İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

11.1° SAĞANAK YAĞIŞLI

Bayram Yardımı Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-4/3                                             Toplantı Tarihi    : 13/04/2018 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                  Toplantı Saati      :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu - Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.95227)
2. Tire Belediyesi tarafından yapılmakta olan, KDV dahil 31.708.640,81-TL ihale bedelli ''Tire Belediyesi Stadyum 2. Etap Yapılması İşi''ne ait ek protokole ek olarak alınan KDV dahil 6.341.728,16-TL keşif artışının %70'i olan KDV dahil 4.439.209,71-TL ilave katkı tutarı ile ana protokol, ek protokol ve ek-2 protokol ile toplam yardım miktarının KDV dahil 50.428.936,86-TL olarak belirlenmesi ve yapılacak yardımın önerge ekindeki ek-2 protokol kapsamında değerlendirilerek Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi. (Yapı İş.Dai.Bşk.E.95211)
3. Belediyemizin iştiraki olan İZENERJİ A.Ş.'nin 22/03/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 297.150.000,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 50.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 247.150.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZENERJİ A.Ş. içerisindeki payına düşen (%39,4632'sine tekabül eden) 117.264.899,00-TL olan sermaye miktarının 19.731.600,00-TL azaltılarak 97.533.299,00-TL'ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (İş. İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.95223)
4. Belediyemizin iştiraki olan İZBELCOM A.Ş.'nin 30/03/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 91.250.000,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 30.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 61.250.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZBELCOM A.Ş. içerisindeki payına düşen (%74,04'üne tekabül eden) 67.561.500,00-TL olan sermaye miktarının 22.212.000,00-TL azaltılarak 45.349.500,00-TL'ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (İş. İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.95222)
5. Bayraklı Belediye Başkanlığının 30/03/2018 tarihli ve 7198 sayılı yazısı ve eki 01/03/2018 tarihli ve 32 sayılı Meclis Kararına konu; Osmangazi Mahallesinde bulunan 605 no’lu Sokağa "Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.95219)
6. Bayraklı Belediye Başkanlığının 05/04/2018 tarihli ve 7776 sayılı yazısı ve eklerine konu; Bayraklı Mahallesinde bulunan 1632 no’lu Sokağa "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.95218)
7. Foça Belediye Başkanlığının 27/02/2018 tarihli ve 858 sayılı yazısına konu; Mustafa Kemal Atatürk Mahallesinde bulunan ve İzmir Caddesi ile Fabrika Sokağı birbirine bağlayan ve İzmir Caddesinden başlayarak doğu istikametine doğru Cakaz Sokakta son bulan isimsiz yola "Mahmut Şevket SOYER Sokak" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.95215)
8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı (Çok İşlevli Belediye Hizmet Alanı)'' kullanımında kalan Foça ilçesi, Gerenköy Mahallesi, 244 ada 1 no’lu parsel üzerinde, Belediyemizce inşa edilen Gerenköy Çok Amaçlı Salonunun imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Foça Belediyesi adına tahsisinin yapılmasına yönelik hazırlanan Protokolün görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.95213)
9. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanması planlanan, İzmir-Aydın Otoyolu O-31/02 (Pancar Kavşağı), Kontrol Kesimi 6+000 kilometresinde, Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nden Otoyola bağlantı için Oğlananası (D tipi) hizmet alanının üzerine, Torbalı Belediyesi'nce oluşturulacak kavşağın yapılması işine ait şart ve esasları için hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.95226)
10. T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in görüşülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk.E.95212)
11. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalmakta olan Buca ilçesi, Efeler Mahallesi, 312 Sokak No:38 adresinde bulunan binanın zeminüstü kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin 2015-2019 Yıllarını kapsayan VI.Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/03/2018 tarihli ve 2018/56 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95214)
12. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yol ve otoparkta kalmakta olan Bornova ilçesi, Ergene (Kızılay) Mahallesi, 23 pafta, eski 95 ada, 3 parselde kayıtlı 464 Sokak no:14 adresindeki, eski 95 ada, 1 parselde kayıtlı 464 Sokak no:8 adresindeki ve eski 95 ada, 2 parseldeki zeminüstü taşınmazların kamulaştırılmasının Bornova Belediyesinin 2014-2018 Yıllarını kapsayan IV. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2018 tarihli ve 96 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95224)
13. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli ve 05.353 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 28/07/2017-28/08/2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, Mamurbaba Mevkii, 516 ada, 12 parselin malikleri Süleyman GEZGİN ve Firdevs BALKIR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.96818)
14. İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde 1/5000 ölçekli Urla Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında kısmen "Orman Alanları" kısmen "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar(1.Derece)" kullanım kararında kalan 521 ada, 68 parsel sayılı taşınmazın, içerisinden geçen yolun kuzeye kaydırılarak, "Tarım Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.96819)  
15. Bornova Belediye Meclisinin 01/03/2018 tarihli, 105 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:0.60 yapılaşma koşullu, ''İlkokul Alanı'' kullanım kararında yer alan, Ergene-Atatürk Mahallesi, Süleymaniye Caddesi ile 906/3 Sokak kesişiminde, 26OIVd ve 26OIVc paftalarda yer alan 3564 ada 1 parselin, yapı yaklaşma mesafesinin ve yapılaşma koşulunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95225)
16. Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 10/04/2018 tarihli ve 93009 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen; Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içinde yer alan imar adalarının mevcuttaki Menemen Acil İçme Suyu İshale Hattı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebi doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.96820) 
17. Torbalı Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli ve 4 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı bitişik nizam 6 kat bir kısmı bitişik nizam 3 kat yapılaşma koşullu yol boyu ticaret ve konut alanı olarak belirlenmiş Ayrancılar Mahallesi 197 ada 6, 7, 8 ve 9 numaralı parselleri içerecek şekilde kademe hattı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95217)
18. Gaziemir Belediye Meclisinin 07/02/2018 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile uygun görülen; yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği belirlenen, Sanayi Caddesi, 1099 Sokak, 1104 Sokak, Vatan Caddesi, Büyük Menderes Caddesi, Atatürk Caddesi, Çamlık Caddesi, İstiklal Caddesi, 1095 Sokak, Plevne Caddesi, Muhtar Rahmi Özçoban Sokak, 1018 Sokak, 1006 Sokak, 1044 Sokak ve 1045/1 Sokakta imar planına istinaden konut alanına isabet eden imar adalarında zemin katta ticaret kullanımının yer alabileceği yol güzergahlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95221)
19. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 05/24 sayılı Kararı ile uygun görülen; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarihli ve 05.1157 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan Soğukpınar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'nda Blok Nizam-2 kat, TAKS:0.40 KAKS:0.80 yapılaşma koşullu "Gelişme Konut Alanları", 7 m'lik yaya, 10 m'lik taşıt yolu, park, otopark alanı ve 6 m x 4 m ebatlarında trafo alanı kullanımlarında yer alan Aşağımahalle, 211 ada 13 ve 14 parselleri içeren alanın; 7 m'lik yaya yolunun kaldırılarak konut alanlarının birleştirilmesi, yapılaşma koşulunun E:0.80 Yençok:2 kat olarak belirlenmesi ve park alanı içinde 8 m x 5 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.96817)
20. Urla Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarihli ve 462 sayılı Kararları ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18.04.2004 tarih ve 11047 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planının Plan Notlarının 2.Yapılanma Koşulları başlığı altındaki ''2.A-2- maddesinde Bodrum, asma kat, çekme kat dahil iskanı mümkün bütün alanların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanı inşaat alanını oluşturur. (KAKS) Kapalı çıkmalar açık ve kapalı merdivenler ve yapıya mahreç veren zemin kat dışındaki açık koridorlar yapı inşaat alanına dahildir. Çatı katı yapılamaz. Ve çatı arası iskana açılamaz.'' hükmünün “2.A-2- taban alanı, taban alanı kat sayısı (TAKS), kat alanı kat sayısı (KAKS) (EMSAL), yapı inşaat alanına ilişkin yürürlükteki hükümler geçerlidir." şeklinde değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.96815) 
21. Urla Belediye Meclisinin 08/02/2018 tarihli ve 63 sayılı Kararı ile kabul edilen; Naipli Mahallesi, 306 ada, 36 parselin içinden geçen 7 metrelik yaya yolunun parselin kuzeyine kaydırılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.96814)
22. Urla Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 632 sayılı Kararı ile uygun görülen; Urla ilçesi sınırları içerisinde İzmirgaz A.Ş. talebi doğrultusunda 4 x 3=12 m² ebadında 8 adet Doğalgaz Regülatör Alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.96813)
23. Foça Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarihli ve 31 sayılı Kararı ile kabul edilen; Yenifoça Mahallesi sınırları içerisinde ve yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 16İ1D paftada, 10349 adanın batısında bulunan yeşil alanda, 17G4B paftada 10170 adanın batısında bulunan yeşil alanda, 17G3D paftada 4313 parselin kuzeyinde bulunan yeşil alanda, Bağarası Mahallesi sınırları içerisinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 50K4A paftada, 272 adanın doğusunda bulunan yeşil alanda, 50K4C paftada 362 adanın kuzeyinde bulunan yeşil alanda "Regülatör Alanı" belirlenmesi amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.96816)
24. Aliağa Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kurtuluş Mahallesi, 299 Sokaktan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95220)  
25. Ödemiş Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarihli ve 05-47 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günlük ticaret yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95216)  
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Balçova Belediye Meclisinin; Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün önerge ekinde bulunan raporlarına göre, günlük 122 ton Evsel Atık toplandığı, aylık ortalama 3710 ton olduğu, bu miktarın %56'lık bölümünün konutlardan alındığı ve aylık 12,57-TL alınması gerektiği, %23'ünün 200 m2 üzeri otel, alışveriş ve eğlence merkezlerinden alındığı, m2'sine Yıllık 3,85-TL alınması, %21'inin diğer işyerlerinden alındığı, aylık 27,41-TL alınması ve yine Balçova sınırları içinde ikamet eden Engelli ve Şehit Gazi olarak kayıtlı abonelerden Aylık 5,46-TL Katı Atık Bedeli alınmasına yönelik, 05/03/2018 tarihli ve 18 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.74913) 
2. Belediyemiz Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan “19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri çerçevesinde 13 Mayıs 2018 Pazar günü saat 09:00'da “19 Mayıs Yol Koşusu” düzenlenecek olup; söz konusu 10 km'lik yol koşusunda dereceye girecek başarılı sporculara verilmek üzere önerge ekinde yer alan listedeki ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bütçesinin (864.03.4.2.05) kodlu Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden ödenmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.82379)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi ''Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi'' kapsamında 2018/116, 2018/117 ve 2018/118 no’lu UKOME Kararı doğrultusunda belirlenen taşımacıların Bergama ilçe merkezinde yolcu taşımacılık faaliyeti göstermeleri uygun görülmüş olup; söz konusu taşımacılığın Bergama ilçe içi taşımacılığında devire esas belirlenen 17.500 tam bilet ücreti 17/01/2018 tarihli ve 2018/19 no’lu UKOME Kararında belirlenen fiyat tarifesine göre ''17.500 * 3.00-TL = 52.500-TL'' olacak şekilde tahsil edilebilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.84429)
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ''Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi'' kapsamında yolcu taşımacılık faaliyeti gösteren taşımacılara 2017/670 No'lu UKOME Kararı gereğince 6 ay geçerli olacak şekilde ''Güzergah İzin Belgesi'' düzenlenmekte olup; söz konusu taşımacılara ''Güzergah İzin Belgesi'' düzenlenmesine ilişkin 6 aylık ''Güzergah İzin Belgesi'' ücretinin; ''65,00 TL'' ve araç ve plaka değişikliği ücretinin ''65,00 TL'' olacak şekilde tahsil edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.89334)
5. Kentimizin ekonomik olarak kalkınmasında turizm ve tanıtım faaliyetlerinin taşıdığı önem nedeniyle Belediyemiz ve İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV)'nın yürüttüğü ortak hizmet projesinin sürdürülmesi amacıyla imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İzmir Turizm Tanıtım Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Turizm Tanıtma Vakfı İşbirliği Ek Protokolü”nün kabulü ve söz konusu Ek Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU’na yetki verilmesi ile Ek Protokol doğrultusunda projeye Belediyemizin ilgili bütçesinden 3.000.000,00 (üçmilyon)-TL aktarma yapılması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Basın Yay. Halkla İliş. ve Muht.Dai.Bşk.E.72479)
6. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/02/2018 tarihli ve 11609830-010.03-E.7108 sayılı yazısı doğrultusunda revize edilen, “Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Basın Yay. Halkla İliş. ve Muht.Dai.Bşk.E.69837)
7. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14/03/2018 tarihli ve 15067 sayılı yazısı ekinde gelen cevabi yazı gereği gerekli düzenlemeler yapılan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in, Önergede sehven “İl Genel Meclisimizce” şeklinde geçen ifadenin “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizce” şeklinde düzeltilmesi koşuluyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Tar.Hiz.Dai.Bşk.E.89333)
8. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 23/12/2017 tarihinde onanan ve 24/01/2018 – 22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2.Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak İlçesi, Köprü Mahallesi, 801 ada,12 parsel, 6493 ada, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 parsel, 6495 ada, 9, 10, 24, 40, 41, 42, 43 parsel maliki Tatiş Eğitim ve Öğretim A.Ş. İşletmeciliği Tic. ve San. A.Ş. vekili Meral CELEP tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59345) 
9. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59347) 
10. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 23/12/2017 tarihinde onanan ve 24/01/2018 – 22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2.Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59350) 
11. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 6870 ada, 1, 2, 5 ve 8 parsel malikleri Hasan ÇAĞLAYAN, Aziz ULU ve Adnan GÜRELER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59352)
12. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 2704 ada, 46 parsel maliklerinden Ergun ÇIRPICI ve Gürsel BAYCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59354) 
13. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, 1.Karantina Mahallesi, 703 ada, 41 parsel malikleri Ahmet İPEK, Bilgehan YEŞİLOVA ve Ecehan ARAS tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59356) 
14. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 2704 ada, 45 parsel malikleri Hasan İzzet OTAN, Ahmet Meşhut FESLİ, Ali Faik FESLİ varisleri Nebahat FESLİ, Tahir Murat FESLİ ve Gül FESLİ ile Seyyide Sena URAZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59358)
15. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 2, 3, 5, 7 ve 11 parsel malikleri Onur YETKİN, Ülkü SELGUR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59363) 
16. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 8 parsel maliklerinden Mehmet TAYFUN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59365) 
17. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 12, 13 ve 14 parsel maliklerinden Altay ÇİZGENAKAT ve Ural ÇİZGENAKAT tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59366) 
18. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Üçkuyular Mahallesi, 6336 ada, 6 parsel maliki Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59367) 
19. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018 – 22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2.Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.66075) 
20. Belediye Meclisimizin 15/12/2017 tarihli, 05.1449 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen ve 14/02/2018 – 15/03/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 810 parsel maliki tarafından, parselinin Mevcut Konut Alanı olarak belirlenen kısmının Ticaret + Konut Alanı ve yapılaşma koşullarının da Emsal:2.5 ve Yençok:6 kat olarak belirlenmesi gerekçesiyle askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89498)  
21. Belediye Meclisimizin 15/12/2017 tarihli, 05.1449 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen ve 14/02/2018 – 15/03/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 767 parsel maliki tarafından, parselinin tarım alanında kalan kısmının Aile Sağlığı Merkezi veya İbadet Alanı olarak belirlenmesi gerekçesiyle askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89502) 
22. Belediye Meclisimizin 15/12/2017 tarihli, 05.1449 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen ve 14/02/2018 – 15/03/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 3816 parsel, 3809 parsel, 398 ada, 1 parsel, 2643 parsel, 537 ada, 4 parsel, 2521 parsel, 2297 parsel ve 2298 parsel malikleri tarafından, plandaki kullanım kararlarının değiştirilmesi gerekçesiyle askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89503)  
23. Belediye Meclisimizin 15/12/2017 tarihli, 05.1449 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen ve 14/02/2018 – 15/03/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89501)  
24. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Milli Savunma Bakanlığının 18/06/2013 tarihli ve 2604 sayılı görüş yazısını içeren Karşıyaka Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/11/2017 tarihli ve E.23715 sayılı talebi doğrultusunda hazırlanan, Karşıyaka ve Menemen ilçe sınırlarına dâhil olan, Yamanlar Dağı Tabiat Parkının doğusunda kalan alandaki "Askeri Alan" gösteriminin kaldırılmasına yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.66096) 
25. Urla ilçesi, Bademler Mahallesinde kayıtlı 195 ada 1 parselin "Sosyal Tesis Alanı", 193 ada 1, 2 parsellerin "Gelişme Konut Alanı", 193 ada 14, 15 parsellerin ise kısmen "Park ve Yeşil Alan" olarak belirlenmesine ilişkin sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin, 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planında yer alan kararların korunması koşuluyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.66087) 
26. Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın 19/02/2018 tarihli ve E.43767 sayılı yazısı kapsamında, Torbalı ilçesi, Tepeköy Mahallesi-Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi arasında yer alan istasyon ve karayolu üstgeçitlerine ilişkin uygulama projelerinden 53+330 KM'de karayolu üst geçidi yapılması için hazırlanan, Çaybaşı Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Çaybaşı Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89341)
27. Bergama Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarihli ve 17/125 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bergama Revizyon ve İlave İmar Planları Plan Notları ile İmar Kanunu ve Yönetmelikleri arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi maksadıyla hazırlanan, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planları Plan Notları Değişiklik Önerisi ile 1/1000 ölçekli Bergama Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişiklik önerisine konu işlem dosyasının, talebi doğrultusunda Bergama Belediye Başkanlığına iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68827) 
28. Belediye Meclisimizin 12/05/2017 tarihli, 05.527 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, Kiraz ilçesi, Şemsiler Mahallesi, 582, 611 ve 612 parseli kapsayan alanda belirlenen "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi)"nda; imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu ilave edilmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89342)
29. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/02/2016 tarihli ve 26/2016, 27/2016, 28/2016, 29/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016, 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 41/2016, 42/2016, 46/2016, 55/2016 sayılı Kararları ile kabul edilen; 1/1000 ölçekli 1.Etap Üçkuyular-Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planına, 24/11/2015-24/12/2015 tarihleri arasındaki askı süresi içinde General Kazım Özalp Mahallesi, 42004 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 parsellerin "Park" kullanım kararında kalmasına ilişkin itirazlar doğrultusunda 42003, 42004, 42015 adaların eski planda olduğu şekliyle "Bitişik Nizam 4 Kat (B-4)" yapılaşma koşullu "Konut" adasına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisinin uygun bulunmamasına dair Belediye Meclisimizin 13/05/2016 tarihli ve 05.522 sayılı Kararı, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 30/11/2017 tarihli ve 2016/1144 Esas, 2017/1937 sayılı; 2017/1125 Esas, 2017/1933 sayılı; 2017/1119 Esas, 2017/1931 sayılı; 2017/1295 Esas, 2017/1934 sayılı; 2017/1296 Esas, 2017/1932 sayılı; 2017/1178 Esas, 2017/1935 sayılı ve 2017/1120 Esas, 2017/1936 sayılı Kararları ile iptal edilmiş olup, anılan yargı kararları doğrultusunda; konunun Mahkeme Kararları ve kararlara esas alınan Bilirkişi Raporunda belirtilen hususlar doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçe Belediyesince değerlendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41880) 
30. İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7588 ada, 1 parsel ve 7587 ada, 2 parselin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı ( İ.B.Ş.B Eğitim Tesisleri Alanı)" ve "Ortaöğretim Tesis Alanı" kullanım kararının İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine imar adaları birleştirilerek "Ana Okulu Alanı, İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı ve Lise Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.84430) 
31. Buca Belediye Meclisinin 01/03/2018 tarihli, 2018/75 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Mahallesi, 20M IIc paftada park alanında 1 adet 4.60 m x 7.50 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89508)  
32. Bornova Belediye Meclisinin 02/02/2016 tarihli ve 332 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarihli ve 05.523 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, Belediye Başkanlığımızca 15/07/2016 tarihinde değişiklikle onanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı uyarınca hazırlanan Kayadibi Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, davacı parsellerine yönelik kısmının iptali talebiyle açılan davalarda alınan yargı kararları doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.66086) 
33. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Akaryakıt İstasyonu ve Belediye Hizmet Alanı olan Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 477 ada, 151 no’lu parselde yapılması düşünülen Öğrenci Yurdu Projesi kapsamında ön proje çalışmaları ve ihtiyaç programı doğrultusunda mevcut imar adasının tamamının Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis Alanı) olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41892) 
34. İzmir İli Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında; Konak ilçesi, L18-a09-a-3-b paftada; B.H.A(Tramvay Deponi Alanı) olarak belirlenmiş olan alana "BHA(Tramvay Deponi Alanı) içinde trafo alanı yer alabilir." şeklinde plan notu ilave edilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89345) 
35. Çiğli ilçesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında İBŞB Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Deponi Alanı) olarak belirlenen alanda Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı'nca iletilen veriler doğrultusunda uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla imar hatlarının yeniden düzenlenmesine ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda alanın bir kısmında mülkiyeti Belediyemize ait 913 ve 1174 nolu parsellerin İBŞB Belediye Hizmet Alanı (Enerji Üretim Alanı-Biyogaz Enerji Tesisi) belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89512) 
36. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli ve 2017/62 Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının "Konut Alanları" başlıklı kısmına plan notu ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59342) 
37. Menderes Belediye Meclisinin 10/11/2017 tarihli ve 213 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menderes (Merkez) Yerleşim Alanı ve Gazipaşa Kesimi kapsamında kalan alana ilişkin 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamındaki Ticaret-Konut Alanı (TİCK) plan kararına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi önerisinin; “Ancak Ticaret taramalı ve Ticaret Taramalı (T) Notasyonlu Alanlarda kalmamak kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68829) 
38. Urla Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarihli ve 744 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Urla İçmeler Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 4. maddesinde yer alan "Planda Jeolojik ve Hidrolojik Açıdan Önlem Alınacak Bölgelerdeki Her Türden Yapı İşlemi için DSİ Genel Müdürlüğünün Uygun Görüş ve Onayının Alınması Zorunludur" ifadesinin "Planda Jeolojik ve Hidrolojik Açıdan Önlem Alınacak Bölgelerdeki Dere Kenarına İsabet Eden Parsellere İZSU Genel Müdürlüğünün Uygun Görüş ve Onayının Alınması Zorunludur" olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; öneri plan notunun “Jeolojik ve Hidrolojik Açıdan Önlem Alınacak Bölgelerdeki Her Türden Yapı İşlemi için İZSU Genel Müdürlüğünün Uygun Görüş ve Onayının Alınması Zorunludur.” şeklinde düzenlenerek değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59341) 
39. Bayındır Belediyesi ile İlbank A.Ş. işbirliğinde hazırlanan; Bayındır ilçesi, Zeytinova Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave ve revizyonu önerilerinin, İlbank A.Ş.'ne iade edilmesine ilişkin, Bayındır Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 2018/29 sayılı Kararının, değerlendirilecek bir husus bulunmadığından Belediyesine iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.84434)
40. Çeşme Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarihli ve 2017/15-112 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan Mahallesi, 20H3 pafta, 907 ada 1 parselin (Eski 204 parsel) kuzeyindeki Otopark Alanında ''Trafo Alanı'' belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile Sakarya Mahallesi, 23İ1 pafta, 6171 ada 1 no’lu parselde bulunan Kentsel (Aktif) Yeşil Alanlar içerisinde ''Trafo Alanı'' belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68828) 
41. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda 6439 ada, 4 parselde proje çalışmaları devam eden ''Çeşme İlçe Garajı Binası'' projesi kapsamında plan notu ilavesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89505)  
42. Çeşme Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli ve 2018/2-8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Reisdere Mahallesi, 8255 ada, 1 parsele ilişkin mevcutta 10 metre olan çekme mesafelerinin 7 metre olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59340) 
43. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 30/03/2018 tarihli ve E.83430 sayılı yazısı kapsamında, Selçuk ilçesi, Selçuk Mahallesinde yaya üst geçidi yapılması için hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89343) 
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
 
 
                                                    Süleyman Sırrı AYDOĞAN
                                             İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili