İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

30° HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

12.03.2018 MECLİS GÜNDEMİ
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.03- 29                                                                                            08/03/2018
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
 
Sayın Meclis Üyesi,
 
       İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 12/03/2018 tarihinde, saat:18.00’de, Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur. 
 
              Bilginizi ve Toplantıya katılımınızı rica ederim. 
 
 
 
                                                                                      Aziz KOCAOĞLU
                                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2018 YILI MART AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03                                        Toplantı Tarihi: 12 /03/2018 
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                                        Toplantı Saati  :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ.
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddesi gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu - Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt.Dai.Bşk.E.59369)
2. Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübünün 2018 yılında yapacağı müsabakalara katkı sağlamak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde ayrılan ödenek çerçevesinde Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü Derneğine (Amatör) 20.000-TL nakdi yardım yapılması ile ilgili düzenlenen Protokolün kabulü ve söz konusu Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanına imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk.E.59389)
3. Belediyemizin Kültürpark Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarda ve hizmetlerde kullanılmak üzere 3 (Üç) adet açık, 3 (Üç) adet kapalı akülü aracın alınması ve söz konusu araçların T - Cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İkmal Bakım ve Onarım Dai.Bşk.E.54361)
4. Ödemiş Belediyesinin 23/01/2018 tarihli ve 1608 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; 6360 sayılı Yasa gereği İl Özel İdaresinden Belediyelerine devredilen ancak daha sonra İzmir İli Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 12/05/2014 tarihli ve 77/O sayılı Kararı gereğince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen, önerge ekinde yer alan plaka numarası ve teknik özellikleri belirtilen araç ve iş makinelerinin, sorumluluk sahasının genişliği ve araç sayısının yetersiz olması sebebi ile Ödemiş Belediyesine hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hiz.Dai.Bşk. E.54359)
5. Artvin/Kemalpaşa Belediye Başkanlığının 23/11/2017 tarihli ve 11.08.KEM.0.00.04/691 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğüne ait 2961 demirbaş no'lu, 35 VL 467 plakalı, BMC marka 2004 model Arazözün Artvin/Kemalpaşa Belediye Başkanlığına hibe olarak devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İk.Bak.ve Onr.Dai.Bşk.E54362)
6. Tire Belediyesinin 23/01/2018 tarihli ve 8/75 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; 6360 sayılı Yasa gereği İl Özel İdaresinden Belediyelerine devredilen ancak daha sonra İzmir İli Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 15/07/2014 tarihli ve 77/A Sayılı Kararı gereğince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen 1 adet 00-21193 plakalı, Mitsubishi markalı, 2000 model Greyder iş makinesinin, sorumluluk sahasının genişliği ve araç sayısının yetersiz olması sebebi ile Tire Belediyesine hibe edilmesi hususunu görüşülmesi. (Destek Hiz.Dai.Bşk.E.54357)
7. Sayit YÜCEL tarafından fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak işçilik alacaklarının tahsili talebiyle açılan dava, İzmir 3. İş Mahkemesinin 2014/132 Esas 2014/671 sayılı Kararı kesinleştiğinden, bu kararda belirtilen bakiye alacaklara ilişkin İzmir 27. İcra Müdürlüğünün 2018/1485 Esas sayılı dosyası ile talep edilen 13.516,47-TL alacak (9.714,64-TL net kıdem tazminatı alacağı, 3.801,83-TL net yıllık izin alacağı toplamı) ve 4.653,45-TL işlemiş faiz (net kıdem tazminatı alacağına akdin feshi tarihinden takip tarihine kadar işletilen mevduat faizi) olmak üzere toplam 18.169,92-TL ile 9.714,64-TL'ye takip tarihi olan 06/02/2018 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek mevduat faizi ile 3.801,83-TL'ye takip tarihi olan 06/02/2018 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ve icra avukatlık ücreti ile birlikte ödenmesi hususunun görüşülmesi. (I.Huk.Müş.E.44716) 
8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Cennetoğlu Cami Koruma ve Yaşatma Derneğine tahsisi yapılan Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 31730 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz için Belediye Meclisimizce alınan 02/07/1997 tarihli ve 05.156 sayılı Kararın iptal edilerek, söz konusu taşınmazın imar planı kararı doğrultusunda kullanılmak üzere bağlı bulunduğu yerin İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.54363)
9. Buca ilçesi Kocatepe Mahallesi Seyfi Demirsoy Caddesi No:46 adresli, 50118 ada, 31 no’lu (389,63 m²) parseldeki taşınmazda Belediyemiz adına kat irtifaklı olarak tescil edilen 1. kat 5 ve 6 no’lu, 3. kat 10 no’lu bağımsız bölümlerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında halka satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.54365)
10. İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 308 ada, 42 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 59.16 m²’lik kısmı için (fark bedel olan) 59,16 m² x 956,00-TL x 0,50 = 28.278,48-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.44717)
11. Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka ilçesi, Dedebaşı Mahallesi 32533 ada, 1 no'lu (3057,00 m²) parselin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62. maddesi gereğince, İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.54364)
12. Karabağlar Belediye Başkanlığının 01/12/2017 tarihli ve 258/2017 sayılı Meclis Kararına konu; 4586 no’lu Sokağın niteliğinin bulvara dönüştürülerek "Sevgi Bulvarı" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.59382)
13. Urla Belediye Başkanlığının 08/02/2018 tarihli ve 64 sayılı Meclis Kararına konu; Rüstem Mahallesinde bulunan, Bilgi Sokaktan doğu istikametine 619 ada, 10 no’lu parsele kadar olan kadastral yola "Püren Sokak" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.59383)
14. Bergama Belediye Başkanlığının 07/02/2018 tarihli ve 18/16 sayılı Meclis Kararına konu; Ertuğrul Mahallesinde bulunan 2. Bahçe Sokak isminin "Dr. Hasan ERGÜL" Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.59387)
15. Beydağ Belediye Başkanlığının 05/01/2018 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararına konu; Yukarıaktepe Mahallesinde bulunan Kıllıbaraklar Sokak isminin "Çamlıca Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.59385)
16. Karaburun Belediye Başkanlığının 11/10/2017 tarihli ve 05-84 sayılı Meclis Kararına konu; Hasseki Mahallesinde bulunan Yatak Küme Evler isminin "Zeytindalı Küme Evler" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.59384)
17. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin talebi doğrultusunda; Bornova ilçesi, Evka-4 Mahallesi, 1027 Sokak, No:24 adresinde bulunan Evka-4 Spor Kompleksine merhum sporcu Naim SÜLEYMANOĞLU’nun isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai.Bşk. E.54367)
18. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre kısmen yolda kalmakta olan Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 21M2C-20M2B pafta, 185 ada, 95 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2015 - 2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarih ve 05.863 sayılı kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59379)
19. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yolda, kısmen de yeşil alanda kalan Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi, 18 Sokak, no. 5 ve 5/B adresinde bulunan yapıların zeminüstü kamulaştırılmasının 2015-2019 yıllarını kapsayan VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarih ve 2018/23 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59380)
20. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalmakta olan Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi, 30L2A-D pafta, 8900 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 4. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 41 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.59386)
21. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli, 97509404.301.05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28/07/2017 - 28/08/2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Çullualtı Mevkii, 13 ada, 22 parselin maliki Halil ALGIN ve Nurten ALGIN ile 13 ada 23 parselin malikleri Hüseyin Önder ŞUBAŞI ve Erdal ŞUBAŞI tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59372)
22. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarihli, 05.843 sayılı ile uygun görülerek 10/10/2012-12/11/2012 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına askı süresi içinde Karşıyaka Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazı reddeden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/02/2013 tarihli ve 412 sayılı Kararının iptali talebiyle, Karşıyaka Belediye Başkanlığınca açılan dava sonucunda alınan İzmir 1. İdare Mahkemesinin 08/11/2017 tarihli ve 2017/1811 sayılı Kararı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59376)
23. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarihli, 05/843 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nın, Bornova ilçesi, Işıklar Mahallesi, 2452 parsele ilişkin kısmının iptali talebiyle açılan davada alınan İzmir 3. İdare Mahkemesinin 27/02/2015 tarihli ve 2015/225 sayılı Kararı ile Danıştay Altıncı Daire Başkanlığının 25/10/2017 tarihli ve 2017/8215 sayılı Kararının incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59375)
24. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli ve 05.352 sayılı Kararı ile onanan ve 28/07/2017-28/08/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında, Kurumlardan gelen güncel veriler ve maddi hatalar kapsamında yapılan düzenlemelerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59374)
25. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli ve 05.354 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 28/07/2017-28/08/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında, Kurumlardan gelen güncel veriler ve maddi hatalar kapsamında yapılan düzenlemelerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59373)
26. Belediye Meclisimizin 10/04/2017 tarihli ve 05.354 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 28/07/2017-28/08/2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında, Kurumlardan gelen güncel veriler ve maddi hatalar kapsamında yapılan düzenlemelerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59371)
27. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 23/12/2017 tarihinde onanan ve 24/01/2018 – 22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2.Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak İlçesi, Köprü Mahallesi, 801 ada,12 parsel, 6493 ada, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 parsel, 6495 ada, 9, 10, 24, 40, 41, 42, 43 parsel maliki Tatiş Eğitim ve Öğretim A.Ş. İşletmeciliği Tic. Ve San. A.Ş. vekili Meral CELEP tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59345)
28. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca 23/12/2017 tarihinde onanan ve 24/01/2018 - 22.02.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2.Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59350)
29. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 2, 3, 5, 7 ve 11 parsel malikleri Onur YETKİN, Ülkü SELGUR tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59363) 
30. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 8 parsel maliklerinden Mehmet TAYFUN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59365)
31. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 931 ada, 12, 13 ve 14 parsel maliklerinden Altay ÇİZGENAKAT ve Ural ÇİZGENAKAT tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59366)
32. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Üçkuyular Mahallesi, 6336 ada, 6 parsel maliki Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59367)
33. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59347)
34. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 2704 ada, 45 parsel malikleri Hasan İzzet OTAN, Ahmet Meşhut FESLİ, Ali Faik FESLİ varisleri Nebahat FESLİ, Tahir Murat FESLİ ve Gül FESLİ ile Seyyide Sena URAZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59358)
35. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 6870 ada, 1, 2, 5 ve 8 parsel malikleri Hasan ÇAĞLAYAN, Aziz ULU ve Adnan GÜRELER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59352)
36. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 2704 ada, 46 parsel maliklerinden Ergun ÇIRPICI ve Gürsel BAYCAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59354)
37. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarihli ve 05.1283 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 24/01/2018-22/02/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; Konak ilçesi, 1.Karantina Mahallesi, 703 ada, 41 parsel malikleri Ahmet İPEK, Bilgehan YEŞİLOVA ve Ecehan ARAS tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59356)
38. Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesinde, "Belediye Hizmet Alanı" olan 953 ada, 3 parselin "Depolama Alanı" yapılabilmesine yönelik parsel malikince hazırlatılarak, Belediye Başkanlığımıza sunulan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59377)
39. Konak Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarihli ve 05/2018 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mithatpaşa Mahallesi, 22L-2c paftada, 201 ve 213 Sokak kesişiminde yer alan Yeşil Alan içerisinde, 4.00 m x  4.00 m = 16 m2 yüzölçümünde 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59381)
40. Bayraklı Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarihli ve 143 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğançay Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Revizyonunda, Serbest Nizam-2 Kat (S-2) yapılaşma koşulu getirilen ve köy yerleşik dokusu içinde bulunan imar adalarına ilişkin belirlenmiş olan plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59370)
41. Menemen ilçesi, Ulucak Mahallesi, 29K4A ve 29K4D paftalarda, mevcut imar planında "Ağaçlandırılacak Alan" olarak belirlenen ve fiilen mezarlık olarak kullanılan alanda, mevcut gömüler dikkate alınarak imar hattının yeniden düzenlenmesi ve "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59368)
42. Tire Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tire ilçesi sınırları içerisinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca tadil edilen 09/01/2014 tarihli ve EÜ/4817 – 12/02655 no'lu üretim lisanslı alanın 'Enerji Üretim Alanı (Rüzgar Enerji Santrali) olarak belirlenmesine ilişkin Belediye Meclisimizin 13/11/2017 tarihli, 05.1250 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, Tire Rüzgar Enerji Santrali 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.54366)
43. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli ve 2017/62 Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının "Konut Alanları" başlıklı kısmına plan notu ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59342)
44. Urla Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarihli ve 744 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Urla İçmeler Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 4. maddesinde yer alan "Planda Jeolojik ve Hidrolojik Açıdan Önlem Alınacak Bölgelerdeki Her Türden Yapı İşlemi için DSİ Genel Müdürlüğünün Uygun Görüş ve Onayının Alınması Zorunludur" ifadesinin "Planda Jeolojik ve Hidrolojik Açıdan Önlem Alınacak Bölgelerdeki Dere Kenarına İsabet Eden Parsellere İZSU Genel Müdürlüğünün Uygun Görüş ve Onayının Alınması Zorunludur" olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59341)
45. Çeşme Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli ve 2018/2-8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Reisdere Mahallesi, 8255 ada, 1 parsele ilişkin mevcutta 10 metre olan çekme mesafelerinin 7 metre olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59340)
46. Seferihisar Belediyesi Meclisinin 03/01/2018 tarihli ve 22530694/301.05-18 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gölcük Mahallesi, 101 ada, 18 parselde Güneş Enerji Santrali amaçlı hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59339)
47. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesi kapsamında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günübirlik ticaret yapılabilmesine yönelik hazırlanan 02/01/2018 tarihli, 6 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59361)
48. Aliağa Belediye Meclisinin; 241 ve 245 no’lu sokaklara cepheli parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin 02/11/2017 tarihli, 26 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59344)
49. Foça Belediye Meclisinin; Kazım Dirik Mahallesi, 401 Sokaktan cephe alan parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin 02.02.2018 tarihli, 33 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.59343)
V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarında ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 (Altı) adet Elektrikli İnsan Taşıma Aracının satın alınması ve söz konu araçların T-Cetveline eklenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mak.İkm.Bak.ve Ona.Dai.Bşk.E.24075) 
2. Gaziemir ilçesi, Beyazevler Mahallesi, 544 Sokakta yapılan parka Şehit Murat KOÇ isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Park ve Bah.Dai.Bşk.E.15059) 
3. Erdoğan YANIKOĞLU'nun Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezine (HİM) yapmış olduğu 28/06/2017 tarihli elektronik başvuruya konu; Seferihisar ilçesi, "Karakayalar Kümeevleri" yolunun nitelik değişikliği yapılarak "Karakayalar Sokak" olarak değiştirilmesi ve önerge eki krokiye göre yeni açılan sokaklara da "98", "98/1" ve "98/2" numaralarının verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.15055)
4. 18/10/2017 tarihli ve 460695 numaralı, Çamlıkule Mahalle Muhtarı Sayın Kamer KURT'a ait Başvuru İzleme Raporuna konu, Çamlıkule Mahallesi, 220/40 Sokakta bulunan parka "Gençlik Parkı" isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Park ve Bah.Dai.Bşk.E.15058)
5. Kentimiz İzmir ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kenti arasındaki dostane ikili ilişkilere istinaden, karşılıklı yatırım ve işbirliği olanaklarını geliştirmek, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla Lefkoşa ve İzmir arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu. (Bas.Yay.Halk.İliş.ve Muh.Dai.Bşk.E.17287) 
6. Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi 18918 ada, 3 no’lu (112,00 m²) parselde 1/16 (7,00 m²) hissesi Belediyemiz adına, 105/112 (105,00 m²) hissesi ise İsmail ULUÇ adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 1/16 (7,00 m²) hissenin diğer hissedar İsmail ULUÇ adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.32676) 
7. Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesi 8413 ada, 2 no’lu parselde kayıtlı 175,69 m2 alanlı taşınmazın 149/187 (139,99 m2) hissesi Belediyemiz adına, 38/187 (35,70 m²) hissesi Ali Rıza ÖZALP adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 149/187 (139,99 m2) hissenin diğer hissedar Ali Rıza ÖZALP adına kat karşılığı satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.37046)
8. Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesi 8413 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı, 217,41 m²  alanlı taşınmazın 145871/369597  (85,81 m²) hissesi Belediyemiz adına, 223726/369597  (131,60 m²) hissesi Mustafa ÇETİNKAYA adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 145871/369597 (85,81 m²) hissenin diğer hissedar Mustafa ÇETİNKAYA adına kat karşılığı satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.32678)
9. Karabağlar ilçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 31121 ada, 22 no’lu parselde kayıtlı 151,29 m2 alanlı taşınmazın 4004/15129 hissesi (40,04 m2)  Belediyemiz adına, 11125/15129 hissesi (111,25 m2) Ali ÖZTÜRK adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 4004/15129 (40,04m²) hissenin diğer hissedar Ali ÖZTÜRK adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.15061)
10. Menderes Belediye Meclisinin 09/02/2018 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menderes Belediyesi Ek ödenek kaydının Fen İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Bütçesinde yer alan Sosyal Tesisler harcama kalemine 5.815.850,15-TL'sinin, 14.864.336,42-TL'nin de Yol Yapım Giderleri Harcama Kalemine ödenek kaydedilmesi ve karşılık olarak da Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde de İller Bankasından Borçlanma gösterilmek kaydı ile toplam 20.680.186,57-TL Ek Ödenek yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.39536)
11. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin Kurumsal Sınıflandırmaları arasında önerge eki listede belirtilen toplam 3.452.978,00-TL'lik aktarmanın yapılmasına yönelik, 01/02/2018 tarihli ve 16 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.41893)
12. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Güzelbahçe Belediyesinin 2018 yılı Bütçe Tarife Cetvellerine Mesafe Ölçümü Ücreti 150,00-TL, Arazi Kontrol Ücreti 275,00-TL ve Bağımsız Bölüm Listesi Onay Ücreti 500,00-TL olarak eklenmesine yönelik, 01/02/2018 tarihli ve 15 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.41894)
13. Menderes Belediye Meclisinin 09/02/2018 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan inşaatlardan çıkan moloz ve hafriyat topraklarının dökümü ile ilgili olarak vatandaşlara Çakaltepe Mahallesi 207 ada 1 ve 2 no’lu parselde yer gösterilmiş olup, buraya dökülecek olan moloz ve hafriyat toprakları ile ilgili olarak önergede yazılı olan ücret tarifesinin uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.39537)
14. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 7946 ada, 1 parselin maliki Mehmet Başar KARCIOĞLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265214)
15. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Karşıyaka Mevkii, 913 ada, 1 parselin maliki Kaya ŞÜMŞET tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265319)
16. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Dalyan Mevkii, 863 ada, 26 parselin maliki Abdulkerim KARVAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265386)
17. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, Kızıltoprak Mevkii, 193 ada 20 parselin maliki Adil YİĞİT tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265210)
18. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Çiftlik Mahallesi, 6250 ada 3 ve 6 parsellerin maliki Haşim OK tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Söz konusu parsellerin İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak alanda kalmadığından dolayı itiraza ilişkin bir husus bulunmadığı” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265225) 
19. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Devecialanı Mevkii, 419 ada, 15 parselin maliki Erkan DOĞAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265209)
20. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, İncekuyu Mevkii, 531 ada, 18 parselin maliki Senem BAYSAL vekili Hasan DELİKAYA ile 531 ada, 19 parselin maliki Muhsin BAHÇEVAN vekili Hasan DELİKAYA tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “söz konusu parsellerin İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Askeri Alan’ ve ‘Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi’ içinde kalmamasından dolayı itiraza ilişkin bir husus bulunmadığı” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265313)
21. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 487 ada, 2 parselin maliki Nezahat TALAY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265392)
22. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, Mamurbaba Mevkii, 516 ada, 12 parselin malikleri Ayşe Yaşar GEZGİN, Ayten GEZGİN, Ali Tanju GÜRPINAR, T. Nevin GEZGİN, Hülya BERBER, Gaye GÜRPINAR, Cumhur GEZGİN, Ali GEZGİN, Didar GEZGİN, Mustafa Kemal GEZGİN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265308)
23. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Kızılkaya Mevkii, 27 ada, 2 ve 3 parsellerin maliki Halil Aclan KAPKIN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265212)
24. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Kızılkaya Mevkii, 27 ada, 13 ve 18 parsellerin maliki Rikardo ALİBERTİ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265324)
25. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Kızılkaya Mevkii, 27 ada 12 parselin maliki Giovanni ALİBERTİ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265216)
26. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi 507 ada 10, 24, 26, 27, 28, 97, 102, 128, 129, 130, 131 parseller ile Ilıca Mahallesi 27 ada 21, 23, 24, 25 parsellerin maliki Günay Guy PAGY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265330)
27. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Çakmak Mevkii, 29 ada, 36 parselin maliki Nuri EROL tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265193)
28. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  . (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265377)
29. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Karşıyaka Mevkii, 6572 ada 1, 2, 3 parsellerin maliki Kadir GÜREL tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265293)
30. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın; “Meclis Önergesinde sehven Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü şeklinde yazılan itiraz eden kurum adının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tashih edilerek” oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265363)
31. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 5139 ada, 1 parselin maliki Mehmet Ali GÖKÇEOĞLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265199)
32. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, 4165 ada, 1 parselin malikleri Alaçatı Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. adına Aykut MUTLU ve Kenan SUİÇMEZ, Ali Saffet KANPAK vekili Cefa İNAN, Mustafa KAYA, Lebibe KAYA ve Alabalık Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265321)
33. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, Kerimoğlu Mevkii, 2756 parselin maliki Güneş GÜNGÖR tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.265317)
34. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, Kerimoğlu Mevkii, 453 ada, 137 parselin maliki Yalçın TAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265384)
35. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii, 306 ada 507 parselin malikleri Aylin KÖSEOĞLU ile Hüseyin Önder AKTOSUN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265328)
36. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 96 ada 4 parselin maliki Makbule BABACAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265194)
37. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, Domuzçukuru Mevkii, 4321 ada 3 parselin maliki Nesrin KEMEÇ vekili Av. Gülşen KAHRAMAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265352)
38. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, Domuzçukuru Mevkii, 4322 ada, 2 parselin maliki Resif Ege ŞAH tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265215)
39. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, Domuzçukuru Mevkii, 4318 ada 3 parsel, 4319 ada 2, 3 ve 4 parseller, 4321 ada 1 ve 2 parseller, 4322 ada 1, 7 ve 10 parsellerin maliki Münir YÜKSEL vekili Av. Gülşen KAHRAMAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265348)
40. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ildır Mahallesi, 3928 ada 1 ve 2 parsel, 4272 ada 1 parsel, 4273 ada 1 ve 2 parsel, 4274 ada 1 parsel, 4275 ada 1 parsel, 4276 ada 1 ve 2 parsel, 4277 ada 1 ve 2 parsel, 4278 ada 1 parsel, 4280 ada 1 parsel, 4282 ada 1 parsel, 123 ada 2 ve 7 parsel, 117 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların maliki T.H.S.S. İlko Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265367)
41. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, 7213 ada, 2 parselin (eski 1 ada 328 parsel) maliki Vildan ÜNSAL tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265381)
42. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, 275 parselin maliki Cefa İNAN, 2491 parselin malikleri Cefa İNAN ve Filiz KUNT vekili Gülşah ÇAĞDAŞ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265379)
43. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, Mamurbaba Mevkii, 516 ada, 20 parsel için ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. adına ve 506 ada, 28 parsel, 507 ada 25, 132, 134 parsellerin maliki olarak Lucien ARKAS tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265375)
44. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 321 ada, 30 parselin maliki Yıldırım AKSOY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265398)
45. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, 254 ada, 1 parselin malikleri Ziya ÇAKAR, Bora ERGEZEN, Meltem ERGEZEN vekili Ahmet Cem ŞEKER tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265368)
46. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına,  Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, 313 ada 75 parselin maliki Mehmet Ali GÖKÇEOĞLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265366)  
47. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, Haydariye Mevkii, 452 ada 111 parselin maliki Ali CABA tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265373)
48. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Fener Mevkii, 7129 ada 1 parselin maliklerinden Organik Gıda Anonim Şti. vekili Aysun GÜVENER ve Metin GÖNCÜ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265360)
49. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 527 adada yer alan muhtelif parsellere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265358)
50. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ovacık Mahallesi 175 ada, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 parseller, 176 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 177 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 183 ada 1, 2, 6, 7, 9, 82, 83, 85 parseller ve Musalla Mahallesi 470 ada, 2, 4 parsellerin maliki Aysun GÜVENER vekili Dilek ÇAKANŞİMŞEK tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265323)
51. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ovacık Mahallesi, 527 ada, 17 parsel ile Musalla Mahallesi, 410 ada, 13 parselin maliki Mehmet ÖĞÜTÇÜ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265297)
52. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, ABK Çeşme Res Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Çevreci Enerji Derneği tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265397)
53.  Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, 16 Eylül Mahallesi, 130 ada, 7 ve 8 parsellerin maliki Ercan ENGÜL tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265306)
54. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, Demirci Mevkiinde yer alan ve önerge eki listede malik bilgileri bulunan parsellere ilişkin yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265361)
55. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, Değirmendere Mevkii, 1102 ada, 1 parselin (eski 328 parsel) önerge eki listede isimleri bulunan malikler tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265370)
56. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Kösteburnu Mevkii, 6316 ada 1 parsel, 6322 ada 1 parsel ve 6323 ada 1 parselin maliki Holiday Systems Turizm ve Ticaret A.Ş. Vekili Av. Mehmet Aziz ERTEN tarafından yapılan itirazın; oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265385)
57. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan;  İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Pilaka Mevkii, 6790 ada, 1 parselin maliki Mikdat DABAK vekili Av. Türker ÖĞÜT tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında söz konusu parselin bulunduğu bölgenin 1. Sahil Şeridi dışında kalan bölümünün düzenlenmesinin uygun olduğuna” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265387) 
58. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 6789 ada, 1 parsel ve 6793 ada, 3 parselin maliki Burcu DEMİREL tarafından yapılan itirazın; oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265213) 
59. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 6741 ada 1 parsel ve 6742 ada 1 parsel maliki Ekrem TAN, 863 ada 10 ve 13 parsel maliki Gökhan Selim KARACA vekili Adnan TAN, 842 ada 2 parsel maliki Mustafa GÜNDAY, 364 parsel ile 6791 ada 1 parsel maliki AGS Madencilik Org. İnş. Tarım ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. adına Doğan DEYİRMENCİ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265208)
60. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 824 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ile 825 ada 1, 2 ve 4 parsellerin malikleri Mehmet Zeki Noyan ÖZTÜRK ve İlyas Latif ÖZTÜRK tarafından yapılan itirazlar; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Doğal Sit Alanlarının sınırlarının ve statülerinin belirlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisinde olduğundan bu planda değerlendirilebilecek bir husus olmadığına” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265312)
61. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan;  İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Dalyan Mevkii, 6235 ada, 1 parsel ve 6237 ada, 1 parselin maliki Hüsnü EKEN ile Aydın ÇAKMAKKAYA'nın vekili Mustafa YILDIZ tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/08/2017 tarihli ve 9961 sayılı Olur’u ile onaylanan doğal sit alanları kapsamında doğal sit alanlarından çıkarıldığı anlaşılan 6237 ada 1 parsele ilişkin olarak söz konusu alanda mevcut ruhsatlı yapılaşmalar olduğu tespit edildiğinden anılan parselin Ticaret-Turizm-Konut Alanı olarak belirlenmesine, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalan 6235 ada 1 parsele ilişkin talebin ise 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının Kararlarına, genel ilke stratejilerine ve plan uygulama hükümlerine aykırı olması nedeniyle uygun olmadığına” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265198)
62. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Fener Mevkii, 7151 ada, 1 parselin maliki Kemal ARSLAN vekili Erdal KARAKUŞ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265311)
63. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Karadağ Mevkii, 375 ada 5 ve 102 parsellerin maliki Mehmet BİNGÜL vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265376)
64. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Bağlararası Mevkii, 5164 ada 7 parselin maliki Askale İnşaat Emlak Turizm Seyahat Taşımacılık San. ve Tic. adına Murat ÇİLEK ve 5164 ada, 8 parselin maliki Bütomet Mimarlık adına İsmail ÖZ tarafından yapılan itirazların; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “… ‘Günü Birlik Tesis Alanı’ kullanımının ‘Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı’ olarak belirlenmesinin uygun olduğuna” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265316)
65. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, Narlıca Mevkii, 102 ada 1 parselin maliki Turmobil Turizm Rentacar Taş. ve Nak. San. Tic. Ltd.Şti. vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ, 102 ada 2 parselin maliki Ünal ÖNCEL vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ, 102 ada 3 parselin maliki Mehmet Tolga AKTAŞ vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265378)
66. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ildır Mahallesi, Dolaplıkuyu Mevkii, 3438 ada 1 parselin maliki Mehmet Tolga AKTAŞ vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265380)
67. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ildır Mahallesi, Dolaplıkuyu Mevkii, 3438 ada, 1 parsel ile Germiyan Mahallesi, Narlıca Mevkii, 102 ada, 3 parselin maliki Mehmet Tolga AKTAŞ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265304)
68. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun Belediyesi tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265351)
69. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi 597, 1083, 1138 parsellerin maliki Necdet TURAMANLAR tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265299)
70. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi 550 parselin maliki Birgül ÇAKMAK tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265295)
71. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, Akçakilise Mevkii, 1225 ve 624 parsellerin maliki Meral BOZ vekili Hasan ÖRÜN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265382)
72. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, Akçakilise Mevkii, 624 parselin maliki Şeküre BOZ vekili Av. Ali Kaan AKIN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265374)
73. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Göliçi Mevkii, 3 ada 30, 38 ve 44 parsellerin maliki Zehra KAHRAMANLAR ve 3 ada 30 parselin malikleri Hatice Gönül ALGIN ile Fatma YILMAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265315)
74. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Akkavak Mevkii, 3 ada 20 parselin maliki Rasih Gökhan OLGAY tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “söz konusu parsellerin İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanında kalmasından dolayı itiraza ilişkin bir husus bulunmadığı” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265356)
75. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Karaçağıl Mevkii, 10 ada 23 ve 58 parselin maliki Nuri Kurtuluş SUCU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265325)
76. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, İskele Mahallesi, Azmak Mevkii 81 ada 42, 47, 48, 49, 58 ve 59 parsellerin maliki Recep Semih AYTAÇLAR tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265383)
77. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Çatalkaya Mahallesi, Hacılaraltı Mevkii, 1919 parselin maliki Turan MAMAY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265364)
78. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, 173 ve 178 parsellerin maliklerinden Atilla GÜLER tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Söz konusu parsellerin Konut Alanı olarak belirlenmesine ilişkin yapılan itirazın uygun olmadığına; bununla beraber Karaburun Belediye Başkanlığı tarafından söz konusu bölgeye ilişkin yapılan itiraz kapsamında, Kıyı Kanunu da gözetilerek kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 m’nin ‘Park ve Yeşil Alanlar’, geri kalan alanın ise ‘Kamping Alanı’ olarak düzenlenmesine” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265236)
79.  Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, 192 parsel ve 569 parselin maliklerinden Handan YÜCETÜRK vekili Murat YÜCETÜRK tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Söz konusu parsellerin Konut Alanı olarak belirlenmesine ilişkin yapılan itirazın uygun olmadığına; bununla beraber Karaburun Belediye Başkanlığı tarafından 192 parselin yer aldığı bölgeye ilişkin yapılan itiraz kapsamında, Kıyı Kanunu da gözetilerek kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 m’nin ‘Park ve Yeşil Alanlar’, geri kalan alanın ise ‘Kamping Alanı’ olarak düzenlenmesine” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265285)
80. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, 121/2, 121/4, 169, 666, 181, 125 parsellerin maliklerinden Mehmet Ali ELMAS tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Söz konusu parsellerin Konut Alanı olarak belirlenmesine ilişkin yapılan itirazın uygun olmadığına; bununla beraber Karaburun Belediye Başkanlığı tarafından söz konusu bölgeye ilişkin yapılan itiraz kapsamında, Kıyı Kanunu da gözetilerek kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 m’nin ‘Park ve Yeşil Alanlar’, geri kalan alanın ise ‘Kamping Alanı’ olarak düzenlenmesine” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265287)
81. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi 132, 134, 162, 449, 486, 491 parsellerin maliki İsmet SÜLO tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265227)
82. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi 197, 444, 485, 553, 800 parsellerin maliki Ayşe ALTAY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265294)
83. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Ova Mevkii, 438 parselin maliki Cemil SÜLO tarafından yapılan itiraz kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun söz konusu parselin mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07/05/1992 tarihli ve 3683 sayılı Kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen kısmı dışındaki bölümünün, plan bütünlüğü gözetilerek Seyrek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (Kırsal Yerleşme Alanı) olarak belirlenmesinin uygun olduğunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265292)
84. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Tolos Mevkii, 472 parselin maliki Aydın İNAN tarafından yapılan itiraz kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Karaburun Belediyesinin söz konusu bölgedeki talepleri dikkate alınarak Seyrek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (Kırsal Yerleşme Alanı) şeklinde düzenlenmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265365)
85. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Tolos Mevkii, 488 parselin maliki Enver TURAMANLAR vekili Av. Gökhan TURAMANLAR tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265290)
86. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Tolos Mevkii, 1237 parselin maliki Elif ANT BURSALI tarafından yapılan itirazın “Karaburun Belediyesinin söz konusu bölgedeki talepleri dikkate alınarak Seyrek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (Kırsal Yerleşme Alanı) şeklinde düzenlenmesine” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265350)
87. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe Mahallesi, Küçükbahçe Mevkii, 560 ve 565 parsellerin maliki S.S. Örnek Yapı Kooperatifi vekilleri Mustafa KUNDAKÇI ve M.Talip TANIŞ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265399) 
88. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Mordoğan Mahallesi, Kabaasma Mevkii, 22 parselin maliki Ali YILDIRIM tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Bu ölçekte değerlendirilmesine gerek bir husus olmadığına” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265347)
89. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Anbarseki Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 153 parselin maliki Ayşe Gülbeden ŞAHİNGİL tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265349)
90. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Anbarseki Mahallesi, Çayıriçi Mevkii, 112 parselin maliki Gaye ÖMERCİKOĞLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265232) 
91. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Anbarseki Mahallesi, Burunüstü Mevkii, 102 ada 1 parsel, 110 ada 1 ve 2 parsellerin maliki S.S. SASKO Siteler Anadolu Sahil Yapı Kooperatifi adına Orhan DEMİRKAYA tarafından yapılan itirazın, “üst ölçekli plan kararına aykırı bir talep olduğundan uygun olmadığının; bununla beraber 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının Plan Uygulama Hükümlerine ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Koruma Kurullarınca Sit Alanı ilan edilmeden önce, mevzuata uygun olarak onaylanmış Mevzi İmar Planı bulunan yerlerde, alandaki sit kararının ilgili Mevzuat doğrultusunda yapılaşmaya olanak sağlayacak şekilde değiştiği durumlarda, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın, sit kararı öncesi yürürlükte olan imar planındaki yapılaşma haklarını arttırmamak ve ilgili Kanun, Yönetmelik ve İlke Kararlarına uygun olmak koşuluyla Alt Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları yapılabilir.’ yönünde hüküm eklenmesi yönünde ilgili Bakanlığa talebin iletilmesinin uygun olduğunun oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265291)
92. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi 12 ada 4 parselin maliklerinden Arif KAVASLAR, 12 ada 3, 51, 55 parselin malikleri Fahriye KAYA ve Murat Kürşat YILDIRIM, 12 ada 33 parselin maliklerinden Fahriye KIRANT ve Muhlise Beyhan SUCUKA, 11 ada 1 parselin maliki  Erdoğan ÖZLÜOĞLU, 11 ada 5 parselin maliklerinden müjde TURAMANLAR vekili Gökhan TURAMANLAR, 11 ada 19 parselin maliki Mesut TAHA tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265329)
93. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve  28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Yukarı Mahalle Mevkii, 140 ada, 40 parselin maliki Şenol GÜNARBAY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265331)
94. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Ötegöliçi Mevkii, 1 ada, 46 parselin maliki Cevdet YÜCEER tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265326)
95. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, İskele Mahallesi, Ahırlı Mevkii, 86 ada, 3, 4, 13, 15 parseller ile 5 parselin malikleri Aysın ÜĞÜTMEN, Halil KARAMANLI, Ekrem ALPASLAN, Duhan ALKAN, Bahar DUMANLIDAĞ'ın vekili Hüseyin Sinan ALASYA tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265404)
96. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Akkavaklı Mevkii, 173 ada 3 parselin maliki Yasemin Gülseren ÖLGÜN, 173 ada 4 parselin maliki Ziynet YABAŞ, 173 ada 17 parselin maliki Neslihan KAVŞUT YEŞİLBAŞ ve Mehmet GÜNAY, tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265289)
97. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, İskele Mahallesi, Kayıbağı Mevkii, 76 ada, 15 parselin maliki Ertuğ ER ve 30 parselin maliki Murat HATİPOĞLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265318)
98. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Hasseki Mahallesi, Harça Mevkii, 596 parselin maliki İsmet SÜLO tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun“Arkeolojik sit alanlarının sınırlarının ve derecelerinin belirlenmesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının yetkisinde olduğundan, bu planda değerlendirilebilecek bir husus olmadığına” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265314)
99. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun İlçesi, Hasseki Mahallesi, 597 parselin maliki İsmet SÜLO tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265310)
100. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Hasseki Mahallesi, 682 parselin maliki Gazi KALKAN ve Tepeboz Mahallesi, 151 parselin maliki Atilla GÜLER tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265309)
101. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Tolos Mevkii, 513 parselin maliki Eylem TÜRKYILMAZ ve 498 parselin maliki Atilla GÜLER tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265226) 
102. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarih, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Adaboğazı Mevkii, 1024 parselin maliki Ertuğ ER tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265224)
103. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Anbarseki Mahallesi, Burunüstü Mevkii, 1020 parselin maliki Cenk ÖMERCİKOĞLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265228)
104. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, 483 ve 1192 parsellerin maliki Ercan BEBEK ile 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 parsel, 121 ada 1 parselin maliki Çamlık Sitesi Yöneticiliği adına Bilgin GÜL tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265222)
105. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarih, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, Bozukbağarası Mevkii, 133 ada 1 parsel, 134 ada 1 parsel, 135 ada 1 parsel, 136 ada 1 parsel, 137 ada 1 parselin maliki Hüsniye EMRE vekili Hüseyin EMRE tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının Plan uygulama hükümlerinin 6.17. maddesinde, bu Planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzi imar planların yürürlükte olduğu hükmü yer aldığından, bu ölçekte değerlendirilmesine gerek olmadığına” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265234)
106. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, 894, 895, 896, 897, 1173 parsellerin maliklerinden Gülsüm ÜNDE varisi Özgür ÜNDE ve 852, 855, 856 parsellerin maliki Mahmut DOSTBEY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265223)
107. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi Muhtarı Necdet BİÇER tarafından iletilen mahalle sakinlerinin dilekçeleri ile önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265200)
108. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Aliağa ilçesi, Aşağışakran Mahallesi, Ahmetdağı Mevkii, 2120, 2121 ve 2122 parsellerin maliki Ünal IRKDAŞ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265196)
109. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Yumurtatepe-Papazlık Mevkii, 4879 parselin maliki İzmir İrem Kent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265391)
110. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Kabakum Mahallesi, 512 ada, 1 ve 3 parsellerin malikleri Nail ÇALIŞAN ve Saygın İKİZ tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265390)
111. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265230)
112. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Kocabağlar Mevkii 1084 parselin maliki Önder AKIN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265303)
113. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Yumrutepe-Papazlık Mevkii 1845, 1846, 1853, 1854, 1855, 1868, 1870 parsellerin maliki Abdurrahman Ülkü USLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265305)
114. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Çakıldak Mevkii, 1422 parselin maliki Ahmet Refik AKSOY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265322)
115. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Fatma Kadın Mevkii, 4906 parselin maliki Ahmet Refik AKSOY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265332)
116. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Yumurta-Papazlık Mevkii, 1872 parselin malikleri Ahmet Refik AKSOY ve Osman Nurettin AKSOY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265284)
117. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Arapmezarı Mevkii, 1462 parselin maliki Ahmet Mete GÜNEY tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265354)
118. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Karcı Bağları Mevkii, 1519 parselin maliki Ahmet UYSAL tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265211)
119. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi, Karamürsel Mevkii, 431 parselin malikleri Emel ARAS, Ali YÜCEYURT, Hasan ÜNLÜÇAY, Dilek KEÇECİ, Songül ALICI, Hasan GÜMÜŞ, Bekir ÖZCAN tarafından yapılan itiraz kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun söz konusu parselin bulunduğu bölgenin alt ölçekli imar planları bulunduğu anlaşıldığından talebin prensipte uygun olduğuna, ancak konunun öncelikle 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu bölgenin Tercihli Kullanım Alanı olarak belirlenmesi talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265389)
120. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi, Karamürsel Mevkii, 422 parselin maliki H.E.S. İnşaat Hafriyat Turizm Nakliye Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Söz konusu parselin bulunduğu bölgenin alt ölçekli imar planları bulunduğu anlaşıldığından talebin prensipte uygun olduğuna, ancak konunun öncelikle 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu bölgenin Tercihli Kullanım Alanı olarak belirlenmesi talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265388)
121. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi, Karamürsel Mevkii, 423 parselin malikleri H.E.S. İnşaat Hafriyat Turizm Nakliye Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ve Mustafa ORAN tarafından yapılan itiraz kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun söz konusu parselin bulunduğu bölgenin alt ölçekli imar planları bulunduğu anlaşıldığından talebin prensipte uygun olduğuna, ancak konunun öncelikle 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu bölgenin Tercihli Kullanım Alanı olarak belirlenmesi talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265235)
122. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Zeytindağ Mahallesi, Yalıncak Mevki, 5044 parsel maliki Çağlayan GÜVEN Vekili Av.Osman CAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265286)
123. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Denizköy Mahallesi, 365, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 790, 791 parsel malikleri vekili Serkan KESKİN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265288)
124. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265218)
125. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesindeki taşınmazların maliki Petrol Bahçeli İmarlı Müstakil Evler Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarafından yapılan itirazın; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Taşınmazların alt ölçekli İmar Planları bulunan bölümünün 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret-Turizm-Konut Alanı olarak belirlenen bölgede bulunduğu anlaşıldığından itiraza konu bir husus olmadığına” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265302)
126. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili İlçesi, Kabakum Mahallesi, 63 parsel maliki İskender EVRENOSOĞLU, 64 parsel maliki Ege AK-ER İnşaat Mühendislik Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., 926 parsel maliki Osman CAN, Selda KOZAK CAN, Semra KOZAK tarafından yapılan itiraz kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Taşınmazların 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Tercihli Kullanım Alanı’ olarak belirlenen bölgede yer alan ve alt ölçekli İmar Planları bulunan bölümünün 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Ticaret-Turizm-Konut Alanı’ olarak düzenlenmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265298)
127. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Zeytindağ Mahallesi, Yalıncak Mevki, 282 ada, 3 parsel ve 4940 parsel maliki Delsan Asfaltlama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265307)
128. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce iletilen, orman alanlarının aktarılmasına yönelik düzenlemenin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265219)
129. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 1699 parsel maliki Naşit ENGİN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265320)
130. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 1326, 1327 parseller maliki S.S. Göztepeliler Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265221)
131. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Aktürbe Mevkii, 14 pafta, 226, 602, 881 numaralı parsellerin maliki Acemoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Fahrettin KOZLU tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265300)
132. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazların kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Plan notlarının 7.3.7. maddesindeki ifadelerin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerindeki hususlara aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından plan notlarının düzenlenmesi talebinin uygun olmadığına, bahse konu yazı ekindeki Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi, Bayındır Organize Sanayi Bölgesi, Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planındaki sınırlar arasında farklılıklar tespit edildiğinden anılan organize sanayi bölgesi sınırlarının düzeltilmesi talebinin uygun olduğuna” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265195)
133. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Tire Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265353)
134. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Bayındır Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265362)
135. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Ödemiş Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265296)
136. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017- 28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, Gökçen Mahallesi, 146 ada, 9 parselin maliki Acemoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Fahrettin KOZLU tarafından yapılan itiraz kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Söz konusu parselin bulunduğu bölgenin onaylı alt ölçekli planı bulunduğu anlaşıldığından talebin prensipte uygunluğuna, ancak konunun öncelikle 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu bölgenin Sanayi Alanı olarak belirlenmesini talebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmesine” şeklindeki görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265395) 
137. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265359)
138. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265396)
139. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, Turan Mahallesi, Bekirağa Bahçesi Mevkii, 83 pafta, 480 ada, 9, 22, 24 parsel numaralı taşınmazların malikleri Coşkun KAHYA, Hayriye BOZDAĞ ve Şenay BURĞUCU vekili Mustafa TURAN tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265403)
140. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, İbni Melek Mahallesi, L19d-20a pafta, 472 ada 1 parsel ve 698 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı parsellerin malikleri Süleyman KAYABAŞ, Sezai BAYAZIT, Ayşe BAYAZIT, Ayşegül KAYALI, Ceyda KULCU, Selahattin BAYAZIT, Hatice CANCI, Nurettin ALBAŞ, Cemile SERTDEMİR, İbrahim ALBAŞ, Fikret BUKTEL, Vedit AKIŞ, Halil AKIŞ, Havva BUKTEL, Sibel BUKTEL, Hakan BUKTEL, Nalan BUKTEL, Metin İRKİN, Sebahattin AKIŞ, Emine KIRIŞ ve Ramiz KAYKILI tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265233)
141. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, Kaplan Mahallesi, L19d20c2c pafta, 119 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın maliki Halil GÜZEL tarafından yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265197)
142. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Urla ilçesi, Zeytineli Mahallesi, Sarpdere Mevkii, 278 ada 3, 4 parseller ile 272 ada 31, 32, 33, 34, 35 parsellerin maliklerinden Oğuzhan BOYACI vekili Şükran Sercan ÖZKAN tarafından yapılan itiraz kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan itirazlar kapsamında, Plan Uygulama Hükümlerinin 7.11.1. madde numaralı Sit Alanlarına ilişkin bölümüne alt ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının geçerli olduğu yönünde hüküm eklenmesine yönelik karar alındığından, bu kapsamda söz konusu alanda plan kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265283)
143. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265220)
144. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265327)
145. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352, 05.353, 05.354 sayılı Kararları ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir "Kuzey Bölgesi", "Batı Bölgesi" ve "Doğu Bölgesi" 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesince askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265407)
146. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352, 05.353, 05.354 sayılı Kararları ile kabul edilen ve  28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, "Kuzey Bölgesi", "Batı Bölgesi" ve "Doğu Bölgesi" 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazın, 12.09.2017 tarihli, E.32458 sayılı, 18.09.2017 tarihli, E.33185 ve E.33232 sayılı yazıların ekleri İnceleme Raporları ile yapılan itirazların oyçokluğu ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265301)
147. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 1359 ada 1 parselin maliklerinden Tekin KARADENİZ tarafından parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37024)
148. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 2289 ada 2 parselin maliki Murat KILIÇ, 2904 ada 49 parselin maliki Rüştü ERKANİ, 2904 ada 46 parselin maliki Melek KILIÇ tarafından, parsellerin plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Söz konusu parsellerin bulunduğu bölgenin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarihli, 05.1137 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinde Kentsel Yerleşik Alan kullanımına ayrıldığı, söz konusu bölgenin anılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği doğrultusunda alt ölçekli imar Planlarının ayrıca hazırlanması gerektiği anlaşıldığından, plan onama sınırı dışında kalan parsellere ilişkin talebin bu aşamada değerlendirilemeyeceğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37025)
149. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 396 ada 5 parselin "Park ve Yeşil Alan" olarak belirlenen kısmına ilişkin parsel malikleri tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların; “Söz konusu önergede sehven 396 yazılan ada numarasının 696 olarak tashih edilerek” oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37028)
150. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna; 2904 ada 46 parselin maliki Melek KILIÇ, 2902 ada 12 parselin maliklerinden ve 2289 ada 2 parselin maliki Murat KILIÇ, 2291 ada 3 parsel, 2292 ada 2 parsel ve 2904 ada 45 parselin maliki Nebahat KURT, 2292 ada 4 parselin maliki Melahat CEVİZCİ, 2292 ada 1 parselin maliki Mutlu KURT, 2359 ada 1,2,3,4,5 parseller ve 2292 ada 5 parselin maliki Mualla ARICI, 2361 ada 2 parselin ve 2291 ada 4, 5 parsellerin maliki Mustafa ARICI, 2292 ada 7 parselin maliki Dursun SAKARYA, 2292 ada 3 parselin maliki Ayşe SAKARYA tarafından parsellerin plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37029)
151. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 368 ada 1 parselin malikleri Yahuza ASLAN ve Safiye ESKİTOROS tarafından, parselin kullanım kararına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37023)
152. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, Menderes Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37022)
153. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 1037 ada 4 parselin malikleri Burhan İbrahim ERBAB ve Nermin ERBAB, 1036 ada 3 parselin maliki Saadet NAZİLLİ tarafından, parsellerin plan sınırlarına dahil edilerek konut alanı olarak belirlenmesi talebiyle askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37027)
154. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1144 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; Menderes ilçesi, 1/5000 ölçekli Özdere-Gümüldür Nazım İmar Planı ve Revizyonuna, 2902 ada 12 parselin maliki Murat KILIÇ tarafından, parselin plan onama sınırı dışında bırakılmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37026)
155. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; Mimarlar Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24068)
156. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 2391 ada, 8 parselin maliki Sarıgüzel Evleri İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Vekili Av. Mustafa Kemal TURAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.   (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24067)
157. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 2391 ada, 9 parsel ve 2391 ada, 38 parselin maliklerinden Ayşe KINIK, Sebahat OĞUZ, Zeynep YILMAZ, Alper YILMAZ, Şerife KORKMAZ Vekili ve kendi adına Nebahat TÜRKİŞ ve Mavuşa ÇATALKAYA tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24072)
158. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 2391 ada, 9 parselin maliklerinden Aksyapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Ayşe SÖZER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24066)
159. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 25713 ada, 1 parselin malikleri Ali BAYDAROĞULLARI ve Hasan Ferdi BAYDAROĞULLARI, Rukiye Günay BAYDAROĞULLARI, Handan BAYDAROĞULLARI POYRAZ Vekili Av. Muharrem ÜNAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24063)
160. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 31668 ada, 32 parselin maliklerinden Zeynep Selin AKİŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24065)
161. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 05.1142 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 27/11/2017-26/12/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına; 2405 ada, 123 parselin malikleri Ayşe TALAS ve Semiye YETİŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24064)
162. Torbalı ilçesi, Taşkesik Mahallesi, Köklük Mevki, 453 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "A+LPG Satış ve Servis Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 21/10/2013 tarihli ve 05.1248 sayılı Meclis Kararımızın, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 20/12/2016 tarihli, E:2014/118, K:2016/1602 sayılı Kararı doğrultusunda mevzuata aykırı bulunmadığı göz önüne alınarak; yargı kararı, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereği, Torbalı ilçesi, Taşkesik Mahallesi, 437 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu" olarak belirlenmesine ait Belediye Meclisimizin 15/09/2017 tarihli ve 05.1140 sayılı Kararının iptal edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İmar ve Bayındırlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39669)
163. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sosyal Tesis Alanı" kullanımına ayrılan, Karabağlar ilçesi, Vatan Mahallesi, 31384 ada, 1 parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk. E.5428)
164. Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesi, L18A18B, L18A18C, L18A19A, L18A19D paftalarda, 250 ada, 3 parsel ile 251 ada, 2 ve 4 parsellerde yer alan, "Askeri Alan" kullanımının, Orman Alanı sınırları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Tarım ve Orman Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37061)
165. İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2015/1343 esasına kayden açılan davaya ilişkin alınan, 10/10/2017 tarihli ve 2017/1540 sayılı Karar doğrultusunda hazırlanan, Torbalı Pancar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39672)
166. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli, 292/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karabağlar ilçesi, 1/1000 ölçekli 2. Etap Bahçelievler - Gülyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planında kalan, 2822 adanın kuzeyindeki korunan cephe çizgisinin, mevcut ruhsatlı yapılaşmalar doğrultusunda imar adasına doğru çekilerek, düzeltilen cephe çizgisi olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24070)
167. Bornova Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarihli ve 391 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamdibi Rafetpaşa Mahallesi, 30 K IV d (24 O IVc) paftada, 5499/1 sokak ile 5373 sokak arasında kalan alanda mülkiyet sınırları ile imar planındaki imar hatlarının uyumsuz olduğu tespit edilen 9021 ada, 1 parsel, 9022 ada, 1 parsel, 9023 ada, 1 parsel, 9024 ada, 1, 2 ve 3 parsel, 15195 parselin mülkiyet sınırları ile 11734 parselin güney ve batı, 11733 parselin güney cephesinin mülkiyet sınırını koruyacak şekilde imar hatlarının düzenlenmesi ve plan notu belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37018)
168. Bornova Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarihli ve 390 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi Kazankulbu dere güzergahının İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 25 Ö II A, 25 Ö II D, 25 Ö I C paftalardaki bölümünün imar planına işlenmesi ve plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41885)
169. Bornova Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli ve 384 sayılı Kararı ile uygun görülen; Işıkkent Egemenlik Mahallesi, 23ÖIb paftada bulunan 866 parselin; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/09/2017 tarihli ve 6572 sayılı Kararı doğrultusunda, parsel sınırının koruma alanı olarak belirlenmesine ve tescil kararının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37038) 
170. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 146 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Mahallesi, 26L-Ib, 26L-IIa pafta, 25061 ada, 1 parselde yer alan ve Karşıyaka Spor Lisesi, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, çok amaçlı spor salonu yapılması düşünülen Lise Alanının çekme mesafesinin değiştirilmesi ve Emsal: 1,5 olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37045)
171. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/69 sayılı Kararı ile uygun görülen; EVKA – 6 Mahallesi, 27L-4C paftada yer alan 7 m’lik yaya yolunun yeşil alana dahil edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37060)
172. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 05/62 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, L18A01B2C pafta, 4576 no’lu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Ayrık Nizam, Yençok:8 kat, Emsal:1,50 yapılaşma koşullu "Ticaret Alanı" ve "Genel Otopark Alanı" olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24058)
173. Torbalı Belediye Meclisinin 08/12/2017 tarihli ve 189 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2017 tarihli ve 05.936 sayılı Kararı ile değişiklikle onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında, Muratbey Mahallesi, 107 ada, 34 parselin "Ortaokul Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.24059)
174. Menemen Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; 60225 ada, 1 ve 2 parselin yürürlükteki imar planında Jandarma Karakolu olan kullanım kararının Park olarak, parselin bitişiğindeki Piknik ve Eğlence Alanı olarak belirlenmiş terkli alanın bir kısmının Park, bir kısmının Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.39657)
175. Menemen Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarihli ve 10 sayılı Kararı ile uygun görülen; Asarlık Mahallesi sınırları içinde bulunan 117 ada, 2 parselin "Özel Sağlık Tesisi Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41886)  
176. Aliağa İlçesi, 585 Sokaktan cephe alan 348 ada 11 parselin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine ilişkin, Aliağa Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarihli ve 330 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37059)
177. Urla Belediye Meclisinin 06/10/2017 tarihli ve 656 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 1966 ada 1, 2, 3 parseller, 1967 ada 1 ve 2 parseller ve civarına ilişkin Urla Belediye Meclisinin 14/10/1999 tarihli ve 150 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlandığı ifade edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41879)
178. Kiraz Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarihli ve 86/12 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi, Kiraz Uygulama İmar Planında Diyanet, Külliye kullanım kararındaki 217 ada, 1 parsel ile 243 ada arasındaki 7 m'lik yaya yolunun kaldırılması, 217 ada, 1 parsel ile konut alanı olarak belirlenmiş 218, 219 ve 243 no’lu adaların cephe hatlarının yeniden düzenlenmesi ve 243 no’lu adanın kuzey kesiminde kat adedinin artırılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.37050)
VI. DİLEK VE TEMENNİLER.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VIII. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Aziz KOCAOĞLU
                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı