Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-88                                                                      22/09/2023                                          
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
         İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15/09/2023 tarihinde; saat 16.00’da, İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
       Sayın halkımıza duyurulur.
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                                                    
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN KARAR ÖZETİ
 
Gündem No   : 97509404-301.03-9/3                                               Toplantı Tarihi   : 15/09/2023 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                       Toplantı Saati     : 16.00     
                       Konak/İZMİR
                      (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında Madrid/İspanya'da yapılan Sinyalizasyon Yazılımı fabrika kabul testlerine, ''İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi'' kapsamında, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan Banliyö Sistemleri Şube Müdürü Gülay UYSAL, Elektrik Elektronik Mühendisi Fırat SÜMERKAN ve Elektronik Teknikeri Murat GÜLCEMAL katılmışlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.1538526)
Meclise Bilgi Verildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
963. 1. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali BOR, Avrupa Bölgeler Komitesi Genç Seçilmiş Politikacılar Programı'na Nisan 2023'te başvuruda bulunmuş ve programa katılmaya hak kazanmış olup, 09-12 Ekim 2023 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşecek 21. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası'na İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali BOR'un katılması, konaklama, günlük harcırah giderleri, şehir içi ulaşım giderleri, seyahat ile ilgili diğer yasal giderlerinin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, Covid-19 PCR testleri vb.) Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Md. E.1540869)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
964. 2. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü sağlıklı kent yaratmak amacıyla, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma, doğanın korunması, bilinçli enerji kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda toplumu aydınlatma ve farkındalık oluşturmak amacıyla yurt içi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere yurtdışı ortak proje ve çalışmalar yürütmekte ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kapsamında Green City Görevlileri ile yüz yüze bir toplantı için Londra Canary Wharf'taki yeni genel merkezinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım 2023 Çarşamba günü gerçekleşecek etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyemizin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal KILIÇ'ın katılması, 20/11/2023 - 23/11/2023 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, konaklama ve uçakla gidiş dönüş yol ücreti masrafları proje tarafından karşılanacağından, seyahat ile ilgili pasaport işlemleri ve (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücretleri, ulaşımı ve günlük harcırah vb) İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Bütçesinin Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1539534)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
965. 3. Yunanistan'ın Selanik kentinde her yıl düzenlenen "Philoxenia Uluslararası Selanik Turizm Fuarı" 0-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, İzmir'in yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılması ve sürdürülebilir turizm politikaları geliştirmek amacıyla, söz konusu fuarda kurulacak olan stant ile tüm katılımcılara şehrimizin tanıtılması aynı zamanda farklı turizm türlerinde faaliyet gösteren yatırımcıların davet edilmesi planlanmakta olup; bahse konu çalışmaları gerçekleştirmek ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürlüğü'nde görevli Endüstri Mühendisi Ömer Faruk KAYIRAN ve Büro Personeli Değer A.KAHYAOĞLU'nun görevlendirilmeleri, 09-13 Kasım 2023 tarihlerinde görevli-izinli sayılmaları, anılan personellere görev (gri) pasaportu sağlanması, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ulaşım, konaklama, şehir vergisi, şehir içi ulaşım, harcırah, yurtdışı çıkış harcı ve diğer yasal giderlerin Turizm Şube Müdürlüğü bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu" harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.1539593)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
966. 4. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine arz edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığının 13/06/2023 tarihli ve E.1397456 sayılı "Toplu Ulaşımda Öğrenci Tarifesi Kullanıcılarının Sınırlandırılması" konulu Önergesinin; İzmir Büyükşehir Belediyesi - İzmirim Kart Yönetmeliği güncelleme çalışmaları kapsamında değerlendirilecek olması nedeniyle Komisyonlardan çekilerek iade edilmesi hususunun  görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1540130)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
5. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçesine ek olarak yıl içinde ihtiyaç duyulan, önerge ekinde yer alan tabloda Ödenek A Cetvelinde belirtilen Müdürlüklerin ilgili harcama kalemlerinde kullanılmak üzere toplam 260.605.000,00-TL'lik ek ödeneğin, Ödenek B Cetvelinde gösterilen 260.605.000,00-TL gelir ile hazırlanan ek ödeneğin verilmesine yönelik, 01/09/2023 tarihli ve 187 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1538477)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
6. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesinin 2023 Mali Yılı için kabul edilen Ücret Tarife Cetvelindeki 3 m³lük ve 6 m³lük Moloz Konteyner Alım Ücretlerinin akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, girdi maliyetinin yüksekliği ve döküm sahasının uzaklığı sebepleri ile önergede yer aldığı şekilde uygulanmasına yönelik, 05/09/2023 tarihli ve 152 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1537773)
Önerge Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
 
7. Belediye Meclisimizin 14/07/2023 tarihli ve 05.770 sayılı Kararı ile onanan ve Buca Belediye Başkanlığınca 29/08/2023-27/09/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Karabağlar ve Buca İlçelerinde İZSU Terfi Merkezi Belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına; Buca Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1538267)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
8. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Bozyaka Mahallesi,6868 ada, 4 parsel ile 2885 ada, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294 ve 300 parsellerde yer alan "Hastane Alanı" kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1537413)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
9. Karşıyaka Belediye Meclisinin 03/07/2023 tarihli ve 125 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yalı Mahallesi, 26024 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın imar planındaki yapı yaklaşma mesafelerinin ve yapı yüksekliğinin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1516445)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
10. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/07/2023 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Siteler Mahallesi 1329 ada, 3 numaralı parselin güneyindeki "Park Alanı"nda mevcut Uygulama İmar Planında yer alan 3.00 m x 4.00 m ölçülerindeki trafo alanının kaldırılarak 5.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1539945)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
11. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/07/2023 tarihli ve 45 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1713 ada, 13 numaralı parselin kuzeyindeki "Park Alanı"nda mevcut Uygulama İmar Planında yer alan 2.60 m x 4.50 m ölçülerindeki trafo alanının büyütülerek 5.00 m x 8.00 m ebatlarında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1539963)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
12. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Dikili ilçesi, Deliktaş Mahallesi, Dikili (İzmir) Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan fiilen Mezarlık olarak kullanılan 111 ada, 26 parsel ile bazı mezar alanlarının isabet ettiği 111 ada, 24 parselin bir kısmının planlarda "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Dikili (İzmir) Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerilerinin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1538433)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
13. Belediye Meclisimizin 16/06/2023 tarihli ve 05.667 sayılı Kararı ile uygun görülerek, onanan ve 16/08/2023 – 14/09/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu'na; Kemalpaşa İlçesi, Halilbeyli Mahallesi, 128 ada, 7 parsel maliki MUSBEDİR İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK TURİZM ŞARKÜTERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542750)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
14. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi, Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Halilbeyli Mahallesi, 128 ada, 46, 48, 49 ve 50 parseller ile 129 ada, 1, 2, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin maliki Matlı Yem Sanayi Tic. A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542453)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
15. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Halilbeyli Mahallesi, 151 ada, 16 parsel maliki İsmail FIRTINA ve Yeşilyurt Mahallesi, 102 ada, 1 parsel maliki Merve KAYA ve Yeşilyurt Mahallesi, 102 ada, 14 parsel maliki Abdülkadir AK tarafından askı süresi yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542547)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
16. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Kemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542430)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
17. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Halilbeyli Mahallesi, 130 ada, 27 parselin maliki Türkan ORHAN ve Halilbeyli Mahallesi, 129 ada, 29 parselin maliki Hikmet YAKUT tarafından askı süresi yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542467)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
18. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Halilbeyli Mahallesi, 136 ada, 16, 17, 18 ve 19 parsellerin maliki Tekinler Tarım İşletmesi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Vekili Zafer BİNİCİ ile Vekili Yeliz ŞEN ve Halilbeyli Mahallesi, 128 ada, 7 parselin maliki Musbedir İnşaat Gıda Hayvancılık Turizm Şaküteri San. ve Tic. A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542417)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
19. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Halilbeyli Mahallesi, 151 ada, 11 ve 12 parsellerin maliki Güldan AKGÜN ile Yeşilyurt Mahallesi, 102 ada, 23 parselin maliki Cengiz AKGÜN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542404)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
20. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Halilbeyli Mahallesi, 129 ada, 27, 28, 31, 32, 33, 34 parseller, 130 ada, 7, 8, 25, 26, 29, 31 parseller, 134 ada, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 parseller ve 138 ada, 1 parsel maliki ORKA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542492)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
21. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Halilbeyli Mahallesi, 130 ada, 1 parsel maliki AGME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. vekili Av. Cihangir MARMARA ve Halilbeyli Mahallesi, 130 ada, 13 parsel maliki Mustafa ÖZDOĞAN ve Halilbeyli Mahallesi, 129 ada, 22, 23 parsellerin maliki Gürhan KANLI ve Halilbeyli Mahallesi, 131 ada, 4 parsel maliki Hasan ÖZDEMİR ve Halilbeyli Mahallesi, 131 ada, 5, 6 ve 8 parsellerin maliki Hüsnü GÖRÜMLÜ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542511)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
22. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa İlçesi Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na; Halilbeyli Mahallesi, 133 ada, 1 parsel, 143 ada, 1, 2 parseller, 138 ada, 3, 4 parseller, 130 ada, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 parseller ve 131 ada, 3, 7 parsellerin maliki Adnan GÖRÜMLÜ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542528)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
23. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.640 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 14/08/2023 – 12/09/2023 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, Kemalpaşa ilçesi, Halilbeyli Tarım ve Hayvancılık İhtisas Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilişkin olarak; İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın askı süresi içerisinde iletilen Yazısı ile plan içerisinde yer alan yaklaşık 10 hektarlık "Belediye Hizmet Alanı" kullanım kararının, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu kapsamında tarım sektörünün geliştirilmesi, girişimcilik, inovasyon, eğitim ve araştırmalar ile istihdam edilmelerini teşvik etmek amacıyla, tarım sektörü, sürdürülebilir gıda üretimi, çevresel koruma, istihdam ve ekonomik büyüme gibi alanlarda yenilikçi tarım uygulamalarının geliştirilmesi amacı doğrultusunda kullanılmak üzere düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542621)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
24. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Dikili ilçesi, Deliktaş mahallesi, Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan fiilen Mezarlık olarak kullanılan 111 ada, 26 parsel ile bazı mezar alanlarının isabet ettiği 111 ada, 24 parselin bir kısmının planlarda "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1538484)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
25. Balıkesir Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğine ait dilekçeye konu; Bayraklı ilçesi, Tepekule Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı caddesinde önerge ekinde yer alan krokide belirtilen yeşil alana “Havranlı Seyit Onbaşı” isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1541156)
Önerge Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
 
26.  Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğünün çalışmalarına esas olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai. Bşk. E.1541909)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk – Sosyal Hizmetler – Aile ve Çocuk – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Engelsiz İzmir Komisyonlarına Havale Edildi.
 
27. 17/10/2023 tarihinde süresi sona erecek olan, mülkiyeti Belediyemize ait Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 6465 ada, 1 parselde bulunan, Çankaya Mahallesi Bahattin Tatış Sokak No:17 Konak/İZMİR adresli katlı otoparkın işletme hakkının, Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1541374)
Önerge Plan ve Bütçe - Şirketler - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
 
28. Belediye Meclisimizin 16.06.2023 gün, 05.669 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek 12.07.2023 / 14.08.2023 tarihleri arasında Gaziemir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii Atatürk, Hürriyet ve Menderes Mahallelerinin Bir Kısmına Ait 1.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar içerisinden Gaziemir Belediye Meclisi'nin 07.09.2023 tarih ve 56/2023 sayılı kararı, 07.09.2023 tarih ve 57/2023 sayılı kararı, 07.09.2023 tarih ve 58/2023 sayılı kararı, 07.09.2023 tarih ve 59/2023 sayılı kararı, 07.09.2023 tarih ve 60/2023 sayılı kararı, 07.09.2023 tarih ve 61/2023 sayılı kararı, 07.09.2023 tarih ve 62/2023 sayılı kararı, 07.09.2023 tarih ve 63/2023 sayılı kararı ile uygun bulunan hususlar kapsamında hazırlanan, Gaziemir Belediye Başkanlığının 08.09.2023 tarih ve E.06/80535 sayılı yazısı ekinde değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen, Bakanlığın UİP-351010613 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1542764)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
967. 29. 22-25 Eylül 2023 tarihleri arasında Daire Başkanlığımıza bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünce düzenlenen ve gazilerinde katılımıyla gerçekleşecek olan Kıbrıs Gezisi Organizasyonuna katılmak üzere Belediyemizi temsilen Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdür Vekili Güneri Onur ÇELİKER, Tekniker kadrosunda bulunan (S.N: 11504) Hüseyin Emre BALCI ve İzenerji A.Ş personeli (S.N: 15443) Raşide SAR' ın 22-25 Eylül 2023 tarihleri arasında söz konusu geziye katılması adı geçen personellerin belirtilen tarihlerde görevli izinli sayılması ve harcırahının ilgili Müdürlüğün 03.3.3.01 ''Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu'' bütçe kodundan karşılanması hususunun görüşülmesi. (Sosyal Hizmetler Dai. Bşk. E.1543476)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
968. 30. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı dolu-boş kadro değişikliklerine ilişkin cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için ekli evrakların incelenmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dai. Bşk. E.1543336)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
31. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile YUROKEM Yusuf Rıza Kemeraltı Yönetim Pazarlama ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Md.E.1544202)
Önerge Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
 
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
969. 1. Belediyemizin iştiraki olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDOĞA A.Ş’nin 08/09/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda; Belediyemizin, İZDOĞA A.Ş’nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, önergede bahsi geçen 218.836.512,00-TL tutarındaki ayni sermayenin devri ile (mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Selçuk ilçesi Belevi mahallesi, 163 ada 324, 325, 326, 327, 328 no’lu taşınmazlar ile 185 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 no’lu taşınmazların ayni sermaye olarak verilmesine yönelik, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/395 esas 2023/538 Karar sayılı 24/07/2023 tarihli kararı ile ve 05/07/2023 tarihli bilirkişi raporu ile tespit olunduğu üzere bedelle, Fidanlık kurulması amacıyla), 76.728.739,00-TL nakdi sermaye artırımından payına düşen (% 74,0400'una tekabül eden ) 56.809.958,36-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak nakdi sermaye olarak karşılanabilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Destek Hizmetleri Dai.Bşk.E.1532864)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
970. 2. Kent Merkezinin içerisinde kalan mevcut ağır sanayi alanlarının kent merkezinden çıkarılarak bu amaca yönelik ayrılmış planlı alanlara taşınması ve bu eski sanayi alanlarında yaşam kalitesini yükseltecek kararlar geliştirilmesi hedefi kapsamında; İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kentsel Yerleşik Alan" olarak belirlenen bölgede ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Sanayi Bölgesi" olarak belirlenen alanlarda yer alan, L18-B1 pafta, Bornova ilçesi, Naldöken Mahallesinde, Ankara Caddesinin kuzeyinde bulunan yaklaşık 34 ha büyüklüğündeki alanın yeniden düzenlenmesi ile L18-A2 pafta, Bornova ilçesi, Egemenlik Mahallesinde, Kemalpaşa Caddesinin güneyinde bulunan yaklaşık 67 ha büyüklüğündeki alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1496137)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
971. 3. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" kullanımında kalan; Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi, 2596 ada, 3 parselin "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1479633)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
972. 4. Dikili Belediye Meclisinin 09/06/2023 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Dikili Belediye Başkanlığının 20/06/2023 tarihli ve 53281 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Dikili ilçesi, Salimbey Mahallesinde yürürlükteki imar planında Belediye Sağlık Tesis Alanı kullanım kararında kalan 160 ada 89 parselin bir kısmında Sosyal Tesis Alanı(Huzurevi) belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1495884)
Komisyon Raporunun, AK Parti Grubu ve MHP Grubunun Ret; CHP Grubu, İYİ Parti Grubu,  AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Semih YALIN, Deva Partisi Mensubu Nezih ÖZUYAR ile Bağımsız Meclis Üyeleri İbrahim ÖZKARA ve Alpaslan KOPARAL’ın Kabul Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. 
 
973. 5. Dikili Belediye Meclisinin 09/06/2023 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Dikili Belediye Başkanlığının 20/06/2023 tarihli ve 53238 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen; Dikili ilçesi, Salimbey Mahallesinde yürürlükteki imar planında Rekreasyon-Konut-Park Alanı kullanım kararında kalan 160 ada 65 ve 92 parsellerin bir kısmında Rekreasyon-Konut Alanlarının düzenlenmesi ile Belediye Hizmet Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1496096)
Komisyon Raporunun, AK Parti Grubu ve MHP Grubunun Ret; CHP Grubu, İYİ Parti Grubu,  AK Parti Grubu Mensubu Meclis Üyesi Semih YALIN, Deva Partisi Mensubu Nezih ÖZUYAR ile Bağımsız Meclis Üyeleri İbrahim ÖZKARA ve Alpaslan KOPARAL’ın Kabul Oylarıyla Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi.  
 
974. 6. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarih, 05/50 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çiğli-Ahmet Efendi, Balatçık, Küçük Çiğli Mahalle sınırları içerisinde kalan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1497160)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
975. 7. Çiğli Belediye Başkanlığının 24/07/2023 tarihli ve E-7915 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Çiğli-Ahmet Efendi, Balatçık, Küçük Çiğli Mahalle sınırları içerisinde kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1496952)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
976. 8. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın; “Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığının 07/09/2023 tarihli ve E.1526259 sayılı Başkanlık Önergesine istinaden karar verilmesine gerek olmadığının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.1470571)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
977. 9. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.1526259)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
978. 10. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine 05/09/2023 tarihli ve 938743 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Konak ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 181 no’lu Sokağın niteliğinin caddeye dönüştürülerek "Şair Refik Durbaş" isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita Dai.Bşk.E.1533922)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
979. 11. Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şehir Tiyatroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Şehir Tiyatroları Md.E.1529823)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
980. 12. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünce alımı gerçekleştirilip ‘Taşınmaz Kiralama Hizmeti Alımı' kapsamında Belediyemiz Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğüne tahsis edilen Konak Mahallesi Milli Kütüphane Caddesi Numara 37 adresinde bulunan Elhamra Sahnesi'nin 01/10/2023–01/10/2024 tarihleri arasında kullanımına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.  (Şehir Tiyatroları Şb.Md.E.1533348)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
981. 13. Belediyemiz envanterinde kayıtlı bir adet otobüsün İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte "Sürdürülebilir Ekolojik Yaklaşım ile Mobil Eğitim Otobüs Tasarımı Geliştirme Projesi" yürütülmesi hedeflenmekte ve elde edilecek proje ile kentimizin önemli meslek odalarından biri olan İzmir Ticaret Odası hibesi ile proje konusu tasarımını hayata geçirerek Büyükşehir Belediyesi emrinde İzmir sınırları içerisindeki dar gelirli mahallelerde bulunan okullar başta olmak üzere kent genelindeki çocuklarımızın doğa bilinci kazanmalarını sağlamak, günlük eğitim hayatı içinde iz bırakarak, sürdürülebilir/ekolojik aktivite ve oyunları içeren mobil bir eğitim otobüsü hizmeti sağlanacağından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının; “Protokol’ün 8. maddesinin ‘Bu tasarım ve telif hakları İBB tarafından kullanılmak istendiği takdirde İBB, İEÜ ve GSTF arasında ayrı bir Protokol düzenlenecektir.’ cümlesi ile Protokol’ün 11. maddesinin tümüyle Protokol’den çıkarılması suretiyle” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1525728)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
982. 14. Kurumumuz ile bağlı Genel Müdürlükler arasında (İZSU Genel Müdürlüğü ve ESHOT Genel Müdürlüğü) kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kamu yararının sağlanması, olası kriz durumlarında hazırlıklı olunması amacıyla var olan ve kurulması düşünülen veri iletişimi ve haberleşme sistemini kullanarak, Kurumların karşılıklı olarak birbirinden faydalanmaları amacıyla 12/04/2013 tarihli ve 05.640 sayılı Meclis Kararı ile protokol imzalanmış olup; geçen süre zarfında protokollerde güncellenme ihtiyacı doğduğundan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı - İZSU Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı - ESHOT Genel Müdürlüğü arasında ayrı ayrı imzalanmak üzere yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Ulaşım Komisyonları Raporu.  (Bilgi İşlem Dai.Bşk.E.1473403)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
983. 15. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından nihai faydalanıcı olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi"nde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yer almaya, projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, proje koordinatörü olarak Meslek Fabrikası'nda görev yapan Fehime Sevinç USTABAŞ'ın asil, Simge BEŞTEMİR ERKİN'in yedek olarak belirlenmesine, Konak ilçesi Umurbey mahallesi 3535 ada ve 44 numaralı parselde kayıtlı Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde bulunan ve Başkanlık Makamının 25/10/2013 tarihli ve 6545 sayılı Olur'ları ile Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına kullanım izni verilen A ve B Blokların (Ek 4: 6 numara) en az 5 yıl boyunca Dijital Gençlik Merkezi olarak faaliyet gösterecek proje uygulama yeri olarak belirlenmesine ve proje kapsamında kurulumu yapılacak Dijital Gençlik Merkezinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm iş ve işlemlerine ilişkin hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1525568)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
984. 16. Konak ilçesi, Halkapınar Mahallesi 8510 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 6053,68 m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 145573/605368 (1455,73 m²) hissenin diğer hissedar Sınırlı Sorumlu Keşif 5 Konut Yapı Kooperatifi adına bedeli karşılığı ya da kat karşılığı satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Kooperatifler Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1305400)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
985. 17. Kemalpaşa Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda; mülkiyeti Belediyemize ait Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi, 361 ada 35 no’lu taşınmazın, önerge ekinde yer alan protokol hükümleri kapsamında ''Park Alanı'' olarak kullanılmak üzere Kemalpaşa Belediyesi adına 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun; “10 yıl süre ile yıllık 1.200,00-TL bedelle tahsis edilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1526260)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
986. 18. Sengül KALELİ isimli vatandaşın 27/07/2023 tarihli ve 1465895 sayılı dilekçesine konu şartlı bağış talebine yönelik şartların kabulü ile önerge ekinde yer alan protokol hükümleri doğrultusunda, mülkiyeti tarafına ait olan Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Cumhuriyet Mahallesi, 388 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 28 no.lu taşınmazlar üzerinde Belediyemizce Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu inşaa edilmesi, işletmesinin Türk Eğitim Vakfı tarafından sağlanması ve inşaa edilecek yurt binasının 1. katında iki kişilik bir odanın malik Sengül KALELİ ve eşi Tuncay AKINCI'ya daimi kullanım hakkı (-kaydı hayat ile sınırlı olmak üzere) verilmek üzere taraflarına tahsis edilmesi şartıyla bahse konu taşınmazların Belediyemize devrinin şartlı bağış olarak kabul edilmesinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai. Bşk. E.1491059)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
987. 19. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Bisiklet Kiralama Sistemi güzergâhlarına, sayılarına ve bisikletlerin güvenli bir şekilde kilitleneceği park yerlerine ilişkin alınan 20/07/2016 tarih 2016 / 529 No’lu UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen ‘‘İzBB Bisiklet Kiralama Yönergesi'nin 08/09/2023 tarih 2023 / 665 No’lu UKOME Genel Kurul Kararı ile ‘‘Bisiklet / Motorlu Bisiklet (MOPED) Kiralama Yönergesi’’ olarak yeniden düzenlenmesinden dolayı; ‘‘İzBB Bisiklet / Motorlu Bisiklet (MOPED) Kiralama Yönergesi”nin Bisiklet / Motorlu Bisiklet (MOPED) Tescil Belgesi Düzenlenme koşulları ve kullanıma izin verilmesine ilişkin Madde-10 ve Madde-11 ile Bisiklet / Motorlu Bisiklet (MOPED) Çalışma İzin Belgesi / Güzergah İzin Belgesi Başvuru Belgeleri'' başlıklı Madde - 12 kapsamında düzenlenecek olan belgelere ilişkin ücretlerin önerge ekinde yer alan tablodaki haliyle tahsil edilebilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.1536732)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
988. 20. Kemalpaşa ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Mezarlık Alanı" kullanımında kalan ve fiili durumda mezarlık alanı olarak kullanılan 162 ada 1, 2 ve 3 parsellerin doğusunda yer alan 162 ada 5 ve 62 parsellerin mezarlık alanı gereksinimi doğrultusunda mevcut mezarlığa ilave edilmesi ihtiyacı doğmuş olup, bu kapsamda konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmiş ve adı geçen Bakanlığın 16/08/2023 tarihli ve 7163093 sayılı Yazısı eki 30/11/2020 tarihli ve 246228 sayılı Yazısında ise 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13/d ve/veya 14/b maddeleri gereğince konuya ilişkin Kamu Yararı Kararı alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Mezarlıklar Dai.Bşk.E.1522953)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
989. 21. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tesislerinde verilen hizmetlerle ilgili değişiklik yapılan tarife cetvellerinin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 01/09/2023 tarihli ve 142 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1533887)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
990. 22. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarife cetvellerinin, 2023 Mali Yılı yeniden değerleme oranı ile TÜFE artışları ve bunlara dayalı maliyet artışları dikkate alınarak artırılmasına ihtiyaç duyulduğundan, %80 oranda arttırılmış haliyle önerge ekinde yer alan tabloda belirtilen tarife ücretlerinin uygulanmasına yönelik 06/09/2023 tarihli ve 102 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1533609)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
991. 23. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2023 Mali Yılı Bütçesinin Belediye Meclisinde kabulünden sonraki süreçte beklenti ve hedeflerin üzerinde ücret artışlarının yapılması nedeni ile personel giderleri için ödenek ihtiyacı ortaya çıkması sebebiyle ihtiyaç duyulan toplam 108.635.000,00-TL ödeneğin önerge ekinde yer alan tablolarda belirtilen bütçe tertiplerine verilmesi, gelir ve finansman kaynağı olarak da toplam 108.635.000,00-TL tutarın önerge ekinde yer alan tablolarda belirtilen gelir kalemlerine karşılarında belirtilen tutarlarda verilmesine yönelik 06/09/2023 tarihli ve 101 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1533715)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
992. 24. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin önerge ekinde yer alan Harcama Birimlerine (Müdürlüklere) ait Tarife Cetvelleri ile birlikte, Çiğli Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi Çiğli Belediye Meclisi tarafından onaylanan 05/01/2023 tarihli ve 09 sayılı Kararı ile uygulanmakta olup, ancak; fiyatlardaki artışlar ve yaşanan ekonomik koşullardaki güçlükler nedeniyle Tarife Cetvellerinde değişiklik yapılması zorunluluğu doğduğundan önerge ekinde yer alan tablolarda belirtilen ve güncellenen Tarife Cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 04/08/2023 tarihli ve 56 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1509535)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
993. 25. Aliağa Belediye Meclisinin; Aliağa 2023 Yılında Gelir Bütçesinde oluşan gelir kaynağının; Aliağa Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün Gider Bütçesine aktarılmak üzere önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği şekilde toplam 500.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/09/2023 tarihli ve 144 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1536058)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
994. 26. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde tertipler arasında toplam 18.300.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 06/09/2023 tarihli ve 79 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1534881)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
995. 27. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesinin önemli gelir kaynaklarını teşkil eden 2023 Mali Yılı Tarifelerinin yeniden günümüz koşullarına uygun olarak önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği şekilde güncellenmesine yönelik, 06/09/2023 tarihli ve 71 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1535088)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
996. 28. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesine önerge ekinde yer alan listede 39 kalemde kaynağını belirttiği şekilde toplam 62.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 07/09/2023 tarihli ve 52 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1533481)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
997. 29. Ödemiş Belediye Meclisinin 2023 Mali Yılı Bütçesinin önerge ekinde ayrıntılı olarak belirtilen gider tertiplerine toplam 118.500.000,00-TL'nin ek ödenek olarak verilmesine yönelik, 04/09/2023 tarihli ve 05-94 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1537217)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
998. 30. Menemen Belediye Meclisinin; Menemen Belediyesinin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödeneği yetmeyen kalemler için toplam 1.664.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 01/09/2023 tarihli ve 53 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.E.1530431)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: CHP Grubu Mensubu Meclis Üyeleri Çağlar GÜLEZ ve Ali YILMAZ ile İYİ Parti Mensubu Meclis Üyesi Halil AKBULUT.)
 
999. 31. Çeşme Belediye Meclisinin; Çeşme Belediyesine önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği şekilde toplam 41.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/09/2023 tarihli ve 10-87 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1537024)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1000. 32. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesine önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği şekilde toplam 86.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 06/09/2023 tarihli ve 0117 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1533950)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1001. 33. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin 2023 Mali Yılı Tarife Cetvelinde Onuncu Bölüm İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarife cetvelinin 8 (a, b, c, d), 9 (a, b, d), 10 (a, b, c, d), 11 (a, b, c, d), 12 (a, b, c), 13 (a, b, c) maddelerindeki belirtilen ücretlerin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde değiştirilmesine yönelik, 06/09/2023 tarihli ve 0123 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1533945)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1002. 34. Kiraz Belediye Meclisinin; Kiraz Belediyesinin 2024 Mali Yılında Uygulanacak Vergi, Resim Harç Ücret Tarifeleri ve Yol Fazlalıklarının önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 01/09/2023 tarihli ve 58 sayılı Kararının; “2024 Mali Yılı Bütçesi ile değerlendirileceğinden” oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1530888)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1003. 35. Yürürlükteki 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “Liman ve Liman Gerisi Hizmet Alanı, İskeleler, Balıkçı Barınakları” olarak; Urla 3. Ve 4. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planında “Yat Limanı” olarak planlı olan Urla İlçesi, Atatürk Mahallesi, 5012 ada 4 parselin; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “E:0.90 Yençok:2 Kat Yapılaşma Koşullu Turizm – Ticaret Alanı, Park Alanı, Yaya Yolu ve Bölgesi” olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Ticaret-Turizm Alanı, Park ve Yeşil Alan” olarak, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tercihli Kullanım Alanları” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanıp Urla Belediye Başkanlığının 05/07/2023 tarihli E.104233 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1492827)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1004. 36. Bergama ilçesi, İncecikler Mahallesi, 193 ada, 5 parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG yapılabilir) belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1429474)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1005. 37. İzmir 5. İdare Mahkemesinin 03/11/2021 tarihli ve 2021/1698 sayılı Kararı ve parsel maliklerinin vekili Avukat Gülbahar AKAN’ın 14/01/2022 tarihli Dilekçesi doğrultusunda sunulan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2023 tarihli ve 05.150 sayılı Kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/04/2023 tarihli ve 15721 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan, 04/08/2023-04/09/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 283 ada, 54 parselin, mevcut 1/5000 ölçekli Çeşme, Ilıca, Şantiye Evleri Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Yeşil Alan” olan kullanım kararının, "Az Yoğun Konut Alanı (40 ki/ha)" olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Nivent KURTULUŞ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1526064)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1006. 38. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.638 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan ve 07/07/2023–05/08/2023 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine, ilan askı süresinde 32813 ada, 2 parsele ilişkin yapılan itirazın Bayraklı Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli ve 104 sayılı Kararı ile uygun bulunarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile birlikte hazırlanarak Bayraklı Belediyesinin 08/09/2023 tarihli ve E.2920930 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilen 32813 ada, 2 parselin "Özel Proje Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1535753)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1007. 39. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararları doğrultusunda hazırlanan, Bergama ilçesi, İslamsaray Mahallesi 486 ada 19 parsel ile 487 ada 43, 44 ve 70 parsellerin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1488722)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1008. 40. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Bornova ilçesi, Kayadibi Mahallesinde, mülkiyeti Bornova Belediyesine ait 160 ada, 1 no’lu parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (Paket Atıksu Arıtma Tesisi) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1525139)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1009. 41. Bornova ilçesi, Işıklar Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait olan 11084 ada, 1 parselde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının proje çalışmaları doğrultusunda parselin Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Belediye Hizmet Alanı (Atık İşleme ve İdari Binaları) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1523869)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1010. 42. Karşıyaka ilçesinde; proje çalışmaları Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yürütülen Girne Bulvarı ile Yeni Girne - Örnekköy Arasında yapılacak "Tramvay Hattı"nın kıyı kesimine ilişkin kesin güzergâhının imar planlarına aktarılmasına amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerilerinin, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 No' lu Kararnamesi gereğince onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1488002)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1011. 43. Belediye Meclisimizin 14/06/2023 tarihli ve 05.646 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onanan ve 07/07/2023-05/08/2023 tarihleri arasında Bayraklı Belediyesince askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine, ilan askı süresinde 32813 ada, 2 parsele ilişkin yapılan itirazın Bayraklı Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarihli ve 104 sayılı Kararı ile uygun bulunarak hazırlanan 32813 ada, 2 parselin "Özel Proje Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1535769)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1012. 44. Bergama Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun önergede belirtilen Kararları doğrultusunda hazırlanan, İslamsaray Mahallesi 486 ada, 19 parsel ile 487 ada 43, 44 ve 70 parsellerin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1488760)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1013. 45. Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 55 no’lu ada içinde yer alan Balaban çıkmazını içeren yaya yolunun mevcut 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 6 metre genişliğinde olmasına rağmen yol genişlik ibaresi sehven 8.00 metre olarak belirtildiğinden, konuya ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda, genişlik değerinin plan ile uyumlu hale getirilmesine yönelik hazırlanan ve Bergama Belediye Meclisinin 03/05/2023 tarihli, 58 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1479798)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1014. 46. Urla Belediye Başkanlığının 05/07/2023 tarihli, E.104233 sayılı yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen, Atatürk Mahallesi, "Yat limanı" olarak planlı olan 5012 ada 4 parselin "E:0.90 Yençok:2 Kat Yapılaşma Koşullu Turizm-Ticaret Alanı", "Park Alanı" ve "Yaya Yolu ve Bölgesi" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1482169)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1015. 47. Dikili Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli ve 85 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde, 2. ve 3.derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Notu Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.947485)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1016. 48. Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/03/2023 tarihli ve 17696 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanarak Dikili Belediye Meclisinin 05/07/2023 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve İlavesi önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1484634)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1017. 49. Buca Belediye Meclisinin; Mustafa Kemal Mahallesi 694/38 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 05/07/2023 tarihli ve 69 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1484773)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1018. 50. Belediye Meclisimizin 12/08/2022 tarihli ve 05.953 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine ilan askı süresinde yapılan itirazlardan Seferihisar Belediye Meclisinin 11/01/2023 tarihli, 16 sayılı Kararı ile uygun bulunanlara yönelik hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 10/05/2023 tarihli ve 05.547 sayılı Kararı ile değişiklikle onanarak Seferihisar Belediyesince 15/06/2023-14/07/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, ilan askı süresinde yapılan itirazlardan Seferihisar Belediye Meclisinin 02/08/2023 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun bulunanlara yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1497597)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1019. 51. Belediye Meclisimizin 17/03/2023 tarihli ve 05.351 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan 02/05/2023-31/05/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Ataşehir, Yenimahalle ve Küçükçiğli Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı Revizyonuna, Münire KAHYA vekili Abdullah ÖNDEŞ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1386158)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1020. 52. Belediye Meclisimizin 17/03/2023 tarihli ve 05.351 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan 02/05/2023-31/05/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Ataşehir, Yenimahalle ve Küçükçiğli Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı Revizyonuna, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1386979)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1021. 53. Belediye Meclisimizin 17/03/2023 tarihli ve 05.351 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan  02/05/2023-31/05/2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiğli ilçesi, Ataşehir, Yenimahalle ve Küçükçiğli Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı Revizyonuna, önerge ekindeki listede yer alan 3 adet dilekçe ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1386145)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1022. 54. Belediye Meclisimizin 17.03.2023 gün, 05.352 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek 02.05.2023 / 31.05.2023 tarihleri arasında Çiğli Belediyesi tarafından askıya çıkarılan, İzmir İli, Çiğli İlçesi, Ataşehir, Yenimahalle ve Küçükçiğli Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 330 ha'lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar içerisinden Çiğli Belediye Meclisi'nin 07.06.2023 tarih ve 05.51 sayılı kararı ile uygun bulunan hususlar kapsamında hazırlanan, Çiğli Belediye Başkanlığının 24.07.2023 tarih ve E.1541/9104 sayılı yazısı ekinde değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin değişiklikle kısmen oybirliği ile uygun bulunduğuna, kısmen oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1497577)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1023. 55. Foça Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarihli ve 140 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Başkanlığımızca 28/04/2023 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1516111)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Eylül Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
Söz Alan Bulunmamaktadır.
 
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
9 EKİM 2023 PAZARTESİ SAAT:18.00
   
 
 
 
 
                                                                                                                                         Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                                İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı