Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

08.11.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.03-150                                                                                                 04/11/2021
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
 
Sayın Meclis Üyesi,
 
     İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 08/11/2021 tarihinde, saat:18.00’de, Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)’de gerçekleştirilecek olup;  5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.
 
    Bilginizi ve Toplantıya katılımınızı rica ederim. 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Mustafa ÖZUSLU
                                                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili
 

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-11/1                                                Toplantı Tarihi   : 08/11/2021 
Toplantı Yeri : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi       Toplantı Saati     : 18.00
                          No:1087 Konak/İZMİR
                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)
                              
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IV. CUMHURİYET HALK PARTİSİ MENSUBU MECLİS ÜYESİ SEDA ÖZTÜRE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELİĞİNDEN İSTİFASI İLE BOŞALAN ÜYELİĞE SEÇİM YAPILMASI 
 
V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jose Gregorio Bracho Reyes’in talebi doğrultusunda; Venezuelalı General Francisco de Miranda'nın bir büstünün İzmir Büyükşehir Belediyemizce belirlenecek bir parka yerleştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Dış İliş. ve Turizm Dai. Bşk.E.426917)
2. Buca Belediye Başkanlığının 24/08/2021 tarihli ve 76987 sayılı Yazısına konu;  850 no’lu Sokağın bir kısmının mevcut imar planına uygun olarak kullanıma açılana kadar Homeros Bulvarından başlayarak 871 no’lu Sokağa kadar olan kısmının 850 Sokak olarak yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.414048)
3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'de 02/08/2021 tarihli ve 2104048201 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Bornova ilçesi, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan mevcut 7421 no’lu Sokağa “Şehit Adem PAMUKÇU” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.413943)
4. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezi'nde 20/09/2021 tarihli ve 1173352 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Torbalı ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan mevcut 6905 no’lu sokağa "Fahri ÖNOĞLU" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.413888)
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Olten Sanat Vakfı Olten Filarmoni Orkestrası arasında 01 Kasım 2021 – 01 Kasım 2022 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.394365)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü arasında 28 Ekim 2021 – 28 Ekim 2022 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokolü”nün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.394327)
7. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında III. Etap olarak belirlenen 11187 ada 9 parsel, 11198 ada 8 parsel, 11199 ada 5 parsel, 11200 ada 6 parsel, 11201 ada 11 parsel, 11202 ada 9 parsel ve 1117 parseldeki mevcut yapılarda "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında yaptırdığımız "riskli yapı tespiti" doğrultusunda ihaleye hazır olan III. Etapta olası depremlere karşı inşaat yapım işi hızlandırıp tamamlayarak hak sahiplerine Yeni Konut / Ticari Bağımsız Birimlerin teslimini hızlandırmak için Belediyemiz ile Belediye iştirakimiz İZBETON arasında imzalanacak Protokol ve eki olan Özel Teknik Şartnamenin görüşülmesi. (Kentsel Dönüşüm Dai. Bşk.E.433366)
8. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bosna Hersek Saraybosna kenti arasında ortak bağ ve iş birliğine ivme kazandıracak bir “Kardeş Kent Antlaşması”nın imzalanması hususunun görüşülmesi. (Dış İliş. ve Turizm Dai. Bşk.E.433008)
9. Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 110.000.000,00-TL’ye kadar kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Satınalma Dai.Bşk.E.433373)
10. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak TÜSİAD iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, Demo day Etkinliği ile tarımsal girişimcilik programında yer alan ekiplerin ilgili sektör temsilcileri ile buluşması ve iş fikirlerini yatırımcılar ile paylaşması amaçlanmakta olup, ekiplere verilen kısıtlı zaman içinde iş fikirlerini anlatacakları etkinlik sonunda dereceye giren üç ekibe Büyükşehir Belediyesi tarafından önergede yer alan para ödüllerinin verilmesi ve ilgili ödemenin Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Şube Müdürlüğünün 3.4.2.5.Ödül, İkramiye vb. Ödeme Bütçe Kaleminden karşılanması hususunun görüşülmesi.  (Dış İliş. ve Turizm Dai. Bşk.E.428447)
11. Estonya’da düzenlenen Techno 293 Rüzgar Sörfü U15 Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Urla Deniz Kulübü Sporcusu Artun ŞENOL’a ve Techno 293 Rüzgar Sörfü U17 Kadınlar kategorisinde ise Avrupa 3.’lüğünü elde eden Göztepe Spor Kulübü sporcusu Naz ENİS’e 3’er adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi ve 23-30 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Techno 293 Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası’nda U13 kategorisinde Urla EMR Windsurf ve Yelken Kulübünden Dünya 3.’sü Emir MERCANOĞLU’na da 3 adet Altın karşılığı olan Türk Lirasının Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) Bütçesinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.435792)
12. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesinde mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 40244 ada, 1 parselde yer alan Katlı Bölgesel Otopark Alanına ilişkin Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.889 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dikkate alınarak, Bayraklı ilçesi BY-20 Bölgesel Otopark Alan sınırlarında uygulanacak yeni birim otopark bedeli, Otopark Yönetmeliğinin 12. maddesi doğrultusunda gruplama oranlarında değişiklik yapılmaksızın hesaplanmış olup, söz konusu Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate alındığında, Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı işlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel otopark alan sınırlarında uygulanacak yeni birim otopark bedeline ilişkin hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Yeni Birim Otopark Bedeli”nin görüşülmesi. (Yapı Kont.Dai.Bşk.E.432405)
13. Konak ilçesi, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Aliağa ilçesi, Horozgediği Mahallesi, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile Bergama ilçesi, Küçükkaya ve Yalnızev Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki bölge ve genel otopark alanları dikkate alınarak; Konak ilçesi KN-24 ve KN-25 Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve Birim Otopark Bedelleri, Aliağa ilçesi ilave (Horozgediği Mahallesi) AL-9 no’lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve Birim Otopark Bedeli ile Bergama ilçesi ilave (Küçükkaya ve Yalnızev Mahalleleri)  BG-22 ve BG-23 no’lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliğinin 12. maddesi doğrultusunda hesaplanmış olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate alındığında, Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı işlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel otopark bedellerine ilişkin önerge ekinde yer alan Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritasının görüşülmesi. (Yapı Kont.Dai.Bşk.E.432910)
14. Buca Belediye Meclisinin; “İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi”nin (AYKOME) 2021 yılı için servis etmiş olduğu ve önergedeki tabloda yer alan “Aykome Şube Müdürlüğü Tarafından Verilen Altyapı Kazı Ruhsatlarında Alınacak Altyapı Tespit Bedelleri (KDV Hariç)” başlığının, “Fen İşleri Müdürlüğü Tarafından Verilen Altyapı Kazı Ruhsatlarında Alınacak Altyapı Tespit Bedelleri (KDV Hariç)” şeklinde düzeltilerek söz konusu tabloda yer alan bedellerin, “Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Kazı Ruhsat Bedelleri” olarak belirlenmesine yönelik, 01/10/2021 tarihli ve 130 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.416628)
15. Karabağlar Belediye Meclisinin; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, maddi desteğe ihtiyacı olan ve muhtaçlık durumunu belgeleyen, İzmir’de Devlet Üniversitelerinde öğrenim gören veya öğrenim görmeye hak kazanan ve Özel Üniversitede %100 burs kazanan öğrencilere, içinde bulunulan öğrenim döneminde Kredili Yurtlar Kurumu tarafından açıklanan yurt taban ücretlerinin altında olmamak kaydıyla indirim uygulanmak suretiyle barınma imkanı sağlanmasına yönelik, 20/05/2021 tarihli 175 sayılı Kararının görüşülmesi (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.413567)
16. Karşıyaka Belediye Meclisinin; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen Zübeyde Hanım Kafe, Girne Yer Altı Otopark, Mavişehir Otopark, Yamanlar Piknik Alanına ait tarife cetvelinin önergede yer aldığı şekilde uygulanmasına yönelik, 20/05/2021 tarihli ve 119 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.417102)
17. Karşıyaka Belediye Meclisinin; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen ‘‘Erkek Öğrenci Konukevi”' ve “Yeşil Köşk Kafe” tesislerine ait tarife cetvelinin ( KDV Dâhil) önerge ekinde belirtildiği şeklide uygulanmasına yönelik, 06/10/2021 tarihli ve 226 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.416881)
18. Karşıyaka Belediye Meclisinin; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilecek ‘‘Kız Öğrenci Konukevi'' ne ait tarife cetvelinin önergede belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 06/10/2021 tarihli ve 225 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.416937)
19. Tire Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine önerge ekinde yer alan aktarma listesindeki tertipler arasında toplam 4.862.500,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 22/10/2021 tarihli ve 89 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.435071)
20 . Urla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü hizmetlerinden 2021 Mali Yılında alınacak ücretler bölümü Açıklamalar / Ek Koşullar bölümüne “İmar planı ve değişiklik teklifi, planlamaya ilişkin belirlenen ücretlere göre hesaplanan ücret miktarı Belediyeye yatırılmadan Meclis gündemine sunulamaz. İmar planı / imar planı değişiklik teklifinin Belediye Meclisimizce uygun görülmemesi halinde bir yıl içerisinde eksikliklerin giderilerek yeniden Meclisimize sunulduğu takdirde bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmayacaktır. Hesaplanan ücretlerde fark olması halinde yüksek olan değer geçerlidir.” ibaresinin eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.427463)
21. Narlıdere Belediye Meclisinin; Narlıdere Belediyesine ait önergede yer alan müdürlükler arasında 2.690.000,00-TL denk olarak ek ödenek verilmesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 107 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.417830)
22. Dikili Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesi için önerge eki cetvelde yer aldığı şekilde 5.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 168 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.421706)
23. Selçuk Belediye Meclisinin; 2021 Mali Yılı Bütçesinde fazla olan 1 no'lu cetvelden, ödeneği yetmeyen 2 no'lu cetvele önerge ekindeki tabloda belirtildiği şekilde toplam 5.000.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 156 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.421226)
24. Buca Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 04/10/2021 tarihli ve 133 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.411575)
25. Karabağlar Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 231 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.417965) 
26. Bornova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 248 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.431773)
27. Konak Belediye Meclisinin; Konak Belediyesinin 2022 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri ekinde yer alan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belge Ücretlerine (İnşaat Malzemeleri Satış Yeri, Hırdavat Malzemeleri Satış Yeri, Nalbur Malzemeleri Satış Yeri, Boya Malzemeleri Satış Yeri 5.000,00-TL Not: Ücret Tarifesine KDV dahildir.) ibaresinin eklenmesi, Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2021 tarihli ve 192 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.428629)
28. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 14/10/2021 tarihli ve 243 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.419687) 
29. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 110 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.409938)
30. Çiğli Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 19/10/2021 tarihli ve 109 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.433122)
31. Torbalı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 235 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.432238)
32. Menemen Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 115 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.415456)
33. Gaziemir Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 13/10/2021 tarihli ve 93 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.422779)
34. Ödemiş Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli, 176, 177, 178 ve 179 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.432131)
35. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 180 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.421205)
36. Bergama Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 21/10/2021 tarihli ve 138 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.431743)
37. Aliağa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 436 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.412030)
38. Menderes Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2021 tarihli ve 220 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.417916)
39. Tire Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 22/10/2021 tarihli ve 86 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.433304)
40. Balçova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.421406)
41. Urla Belediye Başkanlığının 27/10/2021 tarihli ve 30140 sayılı Yazısı ekinde gönderilen; Urla Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.432327)
42. Narlıdere Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 07/10/2021 tarihli ve 105 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.413452)
43. Dikili Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli, 167 ve 169 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.414378)
44. Kiraz Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 01/10/2021 tarihli ve 90 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.409881)
45. Seferihisar Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 75 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.409912)
46. Çeşme Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 15/10/2021 tarihli ve 149 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.432184)
47. Bayındır Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 260 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.424500)
48. Selçuk Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 14/10/2021 tarihli, 159 ve 160 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.431969)
49. Foça Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 25/10/2021 tarihli, 235 ve 236 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.432275)
50. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 57 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.431740)
51. Kınık Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 20/10/2021 tarihli, 51 ve 52 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.433321)
52. Beydağ Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 69 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.414859)
53. Karaburun Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2022 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 14/10/2021 tarihli ve 102 Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.421118)
54. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.  (ESHOT-Str.Glşt.Dai.Bşk.E.44391/E.422038)
55. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesinin görüşülmesi.  (ESHOT-Str.Glşt.Dai.Bşk.E. 44183/E.422081)
56. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi. (Strateji Gel.Dai.Bşk.E.420271)
57. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesinin görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.421589)
58. Dikili Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı içinde uygulanacak olan ve önerge ekinde yer alan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 166 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.416637)
59. Bayındır Belediye Meclisinin; 2022 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarife Cetvelinin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde 01/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanması ile tarım hayvan aboneliklerinden ve bahçe suyu aboneliklerinden Evsel Katı Atık Toplama Ücretinin 2022 Yılında alınmamasına yönelik, 18/10/2021 tarihli ve 259 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.427557)
60. Menemen Belediyesinin 2021-2024 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programı, Menemen Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararıyla uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına yönelik olarak alınan, Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.433926)
61. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, “2. Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı” olarak tescilli Kültürpark Alanına ilişkin Belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 145 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Koruma Bölge Kuruluna iletilerek Kurul Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.436433)
62. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 206 sayılı Kararı ile uygun görülen; Selvili Mahallesi, 4019/2 sokak ve 4019/6 sokak kesişimin de kalan Otopark Alanı kullanımındaki kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.420934)
63. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 207 sayılı Kararı ile uygun görülen; Vatan Mahallesi, 9153 sokak ve 9103 sokak kesişimin de kalan, Otopark Alanı kullanımındaki kamuya terkli alanda 8.00 m x 5.00 m ebadında bir adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.420946)
64. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 205 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bozyaka Mahallesi, 4171 sokak, 4183 sokak ve 5714/1 sokak kesişimin de kalan Park Alanı kullanımındaki kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.420903)
65. Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, “2. Derece Doğal Sit + Tarihsel Sit Alanı” olarak tescilli Kültürpark Alanına ilişkin Belediye Meclisimizin 08/02/2021 tarihli ve 146 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Koruma Bölge Kuruluna iletilen, Kurul Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Raporu önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.436465)
66. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 104 sayılı Kararı ile uygun görülen, R.Şevket İnce Mahallesi, 26N-3c pafta, 33072 ada, 3 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisinde 8,00 m x 5,00 m ebatlarında 1 adet Trafo Yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.421691)
67. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 105 sayılı Kararıyla uygun görülen; Soğukkuyu Mahallesi, 25M1a pafta, 40231 ada, 1 parselin kuzeyinde, Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı"nda kalan, kamuya terkli alanda 8.00 m x 5.00 m ebatlarında 40 m²lik "Trafo Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.418631)
68. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/10/2020 tarihli ve 103 sayılı Kararı ile uygun görülen; Muhittin Erener Mahallesi, 25N-2a pafta, 32915 ada, 2 parselin kuzeyinde kalan kamuya terkli alan içerisinde 8,00 m x 5,00 m ebatlarında 1 adet Trafo Yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.421737)
69. Torbalı Belediye Meclisinin talebi doğrultusunda; Torbalı ilçesinde belirlenen ve önergede yer alan mahallelerin sınırları içinde tespiti yapılan alanların “Kırsal Mahalle,” İnönü Mahallesinde önerge eki işlem dosyasında yer alan koordinat özet cetvelinde belirlenen alanın ise “Kırsal Yerleşik Alan” olarak kabul edilmesine yönelik, 05/10/2021 tarihli ve 222 sayılı Kararının incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.413614) 
70. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarihli ve 53 sayılı Kararıyla uygun görülen, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 50LIIIa paftada, 184 Sokak ve kuzeyinde 182 Sokak arasında, Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalan kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 16 m²lik 1 adet “Regülatör Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.420375)
71. Urla Belediye Başkanlığının 02/09/2021 tarihli ve 24445 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Denizli Mahallesi, 3861 ada, 15, 16, 17 parsellerin yapılaşma koşullarından ön ve yan bahçe mesafelerinin kaldırılmasına ve “Ayrık Nizam, TAKS:0.20, KAKS:0.40, kat 2 ve minimum bina cephe ve derinliğini sağlamak amacıyla yan bahçe mesafelerini tespite Belediye yetkilidir.” şeklinde plan notu ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.435860)
72. Urla Belediye Başkanlığının 14/10/2021 tarihli ve 28937 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Çamlıçay Mahallesi, 3587 ada, 5 parselin, “Turizm Tesis Alanı” olan kullanım kararının, “Konut Alanı” ve “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.434272)
73. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Menemen ilçesi, Koyundere Mahallesi, 1377 parselde bulunan ve 18/11/2016 tarihli ve 05.1139 sayılı Meclis Kararı ile İZBETON A.Ş. tarafından işletilmekte olan Koyundere Hafriyat Toprağı Sahası ve Seyyar Geri Kazanım Tesisi'nin işletim süresinin uzatılması ve işletim bedelinin belirlenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İZBETON A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokolü”nün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.438995) 
74. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi, Ankara Üniversitesine yapılacak eğitim bedeli ödemesinin Belediyemiz ilgili bütçesinden gerçekleştirilmesi ve ilgili Bütçe Gelir Tarife Cetveline önergede belirtilen kayıt bedelinin eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Dış İliş. ve Turizm Dai.Bşk.E.437825)
75. Bergama ve Kınık ilçelerinin ortak sınırına ait 1 (Y:537655.38 X:4336882.09) no’lu noktadan başlayıp, 881 (Y:529910.57 X:4312898.77) no’lu noktada son bulan yaklaşık 67.435 metrelik kısım sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Bergama Belediye Meclisinin 06/10/2021 tarihli ve 118 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri) ile Kınık Belediye Meclisinin 01/09/2021 tarihli ve 8/44 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri) ile uygun bulunmuş olup, konunun Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.430330)
76. Dikili Belediye Meclisinin; Dikili İlçe Belediyesince komşu ilçelerle komşuluk ilişkisi olmayan önergede yer alan 19 adet iç mahalleye ilişkin, Belediye Meclisimizin 11/01/2021 tarihli ve 05.13 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, yapılan kadastral çalışmalar sonucu Kıroba Mahalle sınırı sayısal olarak (TUREF koordinat sisteminde) revize edilip yeniden belirlenmiş ve belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik, 08/10/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.440142)
77. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önergede yer alan Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam 750.000,00-TL ödenek aktarılmasına yönelik, 14/10/2021 tarihli ve 241 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.439346)
78. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.441072)
 
VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Urla Belediye Başkanlığının 24/05/2021 tarihli ve 06-14342 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Hacıisa Mahallesi, 1292 ada 1 parsel, 1293 ada 1 ve 5 parseller, 794 ada 127 parsel ve 154 ada 80 parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, "Özel Proje Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.226443)
2. Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, 240 ada, 1 parselde “Belediye Hizmet Alanı (Eğitim Tesisleri ve Tarımsal Faaliyetleri Destekleyici Tesisler Yer Alabilir)” amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.403635)
3. Kadınların sosyal hayattaki konumlarını desteklemeye yönelik eğitimler, farkındalık çalışmaları ve ortak buluşma platformları oluşturmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Eşit Temsil Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna,  Hukuk – Aile ve Çocuk Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi Mensubu ve aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri olan Erhan ÇALIŞKAN, Fatih TAŞTAN ve Fikret MISIRLI’nın “Yeni kurulan bir dernek ile yapılan Protokol net olmadığı için ret oyu kullanılmıştır.” şeklindeki muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.402794)
4. Kent ekonomisinin temel taşı yerel güç birlikleriyle işbirliğini sağlamlaştırmak, köy ve kasabalarda ekonomik ve sosyal kalkınmanın güvencesi tarımsal üretim faaliyetlerini teşvik etmeyi sürdürmek amacıyla, üretim ve dayanışma anlayışına yepyeni bakış açılarının sunulacağı, toplumsal duyarlılığın yanısıra tarımsal üretim faaliyetlerine ilişkin farkındalığın da arttırılacağı düşünülen ve ana başlıkları önerge eki teknik şartname içeriğinde belirtilen "Başka Bir Tarım Mümkün" konu başlıklı "Ulusal Karikatür Yarışması" düzenlenmesi planlanmakta olup; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği Esaslarına göre hazırlanan Teknik Şartname’nin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonları Raporu.  (Tarımsal Hizm.Dai.Bşk.E.407201)
5. Çiğli Tramvay Hattı Yapım İşi kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.396087)
6. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; 15 adet elektrikli Scooter alımı 2021 T-Cetveline eklenerek Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğünün 856.06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Makine İk.Bak.ve Ona.Dai.Bşk.E.376791)
7. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ödemiş Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.404752)
8. Narlıdere Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan KDV dahil 40.160.160,52-TL ihale bedelli “Narlıdere Belediyesi Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi Yapım İşi”nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep edilmekte olup, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %75' i olan KDV dahil 30.120.120,39-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekinde yer alan Protokol kapsamında oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı İşl. Dai.Bşk.E.399710)
9.  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’e yetki verilmesi hususunun; “Genel Hükümler başlıklı kısmının 3 no’lu maddesinin ‘Bu Protokol 31/12/2024 tarihine kadar geçerlidir.’” olarak düzenlenmesi şeklinde değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Atık Yönetimi Dai.Bşk.E.394651)
10. Belediye Meclisimizin 09/08/2021 tarihli ve 855 sayılı Kararı ile kabul edilen; Bağyurdu 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan Salim Ağalar Sokak'tan başlayarak güneydoğuya doğru Asansör Sokak'ta son bulan zeminde açık imar yoluna İpek Sokak isminin, Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 09/09/2021 tarihli ve 7452 sayılı talebi doğrultusunda; Adres ve Numaralama Yönetmeliğine aykırı olarak tekrarlı yol ismi oluşturmasından dolayı "Umay Sokak" olarak yeniden isimlendirilmesinin;  “İlçe Belediyesinin tekrarlı yol (mükerrer isim) uyarısı dikkate alınarak” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita Cbs Dai.Bşk.E.391061)
11. Konak ilçesi, YKM (Yeni Karamürsel) Alışveriş Merkezi önünde bulunan ve Cumhuriyet Caddesi ile Bahri Baba Parkını bağlayan Yaya Üst Geçidine Şehit Teğmen Güngör DOLUNAY’ın isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.399103)
12. Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığının 01/10/2021 tarihli ve 386145 sayılı Yazısı ve eki Malta Konsolosluğunun 30/09/2021 tarihli dilekçesine konu; Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesinde bulunan 1351 no’lu sokağın isminin "Malta" olarak isimlendirilmesinin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler – Kent Konseyi Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk Komisyonunca “Sokak isim değişikliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve buna bağlı kamu hizmetlerinin ulaşımında ciddi aksaklık ve sorunlara sebep olduğu, Meclisimizin İlke Kararları çerçevesinde sokak isim değişikliği yerine anı tabela şekli ile önerilen ismin ilgili sokakta kullanılmasının daha doğru olacağı gözetilerek”oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (Harita Cbs Dai.Bşk.E.391969)
13.  Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 49 no'lu parsel için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi   5. Hukuk Dairesinin 2018/1250 Esasına kayden açılan davadaki 2019/706 sayılı Kararında esas alınan Bilirkişi Raporunda taşınmaz birim bedel hesaplamasında objektif değer azalış indirimi uygulanmaksızın yapılan hesaplamadan doğan 119.600,00-TL fark alacağı bedelinin davacılar vekiline ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.370586)
14. Kınık Belediye Meclisinin; Kınık İlçe Belediyesince diğer ilçelerle komşuluk ilişkisi bulunmayan kendi iç mahalleleri olan ve önergede yer alan mahallerin sınırları sayısal olarak belirlenmiş olup, belirlenen bu sayısal mahalle sınırlarına yönelik,  01/09/2021 tarihli ve 8/45 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.362305)
15. Komşu ilçelerle olan sınırlarda Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve önerge ekinde yer alan koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, Beydağ ve Kiraz ilçelerinin ortak sınırına ait 1 no’lu noktadan başlayıp, 502 no’lu noktada son bulan yaklaşık 17.340 metrelik kısım sayısal olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Beydağ Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 59 sayılı Kararı ile Kiraz Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.386305)
16. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS) Temmuz 2019 tarihi itibarı ile kullanıma kapatılarak, içerisinde yetki alanımızı oluşturan 30 ilçenin tamamında (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda Beydağ ve Ödemiş ilçelerinin ortak sınırına ait 1 (Y:604550.08 X:4224939.84) no’lu noktadan başlayıp, 357 (Y:601204.33 X:4213326.27) no’lu noktada son bulan yaklaşık 20.840 metrelik kısım sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Beydağ Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve  60 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri) ile Ödemiş Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 154 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.406028)
17. İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından adresin sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres Kayıt Sistemi (AKS) Temmuz 2019 tarihi itibarı ile kullanıma kapatılarak, içerisinde yetki alanımızı oluşturan 30 ilçenin tamamında (1295 mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) uygulaması doğrultusunda Kiraz ve Ödemiş ilçelerinin ortak sınırına ait 1 (Y:601154.32 X:4247939.07) no’lu noktadan başlayıp, 328 (Y:604550.08 X:4224939.84) no’lu noktada son bulan yaklaşık 33.819 metrelik kısım sayısal (TUREF koordinat sisteminde) olarak belirlenmiş ve belirlenen bu ortak ilçe sınırı, Kiraz Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 81 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri) ile Ödemiş Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 155 sayılı Kararı (eki ortak sınır krokileri ile bu sınırlara ait koordinat özet cetvelleri)’nın, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.406313)
18. Karaburun ilçesine ait uygulanabilirliği bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama Planlarındaki otopark alanları dikkate alınarak, Karaburun ilçesi KR-1 (Saip), KR-2 (Kösedere), KR-3 (İnecik), KR-4 (Eğlenhoca) ve KR-5 (Mordoğan) no’lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve bu bölgelerde yer alan parsellerde uygulanacak Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenmiş olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı işlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel otopark bedellerine yönelik önerge ekinde yer alan Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım – İmar ve Bayındırlık – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yapı Kont.Dai.Bşk.E.377913)
19. Yürürlükteki Kemalpaşa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki bölge ve genel otopark alanları dikkate alınarak; Kemalpaşa ilçesi otopark bölgelerine ilave (Çiniliköy Mahallesi) KM-18 no’lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve bu bölgelerde yer alan parsellerde uygulanacak Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenmiş olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı işlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel otopark bedellerine ilişkin önerge ekinde yer alan Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım –  İmar ve Bayındırlık –  Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yapı Kont.Dai.Bşk.E.382676)
20. Yürürlükteki Çiğli ilçesi Sasalı 1. Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile 1. Bölge (Güney Kesimi) 1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon İmar Planındaki bölge ve genel otopark alanları dikkate alınarak; Çiğli ilçesi ÇL-1 bölgesine ait birim otopark bedeli ile ilave ÇL-19, ÇL-20, Çl-21 ve ÇL-22 no’lu Bölgesel Otopark Alan Sınırları ve Birim Otopark Bedelleri Otopark Yönetmeliği hükümleri gereği hesaplanmış olup, Otopark Yönetmeliğinin Geçici Madde uygulamalarının 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldığı dikkate alındığında, yürürlükteki Otopark Yönetmeliği ile Belediye Meclisimizin 11/02/2019 tarihli ve 05.106 sayılı Kararıyla onaylanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına göre düzenlenecek yapı ruhsatı işlemlerinde uygulanmak üzere söz konusu bölgesel otopark bedellerine ilişkin önerge ekinde yer alan Mevcut Durum ve Gruplama Oranları Tabloları ile Otopark Bölgeleme Haritasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım –  İmar ve Bayındırlık – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yapı Kont.Dai.Bşk.E.393600)
21. Belediyemizin yatırımı olan “İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması İşi” kapsamında önerge ekinde yer alan Protokolde bahsi geçen “Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 1401/1 ile 1454/1 Sokak Yol ve Tretuvar Düzenleme İşi”nde yol güzergahında kalan İzmir Doğalgaz A.Ş. ye ait doğal gaz hattının deplasmanları İzmir Doğalgaz A.Ş. tarafından yapılmış olup, yapılan deplasman bedelinin ödenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Fen İşl.Dai.Bşk.E.396611)
22. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye’ye Cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren İzmirli sporcumuz Ferhat ARICAN’a 35 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ve antrenörü Yılmaz GÖKTEKİN’e 3 adet Ata Altın karşılığı olan Türk Lirasının ödül olarak verilmesi için, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.385166)
23. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2021 Mali Yılı bütçesinde yer alan (08) Borç Verme ekonomik koduna önerge eki listede yer alan toplam 3.100.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/10/2021 tarihli ve 220 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.406571)
24. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinden 21.000.000,00-TL ödeneğin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bütçesine aktarma yapılmasına yönelik, 06/10/2021 tarihli ve 21/128 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.402344)
25. Menderes Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan harcama kalemleri içerisinde müdürlükler arası 1. düzey toplam 9.750.000,00-TL aktarmanın yapılmasına yönelik, 05/10/2021 tarihli ve 214 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.406737)
26. Urla Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün bütçe tertibinde bulunan 1.500.000,00-TL ödenekten; Fen İşleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesinin bütçe tertibine 100.000,00-TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Bütçesinin bütçe tertibine 1.400.000,00-TL ödenek aktarımının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.406545)
27. Urla Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesine toplam 248.000,00-TL aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.406901)
28. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin 10’uncu bölümünde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü ücret tarifesinde 01/04/2021 tarihli ve 57 sayılı Meclis Kararıyla değiştirilmesine karar verilen ve Belediye Meclisimizin 26/05/2021 tarihli ve 05.589 sayılı Kararıyla onaylanan tarifelerin ‘‘Çalışmaların Ruhsatında Belirtilen Süre İçerisinde Bitirilememesi Durumunda’’ kesilecek ceza miktarının önergede yer alan 1 numaralı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmesi, ayrıca önergede yer alan 2 numaralı tabloda belirtilen tarifelerin, söz konusu ücret tarifesine eklenmesine yönelik, 06/10/2021 tarihli ve 21/129 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.  (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.402358)
29. Kurumumuzun Dünya Turizm Kentleri Federasyonuna (WTCF) katılımı ile İzmir turizminin gelişmesi adına katkı sağlaması amaçlanmış olup; bu çerçevede söz konusu Federasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üye olunması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler –  Turizm ve Fuarcılık Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Tur.Dai.Bşk.E.336429)
30. Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait, Karaburun ilçesi, İskele Mahallesi, 501 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın deprem performans analizinin Belediyemizce yaptırılmasına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karaburun Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (Deprem Risk Yön. ve Kent.İyi.Dai.Bşk.E.404926) 
31. Torbalı Belediye Meclisinin 05/03/2021 tarih 156 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli ve 05.890 sayılı Kararıyla değişiklikle uygun görülerek 28/12/2020 tarihinde onaylanan Torbalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna, askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilen kısımlarına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve  Şehircilik Dai.Bşk.E.266098)
32. Belediye Meclisimizin 12/04/2021 tarihli ve 05.384 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan, Çiğli Belediyesince askıya çıkarılan, Harmandalı Mahallesi, 1. Bölge (Güney Kesimi) 1/1000 ölçekli Harmandalı Revizyon İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik Çiğli Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 05.95 sayılı Kararı ile uygun bulunanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.395568)
33. Buca ilçesinde tespiti yapılan Belenbaşı, Doğancılar, Karaağaç, Kaynaklar, Zafer, Kırklar ve Yıldızlar Mahallelerinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine yönelik, Buca Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarihli ve 107 sayılı Kararının; “söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb. amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanlar için 5216 sayılı Yasanın EK Madde 3 hükümlerinde belirtilen muafiyetlerin ve indirimlerin uygulanmaması kaydıyla”   oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.370188)
34. Bornova ilçesinde tespiti yapılan Kurudere Mahallesinin Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesine yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarihli ve 209 sayılı Kararının; “söz konusu mahalle idari sınırları içerisinde kırsal yerleşim özelliği göstermeyen Konut, Turizm, Ticaret, Sanayi, Depolama, Akaryakıt vb amaçlı yapılar ile bu tür fonksiyonlara yönelik 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli ilave, mevzii, imar planları olan alanlar ve bu kapsamda imar planı yapılacak olan alanlar için 5216 sayılı yasanın EK Madde 3 hükümlerinde belirtilen muafiyetlerin ve indirimlerin uygulanmaması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.369747)
35. Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 6495 ada 9, 10, 24, 40, 42, 43 parseller ile 6493 ada 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 parsellerde, parsel malikince hazırlatılarak 24/06/2021 tarihli dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin; oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.357854)
36. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10738 sayılı Kararı doğrultusunda; Konak Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 142/2021 Kararı ile uygun bulunan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisi dikkate alınarak, Güzelyurt Mahallesi, 7378 ada, 10 - 11 parsellerin “Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli İzmir Konak-Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.396895)
37. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 198/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tahsin Yazıcı Mahallesi, 2814 ada eski 37 no’lu kadastral parseli kapsayan “Brüt Emsal Alan Sınırı”nın kaldırılarak, 2814 ada yeni 39, 40, 41, 42 parsellerde “Uygulama Alan Sınırı” belirlenmesi ve bu alan içerisinde, Konut Alanı, Otopark, Park, Yol kullanımlarının ve Konut Alanına ilişkin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “Yençok=15kat yapılaşma koşulunun, Yençok=5kat olacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.392597)
38. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 197/2021 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bozyaka Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Cami Alanı” kullanımında kalan 43658 ada, 1 parselin “Park Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.392535)
39. Konak Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 115 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atilla Mahallesi, 1232 adanın kuzeybatı köşesindeki imar hattının, 65 parseli içine alacak şekilde düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; “söz konusu parselin çevresindeki yapılaşmalar ve uygulamalar dikkate alınarak parselin bir kısmının imar adasına dâhil edilmesi bir kısmının ise kamusal alanda bırakılması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.392621)
40. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 164 sayılı Kararıyla uygun görülen, Şemikler Mahallesi, 26L2A pafta, 6200 Sokağın doğusunda, 32375 ada, 54 parselin güneyinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalan, kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 16 m²’lik “Regülatör Alanı” ayrılması ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.366220)
41. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 165 sayılı Kararıyla uygun görülen; Şemikler Mahallesi, 25L1B pafta, 6295/1 Sokağın doğusunda, 9873 adanın kuzeyinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı”nda kalan, kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 16 m²’lik “Regülatör Alanı” ayrılması ve plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.394243)
42. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 163 sayılı Kararıyla uygun görülen, Zübeyde Hanım Mahallesi, 26L2B pafta, 7448/8 Sokağın güneyinde, 9971 ada, 8 parselin kuzeybatısında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında OP (Otopark) Alanında kalan, kamuya terkli alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında 16 m²’lik “Regülatör Alanı” ayrılması ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.365222)
43. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/09/2021 tarihli ve 95 sayılı Kararı ile uygun görülen; Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia pafta, 3011 ada, 1 parselde yer alan yürürlükteki imar planında Kaks:0,60 koşullu “Ortaokul Alanı” yapılaşma koşulunun, Taks:0,40 Kaks:1,00 Yençok:7kat olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “söz konusu plan değişikliğinde kat yüksekliğinin Yençok:5kat olması kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.396968)
44. Gaziemir Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.401835)
45. Aliağa Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarihli ve 255 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen;  Yenişakran Mahallesi 23M-II c, 23M-II d ve 23M -III b numaralı paftalarda  6 adet “Trafo Yeri” ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.392746)
46. Urla Belediye Başkanlığının 02/08/2021 tarihli ve 21348 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Yelaltı Mahallesi, 3197 ada, 16 parselin doğusunda bulunan 10 metrelik taşıt yolunun kaldırılması ve parselin güneybatısında yer alan yaya yolunun 10 metrelik taşıt yolu olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.386880)
47. Urla Belediye Başkanlığının 02/09/2021 tarihli ve 24439 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Gülbahçe Mahallesi, 425 ada, 27 parselin tamamının mülkiyet ve yapılaşmalar dikkate alınarak B-2 Yapılaşma Koşullu konut alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.386794)
48. Kiraz Belediye Meclisinin 06/09/2021 tarihli ve 88/8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahalle, 187 ada, 41 parselde bulunan "Konut Alanı (B-2)" plan Kararının, “Sosyal Tesis Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Sosyal Tesis” Plan Kararının “Sosyal Tesis (Öğrenci Yurdu) olarak, “Yençok:22.50 metre” kat yüksekliğinin “Yençok:5 kat” olarak düzenlenmesi kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.405787)
49. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere ilçesinde Maliye Hazinesine kayıtlı Milli Savunma Bakanlığına tahsisli yaklaşık 240 hektarlık alana yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı önerisinin; öneri planda “TH” notasyonuyla gösterilen alanın İZSU Genel Müdürlüğünün ve 05/10/2021 tarihli ve 217637 sayılı Görüşü doğrultusunda yaklaşık 80.108 m2’lik kısmının Emsal:1.00, Yençok: Teknolojisine göre, Belediye Hizmet Alanı (İZSU Atıksu Arıtma Tesisi)” olarak belirlenmesi ve 1/1000 ölçekli Plan Notlarına “Belediye Hizmet Alanında Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporları onaylanmadan ve tahsis işlemleri tamamlanmadan uygulamaya geçilemez.” notunun ilave edilmesi koşuluyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.339425)
50. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2021 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dalyan Mahallesi 21İ-1 paftada kamuya terkli alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Plan Kararının Bakı ve Seyir Terası (Kule)”, plan notlarının “Bakı ve Seyir Terası (Kule) alanında 5.50 metre x 5.50 metre ebatların Yençok: 12.50 metre yüksekliğinde kültürel amaçlı kullanılmak üzere kule yapılabilir.” şeklinde düzenlenmesi koşuluyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.398899)
51. Konak Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli ve 140 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Konak Mahallesi, 187 adanın güncellenen kadastral verileri doğrultusunda yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ile 1/500 ölçekli yerleşim planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai.Bşk.E.406097)
52. Konak Belediye Meclisinin 02/08/2021 tarihli 142 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10738 sayılı Kararı doğrultusunda; Güzelyurt Mahallesi, 7378 ada, 10-11 parsellerin “Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Plan Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin; “1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu plan değişikliği lejantındaki ‘Kültür Evi+Müze’ ifadesinin ‘Kültürel Tesis Alanı (Kültür Evi+Müze) şeklinde yeniden düzenlenmesi koşuluyla” 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.396556)
53. Konak Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında, 2 Kat Yapılaşma Koşullu, Pansiyon Tercihli Konut Alanı (K-M2), kullanım kararında yer alan; Tan Mahallesi, 119 ada, 3 parselin, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 10750 sayılı Kararı doğrultusunda, tescil gösteriminin kaldırılması ve söz konusu parselin çevresinde bulunan parsellerin ada içi fonksiyon sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kentsel Dönüşüm – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.392890)
 
VII. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
   
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
IX. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
 
 
 
  
 
                                                                                                        Mustafa ÖZUSLU
                                                                                        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili