İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

28° GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-72                                                                                                                          19/06/2018
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13/06/2018 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2018 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                          
       
                                                                                                                                             Süleyman Sırrı AYDOĞAN
                                                                                                                                    İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili                                                                                    

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ 


 
 Gündem No   : 97509404-301.03-06/3                                                                               Toplantı Tarihi   : 13/06/2018 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                                                       Toplantı Saati     : 18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
756. 1. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2018 tarihli ve 05.162 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Başkanlık Makamınca 16/03/2018 tarihinde onanarak 02/05/2018-31/05/2018 tarihleri arasında askıya çıkartılan, Buca ilçesi, Çeşme-Aydın Otoyol bağlantısı güneyinde yer alan ve 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonunda "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararı doğrultusunda "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği İzmir Şubesi tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149308)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
757. 2. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada, 70 parsel no’lu taşınmazın sahibi adına Hakan ORAL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127620)   
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
758. 3. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 - 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 64 ve 68 parsel no’lu taşınmazların sahiplerinden Münibe BOYACI ve Birsel KURTULDU tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127636)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
759. 4. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada, 74 parsel no’lu taşınmazın sahibi Bozoklar İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127621)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
760. 5. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 - 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 73 parsel no’lu taşınmazın sahiplerinden Ali Tamer BOZOKLAR tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126831)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
761. 6. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada, 69 parsel no’lu taşınmazın sahiplerinden Cevat KATİPOĞLU tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127630)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
762. 7. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 55 parsel no’lu taşınmazın sahipleri Fikret YAPICIOĞLU, Semih YAPICIOĞLU ve Sena YAPICIOĞLU ATAMAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127631)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.  
763. 8. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 - 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 71 ve 72 parsel no’lu taşınmazların sahibi MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126832)   
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
764. 9. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine yönelik Bornova Belediyesinin 09/04/2018 tarihli ve 12485 sayılı yazılı talebinin; “Belediye Hizmet Alanı ile Yeşil Alan bütünlüğünü etkileyen Eğitim Alanının, bölgenin en ulaşılabilir noktasında yer alan Otopark Alanında belirlenmesi yerine, Sosyal Donatı Alanlarının alansal büyüklüğü korunarak, Belediye Hizmet Alanının Kuzeyinde ayrılması ve Yeşil Alan bütünlüğü sağlayacak şekilde düzenlenmesi koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127634)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
765. 10. Bergama ilçesi, J18D18A - J18D18B paftalarda, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda Bergama Çevre Yoluna katılım sağlayacak taşıt yolu bağlantılarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.141863)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
766. 11. Konak ilçesi, Zeytinlik ve Yenidoğan Mahalle sınırları içerisinde bulunan ve 23N IVd paftasına isabet eden, İZBAN Hattı üzerinden geçerek Gürçeşme Caddesi ile 1139 Sokak bağlantısını sağlayan Gürçeşme Üst Geçidinin bulunduğu bölgede hazırlanan ve yaya güvenliğinin sağlanması hedefini taşıyan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149307)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
767. 12. Konak Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarihli ve 92/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tuzcu Mahallesi, 466 ada, 7 parselde kayıtlı, tescilli İkiçeşmelik Çeşmesinin yanında bulunan trafonun taşınmasına ilişkin alınan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/09/2017 tarihli ve 6558 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda, Dayıemir Mahallesinde 668 ve 672 Sokak’ın kesişiminde yer alan ve yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli imar planında ''Yaya Yolu'' kullanım kararında kalan alanda ''2.45 m x 5.30 m'' boyutlarında yer altı ''Trafo Alanı'' belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149306)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
768. 13. Torbalı Belediye Meclisinin 09/03/2018 tarihli ve 37 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi, 658 ada 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, "Sanayi Alanı" kullanım kararında "Emsal:0.40 Hmax:4.50" olarak belirlenen yapılaşma koşulunun, "Emsal:0.40 Yençok:Serbest" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123244)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
769. 14. Ödemiş Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarihli ve 301.05-66 sayılı Kararına konu; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, Dostluk Sokak, 1117 Sokak, 1697 Sokak ve Doğuş Sokak’ın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut kullanımına ayrılan kesimlerinde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günlük ticaret yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.141842)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
770. 15. Bergama Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 17/95 sayılı Kararı ile uygun görülen; J18D18A3B-J18D18B1C paftalarda, Bergama Çevre Yoluna katılım sağlayacak taşıt yolu bağlantılarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127626)  
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
771. 16. Aliağa Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda belirlenen Akaryakıt Boru Hattının, kıyı ile Hayıtlı Deresi servis yolu boyunca devam ederek 15 metrelik taşıt yolundaki Akaryakıt boru hattına kadar olan kısmının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127625) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
772. 17. Urla Belediye Meclisinin 08/02/2018 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelaltı Mahallesi, 650 ada, 4 parsel ve 653 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123243)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
773. 18. Karabağlar Belediyesi İmar Programı kapsamında bulunan 12 poz no’lu işlem dosyasında kalan 30402 ada, 2, 8, 29, 40, 50, 51, 52, 68 parsellerin İmar Programı kapsamından çıkarılması ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yeşil alan ve yolda kalmakta olan 103 poz no'lu işlem dosyası (Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 3116 ada, 76 parsel) ve 104 poz no'lu işlem dosyasında (Karabağlar ilçesi, Adnan Suvari Mahallesi, 2373 ada, 25 parsel) kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan II. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Karabağlar Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 55/2018 sayılı Kararının, konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarih ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149289)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
III. DİLEK VE TEMENNİLER.
Söz Alan Bulunmamıştır.
IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 Yılı Haziran Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Muhittin SELVİTOPU, Levent PİRİŞTİNA, Olgun ATİLA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Sibel UYAR, Ufuk SESLİ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Süleyman Vasfi ŞENTÜRK, Mustafa Şafak BARAN, Pınar USLU, Yüksel ARDUÇ, Önder KESKİN, Abdurrahim NURSOY, Cem KOÇ, Bengü SAYKÖSE, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Nihat KAYA, Talat ÖZIŞIK, Esengül KALELİ, Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Mustafa Alper GÜLDALI, Fatih TAŞTAN, Mesut DEMİRKAYA, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Hayriye Özlem KATIRCI, Mustafa DURMAZ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Mehmet ÇIPLAKLI, Ertan SERBEST, Güler BOLER, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA, Fikret ÇAM’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
V. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
09 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ       SAAT:18.00
      


                                                                                                                           Süleyman Sırrı AYDOĞAN
                                                                                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili