İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

25° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-87                                                                                            18/07/2019 
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU

       İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10/07/2019 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
 
         Sayın halkımıza duyurulur.
                                         
       
                                                                                                               Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

 
 Gündem No   : 97509404-301.03-7/2                                                Toplantı Tarihi   : 10/07/2019
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                      Toplantı Saati   : 18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, 10/08/2019 tarihinde işletme süresi sona erecek olan Mimar Sinan Mahallesi 1408 Sokak No:8 Konak/İZMİR adresindeki Alsancak Tam Otomatik Katlı Otoparkın işletme hakkının, 11/08/2019 tarihinden itibaren, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş.'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.158323)
Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait, 31/07/2019 tarihinde süresi sona erecek olan, Belediyemize ait, önergedeki tabloda yer alan taşınmazların işletme hakkının, 01/08/2019 tarihinden itibaren Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedeller ile GRAND PLAZA A.Ş.’ye devri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GRAND PLAZA A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.158336)
Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

3. Torbalı Belediye Başkanlığının 01/07/2019 tarihli ve 9801 sayılı yazısı ve eki, Şükran COŞKUN EFE’ye ait dilekçeye konu; Demirci Mahallesinde bulunan mevcut 6263 no’lu Sokağa "Fevzi COŞKUN" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.158335)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
 
4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kalan, Menemen ilçesi,  Kazımpaşa Mahallesi, 5454 ada, 2 parsel sayılı ve 18349,23 m² alanlı taşınmazın zeminine herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi, pilon direği konulmaması, tesiste üst üste hurda araç depolanacağı göz önüne alınıp taşınmazı çevreleyen duvar ve jiletli tel yükseklikleri de dikkate alınarak, söz konusu irtifak hakkına konu enerji iletim hattının güvenli bir emniyet mesafesine yapılması şartıyla anılan taşınmazın tescil bildiriminde belirtilen 1134,65 m² alanlı kısımda TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve irtifak hakkı bedelinin Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.158333)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

5. Belediye Meclisimizin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" kullanım kararında kalan, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 10 parsele yönelik taleplere cevaben İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2018 tarihli ve E.88495 sayılı işleminin iptaline ilişkin İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2018/527 Esas, 09/05/2019 tarihli ve 2019/558 sayılı Kararının incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158330)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
6. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 ada, 1 parselde mevcut imar planında “E=3.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı Bölgesel Otopark Alanı” olarak belirlenmiş olan alanın “E=3.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı – Bölgesel Otopark Alanı – Toplutaşım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158332)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
7. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli, 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen; Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, 45 parsel maliki tarafından yapılan itirazın kabulüne ilişkin, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.103 sayılı Meclis Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158329)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
8. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli, 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen; Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, 24 parsel maliki vekili tarafından yapılan itirazın kabulüne ilişkin, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.101 sayılı Meclis Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158328)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
9. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli, 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen; Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, 65 parsel maliki vekili tarafından yapılan itirazın kabulüne ilişkin, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.102 sayılı Meclis Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158327)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

10. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli, 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen; Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, 119 ada, 10 parsel hissedarı tarafından yapılan itirazın kabulüne ilişkin, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.100 sayılı Meclis Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158326)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
11. Belediye Meclisimizin 14/12/2018 tarihli ve 05.1430 sayılı Kararı ile kabul edilen, Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca 18/03/2019-16/04/2019 tarihleri arasındaki askı sürecinde, plan müellifi tarafından yapılan itirazın kabulüne ilişkin, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Meclis Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158325)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
12. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8547 ada 1 parselde mevcut imar planında "E=3.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı – Bölgesel Otopark Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın "E=3.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı –Bölgesel Otopark Alanı – Toplutaşım Türleri Arası Değişim ve Aktarma Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158331)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
13. Torbalı Belediye Meclisinin 09/01/2015 tarihli ve 1/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pancar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 31/05/2019 tarihli ve 2019/834 sayılı Kararı kapsamında, 1671 ve 2845 parsellerde "Park" kullanımı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158334)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
14. Bornova – Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Ankara Caddesi üzerinde yer alan mevcut Özkanlar Yaya Üst Geçidinin kaldırılarak yerine yürüyen merdiven ve asansör özelliği bulunan yeni “Özkanlar Yaya Üst Geçidi Projesi”nin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158324)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
15. Buca Belediye Başkanlığının 24/06/2019 tarihli ve 3203 sayılı yazısı ile; Buca Belediye Meclisinin 01/08/2018 tarihli ve 2018/182 sayılı Kararında geçen muhtelif sokaklardan 903 Sokağa ilişkin talebin, Belediye Meclisimizin 16/11/2018 tarihli ve 05.1286 sayılı Kararında değerlendirilmediği ifade edildiğinden ve yapılan incelemede söz konusu sokağa ilişkin değerlendirme yapılmadığı tespit edildiğinden, anılan 903 Sokağın "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanı" olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.158337)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
16. Aliağa Belediye Meclisinin; Aliağa İlçesindeki Yenişakran Mahalle Muhtarlığının Yenişakran’ın alt yapı sorunlarından dolayı vatandaşların vidanjör hizmetlerini ücretsiz olarak kullanmaları talebine istinaden, 2019 Mali Yılı Tarifeler Cetvelindeki vidanjör çekim ücretinin, Yenişakran bölgesinde 30,00-TL (KDV dâhil) olarak ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ücretsiz olması şeklinde değiştirilmesine yönelik, 03/07/2019 tarihli ve 293 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.161833)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

17. Tire Belediye Meclisinin; mülk sahipleri ile Tire Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği kullanım hakkı Tire Belediyesine verilen Kutu Han'ın iç kısmında sadece nikah merasimleri için fiyat tarifesinin, yine Tire Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda yapılacak (düğün, nişan, sünnet, nikah vb.) organizasyonlarda uygulanacak fiyat tarifesinin; 1- Kutu Han Nikah Merasimi için tahsis ücretinin boş olarak KDV hariç 2.200,00-TL, 2- Yüzme Havuzunun nikah merasimleri için tahsis ücretinin boş olarak KDV hariç 2.200,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 02/07/2019 tarihli ve 173 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.161829)
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
 
18. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesi İşyeri Ruhsat Harç ve Ücretlerinin yüksekliği sebebiyle, ücret ve tarifelerin yeniden görüşülerek, tarifelerinin önerge ekinde yer alan listelerde belirtildiği şekliyle uygulanmasına yönelik, 11/06/2019 tarihli ve 76 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.161832)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
19. Belediyemizin yatırımı olan “İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması”, “Bakım ve Onarım Yapılması İşi” kapsamında İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından işletilen ve tarafımızca yürütülen kent içi fiziki düzenleme ve yol çalışmaları sırasında şantiye alanında kalan Mobese direkleri, techizatın deplasmanları bakım ve onarımları İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından yapılmış olup; söz konusu deplasmanların ve bakım onarımların belirlenen işçilik bedellerinin ödenmesi hususunun görüşülmesi. (Fen İşleri Dai.Bşk. E.161830)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
20. Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 33503 ada, 6 no'lu parselin kamulaştırma dışı kalan 59,78 m2'lik kısmı Bitişik Nizam 2 kat konut imarlı yapı adasında kalmakta olup, İsmail BARIŞAN (120/150) hissesine tekabül eden 44.811,09-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.161823)
Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
21. Belediyemizce verilecek hizmetlerin aksamadan sorunsuz ve daha kısa sürede yerine getirilebilmesi amacıyla, mülkiyeti Menderes Belediyesine ait, Tekeli Mahallesi, 24 ada, 36 no'lu parselde kayıtlı 135.998,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın 8.159.924,40-TL bedel ile Belediyemiz adına devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.161827)
Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
22. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 08/07/2019 tarihli ve 158742 sayılı yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına isabet eden Tire ilçesi, Yeni Mahallesi, 1634 ada, 5 no’lu parselin ve “Resmi Kurum Alanı”na isabet eden Tire ilçesi, Yeni Mahallesi, 1634 ada, 10 no’lu parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.161826)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında, Konak Meydanında düzenlenecek programlara katılım sağlayacak vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması halinde, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.00’den 16 Temmuz 2019 Salı günü saat 06.00’ya kadar geçerli olmak üzere toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları hususunun; “Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (ESHOT-Strateji Gel. Dai.Bşk.E.6356/E.102173)
Yeniden Görüşülmek Üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna İade Edildi.
 
579.2. 2019 Yılı Kurban Bayramı süresince, hemşerilerimizin bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla; bayram öncesi Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında (Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Oto Tahsis ve Servis Dışı Kalma Bedeli hariç) ücretsiz tarife uygulanması, ayrıca önerge eki listede belirtilen hatlardaki kabristan ziyaretleri için geçerli yeni tarife belirlenmesi hususlarının; “Cumhurbaşkanı Kararı alınması halinde ücretsiz, alınmaması halinde 0,01-TL ve 1 kontör olarak uygulanması” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.Bşk.E.6355/E.102163)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
580.3. İzmir'imizin 30 ilçesinde 1294 muhtarımızın İzmir Büyükşehir Belediye hudutları içerisinde toplu taşımaları kullanmaları halinde 1 Krş ulaşım sağlanmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret MISIRLI’ya ait Yazılı Önergenin, Hukuk – Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarının; “Bir mahalli idare ve aynı zamanda bir merkezi idare organı olan mahalle muhtarlarımıza, görevleri süresince mesai gün ve saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla görev gereklerinin ifasında kent dâhilinde toplu taşıma araçlarını adlarına düzenlenmiş muhtarlık kimlik kartlarıyla kullanmalarının sağlanması” şeklindeki görüşleri doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fikret MISIRLI. E.86683)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

 581.4. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tire Armoni Bandosunda görev yapan personellere mesai saatleri dışında yapacak oldukları çalışmaları için ödenecek günlük net ücretinin “Bando Şefi: 300,00-TL”, “İzmir’den gelen Bandocular: 250,00-TL”, “Belediye Personeli Bandocular: 125,00-TL”, “Belediye Personeli Olmayanlar: 125,00-TL” olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.151714)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

582.5. Tire Belediye Meclisinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında hazırlanan Kira ve Satış İhale Şartname Bedellerinin “İhale Şartname Bedeli (Kira İşlemlerinde): 100,00-TL”, “İhale Şartname Bedeli (Satış İşlemlerinde): 250,00-TL” olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 156 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.151719)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
583.6. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Gölet Restoranda Uygulanacak Salon Kiralama Bedelinin 4.250,00-TL (KDV hariç) olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 153 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.151718)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

584.7. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Spor Kulübü Derneğine tahsisli iken tahsisin kaldırılmasından dolayı Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlanan Hangar Çok Amaçlı Salonun Kiralama Bedeli Ücretlerinin önergede yer aldığı şekilde belirlenmesi; ayrıca Belediye İşçi ve Memurları, emekliler ve konferanslardan %50 indirim uygulanması, kamu yararına çalışan dernekler ile siyasi partilerden ücret alınmaması, Tire Belediyesi bünyesinde şirket personeli olarak çalışanlara belediyeye ait tüm salonlarda %50 indirim uygulanmasına yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 149 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.151717)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
585.8. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2019 Yaz Spor Okulu Kapsamında Öğrencilere Verilecek Forma (tişört, şort, çorap, çanta) Ücretinin “75,00-TL”, “Yüzme Kursu Ücretinin: 125,00-TL” olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 150 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.151715)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
586.9. Tire Belediye Meclisinin; Mahalle olan ve Tire Belediyesine bağlanan köylerde (Mahalle) mevcut sondaj kuyularından elde edilen tarımsal sulama amaçlı kullanılan suyun saat bazında satış ücretinin 20,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 151 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.151716)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
587.10. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi Spor Kulübünden tahsisi kaldırılarak tekrar Tire Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlanan yüzme havuzu ile ilgili Havuza Giriş Ücreti ile Bone Ücretinin “Yüzme Havuzu Giriş Ücretinin: 20,00-TL”, “Bone Ücretinin: 15,00-TL” olarak belirlenmesine yönelik, 14/06/2019 tarihli ve 152 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.151713)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
588.11. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin “TEMBİHNAME” başlıklı kısmının 4. sırasındaki “Yollara ve belirli yerlere Belediyenin izni olmadan gelişigüzel hafriyat ve buna benzer malzeme dökenlere” ait 480,00-TL olarak belirlenen cezanın, 2.500,00-TL olarak değiştirilmesi ve her tekrarında bir kat arttırılarak uygulanmasına yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 49 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk. E.151708)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
589.12. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin 1.2.1 başlıklı İmar ve İlgili Ücretler kısmında bulunan “Her türlü izinsiz kazı yapılması ve yaptırılması” bendine ait olmak üzere bölüm sonundaki dipnotlardan sonra ve 11. dipnot olarak “Kazı ve dolgu için ayrı ayrı alınır.” şeklindeki dipnotunun ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 48 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk. E.151710)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
IV. DİLEK VE TEMENNİLER
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Mustafa Tunç SOYER, Fikret AKTAŞ, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa İDUĞ, Abdül BATUR, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Ramazan İsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Oğuzhan ÖZŞAHİN, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGİN, İsmail YETİŞKİN, Muammer Ekrem ORAN, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Özdem Mustafa İNCE, Alpaslan BİLEN, Hakan YILDIZ, Galip ATAR, Hakan KOŞTU, Eda KILIÇ, Saliha ÖZÇINAR, Ümit CİNGÖZ, Sema YEŞİLÇİMEN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Turgut PINAR’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VI. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
12 TEMMUZ 2019 CUMA SAAT: 18.00
 
 
 
 
 
                                                                                      Mustafa Tunç SOYER
                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı