İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

22° SAĞANAK YAĞIŞLI

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-70                                                                                           18/06/2018
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12/06/2018 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2018 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                          
       
                                                                                                   Süleyman Sırrı AYDOĞAN
                                                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili                                                                                    

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-06/2                                                          Toplantı Tarihi   : 12/06/2018 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                                 Toplantı Saati     :18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
750. 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün dolu kadro iptal-ihdası için önerge eki cetvellerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT- İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.7216)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
751. 2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün dolu kadro derece değişikliği talebi için önerge eki cetvellerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT- İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.7217)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
752. 3. Fransa'nın Avignon kentinde her yıl düzenlenen "Festival D'avignon" (Avignon Festivali) bu yıl 6 - 24 Temmuz 2018 tarihleri arasında, İskoçya'nın Edinburgh kentinde her yıl düzenlenen Edinburgh International Festival (Uluslararası Edinburgh Festivali) bu yıl 3 - 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; söz konusu kentlerin Avrupa ölçeğindeki en büyük geleneksel etkinliklerinden olan bu kültür ortamlarının mekan, kent ekonomisi ve nüfus ile etkileşiminin teknik olarak incelenmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesini temsilen, Festival D'avignon'a 9 - 14 Temmuz 2018 tarihleri arasında katılmak üzere; Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünden Serap GÜL (S.12135), Gül Yazıcı SUNGUR (S.12773), Özgecan GERMİR (S.16031) ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünden Seha ÖZMEN (S.8876)’in ve Edinburgh International Festival'a 3 - 8 Ağustos 2018 tarihleri arasında katılmak üzere, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü'nden Funda ERKAL ÖZTÜRK (S.12234), Emrah ARCAK (S.6070), Yasemin YILDIRAN (S.9737), Mehmet YILDIZ (S.10636) ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünden Emel Ayfer NAKİPOĞLU (S.8826)’nun görevlendirilmesi, adı geçen çalışanlarımızın Fransa'nın Avignon kentindeki ve İskoçya'nın Edinburgh kentindeki programın belirtilen tarihlerine katılabilmesi için; Gül Yazıcı SUNGUR (S.12773), Özgecan GERMİR (S.16031) ve Yasemin YILDIRAN'a (S.9737) gri görev pasaportu alınması, tümünün gidiş-dönüş tarihleri de eklenmek suretiyle görevli izinli sayılmaları, vize, harcırah giderleri, gidiş-dönüş (İzmir-Avignon-İzmir ile İzmir-Edinburgh-İzmir) ulaşım (uçak ile), konaklama (otel) ve temsillere katılabilmek için gerekli bilet ücretlerinin karşılanması ve tüm yasal giderlerin Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün 5.03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.152166)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelinde 09/10/2017 tarihli ve 1159 sayılı Karar ile kabul edilen Ortak Hizmet Protokolü gereği önerge eki tablo uyarınca değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.152149)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/04/2018 tarihli ve 490 sayılı Kararı ile kabul edilen, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelinde, 16/05/2018 tarihli ve 637 sayılı, 16/05/2018 tarihli ve 638 sayılı Kararlar ile kabul edilen Ortak Hizmet Protokolü gereği önerge eki tablo uyarınca değişiklik yapılması ile tüm tahsis ücretlerine KDV dahil ibaresinin eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.152150)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
753. 6. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 20/02/2018 tarihli ve E.44717 sayılı Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 12/03/2018 tarihli ve 05.183 sayılı Kararında da sehven ''İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 308 ada 42 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 59,16 m²’lik kısmı için (59,16 m² x 956,00-TL x 0,50 = 28.278,48-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenmesi suretiyle mülkiyetin Belediyemizce satın alınması'' şeklinde geçen ifadenin, ''İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 308 ada 42 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 59,16 m²’lik kısmı için 59,16 m² x 956,00-TL = 56.556,96-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenmesi suretiyle mülkiyetin Belediyemizce satın alınması'' olacak şekilde tashih edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.152163)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
7. İzmir ili, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 837 ada, 13 parsel maliki Ayşin Sabiha TUŞİRAY tarafından talep edilen ve yolda kalmakta olan, söz konusu parselin ifrazından oluşan 837 ada, 24 ve 25 parsellerdeki hisselerini her türlü takyidattan ari olarak toplam 11,13 m²*8.845,00-TL=98.444,85-TL bedelle Belediyemize rızaen devretmesi konusunun, 1. Hukuk Müşavirliğinin de olumlu görüşü doğrultusunda değerlendirilerek, söz konusu talebe konu kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.152164)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
8. Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş. (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi)'nin 18/05/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan; şirket sermayesinin 219.509.360,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 20.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 199.509.360,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılmasına kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZFAŞ A.Ş. (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi)'nin içerisindeki payına düşen (%99,957040'ına tekabül eden) 219.415.059,00-TL olan sermaye miktarının 19.991.408,00-TL azaltılarak 199.423.651,00-TL' ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme İşt.veYer.Hiz.Dai.Bşk.E.152147)
Şirketler Komisyonuna Havale Edildi.
9. Narlıdere Belediye Başkanlığının 16/04/2018 tarihli ve 2452 sayılı yazısı ile eki 02/04/2018 tarihli ve 27 sayılı Meclis Kararına konu; Atatürk Mahallesinde Yaşar Kemal Caddesi ile Erdal İnönü Caddesinin kesiştiği yerde bulunan ve önerge eki krokide işaretli 7 metrelik yola "İnce Memed Sokak"; Altıevler Mahallesi'nde bulunan 83 ada, 50 ve 76 no’lu kadastral parseller arasında kalan ve Kumsal Sokak ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı birbirine bağlayan yola "Tarık Akan Sokak"; Sahilevleri Mahallesi'nde bulunan Palmiye Sokağın Levent Caddesi ile Irmak Sokak arasında kalan bölümüne "Masal Sokak" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.152151)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
754. 10. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 06/06/2018 tarihli ve 147625 sayılı yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan, Balçova ilçesi, İnciraltı Mahallesi, 1321 ada, 3 parselin kamulaştırılmasının, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152214)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
755. 11. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 04/06/2018 tarihli ve 145167 sayılı yazısıyla talep edilen; yenileme alanı ilan edilen 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı alanında yer alan Konak ilçesi, Güzelyurt Mahallesi, 203 ada, 18 parselin Belediyemizce kamulaştırılması planlanmakta olup; Kemeraltı ve Çevresi 3. Derece Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanının korunması ve gelişme bütünlüğü içerisinde düzenlenmesi kapsamında kamulaştırılmasının, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152148) 
Oybirliği ile Kabul Edildi.
12. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/11/2017 tarihli ve 05.1304 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 20/04/2018- 21/05/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonuna 6011 ada, 4 parsel maliki Necmi AKYOL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152156)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
13. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/11/2017 tarihli ve 05.1304 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 20/04/2018- 21/05/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonuna 130 ada 2 ve 3 parsel maliki Üstün Ege İnş. San.Tic.Ltd.Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152157)
İmar ve Bayındırlık – Kültür Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
14. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/11/2017 tarihli ve 05.1304 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 20/04/2018- 21/05/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonuna parsel maliki Av. Cengiz ŞAHİN tarafından kendi adına ve vekaleten 107 ada, 6 parsel malikleri Zeynep ŞAHİN, Cihangir ŞAHİN ve Hüsne KHULMAN adına askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152158)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
15. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/11/2017 tarihli ve 05.1304 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 20/04/2018- 21/05/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonuna 6011 ada, 2, 3, 5 ve 7 parseller ile 6010 ada, 5 parsel malikleri Mehmet Sait YERSU (varisi Münir Ahmet YERSU) ve Hüseyin Sedat YERSU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152159)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/11/2017 tarihli ve 05.1304 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 20/04/2018- 21/05/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonuna 107 ada, 5 parsel maliki Sevim ÜSTÜNDAĞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152160)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
17. Bayındır ilçesi, Sadıkpaşa Mahallesi, Dutlukuyu Mevkii, 187 ada, 31 parselin "Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152215) 
İmar ve Bayındırlık - Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
18. İzmir ili, Konak ilçesinde yer alan, ''Kordon Tarihi Sit Alanı''na ilişkin Belediyemizce yürütülen ''Kıyı Düzenlemeleri (İzmirdeniz) Projesi'', ''Alsancak Gezi Rotası Projesi'' ve ''Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi'' esas alınmak üzere ve çevre plan kararlarıyla bütünleşecek şekilde hazırlanan İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Kordon Tarihi Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152162)
İmar ve Bayındırlık – Kültür Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
19. İzmir ili, Konak ilçesinde yer alan, ''Pasaport-Gümrük Tarihi Sit Alanı''na ilişkin Belediyemizce yürütülen ''Kıyı Düzenlemeleri (İzmirdeniz) Projesi" ve ''Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi'' ile ''Pasaport Limanı Turizm Dönüşüm Projesi'' dikkate alınmak üzere ve çevre plan kararlarıyla bütünleşecek şekilde hazırlanan İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Pasaport-Gümrük Tarihi Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunun,  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152155)
İmar ve Bayındırlık – Kültür Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
20. İlimiz, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesi, Biçeralanı Mevkii, L17b12c2b pafta, 67 ada, 1 parsel numaralı, yürürlükteki imar planlarında "Anaokulu Alanı"nında kalan taşınmazın, "Özel Eğitim Alanı (Ana+İlk+Orta)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanarak, parsel malikince iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152161)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
21. Karşıyaka Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bostanlı Mahallesi 2656, 9459, 9469 adaların imar hatları ile parsel sınırları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152165) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
22. İzmir ili, Konak ilçesinde yer alan, ''Kordon Tarihi Sit Alanı''na ilişkin Belediyemizce yürütülen ''Kıyı Düzenlemeleri (İzmirdeniz) Projesi", ''Alsancak Gezi Rotası Projesi'' ve ''Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi'' esas alınmak üzere ve çevre plan kararlarıyla bütünleşecek şekilde hazırlanan İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Kordon Tarihi Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Değişikliği, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152153)
İmar ve Bayındırlık – Kültür Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
23. İzmir ili, Konak ilçesinde yer alan, ''Pasaport-Gümrük Tarihi Sit Alanı''na ilişkin Belediyemizce yürütülen ''Kıyı Düzenlemeleri (İzmirdeniz) Projesi'' ve ''Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi'' ile ''Pasaport Limanı Turizm Dönüşüm Projesi'' dikkate alınmak üzere ve çevre plan kararlarıyla bütünleşecek şekilde hazırlanan İzmirdeniz Projesi (3.Bölge) Pasaport-Gümrük Tarihi Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan Değişikliği, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152154)
İmar ve Bayındırlık – Kültür Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
24. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günlük ticaret yapılabilmesine yönelik, Menderes Belediye Meclisinin 06/04/2018 tarihli ve 73 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.152152) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
III. DİLEK VE TEMENNİLER.
Söz Alan Bulunmamıştır.
IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 Yılı Haziran Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Muhittin SELVİTOPU, Levent PİRİŞTİNA, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Sibel UYAR, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Süleyman Vasfi ŞENTÜRK, Mustafa Şafak BARAN, Cem KOÇ, Mehmet ŞERİT, Nihat KAYA, Esengül KALELİ, Oben SEZER, Evren EVRENOSOĞLU, Aybars YILDIRIM, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Mustafa Alper GÜLDALI, Fatih TAŞTAN, Çağlar HASPOLAT, Mesut DEMİRKAYA, Arif KURAN, Hakkı DURMAZ, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Halil DEVECİ, Hayriye Özlem KATIRCI, Mustafa DURMAZ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Mehmet ÇIPLAKLI, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA, Fikret ÇAM’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
V. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA    SAAT: 18.00
                                                                                                      Süleyman Sırrı AYDOĞAN
                                                                                       İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili