Erişilebilirlik Butonu
Kapat
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Dokümanlar Sayfası

Sayfa İçeriği

Dokümanlar Sayfası

Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:16.12.2015
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Araştırma Geliştirme (AR-GE) İnovasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:20.4.2020
İstatistik ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:28.4.2020
Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.6.2018
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:462 Onanma Tarihi:14.4.2022
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:6.5.2020
1. Hukuk Müşavirliği
1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği
Sayı:74 Başkanlık Olur Tarihi:13.1.2023
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:1.7.2022
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi (Güncel Son Halidir)
Başkanlık Olur Tarihi:5.7.2022
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:19.2.2021
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1385 Onanma Tarihi:23.11.2022
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:531224 Başkanlık Olur Tarihi:29.12.2021
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü Çalışama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:24.8.2020
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:128 Onanma Tarihi:10.2.2020
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:24.6.2022
Bizİzmir İnternet Sitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1 Onanma Tarihi:7.7.2021
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:8.7.2021
Entegre Sistemler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:22.4.2020
Yazılım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:30.4.2021
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:16 Onanma Tarihi:9.1.2023
Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1231050 Başkanlık Olur Tarihi:28.2.2023
Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:17.12.2015
İklim ve Sürdürülebilirlik Koordinasyon Kurulu Çalışma Yönergesi
Sayı:1 Onanma Tarihi:11.1.2022
Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:18.1.2016
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:26.11.2015
Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:879681 Başkanlık Olur Tarihi:3.8.2022
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1108 Onanma Tarihi:11.10.2021
Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:880654 Başkanlık Olur Tarihi:3.8.2022
Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:881320 Başkanlık Olur Tarihi:3.8.2022
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1294 Onanma Tarihi:14.11.2022
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Yönetmeliği
Sayı:1 Onanma Tarihi:7.7.2021
İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1070377 Başkanlık Olur Tarihi:30.11.2022
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1072430 Başkanlık Olur Tarihi:30.11.2022
Protokol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1077463 Başkanlık Olur Tarihi:2.12.2022
Şirketler ve Kuruluşlar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1071422 Başkanlık Olur Tarihi:30.11.2022
Dış İlişkiler Ve Turizm Dairesi Başkanlığı
AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1224036 Başkanlık Olur Tarihi:2.3.2023
Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:18 Onanma Tarihi:10.1.2022
Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:27.1.2022
Kent Ekonomisi Ve Yenilikçi Endüstriler Şube Müdürlüğü Yönergesi
Sayı:1 Başkanlık Olur Tarihi:8.7.2022
Turizm Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:15.9.2020
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1185 Onanma Tarihi:18.11.2015
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Mesken Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1281 Onanma Tarihi:16.11.2018
Hastane Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:895482 Başkanlık Olur Tarihi:10.8.2022
Etüd Ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:489 Onanma Tarihi:24.5.2021
Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1114250 Başkanlık Olur Tarihi:26.12.2022
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Altyapı Çalışmaları Denetim ve İnceleme Şube Müdürlüğü Yönergesi
Sayı:1127583 Başkanlık Olur Tarihi:28.12.2022
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Altyapı Bilgi Sistemi
Başkanlık Olur Tarihi:23.9.2019
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1104054 Başkanlık Olur Tarihi:16.12.2022
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1296 Onanma Tarihi:14.11.2022
Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1079450 Başkanlık Olur Tarihi:5.12.2022
Güney Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1077628 Başkanlık Olur Tarihi:5.12.2022
İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1084204 Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2022
Kuzey Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1131392 Başkanlık Olur Tarihi:29.12.2022
Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1089070 Başkanlık Olur Tarihi:12.12.2022
Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1119074 Başkanlık Olur Tarihi:26.12.2022
Yarımada Yol İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1130672 Başkanlık Olur Tarihi:29.12.2022
Yol Alt Yapı Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:14.11.2017
Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:3.7.2019
Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1084583 Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2022
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Buz Sporları Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1143662 Başkanlık Olur Tarihi:5.1.2023
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:17 Onanma Tarihi:10.1.2022
Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Sayı:1042 Başkanlık Olur Tarihi:14.10.2016
Projeler ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1144991 Başkanlık Olur Tarihi:5.1.2023
Harita Ve Cbs Dairesi Başkanlığı
Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:20.7.2020
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:20.7.2020
Halihazır Harita ve Aplikasyon Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:897581 Başkanlık Olur Tarihi:23.8.2022
Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Onanma Tarihi:10.4.2017
İmar Uygulama 1. Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:18.11.2019
İmar Uygulama 2. Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:18.11.2019
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:1.8.2008
İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1211966 Başkanlık Olur Tarihi:19.2.2023
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:13.1.2016
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:17 Onanma Tarihi:9.1.2023
İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:13.1.2016
Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:165223 Başkanlık Olur Tarihi:1.7.2021
Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:31.12.2015
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1295 Onanma Tarihi:14.11.2022
Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü Çaşılma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
Sayı:137719 Başkanlık Olur Tarihi:28.5.2018
Nazım Plan Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.4.2016
Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:6.8.2018
Üst Ölçek Plan Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1109337 Başkanlık Olur Tarihi:20.12.2022
Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:20.6.2018
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sayı:1106 Onanma Tarihi:11.10.2021
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Sayı:253 Başkanlık Olur Tarihi:14.3.2022
İnsan Kaynakları Eğitimi Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:29.11.2016
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:650 Onanma Tarihi:18.5.2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:12.2.2021
İşçi Personel Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:5.7.2018
Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:22.6.2018
Memur Personel Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:25.6.2018
Mobbing Mücadele Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:4.3.2020
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:3.3.2020
Kent Arşivi, Müzeler Ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü
Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü Yayın Yönergesi
Sayı:1 Onanma Tarihi:21.5.2021
Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1183104 Onanma Tarihi:31.1.2023
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:857 Onanma Tarihi:9.8.2021
Proje Uygulama 1. Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:355822 Başkanlık Olur Tarihi:16.9.2021
Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:355781 Başkanlık Olur Tarihi:16.9.2021
Proje Uygulama 3. Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:355806 Başkanlık Olur Tarihi:16.9.2021
Kültür Ve Sanat Dairesi Başkanlığı
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:28.6.2021
Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:9.9.2021
İzmir Akdeniz Akademisi Çalışma Usul Esasları ve Hakkında Yönerge
Sayı:99 Başkanlık Olur Tarihi:22.6.2020
İzmir Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:26.3.2019
Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1207 Onanma Tarihi:12.10.2022
Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:210261 Başkanlık Olur Tarihi:8.6.2021
Kültürpark Şube Müdürlüğü Çalışma Usül ve Esaslari Hakkında Yönerge
Sayı:1190083 Başkanlık Olur Tarihi:6.2.2023
Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Makine Atölye Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:4.2.2016
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:243 Onanma Tarihi:9.3.2020
Makine İkmal Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:27.7.2020
Makine İşletme Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:24.7.2020
Mekatronik Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:24.7.2020
Otomotiv Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:24.7.2020
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1197397 Başkanlık Olur Tarihi:7.3.2023
Gelirler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:854135 Başkanlık Olur Tarihi:4.7.2022
İcra ve Takip Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2016
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1496 Onanma Tarihi:14.1.2023
Muhasebe Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1182028 Başkanlık Olur Tarihi:26.1.2023
Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1259767 Başkanlık Olur Tarihi:17.3.2023
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:18.12.2018
Taşınır Mal Kayıt Takip Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1276858 Başkanlık Olur Tarihi:29.3.2023
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.1.2016
Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.1.2016
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1322 Onanma Tarihi:16.12.2015
Mezarlıklar Planlama Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.1.2016
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Bozdağlar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:7.9.2021
Gediz Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:16.9.2021
Küçük Menderes Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:319595 Onanma Tarihi:24.8.2021
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:243 Onanma Tarihi:8.3.2021
Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
Sayı:315974 Başkanlık Olur Tarihi:6.9.2021
Yarımada Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:325425 Onanma Tarihi:31.8.2021
Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:629857 Başkanlık Olur Tarihi:28.2.2022
Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:23328 Başkanlık Olur Tarihi:2.2.2022
İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:11.2.2022
Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:608880 Başkanlık Olur Tarihi:21.2.2022
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:217 Onanma Tarihi:13.3.2023
Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:596099 Başkanlık Olur Tarihi:8.2.2022
Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:633044 Başkanlık Olur Tarihi:28.2.2022
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:18.1.2016
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik
Sayı:131 Onanma Tarihi:13.2.2023
Raylı Sistem Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.7.2017
Yatırımlar Denetim Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.7.2017
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1297 Onanma Tarihi:14.11.2022
Sağlıklı Yaşam Ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1103551 Başkanlık Olur Tarihi:19.12.2022
Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1104217 Başkanlık Olur Tarihi:19.12.2022
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:15.2.2021
Finansman Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:15.2.2021
Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:16.2.2021
Mal Alımları Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:10.2.2021
Satınalma Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:69 Onanma Tarihi:13.1.2021
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Aşevleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1103637 Başkanlık Olur Tarihi:16.12.2022
Huzurevi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1499 Onanma Tarihi:14.11.2022
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1356 Onanma Tarihi:16.11.2022
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.12.2015
Sosyal Kampüs İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1092863 Başkanlık Olur Tarihi:13.12.2022
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.12.2015
Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1077640 Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2022
Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:10.7.2020
Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:891384 Başkanlık Olur Tarihi:9.8.2022
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1057092 Başkanlık Olur Tarihi:21.11.2022
Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1186489 Başkanlık Olur Tarihi:1.2.2023
Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Sayı:700 Başkanlık Olur Tarihi:13.5.2013
Kent Konseyi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:29.7.2021
Kentsel Adalet Ve Eşitlik Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:26.3.2021
Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1045177 Onanma Tarihi:11.11.2022
Sosyal Projeler Dairesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:75 Onanma Tarihi:13.1.2023
Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü
Şehir Tiyatroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1 Onanma Tarihi:23.11.2022
Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1202500 Onanma Tarihi:9.2.2023
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.12.2015
Mezbaha Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.2.2021
Sebze Halleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:6.1.2020
Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:8.1.2020
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:426 Onanma Tarihi:10.6.2019
Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.12.2015
Terra Madre Anadolu İzmir 2022 Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:846639 Onanma Tarihi:5.7.2022
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.3.2012
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, 55. Madde Hakkında Hukuk Görüşü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazısı
Sayı:318 Başkanlık Olur Tarihi:3.4.2011
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Deniz Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1040450 Onanma Tarihi:10.11.2022
Görüntülü İzleme Sistemleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:699342 Başkanlık Olur Tarihi:8.4.2022
İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1023934 Onanma Tarihi:4.11.2022
Sürdürülebilir Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1089245 Başkanlık Olur Tarihi:8.12.2022
Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1067009 Başkanlık Olur Tarihi:25.11.2022
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1132747 Başkanlık Olur Tarihi:29.12.2022
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1155 Onanma Tarihi:10.10.2022
Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1215742 Başkanlık Olur Tarihi:9.3.2023
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Kesin Hesap Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:901570 Başkanlık Olur Tarihi:16.8.2022
Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.12.2015
Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.12.2015
Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Başkanlık Olur Tarihi:29.4.2022
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:466 Onanma Tarihi:14.4.2022
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.12.2015
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
İmar Denetim-1 Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:875266 Başkanlık Olur Tarihi:28.7.2022
İmar Denetim-2 Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:877109 Başkanlık Olur Tarihi:29.7.2022
İmar İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:635721 Başkanlık Olur Tarihi:8.6.2022
Yapı İzinleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:874545 Başkanlık Olur Tarihi:28.7.2022
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1107 Onanma Tarihi:11.10.2021
Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı
Üst Yapı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:839301 Başkanlık Olur Tarihi:29.6.2022
Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:8 Onanma Tarihi:11.1.2021
Yapıma İlişkin Hizmet İhaleleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:842354 Başkanlık Olur Tarihi:30.6.2022
Yol ve Yeşil Alanlar Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:840112 Başkanlık Olur Tarihi:29.6.2022
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Encümen ve Kararlar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2015
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi (Güncel Son Halidir)
Onanma Tarihi:5.7.2022
Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:853332 Başkanlık Olur Tarihi:20.7.2022
Meclis Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.2.2019
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.12.2015
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:854562 Onanma Tarihi:6.7.2022
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1060761 Başkanlık Olur Tarihi:28.11.2022
Zabıta Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:62 Onanma Tarihi:13.1.2016
Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:918561 Başkanlık Olur Tarihi:26.8.2022
Zabıta Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:971871 Başkanlık Olur Tarihi:4.10.2022
Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Sayı:1062598 Başkanlık Olur Tarihi:25.11.2022