İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

29° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

            T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.03-91                                                 21/06/2021                                                                                              
Konu : Karar Özeti İlanı
 
 
DUYURU
 
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14/06/2021 tarihinde; saat 18.00’da, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı I. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
 
             Sayın halkımıza duyurulur.
 
 
         
 
 
                                                                                                                   Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ
 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-06/1                                                                       Toplantı Tarihi   : 14/06/2021 
Toplantı Yeri  : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi                              Toplantı Saati     : 18.00
                           No:1087 Konak/İZMİR
                           (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
                                                     
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
Maddi Hata Bulunmadığına Karar Verilmiştir.
 
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
Yazılı Önergeler;
 1. Çocuklarda ve gençlerde psikolojik, sosyal ve fiziksel sorunlar yaratan internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalar yapılmasına yönelik Yazılı Önerge. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Şamil Sinan AN, Burhan Suat ÇAĞLAYAN, Özkan YILDIZ, Bahar GÜRSUL, Dolunay BAYER, Fikret AKTAŞ. E.222619)
Önerge Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Aile ve Çocuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
2. Belediyemiz bağlı Kuruluşu İZELMAN tarafından basımı yapılan kitapların dağıtımı ve tanıtımının kolay yapılabilmesi için belirlenen fiyatlar üzerinden aracı, dağıtıcı ve tanıtıcı firmalara en az %45 indirimle verilmesine yönelik Yazılı Önerge. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN.E.222651)
Önerge Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Plan ve Bütçe Komisyonlarına Havale Edildi.
 
3. İzmir’de yaşayan evlilik hazırlığı yapan çiftlerin (talep etmeleri halinde) genetik taşıyıcılık testlerinin yapılarak muhtemel gen değişikliğinin önceden tespit edilmesi, yeni aday vatandaşlarımızın ve ailelerinin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için SMA taşıyıcılık test ücretlerinin Belediyemizce karşılanması adına Eşrefpaşa Hastanemizle veya testi uygulayabilen hastanelerle Protokol imzalanmasına yönelik Yazılı Önerge. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret MISIRLI.E.222649)
Önerge Hukuk – Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe – Aile ve Çocuk – Engelsiz İzmir Komisyonlarına Havale Edildi.
 
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
621. 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.199950)
Önerge Oybirliği İle Kabul Edildi. 
622. 2. Belediye Meclisimizin 13/01/2021 tarihli ve 62 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen; 1 adet Psikolog kadrosundan 1 adedinin ücretinin iptal edilmesi ve önergede yer aldığı şekilde 1 Adet Diyetisyene 3.862,00-TL tespit edilen net ücret ödenmesi ile ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.215412)
Önerge Oybirliği İle Kabul Edildi. 
 
3. "Sürdürülebilir Toplu Ulaşım Memnuniyet Analizi ve Optimizasyon Danışmanlığı Hizmet Alımı İşi"ne duyulan ihtiyaç doğrultusunda, önergede yer aldığı şekilde söz konusu Hizmet Alımı İşinin, 36 ay süreli yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.212601)
Önerge Hukuk – Ulaşım – Plan ve Bütçe Komisyonlarına Havale Edildi.
 
4. İZBETON A.Ş’nin görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarında kullanılmak üzere 60.000.000,00-TL iç borçlanmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; borçlanılacak tutarın, borçlanma limitinin yüzde onunu aşmaması nedeniyle borçlanma talebinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanabilmesi için önergede yer aldığı şekilde söz konusu iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.211520)
Önerge Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonlarına Havale Edildi.
 
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.208894)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler – Kent Konseyi Komisyonlarına Havale Edildi.
 
6. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiş olup;  belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 18/05/2021 tarihli ve 186 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.210097)
Önerge Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
 
7. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Kemalpaşa İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiş olup; belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 78 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.210121)
Önerge Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
 
8. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğünce; 9 adet 13+1,5 m³ ile 6 adet 8+1 m³ Hacimli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Araçlarının 2021 Yılı T-Cetveline eklenerek Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması hususlarının görüşülmesi. (Makine İkmal Bak. ve On.Dai.Bşk.211366)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
9. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tahsis ücretlerinin uygulanmasına yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 122 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.199503)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
10. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önergede yer aldığı şekilde, 2021 Yılı için zam yapılmayıp aynı fiyat tarifesi üzerinden devam edilmesine yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 99 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.209273)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
11. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda yer alan gelir tarifesinin uygulanmasına yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 123 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.209367)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
12. Gaziemir Belediye Meclisinin; önerge eki listede yer alan ödeneklerin aktarılmasına yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 44 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.214936)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
13. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge ekindeki tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği şekliyle toplam 9.560.000,00-TL denk olarak ek ödenek verilmesine yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 58 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.209923)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
14. Narlıdere Belediye Meclisinin; önerge eki tabloda yer alan Altyapı Kazı İzin ve Harç Tarifeleri ile ilgili düzenleme ve değerlendirmelerin 2021 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesine eklenmesine yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararın görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.215113) 
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
15. Tire Belediye Meclisinin; önergede yer aldığı şekilde Katı Atık Toplama Bedelinin 1,00-TL olarak tahsil edilmesine yönelik, 05/04/2021 tarihli ve 42 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.209615)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
16. Tire Belediye Meclisinin; önergede yer aldığı şekilde 1 adet otobüsün Tire Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesi ile (T) Cetveline eklenmesine yönelik, 17/05/2021 tarihli 46 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.199303)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
17. Karaburun Belediye Meclisinin; önergede yer alan abonelerden 31/12/2021 tarihine kadar Katı Atık Bedelinin alınmamasına yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 56 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.209334)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
18.  "Salepçioğlu Parkı Düzenleme Projesi" kapsamında kalan; Konak ilçesi, Ahmetağa Mahallesi, 187 ada, 73 parselin Belediyemizce kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.198255)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
19. Ödemiş ilçesi, Orhangazi Mahallesi, 205 ve 207 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar önerisi ile Ödemiş Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli, 34 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.208742)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
 
20. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 163 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan Mahallesi, 9241 Sokak ile 9242 Sokak kesişiminde kalan “Park Alanı” kullanımındaki tescil dışı alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.206734)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
 
21. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar Mahallesi, 5759/2 Sokak ile 5767/2 Sokak kesişiminde kalan “Park Alanı” kullanımındaki tescil dışı alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.206828)
Önerge İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
 
623. V. CUMHURİYET HALK PARTİSİ MENSUBU MECLİS ÜYESİ HAKAN BARÇIN’IN TURİZM VE FUARCILIK KOMİSYONU ÜYELİĞİNDEN İSTİFASI İLE BOŞALAN ÜYELİĞE SEÇİM YAPILMASI 
Cumhuriyet Halk Partisi Mensubu Meclis Üyesi Hakan BARÇIN’ın istifası ile boşalan Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Üyeliğine; işaretle yapılan oylama sonucu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyesi Sıla İLGİ AKKAŞ’ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
 
