Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

32° hava durumu ikonu

Sayfası

Sayfa İçeriği

Meclis Kararı Detayı

Karar No: 175
Karar Tarihi: 12.2.2021
MECLİS KARARI
 
            Meclisimizin 16/10/2020 tarihli toplantısında Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonlarımıza havale edilen,16/10/2020 tarihli E.231576 sayılı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Revizyon Yenileme Planları Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, mücbir sebeplerden dolayı ilgili Komisyonlarımız tarafından görüşülemediğinden; Meclisimizin 09/11/2020 tarihli toplantısında Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonlarımıza yeniden havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, Hukuk Komisyonunun 09/02/2021, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/02/2021 tarihli Komisyon Raporunda; 
           
            Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen, Bakanlığın NİP- 35674069 işlem numaralı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Revizyon Yenileme Planları Şube Müdürlüğünün 16/10/2020 tarihli ve E.231576 sayılı Başkanlık Önergesi, mücbir sebeplerden dolayı Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonlarımız tarafından görüşülemediğinden 09/11/2020 tarihli Meclis Toplantısında Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonlarımıza yeniden havale edilmiştir. Söz konusu Önerge Hukuk Komisyonumuzun 09/02/2021, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 04/02/2021 tarihli toplantısında incelendi. Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriş kısmından başlayarak, doğuda Alsancak Garı ve Demiryolu, batıda İzmir Körfezi, güneyde Fevzipaşa ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; İzmir 3. İdare Mahkemesinin 09/12/2019 tarihli, 2019/1583 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi; Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.
                       
            Yukarıda metni yazılı Müşterek Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonlarından geldiği şekilde kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.  
 
  
Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu
 
 Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen, Bakanlığın NİP- 35674069 işlem numaralı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Revizyon Yenileme Planları Şube Müdürlüğünün 16/10/2020 tarihli ve E.231576 sayılı Başkanlık Önergesi, mücbir sebeplerden dolayı Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonlarımız tarafından görüşülemediğinden 09/11/2020 tarihli Meclis Toplantısında Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonlarımıza yeniden havale edilmiştir. Söz konusu Önerge Hukuk Komisyonumuzun 09/02/2021, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 04/02/2021 tarihli toplantısında incelendi. Konak ilçesinde, Alsancak Limanının giriş kısmından başlayarak, doğuda Alsancak Garı ve Demiryolu, batıda İzmir Körfezi, güneyde Fevzipaşa ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; İzmir 3. İdare Mahkemesinin 09/12/2019 tarihli, 2019/1583 sayılı Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi; Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.