Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

09/05/2022 Tarihli Meclis Gündemi
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü


Sayı   : 97509404-301.03-45                                                                                                       05/05/2022
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
 
Sayın Meclis Üyesi,
 
           İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 09/05/2022 tarihinde, saat:18.00’da, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)’de gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

                   Bilginizi ve Toplantıya katılımınızı rica ederim. 



                                                                                                    Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.05-5/1                                                                       Toplantı Tarihi   :09/05/2022 
Toplantı Yeri : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi                          Toplantı Saati     : 18.00    No:1087 Konak/İZMİR
                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)     
                  
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. Belediyemizde Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe BAŞKAYA ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20’inci maddesi gereği Özel Kalem Müdürlüğünde Danışman olarak görev yapmakta bulunan Onur Kadir ERYÜCE'nin, 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen "Geleceğin Kentleri: Yenilikçi, Güvenli ve Sürdürülebilir" başlıklı Güneydoğu Avrupa Uluslararası Kentler Konferansına 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde Belediyemizi temsilen katılmışlardır. Söz konusu Konferans kapsamında; 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin  11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde görevli-izinli sayılmış (Pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, Covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal giderleri ile günlük harcırahını ilgili Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları ödenek kaleminden karşılanması ve Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe BAŞKAYA'nın 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde görevli-izinli sayılmış (Pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, Covid 19 PRC testleri vb.) tüm yasal giderleri ile günlük harcırahını Turizm Şube Müdürlüğünün 03.3.3.01 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları ödenek kaleminden karşılanmış olup; Sayın Meclis Heyetinin bilgilerine sunarım. Mustafa ÖZUSLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.730620)

2. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09/03/2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Genelgesinde ''Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. Ancak meclisin olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmeler, belediye başkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin olarak belediye başkanınca ilk toplantıda belediye meclisine bilgi verilecektir.'' denilmektedir. Viyana Avusturya merkezli SYNYO GMBH koordinatörlüğünde AB HORIZON 2020 Programı kapsamında yürütülmekte olan IPROCURE Projesi acil tıbbi hizmetler alanındaki zorlukları ve yenilik ihtiyaçlarını analiz ederek oluşturulacak Koordinasyon ve Destek Eylemidir. Toplanan görüşlere ve teknolojik gelişmeler hakkındaki bilgilere dayalı olarak proje, Avrupa'daki Acil Tıp Hizmetleri sektörünün daha yenilikçi çözümler ile faaliyet göstermesi için gereksinimleri tanımlamayı hedeflemektedir. Projede 6 ülkeden (Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan) 12 kurum ( SYNYO, EPES, SERMAS, ARC, AREU, ASLBN, HRC, EKAB, AAHD, KEMEA, EMPIRICA VE İZMİR BB) ortak çalışma yürütmektedir. Proje kapsamında toplanan veriler ve yapılan analizler sonucunda proje Konsorsiyumu ortak başlık olarak "triyaj yönetimi"ni belirlemiştir. Bu kapsamda triaj senaryolarının esnek yönetim anlayışıyla geliştirilmesi ve inovatif bir yaklaşımla ele alınması planlanmaktadır. Proje temel olarak kağıt üzerinde yürütülen triaj yönetiminin dijitalleştiren, veri odaklı bir hale getirilmesini sağlamaya yönelik ar-ge çalışmalarını ve bu çalışmalarla ortaya çıkan triaj yönetim prototiplerinin sahada kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla paydaş olduğumuz proje ile itfaiye hizmetlerinde kitlesel kazalarda görev yapan paramedik personellerin rolü, kazazedelere ve onların durumlarına hızlı ve doğru genel bakış; olay yeri ve sonrasında triyaj uygulamaları, renk kodlarının kullanımı mevcut kaynakların doğru tahsisi ve kazazedeler için daha çabuk destek sağlanması, diğer kurumların ilk müdahale ekipleri veya bağlantılı ekipler ile daha koordinasyonlu çalışmanın sağlanması, hastane, ambulans ve kaza yeri arasındaki nakil sürelerinin azaltma çalışmaları yapılması ile hizmetlerimizde kalite güvencesi ve eğitim ölçekleri hakkında çalışmalar yapılması konularında İtfaiye Acil Müdahale hizmetlerine (AKS) fayda sağlanacaktır. Bu kapsamda 11-12 Nisan 2022 tarihlerinde İtalya temsilcisi proje ortaklarından L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) kuruluşu tarafından İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Konsorsiyum toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına proje yasal sorumlusu İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail DERSE ve proje koordinatörü, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdür V. Şenol DEREKÖY 07/04/2022 tarihli E-67943555-309.99-701695 sayılı Başkanlık Oluru ile görevlendirilmiştir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İtfaiye Dai.Bşk.E.725340)

V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.746319)

2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi. (ESHOT-Mali Hiz.Dai.Bşk.E.74595/E.737741)

3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Melih YALÇIN (Teknik Hizmet ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler)  Danışman olarak görevlendirildiğinden, adı geçene ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek şartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mem. Pers.Şb.Md.909/E.742229)

