Kapat
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu

Sağ Menü

28° hava durumu ikonu

Dokümanlar Sayfası

Sayfa İçeriği

Dokümanlar Sayfası

1. Hukuk Müşavirliği
1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği
Sayı:451 Başkanlık Olur Tarihi:14.5.2012
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:26.1.2016
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1318 Onanma Tarihi:16.12.2015
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:13.1.2016
İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:13.1.2016
Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:28.2.2020
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1190 Onanma Tarihi:18.11.2015
Basın Yayın Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:25.11.2015
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:22.8.2019
Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:29.12.2016
Tanıtım Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:17.3.2017
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:26.9.2018
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:128 Onanma Tarihi:10.2.2020
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:4.5.2020
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:26.12.2016
Entegre Sistemler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:22.4.2020
Yazılım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:26.9.2018
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1185 Onanma Tarihi:18.11.2015
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Mesken Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1281 Onanma Tarihi:16.11.2018
Hastane Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:10.12.2015
Etüd Ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:64 Onanma Tarihi:13.1.2016
Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:14.6.2016
Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:29.7.2019
Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:14.3.2016
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:2.2.2016
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.2.2019
FEN İŞLERİ DAİRESİ ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ
Başkanlık Olur Tarihi:23.9.2019
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1165 Onanma Tarihi:21.11.2016
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:17.8.2016
Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:28.6.2019
Yol Alt Yapı Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:14.11.2017
Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:3.7.2019
Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:2.2.2016
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Buz Sporları Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Sayı:1042 Başkanlık Olur Tarihi:14.10.2016
Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1042 Onanma Tarihi:14.10.2016
Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Sayı:1042 Başkanlık Olur Tarihi:14.10.2016
Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Sayı:458 Başkanlık Olur Tarihi:8.5.2017
Harita Ve Cbs Dairesi Başkanlığı
Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:20.11.2015
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:20.11.2015
Halihazır Harita ve Aplikasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:20.11.2015
Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Onanma Tarihi:10.4.2017
İmar Uygulama 1. Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:18.11.2019
İmar Uygulama 2. Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:18.11.2019
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:1.8.2008
İklim Değişikliği Ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Onanma Tarihi:19.9.2016
Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.11.2015
Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:17.12.2015
Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:18.1.2016
Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:31.12.2015
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:26.11.2015
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:151 Onanma Tarihi:16.2.2018
Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü Çaşılma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
Sayı:137719 Başkanlık Olur Tarihi:28.5.2018
Nazım Plan Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.4.2016
Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:6.8.2018
Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:20.6.2018
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Sayı:1143 Başkanlık Olur Tarihi:8.10.2018
İnsan Kaynakları Eğitimi Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:29.11.2016
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:650 Onanma Tarihi:18.5.2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:5.3.2018
İşçi Personel Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:5.7.2018
Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:22.6.2018
Memur Personel Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:25.6.2018
Mobbing Mücadele Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:4.3.2020
Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.6.2018
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:3.3.2020
İşletme Ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1319 Onanma Tarihi:16.12.2015
İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:6.11.2015
İşletme ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1078 Onanma Tarihi:9.12.2019
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:7.2.2020
Sebze Halleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:6.1.2020
Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:8.1.2020
Şirketler ve Kuruluşlar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:21.1.2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi
1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği
Sayı:451 Başkanlık Olur Tarihi:14.5.2012
Araştırma Geliştirme (AR-GE) İnovasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:20.4.2020
Finansman Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:22.4.2020
İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:1.8.2008
İstatistik ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:28.4.2020
Mezbaha Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:9.4.2020
Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:16.12.2015
Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:6.5.2020
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.3.2012
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, 55. Madde Hakkında Hukuk Görüşü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazısı
Sayı:318 Başkanlık Olur Tarihi:3.4.2011
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1320 Onanma Tarihi:16.12.2015
Proje Uygulama 1. Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:21.12.2015
Proje Uygulama 2. Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:21.8.2019
Proje Uygulama 3. Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:21.12.2015
Kültür Ve Sanat Dairesi Başkanlığı
Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:22.3.2019
İzmir Akdeniz Akademisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönemelik
Sayı:105 Onanma Tarihi:11.2.2019
Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:22.3.2019
Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:152 Onanma Tarihi:16.2.2018
Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:22.3.2019
Kültürpark Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:16.4.2018
Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları
Başkanlık Olur Tarihi:26.3.2019
Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:6.6.2018
Makine Atölye Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:4.2.2016
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:394 Onanma Tarihi:16.3.2018
Makine İkmal Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Sayı:93720 Başkanlık Olur Tarihi:11.4.2017
Makine İşletme Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:1.11.2018
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:10.3.2017
Gelirler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:15.4.2016
İcra ve Takip Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2016
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1332 Onanma Tarihi:18.12.2015
Muhasebe Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.2.2016
Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:14.11.2016
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:18.12.2018
Taşınır Mal Kayıt Takip Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.12.2016
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı
Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.1.2016
Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.1.2016
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1322 Onanma Tarihi:16.12.2015
Mezarlıklar Planlama Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.1.2016
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Aliağa Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.1.2018
Bayındır Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Bergama Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Beydağ Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.1.2018
Çeşme Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Dikili Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.1.2018
Foça Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.1.2018
İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:63 Onanma Tarihi:13.1.2016
Karaburun Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.1.2018
Kemalpaşa Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Kınık Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Kiraz Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Menderes Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.1.2018
Menemen Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.1.2018
Ödemiş Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Seferihisar Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.1.2018
Selçuk Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Tire Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Onanma Tarihi:19.1.2018
Torbalı Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Urla Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.1.2018
Yerel Hizmetler Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:4.2.2016
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:16.12.2015
Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.12.2019
Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.12.2019
İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:24.12.2019
Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:12.12.2019
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:1077 Onanma Tarihi:9.12.2019
Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.8.2016
Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:17.12.2019
Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.12.2019
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:18.1.2016
Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:689 Onanma Tarihi:14.6.2017
Raylı Sistem Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.7.2017
Yatırımlar Denetim Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:19.7.2017
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:16.6.2017
Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:16.6.2017
Mal Alımları Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:14.6.2017
Satınalma Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:188 Onanma Tarihi:17.2.2017
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Aşevleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:2.3.2018
Huzurevi Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.12.2015
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1247 Onanma Tarihi:25.11.2015
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.12.2015
Sosyal Kampüs İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.10.2018
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.12.2015
Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:14.9.2017
Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:25.3.2019
Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi
Sayı:700 Başkanlık Olur Tarihi:13.5.2013
Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:2.3.2017
Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1295 Onanma Tarihi:16.12.2016
Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:1.2.2017
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İç Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:26.1.2016
İstatistik ve Veri Analizi Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:14.3.2016
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:326 Onanma Tarihi:13.3.2020
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.12.2015
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:426 Onanma Tarihi:10.6.2019
Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.12.2015
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.3.2012
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, 55. Madde Hakkında Hukuk Görüşü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazısı
Sayı:318 Başkanlık Olur Tarihi:3.4.2011
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Deniz ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:6.9.2019
İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:6.9.2019
Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:9.9.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:10.7.2019
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:424 Onanma Tarihi:10.6.2019
Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:9.9.2019
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:4.10.2016
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
Kesin Hesap Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.12.2015
Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.12.2015
Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.12.2015
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1323 Onanma Tarihi:16.12.2015
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:30.12.2015
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
İmar Denetim - 1 Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2018
İmar Denetim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sayı:882 Onanma Tarihi:13.8.2018
İmar Denetim-2 Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2018
İmar İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge
Onanma Tarihi:15.1.2019
Yapı İzinleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:24.1.2019
Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı
Restorasyon ve Kentsel Dönüşüm Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Üst Yapı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:27.11.2015
Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1204 Onanma Tarihi:20.11.2015
Yapıma İlişkin Hizmet İhaleleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:16.12.2015
Yol ve Yeşil Alanlar Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:22.5.2017
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Encümen ve Kararlar Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:7.12.2015
İzmir Büyüksehir Belediye Başkanligi İmza Yetkileri Yönergesi
Sayı:240208 Başkanlık Olur Tarihi:4.11.2019
Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:6.1.2016
Meclis Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Başkanlık Olur Tarihi:11.2.2019
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:8.12.2015
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:1182 Onanma Tarihi:18.11.2015
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:13.11.2015
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği
Sayı:1246 Onanma Tarihi:13.11.2017
Zabıta Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Sayı:62 Onanma Tarihi:13.1.2016
Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.12.2015
Zabıta Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:23.12.2015
Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
Başkanlık Olur Tarihi:20.11.2015