Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Sayfası

Sayfa İçeriği

İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİ
 
6330 sayılı "14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişlik yapılmlasına dair kanunun 1.md'sinin 2.bendinde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır." hükmü gereğince sorumluluk alanımız 21 ilçeden 30 ilçeye çıktığından, hizmet alanımız 30 ilçeyi kapsamaktadır.
 
İşyerlerin ruhsatlandırılması işlemleri, 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 
 
İşletmeler bu yönetmelik kapsamında;
1. Sınıf G.S.M. ( Akaryakıt dolum veya depolama tesisleri, çimento fabrikası vb.)
2. Sınıf G.S.M.  ( Akaryakıt ve otogaz (LPG, LNG, CNG) satış stasyonu, sigara fabrikaları, oto bakım ve servis istasyonları vb.)
3. Sınıf G.S.M. ( Kuru temizleme, yufka simit üretim tesisleri vb.)
Sıhhi müesseseler (Kuaför, lokanta, pastane vb.) 
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (kahvehane, internet kafe, içkili lokanta, otel vb.) olarak sınıflandırılmıştır.
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği;
1. Sınıf G.S.M. ve 2. Sınıf G.S.M. olan akaryakıt ve otogaz (LPG, LNG, CNG satış istasyonlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları büyükşehir belediyelerince,

2. ve 3. Sınıf G.S.M., sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları bağlı bulunduğu ilçe belediyelerince verilmektedir.
 
    
  
İzmir Büyükşehir Belediyesi;
Büyükşehir mücavir alan içindeki tüm 1.Sınıf G.S.M.’lerin (Maden Kanunu'nda belrtilenler hariç) ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, 
5393 sayılı Belediye Kanunu gereği akaryakıt ve otogaz (LPG, LNG, CNG) satış istasyonlarının  ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, (Yönetmelikte 2.Sınıf G.S.M. kapsamında kalmasına rağmen)
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerleri ile Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
İşyerleri ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütür.
 
Kurumumuza Yapılacak Ruhsat Başvurularında ve/veya Sürecinde İstenen Belgeler

İlgili Bakanlık Mevzuat ve Dokümantasyonu
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 
 
Yönetmelik ve formlara ulaşmak için ilgili linkleri tıklayabilirsiniz.