4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu Ruhisu Can AL Danışman olarak görevlendirildiğinden, adı geçene ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek şartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mem.Pers.Şb.Md.911/E.748937)

5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I), (II) ve (III) sayılı Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların ihdas, iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.744531)

6. Büyükşehir Belediye Meclisimizde 13/09/2021 tarihli ve 958 sayı ile Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına hibe edilmesi kararlaştırılan, 35 EMN 32, 35 FE 874, 35 HN 316 ve 35 KC 373 plakalı ESHOT Genel Müdürlüğüne ait otobüslerin devir kararının lüzumu üzerine iptal edilmesi, ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında yer alan önerge eki Teknik Raporda durumları belirtilen dayanıklı taşınırların İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.74271/E.743685)

7. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 66 no’lu noktada son bulan yaklaşık 15.742 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Bayındır Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile Ödemiş Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 70 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.734598)

8. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Ödemiş ve Tire ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 585 no’lu noktada son bulan yaklaşık 50.816 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Ödemiş Belediye Meclisinin 04/04/2022 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile Tire Belediye Meclisinin 07/03/2022 tarihli ve 28 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.734418)

9. Belediyemiz yatırımı olan, Konak İlçesi "Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Yapılması İşi" kapsamında yapılacak çalışmalara engel teşkil eden doğalgaz hattının deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.733088)

10. Belediyemiz Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda toplam 10 adet Bisikletin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımızca Makine İkmal Şube Müdürlüğümüzün Kara Taşıtı Alımları Bütçe kodundan satın alınması ile 2022 Yılı T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Makine İkm. Bak. ve On.Dai.Bşk.E.723727)

11. İlimiz dâhilinde özellikle turizm sezonunun başlaması ve buna bağlı nüfus yoğunluluğu nedeniyle halkın genel kullanımına açık Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek Bakım Alanı ihtiyacı doğrultusunda,  söz konusu alanın kullanım bedeli 2019 yılında 1,00-TL olarak belirlenmiş, 2020 ve 2021 yılında artış yapılmamış olup, 2022 yılında ekonomik maliyetlerdeki artış sebebiyle tuvalet kullanım bedelinin 2022 yılı için 2,00-TL, Engelli, Gazi ve 65 Yaş Üstü vatandaşlara ücretsiz olarak tahsil edilmesi hususlarının görüşülmesi. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.724392)

12. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi tarafından üretimi yapılan asfalt fiyatlarına ilişkin, Belediye Meclisimizce 14/03/2022 tarihli ve 05.277 sayılı Karar alınmış olup, söz konusu asfalt fiyatlarının ekonomik koşullar ve sürekli yükselen ham malzeme fiyatları nedeniyle  900,00-TL+KDV olarak yeniden belirlenmesine yönelik, 06/04/2022 tarihli ve 105 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.735216)

13. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen tesislerde verilen hizmetlerle ilgili, güncellenen tarife cetvellerinin önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik 06/04/2022 tarihli ve 107 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.734886)

14. Narlıdere Belediye Meclisinin; Narlıdere Belediyesinin stratejik planları ve diğer faaliyetleri için 2022 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerin bir kısmının önceden belirlenemeyen veya öngörülenin üstünde harcamayı gerektiren durumların doğması nedeniyle önergede belirtilen Müdürlükler için ek bütçe yapılması ve 2022 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerin bir kısmının harcanamayacağı düşünülen ödeneklerden alınıp yeterli olmayacağı öngörülen ve önergede belirtilen Müdürlüklerdeki ödeneklere aktarılmasına yönelik 07/04/2022 tarihli ve 38 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.738403)

15. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine önerge ekinde yer alan tablolarda belirtildiği şekilde toplam 10.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 07/04/2022 tarihli ve 57 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.735704)

16. Karşıyaka Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı  "Taşıt Yolu" kullanımında kalan; Örnekköy Mahallesi, 37705 ada, 27 parselin, Karşıyaka Belediyesinin 2019-2023 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programına Ek olarak alınmasına yönelik, 01/03/2022 tarihli ve 72 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.725193)

17. İZSU Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda, yerleşim yerlerinden geçen derelerde taşkın sorunlarının önlenmesi ve ıslah edilmesi amacıyla belirlenen ıslah güzergâhlarının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.664167)

18. İZSU Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda, Torbalı ilçesi, Ayrancılar ve Yazıbaşı Mahallelerinde yerleşim yerlerinden geçen derelerde taşkın sorunlarının önlenmesi ve ıslah edilmesi amacıyla belirlenen ıslah güzergâhlarının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.658159)

19. Bornova Belediye Meclisinin; 01/02/2022 tarihli ve 74 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Kazımdirik Mahallesi, 31K IV b (25O III a) paftada, 42 ada 42 parselin güneyindeki Park Alanında yer alan imar planında belirlenmiş hâlihazırda mevcut trafonun kaydırılarak 3.50 metre x 2.60 metre ebatlarında yeni trafo alanı belirlenmesi, aynı alanda imar planında belirlenmemiş ancak hâlihazırda mevcut trafonun kaldırılarak 6.00 metre x 3.50 metre ebatlarında yeni trafo alanının belirlenmesi ile Ergene Mahallesi, 31K I c (25O II d) paftada 163 ada, 79 parselin kuzeyinde Park Alanında yer alan imar planında belirlenmemiş ancak hâlihazırda mevcut trafonun kaldırılarak yerinde 6.00 metre x 4.00 metre ebatlarında trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.731753)

20. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 53 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 12/02/2021 tarihli ve 05.175 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) Nazım İmar Planı ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda, Alsancak Mahallesi, 1215 ada, 1 parselin "Özel Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Alsancak İmar Planı Plan Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.721208)

21. Konak Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki Mithatpaşa Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında "Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı" olarak belirlenmiş olan Mithatpaşa Mahallesi, 703 ada, 53 parselde 5.00 m x 8.00 m ebadında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.731580)

22. Konak Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda, Barbaros Mahallesi, 629 ada, 11 parselin tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.730610)

23. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 71 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karşıyaka ilçesinde yer alan münferit kurul kararları doğrultusunda yürürlükteki uygulama imar planlarına korunması gerekli kültür varlığı statüsündeki taşınmazların tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.736801)

24.  Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile uygun görülen; 75. Yıl Mahallesinde bulunan ve yürürlükteki imar planında "Park Alanı" olarak belirlenmiş alanda 4.00 metre x 4.00 metre ebatlarında "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.736766)

25. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alparslan Mahallesi 25 N-1C paftada Park Alanında 4.00 metre x 4.00 metre ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.736719)

26. Urla Belediye Başkanlığının 21/03/2022 tarihli ve E.47612 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Yelaltı Mahallesi, 3197 ada, 16 parselin doğusunda yer alan 10 m taşıt yolunun kaldırılması ve batısında bulunan 7 m’lik yaya yolunun kaldırılarak parselin güneyinden ve batısından geçen 10 m taşıt yolu belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.736983)

27. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 05/01/2022 tarihli ve 7 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaka Mahallesi, 20H1A paftada, kamuya terkli Oyun Parkı Alanında ve Atatürk Mahallesi, 20G2C paftada, kamuya terkli Park Alanında 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 2 adet "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.720022)

28. Bayraklı Belediye Meclisinin; Mansuroğlu, Manavkuyu, Osmangazi, Tepekule, Çay ve Kazımdirik Mahalle sınırlarında yer alan muhtelif ''sokak ve caddelerden'' cephe alan parsellerin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımlarının zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/03/2022 tarihli ve 31 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.726174)

VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak Konak ilçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.715822)

2. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Botanik konulu EXPO 2026 Organizasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak Konak İlçesi, Yeşildere Bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.715837)

3. Bayraklı ilçesi, Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.603359)

4. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 6 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Fuat Edip Baksı, Alparslan ve Cengizhan Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.603562)

5. İzmir ile dünya kentleri arasında yerel yönetim, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum alanlarında ekonomik, bilimsel, kültürel ve sportif iş birliklerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile İzmir'in uluslararası mecrada tanınırlığını arttırılması kapsamında çalışmalar yürütmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Kenti İzmir Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesinin, Hukuk –  Plan ve Bütçe –  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler – Kent Konseyi Komisyonlarınca  oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Aile ve Çocuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca “Protokol’ün 4. maddesinde yer alan ve sehven yazıldığı anlaşılan 11 sıralı rakamlardan oluşan ibarenin çıkarılmak suretiyle” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.715509)

6. Brezilya Ankara Büyükelçisinden alınan talep doğrultusunda; İzmir'de uygun görülecek bir yere kendileri tarafından yaptırılmak üzere, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına Brezilya Diplomasisinin babası olarak kabul edilen, Brezilya tarihinin en büyük devlet adamlarından biri olan Rio Branco Baronu José Maria da Silva Paranhos Júnior’ın bir büstünün İzmir Büyükşehir Belediyemizce belirlenecek bir yere yerleştirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonları Raporu. (Dış İliş. ve Turizm Dai.Bşk.E.713492)

7. Yapım çalışmaları devam etmekte olan ''Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi'' kapsamında Çiğli ilçesi Doğa Koleji Kavşağı ile Ekol Hastanesi Kavşağı arasında yapılacak çalışmalara engel teşkil eden GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait YG/AG hatların ve Aydınlatma Tesislerinin deplase edilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk - Ulaşım Komisyonları Raporu.  (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.692862)

8. “4 Tekerlekli Bisiklet Kiralama Projesi” kapsamında kentlilere 4 tekerlekli bisikletlerin kiralanarak kullandırılmasına yönelik sistemin İZELMAN A.Ş tarafından kurularak işletilmesi, söz konusu Projenin hayata geçirilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine açılması amacıyla "4 Tekerli Aile Bisikleti Kiralama Sistemi Kurulması ve İşletilmesi İşi”ne yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İZELMAN A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (Ulaşım.Dai.Bşk.E.717049)

9. Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında Nar Projesi (şiddetle mücadele farkındalık çalışmaları) Ortak Hizmet Protokolü ile insan haklarına saygılı bir yaşam biçimini vurgulamak, şiddete uğrayanlara verilecek destekle ilgili olarak yerel yönetimlerle iş birliği yapmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Aile ve Çocuk Komisyonları Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.692863)

10. Sanayi sektörünün ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini karşılamak amacıyla ortak teknik eğitimler düzenlenecek olup, bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin; “Protokol madde 10’un tamamen kaldırılarak aynı maddenin bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Protokolün süresi 2 (iki) yıldır.” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu.  (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.701618)

11. İzmir ve Bergama’nın sahip olduğu kültürel mirasın ulusal ve uluslararası arenada kültür sanat aktiviteleri ile daha fazla anılmasını sağlamaya katkı sağlayacak Bergama Tiyatro Festivalinin gerçekleştirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün; “Protokol’ün 8.maddesinin 1. Fıkrasında birinci cümleden sonra gelen cümlenin Protokol’den çıkartılması” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.619803)

12. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması sonucunda Belediyemiz ödül almaya hak kazanmış olup, anılan yarışma işlemlerinin tamamlanarak ödülümüzün verilebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Engelsiz İzmir Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.689436)

13. 04/04/2022 tarihinde süresi sona eren, Mülkiyeti Belediyemize ait, Menderes Mahallesi, Buca Kasaplar Meydanı, Erdem Caddesi No:97 Buca/İZMİR adresindeki sosyal tesisin işletme hakkının, 05/04/2022 tarihinden itibaren, “98.400,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş'ye devredilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.697801)

14. Bornova ilçesi, Meriç Mahallesi, MTK Sitesinin doğu yönünde bulunan 5746/9, 5746/16, 5717, 5745 Sokakların çevrelediği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park alanı kullanımında kalan, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve Belediyemizce yaşayan park olarak projelendirilen rekreatif alan içerisinde önerge eki krokide işaretlenen sosyal tesis yerinin işletme hakkının “ilk yıl 20.500,00-TL/yıl+KDV bedel ile 5 yıllığına İZDOĞA Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş'ye devredilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.670786)

15. Bornova ilçesi, Işıklar Mahallesi, 11063 ada, 4 parsel numaralı (708,16 m²) taşınmazın Belediyemize ait 1772/2400 (522,86 m²) hissenin diğer hissedarlardan Sedefsan İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.664204)

16. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, 2. Süleymaniye Mahallesi, 130 ada, 41  (3.689,92 m²) no’lu taşınmazdaki Belediyemize ait 9344375/342839692 (100,57 m²) hissenin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.648194)

17. Karabağlar ilçesi, Karabağlar (Selvili) Mahallesinde yer alan 10652 ada, 5 no’lu taşınmazın (0.00) kotu kat planında meydan olarak düzenlenen kısmının, Belediye etkinliklerinde kullanılmak üzere 5 yıl süreli ve bedelsiz olarak Karabağlar Belediye Başkanlığına tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.692816)

18. Mülkiyeti Belediyemize ait, Konak ilçesi, Yeni Mahallede bulunan tapunun 390 ada, 30 parselinde kayıtlı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Namazgâh Hamamında oluşan bozulmalara yönelik basit bakım onarım raporu hazırlanmış ve anılan rapor İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararı ile uygun bulunmuş ve Konak Belediyesince bakım onarım ön izin belgesi hazırlanmış olup, Namazgâh Hamamı Bakım Onarım İşinin yenileme alanında kalması sebebiyle önergede bahsi geçen Yönetmeliğe istinaden ihaleye çıkabilmesi için İzmir Tarih Tasarım Atölyesi Bakım Onarım İşinin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3. maddesine ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Kent Tar. ve Tan. Dai.Bşk.E.686398)

19. Belediyemiz Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü olarak sağlıklı dünya hedefine ulaşmak için yürütülen koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ProsTATLI HAYAT Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün “ Protokol’ün 6. maddesinin 2. cümlesinin tamamı Protokolden çıkartılarak” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Toplum Sağ.Dai.Bşk.E.697250)

20. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Bayındır ve Tire ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 719 no’lu noktada son bulan yaklaşık 46.558 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Bayındır Belediye Meclisinin 04/03/2022 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile Tire Belediye Meclisinin 07/03/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.686397) 

21. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiş olup;  bu defa kesinleşen ilçe sınırı ile komşu olan Eğlenhoca ve Mordoğan Mahallelerine ait sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 04/01/2022 tarihli ve 005 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.702499)

22. Balçova Belediye Başkanlığının 15/03/2022 tarihli ve 17488 sayılı Yazısına konu; Çetin Emeç Mahallesinde bulunan “Yıldırım ÖNAL” Sokak isminin sehven “Yıldırım ÜNAL” Sokak olarak geçtiği belirtilerek gerekli düzeltmenin yapılması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.680440)

23. Foça Belediye Başkanlığının 21/03/2022 tarihli ve 9232 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak yeniden düzenlenen ve Kazım Dirik Mahallesinde bulunan 417/2, 401 ve 1/5 no’lu Sokakların güncellenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.695065)

24. Karşıyaka Belediye Başkanlığının 01/04/2022 tarihli ve 84196 sayılı Yazısına konu; Bahçelievler ve Bahariye Mahallelerinin ortak caddesi olan Zübeyde Hanım Caddesinin Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak; 1671 ve 1732 no’lu Sokakların kesişiminden Cevdet Bilsay Caddesine kadar olan kısmının mevcut şekli ile Zübeyde Hanım Caddesi olarak kalması, fakat Cevdet Bilsay Caddesi ile Anadolu Caddesi arasında kalan kısmının ise iptal edilerek 1830/3 no’lu Sokak olarak yeniden düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.708628)

25. Menemen Belediye Başkanlığının 01/04/2022 tarihli ve 5441 sayılı Yazısı ve eki krokilere konu; Villakent Mahallesinde bulunan cadde ve sokakların imar planına uygun olarak yeniden güncellenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.701850)

26. Ödemiş Belediye Başkanlığının 15/03/2022 tarihli ve 30087 sayılı Yazısı ve eki Meclis Kararı ve krokiye konu; Gölcük Mahallesinde bulunan TOKİ Konutlarının bulunduğu bölgede onaylanan İmar Planına uygun olarak önerge eki krokide gösterilen yollardan kümeevler niteliğinde açılması planlanan yola “TOKİ” devamındaki caddeye ise “Kuvayı Milliye” isimlerinin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.695091)

27. Konak Belediye Başkanlığının 18/03/2022 tarihli ve 110334 sayılı Yazısına konu; İsmet Kaptan Mahallesinde bulunan 1368 no’lu Sokağa “Ömer ZEYBEK” isminin verilmesi talebine yönelik “Meclisimizin ilke kararları isim değişikliklerinde yaşanacak kaos, hizmet ulaşmasında muhtemel aksaklıklar dikkate alınarak (topluma mâl olmuş öneri ismin belirtilen sokakta anı tabela şekli ile yaşatılması gerektiği öngörülerek)” öneri isim değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.680809)

28. Konak Belediye Başkanlığının 18/03/2022 tarihli ve 110361 sayılı Yazısına konu; Alsancak Mahallesinde bulunan 1466 no’lu Sokağa “Zeynel ERGİN” isminin verilmesi talebine yönelik “Meclisimizin ilke kararları isim değişikliklerinde yaşanacak kaos, hizmet ulaşmasında muhtemel aksaklıklar dikkate alınarak (topluma mâl olmuş öneri ismin belirtilen sokakta anı tabela şekli ile yaşatılması gerektiği öngörülerek)” öneri isim değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.680750)

29. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 29/12/2021 tarihli ve 1544930 sayı ile ve aynı konulu 05/01/2022 tarihli, 17157 ve 17364 sayı ile kayıtlı başvurularına konu; Konak ilçesi, Alsancak Mahallesinde bulunan 1456 no’lu Sokağa “Dr. Ayhan SÖKMEN” isminin verilmesi talebine yönelik “Meclisimizin ilke kararları isim değişikliklerinde yaşanacak kaos, hizmet ulaşmasında muhtemel aksaklıklar dikkate alınarak (topluma mâl olmuş öneri ismin belirtilen sokakta anı tabela şekli ile yaşatılması gerektiği öngörülerek)” öneri isim değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Kent Konseyi Komisyonları Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.689112)

30. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün önerge ekinde sunulan 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi değişikliği ve yeni ilavelerin kabul edilerek, 04/10/2021 tarihli ve 133 sayılı Meclis Kararındaki tarifenin tashih edilerek önerge ekli listedeki şekliyle uygulanmasına yönelik 04/04/2022 tarihli ve 75 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.719922)

31. Karabağlar Belediye Meclisinin; Kız öğrenci yurdunun ücretlerinin, 1) Yıllık yurt ücretinin (Kahvaltı ve akşam yemeği dâhil); 2022-2023 Öğretim yılı içinde 10 aylık KDV dâhil 15.000,00-TL (2022 Eylül ayından başlayarak 2023 yılı Haziran ayında sonlandırmak üzere aylık KDV dâhil 1.500,00-TL), 2) Geçici barınma hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için günlük barınma hizmeti ücretinin (Kahvaltı ve akşam yemeği hariç); 2022-2023 öğretim yılında KDV dâhil (günlük) 50,00-TL olarak ücretlerin yıllık, aylık ve günlük olarak belirlenmesine yönelik, 04/04/2022 tarihli ve 45 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.718723)

32. Karabağlar Belediye Meclisinin; Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılı ücret tarifesinde yer alan zemin tahrip ve yol kaplama bedelleri, imar yol bedeli ve altyapı kazı ruhsatlarında alınacak olan zemin açma birim bedelleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 17/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlamış olduğu 2022 yılı inşaat ve tesisat birim fiyat tarifelerinde belirlemiş olduğu birim fiyatlara göre yeniden değerlendirilmiş olup; konuyla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılı ücret tarifesinde daha önce belirlenmiş olan miktarların, günümüz maliyet koşulları göz önüne alınarak yapılan analiz doğrultusunda yeniden revize edilmesine ihtiyaç duyulmuş olup, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğünün revize edilen 2022 yılı ücret tarifesinde yer alan önerge eki listedeki ücret tarifelerinin 2022 yılında uygulanmasına yönelik, 04/04/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararının  oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.718727)

33. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2022 yılı Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlere ilişkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan tüketici fiyat endeksine göre arttırılmış olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiş olduğundan yeni oluşturulan ücret tutarlarına ilişkin önergede yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 45 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu.  (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.716147)

34. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Plan ve Proje Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlere ilişkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılmış olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirtilmiş olduğundan yeni oluşturulmuş ücret tutarlarına ilişkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 47 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu.(Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.716172)

35. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Yazı İşleri Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen Nikah İşlemlerine esas ücretler, mevcut ve öngörülen enflasyon tahminlerine göre arttırılarak bütçelendirilmiş olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiş olduğundan yeniden oluşturulan Nikah İşlemleri Tarife Cetvelinin önerge ekinde yer alan listede belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 46 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.716149)

36. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Yapı Kontrol Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlere ilişkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan tüketici fiyat endeksine göre arttırılmış olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiş olduğundan yeni oluşturulan ücret tutarlarına ilişkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 42 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.716105)

37. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2022 Yılı Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlere ilişkin ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılmış olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirtilmiş olduğundan yeni oluşturulmuş ücret tutarlarına ilişkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik, 01/04/2022 tarihli ve 41 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.716153)

38. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bayraklı Belediyesinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2022 yılı Bütçesi hazırlanırken Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlere ilişkin harç ve ücretler 2021 Temmuz ayında açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksine göre arttırılarak bütçeleştirilmiş olmakla beraber, 2021 yılının son döneminde yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle 2022 yılı yeniden değerlendirme oranı %36,20 olarak belirlenmiş olduğundan, 2022 yılında alınacak olan harç ve ücret tutarları ile yeni eklenen gelir kalemlerine ilişkin önerge ekinde yer alan listenin uygulanmasına yönelik 01/04/2022 tarihli ve 40 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.716193)

39. Tire Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi ve Tarifelerinde; Fen İşleri Müdürlüğüne ait kazı işlemi tarife bedellerinin günümüz şartlarında yetersiz kalmasından dolayı güncellenmesine ihtiyaç duyulduğundan, Fen İşleri Müdürlüğü Kazı Tarife Bedellerinin önerge eki listede belirtildiği şekilde güncellenmesine yönelik 02/03/2022 tarihli ve 22 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.690027)

40. Konak ilçe sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu ve Kadifekale Mahallelerini kapsayan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin Kemeraltı 2. Etap, 2. Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.712945)

41. Ödemiş Belediye Başkanlığınca hazırlatılarak, 25/01/2022 tarihli ve 26638 sayılı Yazı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen, Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.662016)

42. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Yatırım Programı kapsamında yürütülen "Ödemiş Lübbey Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi"nin 4. Aşaması kapsamında kalan ve işin özel teknik şartnamesinde, "Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları ile Plan Kararları, Koruma Amaçlı İmar Planının Uygulanmasına Yönelik Yönetim Modeli Üretimi" olarak tanımlanan dokümanlar kapsamında, Ödemiş/Lübbey 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.555511) 

43. Menderes ilçesi, Cumaovası (Cüneytbey) Mahallesinde, 759 ada, 12 no’lu parselde isabet eden "Düşük Yoğunluklu Gelişme Alanı"nın "İbadet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.715945)

44. Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğünün Yazısı ile İzmir I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda; Tire ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 414 ada, 1, 2 ve 3 parsellerin “İbadet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere “Kamulaştırma bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü (İzmir Bölge Müdürlüğü) tarafınca karşılanması şartı ile” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.700539)

45. Urla ilçesi, Kalabak Mahallesi, yürürlükteki Nazım İmar Planında "Kültürel Tesis Alanı" kullanım kararında kalan, 4760 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Altyapı Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.699999)

46. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Konak ilçesi, Ege ve Umurbey Mahallelerinde (Alsancak Liman Bölgesi) yaşanan su baskını vb. yağmur suyu problemlerinin çözümlenebilmesi amacıyla hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı (Terfi Merkezi (TM))" amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin   oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.(İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.711497)

47. Bergama Belediye Başkanlığının 18/01/2022 tarihli ve 13212 sayılı Yazısı ekinde Belediye Başkanlığımıza iletilen, İslamsaray Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi ile Bergama Belediye Meclisinin 05/01/2022 tarihli ve 22/17 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan önerilerinin incelenmesi, 1/5000 ölçekli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.664066)
 
48. Bayındır ilçesi, Çiftçigediği Mahallesinde artan ihtiyaç sebebiyle Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda tapuda Kamu Orta Malı olarak kayıtlı, mera vasıflı 611 parsel no'lu taşınmazın bir kısmının "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.663957)

49. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2021 tarihli ve 12952 sayılı Kararı doğrultusunda; Doğanay Mahallesi, 3622 ada, 665, 666, 671, 672 parselleri üzerinde yer alan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli su toplama havuzunun kamusal yönde işlevlendirilmesi amacıyla kullanım kararının "Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.699205)

50. Karabağlar Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 14 sayılı Kararına konu askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında uygun görülen alanların “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” sınırına ilave edilmesine yönelik hazırlanan önerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kentsel Dönüşüm – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.665542)

51. Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının Yazısı doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 14/10/2011 tarihli ve 05.880 sayılı Kararı ile kabul edilen; Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde kalan Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi, 1117 parselin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenmiş olan "Hmax: Serbest" yükseklik koşulunun kaldırılarak 3194 sayılı İmar Kanunu'na ilave edilen 8. maddesi ile Geçici 20. maddesindeki hükümleri kapsamında kat yüksekliğinin belirlenmesi ile imar hattının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.713240)

52. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, 1/1000 ölçekli Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bornova (Doğanlar) Geçişi İmar Planı Revizyonunda kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.712534)

53. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/07/2020 tarihli ve 11031 sayılı Kararı doğrultusunda; Kazım Dirik Mahallesi, 367/4 Sokak üzerinde Girit Anı Evinin bulunduğu alanın tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.688658)

54. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2021 tarihli ve 12941 sayılı Kararı doğrultusunda; Ergene Mahallesi, 456 Sokak üzerinde yer alan 8200 ada, 1 parsel ile tescilli taşınmazların tescil gösteriminin ve koruma alanının işlenmesi ile birlikte imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.688890)

55. Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda; Belediye Meclisimizin 11/07/2011 tarihli ve 05.579 sayılı Kararı ile kabul edilen; Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında devam eden etapların enerji ihtiyacının sağlanması amacıyla GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin görüşü doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan Trafo Alanlarının bazılarının yerlerinin ve ölçülerinin yeniden belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.713275)

56. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 05/141 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 15/03/2013 tarihli ve 540 sayılı Kararı ile kısmi olarak değişiklikle onaylanan 1/1000 ölçekli Büyük Çiğli Ova Kesimi Uygulama İmar Planında plan onama sınırı dışında bırakılan alanın 1/5000 ölçekli Büyük Çiğli Ova kesimi Nazım İmar Planına uygun olarak Bitişik Nizam 3 kat ve alanın batısından geçen 12 metrelik imar yolundan cephe alan parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.656746)

57. Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi ve 2020/16 no’lu UKOME Genel Kurul Kararı doğrultusunda, Menemen ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çanakkale Asfaltı Üzeri Koyundere Yaya Üst Geçidi Projesinin, imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.713211)

58. Ödemiş Belediye Meclisinin 18/02/2022 tarihli ve 49 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ödemiş/Lübbey 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Açıklama Raporu Yönetim Modeli önerisi Plan Kararları ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri önerilerinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.555556)

59. Ödemiş Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen, Ödemiş Kuzey Çevre Yolu (Kuzey Kesim) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.663291)

60. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sütçüler Mahallesi, L18-B-04-C-3-B numaralı imar paftası, Göktürk Sokak ve Akevler Sokak ile çevrili “Park Alanı’’ içerisinde 4.00 m x 4.00 m büyüklüğünde Regülatör Alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca “Yeşil dokunun korunması şartıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.703056)

61. Bergama Belediye Meclisinin 05/01/2022 tarihli ve 22/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Çitköy Mahallesi, yeni 124 ada, 10 parseldeki (eski 280 Parsel) Köy Gelişim Planı ile aynı fonksiyonları taşıması sebebi ile adının Çitköy Mahallesi Uygulama İmar Planı olarak değiştirilmesine yönelik, Çitköy Mahallesi, 124 ada, 10 Parsel (eski 280 Parsel) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “ Köy Kanununun EK 10. maddesi kapsamında 13.09.2013 tarih ve 26312 sayılı Valilik Makam Olur’u ile onaylandığı, İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli ve 16226 sayılı yazısında ifade edildiği üzere mevzuata göre onandığı ve halen yürürlükte olduğu anlaşılan söz konusu Çitköy 1/1000 ölçekli Köy Gelişim Planı’nın ölçeği gereği bir uygulama imar planı olduğu da görüldüğünden 05.01.2022 tarih 93112186-105.04-22/3 sayılı ilçe Meclis kararına göre karar alınmasına gerek olmadığının” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701085)

62. Aliağa Belediye Meclisinin 08/02/2022 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aşağışakran Mahallesi 24M-IVA pafta, 285 ada, 1 parselin doğusunda yer alan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftasında kamuya terki yapılmış park alanı içerisinde 5.67 m x 3.60 m ebatlarında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.702938)

63. Menderes Belediye Meclisinin 04/02/2022 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumaovası(Cüneytbey) Mahallesi, 15M3a paftada, 211 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no’lu parsellerde isabet eden "TAKS:0.30, KAKS:0.80 Yençok:3 kat yapılaşma koşullu Ticaret Konut (TİCK)" alanında yapılaşma koşulu aynı kalacak şekilde Konut Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.716507)

64. Menderes Belediye Meclisinin 07/12/2021 tarihli ve 263 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumaovası (Cüneytbey) Mahallesinde, 759 ada, 12 no’lu parselde isabet eden "E:0.80, Yençok:4 kat yapılaşma koşullu Gelişme Konut Alanı"nın "Cami" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.715959)

65. Tire Belediye Meclisinin 07/02/2022 tarihli ve 18 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğünün Yazısı ile İzmir I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda; Ertuğrul Mahallesi, 414 ada, 1, 2 ve 3 parsellerin "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere “Kamulaştırma bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü (İzmir Bölge Müdürlüğü) tarafınca karşılanması şartı ile” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.700567)

66. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44179 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Yenikent Mahallesi, 3307, 3308, 3310, 3317 yapı adalarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Blok Nizam 3 Kat Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701979)

67. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44178 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen;  Çamlıçay Mahallesi, 3664 ada, 1 parsele (eski Zeytinalanı 2073 ada, 1 parsel) ilişkin açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesince alınan Karar ve İZSU görüşü doğrultusunda, söz konusu parseldeki dere güzergâhının ve bu kapsamda parseldeki imar hatlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin “Mahkeme Kararı görüşü doğrultusunda” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.697640)

68. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44187 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; İçmeler Mahallesi, L17A20D4A paftada 1 adet, Torasan Mahallesi 19L1A paftada 2 adet, Güvendik Mahallesi 22C2C paftada 1 adet kamuya terkli Park Alanları içerisinde 8.00 m x 5.00 m ebatlarında olmak üzere toplamda 4 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.668405)

69. Urla Belediye Başkanlığının 23/03/2022 tarihli ve E.47923 sayılı Yazısı ile değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen; Hacıisa Mahallesi, 19D-IVC paftada, 1188 ada, 1 parselin kuzeyinde kalan kaldırım alanında 6.00 m x 4.00 m büyüklüğünde “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.703251)

70. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve E.44195 sayılı Yazısı ve ekleri ile Belediyemize iletilen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/11/2021 tarihli ve 13070 sayılı Kararı doğrultusunda; Özbek Mahallesi, Akkum Mevkii, 158 ada, 10 parseli kapsayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın imar planına aktarılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.686422)

71. Urla Belediye Başkanlığının 21/02/2022 tarihli ve 44194 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Urla Merkez Revizyon İmar Planı, Çeşmealtı Revizyon İmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Kesimi Revizyon İmar Planı, Zeytinalanı Kıyı Arkası Uygulama İmar Planı, İçmeler Revizyon İmar Planı, İskele Uygulama İmar Planı Plan Notlarına, "Kademe hattı bulunan imar adalarında meydana gelen 1.5 metreye kadar olan kaymalar tecviz dahilinde kabul edilip, belediyesince plan değişikliğine gerek kalmaksızın mülkiyet sınırı kademe hattı kabul edilerek imar uygulaması yapılacaktır." hükmünün ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701995)

72. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesinde, 67 ada 1 parsel, 35 ada 198 parsel, 6538 ada 2 parsel ve 62 ada 260 parseli kapsayan alanda karayolu kamulaştırma sınırı ile mülkiyet sınırları dikkate alınarak imar hatlarının yeniden düzenlenmesi, yapılaşma koşullarının Emsal: 1.5 Taks: 0.50 Yençok: 8 kat olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.674188)

73. Dikili Belediye Meclisinin 04/08/2021 tarihli ve 126 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon Uygulama İmar Planı Plan notlarında yer alan “Tüm yapı adalarında binalara kot verilirken parselin tabi zemin köşe kotlarının aritmetik ortalaması (+-)0.00 kabul edilmek suretiyle kot belirlenir. Belirlenen zemin kotunun binanın cephe aldığı yol kırmızı kotunun altında kalması durumunda binaların (+-)0.00 kotu parselin cephe aldığı an yüksek tretuvar seviyesidir.” ile “Parselin tabi zemin köşe kotları arasında 3.50 m veya daha fazla kot farkı bulunması halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır." hükümlerinin kaldırılarak yerine “Kotlandırmada İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.607444)

74. Dikili Belediye Meclisinin 02/02/2022 tarihli ve 14 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gazipaşa Mahallesi, 412 ada, 6 parselin yola cepheli olmaması nedeniyle imar planındaki çocuk bahçesinin 7 m yaya yolu ile düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.701003)

75. Konak Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 219 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Bozkurt Mahallesi, 115 adada güncellenen kadastro verileri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.686550)

76. Konak Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile uygun görülen; Konak ilçe sınırları içerisinde Sakarya, Yeni, Ali Reis, Kubilay, Mirali, Ülkü, Süvari, Altay, Tuzcu ve Kadifekale Mahallelerini kapsayan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile Kentsel+3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Kemeraltı Bölgesinin Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge olarak adlandırılan kısmına yönelik, Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu önerisi ile Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge 1/500 ölçekli Yerleşim Planı önerisi, Kentsel Tasarım Rehberi ve Yönetsel Planın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.712985)

77. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Yedi Eylül, Tepeköy, Atatürk, Yemişlik, Cumhuriyet, Muratbey Mahallelerinde yer alan sokakların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 04/03/2022 tarihli ve 36 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.705814)

78. Foça Belediye Meclisinin 06/01/2022 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenifoça Mahallesi, 10173 adanın batısında yer alan karayolu kamulaştırma sınırının Kurum görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.702286)

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ

IX. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ



 
                                                                                                                                          Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı