İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

20° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-110                                                                                         18/09/2019  
Konu : Karar Özeti İlanı
 
                                                                                                                            DUYURU
       İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 09/09/2019 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısı I. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

         Sayın halkımıza duyurulur.
                                         
       
                                                                                                          Mustafa Tunç SOYER
                                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
Gündem No   : 97509404-301.03-9                                              Toplantı Tarihi   : 09/09/2019 
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                                                    Toplantı Saati     : 18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
Maddi Hata Bulunmadığına Karar Verilmiştir.
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
Yazılı Önergeler;
1. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden olimpik hazırlık merkezimizdeki Milli Sporcularımızın daha rahat çalışmalarını sağlamak, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Milli Sporcularımızın ESHOT ulaşımlarının ücretsiz yapılmasını talep ediyorum. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Dilek YILDIZ. E.135370)  
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
2. Toplumun en temel taşı olan "Aile" yapısının güçlendirilmesi, aile içi şiddetin azaltılması, aile olmanın sağladığı güç ve imkanları keşfetmek, aile içi sorunları çıkmadan önleyebilmek, haklarını ve sorumluluklarını bile aile bireyleri yetiştirebilmek, ergen ve çocuk gelişimi konusunda aileleri bilinçlendirmek için "Aile Danışma Merkezleri"nin açılması ve aktif faaliyet yürütmesini Meclis Başkanlığına arz ve talep ederim. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Dilek YILDIZ. E.135397)  
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Havale Edildi.
3. İzmir ilimizde vatandaşlarımızın ulaşım için çalışan belediye otobüslerinin ayrımsız tüm vatandaşlarımızın kullanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda otobüslerin tüm engel gruplarının kullanımına uygunluğunun araştırılmasını arz ederim. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Ahmet Uğur BARAN, Çile ÖZKUL E.135522)  
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve Engelsiz İzmir - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
4. İzmir Büyükşehir Belediyemiz iştiraki olan İZENERJİ A.Ş.'de kadrolu olarak çalışan 696 ve 375 sayılı KHK kapsamında güvenlik Personeli ve diğer birimlerde görevli işçi kardeşlerimiz ile ilgili özlük haklarının iyileştirilmesi için destek vermelerini rica ederim. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fikret MISIRLI. E.135609)    
Önergenin Gündeme Alınması Oyçokluğu ile Reddedildi. (Karşı Oy: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu.)
5. İnternet bağımlılığının yaygınlaşması neticesinde insan hayatında meydana gelen olumsuz sonuçlar konusunda oluşan ve oluşabilecek sorunların tespiti, araştırılması ve sorunun çözümüne ilişkin uygulamaların ve eğitimlerin düzenlenmesi konusunda Meclisimizce karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Şamil Sinan AN, Sultan İPEKLİ, Özkan YILDIZ, Fikret AKTAŞ, Dolunay BAYER ile AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Hüsniye YILDIRIM, Ümit CİNGÖZ, Fırat EROĞLU, Yusuf DEMİRCİOĞLU, E.135669)  
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve Çevre ve Sağlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
6. 18 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan orman yangını felaketinden sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın envanterinde bulunan araçlara araziye uygun orman yangınlarına hızla müdahale edilebilecek şekilde yenilerinin satın alınmasını, şu an sayıları 50 olan itfaiye gruplarının sayısının 5 yıl içinde, orman köylerimizi de kapsayacak şekilde düzenleyerek sayılarının 100’e çıkarılmasını, tüm grupların araç stoklarının orman içine müdahale edebilecek teknik donanıma sahip araçlarla donatılmasını, ayrıca orman köylerimizin muhtarlık emirlerinde kullanılmak üzere destek ekipmanlarının sağlanması talep etmekteyiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Barış BÜKÜLMEZ, Hakan YILDIZ, Selma KISA, Ayşegül Duran TÜRKER ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Mensubu Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN. E.135690 )
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve  Plan ve Bütçe - Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
7. İtfaiye Dairesi Başkanlığının Teşkilat Şemasında Yer Almayan “Kırsal Alan Orman Yangın Şube Müdürlüğü”nün kurulmasını, Orman Bölge Müdürlüğüyle koordinasyonunun sağlanmasını, araç, ekipman desteği ile eğitim ve saha çalışmaları yaparak orman köylerimizin donanım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunu arz ve talep ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Barış BÜKÜLMEZ, Hakan YILDIZ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Mensubu Meclis Üyesi Alpaslan KOPARAL.E.135708)
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve  Plan ve Bütçe - Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
8. 18 Ağustos 2019 tarihinde başlayan ve İzmir'i büyük üzüntüye boğan orman yangının olduğu bölgede yapılan çalışmaların yerinde gözlemlenmesi ve takip edilmesi amacıyla 2019-2024 dönemlerinde her yıl Ağustos ayına denk gelen Meclis Toplantılarından bir tanesinin gerçekleştirilmesi hususunu arz ve talep ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Barış BÜKÜLMEZ, Hakan YILDIZ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Mensubu Meclis Üyesi Alpaslan KOPARAL. E.135622)
Önergenin Gündeme Alınması Oybirliği ile Reddedildi.
9. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bulunan 30 ilçede Belediye Veterinerlik birimleri ile birlikte yeni bir yönetim şeması oluşturularak kaynakların tek elden daha ekonomik yönetiminin sağlanması, çalışılması ve raporlama yapılması, çıkacak sonuçları Meclisimizle paylaşılması için önergemizin kabulünü rica ederiz. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fikret MISIRLI E.135675)
Önergenin Gündeme Alınması Oyçokluğu ile Reddedildi. (Karşı Oy: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu.)
10. İzmir Büyükşehir Belediyemiz iştiraki olan İzmir Fuarcılık A.Ş.'den İZENERJİ A.Ş.'ye geçen 69 personelimiz, İzmir Metro A.Ş.'de 74 temizlik personeli ile Tramvaya ait istasyon ve Vagon bölümünde çalışan 20 işçi kardeşimize ilişkin 01/01/2019 tarihinden itibaren Haziran 2020 sonuna kadar devam edecek şekilde aylık maaşlarının düzenlenerek işçi kardeşlerimizin yüzünün güldürülmesi için destek vermelerini rica ederim. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fikret MISIRLI E.135570)
Önergenin Gündeme Alınması Oyçokluğu ile Reddedildi. (Karşı Oy: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu.)
11. Şehit yakınlarımızın İzmir Büyükşehir Belediyesi Otoparklarından ücretsiz faydalanması hususunda gereğini olurlarınıza arz ederim. (Milliyetçi Hareket Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN E.135590 )
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve  Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
12. İzmir İl Jandarma Komutanlığı emrinde emniyet hizmetlerinde görev yapmakta olan personellerin İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmalarına ilişkin karar alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim. (Buca Belediye Başkanı Erhan KILIÇ E.135779)
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve  Plan ve Bütçe - Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
13. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ve İtfaiye için ayrılmış olan yaklaşık 4396 metrekarelik alanda  İzmir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının kurulmasına yönelik, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bu organizasyonun gerçekleşmesi ile ilgili girişimlerin başlatılması için gereğini Meclisimize ve Başkanlık Makamına arz ve talep ederiz.  (Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan KARAKAYALI, CHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Mehmet TÜRKMEN ile  AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Metin YAŞAR, Galip ATAR, Okan BİLDİRİCİ, Çile ÖZKUL E.135661)
Önerge Oybirliği ile Gündeme Alındı ve  Plan ve Bütçe - Hukuk - İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına Havale Edildi.
14. 1- Karabağlar ve Menderes Bölgesindeki çıkardığı yangınlarla ormanlarımızı içindeki yüzlerce canlı türü ile birlikte yakan eli kanlı PKK Terör Örgütünü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasal parti, kurum-kuruluş, STK ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ile yabancı devletlerin "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz" metni ile kınamasını, 2-PKK'nın şehit ettiği İzmirli asker, polis, öğretmen ve benzeri tüm kamu görevlileri ile tüm sivil vatandaşlarımızın ailelerine yardım edilmesi, çocuklarının okutulması için yardım kampanyası yapılması, konserler ve seminerler düzenlenmesi, yardım kampanyası için banka hesabı açılması ve ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınmasını, 3- İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili kamu kuruluşları ve STK'lar ile işbirliği yaparak, PKK tarafından şehit edilen tüm İzmirlilerin hatırasının yaşatılması için, bir andaç hazırlanmasını ve bu andacın bastırılarak tüm İzmir'deki okullara ücretsiz dağıtılmasını öneriyorum. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Erhan ÇALIŞKAN E.135703)
Önergenin Gündeme Alınması Oyçokluğu ile Reddedildi. (Karşı Oy: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu.)
15. Belediye Meclisi çatısı altında bulunan tüm partilerin seçim sürecinde çözmek için söz verdiği ve kangren haline gelmiş ve binlerce insanın mağdur olduğu "Balçova Arsa Mağdurları Sorunu"nu takip etmek, çözüm önerileri üretmek ve konunun sürekli gündemde kalması için bir komisyon kurulmasını ve bu komisyonun Meclis çatısı altında bulunan tüm partilerden üye yer alacak şekilde oluşmasını öneriyorum.   (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Erhan ÇALIŞKAN E.135807)
Önergenin Gündeme Alınması Oyçokluğu ile Reddedildi. (Karşı Oy: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu.)
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
706. 1. İtalyan Slow Food Türkiye ve Balkanlar Program Koordinatörlüğü'nün davet yazısı kapsamında,   20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında İtalya Bra (Piedmont)'da düzenlenecek olan “Peynir-Sütün Şekilleri 2019” etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyemizin de Slow Food etkinliklerinin organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak ve İzmir'de gelecekte yapılması planlanan uluslararası Terra Madre etkinliğinde iş birliği sağlanabilmesi için, Slow Food Yöneticileri ile yapılacak bir dizi toplantının da içinde yer alacağı programa; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel ÖZKAN, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ertuğrul TUGAY, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Vekili Ayşegül KARAKOYUN SEÇGİN, Tarım Danışmanı Şevket MERİÇ ile Seferihisar Meclis Üyesi (Tarım Komisyonu Üyesi) Berkhan PARLAK’ın katılmaları, 19-24 Eylül 2019 tarihleri arasında görevli izinli sayılmaları, uçakla gidiş-dönüş ulaşım masraflarının, şehir içi ulaşım giderlerinin, konaklama, iaşe ve diğer yasal giderlerinin Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.208643) 
Oyçokluğu ile Kabul Edildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
707. 2. 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi kapsamında İsveç'in Jönköping kentinde düzenlenecek olan Nordic Rail Raylı Sistem Fuarına Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan Mimar Filiz ERTEKİN, Mimar Bengisu BAYRAKTAR, İnşaat Mühendisi Aykut AFYONCU, Harita Teknikeri Sefa ÖZTÜRK ve Elektronik Teknikeri Murat GÜLCEMAL'in katılmaları, yol, yemek ve konaklama giderleri yüklenici firma Gülermak Ağır San. İnş. ve Taah. A.Ş. tarafından karşılanacak olup; katılımcıların diğer yasal harcırahlarının Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçesinin 3.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanması ve anılan tarihlerde görevli-izinli sayılmaları hususlarının görüşülmesi. (Banliyö ve Ray.Sis.Yat.Dai.Bşk.E. 208644)
Oybirliği ile Kabul Edildi. 
708. 3.  Çeliktrans Deniz İnşaat Ltd. Şti. tarafından İdaremize teslim edilecek 1. ve 2. feribotun pervane (sevk) sistemlerinin Fabrika Kabul Testlerinin (FAT) 18-23 Ekim 2019 tarihleri arasında üretici firmanın Dörth-Almanya'da yer alan fabrikasında yapılmasının planlandığı belirtilmiş olup, bu kapsamda Fabrika Kabul Testlerine (FAT) katılmak üzere Deniz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü V. Mustafa KARAOVA (S.11233) ile Deniz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Şef/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Taha Yiğit TEKİN'in (S.10990) anılan tarihler arasında görevlendirilmeleri, iaşe ve yevmiye giderleri ile diğer yasal giderlerin (pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı vb.) Deniz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bütçesinin "03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu" kaleminden ödenebilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.197423)
Önergeye Konu Yurtdışı Görevlendirme, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan ÜNAL’ın da Görevlendirilmesi Şeklinde Değişiklikle Oybirliği ile Kabul Edildi. 
709. 4. Çin'in Türkiye Büyükelçiliği, CIDCA (Çin Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı) ile ortaklaşa Pekin ve diğer şehirlerde gerçekleştirilecek olan Belediyemize yönelik eğitim ve seminerlerden                 10 Ekim-30 Ekim 2019 tarihlerinde “Toplu Taşıma ve Kentsel Planlamanın Sinerji Gelişimi” konulu seminere Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Vekili (S.12040) Utku CİHAN'ın ulaşım ve konaklama masrafları Çin Hükümeti tarafından karşılanmak üzere katılması,                                                8 Ekim 2019-1 Kasım 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması ve Çin Hükümeti tarafından istenilen sağlık raporu, pasaport ve vize işlemleri için (Ankara ulaşım, uçakla ve vize harçları vb.) yapılacak olan masraflar ve diğer yasal giderlerin karşılanması ve harcıraha esas olmak üzere Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 3.3.3.1.0 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Bütçe kaleminden 10.000,00-TL (onbintürklirası) avans verilebilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.203998)
Oybirliği ile Kabul Edildi. 
710. 5. 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Bükreş-Romanya'da gerçekleştirilecek olan 3. Bükreş Trienali’nde İzmir Büyükşehir Belediyesini temsilen katılmak üzere Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü Dr. Hasibe VELİBEYOĞLU (S.10320) ve Mimar Aylin GÖKNUR (S.31232)'un 16-21 Ekim 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, vize ücreti, uçakla gidiş-dönüş ulaşım masraflarının, şehir içi ulaşım, konaklama, iaşe, müze giriş ücretleri, tören giriş/katılım ücretlerinin Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Bütçesinin 3.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanması ve kişi başına 15.000-TL (onbeşbintürklirası) avans verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.201805)
Önergeye Konu Yurtdışı Görevlendirme, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İlhan DAL ile Ayşegül ALTUĞ’un da Görevlendirilmesi Şeklinde Değişiklikle Oybirliği ile Kabul Edildi. 
711. 6. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca katılım sağlanan ve İzmir’in “Doğa Esaslı Projeler”de öncü ve uygulayıcı olarak yer aldığı HORIZON 2020 “Avrupa Birliği Çerçeve Programı” kapsamında İspanya’nın Valladolid kentinde 24-26 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan periyodik toplantıya katılmak üzere Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Ertan DİKMEN (S.10621), Projeler Şube Müdürlüğünde görev yapmakta olan Ayşe Didem YAYGEL (S.11774) ve Sinan ALPER (S. 31267)'in 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, görevlendirilen personelin uçakla     gidiş-dönüş ulaşım masraflarının, şehir içi ulaşım, konaklama, iaşe, müze giriş ücretlerinin ve diğer tüm giderlerinin 18/01/2018 tarihli ve 15040 sayılı Başkanlık Olur’u gereğince “Doğa Esaslı Projeler” 00158048016569458 no’lu hesabından karşılanması ve kişi başına 12.000-TL (Onikibintürklirası) avans verilmesi hususunun görüşülmesi. (Etüd ve Prj.Dai.Bşk.E.203993)
Önergeye Konu Yurtdışı Görevlendirme, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sultan İPEKLİ’in de Görevlendirilmesi Şeklinde Değişiklikle Oybirliği ile Kabul Edildi. 
712. 7. Avrupa Birliğinin HORIZON 2020 çağrısı kapsamında katılım sağlamış olduğumuz               “RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenileme Projesi” dâhilinde rol modelimiz olarak belirlenmiş olan, Duero Bölgesindeki örnek uygulamaları tanımak, incelemek ve öğrenmek amacıyla İspanya'nın Valladolid kentine yapılacak ziyarette Belediyemiz adına katılım sağlamak amacıyla 18/09/2019-24/09/2019 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Demet Burçin GEZGİN'in görevlendirilmesi ve bu tarihler arasında görevli-izinli sayılması, konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe, müze giriş ücretlerinin ve diğer tüm yasal giderlerinin “RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme” hesap adıyla T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Ticari Şubesi TR510001500158048016933107 IBAN no’lu Euro hesabından karşılanması ve 10.000-TL (onbintürklirası) bütçe dışı avans verilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.203999)
Önergeye Konu Yurtdışı Görevlendirme, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali BOR’un da Görevlendirilmesi Şeklinde Değişiklikle Oybirliği ile Kabul Edildi. 
713. 8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, 15/09/2019 – 31/12/2019 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının 08/07/2019 tarihli ve 210975 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 1 Adet Veteriner Hekim’e 3.960,91-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.208645)
Oybirliği ile Kabul Edildi. 
9. İzmir Ulaşım Merkezinin (İZUM) vatandaşlarımıza sunmuş olduğu bilgiler ve hizmetler açısından zorunluluk ve süreklilik arz eden mobil ve web tabanlı internet kökenli bilgilerin ve hizmetlerin aksamaması için “İnternet Hizmet Alımı İşi”ne 24 ay süreli olarak çıkılabilmesi için Meclis Kararının alınması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.197425)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
10. İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesindeki hizmet binalarının 24 ay süreli temizlik hizmeti alımı yapılması yöntemiyle periyodik temizliklerin yapılabilmesi için Meclis Kararının alınması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.198728)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
11. Dünyanın çeşitli kentlerinde her sene 16-22 Eylül tarihleri “Hareketlilik Haftası” 22 Eylül günü ise “Otomobilsiz Kent Günü” olarak kutlanmakta olup, “Otomobilsiz Kent Günü” kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımının arttırılması ve toplu ulaşımı teşvik amacıyla 22 Eylül Pazar günü boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında geçerli tarifenin          0,01-TL/1 kontör olarak uygulanması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.198727)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
12. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu konutu olarak kullanılan önerge eki listede mülkiyet bilgileri ile adresleri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.209149)
Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.  
13. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren İlkyardım Eğitim Merkezinde verilen Temel İlkyardım Eğitimlerinin; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ücret Komisyonu tarafından 2019 Mali Yılı için belirlenmiş miktarlar göz önünde bulundurularak, 2019 yılı için katılımcı başına 275,00- TL+KDV ve Güncelleme Eğitiminin katılımcı başına 130,00-TL+KDV olarak belirlenmesine yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 108 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. Ve Kararlar Dai.Bşk.E.208642)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
14. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Bağlı Alanların Temizliği, Sulanması, Bakımı ve Onarımı Hizmetleri ile Bornova Belediyesi Kentsel Temizlik İşi kapsamında kullanılmak üzere önerge ekinde yer alan T cetvelinde gösterilen araçların alınmasına yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 265 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.198726)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
15. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi 2019 Mali Yılı Tarife Cetvelinde, Karşıyaka ilçesi sınırlarında tanıtımla ilgili faaliyette bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara Zabıta Müdürlüğümüz tarafından belirlenen yerler Günlük Tarife Cetvelinde belirtilen 100,00-TL (yüztürklirası) karşılığında tahsis edilmekte iken; ülkemizin sosyo-ekonomik şartları da göz önüne alınarak diğer yerler aynı kalmak kaydıyla, Bostanlı Pazar Yeri ve Bahçelievler Katlı Pazar Yeri stant ücretlerinin 50,00-TL (ellitürklirası) olarak değiştirilmesine yönelik, 07/08/2019 tarihli ve 122 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.203997)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
16. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilmesi yapılan Sosyal Tesislerine ilişkin tarife cetvelinin önerge ekinde yer aldığı şekliyle belirlenmesine yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 107 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.198724)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
17. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda yer aldığı şekilde fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam 4.500.000,00-TL (dörtmilyonbeşyüzbintürklirası) aktarma yapılmasına yönelik, 07/08/2019 tarihli ve 120 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.193471)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
18. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekinde yer alan listede gösterilen tertipler arasında 4.410.000,00-TL (dörtmilyondörtyüzonbintürklirası) aktarma yapılmasına yönelik, 05/08/2019 tarihli ve 183 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.193470)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
19. Seferihisar Belediye Meclisinin; Seferihisar Belediyesine bağlı Müdürlüklerde ihtiyaç duyulmayacağı anlaşılan toplam 6.672.000,00-TL (altımilyonaltıyüzyetmişikibintürklirası) ödeneğin ihtiyaç duyulan diğer Müdürlüklere önerge eki tabloda yer aldığı şekilde aktarmasına yönelik, 06/08/2019 tarihli ve 93 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.197426)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
20. Bayındır Belediye Meclisinin; 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelinin C-8- İşgal Harcı maddesine yönelik, 07/08/2019 tarihli ve 172 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.201333)
Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.  
21. Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 37176 ada 2 (127,00 m²) no’lu taşınmazdaki Belediyemize ait 11/127 (11,00 m²) hissenin diğer hissedarlar adına satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.204002)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.  
22. Karşıyaka ilçesi, Aksoy Mahallesi, 9375 ada, 1 no’lu taşınmazdaki Belediyemize ait 15960/914280 (7,00 m²) hissenin, talep sahibi bağımsız bölüm malikleri adına arsa payları nispetinde Belediyemiz Encümenince tespit edilecek bedel karşılığında tapu sicilindeki Belediyemiz hakkına yönelik beyanın tashih edilerek satılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.194660)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.  
23. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı “Belediye Turistik Tesis Alanı” kullanımına isabet eden; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 559 ada, 1 no’lu parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.200494)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
24. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli ve 05.399, 05.400, 05.401, 05.403, 05.404, 05.506, 05.408, 05.410 sayılı Kararları ile uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle, TMMOB Şehir Plancıları Odası (İzmir Şubesi) tarafından, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2018/1137 esasına kayden açılan davada, 21/05/2019 tarihli, 2019/663 sayılı Kararla dava konusu işlemin iptaline ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2018/1327 esasına kayden açılan davada, 20/06/2019 tarihli ve 2019/799 sayılı Kararla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümlerinin ilgili maddelerinin “Marjinal Tarım Arazisi”ne ilişkin bölümünün anılan mahkeme kararları gereği yeniden incelenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.194661)
İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.  
25. Yürürlükte bulunan Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Eğitim Alanı” olarak belirlenmiş olan, Şemikler Mahallesi, 26534 ada, 3 parselin kullanım kararının “Özel Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.207330)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.  
26. Karabağlar ilçesi, Bahçelievler bölgesindeki yağmur sularının toplanarak, Karabağlar ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi ve Konak ilçesi Mehmet Akif Caddesi boyunca yer altından Melez Deresine ulaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 5 metre genişliğindeki “Yağmursuyu Tüneli” ile Melez Deresine bağlanan kısmında üzeri açık yapı niteliğinde “Enerji Kırıcı Havuz”un imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204001) 
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.  
27. Bornova-Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Ankara Caddesi üzerinde 283/1 Sokak kesişiminde yer alan mevcut yaya üst geçidinin kaldırılarak yerine yürüyen merdiven ve asansör özelliği bulunan yeni “Ankara Caddesi Üzeri 283/1 Sokak Kesişimi Yaya Üst Geçidi Projesi”nin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.198725)
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.  
28. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alsancak Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Resmi Tesis” kullanımında kalan 1215 ada, 1 parselin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmesi ve tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.203996)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
29. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alsancak Mahallesi, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 1215 ada, 3 parselin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarihli, 92 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda "Özel Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ve tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.204000)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.  
30. Gaziemir Belediye Meclisinin 07/05/2019 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Binbaşı Raşat Bey Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Demiryolu ile Akçay Caddesi arasında kalan 289 ada 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 56, 57, 58, 59 parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.203995)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
31. Aliağa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 244 sayılı Kararı ile uygun görülen; Şehitkemal Mahallesi, 16K-3D, 15K-2A pafta, 358 numaralı imar adasında, ada sınırları ile imar uygulamasıyla oluşan parsel sınırları arasındaki kayıklığın düzeltilmesi ve imar parselleri sınırlarının korunması amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.202283)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
32. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüşülmesi. Strateji Glş. Dai.Bşk.E.207331)
Gündemde Bırakılmasına Karar Verildi.
33. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planının görüşülmesi.(ESHOT-Strateji Glş.Dai.Bşk.E.8314/E.132007)
Gündemde Bırakılmasına Karar Verildi.
34. Denizli İli, Bozkurt Belediyesinden 02/09/2019 tarihli ve E.2475 sayılı yazı ile ilçede tek olan Belediye Hizmet Binasının Bozkurt Belediyesi imkânlarıyla yapılabilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek İzmir Büyükşehir Belediyesince Mehmetçik Mahallesi, 5212 ve 3833 parsellerde Yeni Hizmet Binası yapılması talep edilmekte olup, bu kapsamda hizmet binasının yapılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bozkurt Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi.  (Etüd ve Projeler Dai. Bşk.E.211753)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
35. Menderes, Seferihisar, Karabağlar ilçelerine bağlı 7 mahallede (Tırazlı, Çatalca, Efemçukuru, Yeniköy, Kuyucak, Orhanlı ve Beyler) 18-21 Ağustos tarihleri arasında yaşanılan ve bir felakete dönüşen orman yangınında zarar gören tarım alanları ve yaşam alanlarında oluşan zararların tespiti doğrultusunda hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Orman Yangını Hasar Miktarları Tablosu”nda belirlenen bedellerden 1.000-TL ve üzerindeki zarar bedellerinin %20’sinin üreticilere sosyal yardım amaçlı ödenmesi ve söz konusu ödemenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün ilgili bütçe tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai. Bşk. E.211538)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
36. ALOSBİ sınırları içerisinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda ALOSBİ tarafından projelendirilerek İtfaiye Hizmet Binasının inşaatı ve yapının tefriş edilmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilecek yangına müdahale araçlarının (en az 1 adet itfaiye arazözü, 1 adet 32 metre merdivenli ve su tanklı itfaiye merdivenli aracı, 1 adet en az 18 ton su kapasiteli tonajlı araç, 1 adet arama kurtarma aracı) ALOSBİ tarafından satın alınması, Büyükşehir tarafından yapıda itfaiye hizmetlerinin sağlanması, itfaiye hizmetlerinin öncelikle ALOSBİ sınırları içinde ve çevresindeki yerleşim yerleri ile ihtiyaç halinde İzmir il mülki sınırları içerisindeki bölgelerde yürütülmesi işlemlerine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi  (ALOSBİ) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün  görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.211754)    
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.  
V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
714. 1. Foça ilçesi, Fevzipaşa Mahallesinin sokak Düzeni; Soru 1: Mevcut yapılmış projenin ivedilikle kış sezon ve yağmurları gelmeden düzeltilmesini ve su giderleri ile yol bina kotlarının düzeltilmesini, betonlaşmanın acilen yıkılıp yeşil alan ve meydan düzenlemelerinin yapılmasını, trafiğe kapatılan 216-180-220 Sokakların tek yönlü trafiğe açılması, yaz sezonunda akşam 19.00 sonrası olmak üzere kapatılması. Soru 2: “Fevzipaşa Mahallesinde halen kanalizasyon bağlantısı yapılmamış olan Müze Müdürlüğümüz tarafından makine değil el ile kazılması şartıyla izni uygundur.” denilen mahallelerin ivedilikle bağlantılarının ve bu süreçte hem katı atık su bedeli ödeyip hem de foseptik parası ödeyen abonelerin foseptik çekimlerinin bedelsiz yapılması çalışmasına yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (MHP Grubu Mensubu Meclis Üyesi Osman MERT.E.123223)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
715. 2. AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyelerinin; 2 dönem Buca Belediye Başkanlığı, İzmiri temsilen 5 dönem Milletvekilliği ve bunun yanı sıra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini layıkıyla yerine getiren Işılay SAYGIN’ın isminin Buca’da yer alan “Çevik Bir Meydanı”na verilerek meydanın isminin değiştirilmesine yönelik Yazılı Önergenin, "Vefat eden Işılay SAYGIN’ın yaşadığı ve hizmet verdiği yere yakınlığı nedeniyle Buca Kasaplar Meydanının isminin 'Işılay Saygın Meydanı' olarak değiştirilmesi" şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Burçin Kevser TOURCHIAN, Mustafa SOLMAZ, İsa NEZİR.E.123257)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
716. 3. Kadifekale bölgesinin canlandırılmasında önemli katkı sağlayacak olan Smyrna Antik Tiyatro kazısının daha hızlı ilerlemesi ve yer altında yer alan tarihi eserlerin bir an önce gün yüzüne çıkarılarak kentimizin turizmine ve ekonomisine katkı sağlamasını hızlandırmak için Smyrna Antik Kenti kazısına verilen maddi destek miktarının (130.000-TL) Ağustos ayından başlayarak geçerli olmak üzere aylık 75.000-TL artırılarak toplamda 205.000-TL olmasına yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Mustafa ÖZUSLU, Nilay KÖKKILINÇ, Bülent SÖZÜPEK.E.123303)  
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
717. 4. İzmir’in çeşitli bölgelerinde bulunan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonlarının yeterliğinin araştırması, var ise eksikliklerinin tespit edilip giderilmesine yönelik Yazılı Önergenin “Vapur iskeleleri, metro istasyonları ve İZBAN istasyonlarında Komisyonca yaptığımız çalışma sonucu yeterli adette şarj istasyonu bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ancak sıralayacağımız İlçe Belediyelerimizde bulunmamaktadır. (Bulunmayan ilçeler: Aliağa, Bayındır, Dikili, Güzelbahçe, Selçuk, Torbalı, Narlıdere, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Tire ve Urla.) Bulunmayan ilçelerimizin ivedilikle bu eksiğinin giderilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Engelsiz İzmir Komisyonu Raporu. (Ahmet Uğur BARAN, Dolunay BAYER, Serkan KALMAZ, İsmail SARI, Murat CİHAN, Nazan DÖNMEZ, Bahar GÜRSUL, Dilek YILDIZ, Çile ÖZKUL E.123238)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
5. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu kararların özetlerinin; İzmir özelinde yayın yapan, istihdam yaratan, muhabir çalıştıran İnternet Gazetelerinde de yayımlanmasına yönelik Sözlü Önergenin;“Belediye etkinlik ve çalışmalarının daha iyi duyurulması, internet medyasının desteklenmesi bakımından yapılacak çalışmaların kapsamının belirlenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Komisyonunun görüşünün de alındıktan sonra görüşülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Fatih TAŞTAN. E.130829)
Yeniden Görüşülmek Üzere Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonuna İade; Kültür ve Turizm Komisyonuna Havale Edildi. 
718. 6.  Kadınların iş hayatında daha verimli olabilmeleri için İlimizin her mahallesinde nüfusa ve ihtiyaca göre ilçe belediyeleri ile birlikte Kreş yapılması ve Hazırlanacak olan 5 yıllık Stratejik Plana alınmasına yönelik Sözlü Önergenin  “Kadınlarımız iş yaşamında ciddi bir yer almaktadır. Bundan dolayı da evde çocuğuna bakmakta ve yetiştirmekte büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Kadınlarımızın iş yaşamında daha verimli olabilmesi için mahallelerin nüfus ve ihtiyaçları dikkate alınarak, bütçe imkanları doğrultusunda, dezavantajlı mahallelere öncelik verilerek, engelli çocukları da dikkate alan, çocuklara yönelik Hizmet Alanları oluşturulması” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Sosyal Hizmetler – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları Raporu. (AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Hüsnü BOZTEPE. E.130816)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
719. 7. Narlıdere Belediye Başkanlığının 08/07/2019 tarihli ve 4187 sayılı yazısı ve eki Songül ZORLU’ya ait dilekçeye konu; Limanreis Mahallesinde bulunan mevcut “Aykut Oray Sokağı” isminin, “Elif” olarak değiştirilmesi talebinin “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ilke kararı uyarınca ismi bulunan sokağın isminin değiştirilmesini haklı kılacak neden olmadığı” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.185599)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
720. 8. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünce revize ederek yeniden hazırlanan, "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Yolculuk Kuralları Yönetmeliği"nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (ESHOT-Otobüs İşletme Dai.Bşk. E.6805/E.112391)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
721. 9. Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış olan M/F EMİNÖNÜ Araba Vapurunun deniz taşıtı olarak Encümence 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde satışının yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.174527)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
722. 10. Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP), Erkek Sağlığı Eğitim Programı (ESEP), Menopoz Dönemi Eğitimi, Ergenler İçin Cinsel Sağlık Eğitimi, Güvenli Annelik Eğitimi ve Erken Yaş Evliliklerinin Önlenmesi için farkındalığa yönelik iş birliği çalışmalarının etkili bir biçimde yürütülebilmesini amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Kadın Güçlendirme Programı Ortak Hizmet Protokolü”nün kabulü ve söz konusu Ortak Hizmet Protokolünün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.189720)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
723. 11. Belediyemiz yatırımı olan "Konak ilçesi, Vezirağa Mahallesi 5402 - 2251 Sokaklar Bölgesinde Karayolu Köprüsü Yapılması İşi” kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak deplasmanların işçilik bedellerinin keşfi ve işçilik bedellerinin ödenmesi istenmiş olup; söz konusu deplasmanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.181365)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
724. 12. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, Önergede adresleri belirtilen ve 12/08/2019 tarihinde süresi sona erecek olan 12 adet ekmek satış büfesinin işletme hakkının, 13/08/2019 tarihinden itibaren, Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedeller ile Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş’ye devri ile konuya yönelik imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün, “Komisyon Raporunda yer alan ekmek satış büfelerinin işletme hakkının 13/08/2019 tarihinden itibaren 5 yıllığına ve Raporda belirtilen bedellerle Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.'ye devredilmesi” şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin                       Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.191032)
 Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
725. 13. Belediyemizce turizm ve tanıtım faaliyetlerinin taşıdığı önem nedeniyle yürütülmekte olan çalışmalar ve İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV)’ın yürüttüğü ortak hizmet projesi kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Turizm Tanıtma Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İşbirliği Protokolü”ün kabulü ve söz konusu Protokolü imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi ile Protokol doğrultusunda projeye Belediyemiz ilgili bütçesinden 8.948.188,40-TL aktarılmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Dış İlş. ve Turizm.Dai.Bşk.E.181369)  
Komisyonların Müşterek Raporunun, AK Parti Grubu Meclis Üyelerinin Muhalefet Şerhi ve MHP Grubu Meclis Üyelerinin Karşı Yöndeki Oylarına İstinaden Oyçokluğu ile Karar Verildi. 
726. 14. İzmir Büyükşehir Belediyesi Entegre Atık Yönetim Planı İlkeleri doğrultusunda katı atıkların toplanmasından bertarafına kadar olan süreçlerde, çevrenin korunması ve atık yönetim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla, 7.500 (yedi bin beş yüz) adet 770 litrelik çelik konstrüksiyon çöp konteynerinin satın alınarak Belediyemiz birimlerinde kullanılması ve ihtiyaç duyan ilçe belediyelerine bedelsiz olarak dağıtılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.184330)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
727. 15. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Müdürlüklerden; İlçe Terminallerinin Ücret Tarifesini belirleme işlemlerinin İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından, "Ruhsat Tarifeleri"ni belirleme işlemlerinin de Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi için iki Müdürlüğün Bütçelerinin ayrılmasının “Önergede sehven 'Bütçe ayrılması' şeklinde geçen hususun,  İlçe Terminallerinin Ücret Tarifesi’ne yönelik işlemlerin İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından, ‘Ruhsat Tarifeleri’ne yönelik işlemlerin de Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi" şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.184336)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
728. 16. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Güzergâh İzin Belgesi ile taşımacılık faaliyeti gösteren taşımacılara düzenlenen belge süresinin 1 yıl olacak şekilde güncellenmesine yönelik 2019/382 no'lu UKOME Genel Kurul Kararı alınmış olup; bu kapsamda alınan belge ücretinin "140,00-TL" olacak şekilde tahsil edilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.191042)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
729. 17. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Bilişim ve Haberleşme Servisinin 12/07/2019 tarihli ve 702 sayılı Başkanlık Olur’u ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanması neticesinde; bilişim ve haberleşme giderlerine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesinde kalan toplam 100.000,00-TL (yüzbintürklirası) ödeneğin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 83 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.191764)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
730. 18. Menderes Belediye Meclisinin; Menderes Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Tarife Cetvelinde yer alan Pompa Suyu Kullanım Ücretlerinde, sehven Bulgurca Pompa Suyu Kullanım Ücretinin bildirilmediği tespit edilmiş olup 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer almadığından, söz konusu Bulgurca Y.A.S. Tesisi Pompa Suyu kullanımı (1 Ton) ücretinin 0,40-TL olarak belirlenmesine yönelik, 05/07/2019 tarihli ve 140 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.166616)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
731. 19. Bayındır Belediye Meclisinin; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görev alanına giren park ve bahçeler ile ilgili kısmın yönetmelikte değişiklik yapılarak Fen İşleri Müdürlüğüne devredilmiş olan Park ve Bahçeler biriminde gerçekleştirilen muhtelif işlerin özel mülkte hizmete sunulabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğünce hesaplanarak Meclise sunulan dokuz ayrı hizmet tarife bedeline ilişkin Tarife Cetvelinin önerge eki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmesi ve Bayındır Belediyesinin 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveline eklenerek 2019 Mali Yılı içerisinde uygulanması hususlarına yönelik, 05/07/2019 tarihli ve 167 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.174517)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
732. 20. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesi 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Onbirinci Bölüm İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 18. maddesinin önergede yer aldığı şekilde değiştirilmesine yönelik, 04/07/2019 tarihli ve 152 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.174546)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
733. 21. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeler Listesinde yer alan "Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri Proje İnceleme ve Onay Ücretlerine, Yapı Kullanma İzni Tetkik Ücretlerine ve İşyeri Kontrol Tetkik Ücretlerine" ilişkin önerge ekinde yer alan tablolarda gösterilen miktarların belirlenmesi ve 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesine eklenmesine yönelik, 01/08/2019 tarihli ve 84 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.191765)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
734. 22. Bilgi Ağları Şube Müdürlüğünce, Kurumumuza ait internet ağının dış dünyadan gelebilecek tehditlere karşı korunması amacıyla “Güvenlik Duvarı Cihazı Destek Paketi Hizmeti” ihalesinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2020 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.181366)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
735. 23. İzmir Ulaşım Merkezinin (İZUM) vatandaşlarımıza sunmuş olduğu çağrı merkezi hizmetleri zorunluluk ve süreklilik arz ettiğinden, çağrı merkezi hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 36 ay süre ile "Çağrı Merkezi İşletilmesi İşi"nin hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.167930)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
736. 24. "Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması İşi” kapsamında, kent genelinde bulunan sinyalize kavşaklar akıllı hale getirilmiş, tüm ana arter, cadde ve bulvarlara fiber optik kablolar çekilmiş ve kent trafiğini yönetmek için gerekli tüm teknolojilerin montajları yapılmış olup; kurulmuş olan tüm teknolojilerin, akıllı cihazların ve alt yapı sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 24 ay süre ile “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sisteminin İşletilmesi İşi”nin hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.181389)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
737. 25. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından salon ücret tarifesinde teklif edilen değişikliklerin önerge eki listede gösterildiği şekilde belirlenmesine yönelik, 03/07/2019 tarihli ve 213 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe –Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.188359)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
738. 26. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Anaokullarında, ücret tarifesinin kurum içi KDV dâhil 300,00-TL (üçyüztürklirası), kurum dışı KDV dâhil 600,00-TL (altıyüztürklirası) olarak belirlenmesine yönelik, 01/07/2019 tarihli ve 88 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.174518)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
739. 27. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Şefi Rengin GÖKMEN tarafından yeni genç şefler yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı düzenlenecek olup; söz konusu eğitim programının Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde düzenlenmesi ile burada verilecek eğitim için ücret tarifesinin önergede belirtildiği şekilde belirlenmesine yönelik, 05/07/2019 tarihli ve 97 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.174521)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
740. 28. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Muharrem Candaş Spor Salonunun 1 günden fazla süren ve ücret içeren federasyon etkinlikleri ve sportif etkinliklerde ücretlendirilmesi yapılmadığından, bahse konu salonlar ve etkinliklere ait tahsis ücretlerinin önergede yer aldığı şekilde belirlenmesine yönelik, 01/07/2019 tarihli ve 87 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.174520)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
741. 29. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş.'nin 07/08/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 124.250.000,00-TL'den 25.000.000,00-TL arttırılarak 149.250.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%92,90'ına tekabül eden) 23.225.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Destek Hiz.Dai.Bşk. E.189719)Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
742.30. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş.’nin 07/08/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan, şirket sermayesinin 124.250.000,00-TL'den 25.000.000,00-TL arttırılmak suretiyle 149.250.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%5'ine tekabül eden) 1.250.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.7786/E.122664)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
743. 31. Menemen ilçesi, Asarlık Mahallesinde bulunan yaklaşık 43 ha’lık alanın "Küçük Sanayi Alanı" ve "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191039)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
744. 32. Belediye Meclisimizin 17/05/2019 tarihli ve 05.407 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 04/07/2019-02/08/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna, 727 ada, 8 parsel maliki Nihal Aydan ÜZGEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191041)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
745. 33. Belediye Meclisimizin 14/01/2019 tarihli ve 05.25 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/06/2019-29/07/2019 tarihlerinde Belediyemizde askıya çıkarılan, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 262 ada 7 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 262 ada, 43 parsel ve tescil harici alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191025)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
746. 34. 1/5000 ölçekli Torbalı İlçe Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonunda "Park ve Yeşil Alan" kullanımına ayrılan, Ertuğrul Mahallesi, 107 ada, 4, 5, 6 ve 7 parsellerin, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 11/01/2019 tarihli ve 23 sayılı Kararı dikkate alınarak, "Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, ''Söz konusu Mahkeme Kararında işaret edildiği üzere değişikliğe konu alanın okul bahçesi ve spor alanı olarak kullanılması kaydıyla'' Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174516)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
747. 35. 1/5000 ölçekli Torbalı İlçe Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonunda "Genel Otopark" kullanımına ayrılan, Tepeköy Mahallesi, 165 ada, 21 ve 22 parsellerin, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 13/02/2019 tarihli ve 179 sayılı Kararı dikkate alınarak, "Kamu Hizmet Alanı" ve "Genel Otopark" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174528)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
748. 36. Menemen ilçesi, Asarlık Mahallesinde bulunan yaklaşık 43 ha’lık alanda hazırlanan Menemen ilçesi Küçük Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi önerisinin, “Sosyal Tesis Alanı” olarak belirlenen alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak, Küçük Sanayi Alanının güney kısmındaki alanın bir kısmının “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesi ve bu doğrultuda plan gösterimi ve plan notlarında da gerekli düzeltmeler yapılması'' şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191038)    
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
749. 37. Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesi sınırları içerisinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanda Aliağa Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184335)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
750. 38. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı "Belediye Hizmet Alanı"nda kalan, taşınmaz maliki tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 8840 ada, 17 parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184338)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
751. 39. Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu ticaret teşekkül etmiş sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/f/1-2 maddesi doğrultusunda, "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesinin ''Buca ilçesi 1409, 205, 278/2, 336, 287/9, 647/1 sokaklarının Buca Belediyesi Başkanlığından iletilen bilgi ve belgelere göre mevcut durumda ticari birimlerin bulunduğu, söz konusu güzergahlarının imar planı ile uyumlu olan kısımların, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TM, TM1 ve Ticaret-Konut Alanlarının (TİCK) dışında tutulması koşuluyla'' oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.186991)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
752. 40. Buca Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu ticaret teşekkül etmiş sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/f/1-2 maddesi doğrultusunda, "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesinin “Buca ilçesi 694/12 ve 668/5 sokakta Buca Belediyesi Başkanlığından iletilen bilgi ve belgelere göre mevcut durumdan ticari birimlerin bulunduğu, söz konusu güzergahlarının imar planı ile uyumlu olan kısımları, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TM, TM1 ve Ticaret-Konut Alanlarının (TİCK) dışında tutulması koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.186992)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
753. 41. Buca Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu ticaret teşekkül etmiş sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği doğrultusunda “Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesinin “Buca ilçesi 680/7 Sokak Buca Belediyesi Başkanlığından iletilen bilgi ve belgelere göre mevcut durumda ticari birimlerin bulunduğu, söz konusu güzegâhlarının imar planı ile uyumlu olan kısımları, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TM, TM1 ve Ticaret-Konut Alanlarının (TİCK) dışında tutulması koşuluyla” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191024) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
754. 42. Buca ilçesi, 7588 ada, 3 parselin bir kısmının (eski 7587 ada 2 parsel) Eğitim Tesisleri Alanı (Ana, İlk, Orta ve Lise) kullanım kararından çıkarılarak "Belediye Hizmet Alanı (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Tesisleri) kullanım kararına; İzmir ili, Buca ilçesi, 7590 ada 23 parsel üzerinde yer alan “İBŞB Eğitim Tesisleri Alanı” kullanım kararının “Eğitim Tesisleri Alanı (Ana, İlk, Orta ve Lise)” kullanım kararına dönüştürülecek şekilde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.192904)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
755. 43. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 197 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/09/2018 tarihli ve 7957 sayılı, 03/10/2018 tarihli ve 8045 sayılı Kararı uyarınca Erzene Mahallesi, 375 ada, 57 parseldeki sarnıcın "Tescilli Anıt Yapı", parselin "Koruma Alanı" olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191028)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
756. 44. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 194 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Emsal: 1.0 yapılaşma koşuluna sahip “Sağlık Tesis Alanı” kullanım kararında kalan Bornova ilçesi, 14046 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda yapılaşma koşulunun Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi uyarınca, Emsal: 2.0 olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, “Bölgede sunulacak sağlık hizmeti ve elde olunacak kamu yararı dikkate alınarak” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184343)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
757. 45. Belediyemiz mülkiyetindeki Konak ilçesi, Yeni (Cedit) Mahallesi, 390 ada, 33 parselin tamamının Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Kurşunlu Han Avlusu Düzenleme Projesi" doğrultusunda, “Arkeoloji ve Tarih Parkı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184331)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
758. 46. Gaziemir Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkiinde, Askeri Alan kullanımının kaldırılarak, 11129 adanın E=1.00, Yençok=9.50 m yapılaşma koşullu Ticaret Alanı, 117 ada, 2 parselin Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmesine ve 11129 ada, 1 ve 2 parsellerden geçen 18 metre genişliğindeki yolun kavşak alanına bağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191026)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
759. 47. Menemen Belediye Meclisinin 10/04/2019 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile uygun görülen; Koyundere Mahallesi, 4493 ada, 1 parselin güneyinde yer alan park alanında 3.00 m x 5.00 m ebatlarında Trafo Yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184337)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
760. 48. Menemen Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımpaşa Mahallesi, 5128 ada, 4 parselin emsal değerinin E:2.00 olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Çalışmaları sürdürülmekte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun onay sürecinin tamamlanmasından sonra ele alınmak üzere bu aşamada reddi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184342)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
761. 49. Aliağa Belediye Meclisinin 05/03/2019 tarihli ve 98 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/06/2017 tarihli ve 8382 sayılı Kararı ile Samurlu Mahallesi sınırları içerisinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184340)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
762. 50. Menderes Belediyesi İmar Programı kapsamında bulunan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Meskun Konut Alanında kalmakta olan Develi Mahallesi, 139 ada, 10 no'lu parselin İmar Programı kapsamından çıkarılması Menderes Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174525)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
763. 51. Dikili Belediye Meclisinin 06/03/2019 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsmetpaşa Mahallesi, 780 ada, 4 ve 5 parsellerin Park Alanı, Taşıt ve Yaya Yoluna isabet eden kısımlarının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ve mülkiyeti Dikili Belediyesine ait olan İsmetpaşa Mahallesinde Taks:0,15 Kaks:0,30, Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşullu Konut Alanı kullanımına isabet eden 2196 ada, 15 parselin ise Park Alanı olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184339)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
764. 52. Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi sınırları içinde bulunan ve fiilen de Mezarlık Alanı olarak kullanılan 528 parsel ve çevresindeki tescil harici alanın; Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin “söz konusu alanın Bakanlıkça ilan edilen Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde kaldığı anlaşıldığından Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmek üzere” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.185601)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
765. 53. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramandere Mahallesi, Kahramandere Uygulama İmar Planında dere hattının kanal olarak imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191034)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
766. 54. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi, 107 Sokaktan cephe alan parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği doğrultusunda yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191036)   
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
VI. DİLEK VE TEMENNİLER
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 Yılı Eylül Ayı Toplantısı I. Birleşimine katılamayan; Muhittin SELVİTOPU, Mustafa Şafak BARAN, Cenap BÖRÜHAN, Cemil TUGAY, Serdar SANDAL, Ramazan İsmail UYGUR, Serdar AKSOY, İbrahim ÖZKARA, Necati KIRMAZ, İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU, Mustafa KAYALAR, Fatma EKİCİOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Seda ÖZTÜRE, Haydar GÜLTEKİN, İsmail YETİŞKİN, Muammer Ekrem ORAN, Fatih GÜRBÜZ, Özdem Mustafa İNCE, İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Mustafa SOLMAZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DİNÇER, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMİREZEN, Sadık DOĞRUER, Hakan ERTANE, İlhan AVCI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VIII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA SAAT: 18.00


                                                                                             
                                                                                            Mustafa Tunç SOYER
                                                                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı