İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

09.03.2020 MECLİS GÜNDEMİ

     T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü


Sayı   : 97509404-301.03-34                                                                05/03/2020         
Konu : Meclis Toplantı Gündemi

Sayın Meclis Üyesi,
 
       İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 09/03/2020 tarihinde, saat:18.00’de, Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur. 

           Bilginizi ve Toplantıya katılımınızı rica ederim. 


                                                                                                        Mustafa ÖZUSLU
                                                                                    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili


 

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 


 
Gündem No   : 97509404-301.03.03                         Toplantı Tarihi   : 09/03/2020 
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                               Toplantı Saati     :18.00I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 21/04/2020-24/04/2020 tarihleri arasında Intertraffic Amsterdam Fuarı düzenlenecek olup, söz konusu Fuara 20/04/2020-24/04/2020 tarihleri arasında, Trafik Hizmetleri Şube Müdürü V. Ayça ATEŞER, Mühendis Gökhan YILMAZ, Tekniker Hakan VATANSEVER ve Tekniker Selçuk KAPLAN'ın katılmaları, ulaşım, konaklama, iaşe ve diğer yasal giderlerinin Belediyemizin Yurtdışı Geçici Görev Yollukları bütçesinden karşılanabilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.58919)
2. 10-13 Mart 2020 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde MIPIM Cannes 2020 Gayri Menkul Fuarı, 17-19 Mart 2020 tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 38. Oturumu ve 17-19 Mart 2020 tarihleri arasında Rusya'nın Moskova kentinde Moskova MITT Turizm Fuarı gerçekleştirilecek olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'nin 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında MIPIM Cannes 2020 Gayri Menkul Fuarında, 16-18 Mart 2020 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 38. Oturumunda, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Moskova MITT Turizm Fuarında Belediyemizi temsil etmek üzere görevlendirilmesi, bahse konu tarihlerde görevli-izinli sayılması, uçakla ulaşım, konaklama, iaşe, hizmet pasaportu (gri pasaport) ve ilgili diğer yasal masraflarının Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Dış İlş. ve Tur. Dai. Bşk.E.58927)
3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.54099)
4. 15/03/2020 – 31/12/2020 döneminde ihtiyaç nedeniyle Meclis Karar tarihinden sonra göreve yeni başlayacak olan Sözleşmeli Personele, göreve başladığı tarihten 31/12/2020 tarihine kadar ödenmek üzere, adedi ile birlikte unvanı belirtilen kadro karşılık gösterilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının 09/01/2020 tarihli, E.8449 sayılı Genelgesinin 2. maddesi doğrultusunda; 2 adet Avukat’a her biri için 3.757,00-TL tespit edilen net ücret ile söz konusu Genelgenin 3. maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eği.Dai.Bşk.E.54098)
5. İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı demirbaşında bulunan 35 VV 057 plaka numaralı, İSUZU marka kamyonetin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Yapı Tes.Dai.Bşk.E.2151/E.36528)  
6. İZDENİZ A.Ş. tarafından ekonomik ömrünü tamamladığı belirtilen M/F EMİNÖNÜ Araba Vapurunun, Belediyemiz Encümenince satışının yapılabilmesi için Meclisimizce 09/09/2019 tarihli ve 05.721 sayılı Karar alınmış olup; İZDENİZ A.Ş.’nin talebi doğrultusunda söz konusu araba vapurunun 
Sığacık Körfezinde deniz turizmine kazandırılmak amacıyla “Savaş Müzesi Projesi” kapsamında batırılması hususunun görüşülmesi. (Ulaşım Dai. Bşk. E.46973)
7. Belediyemizde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerine ödenmek üzere 2018 yılı için 200,00-TL ve 2019 yılı için 240,00-TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin brüt olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim. Dai. Bşk. E.54086)
8. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğüne ait tanıtım alanlarının gelir getirmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında (3 yıl - 36 ay) üç yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesi planlanmış olup, yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, Belediyemize ait tanıtım alanları işinin devamlılığı ve kamu yararı düşünülerek 10 (on) yıl süre ile kiraya verildiği takdirde daha fazla gelir elde edileceği kanaati doğrultusunda, söz konusu işin 10 (on) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi. (Basın Yay. ve Halk.İlş.Dai.Bşk.E.58920)
9. “İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği” doğrultusunda oluşturulan Kırmızı Bayrak Komisyonunun 27 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında alınan; Bayraklı Belediyesi Ek Hizmet Binasına 2 yıldızlı, Özel Karşıyaka Örnekköy Uğur Ortaokulu/Anadolu Lisesi Binasına 1 yıldızlı Kırmızı Bayrak verilmesi kararlarının görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.58921)
10. İzmir Tarih Projesi kapsamında hazırlanan, “Azizler Sokak Parkı Düzenlemesi Revize Uygulama, Ahmet Ağa Konağı ve İzmir Tarih Tasarım Atölyesi Bakım Onarım ve Tadilat, Konak İlçesi 1546 ada, 122, 123, 124 ve 129 parsellerdeki Yapıların Butik Otel Olarak Restorasyonu Projeleri”nin yenileme alanında kalması sebebiyle; İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine istinaden ihaleye çıkılabilmesi için, söz konusu projelerin, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 3. maddesine ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden onaylanmasının görüşülmesi. (Etüd ve Prj. Dai.Bşk.E.58907)
11. Belediye Meclisimizin 14/06/2019 tarihli ve 491 sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen teşkilat şeması ve iş yürütümüne ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının teşkilat şemasındaki tanımı ve iş yürütümü değiştiğinden, revize edilerek yeniden hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in görüşülmesi. (Strateji Glş.Dai.Bşk.E.58922)
12. Urla Belediye Başkanlığının 18/02/2020 tarihli ve 4788 sayılı yazısı ve eki Çiğdem O'DONOGHUE'ye ait 31/01/2020 tarihli dilekçeye konu; Yenice Mahallesinde bulunan mevcut Kamanlı Sokağın isminin "Neşet KAVCIOĞLU" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.60454)
13. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde işletme süresi sona erecek olan, Turgut Reis Mahallesi, Şehit Nihat Bey Caddesi No: 76-76A-76/1 Konak/İZMİR adresli sosyal tesisin (Asansör Restoran) işletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.60466)
14. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde süresi sona erecek olan, Atakent Mahallesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:61 Karşıyaka/İZMİR adresli sosyal tesisin (Yasemin Kafe) işletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.60465)
15. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait, 18/03/2020 tarihinde süresi sona erecek olan, Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR adresli Belediye Hizmet Binasında bulunan çay ocaklarının işletme hakkının, 19/03/2020 tarihinden itibaren, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki Protokol hükümleri doğrultusunda Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş.'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.60464)
16. Konak ilçesi, 1. Karataş Mahallesi, 598 ada Eski:8 Yeni:31 no’lu taşınmazın maliklerinden Yeşmil GÜMRÜKÇÜ, Dilek TANER, Turan TANER'e İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/666 sayılı Kararı sonucunda hükmedilen 25.848,49-TL fark el atma bedelinin ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.61251)
17. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 32158 ada, 20 no’lu (88,57 m²) taşınmazın Belediyemize ait 5/28 (15,82 m²) hissenin diğer hissedarlar adına hisseleri oranında satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.61250)
18. Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunları ve çözülmesine yönelik olarak 19 -20 - 21 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'de 4.
kez gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Engelsizmir Kongresi" kapsamında "Engelsiz İzmir 2020 Ulusal Kısa Film Yarışması" yapılması planlanmakta olup, söz konusu yarışmanın düzenlenmesi ile önerge ekinde isimleri bulunan katılımcıların ulaşım, konaklama, yemek ve coffee break giderlerinin, jüri üyeleri ve raportörlere ödenecek ücretlerin ve yarışma sonucu verilecek ödüllerin Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğünün ilgili Bütçe tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Kültür ve San. Dai. Bşk.E.61252)
19. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliği içerisinde ilk kez 42 K, 10 K Halk Koşusu ve Çocuk Maratonu kategorilerini içeren Uluslararası Tam Maraton 12/04/2020 tarihinde gerçekleştirilecek olup; söz konusu maratonda dereceye giren sporculara verilmek üzere, önerge ekinde detayları bulunan para ödüllerinin, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (864.03.4.2.05) bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.58913)
20. Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü tarafından 2 (iki) adet 10.000 litre taşıma kapasiteli Akaryakıt Tankerleri’nin satın alınması istenilmekte olup; söz konusu Akaryakıt Tankerlerinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğünün 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İk.Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.58928)
21. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi “2020 Yılı Bostanlı Pazaryeri Etkinlik Alan Kullanım Bedeli”nin günlük KDV hariç 20.000,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 48 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.54101)
22. Çiğli Belediye Meclisinin; Çiğli Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 31 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kararlar. Dai. Bşk. E.58912)
23. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 20/26 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.58911) 
24. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Spor İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 20/24 sayılı Kararının görüşülmesi.  (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.58909)  
25. Bergama Belediye Meclisinin; önergede belirtildiği şekilde toplam 10.000.000,00-TL ek ödenek verilmesine yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 20/25 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.58910)
26. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret Tarifelerine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 53 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.54103)
27. Urla Belediye Meclisinin; Urla Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İşgal Ücretlerine yönelik, 07/02/2020 tarihli ve 50 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai. Bşk.E.58925)
28.  Dikili Belediye Meclisinin; Dikili Belediyesi 2020 Mali Yılı Evsel Katı Atık Yönetim Sistem Ücret Tarifesinin, KDV dâhil önerge eki listedeki şekliyle revize edilerek, 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmasına yönelik, 05/02/2020 tarihli ve 40 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. E.46972)
29. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 2020-0049 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai. Bşk.E.58924)
30. Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 2020-0048 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai. Bşk.E.58926)
31. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürlüğüne bağlı Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışma Merkezinin, Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğüne bağlanması nedeniyle; Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışma Merkezinin "Haftada İki Gün Devam Eden Üye Aylık Üyelik Aidatı'' ve ''Haftada Üç Gün Devam Eden Üye Aylık Üyelik Aidatı" gelir tarifelerinin Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğüne aktarılması hususunun görüşülmesi. (Toplum Sağlığı Dai. Bşk. E.46971) 
32. Mülkiyeti Balçova Belediyesine ait, tapunun 253 ada, 26 parselde kayıtlı olan Korutürk Mahallesi, Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi No: 55 adresinde faaliyet gösteren Balçova Spor Kompleksi futbol sahası zemininin yenilenmesi ve tartan pist yapılması işine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Balçova Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Fen İşl. Dai. Bşk.E.58923)
33. Belediyemiz sınırlarında ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan, 550-09 K.K. No’lu Çanakkale - İzmir Devlet Yolunun 51+800 km’sindeki (Koyundere Yaya Üst Geçidi) Yaya Üst Geçidi Projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından imalatının yapılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Protokol"ün görüşülmesi. (Ulaşım Dai. Bşk.E.58908)
34. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte sanayi sektörünün ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini karşılamak amacıyla ortak teknik eğitimler düzenlenecek olup; bu kapsamda Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan İş Birliği Belgesi’nin görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.58929)
35. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte sanayi sektörünün ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini karşılamak amacıyla ortak teknik eğitimler düzenlenecek olup; bu kapsamda Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan İş Birliği Belgesi’nin görüşülmesi. (Sosyal Prj.Dai.Bşk.E.58931)
36. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve Narlıdere Belediyesi ile birlikte vatandaş taleplerini karşılamak amacıyla istihdama yönelik ortak mesleki eğitimler ve gençlik faaliyetleri düzenlenecek olup; bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Narlıdere Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan İş Birliği Belgesi’nin görüşülmesi. (Sosyal Proj.Dai.Bşk.E.58930)
37. Belediyemizin Akıllı Şehir Uygulamalarının desteklenmesi kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan İş Birliği Protokolü’nün görüşülmesi. (Bilgi İşlem Dai.Bşk.E.58915)
38. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 20 m genişliğindeki imar yolunda kalması nedeniyle maliki tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 2885 ada, 253 parselin kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54089)
39. Karabağlar Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli, 09/2020 ve 16/2020 sayılı Kararlarıyla uygun görülen; Karabağlar Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan 3. Beş Yıllık İmar Programının, İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60460)
40. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz maliki tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 891 ada, 31 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54097)
41. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz maliki tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 848 ada, 10 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54096)
42. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 798 ada, 6 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54095)
43. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 3176 ada, 14 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54094)
44. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 875 ada, 17 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54087)
45. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 2540 ada, 36 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54088)
46. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi,     Güzelyalı Mahallesi, 895 ada, 13 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54090)
47. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 732 ada, 34 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54091)
48. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mithatpaşa Caddesinde kalması nedeniyle, taşınmaz malikleri tarafından Belediyemize uzlaşma başvurusunda bulunulan; Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 6503 ada, 4 parselin kısmen kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54092)
49. Belediyemizce "Masalevleri Projesi" kapsamında, Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 488 no'lu parselde (3040 m²) Masalevi yapılması planlanmakta ve söz konusu 488 no'lu parselin 2987/3040 oranında (2987 m²) hissesinin Belediyemiz, 53/3040 oranında (53 m²) hissesinin şahıs mülkiyetinde kaldığı tespit edilmiş olup, kamu yatırımının gecikmemesi ve Belediyemizce yapılacak olan projenin ivedilikle hayata geçirilebilmesi için bahse konu taşınmazda bulunan 53/3040 hissenin kamulaştırılması amacıyla, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.54093)
50. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" kullanımında kalan, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mah., 14147 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın kamulaştırılmasının, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60461)
51. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 19/02/2020 tarihli ve 45124 sayılı yazısıyla talep edilen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Özel Proje Alanı (Açık Pazar Alanı ve Otopark)” kullanımına isabet eden Bayındır ilçesi, Cami Mahallesi, 19 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36 parseller ve 20 ada, 15, 16, 17, 18 parsellerin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58914)
52. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli ve 15 sayılı Kararıyla uygun görülen; Maltepe Mahallesi, 2 Sokağın doğusunda bulunan (İmar Uygulaması öncesi kadastral 4429 no'lu parselin sınırları içinde bulunan), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yeşil alanda kalan tek katlı tüm mütemmim cüzleri ile birlikte zemin üstü kamulaştırılması için Güzelbahçe Belediyesinin 2017-2021 yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik,  Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli ve 15 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58917)
53. Bayındır Belediyesi ve İlbank A.Ş. iş birliğinde yürütülerek hazırlanan Bayındır ilçesi, Zeytinova Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60457)
54. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13/02/2020 tarih, 35855 sayılı yazısı ile; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarihli, 05.447 sayılı ve 10/06/2019 tarihli, 05.464 sayılı Kararları ile kabul edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06/01/2020 tarihli, 2698 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen İzmirdeniz Projesi (3. Bölge) Pasaport-Gümrük Tarihi Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisine ilişkin Belediyemiz görüşüne esas olmak üzere alınacak Belediye Meclis Kararının iletilmesi, 20/02/2020 tarihli, 40505 sayılı yazısı ile de İzmir Ticaret Odasının talebi doğrultusunda Pasaport Limanı Dalgakıranının "Liman/Yat Limanı" olarak belirlenmesine yönelik Belediyemiz görüşünün iletilmesi istenmekte olup, konunun incelenmesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda işlem yapılmak üzere karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60452)
55. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 11/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki Karabağlar, 1/1000 ölçekli 1. Etap Basın Sitesi ve Civarı Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 1. Etap Vatan - Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan - Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı ile 1/1000 ölçekli 2. Etap Bahçelievler - Gülyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planında "Mania Planı" sınırlarının, Adnan Menderes Havalimanı Mania Planına ait güncel sınırlar dikkate alınarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60463)
56. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 12/2020 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli 1. Etap Üçkuyular-Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 1. Etap Basın Sitesi ve Civarı Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 1. Etap Vatan - Ali Fuat Cebesoy Mahallesi Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan - Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı, 1/1000 ölçekli 2. Etap Bahçelievler - Gülyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı plan notlarının Karabağlar ilçesinde yaşayan engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bütünleştirilerek imar mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60453)
57. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 72458193/23 sayılı Kararı ile uygun görülen; Dedebaşı Mahallesi 32519 adanın yürürlükteki imar planında bitişik nizam 5 kat (B-5) yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındaki ön bahçe mesafesinin "0" (sıfır) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60459)
58. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli, 05.1024 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve Gaziemir Belediye Başkanlığınca 03/01/2020 – 03/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Gaziemir Fuar Alanında, 2203 ada, 2 parselin batısından ve kuzeyinden geçen dere hattının, 2204 ada, 2 parselin güneyinden ve 24 metrelik taşıt yolunun içerisinden geçtikten sonra, 2260 ada, 1 parselin güneyinden ve doğusundan geçecek şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, ESBAŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60456) 
59. Bergama Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 20/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bergama İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan "İmar planında Ayrık ve Blok Nizam olarak belirlenmiş meskun konut adalarında çekme mesafeleri İmar Planı üzerinde açıkça belirlenmemiş ise parselin TAKS'ı %40'ı geçemez." ifadesinin kaldırılarak yerine "Ayrık ve blok nizam imar adalarında %50'den fazlasının (parsel sayısı itibariyle) teşekkül etmiş olduğu durumlarda yürürlükteki imar planında belirtilen bahçe mesafelerine göre, imar planında bahçe mesafeleri belirtilmemiş ise mevcut bahçe mesafelerine göre taban alanı belirlenir." plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60462)
60.  Urla Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 322 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesinde 10 adet, Denizli Mahallesinde 3 adet 5.00 m x 3.00 m= 15 m² büyüklüğündeki Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği önerileri Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/01/2020 tarihli ve 05.101 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, onama aşamasında İZSU Genel Müdürlüğünün 31/01/2020 tarihli ve 8458 sayılı yazısı ile Zeytinalanı Mahallesindeki, L17-b-12-b-2-b ve L17-b-13-d-1-a paftalarında yer alan 2 adet trafo yerinin Dere Güzergahı bitişiğinde olması nedeniyle dere bakım ve servis alanında kaldığı ve söz konusu alanda her daim taşkın riski bulunabileceğinden yerinin uygun olmadığına ilişkin görüş iletildiğinden, söz konusu 2 adet trafo yerinin ilgili görüş doğrultusunda yeniden incelenip değerlendirilmesi hususlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58916)
61. Seferihisar Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarihli ve 10 sayılı Kararıyla uygun görülen; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Tepecik Mahallesi, 690 ada, 1 parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.58918)
62. Bayındır Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarihli ve 2019/186 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bayındır Belediyesi ile İlbank A.Ş. iş birliğinde hazırlanan, Bayındır ilçesi, Zeytinova Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60458)

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından İzmir Körfezinde çalışacak bir adet arabalı vapur (feribot) için isim çalışması yapılmakta olup; körfezimizde hizmet verecek arabalı vapura (feribota) Şehit Fethi SEKİN isminin verilmesine yönelik Yazılı Önergenin; “İzmir Büyükşehir Belediye İdaresi tarafından belirtilen isim verilmiş olduğundan konusuz kalan Önerge hakkında karar verilmesine yer olmadığı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgür HIZAL, Salahattin ŞAHİN. E.24753)
2. Karşıyakamız’ın kurucusu ve kulüp tarihimizin yetişen neslimize dikkat çekilebilmesi adına Karşıyaka camiası için tarihsel değer olan Zühtü IŞIL isminin işlek bir meydana verilmesi ve gereğinin yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin; “Belli bir yere yönelik olmaması ve temenni niteliğinde olduğundan, İzmir Büyükşehir Belediye İdaresi tarafından değerlendirilmesi uygun olacağından” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN. E.24711)
3. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun yeniden düzenlenmesi ile yerel yönetimler ile faaliyetlerini tek elden daha ekonomik kullanılması, koordinasyon sağlanması, İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerlik hizmetleri görev ve çalışmaları için yeni bir yönetmeliğin hazırlanmasına yönelik Yazılı Önergenin; oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Sokak Hayvanlarını Koruma - Hukuk Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yahya YILDIZ, Bülent SÖZÜPEK, Aybars YILDIRIM, Raife KARABATAK, Sıla İlgi AKKAŞ, İbrahim Halil KILIÇ, Fikret MISIRLI, Erol ÇOMAK, Burçin Kevser TOURCHIAN. E.24745)
4. Romanlar konusunda Meclisimiz bir çalışma başlatarak, Romanların kültürel ve yaşamsal sıkıntılarının araştırılması, geniş ölçekte dünya coğrafyasındaki diğer ülkelerde yaşayan ve bizim Roman toplumuyla benzer sorunları paylaşan Roman toplumlarının sorunlarına nasıl yaklaşıldığının saptanması için geniş çapta bir araştırma yapılmasına yönelik Sözlü Önergenin “Bu konuda, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş araştırma yapmak üzere; Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı ile Komisyonlarımız arasında eşgüdüm içinde çalışmaların yapılması” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Kültür ve Turizm – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Burhan Suat ÇAĞLAYAN, İsmet ORHAN.E.25081)
5. Belediye Meclisimizin 28/11/2019 tarihli ve 1068 sayılı Meclis Kararına konu; 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi cetvelinde sehven; “Ödev ya da tezde kullanmak üzere (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezi vb.) veri talebinde bulunan öğrenciler, verileri kurumlarından getirecekleri resmi yazı ile talep etmeleri durumunda ücret tarifesine tabi olmayacaklardır. Söz konusu verilerin kapsadığı alan 1 adet mahalle sınırını geçemez.” olarak geçen ifadenin; “Ödev ya da tezde kullanmak üzere (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezi vb.) veri talebinde bulunan öğrenciler, verileri kurumlarından getirecekleri resmi yazı ile talep etmeleri durumunda ücret tarifesine tabi olmayacaklardır. Söz konusu verilerin kapsadığı alan 10 adet mahalle sınırını geçemez.” şeklinde düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.25482)
6. Tire Kaymakamlığının 04/11/2019 tarihli ve 3826 sayılı yazısı ve eki dilekçeye konu;  Kahrat Mahallesinde bulunan "Hakim Çıkmazı Sokağı" isminin, "Ekin Çıkmazı" olarak değiştirilmesinin, İlke Kararları doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.33804)
7. Balçova Belediye Başkanlığının, Korutürk Mahallesinde yapılan 124 no'lu parselasyon planı sonucu ekli krokide belirtildiği şekilde yeni oluşan meydan ve yolların "Agamemnon Meydanı", "Termal Sokak", "Gençlik Sokak", "Ahmet Piriştina Sokak", "Ilıca Sokak", "Esenlik Sokak", "Hayat Sokak" ve "Sağlık Sokak" olarak isimlendirilmesi talebi ile yine bu çalışma kapsamında 124 no'lu parselasyon ile imar adaları içinde kalan mevcut Sera Sokağın da kapatılması hususunun; önergeye konu isim taleplerinden "Agamemnon Meydanı" isminin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Sera Sokağın kapatılması ile diğer isim taleplerinin ise oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.41201)
8. Ercüment ALKANER tarafından Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine (HİM) elektronik posta yolu ile yapılan, 06/09/2019 tarihli başvuruya konu; Karşıyaka ilçesi, Yalı Mahallesi ile Çiğli ilçesi, Ataşehir Mahallelerinin ortak sokağı olan 6525 no’lu Sokağın niteliğinin cadde olarak değiştirilerek isimlendirilmesi talebi ile Belediyemiz Yazı İşleri Şube Müdürlüğünde 31/10/2019 tarihli Prof.Dr.Hülya NUTKU'nun dilekçesine konu; Karşıyaka ilçesi, Bostanlı Mahallesinde bulunan 6345 no’lu Sokağa "Prof.Dr.Özdemir Nutku" isminin verilmesi talebinin, “6345 Sokağın isim değişikliği yerine Anı Levhası takılması, 6525 Sokağın niteliğinin cadde olarak değiştirilerek ‘Flamingo Caddesi’ olarak belirlenmesi” şeklindeki görüş doğrultunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.33806)
9. Tire Belediye Başkanlığının 10/01/2020 tarihli ve 452 sayılı yazısı ve eki Fahrettin KUŞÇU’ya ait dilekçeye konu; Atatürk ve Hürriyet Mahallelerinde bulunan mevcut “Güven Caddesi” isminin,                                   “M. Lütfi Filiz” olarak değiştirilmesinin, “İlke Kararları uyarınca uygun bulunmamıştır. Anı levhası konulabilir.” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.33805)
10. Belediyemiz ile Giresun ili Tirebolu Belediyesi arasında yerel yönetimler anlamında ilimiz ile ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari konularda iş birliği yapabilmek amacıyla, Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına yönelik, Giresun ili Tirebolu Belediye Meclisince alınan 09/01/2020 tarihli ve 9 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.32384)
11. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2318 ada, 103 no’lu (1160,00 m²) parselde kayıtlı taşınmazın, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.40475)
12. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 11637 ada, 4 no’lu (8437,00 m²) parselde kayıtlı taşınmazın, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.33816)
13. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 2449 ada, 16 no’lu  (185.143,47 m²) yüzölçümlü taşınmazın, ''Bostanlı Barajı Projesi'' kapsamında kalması nedeniyle, İZSU Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.33818)
14. Ödemiş Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, mülkiyeti Belediyemize ait Üç Eylül Mahallesi, 412 ada, 79 no’lu (5555.87 m²) taşınmazın Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanımına yönelik olarak düzenlenen Protokol kapsamında, Ödemiş Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.41197)
15. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 11637 ada, 4 no’lu  (8437,00 m²)  parselde kayıtlı taşınmazın, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.33815)
16. Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi, 320 ada, 1 no’lu parselde (1088,76 m²) yüzölçümlü taşınmazdaki, Belediyemize ait 2173/2400 (985,78 m²) hissenin İZSU Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.33807)
17. Narlıdere Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda, Huzur Mahallesi, 6226 ada, 2 no’lu (821,00 m²) taşınmazın Belediyemiz mülkiyetinde olan 789/2399 (270,00 m²) hissesinin imar planı kullanımı doğrultusunda bölgede yaşayan insanların temel sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanımına yönelik olarak düzenlenen Protokol kapsamında, Narlıdere Belediyesine 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.41195)
18. Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığının Belediyemiz Teşkilat Şemasına göre düzenlenmiş olan Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Dış. İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.36649)
19. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Belediyemiz Teşkilat Şemasına göre düzenlenen Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Makine İkm.Bkm.ve Onr.Dai.Bşk.E.35371)
20. Belediyemize tahsis edilen Ödemiş Birgi YAS ve YÜS Sulama Tesisinin işletilmesinin bakım ve onarımlarının, tesisin işletilmesi için kurulan ve o günden beri işletme sorumluluğunu yürüten S.S. Birgi Beldesi Sulama Kooperatifine devredilmesine yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Birgi Beldesi Sulama Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Tarım ve Orman – Kooperatifler Komisyonları Raporu.  (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.40488)
21. Menemen Kaymakamlığı Sabahat Akşıray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören otistik öğrenciler ile velilerin ve servis annelerinin okula gidip gelmeleri konusunda, taşınma hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan ve 15/03/2020 tarihinde süresi sona erecek olan Hizmet Protokolü’nün 31/08/2024 tarihine kadar uzatılmasının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları Raporu.  (ESHOT-Ulaşım Pln.Dai.Bşk.E.1307/E.19086)  
22. Sayıştay Denetçileri tarafından Belediyemizde yapılan 2018 Mali Yılı Dış Denetimi sonucu hazırlanan Denetim Raporunun Bulgu 12. maddesi gereğice; Buca Yedigöller Rekreasyon Alanı dâhilinde kalan ve Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 199 ada (yeni 319 ada) 1 parsel, 211 ada 1 parsel, 212 ada 1 parsel, 213 ada (yeni 331 ada) 1 parsel, 214 ada (yeni 332 ada) 1 parsel, 215 ada (yeni 333 ada) 1 parselde kayıtlı taşınmazlar dâhilindeki restoran, kafeterya ve benzeri tesislerin işletilmesine ilişkin hazırlanan Protokol ile bu alanların beş yıl süre ile Buca Belediye Başkanlığı adına tahsisine yönelik, Belediye Meclisimizin almış olduğu 13/04/2015 tarihli ve 05.333 sayılı Kararın iptali ve söz konusu alanlar üzerinde bulunan tesislerin Belediyemizce teslim alınarak işletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.   (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.33822)
23. Akdeniz’de konuşulan dillerin öğrenimini teşvik yoluyla yurttaşların Akdenizlilik kimliğini güçlendirmek ve Akdeniz’in ana limanlarından biri olan kentimizin Akdeniz’deki komşu kültürlerle daha yakın ilişki kurabilmesini sağlamak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akdeniz Dilleri Eğitimi amaçlı kurslar düzenlenmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan İşbirliği Protokolü’nün kabulü ile söz konusu Protokol’de belirtilen Ankara Üniversitesine yapılacak eğitim bedeli ödemesinin Belediyemiz ilgili bütçesinden gerçekleştirilmesi ve ilgili bütçe gelir tarife cetveline önergede belirtilen kayıt bedelinin eklenmesinin                                          Hukuk - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai. Bşk. E.41075)
24. 2020 Mali Yılı Stratejik Planı ve Bütçe Programında tanımı yapılıp, ödeneği ayrılmış olan “Öncü Kentler 2020-2021 Programı”na Belediyemizin katılımına yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "Anlaşma"nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe  –  Hukuk – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonları Raporu. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.36644)
25. Bayraklı ilçesi, Cengizhan Mahallesi 1620/39 Sokak adresinde yer alan, Or. Prof. Ekrem AKURGAL Çok Amaçlı Spor Salonu ile Halı Saha Tesisi ve Halı Saha Hizmet Binasının Bayraklı Belediyesinin kullanımına tahsis edilmesine yönelik,  İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Protokol”ün; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca ‘Aylık 100-TL olmak üzere’ şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk. E.35370)
26. Dikili ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 340 Sokak No: 39 adresinde park alanı imarlı ve kamuya terkli alanda, yapımı tamamlanan Tenis Kortunun Dikili Belediyesinin kullanımına tahsis edilmesine ve Belediyemiz ile Dikili Belediyesi tarafından müştereken kullanımına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dikili Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan  “Protokol”ün; Hukuk Komisyonunca oybirliğiyle uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca ‘Aylık 100-TL olmak üzere’ şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Gençlik ve Spor Dai. Bşk.E.35369)
27. Kanada merkezli 7.328 kişinin katıldığı “Uluslararası Caribou Matematik Yarışması”nda birinci olan İzmir, Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Elanur AKINCI’nın başarısının teşvik edilmesi amacıyla 5 adet Cumhuriyet Altını veya karşılığı para değeri ile ödüllendirilmesi ve söz konusu ödüllerin Belediyemiz ilgili Bütçesinden karşılanmasının “Ödüllerin Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığından karşılanmak üzere” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Özel Kal.Md.E.41379)
28. İlimiz dâhilinde özellikle turizm sezonun başlaması ve buna bağlı nüfus yoğunluluğu nedeniyle halkın genel kullanımına açık Modüler Sistem Tuvaletlerini kullanım bedeli 15/11/2019 tarihli, 05.1011 sayılı Meclis Kararı ile 1,00-TL olarak belirlenmiş olup, gelen talepler doğrultusunda alım sürecine başlanan Modüler Sistem Tuvaletlerin kullanım bedelinin Engelli, Gazi ve 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz, memur ve işçi personellerden 1 Kontör olarak belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım – Engelsiz İzmir – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.29960)
29. Buca Belediye Meclisinin; Buca ilçesi sınırları içerisinde kurulan pazar yerlerinin önergede yer alan 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesine yönelik, 03/02/2020 tarihli ve 2020/38 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.38465)
30. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi 2020 Yılı Reklam Tarifesine yönelik, 06/02/2020 tarihli ve 46 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk.E.41200)
31. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilmesi yapılacak olan Kültür ve Sosyal Tesislerinin tarife cetveline yönelik, 07/01/2020 tarihli ve 24 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.32336)
32. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediye Binası Çay Ocağı, Zübeyde Hanım Parkı Kafe, Nergiz Parkı Kafe, Uğur Mumcu Parkı Kafe, Zühtü Işıl Kapalı Spor Salonu Büfe’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilmesi ve önerge ekinde yer alan tarife cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 02/01/2020 tarihli ve 8 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.32335)
33. Karşıyaka Belediye Meclisinin; "2020 Mali Yılı Pazar Yerleri Yeme, İçme Stantları Yıllık Tarife Cetveli”ne yönelik, 03/02/2020 tarihli ve 41 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai. Bşk.E.40478)
34. Belediyemizin iştiraki olan GRAND PLAZA A.Ş.’nin 24/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 79.458.415,00-TL’den, 24.000.000,00-TL arttırılarak, 103.458.415,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin GRAND PLAZA A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%50,00’sine tekabül eden) 12.000.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun; Şirketler Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İşletme ve Des. Hiz.Dai.Bşk.E.32337)
35. Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş.’nin 24/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 643.000.000,00-TL’den, geçmiş yıllar zararları toplamından 142.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle, 501.000.000,00-TL’ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZELMAN A.Ş.’nin içerisindeki payına düşen (% 63,3121269’una tekabül eden) 407.097.004,00-TL olan sermaye miktarının, 89.903.226,00-TL azaltılarak 317.193.778,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Şirketler Komisyonları Raporu. (İşletme ve Des. Hiz.Dai.Bşk.E.32331)
36. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenen, Kiraz ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, (eski 55 ada, 60 no'lu parsel) 283 ada, 4 no'lu (4824,73 m²) taşınmazın Belediyemize ait olan, 463271/482473 (4632,71 m²) hissesinin imar planındaki amacı doğrultusunda (şantiye alanı) kullanılmak üzere Belediyemiz Meclisinin 16/01/2019 tarihli ve 05.44 sayılı Kararıyla İZSU Genel Müdürlüğü adına tahsis edildiği, ayrıca teknik ekiplerin konuşlandığı ve şantiye alanı olarak kullanılan alanda, Kiraz Belediye Başkanlığına ait 192,02 m²'lik hissenin de tahsisinin istendiği ancak, Belediye Hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için şantiye alanı olarak kullanılan bölgenin içinde kaldığından dolayı tahsisinin uygun görülmediği belirtilerek, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan binalara ilişkin ruhsat alınması ve inşaata başlanılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle, Kiraz Belediyesine ait hissenin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12970)
37. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2019 tarihli ve 05.779 sayılı Kararı ile uygun görülerek 23/12/2019-21/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan Aliağa ilçesi, Siteler Mahallesi, 696 ada, 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları” olarak belirlenen parselin tahsis amacına uygun olarak ‘Üniversite Yerleşke Alanları’ kullanımına dönüştürülmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41214)
38. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli ve 05.352 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi güncel sınırları dikkate alınarak Dikili ve Bergama İlçelerinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Plan Değişikliği Raporunun; Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38138)
39. İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı" olarak planlı olan, Selçuk ilçesi, Şirince Mahallesi, 471, 473, 532, 3167, 3222 ve 3223 parsellerin "Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Tarım ve Orman Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6609)
40. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 172 ada, 47 parselin maliki Atiye SARIKAYA tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41203)
41. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 583 ada, 14 parselin maliki Zuhal HOCAOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41205)
42. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2019 tarihli ve 1023 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 13/01/2020-11/02/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Çiniliköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna; 582 ada, 6 parselin maliki Nazarköy Tur. Otel. İnş. San.  Vekili Hayri ARICAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41204)
43. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 1042 ve 5547 parsellerin plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin, parsellerin maliki Ayşe TARHAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41212)
44. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Yenimahalle, 32 ada, 1 parsele ilişkin Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın; “Yürürlülükte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı kullanımında kalan söz konusu parselin sehven Eğitim Alanı belirlendiği anlaşıldığından, mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 32 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41213)
45. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Aliağa ilçesi, Yalı Mahallesi, 6954 parsel ve 6831 sayılı yasanın 2/B maddesine göre orman alanı sınırları dışına çıkarılan PLVIII numaralı parselin kullanım kararına ilişkin, 6954 parselin maliki ve PLVIII parselde zilliyet hakkı bulunan Emine ÜNAL ve Emel BÜYÜK vekili Hakan TURAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41209)
46. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Kazımdirik Mahallesi, 6036, 6037 ve 5804 parselin maliki Bekir ARI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41211)
47. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Aliağa ilçesi, 696 ada 1 parsel, 4385 parsel, 560 ada 4 ve 5 parseller, 934 ada 1 parsel, 425 ada 2 parsel, 273 ada 1 parsel, 205 ada 1 parsel, 206 ada 1 parsel, 207 ada 1 parsel, 208 ada 1 parsel, 209 ada 1 parsel, 2852 parsel, 2853 parsel, 31 ada 1 parsel ve 3147 parselin kullanım kararına ilişkin, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41210)
48. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Musa ÖZCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41208)
49. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Aliağa Mahallesi, 313 ada 1 parsel, 959 parsel ve 2019 parsele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41206)
50. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 05.850 sayılı Kararı ile uygun görülerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Aliağa Merkez Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; Adacık Mevkii 3300 parselin maliki Nusrettin ÜLKER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41207)
51. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1022 sayılı Kararı kabul edilerek                       24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; 416 ada, 15 parselin maliki Alayittin ELSIKMA tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33812)
52. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1022 sayılı Kararı ile kabul edilerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; 333 ada, 400 parselin maliki Şeref CİLDAN ve 403 parselin maliki Hanife KARANFİL adına Zümrüt KIDAL ÖZDEMİR tarafından yapılan itirazın “ Söz konusu taşınmazların, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bölgede alınan yol boyu ticaret kararı kapsamında ‘Ticaret- Konut Alanı’ olarak belirlenmiş olması, 1/5000 ölçekli nazım imar planında da bölgede bu kapsamda plan değişikliği yapıldığı, ancak itiraza konu taşınmazların yer aldığı bölgenin sehven plan değişikliği onama sınırı dışında bırakıldığı anlaşıldığından, söz konusu bölgenin bu kapsamda düzenlenmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33809)
53. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1022 sayılı Kararı ile kabul edilerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; 461 ada, 43 parselin maliki ENTO Kulak Burun Boğaz Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. vekili Emine POLAT EROĞLU tarafından yapılan itirazın  oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33810)
54. Belediye Meclisimizin 15/11/2019 tarihli ve 05.1022 sayılı Kararı ile kabul edilerek 24/12/2019-22/01/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi ile Karapınar Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine; Belediye Hizmet Alanı kullanımında kalan 307 ada, 2 parselin kullanım kararının Kamu Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33811)
55. Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesinde yer alan, yürürlükteki imar planında BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak belirlenmiş olan, 3836 ada, 1 parselin KHA (Kamu Hizmetleri Alanı) kullanım kararına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin “Kamu hizmet alanı olma niteliği dikkate alınarak” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33802)
56. Torbalı ilçesi, Karakuyu Mermer Sanayi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarında belirlenen, “1.9. Kamuya ait alanlar (Otopark, Park, Belediye Hizmet Alanı, Teknik Altyapı Alanı vb.) bedelsiz olarak kamu eline geçmeden yapı ruhsatı verilemez.” hükmünün iptaline ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesinin 27/11/2019 tarihli ve 2019/1443 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38148)
57. Tire ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1058 ada, 101 parselin “Kamu Hizmet Alanı”, 1018 adanın kısmen “Ticaret Konut Alanı (TİCK)” kısmen “Meskun Konut Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin “Plan onama sınırının 1018 numaralı imar adasına ilişkin kısmı içerecek şekilde düzenlenmesi kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41221)
58. Selçuk ilçesi, Şirince Mahallesi, 471, 473, 532, 3167, 3222 ve 3223 parsellerin “Özel Eğitim Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisinin; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyelerinin muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6608)  
59. “İzmirdeniz Projesi” kapsamında hazırlanan, Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine yönelik, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliğinin; İzmir 3. İdare Mahkemesinin 31/12/2019 tarihli ve E.2018/1380-K.2019/1752 sayılı Kararı ile kısmen iptal edilmiş olan kısımlarına yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40479)
60. Bornova ilçesi ve çevresine su temini ve dağıtımını sağlamak için mevcutta kullanılan “Üniversite içi Pompa” olarak adlandırılan Terfi Merkezinin (P19) içme ve kullanma suyu dağıtım sistemi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlaması, artan nüfus ile içme ve kullanma suyu talebinin artması, yeni içme ve kullanma suyu kaynağı olan Gördes Barajından gelen suyun bölgeye dağıtımının sağlanabilmesi için yenilenmesi zorunlu hale geldiğinden; yürürlükteki 1/1000 ölçekli kamuya terk edilmiş Park Alanında yeni terfi merkezi yapılabilmesi için 15 m x 10 m ebatlarında “İçme Suyu Tesisleri Alanı (Terfi Merkezi)” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38152)
61. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2020 tarihli ve 18 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Çamdibi Mahallesi, 24O4C paftada, 5366 Sokak ve 5356 Sokak kesişiminde kamuya terkli yeşil alanda, 4.00 m x 6.00 m ebatlarında bir adet Trafo Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanan,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca “24 Temmuz 2010 tarih ve 27651 sayılı iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun olumsuz etkilerinden çevre ve halkın sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin Yönetmelik dikkate alınarak” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38464)
62. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen;  yürürlükteki imar planında ilkokul alanında kalan; Yalı Mahallesi, 26534 ada, 3 parselin “Özel Eğitim Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40473)
63. Bayraklı Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 256 sayılı Kararı ile uygun görülen; Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa paftada yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında BHA Emax: 1.0 Kullanım Kararı ve Yapılaşma Koşulu belirlenen alanda “Resmi Kurum Alanı E=3.00 TAKS=0.60 ve Yençok=8 Kat” Kullanım Kararı ve Yapılaşma Koşulu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin “Kamu hizmet alanı olma niteliği dikkate alınarak” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33803)
64. Çiğli Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 05/100 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Yeni Mahalle, 22249 ada, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numaralı parsellerin isabet ettiği imar planında “Bitişik Nizam 3 ve Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanı, Yol ve Park” kullanımlarında kalan alanda, düzenleme sahası sınırının belirlenerek “Yençok: 8 Kat, K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) Koşullu Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38141)
65. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2019 tarihli ve 05/93 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Küçük Çiğli Mahallesinde,  Hmax: 24.80 m, E:0.80, (TM) ve (Y) Koşullu İmar Adalarının birleştirilerek Yençok: 8 Kat ve K.A.T (Katlar Alanı Toplamı) Koşullu Ticaret-Turizm (TİCT) İmar Adası olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38147)
66. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; 02/12/2019 tarihli, 301.05/230 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çınar Mahallesi, 131 ada, 6 parsele ilişkin, Belediye Meclisimizin 11/03/2019 tarihli ve 05.199 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.29954)
67. Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 05/250 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kurtuluş Mahallesi, 1058 ada, 101 parselin “Emsal=1.50 Yençok=5 Kat” Yapılaşma Koşullu “Resmi Tesis Alanı” olarak belirlenmesine, 1018 numaralı imar adasının ise kadastral duruma göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin “Plan onama sınırının 1018 numaralı imar adasına ilişkin kısmı içerecek şekilde düzenlenmesi kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38140)
68. Menderes Belediye Meclisinin 04/10/2019 tarihli ve 192 sayılı Kararı ile uygun görülen;      Görece Cumhuriyet Mahallesi, 138 ve 139 adaların kuzeyindeki “Park Alanı” içerisinde “Regülatör Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin “Park içerisinde yapılmış düzenlemelerin dikkate alınması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40474)
69. Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 05.247 sayılı Kararı ile uygun görülen;  GEDİZ A.Ş.'nin 21/11/2019 tarihli ve 110652 sayılı talep yazısı doğrultusunda; Turan Mahallesi, 1257 ada, 6 parselin doğusunda yer alan park alanında, 8.00 m x 5.00 m ebatlarında yaklaşık 40 m²’lik 1 adet Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca “Mevcut ağaç dokusunun korunması kaydıyla” oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca “24/07/2010 tarih ve 27651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun olumsuz etkilerinden çevre ve halkın sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin Yönetmelik şartları dikkate alınarak” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38142)
70. Kiraz Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 134/14 sayılı Kararı ile uygun görülen; İstiklal Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kiraz Uygulama İmar Planında Yapılaşma Koşulları belirlenmemiş meskun konut alanı içinde yer alan 35 ada, 2, 10, 11, 12 ve 13 parsellerin Yapılaşma Koşullarındaki belirsizliği gidermek amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.38144)
71. Kiraz Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarihli ve 132/14 sayılı Kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kiraz Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı ve 7 m’lik Yaya Yolunda kalan 78 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerin imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; Ulaşım Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40472)
72. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yelki Mahallesi, 213 ada, 5 parselin güneyinde kamuya ait yeşil alanda 5.00 m x 8.00 m ebadında 40m²’lik bir adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca “24/07/2010 tarih ve 27651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun olumsuz etkilerinden çevre ve halkın sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin Yönetmelik dikkate alınarak” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40486)
73. Bergama Belediye Meclisinin; Atatürk Mahallesi, Değirmen Yolu sokaktan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik,  05/11/2019 tarihli ve 125 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.36650)

VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VIII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
                                                                                   Mustafa ÖZUSLU
                                                                İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili