kat (KM3) kullanım kararında yer alan Konak İlçesi, Yıldız Mahallesi, 125 ada 51 parselin kulanım kararının Zemin Katı Ticaret-Üst Katlar Konut-3Kat (T-F3) olarak değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/03/2020 tarihli ve 10607 sayılı Kurul Kararı kapsamında incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.148568)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
463. 1. Belediyemizin harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 2020 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup; İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçemizin tertipleri arasında toplam 170.000.000,00-TL aktarma yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.141872)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
464. 2. İZBETON A.Ş.’nin görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarında kullanılmak üzere 50.000.000,00-TL iç borçlanmaya ihtiyaç duyulmakta olup; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve Protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Destek Hiz.Dai.Bşk.E.143615)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
465. 3. Belediyemizin 2020-2021-2022 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında “Fahrettin Altay - Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi”ne 2020 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve/veya OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OFID)'ndan 50.000.000,00 Euro tutarına kadar nakdi krediye ihtiyaç duyulduğundan; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Strateji Gel. Dai.Bşk.E.132348)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
466. 4. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma doğrultusunda Elektrikli Otobüs Alımı (400 Adet) Projesi kapsamında 20 adet otobüs alımıyla ilgili olarak kullanmak üzere 62.000.000,00-TL tutarında veya eşdeğeri döviz cinsinden nakdi krediye ihtiyaç duyulmakta olup; dış imkânlar da dâhil olmak üzere kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, Protokol ve Temlik Sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.3438/E.55682)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
467. 5. İlimiz dâhilinde nüfus yoğunluğu nedeni ile halkımızın genel kullanımına açık olan Modüler Sistem Tuvaletlerinin kullanım bedeli 09/03/2020 tarihli ve 05.252 sayılı Meclis Kararı ile 1,00-TL olarak belirlenmiş olup, gelen talepler doğrultusunda alım sürecine başlanan modüler sistem tuvalet ve bebek bakım alanı kullanım bedelinin, Engelli, Gazi ve 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olması ayrıca memur ve işçi personellerden 1 Kontör tahsil edilmesinin iptali hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.143614)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
468. 6. Konak Belediye Meclisinin; Konak Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinin önerge eki listede belirtilen tertiplerine toplam 6.500.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/03/2020 tarihli ve 60/2020 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.79248)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
469. 7. Narlıdere Belediye Meclisinin; Narlıdere Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinin bazı ödeneklerinin yıl sonuna kadar yeterli olamayacağı düşünüldüğünden önerge eki listede gösterildiği şekilde toplam 11.250.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 01/07/2020 tarihli ve 2020-63 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.145473)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
470. 8. 09/05/2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 08/05/2020 tarihi ve 2500 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 28/01/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 3 üncü maddesine “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jandarma Hizmetleri Sınıfı Personeli, Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı Personeli” ibaresi eklenmiş olup; “Jandarma Hizmetleri Sınıfı Personeli” ile “Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı Personeli”nin de Belediyemizin sunmuş olduğu toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanmalarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Müşteri Hiz. ve Kur.İlet.Dai.Bşk.E.4234/E.64400)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
471. 9. Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş.'nin 24/03/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 501.000.000,00-TL'den 30.000.000,00-TL arttırılarak, 531.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZELMAN A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%63,3121269'una tekabül eden)  18.993.639,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Destek Hiz. Dai.Bşk.E.80587)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
472. 10. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş.'nin 23/03/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 239.250,000,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2019 yılı zararları toplamından  30.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 209.250.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZDENİZ A.Ş.’nin içerisindeki payına düşen (%92,90'ına tekabül eden) 222.263.250,00-TL olan sermaye miktarının 27.870.000,00-TL azaltılarak 194.393.250,00-TL'ye indirilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Destek Hiz. Dai.Bşk.E.80586)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
473. 11. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş.'nin 19/03/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 907.500.000,00-TL'den geçmiş yıllar zararları toplamından 35.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak suretiyle iptal edilerek) 872.500.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZULAŞ A.Ş.'nin içerisindeki payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 814.935.000,00-TL olan sermaye miktarının 31.430.000,00-TL azaltılarak 783.505.000,00-TL'ye indirilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu.  (İşletme ve Destek Hiz. Dai.Bşk.E.79246)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
474. 12. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş’nin 25/03/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 1.320.000.000,00-TL’den 190.000.000,00-TL arttırılarak 1.510.000.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZBAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47’sine tekabül eden) 89.300.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.95072)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
475. 13. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş’nin 23/03/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 239.250.000,00-TL'den geçmiş yıllar zararları toplamından 30.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 209.250.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş içerisindeki payına düşen (%5'ine tekabül eden) 11.962.500,00-TL olan sermaye miktarının 1.500.000,00-TL azaltılarak 10.462.500,00-TL'ye indirilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.Bşk.E.3439/E.54383)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
476. 14.  ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş.'nin 19/03/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 907.500.000,00-TL’den geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi suretiyle 35.000.000,00-TL azaltılarak, 872.500.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş.'nin içerisindeki payına düşen (%9,6'sına tekabül eden) 87.120.000,00-TL olan sermaye miktarının 83.760.000,00-TL'ye indirilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.Bşk.E.3440/E.54385)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
477. 15. Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Aktarma Merkezi+Otopark kullanımında kalan, 1482 ada, 21, 22, 23, 24, 25 ve 33 parsellerin bulunduğu alanın Açık Otopark Alanı olarak kullanılmak üzere işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge ekinde yer alan Protokol hükümleri doğrultusunda, İZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş.’ye devrinin; “İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 1482 ada, 21, 22, 23, 24, 25 ve 33 parsellerin bulunduğu alanın açık otopark alanı olarak 5 yıllığına, otoparktan elde edilen gelirin %30’u bedel ile işletme hakkının devredilmesi ile konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün kabulüne” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.142329)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Meclisin “İlgili Protokolde Olduğu Gibi Otoparktan Elde Edilen Gelirin Her Üç Ayda Bir %30’u” Şeklindeki Görüşü Doğrultusunda Değişiklikle Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
478. 16. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 05/05/2020 tarihinde işletme süresi sona eren, Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 189 ada, 20 parselde 10120 m² ile 74 parselde 14476 m² yüzölçümlü taşınmazın işletme hakkının, 06/05/2020 tarihinden itibaren, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine San. A.Ş'ye devri hususunun “İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 189 ada, 20 parselde 10120 m² ile 74 parselde 14476 m² yüzölçümlü taşınmazın ilk yıl 202.000,00TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının önerge eki Protokol hükümleri kapsamında devredilmesi ile konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün kabulüne” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai. Bşk. E.120745)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
479. 17. Bayraklı Mahallesi, Altınyol Caddesi No: 67 Bayraklı/İZMİR adresindeki (Eski Bayraklı Vapur İskelesi) sosyal tesisin işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge ekinde yer alan Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş’ye devri hususunun “Bayraklı Mahallesi Altınyol Caddesi No:67 Bayraklı/İZMİR adresindeki (Eski Bayraklı Vapur İskelesi) sosyal tesisin ilk yıl 70.000-TL/Yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının, önerge eki Protokol hükümleri kapsamında devredilmesi ile konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün kabulüne” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.141992)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
480. 18. Konak ilçesi, Üçkuyular Mahallesi, 2915 ada, 57 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde bulunan otopark alanının (protokol otoparkı hariç) işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge ekinde yer alan Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş'ye devri hususunun; “İzmir ili, Konak ilçesi, Üçkuyular Mahallesi, 2915 ada, 57 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde bulunan otoparkın (Protokol otoparkı hariç) 5 yıllığına, otoparktan elde edilen gelirin %30’u bedel ile işletme hakkının devredilmesi ile konuya ilişkin hazırlanan Protokol’ün kabulüne” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.141993)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Meclisin “İlgili Protokolde Olduğu Gibi Otoparktan Elde Edilen Gelirin Her Üç Ayda Bir %30’u” Şeklindeki Görüşü Doğrultusunda Değişiklikle Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
481. 19. Aliağa ilçesi, Siteler Mahallesi, 801 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, Siteler Mahallesi Hürriyet Caddesi No:109/1 Aliağa/İZMİR adresli binanın sosyal tesis olarak işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge ekinde yer alan Protokol hükümleri doğrultusunda, İZELMAN Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş.’ye devri hususunun; “İzmir ili, Aliağa ilçesi, Siteler Mahallesi, 801 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, Siteler Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:109/1 Aliağa/İZMİR adresli sosyal tesisin ilk yıl 24500,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının devredilmesi ile konuya ilişkin hazırlanan Protokolün kabulüne” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.141991)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
482. 20. Gaziemir ilçesi, Gazikent Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 adresinde faaliyet gösteren Gaziemir Belediyesi İlçe Stadı Futbol Sahası Zemininin Yenilenmesi ve Tartan Pist Yapılması İşi’ne yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.100603)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
483. 21. 28 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak 3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali programında yer alması planlanan “İspanyol Renkleri” adlı gösterinin ortaklaşa gerçekleştirilebilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.132623)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
484. 22. Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarla önderlik etmesini sağlamak, halkın sanat düzeyini, kültürel ve sosyal bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak, tiyatro sanatını yaşatmak ve değer katma amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Şehir Tiyatrolarının kurulması, söz konusu Şehir Tiyatrolarının kuruluş sürecinde Yönetmelik hazırlanması için alanında yetkin kişilerden oluşan bir danışma-bilirkişi-kurulu oluşturulması hususunun, Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurulması, kuruluş süreçlerinde yetkin kişilerden oluşan bir danışma-bilirkişi kurulu kurulması sonrasında (Danışma Kurulu kurma yetkisi Başkanlık Makamında olduğundan) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi uyarınca işlem yapılmasına” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.145476)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
485. 23. Belediyemiz mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan kiralık taşınmazlarda faaliyet gösteren ve koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira ve ecrimisil borçları ile kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projelerinde hak sahiplerine kamulaştırma bedeli karşılığı tahsis edilen Belediyemiz mülkiyetindeki Uzundere Toplu Konutlarının taksit bedelleri, sosyal konutların kira ödemeleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı yapılan kamu konutlarının satış bedelleri veya taksitli satış bedellerinin ödemelerinin 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi, söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi ve ertelenen süre kadar sözleşme sürelerinin uzatılması ile geçici bir süreliğine iş yeri faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı dönemlere ilişkin olarak kira ve ecrimisil bedellerinin tahsil edilmemesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.142595)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
486. 24. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, “Gelişme Konut Alanı” kullanım kararında kalan; Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 36031 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir bölümünün “LPG Tesisi yer alabilir” hükümlerine sahip, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “Pasif Yeşil Alan” olarak, 36031 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın doğusunda ve kuzeyinde kalan ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Taşıt Yolu” ile “Meskun Konut Alanı” kullanım kararında kalan kamuya terkli alanların, “Pasif Yeşil Alan” ile “Taşıt Yolu” olarak belirlendiği, taşıt yolu güzergâhının ve kavşak formunun yeniden düzenlendiği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; Hukuk, İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonlarınca değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40476) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
487. 25. Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Spor Alanı" olarak belirlenmiş olan, Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin kullanım kararının "Özel Eğitim Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; İmar ve Bayındırlık -  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca; “Talep sahibinin 24/06/2020 tarihli dilekçe eki ile yeniden düzenlenerek iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, 9846 ada, 1 parselin ‘Özel Eğitim Alanı’ ile ‘Park ve Yeşil Alan’ olarak düzenlenerek, ‘9846 ada, 1 parselde kamusal kullanıma ayrılmış olan Park ve Yeşil Alan kamu eline geçmeden özel eğitim alanında inşaat ruhsatı düzenlenemez.” plan notu ilavesiyle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca; Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33820)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
488. 26. Belediyemiz mülkiyetine ait Konak ilçesi, Yeni (Cedit) Mahallesi, 390 ada, 33 parselin tamamının, Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Kurşunlu Han Avlusu Düzenleme Projesi” doğrultusunda, “Arkeoloji ve Tarih Parkı” olarak belirlenmesine yönelik alınan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarihli ve 05.757 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 10606 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143612) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
489. 27. Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 5247 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143604) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
490. 28. Konak Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarihli ve 09/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12/02/2010 tarihli, 4805 sayılı Kararı ile tescillenen, Cici Park 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2018 tarihli, 05.1119 sayılı Kararı ile onaylanan Cici Park 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Cici Park Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.131051)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
491. 29. Bornova Belediye Meclisinin 03/03/2020 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 13 ada, 4 parseldeki 1. ve 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının “Tescilli Anıt Yapı” ve “Tescilli Bina” olarak belirlenmesi ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19/12/2019 tarihli, 10185 sayılı Kararı doğrultusunda, parselin bir kısmının da parseldeki tescilli yapıları kapsayacak şekilde “Koruma Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.132615)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
492. 30. Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 944 ada, 10, 11 ve 13 parsellerin tescil gösterimleri ile 931 ada, 10 parsel ve 944 ada, 10, 11, 13 parsellerin koruma alanı sınırlarının işlenmesine yönelik hazırlanan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11/05/2020 tarihli ve 10684 sayılı Kararı ile tadilen uygun bulunarak, anılan Karar doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.132616)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
493. 31. Konak Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarihli ve 11/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/05/2019 tarihli ve 9163 sayılı Kararı doğrultusunda,  Göztepe Mahallesi, 844 ada, 7, 8, 9, 10, 11, 36 ve 37 parseller ile 855 ada, 10 ve 12 parsellerin tescil gösterimlerinin işlenmesine ve söz konusu parsellerin koruma alanının 843 ada, 8, 9, 10, 11, 40, 41 ve 42 parseller, 844 ada, 6 ve 32 parseller, 845 ada, 16 ve 38 parseller, 854 ada, 2 parsel, 855 ada, 8 ve 9 parseller ve 856 ada, 3 parsel olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.75998)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
494. 32. Belediyemiz mülkiyetine ait Konak ilçesi, Yeni (Cedit) Mahallesi, 390 ada, 33 parselin tamamının, Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Kurşunlu Han Avlusu Düzenleme Projesi" doğrultusunda, "Arkeoloji ve Tarih Parkı" olarak belirlenmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarihli ve 05.757 sayılı Kararı ile kabul edilen; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin alınan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/03/2020 tarihli, 10606 sayılı Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143611)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
495. 33. Çeşme Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 2020/1-5 sayılı Kararı ile uygun görülen; Musalla Mahallesi, 5247 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143603)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
496. 34. Konak Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarihli ve 12/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; Etiler Mahallesi, 7987 ada, 5 parselin bir kısmında yer alan yapıya ilişkin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/06/2018 tarihli ve 7658 sayılı Kararı doğrultusunda, söz konusu yapıyı koruyacak biçimde imar hattının yeniden düzenlenmesi ile tescil gösterimi işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.80588)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
497. 35. Konak Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarihli ve 49/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/03/2018 tarihli ve 7281 sayılı Kararı doğrultusunda; Konak Mahallesi, 179 ada, 57 parselin tescil gösteriminin kaldırılması ve Yapılaşma Koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.143601)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
498. 36.  Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Özel Proje Alanı-2 Sosyo-Kültürel Tesis Alanı”nda kalmakta olan Konak ilçesi, Çorakkapı Mahallesi, 7986 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 no’lu parseller ve 1524 ada, 129 parsel ile “Özel Proje Alanı”na bağlantıyı sağlayacak olan yolda kalan, 7987 ada, 5 parselin kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.150116)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
499. 37. İZTAŞIT'a (43 no'lu Seferihisar Ürkmez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi), yapılan Sözleşme kapsamında ödenen "gelir desteği" dışında, ESHOT Genel Müdürlüğü Bütçesinin "Diğer Taşıma Giderleri Tertibinden" 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle ve bu süre bitiminde, söz konusu sürenin uzatılması halinde uzatıldığı süre kadar gelir desteği yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (ESHOT-Otobüs İşletme Dai.Bşk. E.4088/E.62586)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
500. 38. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen; Karşıyaka 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planında “Özel Planlama Alanı” olarak belirlenen ve “Bostanlı Eğik Binalar” olarak bilinen bölgede; ilgili mevzuatlar doğrultusunda, “Özel Planlama Alanı” sınırları dâhilinde, 1359 adada ivedilikle sağlıklı ve güvenli dönüşümü sağlamaya yönelik, Karşıyaka Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan, “Bostanlı Özel Planlama Alanı” 1359 adaya yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; AK Parti mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41198)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
V. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Mustafa Tunç SOYER, Erhan KILIÇ, Mustafa Şafak BARAN, Mustafa İDUĞ, İbrahim Ulaş POLAT, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Serdar AKSOY, Rıdvan KARAKAYALI, Muharrem BAYRAKTAR, Mustafa KAYALAR, Fatma EKİCİOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Ufuk YÖRÜK, (Kayyum) Önder CAN, Seda ÖZTÜRE, İsmet ORHAN, Ali ENGİN, Onur YİĞİT, Haydar GÜLTEKİN, İsmail YETİŞKİN, Muammer Ekrem ORAN, Aybars YILDIRIM, Fayıka ÖNER, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Hakan BARÇIN, İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Mustafa Alper GÜLDALI, Fatih TAŞTAN, Özgür Erman ÇAĞLAR, Galip ATAR, Çile ÖZKUL, Hakan KOŞTU, Orçun ERSEZGİN, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMİREZEN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Sedat SARI, Salih Atakan DURAN, Halil Doğukan EROĞLU, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Nafiz KÜKLER, Alpaslan KOPARAL’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ SAAT: 18.00
   
 
      Mustafa Tunç SOYER
                               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı