Kapat
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

23° hava durumu ikonu

Projeler Sayfası

Sayfa İçeriği

Sayfa İçeriği

Kentsel Dönüşüm Gelişim ve Yenileme Projeleri

Twitterde paylaş Facebook'ta paylaş WhatsApp'ta paylaş
PAYLAŞ

EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI 
Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, İzmir metropoliten alanı içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından  yürütülmekte olan kentsel dönüşüm projeleri arasında 7 ha.lık alanı ile en küçüğüdür.
 
Ege Mahallesi, kuzeyde sanayi alanları, batıda Alsancak Garına uzanan demiryolu,  güneydoğuda Meles çayı ve Mürsel Paşa Bulvarı (İzmir-Çeşme Karayolu ) ile sınırlanmıştır. 
Disiplinler arası uyumlu çalışma, farklı uzman görüşlerinin alınması ve katılımcılığın sağlanması amacıyla proje danışman kurulu oluşturulmuş, proje tasarım süreci, danışman kurulu toplantıları ve Halk Toplantıları ile birlikte yürütülmüştür. Süreç içerisinde pek çok geri besleme olmuştur.
 
Katılımlı bir süreçte projenin yürütülmesinin öngörülen temel kazanımları; 
Alanda yaşayan halkın, Dernek ve Meslek Odalarının karar alma sürecine katılması ile bu grupların projeye destekleri daha kolay alınacaktır.
Toplantılarda hem kişisel hem de toplumsal bir öğrenme süreci yaşanmıştır.
Toplantılarla, ilgi gruplarının beklentileri önceden tespit edilmiş, bir ilgi grubunun aleyhine alınacak karar böylelikle önceden engellenmiş, zaman, çaba ve maddi kaynak boşu boşuna kullanılmamıştır.
Dolayısıyla mimari tasarım öncesi, kentsel tasarım ölçeğindeki projelendirmede aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir;
Proje, alana karakter ve kendine özgü bir kimlik getirebilmelidir. 
Ege Mahallesinin kendine özgü sosyal yaşantısının konforlu ve güvenli bir ortamda iyileştirilerek ve zenginleştirilerek sürdürülmesini sağlamalıdır. 
Kamusal ve özel mekânların açıkça belirlendiği mekân oluşumu ve mekânsal süreklilik sağlayabilmelidir.
Mevcutta olmayan mekânsal ayrışım ve hiyerarşinin yaratılarak gelişigüzel oluşmuş kaotik düzenin kaldırılması, cazip ve iyi kullanılabilen kaliteli kamusal alanları kullanıcılara sunabilmelidir.
Rekreasyon, spor, eğlence, toplantı, alışveriş vb. aktivitelerin yer alabileceği bir düzenlemenin yapılması, gerek alan içinde ve gerekse alan dışı ile bağlantılarda hareket kolaylığına önem verilmelidir. 
Alanın Kent ile bütünleşmesinin sağlanması için mevcut fiziksel engellerin aşılması ve yaya öncelikli bir hareket ağının kurulması, tasarım proje alanını şeffaf, geçirgen, okunabilir ve kolay algılanabilir kılmalıdır.
Alanın bugünkü içedönük halinin ortadan kaldırılması ve alanın mimari tasarım araçları (landmark, vb.) ile gerek fiziksel ve gerekse görsel olarak Kent ile bağlarının kurulması ve bütünleştirilmesi, tasarım ileride oluşabilecek şimdiden öngörülemeyen değişimlere karşı intibak yeteneğine sahip olmalıdır.
Tasarım ana fikrinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşullardaki değişimlere ayak uydurabilecek kentsel ve mimari öğelerin yer alması,  Tasarım, çeşitlilik ve farklı seçenek olanaklarını sağlayabilmelidir.
Farklı aktivite ve kullanımlar, farklı mekânsal düzenlemeler ve farklı yapı biçimleri ile kullanıcılara çeşitlilik ve seçim yapabilme hakkının sunulması şeklinde olmaktadır. 
Tasarımda önerilen konut kümeleri için her kümeye hizmet edecek geri dönüşüm ve enerji üretim alanlarının olması düşünülmüştür. Buna göre her kümede farklılaşan yapı ve yapı kümelerinde atık sularının kullanımı, geri dönüşüm sistemleri, güneş enerjisi kullanımı, konutlarda doğal havalandırma, avlularda iklime uygun peyzaj, ortak alanlar için enerji üretimine olanak sağlayacak mekânlar olarak planlanmıştır.
Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutlar, ortalarında yeşil alanları olan ve 6 katlı kümeler şeklinde belirlenmiştir. Alanda, üretilecek A tipi konutlarda; kullanıcıların hak ettikleri yeni inşaat alanları ve taleplerine göre; 1+1 2+1 3+1 seçeneklerinde alternatifler sunulmaktadır. Ayrıca, mahallede mevcut günübirlik ticari kullanımlar düşünülerek yine konutların altında konut altı ticaret birimleri tasarlanmıştır. Konut kümeleri içinde farklı büyüklükte modüler sistemde tasarlanan birimler, büyüklükleri değiştirilebilecek ve sayısı arttırılabilecek esnekliğe sahiptir. Konut kümelerinin bodrum katlarında tasarlanan otoparklardan ulaşım çekirdekleri ile tüm dairelere kesintisiz bağlanılmaktadır. 
Dairelerin tümü doğal ışık ve havadan yararlanmaktadır. Kümelerin ortasında önerilen yeşil alanların, iç avluların bakımının Belediye tarafından yapılması amacıyla bu alanlar kamusal kullanım olarak planlanmıştır.
Kentle yaya bağlantısının sağlanması, çok yakın olan Kahramanlar bölgesine erişimin kolaylıkla sağlanması amacı ile platform geçişi önerilmiştir. Platformun altı ticaret merkezi olarak meydanla ilişkilendirilmiştir. Platformda yer alan amfi hem 1548 sokak hem de meydana açılarak bu alanlarda yapılacak aktiviteler için bir seyir ve katılım mekanı oluşturulmuştur.
Ayrıca, alanda çok amaçlı bir kültür merkezi önerilmiştir. Alanda yaşayanların kültürel değerlerini geliştirecek çalışmalar yapabilecekleri, gençlerin eğitim göreceği aktivite merkezleri olarak planlanan yapıda, yaşayanların taleplerine göre şekillendirilecek dinleti salonları, eğitim alanları ve bireysel çalışma alanları planlanmıştır.
Alanda yer alan tarihi Aya Yanı Ligaria Kilisesi 20. yüzyıl başlarında Rum Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilmiş, sonrasında tiyatro, açık hava sineması olarak işlevlendirilmiş olup günümüzde kahvehane ve bilardo salonu olarak kullanılmaktadır. Anı değeri de dikkate alınarak mevcutta duvarları kalan yapı için rolöve alınmış, proje ile semt meydanında, yeni bir işlevle beraber restore edilmesi planlanmaktadır.
 
Ege Mahallesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinin en önemli bölgesi planlanan semt meydanıdır. Küçük ticari birimler, kafeler ve galeriler ile bu meydanın hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak yeri olması planlanmaktadır. Meydanda yer alan kilise kalıntısının restorasyonu ile alanın cazibesi artacak olup farklı kültür ortamı önermesi ile metropol kentte farklı bir odak oluşturması hedeflenmektedir.
 
2014 yılı Temmuz ayından itibaren proje tanıtım faaliyetleri tamamlanarak hak sahipleri ile görüşmeler başlamıştır. Alan bütününde emsal artışı oluşturmayacak şekilde paylaşım modeli belirlenmiş, üretilebilecek inşaat alanı, mevcut piyasadaki kat karşılığı oranları ve 73. Maddede belirtilen yasal zorunluluklar da esas alınarak katsayılar oluşturulmuştur. Parseller üzerinde yer alan yapı ve muhdesatlar da göz önünde bulundurularak görüşmeler yapılmaktadır. Halen Kültürpark'ta yer alan hizmet binamızda, hak sahiplerinin tüm mevcut haklarına karşılık, Belediyemizce üretilen projede, hak ettikleri yeni inşaat alanı ve birimler üzerinden görüşmelerimiz ve arzu eden hak sahipleri ile uzlaşma sözleşmeleri imzalanmasına devam edilmektedir. 
 
Alanda inşaatların etaplar halinde yapılması planlanmış olup %100 uzlaşma sağlanan I. Etapta ihale süreci tamamlanmış ve yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. Etap sınırları içerisindeki mevcut yapılar yıkılmış, inşaat ruhsatı alınmış, ihale tanıtım panosu ve totem sahada monte edilmiş olup ihaleye konu alanın güvenlik amacıyla kapatma işleri tamamlanmıştır. Uygulama projesi hazırlık çalışmaları devam etmekte olup zemin etüdü çalışmalarına başlanmıştır. 
 
GAZİEMİR AKTEPE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI
 
İzmir kentinin güney aksında bulunan Gaziemir ilçesi sınırları içindeki Aktepe-Emrez Mahallelerinin çalışma alanı olarak belirlenmesini sağlayan unsurların başında, alanın ıslah parsellerinden oluşması, kaçak yapılaşmanın yoğun olması, Kentin kuzey güney gelişme yönlü makroformunu destekler konumda bulunması, ulaşım bağlantılarının güçlü olması, Kentin giriş aksı üzerinde havaalanına yakın konumda bulunması, Uzundere Toplu Konut Alanı, Yeni Fuar alanı, Uzundere Rekreasyon alanlarının da içinde bulunduğu “Uzundere Vadisi Kuşağı” nın devamı niteliğinde olması ve dolayısıyla kentsel dönüşüm projesinin gerçekleşmesi sonucunda söz konusu aks üzerindeki uygulamaları tamamlayıcı niteliğinde olması gelmektedir. 
 
İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Aktepe - Emrez Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 122 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 4968 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri yapılarak toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur. 
 
Tüm bu veriler ışığında mevcut kullanım kararları yeniden tasarlanarak, kentsel mekân standartlarında yaşam alanları oluşturma hedefi ile alan bütününde kentsel tasarım ve avan mimari proje elde edilmesi için Mimari Fikir Proje Yarışması düzenlenerek alanın kentsel tasarım ve mimari avan projeleri oluşturulmuştur.
 
Proje ile alanda yaklaşık 10.000 bağımsız birimde konut, konut altı işyeri ile turizm-ticaret fonksiyonu barındıran karma kullanımlı alanlar üretilmesi planlanmıştır. Projelendirilen konut alanları ile; park, okul, sağlık tesisi, kültür tesisi, eğitim alanları gibi sosyal donatılara erişim rahatlıkla sağlanacak, ulaşım ve otopark problemleri bulunmayacaktır. 1+1’den 4+1’e kullanımları içeren bu konutlar, açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre 7 ile 15 kat arası değişen farklı yüksekliklerde inşaa edilecektir. Mevcut ticaret de gözetilerek projelendirme yapılmış, günübirlik ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu Altan Aydın Caddesinde yine konut altı ticaret birimleri tasarlanmıştır. Ayrıca, alanda yer alan derelerin çevresi açık yeşil alanlar olarak planlanmış olup dere yataklarının ıslahı ve vadi peyzajının düzenlenmesi ile gezinti alanları, bisiklet parkurları, açık spor alanları vb. rekreatif aktivitelerin yapılmasına uygun olarak düzenlenecektir. Alanın stratejik konumu da göz önünde bulundurularak; fuar alanı cephesinde karma kullanımlar barındıran alanlar oluşturulmuş, turizm, ticaret, ofis ve konaklama işlevlerinin yer alması planlanmıştır.
 
Hak sahiplerine yapılacak dağıtım ve uygulamaları belirleyen, "İzmir Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları" Belediye Meclisince onaylanmış olup, bu çerçevede proje tanıtım, bilgilendirme ve uzlaşma görüşmeleri yapılarak yerinde dönüşüm yapmak üzere çalışmalar etaplar halinde yürütülmektedir. 
 
129 Sokak No:6 adresinde bulunan İletişim Ofisimizde etaplar halinde hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde; parsellerin mevcut plandan gelen yapılaşma koşullarına karşılık dönüşüm katsayı/oranları çerçevesinde hak edilen yeni konut inşaat hakkı ile parsel üzerinde yer alan yapı ve muhdesata karşılık dönüşüm katsayı/oranları çerçevesinde hak edilen yeni konut inşaat hakları toplamı ve bu çerçevede teklif edilebilecek yeni konutlar hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir. Söz konusu teklifler, alan bütünü için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizce karar alınan "Uygulama Esasları" ile İzmir Büyükşehir Belediye Encümenimizce karar alınan "Hak Sahibi Uzlaşma Sözleşmesi" ve "Dönüşüm Parametreleri" çerçevesinde yapılmaktadır. Emrez Mahallesinde Belediyemizce belirlenen 4 ayrı etapta haksahipleri ile iletişim ofisinde birebir uzlaşma görüşmeleri yürütülmekte olup 1. İnşaat etabı olarak belirlenen alanda yapılacak bağımsız birimler ile tercih etmeleri halinde bulundukları etaptaki bağımsız birimler teklif edilerek sözleşme imzalanmaktadır. 
 
“Gaziemir İlçesi Aktepe ve Emrez Mahalleleri 48 ada 2 ve 7 parseller için ÇED Hizmeti Alımı İşi” ihalesi yürütülmüş, Yüklenici Firmanın hazırladığı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Proje Tanıtım Dosyası" teslimi sonrası "ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmıştır.
 
Maliye Hazinesinden bedeli karşılığı alınarak Belediyemiz adına devri gerçekleşen 48 Ada 2 ve 7 parsel ile çevresinde, mimari fikir yarışması sonucu hazırlanan kentsel tasarım projesine göre 1. etap plan değişikliği çalışmaları yürütülmüş ve kentsel tasarım projesinin ilk etabı Belediye Meclisimizce onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 48 ada 2 parselin imar uygulaması işlemleri tamamlanarak 2348 Ada 1 Parsel ve 2349 Ada 1 parsel olarak tescil edilmiştir. Hak sahiplerine teklif edilen konutların yapım işine ilişkin 2348 Ada 1 Parsel 1. İnşaat etabında İZBETON A.Ş. ile Protokol imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. Uygulama projesi hazırlığı devam etmekte olup proje yapım işleri hazırlık aşamasındadır. 

Proje çalışmalarından görüntüler için tıklayınız pdf (1.59 mb)
 
 
UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI
İzmir İli Karabağlar İlçesi Uzundere ve Yurtoğlu Mahalleleri’nde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2011 tarih, 05.880 sayılı kararı ile belirlenen yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki alan; 5393 sayılı Belediye kanunun 5998 sayılı kanun ile değişik 73.maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile 09.09.2012 tarih 28406 sayılı Resmi Gazetede “Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanı” olarak ilan edilmiştir. 
 Bu doğrultuda tüm alanda mevcut durum tespit ve ölçüm, değerlendirme ve analizler yapılmış, vatandaşların proje ile ilgili beklenti ve taleplerinin alınması, yerinde doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla 23.03.2013 tarihinde dönüşüm alanı içinde İletişim ve Tanıtım Merkezi açılmış, ayrıca alanda farklı mekanlarda toplantılar düzenlenmiştir. 
 Yürürlükteki "Cennetçeşme – Uzundere - Devrim Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Kararları" ile yoğunluk arttırılmadan,  bölge insanının yaşam tarzları ve gereksinimleri, mevcut yapı stoğu, yapı karakterleri ve arazinin fiziki durumu dikkate alınarak farklı büyüklük ve plan çözümleri ile proje hazırlanmıştır. 
Belediyemiz Meclisinin 14.06.2013 tarih 05.860 sayılı kararı ile “Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları” hüküm altına alınmış, 2013 yılı Temmuz ayından itibaren proje tanıtım faaliyetleri tamamlanarak hak sahipleri ile görüşmeler başlamıştır. Alanda hak sahiplerinin mevcut plandan gelen inşaat hakları, mevcut piyasadaki kat karşılığı oranları ve 73. Maddede belirtilen yasal zorunluluklar da esas alınarak katsayılar oluşturulmuştur. Parseller üzerinde yer alan yapı ve muhdesatlar da göz önünde bulundurularak görüşmeler yapılmaktadır. Halen Uzundere İletişim Ofisinde, hak sahiplerinin tüm mevcut haklarına karşılık, Belediyemizce üretilen projede, hakettikleri yeni inşaat alanı ve birimler üzerinden görüşmelerimiz ve arzu eden hak sahipleri ile uzlaşma sözleşmeleri imzalanmasına devam edilmektedir.
 
Hak sahipleri ile tespit edilen mevcut taşınmaz haklarına karşılık dönüşüm alanında üretilecek yeni konut/ işyeri tahsisleri hakkında “yerinde dönüşüm “ve “uzlaşma” esası ile yapılan görüşmeler neticesinde %100 uzlaşı sağlanan ve tapuları kentsel dönüşüm yapmak üzere Belediyemiz adına devredilen alanlarda “Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi” ihaleleri yapılmaktadır; 
I. Etap ihale kapsamında 43 yapı 107 bağımsız birimin tahliye ve yıkımı sağlanarak, 9 blok 341 bağımsız birimin yapım süreci, kat mülkiyeti tesisi, sözleşmeleri karşılığı aldıkları bağımsız birimlerin tapu devirleri ve anahtar teslimleri tamamlanmıştır.
 
II. Etap ihale kapsamında 68 yapı ve 185 bağımsız birimin tahliye ve yıkımı sağlanmıştır. 476 bağımsız birimin yapım süreci, kat mülkiyeti tesisi, sözleşmeleri karşılığı aldıkları bağımsız birimlerin tapu devirleri ve anahtar teslimleri tamamlanmıştır.
III. Etap kapsamında üretilecek olan konutlar için sözleşme imzalayarak tapu devirleri alınan hak sahiplerine tahsis edilecek daireler için kura çekimi gerçekleştirilmiştir. III. Etapta 1422 bağımsız birimin yapımına yönelik ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Alanda uzlaşmalara bağlı olarak etaplar halinde kat karşılığı yapım ihalesi süreçleri yürütülmektedir. İhalesi tamamlanan alanlarda ise, konutlar teslim edilene kadar her bir bağımsız birim için kira ödemeleri yapılmakta ya da tercihler doğrultusunda belediyemiz konutlarında geçici tahsis sağlanmaktadır.
 
Kentsel dönüşüm alan sınırları içinde kat karşılığı ihaleler kapsamında üst yapı imalatları ile birlikte ada içi altyapı hatları da yaptırılmakta ve bağlantı yapılabilecek en yakın mevcut altyapı hatlarına bağlanmaktadır. Etaplar halinde devam eden üstyapı imalatlarına bağlı olarak Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda ada dışı altyapı imalatları da onaylı projelerine göre etaplar halinde Belediyemizce yenilenmektedir.
 
Uzundere proje alanında yer alan ve içerisinde içinde kreş, açık oyun alanı, kütüphane, idari birim, etkinlik odaları ve dersliklerin yer aldığı Belediye Hizmet Alanının yapımına ilişkin ihale süreci devam etmektedir.

Proje çalışmalarından görüntüler için tıklayınız pdf (2.3 mb)
 
ÇİĞLİ GÜZELTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI
İzmir İli, Çiğli İlçesinin kuzeydoğusunda, yerleşim alanlarının bitim noktasında (kentin çeperinde) Evka-2 ve Evka-6 toplu konutları ile Güzeltepe Koop. Evleri arasındaki bölgede yer almaktadır. Alan yaklaşık 21 ha. büyüklüğünde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 21 Ha büyüklüğündeki proje alanında, İmar planına aykırı yapılaşmış 287 yapı, 295 bağımsız birim bulunan ve yaklaşık 1200 kişinin ikamet ettiği alanda; Halihazır durum tespiti, ilgili yasa ve mevzuata göre hak sahipliklerinin belirlenmesi, hak sahiplerinin proje üzerindeki haklarını belirlemeye yönelik paylaşım modeli oluşturulmuştur.
 
Kentsel Tasarım Projesinin hayata geçirilebilmesi adına her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitlerinin ardından toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve haksahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zemin üstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur. İletişim merkezimizde hak sahipleri bilgilendirme süreçleri devam etmektedir. Mevcut imar planı kararları esas alınarak kentsel tasarım ve mimari avan projeler ile “Proje Uygulama Esasları” meclise sunulmuş ve onaylanmıştır. Proje tanıtım çalışmaları tamamlanmış olup vatandaşlara sunumu yapılmıştır. Eylül ayı itibarı ile uzlaşma görüşmelerine ve dileyen hak sahipleri ile uzlaşma sözleşmelerinin imzalanması sürecine başlanmıştır. 
 
Yerinde dönüşümü gerçekleştirmek üzere yürüttüğümüz çalışmalarımızda dönüşüm alanlarına yeni sosyal donatı alanları, yeşil alan, ulaşım ağı gibi planlama kararları getirilmiştir. Yine alan genelinde imar adalarının tasarımında modüler sistem tercih edilmiştir. Buna bağlı olarak, konut alanlarındaki hak sahiplerinin uzlaşma görüşmeleri için; mimari projeler modüler sisteme bağlı kalarak geliştirilmiş olup, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 7 farklı tipte konut projeleri oluşturulmuştur. Mevcut ticari kullanımlar dikkate alınarak, belirlenen akslar üzerinde konut altı ticari birimler planlanmış ve yerinde dönüşüm hedefi ile ticaret sahiplerine sunulmuştur. Mevcut imar planından hareketle yapılacak peyzaj ve mekansal düzenleme ile modern hayatın gereği olan otopark, park ve çocuk oyun alanları ile geniş ortak kullanım alanları hayata geçirilecektir. Proje kapsamında mevcutta eksik olup alanın ihtiyacını karşılayacak sosyal kültürel merkezler, gençlik ve spor kompleksi, pazar yeri hayata geçirilecektir. Bölgede kentsel dönüşüm projesiyle birlikte altyapı projeleri de yapılarak kentin yenilenen bölgelerine yenilenmiş hatlarla hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında su, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekom hatları alanda yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.

Proje çalışmalarından görüntüler için tıklayınız  pdf (1.32 mb)
 
 
ÖRNEKKÖY KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM  PROJESİ
İzmir İli, Karşıyaka ilçesindeki 180 bin metrekare büyüklüğündeki alan: Çanakkale otoyolu, Yeni Girne Caddesi ve Anadolu Caddesi gibi kentin önemli ulaşım akslarına yakın konumda olup, doğusunda Örnekköy deresi ile Cumhuriyet Mahallesi, batısında Başpehlivan Karaali Caddesi bulunmaktadır. Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri ile toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur. 
 
Proje alanında, hak sahiplerinin talep ve beklentileri de gözetilerek ihtiyaçlarına yönelik farklı büyüklüklerde 6 ayrı konut tipi tasarlanmıştır. Mevcut ticari kullanımlar dikkate alınarak, belirlenen akslar üzerinde konut altı ticari birimler planlanmış ve yerinde dönüşüm hedefi ile ticaret sahiplerine sunulmuş olup inşaatlarına devam edilmektedir. Mevcut yol kademelenmesi ve mevcut imar planı yol aksları ile uyumlu, erişilebilirliği yüksek, güçlü yaya aksları ile yaya-yeşil sürekliliğinin sağlandığı, komşuluk ilişkileri gözetilerek hazırlanan Kentsel Tasarım çalışmaları yapılmıştır. Proje ile alana 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırılmıştır. Pazar yeri ile başlayıp dere boyunca devam eden rekreasyon alanı birbirine bakan seyir terasları şeklinde tasarlanmıştır. Alan içerisinde 3 bin 500 metrekare kapalı alanlı spor tesisi, alanın kuzeyinde yaklaşık 4 bin 200 metrekare kapalı alanlı 2 katlı Yeni  Pazar Alanı, eğitim kampüsü ve sosyal alanlar yer almaktadır. Konut blokları da, ada içi peyzaj ve taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları projelendirilmiş olup bölge halkının tercih edebileceği farklı tip ve büyüklüklerde konut ve konut altı ticaret çözümünü kapsamaktadır.
 
Kentsel Tasarım Projesinin hayata geçirilebilmesi adına 18 ha. büyüklüğündeki alan bütününde, mevcut imar planının yapılaşma hakları korunarak hazırlanan “Karşıyaka, Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Revizyon İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
%100 uzlaşma sağlanarak Belediyemiz adına devri alınan parsellerin bulunduğu alanlarda, inşaat faaliyetleri öncesi imar uygulaması ve tescil işlemlerine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.
Proje çalışmaları tamamlanarak hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması, sözleşmelerinin imzalanması ve tapu devirlerinin yapılması işlemleri alanda bulunan iletişim merkezinde görevli personellerimiz vasıtasıyla devam etmektedir. Uzlaşma sağlanarak tapu devirleri sağlanan ve yapım aşamasına geçilmesi hedeflenen bölgelerdeki; uzlaşma sağlanamayan, hak sahiplerine veya kanuni mirasçılarına ulaşılamayan ve/veya üzerinde haciz, ipotek, şerh vb. kısıtlayıcılar bulunması nedeniyle Belediyemiz adına tescili sağlanamayan parsellerin, kamulaştırılmasına yönelik alınan Encümen kararı doğrultusunda çalışmalar  sürdürülmektedir.
 
Sözleşme imzalayan hak sahiplerinin tapu devirlerini yapabilmeleri amacıyla tapularında bulunan haciz, ipotek, şerh vb. kısıtlayıcıların kaldırılmış olması gerekmekte olup; bu hususta sürecin hızlandırılması amacıyla, yapılması gereken tüm iş ve işlemler Belediyemiz personelince birebir takip edilmektedir.  Bu süreçte alanda bulunan hak sahiplerinin % 97 si ile sözleşmeler imzalanmıştır. 130 konut ve 13 iş yerinin bulunduğu 1. Etap inşaatlar tamamlanmış olup kat mülkiyeti tesisi, hak sahiplerinin sözleşmeleri karşılığı aldıkları bağımsız birimlerin tapu devirleri ve anahtar teslimleri tamamlanmıştır.
Projenin 2. yapım etabı olan bölgede uzlaşmalar sağlanmış, kuraları çekilmiş ve üst yapı yapım ihalesi süreci yürütülerek sonuçlandırılmıştır. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış olup temmuz 2020'den bu yana 170 konut ve 20 işyerini kapsayan projenin kontrollük faaliyetleri yürütülmektedir.
 
Projenin 3. ve 4. yapım etabı olan 27003 Ada 3 Parsel, 27021 Ada 1 Parsel ve 27022 Ada 1 Parsel ve 26996 Ada 1 Parselde, kuralar çekilmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. arasında yaklaşık 1000 bağımsız birimin yapımına ilişkin yapılan protokol kapsamında yapım çalışmalarına başlanmış ve ruhsatlar alınmış olup kontrol faaliyetleri devam etmektedir.
 
 
BALLIKUYU KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ
İzmir İli, Konak İlçesi,  Ballıkuyu, Kosova, Kocakapı, Yeşildere, Akarcalı Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 48 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 6196 adet bağımsız birim bulunmaktadır. 
 
Oldukça dik bir topografyaya sahip olan bölge, farklı zamanlarda yapılan plansız ve projesiz yapılar neticesinde teknik ve sosyal altyapıdan yoksun olarak sağlıksız bir şekilde gelişmiştir.
Mevcut plan kararları doğrultusunda gerçekleştirilerek tamamlanan Kadifekale ve Yeşildere heyelan bölgesi ve çalışmaları devam eden Kale çevresi arkeoloji ve tarih parkı projesi ile uyumlu, yenilenmiş teknik ve sosyal altyapısı ile doğal afetlere karşı dayanıklı modern yaşam alanları oluşturulması hedeflenmektedir.
 
Proje alanında, hak sahiplerinin talep ve beklentileri, gereksinimleri, yaşam tarzı ve mevcut yapı stoğu gözetilerek ihtiyaçlarına yönelik farklı büyüklüklerde konutlar tasarlanmıştır. Mevcut ticari kullanımlar dikkate alınarak, belirlenen akslar üzerinde konut altı ticari birimler planlanmış ve yerinde dönüşüm hedefi ile ticaret sahiplerine sunulmuştur. Güneyinde bulunan Kadifekale ve Yeşildere heyelan bölgesinin ağaçlandırılıp ‘‘Kent Ormanı’’na dönüştürülmesi ile mevcut yeşil alan miktarı artan alanın projesinde de yeşil alan aksları yoğunlaştırılıp, otopark, park ve çocuk oyun alanları ile geniş ortak kullanım alanları hayata geçirilecektir. Alanın batısında bulunan tarihi Kadifekale Kalesi’nde Belediyemizce Pagos Üretici Pazarı’nın açılmasıyla birlikte İzmir’in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale’nin gün yüzüne çıkması, turizm ve cazibe merkezi olması için planlanlanan projeler hayata geçirilmektedir. Ayrıca alan içinde tasarlanan eğitim merkezi, spor tesisi, pazar alanı ile birlikte birçok sosyal alan hayata geçirilecektir. Alanda yaşanan altyapı sıkıntısı yapılacak olan Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi ile birlikte yenilenerek alanda yaşayan kişiler için uygun hale getirilecektir. Proje kapsamında su, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekom hatları alanda yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.
 
Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri ile toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur. 1. Etap olarak belirlenen 645 plana ait haksahipliği güncellemeleri, veri tabanı çalışmaları, uygulama esasları, uzlaşma sözleşmesi ve uzlaşma tutanakları tamamlanmıştır. Hak sahiplerine ve kamuoyuna yapılan proje tanıtım toplantısının ardından, 17.04.2017 tarihinden itibaren Ballıkuyu Caddesi No:121/B adresinde bulunan iletişim Merkezinde etaplar halinde hak sahipleri ile proje görüşmeleri ve sözleşmelerin imzalanmasına başlanılmıştır.
 
İzmir ili, Konak ilçesi, Kocakapı Mahallesinde bulunan 14.01.2019 tarihli ve 2019/615 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Afete Maruz Bölge" olarak ilan edilen alan içerinde yer alan tüm yapılar ile 11228 ada 1-2-3-7 parseller ve bu parsellerde mülkiyeti bulunan hak sahiplerine ait olmasına rağmen imar uygulaması sonucu afete maruz bölge alan sınırı dışında kalan yapıların, 26.11.2020 tarihli ve 1288 Sayılı Belediye Encümeni kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmalarına karar verilmiştir. İçerisinde 113 adet yapı ve 163 adet bağımsız birim bulunan 9057 m2 lik alanda kamulaştırma görüşmeleri devam etmektedir.