VI. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Bilgi İşlem Dai.Bşk.E.218685)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
2. Karşıyaka Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesi, 9399 ada, 13 no’lu (5395,00 m²) taşınmazın üzerinde bulunan Katlı Bölgesel Otoparkın çatı katında (üst katında) bulunan Spor Tesislerinin Kültür ve Sosyal Faaliyetlerde kullanılmak üzere Karşıyaka Belediyesine bedelsiz ve 5 yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.221848)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
VII. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
624. 1. İzmir Büyükşehir Belediyesinde bir “Deniz ve Kıyı Alanları Daire Başkanlığı” kurulmasında, uygun personel, donanım ve bütçe sağlanması ve bu hedefe yönelik yeni örgütlenmenin, hak ettiği ilginin verilmesi durumunda, ülkemiz için örnek bir model oluşturabileceğine, Türkiye’de deniz ve kıyı alanlarının tahrip edilmeden, sürdürülebilir kullanımında değerli bir model ortaya koyacağına hatta Akdeniz için bir model oluşturma potansiyeli olduğuna önergede sunulan yapılanma tasarımının konu ile ilgili geniş bir katılım ile ele alınmasına yönelik Yazılı Önergenin; “İlgili önerge sahibi tarafından geri çekildiğinden karar verilmesine gerek olmadığının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakan BARÇIN.E.47972)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
2. Kiraz Belediye Başkanlığının 25/11/2020 tarihli ve 4979 sayılı Yazısı eki ile 06/11/2020 tarihli ve 121 sayılı Meclis Kararında; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilen Yeni Mahallesinde bulunan Menderes Caddesinden başlayarak kuzeydoğuya doğru, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Atatürk Caddesinde son bulan, yapımı Karayolları tarafından yürütülen ve genellikle Çevre Yolu olarak belirtilen bulvar niteliğindeki yeni açılan yola “Alparslan Türkeş” isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.32359)
Yeniden Görüşülmek Üzere Hukuk Komisyonuna İade Edildi. 
 
625. 3. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 25/03/2021 tarihli ve 2668 sayılı Yazısı ve önerge eki krokilerde Mevzi İmar Planına göre açılmış olan isimsiz yollara "Goncalar Sokak", "Emir Sokak", "Özge Sokak", "İlyas Sokak", "Berkay Sokak", "Ece Sokak", "Ertuğrul Sokak", "Ödül Sokak", "Lima Sokak", "Seda Sokak" ve "Özlem Sokak" ayrıca yine önerge eki krokideki kadastral yollara ise "Elfin Sokak" ve "Mira Sokak" isimlerinin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.160112)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
626. 4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Park ve Bah.Dai.Bşk.E.164512)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
627. 5. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 1118 no’lu (21 m²) ve 1119 no’lu (21 m²) parselde kayıtlı “Trafo Yeri” vasıflı taşınmazların, Belediyemiz ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında yapılan önerge ekinde yer alan Protokol’ün 9 - 1. maddesi kapsamında 1-TL izbedelle 99 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.168624)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
628. 6. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Liman Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve   Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.170099)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
629. 7. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile S.S Yolüstü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler Komisyonu Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.179817)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
630. 8. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile S.S Üzümlü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık – Kooperatifler Komisyonu Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.179815)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
631. 9. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Bornova İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.152323)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
 
632. 10. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Bergama İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk -  Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.151978)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
633. 11. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Aliağa İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk -  Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.151941)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
634. 12. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Menderes İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk -  Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.152216)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
635. 13. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Tire İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk -  Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.152300)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
636. 14. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Seferihisar İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk -  Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.155286)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
637. 15. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Foça İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan  “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk -  Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.152140)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
638. 16. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kınık İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan  “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk -  Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.152154)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
639. 17. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Beydağ İlçe Ziraat Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk -  Tarım, Orman ve Hayvancılık - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.151996)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
640. 18. Karabağlar Belediye Meclisinin; Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 14. maddesine, "Kazı Gelirlerinin Kullanımı" başlıklı 14/A maddesi eklendiğinden, bu kapsamda Karabağlar ilçesi sınırlarında yapılacak Alt Yapı Kazıları ile ilgili denetim, tespit ve cezai işlemler Belediyesince uygulanacağından İzmir Büyükşehir Belediyesinin uygulamış olduğu karar ekinde yer alan tarife cetvelinin Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı bütçe tarifesine eklenmesine yönelik 20/05/2021 tarihli ve 174/2021 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.195522)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
641. 19. Menemen Belediye Meclisinin; önergede belirtilen değişiklik ile Menemen Belediyesi sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak kazılar için Menemen Belediyesi tarafından verilecek izin veya ruhsatlardan alınacak olan bedellere ilişkin olarak önerge ekinde yer alan tarifelerin uygulanmasına yönelik, 02/04/2021 tarihli ve 43 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.183724)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
642. 20. Ödemiş Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan Ücret Tarifelerinden; "Onaylı İmar Planı Dışında Parselasyon Kontrollük Ücreti, Köy Yerleşik Alanı Dışında Parselasyon Kontrollük Ücreti ve Köy Yerleşik Alanı İçinde Parselasyon Kontrollük Ücreti" kalemlerinin çıkarılmasına yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 104 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.197410)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
643. 21. Menderes Belediye Meclisinin;  AYKOME Yönetmeliği kapsamında önerge ekinde belirlenen Gelir Tarife Cetvelinin uygulanmasına yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 115 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.198310)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
644. 22. Tire Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Tire Belediyesi Bütçesinde, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait fiyat tarife listesinin bazı kalemlerinde değişiklik yapılması ve yeni fiyat tarife kalemlerinin önergede yer aldığı şekilde eklenmesine yönelik, 17/05/2021 tarihli ve 52 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.196281)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
645. 23. Karaburun Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Tarifeler Listesi Eki Tembihnamenin sonuna önergede yer alan 11 adet maddenin ilave edilmesine yönelik, 05/04/2021 tarihli ve 40 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.155300)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
646. 24. Konak Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan 7. Beş Yıllık İmar Programı, Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 43/2021 sayılı Kararıyla uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.114969)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
647. 25. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 16/03/2021 tarihli ve 102225 sayılı Yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 848 ada, 28 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2020-2025 Yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.110099)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
648. 26. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 20/03/2021 tarihli ve 48970 sayılı Yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "17.00 metre genişliğindeki imar yolunda" kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Bayraklı ilçesi, Salhane Mah., 1134 ada, eski:17, yeni: 78-79 parsellerin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.121960)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
649. 27. Gaziemir ilçesi “Gaziemir İlçesi, Fuar Alanı Önü Revize Kavşak Düzenlemesi Projesi”nin imar planlarına işlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.179214)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
650. 28. Urla Belediye Başkanlığının 14/01/2021 tarihli ve E.1040 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Hacıisa Mahallesi, 880 ada, 41 parselin "Yeşil Alan", 1297 ada, 45 parselin bir kısmının "Resmi Kurum Alanı (SGK)" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi ile bu kapsamda 1297 ada, 45 parselde yer alan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89446)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
651. 29. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının taşınmaz maliklerinin dilekçesi doğrultusunda, Bayındır ilçesi, Cami Mahallesi, 19 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34 ve 35 numaralı parsellerin, mevcut 1/5000 ölçekli Bayındır (İzmir) Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Özel Proje Alanı Sınırı içerisinde yer alan "Pazar Alanı" kullanım kararının, Özel Proje Alanı Sınırı içerisinden çıkarılarak "Ticaret Alanları" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.195844)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
652. 30. Seferihisar ilçesi, Kocaçay Deresi ve çevresinde rekreatif amaçlı dere ve kıyı düzenlemesine yönelik Uygulama Projesi doğrultusunda, söz konusu alanın Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.194043)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
653. 31. Bayındır ilçesi, Havuşbaşı Mahallesi 105 ada, 122 numaralı parselin "Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı" ile "Yönetim Merkezleri (Resmi Tesis Alanı)" kullanım kararlarında kalan kısmının "Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Bayındır Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 2021/98 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayındır ilçesi Havuşbaşı Mahallesi 105 ada, 122 numaralı parselin "E:1.00, 2 Kat, Kültürel Tesis Alanı" ve "E:1.00, 2 Kat Resmi Tesis Alanı" kullanım kararında kalan kısmının "E:1.00, Yençok: 2 Kat, Belediye Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174752)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
654. 32. Bornova Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi Barbaros Mahallesi, 30 J III c (24 O IV d) paftada, 5229 ve 5301/1 Sokaklar kesişiminde kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.170288)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
655. 33.  Bornova Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarihli ve 81 sayılı Kararı ile uygun görülen; GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin talebi doğrultusunda, Atatürk, Kızılay, Mevlana, Egemenlik, Işıklar, Altındağ-Zafer Mahallelerinde toplam 12 adet Trafo Alanı belirlenmesi ve 2 adet plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.170652)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
656. 34. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 49/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsmet Kaptan Mahallesi, 1138 ada, 11 parselin "Kilise" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.176148)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
657. 35. Konak Belediye Meclisinin 05/02/2021 tarihli ve 34/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; Murat Reis Mahallesi, Şükrü Saraçoğlu Caddesi, 188 ve 269 Sokaklar arasında kalan 3411 ada 3 parsel,    6631 ada 2 parsel ve kamuya terkli alan ile Halil Rıfat Paşa, Şükrü Saraçoğlu Caddeleri ve 188 Sokak kesişiminde kalan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.167745)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
658. 36. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Yazısı doğrultusunda; Konak ilçesi, Akarcalı Mahallesi, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde, 11154 ada, 1 parselin güneyinde yer alan kamuya terkli alanda 2.65 m x 4.50 m ebadında bir adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178896)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
659. 37. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Bostanlı Deresi boyunca yapılması planlanan bisiklet yolu çalışması kapsamında 1814 Sokak üzerindeki bir kısım alanda Otopark Alanı ve Yol Alanının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık –  Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.172923)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
38. Menemen Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile kabul edilen; Ulucak Mahallesi, 60223 ada, 2 parsel numaralı Maliye Hazinesine ait taşınmazda Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılması amacıyla "Resmi Kurum Alanı" (Emniyet Hizmet Alanı) ve yapılaşma koşulları belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, “Ön bahçe çekme mesafesi 25 m olmak kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.177791)
Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade Edildi. 
 
660. 39. Gaziemir ilçesi “Gaziemir İlçesi, Fuar Alanı Önü Revize Kavşak Düzenlemesi Projesi”nin imar planlarına işlenmesi ve 2260 ada, 1 parselde yer alan Fuar Alanının, E:0.80 olan Yapılaşma Koşulunun E:1.00 olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.179227)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
661. 40. Aliağa Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Yenişakran Mahallesi, 7510 ada, 27 parselin güneybatısında kalan kamuya terkli Park Alanı içerisinde 12.00 m x 6.00 m ebadında Trafo Yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.156535)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
662. 41. İZSU Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Plan Şube Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesinde, 289 ada, 18 parselin (eski 1574 parsel) batısında bulunan yürürlükteki imar planında Belediye Hizmet Alanı (Paket Arıtma Tesisi) olarak belirlenen alanda yapılacak tesisin ulaşım bağlantısını sağlamak amacıyla, planda 10 metrelik Taşıt Yolu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.193931)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
663. 42. Bayındır Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarihli ve 2021/99 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sadıkpaşa Mahallesi, 195 ada, 112 numaralı parselin "Eğitim Tesisleri Alanı (İlköğretim)" kullanım kararının "E:1.00, Yençok: 4 Kat, Eğitim Tesisleri Alanı (Ortaokul Alanı)" olarak belirlenmesi ve parselin güney cephesindeki 20 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174232)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
664. 43. Foça Belediye Meclisinin 04/03/2021 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bağarası Mahallesi, Yenibağarası Mahallesi, Hacıveli Mahallesi, Yenifoça (Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Cumhuriyet Mahalleleri) ve Gerenköy Mahallesinde 4.00 m x 6.00 m ebatlarında 17 adet Trafo Yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Hacıveli Mahallesi 50L1a paftada otopark alanında önerilen trafo yerinin bitişindeki parsel içerisinde çözülebileceği anlaşıldığından oybirliği ile uygun bulunmadığına, diğer trafo taleplerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.176255)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
665. 44. Konak Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarihli ve 192/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, 5 kat yapılaşma koşullu, Büro Alanları (T-O5), kullanım kararında yer alan ve İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/01/2020 tarih, 10231 sayılı Kararı doğrultusunda, 1.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak belirlenen Konak ilçesi, Konak Mahallesi, 214 ada 1 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 Ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.(İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.142695)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
666. 45. ''24 saat esasına dayalı Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi’nin kurulması ve Tesisin 10 yıl süre ile işletilmesi İşi'' kapsamında Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 9720,43m2 (yaklaşık 10ha) arazinin, Çeşme ilçesinde oluşan bitkisel menşeili park bahçe atıkları, dal-budak atıkları, çim atıkları, Pazar yeri ve hal atıkları ile haricen Tesise yönlendirilebilecek kahverengi ve yeşil atıklardan (bitkisel atık niteliğinde olan) ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi oluşturulması için Katı Organik Gübre Üretim Tesisinin kurulması planlanmakta olup; söz konusu İşin Sözleşmesinin imzalanması, projelendirilmesi, yapımı, devreye alınması ve tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süre ile kira karşılığı işlettirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca “Komisyonumuzun değerlendireceği bir konu olmadığından” oybirliği ile uygun bulunmadığına, Hukuk - Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca “Önergede adı geçen yer tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği gözetilerek, önergenin bu aşamada reddine yer temin ve önerisi hazırlıkları tamamlandığında Meclisimizce konunun değerlendirilmesine” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.272065)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
VIII. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir ili içerisinde öncelikle vatandaşların sağlığını, emniyetini ve can güvenliğini korumak üzere sahipsiz sokak hayvanlarının önergede yer alan maddeler doğrultusunda Sokak Hayvanları Komisyonumuzun görevlendirilerek Rapor hazırlanmasına yönelik Yazılı Önergenin Hukuk Komisyonunca, “önerge içerik ve amacı doğrultusunda çalışmaların Sokak Hayvanları Komisyonunca yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonunca “ilgili önergemiz ile çalışmalarımız devam ettiği için Komisyon gündeminde bırakılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Fikret MISIRLI, Erol ÇOMAK, Hüsnü BOZTEPE, Turgut PINAR.E.192907)
Yeniden Görüşülmek Üzere Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonuna İade Edildi. 
 
2. Büyükşehir Belediyesi “AB ve Dış İlişkiler Komisyonu” olarak Belediyemizin dış ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla önergede yer alan maddeler doğrultusunda AB ve Dış İlişkiler Komisyonuna yetki verilmesine yönelik Yazılı Önergenin Hukuk Komisyonunca “Önerge içerik ve amacı doğrultusunda çalışmaların Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunca “Komisyon çalışmaları devam ettiği için konunun gündemde kalması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN. E.192774)
Yeniden Görüşülmek Üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna İade Edildi. 
 
3. Belediyemizin dış ilişkilerini geliştirmek amacıyla “Dış İlişkiler Komisyonu”nun önergede yer alan maddeler doğrultusunda araştırma yapması ve temaslarda bulunması için Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yetkilendirmesine yönelik Yazılı Önergenin Hukuk Komisyonunca “Önerge içerik ve amacı doğrultusunda çalışmaların Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yürütülmesi”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunca, “Komisyon çalışmaları sonlandırılamadığı için konunun gündemde kalması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burhan Suat ÇAĞLAYAN. E.192604)
Yeniden Görüşülmek Üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna İade Edildi. 
 
667. 4. Ödemiş ilçesinde, bilinçli tarım ve hayvancılığa destek olmak için Büyükşehir Belediyemizce Toprak, Yaprak, Gübre, Slaj, Hayvan Sağlığı Laboratuarının kazandırılmasına yönelik Yazılı Önergenin Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca “İlgili birimlerce ihtiyaç doğrultusunda değerlendirilmek üzere” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa GERÇEK, Nazan DÖNMEZ, Özay KAPTAN, Ufuk AYKOL. E.192830)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
668. 5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Entegre Atık Yönetim Planı ilkeleri doğrultusunda katı atıkların toplanmasından bertarafına kadar olan süreçlerde çevrenin korunması ve atık yönetim sisteminin iyileştirilme amacıyla, 4.500 adet Sıcak Daldırma Galvaniz Çöp Konteyneri ve 1.000 adet Galvaniz Sac Çöp Konteynerinin satın alınarak Belediyemiz birimlerinde kullanılması ve ihtiyaç duyan İlçe Belediyelerine bedelsiz olarak dağıtılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Atık Yönetimi Dai.Bşk.E.190484)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
669. 6.  Belediyemiz ve İZQ A.Ş iş birliğinde 6-7-8 Temmuz 2021 tarihlerinde Su İdeathonu kapsamında dereceye giren ilk iki projeye Büyükşehir Belediyesince, dereceye giren üçüncü projeye de İZQ A.Ş tarafından para ödülü verilmesi planlanmakta olup, söz konusu Su İdeathonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından birinci olan gruba 20.000,00-TL, ikinci olan gruba 15.000,00-TL verilmesi ve ilgili ödemenin Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 3.4.2.5 Ödül, İkramiye vb. Giderler bütçe kaleminden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Dış İliş. ve Turizm Dai.Bşk.E.186390)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
7. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Veteriner Hekimler Odası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonunca “ ilgili önergemiz ile ilgili çalışmalarımız devam ettiği için Komisyon gündeminde bırakılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dai.Bşk.E.186906)
Yeniden Görüşülmek Üzere Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonuna İade Edildi. 
 
670. 8. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından; İzmir'in kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan Turgut Pura Vakfı ile ortaklaşa heykel, seramik ve resim atölyesi çalışmalarının yürütülmesi, Vakıf tarafından kullanılmakta olan 1464 Sokak, No:25-27 Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak, Konak açık adresinde yer alan binanın bakım ve onarımının sağlanması ve vakfa ait 60 adet tablo, 15 adet heykel, 5 adet seramik obje vb. atölye ürünlerini ücretsiz ve süresiz olarak Belediyemize devri amacı ile imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol’ün 6. maddesinin son cümlesi ‘Söz konusu eserler için Vakıf ile İBB arasında ortak kıymet takdir Komisyonu kurulacaktır.’ çıkartılarak 5393 sayılı Belediye Yasası 75/c maddesine göre” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.196515)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
671. 9. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Aşçılar Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün “ 6. maddesinin 3. cümlesi çıkartılarak” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.197752)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
672. 10. Belediyemiz Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığınca Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesinde engelli bireylerin de yararlanabileceği “İzmir Dokunabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi” açılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe – Engelsiz İzmir – Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.124543)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
673. 11. Belediye personelinin ulaşım davranışlarının tespit edilmesi, özel araç yerine toplu taşıma, bisiklet, scooter, yürüme, araç paylaşımı ile diğer ulaşım yollarını tercih etmesini sağlamak için akademik ve bilimsel bir çalışmaya ve desteğe ihtiyaç duyulmakta ve bu kapsamda İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOKENT Araştırma ve Uygulama Merkezi ile iş birliği yapılması planlanmakta olup; 9 ay sürmesi planlanan ortak çalışmanın gerçekleştirilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Sözleşme”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Ulaşım – Plan ve Bütçe – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.197051)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
674. 12. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 1178 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak 09/03/2021-07/04/2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, Görece Hürriyet ve Görece Ata Mahalleleri, 960 ve 962 no’lu adaların bulunduğu bölgede yapılan düzenlemelere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine 960 ada 8 ve 9 no’lu parsel maliklerinden Mehmet Sedat GÜRER adına vekaleten Av. Bülent YAROL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.181048)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
675. 13. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/02/2021 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Örnekköy Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Dini Tesisler Alanı" olarak belirlenen ve mülkiyeti Karşıyaka Belediyesine ait olan; 26921 ada, 3 parselin "Belediye Hizmet Alanı (İdari ve Sosyal Tesis Alanı)"; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Kültürel Tesis" olarak belirlenen ve mülkiyeti Karşıyaka Belediyesine ait olan; 26502 ada, 1 parsel ile yaklaşık 555 m² tescil dışı alanın "Belediye Hizmet Alanı (Cemevi)" olarak belirlenmesi ve her iki kullanımının Yapılaşma Koşullarının E:1, Yençok:4 Kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; Sosyal Hizmetler Komisyonunca, oybirliği ile uygun bulunduğuna; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca, “Söz konusu plan değişikliğinde her iki parselin E:1,00 Yençok:4 kat yapılaşma koşullu olacak şekilde, 26921 ada, 3 parselin ‘Kültürel Tesisler Alanı’, 26502 ada, 1 parselin, ‘Dini Tesisler Alanı (Cemevi)’ şeklinde düzenlenmesi kaydıyla” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.190435)
Komisyonların Müşterek Raporunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
676. 14. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğümüzce bastırılmış olan önerge ekinde ismi yazılı kitapların maliyetleri ile kitabevlerine satılırken uygulanacak %25 indirimi ve kitabın Başkanlık Makamı Oluru ile ücretsiz dağıtımı göz önüne alınarak oluşturulan satış fiyatları teklifi önerge ekinde sunulmuş olup; söz konusu kitaplardan "Bilge, Karga ve Çocuk" kitabının ücretsiz dağıtımının yapılabilmesi ve önerge ekinde isimleri sunulan kitapların satışının, 03.1.1.02 Kitap Yayın vb. Satış Gelirleri tertibine gelir kaydedilmek üzere gerçekleştirilmesinin ve satış fiyatlarının; Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Turizm ve Fuarcılık Komisyonlarınca ilgili Birimi tarafından teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunduğuna; Aile ve Çocuk Komisyonunca “önerge ekinde yer alan tabloda bahsi geçen kitapların sosyal yardım kapsamında ücretsiz dağıtımı olmak üzere” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Kent Tarihi ve Tanıtımı Dai.Bşk.E.195720)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
IX. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 
X. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Haziran Ayı Toplantısı I. Birleşimine katılamayan; Erhan KILIÇ, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa Şafak BARAN, Mustafa İDUĞ, Cemil TUGAY, Mehmet Atilla BAYSAK, İrfan ÖNAL, Selim Utku GÜMRÜKÇÜ, Sabahattin UÇAR, Oğuzhan ÖZŞAHİN, Musa ÖZCAN, Fatma EKİCİOĞLU, Gürsel RÜZGAR, Erkan ÖZKAN, Murtaza DAYANÇ (Urla Belediye Başkan Vekili), Seda ÖZTÜRE, İsmet ORHAN, Ali ENGİN, Onur YİĞİT, İsmail YETİŞKİN, Muammer Ekrem ORAN, Şükrü SÜREROĞLU, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Fatih GÜRBÜZ, Raife KARABATAK, Dilek YILDIZ, Özgür Erman ÇAĞLAR, Aydın PEHLİVAN (Menemen Belediye Başkan Vekili), Yusuf DEMİRCİOĞLU, Galip ATAR, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Orçun ERSEZGİN, Ayşegül ALTUĞ, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMİREZEN, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Tarkan Fikret ÇALIK, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR, Eda KILIÇ, Nafiz KÜKLER, Turgut PINAR, Serdar AKSOY’un mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
XI. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA SAAT: 18.00
 
 
                                                                                                                  Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı