İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

14° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-36                                                                                                 25/03/2019 
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
         İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15/03/2019 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
 
         Sayın halkımıza duyurulur.
                                         
       
                                                                                                                                           Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI MART AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

 
 Gündem No   : 97509404-301.03/3                                                         Toplantı Tarihi    : 15/03/2019
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                            Toplantı Saati     : 18.00
 

 I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
230.1. Avrupa Birliğinin HORIZON 2020 çağrısı kapsamında, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Zeliha DEMİREL, Nazım Plan Şube Müdürü Banu DAYANGAÇ, Şehir Plancısı Duygu TÜRKMEN ve Şehir Plancısı Demet Burçin GEZGİN'in görevlendirilmelerine ilişkin, Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 05.109 sayılı Kararında geçen "18/03/2019-24/03/2019 tarihleri”nin “16/03/2019-24/03/2019 tarihleri" olarak düzenlenmesi, “Görevlendirilen personelin konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin söz konusu proje bütçesinden karşılanması, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe ve tüm yasal giderlerinin Nazım Plan Şube Müdürlüğü 2019 Bütçesinin 03.3.3.01 (Yurtdışı Geçici Görev Yollukları) ekonomik kaleminden karşılanması ve adı geçen personellere 6.000,00-TL (Altıbin Türk Lirası) avans verilmesi” hususunun “Görevlendirilen personelin konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe, müze giriş ücretlerinin ve diğer tüm yasal giderlerinin ‘RURITAGE- Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme’ hesap adıyla T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Ticari Şubesi TR510001500158048016933107 IBAN no’lu Euro hesabından karşılanması ve kişi başına 10.000-TL (Onbin Türk Lirası) bütçe dışı avans verilmesi” şeklinde düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62900) Oybirliği ile Kabul Edildi.
231.2. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen ''Budapest Spring Festival'' bu yıl 5-22 Nisan 2019 tarihleri arasında ve ülkemizde her yıl düzenlenen İstanbul Film Festivali bu yıl 05-16 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; Belediyemizi temsilen, Budapest Spring Festival'e 5-11 Nisan 2019 tarihleri arasında katılmak üzere, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünden Erdem DENİZLİOĞLU (S.11993), Ali Musa TUNÇ (S.6209) ve Kültürpark Şube Müdürlüğünden Seda ÇELİKTAŞ'ın (S.11984), İstanbul Film Festivaline katılmak üzere 6-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünden Emine UYSAL BERGER'in (S.13086) görevlendirilmesi ile adı geçen çalışanlarımızın söz konusu kentlerdeki programa belirtilen tarihlerde katılabilmesi için; Erdem DENİZLİOĞLU, Ali Musa TUNÇ ve Seda ÇELİKTAŞ'a gri görev pasaport alınması, tümünün 6245 sayılı Harcırah Kanununun 4/B maddesi gereğince giriş-dönüş tarihleri de eklenmek suretiyle görevli izinli sayılmaları, vize, harcırah giderleri, gidiş-dönüş (İzmir-Budapeşte-İzmir) ulaşım (uçak ile) ve konaklama (otel), temsillere katılabilmek için gerekli bilet ücretlerinin karşılanması ile katılım için gerekli başvuru bedelinin ve tüm yasal giderlerin Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün 5.03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması, İstanbul Film Festivali için ise gidiş-dönüş (İzmir-İstanbul-İzmir) ulaşım (uçak ile), konaklama, gerekli bilet ücretleri ve tüm yasal giderlerin 5.03.3.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğunda karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Kül.San.Dai.Bşk.E.62901)Oybirliği ile Kabul Edildi.
3. Buca Belediye Meclisinin; Buca ilçesi sınırları içinde kurulan Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerlerinde esnaflar arasında 5 yılı doldurmadan devir işlemi yapanlardan alınmak üzere 2019 Yılı Pazar Yeri Devir Ücretleri, 2018 yılında alınan devir ücretleri üzerinden %23,73 enflasyon oranındaki artışla Buca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesaplanan 2019 Yılı Ücret Tarifesinin önerge eki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmesine yönelik, 01/03/2019 tarihli ve 2019/25 sayılı Kararının görüşülmesi.(Yaz. İşl. Dai. Bşk.E.63086)Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
232.4. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 17 m genişliğindeki imar yolunda kalmakta olan Karabağlar ilçesi, Karabağlar Mahallesi, 3131 ada, 36 parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62906) Oybirliği ile Kabul Edildi.
5.  Belediye Meclisimizin 14/11/2018 tarihli ve 05.1248 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 04/02/2019-05/03/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Menemen ilçesi, Türkelli ve Hatundere Mahalleleri Sanayi Alanı (Tarımsal Sanayi) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Menemen ilçesi, Türkelli, Kahvecivarı Mevkii, 193 parsel maliki Hedef Gıda ve İnşaat Sanayi Tur.Tic.Ltd.Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62904)imar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
6. Belediye Meclisimizin 14/11/2018 tarihli ve 05.1248 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 04/02/2019-05/03/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Menemen ilçesi, Türkelli ve Hatundere Mahalleleri Sanayi Alanı (Tarımsal Sanayi) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Türkelli, 3503 parsel maliki Seracettin SAKIPAĞA ve hissedarları tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62902)İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
7. Bornova Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarihli ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen; Altındağ-Merkez Mahallesi, 4369 Sokak ile 4354 Sokak arasında kalan ve tapuda 7689 ada, 1 no'lu parsel adına kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.62905)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

III. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

233.1. Menemen Belediye Başkanlığının 06/12/2018 tarihli ve 17566 sayılı yazısı ve eki, 03/12/2018 tarihli ve 53 sayılı Meclis Kararında özetle; Fatih Mahallesinde sokak niteliğindeki isimsiz yollara "Reyhan", "Ihlamur", "Begonya", "Kartopu", "Lilyum", "Orkide", "Begonvil", "Çiğdem", "Yıldız", "Fulya", "Fesleğen", "Şebboy", "Erguvan", "Kasımpatı", "Yenibahar", "Toprak" isimlerinin verilmesi, ayrıca; Fatih Mahallesinde bulunan 11 no’lu Sokak ile 9 Eylül Mahallesinde bulunan 11. Cadde tekrarlı durum oluşturduğundan Fatih Mahallesi'nde bulunan 11 no’lu Sokağın isminin "Ilgın Sokak” olarak değiştirilmesi, diğer taraftan; Fatih Mahallesinde bulunan 1/11 Sokak isminin "Açelya", 1/12 Sokak isminin "İnci" olarak değiştirilmesi; yine, 03/12/2018 tarihli ve 54 sayılı Meclis Kararında ise Camiikebir ve Musabey Mahalleleri sınırlarının içerisinde kalan Menemen Maltepe Yolu Kümeevleri Yolunun niteliğinin değiştirilerek "Menemen Maltepe Yolu Sokak" olarak değiştirilmesinin, teknik rapor doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.30382)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 

IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

234.1. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 32203 ada, 19 no’lu parselde kayıtlı 107,00 m² alanlı taşınmazdaki Belediyemize ait 27/107 (27 m²) hissenin, diğer hissedar Tevfik DEMİREL adına bedeli karşılığında satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yönetimi Dai. Bşk. E.60171)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
235.2. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğümüzce basımı yaptırılan kitapların satışı Belediye Meclisimizce kararlaştırılan tarife uyarınca ve KDV dâhil olarak yapılmakta olup; Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi değiştirilmiş olduğundan, söz konusu Kanun değişikliğinden dolayı önerge eki listede sunulan kitapların KDV'siz olarak güncellenmiş satış bedellerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kültür ve San. Dai. Bşk. E.58335)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
236.3. Bayındır Belediye Meclisinin; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda, önergede belirlenen ücretlerin 2019 Mali Yılı içerisinde uygulanmasına yönelik, 08/02/2019 tarihli ve 2019/27 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu.  (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.43638)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
237.4. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesince, Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri olarak uygun görülen 3.000.000,00-TL ve Diğer İç Borç Faiz Giderleri olarak uygun görülen 400.000,00-TL ek ödeneğin müdürlük harcamaları için kullanılması, ayrıca Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda 3.400.000,00-TL borçlanmanın yapılması, alınacak olan kredinin kullanılması, kredi süresi ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kamu ve özel bankalardan kredi kullanılması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Belediye Başkanı Dahi Zeynel BAKICI'ya yetki verilmesi hususuna yönelik, 08/02/2019 tarihli ve 36 sayılı Kararının; Plan ve Bütçe Komisyonunun “Toplam 3.400.000,00-TL Ek Ödenek talebinin kabulü ile borçlanmanın yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin ise ilgili Belediyenin yetkisi dâhilinde olduğundan Selçuk Belediyesince değerlendirilmesi” şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.58337)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
238.5. Urla Belediye Meclisinin; İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 34'üncü maddesi uyarınca yapılacak mesafe ölçümlerinden alınan ücretin vatandaşlardan gelen talep üzerine yeniden değerlendirilmesi sonucu yeni tarifenin 600,00-TL (Altıyüztürklirası) olarak belirlenmesine yönelik, 08/02/2019 tarihli ve 78 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu.  (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.47479)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
239.6. Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 14156 ada 3 parsel, 10 ada 56 parsel sayılı taşınmazlar ile kamuya terkli kimi alanları kapsayan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Üniversite Alanı", "Otopark" ve "Yeşil Alan" kullanım kararlarında kalan alanın "Sağlık Alanı", "Otopark" ve "Yeşil Alan" belirlenmesine ilişkin olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.25326)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
240.7. Bornova ilçesi, Kemalpaşa (eski Pınarbaşı) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, tapunun 22889 ada 4, 17, 18, 19, 20 (eski 849, 852, 1784, 1785 ve 1786) parselleri kapsayan alana ilişkin, Meclisimizin 16/01/2015 tarihli, 05.92 sayılı Kararı ile onanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile dayanağı olan Belediye Meclisimizin 14/07/2014 tarihli ve 05.662 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2015/669 Esasına kayden açılan davada, 19/03/2018 tarihli, 2018/337 sayılı Kararla dava konusu işlemlerin iptaline karar verildiğinden, planı iptal edilen alana ilişkin üst ölçekli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, ilgili mahkeme kararı ve iptal olan plan öncesindeki kullanım kararları dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55566)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
241.8. Belediye Meclisimizin 14/11/2018 tarihli ve 05.1247 sayılı Kararı ile kabul edilen; 21/01/2019 -19/02/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Ataşehir Mahallesi, 22024 ada, 2 ve 3 no’lu parsellerin (toplam 3371,40 m²) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen "Orta Yoğunlukta -Meskun Konut Alanı" ve "Sağlık Tesis Alanı" kullanım kararının "Özel Sağlık Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, parsel malikince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; Emine Merve GÖRGÜLÜ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55572)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
242.9. Bergama Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli ve 18/121 sayılı Kararı ile uygun görülen; 329 ada, 57, 61 ve 62 no'lu parsellerin "Belediye Hizmet Alanı" ve "Park" olarak düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55576) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
243.10. Buca Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 2018/130 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu ticaret teşekkül etmiş sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/f/1-2 maddesi doğrultusunda "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.54416)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
244.11. Buca Belediye Meclisinin 01/11/2018 tarihli ve 2018/222 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu ticaret teşekkül etmiş sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/f/1-2 maddesi doğrultusunda "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesinin değişiklikle oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.54415)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
245.12. Buca Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli, 2019/11 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 21N IIIb paftada yer alan 7648 ada, 1 numaralı parselin "Kreş" kullanım kararından "Özel Sosyal Tesis Alanı (Kreş+Yurt)" kullanım kararına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37797)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
246.13. Bornova Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli, 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi, 25O3b paftada, 80, 83 ve 84 Sokak arasında kalan 158 ada, 3 parselin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/02/2019 tarihli ve 8778 sayılı Kararı doğrultusunda; 158 ada 3 parselin Kentsel Sit Alanı dışında olması nedeniyle, “Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği” şeklindeki plan adının “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” olacak şekilde yeniden düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60301) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
247.14. Bornova ilçesi, Kemalpaşa (eski Pınarbaşı) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 22889 ada 4, 17, 18, 19, 20 (eski 849, 852, 1784, 1785 ve 1786) parselleri kapsayan alana ilişkin, Meclisimizin 16/01/2015 tarihli, 05.92 sayılı Kararı ile onanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile dayanağı olan Belediye Meclisimizin 14/07/2014 tarihli ve 05.662 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2015/669 Esasına kayden açılan davada, 19/03/2018 tarihli, 2018/337 sayılı Kararla dava konusu işlemlerin iptaline karar verildiğinden, planı iptal edilen alana ilişkin üst ölçekli imar planları, mahkeme kararı ve iptal olan plan öncesindeki kullanım kararları dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55565)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
248.15. Konak Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarihli, 16/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Özel Sağlık Tesisi Alanı"nda kalan 6887 ada, 26 parsel ile "Sağlık Tesisi Alanı"nda kalan 6901 ada, 1 parsel arasında "Geçit (Tüp Geçit)" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37798)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
249.16. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesinin tamamı, İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 136 hektarlık bir alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14049)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
250.17. Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanının bulunduğu alanda, 26L IIIb ve 26L IIIc paftada, muhtelif alanlarda 17 adet 3 m x 7 m ebatlarında trafo alanı, 2 adet 4 m x 4 m ebatlarında Doğalgaz RMS İstasyonu Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55578)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
251.18. Karşıyaka Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli, 188 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında Dispanser Alanı kullanımında kalan, Şemikler Mahallesi, 26803 ada, 1 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.35738)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
252.19. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli, 05/69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesinde, Hmax:24.80 m E:0.80 (TM) ve (Y) koşullu imar adalarının birleştirilerek Yençok:8 kat K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) koşullu Ticaret-Turizm (TİCT) kullanımlı imar adası olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58340)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
253.20. Çiğli Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarihli, 05/04 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiğli ilçesi sınırları dâhilinde bulunan doğalgaz boru hattının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55574) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
254.21. Torbalı Belediye Meclisinin 06/03/2019 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam 3 Kat" yapılaşma koşullu "Konut Alanı" kullanımında kalan, Ayrancılar Mahallesi, 232 ada, 12 parselde "Klinik Konuk Evi" yapılabilmesi amacıyla plan notu belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60168)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
255.22. Torbalı Belediye Meclisinin 05/12/2018 tarihli ve 13/152 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı ilçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.30371)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
256.23. Ödemiş Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarihli ve 301.05-1 sayılı Kararı ile uygun görülen; merkez mahallelerinde yer alan 14 adet Trafo Alanı belirlenmesi talebine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50318)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
257.24. Aliağa Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarihli, 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda, Hayıtlı Deresi Servis Yolu ve 15 metrelik Taşıt Yolu güzergahında belirlenen Akaryakıt Boru Hattının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58339)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
258.25. Tire Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; “Cami”, “Park” ve “Yol” olarak belirlenmiş, Bahariye Mahallesi, 931 ada, 8 parselin, yapılaşma koşulunun “Cami Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Ulaşım – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.43614)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
259.26. Menderes Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarihli, 205 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece-Cumhuriyet Mahallesi, 16m1b paftada, kısmen "Ayrık Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu Meskun Konut Alanı"nda kalan 194 ada, 4 ve 5 parsel no’lu taşınmazlar ile yakın çevresindeki kamuya terkli alan kapsamında kalan kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35724)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
260.27. Menderes Belediye Meclisinin 09/01/2019 tarihli, 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kasımpaşa Mahallesi 2890 no’lu parsel ile 887 ada 7 no’lu parselin güneyinde yer alan yaya yolu kapsamında yapılan düzenlemeye yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58342)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
261.28. Menderes Belediye Meclisinin; Özdere Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile birlikte 29 Ekim Caddesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik zemin katlarda günlük ticaret yapılabilmesine ilişkin, 04/12/2018 tarihli ve 200 sayılı Kararının; oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58343)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
262.29. Menderes Belediye Meclisinin; Gümüldür Mahallesi, Sahil Caddesi ile birlikte Meryem Ana, Akdeniz, Gümüldür İzmir, Sağlık, İstiklal, Şehit Hüseyin, Esentepe, Tepe, Özgürlük Caddeleri, 6010, 6241 No’lu Sokakların, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günlük ticaret yapılabilmesine ilişkin, 09/01/2019 tarihli ve 23 sayılı Kararının oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58344)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
263.30. Urla Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarihli ve 401 sayılı Kararları ile uygun görülen; İskele Mahallesi, 32 ile 1274 adalar arası ve 1115 ile 1116 adalar arasında kalan kamuya terkli alanlarda 5 m x 5 m ebatlarında iki adet trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Koruma Kuruluna iletilmek üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55575)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
264.31. Dikili ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, 20 MII paftada, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza kayıtlı 361 ada, 10 no’lu parselde yapılacak Belediye Hizmet Alanının enerji ihtiyacının GDZ tarafından karşılanabilmesi amacıyla parselin güneybatısında kalan park alanı içinde 4.60 m x 7.50 m ebadında 34.50 m2’lik trafo alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.55573) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
265.32. Seferihisar Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarihli ve 15 sayılı Kararı ile uygun görülen; Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 147 ada, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 426 parsellerin bulunduğu alana yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.50319)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
266.33. Karaburun Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli ve 04-109 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çatalkaya Mahallesi, 3425 ve 3426 parseller arasında kalan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki 10 m'lik Yaya Yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32765)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
267.34. Buca Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli, 2019/8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.35737)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
268.35. Urla ilçesi, Yeni Mahalle, 176 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ile 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine yönelik, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun söz konusu koruma amaçlı imar planı değişikliğine gerek olmadığı yönündeki 22/12/2016 tarihli ve 5412 sayılı Kararı ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün Urla Belediye Başkanlığına hitaplı 11/04/2017 tarihli ve 1337 sayılı görüş yazısı kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2016 tarihli ve 05.1017 sayılı Kararının iptal edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.54417) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

V. DİLEK VE TEMENNİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 Yılı Mart Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Muhittin SELVİTOPU, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Hasan ARSLAN, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet Ali ÇALKAYA, Abdül BATUR, Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Mustafa Şafak BARAN, Semra AKSU, Önder KESKİN, Murat TANOL, Hakan KILIÇ, Evren EVRENOSOĞLU, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Yelda CELİLOĞLU, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Hayrettin ÖZBUDAK, Ahmet ATABEY, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA, Tayfur ÇİÇEK, Necmettin UÇMAZ, İsmail Hakkı BEKİROĞLU, Mustafa GÜNGÖR’ün mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VII. KAPANIŞ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı