İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

10/02/2020 MECLİS GÜNDEMİ
 
           T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü


Sayı   : 97509404-301.03-20                                                                                                                       06/02/2020         
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
Sayın Meclis Üyesi,
 
             İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 10/02/2020 tarihinde, saat:18.00’de, Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur. 
                   
                     Bilginizi ve Toplantıya katılımınızı rica ederim.                                                                                                   Mustafa ÖZUSLU
                                                                              İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili


 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-02                                                               Toplantı Tarihi   : 10/02/2020 
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                                                                      Toplantı Saati     : 18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
IV. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
1. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin genelgenin 1. paragrafında “Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür.” denilmektedir. Bu çerçevede Ulaşım Dairesi Başkanı Mert YAYGEL TECO firmasının daveti üzerine 09/11/2019-17/11/2019 tarihleri arasında görevli-izinli olarak Tayvan’da Akıllı Şehirler, Elektrikli Araçlar, Teleferik Sistemleri ve Akıllı Aydınlatma Sistemleri konularında teknik incelemelerde bulunmak üzere yer almıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Ulaşım Dai.Bşk.E.21167)
2. İzmir Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin genelgenin 1. paragrafında “Toplantının dönemi bakımından Meclis Kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirilmeye ilişkin olarak ilk Meclis Toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür” denilmektedir. Bu çerçevede 28/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında Almanya’nın Essen kentinde gerçekleştirilen IPM ESSEN Çiçek, Tarım ve Peyzaj Fuarına 27/01/2020 – 30/01/2020 tarihleri arasında görevli izinli olarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem AŞICI ve Kuzey Alanları Bakım Şube Müdür Vekili Atılgan TAŞDEMİR teknik incelemelerde bulunmak üzere fuara katılmışlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Park ve Bah. Dai.Bşk.E.32329)
V. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Belediyemiz, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir ili Kırmızı Et Üreticileri Birliği ortak girişimi ile gerçekleştirilmesi planlanan Canlı Hayvan Borsası Kurulumu ve Yapımı İşi için hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Almanya ve Fransa'da bulunan canlı hayvan borsaları, et entegre tesisleri ve karkas parçalama tesisleri ile görüşmeler yapıldığı ve 21 - 28 Şubat tarihleri arasında yapılacak ziyaretlerin İzmir ili Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından organize edildiği bildirilmiş, Belediyemizi temsilen yetkili iki personelin katılması talep edilmiş olup, söz konusu geziye, İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan ÖZTÜRK (S.N:9240) ve Mezbaha Şube Müdürü Veteriner Hekim Deniz GÜLTEKİN (S.N:11954)'in katılmaları, personellerin 21/02/2020 - 28/02/2020 (dâhil) tarihleri arasında görevli-izinli sayılmaları, yeme, içme, konaklama, uçak, otobüs, taksi ücretleri ile yol harcırahlarının Mezbaha Şube Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Bütçesi 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu kodundan karşılanması hususlarının görüşülmesi. (İşletme ve Destek Hiz.Dai.Bşk.E.29956)
2. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğit. Dai.Bşk.E.26467) 
3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan, Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün memur dolu kadro derece değişikliğinin iptal-ihdası için önerge ekindeki cetvellerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-İnsan Kaynakları ve Eğit.Dai.Bşk.E.1186/E.16625)
4. Belediye Meclisimizin 28/11/2019 tarihli ve 1068 sayılı Meclis Kararına konu; 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi cetvelinde sehven “Ödev ya da tezde kullanmak üzere (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezi vb.) veri talebinde bulunan öğrenciler, verileri kurumlarından getirecekleri resmi yazı ile talep etmeleri durumunda ücret tarifesine tabi olmayacaklardır. Söz konusu verilerin kapsadığı alan 1 adet mahalle sınırını geçemez.” olarak geçen ifadenin “Ödev ya da tezde kullanmak üzere (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezi vb.) veri talebinde bulunan öğrenciler, verileri kurumlarından getirecekleri resmi yazı ile talep etmeleri durumunda ücret tarifesine tabi olmayacaklardır. Söz konusu verilerin kapsadığı alan 10 adet mahalle sınırını geçemez.” şeklinde düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.E.25482)
5. 11/11/2019 tarihli ve 05.933 sayılı Meclis Kararına konu, İş Birliği Protokolü’nde sehven “Torbalı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”  olarak geçen ismin “Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” şeklinde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.29952)
6. Belediyemiz ile Giresun ili Tirebolu Belediyesi arasında yerel yönetimler anlamında İlimiz ile ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı teknik ve idari konularda iş birliği yapabilmek amacıyla, Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına yönelik Giresun ili Tirebolu Belediye Meclisince alınan 09/01/2020 tarihli ve 9 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.32384)
7. Menemen Kaymakamlığı Sabahat Akşıray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören otistik öğrenciler ile velilerin ve servis annelerinin okula gidip gelmeleri konusunda, taşınma hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan ve 15/03/2020 tarihinde süresi sona erecek olan Hizmet Protokolü’nün 31/08/2024 tarihine kadar uzatılması hususunun görüşülmesi.  (ESHOT-Ulaşım Pln.Dai.Bşk.E.1307)  
8. Kültürpark Şube Müdürlüğümüze bağlı Kültürpark Alanının kullanım yönetmeliği ile Kültürpark içerisinde bulunan ve önerge ekinde yer alan, açık alanlarda etkinlik yapılacak olması sebebiyle, genel hizmetlere ilişkin 2020 yılı için belirlenen tahsis ücretlerinin görüşülmesi. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.29955)
9. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no'lu taşınmazın malikleri tarafından İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 703 ada, 84 ve 85 parseldeki Ülken İNAN'a ait 12/208 arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karşılığında toplam 45.960,13-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.29958)
10. Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesi, 703 ada, 32 no'lu taşınmazın malikleri tarafından İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/85 Esas ve 2017/309 Kararının, ilgili Tapu Müdürlüğünde uygulatılması sonucu ifrazen oluşan 703 ada, 84 ve 85 parseldeki Zehra Gonca BURAN'a ait 12/208 arsa paylarının, yol olarak terkini ve her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devretmesi karşılığında toplam 45.960,13-TL kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi veya ödenmemesi konusunun hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.29957)
11. ''Fahrettin Altay - Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'' ile ilgili olarak Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile 24/01/2020 tarihinde 50.000.000,00-Euro tutarında Hazine garantisi olmaksızın dış finansman sözleşmesi imzalanmış olup, Belediyemizin 2020-2021-2022 Mali Yılları Çok Yıllı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, ''Fahrettin Altay - Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi''nde 2020 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere, kredinin kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi anlaşmaları üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Strateji Gel. Dai.Bşk.E.32330)
12. 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş/erlerin İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmasını sağlayacak kişiselleştirilmiş İzmirim Kart ve zayi bedeli tarifesinin belirlenmesi gerekmekte olup, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen kişiselleştirilmiş kartların dışında kalan Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart bedeli ve tüm Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart zayi bedelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.1156/E.16368)
13. İZULAŞ A.Ş. otobüs alımıyla ilgili olarak kullanmak üzere 9.375.000.00-TL banka kredisine ihtiyaç duymakta olup; kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve Protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Destek Hiz.Dai.Bşk.E.26468)
14. Teos Antik Kenti Kazı Başkanlığıyla yapılan ve 02 Ocak 2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Ek Protokol’ün 30.000-TL olan aylık destek miktarının, Mart 2020 tarihinden itibaren aylık 15.000-TL artırılarak, 45.000-TL’ye çıkarılması hususunun görüşülmesi. (Etüd ve Proj.Dai.Bşk. E.21170)
15. İlimiz dâhilinde özellikle turizm sezonun başlaması ve buna bağlı nüfus yoğunluluğu nedeniyle halkın genel kullanımına açık Modüler Sistem Tuvaletlerini kullanım bedeli 15/11/2019 tarihli, 05.1011 sayılı Meclis Kararı ile 1,00-TL olarak belirlenmiş olup, gelen talepler doğrultusunda alım sürecine başlanan Modüler Sistem Tuvaletlerin kullanım bedelinin Engelli, Gazi ve 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz, memur ve işçi personellerden 1 Kontör olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.29960)
16. Belediyemiz Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet 5+1 panelvan ve 1 adet 16+1 minübüsün satın alınması istenilmekte olup; söz konusu araçların Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, Makine İkmal Şube Müdürlüğümüzün 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kodundan satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Makine İkmal Bak ve Ona.Dai.Bşk.E.32556)
17. Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş.’nin 24/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 643.000.000,00-TL’den geçmiş yıllar zararları toplamından 142.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle, 501.000.000,00-TL’ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZELMAN A.Ş.’nin içerisindeki payına düşen (%63,3121269’una tekabül eden) 407.097.004,00-TL olan sermaye miktarının 89.903.226,00-TL azaltılarak 317.193.778,00-TL’ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Des. Hiz.Dai.Bşk.E.32331)
18. Belediyemizin iştiraki olan GRAND PLAZA A.Ş.’nin 24/01/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 79.458.415,00-TL’den, 24.000.000,00-TL arttırılarak, 103.458.415,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin GRAND PLAZA A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%50,00’sine tekabül eden) 12.000.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme ve Des. Hiz.Dai.Bşk.E.32337)
19. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediye Binası Çay Ocağı, Zübeyde Hanım Parkı Kafe, Nergiz Parkı Kafe, Uğur Mumcu Parkı Kafe, Zühtü Işıl Kapalı Spor Salonu Büfe’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilmesi ve önerge ekinde yer alan tarife cetvellerinin uygulanmasına yönelik, 02/01/2020 tarihli ve 8 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.32335)
20. Karşıyaka Belediye Meclisinin; “Bostanlı Meyve ve Sebze Cep Pazar Yeri İşgaliye Tarife Cetveli” ile “Bostanlı Meyve ve Sebze Cep Pazar Yeri Devir Ücreti Tarifesi”ne yönelik, 02/01/2020 tarihli ve 72458193/9 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.32334)
21. Selçuk Belediye Meclisinin; Cumhuriyet Mahallesi, 3006 ada 4 ve 5 parsellerden oluşan 7.263,28 m² miktarındaki Selçuk Belediyesi eski hal yeri ve Atatürk Mahallesi 400 ada, 6 parselde kayıtlı 2.468,81 m² miktarındaki pazar yeri alanının, açık otopark olarak kullanılması, pazar yeri otoparkına otobüs, kamyon ve iş makinelerinin park etmesine izin verilmemesi ve Pazar Yeri Otopark Ücret Tarifesinin önergede yer aldığı şekliyle belirlenmesine yönelik, 10/01/2020 tarihli ve 2020/32 sayılı Kararının görüşülmesi.(Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.29961)
22. Çiğli Belediye Meclisinin; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce 2020 Mali Yılında uygulanacak olan ücret tarifesinin önerge eki listede yer alan şekilde uygulanmasına yönelik, 08/01/2020 tarihli ve 05/16 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.29962)
23. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin 1. bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik, 03/01/2020 tarihli ve 20/1 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.32333)
24. Bergama Belediye Meclisinin; Bergama Belediye 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin 4. bölümünde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifesine yönelik,  03/01/2020 tarihli ve 20/2 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.32332)
25. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilmesi yapılacak olan Kültür ve Sosyal Tesislerinin tarife cetveline yönelik, 07/01/2020 tarihli ve 24 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kar.Dai.Bşk.E.32336)
26. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Liman Caddesine, kısmen de "Park ve Otopark Alanı"na isabet eden Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 153 parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.29959)
27. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; 02/12/2019 tarihli, 301.05/230 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çınar Mahallesi, 131 ada, 6 parsele ilişkin, Belediye Meclisimizin 11/03/2019 tarihli ve 05.199 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.29954)
VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Siyasal, ekolojik ve demografik nedenlerin yanı sıra iç savaş nedenleriyle ülkesini terk ederek İzmir hudutlarına yerleşen mültecilerle ilgili olarak “Mülteciler Komisyonu” kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin; “‘Göç ve Uyum Komisyonu’ ismiyle kurulması” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüsnü BOZTEPE, Fikret MISIRLI. E.7166)
2. Kadın, Aile ve Çocuk Alanında daha verimli çalışmalar yapmak ve bu hizmetlere kolay ulaşılabilirliği sağlamak adına “Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu”nun kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin; Toplumsal Cinsiyet Komisyonunca; “Sadece 'Çocuk Komisyonu' kurulması yönünde değişiklikle oybirliği ile kabul edilmiştir. Kadın, aile, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu alanı içinde görülmüş olup; Komisyonun sadece ‘Çocuk Komisyonu’ olması gerektiği yolunda görüş birliğine varılmıştır.” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca; “Çocuk Komisyonu kurulması” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna, Hukuk - Engelsiz İzmir Komisyonlarınca; “Çocuk ve Aile Komisyonu kurulması” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilek YILDIZ. E.7142)   
3. Bütün Şehir Yasası ile mahalleye dönüşen köylerimiz ile birlikte diğer mahalle muhtarlık ofislerinin su tüketim bedellerinin 7 m³’e kadar olan kısmının ücretsiz (veya sembolik bir ücret uygulanabilir) 7 m³’ten fazlasının normal tarifeye göre düzenlenmesine yönelik Yazılı Önergenin; “4736 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğundan” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakan ŞİMŞEK. E.7090)
4. İzmir genelinde engelli vatandaşlarımıza uygunluğu ile bilinen 6 adet Boccia takımımız bulunmaktadır. Küçük yaştaki engelli çocuklarımızı da bu spor branşıyla tanıştırıp sevdirmek adına İzmir Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde “İzmir Boccia İl Turnuvası” düzenlenmesine yönelik Yazılı Önergenin; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Engelsiz İzmir – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca; ''Etkinlik Adı ve Tarihi 'Engelsiz İzmir Birinci Boccia İl Turnuvası 24-25 Şubat 2020' ismiyle belirtilen tarihlerde Celal Atik Spor Salonunda yapılması; turnuvaya katılacak olan sporculara beş klasmandan oluşan müsabakalarda bireysel olarak her klasman için birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın. Takım ve çiftler müsabakalarında; birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilmesi, toplamda sekiz tam, sekiz yarım, sekiz çeyrek altın bedelinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanması. Geriye kalan tanıtım afişleri, kupalar ve kumanyalar gibi çeşitli ihtiyaçların karşılanması TBESF ile yapılacak olan resmi yazışmaların ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yapılması'' şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Uğur BARAN. E.7127)   
5. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan tüm şoförlerimizin kaza yapmaları halinde kasko, sigorta vb. uygulamalarla koruma altına alınması, kaza bedellerinin hiçbir suretle kendilerinden tahsil edilmemesi yönünde İhtisas Komisyonlarımızca gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk – Ulaşım – Plan ve Bütçe Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Salahattin ŞAHİN. E.7201)   
6. 17-18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “VI. Uluslararası Urla Enginar Festivali”nin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesine yönelik Yazılı Önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Kültür ve Turizm Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Bülent KÖKLÜ, Seda ÖZTÜRE, İsmet ORHAN, Ertan CERTEL. E.7115)
7. “Sayın Başkan’ım biliyorsunuz bu, geçenlerde bir, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir Önerge vardı, bu 12 Eylül cuntacılarının isimlerinin tüm sokaklardan kaldırılmasıyla ilgili. Bu konuyla ilgili benim bir Önergem olacak. Ben baktığım kadarıyla İzmir’de üç tane gözüküyor. Ama onlar bizim ilçemizi mi, Büyükşehir’i mi ilgilendiriyor, cadde mi, sokak mı, diye, tam onu bilemediğimden dolayı bu Önergenin İzmir’deki Kenan EVREN isminin ve o diğer kalan 5 cunta isimden herhangi birisinin de ismi varsa, bunların kaldırılmasıyla ilgili bir Önergem var. Bunun gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” şeklindeki Sözlü Önergenin; “a) Bergama, Zeytindağ Mahallesinde bulunan Kenan Evren Caddesi adının Fethi Sekin Caddesi olarak, b) Foça Merkez, Mustafa Kemal ATATÜRK Mahallesinde bulanan Kenan Evren Caddesinin adının Foça Şehitleri Caddesi olarak, c) Menderes Orta Mahallesinde bulunan Kenan Evren Caddesi adının Türkan Saylan Caddesi olarak, d) Ödemiş Kayaköy Mahallesinde bulunan Kenan Evren Sokağı adının Zeytin Sokak olarak değiştirilmesi” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü BOZTEPE. E.188007)
8. Konak Belediye Başkanlığının 02/01/2020 tarihli ve 180 sayılı yazısı ve eki 06/12/2019 tarihli ve 225/2019 sayılı Meclis Kararına konu; Mimar Sinan Mahallesinde bulunan mevcut 1394 no’lu Sokağa "Prof. Dr. Şadan Gökovalı" isminin eklenmesi talebinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına, “Adı geçen kişinin isminin yaşatılması amacıyla belirtilen sokağa ismini taşıyan anı levhası takılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.12968) 
9. İhsan Özbelge ÖZDURAN'ın 24/05/2019 tarihli dilekçesine konu; Atatürk Lisesi'nin ilk kurucu müdürlerinden "Burhanzade Abdurrahman Hilmi Özbelge" isminin İzmir'de bir cadde, bulvar veya meydana verilmesi talebi ile 14/10/2019 tarihli dilekçesine konu "Burhanzade Abdurrahman Özbelge" isminin Konak İlçesi, Kültür Mahallesinde bulunan 1382 no’lu sokağa verilmesi talebinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına, “Adı geçen kişinin isminin yaşatılması amacıyla belirtilen sokağa ismini taşıyan anı levhası takılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.6801)
10. Bergama Belediye Başkanlığının 23/12/2019 tarihli ve 11252 sayılı yazısı ve eki, 03/10/2019 tarihli ve 110 sayılı Meclis Kararına konu; İslamsaray Mahallesinde bulunan mevcut 930 no’lu Sokağın "Şehit J.Astb.Çvş. Ömer Yiğit Ulus" olarak isimlendirilmesi talebinin talebinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına, “Adı geçen kişinin isminin yaşatılması amacıyla belirtilen sokağa ismini taşıyan anı levhası takılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.6802)
11. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 17/11/2019 tarihli ve 480551 sayı ile kayıtlı elektronik posta başvurusuna konu; Torbalı ilçesi, Bozköy Mahallesinde bulunan 6165/3 no’lu Sokağın "Gülbahçesi Sokak" ve 6165/1 no’lu Sokağın "Begonvil Sokak" olarak yeniden isimlendirilmesi talebinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.12962)
12. Tülay ERTAN’ın Belediyemize vermiş olduğu 12/12/2019 tarihli dilekçeye konu; Bayraklı ilçesi, Bayraklı ve Çiçek Mahallelerine giren 1631 no’lu Sokağa "Hüseyin Ertan" isminin verilmesi talebinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.12963)
13. İZSU Genel Müdürlüğünce; Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda 'Kemeraltı Altyapı-Üstyapı Ortak Projesi 1. Etap Yağmursuyu Terfi Merkezi ile Fevzipaşa Bulvarı Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesini Kapsayan Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Yapılması İşi'nin ikmal inşaatı olarak yeniden ihale edilmesi ve proje güzergâhlarının geçtiği Mimar Kemalettin Caddesi yerine imalatların Gazi Bulvarı güzergâhından yaptırılmasına yönelik yeniden hazırlanan projeler gönderilmekte olup, Kemeraltı Altyapı-Üstyapı Ortak Projesi kapsamında yapılacak geri kalan diğer çalışmalar ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU Genel Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Çevre ve Sağlık – Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Fen İşl. Dai. Bşk.E.9278)
14. Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 4680 ada 13 no'lu (1367,35 m²) taşınmazın 1001/2399 (570,54 m²) hissesi Belediyemiz adına kalan hisseler ise muhtelif şahıslar adına kayıtlı bulunmakta olup; Erzene Mahallesi, 4680 ada, 13 no’lu (1367,35 m²) taşınmazdaki Belediyemize ait 1001/2399 (570,54 m²) hissenin, diğer hissedarlar adına, hisseleri oranında bedeli karşılında veya kat karşılığı satışının yapılması hususunun “Önergede sehven Bayraklı Belediyesi ifadesinin Bornova Belediyesi olarak değiştirilmesi ve söz konusun taşınmazın kat karşılığı satışının yapılması” şeklindeki görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.9273)
15. Mülkiyetinin 1406/37095 (1313,38 m²) hissesi Belediyemize, 35689/37095 (33338,11 m²) hissesi Spor Genel Müdürlüğüne ait olan; Konak ilçesi, Üçkuyular Mahallesi, 6315 ada, 1 no’lu (34651,49 m²) parselde kayıtlı taşınmazın önerge ekinde belirtilen, "A" ile gösterilen 211,24 m² ve "B" ile gösterilen 136,94 m² kablo güzergâhı ve "C" ile gösterilen 15,94 m² alanlı Trafo Merkezi olmak üzere toplam 364,12 m²’lik alanın irtifak haklarının 1-TL izbedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tesis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.9274)
16. Belediyemiz ile Manisa ili, Saruhanlı Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor gibi faaliyetler ve projeler geliştirmek, ihtiyaç fazlası araç, gereç, makine ve teçhizat bakımından yardımlaşmak, arsa ve bina benzeri tesisler yapmak, yaptırmak gibi Belediyecilik hizmetlerinin sağlanması amacıyla, Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına yönelik, Manisa ili, Saruhanlı Belediye Meclisince alınan 04/11/2019 tarihli ve 2019/86 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.6814)
17. Belediyemiz ile Edirne ili, Meriç ilçesi, Küplü Belediyesi arasında mahalli iş birliği ile karşılıklı yardımlaşmanın ve dayanışmanın sağlanması, Belediye hizmetlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına yönelik, Edirne ili, Meriç ilçesi, Küplü Belediye Meclisince alınan 02/12/2019 tarihli ve 2019/30 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı işl. ve Kar. Dai. Bşk.E.6812)
18. Belediyemiz ile Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Bozüyük Belediyesi arasında yerel yönetimler anlamında projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, alt yapı, üst yapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek amacıyla, Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına yönelik, Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Bozüyük Belediyesi Meclisince alınan 02/01/2020 tarihli ve 04 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.E.14606) 
19. Belediye Meclisimizin 10/09/2018 tarihli ve 994 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz Teşkilat Şemasına göre yeniden düzenlenmiş olan “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Bilgi İşl.Dai.Bşk.E.12960)
20. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Yerel Ürün Satış Alanları Hakkında Yönetmelik"in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz.Dai.Bşk.E.316997)
21. İzmir ili sınırları dâhilinde bulunan köy tüzel kişilikleri ve ilçe belediyelerince devri gerçekleştirilecek taşınmazların, ağaçlandırma yapılmak üzere Belediyemiz adına ön tahsisi uygun görülmüş ve görülecek olan alanların, ön tahsis süresi içerisinde yapılması istenen Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi ve bu projenin uygulanması işlemlerinin tamamlanarak ön tahsisin kesin tahsise dönüştürülmesi, kesin tahsis öncesinde özel ağaçlandırma sahalarının Revize Projelerinin hazırlanması ve buna bağlı taahhüt senetlerinin imzalanarak devir iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Halit Tuğsan ÖZBEK'in yetkilendirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (Park ve Bahçeler Dai. Bşk.E.9271)
22. “Efeler Yolu Uygulama Projesi” kapsamında, Manisa-İzmir ve İzmir-Aydın illerinin sınırlarını oluşturan Küçük Menderes havzasını çevreleyen Bozdağlar ve Aydın dağlarındaki önemli tarihi ve kültürel değerleri bağlayarak oluşturulması tasarlanan “Efeler Yolu” kültür rotası için gerekli ana omurgayı ortaya çıkarmak için patika, orman yolu, köy yolu veya sanal yolları takip ederek kültür rotasını oluşturan 28 parkurun nihai şekilde belirlenmesi, GPS verilerinin alınması, ana omurga verilerinin pafta ve bilgisayar ortamında haritalara işlenmesi konularını amaçlamakta olup; bu amaç doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Efeler Yolu Kültür Rotası Çalışması Hakkında İş Birliği Projesi Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Kültür ve Turizm - Hukuk - Ulaşım Komisyonları Raporu. (Tarımsal Hiz. Dai.Bşk.E.14603)
23. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Olten Sanat Vakfı İş Birliği ile Gerçekleştirilecek Etkinlikler Hakkında 2020 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü"nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Kültür ve Turizm – Hukuk Komisyonları Raporu.  (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.14604)
24. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve İzmir Kültür ve Sanat ve Eğitim Vakfı İş Birliği ile gerçekleştirilecek 34. Uluslararası İzmir Festivali ve 27. İzmir Avrupa Caz Festivali Hakkında 2020 dönemi için imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Ortak Hizmet Protokolü'nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe –  Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Kültür ve San.Dai.Bşk.E.14605)
25. İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi (İPOSB) ve İzmir Ticaret Odaları Birliği Organize Sanayi Bölgesi (İTOBOSB) sınırları içerisinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda İPOSB ve İTOBOSB tarafından projelendirilerek İtfaiye Hizmet Binasının inşaatı ve yapının tefriş edilmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilecek yangına müdahale araçlarının (en az 1 adet itfaiye arazözü) İPOSB ve İTOBOSB tarafından satın alınması, Büyükşehir tarafından yapıda itfaiye hizmetlerinin sağlanması, itfaiye hizmetlerinin öncelikle İPOSB ve İTOBOSB sınırları içinde ve çevresindeki yerleşim yerleri ile ihtiyaç halinde İzmir İl Mülki Sınırları içerisindeki bölgelerde yürütülmesi işlemlerine yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İş Birliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Plan ve Bütçe – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İtfaiye Dai.Bşk.E.6610)
26. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Güzeltepe Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 13/04/2015 tarihli ve 345 sayılı Kararı ile belirlenen ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen yaklaşık 21 hektar büyüklüğündeki alana yönelik, "ölçüm ve tespitlerin yapılması, kıymet takdir raporlarının hazırlanması, kentsel tasarım ve mimari avan projelerinin hazırlanması" aşamaları tamamlanarak hak sahiplerine yapılacak dağıtım ve uygulamaları belirleyen ve önerge ekinde yer alan "İzmir Çiğli Güzeltepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları"nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.E.6583)
27. İzmir ili Nif Dağı Kazı Başkanlığının maddi destek talebi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüş yazısı doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Nif Dağı Kazı Başkanlığı arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün kabulü ile söz konusu Protokol kapsamında yer alan kazıya yönelik desteğin sonraki yıllarda da devam edebilmesine yönelik düzenlenecek Ek Protokollerin imzalanması amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Etüd ve Projeler Dai.Bşk.E.11969)
28. Dünyanın önemli turizm fuarlarından olan 4 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarında İzmir'in Belediyemiz ile İzmir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından birlikte temsil edilmesi planlanmakta olup; İzmir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol'ün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe –  Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Dış İliş. ve Tur.Dai.Bşk.E.14834) 
29. Karabağlar Belediye Meclisinin; Karabağlar Belediyesi Meclisince 2013 yılında uygulanmak üzere belirlenen maktu vergi ve harç tarifelerine ilişkin, 2020 yılından itibaren uygulanmak üzere her yıl yeniden değerleme oranları kadar artırılarak Kanunda belirtilen üst sınırı aşmayacak şekilde hazırlanan ve önerge ekinde yer alan tarife cetvelinin uygulanmasına yönelik, 07/01/2020 tarihli ve 14/2020 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yaz. İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.11971)
30. Tire Belediye Meclisinin; Tire Belediyesine ait tarım arazilerinin üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerimizin hayata geçirilmesi, Tire ilçesindeki tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasına öncülük edilerek, kültürel tarımın gelecek nesillerimize daha bilinçli aktarılabilmesi, sürdürülebilir olması ve desteklenmesi için çalışmalar yapılabilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile koordineli biçimde proje üretilmesi ve faaliyet yürütülmesi gereksinimi ve amacıyla Tire Belediyesi "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü" kurulmuş olup; söz konusu Müdürlüğün 2020 Mali Yılında faaliyet gösterebilmesi ve hizmet verebilmesi için toplam 750.000,00-TL ek bütçe yapılmasına yönelik, 06/01/2020 tarihli ve 6 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk. E.11972)
31. Mülkiyeti Balçova Belediyesine ait olan, Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 1264 ada, 1 no’lu parselde bulunan, 07/02/2019 tarihli ve 01.160 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile toplam 1.000.000,00-TL bedelle kamulaştırılan taşınmazın bedeli karşılığında, Balçova Belediyesinin talebi üzerine önergede yer alan iş makinesi ve araçların satın alınması ve Balçova Belediyesine devredilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Makine İkmal Bak.Onr.Dai.Bşk.E.14736)
32. Buca ilçesi Doğuş Caddesi Üzeri D.E.Ü. Tınaztepe Kampüs Girişi Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi Deplase Projesi kapsamında Türk Telekom A.Ş.'ye ait söz konusu deplase keşif maliyetine ait ödemenin (KDV hariç 16.623,77-TL) Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğünün 03.8.6.01 bütçe kodlu Yol Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Fen İşleri Dai. Bşk.E.10527)
33. İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2020 Mali Yılı Bütçesi Gelir Tarifesinin, Su Çekme Hizmeti başlığı altındaki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli Su Çekme hizmetlerinin tamamının ve ilgili notlarının İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğünden, İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğüne aktarılması; ayrıca İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğünün mevcut notlar kısmı 8. maddesinin "Bu hizmetler sırasında yarım saatin altında kalan süreler yarım saate, yarım saat ve bir saat arasında kalan süreler bir saate tamamlanır." şeklinde değiştirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (İtfaiye Dai.Bşk.E.10529)
34. Bayraklı Belediye Meclisinin; 2020 Mali Yılı için Mesken ve İş Yerlerine tahakkuk ettirilen Evsel Katı Atık Bedellerinin ekte yer alan Tarife Cetveline göre güncellenmesine yönelik, 08/01/2020 tarihli ve 26 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar. Dai.Bşk.E.14833)
35. Konak ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Gaziler Caddesini Eşrefpaşa Hastanesi yanından Pakistan Caddesine bağlayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 14,50 metre genişliğindeki imar yoluna isabet eden taşınmazların kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.6808)
36. Gaziemir Belediyesinin 2019-2024 Yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık İmar Programına yönelik, Gaziemir Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 69 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.317000)
37. Balçova Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan Beş Yıllık İmar Programına alınmasına yönelik, Balçova Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli ve 88 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.6810)
38. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 663 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 15/11/2019-16/12/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine; söz konusu parselin malikleri Erman CAZGIR ve Yavuz KAYNADAR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.318384)
39. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 663 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 15/11/2019-16/12/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine; Salih YUMURTACI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.318385)
40. Seferihisar ilçesi, Sığacık ve Batı Akarca Bölgesinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2019 tarihli ve 663 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek 15/11/2019-16/12/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine; söz konusu parselin maliki Celil TÜRER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.318386)
41. İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında "Tarım Alanı" olarak planlı olan, Selçuk ilçesi, Şirince Mahallesi, 471, 473, 532, 3167, 3222 ve 3223 parsellerin "Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin İmar ve Bayındırlık - Tarım ve Orman Komisyonlarınca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6609)
42. Belediye Meclisinin 08/07/2019 tarihli ve 05.566 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 15/11/2019-16/12/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine 25085 ada, 1 ve 2 parsellerin malikleri Harun KAYA, Sevinç KAYA, Fatma UZALP, Elvan KAYA, Lebibe KAYA, Fatma TANIK, Mustafa KAYA, Halil Faruk BULANALP, Ali KAYA, Latif KAYA, Ferhan KAYA ve Ali KURUÜZÜM vekili Meral CELEP tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6603)
43. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarihli ve 05/136 sayılı Kararı ile uygun görülen; Meclisimizin 15/12/2017 tarihli, 05/1463 sayılı Kararı ile onaylanan, Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonu ile dayanağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, 3130 parselde kayıtlı taşınmazın maliki tarafından açılan davada, İzmir 5. İdare Mahkemesince verilen 14/06/2019 tarihli, 2018/1479 Esas, 2019/723 K. sayılı iptal Kararı gereğini yerine getirmek amacıyla, parseldeki plan kararının yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14609)
44. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/03/1997 tarihli ve 6736 sayılı Kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Teos Tapınak Çevresi) ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Tarım Alanı kullanımlarında kalan kısımlarına yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12971)
45. İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20/03/1997 tarihli ve 6736 sayılı Kararı ile belirlenen Sığacık – Akkum I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve I. Derece Doğal Sit Alanı’na yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12969)
46. Selçuk ilçesi, Şirince Mahallesi, 471, 473, 532, 3167, 3222 ve 3223 parsellerin “Özel Eğitim Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6608)  
47. Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Eğitim Alanı” olarak belirlenen 349 ada, 1 parselin “Özel Eğitim Alanı”na dönüştürülmesi amacı ile taşınmaz malikinin talebi üzerine ilgili plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; “Plan müelliflerine ait 07/01/2020 tarihli başvurusuna istinaden ‘Teknik Altyapı Alanı’ olarak belirlenen 325 ada, 1 parselin de ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak düzenlenmesi” şeklinde değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.268956) 
48. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 112 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 1278 ada ve 3 parselde trafo alanı belirlenmesine amacıyla söz konusu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerilerinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna, Çevre ve Sağlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14618)
49. Masalevi projeleri kapsamında hazırlanan, Bornova ilçesi, Atatürk Mahallesinde yürürlükteki imar planında “Konut Alanı” kullanımında kalan, 3566 ada, 23 parselin “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis)” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14622)
50. Konak Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 193/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Murat Reis Mahallesi, 1768 ve 1769 adaların E=1.2, Yençok=8 Kat Yapılaşma Koşullu “Hastane Alanı” olarak belirlenmesi ve 1769 ada, 1 parselde yer alan yapıya tescil gösterimi işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6596)
51. Konak Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarihli ve 194/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; Göztepe Mahallesi, 944 ada, 10, 11 ve 13 parsellerin tescil gösterimlerinin ve 931 ada, 10 parsel ile 944 ada, 10, 11 ve 13 parsellerin koruma alanlarının işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6600)
52. Çiğli Belediye Meclisinin 04/10/2019 tarihli ve 05/75 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, L18A-02A-1C paftada, 21976 ada, 1 parselin güneyindeki 7 metrelik yaya yolunun imar planında “Çocuk Bahçesi” olarak belirlenmiş alan içerisinde devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6598)
53. Çiğli Belediye Meclisinin 06/08/2019 tarihli ve 05/50 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir, Uğur Mumcu ve Balatçık Mahallelerinde “Park Alanı” içerisinde 3.00 m x 5.00 m ebatlarında 3 adet, 5.00 m x 7.00 m ebatlarında 2 adet olmak üzere toplam 5 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6597) 
54. Çiğli Belediye Meclisinin 05/07/2019 tarihli ve 05/43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balatçık ve Esentepe Mahallelerinde “Park Alanı” içerisinde 3.00 m x 5.00 m ebatlarında 2 adet, 5.00 m x 7.00 m ebatlarında 3 adet olmak üzere, 5 adet “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile değişiklikle kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6594)   
55. Torbalı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Haluk Alpsu Bulvarı - 9 Eylül Caddesi arası (İZBAN hattı üzeri) Yaya Üst Geçidi belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.309926)
56. Torbalı Belediye Meclisinin 17/10/2019 tarihli ve 6117 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaybaşı Mahallesi, 2195 parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Esnaf ve Meslek Odaları – Ulaşım – Deprem ve Afet Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9276)
57. Kemalpaşa ilçesi, Aşağımahalle, 774 ada, 1 parselin "Kreş, Gündüz Bakımevi Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlatılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Kemalpaşa Belediye Meclisinin 12/12/2019 tarihli ve 05/242 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6592)
58. Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Revizyonunda mülkiyeti Hazineye ait, 3667 parselde yer alan "E.1.00 ve Yençok:4 kat" yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının, yapılaşma koşulu korunarak, Belediye Hizmet Alanı (idari, teknik, sosyal ve kültürel tesis alanları yer alabilir.) şeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12961)
59. Bergama Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarihli ve 19/126 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnkılap Mahallesi, 41 ada, 8 parselin tescili sebebiyle İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14620)
60. Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içinde kalan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak belirlenmiş olan, Malazgirt Sokak ve 405 Sokaktan cephe alan parseller ile yine yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan ve Konut Alanı olarak belirlenmiş olan 1. Bağlar, 2. Bağlar; 1. Bahçe, 2. Bahçe, Sevinç, Ayaz ve Balaban Çıkmazı Sokaklardan cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, Yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin Bergama Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarihli ve 18/88 sayılı Kararı, Belediye Meclisimizin 10/12/2018 tarihli ve 05.1355 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup, belirtilen sokaklarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.6595)
61. Bergama Belediye Meclisinin 03/10/2019 tarihli ve 19/109 sayılı Kararı ile uygun görülen; Avunduk Mahallesi, 134 ada, 3 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.9275) 
62. Aliağa Belediye Meclisinin; Yalı Mahallesi, 23 Nisan Caddesinden cephe alan parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 05/11/2019 tarihli ve 414 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.309925) 
63. Aliağa Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarihli ve 413 sayılı Kararı ile uygun görülen; 976, 977 no'lu parsellerin isabet ettiği Helvacı Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alana; yürürlükteki imar planındaki yapılaşma koşulları aynen kalmak üzere "İtfaiye, İdari ve diğer tüm Belediye Hizmet Tesisleri ile sosyal, kültürel ve spora yönelik faaliyetleri içeren tesisler yer alabilir." ibaresinin eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6589)
64. Seferihisar Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 111 sayılı Kararı ile uygun görülen, Tepecik Mahallesi, 680 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12966)
65. Seferihisar ilçesi, Jandarma Alanı ve çevresine ilişkin (Merkez Planlama Bölgesi 4. Etap) 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında mülkiyeti Hazineye ait, 168 ada 46 parselde yer alan "E:1.00, Yençok:2 Kat" Yapılaşma Koşullu Belediye Hizmet Alanının, yapılaşma koşulu korunarak, Belediye Hizmet Alanı (idari, teknik, sosyal ve kültürel tesis alanları yer alabilir.) şeklinde, 168 ada 71 parselde yer alan "E:1.00, Yençok:2 Kat" Yapılaşma Koşullu Resmi Kurum Alanının, yapılaşma koşulu korunarak, Resmi Kurum Alanı (Kamuya ait bina ve tesisler yer alabilir.) şeklinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12964)
66. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarihli ve 57 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan 2102 ve 2172 sokaklar arasında kalan dere güzergahının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.318389) 
67. Kınık Belediye Meclisinin 06/11/2019 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Hamzahocalı Mahallesi, 1167 parselde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda “Trafo Alanı” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.14614) 
68. Buca Belediye Meclisinin; yol boyu ticaret teşekkül etmiş 677/19 Sokağın “Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesine yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 2019/153 Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6584)
69. Buca Belediye Meclisinin; yol boyu ticaret teşekkül etmiş 207 Sokağın “Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesine yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 2019/151 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6587)
70. Buca Belediye Meclisinin; yol boyu ticaret teşekkül etmiş 3/8 Sokağın "Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları" olarak belirlenmesine yönelik, 02/12/2019 tarihli ve 2019/147 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.6586)
71. Karşıyaka Belediye Meclisinin; yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş sokakların “Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Eden Konut Alanları” olarak belirlenmesine yönelik, 17/10/2019 tarihli ve 177 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 14612)
 
VII. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
IX. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ 
                                                                                                      Mustafa ÖZUSLU
                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili