İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

29° hava durumu ikonu

Duyuru Detay Sayfası

Sayfa İçeriği

04
Haziran

Balık Hali`nde Z - 20 numaralı balık satış yeri başvurular arasından kura yöntemi ile tahsis edilecek.

WhatsApp'ta paylaş Twitterde paylaş Facebook'ta paylaş
Tüm Duyurular PAYLAŞ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ HALİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Z-20 NUMARALI BALIK SATIŞ YERİ TAHSİSİ

Zafer Mah. Gaffar Okkan Sok. No:21/A Kaynaklar-Buca/İzmir adresinde ki İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde (Balık Hali) boş bulunan 83 m² Z-20 nolu balık satış yeri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği’nin 8. maddesi ve Toptan Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği`nin 12.maddesi gereğince öncelik ve yüzdelik sırasına göre; % 30’u Su ürünleri merkez birlikleri, su ürünleri kooperatif birlikleri ve su ürünleri kooperatiflerine, %20 si Su ürünleri müstahsilleri, dernekleri, vakıfları ve bunların ticari işletmelerine, %50 si Su ürünleri komisyoncuları, ihracatçı, ithalatçı, balıkçı, diğer gerçek ve tüzel kişilere, yönetmeliğin 12. maddesi gereğince kura yolu ile tahsis edilecektir.
 
Su Ürünleri Halinde yazıhanesi bulunanlar (gerçek kişi ile ortaklaşa yazıhane işletenler ve yazıhane işleten şahıs şirketi ortakları dahil) ile Belediye Encümeni kararıyla tahsisleri iptal edilenler tahsis talebinde bulunamazlar.   

Müracaat sahipleri, son evrak teslim günü olan 21.06.2021 saat 16.00`a kadar aşağıda istenilen belgeleri hazırlayarak  bir dilekçe ile Zafer Mah. Gaffar Okkan Sok. No:21/A Kaynaklar-Buca adresindeki Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen gün ve saatten sonra müracaat alınmayacaktır.

Kura Günü ve Saati : 29.06.2021  Saat:14.00
Kura Yeri Adresi : Mimar Sinan Mah. 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 1 Nolu Hol, Salon 2  Konak/İZMİR
 
MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
a) Gerçek kişilerden belediye sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge,
b) Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı sureti,
c) Gerçek kişilerden hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, İhtilas, irtikâp, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmadığına dair adli sicil kaydı,
d) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge,
e) Gerçek kişilerden Bağ-Kur'a kayıtlı olduklarına dair belge,
f) Tüzel kişilerden faaliyet konuları arasında su ürünleri ticareti olduğunu gösterir. Ana sözleşme (Yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin o günkü nüshası)
g) Üreticilerden ürünü yetiştirdiği yerin noterlikçe onaylı tapu senedi sureti veya kira sözleşmesi ile ilgili meslek odası veya Tarım İl Müdürlüğünden alınmış ve bulunduğu yerdeki mülki amirce onanmış üretici belgesi,
h) Komisyonculardan Ziraat Odası, Ticaret Odası veya üyesi olduğu dernekten alacağı komisyonculukla iştigal ettiğine dair belge,
i) O yıla ait teminatın (2021 yılı için 12.500,00 TL) tamamının Gelir Müdürlüğü’nce emanete alındığına dair belge (Tahsisi yapılmayanlara teminatları iade edilir.)
j) Tahsis tarihinde geçerli olan ilk tahsis ücreti (2021 yılı için 260.000,00 TL)'nin % 10’ nun nakden Gelir Müdürlüğü’nce emanete alındığına dair belge (Tahsis yapılmayanlara iade edilir. Tahsisi kesinleşen kalan kısmını da ödeyerek %100`e tamamlar.)
k) Adi ortaklıklarda, Noterlikçe onanmış ortaklık sözleşmesi.

İLAN OLUNUR.