Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

25° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-105.04.01-28                                                                 21/03/2024                                          
Konu : Karar Özeti İlanı
DUYURU
 
        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15/03/2024 tarihinde; saat 18.00’da, İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2024 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
          Sayın halkımıza duyurulur.
 
  
 
 
                                                                                                              Murat AYDIN
                                                                                       İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2024 YILI MART AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ 
 
Gündem No   : 97509404-105.02-3/3                                                        Toplantı Tarihi   : 15/03/2024 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                                Toplantı Saati     : 18.00            
                       Konak/İZMİR
                       (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum Konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması İçin Teknik Destek Projesi (IDAY)" ile iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle ortaya çıkan afet risklerini belirlemek ve azaltmak için kapasite geliştirilmesi ve dirençliliğin artırılması amacıyla; proje kapsamında, Türk Belediyeleri ve AB ortakları arasında, AB Belediye Başkanları Sözleşmesi ve Dirençli Kentler Eylem Planları kapsamındaki deneyimleri paylaşmak ve bu paylaşımların sürekli olması için bir ağ oluşturmak, iklim değişikliği ile ilgili eylemlerin ve eylem planlarının belediye düzeyinde nasıl yapılacağını tartışmak, afetlerle ilgili iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek ve belediye düzeyinde uluslararası iş birliği ve finansman fırsatlarının neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmak amacıyla 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında İspanya'da çalışma ziyareti düzenlenmiş olup; çalışma ziyaretine İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Personeli Mühendis Akın KÜÇÜKYILMAZ 18 - 24 Şubat 2024 tarihlerinde katılım sağlamış, ulaşım ve konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1808233)
Meclise Bilgi Verildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
297. 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.1863779)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
298. 2. Kentimiz İzmir'in layık görüldüğü "Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyon Etiketi" ödülünü almak üzere Sayın Başkanımız Mustafa Tunç SOYER, 21 Mart 2024 tarihinde Belçika'nın Brüksel Kentinde gerçekleştirilecek ödül törenine katılım sağlayacak olup; söz konusu ödül törenine katılım göstererek Başkanlık Makamına eşlik etmek üzere; Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünde Mühendis kadrosunda görev yapan Nazmi Mert TÜRKBEN'in görevlendirilmesi, 20 - 22 Mart 2024 tarihlerinde görevli-izinli sayılması, bedeli Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Bütçesi "Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu" harcama kaleminden karşılanmak üzere hava yolu ile ulaşım, konaklama, şehir içi ulaşım, yurt dışı çıkış harcı vb. yasal giderlerine (pasaport harcı, alan vergisi, Covid-19 PCR testleri) ilişkin harcırah verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.1866666)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
299.3. Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonunun talebine istinaden, 1994-1999 dönemi Karşıyaka Belediye Başkanı, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Ahmet Kemal BAYSAK adının yaşatılabilmesi için Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğüne ait Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezinin adının “Çiğli Ahmet Kemal Baysak Toplum Merkezi” olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1865327)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
4. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 28/11/2023 tarihli ve 1139501 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Buca ilçesi, Kırklar Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi, 5021 Sokak ve 5029 Sokak kesişimindeki parselin kamulaştırılması ile oluşan meydana "Mimar Sinan" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita Dai.Bşk.E.1867232)
Önerge Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
 
5. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 27038 ada, 2 no’lu (356,29 m²) taşınmazın Belediyemize ait 1034720/5700640 (64,67 m²) hissenin diğer hissedar adına satışının yapılması veya kat karşılığı verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1642598)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına Havale Edildi.
 
6. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tesislerinde verilen hizmetlerle ilgili önergede belirtilen tarifelerin uygulanmasına yönelik, 07/03/2024 tarihli ve 27 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1864915)
Önerge Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
 
7. Bornova ilçesi, Işıklar Mahallesi, L18a10b imar paftasında yer alan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Akaryakıt+LPG+Servis İstasyonu Alanı" ve Yeşil Alan olarak belirlenen 11022 ada, 2 parsele yönelik plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866886)
Önerge İmar ve Bayındırlık  - Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları - Ulaşım - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
8. Buca ilçesi, Çaldıran Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1863844)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
9. Karşıyaka ilçesi, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Bahariye, Aksoy, Tuna, Donanmacı, Alaybey, Tersane Mahalleleri ile Bostanlı Mahallesinin bir kısmını içeren ‘'Karşıyaka 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'' önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866768)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
10. Çiğli Belediyesince 16/02/2024 tarihli, 14/2220 sayılı ve 13/03/2024 tarihli, 375/3285 sayılı Yazılar ile değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 22/02/2024 tarihli, 07/45 ve 07/46 sayılı Yazıları dikkate alınarak incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866450)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
11. Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 11689 ada, 1 parsel ile 11690 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1864378)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
12. Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesi, 208 ada 1 parsel, 210 ada 1 ve 19 parseller, 221 ada 32, 33, 34, 35, 129, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 157, 158 ve 418 parseller, 274 ada 1 parseli kapsayan alanda imar uygulaması işlemlerinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla Birlikte Uygulama Yapılacak Alan sınırının ve kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Torbalı Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1863772)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
13. Güzelbahçe ilçesi, Kahramandere Mahallesi, 1628 ada, 1 parselin mevcuttaki "Belediye Hizmet Alanı" plan kararının "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 12 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Kahramandere Mahallesi, 1628 ada, 1 parselin mevcuttaki "Belediye Hizmet Alanı" plan kararının "Resmi Kurum Alanı (Jandarma Hizmet Alanı)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1864385)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
14. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2024 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaldıran Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1864055)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
15. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 11 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bahriye Üçok, Bahçelievler, Bahariye, Aksoy, Tuna, Donanmacı, Alaybey, Tersane Mahalleleri ile Bostanlı Mahallesinin bir kısmını içeren, ‘'Karşıyaka 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'' önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866793)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
16. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Manavkuyu Mahallesi, 3837 ada, 4 no’lu parselin kuzeyinde yer alan "Park Alanı"nda  6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1802494)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
17. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile uygun görülen Manavkuyu Mahallesi, 3843 ada, 2 no’lu parselin doğusunda yer alan "Park Alanı"nda 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1801966)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
18. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarihli ve 05/47 sayılı Kararı ile uygun görülen, Büyük Çiğli Mahallesi, 11689 ada, 1 parsel ile 11690 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı) olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1856862)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
19. Çiğli Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarihli ve 04/21 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 22/02/2024 tarihli, 07/45 ve 07/46 sayılı yazıları dikkate alınarak incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866392)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
20. Bergama Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 61 ada, 207 no’lu parseldeki "Park Alanı"nda mevcutta yer alan "Trafo Alanı"nın 15.90 m x 6.25 m ebatlarında yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1804261)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
21. Tire Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 6 sayılı Kararı ile uygun görülen; İpekçiler Mahallesi, 1174 ada 1, 4, 5, 6, 7 parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1867283)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
22. Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.623 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Foça Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; askı süresi içerisinde yapılan itiraza yönelik Foça Belediye Meclisinin 05/01/2024 tarihli ve 14 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1865354)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
23. Torbalı ilçesi, Arslanlar Mahallesinde, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 762 parselde "Teknik Altyapı Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile yine aynı yazı ile iletilen Torbalı Belediye Meclisinin 20/10/2023 tarih, 11/106 (1.madde) sayılı Kararı ile kabul edilen Arslanlar Mahallesi, 762 parselde "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1867285)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
300. 24. Ramazan Bayramında hemşerilerimizin bayram ziyaretlerini, kolaylaştırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, toplu ulaşım araçlarının kullanımını özendirmek ve özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, bayram öncesi Cumhurbaşkanı tarafından  4736 sayılı Yasanın birinci maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili karar alınması halinde, ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Kooperatifler ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (METRO A.Ş, İZBAN A.Ş, İZDENİZ A.Ş, İZULAŞ A.Ş) toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) ücretsiz tarife uygulanması, muaf tutulması ile ilgili karar alınmaması halinde ise yalnız Ramazan Bayramı süresince (10-12 Nisan 2024), ESHOT Genel Müdürlüğü ile denetimindeki Kooperatifler ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (METRO A.Ş, İZBAN A.Ş, İZDENİZ A.Ş, İZULAŞ A.Ş) toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç) geçerli olan fiyat tarifesi üzerinden %50 indirimli olarak belirlenmesi ve 
• Resmi Dini Bayramlar Tarifesi'nin uygulanması ile
• HALKTAŞIT uygulanmasından oluşacak hasılat kayıplarının,
İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. tarafından düzenlenecek hakediş belgelerinin, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne iletilmesi ve Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi.(Meclis Şube Md.1869586)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
301. 1. Belediye Meclisimizin 15/11/2023 tarihli ve 05.1164 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan ve Buca Belediye Başkanlığınca 22/01/2024-20/02/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan İnönü Mahallesi, 673 ada ve çevresinin, Belediyemizin ilgili Daire Başkanlıklarının talep ve projeleri doğrultusunda, ilçenin kamusal açık alan ve bölgesel otopark ihtiyacının karşılanması, "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi" kapsamında istasyon alanının ayrılması, alanın cezaevine yönelik geçmiş kullanımından yola çıkılarak kültürel miras, kent hafızası kapsamında yer altında müze kullanımının yer alması amaçlarıyla, "Rekreasyon Alanı (özel projesine göre)", "Genel Otopark Alanı", "Hafif Raylı Toplu Taşıma İstasyonu" ve diğer kamusal kullanımların belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisine, askı süresi içerisinde İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854549)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu, MHP Grubu ile Bağımsız Meclis Üyesi Hasan ÜNAL.)
 
302. 2. Bayındır Belediye Meclisinin 10/11/2023 tarihli ve 238 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mithatpaşa Mahallesi, 100 ada, 47 parselin batısında yer alan “Park Alanı” içerisinde 3.00 m x 7.00 m ebatlarında ''Trafo Alanı'' belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Trafo Alanının yer altında yapılması kaydıyla” değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1855318)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu, MHP Grubu ile Bağımsız Meclis Üyesi Hasan ÜNAL.)
 
303. 3. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7586 ada, 28 parselde kayıtlı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanına isabet eden taşınmaz üzerinde yer alan, önerge ekindeki vaziyet planında işaretli sosyal tesisin (Portakal Vadisi 26. Bölge) (140,02 m2) 100.000,00-TL/yıl + KDV bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının İZTARIM A.Ş'ye devri ile konuya ilişkin hazırlanan Protokolün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1860373)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu, MHP Grubu ile Bağımsız Meclis Üyesi Hasan ÜNAL.)
 
304. 4. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7586 ada, 28 parselde kayıtlı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanına isabet eden taşınmaz üzerinde yer alan, önerge ekindeki vaziyet planında işaretli sosyal tesisin (Portakal Vadisi 31. Bölge) (177,85 m2 kapalı alan + 57 m2 açık alan) 140.000,00- TL/yıl + KDV bedel ile 5 yıllığına işletme hakkının İZTARIM A.Ş'ye devri ile konuya ilişkin hazırlanan Protokolün oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Şirketler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1860387)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu, MHP Grubu ile Bağımsız Meclis Üyesi Hasan ÜNAL.)
 
305. 5. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan “Hemşehri İletişim Merkezi Yönetmeliği Taslağının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai.Bşk.E.1849680)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
306. 6. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Tarımsal Hizmetler Dai.Bşk.E.1860737)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
307. 7. Refakatçilerin engelli kişiyi gitmesi gereken yere bırakıp tek başına geri döndüğü durumlarda toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanamaması sorunun çözümüne yönelik; 
(a) refakatçi kartının aylık belirli bir kontör yüklemesi yapılarak hizmete sunulması: böylelikle refakatçinin toplu taşımayı engelli kişiye destek amacıyla kullanıldığı durumlarda, yalnız olsa dahi, ücretsiz kullanımı sağlanabilmesi (Bu noktada kartın kontrollü kullanımını sağlamak üzere hali hazırda isimsiz olarak kullanılan refakatçi kartları, engelli ailesinden en fazla iki kişiye tanımlanacak şekilde kullanıma sunulabilir),
(b) isimsiz refakatçi kartı dışında tek refakatçiye tanımlanmış isimli/fotoğraflı kart oluşturularak kullanım bir kişi ile sınırlandırılması önerilerinin, Hukuk – Engelsiz İzmir –  Plan ve Bütçe –  Ulaşım Komisyonlarınca; “İlgili önergenin, önergeyi sunan dairesince yeniden değerlendirilmek üzere iadesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1814946)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
308. 8. Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesinde rehabiliteye hazırlık maksatlı toprak dolgu izni alınan toplam 154.743,98 m²'lik orman alanının Hafriyat Toprağı Sahası olarak işletilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe - Şirketler - İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1846387)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
309. 9. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının talebi doğrultusunda, Konak ilçesi, Ahmetağa Mahallesi, 208 ada, 70 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın mülkiyetinin Maliye Hazinesi, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Belediyemize ait olduğu tespit edildiğinden; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 1548/555697 (23,74 m²) hissenin Resmi Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere İzmir Valiliğine 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1840049)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
310. 10. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesinde, L18-A2 paftada bulunan ve 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683 ada muhtelif parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1856628)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
311. 11. Belediye Meclisimizin 15/12/2023 tarihli ve 05.1335 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 19/01/2024-19/02/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karabağlar ilçesi, 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına imar uygulamalarına yönelik önerge eki listede yer alan iki adet dilekçe ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1837237)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
312. 12. Belediye Meclisimizin 15/12/2023 tarihli ve 05.1335 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 19/01/2024-19/02/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karabağlar ilçesi, 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1837153)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
313. 13. Belediye Meclisimizin 15/12/2023 tarihli ve 05.1335 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 19/01/2024-19/02/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Karabağlar ilçesi, 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1837131)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
314. 14. Belediye Meclisimizin 12/01/2024 tarihli ve 04.66 sayılı Kararı ile uygun görülerek 29/01/2024 tarihinde onanan 02/02/2024-04/03/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, Konak ilçesinde, İsmet Paşa ve Mehtap Mahalleleri ile Lale, Küçükada ve Ferahlı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, güneyinde Buca ilçesi ile sınırlanan, batısında botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve doğusunda Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bütünleşecek şekilde hazırlanan, Gürçeşme Bölgesi 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1855269)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
315. 15. Belediye Meclisimizin 12/01/2024 tarihli ve 04.66 sayılı Kararı ile uygun görülerek 29/01/2024 tarihinde onanan 02/02/2024-04/03/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, Konak ilçesinde, İsmet Paşa ve Mehtap Mahalleleri ile Lale, Küçükada ve Ferahlı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, güneyinde Buca ilçesi ile sınırlanan, batısında botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonuna yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve doğusunda Gültepe Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bütünleşecek şekilde hazırlanan, Konak ilçesi, Gürçeşme Bölgesi 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; önerge eki listede yer alan Dilekçeler ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1855252)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
316. 16. Belediye Meclisimizin 15/09/2023 tarihli ve 05.975 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 08/01/2024-06/02/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Ahmet Efendi, Balatçık ve Küçük Çiğli Mahallelerine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1802790)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
317. 17. Belediye Meclisimizin 15/09/2023 tarihli ve 05.975 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 08/01/2024-06/02/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Ahmet Efendi, Balatçık ve Küçük Çiğli Mahallelerine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; önerge ekindeki listede yer alan 32 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1802760)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
318. 18. Belediye Meclisimizin 15/12/2023 tarihli ve 05.1341 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 03/01/2024 tarihinde onanan Ören Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Kemalpaşa ilçesi, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, 308 ada, 51 parsel maliki Mürüvet ALTUN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1841018)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
319. 19. Belediye Meclisimizin 13/10/2023 tarihli ve 05.1112 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  05/02/2024-05/03/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Güzelbahçe ilçesi, Kahramandere Mahallesi, 1659 ada, 3 parsel ile Atatürk Mahallesi, 2454 ada, 1 parsellerde İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda "Belediye Hizmet Alanı" belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine askı süresi içinde yapılan önerge eki listede yer alan 4 adet itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1856244)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
320. 20. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesinde, L18-A09-C, L18-A10-D paftalarında bulunan ve 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683 ada muhtelif parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1856642)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
321. 21. Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi 13166 ada, 1 parsel ve 13167 ada, 1 parsellerde kullanım kararlarının ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, parsel malikince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1712622)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
322. 22. Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 8720 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 8721 ada, 1, 2 parseller,  8722 ada, 3, 4 parseller, 1144 ada 2 parsel, 1145 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parseller, 34151 ada 1, 2, 15 ve 16 parselleri kapsayan ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında TAKS:0.40 ve KAKS:3.50 yapılaşma koşullu "Kentsel ve Bölgesel İş Alanları (MİA) ve  "Parklar ve Dinlenme Alanları" kullanım kararında kalan alanda plan müellifince hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Plan Değişikliği onama sınırının yeniden düzenlenerek Belediyemiz sisteminde 14/03/2024 tarihli, 1865989 sayı ile kayıtlı dilekçe ekinde plan müellifince iletilen şekliyle” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1820031)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
323. 23. Foça ilçesi, Ilıpınar Mahallesi, 762 parselde yer alan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanında (Biyogaz Enerji Üretim Santrali) yardımcı kaynak olarak Güneş Enerji Santrali kurulabilmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1823940)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
324. 24. Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 2097 ada 1, 2 ve 3 parsellerin mevcuttaki "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar" kullanım kararının "Ticaret - Konut Alanı" ve "Park ve Yeşil Alanlar" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1817355)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
325. 25. Tire Belediye Meclisinin, 07/02/2024 tarihli ve 16 ve sayılı Kararı ile uygun görülen; 101 ve 123 adaların Koruma Amaçlı İmar Planı paftasında, K-T-2 Konut Alanı 2 Kat (Zemin Katta Ticaret Kullanımı Teşvik Edilecek Alanlar) kullanım kararında olduğu, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda hazırlanan T-O-2 Ticaret Alanı – 2 Kat (Üst Katlar Ofis Kullanımlı) olmasına yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1860303)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
326. 26. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mahallesinde, "Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alan" kapsamında deniz sahasında kalan bölgede, Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların deniz içerisine deşarj edilmesi amaçlı Hat’ta yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerilerinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1813541)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
327. 27. Belediye Meclisimizin 15/11/2023 tarihli ve 05.1164 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan ve Buca Belediye Başkanlığınca 22/01/2024-20/02/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan İnönü Mahallesi, 673 ada ve çevresinin, Belediyemizin ilgili Daire Başkanlıklarının talep ve projeleri doğrultusunda, ilçenin kamusal açık alan ve bölgesel otopark ihtiyacının karşılanması, "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi" kapsamında istasyon alanının ayrılması, alanın cezaevine yönelik geçmiş kullanımından yola çıkılarak kültürel miras, kent hafızası kapsamında yer altında müze kullanımının yer alması amaçlarıyla, "Rekreasyon Alanı (özel projesine göre)", "Genel Otopark Alanı", "Hafif Raylı Toplu Taşıma İstasyonu" ve diğer kamusal kullanımların belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisine, askı süresi içerisinde Kazım ÇİFTÇİ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854545)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
328. 28. Tire Belediye Meclisinin 04/12/2023 tarihli ve 90 sayılı Kararı ile uygun görülen; Derebaşı Mahallesi, 1180 parselin bir kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin; “ Kadastro uygulamasına göre 1180 parselin 271 ada, 5 parsel olarak düzenlenmesi kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık –  Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1810106)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
329. 29. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2024 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 3644 ada, 103 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda "Özel Sağlık Tesis Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1861045)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
330. 30. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Naldöken Mahallesi, 31L IIId (25Ö IIIc) paftada Ankara Caddesi üzerinde yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "C" tanımlı Kentsel Çalışma Alanı kullanımında iki ayrı imar adasında kalan 8547 ada 3 parsel ile 19093 ada 1 parselin bir imar adasında birleştirilerek "İmalathane Tesis Alanı" olarak belirlenmesi, mevcut imar planında yer alan park, otopark ve yaya yolunun yeniden düzenlenmesi ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1847113)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
331. 31. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Salhane Mahallesi, 8720 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller, 8721 ada, 1 ve 2 parseller, 8722 ada, 3 ve 4 parseller,1144 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazları ve çevresini kapsayan alandaki "Birlikte Uygulama Yapılacak Alan Sınırı"nın ve buna ilişkin plan notunun, İzmir 4. İdare Mahkemesinin Kararı ile iptal edilmesi doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Salhane Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1834870)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
332. 32. Gaziemir Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 7 sayılı Kararı ile uygun görülen; Irmak Mahallesinde, 2055 adanın kuzeyi ile 1994 adanın batısında yer alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı içerisinde 4.00 m x 9.00 m boyutlarında 1 adet "Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1796825)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
333. 33. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/01/2024 tarihli ve 05/6 sayılı Kararıyla uygun görülen; Bağyurdu Yenimahalle, 402 ada, 3 parseldeki Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait plan notlarında yapılan kısmi değişiklikler ile birlikte "Hmax:6,50 m’yi geçemez" ifadesinin "Yençok:Teknoloji gereği" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1862320)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
334. 34. Belediye Meclisimizin 14/08/2023 tarihli ve 05.813 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve Aliağa Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan Aliağa ilçesi, Yeni Mahallesi 52 ada 2 parselin batısındaki park alanı içerisinde 5.00 metre x 8.00 metre ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Aliağa Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarihli ve 188 sayılı Kararı ile uygun görülerek Belediyemize iletilen söz konusu itirazın kabulüne yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854992)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
335. 35. Belediye Meclisimizin 14/08/2023 tarihli ve 05.814 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve Aliağa Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan; Yalı Mahallesi K17B20C1B paftada 2 adet, K17B20C1C paftada 1 adet, 2.55 m x 4.00 m ebatlarındaki trafo alanlarının 5.00 m x 8.00 m ebatlarında belirlenmesi ve K17B20C1C paftadaki 5211 parseldeki 2.55 m x 4.00 m ebatlarındaki trafo alanının parselin kuzeyine 5.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Aliağa Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarihli ve 190 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Belediyemize iletilen söz konusu itirazın kabulüne yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854982)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
336. 36. Belediye Meclisimizin 14/08/2023 tarihli ve 05.816 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve Aliağa Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan; Atatürk Mahallesi K17B25A2A paftada park alanında 5.00 m x 8.00 m ve K17B25A2AB paftada park alanında 2.55 m x 4.00 m ebatlarında olan trafo alanının 4.00 m x 6.00 m ebatlarında yeniden "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Aliağa Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarihli ve 186 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Belediyemize iletilen söz konusu itirazın kabulüne yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854958)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
337. 37. Belediye Meclisimizin 14/08/2023 tarihli ve 05.815 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve Aliağa Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan; Çaltılıdere Mahallesi, 21LIIC paftada Park Alanı içerisinde 5.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Aliağa Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarihli ve 187 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Belediyemize iletilen söz konusu itirazın kabulüne yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Mevcut Trafo Alanının büyütülmemesi kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854973)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
338. 38. Belediye Meclisimizin 14/08/2023 tarihli ve 05.812 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve Aliağa Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan, Yenişakran Mahallesi 23M3A, 23M3B, 23M3C ve 23M3D paftalarında Park Alanlarında 5.00 metre x 8.00 metre ebatlarında 4 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Aliağa Belediye Meclisinin 05/12/2023 tarihli ve 189 sayılı Kararı ile uygun görülerek Belediyemize iletilen söz konusu itirazın kabulüne yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin yerinde trafo binası olduğundan 23M3D paftadaki trafo alanının oybirliği ile uygun bulunduğuna, diğer trafo alanlarının ise oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854997)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
339. 39. Belediye Meclisimizin 13/10/2023 tarihli ve 05.1087 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve Urla Belediye Başkanlığınca 23/11/2023-25/12/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan İçmeler Mahallesi Uygulama İmar Planında L17A19C3A paftasında Park Alanında 8.00 metre x 5.00 metre ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Urla Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize iletilen söz konusu itirazın kabulüne yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1840036)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
340. 40. Urla Belediye Başkanlığının 13/02/2024 tarihli ve E.131065 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararıyla uygun görülerek Belediye Meclisimizin 16/06/2017 tarihli ve 05.705 sayılı Kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli Gülbahçe Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Gülbahçe Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı önerisinin; “söz konusu bölgedeki meri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve değişikliğinde de gerekli düzenlemelerin yapılması koşuluyla” 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve eki Yönetmelikleri kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1862042)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
341. 41. Urla Belediye Başkanlığının 16/02/2024 tarihli ve E.131648 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Özbek Mahallesi, 314 ada, 4 parselin doğusunda kamuya terkli Otopark Alanı içerisinde 5.00 m x 3.00 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1839183)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
342. 42. Belediye Meclisimizin 13/10/2023 tarihli, 05.1089 ve 05.1090 sayılı Kararları ile değişiklikle uygun görülerek onanan ve Güzelbahçe Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan; Siteler Mahallesi L17B13D2B pafta, 1329 ada 3 parselin güneyinde kamuya ait park alanında 3.00 m x 4.00 m ebatlarında olan trafo alanının 5.00 m x 8.00 m ebatlarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1713 ada, 13 parselin kuzeyinde kamuya ait park alanında 2.60 m x 4.50 m ebatlarında olan trafo alanının 5.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Belediyemize iletilen söz konusu itirazın kabulüne yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854944)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
343. 43. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 14000 ada, 8 parselde Şehitler Anıtı’nın bulunduğu alanda, İzmir I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Kararı uyarınca koruma alan sınırı belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1815296)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
344. 44. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2024 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gürpınar Mahallesi, 13220 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no’lu parsellerin yer aldığı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Hayvan Damları" kullanım kararında kalan imar adasının mevcut imar planında hmax:6.50 m olan yapılaşma koşulunun,  Yençok:2 Kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1855614)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
345. 45. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karşıyaka ilçesinde yer alan münferit kurul kararları doğrultusunda yürürlükteki uygulama imar planlarına korunması gerekli kültür varlığı statüsündeki taşınmazların tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesine yönelik hazırlanan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi Belediye Meclisimizin 13/06/2022 tarihli ve 05.668 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olup; anılan Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin tadilen uygunluğuna karar verildiğinden bu doğrultuda yeniden hazırlanan ve Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 12 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1855340)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
346. 46. Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 168 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, L19C05B1C paftada, 783 ada, 145 numaralı parselde yer alan taşınmaz içerisinde 10.00 m x 15.00 m ebatlarında ''Trafo Alanı'' belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1855014)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
347. 47. Ödemiş Belediye Meclisinin 18/12/2023 tarihli ve 169 sayılı Kararı ile uygun görülen; Süleyman Demirel (Atatürk) Mahallesi, L19C05B2B paftada, 897 ada, 1 numaralı parselin kuzeyinde yer alan Park Alanı içerisinde ''Trafo Alanı'' belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi; “Yerinde Trafo Binası olduğundan” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1855024)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
348. 48. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak İstiklal Mahallesi, 1038 ada, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin sınırları içinde kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1815223)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
349. 49. Aliağa Belediye Meclisinin 06/02/2024 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kültür Mahallesi 2900 parsel, 890 ada 1 parsel, 891 ada 1 ve 2 parseller ile 1442 ada 2, 3, 4 ve 5 parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1855625)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
350. 50. Balçova Belediye Meclisinin 02/01/2024 tarihli ve 3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balçova Kaplıcaları Kesimi 2. Etap Uygulama İmar Planında “T1/Ticaret Alanı” kullanımlarında yapı yüksekliklerinin Yençok:2 Kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1857035)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
351. 51. Urla ilçesi, İskele Mahallesi, 4484 ada, 8 parsel ile 4484 ada, 1 parselin bir kısmı ve çevresindeki tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı; Belediye Meclisimizin 14/10/2022 tarihli ve 05.1264 sayılı Kararı ile kabul edilerek, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile de tadilen uygun görülerek Belediye Başkanlığımızca 17/11/2023 tarihinde onanan 02/01/2024-31/01/2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan ve söz konusu plana ilişkin askı süresi içerisinde Urla Belediye Başkanlığının 31/01/2024 tarihli ve E.129966 sayılı yazısı ile iletilen tespitlerin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1815468)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
352. 52. Urla Belediye Başkanlığının 02/02/2024 tarihli ve 130119 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Çamlıçay Mahallesi, 3591 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan "Park Alanı"nda 3.00 m x 5.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1854144)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
353. 53. Urla Belediye Başkanlığının 05/02/2024 tarihli ve 130265 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Gülbahçe Mahallesinde, güncel kurum görüşleri, bölgede alınan mahkeme kararları, uygulamaya yönelik sorunların giderilmesi kapsamında yapılan düzenlemeler ile Urla Belediyesince bu bölgede hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarının Uygulama İmar Planı ile çakıştığı noktalardaki uyumlandırmayı içeren düzenlemelere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Urla Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 11297519 sayılı Yazısı da dikkate alınarak” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1856350)
 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
354. 54. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 15 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlı Mahallesi, 6533 ada, 5 parselde Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık Lojmanı) kullanım kararında kalan taşınmazın, E:60 Yapılaşma Koşulunun E:1.00 olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1857055)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
355. 55. Dikili Belediye Meclisinin; Çandarlı Mahallesi, Kentsel 3. Derece Arkeolojik ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu Değişikliği, İlavesi ve yine aynı plan içerisinde 1608 ada, 1, 2 ve 27 parsellerde yapılan Plan Değişikliği önerisi ve Açıklama Raporuna yönelik, 04/10/2023 tarihli ve 128 sayılı Kararının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1813140)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
356. 56. Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, 3902 ada, 4 parselde yer alan Sığacık Mezarlığının Ege Denizi cephesinde kayma ve devrilme riski bulunduğundan, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca önlem amaçlı Dolgu Projesi kapsamında hazırlanan "İstinat Duvarı (Dalgakıran)" belirlenmesine yönelik Kıyı ve Dolgu Amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisinin, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1850972)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
357. 57. Çeşme Belediye Meclisinin 02/01/2024 tarihli ve 1-3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Reisdere Mahallesi, 24 N I paftasında yer alan "Oyun Alanı"nda 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1851749)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
358. 58. Konak Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında Kamulaştırılacak Restore Edilecek Yapılar (R) ve Resmi Tesis (Emniyet Hizmet Alanı) olarak belirlenmiş olan Natırzade Mahallesi, 119 ada, 11 parselin Pansiyon Tercihli Konut Alanı – 2 Kat (K-M2) olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin; oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1858212)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
359. 59. Konak Belediye Meclisinin, 02/01/2024 tarihli ve 12 sayılı Kararı ile uygun görülen; Konak Mahallesi, 269 adada bulunan ve 1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Şadırvanaltı Camii'nin imar hattının düzeltilmesi ve ada içi farklı fonksiyon sınırının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1860219)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
360. 60. Menderes Belediye Meclisinin; Kısık Mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine yönelik, 07/02/2024 tarihli ve 18 sayılı Kararının; “Söz konusu önergede sehven ‘Menderes Belediye Başkanlığının 20/02/2024 tarihli ve E-1822905 sayılı yazısı ile’ olarak yazılan ifadenin ‘Menderes Belediye Başkanlığının 19/02/2024 tarihli ve E-89548 sayılı yazısı ile’ şeklinde tashih edilerek, söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanlar için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 hükümlerinde belirtilen muafiyetlerin ve indirimlerin uygulanmaması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1846584)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
361. 61. Konak ilçesi, Esnafşeyh Mahallesi, 184 ada, 47 no’lu parseldeki taşınmaz ve üzerinde bulunan yapının, kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1836025)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
362. 62. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kamusal alanlara isabet eden parsellere yönelik kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Karşıyaka Belediyesinin 2024-2028 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programına yönelik, 02/01/2024 tarihli ve 4 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1850879)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Mart Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
VII. KAPANIŞ
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                           İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı