Erişilebilirlik Butonu
Kapat
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

30° hava durumu ikonu

Projeler Sayfası

Sayfa İçeriği

Sayfa İçeriği

Meydanlar, Caddeler, Sokaklar, Numaralandırıldı, Levhalandı

Twitterde paylaş Facebook'ta paylaş WhatsApp'ta paylaş
PAYLAŞ

 Meydanlar, Caddeler, Sokaklar, Numaralandırıldı, Levhalandı fotoğrafı 0
 Meydanlar, Caddeler, Sokaklar, Numaralandırıldı, Levhalandı fotoğrafı 1
 Meydanlar, Caddeler, Sokaklar, Numaralandırıldı, Levhalandı fotoğrafı 2
Meydanlar, Caddeler, Sokaklar, Numaralandırıldı, Levhalandı
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki 30 ilçeden sorumlu personellerimiz tarafından sahada ve bilgisayar ortamında yapılan çalışmayla Coğrafi Adres Bilgi Sistemi (CABS) ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) eşleştirme ve güncelleme işi yürütülmektedir.
Belediyemiz ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan ve kısaca TAKPAS olarak tanımlanan Tapu Kadastro Paylaşım Sistemi içerisindeki mülkiyet bilgisi ile mevcut güncel adres verisinin talebe bağlı olarak doğruluğu kontrol edilmektedir.
 
Adres ve Numaralama Projesi Meydan/ Bulvar/ Cadde/ Sokak/ Kümeevleri Levhalama Çalışmaları: İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanında, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun ve aynı boyut, renk ve yazı karakterinde olan sabit tanıtım numaralı meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evleri isimlerinin yazılı olduğu levhaların üretimi ve montajı çalışmalarına devam edilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 193.000 adet levhanın üretimi ve montajı tamamlanmıştır.
 
Dış Kapı Numarası Levha Çalışmaları: Bu proje, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik doğrultusunda ve aynı standartlara sahip, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanında dış kapı numaralarının yazılı olduğu levhaların üretimi ve montajı işini kapsamaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 962.000  adet dış kapı numarasının yazılı olduğu levhaların üretimi ve montajı tamamlanmıştır.
 
Mezarlık İçi Levhalama Çalışmaları: Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi kapsamında kalan Yeni Bornova,  Soğukkuyu, Yeni Buca (Kaynaklar) Mezarlıklarında mezarlık içi yolların ve gömülerin yapıldığı adaların numaralarının yazılı olduğu levhaların üretim ve montajı gerçekleştirilmiştir.
 
Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarına İlişkin Levhalama Çalışmaları: Proje kapsamında 2020 yılı içerisinde 1644 alanda levhalama çalışması yapılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmeye başlanan projede tarafımıza bildirilen alanlar üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, 2023 yılı içerisinde 814 adet Afet ve Acil Durum Toplanma Alanında levha üretim ve montajı yapılması planlanmaktadır.
 
Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi kapsamında; yetki alanımızdaki 30 ilçe ve bağlı 1295 mahalle için sayısal (koordinatlı) sınır verilerinin oluşturulması çalışmalarına başlanmış olup, 2023 ocak ayı itibarı ile yaklaşık 1.000 adet mahallenin sınır verilerinin sayısallaştırılması tamamlanmıştır. Bu çalışmalara devam edilmektedir.
 
6-  Aşağıda belirtilen güncellemeler, https://www.izmir.bel.tr/tr/Birimler/289 sayfası altında yer alan Halihazır Harita ve Aplikasyon Şube Müdürlüğünün görev ve sorumluluklar başlığındaki bilginin aşağıdaki ile güncellenmesi:
Görev ve Sorumluluklar:
 • Günün gelişmiş teknolojisinden de yararlanarak Belediye hizmetleri ile mühendislik çalışmaları için gerekli olan düşey ve yatay yer kontrol noktalarının tesisi, ölçümü ve hesaplarını yapmak, arşivlenmesini sağlamak ve istenildiği takdirde ilgilisine vermek.
 • Kentimizin sağlıklı ve planlı gelişmesi için Uygulama ve Nazım İmar Planının altlığını da oluşturan yersel ve fotogrametrik yöntemle üretilen topoğrafik nitelikli büyük ölçekli sayısal ve çizgisel haritaları üretmek.
 • Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi çerçevesinde hazırlanacak uygulama projeleri için ihtiyaç duyulan detaylı arazi alımını yaparak bu çalışmaları hâlihazır haritaların güncelleştirilmesi işleminde değerlendirmek.
 • Yetki alanımızda aynı pafta numarası altında birden fazla mükerrer halihazır harita üretilmesini önlemek için kişi veya kurumlarca üretilen halihazır haritaların kontrol ve onay işlemlerini yapmak.
 • Üretilen haritaların aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Tabanındaki standarda uygun üretilmesini sağlamak.
 • Belediyemizce hazırlanacak projelere esas olmak üzere gerekli mülkiyet bilgi ve belgelerini Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Birimlerinden temin ederek değerlendirmesini yapmak.
 • Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili olarak Belediyemizin ilgili Şube Müdürlüğünce inşaat ruhsatı verilen yapıların yatay ve düşey konumlarının mimari proje ve eklerine göre yer kontrol noktalarına dayalı olarak aplikasyon ve röleve işlemlerini yapmak.
 • Müdürlük arşivinde mevcut hâlihazır haritaların güncelleştirilmesi kapsamında onay için gelen hâlihazır haritalara ait bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.
 • İlgilisince Belediyemiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davaları ile ilgili 1. Hukuk Müşavirliğinin savunmalara esas bilgi ve belge taleplerini karşılamak.
 • Müdürlük faaliyetleri hakkında kurum içinden ve dışından iletilen hususlarla ilgili görüş vermek.
 • Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü ile beraber, Belediyemiz yetki alanı içinde bulunan ilçe belediyeleri ile irtibat kurarak ilçe sınırlarının ve dolayısıyla yetki alanımıza ait sınırların sayısal halde belirlenmesi ve bu konuda yapılacak değişiklikleri izleyerek sınır bilgilerinin güncel tutulması işlemini yürütmek.