İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

26° SAĞANAK YAĞIŞLI

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-93                                                                                      17/08/2018
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
         İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13/08/2018 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2018 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı I. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                          
       
                                                                                                                                Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
Gündem No   : 97509404-301.03-8                                                Toplantı Tarihi    :13/08/2018 
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                                                  Toplantı Saati      :18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ.
Maddi Hata Bulunmadığına Karar Verilmiştir.
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Meclis Üyelerince Verilen Önerge Bulunmamaktadır.
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
866. 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu - Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.198363)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
2. 04-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Bakü'de Eurasian GIS Congress 2018 - Avrasya CBS Kongresi gerçekleştirilecek olup; söz konusu kongreye Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdür Vekili Zeynep ÖZEGE ile Harita Mühendisi U.Burak ERDUGAN, Harita Mühendisi Ufuk KANSU ve Bilgisayar Mühendisi Mehmet ERENOĞLU, Adres ve Numaralama Şube Müdür Vekili Zafer BEYDİLLİ, Harita Mühendisi Zerrin ERTAN, Harita Mühendisi Gökmen SÖZER ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Dilek ALİŞAN, Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Çiğdem ÇİÇEK ÖZ ve Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Yusuf EKİCİ'nin katılmaları, kongre süresi ve gidiş-dönüş tarihleri de eklenmek suretiyle görevli izinli sayılmaları, U.Burak ERDUGAN, Ufuk KANSU, Çiğdem ÇİÇEK ÖZ ve Yusuf EKİCİ'ye gri görev pasaportu alınması, kişi başı 150 $ (Yüz elli dolar) (Merkez Bankası efektif satış hesaplanarak) olan kongre katılım ücretinin Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü personelleri için Kurslara Katılma ve Eğitim giderleri kodundan, diğer tüm personeller için ise bağlı bulundukları müdürlüklerin Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kodundan ödenmesi, kongreye gidiş-dönüş uçak masraflarının, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım giderlerinin, konaklama giderlerinin, pasaport ve vize ücretlerinin, yurt dışı çıkış harçlarının, iaşe ve diğer tüm yasal harcamaların ise yine personellerin bağlı bulundukları müdürlüklerin Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ödenek kodundan ödenmesi ve kişi başı 6.000,00-TL (Altıbin Türk Lirası) avans verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.205889)
Gündemden Çıkarılması Oybirliği ile Kabul Edildi.
867. 3. Belediye Meclisimizin 11/07/2018 tarihli ve 05.823 sayılı Kararıyla kentimizin ve ülkemizin gastronomi kültürünün tanıtımı için Kurumumuzun, 13–16 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Lyon Sokak Yemekleri Festivali"ne bir İzmir standı ile katılımı ve stant katılım ücretinin Belediyemiz ilgili bütçesinden ödenmesi uygun bulunmuş olup; bu kapsamda, söz konusu Festivaldeki İzmir standı çalışmasında yer almak üzere Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Dr. Pınar MERİÇ, Tanıtım Şube Müdürü Şehnaz AYDIN, Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürü Süheyla Semin SOLAK ve Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğü personeli Şelale DALYAN BAYIR'ın 12-18 Eylül 2018 tarihleri arasında görevlendirilmeleri, bahsi geçen tarihlerde görevli-izinli sayılmaları, uçakla gidiş-dönüş ulaşım masrafları, konaklama, iaşe ve diğer yasal giderlerinin Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Basın Yayın Halkla İlşk. ve Muh.Dai.Baş.E.199616)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
4. 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde 14. defa düzenlenecek olan Innotrans fuarına, tünel teknolojileri ve yapımı, demiryolu güvenlik sistemleri, sinyalizasyon sistemleri, raylı araçlar, raylı araç trafik sistemleri, demiryolu mühendisliği ve bilişim hizmetleri konusunda teknik incelemelerde bulunmak üzere Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Denetim Şube Müdürü Arzu ÇORAPÇIOĞLU, Banliyö Sistemleri Şube Müdürü Mürüvvet Sibel ÖZGÜR, Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürü Ata TÜRKEL ile Daire Başkanlığı personeli İnşaat Teknikeri Mutlu TÜLÜ, Jeoloji Mühendisi Orhan YILDIRIM, Makine Mühendisi Şuayip TÜLÜMEN, Harita Teknikeri Sefa ÖZTÜRK ve İnşaat Mühendisi Nevin TEKER'in katılımları; yol, yemek ve konaklama giderleri, pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harçları ve diğer yasal harcırahların Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesinin yurtdışı geçici görev yollukları bütçe tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Banliyö ve Raylı Sist.Yat. Dai. Bşk.E.205878)
Gündemden Çıkarılması Oybirliği ile Kabul Edildi.
5. Avrupa Bisikletliler Federasyonunun Avrupa Bisikletli Turizm Ağı (EUROVELO-The European Cycle Route Network) Projesi kapsamında kurumlar arası bilgi alışverişi ve sağlıklı bir koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla Eurovelo Konseyi, rotaya dahil olma başvurusu yapmış kentler tarafından ilgili koordinasyon toplantılarına katılım sağlanmasını üyelik şartlarından biri olarak tanımlamakta olup, 4-5 Ekim 2018 tarihlerinde Slovenya'nın Koper kentinde gerçekleştirilecek 2018 yılının son toplantısı olan MEDCYCLETOUR (Eurovelo 8) Proje Toplantısına Belediyemiz adına katılmak üzere Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü personeli Dr. Özlem TAŞKIN ERTEN (S.No:12475) ve Burak TÜMER'in (S.No:31429) 03/10/2018–06/10/2018 tarihleri arasında görevli izinli sayılması, görevlendirilen personelin konaklama ve uçakla gidiş-dönüş giderlerinin, günlük harcırahların, kent içi ve kentler arası ulaşım giderlerinin, iaşe, müze, fuar giriş ücretlerinin ve diğer yasal giderlerin Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.01. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kaleminden karşılanması ile görevlendirilen söz konusu personellere kişi başı 5.000-TL (Beşbin Türk Lirası) avans verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.205911)
Gündemden Çıkarılması Oybirliği ile Kabul Edildi.
868. 6. 2018 Yılı Kurban Bayramı süresince, hemşerilerimizin bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla; bayram öncesi Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında (Havaalanı, Baykuş, Bilet 35, Personel Ulaşım Kartları, Oto Tahsis ve Servis Dışı Kalma Bedeli ve Yerleşke Öğrenci Tarifesi hariç) %50 indirimli tarife uygulanması, ayrıca önerge eki listede belirtilen kabristan ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarında bayram günleri ücretsiz faydalanılması hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliştirme Dai.Bşk.E.9145)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
7. Belediyemizce 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde, 2 Eylül 2018 tarihinde, saat:08.00’de İzmir’de "6'ıncı 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu" yapılacak olup; söz konusu maratonda dereceye giren sporculara verilmek üzere önerge ekindeki listede belirtilen para ödüllerinin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü Bütçesinin (864.03.4.2.05) kodlu Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.199618)
Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
869. 8. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Ahmed Adnan SAYGUN Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelinde, Belediye Meclisince alınan 09/07/2018 tarihli ve 05.787 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Ortak Hizmet Protokolü kapsamındaki sehven “günlük” olarak yazılmış tahsis ücretinin, “aylık” olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sanat Dai. Bşk.E.205881) 
Oybirliği ile Kabul Edildi.
870. 9. S.S Kaymakçı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda; 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankı ihtiyacının karşılanmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Kaymakçı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S Kaymakçı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Arasında Tarımsal Kalkınma Amaçlı Destekleme İş ve İşlemlerine İlişkin Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hizm.Dai.Bşk.E.199617)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
871. 10.  S.S. Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda; 1 adet (6000 lt) sabit süt soğutma tankına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Arasında Tarımsal Kalkınma Amaçlı Destekleme İş ve İşlemlerine İlişkin Protokol”ün görüşülmesi. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.205879)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
11. İzmir Büyükşehir Belediyesi denetiminde ve ulaşıma ilişkin her türlü kararın mevzuata uygun olarak UKOME Genel Kurul Toplantılarında karar alınarak uygulanmak üzere; işletimi yaptırılacak hatların belirlenerek, birlik ve kooperatiflerden temin edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, işlettirilecek hatların elektronik ücret toplama sistemine dâhil edilmesi, çalışma programlarının, güzergâhlarının ve tarifeler ile uyulması gerekli kural ve kriterlerin belirlenmesi, sistemin işletilmesi ve sürecin yönetilmesi ile ulaşım hizmetlerinin planlı, programlı etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesinin sağlanmasına ilişkin her türlü çalışma için İzmir Büyükşehir Belediyesi adına yetkinin, ESHOT Genel Müdürlüğüne verilerek Kooperatif ve Birliklerden temin edilecek hizmete karşılık yapılacak harcamaların ESHOT Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.198359)
Ulaşım - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
872. 12. Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 954 ada 1-2 parselde yapılacak olan Seferihisar İtfaiye Binasının enerji ihtiyacını karşılamak için Dağıtım Şirketinin “AG İletkenli Hattının Müşterek İletkenli Hatta Dönüştürülmesi İşi”nin Başkanlığımız tarafından yapılmasına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Tesis Sözleşmesinin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Etüd ve Projeler Dai.Bşk.E.201606)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
13. Bornova Belediye Meclisinin; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.05 Temizlik Hizmet Alımları harcama kaleminden 6.000.000,00-TL'lik ödeneğin, Temizlik İşleri Müdürlüğünün aynı harcama kalemine aktarılması hususuna yönelik, 05/07/2018 tarihli ve 332 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.190786)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
14. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesi 2018 Mali Yılı Ücret Tarifesine, önerge ekinde sunulan yeni ücret kalemlerinin eklenmesi hususlarına yönelik, 05/07/2018 tarihli ve 333 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.190788)
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
15. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait toplam 160.000,00-TL ödeneğin, önergede yer alan listede belirtildiği şekilde Mali Hizmetler Müdürlüğüne aktarılması hususuna yönelik, 05/07/2018 tarihli ve 18/69 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.190785)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
16. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta, Destek Hizmetleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin bütçelerinde bulunan kullanılmayacak olan toplam 9.300.000,00-TL ödeneğin, önergede yer alan listede belirtildiği şekilde İnsan Kaynakları Müdürlüğüne aktarılması hususuna yönelik, 05/07/2018 tarihli ve 18/70 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.190787)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
17. Belediyemizin Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı Çocuk Trafik Eğitim Parkı biriminde kullanılmak üzere 4 (Dört) adet akülü aracın alınması ve söz konusu araçların T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Makine İkm. Bakım ve Onr. Dai. Bşk.E.205869)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
18. Buca ilçesi, Yenigün Mahallesinde bulunan 268 no’lu Sokağın niteliğinin değiştirilerek "Nazım Hikmet Caddesi" olarak isimlendirilmesi, ayrıca; Kaynaklar Mahallesinde bulunan ve bu değişikliğin yapılmasıyla birlikte tekrarlı durum oluşturacak olan "Nazım Hikmet Meydanı" adının "Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.205906)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
19. İdris ERCAN'ın Belediyemize vermiş olduğu 14/03/2018 tarihli dilekçeye konu; Konak ilçesi, Alsancak Mahallesinde bulunan 1457 no’lu Sokağa "Dr. Ayhan Sökmen" isminin verilmesi talebinin  görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.205905)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
20. Seferihisar Belediye Başkanlığının 31/07/2018 tarihli ve 8396 sayılı yazısına konu; Turabiye Mahallesinde yeni açılan ve önerge eki krokide gösterilen yola "Bağbeleni Kümeevleri" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.205883)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
21. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında revize edilerek yeniden hazırlanmış olan "İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in görüşülmesi. (Bilgi İşl. Dai. Bşk.E.205901)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
873. 22. Buca ilçesi, Yıldız Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 20 m’lik imar yoluna isabet eden 206/5 Sokak, No:150 numaralı adreste kayıtlı olan zemin üstü taşınmazın kamulaştırılmasının, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.198361)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
874. 23. Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 435 ada, 406 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2014-2018 yıllarını kapsayan 4. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 285 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205902)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
875. 24. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 26L4C pafta, 32238 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2014-2018 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Karşıyaka Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarihli ve 72458193/128 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205903)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
876. 25. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Cumaovası-Tepeköy arasında bulunan Menderes ilçesi, Gölcükler Mevkii 22+403 km’de bulunan Hemzemin Geçişi Karayolu Üst Geçit Projesine isabet etmekte olan 1097 ada, 9 ve10 no’lu parseller, 1099 ada 1 no’lu parsel, 1112 ada 16 ve 17 no’lu parseller ile 1113 ada 1 no’lu parsellerin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205891) 
Oybirliği ile Kabul Edildi.
26. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarihli ve 05.843 sayılı Kararıyla uygun görülerek onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" kullanım kararında kalan; Torbalı ilçesi, Subaşı Mahallesi, 379 ve 380 parsel no’lu taşınmazların "Sanayi ve Depolama Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205900)
İmar ve Bayındırlık - Tarım ve Orman Komisyonlarına Havale Edildi.
27. Bergama ilçesi, Zeytindağ Mahallesi sınırları içinde yer alan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayan 4922 parsel numaralı taşınmazın malikinin talebi ile ilgili plan müellifince, söz konusu taşınmazın "Akaryakıt + LPG + Servis Tesis Alanı " olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205899)
İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları - Hukuk - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi. 
28. İzmir 1. İdare Mahkemesinin, 2017/833 esasına kayden açılan davada alınan, 18/05/2018 tarihli ve K:2018/841 sayılı Kararı gereği; İzmir ili, Bayındır ilçesi, Sadıkpaşa Mahallesi, Dutlukuyu Mevkiinde 187 ada, 30 parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.198365)
İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
29. Gaziemir ilçesi, Sarnıç Mevkiinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Askeri Alan" kullanımında kalan 11129 ada 1, 2, 4 parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı", 117 ada 1, 2 parsellerin ise "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesi ve 11129 ada 1, 2 parsellerden geçen 18 metrelik yolun kavşak alanına bağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205904)
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
30. Aliağa ilçesi, Bozköy Mahallesinde, İzmir-Çanakkale-Yenifoça Karayolunun (Sanayi Cad.) güneyinde kalan yaklaşık 51.4 hektarlık alanda, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, "Aliağa ilçesi, Bozköy Mahallesi, Sanayi Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu"nun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205885)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
31. İlimiz, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 7739 ada, 1 parsel ve 6670 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin Belediye Başkanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205868)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
32. Belediye Meclisimizin 11/09/2017 tarihli ve 05.1093 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan ve 06/04/2018-07/05/2018 tarihleri arasında 30 gün süre ile Seferihisar Belediyesinde askıya çıkarılan, Seferihisar ilçesi, Ulamış Mahallesinde, Seferihisar Belediyesinin mülkiyetinde olan 289 ada, 18 parselin (eski 1574 parsel) batısında hazırlanan ''Belediye Hizmet Alanı (Paket Atıksu Arıtma Tesisi)'' amaçlı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına; askı süresinde Ulamış Mahallesi Muhtarı Kadir GİRGİNER ve mahalle sakinleri tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205877)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
33. Menemen Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mermerli Mahallesi, 89 ada, 18, 37 ve 31 no’lu parsellerin bir kısmı üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/11/2017 tarihli ve 05.1248 sayılı Kararı ile onaylanan "Akaryakıt ve Servis İstasyonu (LPG yer alabilir.)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararları doğrultusunda hazırlanan "Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205909)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
34. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 293 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi-Gazi Osman Paşa Mahallesi, Kamil Tunca Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde 30 J IIIc (24 O IVd), 30 J III d (24 N IIIc) paftalarında yer alan 7601 parselin de içerisinde yer aldığı "Birlikte Hareket Edilecek Minimum Alan Sınırı"nın pafta kesişim kısmında sınır bütünlüğü sağlanması, 1958 parselin tamamının "Birlikte Hareket Edilecek Minimum Alan Sınırı" içersine alınması, Yeşil Alan ve Otopark Alanlarının yeniden düzenlenmesi, Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı ile Teknik Altyapı Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205908)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
35. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 287 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, "İmalathane Tesis Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve Yol" kullanımlarına isabet eden 101 parselin, zayiat oranı değişmeyecek şekilde, parselin kuzeydoğusunda yer alan park kullanımının, parsel içerisindeki diğer Park Alanları ile bütünleştirilerek imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205898)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
36. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 288 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, 104, 105, 106, 108, 115 parsellerin isabet ettiği İmalathane Tesis Alanının kuzey ve kuzeydoğu cephesinden geçen 7 metrelik yaya yolunun, 10 metrelik taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205897)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
37. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 289 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, "İmalathane Tesis Alanı, Park ve Yol" kullanımlarına isabet eden 128 parselin, zayiat oranı değişmeyecek şekilde, parselin doğusunda yer alan park kullanımının parselin batısındaki Park Alanı ile bütünleştirilerek, imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205896)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
38. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 290 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, 164, 183, 175, 176, 177, 178 parselleri kapsayan alanda, İmalathane Tesis Alanı, Park ve Otopark kullanımlarının ve ayrıca düzenleme saha sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve 173 parsele de isabet eden “Ayrık nizam 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 Yapılaşma Koşullu Gelişme Konut Alanı" olarak düzenlenmiş olan ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca 19/02/2007 tarihinde onaylanan, Kavaklıdere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Hmax:6.80 ve 2 kat yapılaşma koşullu Meskun Konut Alanı” kullanımında kalan imar adasının, 19/02/2007 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki haliyle yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205894)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
39. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 292 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar kapsamında, “Ayrık nizam 4 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 Yapılaşma Koşullu Gelişme Konut Alanı” olarak düzenlenmiş olan ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca 19/02/2007 tarihinde onaylanan, Kavaklıdere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Hmax:6.80 ve 2 kat yapılaşma koşullu Meskun Konut Alanı" kullanımında kalan imar adalarının, 19/02/2007 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki haliyle yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205893)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
40. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.170 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak ilçesi, "Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı"nda kalan; Kocakapı Mahallesi, E:1179 ada 17 parsel (Y:11223 ada 4 parsel) ve E:1179 ada 19 parsel (Y:11223 ada 5 parsel) ile Akarcalı (Ballıkuyu) Mahallesi, 1614 ada 12 parsellere yönelik İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/07/2017 tarihli, 6277 sayılı ve 15/08/2017 tarihli, 6394 sayılı Kararları doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Koruma Bölge Kurulunun 15/05/2018 tarih, 7467 sayılı Kararı ile değerlendirilmiş ve 1614 ada 12 parsele ilişkin kısmı uygun bulunmakla birlikte, E:1179 ada 17 parsel ile E:1179 ada 19 parsele yönelik tescil işleminde sehven verilmediği tespit edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin E:1179 ada 17 parseldeki yapı ile E:1179 ada 19 ve 20 parsellerdeki iki yapıya verilmesine ve bu doğrultuda tescil gösteriminin imar planına işlenmesine karar verilmiş olup, anılan Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205907)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
41. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 450 sayılı Kararı ile uygun görülen; Adalet Mahallesi, L18a04c1d paftasına isabet eden ve yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, "Resmi Kurum Alanı (SGK Tesis Alanı) kullanım kararında kalan 25144 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki kullanım kararının "Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı)" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205870)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
42. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarihli ve 05/38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uğur Mumcu Mahallesi, 28K4d pafta 22131 ada, 1 parselin yürürlükteki imar planında E.1.00 yapılaşma koşullu “Kreş Alanı” olan kullanım kararının “Özel Kreş Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.190784)  
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
43. Torbalı Belediye Meclisinin 06/04/2018 tarihli ve 58 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pancar Mahallesi 144, 145, 146, 148, 1830, 1831, 1832, 2061, 2062 ve 2063 numaralı parsellerin kadastral durumları göz önüne alınarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen yaya yolları ile park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205871)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
44. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Cumaovası Havaalanı Yapılaşma Koşulları iptal edildiğinden, Dokuz Eylül Mahallesinde, "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" kullanımında kalan 2031 adanın doğu cephesindeki yapı yaklaşma sınırının kaldırılarak, 5 metre olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205887)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
45. Menderes Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Mahallesi, 500 ada, 12 parsel ve yakın çevresine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 18/06/2018 tarihli ve 235706 sayılı görüş yazısı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.(İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205867)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
46. Urla Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarihli ve 212 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Urla İçmeler Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Malkoça Deresinin 1576 ada, 1 parsel ile mansap kısmı arasında dere genişliğinin 12 metre olacak şekilde ve gerektiği yerlerde her iki tarafına 5 metrelik servis yolları düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İçmeler Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205873)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
47. Urla Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarihli ve 210 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güvendik Mahallesi, 992, 994 ve 995 parsellere isabet eden yaya yolunun 7 metre olarak devam ettirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205874)
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
48. Urla Belediye Meclisinin 09/01/2018 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile uygun görülen; İskele Mahallesi, 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarının Yapılanma Koşulları başlığı altında yer alan 2.A.5, 2.A10 maddesinde plan notu değişikliği ve tarımsal alanlardaki yapılaşma koşullarına ilişkin 2.A.19 maddesinin plan notu ilavesi yapılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.205910)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
49. Bayındır Belediye Meclisinin 08/06/2018 tarihli ve 2018/102 sayılı Kararı ile uygun görülen; 'İlkokul Alanı' olarak belirlenmiş, Yeni Mahallesi, 181 ada, 23 parselin, yapılaşma koşulunun 'Emsal:1.00 ve Yençok: 4 kat' olarak belirlenmesi ve yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205872)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
50. Menderes Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda ticaret kullanımlarının yer alabilmesi amacıyla alınan, 08/06/2018 tarihli ve 101 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205875)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
51. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günübirlik ticaret yapılabilmesine yönelik alınan, 04/06/2018 tarihli ve 05.162 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.205876)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
877. 1. Kiraz Belediye Meclisinin 06/11/2015 tarihli ve 93 sayılı Meclis Kararına konu, Kiraz-İstiklal Mahallesinde bulunan ve önerge eki krokide belirtilen sokaklara sırası ile "Beyazıt Sokak, Yıldırım Sokak, Orhan Gazi Sokak, Ertuğrul Gazi Sokak ve Asaf Hancı Sokak" isimlerinin verilmesi talebi ile adı geçen sokaklardan Beyazıt Sokağın daha önceden kullanıldığı tespiti doğrultusunda alınan Kiraz Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarihli ve 41 sayılı Meclis Kararına konu Beyazıt Sokağın adının “2. Abdülhamit Han Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.171675)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
878. 2. Seferihisar Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarihli ve 53 sayılı Kararına konu; Orhanlı Mahallesinde bulunan ve önerge eki krokide belirtilen, Kocapınar Caddesi ile Kuyucakyolu Kümeevlerin kesişiminden başlayarak kuzeybatı yönünde devam eden yaklaşık 1100 m’lik yeni açılan yola "Çamlık Kümeevleri" isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.171674)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
879. 3. Buca ilçesi, Onat Caddesinin Efeler Mahallesi, Menderes Bulvarından kuzeye, Çamlık Mahallesinde bulunan 854 no’lu Sokak ile kesişimine kadar olan kısmının mevcut şekli ile Onat Caddesi olarak kalması koşuluyla, Onat Caddesinin 823 no’lu Sokakta Homeros Bulvarı ile kesişiminden kuzey doğuya 848/5 no’lu Sokağa kadar uzanan kısmının da “850 Sokak” olarak numaralandırılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.161974)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
880. 4. Gaziemir ilçesi, Gazi Mahallesinde bulunan 28/25 no’lu Sokağa Şehit Polis Memuru Mehmet Şerif KURT adının verilmesi hususunun İzmir Büyükşehir Belediyesinin 13/01/2014 tarihli ve 50.22 sayılı İlke Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk. E.165552)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
881. 5. Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 7605 ada, 25 no’lu parselde kayıtlı 170,00 m² alanlı taşınmazın 1/170 hissesi (1,00 m²) Belediyemiz adına, diğer hissesi Buca Belediyesi, Metin ÖZER, Hüsniye KURUOĞLU, Ezel YALABIK, Emel KURUOĞLU, Sevim SİDAR adına hisseleri oranında kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 1/170 (1,00 m²) hissenin diğer hissedar Sevim SİDAR adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.180786)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
882. 6. Belediyemiz teşkilat şemasına göre revize edilerek yeniden düzenlenmiş olan, İmar Denetim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (İmar Den. Dai.Bşk.E.155898)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
883. 7. TCDD 3. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Konak ilçesi, Oğuzlar Mahallesi, Kapılar Mevkiinde Bozkurt Caddesi ile Demiryolu Hattının kesişimine (Km:0+360) 2015 yılında TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan asansörlü yaya üst geçidinin Büyükşehir Belediyemizce devralınarak işletilmesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD 3. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Fen İş.Dai.Bşk.E.181291)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
884. 8. "İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı" içerisinde yayalaştırma bölgelerinin motorlu taşıt trafiğinden arındırılarak yayalar için daha erişilebilir, daha yaşanabilir olması ve alanda hem sosyal hayatın hem de ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yayalaştırma çalışmalarının uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi için hazırlanan “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Yayalaştırma Yönetim Planı Yönetmeliği”nin, önergede sehven 75/a olarak yazılan Kanun maddesinin, 18/m olarak düzeltilmesiyle birlikte oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Ulaşım Komisyonu Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.155904)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
885. 9. Buca Belediye Meclisinin 05/07/2018 tarihli ve 2018/168 sayılı Kararı ile kabul edilen; Buca Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçe teklifleri esas alınarak hazırlanmış olan ancak, ödeneklerin yeterli gelmemesi nedeni ile önerge ekindeki cetvelde gösterildiği şekilde, toplam 3.900.000,00-TL’lik aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai.Bşk.E.180789)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
886. 10. Konak Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarihli ve 106/2018 sayılı Kararı ile kabul edilen; Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/04/2018 tarihli ve 5210 sayılı yazısında belirtilen, Mevcut binaların tadilat ruhsatlarında Enerji Kimlik Belgesi Tetkik Ücreti (Güçlendirme Hariç) m2 başına 1,00-TL ücret alınması ve 2018 Mali Yılı Bütçesi ekinde yer alan Ücret Tarife Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai.Bşk.E.167172)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
887. 11. Torbalı Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarihli ve 53172231/5/78 sayılı Kararı ile kabul edilen; "DSİ Tarafından İnşa Edilmiş Karakızlar ve Arslanlar Göleti Sulama Tesisi Devir Sözleşmesi" protokolü gereği, tarım arazileri sulama tarifesinin göletlerin kullanım ücretlerinin 2018 Mali Yılı Tarife Cetvelinde 0,19 TL/Ton olarak belirlenmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai.Bşk.E.180788)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
888. 12. Beydağ Belediye Meclisinin 14/06/2018 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile kabul edilen; Beydağ Belediyesine ait Kültür Merkezi ve Sosyal Tesislerde bulunan Kültür Merkezi Teras Restoranda uygulanacak olan ücret tarifelerinin önerge ekindeki şekilde uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai.Bşk.E.166108)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
889. 13. Bornova Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 301 sayılı Kararı ile kabul edilen; Bornova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, Bayraklama hizmetlerinde kullanılmak üzere, 2018 Mali Yılı Bütçesinin T-Cetvelinde gösterilen 1 adet çift kabin kamyonet ve 1 adet yanları camlı kapalı kasa kamyonet alımının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai.Bşk.E.171690)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
890. 14. Karaburun Belediye Meclisinin 05/06/2018 tarihli ve 30418101-105.04-59 sayılı Kararı ile kabul edilen; Karaburun Belediyesi İlan ve Reklam Vergisi tahsilatının, Emlak Vergisi ödeme dönemlerinde, her yıl Mart, Nisan ve Mayıs aylarında birinci taksit, Kasım ayında ikinci taksit olmak üzere, 2 eşit taksit halinde tahsil edilmesinin, önergede sehven “5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi” olarak geçen kanun maddesinin “2464 sayılı Belediye Giderleri Kanununun 16. maddesi” olacak şekilde tashihiyle birlikte oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai.Bşk.E.161978)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
891. 15. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2301 parsel maliki Bilal ÖZERKAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175957)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
892. 16. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2307 parsel maliki Pakize UYSAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175958)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
893. 17. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; İzmir Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175959)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
894. 18. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2304 parsel maliki Atalay UYSAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175960)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
895. 19. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2297 parsel maliki Ahmet AKYÜRÜK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175961)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
896. 20. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2490 parsel maliki Hadi GÜZELOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175963)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
897. 21. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2298 parsel maliki Ali İPEKLİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175964)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
898. 22. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2433 parsel maliki Ali KILINÇ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175965)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
899. 23. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2436 parsel maliki A. Zülkadir KARS tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175966)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
900. 24. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2417 parsel maliki Volkan FESÇİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175967)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
901. 25. Belediye Meclisimizin 16/03/2018 tarihli, 05.415 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; 2306 parsel maliki Süleyman PAŞA tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175956)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
902. 26. Foça ilçesi, Yenifoça Semti Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 310 ha'lık alana ilişkin, 1/5000 ölçekli Yenifoça Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 tarihli ve 05.412 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan ve 28/05/2018-26/06/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; 10311 ada 1 parsel, 10314 ada 3 parsel, 10312 ada 1 parsel ve 10313 ada 1 parselin malikleri Mehmet Faruk GÜRSEL ve Hamit Soner GÜRSEL tarafından yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175955)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
903. 27. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 23/05/2018 tarihli ve 31838 sayılı yazısı ile Belediye Başkanlığımıza iletilen; Çetmen DM, Kipa DM Enerji Nakil Hattının mevcut hattın yenilenmesi kapsamında, enerji nakil hattı ve koruma kuşağının belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178327)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
904. 28. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2016 tarihli ve 05.1301 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği doğrultusunda sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175954)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
905. 29. Belediye Meclisimizin 16/07/2010 tarihli ve 01.916 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planında, “Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına ayrılan; Konak ilçesi, Halkapınar Mahallesi, 8502 ada, 1 parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin kamu yararı görüldüğünden oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.155900) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
906. 30. Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 719 ada, 1 no’lu parselde "Özel Sosyal Altyapı Alanı" belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175980)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
907. 31. İlimiz, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesi, Biçeralanı Mevkii, L17b12c2b pafta, 67 ada, 1 parsel numaralı, yürürlükteki imar planlarında "Anaokulu Alanı"nında kalan taşınmazın, "Özel Eğitim Alanı (Ana+İlk+Orta)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanarak, parsel malikince iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152161)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
908. 32. Belediye Meclisimizin 25/11/2013 tarihli ve 05.1426 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/5000 ölçekli Seferihisar ilçesi, Merkez Planlama Bölgesi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının kuzeyinde, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda belirlenen, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesis alanlarının yer aldığı kentsel sosyal altyapı alanlarının bulunduğu 147 ada 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parseller ile 426 parselin yer aldığı kesimde uygulamada yaşanan sorunların çözümüne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.155902)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
909. 33. İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 599 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda özel anaokulu yapılabilmesi amacıyla "Özel Eğitim Alanı" belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123220)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
910. 34. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli, 72/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan Mahallesi, L18a13a1d paftada yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1.00, Yençok:2 kat yapılaşma koşullu "Kreş Alanı" olarak belirlenmiş olan 31384 ada, 1 parselin yapılaşma koşulları korunarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda kullanım kararının "Özel Kreş Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178306)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
911. 35. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 40/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; kuzeyde 5045, 5044, 5121 ve 5109 Sokaklar, batıda 540 hektarlık Riskli Alan, güneyde 3962/23 Sokak ve doğuda Sırrı Atalay Caddesi ile sınırlanan yaklaşık 37 hektarlık alana yönelik 1/1000 ölçekli 3. Etap 1. Alt Bölge Peker Mahallesi ve Civarı Revizyon İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175951)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
912. 36. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 41/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; kuzeyde 4240, 4951 Sokaklar, batıda 4957 Sokak ve 540 hektarlık Riskli Alan, güneyde 5045, 5044, 5121 ve 5109 Sokaklar ve doğuda Sırrı Atalay Caddesi ile sınırlanan yaklaşık 50 hektarlık alana yönelik 1/1000 ölçekli 3. Etap 2.Alt Bölge İhsan Alyanak Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175969)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
913. 37. Buca Belediye Meclisinin 04/04/2018 tarihli ve 2018/98 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 6. İdare Mahkemesinin 28/04/2017 tarihli ve 2016/857 E.-2017/765 K. sayılı Kararı doğrultusunda; 166 ada, 6 ve 7 parselde kayıtlı taşınmazların bir kısmının Pazar Yeri Alanından çıkarılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175971)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
914. 38. Bornova Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 265 sayılı Kararı ile uygun görülen; İZSU Genel Müdürlüğünün alternatif güzergah projesi kapsamında; Doğanlar Mahallesi, 25ÖIIIa paftada, Şeytan Deresinin 8844 ada 9,10 ve 11 no'lu parsellere isabet eden kısmının kuzeye kaydırılarak 3 metre genişliğinde dere kesiti ile servis yolu belirlenmesi ve çevresindeki yeşil alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.171685)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
915. 39. Konak Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarihli ve 91/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çınarlı Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Merkezi İş Alanı (MİA)" kullanımında kalan 1489 ada 11, 12, 27 parsellerin tevhid edilerek, "Özel Sağlık Tesis Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, öneri plan değişikliğine işlenmiş olan mevcut bina kitlesinin kaldırılması şeklinde değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.166110)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
916. 40. Karşıyaka Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 89 sayılı Kararı ile uygun görülen; İmbatlı Mahallesi 25647 ada, 5 parselin güneybatısında (eski 140 ada, 18 parselde) yer alan tescilli yapı ve yakın çevresine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2016 tarihli ve 5142 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175979)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
917. 41. Karşıyaka Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 85 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut imar planında "Hastane" kullanımında kalan Karşıyaka ilçesi, Dedebaşı Mahallesi 357 adanın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175975)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
918. 42. Çiğli Belediye Meclisinin Balatçık Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Küçük Çiğli Mahallesi, Büyük Çiğli Mahallesi, Ataşehir Mahallesi ve Sasalı Mahallelerinde belirtilen cadde ve sokaklardan cephe alan konut kullanımındaki parsellerin yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 07/05/2018 tarihli, 05/29 sayılı ve 05/06/2018 tarihli, 05/36 sayılı Kararlarının; “Balatçık Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Küçük Çiğli Mahallesi, Büyük Çiğli Mahallesi, Ataşehir Mahallesinde yer alan sokakların uygun olduğuna, Uğur Mumcu Mahallesi 8987 Sokak’a ilişkin karar alınmasına gerek olmadığına, Sasalı Mahallesi, Ahmet Piriştina Caddesine cepheli konut imarlı parsellere ilişkin talebin ise bölgenin doğal sit alanı içerisinde kalmasından dolayı ilgili Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesi koşuluyla uygun olduğuna” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175972)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
919. 43. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 18/08/2017 tarihli ve 05.1072 sayılı Kararı ile kabul edilen; Çiğli ilçesi, "Anadolu Caddesi, Maltepe Kavşağı Karayolu Alt Geçidi" düzenleme projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.167175)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
920. 44. Torbalı Belediye Meclisinin 06/04/2018 tarihli ve 58 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, “Emsal:1.00 Hmax=Teknoloji Gereği” yapılaşma koşullu “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanım kararında belirlenmiş 401 ada, 1 parselin, kısmen “Katlar Alanı Toplamı (K.A.T.):6.459 m2, Yençok: 6 Kat” yapılaşma koşullu “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)”, kısmen “Park” olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175953)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
921. 45. Menemen Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kasımpaşa, Tülbentli, Pazarbaşı, Esatpaşa, Kazımpaşa, Ulucak ve Seyrek Mahallelerinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, İlçe Meclis Kararının sehven hatalı alındığı, eklerinin bulunmadığı ve Belediyesince yeniden düzenlenmek üzere iadesi istendiği anlaşıldığından söz konusu talebin yeniden düzenlenmek üzere iade edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.178325)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
922. 46. Menemen Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Mahallesinde, 431 parselin kuzeyine, Süleymanlı Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki ulaşım olanağını sağlayabilmek için yol açılması amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.161977)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
923. 47. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/06/2018 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkii, 18N4b paftada, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "E=1.00, Hmax=9.50 yapılaşma koşullu Sanayi Alanı" kullanımında kalan 11102 ada, 13 parsele, "Plan değişikliği yapılan 11102 ada, 13 parselde; Hmax=9.50 m olup, yalnızca üretim tesisi yapılacak kısımda kurulacak tesisin teknolojisinin gerektirdiği yükseklikte yapı yapılabilir." şeklinde plan notu getirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178323) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
924. 48. Gaziemir Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 24 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18NIId paftada, 11354 ada, 1 parselin doğusundaki yeşil alan içerisinde 3.60 m x 8.13 m ebadında bir adet trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.165547)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
925. 49. Gaziemir Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 25 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18NIId paftada, 11557 ada, 1 parselin kuzeyindeki yeşil alan içerisinde 3.60 m x 8.13 m ebadında bir adet trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.165545)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
926. 50. Gaziemir Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 18NIVb paftada, 11419 ada, 1 parselin batısındaki yeşil alan içerisinde                    3.60 m x 8.13 m ebadında bir adet trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.165548)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
927. 51. Gaziemir Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; Irmak Mahallesi, 19M-IVc paftada, 2277 ada, 1 parselin güneyindeki yeşil alan içerisinde 3.60 m x 8.13 m ebadında bir adet trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.165549)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
928. 52. Ödemiş Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarihli, 05.771 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen, Ödemiş ilçesi, Orhangazi Mahallesi, 13 parselin "Enerji Üretim Alanı" (Güneş Enerji Santrali) olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, trafo alanı belirlenmesi ve alanın ifraz edilmesine ilişkin plan notu ilavesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.165544)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
929. 53. Bergama Belediye Meclisinin 05/04/2018 tarihli ve 18/38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer Mahallesi, 1340 ada, 2 parselde ayırma hattının (ifraz hattının) kaldırılması amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.175949)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
930. 54. Urla Belediye Meclisinin 06/04/2018 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli İskele Mahallesi Revizyon İmar Planı Plan Notlarına, ''Belediye Meclisimizin 20/04/1998 tarihli ve 167 sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı lejant ve yapılanma koşulları geçerlidir.'' plan notunun eklenmesi şeklinde düzenlenerek hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.171686)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
931. 55. Tire Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 57 sayılı Kararı ile uygun görülen; 31L4C ve 31L4D paftalarda, 7.00 m x 3.00 m ebatlarında yaklaşık 21 m2'lik 2 adet trafo alanı belirlenmesi talebine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.165543)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
932. 56. Kiraz Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarihli ve 42/6 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kiraz Uygulama İmar Planında, şahıs mülkiyetindeki kısmen yol ve park olarak belirlenmiş 0 ada 9 ve 10 parseller, Eğitim (Sanat Okulu), yol ve park olarak belirlenmiş 101 ada 1, 2, 3 ve 4 no’lu parseller ile hazine mülkiyetindeki büyük bir kısmı park bir kısmı yol olarak belirlenmiş 101 ada, 5 ve 6 no’lu parsellerin,  E:1.00  Yençok: 4 kat yapılaşma koşullu "Lise Alanı", E:1.00 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullu "Anaokulu Alanı", E:1.00 Yençok: 4 kat yapılaşma koşullu "İlkokul Alanı", E:1.00 Yençok: 3 kat yapılaşma koşullu "Halk Eğitim Merkezi" olarak yeniden düzenlenmesi, Kiraz Çay Yatağının bir bölümünde park alanı belirlenmesi ve "Lise Alanında, avan projeye göre, Pansiyon, Açık-Kapalı Spor Tesisleri, Mesleki Eğitim Merkezi kullanımları yer alabilir." plan notunun eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, önergede sehven yer alan kısmen yol ve park olarak belirlenmiş 0 ada, 9 ve 10 parseller ifadesinin çıkarılması ile birlikte, DSİ tarafından iletilen Keles Çayı Islah Projesi doğrultusunda hazırlanmış plan değişikliği önerisinin Lise Alanında yapılacak tesislere ilişkin plan notunun ‘Lise Alanında öğrenci yurdu açık ve kapalı spor tesisleri yer alabilir’ şeklinde yeniden düzenlenmesi koşuluyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Soysal Hizmetler - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.166112)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
933. 57. Bayındır Belediye Meclisinin 08/06/2018 tarihli, 2018/103 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mithatpaşa Mahallesi, 402 ada, 51 numaralı taşınmazda yer alan "Lise Alanı"nın (İmam Hatip Lisesi), mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapı yaklaşma mesafelerinin, parselin kuzey ve doğu cephelerinde 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve Emsal:1.00 Yençok:4 kat yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.178311) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
934. 58. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 04/04/2018 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramandere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Derepınar Deresi yan kolu dere güzergahının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.171682)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
935. 59. Konak Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarihli, 97/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, ''Perakende Ticaret Alanında (T2) yer alan, Ahmetağa Mahallesi, 23M4B pafta, 227 ada, 24 parselin, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/09/2017 tarihli, 6515 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.171684)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
936. 60. Konak Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli ve 82/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/11/2017 tarihli ve 6774 sayılı Kararı doğrultusunda Konak ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 380 ada, 1 parselin Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.166109) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.   
VI. DİLEK VE TEMENNİLER.
Söz Alan Bulunmamıştır.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 Yılı Ağustos Ayı Toplantısı I. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Olgun ATİLA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Mustafa Şafak BARAN, Mehmet Ali BÜYÜKKAYIKÇI, Gamze UĞURLU, Hatice TATLI, Önder KESKİN, Cem KOÇ, Mehmet ŞERİT, Erol GÜNGÖR, Murat CİHAN, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Kazım ÇAM, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Paşa ÇELEBİ, Mesut DEMİRKAYA, Arif KURAN, Hakkı DURMAZ, Hayrettin ÖZBUDAK, Halil DEVECİ, Hayriye Özlem KATIRCI, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA’nın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VIII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
15 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA  SAAT:18.00


                                                                                                                  Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı