İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

14° hava durumu ikonu

Hafriyat ve İnşaat Atıkları Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Hafriyat Toprağı ve İnşaat / Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince İzmir il sınırları içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarından kaynaklanan çevresel ve görsel kirliliğin önlenebilmesi için bir çok noktada hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı depolama alanı bulunmaktadır. 

 

 
ATIKLARIN TOPLANMA VE DEPOLAMA ALANLARI 

1-Güzelbahçe-Yelki - 2 Hafriyat Toprağı Sahası
İşleten Firma: İZBETON A.Ş. 
Adres: Yelki Çalıcası Yelki - GÜZELBAHÇE
Tel No: 0 530 668 46 56
Çalışma Saatleri: Pazar günleri hariç 08.00-18.00 

2- Berber Salih İnşaat / Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi
Geçici bir süre ile inşaat yıkıntı malzemesi kabul edilmemektedir, hafriyat kabulüne ise devam ediliyor.
İşleten Firma:İZBETON A.Ş.
Adres: Buca Serisi 34 nolu Orman Bölmesi Bornova/İZMİR
Tel No: 0 232 479 09 09 
Çalışma Saatleri: Pazar günü hariç 08:00 – 18:00 

3- Hafriyat Toprağı Sahası ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi
İşleten Firma : VARAN Madencilik İnşaat Otomativ San. ve Tic. A.Ş.
Tel. No: (0532) 265 23 42
Adres :Aliağa İlçesi, Güzelhisar Köyü, 468-473-486-488-491 Parsel

4- Hafriyat Toprağı Sahası
İşleten Firma: Abbas GİDİCİ
Tel. No:(0232) 616 61 51
Adres :Aliağa İlçesi, Güzelhisar Köyü, Elbirdi Mevkii, 451 Parsel

5- Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi
İşleten Firma: Haydar Madencilik
Tel. No: (0533) 778 80 91 (0532) 208 71 08
Adres: Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Mahallesi, 5 – 8 Pafta, 317 Parsel

6- Hafriyat Toprağı Sahası
İşleten Firma: SAKA Beton İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.
Tel. No : (0232) 616 46 36
Adres : Aliağa İlçesi, Güzelhisar Köyü, Elbirdi Mevkii, 445 Parsel

7- Hafriyat Toprağı Sahası
İşleten Firma: İNDEKS Madencilik Nakliye İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Tel. No: (0232) 616 46 36
Adres: Aliağa İlçesi, Samurlu Köyü Mevkii, 494 Parsel

8- Hafriyat Toprağı Sahası
İşleten Firma : BAZTAŞ Madencilik İnşaat Petrol San. Tic. A.Ş.
Tel. No : (0232) 616 02 00
Adres : Aliağa İlçesi, Şehit Kemal Mah. K18-A4, K18-D1 Pafta, 611 Parsel

9- Rehabilitasyon Alanı (nebati toprak ve hafriyat toprağı)
İşleten Firma : Dikili Belediye Başkanlığı
Tel. No : (0232) 671 67 91 (0530) 407 28 28
Adres : Dikili İlçesi, Kocaoba Mahallesi 192, 199, 422,423, 424 Parseller İzmir

10-Rehabilitasyon Alanı (nebati toprak ve hafriyat toprağı)
İşleten Firma: Menderes Belediye Başkanlığı
Tel. No: (0532) 631 41 88
Adres: Menderes İlçesi, Çakaltepe Mah. 207 ada, 1 ve 2 parsel İzmir

12- Rehabilitasyon Alanı (nebati toprak ve hafriyat toprağı)
İşleten Firma : Torbalı Belediye Başkanlığı
Tel. No: (0232) 865 14 14 (0232) 856 83 00
Adres: Torbalı İlçesi, 7 Eylül Mahallesi, 5506 Sokak 4228/1 pafta, 388 ada,
20 parsel  İzmir


 
  
 
EVLERDE YAPILAN TADİLATLAR SONUCU 2 TONA KADAR OLUŞAN  İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARININ BERTARAFI 

Evlerde yapılan tadilatlar sonucu ortaya çıkan 2 tona kadar inşaat/yıkıntı atıklarının alınması için bağlı bulunulan ilçe belediyesine başvuru yapılarak, atık çıkacak adrese konteyner bırakılması talep edilmelidir. Konteyner dolduğunda  ilçe belediyesi tarafından taşıma aracı ile yasal döküm sahalarına götürülerek bertarafı sağlanmaktadır.


 
TAŞIMA İZİN BELGESİNE SAHİP FİRMALAR
İnşaat Atığı ve Hafriyat toprağınız, taşıma izin belgesine sahip firmalar tarafından taşınabilir.

Firma listesi için tıklayınız. 

HARFİYAT TOPRAĞI DEPOLAMA SAHASI AÇMAK  
2. Proje özeti
3. Güncel tapu kaydı (Tapu Kadstro Müd.) noter tastikli kira sözleşmesi
4. Güncel tarihli koordinatlı aplikasyon krokisi (köşe kazıklarının çaktırılması)
5. İmza sirküleri, vekaletname, ticaret sicil kaydı
6. 1/25000'lik harita
7. Alanın 1/1000 ölçekli halihazır haritası
8. Zemin etüdü raporu
9. Dolgu projesi (zemin etüdüne uygun)
a. Depolanacak hafriyat miktarı (kübaj hesabı)
b. Siyah kod (mevcut kot) ve Kırmızı kod (gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır kod) haritaları, en kesit ve boy kesitlerin gösterimi
10. İş akış şeması
11. Yol güzergahı
12. Ağaçlandırma projesi (imar durumuna uygun)

Not
2. ve 12. madde içerikleri beyan sahibi tarafından hazırlanır.
Başvuru evrakları orjinal ve onaylı olması gerekmektedir.
Başvuru dosyası 8 nüsha olarak ve projeye ait tüm veri bilgileri CD ortamında İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Kurumumuz; dosya tesliminin ardından
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlçe Belediyesi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Alan ve faaliyetin özelliğine göre gerek duyulan diğer kurumlardan görüş almak üzere süreci başlatmaktadır.

Tüm kurumlardan alınan görüş üzerine verilen karar hakkında başvuru sahibi bilgilendirilir.
HARFİYAT TOPRAĞI İLE İNŞAAT/YIKINTI ATIĞI GERİ KAZANIM TESİSİ AÇMAK  

Başvuru Belgeleri
a) Ticaret sicil kaydı,
b) Ticaret sicil gazetesi örneği,
c) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,
d) Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge,

1- Orman arazileri için Orman Bölge Müdürlüğü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idaresine ait araziler için İl Özel İdare Müdürlüğüne müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alınmış muvafakat belgesi, 

2- Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi,
e) Mücavir alan sınırları içinde ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün onay yazısı,
f) Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu ve uygulama imar durumu,
g) Arazinin zemin etütleri,
h) Geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,
ı) Geri kazanım tesisi işletim projesi,
j) İşin özelliğine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört yıllık teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri,
k) Geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri,

Talep edilen belgelerin başvuru sahibince tamamlanmasının ardından İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü’müze başvurulabilir.
HAFRİYAT TOPRAĞI İLE DOLGU YAPABİLMEK 

Hafriyat Toprağı ile dolgu yapmak isteyen başvuru sahipleri aşağıda sunulan iş akış şemasını takip ederek işlemlerini tamamlayabilir.

BİNA YAPIMI SIRASINDA ÇIKAN HAFRİYATI TEMEL DOLGUSUNDA TEKRAR KULLANABİLMEK

İnşaat çalışması sürdüren faaliyet sahipleri, söz konusu inşaat alanları haricinde 2 bin metrekare daha alana sahip olmaları halinde alandan elde ettikleri hafriyat toprağını değerlendirebilmek üzere bu alanda
geçici olarak toplar ve tekrar temel dolgusunda kullanabilir. 

Söz konusu bu çalışma için ilgili ilçe belediyesine başvurarak "Geçici Depolama İzni“ alınması gereklidir.

HAFRİYAT TOPRAĞI VE-VEYA YIKINTI ATIKLARINDAN KURTULABİLMEK

Bertaraf etmek istenilen hafriyat toprağı ve/veya inşaat/yıkıntı atıkları “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet vermekte olan hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesislerine gönderilmesi gerekir, bu tesislerin adres iletişim bilgileri sayfamızda yer almaktadır. 

Bu atıkların dışında kalan strafor, naylon, demir, cam yünü, ahşap, plastik, cam, metal, yalıtım malzemeleri (asbest içermeyen) vb. atıklarınız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı tesislere göndermeniz gerekmektedir.
 

ATIK ARAÇLARI İZLEME FORMU

İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretildiği noktadan araçlarla bertaraf edileceği tesise ulaştırılıncaya kadar denetlenmesi, kaçak dökümlerin engellenmesi
amacı ile web tabanlı Hafriyat Yönetimi Otomasyon Sistemi kurulmuştur.

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”'nin 24. Maddesi gereğince belediyemizden 01.08.2016 tarihinden itibaren
hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyan araçlara "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi", ilçe belediyelerinden “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi (Ek-2 Belgesi)” alınması zorunlu hale getirilmiştir. 
 

HAFRİYAT TOPRAĞI DOLGU İZİN BELGESİ ALABİLMEK

Tarım Arazilerinde Dolgu/Tesviye İzni
Bağ, bahçe, tarla olarak kullanılan komşu arazilerden düşük kotta olması sebebi ile drenaj problemi yaşanan; sel, erozyon vs. gibi sebeplerden dolayı toprak kaybına uğrayan tarım arazilerinde dolgu yapılmasının uygun olmadığı ancak taşınmaz maliki tarafından tarım yapmakta zorluk çekmesi durumunda ıslah projesi hazırlattırılarak yalnızca bitkisel toprakla dolgu yapılabileceği, bu durumda 5403 sayılı yasa gereği Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğünden görüş alınması gerektiği, bunun dışında hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının tarım topraklarına dökülemeyeceği İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 11.12.2017 tarih ve 3083040 sayılı yazısında bildirilmiştir.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan izin yazısı akabinde tarım arazilerinde yapılacak dolgu ile ilçe belediyesine yapılacak başvurularda;
1) Talebi içeren dilekçe
2) İlgili alana ait tapu, kira sözleşmesi
4) Dolgu Projesi
5)Arazinin konumuna göre ilgili kurumlardan görüş
6) Araziye ulaşım yolu mevcut değilse, komşu parsellerden geçiş izni
7) Yol güzergahı
8) Taahhütname
9) Alana malzeme getiren araçlara ait taşıma izin belgeleri ve Ek-2 Belgeleri
 
 Yol Kotundan Düşük Arazilerde Dolgu/Tesviye İzni
İlçe Belediyesince başvuruda istenecek belgeler
1) Talebi içeren dilekçe
2) Dolgu Projesi
3) Dolgu yapılacak alana ait tapu/yapı ruhsatı
4)Yol kotu tutanağı
5) İlgili kurum/kuruluşlardan uygun görüş yazıları
6) Yol güzergahı
7) Taahhütname
8) Alana malzeme getiren araçlara ait taşıma izin belgeleri ve Ek-2 Belgeleri

ATIK TAŞIMA KABUL BELGESİ ALINMASI

Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olan inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının çıktığı ilçe belediyesine başvurarak
Atık Taşıma ve Kabul Belgesi olan Ek-2’yi almak zorundadır. 

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. 

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; hafriyatı toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs veya firmalar,
üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur. 

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir.
Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır.
Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir.
İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.

HAFRİYAT TOPRAĞI/İNŞAAT/YIKINTI ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARINIZA  TAŞIMA İZİN BELGESİ ALMAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretildiği noktadan araçlarla bertaraf edileceği tesise ulaştırılıncaya kadar denetlenmesi, kaçak dökümlerin engellenmesi
amacı ile web tabanlı Hafriyat Yönetimi Otomasyon Sistemi Yazılımı satın alınması işlemi tamamlanmış olup, bu sistemin İzmir İli'nde kurulmuş olup, 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”'nin 24. Maddesi gereğince Belediyemizden 01.08.2016 tarihinden itibaren hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyan araçlara
"Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi", ilçe belediyelerinden “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi (Ek-2 Belgesi)” alınması zorunlu hale getirilmiştir. 

Bu kapsamda Belediyemizce verilen "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" başvurusunda istenen başvuru belgeleri aşağıda yer almaktadır. 

Başvuru Belgeleri
Gerçek (Şahıs) Kişi
1. Ruhsat sahibi veya ruhsat sahibinin vermiş olduğu yetkiye istinaden kanuni temsilcisi tarafından imzalanmış talep dilekçesi.
2. Ruhsat sahibinin imza beyannamesi, (noterden)
3. Ruhsat sahibinin; güncel vergi kaydını gösterir belge, (aslı)
4. Araç ruhsatı ve ruhsata ait araç sigorta belgelerinin fotokopileri,
5. Araçlarınızın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen “...İnşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlar sarı renkli olacak ve araçların üzerinde büyük harflerle "İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı"
ibaresi yazılı olmak koşulunu tamamlanmış, araç kiti takıldığına dair Montaj Formu alınmış,
6. Belediyemiz yıllık tarifesinde belirtilen “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” bedelinin kurumumuz Gelirler Şube Müdürlüğü'ne veznesine ödendiğine dair makbuz.
Tüzel Kişi
1- Ruhsat sahibi veya ruhsat sahibinin vermiş olduğu yetkiye istinaden kanuni temsilcisi tarafından imzalanmış talep dilekçesi,
(Dilekçe için tıklayınız.)
2- Ruhsat sahibinin imza sirküsü, (noterden)
3- Ruhsat sahibinin; güncel vergi kaydını gösterir belge, (aslı)
4- Güncel tarihli Ticaret Sicil Gazetesi aslı yada aslının gösterilmesi halinde fotokopisi,
5- Araç ruhsatı ve ruhsata ait araç sigorta belgelerinin fotokopileri,
6- Araçlarınızın Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen “...İnşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlar sarı renkli olacak ve araçların üzerinde büyük harflerle "İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı“
ibaresi yazılı olmak koşulunu tamamlamış, araç kiti takıldığına dair Montaj Formu alınmış,
7- Belediyemiz yıllık tarifesinde belirtilen “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” bedelinin kurumumuz Gelirler Şube Müdürlüğü'ne veznesine ödendiğine dair makbuz.

Not Ödeme, İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapıldıktan sonra gerçekleştirilir.
Vizesi olmayan araçların başvurusu kabul edilmemektedir.
Araçların damper rengi ilgili yönetmelikte belirtilen sarı renk dışında ise; damper renginin sarıya boyanacağına ve araç üzerine ''İNŞAAT/YIKINTI ATIĞI TAŞIMA ARACI'' yazılacağına dair İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü‘müzce hazırlanmış taahhütname imzalanacaktır.

GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİ ALMAK

İnşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler.
İlçe Belediyesinden başvuruda istenecek belgeler:
1)Talebi içeren dilekçe
2)İlgi alana ait tapu
3)Tapu sahibinin/sahiplerinin nüfus cüzdanı fotokopileri, muvafakatnameleri ve kira sözleşmesi
4)Araziye ulaşım yolu mevcut değilse, komşu parsellerden geçiş izni
5)Nitelikli malzemenin çıkacağı alana ait bilgi ve belgeler

Yönetmelik
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik için DOKUMANLAR sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 
İletişim Hattı
Kaçak ve gelişigüzel dökümler için 293 12 10 ve  293 30 07 numaralı “Alo Atık Hattı”nı, mesai saatleri dışında ise Hemşehri İletişim Merkezi’nin  444 40 35 numaralı telefona bilgi verilebilir.