Erişilebilirlik Butonu
Kapat
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

11° hava durumu ikonu

Projeler Sayfası

Sayfa İçeriği

Sayfa İçeriği

Kentsel Dönüşüm Gelişim ve Yenileme Projeleri

Twitterde paylaş Facebook'ta paylaş WhatsApp'ta paylaş
PAYLAŞ

GENEL BİLGİ
 
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, yerleşik alanlarda, kentleşme ilkelerine, üst ölçek planlara, kentin imar planlarına ve bina inşa yönetmeliklerine uymadan şekillenen yapılaşmanın bulunduğu, altyapı ve üstyapı olanakları kısıtlı ve sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerin yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre (çevresel, ekonomik ve sosyal dönüşüm) dönüştürülmesi prensibine dayanan çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu alanlarda bulunan yapılar ve tüm altyapı yıkılarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yeniden yapılmaktadır. Projeler katılımcı bir süreç içinde yürütülerek mahalle sakinlerinin %100’ünün onayına ve herhangi bir hak kaybına uğramadan tekrar kendi mahalle sınırları içerisine yerleşmelerini temin edecek şekilde planlanmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi hazırlanan projeler ve belirlenen paylaşım modeli doğrultusunda vatandaş ve yapım şirketleri arasında garantörlük ve aracılık görevi üstlenmektedir. Uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin tapuları kentsel dönüşüm yapmak üzere geçici olarak Belediye adına devir alınmakta ve yeni konutların yapımının tamamlanması neticesinde kat mülkiyet tapuları tescil edilerek hak sahiplerine teslim edilmektedir. Projeler bir yandan mevcut kültürel ve tarihi mirası korurken diğer yandan yaşam alanlarını sağlıklı kent parçaları ve sürdürülebilir yapılar olarak yeniden organize etmeyi amaçlamaktadır. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, en küçüğü 7 hektar en büyüğü ise 122 hektar olmak üzere 6 bölgede toplam 248 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam etmektedir.  Dönüşüm alanlarında devam eden uzlaşma görüşmelerinde %100 uzlaşma sağlanan bölgelerde projenin hızla hayata geçmesi için etaplar halinde yapıma yönelik çalışmalar başlatılmaktadır. Dönüşüm alanında bir yandan uzlaşma görüşmeleri devam ederken bir yandan da inşaat yapımı başlatılmakta, tamamlanan yapım etaplarında ise teslimler yapılarak hak sahiplerinin yeni konutlarında yaşamları başlamaktadır. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm proje aşamaları; tespit, veri oluşturulması, paydaşlar ve mahalle sakinleri ile görüşmeler, geribildirimlere göre planlama ve ön proje sunumu, tekrar görüşmeler ve geribildirimler, proje revizyonu, projenin halka arzı, geri bildirimlere göre revizyon sonrası uzlaşma görüşmeleri, tapu devri, daireler için kura çekilmesi, bina yapım faaliyetleri ve kontrollük hizmetleri, altyapıya ilişkin imalatlar, tapu ile anahtar teslimi, yönetim faaliyetleri ve hak sahiplerinin alana uyumuna yönelik destek çalışmaları olarak sıralanmaktadır. 
Belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında, kamu kaynağı kullanmadan projelerin kendini finanse edeceği "kat karşılığı inşaat yapımı" esası ile kentsel dönüşümün sürdürülebilirliğini sağlayacak finansman modelini oluşturulmak üzere çalışılmaktadır. Veri tabanı ile kentsel tasarım ve mimari projelerin hazırlanması, aşamasında bir yandan proje maliyetleri, vatandaşın yeni projeden alacağı inşaat haklarının belirlenmesi çalışmaları neticesinde kentsel dönüşüm alanı özelinde proje maliyetleri ile yatırımcıların inşaatları yapmasına yönelik piyasa koşulları birlikte harmanlanarak hazırlanan projenin hak sahibi ve yatırımcı arasındaki dağıtım modeli belirlenmektedir. İnşaatların yapım ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında "kat karşılığı esası"  ile düzenlenmektedir.
Alanda yeni üretilecek konut alanı ve altyapı ihtiyacı üst ölçekli planlara uygun şekilde gerçekleşmektedir. Yeni inşa edilecek yapılar yürürlükteki yönetmeliklere, fen ve sanat kurallarına uygun olacak şekilde inşa edilmektedir. Mahallede işyeri sahibi olanlara proje kapsamında üretilecek iş yeri teklif edilerek ekonomik sürekliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Projelerde ayrıca belediye hizmet alanlarında kreş, gençlik merkezi gibi yapıların İBB tarafından projeleri hazırlanmakta ve inşa edilmektedir.
İBB Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin en önemli özelliği, kent için önemi dönüşüme ihtiyaç duyan altyapı ve üstyapı konusundaki eksiklikleri ile benzer özelliklere sahip 11 bin hektarlık kentsel alan için örnek teşkil etmeleridir. Merkez ilçelerde yer alan tüm kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan alanlar için bu projeler kentin ve kentlinin gelecekteki refahı için ve her İzmirlinin, metropolün sunduğu modern imkânlardan faydalanması için fırsattırlar. Projelerin yukarıda bahsi geçen tüm strateji ve eylem planlarına uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmeleri kentin hem iklim değişikliğine adaptasyonuna hem de ekonomik seviyesi ne olursa olsun tüm kentlilerin ‘kent hakkı’na kavuşmasını sağlayacaktır.
İzmir son yıllarda deprem, tsunami, küresel ısınmanın da etkisiyle sel, su baskını, yangın gibi felaketler yaşamış, kentsel dirençlilik ile su, enerji ve gıda gibi önemli kaynakların sürdürülebilir kullanımı daha da önem kazanmıştır. Bu gibi felaketlerde ise farklı ölçeklerde mahallelinin ve kentlinin hem olay sonrası hem de uzun vadede yardımlaşmasının, mahalle, semt ve metropol ölçeğinde kendi kendine yeterliliğin şart olduğu gözler önüne serilmiştir. Maalesef, şimdiye kadar inşaat birim bedellerinin sürekli artması, vatandaşın hak ettiği inşaat alanının kısıtlılığı nedeniyle ek alanlar oluşturulamaması, dönüşüm adımlarının ilerleme hızlarının düşmesi gibi engeller nedeniyle başından beri düşünülen ‘binaların ve çevresinin iklim değişikliğine adaptasyonu ve mahallelerin kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri’ için gerekli uygulamaları zorlaştırmaktadır. 
İBB Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin etaplar halinde pek çok aşamada paralel olarak uygulanması bir alandaki deneyimin diğer alana aktarılmasında kolaylık sağlayacaktır. Önerilen çözümlerin mahalle ölçeğinde birlikte kullanım sağlayacak mekânları üretmesi, birlikte yürütülmesi gereken bir sistem oluşturması sadece proje uygulama aşamasında değil aynı zamanda da kullanımda da katılımcılık ilkesinin hayata geçmesini kolaylaştıracak ve katılımcılığı arttıracaktır. 
 
PROJELERİMİZ
 
1. UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ
 
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere ve Yurtoğlu Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 32 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 1170 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm alanındaki her bir yapının tespiti yapılarak hazırlanmış olan veri tabanı ve hak sahipliği dosyalarında süreç içerisinde veraset vb. nedenlerle gerekli olan güncellemeler yapılmıştır. Kentsel dönüşüm alanında ailevi nedenler, tapudaki haciz, ipotek vb. şerhlerin bulunması, vatandaşlıktan çıkma vb. nedenlerle uzlaşma sağlanamayan hak sahipleri için Hukuk Müşavirliğince yürütülen işlemler için devam eden hukuki süreçte gerekli bilgi belge temini yapılarak görüş raporları hazırlanmaktadır. 
Hak sahipleri ile yürütülen uzlaşma görüşmeleri neticesinde, alan genelinde %98 uzlaşma sağlanmış ve şahıs tapularının devir alınması işlemleri yürütülmüştür. Proje alanı içinde öncelikle uzlaşma neticesinde mülkiyet birliği sağlanan imar adalarında inşaat yapımını başlatmak üzere etaplar belirlenmiştir. Belediyemiz tarafından planlanan inşaat etapları kapsamındaki imar adalarındaki şahıs tapularının %100’ü belediyemiz adına tescil olmuştur.
Kentsel dönüşüm alanlarında hazırladığımız kentsel tasarım projelerinde konut alanları ile birlikte alanın ihtiyacı olan sosyal donatı alanları da planlanmaktadır. Bu kapsamda Uzundere kentsel dönüşüm ve gelişim projesinde;  yaklaşık 3800 birim konut / konut altı ticaret, M2 koşullu alanda plan notları dikkate alınarak projelendirilen; ticaret, ofis ve otel kompleksi, Rekreasyon alanında Gençlik Merkezi,  Spor, Eğitim Ağırlıklı bir Spor Kompleksi,  Sosyal ve Kültürel Merkezler, Açık Pazar Alanı, Otopark alanları projelendirilmiştir. 
Uzundere kentsel dönüşüm alanında I. etap kapsamında 308 konut, 33 işyeri, II. etap kapsamında 436 konut+40 işyeri olmak üzere toplam 744 konut, 73 işyerinin yapımı tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmiştir. III. Etapta 1422 bağımsız birimin yapımı için Belediyemiz ile İZBETON arasında protokol imzalanmış olup çalışmalar başlamıştır. IV. Etapta ise ihale yapılmış ancak teklif alınamamıştır. Yeniden ihale hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Tüm inşaatların yapım işlerindeki yapı denetim faaliyetleri İmar Kanununun 26. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülmektedir. İhalesi tamamlanan alanlarda ikamet eden hak sahiplerine yeni konutları teslim edilene kadar her bir bağımsız birim için kira ödemeleri yapılmakta ya da tercihler doğrultusunda belediyemiz konutlarında geçici tahsis sağlanmaktadır. 

Uzundere kentsel dönüşüm ve gelişim Fotoğrafları için tıklyınız.
 
2. ÖRNEKKÖY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ
 
İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 18 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 1290 adet yapının her birinin arazi tespitleri yapılarak hazırlanmış olan veri tabanı ve hak sahipliği dosyalarında süreç içerisinde veraset vb. nedenlerle gerekli olan güncellemeler yapılmaktadır.
Proje çalışmaları tamamlanarak hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması, sözleşmelerinin imzalanması ve tapu devirlerinin yapılması işlemleri, alanda bulunan iletişim merkezinde görevli personellerimiz vasıtasıyla devam etmektedir.
Hak sahiplerinin % 97 si ile sözleşmeler imzalanmıştır.  Sözleşme imzalayan hak sahiplerinin tapu devirlerini yapabilmeleri amacıyla tapularında bulunan haciz, ipotek, şerh vb. kısıtlayıcıların kaldırılması sürecinde, Belediyemiz personelince hak sahiplerine gereken destek sağlanmaktadır.  
I. Etapta 130 konut+13 ticaret biriminin yapımı ve hak sahiplerine teslimi tamamlanmıştır. II. Etapta 170 konut 20 işyerinin kat karşılığı ihalesi tamamlanmış ve yer teslimi yapılmış olup inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Projenin III. ve IV. yapım etabında İZBETON A.Ş. arasında yaklaşık 1018 bağımsız birimin yapımına ilişkin yapılan protokol kapsamında yapım çalışmalarına başlanmıştır. V. Etapta ihale süreci yürütülmekte olup 25 Ağustos 2022’de ihale gerçekleşecektir. Tüm inşaatların yapım işlerindeki yapı denetim faaliyetleri İmar Kanununun 26. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülmektedir.
İhalesi tamamlanan alanlarda ikamet eden hak sahiplerine yeni konutları teslim edilene kadar her bir bağımsız birim için kira ödemeleri yapılmaktadır.  Örnekköy kentsel dönüşüm alanında II., III. Ve IV. Etap inşaatlar kapsamında bulunan yapılar tahliye edilerek yıkılmış, hak sahiplerine bağımsız birimlerine karşılık kira yardımı ödemeleri başlatılmıştır. 

Örnekköy mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim projesi fotoğrafları için tıklayınız.
 
3. EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
 
İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 7 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 809 adet bağımsız birim bulunmaktadır. 
Kentsel dönüşüm alanındaki her bir yapının tespiti yapılarak hazırlanmış olan veri tabanı ve hak sahipliği dosyalarında süreç içerisinde veraset vb. nedenlerle gerekli olan güncellemeler yapılmıştır. Proje çalışmaları tamamlanarak hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması, sözleşmelerinin imzalanması ve tapu devirlerinin yapılması işlemleri görevli personellerimiz vasıtasıyla devam etmektedir.
Belediyemizce yürütülen tespit, analiz, proje hazırlama, uzlaşma, tapu devirleri, imar uygulama işlemlerinin tamamlanması sonucunda 1 Nolu Uygulama Bölgesi olarak belirlenen alanda yaklaşık 120.000 m² lik inşaat alanının yapım ihalesi gerçekleşmiş, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Yer tesliminin ardından, yüklenici tarafından 1. Etapta alan sınırındaki yapının yıkımını gerçekleştirmiştir. Zemin etüdü çalışmaları tamamlanmış, inşaat ruhsatı alınmış, ihaleye konu alanda başlatılacak zemin iyileştirme işlemleri için güvenlik amacıyla alanın etrafını kapatma işleri tamamlanmıştır. Tüm inşaatların yapım işlerindeki yapı denetim faaliyetleri İmar Kanununun 26. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülmektedir. İhalesi tamamlanan alanlarda ikamet eden hak sahiplerine yeni konutları teslim edilene kadar her bir bağımsız birim için kira ödemeleri yapılmaktadır.  

Ege mahallesi kentsel dönüşüm projesi fotoğrafları için tıklayınız.
 
4. GAZİEMİR İLÇESİ, AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
 
İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Aktepe Emrez Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 122 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 4968 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri yapılarak toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur. 
Tüm bu veriler ışığında mevcut kullanım kararları yeniden tasarlanarak, kentsel mekân standartlarında yaşam alanları oluşturma hedefi ile alan bütününde kentsel tasarım ve avan mimari proje elde edilmesi için Mimari Fikir Proje Yarışması düzenlenerek alanın kentsel tasarım ve mimari avan projeleri oluşturulmuştur.
Proje ile alanda yaklaşık 10.000 bağımsız birimde konut, konut altı işyeri ile turizm-ticaret fonksiyonu barındıran karma kullanımlı alanlar üretilmesi planlanmıştır. 1+1’den 4+1’e kullanımları içeren bu konutlar, açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre 7 ile 15 kat arası değişen farklı yüksekliklerde inşaa edilmesi planlanmaktadır. 
I. Etapta 300 bağımsız birim için İZBETON A.Ş. ile Protokol imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. Alanda çalışmalar devam etmektedir. II. Etapta ise 300 bağımsız birim için kat karşılığı ihale süreci yürütülmüş olup Yüklenici ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. Tüm inşaatların yapım işlerindeki yapı denetim faaliyetleri İmar Kanununun 26. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülmektedir.

Aktepe ve Emrez malleleri kentsel dönüşüm projesi fotoğrafları için tıklayınız.
 
5. BALLIKUYU KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ
 
İzmir İli, Konak İlçesi, Ballıkuyu, Kosova, Kocakapı, Yeşildere, Akarcalı Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 48 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 6196 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Mevcut plan kararları doğrultusunda gerçekleştirilerek tamamlanan Kadifekale ve Yeşildere heyelan bölgesi ve çalışmaları devam eden Kale çevresi arkeoloji ve tarih parkı projesi ile uyumlu, yenilenmiş teknik ve sosyal altyapısı ile doğal afetlere karşı dayanıklı modern yaşam alanları oluşturulması hedeflenmektedir.
Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri ile toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur. 1. Etap olarak belirlenen 645 plana ait alanda hak sahiplerine ve kamuoyuna yapılan proje tanıtım toplantısının ardından, haksahipleri ile görüşmelerinin yapılmasına devam edilmektedir.
Ayrıca Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırı içerisinde bulunan bazı taşınmazlar (11222 ada 1 parsel ile 11228 ada 1-2-3-7 parseller ve adı geçen parseller üzerinde bulunan tüm yapılar);  İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan 06.06.2018 tarihli jeolojik etüd raporu doğrultusunda, 14.01.2019 tarih ve 2019/615 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen ‘Afete Maruz Bölge’ sınırları içerisinde kalmakta olduğundan Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, ‘Afete Maruz Bölge’ ilan edilen alan sınırları içerisinde yer alan tüm yapıların ve 11228 ada 1-2-3-7 parsel numaralı taşınmazların, Belediye Encümenimizin, 26.01.2020 tarih 01.288 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir. . Afete Maruz alan içeresinde, toplam 76 adet hak sahibi dosyası ile görüşülmüş olup; 4889 m² zemin ve zemin üstü kamulaştırmaları yapılmıştır.

Ballıkuyu kentsel dönüşüm ve gelişim projesi fotoğrafları için tıklayınız.
 
6. ÇİĞLİ GÜZELTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ
 
İzmir İli, Çiğli İlçesinin kuzeydoğusunda, yerleşim alanlarının bitim noktasında (kentin çeperinde) Evka-2 ve Evka-6 toplu konutları ile Güzeltepe Koop. Evleri arasındaki bölgede yer almaktadır. Yaklaşık 21 ha. büyüklüğünde, imar planına aykırı yapılaşmış 287 yapı, 295 bağımsız birim bulunan ve yaklaşık 1200 kişinin ikamet ettiği alanda; Halihazır durum tespiti, ilgili yasa ve mevzuata göre hak sahipliklerinin belirlenmesi, hak sahiplerinin proje üzerindeki haklarını belirlemeye yönelik paylaşım modeli oluşturulmuştur. Mevcut imar planı kararları esas alınarak kentsel tasarım ve mimari avan projeler tamamlanmıştır. Proje tanıtım çalışmaları sonrası Eylül 2021 itibarı ile uzlaşma görüşmelerine başlanmış olup dileyen hak sahipleri ile uzlaşma sözleşmelerinin imzalanması süreci devam etmektedir.

Güzeltepe kentsel dönüşüm ve gelişim projesi fotoğrafları için tıklayınız.