Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Bilgi Güvenliği Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uygulanmakta olan bilgi güvenliği yaklaşımının temel amaçları, kurumsal bilişim teknolojileri sistemlerinin herhangi bir aksama olmadan faaliyet göstermesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda;
 
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi bilişim sistemlerinde saklanan ve işlenen bilginin yetkisiz ifşasının engellenmesi, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin GİZLİLİK unsurunun tesis edilmesi,
 • Bilginin kazara ya da yetkisiz kişiler tarafından kasıtlı olarak değiştirilmeye veya silinmeye karşı korunması, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin BÜTÜNLÜK unsurunun tesis edilmesi,
 • Bilginin gerek duyulduğunda yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanması, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin ERİŞİLEBİLİRLİK unsurunun tesis edilmesidir.

Bu doğrultuda kurulmuş olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefleri;

 • Bilgi güvenliğine ilişkin hedefleri, kurum hedefleri ile uyumlu hale getirerek aynı zamanda kurum stratejisinin bir parçası olmalarını sağlamak,
 • Başta vatandaş bilgileri olmak üzere, tüm kritik bilgilerin ihtiyaçlara uygun ve yönetilebilir bir şekilde korunmasını sağlamak,
 • Kurumun bilgi iletişiminde bulunduğu iç ve dış tarafların beklentilerinin anlaşılması ve karşılanması, bu süreçte doğan bilgi güvenliği ile ilgili risklerin tespit edilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamak,
 • Tüm Kuruma ve paydaşlarına bilgi güvenliği farkındalığını oluşturmak,
 • Sürekli değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek, TS ISO/IEC 27001 standardının gereklilikleri ile uyumlu, ölçülebilir, raporlanabilir ve denetlenebilir bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak,
 • Kritik süreçlerin ve sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirmek, bu kapsamda bilgi güvenliği unsurlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ihlal ve zafiyetlerini etkin bir şekilde yönetmek, tekrarlamalarını engellemek adına gerekli aksiyonları almak,
 • Kurumun tabi olduğu tüm kanun, mevzuat, yönetmelik, tebliğ vb. düzenlemelerden kaynaklanan bilgi güvenliğine dair beklentileri karşılamak, bunların düzenli takibi ve iyileştirilmesi için takip mekanizmalarını kurmaktır.