Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Sayfası

Sayfa İçeriği

Meclis Kararı Detayı

Karar No: 636
Karar Tarihi: 15.08.2019
MECLİS KARARI
 
            Meclisimizin 08/07/2019 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına havale edilen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa ÖZUSLU ile Meclis Üyeleri Nilay KÖKKILINÇ, Gamze Gül ÇAMUR ve Bülent SÖZÜPEK’e ait Yazılı Önergeye ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonunun 24/07/2019, Hukuk Komisyonunun 24/07/2019 tarihli Komisyon Raporunda;            
           
          Belediye Meclisimizin 08/07/2019 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa ÖZUSLU ile Meclis Üyeleri Nilay KÖKKILINÇ, Gamze Gül ÇAMUR ve Bülent SÖZÜPEK’e ait müşterek imzalı Yazılı Önergede (E.104135); “Yeni Yargı Paketinde, yazılı basını ayakta tutan en önemli gelir kaynağı olan icra ve iflas ilanlarının gazetelerde yayımlanma zorunluluğunun kaldırılmasının, yerel basının üzerinde oluşturacağı olumsuz ektinin giderilebilmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'e özgü bir 'Yerel Yönetim-Yerel Basın İş Birliği Modeli' ile yerel basınımıza katkı sunulabilmesi ve aynı zamanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı Belediyenin görevleri arasında gösterildiğinden ve yine aynı Kanunun Meclis kararlarının kesinleşmesi başlıklı 23. maddesinin 'Kesinleşen Meclis Kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.' hükmü kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu kararların özetlerinin İzmir'de yayın yapan ve Başkanlık Makamı Olur’u ile uygun görülen yerel gazetelerde yayımlanması, söz konusu karar özetlerinin ilan giderlerinin Belediyemiz Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı Basın Yayın Şube Müdürlüğünün 03.5.4.01 İlan Giderleri kaleminden karşılanması hususlarını Sayın Meclisin onaylarına arz ederiz.” denilmektedir. Yukarıda metni yer alan Yazılı Önerge, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 24/07/2019 tarihli ve Hukuk Komisyonumuzun 24/07/2019 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 23. maddeleri kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, "195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 34. maddesinde belirtilen vasıflarda olan ve İzmir genelinde dağıtımı yapılan yerel gazetelerde Başkanlık Makamı Oluru aranmaksızın mevcut gazetelere bütçenin eşit şekilde dağıtılması ile birlikte kararların yayınlanması" şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir. 
                                                                                                                                                     
             Yukarıda metni yazılı Müşterek Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarından geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 23. maddeleri gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.          
 
Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu
 
Belediye Meclisimizin 08/07/2019 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa ÖZUSLU ile Meclis Üyeleri Nilay KÖKKILINÇ, Gamze Gül ÇAMUR ve Bülent SÖZÜPEK’e ait müşterek imzalı Yazılı Önergede (E.104135); “Yeni Yargı Paketinde, yazılı basını ayakta tutan en önemli gelir kaynağı olan icra ve iflas ilanlarının gazetelerde yayımlanma zorunluluğunun kaldırılmasının, yerel basının üzerinde oluşturacağı olumsuz ektinin giderilebilmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'e özgü bir 'Yerel Yönetim-Yerel Basın İş Birliği Modeli' ile yerel basınımıza katkı sunulabilmesi ve aynı zamanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı Belediyenin görevleri arasında gösterildiğinden ve yine aynı Kanunun Meclis kararlarının kesinleşmesi başlıklı 23. maddesinin 'Kesinleşen Meclis Kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.' hükmü kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu kararların özetlerinin İzmir'de yayın yapan ve Başkanlık Makamı Olur’u ile uygun görülen yerel gazetelerde yayımlanması, söz konusu karar özetlerinin ilan giderlerinin Belediyemiz Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı Basın Yayın Şube Müdürlüğünün 03.5.4.01 İlan Giderleri kaleminden karşılanması hususlarını Sayın Meclisin onaylarına arz ederiz.” denilmektedir. Yukarıda metni yer alan Yazılı Önerge, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 24/07/2019 tarihli ve Hukuk Komisyonumuzun 24/07/2019 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 23. maddeleri kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, "195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 34. maddesinde belirtilen vasıflarda olan ve İzmir genelinde dağıtımı yapılan yerel gazetelerde Başkanlık Makamı Oluru aranmaksızın mevcut gazetelere bütçenin eşit şekilde dağıtılması ile birlikte kararların yayınlanması" şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.