İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° SAĞANAK YAĞIŞLI

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-20                                                                                            16/02/2018
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
              İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12/02/2018 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2018 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısı I. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                          
       
                                                                                                                                                    Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                                                   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
Gündem No   : 97509404-301.03-02                                        Toplantı Tarihi:12/02/2018 
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                                              Toplantı Saati  :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ.
Maddi Hata Bulunmadığına Karar Verilmiştir.
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Meclis Üyelerince Verilen Önerge Bulunmamaktadır.
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
87. 1. 20/02/2018 – 23/02/2018 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan (BAUTEC) “Uluslararası Berlin Yapı ve İnşaat Teknolojisi Fuarı”na İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını temsilen Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürü Ali Evren ŞENDUR ve Bakım Onarım Şantiye Şefi Mustafa KAPI'nın katılmaları, 19/02/2018 – 24/02/2018 tarihlerini kapsayacak şekilde görevli izinli sayılmaları ile fuara katılım, yol, yemek, konaklama giderleri, pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harçları gibi masrafları ve diğer tüm yasal harcamalarına ait giderlerinin, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün "03.3.3.01" Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları bütçe tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Fen İşleri Dai.Bşk.E.24074)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
88. 2. Almanya'nın Berlin şehrinde 20/02/2018 – 23/02/2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan BAUTEC Uluslararası Berlin Yapı ve İnşaat Teknolojisi Fuarına, Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Mühendis kadrosunda görevli olan Onur AÇIK' ın fuar heyetine refakat etmek üzere; ulaşım, yemek, konaklama giderleri, pasaport ücretleri, fuara katılım ücreti, yurt dışı çıkış harçları gibi masrafları ve diğer tüm yasal harcamalarına ait giderlerinin TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından karşılanarak katılması ve 19/02/2018 – 23/02/2018 tarihlerini kapsayacak şekilde görevli - izinli sayılması hususunun görüşülmesi. (Yapı İşl.Dai.Bşk.E.32670)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
89. 3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddesi gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu - Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İns. Kay. ve  Eğit.Dai.Bşk.E.32675)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
90. 4. 03 Mart - 23 Mart 2018 tarihleri arasında 25. İzmir Avrupa Caz Festivalinin, 11 Haziran – 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında 32. Uluslararası İzmir Festivalinin gerçekleştirilebilmesi için Belediyemizin Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile Belediyemiz arasında karşılıklı yükümlülükler ile Belediyemizin katkı ve desteğine ilişkin koşulları belirleyen ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün görüşülmesi. (Kül.ve San.Dai.Bşk.E.15052)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
91. 5. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında yapılacak gençlik ve spor hizmetlerinin yürütülmesine dayalı ortak hizmet projelerindeki işbirliğini belirlemek üzere düzenlenen "Ortak Hizmet Protokolü"nün kabulü ve imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na imza yetkisi verilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında daha önce imzalanan 09/04/2012 tarihli ve 05.311 sayılı, 14/06/2013 tarihli ve 05.859 sayılı, 12/05/2014 tarihli ve 05.408 sayılı, 08/02/2016 tarihli ve 05.131 sayılı, 16/12/2016 tarihli ve 05.1278 sayılı Meclis Kararlarına konu Protokollerin iptal edilmesi hususlarının görüşülmesi. (Gen.ve Spor Dai.Bşk.E.32667) 
Oybirliği ile Kabul Edildi.
92. 6. Smyrna Antik Kenti, Foça, A.Ü.Erythrai, Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna), Yeşilova Höyüğü, Teos, Klaros, Panaztepe, Klazomenai, Ayasuluk Tepesi ve St.Jean Anıtı Kazı Başkanlığına bilimsel kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, çıkarılan kültür varlıklarının değerlendirilmesi, envanter oluşturulması, koruma altına alınması ve restore edilmesi çalışmalarına verilmeye devam edilen desteğe, Başkanlığımıza gelen talebe istinaden bu yıl ilave olarak Metropolis (Torbalı) Kazı Başkanlığı'na destek verilmesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Metropolis Kazı Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen "Ortak Hizmet Protokolü"nün onaylanması ve protokol kapsamında yer alan kazıya yönelik desteğin sonraki yıllarda da devam edebilmesine yönelik düzenlenecek ek protokollerin imzalanması kapsamında Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk. E.32666)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
93. 7. "Azizler Sokak Düzenlemesi Yapım İşi" ve "Agora Parkı Sağlıklaştırma Projesi Yapım İşi"nin yenileme alanında kalması sebebiyle, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”e istinaden, ihaleye çıkılabilmesi için önerge ekinde yer alan Kurul onaylı projelerinin görüşülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk.E.32668)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
8. Kentimiz İzmir ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa  kenti arasındaki dostane ikili ilişkilere istinaden, karşılıklı yatırım ve işbirliği olanaklarını geliştirmek, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla Lefkoşa ve İzmir arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesi. (Bas.Yay.Halk.İliş.ve Muh.Dai.Bşk.E.17287)
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna Havale Edildi.
94. 9. Kütüphaneler Şube Müdürlüğünün üyesi olduğu Herkes İçin Kütüphane Projesinin 2017 yılı yatırımları kapsamında önergede marka, model, adet, birim fiyatı ve toplam fiyatı verilen 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet renkli yazıcı, 1 adet projeksiyon cihazı ve 1 adet projeksiyon perdesi, Merkez Kent Kütüphanemiz ile Buca ve Güzelbahçe Şubelerimizde kullanılmak üzere bağışlanmış olup, bağışlanan malzemelerin Kütüphaneler Şube Müdürlüğünün demirbaş kayıtlarına alınması hususunun görüşülmesi. (Kül.ve San.Dai.Bşk.E.32674)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
95. 10. Balçova Belediye Meclisinin; 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 2. bendinin; "(2) A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami %10' unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır. İlgili idare bu miktarın dışında A tipi muayene kuruluşundan ilave gelir talebinde bulunamaz." hükmü gereği, ilgili idare payı miktarının 2018 ve 2019 yılları için %10 olarak belirlenmesine yönelik, 02/01/2018 tarihli ve 08 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yaz.İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.15050)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
11. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelinin Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı tarifesine ilişkin bedelin 11,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 05/01/2018 tarihli ve 1/17 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.24076)
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
12. Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarında ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 (Altı) adet Elektrikli İnsan Taşıma Aracının satın alınması ve söz konu araçların T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Mak.İkm.Bak.ve Ona.Dai.Bşk.E.24075)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
13. ESHOT Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 5 adet çekici araçtan 3 adedi atıl halde kullanılamaz durumda, diğer araçlar ise 1986 ve 2012 model olup; toplu ulaşım hizmetinin aksamadan yürütülebilmesi için Çekici olarak kullanılmak üzere, 4 adet Üst Yapılı Şasi Kamyon alınması ihtiyacı kapsamında, söz konusu araçların ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2018 Mali Yılı Bütçesi ‘T’ Cetveline ‘T/14 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg olarak eklenmesi ve bedelinin Araç Bakım Dairesi Başkanlığı Bütçesinden ödenmek suretiyle alımlarının yapılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Araç Bakım Onarım Dai.Bşk.603)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
14. Erdoğan YANIKOĞLU'nun Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine (HİM) yapmış olduğu 28/06/2017 tarihli elektronik başvuruya konu; Seferihisar ilçesi, "Karakayalar Kümeevleri" yolunun nitelik değişikliği yapılarak "Karakayalar Sokak" olarak değiştirilmesi ve önerge eki krokiye göre yeni açılan sokaklara da "98", "98/1" ve "98/2" numaralarının verilmesi talebinin görüşülmesi.                            (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.15055)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
15. 18/10/2017 tarihli ve 460695 numaralı, Çamlıkule Mahalle Muhtarı Sayın Kamer KURT'a ait Başvuru İzleme Raporuna konu, Çamlıkule Mahallesi, 220/40 Sokakta bulunan parka "Gençlik Parkı" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Park ve Bah.Dai.Bşk.E.15058)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
16. Gaziemir ilçesi, Beyazevler Mahallesi, 544 Sokakta yapılan parka Şehit Murat KOÇ isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Park ve Bah.Dai.Bşk.E.15059)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
17. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Şube Müdürlüğü kurulduğundan, önerge ekinde yer alan ve revize edilmiş olan “T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin görüşülmesi. (Kül.ve San.Dai.Bşk.E.32677)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
18. Karabağlar ilçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 31121 ada, 22 no’lu parselde kayıtlı 151,29 m2 alanlı taşınmazın 4004/15129 hissesi (40,04 m2)  Belediyemiz adına, 11125/15129 hissesi (111,25 m2) Ali ÖZTÜRK adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 4004/15129 (40,04m²) hissenin diğer hissedar Ali ÖZTÜRK adına satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.15061)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
19. Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesi 8413 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı, 217,41 m²  alanlı taşınmazın 145871/369597  (85,81 m²) hissesi Belediyemiz adına, 223726/369597  (131,60 m²) hissesi Mustafa ÇETİNKAYA adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 145871/369597 (85,81 m²) hissenin diğer hissedar Mustafa ÇETİNKAYA adına kat karşılığı satışının yapılması hususunun görüşülmesi.  (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.32678)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
20. Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi 18918 ada, 3 no’lu (112,00 m²) parselde 1/16 (7,00 m²) hissesi Belediyemiz adına, 105/112 (105,00 m²) hissesi ise İsmail ULUÇ adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 1/16 (7,00 m²) hissenin diğer hissedar İsmail ULUÇ adına satışının yapılması hususunun görüşülmesi.  (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.32676) 
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
21. Belediyemiz Kadın Sığınmaevinde kalmakta olan kadınlar ve çocuklarına harçlık verilebilmesi amacıyla oluşturulan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınmaevi Harçlık Belirleme Komisyonu tarafından imza altına alınan ve önerge ekinde yer alan 2018 yılı Harçlık miktarının 01 Ocak 2018 başlangıç tarihi olarak kabul edilerek onaylanması hususunun görüşülmesi. (Sos.Proj.Dai.Bşk.E.32665)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
22. Karabağlar Belediyesi İmar programı kapsamında bulunan 19 poz no’lu işlem dosyasında kalan 31032 ada, 9 ve 23 parseller, 26 poz no’lu işlem dosyasında kalan 31352 ada, 7, 8, 9, 10 parseller, 95 poz no’lu işlem dosyasında kalan 31052 ada, 14 no'lu parsellerin İmar Programı kapsamından çıkarılması ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre çocuk bahçesi ve yolda kalmakta olan, Karabağlar ilçesi, 20M1A pafta, 30935 ada, 6, 7, 8, 9, 10 parseller ve 30952 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan II. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik Karabağlar Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 05/2018 sayılı Kararının, ilçe belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.26718)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
23. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre kısmen taşıt yolunda kısmen de otopark alanında kalmakta olan, Buca ilçesi, İnkılap Mahallesi, 22M3C pafta, 711 ada, 68 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 2017/173 sayılı Kararının; ilçe belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.20175)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
24. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan Buca ilçesi, Atatürk Mahallesi, 204/4 Sokak, No: 47 adresinde bulunan 2 katlı binanın kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI.Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 2018/05 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32673)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
25. Buca Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 2017/209 sayılı Kararı ile uygun görülen; Buca ilçesinde, Uygulama İmar Planlarında konut sahasında bulunan ancak zemin katta yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş ekli analiz paftasında yer alan cadde ve sokakların, "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32671)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
26. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 2405 ada, 123 parselin malikleri Ayşe TALAS ve Semiye YETİŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24064)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
27. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 31668 ada, 32 parselin maliklerinden Zeynep Selin AKİŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24065)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
28. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 25713 ada, 1 parselin malikleri Ali BAYDAROĞULLARI ve Hasan Ferdi BAYDAROĞULLARI, Rukiye Günay BAYDAROĞULLARI, Handan BAYDAROĞULLARI POYRAZ Vekili Av. Muharrem ÜNAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24063)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
29. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 2391 ada, 9 parselin maliklerinden Aksyapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Ayşe SÖZER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24066)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
30. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 2391 ada, 9 parsel ve 2391 ada, 38 parselin maliklerinden Ayşe KINIK, Sebahat OĞUZ, Zeynep YILMAZ, Alper YILMAZ, Şerife KORKMAZ Vekili ve kendi adına Nebahat TÜRKİŞ ve Mavuşa ÇATALKAYA tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24072)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
31. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 2391 ada, 8 parselin maliki Sarıgüzel Evleri İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Vekili Av. Mustafa Kemal TURAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24067)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
32. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; Mimarlar Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24068)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
33. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1143 sayılı Kararı ile onaylanarak 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Çiğli ilçesi, Köyiçi Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesine; önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından, plan kararlarına yönelik, askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24071)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
34. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017-30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Seferihisar ilçesi Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 1090 ada 5 parselin maliki Nebi URUN, 1090 ada 4 parselin maliki Evrim ERSAY, 1090 ada 3 parselin maliki Esin URUN SEÇKİN, 1090 ada 1 ve 2 parsellerin maliki Fatma DEMİR ve 1094 ada 2 parselin maliki Ruhi TÜRK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi.                                                (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.15053)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
35. Gaziemir ilçesi, Fatih Mahallesi, Sarnıç Mevkii, L18A19D paftada, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına "Sanayi Alanı" kullanımında kalan 11102 ada, 13 parsele, "Plan değişikliği yapılan alanda; Yençok:9.50 m olup, yalnızca üretim tesisi yapılacak kısımda kurulacak tesisin teknolojisinin gerektirdiği yükseklikte yapı yapılabilir." şeklinde plan notu getirilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24069)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
36. Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 141 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde "Konut Alanı" olan yapı adasının "Ticaret Alanı" kullanımına dönüştürülmesine yönelik parsel malikince hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24062)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
37. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11/2013 tarihli ve 05.1426 sayılı Kararıyla uygun görülen, 1/5000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planında; Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mahallesi, 806 ada 1 ve 6 parsellerde hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.20176)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
38. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli, 292/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçesi, 1/1000 ölçekli 2. Etap Bahçelievler - Gülyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planında kalan, 2822 adanın kuzeyindeki korunan cephe çizgisinin, mevcut ruhsatlı yapılaşmalar doğrultusunda imar adasına doğru çekilerek, düzeltilen cephe çizgisi olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24070)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
39. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/62 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, L18A01B2C pafta, 4576 no’lu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Ayrık Nizam, Yençok:8 kat, Emsal:1,50 yapılaşma koşullu "Ticaret Alanı" ve "Genel Otopark Alanı" olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24058)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
40. Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 175 sayılı Kararı ile uygun görülen; Torbalı ilçe merkezine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda, Muratbey Mahallesi, 1099 ve 1100 numaralı adalara yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24061) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
41. Torbalı Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarihli ve 189 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi, 753 ada, 5 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, "Sanayi Alanı" kullanım kararında "Emsal:0.40 Hmax:6.50" olarak belirlenen yapılaşma koşulunun "Emsal:0.40 Yençok:Serbest" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24060)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
42. Torbalı Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarihli ve 189 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2017 tarihli ve 05.936 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından askı süresi içersinde yapılan itiraz kapsamında, Muratbey Mahallesi, 107 ada, 34 parselin "Ortaokul Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24059)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
43. Aliağa Belediye Meclisinin; Siteler Mahallesi, 448 Sokak, 19K4d pafta, 803 ada, 1 parselin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin, 07/11/2017 tarihli ve 317 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.15057)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
44. Seferihisar Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarihli ve 156 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2016 tarihli ve 05.292 sayılı Kararı onaylanan 1/1000 ölçekli Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planında E:0.30 yapılaşma koşullu ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' plan kararında kalan Seferihisar ilçesi, Ürkmez-Mersinalanı Mahallesi, 110 ada 13 parselin imar uygulaması dikkate alınarak imar adası formuyla, yapılaşma koşulunun E: 0.20 olacak şekilde düzenlenmesi, anılan parselde “LPG yer alabilir.” plan notu ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2015 tarihli ve 05.1072 sayılı Kararı ile anılan parselin ''Akaryakıt Satış İstasyonu Alanı'' olarak belirlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarının, anılan Ürkmez Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.26717)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
45. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 11/12/2017 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaka Mahallesinde, 2363, 2364, 2365 ve 2366 no’lu parselleri kapsayan alanın,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda "Yüksek Öğretim Alanı" ve "Tarımsal Nitelikli Alan" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24073)
İmar ve Bayındırlık - Tarım ve Orman - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Bayraklı Belediye Meclisinin 07/02/2018 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile kabul edilen; 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği 2018 Mali Yılı için Bayraklı İlçesi sınırları dahilindeki mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Bedellerinin ekte yer alan tarife cetveline göre güncellenmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.37012)
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
2. Tire Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire Belediyesinin 2018 Mali Yılına ait Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinde, - Şehit Aileleri, Gaziler, Parklar, Mezarlıklar, İbadethaneler, Tire Belediyesinden aceze aylığı alan fakir ve muhtaçlar, 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanlar ile en az 3. derece özürlülerden Evsel Katı Atık Ücreti alınmaması, - Boş (kullanılmayan) durumda bulunduğunu belge ile kanıtlayan (su faturası, elektrik faturası v.b.) konut ve ticarethane abonelerinden Evsel Katı Atık Ücreti alınmaması şeklinde yeniden düzenleme yapılması ile - Bedestenin nişan, nikah, sergi v.b. organizasyonlar için ücret tarifesinin KDV hariç boş vaziyette 2.000,00-TL olarak belirlenmesi - Tire Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı "Yalınayak Hamamı İşletmesi" için uygulanacak fiyat tarifeleri için karar almaya Tire Belediyesi Encümeninin yetkili kılınması hususlarının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.37013)
Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
3. Tire Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile kabul edilen; Tire Belediyesinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı olarak işletilmesi planlanan "Yalınayak Hamamı İşletmesi" için hazırlanan 2018 Mali Yılı Ek Gelir ve Gider Bütçesinin birbirine denk bir şekilde 600.000,00-TL olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.37014)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
96. 4. "İzmir İli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi" kapsamında, tesis sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait Çiğli ilçesi, Harmandalı Mahallesi, K18-D4 pafta, 913 parsel 16.000,00 (onaltıbin) m² ve 1174 parsel sayılı 15.626,00 (onbeşbinaltıyüzyirmialtı) m² yüzölçümlü taşınmazlar üzerine biyogaz tesisi yapılması planlanmış olup; söz konusu işin sözleşmesinin imzalanması, tesisin K18-D4 Pafta, 913 ve 1174 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde projelendirilmesi, yapımı, devreye alınması ve YEKDEM'e katıldığı tarihten itibaren 15(onbeş) yıl süreyle kira ve hasılat payı karşılığı işlettirilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkılması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.37041)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünün yeni kurulması nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2015 tarihli ve 05.1205 sayılı Kararı ile uygun görülen ve halen yürürlükte olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğundan, değişiklik yapılarak Belediyemiz Teşkilat şemasına göre düzenlenmiş olan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37057)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
6. İzmir ili, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, tapunun 198 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı ile oluşan ve kamulaştırma dışı kalan, 1182 parselde, 372,50 m² kısmı için (fark bedel olan) (372,50x1.072,00-TLx0.10=39.932,00-TL) kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.37040)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
7. Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesi 8413 ada, 2 no’lu parselde kayıtlı 175,69 m2 alanlı taşınmazın 149/187 (139,99 m2) hissesi Belediyemiz adına, 38/187 (35,70 m²) hissesi Ali Rıza ÖZALP adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 149/187 (139,99 m2) hissenin diğer hissedar Ali Rıza ÖZALP adına kat karşılığı satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.37046)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
97. 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi, 50110 ada, 1 no’lu parsel üzerindeki Mehmetçik Caddesi No:56 numaralı apartmandaki 4 no'lu bağımsız bölümün sosyal konut amacı ile kullanılmasına yönelik olarak vatandaşa tahsis işlemleri ile tahliyesi, bakım, onarımlarının yapılması kaydıyla Buca Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi, 12/06/1995 tarihli ve 1897 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile Buca Belediyesine bırakılan Mehmetçik Caddesi No:56 numaralı apartmandaki 2 no'lu bağımsız bölümün kullanımı ve tasarruf hakkının Belediyemizde kalması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.37047)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
9. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarihli ve 05.1206 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017 – 26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Foça ilçesi, Yenifoça Semti Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 310 ha'lık alana ilişkin, 1/5000 ölçekli Yenifoça Nazım İmar Planı Revizyonuna, 190 parselin maliki Fikri AYIK tarafından, parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37036)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
10. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarihli ve 05.1206 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017 – 26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Foça ilçesi, Yenifoça Semti Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 310 ha'lık alana ilişkin, 1/5000 ölçekli Yenifoça Nazım İmar Planı Revizyonuna, 10311 ada 1 parsel, 10314 ada 3 parsel, 10312 ada 1 parsel ve 10313 ada 1 parselin malikleri Mehmet Faruk GÜRSEL ve Hamit Soner GÜRSEL tarafından, parsellerin bulunduğu bölgedeki Eğitim Alanı'nın yer değişikliği talebiyle askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37035)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
11. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarihli ve 05.1206 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017 – 26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Foça ilçesi, Yenifoça Semti Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 310 ha'lık alana ilişkin, 1/5000 ölçekli Yenifoça Nazım İmar Planı Revizyonuna, 10888 ada 3 parselin maliki Ali BAYDAROĞULLARI ve 10888 ada 4 parselin malikleri Nesrin ERÇAYHAN, Mehmet ERTUĞ, Emine ERTUĞ ve Murat ERTUĞ tarafından, parsellerin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37032)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
12. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 2904 ada 46 parselin maliki Melek KILIÇ, 2902 ada 12 parselin maliklerinden ve 2289 ada 2 parselin maliki Murat KILIÇ, 2291 ada 3 parsel, 2292 ada 2 parsel ve 2904 ada 45 parselin maliki Nebahat KURT, 2292 ada 4 parselin maliki Melahat CEVİZCİ, 2292 ada 1 parselin maliki Mutlu KURT, 2359 ada 1,2,3,4,5 parseller ve 2292 ada 5 parselin maliki Mualla ARICI, 2361 ada 2 parselin ve 2291 ada 4, 5 parsellerin maliki Mustafa ARICI, 2292 ada 7 parselin maliki Dursun SAKARYA, 2292 ada 3 parselin maliki Ayşe SAKARYA tarafından parsellerin plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37029)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
13. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 396 ada 5 parselin "Park ve Yeşil Alan" olarak belirlenen kısmına ilişkin parsel malikleri tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37028)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
14. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 2902 ada 12 parselin maliki Murat KILIÇ tarafından, parselin plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37026)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
15. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 2289 ada 2 parselin maliki Murat KILIÇ, 2904 ada 49 parselin maliki Rüştü ERKANİ, 2904 ada 46 parselin maliki Melek KILIÇ tarafından, parsellerin plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37025)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 1359 ada 1 parselin maliklerinden Tekin KARADENİZ tarafından parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37024)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
17. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 1037 ada 4 parselin malikleri Burhan İbrahim ERBAB ve Nermin ERBAB, 1036 ada 3 parselin maliki Saadet NAZİLLİ tarafından, parsellerin plan sınırlarına dahil edilerek konut alanı olarak belirlenmesi talebiyle askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37027)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
18. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, Menderes Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37022)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
19. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 368 ada 1 parselin malikleri Yahuza ASLAN ve Safiye ESKİTOROS tarafından, parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37023)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
20. İzmir ili, Selçuk ilçesi, Arvalya Mevkii, Kuşadası yolu üzeri No:52 adresinde ve İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/05/2017 tarihli ve 5979 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanda kalan, tapunun 10434 parselinin tamamı ile 10435 ve 10436 parsellerin bir kısmında kayıtlı taşınmazlarda Akaryakıt + LPG ve Servis İstasyonu yapılmasına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37051)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım - Çevre ve Sağlık - Esnaf ve Meslek Odaları - Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
21. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kaynaklar Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" ve sehven unutulan "Rekreasyon Alanı" notasyonu ve ifraz hattının eklenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37055)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
22. Buca ilçesi, Çeşme-Aydın Otoyol bağlantısı güneyinde yer alan ve 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonunda "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararı doğrultusunda "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37053)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
23. Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, L18a05c paftada yer alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tali İş Merkezleri (2.-3.Derece Merkezler) Alanında" kalan 1590 ve 2426 parsellerin "Gelişme Konut Alanı (Orta Yoğunluklu)" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ve Plan Açıklama Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37039)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
24. Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, kuzeyde İzmir Metro Hafif Raylı Sistem Hattı, doğuda çevreyolu, güneyde 364/1 Sokak, batıda ise Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğü arasında kalan yaklaşık 53 ha büyüklüğündeki alana ilişkin, İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2016/1018 Esasına kayden açılan davada alınan 31/07/2017 tarihli yürütmenin durdurulması Kararı ile İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2016/1222 Esasına kayden açılan davada alınan 02/11/2017 tarihli ve 2017/1559 sayılı dava konusu işlemin iptali kararı doğrultusunda ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37044)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
25. Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesi, L18A18B, L18A18C, L18A19A, L18A19D paftalarda, 250 ada, 3 parsel ile 251 ada, 2 ve 4 parsellerde yer alan, "Askeri Alan" kullanımının, Orman Alanı sınırları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37061)
İmar ve Bayındırlık – Tarım ve Orman Komisyonlarına Havale Edildi.
26. Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, Bahçeköy Mevkii, 794 ada, 12 parsele ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37016)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
27. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Su Proje Şube Müdürlüğünün 09/10/2017 tarihli ve 71772 sayılı yazısı doğrultusunda Buca Kaynaklar Mahallesi, Atatürk Caddesi ile 2030 Sokağın kesişimin de Rekreasyon Alanı Olarak belirlenmiş alanın 35 m x 35 m büyüklüğündeki kısmının "Belediye Hizmet Alanı (İZSU Su Deposu)" ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37056)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
28. Bornova Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli ve 384 sayılı Kararı ile uygun görülen; Işıkkent Egemenlik Mahallesi, 23ÖIb paftada bulunan 866 parselin; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/09/2017 tarihli ve 6572 sayılı Kararı doğrultusunda, parsel sınırının koruma alanı olarak belirlenmesine ve tescil kararının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37038)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
29. Bornova Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarihli ve 391 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi Rafetpaşa Mahallesi, 30 K IV d (24 O IVc) paftada, 5499/1 sokak ile 5373 sokak arasında kalan alanda mülkiyet sınırları ile imar planındaki imar hatlarının uyumsuz olduğu tespit edilen 9021 ada, 1 parsel, 9022 ada, 1 parsel, 9023 ada, 1 parsel, 9024 ada, 1, 2 ve 3 parsel, 15195 parselin mülkiyet sınırları ile 11734 parselin güney ve batı, 11733 parselin güney cephesinin mülkiyet sınırını koruyacak şekilde imar hatlarının düzenlenmesi ve plan notu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37018)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
30. Konak Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarihli ve 209/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/05/2017 tarihli ve 5970 sayılı Kararı doğrultusunda, Konak Mahallesi, 180 ada, 2 ve 4 parsellerin tescil gösterimlerinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37019)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
31. Konak Belediye Meclisinin 05/10/2017 tarihli ve 177/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/01/2012 tarihli ve 272 sayılı Kararı doğrultusunda, Tan Mahallesi, 119 ada, 7 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/07/2017 tarihli ve 6195 sayılı Kararı doğrultusunda, Tan Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Konak Belediyesine ait, tescilli 119 ada, 19 parselin özgün bahçe sınırlarının korunmasına ilişkin imar hattının ve çevresinin güncel kadastral veriler yönüyle yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37021)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
32. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 146 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Mahallesi, 26L-Ib, 26L-IIa pafta, 25061 ada, 1 parselde yer alan ve Karşıyaka Spor Lisesi, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, çok amaçlı spor salonu yapılması düşünülen Lise Alanının çekme mesafesinin değiştirilmesi ve Emsal: 1,5 olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37045)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
33. Çiğli ilçesi, Ataşehir Mahallesi, 8270/1 Sokak, Yakakent Mahallesi, 8087/20 Sokak, Aydınlıkevler Mahallesi, 6792 Sokaklarından cephe alan konut kullanımına ayrılan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin Çiğli Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarihli ve 05/72 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37063)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
34. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/69 sayılı Kararı ile uygun görülen; EVKA – 6 Mahallesi, 27L-4C paftada yer alan 7 m’lik yaya yolunun yeşil alana dahil edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37060)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
35. Torbalı Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarihli ve 190 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Sanayi Alanı" kullanımında belirlenen Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37062)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
36. Aliağa Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarihli ve 206 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Camisinin koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37049)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
37. 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe giren "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"ne istinaden müellif ve vatandaş beklentilerine hızlı ve doğru cevap verebilmek, hesaplamaları ve proje tasarımlarını herkes için anlaşılır hale getirmek, yorum farklılıklarını önlemek adına hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Uygulama Esasları ile ilgili Aliağa Belediye Meclisi'nin 08/12/2017 tarihli, 341 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37043)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
38. Aliağa İlçesi, 585 Sokaktan cephe alan 348 ada 11 parselin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin, Aliağa Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli ve 330 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37059)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
39. Aliağa Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 23 sayılı Kararı ile uygun görülen; Helvacı Mahallesi, yerleşim alanı ve tarımsal sanayi alanlarını kapsayan bölgede onaylı "Aliağa İlçesi, Helvacı Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu" kararları doğrultusunda hazırlanan "Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37048)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
40. Menderes Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 160 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gölcükler Mahallesi sınırlarında yer alan, 15M2b pafta, 1126 ada 1, 2 ve 3 no’lu parselleri kapsayan alanda kalan "E:0.80 Yençok:2 Kat yapılaşma koşullu İlkokul Alanı"ın "E:1.20, Yençok:3 Kat" yapılaşma koşulu olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37017)
İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
41. Urla Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 622 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sıra Mahallesi, 365 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29 ve 49 parseller ile 561 ada 21 parsel kapsamında kalan alana ilişkin üst ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İptali önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37030)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
42. Kiraz Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarihli ve 86/12 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi, Kiraz Uygulama İmar Planında Diyanet, Külliye kullanım kararındaki 217 ada, 1 parsel ile 243 ada arasındaki 7 m'lik yaya yolunun kaldırılması, 217 ada, 1 parsel ile konut alanı olarak belirlenmiş 218, 219 ve 243 no’lu adaların cephe hatlarının yeniden düzenlenmesi ve 243 no’lu adanın kuzey kesiminde kat adedinin artırılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37050)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
43. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 2017/13-94 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, Paşalimanı Mevkii 05/01/2010 tarihli ve 2010/1-14 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Paşalimanı Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notlarının parsel büyüklüklerine ilişkin kısımlarına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37015)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
44. Seferihisar Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarihli ve 164 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tepecik Mahallesi, Bahçeköy Mevkii, 794 ada, 12 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37037)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
98. 1. Karşıyaka Belediyesine ait Latife Hanım Mahallesi, 7683 Sokak, No:37 adresindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde toplanan/toplanacak olan ve satışı planlanan ömrünü tamamlamış lastiklere ve bitkisel atık yağlara ait önerge ekinde yer alan tarife cetvelinin uygulanmasına yönelik, Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarihli ve 153 sayılı Kararının, 02/01/2018 tarihli ve 01 sayılı Kararı ile birlikte oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.334491)  
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
99. 2. Karşıyaka Belediye Meclisinin, ömrünü tamamlamış lastiklerin ve bitkisel yağların satışına ait tarife cetveline yönelik alınan 07/12/2017 tarihli ve 72458193/153 sayılı Kararında sehven tarife cetvelinin ait olduğu yıl belirtilmediğinden, söz konusu Meclis Kararına "2018 Mali Yılı Tarife Cetveli" ibaresinin eklenmesi hususuna yönelik, Karşıyaka Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarihli ve 72458193/1 sayılı Kararının, 07/12/2017 tarihli ve 153 sayılı Kararı ile birlikte oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.6662)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
100. 3. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğümüzce bastırılmış olan, önergede maliyetleri ile kitabevlerine satılırken uygulanacak %25 indirimi ve Başkanlık Makamı Olur'u ile ücretsiz dağıtımı göz önüne alınarak oluşturulan KDV dahil satış fiyatları teklifi belirtilen kitapların satışının 03.1.1.02 Kitap Yayın vb. Satış Gelirleri tertibine gelir kaydedilmek üzere yapılmasının ve satış fiyatlarının Müdürlüğünce teklif edildiği şekilde kabulünün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Kül. ve San.Dai.Bşk.E.2683)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
101. 4. Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında, kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahiplerinin "Proje Ortak Gideri POG" ödeyerek inşaat yapabilmesi ile ilgili olarak önergede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kentsel Dön.Dai.Bşk.E.10045)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
102. 5. Kemeraltı bölgesi için; hızla artan nüfus, iş gücü ve araç sahipliliği gibi etkenlere paralel olarak, artan ekonomik aktivite ve yük hareketleri kentin ulaşım sistemi ile birlikte kent paydaşlarının hareketlilik, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve bu etkiler, tüm paydaşların katkıda bulunduğu, sürdürülebilir, uygulanabilir modeller ve çözüm önerileri içeren kentsel lojistik plan hazırlanmasını gerektirdiğinden; bu kapsamda, İzmir Tarihi Kent Merkezi'nde bölgeye özel lojistik ihtiyaç ve yaklaşımların belirlenmesi amacıyla sürdürülebilir lojistik plan yapılması/yaptırılması ihtiyacı kapsamında, söz konusu alanda önerge eki şartname doğrultusunda, "İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı Hazırlanması İşi Hizmet Alımı”nın gerçekleştirilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Ul.Dai.Bşk.E.10063) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
103. 6. Aliağa Belediye Başkanlığı'nın 23/11/2017 tarihli ve 27514 sayılı yazısı ve eki dilekçeye konu; Siteler Mahallesinde bulunan Petrol Ofisi Caddesi isminin "Kardeşlik" olarak değiştirilmesi talebinin teknik Rapor doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.2689)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
104. 7. Narlıdere Belediye Meclisinin 08/11/2017 tarihli ve 151 sayılı Meclis Kararına konu; Limanreis Mahallesinde yer alan Tunç Sokak ile Altın Sokağı birbirine bağlayan ve 8116 ile 8117 no’lu imar adaları arasında kalan isimsiz yola "Eren BÜLBÜL" sokak isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.2691)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
105. 8. Çeşme ilçesi, Ardıç Mahalle Muhtarı Eyüp ODABAŞ tarafından verilen 11/10/2017 tarihli dilekçeye konu; Ardıç ve Celal Bayar Mahallelerinde bulunan 5438 no’lu Sokağın "Ana Cadde" olarak isimlendirilerek niteliğinin değiştirilmesi talebinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı ile Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.2687)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
106. 9. Kınık Belediye Başkanlığının 22/12/2017 tarihli ve 2080 sayılı yazısı ve eki 05/12/2017 tarihli ve 52 sayılı Meclis Kararına konu; Mıstıklar Mahalle isminin “Mustaklar” ismi ile değiştirilmesi işleminin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisince yapılması talebinin, Kaymakamlık görüşü olmadığı tespit edildiğinden oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.2693)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
107. 10. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisimizin 12/12/2016 tarihli ve 05-1230 sayılı Kararı ile kabul edilen, Ödemiş ilçesi Kemer, Cevizalan, Kutlubeyler ve Üçkonak mahalle muhtarlıklarının talepleri doğrultusunda düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Üçkonak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan “Kestane Kanserinin Yayılmasına Karşı Yürütülecek Mücadelenin Desteklenmesi İş ve İşlemlerine İlişkin Protokol”ün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarihli ve 05.1230, 13/09/2017 tarihli ve 05.1116 sayılı Kararları doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Tar.Hiz Dai.Bşk.E.10046)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
108. 11. Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 14151 ada, 3 no’lu parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 343/2400 (52,80 m2) hissenin diğer hissedar Nurettin KONAK adına kat karşılığı satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.334488)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
109. 12. Urla Belediye Meclisinin 26/12/2001 tarihli ve 200 sayılı, 06/08/2003 tarihli ve 81 sayılı Kararları ile onaylı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1146 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 24/11/2017 – 25/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarında yer alan ''Ağaçlandırılacak Alanlar ve Makilik Fundalık Alanlara'' ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5423)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
110. 13. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 303 ada 1 parselin maliklerinden Sabire YAZI tarafından, parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6661)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
111. 14. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017-30/11/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 492 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerdeki yeşil alan düzenlemesine ve 1341 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin kullanım kararlarına ilişkin Nejat ORŞAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10051)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
112. 15. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017-30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu'na, 1341 ada 1,2,3,4 parsellere ilişkin Mazlume ELMASTAŞ, Şenol TELCİLER, Aykut UĞUR, Aydın Mehmet ELMASTAŞ, 1336 ada 2 ve 3, 1338 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin Halim TENESE ve İbrahim TENESE tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.9988)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
113. 16. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 433 ada 7 parselin maliki Çetin SAYGUN, 340 ada 1 parselin maliki vekili Fatoş SÖZMEN, 442 ada 8 ve 9 parsellerin maliki Figen ŞAH, 3042 ada 2 parselin maliki Ömer ANGIN ve Tülin ANGIN EFE, 3042 ada 1 parselin maliki Hasan KAYGISIZ, 341 ada 5 parselin maliki Altayhan SEVÜK, 356 ada 20 parselin maliki Sibel KINA tarafından parsellerin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5430)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
114. 17. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 1336 ada 1 parsel, 1337 ada 2 parsel, 329 ada 2 parsel, 398 ada 87 parsel, 407 ada 1 parsel, 492 ada 11 parsel, 494 ada 1 parsel, 495 ada 121 parsel, 495 ada 125 parsel, 495 ada 148 parsel, 327 ada 2 parsel, 393 ada 6 parsel, 3130 ada 9 parsel, 329 ada 3 parselin kullanım kararına ilişkin, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5433)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
115. 18. Seferihisar Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 398 ada, 3 parselin maliki Mustafa GÜRKAN tarafından, parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5431)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
116. 19. Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Mahallesi, L18b-05d paftada, 422 parselin bir kısmı ile 423 ve 424 parsellerde Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık  - Hukuk -    Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları - Çevre ve Sağlık Komisyonları  (Uyg.İmar Pl.7703)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
117. 20. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mahallesi, 242 parselde Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapılmak üzere parselin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesis Alanı)" olarak belirlendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10053)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
118. 21. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/01/2015 tarihli ve 05.85 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Merkez Yerleşimi 1/5000 Nazım İmar Planında 12 metre genişliğinde belirlenen   Menderes - Gümüldür il yolunun, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 01/12/2017 tarihli ve E.404962 sayılı yazısı doğrultusunda 30 metreye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5424)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
119. 22. Urla ilçesi, Yaka Mahallesinde bulunan, 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında "Kent Parkları" kullanım kararında kalan 1405 ada, 6 parselin "Mevcut Konut Alanı", "Yerleşik Konut Alanları" kullanım kararında kalan 1405 ada, 8 parselin "Park Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanmış olan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10060)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
120. 23. Buca Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarih ve 2017/83 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaylacık Mahallesi, 21N IIa paftada yer alan 235 ada 7 parselde bulunan tescilli taşınmazı ve parseli koruyacak şekilde 235 ada 7 parselin mevcut imar planında yaya yolu ve yeşil alanda kalan kısmının Konut Alanına dahil edilmesine ilişkin,  İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/12/2017 tarihli ve 6918 sayılı Kararı doğrultusunda tadilen uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10058)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
121. 24. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 340 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 32 ada 5 parselde yer alan mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 02/07/1987 tarihli ve A-3456 sayılı kararı ile "IIIA" statüsünde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/07/2017 tarihli ve 6314 sayılı Kararı uyarınca koruma grubunun "2" olarak belirlenmesine yönelik alınan karar gereği hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10050)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
122. 25. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 341 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Caddesi üzerinde bulunan 3777 ada, 5 parselin güneyinde yer alan imar hattının kuzey yönünde 5 m kaydırılarak, oluşan alanın otopark olarak düzenlenmesine ve mevcut imar planından gelen ve kazanılmış hak olan inşaat alanlarının aynen korunabilmesi amacı ile KAKS:2.00 ibaresinin kaldırılarak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamının 05/04/2017 tarihli ve 6263 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile belirlenmiş ve kazanılmış hak olan Katlar Alanı 20103.26 m2 olup; aşılamaz" plan notunun getirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, söz konusu plan notunun önüne “planlama alanı içerisindeki kamuya terk edilecek alanların bila bedel terk edilmesi durumunda…” ifadesinin getirilmesi koşuluyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5422)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
123. 26. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Manavkuyu Mahallesi, 25OIVa paftada, 67 ada 34 no’lu parselin kuzeyinde bulunan kamuya terkli yeşil alanda, 7.50 m x 4.50 m ebatlarında, bir adet trafo alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10059)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
124. 27. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/65 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uğur Mumcu Mahallesi, 28K4a pafta 2053 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 no’lu parsellerin yürürlükteki imar planında B-2 olan yapılaşma koşulunun Yençok:7 kat ve K.A.T.: 5900 m² olarak belirlenmesi ve imar adasının bir kısmının 'Park' olarak ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5425)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
125. 28. Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 175 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin 11/10/2017 tarihli ve 14159 sayılı talebi doğrultusunda, Torbalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı” içerisinde 4.00 m x 4.00 m ebatlarında yaklaşık 16 m²’lik "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6656)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
126. 29.  Menemen Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli ve 61 sayılı Kararı ile uygun görülen; Esatpaşa Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi ile Yüksel Kayan Caddesini bağlayan 12.00 m'lik taşıt yolunun yaya yoluna dönüştürülmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5421)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
127. 30. İZSU Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Mahallesi, 242 parselde Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapılmak üzere parselin bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesis Alanı)" olarak belirlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10054)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
128. 31. Menderes Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 159 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi, 752 ada, 1 parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında “Lise Alanı” olarak belirlenen alanda ''E:0,80 4 Kat'' olan yapılaşma koşulunun ''E:1,00 4 Kat'' olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10056)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
129. 32. Urla ilçesi, Yelaltı Mahallesi, 657 ada 1 parsel ve 258 ada 10 parsele ilişkin Urla Belediye Meclisinin 14/11/1989 tarihli ve 1989/5-5 sayılı Kararının 8. maddesinin iptaline ilişkin alınan Urla Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 681 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı iptali önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10052)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
130. 33. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın 12/12/2017 tarihli ve E.323805 sayılı yazısı kapsamında, Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi-Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi arasında yer alan istasyon ve karayolu üstgeçitlerine ilişkin uygulama projelerinden 59+050 KM'de istasyon, 59+650 KM'de ve 66+642 KM'de karayolu üst geçidi yapılması için hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10049)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
131. 34. Konak Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 198/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06/06/2017 tarihli ve 6086 sayılı Kararı doğrultusunda 1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, Çahabey Mahallesi, 538 ada, 1 parselin tescil gösteriminin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile parselin güneydoğu cephesinde yer alan çeşmenin "Korunacak Mekansal Öğe" gösteriminin işlenmesine ilişkin, 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5429)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
VI. DİLEK VE TEMENNİLER
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 Yılı Şubat Ayı Toplantısı I. Birleşimine katılamayan; Levent PİRİŞTİNA, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Tayfur ÇİÇEK, Ufuk SESLİ, Mustafa TOSUN, Gökhan DEMİRAĞ, Mustafa Şafak BARAN, Halil KABASAKAL, Önder KESKİN, Murat TANOL, Mustafa GÜNGÖR, Hakan KILIÇ, Nazire KÖSTEN, Yelda CELİLOĞLU, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Halil DEVECİ, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA’nın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VIII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
14 ŞUBAT 2018  ÇARŞAMBA   SAAT:18.00
 
 
 
 
                                                                                                                                               Aziz KOCAOĞLU
                                                                                                                               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı