İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

hava durumu ikonu

Duyuru Detay Sayfası

Sayfa İçeriği

11
Ocak

Mert TOKSOY'un Sınavı İçin İlan

WhatsApp'ta paylaş Twitterde paylaş Facebook'ta paylaş Google plus'ta paylaş
Tüm Duyurular PAYLAŞ

İhalenin Adı      : 01.01.2015-31.12.2017 tarihleri arasında güvenlik hizmeti alımı.
İhale Kayıt No  : 2014/94965
 
 
24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"ın "Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi" başlıklı 30 uncu maddesinde "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar." denildiğinden işçi statüsüne geçirilecek olan 235*****392 T.C. Kimlik numaralı Mert TOKSOY'a 14.01.2019 tarihinde saat 09.00'da Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 Oda No:329 İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak/İzmir adresinde sözlü sınav yapılacaktır.