İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

20° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-125                                                                                              24/10/2019  
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
       İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 18/10/2019 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
      Sayın halkımıza duyurulur.
                                         
       
                                                                                                 Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı     
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI EKİM AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ 

 
 Gündem No   : 97509404-301.03-10/3                                           Toplantı Tarihi    :18/10/2019 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                       Toplantı Saati     :18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı Yurt Dışı Görevlendirilmesine İlişkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. İzmir'den muhtemel başlangıç noktaları olan Alsancak Liman, Foça Limanı ve Seferihisar Teos Marina’da gerekli altyapı incelemelerinin yapıldığı, gelinen aşamada yurtdışı sefer yapılacak hattın belirlenmesi gerektiği, bu maksatla sefer yapılması muhtemel Midilli, Sakız ve Sisam Adalarında Belediyemiz yetkilileri ve İZDENİZ A.Ş. teknik heyeti ile adalardaki ilgili kurumlarla gerekli görüşme ve incelemelerin yapılarak sefere uygun adanın belirlenmesi gerektiği, Mayıs 2020'de yurtdışı seferlerinin başlayabilmesi için en geç Ocak 2020'de sefer düzenlenecek hattın belirlenmesinin uygun olacağı hususları İşletmemiz İZDENİZ A.Ş. tarafından Belediyemize bildirilmiştir. Bu kapsamda Belediyemizce yapılması planlanan söz konusu seferler ile ilgili olarak, 14/10/2019 - 18/10/2019 tarihleri arasında Sisam, Midilli ve Sakız Adaları'nda, İşletmeci İZDENİZ A.Ş. yetkilileri ile birlikte gemilerimizin söz konusu adalardaki limanlarda yanaşabileceği alanların gemilerimize uygunluğunun incelenmesi ve ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılması amacıyla Mustafa KARAOVA (Deniz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü V.) Başkanlık Makamının 08/10/2019 tarihli ve E.240207 sayılı Olur'u ile görevlendirilmiş ve bu süreler içinde görevli izinli sayılmışlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Ulaşım Dai.Bşk.E.250567)
Meclise Bilgi Verildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
885. 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.250568)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
886. 2. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun ilgili hükmü gereği; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmaya yönelik hazırlanmış olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Ek Protokolü”nün görüşülmesi. (İnsan Kay.ve Eğit.Dai.Bşk.E.250880)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
887. 3. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılında Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerine hemşehrilerimizin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, 29 Ekim tarihinden önce Cumhurbaşkanı tarafından 08/01/2002 tarihli, 4736 sayılı Yasanın birinci maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili karar alınması halinde; İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında yalnız, 29/10/2019 Cumhuriyet Bayramı günü ücretsiz tarife uygulanması; muaf tutulması ile ilgili karar alınmaması halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında yalnız 29/10/2019 Cumhuriyet Bayramı günü için geçerli yeni tarife belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk. E.9769/E.159062)
Önergenin; Önergeye Konu Ücret Tarifesinin 29 Ekim tarihinden önce Cumhurbaşkanı tarafından 08/01/2002 tarihli, 4736 sayılı Yasanın birinci maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulması ile ilgili karar alınması halinde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında yalnız 29/10/2019 Cumhuriyet Bayramı günü ücretsiz tarife uygulanmasını; muaf tutulması ile ilgili karar alınmaması halinde ise; ''1 Kuruş,1 Kontör Olarak'' Belirlenmesinin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
4. Önergede isimleri yer alan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan 4 Milli Sporcumuza toplamda 4 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün ilgili bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai. Bşk.E.250569)
Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor  Komisyonlarına Havale Edildi.  
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü İş Birliği ile Gerçekleştirilecek Etkinlikler Hakkında 2019-2020 dönemi için İzmir Büyükşehir Belediyesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü”nün görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.250573)
Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.  
6. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleştirilen özel konserlerin ve sergilerin tahsis ücretlerinde, 2020 yılında geçerli olmak üzere önergede yer alan düzenlemenin yapılması hususunun  görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.250574)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
7. Belediyemizce aday olma sürecinin ardından, üyeliğinin kabul edilmesi amacıyla ECF (Avrupa Bisikletliler Federasyonu)'ye 2021 tarihine kadar vermiş olduğumuz taahhüt kapsamında; söz konusu Federasyona üyeliğin kabul edilmesi ve 24 ay boyunca sürecek ortak iş birliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.248586)
Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.  
8. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Diğer Hizmet Alımları Bütçe Tertibinden önergede yer alan bütçe tertiplerine toplam 2.000.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 10/10/2019 tarihli ve 71 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.248592)  
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
9. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Baskı Cilt Giderleri Bütçe Tertibi ile Diğer Müşavir Firma ve Kişiler Bütçe Tertibinden önergede yer alan bütçe tertiplerine toplam 750.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 10/10/2019 tarihli ve 70 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.248591)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
10. Mülkiyeti Belediyemize ait, Güzelbahçe ilçesi, Çelebi Mahallesi, 1559 no’lu parselde kayıtlı hâlihazırda boş ve terk edilmiş vaziyette bulunan taşınmazın tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 31/08/1999 tarihli ve 05/214 sayılı Kararının iptal edilmesi ve önerge eki vaziyet planında işaretli olan; 822 m² kapalı alan, 4953 m² açık alan olmak üzere toplam 5775 m² alanlı taşınmazın “Sosyal Tesis” amaçlı olarak kullanılmak üzere işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş. adına devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.248579)
Gündemden Çıkarılmasına Oybirliği ile Karar Verildi.
11. Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 2436 ada, 12, 16, 79 ve 81 parsellerin bulunduğu bölgede yaklaşık 14 hektar büyüklüğündeki alanın “Kentsel Gelişme Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248589)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
12. Urla ilçesi, Bademler, 259 ada, 1 ve 2 parsellerin, “Akaryakıt+Servis İstasyonu (LPG yer alabilir)” belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248588)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
13. Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesi, 830 ada, 20 ve 33 parsellerden “15 m’lik Taşıt Yolu”nun kaldırılarak “Sanayi Alanı”na dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248584)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
14. Torbalı ilçesi, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Park ve Yeşil Alan” olarak belirlenen 833 ada, 4 ve 5 numaralı parselin doğusunda kalan kamuya terkli alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak, “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş 1237 ada, 5 parselin ise bir kısmının “Park ve Yeşil Alan” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248582)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
15. Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanan, Çiniliköy Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi ile plan raporunun incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248585)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
16. Narlıdere ilçesinde bulunan, Maliye Hazinesine kayıtlı, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli yaklaşık 300 hektarlık alana yönelik, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248580)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
17. Seferihisar ilçesi, Çolakibrahim Mahallesinde yer alan, 151 ada, 1 ve 2 parsellere yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248570)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
18. Ödemiş ilçesi, Emmioğlu Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave Revizyon Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Ödemiş İlave Revizyonu Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş olan, 5 ada, 130 parsel ile “Toplu İşyerleri” olarak belirlenmiş olan, 5 ada, 131 parselin İZSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ve fiilen kullanılan kısmını içerecek şekilde yeniden düzenlenerek, “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Belediye Hizmet Alanı” (İZSU) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248587)
 İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
19. Bornova Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli, 262 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pınarbaşı-Ümit Mahallesi, 24ÖIIIb paftada, Pınarbaşı Caddesi ile 7305 Sokak kesişiminde, kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında “Bölge Regülatörü Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248573)
İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
20. Çiğli Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli, 05/67 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, 22024 ada, 2 ve 3 parsellerinde kayıtlı taşınmazların, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararları doğrultusunda “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248583)
İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
21. Çiğli Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli, 05/51 sayılı Kararı ile uygun görülen; 26K-IIB paftada kamuya terkli “Ağaçlandırılacak Alan”da 6.00 m x 4.00 m ebatlarında, 27L-IVA paftada kamuya terkli “Park Alanı”nda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında “Trafo Yeri” ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248576)
İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
22. Torbalı Belediye Meclisinin 05/07/2019 tarihli ve 84 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Sanayi Alanı” olarak belirlenen, 833 ada, 4 ve 5 numaralı parselin doğusunda kalan kamuya terkli alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak, “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş, 1237 ada, 5 parselin ise bir kısmının “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248581)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
23. Urla Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli, 271 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesinde kalan, 3862 parselin doğusundaki kamuya terkli yaklaşık 160 m²'lik alanın, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 2 Kat Yapılaşma Koşullu Konut Alanı kullanımından çıkarılarak, “Yeşil Alan” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248577)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
24. Urla Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli, 314 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:0.75 ve hmax: 8 m Yapılaşma Koşullu İdari ve Resmi Kurum Alanları kullanım kararında kalan; Rüstem Mahallesi, 459 ada, 42 parselin, 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 11-a. maddesi doğrultusunda, E: 1.00 ve Yençok: 3 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248575)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
25. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli, 130/219 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, Yapılaşma Koşullu Pansiyon Tercihli Konut Alanı-3 Kat (KM3) kullanım kararında yer alan; Yıldız Mahallesi, 125 ada, 51 parselin kulanım kararının Zemin Katı Ticaret-Üst Katlar Konut-3Kat (T-F3) olarak değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerilerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.248574)
İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
26. Menderes ilçesi, Gölova Mahallesi, 155 ada, 64 no’lu (8.975,58 m²) parselde kayıtlı taşınmazın, köy merkezinde “Sosyal Tesis” yapılması ve Belediye hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla kullanılmak üzere Menderes Belediyesine tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.251283)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
27. Konak ilçesi, Kahramanlar Mahallesi, 1919 ada, 102 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan “Kahramanlar Katlı Otopark”ın giriş katının semt halkına hizmet vermek amacıyla “Kapalı Pazar Yeri” olarak kullanılmak üzere Konak Belediyesi adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi.  (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.251279)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
28. Birol ÜZMEZ'in Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine 10/09/2019 tarihli elektronik posta başvurusuna konu; Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesinde bulunan Halit Ziya Bulvarı isminin "Halid Ziya Uşaklıgil" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.251280)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
29. Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada, 1, 2, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251278)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
30. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli ve 05.414 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, L18a05c paftada yer alan, 1590 ve 2426 parsellerin "Gelişme Konut Alanı (Orta Yoğunluklu)" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası tarafından imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2018/959 Esasına kayden açılan davada; 26/06/2019 tarihli ve 2019/777 sayılı Mahkeme Kararı ile davaya konu işlemin iptaline karar verildiğinden, parsel malikinin iptal olan plan öncesindeki plan kararına dönüşmesine yönelik talebi doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporunun incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251281)
İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
31. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama ilçesi, Ertuğrul (Fatih) Mahallesi, 315 Sokak ve Kurtuluş Mahallesi 828 Sokaktan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 19/74 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251282)
İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına Havale Edildi.
32. Büyükşehir yetki sınırlarımız içerisinde yaşanan otopark sorunları ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla mevcut imar planlarında “Konut” veya “Ticaret Alanı” olarak belirlenmiş imar adalarında; çevre yapılaşma kararları dikkate alınarak, “Katlı Otopark” yapılabilmesinin ilgili Yasa ve Yönetmelikler kapsamında değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251275)
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
888. 1. Belediyemiz mülkiyetinde olan ve satışı Belediyemiz Meclisinin 11/09/2019 tarihli ve 05.775 sayılı Kararıyla uygun bulunan kamu konutlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı neticesinde İdareye yapılacak ödemelerin; önergede yer alan hükümler doğrultusunda yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.248066)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
889. 2. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, Önergede adresleri belirtilen, 6 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedeller ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.'ye devrine yönelik imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün; "Önergeye konu Ekmek Satış Büfelerinin bedellerinin tabloda yer aldığı şekilde, işletme hakkının 5 yıl süreyle, Grand Plaza A.Ş.'ye devredilmesi" şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.237035)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
890. 3. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 11288 ada, 1 no’lu (22.144,97 m²) parsel ile 2 no’lu (6.650,58 m²) parselde kayıtlı taşınmazların imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Karabağlar Belediyesine 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.243326)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
891. 4. Belediyemizce projelendirilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Yeşildere Caddesini Bornova Işıkkent Otogara bağlayan 35 m genişliğindeki Ekspres Yol'' projesi kapsamında bulunan, Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41882 ada, 32 no'lu parselin kamulaştırma dışı kalan 1,85 m²'lik konut alanında kalan kısmı için 4.118,10-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.220695)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
892. 5. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğince, 43 no'lu Katlı Bölgesel Otopark ve Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) Uygulama Projelerinin Yaptırılması İşleri kapsamında Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmet Alımının (TGUA-1 ve TGUA-2) gerçekleştirilebilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol'ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Etüd ve Projeler Dai.Bşk.E.239675)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
893. 6. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan binaların tamamının Çevre Temizlik Vergisi mükellefi yapılması yönünde 1. Derece olarak belirlenmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 05/65 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.232251)   
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
894. 7. İZULAŞ A.Ş. otobüs alımıyla ilgili olarak kullanmak üzere 14.000.000,00-TL'lik banka kredisine ihtiyaç duymakta olup; söz konusu kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.246497)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
895. 8. Belediyemizin harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 2019 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçemizin tertipleri arasında toplam 119.232.000,00-TL aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.Bşk. E.235368)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
896. 9. Karabağlar Belediye Meclisinin; (08) Borç verme Ekonomik koduna ve (05.4.9.01) "Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler" bütçe tertibine, Fen İşleri Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçesindeki yıl sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ve önerge eki tabloda yer alan ödeneklerden toplam 8.800.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 08/10/2019 tarihli ve 105/2019 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.246492)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
897. 10. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Geçiş Hakkı ve Saha Dolaplarına ilişkin “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2019 Yılı Tarife Cetvelleri Elektronik Haberleşme Altyapıları Geçiş Hakkı Ücretleri”nin önerge ekinde yer alan listede gösterildiği şekilde belirlenmesi ve geçiş hakkı sözleşmesinin imzalanmasına yönelik, 08/10/2019 tarihli ve 107/2019 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.246494)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
898. 11. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Ücretinin uygulanmasının devamına ve bununla birlikte akşam yemeği hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için de 2019-2020 öğretim yılında kahvaltı, akşam yemeği ve barınma hizmeti dâhil yurt ücretinin aylık 1.290,00-TL (binikiyüzdoksantürklirası) olarak belirlenmesine yönelik, 08/10/2019 tarihli ve 108/2019 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Toplumsal Cinsiyet Komisyonları Raporu.  (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.246493)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
899. 12. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde toplam 5.600.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/09/2019 tarihli ve 189 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.220694)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
900. 13. Belediyemize devri yapılan Konak Tünellerinin elektro-mekanik sistemleri ve kent genelinde kurulu bulunan Değişken Mesaj Sistemleri için 36 ay süre ile hizmeti alımı yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.240746)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
901. 14. 6360 sayılı Kanun ile hizmet alanlarımızın genişlemesi sonucunda Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü görev tanımları içerisinde olan, ilimizde yaşayan ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlılara yönelik evde sağlık ve destek hizmetlerini kapsayan ihalenin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2020 tarihinden itibaren 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu.  (Sosyal Hiz. Dai. Bşk. E.232247)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
902. 15. ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından işletilmekte olan Yazılım Tabanlı IP Telefon Santral sistemlerinin sorunsuz şekilde işletilmesi, geliştirilmesi ve işlemlerin zamanında yapılması, uygulamaları geliştirme, güncelleme ve teknik destek hizmetlerini kapsayan Yazılım Güncelleme, Geliştirme ve Destek Hizmeti Alımı işinin 36 aylık süre ile yapılması oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT- Bilgi İşlem Dai.Bşk.E.9514/E.154959)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
903. 16. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü Derneğinin Cumhuriyetimizi coşkuyla kutlamak, Belediyemizin ve İzmir'imizin tanıtılması, hayvan sevgisi ve biniciliği aşılamak amacı ile 27-28-29 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştireceği T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Kupası yarışmaları için, İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübünün yapacağı harcamalara katkı sağlamak üzere; Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden 50.000,00-TL verilmesinin; "önergeye konu 50.000,00-TL'lik meblağın ilgili Müdürlüğün 864.3.4.2.5 Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler Bütçe Tertibinden karşılanmak üzere 27-28-29 Ekim 2019 Tarihinde gerçekleştirilecek T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Kupası yarışmaları kapsamında dereceye girenlere Belediyece ödül olarak verilmesi" şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.235363)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
904. 17. Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri J17C1, J17C3, J17C4 paftalarda İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216131) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
905. 18. Torbalı ilçesi, Pancar Mahallesi 1684, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2087, 2088, 2089 ve 2090 numaralı parsellerde "Kapalı ve Açık Semt Spor Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213515) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
906. 19. Gaziemir ilçesi, Binbaşı Reşat Bey Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 289 ada ile Raylı Toplu Taşıma Hattı arasında, Akçay Caddesine paralel olarak geçen ve otoparkla sonlanacak şekilde düzenlenmiş olan 10 metrelik Taşıt Yolunun, 08/08/2018 tarihinde onaylanan Ulaşım Master Planında belirtilen hedefler dikkate alınarak, devamlılığı sağlanacak şekilde 15 metre olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.246501)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
907. 20. Urla ilçesi, Altıntaş Mahallesi, 779 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında, parsel malikince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; "07/10/2019 tarihli Dilekçe ekinde sunulan tapu bilgilerinin 3006 ada, 2 parsel olarak güncellendiği anlaşılan parsel ve çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Öneri Plan doğrultusunda" şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.213509)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
908. 21. Dikili ilçesi, Kabakum ve Salihler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonunun; Adalet ve Kalkınma Partisi Mensubu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık, değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.216130)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
909. 22. Dikili ilçesi, Kabakum Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının; "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği uygun görüş alınmak üzere İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi koşuluyla" oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216129) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
910. 23. Bornova Belediye Meclisinin 03/07/2019 tarihli, 216 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, Naldöken Mahallesi, 24PIb ve 25PIVc paftada, 22663 ada, 58 no’lu parselin (eski 939 no’lu parsel) Emsal:1.00, Yençok: Serbest Yapılaşma Koşullu Cami Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.215557) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
911. 24. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 97/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alsancak Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Resmi Tesis” kullanımında kalan 1215 ada, 1 parselin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmesi ve tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.203996)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
912. 25. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 96/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alsancak Mahallesi, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 1215 ada, 3 parselin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarihli, 92 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda "Özel Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ve tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204000)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
913. 26. Gaziemir Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Binbaşı Reşat Bey Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Demiryolu ile Akçay Caddesi arasında kalan 289 ada, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 56, 57, 58, 59 parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin, değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.203995)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
914. 27. Beydağ Belediye Meclisinin; Aktepe Mahallesi, 4565 numaralı parselin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yüzme Havuzu" olarak kullanılmak üzere belirlenen "Belediye Hizmet Alanı" kullanım kararının, "Soğuk Hava Deposu" olarak değiştirilmesine yönelik, 02/07/2019 tarihli ve 33 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.243328)   
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
V. DİLEK VE ÖNERİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 Yılı Ekim Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Erhan KILIÇ, İlhan DAL, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa Şafak BARAN, Mustafa İDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Ramazan İsmail UYGUR, Sultan İPEKLİ, Serdar AKSOY, Mehmet ERİŞ, Rıdvan KARAKAYALI, Mustafa KAYALAR, Fatma EKİCİOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Halil ÇULHAOĞLU, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGİN, Onur YİĞİT, Dolunay BAYER, İbrahim Halil KILIÇ, Memet MALTEPE, Hüsniye YILDIRIM, İsmail YETİŞKİN, Şükrü SÜREROĞLU, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Özdem Mustafa İNCE, İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Alpaslan BİLEN, Raife KARABATAK, Selma KISA, Hakan YILDIZ, Hıdır ALPTEKİN, Yusuf DEMİRCİOĞLU, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül ALTUĞ, Eda KILIÇ, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, Hakan ERTANE, İlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Kemal SEVİNÇ, Salih Atakan DURAN, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR'ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
11 KASIM 2019 PAZARTESİ SAAT: 18.00
   
     Mustafa Tunç SOYER
                             İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı