Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Meclis Kararları ve Komisyon Raporları
  
Karar TarihiKarar NoKarar Özeti
9.1.2017 1
9.1.2017 2
 2017 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan “Huzur Hakkı” miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Meclis Şb.Md.2813)
Belediye Başkanının Brüt Günlük Ödeneğinin 1/3'ü Tutarında Huzur Hakkı Ödenmesi Oybirliği İle Kabul Edildi.
9.1.2017 3
 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2015/10 sayılı Genelgesi ile "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" gereği Belediyemiz sorumluluğunda bulunan asansörlerin ilk tescil ve periyodik kontrollerinin Bakanlıkça yetkilendirilmiş herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanarak yaptırılması gerekmekte olup; Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Fen İş.Dai.Bşk.-E.222)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
9.1.2017 4
 Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından açılan mesleki eğitim kurslarından mezun kursiyerlerin iş gücü piyasasında uygun işlere yönlendirilebilmesi için Elektronik İŞKUR portalının kullanılması konusunda Belediyemize yetki verilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan "İŞKUR Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokol"ün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Meslek Fab.ŞbMd.2418)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
9.1.2017 5
 S.S. Suludere Sulama Kooperatifi tarafından Belediyemizden talep edilen 1 adet 5.000 lt sabit süt soğutma tankına ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Suludere Sulama Kooperatifi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile S.S. Suludere Sulama Kooperatifi Arasında Tarımsal Kalkınma Amaçlı Destekleme İş ve İşlemlerine İlişkin Protokol”ün görüşülmesi. (Tarım.Prj.Şb.Md.2044)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
9.1.2017 6
 Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Buca ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Hasan Şarlayan Sokak ile Aydın Hatboyu arasında bağlantı sağlayan imar yolunda ve yeşil alanda kalan 491 Sokak, 1, 3, 5, 9 no'da bulunan yapıların kamulaştırılmasının VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Buca Belediye Meclisinin 02/12/2016 tarihli ve 2016/160 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Uyg. İmar Pl.117)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
9.1.2017 7
Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yol ve Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı+İdari+Sosyal+Kültürel Tesis+Çok Amaçlı Salon+Otopark)'nında kalmakta olan; Konak ilçesi, Güneşli Mahallesi, 2885 ada, 27 parsel, 6884 ada, 7, 8, 9, 11 ve 12 parseller, 6885 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmasının Konak Belediyesi VI. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Konak Belediye Meclisinin 05/12/2016 tarihli ve 200/2016 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Uyg. İmar Pl.12768)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
12345678910...>>
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..