Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-14                                                                      19/01/2023                   
 Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU

         İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13/01/2023 tarihinde; saat 18.00’da, İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR (İzBB Meclis Toplantı Salonu) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
           
           Sayın halkımıza duyurulur.
 
 
 
 
                                                                                                                                               Mustafa ÖZUSLU
                                                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili
 

 
 
 
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI OCAK AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ

 
Gündem No   : 97509404-301.03-1/3                                                              Toplantı Tarihi   : 13/01/2023
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                                      Toplantı Saati    : 18.00                  
                          Konak/İZMİR
                          (İzBB Meclis Toplantı Salonu)
 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVE ATANAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71’inci, 76’ncı, 68/B maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü Mühendis kadrosunda bulunan Hamdi Ziya AYDIN'ın, 1’inci derece Fen İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna ataması yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İnsan Kaynakları ve Eğt.Dai.Bşk.E.1151671)
Meclise Bilgi Verildi.

 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
63.1. Almanya'nın Berlin kentinde her yıl düzenlenen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı 07 - 09 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; İzmir'in yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılması ve sürdürülebilir turizm politikaları geliştirmek amacıyla, söz konusu çalışmaları gerçekleştirmek ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere; Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünde görevli Sözleşmeli Personel Sinem SOYGÜL ve Büro Personeli Candaş KOÇOĞLU'nun görevlendirilmeleri,  06 - 10 Mart 2023 tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, adı geçen personellere görev (gri) pasaportu sağlanması, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ulaşım (hava yolu), konaklama, şehir vergisi, şehir içi ulaşım, harcırah, yurtdışı çıkış harcı, Covid-19 PCR testleri ve diğer yasal giderlerin Turizm Şube Müdürlüğü Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması hususların görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Tur. Dai.Bşk.E.1152673)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
64.2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğit. Dai.Bşk.E.1156329)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.

3. Narlıdere Belediye Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazısına konu;     Narlıdere ilçesi, Limanreis Mahallesi, Kıbrıs Sokakta bulunan “Park Alanı”na “Prof. Dr. İbrahim ARMAĞAN Parkı” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1151506)
Önerge Hukuk - Kent Konseyi Komisyonlarına Havale Edildi.
 
4. 2023 yılı kira yardım bedeli güncellemesi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İzmir ili için, belirlemiş olduğu kira yardım bedelinin aşılacak olması sebebiyle yaşanacak çelişkinin önüne geçmek amacıyla, hak sahipleri ile imzalanan sözleşmeler gereğince kentsel dönüşüm alanlarında yapılacak kira yardımı ile ilgili kararda bulunan "6306 sayılı Kanuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İzmir ili için o yıl bakımından belirlemiş olduğu kentsel dönüşüm kira yardımı bedelini geçmeyecek şekilde" ifadesinin kaldırılması,  ilgili maddenin, "...hak sahibine, sahip olduğu her bir konut/iş yeri bağımsız birimi için; 48 ayı geçmemek şartı ile kira yardımı yapılır. Aylık kira bedeli, Encümen tarafından, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında güncellenir." şeklinde düzenlenerek Kentsel Dönüşüm Alanında hak sahipleriyle imzalanmış olan tüm sözleşmelerin kira yardımına ilişkin hükümlerinin, değiştirilen madde kapsamında uygulanması hususlarının görüşülmesi. (Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.E.1148867)
Önerge Plan ve Bütçe – Kentsel Dönüşüm - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.


5. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 119 sayılı Kararı ile uygun görülen; Üçkuyular Mahallesi 1869 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no’lu ve 1870 ada 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 no’lu parselleri içeren 30 poz no’lu İmar Programının, Belediyemiz 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına alındığı tespit edildiğinden; Karabağlar Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan 3. Beş yıllık imar programından çıkarılmasına yönelik, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1149863)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

6. Buca Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli ve 172 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı "Park" kullanım kararında kalan, Adatepe Mahallesi,  28 Sokak No:3/C’deki yapının zemin üstü kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1144355)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

7. Buca Belediye Meclisinin 03/11/2022 tarihli ve 162 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanları" kullanım kararına isabet eden; Kırıklar Mahallesi, 901 parselin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1150697)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

8. Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, "Trafo Alanı" kullanımda kalan 2083 ada, 3 parselin, "Ticaret Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1152040)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
9. Kemalpaşa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi, 764 ada, 1 parselin "Ticaret Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1120528)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
10. Bergama ilçesi, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararları ile 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen alan ile birlikte bahse konu sit alanlarının arasında kalan ve anılan kurul tarafından 12/01/2021 tarihli, 13891 sayılı Kararı ile etkileşim geçiş sahası olarak belirlenen alana yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1143560)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
11. Menderes ilçesi, Kasımpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Adliye Kavşağı, bağlantı yolları ile imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1153236)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

12. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Dikili ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 381 ada, 57 parselde (eski 381 ada 44 parsel) parselin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı (İçme Kullanma Suyu Tesisleri ve Deposu)" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151816)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

13. Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, 231 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha ve Atıksu Arıtma Tesisi) yapılması amacıyla Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile Çeşme Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 13-152 sayılı Kararı ile uygun görülen; Germiyan Mahallesi, 231 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha ve Atıksu Arıtma Tesisi) yapılması amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1154527)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


14. Kınık ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 280 ada, 1 parsel ve çevresinin Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile aynı alanın Resmi Kurum Alanı (Adliye Binası) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanarak Kınık Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarihli ve 1/7 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1153544)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

15. Buca Belediye Meclisinin 03/11/2022 tarihli ve 167 sayılı Kararıyla uygun görülen; Dumlupınar Mahallesi, 50 ada, 4 parsele ilişkin imar hattı düzenlemesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1149108)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

16. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Bornova ilçesi, Laka Mahallesinde bölgede ulaşım güzergâhının düzenlenerek taşıt yolu bağlantıları ile birlikte Şehir Hastanesine bağlantı sağlayacak kara yolu köprüsünün belirlenmesi ve imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151634)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
17. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, "Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 718 ada, 196, 199 ve 200 no’lu parsellerin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 230 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1148500)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 


18. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, "Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 850 ada, 7 no’lu parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 231 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151814)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

19. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, "Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 819 ada, 2 no’lu parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 234 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1148484)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
20. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, “Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 718 ada 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 no’lu parsellerin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 235 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151572)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
21. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, “Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 409 ada, 7 no’lu parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 236 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1148466)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
22. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, “Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 362 ada 27 parsel, 904 ada 1 parsel, 409 ada 333 parsel, 992 ada 2 parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 238 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151990)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 


23.  Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, “Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 340 ada, 44 ve 46 no’lu parsellerin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 228 ve 244 sayılı Kararları ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151483)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

24. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan "Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 718 ada, 215 no’lu parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 247 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151534)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
 
25. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan "Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 783 ada, 177 no’lu parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 250 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151743)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

26. Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli ve 05.573 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, "Ödemiş İlçesi Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında 890 ada, 1 no’lu parselin bulunduğu alana yönelik, Ödemiş Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli, 255 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1151645)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

27. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/11/2022 tarihli ve 176 sayılı Kararıyla uygun görülen; Bağyurdu Kazımpaşa Mahallesi, 592 ada, 482 ada ve çevresinde mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında parsel cephe ve derinlik şartlarının uygun olmaması sebebiyle, DSİ ve İZSU görüşleri doğrultusunda Gelişme Konut Alanları, Park Alanı ve Yollarının yeniden belirlenerek, plan notları eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1146116)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 


28. Bergama Belediye Meclisinin 17/10/2022 tarihli, 22/115 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın bir kısmına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1143653)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
29. Menderes Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 241 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kasımpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Adliye Kavşağı, bağlantı yolları ile imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1153088)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

30. Menderes Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 243 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüldür Mahallesi, 2259 ada, 12 parsel ile 2251 ada, 11 parselin plan kararının "Park" olarak, 2378 ada, 8 parsel ile 2377 ada, 1 parselin plan kararının ise "Konut" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1152150)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
31. Çeşme Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan Mahallesi, 20 I IV paftasında yer alan "Otopark Alanı"nda 4.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1152408)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

32. Çeşme Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 144 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiftlik Mahallesi, 26 G IV paftasında yer alan "Park Alanı"nda 4.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1152307)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
33. Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 34, Şirintepe Mahallesi 8418, Küçükçiğli Mahallesi 8714, Küçükçiğli Mahallesi 8714/3 ile Egekent ve İzkent Mahalleleri 8846 numaralı cadde ve sokaklardan cephe alan konut kullanımına ayrılan parsellerin yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanları olarak belirlenmesine ilişkin Çiğli Belediye Meclisinin 04/11/2022 tarihli ve 05/101 sayılı Kararının;  Sasalı Mahallesi 34 Sokaktan cephe alan parselin ise 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmek üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1145769)
Önerge İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
 

34. "İzmir İli, Buca İlçesi, L18A2 Pafta İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Önerisi" ile Plan Açıklama Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1159486)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

35. "İzmir ili, Buca ilçesi, Güney Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisi" ile Plan Açıklama Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1159534)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 

36. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında IV. Etap olarak belirlenen 11189 ada 11 parsel, 11190 ada 6 parsel, 11193 ada 10 parsel, 11194 ada 11 parsel ve 11195 ada 10 parseldeki mevcut yapılarda "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında yaptırdığımız "riskli yapı tespiti" doğrultusunda ihaleye hazır olan IV. Etapta olası depremlere karşı inşaat yapım işi hızlandırıp tamamlayarak hak sahiplerine yeni konut / ticari bağımsız birimlerin teslimini hızlandırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İZBETON A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol ve eki olan Özel Teknik Şartnamenin görüşülmesi. (Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.E.1158644)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk – Kentsel Dönüşüm – Deprem ve Afet Komisyonlarına Havale Edildi.

 
37. 08/02/2023 tarihinde süresi sona erecek olan mülkiyeti Belediyemize ait, Gaziemir ilçesi, Yeşil Mahallesi, 1905 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan, Sevgi Mahallesi 665 Sokak No:9 Gaziemir/İZMİR adresindeki sosyal tesisin işletme hakkının, 09/02/2023 tarihinden itibaren, Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1154368)
Önerge Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonlarına Havale Edildi.

 
38. Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde, park, spor alanı vb. yerler ile Belediyemiz adına tescilli taşınmazlar üzerinde Belediyemiz ATM Yer Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan yerlerde reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yaptırılması ve 10 (on) yıl süre ile işletilmesi işinin  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında ihale edilmesi ile konuya ilişkin daha önce alınan Belediye Meclisimizin 15/12/2021 tarihli ve 05.1447 sayılı Kararının da iptal edilmesi hususlarının görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1159294)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

 
39. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarihli ve 264 sayılı Kararı ile Menderes Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine devri gerçekleşen İşletme ve Gayrimenkuller ile Spor Okullarına ait 2023 Mali Yılı için belirlenen tarife ücretlerinin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekliyle uygulanmasına yönelik, 06/01/2023 tarihli ve 16 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.1158498)
Önerge Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.


40. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Gelir Tarife Cetvellerinde Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan pazar yerleri ve kapalı otoparkın hizmet ücret tarifelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde değişikliklerin uygulanmasına yönelik, 06/01/2023 tarihli ve 17 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.1158572)
Önerge Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
 
41. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes Belediyesinin 11/10/2022 tarihli ve 230 sayılı Meclis Kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği belirlenen Gelir Tarife Cetvellerindeki ücretlere "KDV dahil değildir" ibaresinin "KDV dahildir" şeklinde değiştirilmesine yönelik, 06/01/2023 tarihli ve 19 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.1158512)
Önerge Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
 
 
42. ‘Karşıyaka İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Yeni Girne Mevkiinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği' önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1153317)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
43. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/09/2022 tarihli ve 226 sayılı Kararı ile uygun görülen; ‘Karşıyaka İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Yeni Girne Mevkiinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği' önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1153344)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 


65.44. Mülkiyeti Belediyemize ait Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde bulunan 220-1C pafta, 8179 ada, 1 parsel, 1/F no’lu bağımsız bölümde, engelli vatandaşlarımıza yönelik hastanemize bağlı Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulması hususunun görüşülmesi. (Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği E.1159501)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.


66.45. Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği görev yapan Sözleşmeli Personele 01/01/2023 tarihinden itibaren, Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2023 tarihine kadar ödenmek üzere, önerge eki listede kadro adedi ile birlikte unvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Genelgesinde belirtilen Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 01/01/2023 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2023 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak Sözleşmeli Personel için ekli (1) Sayılı Cetvelde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak üzere tespit edilen net ücretler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Genelgesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.1159573)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.

 

IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ


67.1. İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kentsel Yerleşik Alan" olarak belirlenen Güzelbahçe ilçesi, Maltepe Mahallesi 2726 ada, 84, 86, 87, 88, 89, 96 parseller ve 2765 ada 23, 24, 25 parsellere yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1023556)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)


68.2. Kemalpaşa ilçe sınırları içerisinde 10 noktayı kapsayan alanda 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1096275)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 


69.3. Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesi, 3107 ada, 1 ve 2 parsellerin üst ölçekli plan kararları kapsamında "Gelişme Konut Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1058759)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 

4. Kınık ilçesi merkezinde Aşağı, Fatih, Türkcedit ve Yukarı Mahallesi sınırlarında kalan yaklaşık 11 ha'lık alanı kapsayacak şekilde Mülga İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile belirlenmiş olan Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1082428)
Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edildi.


5. Kınık Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarihli ve 10.50 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kınık ilçesi merkezinde Aşağı, Fatih, Türkcedit ve Yukarı Mahallesi sınırlarında kalan yaklaşık 11 ha'lık alanı kapsayacak şekilde mülga İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile belirlenmiş olan Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1082465)
Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edildi.


70.6. İZSU teşkilat yapısındaki değişikliklere ilave olarak Yağmur Suyu Hasadı Daire Başkanlığı kurulması elzem olduğundan, yine uzun yıllardır çözüm bekleyen körfez kirliliği ve kötü koku probleminin sürdürülebilir ve bilimsel yöntemlerle çözümüne olanak sağlanacak “İzmir Körfezi Dairesi Başkanlığı” kurulması amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin;“İzBB bağlı mevzuatında daire başkanlıklarının kurulması tahdidi olarak sayılmış olup önergede isteme konu daire başkanlıkları sayılı başkanlık listesinde bulunmamaktadır. Ayrıca önergeye konu çalışmalar İzBB bünyesinde yoğun olarak çalışılan konulardır. Bu itibarla önerge içeriği olumlu değerlendirilmekle birlikte yasal mevzuat ve süregelen çalışmalar dikkate alınarak önergenin bu aşamada reddi” oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN.E.1096191)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 

71.7. Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş’nin 28/12/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Belediyemizin İZFAŞ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%99,95704'üne tekabül eden) 207.420.214,00-TL olan sermaye miktarının 34.984.964,00-TL azaltılarak 172.435.250,00-TL’ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak sermaye artırımından payına düşen (%99,95704'üne tekabül eden) 39.982.816,00-TL rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 212.418.066,00-TL'ye çıkarılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Destek Hizmetleri Dai.Bşk.E.1137552)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)


72.8. Denetimli Serbestlik Hükümlüsü gençlere yönelik "Sıfır Kayıp Projesi" ile koruyucu ve önleyici hizmetler odağında gerçekleştirilecek sürdürülebilir projeler ve sosyal çalışmalar kapsamında tarafların hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bir Hayata Dokun Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca; “Kent Konseyi de paydaş alınmak suretiyle” oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1149064)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarının Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)


73.9. Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuruluş olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi hedeflerinden hareketle iki projeye ait İyi Niyet Sözleşmesi hazırlanmış olup; bu kapsamda; "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" Projesi ile genç kadınların yaşadıkları zorluklara yanıt vermek üzere bu kitlenin gereksinimlerini daha görünür kılmak, sorunlarına çözüm üretmek amacı ile pilot illeri arasında kentimizin de olduğu ''Ne İstihdamda Ne Eğitimde (NEET)'' yer alamayan kadınlara yönelik uygulanacak proje ve Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesinde uygulanacak olan "Yarının Köyleri" projesi de kalkınmaya yönelik faaliyetleri kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşımla kırsal alanlarda dijitalleşmeyi destekleyerek geliştirmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan İyi Niyet Sözleşmesinin kabulü ile söz konusu sözleşmenin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca; “İzmir Kent Konseyinin de paydaş alınması suretiyle” oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe – Hukuk – Aile ve Çocuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1149266)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Plan ve Bütçe – Hukuk – Aile ve Çocuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonlarının Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

74.10. I. Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan “I. Hukuk Müşavirliği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (1. Hukuk Müşavirliği E.1141000)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
75.11. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1135539)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


76.12. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 11 Mart 2023 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenecek olan “Bülent Ecevit'i Anma Etkinlikleri” çerçevesinde verilecek ödüllere yönelik hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Bülent Ecevit Ödülleri Yönergesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.1152740)
Komisyon Raporunun, Meclisçe “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde Grubu bulunan siyasi partilerden de birer temsilci alınarak yürütme kurulunun oluşturulması kaydıyla” Şeklinde Yapılan Değişiklik Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
 
77.13. Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımız ESHOT Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Müdürlüğünde işçi statüsü dışında görev yapmakta bulunan kamu görevlilerine (memur ve sözleşmeli personel), 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesinin, Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca; “Yasa doğrultusunda” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.1139847)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

78.14. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Deniz Koruma Şube Müdürlüğünde körfez denetiminde kullanılmak üzere temin edilmiş ve 1988 yılında imal edilmiş “Mavi-1” isimli geminin yaşına bağlı olarak cari yıllık bakım onarım masrafları yaklaşık 2 - 2,5 milyon TL, aktif kullanımı halinde yakıt tüketimi ise aylık yaklaşık 250 - 300 bin TL gibi yüksek maliyetleri bulunduğundan, bu nedenle oluşturduğu bütçe yüküne ve teknik kapasitesindeki yetersizliklere bağlı olarak yürüttüğümüz projelerde etkin olarak kullanılamamakta olup; söz konusu geminin ekonomik değerinin daha fazla eksilmemesi ve oluşabilecek herhangi bir kamu zararına mahal verilmemesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Belediye Encümenince satışının yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Çevre Kor. ve Kont. Dai. Bşk.E.1145932)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

79.15. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçede yaşayan vatandaşlarımıza spor yapılabilecek alanlar kazandırılması, sporun tabana yayılması, çocuklarımıza, gençlerimize sporu sevdirerek spora teşvik edilmesi ve toplumda spor kültürünün oluşmasında gerekli katkının sağlanması amacıyla, Ödemiş ilçesinde, mülkiyeti Ödemiş Belediyesine ait Atatürk Mahallesi 1278 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tesisi Yapılması ve İhtiyaç Duyulması Halinde Aynı Ada Üzerindeki Yeşil Alanlarda Açık Spor Alanları Yapımı"na yönelik,  İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunca; “söz konusu önerge ekinde yer alan Protokolde bahse konu tesisin 10 yıllığına kullanma süresi olarak” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.1147422)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


80.16. Karabağlar ilçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde yer alan Belediyemiz mülkiyetinde olan ve depremzedelere Belediye Meclisimizin 13/11/2020 tarihli ve 05.1012 sayılı Kararı ile tahsis edilen ve Belediye Meclisimizin muhtelif kararlarıyla tahsis süre uzatımı yapılan 224 bağımsız bölümde ikamet eden ve henüz konutları tahliye edemeyen depremzedelerin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahsis süresinin aynı koşullar ile (tahsis edilen konutlardaki elektrik, su giderlerine ait fatura bedellerinin, yakıt ve ortak giderlerinin Belediyemiz tarafından ödenmesi) uzatılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.1135818)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


81.17. Karaburun İlçesi Karaburun Balıkçı Barınağında faaliyet gösteren S.S Karaburun Merkez Su Ürünleri Kooperatifinin ihtiyacı doğrultusunda; 1 adet (1 Ton) kapasiteli Dikey Tip Yaprak Buz Makinesinin Belediyemiz tarafından temin edilerek söz konusu Kooperatifin desteklenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S Karaburun Merkez Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Kooperatifler – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.1146550)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


82.18. 27 Temmuz 1943'de kurulan ESHOT Genel Müdürlüğünün 80. Yılı anısına fotoğraf severler ve fotoğraf sanatçılarımızı bir araya getirmek, onların gözüyle toplu ulaşımın hayatımızdaki rolünü irdelemek, kentimizin güzelliklerini paylaşmak ve geleceğe lastik tekerlekli toplu ulaşım sektörü ile ilgili hatıralar bırakmak amacıyla "ESHOT'la 80 Yıllık Yolculuk" konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenecek olup; söz konusu Yarışmanın, 2023 yılı içinde düzenlenmesine, Seçici Kurul Üyelerinin her birine net 5.000,00-TL ödenmesi, dereceye girenlere birincilik ödülü 15.000,00-TL, ikincilik ödülü 10.000,00-TL, üçüncülük ödülü olarak 7.500,00-TL, 3 Mansiyon ödülü toplam 12.000,00-TL, ESHOT Özel Ödülü 3.000,00-TL, Jüri Özel Ödülü 3.000,00-TL, ayrıca seçilecek 40 fotoğrafın 500'er TL'den satın alınmasına, yarışmanın ödül, plaket, sergileme ve diğer ilgili giderlerinin ESHOT Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığının ilgili bütçesinden ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Hizmet İyileştirme Dai.Bşk.E.115624/E.1152741)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


83.19. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kurumsal İş/Karar Verme Süreçlerinin Otobüsten Alınan Dijital Verilerle İyileştirilmesi Projesi", İzmir Kalkınma Ajansının 2022 Yılı "Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı" kapsamında başvuru yapan 25 proje arasından başarılı bulunarak 4.274.532,19-TL mali destek almaya hak kazanmış olup; söz konusu Projeye yönelik “Hibe Sözleşmesi”nin imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesinin  oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.115025/E.1151175)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

84.20. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesinin 01/10/2018 tarihli ve 97/2018 numaralı Meclis Kararı ile kurulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 01/01/2023 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olduğundan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2023 Mali Yılı bütçesinde yer alan "Temizlik Hizmeti Alım Giderleri" bütçe tertibinde yer alan 22.750.000,00-TL ve "Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri" bütçe tertibinde yer alan 35.000.000,00-TL ödeneğin, önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde toplam 57.750.000,00-TL İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına yönelik, 05/01/2023 tarihli ve 10 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.1154376)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


85.21. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden 6306 sayılı Kanun kapsamında yıkılan riskli yapılara ait "Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu" veya "Yıkım Tutanağı" talep edildiğinden, söz konusu evrakların suretlerinin verilmesi aşamasında suret ücretinin alınması ve belge başına alınacak bedelin, KDV dâhil 100,00-TL olmasına yönelik, 07/09/2022 tarihli ve 233 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.1134894)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


86.22. Gaziemir Belediye Meclisinin; Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2023 Mali Yılında uygulanacak tarife cetvellerinin önerge ekinde belirtildiği şekilde güncellenmesine yönelik, 05/01/2023 tarihli ve 10 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.1149130)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


87.23. Gaziemir Belediye Meclisinin; İmar Müdürlüğüne ait 2023 Mali Yılında uygulanacak tarife cetvellerinin önerge ekinde belirtildiği şekilde güncellenmesine yönelik, 05/01/2023 tarihli ve 09 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu.  (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.1149104)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


88.24. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Belediyemizce yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında Tarihi Çakaloğlu Hanının restore edilerek kent yaşamına kazandırılması amacıyla, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "T-C2 (Turizme Yönelik Ticaret – 2 Kat  (Hediyelik eşya, geleneksel el sanatları satış birimleri, lokanta, kafe, restoran vb. kullanımların teşvik edileceği alanlar.)" kullanım kararına isabet eden; Konak ilçesi, Ahmetağa Mahallesi, 221 ada 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 65 no’lu parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1120044)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


89.25. Seferihisar ilçesi, Sığacık Bölgesinde, Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.934 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine, Sığacık Mahallesi, 3919 ada, 13 parselin maliki Evren GÜNEY, 3919 ada 15 parselin maliki Muharrem ECER, 3919 ada, 16 parselin maliki Osman ÖZKAN tarafından, parsellerin plan değişikliği onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097507)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

90.26. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek 23/09/2022-24/10/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Fuat Edip Baksı Mahallesi, 37898 ada, 4 parsele yönelik Selahattin SOLA ile 37899 ada, 6 parsele ilişkin Dilek ÖZKAYA ve Derya DENİZ tarafından yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1041689)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.91.27. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek  23/09/2022-24/10/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1041430)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
92.28. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek   23/09/2022-24/10/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1041548)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

93.29. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek     23/09/2022-24/10/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Fuat Edip Baksı Mahallesi, 33166 ada, 3 parsele ilişkin Kemal ÖZTÜRK tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1041633)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

94.30. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek 23/09/2022-24/10/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.1042054)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

95.31. "Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.940 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Sığacık Mahallesi, 3913 ada, 5 parselin maliki Ufuk İÇÖZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097741)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

96.32. "Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.940 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 3391 ada, 116 ve 117 parsellerin maliki Mehmet Şani ŞATIROĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097813)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


97.33. "Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.940 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 3934 ada, 1 parselin maliki İbrahim SERGEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097796)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


98.34. "Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.940 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, 4077 ada, 2 parselin maliki SEMİAŞ İNŞAAT TUR. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097768)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


99.35. "Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.940 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Sığacık Mahallesi, 97 ada, 13 parselin maliki Umur Kemal OZANOĞULLARI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097720)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

100.36. Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.940 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve 24/10/2022-22/11/2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Seferihisar İlçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Sığacık Mahallesi, 3902 ada, 3 parselin maliki vekili Av. Murat KARADAĞ, 3926 ada, 6 parselin maliki Berkay SÜTÇÜ, 3903 ada, 1 parselin maliki vekili Av. Ceren TÜRER UYKAL, 3903 ada, 2 ve 3 parsellerin malikleri Sermin SALMAN, Kemal SALMAN, Mehmet Kenan SALMAN ve Sinan SALMAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların; “Söz konusu Önergede sehven ‘3926 ada 6 parselin’ ‘3929 ada 6 parsel’ olarak tashih edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna, 3929 ada 6 parsel, 3903 ada 1, 2 ve 3 parsellerin kullanım kararına yönelik yapılan itirazın, söz konusu parsellerin bulunduğu bölgenin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca itiraza konu planda söz konusu parsellerin bulunduğu alanın, onaylı kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 metrelik sahil şeridinin “Park ve Yeşil Alan”, ikinci 50 metrelik sahil şeridinin ise “Günübirlik Tesis Alanı” olarak belirlendiği anlaşıldığından oybirliği ile uygun bulunmadığına; 3902 ada, 3 parselin plan bütünlüğünden kopuk ve Sığacık Mezarlığına bitişik konumunda yer aldığı ve mezarlık alanının plan kapsamında fiziksel eşik oluşturduğu dikkate alındığında plan onama sınırı dışına çıkarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1097620)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


101.37. Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesi, 244 ada, 11 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin; Çevre ve Sağlık Komisyonunca “Dosya ve yerinde yapılan incelemelerde yerinde görülen menfez ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 28/12/2022 tarihli ve 1042805 sayılı görüşünde belirtilen hususlara uyulması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Ulaşım –– Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1058531)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarının Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

102.38. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.724 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek 21/09/2022 – 20/10/2022 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan; Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların bir kısmının Bayraklı Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli ve 277, 278, 279, 280, 281 ve 282 sayılı Kararları ile uygun bulunması üzerine Bayraklı Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu plan paftalarında yapılan değişiklik önerileri doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.710 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan; Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yeniden düzenlenen kısımlar için hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1142025)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

103.39. Gaziemir ilçe sınırları içinde yer alan ‘Dokuz Eylül Mahallesi, Ulaştırma Caddesi ve Hava Eğitim Yolu Sokak Arasında Kalan 112 Ada ve Çevresindeki Bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği' önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1096328)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


104.40. Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi, 1/5000 ölçekli 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1087155)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

105.41. Bayındır ilçesi, Canlı Yerleşimi Cumhuriyet ve Atatürk Mahallelerini kapsayan alana yönelik, İzmir ili, Bayındır İlçesi, Canlı Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1093925)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

106.42. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramandere Mahallesi, 1684 ada, 2 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı gösteriminin işlenmesi ve plan notu ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “2 nolu plan notundaki 5 metre mesafede kanopi…” ifadesinin “10 metre mesafede kanopi…” olarak düzenlenmesi kaydıyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Ulaşım –– Esnaf ve Meslek Odaları – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1091865)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

107.43. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün yazısı ve ekleri doğrultusunda; Torbalı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Torbalı Hastane Kavşağı Projelerinin imar planına işlenmesi amacıyla hazırlanan İzmir-Aydın Caddesi ve Çevresine Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Torbalı Belediye Meclisinin 05/08/2022 tarihli ve 92 sayılı Kararı ile uygun görülen Torbalı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1072165)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

108.44. Belediye Meclisimizin 16/06/2022 tarihli ve 05.724 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 21/09/2022-20/10/2022 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi tarafından askıya çıkarılan; Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların bir kısmının, Bayraklı Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli ve 277, 278, 279, 280, 281 ve 282 sayılı Kararları ile uygun bulunması üzerine plan paftaları, plan raporu ve hesap cetvellerinde yapılan değişiklik önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 277, 278, 279, 280, 281, 282 sayılı Kararlarında belirtilmeyen ancak söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu plan paftaları ve hesap cetvellerinde 32601 ada 1 parsel, 37900 ada 3 parsel, 37897 ada 1 parsel, 37894 ada 5 parsel, 33145 ada 7 parsel, 37897 ada 1 parsel, 33137 ada 3 parsel, 33137 ada 5 parsel, 33137 ada 6 parsel, 37898 ada 7 parsel ve 33146 ada 13 parsele ilişkin yapılan düzeltmelerin imar uygulaması aşamasında ortaya çıkacak sorunları çözmek amacıyla yapıldığı anlaşıldığından oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1142056)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

109.45. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları doğrultusunda; Konak ilçesi, Tepecik Mahallesinde, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 2701 ada, 41 parselde yer alan Tarihi Eşrefpaşa Hastanesinin tescil gösterimlerinin ve koruma alanının işlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1144815)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

110.46. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarihli ve 255 sayılı Kararı ile uygun görülen; Şemikler (Zübeyde Hanım) Mahallesi 60 no'lu parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Islah İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1093765)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
                                                                                                                         

111.47. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gaziemir ilçe sınırları içinde yer alan ‘Dokuz Eylül Mahallesi, Ulaştırma Caddesi ve Hava Eğitim Yolu Sokak Arasında Kalan 112 Ada ve Çevresindeki Bölgede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı' önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1096728)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

112.48. Ödemiş Belediye Meclisinin 23/10/2022 tarihli ve 05.214 sayılı Kararı uygun görülen; Ödemiş ilçesi kent merkezindeki otopark sorununa çözüm olarak Cumhuriyet Mahallesi, 1225 ada, 502 parselde "Belediye Hizmet Alanı" plan kararında kalan taşınmazı kapsayan alanda yer altı otoparkı belirlenmesine ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1084173)

Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

113.49. Urla Belediye Başkanlığının 11/10/2022 tarihli ve E.71121 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen, Urla ilçesi, Güvendik Mahallesi, 2495 ada 1 parselin Yaya Yolunda kalan kısmının "Konut Alanı" olarak belirlenmesi ve parselin kuzeyinde ve kuzeybatısında yer alan dere güzergâhı ile çevresindeki yaya yollarının ve yeşil alanların düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1090147)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

114.50. Seferihisar Belediye Meclisinin 12/10/2022 tarihli ve 108 sayılı Kararı ile uygun görülen; Düzce Mahallesi, 1/1000 ölçekli 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1087274)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

115.51.  Bayındır Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Canlı Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1095316)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

116.52. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/11/2022 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çelebi Mahallesinde, yürürlükteki imar planında Sağlık Ocağı kullanımında kalan 2775 ada, 1 parselin yapılaşma koşullarının E:1,80 Yençok:12.80 m (3 kat) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1130797)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

117.53. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka ilçesi sınırları içinde Belediye Meclisimizin 14/07/2021 tarihli ve 05.828 sayılı Kararı ile onaylanan "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları dışında bulunan ve 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılara ilişkin imar uygulaması taleplerinde, "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" sınırları içinde yer alan ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılardaki uygulamalarla farklılığı önlemek adına Belediye Meclisimizin 14/07/2021 tarihli ve 05.828 sayılı Kararı ile onaylanan "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)"da uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının "B-Uygulamaya Esas Hükümler" ile "C-Özel Hükümler" bölümünün uygulanmasına yönelik, 03/10/2022 tarihli ve 252 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1084629)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 

118.54.  Aliağa ilçesi, Samurlu ve Siteler Mahalleleri sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan yaklaşık 17,6 hektar büyüklüğündeki alanın, "Liman ve Liman Gerisi Hizmet Alanı" ve "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı" ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine yönelik plan müellifince hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin; söz konusu bölgede gerçekleşen faaliyet nedeniyle belirlenen “Liman ve Liman Gerisi Hizmet Alanı” talebinin prensipte uygunluğuna, ancak alanın yürürlükteki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Depolama Alanı” olarak belirlenen bölgede kalması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 03/06/2022 tarihli ve E-3792568 sayılı Yazısı kapsamında konunun öncelikle İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu talebin bu aşamada oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor -  Deniz ve Kıyı Alanları – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.751312)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 


V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Ocak Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ SAAT: 18.00
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                             İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı