İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

15° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

13.09.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ
                         T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü


Sayı   : 97509404-301.03-124                                                                                              09/09/2021
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
Sayın Meclis Üyesi,
 
         İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 13/09/2021 tarihinde, saat:18.00’de, Mithatpaşa Caddesi,Mehmet Ali Akman Mahallesi, No:1087 Konak/İZMİR (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)’degerçekleştirilecek olup;  5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

         Bilginizi ve Toplantıya katılımınızı rica ederim. 
   


                                                                                                                       Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 


 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-9/1                                                  Toplantı Tarihi   : 13/09/2021 
Toplantı Yeri : Mithatpaşa Caddesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi      Toplantı Saati     : 18.00
                          No:1087 Konak/İZMİR
                          (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MENSUBU MECLİS ÜYESİ OSMAN MERT’İN MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMESİ NEDENİYLE BOŞALAN AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELİĞİNE SEÇİM YAPILMASI 

V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ÜST UNVANLI GÖREVLERE ATANAN PERSONELLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinde "Büyükşehir Belediyesi personeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur." denilmektedir. Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76., 71., 68/B maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18/i maddesi gereği; Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü Şehir Plancısı kadrosunda bulunan Banu DAYANGAÇ 1 inci derece Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı; Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Fizikçi kadrosunda bulunan Ahmet Ata TEMİZ 1 inci derece Bilgi İşlem Dairesi Başkanı; İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü İtfaiye Eri kadrosunda bulunan İsmail DERSE 1 inci derece İtfaiye Dairesi Başkanı; Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü Zabıta Şube Müdürü kadrosunda bulunan Gökhan DACA 1 inci derece Zabıta Dairesi Başkanı; Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Mühendis kadrosunda bulunan Murat YENİGÜL 1 inci derece Yapı İşleri Dairesi Başkanı kadrosuna atamaları yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.344843)

VI. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri ile Norm Kadro Fazlası Kadroların Kullanımı başlıklı geçici 3. maddesi gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İptali Cetveli ile (II) ve (III) sayılı Boş-Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.336896)
2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün Memur Boş Kadro Derece Değişikliğinin iptal ve ihdası için önerge ekinde yer alan cetvelin incelenerek karar verilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.36046/E.337505)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Birimleri arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulması nedeniyle yeniden hazırlanan “Teşkilat Şeması”nın görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk. 618/E.347540)
4. ESHOT Genel Müdürlüğünde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereği Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele göreve başladığı tarihten 31/12/2021 tarihine kadar ödenmek üzere, önerge eki listede kadro adedi ile birlikte unvanı kadrolar karşılık gösterilerek, tespit edilen net ücret ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07/07/2021 tarihli ve 421547 sayılı Genelgesinin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.36041/E.337524)
5. ESHOT Genel Müdürlüğü dayanıklı taşınır kayıtlarında bulunan ve ekli Teknik Raporda durumları belirtilen kamyonet ve otobüslerden; 35 VF 618 plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkanlığına, 35 Y 2374  plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Zonguldak Alaplı Belediye Başkanlığına, 35 VF 712 plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Çorum Sungurlu Belediye Başkanlığına, 35 UH 592 plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Ardahan Hanak Belediye Başkanlığına,  35 UH 506 plakalı, 2003 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Samsun Atakum Belediye Başkanlığına, 35 CSJ 56 plakalı, 1998 model, Mercedes Sprinter marka kamyonetin Kars Susuz Belediye Başkanlığına, 35 KN 309 plakalı, 2004 model, BMC Belde CB 260 marka otobüsün Aydın İncirliova Belediye Başkanlığına 35 EMN 32, 35 EMN 38, 35 FE 874, 35 HN 316, 35 KC 373 plakalı,  2001 model, Mercedes 0345 Körüklü marka otobüslerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.(ESHOT-Ulaşım Yat.Dai.Bşk.E.32742/E.346449)
6. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kemeraltı Yönetim Pazarlama ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan "Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi Adaylığına Yönelik 2021 Yılı İletişim ve Koordinasyon Faaliyetleri Hizmet Alımı İşi" kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Atina ve Selanik kentlerine 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında teknik gezi düzenlenecek olup; söz konusu teknik gezi kapsamında örnek uygulamaların yerinde incelenmesi ve anılan kentlerde iş birlikleri kurulması amacıyla Belediyemizi temsilen Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü Gülben ÖZSOY (S:11779) ile söz konusu işin kontrol teşkilatında bulunan Restorasyon Uzmanı Mimar Dr. Çağlayan Deniz KAPLAN (S:12239), Restorasyon Uzmanı Mimar Merve ÇALIŞKAN (S:31230) ve Şef Mustafa KUYUDEŞEN'in (S:12435) belirtilen tarih ve yerlerde görevlendirilmeleri, gidiş-dönüş tarihleri dahil görevli-izinli sayılmaları ve Belediyemiz personeli Merve ÇALIŞKAN (S:31230) ile Kemeraltı Yönetim Pazarlama ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Yüklenici Firma) Genel Müdürü Sergenç İNELER adına gri görev pasaportu alınması hususlarının görüşülmesi.(Kent Tarihi ve Tan. Dai.Bşk.E.333687)
7. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 20/01/2015 tarihli ve 1952 sayılı Yazıları eki İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve 724 sayılı (2015/1) Genelgelerinde Mahalli İdarelerin çokluğu ve bu Yönetmeliklerde birlikteliğin sağlanması amacıyla "Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı" doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirilmiş olup; söz konusu hükümler doğrultusunda hazırlanan "İzmir Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile eki Disiplin Amirleri Cetveli"nin görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.337019)
8. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi. (Yapı Kont.Dai.Bşk.E.219017)
9. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi. (Deprem Risk Yön. ve Kent.İy. Dai.Bşk.E.344876)
10. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığının talebi doğrultusunda Bornova Belediye Başkanlığının 05/08/2021 tarihli ve 54599 sayılı cevabi yazısına konu; Bornova ilçesi, Erzene Mahallesinde yeni açılacak cadde bulunmadığı için mevcut Gençlik Caddesine "Şehit J.Asb.Bçvş.İsmail YAVUZ" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita Cbs Dai.Bşk.E.339217) 
11. Urla Belediye Başkanlığının 11/08/2021 tarihli ve 22310 sayılı Yazısına konu; Altıntaş ve Yaka Mahallelerinde bulunan mevcut Sanat Sokağı isminin "Rana" olarak yeniden isimlendirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita Cbs Dai.Bşk.E.333867)
12. Urla Belediye Başkanlığının 13/04/2021 tarihli ve 11271 sayılı Yazısı ve eki 07/04/2021 tarihli Dilekçeye konu; Zeytinler Mahallesinde bulunan söz konusu kümeevlerine önerge eki krokide gösterilen şekliyle "Taşlıyaka Kümeevleri" ve "Tatar Kümeevleri" isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita Cbs Dai.Bşk.E.333909)
13. Foça Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 106 sayılı Meclis Kararında "Volkan SUCUKCU" isminin bir sokağa verilmesi,  yine 02/04/2021 tarihli, 110 sayılı Meclis Kararında da bu defa Kozbeyli Mahallesinde bulunan 512107 ada 141 parsel ile 512109 ada 148 parsel arasında kalan kadastral yolun isimlendirilmesi talep edilmekte olup, her iki Meclis Kararının birlikte değerlendirilerek  "Volkan SUCUKCU" isminin söz konusu parseller arasında kalan isimsiz yola verilmesi hususunun görüşülmesi. (Harita Cbs Dai.Bşk.E.333997)
14. Karşıyaka ilçesi, Dedebaşı Mahallesi, 303 ada, 55 parsel için Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/428 Esas, 20/11/2019 tarihli ve 2019/441 sayılı kesinleşen Kararı doğrultusunda kalan bakiye olan 24.120,00-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin dava tarihi olan 26/09/2012 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte taşınmaz maliki Ali ELİK’e ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.253745)
15. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Acil İzmir uygulamasının Bandırma Belediyesi tarafından kullanılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Bilgi İşlem Dai.Bşk.E.340793)
16. Tire ilçesi, Karateke Mahallesi, 892 parselde Tire II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisine yönelik hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporuna eklemek üzere Akademik Tarımsal Etüd Raporu hazırlanması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.310770)
17. Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, Reşat Sergin Aile Sağlık Merkezi arkasında, 1357 ada 1 parselin kuzeyinde kalan, kamuya terkli durumdaki Park Alanı içerisine, "Halı Saha ve Halı Saha Hizmet Binası (Konteyner)" yapımına ve kullanımına yönelik düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Seferihisar Belediye Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hiz.Dai.Bşk.E.340442)
18. Belediye Meclisimizin 14/04/2021 tarihli ve 05.426 sayılı Kararı doğrultusunda; Çeşme (Ilıca), Dikili (Halk Plajı), Menderes (Gümüldür Halk Plajı), Seferihisar (Akarca Halk Plajı), Selçuk (Pamucak Halk Plajı), Karaburun (Ardıç Halk Plajı) ilçelerinde erişilebilir plajların gerçekleştirilmesi, plajların işletiminin ise İlçe Belediyelerle birlikte yapılması amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Karaburun Belediyeleri arasında imzalanmak üzere (her ilçe için ayrı ayrı) hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokollerin kabulü ile söz konusu Protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.306216)
19. BM-Habitat, Birleşmiş Milletlerde insan yerleşimleri faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamayı, sürdürülebilir insan yerleşimleri ve iskân programları konularında bilgi değişimi sunmayı ve kentlerde karşılaşılan sorunların çözümü yolunda ülkelere teknik yardım ve finansman desteği sağlamak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile BM-Habitat arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu “Protokol”ün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Dış İliş. ve Turizm Dai. Bşk.E.338715)
20. Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olup, halihazırda ESHOT Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan, önerge eki listede belirtilen garaj, atölye, aktarma merkezi ve son duraklarda ESHOT Genel Müdürlüğü personeli ve tüm vatandaşlara hizmet verebilecek satış büfeleri işletmeyi planladıkları belirtilerek, önerge ekinde yer alan 17 adet büfe ve büfe yerinin işletme hakkının, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.331075)
21. Belediyemiz mülkiyetindeki; Karabağlar ilçesi, Esenlik Mahallesi, 13051 ada, 5 parsel üzerinde Belediyemizce yapımı tamamlanan Yeşilyurt Kültür Merkezinin zemin altı (-2), (-3) ve (-4) katlarında bulunan yer altı otoparkının işletme hakkının, Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.330765)
22.  Belediyemizin görev ve sorumluluğunda olan “Atık Yağların Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanılması İşi” kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 2 yıl süre ile ihaleye çıkılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER'e ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Atık Yön. Dai.Bşk.E.322635)
23. Mülkiyeti Belediyemize ait Uzundere Toplu Konutlarında oturan depremzede vatandaşlarımıza bedelsiz internet hizmeti verilmesi 31/12/2021 tarihinde sona ereceğinden dolayı, söz konusu hizmetin 01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında 1 yıl süre ile verilmeye devam edilmesi hususunun görüşülmesi. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.321861)
24. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Diğer Hizmet Alımları tertibi ile Temizlik Hizmeti Alımları tertibindeki ödeneklerin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından, önerge eki tabloda belirtildiği şekilde toplam 130.000.000.00-TL tutarında ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.36803/E.346561)
25. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinde yer alan, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibindeki ödeneğin yıl sonuna kadar ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından,  önerge eki tabloda gösterilen ödeneklerin söz konusu bütçelerden alınarak Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibine aktarılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.36795/E.346456)
26. İzmirli hemşehrilerimize kalıcı bir iyileşmeye zemin hazırlamak adına Kriz Belediyeciliği kapsamında yatırımlara devam etme ihtiyacı nedeniyle Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalar için nakdi veya gayri nakdi olarak, dilimler halinde kullanılmak üzere; bankalardan 145.000.000,00-TL'ye kadar kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, Protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Satınalma Dai.Bşk.E.320686)
27. İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sebze Halleri Şube Müdürlüğüne kurulan ''Sebze ve Meyve Hali Otopark Ücretlendirme Otomasyon Sistemi'' kapsamında, Sebze Halleri Şube Müdürlüğünün Kaynaklar Dâhili Tesislerinde bulunan otopark alanlarına; 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere önergede yer alan Otopark Ücret Tarifelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Des. Hiz.Dai.Bşk.E.337748)
28. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş.’nin 19/08/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 233.250.000,00-TL’den geçmiş yıllar ve 2020 yılı zararları toplamından 55.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle sermayenin azaltılarak 178.250.000,00-TL indirilmesi ve eş zamanlı olarak 55.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermayesinin 233.250.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZDENİZ A.Ş.’nin içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%92,90’ ına tekabül eden) 216.689.250,00-TL olan sermaye miktarının 51.095.000,00-TL azaltılarak 165.594.250,00-TL’ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 51.095.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%92,90'ına tekabül eden) 51.095.000,00-TL rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 216.689.250,00-TL’ye çıkarılması hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Des.Hiz.Dai.Bşk.E.318701)
29. Karşıyaka Belediye Meclisinin; önerge ekinde yer alan tablodaki şekliyle Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri arasında toplam 2.580.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 05/08/2021 tarihli ve 196 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.310103)
30. Urla Belediye Başkanlığının; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, görülen lüzum üzerine Urla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurulması ve buna bağlı olarak Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, (I) sayılı Kadro İhdas Cetveli Ek-1’de, (IV) sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli Ek-2’nin onaylanması ve Fen İşleri Müdürlüğünün önergede yer alan listede belirtilen tertiplerindeki ödeneğin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne aktarılmasına yönelik, 21/05/2021 tarihli ve 306 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.340266)
31. 01/09/2021 tarihinden (dahil) itibaren, ESHOT Genel Müdürlüğü ile ESHOT Genel Müdürlüğü denetimindeki S.S. 43 No’lu Seferihisar Ürkmez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile birlikte Belediyemiz ulaşım paydaşlarının (METRO A.Ş, İZBAN A.Ş, İZDENİZ A.Ş ve İZULAŞ A.Ş.) toplu ulaşım araçlarında mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere, önergede yer alan Kontörlü Ulaşım Kartları Tarifesinin uygulanması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.330689)
32. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahnelenecek oyunlara ait uygulanması istenen bilet bedellerine yönelik hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Gelir Tarifesinin görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai.Bşk.E.301097)
33. Belediyemiz tarafından yönetilen resmi Belediye Web Sitesi ile diğer web siteleri, kent portal sitesi, kiosk içerisinde çalışan web siteleri ve Belediye e-işlem hizmetlerinin geliştirilmesi, bakımı ve destek hizmeti alımı ihtiyacı doğrultusunda söz konusu web hizmetinin kesinti olmadan kullanılabilmesi amacıyla “Web Hizmeti Hizmet İhalesi”nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2022 – 30/09/2024 tarihleri arasında yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.335402)
34. Belediyemizin birimlerinde ve Eşrefpaşa Hastanesinde kullanılan bilgisayar programlarının, sürekli kullanıma hazır bulundurulması ve kullanımda olan programlarda istenecek muhtemel değişikliklerin, anında yerine getirilmesi ihtiyacı doğrultusunda yazılım destek hizmetinin kesinti olmadan kullanılabilmesi amacıyla, “Yazılım Destek Hizmeti Hizmet İhalesi”nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak  01/01/2022–30/09/2024 tarihleri arasında yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.   (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.335337)
35. EBYS'nin kurumumuzda hizmette kesinti olmadan daha verimli kullanılması amacıyla "Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılım Bakım ve Destek Hizmeti Hizmet İhalesi”nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri olarak 01/01/2022–30/09/2024 tarihleri arasında yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.291701)
36. Buca Belediye Meclisinin; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "10 m’lik taşıt yolu" kullanımında kalan ve 88 ada 1 parselin (Hasanağa Bahçesi) bitişiğinde kalmakta olan 88 ada, 3 parselin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Kurul Kararları doğrultusunda; Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21N2A pafta, 88 ada, 3 parselin zemin ve zeminüstü kamulaştırılma işlemlerinin yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, 02/07/2021 tarihli ve 2021/87 sayılı Kararının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan Belediye Meclisimizin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.326570)
37. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; 2885 ada 260 parselin bir kısmının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 20 m genişliğindeki imar yolunda kalması nedeniyle maliki tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümlerine istinaden Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 2885 ada, 260 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.326723)
38. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.224 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 11/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; Buca ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada 1, 2, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Murat ELMASTAŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.310595)
39. Buca ilçesi, Bucakoop Mahallesinde, Buca Belediye Meclisinin 02/04/2021 tarihli ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediye Meclisimizin 14/07/2020 tarihli ve 05.825 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.312841)
40. Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2764 ada, 386 parselin yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Gelişme Konut Alanı"nda kalan kısmının "Ticaret-Konut Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.325849)
41. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi 5025 ada 13 parselin "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.340413)
42. İZSU Genel Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda; Karşıyaka ilçesi, Mavişehir Mahallesi Toplu Konut Alanı içerisinde yaşanan su baskını vb. deniz suyu ve yağmur suyu problemlerinin çözümlenmesine yönelik yürürlükteki imar planında Park Alanına isabet eden kamuya terkli alanın bir kısmında, yer altında terfi merkezi, yer üstünde trafo merkezi ile jeneratör yapısının yer alması amacıyla hazırlanan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerilerinin; 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.337823)
43. Narlıdere Belediye Meclisinin; L18A11A paftada yer alan "Park Alanı”nın bir kısmının "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 01/06/2021 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun bulunan, 22J-IVd ile 21J-Ia paftalarında yer alan “Park Alanı”nın "Rekreasyon Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.339341)
44. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/06/2021 tarihli ve 180 sayılı Kararı ile uygun görülen; Günaltay Mahallesi, 4858 Sokak, 4743 Sokak, 4865 Sokak ve 4742/1 Sokak kesişiminde kalan Park Alanı kullanımındaki tescil dışı alanda 4.00 m x 4.00 m ebadında bir adet "Regülatör Alanı" belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.322960)
45. Bornova Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 189 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Altındağ-Yeşilova Mahallesinde, Abdi İpekçi Caddesi, 4156 Sokak, 4139 Sokak ve 4160/1 Sokak arasında yer alan tapuda Altındağ Mahallesi, 14301, 14302, 14303, 14304, 14305, 14916 ve 14917 kayıt no’lu parsellerin A-4 (Ayrık Nizam, 4 Kat) Yapılaşma Koşullu Konut Alanı olarak belirlenmesi ve plan notu getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.339128)
46. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 82 sayılı Kararıyla uygun görülen; Tepekule Mahallesi, L18A04c1d pafta, 2086/7 Sokak üzerinde onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.341021)
47. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 81 sayılı Kararıyla uygun görülen; Onur Mahallesi, 26M4b pafta, 7370 Sokak üzerinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.339400)
48. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 80 sayılı Kararıyla uygun görülen; Emek Mahallesi, 26M1b pafta, 7243/1 Sokak üzerinde onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.340434)
49. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 79 sayılı Kararıyla uygun görülen; Osmangazi Mahallesi, 25N2b pafta, 596/1 ile 597 Sokaklar arasında onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.340869)
50. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 78 sayılı Kararıyla uygun görülen; Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 26M3a pafta, 7170 Sokak ile 7171 Sokak kesişiminde onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı"nda kalan alanda 4.00 m x 4.00 m ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.340802)
51. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 132 sayılı Kararıyla uygun görülen; Armutlu, Hürriyet Mahallesi, 49 O 2d pafta, muhtelif parsellerde Gelişme Konut Alanları, Taşıt ve Yaya Yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.339306)
52. Menderes Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 158 sayılı Kararı ile uygun görülen; Özdere Mahallesi, 1690 ada 1 parsel, 1691 ada 1 parsel, 1702 ada 1 parsel, 1703 ada 1 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.339380)
53. Selçuk ilçesi, Şirince Mahallesinde bulunan, tapunun 211 ada, 28 parsel ile 217 ada, 6 ve 14 parsellere ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Değişikliği Teklifinin; 211 ada, 28 parsele ilişkin olan kısmı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/05/2021 tarihli ve 12356 sayılı Kararıyla uygun bulunmuş, 217 ada, 6 ve 14 parselleri kapsayan, 1/1000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 217 ada, 6 parseldeki kütle önerisinin, planın yeni yapıların konumlanması konusundaki genel prensibi uyarınca parsel sınırına bitişik ve eğime paralel şekilde düzenlenmesi koşuluyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/07/2021 tarihli ve 12578 sayılı Kararıyla tadilen uygun bulunmuş olup, bu doğrultuda yeniden hazırlanan, 1/1000 ölçekli İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.335495)
54. Foça Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 165 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenibağarası Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bağarası 1231 Parsel Mevzi İmar Planı Plan Notu Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.332862)
55.  Foça Belediye Meclisinin 02/07/2021 tarihli ve 171 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/02/2021 tarihli ve 14081 sayılı Kararı doğrultusunda, Yenifoça-Mustafa Kemal Mahallesi, 514142 ada, 200 parselde yer alan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli yapının imar adası içerisine alınması ve parselin güneyinden geçen Taşıt Yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.343096)
56. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelki Mahallesi, 2289 ada, 4 parsele yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.339322)
57. Buca Belediye Meclisinin; Yenigün Mahallesi, 292/21 Sokağın, Aydoğdu Mahallesi, 1311 Sokağın ve Göksu Mahallesi, 679/4 Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer almasının uygun görüldüğüne ilişkin alınan, 02/07/2021 tarihli ve 89 ve 90 sayılı Kararlarının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.339368)
58. Bergama Belediye Meclisinin; Kentsel+III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan ve 04/07/2012 tarihli 12/54 sayılı Karar ile onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Geleneksel Konut Alanı (K Koşullu Alan) kullanım kararında bulunan, Selçuk Mahallesi 413 ada, 61 parselin bulunduğu, Gündoğdu Çıkmaz Sokağı ile Ansarlı Camii Sokağı arasında kalan Kozak Caddesinin; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin, 17/05/2021 tarihli ve 60 sayılı Kararının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.340904)
VII. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. İlimizin Gastronomi Kültürüne ve Gastronomi Turizmine değer katmak amacıyla İzmir Ticaret Borsası mülkiyetinde bulunan "Borsa Sarayı"nın restore edilerek "Ege Gastronomi Merkezi" kurulması doğrultusunda ve Ticaret Borsasının yürütücülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Borsası arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün, Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.298643)
2. İzmir ili sınırları içerisinde öncelikle vatandaşların sağlığını, emniyetini ve can güvenliğini korumak üzere, sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan refahı, hayvan özgürlüğü ve hayvan hakları kapsamında korunması ile üreme popülasyonunun planlı kısırlaştırmayla kontrol altına alınması, kayıt sistemlerinin geliştirilmesi, rehabilitasyon, tedavi, sahiplendirme, yaşam alanlarında insanlarla bir arada yaşama becerilerinin geliştirilmesi ve tüm bu uygulamaların takibinin sağlanması amacıyla önergede yer alan hususlar doğrultusunda Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonumuzca çalışmalar yapılarak rapor hazırlanması konusunda Meclisimizin Komisyonumuza görev vermesine yönelik, Yazılı Önerge ile ilgili çalışmalarımız devam ettiği için önergenin gündemde kalmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Fikret MISIRLI, Erol ÇOMAK, Turgut PINAR E.301577)
3. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe uygun olarak özellikle İzmir gibi hava sıcaklığı fazla olan ve uzun süre bu sıcaklığın etkisinde kalan şehrimizde balkon ve havuz kullanımına yönelik getirilen kullanım haklarına göre ve getirilen diğer değişikliklere uygun olarak revizyon yapılmasına yönelik Yazılı Önerge ile ilgili 813 sayılı Meclis Kararında aynı konu ele alındığından yeniden karar alınmasına gerek olmadığının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri  Özgür HIZAL, Hakan YILDIZ, Selma KISA, Sema YEŞİLÇİMEN, Ayşegül DURAN TÜRKER.E.267847) 
4. Tarihi Kemeraltı Çarşısında bulunan Şadırvanaltı Camii’nin önündeki boş alana bırakılan çöpler yüzünden bir çöplük gibi gözükmekte ve söz konusu alana yapılan Telekom ve elektrik trafoları yüzünden esnafımızın iş yerleri perdelenmekte olup, bu alanda bir düzenleme yapılarak kötü görüntüden kurtarmak ve tarihi çarşımıza yeni bir meydan daha kazandırılmasına yönelik Yazılı Önergenin, oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN. E.267882)  
5. Karabağlar Belediye Başkanlığının 28/07/2021 tarihli ve 39429 sayılı Yazısı ile 33909 ada, 7 no’lu 128,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ifrazı ile oluşan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalan 33909 ada 10 no’lu, 17,06 m² yüzölçümlü taşınmazın 87/128 (11,60 m²) hissesinin Karabağlar Belediyesi adına tescil edilmesi talep edilmekte olup, Belediyemiz adına sehven yapılan tescil işleminin düzeltilebilmesi için Karabağlar Mahallesi, 33909 ada, 10 no’lu parselde 17,06 m² yüzölçümle kayıtlı taşınmazın 87/128 (11,60 m²) hissesinin Karabağlar Belediyesi adına bedelsiz olarak devredilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.289292)
6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki revize edilen Yönetmelik’in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Basın Yayın ve Halkla İliş.Dai.Bşk.E.292978)
7. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 14151 ada, 3 no’lu taşınmaz üzerindeki yapıda 2. kat 10 no’lu ve 3. kat 13 no’lu bağımsız bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında halka satışının yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu.  (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.30565)
8. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7674 ada, 2 parsel numaralı, 1592,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait 787/796 (1574,00 m²) hissesi diğer hissedar adına bedeli karşılığında veya kat karşılığı satışının yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.254338)
9. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığının 14/04/2021 tarihli 15111 sayılı Yazısı ile satın alınması talep edilen; “Ödemiş Kütüphane ve Sanat Merkezi Restorasyon, Yeni Yapı ve Çevre Düzenleme Projesi”nde kullanılmak üzere Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesinde yer alan, 136 ada, 18 no’lu taşınmaz ve üzerindeki tek katlı tescilli yapı ile birlikte "Tuğla Fabrikası" olarak adlandırılan 62 no’lu taşınmazın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesi kapsamında satın alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.299475)
10. Balçova Belediye Meclisinin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Diğerleri Gider Tertibinden, Fen İşleri Müdürlüğüne ait önergede yer alan ilgili bütçe tertiplerine 3.350.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/08/2021 tarihli ve 74 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.304533)
11. Balçova Belediye Meclisinin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Diğerleri tertibinden, Özel Kalem Müdürlüğünün Temsil Ağırlama Tören Organizasyon Ödeneği tertibine 4.000.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/08/2021 tarihli ve 75 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk.E.304458)
12. Balçova Belediye Meclisinin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Diğerleri Gider tertibinden, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Diğer Sosyal Amaçlı Transferler tertibine 1.350.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 02/08/2021 tarihli ve 73 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kararlar Dai.Bşk. E.304430)
13. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunun boşalması nedeniyle; Müdürlük bütçesinden yapılması gereken harcamaların, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatı gereğince harcama talimatının verilmesi ve devamında da gerçekleştirme iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin "aktarma" başlıklı 36'ncı maddesi hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin (b) bendi gereğince, Özel Kalem Müdürlüğünün "03.06.01.01" Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinde ve "03.06.02.01"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Giderleri tertibinde yer alan ödeneklerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinin "03.06.01.01 ve 03.06.02.01" tertibine aktarılma yapılmasına yönelik, 06/08/2021 tarihli ve 379 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. E.308648)  
14. Kentimizin yakın tarihinin en önemli olaylarından biri olan mübadelenin unutulmaması, mübadele dönemi ve öncesi kültürünün yaşatılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu (UGİMFED) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün kabulü ile söz konusu Protokol’ün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun, Hukuk – Plan ve Bütçe – Kent Konseyi – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonlarınca; “Önerge ekinde yer alan Protokolün 5. maddesi; Birinci cümlesi korunarak, ‘Bu Protokol tarafların uzlaşması durumunda toplam süresi 3 yılı aşmayacak şekilde her yıl uzatılabilir. İşbu Protokolün hükümleri yapılacak ek Protokol ile değiştirilebilir, bu değişiklikler meclisin onayına sunulur.’” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.301674)
15. İlimizde yaşayan engelli, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetlerini kapsayan ihalenin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemeleri olarak 01/01/2022 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kent Konseyi – Çevre ve Sağlık – Sosyal Hizmetler – Engelsiz İzmir Komisyonları Raporu. (Toplum Sağ.Dai.Bşk.E.288933)
16. 30 Ekim İzmir Depreminde hayatını kaybeden Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin isimlerinin yetki alanımızdaki herhangi bir yola verilmesi hususunun, “Kemalpaşa İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan mevcut Taşlıyol Kümeevleri yolundan adres alan yapıların bulunduğu bölge daha çok tarımsal nitelikli bir alan olup, yakın bir gelecekte olmasa da ilerleyen dönemlerde burada Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik kapsamında Kümeevleri yolu niteliğinin değiştirilmesi kaçınılmaz olduğundan, bu aşamada talebin Taşlıyol Kümeevleri isminin değiştirilerek ‘Sayra&Çınar Kümeevleri’ olarak yeniden isimlendirilmesinde bir sakınca olmadığı gibi adres karmaşasına da neden olmayacağından” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.309228)
17. ''İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği'' doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında; yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda Mandalin Cafe’ye 2 (iki) yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Engelsiz İzmir Komisyonu Raporu. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.284167)
18. Çiğli Belediyesinin 2020-2025 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programı, Çiğli Belediye Meclisinin 20/05/2021 tarihli ve 52 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup; konunun İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.290177)
19. Belediye Meclisimizin 24/05/2021 tarihli ve 05.514, 05.515 ve 05.516 sayılı Kararlarıyla uygun görülerek onanan ve 28/06/2021 – 27/07/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, Plan Notu Değişikliğine; İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Notu Değişikliğine ve İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Notu Değişikliğine Salih YUMURTACI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.292358)
20. Belediye Meclisimizin 14/12/2020 tarihli ve 05.1131 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Kemalpaşa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisine Atiye SARIKAYA ve Yücel HAKARAMAZ tarafından 30/03/2021 tarihli dilekçe ile 172 ada, 45 ve 47 no’lu parsellere ilişkin yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan; Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli, 05/111 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile bu kapsamda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinde Otopark Alanına (Bölgesel Otopark Alanı) ifadesinin eklenmesi kaydıyla” değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302443)
21. Belediye Meclisimizin 14/12/2020 tarihli ve 05.1131 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Kemalpaşa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisine, Yücel PEKER, Hülya PEKER, Arif PEKER tarafından 19/03/2021 tarihli dilekçe ile 227 ada, 90 no'lu parsele ilişkin yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan; Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli, 05/113 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302410)
22. Belediye Meclisimizin 14/12/2020 tarihli ve 05.1131 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Kemalpaşa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisine, Ali Burak ŞEN tarafından 05/04/2021 tarihli dilekçe ile 583 ada, 19 no’lu parsele ilişkin yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan; Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli, 05/106 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile bu kapsamda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302376)
23. Belediye Meclisimizin 14/12/2020 tarihli ve 05.1131 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Kemalpaşa ilçesi, Çiniliköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğünün 07/04/2021 tarihli, 844129 sayılı Yazısı ile 583 ada, 15 no’lu parsele ilişkin yapılan itirazın kabulüne yönelik hazırlanan; Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli, 05/119 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302357)
24. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.227 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 09/06/2021 – 08/07/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) ve Yalnızev Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) Mahallesinde yer alan 119 ada, 6 parselin maliki Hasan ARAS tarafından askı süresi içerisinde itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291399)
25. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.227 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 09/06/2021 – 08/07/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) ve Yalnızev Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) Mahallesinde yer alan 125 ada, 2 parselin maliklerinden Adem KORUCU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291385)
26. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.227 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 09/06/2021 – 08/07/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) ve Yalnızev Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama İlçesi, Küçükkaya (Kadriye) Mahallesinde yer alan 110 ada, 81 parselin malikleri Nefail ÇELİKCAN, Destan ÇELİKCAN, Hasan ÇOLAK ve Hüseyin ÇOLAK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291374)
27. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarih ve 05.227 sayılı kararıyla uygun görülerek onanan ve 09/06/2021 – 08/07/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) ve Yalnızev Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) Mahallesinde yer alan 110 ada, 88 parselin maliki Emine ŞAHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291357)
28. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.227 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 09/06/2021 – 08/07/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) ve Yalnızev Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) Mahallesinde yer alan 117 ada, 7 parselin maliki İbrahim AYDEMİR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291446)
29. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.227 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 09/06/2021 – 08/07/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) ve Yalnızev Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) Mahallesinde yer alan 110 ada, 95 parselin maliki Emine ŞAHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291074)
30. Belediye Meclisimizin 08/03/2021 tarihli ve 05.227 sayılı Kararıyla uygun görülerek onanan ve 09/06/2021 – 08/07/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılan, Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) ve Yalnızev Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Küçükkaya (Kadriye) Mahallesinde yer alan 110 ada, 83 parselin maliklerinden İbrahim METİN tarafından askı süresi içerisinde itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık –  Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.291417)
31. Menderes ilçesi, Görece Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.267443)
32. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1177 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk ve Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan alandaki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında Belediyesince değerlendirilerek 2905 ada, 26 parsel ve 2361 ada, 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan, 21/05/2021 tarihli, 118 sayılı (1. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302905)
33. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1177 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk ve Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan alandaki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde AFEKSAN tarafından 02/04/2021 tarihli dilekçesi ile yapılan itiraza yönelik, 2536 ada, 3 parselde ve çevresinde hazırlanan,  Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli, 118 sayılı (10. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302989)
34. Belediye Meclisimizin 18/12/2020 tarihli ve 05.1177 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanan; Menderes ilçesi, Gümüldür Atatürk ve Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallelerini kapsayan alandaki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisine askı süresi içerisinde Zehra BARKAN tarafından 29/03/2021 tarihli dilekçesi ile yapılan itiraza yönelik, 2826 ada, 14 parsel ve çevresinde hazırlanan, Menderes Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli, 118 sayılı (2. madde) Kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302929)
35. Bornova Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 153 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin talebi doğrultusunda, “İzmir İletim Hattı 3. Kısım (Kavaklıdere - Buca Bornova) İnşaatı İşi”  kapsamında, 29L2d, 29L1c, 30M4c, 30M4d, 29M1a, 29L2b, 29L1d paftalarda içme suyu iletim hatları ve kamulaştırma alanlarının imar planlarına işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303731)
36. Karabağlar Belediye Meclisinin, 01/06/2021 tarihli ve 181 sayılı Kararı ile uygun görülen; 7221 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 6. maddesi ile 13. maddesi kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen 8. ve geçici 20. maddeleri uyarınca yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirlenmiş olan 2758 ada, 39 parsel, 13854 ada, 1 parsel, 2375 ada, 2 ve 14 parseller ile 3177 ada, 2 parseldeki “Yençok:Serbest” yükseklik koşulunun kaldırılarak “Yençok:15 kat” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265299)
37. Çiğli Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarihli, 05/66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uğur Mumcu Mahallesinde, 2053 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 parsellere isabet eden bitişik nizam 2 kat yapılaşma koşullu konut kullanımlı imar adasının yeniden düzenlenerek yeşil alan ve E:1.50, Yençok: 7 kat yapılaşma koşullu konut alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; Çevre ve Sağlık Komisyonunca önergenin konusu gereği Karar oluşturulmasına gerek olmadığının oybirliği ile uygun bulunduğuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.306316)
38. Çiğli Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli, 84516765-301.05/53 sayılı kararı ile uygun görülen;  Uğur Mumcu Mahallesi, 2186 Ada 2 Parselde yer alan Konut Alanı ve Park Alanının yeniden düzenlenerek, Park Alanında 6.00 m x 4.00 m ebatlarında Trafo Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.306137)
39. Çiğli Belediye Meclisinin, 09/10/2020 tarihli ve 81 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 11646 ada, 1 parsel, 11639 ada, 1 parsel, 11679 ada, 6, 7, 8 parselde kayıtlı taşınmazların isabet ettiği imar adalarına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.277885)
40. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnönü Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "BHA (Anaokulu, Kreş)" olarak belirlenen, mülkiyeti Karşıyaka Belediyesindeki 26990 ada, 1 parselin BHA kullanımına ilişkin alt fonksiyonlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.295723)
41. İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin, 30/03/2021 tarihli ve 2021GDN5070 sayılı Talep Yazısı doğrultusunda, Torbalı Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 195 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ertuğrul Mahallesinde 4 m x 4 m ebatlarında yaklaşık 16 m² 'lik 1 adet “Regülatör Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.288732)
42. Gaziemir Belediye Meclisinin, 17/05/2021 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çay Mahallesi, 2039 ada ve çevresine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.280208)
43. Aliağa Belediye Meclisinin 21/05/2021 tarihli ve 85 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aşağışakran mahallesi, 44 ada, 1 parselin güneyinde yer alan kamuya terkli alanda 2.50 m x 3.80 m ebatlarında Trafo Yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.302071)
44. Menderes Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih, 60 sayılı kararı ile uygun görülen; Menderes İlçesi, Gölcükler (Gazipaşa) Mahallesi, 16M3b paftada, 1073 ada 8 nolu parselin sınırları içerisinde AçıkKapalı Spor Tesis Alanı belirlenmiş alanda 5.35  X 2.55 m² ebatındaki trafo alanının kaldırılarak, aynı AçıkKapalı Spor Tesis Alanının güneyine kaydırılarak 2.66 X 6.65 m² ebatında yeniden Trafo Alanı belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305493)
45. Menderes Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih, 111 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gazipaşa Mahallesi, 16M3d paftada, 570 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kamuya terkli park alanında 18.57 m x 8.09 m ebatlarındaki trafo alanının, park alanının bir kısmını da kapsayacak şekilde "E:1.00 Yençok:1 kat yapılaşma koşullu İdari Hizmet Alanı" olarak belirlenmesi, 10 m’lik taşıt yolunun kaldırılarak park alanının bütünleştirilmesi ve yaya yollarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.304985)
46. Menderes Belediye Meclisi'nin 07/04/2021 tarih, 83 sayılı kararı ile uygun görülen; Görece Cumhuriyet Mahallesi kapsamında kalan yaklaşık 26 ha.lık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve  Şehircilik Dai.Bşk.E.266030)
47. Balçova Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 63 sayılı Kararı ile uygun görülen; Korutürk Mahallesinde 3 adet 5 m x 8 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.298526)
48. Urla Belediye Başkanlığının 21/06/2021 tarihli ve 17179 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Yelaltı Mahallesi, 3185 ada, 1 parselde (eski 650 ada, 33 parsel) yer alan imar planı onama sınırının, yapılan kadastro yenilemesi kapsamında, taşınmazın kuzeyinde yer alan 3185 ada, 30 parsele (eski 650 ada, 25 parsel) dâhil edilen kısmın onama sınırı dışında kalacak şekilde yeniden düzenlenmesine ve 3185 ada, 30 parselde yer alan yol ve otopark kullanımlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300458)
49. Urla Belediye Başkanlığının 21/06/2021 tarihli ve 17195 sayılı Yazısı ile Belediyemize iletilen; Torasan Mahallesi, 2970 ada, 1 parselin Urla Belediye Meclisinin 10/06/1997 tarihli ve 19 sayılı Kararıyla onanan planda kalan kısmının “Park” ve “Yaya Yolu” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300074)
50. Urla Belediye Başkanlığının 18/06/2021 tarihli ve 16966 sayılı Yazısı ekinde Belediyemize iletilen; Yenice Mahallesi, 3421 ada, 1 parselin doğusunda yer alan 12 metrelik taşıt yolunun halihazır gözetilerek yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; İmar ve Bayındırlık  – Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Ulaşım Komisyonunca; Tadilatı yapılan 12 metrelik yolun genişliğinin standart 12 metre olarak korunması kaydıyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.300703)
51. Bayındır Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 211 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fatih Mahallesi 633 ada, 7 parselin doğusundaki kamuya terkli alanda 8.00 m x 3.00 m ebatlarında Trafo Yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.302259)
52. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde dere güzergâhının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.287826)
53. Balçova Belediye Meclisi'nin 09.04.2021 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen; Çetin Emeç, Onur, Korutürk ve Teleferik Mahallelerinde 13 adet trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerilerinin; “22K-4C paftanın kuzeybatısında, Hacı Ahmet Deresi ile Ziya Gökalp Sokağın arasında kalan Trafo Alanının yaya ulaşımını engellediği tespitleri ile oybirliği ile uygun bulunmadığına, diğer Trafo Alanlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.289795)
54. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin talebi doğrultusunda,  Bornova Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 152 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yunus Emre Mahallesi, 30 KIIIb (24 ÖIVa)- 30 K III c (24 ÖIVd) pafta, 13173 ada, 1 parselin batısında kamuya terkli yaya yolunda 5 m x 10 m ebatlarında 1 adet Trafo Alanı belirlenmesi ve 2 adet plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin  oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.303421)
55. Buca Belediye Meclisinin 02.04.2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararı ile uygun görülen Kuruçeşme Mahallesi, 8095 ada, 1 parselin kuzeyinde ve mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, R.T.(Karakol) kullanım kararında kalan kamuya terkli alanın BHA(Belediye Hizmet Alanı) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şeh. Dai. Bşk. E.305444)

VIII. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

 
 Mustafa Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı