İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

17° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-170                                                                                                              01/12/2021
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
          İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 25/11/2021 tarihinde; saat 16.00’da, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı VII. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
              Sayın halkımıza duyurulur.
 
 
 
 
                                                                                                                                 Mustafa Tunç SOYER 
                                                                                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISI VII. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ
 
Gündem No   : 97509404-301.03-11/7                                                     Toplantı Tarihi   : 25/11/2021 
Toplantı Yeri : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi      Toplantı Saati     : 16.00
                          No:1087 Konak/İZMİR
                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1357. 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16/09/2021 tarihli ve E.352784 sayılı Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 14/10/2021 tarihli ve 05.1187 sayılı Kararında sehven “Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli, 121 sayılı (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 65 ve 66 no’lu maddeler)”  şeklinde yazılan ifadenin “Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli, 121 sayılı (43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65 ve 66 no’lu maddeler)” olacak şekilde düzenlenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.463468)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Şehir Tiyatroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.436122)
Önerge Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
 
3. Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 26220 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda yapılan “Adliye Tam Otomatik Katlı Otopark Yaptırılması İşi”nde tesisin enerji ihtiyacının temini için zemin katta 17,44 m² Trafo Odası ve 24,89 m² kablo geçiş güzergâhı olmak üzere toplam 42,33 m² alanda 1-TL izbedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.465988)
Önerge Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
 
4. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; 6191 ada, 28 parselin bir kısmının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 17 m genişliğindeki imar yolunda kalması nedeniyle maliki tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümlerine istinaden Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Karabağlar ilçesi, Muammer Akar Mahallesi, 6191 ada, 28 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.465537)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
5.  Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 20 ve 25 m genişliğindeki imar yollarına bir kısmı isabet eden; Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 477 ada, 148 parselin taşınmaz maliki tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümlerine istinaden, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.465418)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
6. Belediye Meclisimizin 14/07/2021 tarihli ve 05.818 sayılı Kararı ile uygun görülerek 11/10/2021-09/11/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçe sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe Mahallelerini kapsayan Beştepeler Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 101 ada 97 parsel maliki tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.465457)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
7. Belediye Meclisimizin 14/07/2021 tarihli ve 05.818 sayılı Kararı ile uygun görülerek 11/10/2021-09/11/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçe sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe Mahallelerini kapsayan Beştepeler Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.465481)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
8. Belediye Meclisimizin 14/07/2021 tarihli ve 818 sayılı Kararı ile uygun görülerek 11/10/2021-09/11/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak ilçe sınırları içinde Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe, Mahallelerini kapsayan Beştepeler Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; önerge ekinde yer alan 11 adet Dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.465538)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
9. Gaziemir ilçesi, 1481 ada 19, 20, 21, 22, 23 parseller, 437 ada, 1, 2, 3, 4 parseller ile 438 ada, 1 parseli kapsayan alana yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.467653)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
10. Aliağa ilçesi, Bozköy Mahallesi, 1032 ada 3 numaralı parsel, 1032 ada 4 numaralı parsel ve 1034 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda 15 metrelik Taşıt Yolunun ve imar hatlarının yeniden düzenlemesi ile Sanayi Alanı kullanımın kararının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.466026)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
 
11. Aliağa Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 05.398 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.304 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1/1000 ölçekli Aliağa Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.468452)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
12. Aliağa Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 05.391 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 05.304 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Aliağa Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.468406)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
13. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1194 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan; Narlıdere ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 1 ada 18, 19 ve 33 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine askı süresi içinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek mevcutta Dokuz Eylül Parkının bulunduğu alanın tamamının "Park" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, Narlıdere Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 85 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.462416)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
 
14. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarihli ve 179 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişehir Mahallesi, 1526 Sokak üzerinde Park Alanı kullanımındaki kamuya terkli alanda 6.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.463486)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
 
15. Konak Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarihli ve 180 sayılı Kararı ile uygun görülen; Murat Mahallesi, 43039 adanın güneyinde kalan Park Alanı kullanımındaki kamuya terkli alanda 6.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.463519)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
 
16. Çiğli Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 94 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesi 22598 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerin ve 22599 ada, 1 parselin bulunduğu alanda "Ticaret-Konut (K.A.T: 7592 Yençok 8 Kat)", "Park Alanı", "Otopark" ve "Yol" kullanımlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.466802)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
 
17. Aliağa Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 386 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 304 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Aliağa Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.468347)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
18.  Aliağa Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 397 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 304 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Aliağa Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.468423)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
19. Aliağa Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 381 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 12/03/2021 tarihli ve 304 sayılı Kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Aliağa Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.468317)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
20. Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan ve Belediyemiz ATM Yer Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan yerlerde reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve 5 yıl süre ile işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında ihale edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.477273)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1358. 1. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Adıgüzel Eğitim, Kültür, Araştırma, Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün “Önerge ekinde yer alan Protokol, Komisyon Başkanı ve Başkan Vekili tarafından her bir sayfası ayrı ayrı imzalanmak suretiyle yapılan” değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk. E.400986)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu, MHP Grubu ve İYİ Parti Grubu.)
 
1359. 2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü arasında ekolojik araştırmaların üretilmesine yönelik imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile Protokol’ün 6. maddesinde yer alan bedelin İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünün (Proje No: 543) 03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri Bütçe kodundan ödenmesinin Hukuk – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna,  Plan ve Bütçe Komisyonunca  oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İklim Değ. ve Çev.Kor.Kon.Dai.Bşk.E.454961)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.) 
 
1360. 3. 2021 Mali Yılı Bütçesinin bazı kodlarında ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, 2021 Yılı Bütçesinin tertipleri arasında toplam 143.700.000,00-TL aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.463159)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1361. 4.  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü arasında 28 Ekim 2021 – 28 Ekim 2022 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.394327)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1362. 5.  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Olten Sanat Vakfı Olten Filarmoni Orkestrası arasında 01 Kasım 2021 – 01 Kasım 2022 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. . (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.394365)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1363. 6. Bergama ilçesi, Yerlitahtacı Mahallesinde "Anı Evi" inşa edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bergama Belediye Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.465544)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1364. 7.  İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahnelenecek oyunların güncellenen bilet bedellerine yönelik önerge ekinde yer alan Gelir Tarifesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.   (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.451988)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1365. 8. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi, Ankara Üniversitesine yapılacak eğitim bedeli ödemesinin Belediyemiz ilgili bütçesinden gerçekleştirilmesi ve ilgili Bütçe Gelir Tarife Cetveline önergede belirtilen kayıt bedelinin eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Dış İliş. ve Turizm Dai.Bşk.E.437825)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1366. 9. Belediyemizin, uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, dünya kentleriyle çevre, sürdürülebilir kentsel kalkınma ve ilgili alanlarda iş birliğini geliştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İklim Miras Ağı (Cultural Heritage Network)'e üye olmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler – Plan ve Bütçe – Turizm ve Fuarcılık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.463750)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1367. 10.  İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak TÜSİAD iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, Demo day Etkinliği ile tarımsal girişimcilik programında yer alan ekiplerin ilgili sektör temsilcileri ile buluşması ve iş fikirlerini yatırımcılar ile paylaşması amaçlanmakta olup, ekiplere verilen kısıtlı zaman içinde iş fikirlerini anlatacakları etkinlik sonunda dereceye giren üç ekibe Büyükşehir Belediyesi tarafından önergede yer alan para ödüllerinin verilmesi ve ilgili ödemenin Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Şube Müdürlüğünün 3.4.2.5.Ödül, İkramiye vb. Ödeme Bütçe Kaleminden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu.  (Dış İliş. ve Turizm Dai. Bşk.E.428447)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1368. 11. Sağlık çalışanlarının HES Kodu sorgulamadan binmesi toplu taşıma kullanan diğer hemşehrilerimiz açısından tedirginlik yarattığı, bu sebeple sürecin uzayabileceği öngörülerek Sağlıkçı Kartı adı altında kişiselleştirilmiş İzmirimkart tipi oluşturulmasının süreç açısından daha uygun olacağı düşünülmekte olup, “Sağlıkçı Kart”ın; 28/10/2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/10/2021 tarihli ve 4642 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen sağlık hizmeti veren Kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personellere verilmesi ve önergede belirtildiği şekilde uygulanması hususlarının  oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin   Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu  (Ulaşım Dai.Bşk.E.467241)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1369. 12. Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 861 ada 5 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın Mithatpaşa Caddesi tarafında kalan kısmına kamulaştırmasız el atıldığından bahisle Güzin AYDINLI ve dava arkadaşları vekili Av. Deniz ESER'in 06/09/2021 tarihli ve 347090 kurum kayıt numaralı başvurusuna konu; 126.825,59-TL eksik istenen faiz alacağına yönelik talebin kabulü ile ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu.  (I. Hukuk Müşavirliği E.443236)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1370. 13. Beydağ Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 1 no’lu taşınmazın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanımına yönelik projelendirilinceye kadar, önerge eki Protokol hükümleri kapsamında, üzerine kalıcı yapı yapmamak koşulu ile Beydağ Belediyesince Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yıl süreli ve bedelsiz olarak Beydağ Belediyesi adına tahsis edilmesinin Hukuk Komisyonunca “Protokol süresinin 3 yıl olması koşuluyla” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca “Yıllık 100,00-TL (YüzTürkLirası) bedelle” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor.  (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.441672)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1371. 14. 30 İlçe Belediye Başkanlığımızca yürütülecek yapı izinlendirme işlemlerinde koordinasyon ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine konu edilen peyzaj projelerine ilişkin olarak "Alışveriş merkezleri, toplu konut, eğitim, sağlık, kültür, sanayi, turizm yapıları ile alanı 1000 m²'yi aşan parsellerde yapılacak yapılar için peyzaj projesi ilgili idarece istenir." şeklinde, söz konusu Yönetmeliğin 5. maddesi ile  28/5. maddesine konu edilen bina cepheleri aydınlatma uygulamalarına ilişkin olarak "Binanın dış cephesinde kullanılan her türlü (LED, neon vb.) aydınlatma için İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenecek kriterlere göre hazırlanan projeler ilgili idarece istenir." şeklinde uygulama yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kentsel Dönüşüm – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yapı Kont. Dai. Bşk. E.214513)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1372. 15.  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11 Ocak 2021 tarihli Kararıyla onaylanan İzmir Su Ürünleri Kooperatiflerine bağlı küçük ölçekli balıkçılara, teknelerinin bakımına destekle başlayan süreç kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu çerçevesinde “Başka Bir Balıkçılık Mümkün” modelini geliştirerek,
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde önergede sayılan ihtiyaçlara yanıt verecek tekne, cihaz ve ekipmanların alınması, 
2. Tüm bu ekipmanları kullanacak personelin görevlendirilmesi, eğitilmesi için gerekli altyapının oluşturulması,
3. Tüm bu faaliyetlerin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi, ortak bir çatı altında kurumsallaştırılması gereği adına,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir “Deniz Koruma Müdürlüğü” kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin  Çevre ve Sağlık – Deniz ve Kıyı Alanları - Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarınca “İsmi ve hangi daire başkanlığı altında kurulacağı hususu Başkanlık makamının takdir ve tensiplerinde olmak kaydı ile” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hakan BARÇIN, Raşit DİRİM, Alparslan BİLEN, Oğuzhan ÖZŞAHİN, Erhan UZUNOĞLU, Alp ATAY. E.402694)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Çevre ve Sağlık – Deniz ve Kıyı Alanları – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarının Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
 
1373. 16. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesinde, yürürlükteki nazım imar planında Üniversite Alanında kalan alanda İzmir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; "Nazım İmar Planında belirlenen" Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampüs Alanı (Üniversite Alanı-Üniversite Gelişme Alanı- Teknopark)" olarak belirlenen alanlar içinde; yurt, kültür, spor, kültürel ve sosyal tesis, teknik donatı içeren altyapı hizmet binaları yer alabilir. Orman vasfında olan alanlarda Orman Genel Müdürlüğünden, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında gerekli izinler alınmadan uygulama yapılamaz." şeklinde plan notu ilave eklenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu İlavesi önerisinin; Önergede mükerrer yazılan kültür ibaresinin kaldırılarak “Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampüs Alanı (Üniversite Alanı-Üniversite Gelişme Alanı- Teknopark) olarak belirlenen alanlar içinde; yurt, spor, kültürel ve sosyal tesis, teknik donatı içeren altyapı hizmet binaları yer alabilir. Orman vasfında olan alanlarda Orman Genel Müdürlüğünden, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında gerekli izinler alınmadan uygulama yapılamaz." şeklinde düzeltilmesi kaydıyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Çevre ve Sağlık – İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Tarım, Orman ve Hayvancılık  Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.465940)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1374. 17. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Nazım İmar Planında, Özel Proje Alanı (Ö.P.A.) ve TAKS.:0.50 KAKS: 1.50, Hmax:12.80 m Yapılaşma Koşullu Kültürel Tesisler Alanı, İlköğretim Tesisleri Alanı ile Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı olarak belirlenen; Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 7818 ada, 1 parselin güneyinde 45000 m2’lik alanın “Kamu Hizmet Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.272266)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1375. 18. Belediyemiz mülkiyetindeki Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 3523 ada, 1 parselde, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, "Konut Alanı" olarak belirlenen Nazım İmar Planı Kararının "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.467246)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1376. 19. Belediyemiz mülkiyetindeki, yürürlükteki imar planında "Konut Alanı (Ayrık Nizam 2 Kat)" olarak belirlenen, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 3523 ada, 1 parselin, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığımızın talebi doğrultusunda, Emsal=1.00 Yapılaşma Koşullu, "Belediye Hizmet Alanı  (Yurt, Sosyal Tesis ve bu hizmetlerin gerektirdiği diğer kullanımlar yer alabilir.)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin “Emsal: 1.50 olmak üzere” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.467325)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1377. 20. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 104 sayılı Kararı ile uygun görülen, R.Şevket İnce Mahallesi, 26N-3c pafta, 33072 ada, 3 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisinde 8,00 m x 5,00 m ebatlarında 1 adet Trafo Yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi “Trafo ebatları 4 x 4 olması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.421691)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1378. 21. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen; Muhittin Erener Mahallesi, 25N-2a pafta, 32915 ada, 2 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisinde 8,00 m x 5,00 m ebatlarında 1 adet Trafo Yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi “Trafo ebatları 4 x 4 olması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.421737)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1379. 22. Torbalı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 204 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı ve Tepeköy Mahallelerinde, 3 m x 6 m ebatlarında 2 adet, Ertuğrul Mahallesinde 3 m. x 7 m. ebatlarında 1 adet olmak üzere toplamda 3 adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarımızca değerlendirilmiş, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca Torbalı ve Ertuğrul Mahallesinde önerilen trafo alanları uygun bulunmamış, Tepeköy Mahallesinde önerilen trafo alanı ise uygun bulunmuş; ancak Çevre ve Sağlık Komisyonunca ise, Torbalı Mahallesinde önerilen trafo alanı uygun bulunmamış, Ertuğrul ve Tepeköy Mahallelerindeki trafo alanları ise oybirliği ile uygun bulunmuş olup, Belediye Meclisimizin 14/10/2021 tarihli ve 05.1199 sayılı Kararında Komisyonlarından geldiği şekilde kabulüne şeklinde karar alındığından, Ertuğrul Mahallesindeki Trafo Alanına ilişkin ihtisas Komisyonlarının kararlarının farklı olması nedeniyle çelişkinin giderilmesi amacıyla söz konusu trafo alanına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.444655)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1380. 23. Urla Belediye Başkanlığının 02/09/2021 tarihli ve 24445 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Denizli Mahallesi, 3861 ada, 15, 16, 17 parsellerin yapılaşma koşullarından ön ve yan bahçe mesafelerinin kaldırılmasına ve “Ayrık Nizam, TAKS:0.20, KAKS:0.40, kat 2 ve minimum bina cephe ve derinliğini sağlamak amacıyla yan bahçe mesafelerini tespite Belediye yetkilidir.” şeklinde plan notu ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.435860)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1381. 24. Buca Belediye Meclisinin; “İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi”nin (AYKOME) 2021 yılı için servis etmiş olduğu ve önergedeki tabloda yer alan “Aykome Şube Müdürlüğü Tarafından Verilen Altyapı Kazı Ruhsatlarında Alınacak Altyapı Tespit Bedelleri (KDV Hariç)” başlığının, “Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Verilen Altyapı Kazı Ruhsatlarında Alınacak Altyapı Tespit Bedelleri (KDV Hariç)” şeklinde düzeltilerek söz konusu tabloda yer alan bedellerin, “Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsat Bedelleri” olarak belirlenmesine yönelik, 01/10/2021 tarihli ve 130 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.416628)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1382. 25. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önergede yer alan Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam 750.000,00-TL ödenek aktarılmasına yönelik, 14/10/2021 tarihli ve 241 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.439346)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1383. 26. Tire Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekinde yer alan aktarma listesindeki tertipler arasında toplam 1.819.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 01/11/2021 tarihli ve 90 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.442668)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1384. 27. Tire Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekinde yer alan aktarma listesindeki tertipler arasında toplam 4.862.500,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 22/10/2021 tarihli ve 89 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.435071)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1385. 28. Ödemiş Belediye Meclisinin; Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmayacak olan ödeneklerinden toplam 8.470.000,00-TL ödeneğin düşürülerek, önergede yer alan ilgili Müdürlüklere toplam 8.470.000,00-TL ödenek eklenmesi suretiyle fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasına yönelik, 01/11/2021 tarihli ve 184 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.464894)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1386. 29. Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü hizmetlerinden 2021 Mali Yılında alınacak ücretler bölümü Açıklamalar / Ek Koşullar bölümüne “İmar planı ve değişiklik teklifi, planlamaya ilişkin belirlenen ücretlere göre hesaplanan ücret miktarı Belediyeye yatırılmadan Meclis gündemine sunulamaz. İmar planı / imar planı değişiklik teklifinin Belediye Meclisimizce uygun görülmemesi halinde bir yıl içerisinde eksikliklerin giderilerek yeniden Meclisimize sunulduğu takdirde bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmayacaktır. Hesaplanan ücretlerde fark olması halinde yüksek olan değer geçerlidir.” ibaresinin eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.427463)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1387. 30. Narlıdere Belediye Meclisinin; Narlıdere Belediyesine ait önergede yer alan müdürlükler arasında 2.690.000,00-TL denk olarak ek ödenek verilmesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 107 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.417830)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1388. 31. Dikili Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesi için önerge eki cetvelde yer aldığı şekilde 5.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 168 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.421706)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1389. 32. Kiraz Belediye Meclisinin; Kiraz Belediyesinin 2021 Mali Yılı içinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle,  önergede yer alan müdürlükler arasında toplam 16.500.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesine yönelik, 05/11/2021 tarihli ve 99 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.459552)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1390. 33. Selçuk Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde fazla olan 1 no'lu cetvelden, ödeneği yetmeyen 2 no'lu cetvele önerge ekindeki tabloda belirtildiği şekilde toplam 5.000.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 156 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.421226)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1391. 34. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesinin “Gider Bütçesi bölümü, Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Ödenek Tablosunun; İskan ve Toplum Hizmetleri, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ile Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine” ait tutarlarda sehven yapılan maddi hatanın; önergede yer aldığı şekilde düzeltilmesine yönelik, 05/11/2021 tarihli ve 106 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.461179)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1392. 35. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Str.Glşt.Dai.Bşk.E.44391/E.422038)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi.
(Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
1393. 36. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Str.Glşt.Dai.Bşk.E. 44183/E.422081)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi.
(Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
IV. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
Söz Alan Bulunmamaktadır.
 
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Kasım Ayı Toplantısı VII. Birleşimine katılamayan Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, İlhan DAL, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa İDUĞ, Abdül BATUR, Asker GÜNEŞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, Birgül SURAL ÜNER, Serdar SANDAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Ali Rıza KÖÇER, Ali GÜL, Sıla İLGİ AKKAŞ, Halil ARDA, İbrahim ÖZKARA, İzel ZENGİNOBUZ DERİNSU, Muharrem BAYRAKTAR, Oğuzhan ÖZŞAHİN, Mustafa KAYALAR, Fatma EKİCİOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Fatma ÇALKAYA, Mehmet Onur Başar ÜÇKAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye Başkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, İsmet ORHAN, Ertan CERTEL, Ali ENGİN, Adil KIRGÖZ, Ayhan KAYA, İsmail YETİŞKİN, Berkhan PARLAK, Sefer TOPÇU, Aybars YILDIRIM, Şükrü SÜREROĞLU, Fatih GÜRBÜZ, Özdem Mustafa İNCE, Kazım ÇAM, İlkay GİRGİN ERDOĞAN, Mustafa Alper GÜLDALI, Fırat EROĞLU, Fatih TAŞTAN, Ahmet Uğur BARAN, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Göksel DİNÇER, Aydın PEHLİVAN (Menemen Belediye Başkan Vekili), Yusuf DEMİRCİOĞLU, Şevket HASIRCI, Galip ATAR, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Semih YALIN, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMİREZEN, Ertuğrul AKGÜN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Sedat SARI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Serdar AKSOY, Hasan ÜNAL’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
13 ARALIK 2021 PAZARTESİ SAAT:18.00
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                             Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı