Anasayfa > Kurumsal > AB ve Proje Çalışmalarımız > Yürütülen Projeler

1. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı Spor Salonu ve Otopark Alanı'na Fotovoltaik Güç Sistemi Kurulması
İzmir Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı


Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de enerjide yerel kaynakların kullanılması suretiyle çevresel sürdürülebilirliğe ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulması, bu çerçevede; güneş enerjisi potansiyeli yüksek İzmir'de güneş panelleri ile elektrik üreterek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanmasına, yenilenebilir enerji ve teknolojilerinin kullanımının farklı sektörleri içerecek ve elektrik maliyetinde maksimum ölçüde azalma sağlayacak şekilde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Toplam Bütçe (TL): 1.297.518,45
Hibe Tutarı (TL): 973.138,83
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
 

2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Koleji Topraksız (Sanayileşmiş) Tarım: Üretim, Kalite ve İstihdama Yatırım
İzmir Kalkınma Ajansı "İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı"


Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de tarımsal üretim kapasitesi, verimlilik, kalite ve katma değerin artırılmasını sağlayacak teknik ve yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak, bu yolla dezavantajlı olan ilçeler başta olmak üzere istihdam edilebilirlik ve gelir düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.
Ortaklar: Dikili Belediyesi, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Toplam Bütçe (TL): 352.228,04
Hibe Tutarı (TL): 317.005.236
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Kent Koleji Şube Müdürlüğü

3. Yarımada Çiçek Açıyor
İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürüdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı


Başvuru Sahibi: S.S. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: Mevsimlik/kesme çiçek ve endemik bitki üretim ve işleme sürecinin modernize edilerek teknik kapasitesini artırmak, kooperatifin pazarlamaya önük olarak kurumsal yönetim kapasitesini artırmak ve çiçek üretimine ve kooperatife katılımı özendirmektir.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İBB'nin Rolü: Proje ortaklığı kapsamında %10’luk 42.417,84 TL tutarı eş-finansmanı olarak karşılamak, bilgilendirme toplantılarında teknik ve idari destek sağlamak, görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerine destek vermektir.

Toplam Bütçe (TL): 424.178,31
Hibe Tutarı (TL): 381,760,479
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

4. Kuşçular Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Çok Amaçlı Soğuk Hava Deposu
İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürüdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı


Başvuru Sahibi: Kuşçular Köyü S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: Urla İlçesi Kuşçular ovasının sahip olduğu tarımsal üretim ve değerlendirme kapasitesini arttırarak var olan potansiyeli en iyi şekilde harekete geçirme suretiyle üretici gelirlerinin ve refah seviyelerini artırmak, bu yolla İzmir'in sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaktır.Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi
İBB'nin Rolü: Proje ortaklığı kapsamında %10’luk 37.163.57 TL tutarın eş-finansmanını karşılamak, Soğuk hava deposu için zemin hazırlama ve beton isleri ile çatı yapımını da ayni olarak karşılamak, Projenin görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerine destek vermek, projenin etkinliklerine katılım ve destek vermektir.

Toplam Bütçe (TL): 371.635.66
Hibe Tutarı (TL): 334.472,094
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

5. Süt Soğuk Zincirinin Mobilize Edilmesi
İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürüdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı


Başvuru Sahibi: S.S Kınık İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: Kınık İlçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin, süt ürünlerinin kalite ve pazarlık gücünün artırılarak, hayvancılık faaliyetlerinde karlılığı yükseltmek ve ilçede hayvancılığa ilgiyi artırmaktır.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İBB'nin Rolü: Proje ortaklığı kapsamında %8.9'luk 49.925,00 TL tutarın eş-finansmanını karşılamak, basta eğitim olmak üzere projenin etkinliklerine katılım ve destek vermek, görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde destek vermektir.

Toplam Bütçe (TL): 559.565,92
Hibe Tutarı (TL):503.609.328
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

6."Seferihisar Yerel Üzümünün, Pekmez üretimi ile Katma Değerinin Arttırılması, Satış Pazarlama olanaklarının Geliştirilmesi"
İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı


Başvuru Sahibi: S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Projenin Amacı: S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde faaliyeti sürmekte olan yerel ürün çeşitliliğinin ve pazarlaması faaliyetlerine ek olarak bölgedeki en değerli ürünlerden biri olan üzümün değerlenmesi için pekmez üretim hattının yapılması ile Kooperatife yeni tesis kazandırılmasını sağlamaktır.Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Kaymakamlığı
İBB'nin Rolü: Proje ortaklığı kapsamında %10’luk 53.130.69 TL tutarı eş-finansman olarak karşılamak, İzmir Yerel ürünlerinin tanıtımını yapmaktır.

Toplam Bütçe (TL): 531.306.90
Hibe Tutarı: 478.176,21
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

7. Urla Bağ Yolu
İzmir Kalkınma Ajansı Yarımada Sürüdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı


Başvuru Sahibi: Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılık Derneği
Projenin Amacı: Yarımada’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel yapıyı da kapsayarak bağ yollarının belirlenmesiyle bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde bir bağ rotası olarak markalaşması ve bir turizm destinasyonu haline gelmesi amaçlanmaktadır.Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi
İBB'nin Rolü: Proje yürütülme aşamasında geliştirilecek olan bağ rotası ile İBB tarafından çalışmaları süren rotanın entegrasyonuna yönelik bilgi paylaşımı ve işaretleme konularında destek sağlamaktır.

Süre: 12 ay
İlgili Birim: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

8. İŞte GENÇ
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Ana Eylem 3 Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog


Başvuru Sahibi: İzmir Valiliği
Projenin Amacı: Gençlik ve istihdam ana temalı proje ile 24'ü dezavantajlı durumda olan 40 gencin mesleki eğitim, nitelikli işgücü, iş gücü piyasası, girişimcilik ve sosyal becerilerini güçlendirmeye yönelik konularda 3 gün sürecek çalıştaylara katılmaları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam politikalarından haberdar olmaları, paydaş temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak mevcut politikalara dahil olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca İzmir'de genç istihdamı alanındaki karar alıcılar ve uzmanlar ile bir araya gelerek, Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Metni'nin hazırlanmasına görüş ve önerileri ile katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Genç İşi Kooperatifi.
İBB'nin Rolü: Çalıştay ve zirveye katılacak gençlere ulaşmak, düzenlenecek olan çalıştaylara ve zirveye katılım sağlamak, AB fon imkanları konusunda düzenlenecek
eğitime katkı vermektir.

Toplam Bütçe: 14,636 Avro
Süre: 8 ay
İlgili Birim: AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü, Kent Koleji Şube Müdürlüğü

9. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji
İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği


Başvuru sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir’de kent genelindeki işsizliğin azaltılmasına ve yerel ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak üzere anahtar, genişleyen ve yükselensektörler başta olmak üzere öncelikli sektörlerde yerel işgücü piyasasında talep edilen niteliklerde insan kaynaklarının geliştirilmesi, beceri eksikliği ve nitelik uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı olacak mesleki eğitim hizmeti sağlamak üzere yerel işbirliğine dayalı İBB İzmir Kent Koleji Modeli'nin uygulanmasıdır.Ortaklar: Yaşar Üniversitesi AR-GE ve Uygulama Merkezi (YAGEM), Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü (EÜGÜEE), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO),
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)

İştirakçiler: Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü (İzmir İŞKUR), Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EÜ EMYO), Türkiye Genç İş Adamları Derneği Ege Şubesi (TÜGİAD), ve Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ)
İBB'nin Rolü: İBB İzmir Kent Koleji’ni kurmak, gerekli yerel işgücü piyasası ve ekonomi analizleri yapmak, organizasyonel yapılanma tasarımı yapmak ve uygulamak, İBB imkânlarıyla restorasyonu yapılacak olan İzmir Kent Koleji hizmet binasının donanım ve tefrişatını yapmak, Türkiye’nin 2. Fabrikasyon Laboratuvarı'nın (FabLab) kurulumunu yapmak ve 6 ay süreli pilot uygulamaları gerçekleştirmektir.

Toplam Bütçe (TL): 3.105.970,19
Hibe Tutarı (TL): 2.329.477,64
Süre: 24 ay
İlgili Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kent Koleji Şube Müdürlüğü

10. WizmirNET (Kablosuz Erişim ve internet)
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı


Başvuru sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir’de bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak kapsamında tüm vatandaşların ve İzmir’i ziyaret eden turistlerin internet kullanımı teşvik etmek ve başta engelli ve yaşlılar olmak üzere bilgi teknolojileri kullanarak belli binalarda ve açık alanlarda erişimini kolaylaştırmaktır.
Ortaklar: Projede ortak bulunmamaktadır.
İBB'nin Rolü: Proje hazırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek, kapalı alan yönlendirme sistemi kurmak, mobil uygulama geliştirmek, ibeacon cihazlarını kurmak, yönetim panelini oluşturmak, sistemi test etmek, ücretsiz internet ağını kurmak, kablosuz erişim cihazlarını kurmak, yönetim paneli ve sistemleri oluşturmak ve sistemi test etmek. Projenin görünürlük faaliyetleri ve BİT kullanımı konusunda farkındalık sağlamaktır.

Toplam Bütçe (TL): 1.163.441,15
Hibe Tutarı (TL): 732.255,12
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü ve Yazılım Şube Müdürlüğü


11. Dijital Tespit Şefkatli Hizmet
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı

Başvuru Sahibi: Kiraz Belediyesi
Projenin Amacı: Kiraz’ın; dağınık şekilde konumlanmış 56 mahallesinde ikamet eden dezavantajlı kimselerin tespitinin yapılarak, onların yaşam koşullarını iyileştirecek, kesintisiz ve verimli hizmet sunulmasını sağlayacak veri ağı ve donanımını kapsayan dijital sistemin kurulması ile ihtiyaç duyulan hizmetlerin (tıbbi, sosyal, teknik destek vb) ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır.
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İBB'nin Rolü: Kiraz ilçesinde yapılacak tespitler sonrasında ihtiyaç sahiplerine gerekli hizmetlerin ulaştırılmasına katkı vermektir. Bu çerçevede; personele temel sağlık eğitim, hasta nakil, öz bakım, tedavi hizmetleri konusunda destek vermek; yoksul, yaşlı, engellilerin ihtiyaçlarını temin etmek; onarım desteği vermek ve alt yapı hizmetlerini sağlamaktır.

Toplam Bütçe (TL): 1.000.000
Hibe Tutarı (TL): 750.000
Süre: 12 ay
İlgili Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Hastanesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

12. BORBEL E-Kent Bilgi Sistemi
İzmir Kalkınma Ajansı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı


Başvuru Sahibi: Bornova Belediyesi
Projenin Amacı: Bornova Belediyesi bünyesindeki değişik birimlerde halen kullanılmakta olan arşivleme, kurumsal bilgi belge yönetimi, bilgi teknolojileri uygulamalarının birbirleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegre edilerek mevcut yönetim bilgi sisteminin iyileştirilmesi, yerel yönetim hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla e-hizmet uygulamasının internet ve mobil teknolojiler üzerinden sunulması suretiyle İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecini destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır.
Ortaklar: Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
İBB'nin Rolü: İBB Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bornova İlçesine ait verilerin kullanımını sağlamaktır.

Toplam Bütçe (TL): 997.300,00
Hibe Tutarı (TL): 747.975,00
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Harita ve CBS Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

13. CITyFIED Geleceğin Tekrarlanabilir, Verimli ve Yenilikçi Bölge ve Şehirleri Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Akıllı Kentler Çağrısı

Başvuru sahibi: CARTIF Teknoloji Merkezi, İspanya
Projenin Amacı:Şehir veya bölge boyutunda hem enerji verimliliğine hem de karbondioksit azaltılmasına yönelik yenilikçi bütünleşik enerji sistemlerinin demonstrasyonu hedeflenmektedir. Bu çerçevede; projede bölgesel ısıtma/soğutma, binaların enerji verimli hale getirilerek yenilenmesi ve fotovoltaik sistemlerden üretilecek elektriğin dağıtımı konularında seçilen Laguna de Duero (İspanya), Soma (Türkiye) ve Lund (İsveç) kentlerinde demonstrasyon sahaları oluşturulacaktır.
Ortaklar: İsveç Çevre Enstitüsü, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Teknik Üniversitesi,TECNALIA, ACCIONA, DALKIA, LKF, KRAFTRINGEN ENERGI,
Soma Elektrik Üretim ve Dağıtım Tic. A.Ş., I.ACUSTICA, MIR, STEINBEIS, YOURIS Şirketleri Kentler Kümesi: İzmir, Firenze, Malaga, Napoli, Salerno, Rovereto, Botkyrka, Ludwigshafen, Udine, Valladolid, Varmdö Kentleri.

İBB’nin Rolü: Proje kapsamında belediyemiz, demonstrasyon kentlerinden elde edilecek sonuçların tekrarlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan ve 11 kentten oluşan “CITyFIED Kentler Kümesi” arasında yer almaktadır.
Süre: 5 yıl
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

14. ATHENA (Kriz Durumlarında Yeni İletişim Yöntemlerinin ve Sosyal Medyanın Kullanımı)
Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Güvenlik Araştırma Alanı İşbirlikleri Projeleri


Başvuru Sahibi: İngiltere Batı Yorkshire Polis Teşkilatı
Projenin Amacı Yeni teknoloji uygulamaları geliştirilmesi, herhangi bir krizle yüzleşmekte olan vatandaşlardan bu kriz ile ilgili güncel bilgileri temin etmesinin sağlanması, hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması için yerel yönetimlerin ve diğer kamu organlarının bir kriz haritası çıkarabilmesinin sağlanmasıdır.
Ortaklar: Epidemico Sağlık Veri Toplama Ve Analiz Şirketi (İrlanda), Sas Yazılım Şirketi (İngiltere), Virginia Üniversitesi (ABD),
Sheffield Hallam Üniversitesi (İngiltere), Thales Savunma Sistemleri Şirketi (Hollanda), İsveç Ulusal Savunma Koleji,
RIM Blackberry Mobil Şirketi (Kanada), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ljubljana Belediyesi (Slovenya), Fraunhofer Uygulama
Odaklı Araştırma Kuruluşu (Almanya), Uluslararası Göç Örgütü (Belçika), Epam Yazılım Mühendisliği Şirketi (İsveç).
İBB’nin Rolü: Kriz durumunda kullanıcı gereksinimlerinin tanımlanması, projede kurulacak sistemin İzmir’de uygulanması, proje sonuçlarının yaygınlaştırılması, kriz yönetimi ve sivil savunmadaki uzmanlık ve deneyimin paylaşılmasıdır.

Süre: 36 ay
Toplam Bütçe (Avro): 5.412.685
Hibe Tutarı (Avro): 2.631.592
İlgili Birim: İBB İtfaiye Daire Başkanlığı

Proje web sitesi: www.projectathena.eu

Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..