İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

28° hava durumu ikonu

Bayram Yardımı Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-8/2                                                   Toplantı Tarihi : 16/08/2019 
 Toplantı Yeri  : İzmir Antik Smyrna Agora Meydanı                               Toplantı Saati   : 19.00
                       (Namazgah Mahallesi Konak/İZMİR)                                                   
                                                                  
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Özcan IŞIKLAR Danışman olarak görevlendirildiğinden, adı geçene ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek şartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mem. Pers. Şb. Md. 193027)
2. Fransa'nın Arles kentinde 01 Temmuz - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "50. Uluslararası Fotoğraf Festivali (Les Rencontres Internationales de la Photographie à Arles)"ne İzmir Büyükşehir Belediyesini temsilen, 09 - 16 Eylül 2019 tarihleri arasında Kültürpark Şube Müdürlüğünde görevli Şef Melike ÇOBAN (S.11983), ofis destek olarak görev yapan Damla ERSEN (S.6238), Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünde Şef Süleyman AY (S.10183) ve Ekonomist Arzu ÜTAŞ'ın (S.11983) görevlendirilmesi planlanmakta olup; adı geçen personelin söz konusu kentteki programa belirtilen tarihlerde katılabilmesi için, gidiş-dönüş tarihleri de eklenmek suretiyle görevli-izinli sayılmaları, vize, harcırah giderleri, gidiş-dönüş (İzmir-Arles-İzmir) ulaşım (uçak ile), konaklama (otel) ve temsillere katılabilmek için gerekli bilet ücretleri ile katılım için gerekli bilet ücretlerinin, katılım için gerekli başvuru bedelinin ve tüm yasal giderlerin Kültürpark Şube Müdürlüğünün 5.03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu harcama kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.181383)
3. 8-16 Eylül 2019 tarihleri arasında Rusya'nın Saratov şehrinde düzenlenecek 15. Erkekler, 6. Kadınlar, 9. Genç Erkekler ve 5. Genç Kadınlar İtfaiye Arama Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya Şampiyonasına ve yarışlara Belediyemizi temsilen önerge ekinde isimleri yazılı olan İtfaiye Sporları Türkiye Milli Takımımızın, 35 ZT 599 plakalı İtfaiye Aracı ile karayolu ulaşımı ile katılması planlanmış olup, bu nedenle bahse konu yarışlara katılabilmek için yol dâhil 7-17 Eylül 2019 tarihleri arasında önerge ekinde isimleri belirtilen personellerimizin görevli izinli sayılması ve yarışmaya katılım için senelik üyelik ücreti, delegasyon ve sporcuların her üyesi için katılım ücretleri, ulaşım giderleri, pasaport, konaklama, iaşe ile aracın yurtdışı çıkış harcı ve diğer yasal giderlerin, personellerin bağlı bulundukları Müdürlüklerin 03.3.3.01. Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ve ilgili diğer bütçe tertiplerinden ödenmesi hususunun görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.185604)
4. Belediye Meclisimizin 17/05/2019 tarihli ve 05.394 sayılı Kararı ile Karşıyaka ilçesi, Şemikler (Atakent) Mahallesi, 9852 ada 3 no’lu parselde bulunan 2038/2 Sokak No:2 D:8 adresindeki taşınmazın, Karşıyaka Belediyesi Başkanlık Konutu olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile Karşıyaka Belediyesi adına bedelsiz tahsisi uygun görülmüş, ancak Karşıyaka Belediyesince söz konusu binanın kullanımından vazgeçildiği bildirilmiş olup, bahse konu Belediye Meclisimizce alınan 17/05/2019 tarihli ve 05.394 sayılı Kararın iptali hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.185600)
5. Belediyemiz yatırımı olan "Konak ilçesi, Vezirağa Mahallesi 5402 - 2251 Sokaklar Bölgesinde Karayolu Köprüsü Yapılması İşi” kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak deplasmanların işçilik bedellerinin keşfi ve işçilik bedellerinin ödenmesi istenmiş olup; söz konusu deplasmanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün görüşülmesi. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.181365)
6. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünce revize ederek yeniden hazırlanan, "İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Yolculuk Kuralları Yönetmeliği"nin görüşülmesi. (ESHOT – Otobüs İşletme Dai.Bşk. E.6805/E.112391)
7. Narlıdere Belediye Başkanlığının 08/07/2019 tarihli ve 4187 sayılı yazısı ve eki Songül ZORLU’ya ait dilekçeye konu; Limanreis Mahallesinde bulunan mevcut "Aykut Oray" Sokağı isminin, "Elif" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.185599)
8. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı "Belediye Hizmet Alanı"nda kalan, taşınmaz maliki tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümlerine istinaden Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan, Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 8840 ada, 17 parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.184338)
9. Menderes Belediyesi İmar Programı kapsamında bulunan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Meskun Konut Alanında kalmakta olan Develi Mahallesi, 139 ada, 10 no'lu parselin İmar Programı kapsamından çıkarılması Menderes Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.174525)
10. Menemen ilçesi, Asarlık Mahallesinde bulunan yaklaşık 43 ha’lık alanın "Küçük Sanayi Alanı" ve "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191039)
11. 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisi ile birlikte değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191037)
12. Belediye Meclisimizin 17/05/2019 tarihli ve 05.407 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 04/07/2019-02/08/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna, 727 ada, 8 parsel maliki Nihal Aydan ÜZGEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191041)
13. Belediye Meclisimizin 14/01/2019 tarihli ve 05.25 sayılı Kararı ile uygun görülen ve 28/06/2019-29/07/2019 tarihlerinde Belediyemizde askıya çıkarılan, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 262 ada 7 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 262 ada, 43 parsel ve tescil harici alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191025)
14. Bayındır ilçesi, Sadıkpaşa Mahallesinde, 187 ada, 30 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191035)
15. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde yer alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Genel Otopark Alanı olarak belirlenmiş olan 14161 ada, 1 parselin, içerisinde Katlı Otopark Alanı ile Pazar Alanı yer alacak şekilde Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191029)
16. Menemen ilçesi, Asarlık Mahallesinde bulunan yaklaşık 43 ha’lık alanda hazırlanan Menemen İlçesi Küçük Sanayi Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi önerisinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191038)
17. 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191040)
18. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan Mahallesi, L18A13A-1C pafta, 9083 Sokak ile 9102 Sokak kesişiminde bulunan yürürlükteki imar planında Park Alanı olarak belirlenen, mülkiyeti Belediyemize ait 3116 ada, 158 ve 159 parseller üzerinde regülatör yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191031)
19. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 42 sayılı Kararı ile uygun görülen; 22M-4B pafta, Çalıkuşu Mahallesi, 3205 Sokak ile 3209 Sokak arasında kalan Yeşil Alanda Doğalgaz Bölge Regülatörü Yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191033)
20. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 198 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 32 ada, 6 no’lu parselde yer alan ve Mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 02/07/1987 tarihli ve 3456 sayılı Kararı ile ''IIA1'' koruma grubu statüsünde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli taşınmazın, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/03/2019 tarihli ve 8885 sayılı Kararı uyarınca Koruma Grubunun ''2'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191022)
21. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 197 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/09/2018 tarihli ve 7957 sayılı, 03/10/2018 tarihli ve 8045 sayılı Kararı uyarınca Erzene Mahallesi, 375 ada, 57 parseldeki sarnıcın "Tescilli Anıt Yapı", parselin "Koruma Alanı" olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191028)
22. Bornova Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 195 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kavaklıdere Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda 22274 ada, 2 parselin yapılanma koşulu ve gabari bilgilerinin sehven işlenmemiş olduğu tespit edildiğinden, 22274 ada, 2 parselin (eski 481 parsel) yapılanma koşulunun çevre imar adalarında olduğu şekilde bitişik nizam 2 kat, ön bahçe mesafesi 0 olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191023)
23. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/06/2019 tarihli ve 50 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alpaslan Mahallesi, 25N-1B paftada, mülkiyeti Belediyemize ait 32785 ada, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4 m x 6 m ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191030)
24. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Hmax: 12,80 yapılaşma koşullu Katlı Bölgesel Otopark Alanı olarak belirlenmiş olan 14161 ada, 1 parselin, içerisinde Pazar Alanı ve bir kısmı yer altında olmak üzere Katlı Otopark Alanı yer alacak şekilde Yençok: 4 kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191027)
25. Gaziemir Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sarnıç Mevkiinde, Askeri Alan kullanımının kaldırılarak, 11129 adanın E=1.00, Yençok=9.50 m yapılaşma koşullu Ticaret Alanı, 117 ada, 2 parselin Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmesine ve 11129 ada, 1 ve 2 parsellerden geçen 18 metre genişliğindeki yolun kavşak alanına bağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191026)
26. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 13 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kahramandere Mahallesi, Kahramandere Uygulama İmar Planında dere hattının kanal olarak imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191034)
27. Buca Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu ticaret teşekkül etmiş sokakların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği doğrultusunda "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191024) 
28. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli ve 96 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi, 107 Sokaktan cephe alan parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği doğrultusunda yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.191036)   
29. Buca ilçesi, 7588 ada, 3 parselin bir kısmının (eski 7587 ada 2 parsel) Eğitim Tesisleri Alanı (Ana, İlk, Orta ve Lise) kullanım kararından çıkarılarak "Belediye Hizmet Alanı (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Tesisleri) kullanım kararına; İzmir ili, Buca ilçesi, 7590 ada 23 parsel üzerinde yer alan "İBŞB Eğitim Tesisleri Alanı" kullanım kararının "Eğitim Tesisleri Alanı (Ana, İlk, Orta ve Lise)" kullanım kararına dönüştürülecek şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.192904)   
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediyemizce 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül 2019 tarihinde, saat 8:00'de "9 Eylül Uluslararası 7. İzmir Yarı Maratonu" 21 km 97 m’lik Uluslararası AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı parkurda gerçekleştirilecek olup; söz konusu Maratonda dereceye giren sporculara, önerge eki çizelgede detayları bulunan para ödüllerinin TL veya yabancı sporcular için Türk Lirasının döviz cinsine (Euro, Dolar) çevrilerek verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.181372)
2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 25 - 28 Nisan 2019 tarihlerinde İspanya'nın Vigo şehrinde düzenlenen EuroLeague Final Grubu müsabakaları sonrası Avrupa 3.'sü olarak şehrimizi gururlandırmış, bu başarılarından dolayı önerge eki listede isimleri belirtilen takım sporcularına ve antrenörlerine; ayrıca Türkiye Yelken tarihinde milli olmuş en küçük sporcu unvanını elinde bulunduran İzmirli milli sporcu Okyanus ARIKAN Ulusal ve Uluslararası yarışlarda toplam 100 şampiyonluk kazanmış ve en son 06 - 16 Temmuz 2019 tarihlerinde Kuzey Amerika kıtasında yer alan Antigua'da yapılan Optimist Dünya Şampiyonasında da Dünya Bayanlar 3.'sü olarak büyük bir başarıya imza atmış olup; adı geçen sporcularımıza tam altın karşılığı olan Türk Lirası'nın ödül olarak verilmesi ve söz konusu ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E. 191759)
3. Belediyemizce turizm ve tanıtım faaliyetlerinin taşıdığı önem nedeniyle yürütülmekte olan çalışmalar ve İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV)’ın yürüttüğü ortak hizmet projesi kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Turizm Tanıtma Vakfı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İşbirliği Protokolü”ün kabulü ve söz konusu Protokolü imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi ile Protokol doğrultusunda projeye Belediyemiz ilgili bütçesinden 8.948.188,40-TL aktarılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Dış İlş. ve Turizm.Dai.Bşk.E.181369)  
4. İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında; S.S. Karakızlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından başvurusu yapılacak olan "Karakızlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Karma Yem Üretim Tesisi" başlıklı projede Belediyemizin ortak olarak yer alması, projenin mali destek almaya hak kazanması halinde ilgili birimlerce uygulanması, proje bütçesinde belirlenen 1.600.000,00-TL’nin (birmilyonaltıyüzbintürklirası) Belediyemiz tarafından eş finansman olarak karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.191762)
5. İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında; Belediyemiz tarafından "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" başlıklı proje teklifi sunulması, söz konusu projenin mali destek almaya hak kazanması halinde ilgili birimlerce uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.191761)
6. İZKA Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında; Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri İzmir İl Birliği tarafından başvurusu yapılacak olan "Süt için Süte Değer Projesi" başlıklı projede Belediyemizin ortak olarak yer alması ve projenin mali destek almaya hak kazanması halinde ilgili birimlerce uygulanması, proje bütçesinde belirlenen 150.000,00-TL'nin (yüzellibintürklirası) Belediyemiz tarafından eş finansman olarak karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.191763) 
7. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında, İzmir kırsalındaki manda yetiştiricilerine bakım-besleme, barındırma, sürü yönetimi ve pratik yetiştirme konularında yeni yöntem ve gelişmelerle ilgili bilgiler verilmesi, kadim yetiştiricilik olan manda yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmakta olup; teorik ve uygulamalı eğitimlerden sonra bilinçli ve kârlı bir hayvan yetiştiriciliği olan manda ile birlikte sağlıklı süt ve et üretimi gerçekleştirilerek, manda yetiştiriciliğinin daha verimli olması, sürdürülebilirliğinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Projenin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Tarım ve Orman – Hukuk Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.164703)   
8. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 895 ada, 5 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144114)
9. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz maliki tarafından, Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 882 ada, 10 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144112)
10. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz maliki tarafından, Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 732 ada, 39 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144118)
11. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 6550 ada, 1 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144117)
12. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle taşınmaz malikleri tarafından, Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 732 ada, 18 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144115)
13. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan”da kalan Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesi, 22M3A pafta, 474 ada, 16 parsel ile “Yaya Yolu ve Yeşil Alan” da kalmakta olan 474 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmazların zemin ve zemin üstü kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 56 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144121)
14. Karabağlar Belediyesi imar programı kapsamında bulunan 86 poz no’lu işlem dosyasında kalan 42405 ada, 2 no’lu parselin İmar Programı kapsamından çıkarılmasına yönelik Karabağlar Belediye Meclisinin 01/03/2019 tarihli ve 16/2019 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.144111)
15. Bornova Belediyesinin 2019-2023 Yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık İmar Programına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarihli ve 137 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.139866)
IV. DİLEK VE TEMENNİLER
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   
                                                Mustafa Tunç SOYER
                                     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı