İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

9.5° SAĞANAK YAĞIŞLI

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-2/3                                          Toplantı Tarihi   : 16/02/2018 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                  Toplantı Saati     : 18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesinin 2018 yılı Bütçe Tarife Cetvellerine Mesafe Ölçümü Ücreti 150,00-TL, Arazi Kontrol Ücreti 275,00-TL ve Bağımsız Bölüm Listesi Onay Ücreti   500,00-TL olarak eklenmesine yönelik, 01/02/2018 tarihli ve 15 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.41894)
2. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin Kurumsal Sınıflandırmaları arasında önerge eki listede belirtilen toplam 3.452.978,00-TL'lik aktarmanın yapılmasına yönelik, 01/02/2018 tarihli ve 16 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.41893) 
3. Torbalı ilçesi, Taşkesik Mahallesi, Köklük Mevki, 453 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "A+LPG Satış ve Servis Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 21/10/2013 tarihli ve 05.1248 sayılı Meclis Kararımızın, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 20/12/2016 tarihli, E:2014/118, K:2016/1602 sayılı Kararı doğrultusunda mevzuata aykırı bulunmadığı göz önüne alınarak; yargı kararı, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereği, Torbalı ilçesi, Taşkesik Mahallesi, 437 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu" olarak belirlenmesine ait Belediye Meclisimizin 15/09/2017 tarihli ve 05.1140 sayılı Kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39669)
4. Torbalı İlçesi, Karakuyu Mahallesi, Mermer Sanayi Alanına ilişkin, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41881)  
5. İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2015/1343 esasına kayden açılan davaya ilişkin alınan, 10/10/2017 tarihli ve 2017/1540 sayılı Karar doğrultusunda hazırlanan, Torbalı Pancar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39672)
6. İzmir ili, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşimleri Arası) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan Meclis Kararları dikkate alınarak, yürürlükteki 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanı kullanımına ayrılan bölgelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41884)
7. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/02/2016 tarihli ve 26/2016, 27/2016, 28/2016, 29/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016, 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 41/2016, 42/2016, 46/2016, 55/2016 sayılı Kararları ile kabul edilen; 1/1000 ölçekli 1.Etap Üçkuyular-Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planına, 24/11/2015-24/12/2015 tarihleri arasındaki askı süresi içinde General Kazım Özalp Mahallesi, 42004 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 parsellerin "Park" kullanım kararında kalmasına ilişkin itirazlar doğrultusunda 42003, 42004, 42015 adaların eski planda olduğu şekliyle "Bitişik Nizam 4 Kat (B-4)" yapılaşma koşullu "Konut" adasına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisinin uygun bulunmamasına dair Belediye Meclisimizin 13/05/2016 tarihli ve 05.522 sayılı Kararı, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 30/11/2017 tarihli ve 2016/1144 Esas, 2017/1937 sayılı; 2017/1125 Esas, 2017/1933 sayılı; 2017/1119 Esas, 2017/1931 sayılı; 2017/12           95 Esas, 2017/1934 sayılı; 2017/1296 Esas, 2017/1932 sayılı; 2017/1178 Esas, 2017/1935 sayılı ve 2017/1120 Esas, 2017/1936 sayılı Kararları ile iptal edilmiş olup, anılan yargı kararları doğrultusunda konunun incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41880)
8. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Akaryakıt İstasyonu ve Belediye Hizmet Alanı olan Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 477 ada, 151 no’lu parselde yapılması düşünülen Öğrenci Yurdu Projesi kapsamında ön proje çalışmaları ve ihtiyaç programı doğrultusunda mevcut imar adasının tamamının Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis Alanı) olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41892)
9. Bornova Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarihli ve 390 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi Kazankulbu dere güzergahının İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25 Ö II A, 25 Ö II D, 25 Ö I C paftalardaki bölümünün imar planına işlenmesi ve plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41885)
10. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/68 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Balatçık Mahallesi, K18d21c3a ve K18d21c3b paftalarda, kamuya terkli "Park Alanı" ile "Bölgesel Otopark Alanının" yeniden düzenlenerek "Pazar Alanı ve Genel Otopark Alanı" ile "Park Alanı" olarak belirlenmesi ve plan notu kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41887)  
11. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/67 sayılı Kararı ile uygun görülen; Egekent Mahallesi, 27K 3a paftada, 1073 ada 1 parsele isabet eden "Açık Pazar Alanı" ile bitişiğinde yer alan "Bölgesel Otopark Alanının" yeniden düzenlenerek E:1.00 Yençok:Projesine göre belirlenecektir yapılaşma koşullu "Pazar Alanı ve Genel Otopark Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41888)  
12. Menemen Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarihli ve 10 sayılı Kararı ile uygun görülen; Asarlık Mahallesi sınırları içinde bulunan 117 ada, 2 parselin "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41886)  
13. Aliağa Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli ve 333 sayılı Kararı ile uygun görülen; TEİAŞ Genel Müdürlüğünce yürütülen, Aliağa İlçesi 380 kV Aliağa 2– Işıklar Enerji İletim Hattının yerinde yenileme projesi kapsamında "Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı'' ile "Enerji Nakil Hattı Direk Yerlerinin" yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39665)
14. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli ve 2017/47 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mithatpaşa Caddesi ile Güngören Caddesine cepheli olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "TM" veya "TM1" yapılaşma koşulu getirilmemiş imar adaları ile Uygulama İmar Planı Notlarına "TİCK" koşulu ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39663)
15. Urla Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarihli ve 729 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesi, 2109 parselin doğusunda park alanının batısında bulunan 28 m² ebadında trafo alanının, parkın doğusuna kaydırılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41882)
16. Urla Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 690 sayılı Kararı ile uygun görülen; Urla ilçesi kapsamında, 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı (1.Etap) Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı (2. Etap) İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notlarının, A-Kentsel Kullanım Alanlarındaki Koşullar başlığının 5. maddesi ''Bina Derinlikleri:En az 7 m en çok 20 m’dir. Ancak site şeklindeki inşaatlarda (Parselde 1 den fazla yapı) 20 m sınırı aşılabilir. (Ancak, turistik tesis alanlarında yapılabilecek bungalow türü yapılar bu koşullara tabi değildir.)'' şeklindeki plan notunun ''Bina derinlikleri en az 7 m’dir.'' şeklinde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41891)
17. Urla Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarihli ve 743 sayılı Kararı ile uygun görülen; Urla İlçesi kapsamında, 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı (1.Etap) Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Zeytinalanı (2. Etap) İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notlarının, A-Kentsel Kullanım Alanlarındaki Koşullar başlığının 9. maddesi "Ayrık Nizam ve İki Katlı Gelişme Alanlarında: TAKS değerini aşmadan tek katlı yapı yapılabilir. Ayrıca, mevcut yapılaşma ve ifraz nedeniyle tek yada ikiz bina yapılamadığı durumlarda boyu 24m aşmamak üzere 3'lü blok uygulamaya belediye yetkilidir." şeklindeki plan notunda yer alan "boyu 24 m aşmamak üzere" ifadesinin kaldırılması, "Bina derinlik ve cephe şartları için yürürlükteki hükümler geçerlidir" ifadesinin ilave edilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41889)
18. Urla Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarihli ve 656 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 1966 ada 1, 2, 3 parseller, 1967 ada 1 ve 2 parseller ve civarına ilişkin Urla Belediye Meclisinin 14/10/1999 tarihli ve 150 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlandığı ifade edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41879)
19. Dikili Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 149 sayılı Kararı ile uygun görülen; Salihler Mahallesi, 281 ve 301 no’lu adalar arasındaki yeşil alanda trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39666)
20. Çeşme Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 17-117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, 6971 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41890)
21. Seferihisar Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarihli ve 22530694/301.05-150 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ürkmez Mevkii, Mersinalanı Mahallesi, L17-c-20-a-3-a pafta, 199 ada, 1 parselin güneyinde trafo yeri belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39671)
22. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli ve 22530694/137 sayılı Kararı ile uygun görülen; Jandarma Alanı ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39667)
23. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi sınırları içerisinde 24 O I a paftada yer alan, 296/3 ile 296/4 Sokak civarında 14208 ada, 1 ve 2 no’lu parsellerin Belediye Başkanlığımızca 07/08/2017 tarihli, 1658 değişiklik no ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararı doğrultusunda, “Ticaret-Konut (TİCK) Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Park Alanı” olarak belirlenmesine ve söz konusu alana ilişkin plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39662)
24. Menemen Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; 60225 ada, 1 ve 2 parselin yürürlükteki imar planında Jandarma Karakolu olan kullanım kararının Park olarak, parselin bitişiğindeki Piknik ve Eğlence Alanı olarak belirlenmiş terkli alanın bir kısmının Park, bir kısmının Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39657)
25. Karaburun Belediye Meclisi'nin 05/12/2017 tarihli ve 05-104 sayılı Kararı ile uygun görülen;  İskele Mahallesi, 501 ada 1 parselin bulunduğu yapı adasının Turizm Tesis Alanı plan kararının Belediye Hizmet Alanı olarak değerlendirilmesi ve yapılaşma koşulu belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41883)  
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemiz Kadın Sığınmaevinde kalmakta olan kadınlar ve çocuklarına harçlık verilebilmesi amacıyla oluşturulan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınmaevi Harçlık Belirleme Komisyonu tarafından imza altına alınan ve önerge ekinde yer alan 17/01/2018 tarihli ve 1 sayılı tutanakta belirtildiği şekilde, 2018 yılı Harçlık miktarının, 01 Ocak 2018 başlangıç tarihi olarak kabul edilerek onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Sos.Proj.Dai.Bşk.E.32665)
2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında tüm harcamalarda kullanılmak üzere 84.000.000,00-TL krediye ihtiyaç duyulmakta olup; bu kapsamda yüzde onunu geçmeyen kısmı için Belediye Meclisimizin Kararı ile borçlanılmasına, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olmasına, garantörlük kapsamında her türlü işlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Şirketler Komisyonları Raporu. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.1682)  
3. ESHOT Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 5 adet çekici araçtan 3 adedi atıl halde kullanılamaz durumda, diğer araçlar ise 1986 ve 2012 model olup; toplu ulaşım hizmetinin aksamadan yürütülebilmesi için Çekici olarak kullanılmak üzere, 4 adet Üst Yapılı Şasi Kamyon alınması ihtiyacı kapsamında, söz konusu araçların ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2018 Mali Yılı Bütçesi ‘T’ Cetveline ‘T/14 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg olarak eklenmesinin ve bedelinin Araç Bakım Dairesi Başkanlığı Bütçesinden ödenmek suretiyle alımlarının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Araç Bakım Onarım Dai.Bşk.603)
4. Ödemiş Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 301.05-25 sayılı Kararı ile uygun görülen; 696 sayılı KHK kapsamında hissesinin tamamı Ödemiş Belediyesine ait olmak üzere kurulacak personel şirketinin hisse payının (sermaye) bütçeden karşılanması için Gider Bütçesinde 08.01.09.90 (Diğer Yurtiçi Borç Verme) bütçe tertibinin açılması ve 100.000,00-TL ödenek verilmesi, ayrıca bu ek ödeneğe Gelir Bütçesinde tahmin edilenden daha fazla gerçekleşmesi beklenen Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri karşılık gösterilerek 100.000,00-TL Gelir Bütçesinin 03.01.02.14 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri gelir kalemine eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.39534)
5. Bayraklı Belediye Meclisinin 07/02/2018 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile kabul edilen; 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği 2018 Mali Yılı için Bayraklı İlçesi sınırları dahilindeki mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Bedellerinin ekte yer alan tarife cetveline göre güncellenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.37012)
6. Tire Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire Belediyesinin 2018 Mali Yılına ait Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinde, - Şehit Aileleri, Gaziler, Parklar, Mezarlıklar, İbadethaneler, Tire Belediyesinden aceze aylığı alan fakir ve muhtaçlar, 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanlar ile en az 3. derece özürlülerden Evsel Katı Atık Ücreti alınmaması, - Boş (kullanılmayan) durumda bulunduğunu belge ile kanıtlayan (su faturası, elektrik faturası v.b.) konut ve ticarethane abonelerinden Evsel Katı Atık Ücreti alınmaması şeklinde yeniden düzenleme yapılması ile - Bedestenin nişan, nikah, sergi v.b. organizasyonlar için ücret tarifesinin KDV hariç boş vaziyette 2.000,00-TL olarak belirlenmesi - Tire Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı "Yalınayak Hamamı İşletmesi" için uygulanacak fiyat tarifeleri için karar almaya Tire Belediyesi Encümeninin yetkili kılınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.37013)
7. Torbalı Belediye Meclisinin; Torbalı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelinin Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı tarifesine ilişkin bedelin 11,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 05/01/2018 tarihli ve 1/17 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.24076)
8. İzmir ili, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, tapunun 198 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmazın ifrazı ile oluşan ve kamulaştırma dışı kalan, 1182 parselde, 372,50 m² kısmı için (fark bedel olan) (372,50x1.072,00-TLx0.10=39.932,00-TL) kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.37040)
9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünün yeni kurulması nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2015 tarihli ve 05.1205 sayılı Kararı ile uygun görülen ve halen yürürlükte olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğundan, değişiklik yapılarak Belediyemiz Teşkilat şemasına göre düzenlenmiş olan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37057)
10. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Şube Müdürlüğü kurulduğundan, önerge ekinde yer alan ve revize edilmiş olan “T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Kül.ve San.Dai.Bşk.E.32677)
11. 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe giren "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"ne istinaden müellif ve vatandaş beklentilerine hızlı ve doğru cevap verebilmek, hesaplamaları ve proje tasarımlarını herkes için anlaşılır hale getirmek, yorum farklılıklarını önlemek adına hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Uygulama Esasları ile ilgili Aliağa Belediye Meclisi'nin 08/12/2017 tarihli, 341 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37043)
12. Karabağlar Belediyesi İmar programı kapsamında bulunan 19 poz no’lu işlem dosyasında kalan 31032 ada, 9 ve 23 parseller, 26 poz no’lu işlem dosyasında kalan 31352 ada, 7, 8, 9, 10 parseller, 95 poz no’lu işlem dosyasında kalan 31052 ada, 14 no'lu parsellerin İmar Programı kapsamından çıkarılması ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre çocuk bahçesi ve yolda kalmakta olan, Karabağlar ilçesi, 20M1A pafta, 30935 ada, 6, 7, 8, 9, 10 parseller ve 30952 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan II. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik Karabağlar Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 05/2018 sayılı Kararının, ilçe belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.26718)
13. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre kısmen taşıt yolunda kısmen de otopark alanında kalmakta olan, Buca ilçesi, İnkılap Mahallesi, 22M3C pafta, 711 ada, 68 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 2017/173 sayılı Kararının; ilçe belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.20175)
14. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda kalan Buca ilçesi, Atatürk Mahallesi, 204/4 Sokak, No: 47 adresinde bulunan 2 katlı binanın kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI.Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 2018/05 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32673)
15. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683 ve 7684 numaralı adaların; "Kentsel Gelişme Alanı" ve "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisinin; alt ölçekli imar planlarında yol, otopark, yeşil alan, belediye hizmet alanı kullanımlarının ayrılması ve söz konusu kamusal alanların kamu eline bedelsiz geçmesinin sağlanması koşuluyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10057)
16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarihli ve 05.843 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, "Küçük Sanayi Alanları" kullanımına ayrılan, Karşıyaka ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 2439 ada, 3 parsel ile 2449 ada, 2, 7, 13, 14, 15 parsellerin "Kentsel Gelişme Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisine ait plan değişikliği dosyasının plan müellifinin 30/01/2018 tarihli dilekçesiyle iadesi talep edildiğinden karar alınmasına gerek olmadığının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2692)
17. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1143 sayılı Kararı ile onaylanarak 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Çiğli ilçesi, Köyiçi Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesine; önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından, plan kararlarına yönelik, askı süresi içerisinde yapılan itirazlara konu alanın mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları dikkate alınarak çevresiyle birlikte hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarında ele alınmak üzere, Çiğli ilçesi, Köyiçi Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ile dayanağı Meclis Kararının iptalinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24071)
18. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.795 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 30/10/2017-30/11/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, Seferihisar ilçesi Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 1090 ada 5 parselin maliki Nebi URUN, 1090 ada 4 parselin maliki Evrim ERSAY, 1090 ada 3 parselin maliki Esin URUN SEÇKİN, 1090 ada 1 ve 2 parsellerin maliki Fatma DEMİR ve 1094 ada 2 parselin maliki Ruhi TÜRK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.15053)
19. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kaynaklar Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" ve sehven unutulan "Rekreasyon Alanı" notasyonu ve ifraz hattının eklenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37055)
20. Buca ilçesi, Çeşme-Aydın Otoyol bağlantısı güneyinde yer alan ve 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonunda "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmiş olan alanın, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararı doğrultusunda "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37053)
21. Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, kuzeyde İzmir Metro Hafif Raylı Sistem Hattı, doğuda çevreyolu, güneyde 364/1 Sokak, batıda ise Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğü arasında kalan yaklaşık 53 ha büyüklüğündeki alana ilişkin, İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2016/1018 Esasına kayden açılan davada alınan 31/07/2017 tarihli yürütmenin durdurulması Kararı ile İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2016/1222 Esasına kayden açılan davada alınan 02/11/2017 tarihli ve 2017/1559 sayılı dava konusu işlemin iptali kararı doğrultusunda ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37044)
22. Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 25O pafta, 9 ada 29, 32, 51, 52, 53, 59, 60 ve 78 parsel no'lu taşınmazları kapsayan alanda parsel sahiplerince uygun görülen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik.Dai.Bşk.E.329693)
23. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, Ödemiş ilçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları sırasında tespit edilen alanlara yönelik; Ödemiş ilçesi merkez yerleşmesini içeren, Ödemiş İlçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının bazı bölümlerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10047)
24. Gaziemir ilçesi, Fatih Mahallesi, Sarnıç Mevkii, L18A19D paftada, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına "Sanayi Alanı" kullanımında kalan 11102 ada, 13 parsele, "Plan değişikliği yapılan alanda; Yençok:9.50 m olup, yalnızca üretim tesisi yapılacak kısımda kurulacak tesisin teknolojisinin gerektirdiği yükseklikte yapı yapılabilir." şeklinde plan notu getirilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24069)                                                                                                                                               
25. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, 21577 ada, 14 parselde yer alan Akaryakıt İstasyon Alanı için belirlenmiş olan "Akaryakıt İstasyonundaki tankların toplam kapasitesi 20 tonu geçemez" plan notunun "Akaryakıt İstasyonundaki tankların kapasitesi belirlenirken, ilgili TSE Standartlarına ve Yangın Yönetmeliğine uyulacaktır" şeklinde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10055)
26. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Su Proje Şube Müdürlüğünün 09/10/2017 tarihli ve 71772 sayılı yazısı doğrultusunda Buca Kaynaklar Mahallesi, Atatürk Caddesi ile 2030 Sokağın kesişiminde Rekreasyon Alanı Olarak belirlenmiş alanın 35 m x 35 m büyüklüğündeki kısmının "Belediye Hizmet Alanı (İZSU Su Deposu)" ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37056)
27. Bornova Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli, 382 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi Rafetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, 24 O IV b, 24 O IV c paftada yer alan kuzeyde 5366 Sokak, güneyde ve doğuda 5371 Sokak, batıda 5356 Sokak ile çevrili olan 9020 ada, 1 ve 2 no’lu parsellerin Belediye Başkanlığımızca 11/09/2017 tarihli, 1664 değişiklik no ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda, E:1.50 yapılaşma koşullu Özel Eğitim Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Kamusal kullanıma ayrılmış alanlar (yol, otopark vb) bedelsiz olarak kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz” plan notu getirilmesi koşuluyla kamu yararı da bulunduğundan değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.5427)
28. Konak İlçesi, "Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı"nda kalan; Kocakapı Mahallesi, E:1179 ada 17 parsel (Y:11223 ada 4 parsel) ve E:1179 ada 19 parsele (Y:11223 ada 5 parsel) yönelik . İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/07/2017 tarihli, 6277 sayılı Kararı doğrultusunda söz konusu parsellere tescil gösterimi işlenmesi ile Akarcalı (Ballıkuyu) Mahallesi, 1614 ada 12 parsele yönelik Koruma Bölge Kurulunun 15/08/2017 tarihli, 6394 sayılı Kararı doğrultusunda anılan parselin kadastral sınırları korunmak üzere tescil gösterimi eklenerek "Cami Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm - Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10061)
29. Konak Belediye Meclisinin 05/10/2017 tarihli ve 177/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/01/2012 tarihli ve 272 sayılı Kararı doğrultusunda, Tan Mahallesi, 119 ada, 7 parselin tescil gösteriminin kaldırılmasına, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04/07/2017 tarihli ve 6195 sayılı Kararı doğrultusunda, Tan Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Konak Belediyesine ait, tescilli 119 ada, 19 parselin özgün bahçe sınırlarının korunmasına ilişkin imar hattının ve çevresinin güncel kadastral veriler yönüyle yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37021)
30. Konak Belediye Meclisinin 04/12/2017 tarihli ve 209/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/05/2017 tarihli ve 5970 sayılı Kararı doğrultusunda, Konak Mahallesi, 180 ada, 2 ve 4 parsellerin tescil gösterimlerinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37019)
31. Ödemiş ilçesi merkez yerleşmesini içeren, Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli, 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, Ödemiş ilçesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Ödemiş ilçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notları önerisinin; Dikmen Caddesinin batı yönüne cepheli olan ve Sümer Sokağa kadar devam eden konut alanlarında 5 olarak belirtilen kat adedinin mevcut plandaki şekliyle 4 kat olarak belirlenmesi ve plan notlarının yeniden düzenlenmesi koşullarıyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.10048)
32. Aliağa Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarihli ve 206 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Camisinin koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37049)
33. Kiraz Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarihli ve 96/14 sayılı Kararı ile uygun görülen; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/10/2017 tarihli ve 15756841 sayılı talebi doğrultusunda hazırlanan, Kiraz uygulama imar planında Eğitim (Sanat Okulu), yol ve park olarak belirlenmiş şahıs mülkiyetindeki 101 ada 1, 2, 3 ve 4 no'lu parseller ile büyük bir kısmı park, bir kısmı yol olarak belirlenmiş Hazine mülkiyetindeki 101 ada, 5 ve 6 no'lu parsellerin, E:1.00 Yençok:4 kat yapılaşma koşullu "Lise Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi ve Kiraz Çay yatağının bir bölümünde Park Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.6658)
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
   
 
 
 
 
 
                                                                                                 Aziz KOCAOĞLU
                                                                                    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı