İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

22° SAĞANAK YAĞIŞLI

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-06/3                                               Toplantı Tarihi   : 13/06/2018 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                     Toplantı Saati     : 18.00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2018 tarihli ve 05.162 sayılı Kararı ile uygun görülen ve Başkanlık Makamınca 16/03/2018 tarihinde onanarak 02/05/2018-31/05/2018 tarihleri arasında askıya çıkartılan, Buca ilçesi, Çeşme-Aydın Otoyol bağlantısı güneyinde yer alan ve 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonunda "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kararı doğrultusunda "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği İzmir Şubesi tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149308)
2. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada, 70 parsel no’lu taşınmazın sahibi adına Hakan ORAL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127620)   
3. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 - 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 64 ve 68 parsel no’lu taşınmazların sahiplerinden Münibe BOYACI ve Birsel KURTULDU tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127636)
4. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada, 74 parsel no’lu taşınmazın sahibi Bozoklar İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127621)  
5. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 - 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 73 parsel no’lu taşınmazın sahiplerinden Ali Tamer BOZOKLAR tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126831)  
6. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada, 69 parsel no’lu taşınmazın sahiplerinden Cevat KATİPOĞLU tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127630)  
7. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 55 parsel no’lu taşınmazın sahipleri Fikret YAPICIOĞLU, Semih YAPICIOĞLU ve Sena YAPICIOĞLU ATAMAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127631)  
8. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 30/03/2018 - 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 9 ada 71 ve 72 parsel no’lu taşınmazların sahibi MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.126832)   
9. Belediye Meclisimizin 16/02/2018 tarihli ve 05.163 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 30/03/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine yönelik Bornova Belediyesinin 09/04/2018 tarihli ve 12485 sayılı yazılı talebinin; “Belediye Hizmet Alanı ile Yeşil Alan bütünlüğünü etkileyen Eğitim Alanının, bölgenin en ulaşılabilir noktasında yer alan Otopark Alanında belirlenmesi yerine, Sosyal Donatı Alanlarının alansal büyüklüğü korunarak, Belediye Hizmet Alanının Kuzeyinde ayrılması ve Yeşil Alan bütünlüğü sağlayacak şekilde düzenlenmesi koşuluyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127634)  
10. Bergama ilçesi, J18D18A - J18D18B paftalarda, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda Bergama Çevre Yoluna katılım sağlayacak taşıt yolu bağlantılarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.141863)
11. Konak ilçesi, Zeytinlik ve Yenidoğan Mahalle sınırları içerisinde bulunan ve 23N IVd paftasına isabet eden, İZBAN Hattı üzerinden geçerek Gürçeşme Caddesi ile 1139 Sokak bağlantısını sağlayan Gürçeşme Üst Geçidinin bulunduğu bölgede hazırlanan ve yaya güvenliğinin sağlanması hedefini taşıyan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149307)
12. Konak Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarihli ve 92/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tuzcu Mahallesi, 466 ada, 7 parselde kayıtlı, tescilli İkiçeşmelik Çeşmesinin yanında bulunan trafonun taşınmasına ilişkin alınan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/09/2017 tarihli ve 6558 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda, Dayıemir Mahallesinde 668 ve 672 Sokak’ın kesişiminde yer alan ve yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli imar planında ''Yaya Yolu'' kullanım kararında kalan alanda ''2.45 m x 5.30 m'' boyutlarında yer altı ''Trafo Alanı'' belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149306)
13. Torbalı Belediye Meclisinin 09/03/2018 tarihli ve 37 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi, 658 ada 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, "Sanayi Alanı" kullanım kararında "Emsal:0.40 Hmax:4.50" olarak belirlenen yapılaşma koşulunun, "Emsal:0.40 Yençok:Serbest" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123244)  
14. Ödemiş Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarihli ve 301.05-66 sayılı Kararına konu; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, Dostluk Sokak, 1117 Sokak, 1697 Sokak ve Doğuş Sokak’ın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut kullanımına ayrılan kesimlerinde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günlük ticaret yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.141842)
15. Bergama Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 17/95 sayılı Kararı ile uygun görülen; J18D18A3B-J18D18B1C paftalarda, Bergama Çevre Yoluna katılım sağlayacak taşıt yolu bağlantılarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127626)  
16. Aliağa Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda belirlenen Akaryakıt Boru Hattının, kıyı ile Hayıtlı Deresi servis yolu boyunca devam ederek 15 metrelik taşıt yolundaki Akaryakıt boru hattına kadar olan kısmının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.127625)  
17. Urla Belediye Meclisinin 08/02/2018 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelaltı Mahallesi, 650 ada, 4 parsel ve 653 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123243)
III. DİLEK VE TEMENNİLER.
IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
V. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
   


                                                Aziz KOCAOĞLU
                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı