İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

28° hava durumu ikonu

Sayfası

Sayfa İçeriği

 T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-88                                                                                            23/07/2019 
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU

       İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12/07/2019 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
 
         Sayın halkımıza duyurulur.
                                         
       
                                                                                                               Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

 
 Gündem No   : 97509404-301.03-7/3                                            Toplantı Tarihi   :12/07/2019
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                    Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin genelgenin 1. paragrafında ‘‘Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirilmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür.'' denilmektedir. 7-8 Temmuz 2019 tarihlerindeki Yunanistan'ın Girit adasında gerçekleştirilen Uluslararası Simi Sempozyumu Toplantısı ve 8-9-10 Temmuz 2019 tarihlerindeki Amman-Ürdün'de gerçekleştirilen 6.UCLG-MEWA Kongresi Toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER 7-8-9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde katılmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Özel Kalem Md. E.164427)
Meclise Bilgi Verildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

590.1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Ömer Tuncay CEYLAN Danışman olarak görevlendirildiğinden, adı geçene ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek şartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mem. Pers. Şb. Md. 163980/E.106924)
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine Ödenen Brüt Aylık Miktarının %75'inin Ödenmesi Oybirliği ile Kabul Edildi.

591.2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, 4 yıllık İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fiziki Coğrafya Bölümü mezunu Şükrü Sunay AKIN Danışman olarak görevlendirildiğinden, adı geçene ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek şartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mem. Pers. Şb. Md. 163989/E.106931)
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine Ödenen Brüt Aylık Miktarının %75'inin Ödenmesi Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
592.3. 5-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında Avrupa Bölgeler Meclisi Assembly Of European Regions (AER) tarafından Belçika, Yunanistan, Fransa ve İspanya'da düzenlenecek olan toplantılara İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını temsilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE’nin görevlendirilmesi, 5-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması, uluslararası ulaşım (hava yolu ile), şehir içi ulaşım giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah ve söz konusu seyahatle ilgili yapılacak olan giderlerin (pasaport harcı, alan vergisi, yurt dışı çıkış harçları vb.) Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Özel Kalem Müd.E.164158)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
4. Belediye Meclisimizin 10/06/2019 tarihli toplantısında Engelsiz İzmir, Sosyal Hizmetler ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarımıza havale edilen, 10/06/2019 tarihli ve E.86631 sayılı Büyükşehir Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN'a ait "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü hepimizin bildiği üzere İzmir genelinde ciddi başarılara imza atmaktadır. Bahsettiğimiz kulübümüzün bünyesinde yedi adet engelli spor branşı bulunmaktadır. Bu spor branşlarının İzmir genelindeki engelli gençlere daha yoğun bir şekilde ulaşımı konusunda çalışma yapılmasını, eksik ve ihtiyaçlarının tespit edilip giderilmesi” konulu Yazılı Önergeye ilişkin, Engelsiz İzmir- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor- Sosyal Hizmetler Komisyonlarına ait Müşterek Rapor, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarihli Birleşiminde görüşülerek, Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Ahmet Uğur BARAN'ın; "Buca Kuruçeşme'de bulunan Ampute Futbol Sahasına Konteyner soyunma odaları ve duş sistemi yapılması, Engelli Boccia takımına victory marka mix set top alınması, tekerlekli sandalye basket takımının Avrupa kupalarına ev sahipliği yapması için belediyemizin desteğinin alınması, tekerlekli sandalye basket takımına 14 adet RGK-Elite marka müsabaka sandalyesi yapılması, Engelli Branşlarımızın kullandığı katlı otoparkın altındaki dükkânların spor kulübüne tahsisi" şeklindeki ilavesi doğrultusunda oybirliği ile kabul edilmişse de; Meclis esnasında Meclis Üyesi tarafından yapılan söz konusu ilavelerin her birinin ayrı birer Meclis Kararı konusu olması ve kısmi hatalar içerdiği tespitleriyle; konunun Meclisimizce yeniden görüşülmesi. (Özel Kalem Müd.E.163660)
Engelsiz İzmir – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
5. Belediyemiz yatırımı olan “Çiğli Kipa ve Menemen Hasanlar Taşıt Köprüsü Yapılması İşi” kapsamında Menemen Hasanlar köyünde devam eden taşıt köprüsü, inşaat alanı içinde kalan ve inşaata engel Türk Telekomünikasyon A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğüne ait telefon şebekesi deplasmanları bedeli karşılığında, Türk Telekomünikasyon A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağından, yapılacak deplasmanların, işçilik bedellerinin keşfi ve deplasman ile ilgili Protokol gönderilmiş ve işçilik bedellerinin ödenmesi istenmiş olup; söz konusu deplasman ile ilgili işçilik bedellerinin ödenmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.163553)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

593.6. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş Teknik Raporda belirtilen araç grubu içerisinde yer alan ve ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 1998 model 35 CTP 59, 35 CTP 67, 35 CSA 90 ve 35 UF 866 plaka no’lu 0345 Solo MERCEDES marka otobüslerin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Araç Bak. Onarım Dai.Bşk. E.6551-107152)
Oybirliği ile Kabul Edildi.

594.7. İZULAŞ A.Ş.’nin 04/02/2019 tarihli ve 4 no’lu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; 20 adet 2012 model, Otokar Doruk 215LE marka aracın ve bunlara ait yedek parçaların ESHOT Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Araç Bak. Onarım Dai.Bşk. E.6550-107243)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
8. Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu önerileri ile birlikte değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.163545)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
9. Urla, Yağcılar Köyü, Ömerali Boğazı Mevkii, 363, 627 ve 628 parsellerin yer aldığı bölgede; mülga İzmir I No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30.06.2004 gün, 11387 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 09.05.2005 tarih, 05.385 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile mülga İzmir I No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.07.2006 tarih, 1618 sayılı kararı ile uygun görülen, Urla Belediye Meclisi'nin 08.09.2006 tarih, 144 sayılı kararı ile kabul edilen ve Belediye Meclisimizin 14.05.2007 tarih, 01.481 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, konuya ilişkin Mahkeme Kararı ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararları kapsamında değerlendirilerek, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi gereği İzmir 1 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere karara bağlanması hususunu tensiplerinize arz ederim. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.162387)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
 
10. Urla Belediye Meclisinin 26/12/2001 tarihli ve 200 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/5000 ölçekli 1. Etap Urla Nazım İmar Planı Revizyonu Planında ''Orta Öğretim Tesisleri Alanı'', ''Parklar ve Dinlenme Alanları'' ve ''Otopark'' kullanım kararında kalan; Sıra Mahallesi, 869 ada, 175 parselin ''Orta Öğretim Tesisleri Alanı'' kullanım kararında kalan kısmının ''Özel Eğitim Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik, parsel malikleri vekilince sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.162390)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.

11. Seferihisar ilçesi; "Sığacık ve Batı Akarca I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi" önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.162389)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
 
12. Seferihisar ilçesi; "1/5000 ölçekli Sığacık ve Batı Akarca Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi" önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.162388)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
13. Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonunda "Sosyal Tesis Alanı" kullanımında kalan 690 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı" ve "Park ve Yeşil Alan" kullanıma ayrılmasına yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.164701)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
14. Buca Belediye Meclisinin; Buca Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe teklifleri esas alınarak hazırlanmış ancak, Fen İşleri Müdürlüğünün 21/06/2019 tarihli ve 26147 sayılı yazısına istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği ekli cetvelde gösterilen aktarmaların yapılmasına yönelik,  03/07/2019 tarihli ve 2019/73 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.164700)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
15. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında, İzmir kırsalındaki manda yetiştiricilerine bakım-besleme, barındırma, sürü yönetimi ve pratik yetiştirme konularında yeni yöntem ve gelişmelerle ilgili bilgiler verilmesi, kadim yetiştiricilik olan manda yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmakta olup; teorik ve uygulamalı eğitimlerden sonra bilinçli ve kârlı bir hayvan yetiştiriciliği olan manda ile birlikte sağlıklı süt ve et üretimi gerçekleştirilerek, manda yetiştiriciliğinin daha verimli olması, sürdürülebilirliğinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Projenin görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.164703)   
Tarım ve Orman – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
16. "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi" kapsamında İzmir kırsalındaki ilçelerde sığır yetiştiriciliği yapan üreticilerin ekonomik gelirlerini artırmaya ve üretim girdilerine katkı sağlayarak, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli potansiyel olan İzmir kırsalındaki sığır yetiştiricilerine bakım-besleme, barındırma, sürü yönetimi ve pratik yetiştirme konularında yeni yöntem ve gelişmelerle ilgili bilgiler verilmesi, büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmakta olup; teorik ve uygulamalı eğitimlerden sonra bilinçli ve kârlı bir büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile birlikte sağlıklı süt ve et üretimi gerçekleştirilerek büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin daha verimli ve sürdürülebilirliğinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesine yönelik hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Projenin görüşülmesi. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.164702)   
Tarım ve Orman – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

595.1. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında, Konak Meydanında düzenlenecek programlara katılım sağlayacak vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması halinde, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.00’den 16 Temmuz 2019 Salı günü saat 06.00’ya kadar geçerli olmak üzere toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları hususunun; “Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda; 15 Temmuz saat 15:00’ten, 16 Temmuz saat 06:00’ya kadar olması” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.Bşk.E.6356/E.102173)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
596.2. Talepleri doğrultusunda; Ürkmez - Seferihisar - F.Altay güzergâhında UKOME Kararları ile yolcu taşıma hakkını elinde bulunduran araç sahiplerinin üyesi bulunduğu S.S. 43 No'lu Seferihisar Ürkmez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin "Elektronik Ücret Toplama Sistemi"ne dâhil olması, yolculardan tahsil edecekleri ücretlerin Büyükşehir Belediye Meclisince karar altına alınmış ve onaylanmış olan yolculuk tarifelerine uygun olarak tahsil edilmesi, söz konusu uygulamanın "Gittiğin Kadar Öde" ve "B" tarifeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi, ücretsiz taşımacılık hizmetlerinin karşılığı olarak ilgili Kanunun öngördüğü şekilde yapılacak gelir desteği bedelinin tespiti ve söz konusu kooperatiften Sayın Meclisimizce onaylanacak güzergâhlar ile sınırlı olmak üzere indirimli ve ücretsiz taşımacılığın karşılığı olarak hizmet satın alınması hususlarının; Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna; Ulaşım Komisyonunca katılanların oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor.  (ESHOT-Otobüs İşletme Dai.Bşk.E.6140/E.100961)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

597.3. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte denize kıyısı bulunan ilçelerimizin kentsel hizmetlerinde ve sahillerinin temizlenmesinde aksamalar yaşanmakta, bu kapsamda ilçe içerisindeki hizmetlerin yapılmasında kullanılan kara taşıtı ve iş makinelerinin yetersiz kaldığı ve bakım onarımlarının kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamadığı Karaburun Belediyesi tarafından kurumumuza bildirilmiş olup; bu tür aksaklıkların giderilebilmesi ve geri dönüşü olmayan olayların yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ilçe bazında arızalı olan, plakaları daha sonra belirlenecek kara taşıtı ve iş makinelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Makine Atölye Şube Müdürlüğü tarafından bakım onarımlarının bedelsiz olarak yapılarak faal hale getirilmesi ve aynı zamanda söz konusu araçların bulunduğu ilçedeki Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde de kullanılması ile giderlerinin Makine Atölye Şube Müdürlüğü Bütçesinin 03.7.3.03 ve 03.7.3.04 bütçe kodlarından ödenebilmesine yönelik; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karaburun Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Makine İkm.Bkm. ve Onr.Dai.Bşk.E.158321)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

 598.4. Belediyemizin yatırımı olan “İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması”, “Bakım ve Onarım Yapılması İşi” kapsamında İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından işletilen ve tarafımızca yürütülen kent içi fiziki düzenleme ve yol çalışmaları sırasında şantiye alanında kalan Mobese direkleri, techizatın deplasmanları bakım ve onarımları İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü tarafından yapılmış olup; söz konusu deplasmanların ve bakım onarımların belirlenen işçilik bedellerinin ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk. E.161830)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
599.5. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet köpek taşıma karavanı ve karavanların çekilmesi için kullanılacak 2 adet koltuksuz ve camsız Panelvan aracının alınması ve söz konusu araçların T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonları Raporu.  (Makine İkm.Bkm. ve Onr.Dai.Bşk.E.158322)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

600.6. Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) Kazı Başkanlığı ile yapılan 29/04/2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren ve önerge ekinde yer alan “Ek Protokol”ün aylık ödeme miktarının Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ayları için aylık 15.000-TL (Onbeşbin Türk Lirası) artırılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk. E.155683)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

 601.7. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kalan, Menemen ilçesi,  Kazımpaşa Mahallesi, 5454 ada, 2 parsel sayılı ve 18349,23 m² alanlı taşınmazın zeminine herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi, pilon direği konulmaması, tesiste üst üste hurda araç depolanacağı göz önüne alınıp taşınmazı çevreleyen duvar ve jiletli tel yükseklikleri de dikkate alınarak, söz konusu irtifak hakkına konu enerji iletim hattının güvenli bir emniyet mesafesine yapılması şartıyla anılan taşınmazın tescil bildiriminde belirtilen 1134,65 m² alanlı kısımda TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve irtifak hakkı bedelinin Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenmesinin; “Talep konusunun mevzuata uygun olduğuna” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.158333)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
602.8. Cüneyt IMRAK tarafından fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan dava, İzmir 4. İş Mahkemesinin 2017/193 E. Esas 2017/738 Karar sayılı kararı kesinleştiğinden, bu kararda belirtilen bakiye alacaklara ilişkin Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğünün 2019/7538 Esas sayılı dosyası ile talep edilen 61.751,11-TL'nin, 39.773,77-TL net bakiye kıdem tazminatı alacağına takip tarihi olan 09/06/2019 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile hesaplanan faizin (%28); diğer asıl alacak net bakiye Yıllık İzin Ücreti 1.744,74-TL üzerinden takip tarihi olan 09/06/2019 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için işleyecek %9 yasal faiz oranı hesaplanan faizin, icra takip giderleri ve icra avukatlık ücreti ile birlikte ödenmesinin “Mahkeme kararı içeriği ve mevzuat hükümlerine uygun olduğuna” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (I. Huk.Müş.E.155677)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
603.9. Mülkiyeti Belediyemize ait, 31/07/2019 tarihinde süresi sona erecek olan, Belediyemize ait, önergedeki tabloda yer alan taşınmazların işletme hakkının, 01/08/2019 tarihinden itibaren Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedeller ile GRAND PLAZA A.Ş.’ye devri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GRAND PLAZA A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün; “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümlerine, usule, Belediye ve kamu yararına uygunluğuna, 5 yıl süreyle 31/07/2024’e kadar, önerge ekinde belirtilen bedellerle birlikte kabulüne” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.158336)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

604.10. Belediyemizce verilecek hizmetlerin aksamadan sorunsuz ve daha kısa sürede yerine getirilebilmesi amacıyla, mülkiyeti Menderes Belediyesine ait, Tekeli Mahallesi, 24 ada, 36 no'lu parselde kayıtlı 135.998,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın 8.159.924,40-TL bedel ile Belediyemiz adına devredilmesi hususunun “Mevzuata, kamu yararına, usule uygun olduğu” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.161827)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

 605.11. Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi, 33503 ada, 6 no'lu parselin kamulaştırma dışı kalan 59,78 m2'lik kısmı Bitişik Nizam 2 kat konut imarlı yapı adasında kalmakta olup, İsmail BARIŞAN (120/150) hissesine tekabül eden 44.811,09-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesinin; Hukuk Komisyonunca; “Mevzuata, belediye ve kamu yararına olan işlemin uygun bulunduğuna” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.161823)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

606.12. Mülkiyeti Belediyemize ait, 10/08/2019 tarihinde işletme süresi sona erecek olan Mimar Sinan Mahallesi 1408 Sokak No:8 Konak/İZMİR adresindeki Alsancak Tam Otomatik Katlı Otoparkın işletme hakkının, 11/08/2019 tarihinden itibaren, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş.'ye devrinin; “5 yıl süreyle Protokol hükümleri uyarınca” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.158323)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

607.13. Çeşme Belediye Meclisinin; Çeşme ilçesinde meydana gelen nüfus artışı sebebiyle asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet binek araç (Toyota Coralla 1.6 Passion X-Pack Multidrive S ) ve 1 adet panelvan araç (Renault Kangoo Multix Joy 1.5 dCi 90 bg) alımının yapılması ve bu taşıtların 2019 Mali Yılında Satın Alınacak Taşıtlar Listesi olan T Cetveline eklenmesine yönelik, 08/06/2019 tarihli ve 2019/10-57 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.139864)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
608.14. Karaburun Belediye Meclisinin; Rüzgar Enerji Santralleri ile Güneş Enerji Santralleri İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçlarının, Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin Zabıta Hizmetleri bölümündeki 2.1.1 İşyeri Açma Harcı kısmında belirlenen şekilde devamına ancak aynı tarifenin 1.2.2. Mahallen Tetkik Ücretleri Bölümünün sonuna, İçkili İstirahat ve Eğlence Yerleri 3.300,00-TL/adet, Rüzgar Enerji Santralleri 75,00-TL/m², Güneş Enerji Santralleri (Proje Alanı esas alınarak) 0,75-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 47 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk. E.151709)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
609.15. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin 1.2.1 başlıklı İmar ile ilgili ücretler kısmındaki “Proje inceleme ve onay ücreti” bölümü sonuna Rüzgar Enerji Santralleri 125,00-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 43 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk. E.151706)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
610.16. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin 1.2.1 başlıklı İmar ve İlgili Ücretler kısmındaki “Yapı Kullanma İzni Tetkik Ücreti” bölümü sonuna; Güneş Enerji Santralleri (Proje Alanı esas alınarak): 1,00-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 46 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.151711)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
611.17. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına ait tarifeler listesinin 1.2.1 başlıklı İmar ve İlgili Ücretler kısmındaki “Yapı Kullanma İzni Tetkik Ücreti” bölümü sonuna, Rüzgar Enerji Santralleri: 125,00-TL/m²  olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 45 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk. E.151707)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
612.18. Karaburun Belediye Meclisinin; Karaburun Belediyesi 2019 Mali Yılına Ait Tarifeler Listesinin 1.2.1 başlıklı İmar ile İlgili Ücretler kısmındaki “Proje inceleme ve onay ücreti” bölümü sonuna Güneş Enerji Santralleri (Proje Alanı esas alınarak) 1,00-TL/m² olarak ilâvesine yönelik, 10/06/2019 tarihli ve 44 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk. E.151705)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
613.19. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 08/07/2019 tarihli ve 158742 sayılı yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına isabet eden Tire ilçesi, Yeni Mahallesi, 1634 ada, 5 no’lu parselin ve “Resmi Kurum Alanı”na isabet eden Tire ilçesi, Yeni Mahallesi, 1634 ada, 10 no’lu parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.161826)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
614.20. Güzelbahçe ilçesi, Yelki Mahallesi, 243 ada 2, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlara yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.15283) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
21. Bornova ilçesi, Kemalpaşa (eski Pınarbaşı) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 22889 ada, 4, 17, 18, 19, 20 (eski 849, 852, 1784, 1785 ve 1786) parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı, Pınarbaşı Güpınar Mahallesi Muhtarı, S.S Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Züccaciye Toptancıları Sitesi Fincancılar Çarşısı Site Yönetemi, Pınarbaşı Mübadele Göçmenleri Derneği, İzmir Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Yönetimi, Pınarbaşı Deveciler Derneği, Pınarkent Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği, Akın DALGIÇ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116735)
Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına İade; Çevre ve Sağlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

 615.22. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; Şirince Mahallesi, 243 ada, 1 parselin maliki Ethem GÖLE tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.125795)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
616.23. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; Şirince Mahallesi, 222 ada, 1 parselin malikleri Bakiye URAL'ın vekili Zeki URAL, Baki UZUN, Leman GÖLE ve Ahmet UZUN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.125796)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
617.24. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; Şirince Mahallesi, 212 ada, 82 parselin maliki Sami SAPAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.125797)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
618.25. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; Şirince Mahallesi, 249 ada, 9 parselin maliki Bülent ÇATAL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.125793)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
619.26. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; Şirince Mahallesi, 211 ada, 28 parselin maliki Şükran ÖZBAY tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.125798)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
620.27. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; Şirince Mahallesi, 270 adanın A parsele Beyhan ÖZEN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.125800)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
621.28. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile kabul edilen,  08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; Şirince Mahallesi, 287 ada, 72 parselin maliki Yunus KARADAĞ vekili Tekin KARADAĞ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.125792)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
622.29. Belediye Meclisimizin 15/02/2019 tarihli ve 155 sayılı Kararı ile kabul edilen, 08/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonuna; Şirince Mahallesi, 262 ada, 3 parselin maliki Beyhan ÖZEN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.125794)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
30. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2019 tarihli ve 05.247 sayılı Kararı ile kabul edilerek, Bornova Belediye Başkanlığınca 03/04/2019-03/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, Bornova Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116712) 
Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İade; Çevre ve Sağlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
 
31. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2019 tarihli ve 05.247 sayılı Kararı ile kabul edilerek, Bornova Belediye Başkanlığınca 03/04/2019-03/05/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Pınarbaşı Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı, Pınarbaşı Güpınar Mahallesi Muhtarı, S.S Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Züccaciye Toptancıları Sitesi Fincancılar Çarşısı Site Yönetimi, Pınarbaşı Mübadele Göçmenleri Derneği, İzmir Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Yönetimi, Pınarbaşı Deveciler Derneği, Pınarkent Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği, Akın DALGIÇ, Cezmi CULHAOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.116715)      
Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarına İade; Çevre ve Sağlık - Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

623.32. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Armutlu Mahallesi, Lider Sokaktan cephe alan parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 03/12/2018 tarihli ve 244 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144119)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

 V. DİLEK VE TEMENNİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Taner KAZANOĞLU, Mustafa Şafak BARAN, Mustafa İDUĞ, Cemil TUGAY, Saadet ÇAĞLIN, Mehmet Atilla BAYSAK, Nilüfer BAKOĞLU AŞIK, Ramazan İsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Rıdvan KARAKAYALI, Mehmet TÜRKMEN, Seda ÖZTÜRE, Ali ENGİN, Onur YİĞİT, İsmail YETİŞKİN, Şükrü SÜREROĞLU, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Nuri CAFEROĞLU, Hasan UYSAL, Fatih GÜRBÜZ, Fatih TAŞTAN, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Eda KILIÇ, Ali AYYILDIZ, Saliha ÖZÇINAR, Sadık DOĞRUER, İlhan AVCI, Cüneyt UMUTLU, Serkan ACAR’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE SAAT: 18.00
 
  
 
 
 
                                                                                                 Mustafa Tunç SOYER
                                                                                         İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı