Anasayfa > Hizmetlerimiz > Atıklar ve Bertaraf İşlemleri > Tıbbi Atıklar
İzmir'de Tıbbi Atıkların Toplanma ve Bertaraf Sürecine İlişkin Kısa Bİr Bilgilendirme
İzmir il sınırları içindeki tıbbi atıklar, 1992 yılından bu yana belediyemizce toplanarak Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 2012 yılına kadar Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde tıbbi atıklar için ayrılmış alanda depolandı.  

Ancak;
2010/17 sayılı Tıbbi Atıkların Bertarafı konulu Genelge ile ilimiz sterilizasyon tesisi kurması zorunlu iller arasında yer alan ve bu amaçla ilimizde sterilizasyon tesisi kurma çalışmaları sürerken, 03/12/2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yer alan; "günlük 10 tonun üzerinde tıbbi atık oluşması halinde, tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilir. Üniteler tarafından münferit yakma tesisleri kurulamaz ve işletilemez.” şeklindeki düzenleme ile sterilizasyon tesisiyle ilgili gerçekleştirilen çalışmalar durdurularak yakma tesisi ile ilgili çalışmalara başlandı. 
 
Tüm bu işlemlerin ardından, 21.03.2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebileceği ve yakma sistemlerinin ise büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde belediyeler veya bunların yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulup işletilebileceği belirtildiğinden, İzmir için tıbbi atık yakma tesisi kurma zorunluluğu ortadan kalktığından ve tıbbi atık sterilizasyon veya yakma tesisi kurulabileceğinin önü açıldı.
 
Bu arada, tıbbi atıkların toplanması ve taşınması süreçleri çevre-insan sağlığı ve güvenliği açısından riskli hizmetler olduğundan sterilizasyon tesisi kuruluncaya kadar İzmir'e en yakın tesis olan Manisa Belediyesi'ne ait Sterilizasyon Tesisi en uygun tesis olarak değerlendirildi  ve belediyemiz ile Manisa Belediyesi arasında 16/05/2012 tarihinde ortak hizmet protokolü imzalandı. Söz konusu protokol gereği 23/07/2012 tarihinden itibaren belediyemiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilize edilmesi ve nihai bertarafı ile ilgili iş ve işlemler Manisa Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş olan firma tarafından yürütülmekte, bu arada yönetmelik gereği ilimizde kurulması planlanan “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi” ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Diyaliz Hastaları Hizmetten Ücretsiz Yararlanmaktadır
Tüm diyaliz hastalarının diyaliz atıkları, tıbbi atık toplama araçlarıyla konutlarından ücretsiz alınmaktadır. Bu hizmetten yararlanabilmek için Tıbbi Atık Başvuru Formu'nun doldurularak Müdürlüğümüze iletilmesi yeterlidir.
 
Hastane, poliklinik, muayenehane vb. sağlık kuruluşları ile tıbbi atık üreten diğer sağlık birimleri veya kişilerin, tıbbi atıklarının toplanıp taşınması için Müdürlüğümüze şahsen başvuruda bulunarak Tıbbi Atık Sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. 
 
Tıbbi atık üreticileri sözleşmenin imzalanmasından sonra, 425 32 25 numaralı "ALO TIBBİ ATIK " hattını arayarak, yetkilendirilmiş firmaya toplama başvurusu yapılmalıdır.
 
Tıbbi Atık Toplama Ücreti
2016  Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti;
tüm sağlık kuruluşları için toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf ücreti 1.60 TL /kg+KDV'dir.
 
Tıbbi atık ile ilgili her türlü sorununuz, talep ve önerileriniz için;
425 32 25 numaralı ALO TIBBİ ATIK HATTI'nı arayabilirsiniz.
 
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..