İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

SAĞANAK YAĞIŞLI

Sayfası

Sayfa İçeriği

1) RURİTAGE Miras Odaklı Kırsal Yenilenme için Sistemli Bir Yaklaşım
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı SC5-21-2016-2017: Kültürel Miras Öncülüğünde Sürdürülebilir Büyüme Çağrısı
 
Başvuru Sahibi: Bologna Üniversitesi (İtalya)
Projenin Amacı: Kırsal alanların kültürel ve doğal miras potansiyelinin arttırılması yoluyla, yeni bir kırsal yeniden canlandırma paradigması yaratmayı amaçlamaktadır. Proje, 6 Sistematik Yenilikçilik Alanı (Hac, Sürdürülebilir Yerel Gıda Üretimi, Göç, Sanat ve festivaller, Dayanıklılık, Entegre Peyzaj) tanımlayarak Rol Modeli kentler ile Çoğaltıcı kentler arasındaki bilgi transferini sağlayarak kırsal alanlarda “Kültürel Miras” aracılığıyla sürdürülebilir büyümeyi önemli ölçüde iyileştirmeyi hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Proje Avrupa ülkelerinden 40 ortak içermektedir. Konsorsiyumda Avrupa’nın yanı sıra Kolombiya, Brezilya ve Şili’den katılımcılar bulunmaktadır. Proje ortakları arasında Türkiye’den İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji Danışmanlık Şirketi yer almaktadır.
 
Toplam Bütçe: 10,401,187.50 Avro
Hibe Tutarı: 168.750 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Süre: 48 ay
 
2) Türkiye'nin Geleceğinde Yazılım; Gençler ve Çocuklar Kodluyor!
Hibe Programı: Erasmus+ KA3 Politika Reformuna Destek, Yapılandırılmış Diyalog Hibe Programı
 
Başvuru Sahibi: Yeni Yetenek Kooperatifi
Projenin Amacı: Çocuklar ve gençlerin erken yaşta kodlama eğitimi alarak bölgesel ve ulusal anlamda yazılım sektörünün büyümesi ve Türkiye’de bilişim istihdamı oranının artırılmasına katkıda bulunmaktır
Proje Ortakları: AB'den iki farklı CodorDojo Temsilcisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
 
Toplam Bütçe: 30.000 Avro
Hibe Tutarı: 29.580,00 Avro
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 
3) Green Re-vision: Dayanıklı Kentler için Çerçeve Oluşturulması
Hibe Programı: Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı
 
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yeşil altyapı potansiyelini kullanmak, artırmak ve desteklemektir. Proje’nin özel amaçları ise; a) Kenti iklim değişikliğinin etkilerine daha dirençli kılan bir çerçeve geliştirmek, b) İklim değişikliğine karşı hedef grupların ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik teknik kapasitenin artırılması, c) bilgi ve deneyimi yaymak suretiyle iklim değişikliği konusunda kamu bilinci oluşturmaktır.
Ortaklar: Peyzaj Araştırmaları Derneği- PAD (eş başvuru sahibi), Avusturya Kentsel Ekoloji Derneği - SURE (İştirakçi)
Belediyemizin Rolü: İklim modellerini kullanarak hassasiyeti saptamak, öngörülere göre yağış, su seviyesi, yağış tutma kapasitesini takip etmek ve riski değerlendirmek, kenti dayanıklı hale getirecek önerileri geliştirmek, iyi örneklerin inceleyerek kurumsal kapasiteyi artırmak, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.
 
Toplam Bütçe: 150.386 Avro 
Hibe Tutarı: 122.293 Avro
Süre: 18 ay
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
  
4) Urban GreenUp:
Hibe Programı: Horizon 2020 (Ufuk 2020) Programı Akıllı Kentler ve Topluluklar 2 - Doğa Temelli Çözümlerin Uygulanması Çağrısı
 
Başvuru Sahibi: Cartif Araştırma Merkezi (İspanya)
Projenin Amacı: Dünya nüfusunun yüzde 54'ünün kentlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığı gerçeğinden hareketle, sürdürülebilir kent gelişimi ve tasarımı konusunda ilerleme sağlamak ana amacını taşımaktadır. Proje, doğa esaslı çözümlerin uygulanması konusunda, kentlerin doğal yapılarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmeleri amacıyla; a) Metodoloji geliştirilmesini, b) Yerel yetkililerin ve paydaşların doğa temelli çözümleri daha etkin şekilde uygulayıp, iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini, c) Bu bağlamda kentler için "Yeniden Doğallaştırma Kentsel Planlarının" hazırlanması d) Söz konusu planlara uygun çalışmalar yürüten, stratejik kentsel planlamalarının içine yeniden doğallaştırma unsurunu dahil eden üç kent Valladoid (İspanya), Liverpool (İngiltere) ve İzmir'de geniş kapsamlı uygulama eylemlerinin yapılmasını öngörmektir. Proje ayrıca, söz konusu uygulamalardan elde edilecek verilerin etkin bir şekilde izlenerek bir model oluşturulmasını ve bu modelin Avrupa dışında da kullanılarak yaygın hale getirilmesini hedeflemektedir.
Proje Ortakları: Vallaloid Belediyesi (İspanya), Liverpool Belediyesi (İngiltere), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acciona Altyapıları (Özel/İspanya), Singular Green (KOBİ/İspanya), Fundacion Yeni Teknolojiler Su Merkezi (Araştırma Merkezi/İspanya), Basın Konseyi (Kamu/İspanya), Toplum Ağaçlandırma Girişimi (Kar amacı gütmeyen dernek), Ove Arup&Partners International (İngiltere/Sanayi sektörü), Liverpool Üniversitesi (İngiltere), Demir Enerji, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bitnet Bilişim Hizmetleri Ltd., GMV Uzay ve Savunma Sanayi (İspanya), Youris.com (Özel/Belçika), Toprak ve İklim Derneği (İspanya), Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi (İtalya), RMIT Vietnam Araştırma Kurumu (Vietnam), Portekiz İnovasyon Topluluğu (Portekiz), Rovaniemi Belediyesi (Finlandiya), Mantova Belediyesi (İtalya), Ludwigsburg Belediyesi (Almanya), Medellin Belediyesi (Kolombiya), Binh Dinh Belediyesi (Vietnam), Chengdu Hi-Tech Bilim ve Teknoloji Bürosu (Çin)
 
Toplam Bütçe: 14.724,694 Avro
Hibe Tutarı: 2,326,000 Avro (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
İlgili Birim: Projeler Şube Müdürlüğü 
 
5) CITyFIED Geleceğin Tekrarlanabilir, Verimli ve Yenilikçi Bölge ve Şehirleri 
Hibe Programı: Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Akıllı Kentler Çağrısı
 
Başvuru sahibi: CARTIF Teknoloji Merkezi, İspanya
Projenin Amacı: Şehir veya bölge boyutunda hem enerji verimliliğine hem de karbondioksit azaltılmasına yönelik yenilikçi bütünleşik enerji sistemlerinin demonstrasyonu hedeflenmektedir. Bu çerçevede; projede bölgesel ısıtma/soğutma, binaların enerji verimli hale getirilerek yenilenmesi ve fotovoltaik sistemlerden üretilecek elektriğin dağıtımı konularında seçilen Laguna de Duero (İspanya), Soma (Türkiye) ve Lund (İsveç) kentlerinde demonstrasyon sahaları oluşturulacaktır.
 
Ortaklar: İsveç Çevre Enstitüsü, TÜBİTAK-MAM, İstanbul Teknik Üniversitesi,TECNALIA, ACCIONA, DALKIA, LKF, KRAFTRINGEN ENERGI, Soma Elektrik Üretim ve Dağıtım Tic. A.Ş., I.ACUSTICA, MIR, STEINBEIS, YOURIS Şirketleri Kentler Kümesi: İzmir, Firenze, Malaga, Napoli, Salerno, Rovereto, Botkyrka, Ludwigshafen, Udine, Valladolid, Varmdö Kentleri.
Belediyemizin Rolü: Proje kapsamında belediyemiz, demonstrasyon kentlerinden elde edilecek sonuçların tekrarlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan ve 11 kentten oluşan “CITyFIED Kentler Kümesi” arasında yer almaktadır.
Süre:5 yıl
İlgili Birim: Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü