Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar ÖzetleriT.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-132                                                                                05/12/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 29/11/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı VIII. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                          
       
                                                                               
                                                                                        Aziz KOCAOĞLU                       
                                                                             İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI KASIM AYI TOPLANTISI VIII. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-11/8                                             Toplantı Tarihi   :29/11/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati    :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME.
1. İzmir Valiliğinin ortak olduğu "Beden Odaklı Yaklaşım ile Göçmen Kadınların Yaşamlarını İyileştirme (Mind 4 Body MIWOLIMBO)" isimli Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında 17-21 Ekim 2017 tarihlerinde Almanya'nın Fulda şehrinde Final Konferansı düzenlenmiş olup; söz konusu Konferansa (S.11977) Sosyolog Yelda ŞİMŞİR, 17/10/2017 tarihli ve E.268798 sayılı Başkanlık Olur'una istinaden katılmıştır. İlgili Konferansın uçak ile ulaşım, konaklama, harcırah ve olası diğer giderleri Proje bütçesinden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Aziz KOCAOĞLU, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.310361)
Meclise Bilgi Verildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGENİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09/11/2016 tarihli, 310-3129 sayılı yazısı kapsamında; Bayındır ilçesi, Zeytinova Mahallesi, 537 parselin, tarımsal ürünlere yönelik soğuk hava tesisi yapmak üzere "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.310265)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
IV. YEDİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Narlıdere Belediye Başkanlığının 11/07/2017 tarihli ve 4429 sayılı yazısı ve eki 02/03/2015 tarihli ve 2015/39 sayılı Meclis Kararına konu; Ilıca Mahallesi, Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminin "Berkin Elvan Sokak" olarak değiştirilmesi talebi ile 02/03/2015 tarihli ve 40 sayılı Meclis Kararına konu, Huzur Mahallesi, Öğretmenler Sokağı'nın kuzeyde Mithatpaşa Caddesi ile kesişiminden, güneye doğru yaklaşık 175 metrelik kısmını kapsayan segmentinin adının "Ali İsmail Korkmaz Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Teknik Rapor gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.233105)
Gündemde Kaldı.
2. Torbalı Belediye Başkanlığının 12/09/2017 tarihli ve 14910 sayılı yazısı ve eki 06/09/2017 tarihli ve 145 sayılı Meclis Kararına konu; Korucuk Mahallesi isminin "Dirmil" olarak değiştirilmesi talebinin, Adres ve Numaralama Yönetmeliği ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı ilke kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.265408)
Gündemde Kaldı.
3. Menemen Belediye Başkanlığının 09/10/2017 tarihli ve 14495 sayılı yazısı ve eki Meclis Kararına konu; Gölcük ve Yeşil Pınar Mahallelerinde bulunan 441 no'lu Sokak isminin "Şehit Serdar AMAK" olarak değiştirilmesi talebinin; Adres ve Numaralama Yönetmeliği ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı gereği Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İsmail AKINCI’nın çekimser oyu ile oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.282203)
Gündemde Kaldı.
V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1380. 1. İlimiz, Urla ilçesi, Uzunkuyu Mahallesi, L17a22a pafta, 141 no’lu parselde Akaryakıt+LPG+Servis İstasyonu belirlenmesi amacıyla, anılan taşınmazın ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin; öneriye konu işlem dosyasının parsel maliki vekilinin 10/11/2017 tarihli dilekçesine konu talebi doğrultusunda iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265184)
Komisyonların Müşterek Raporun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1381. 2. Tire ilçesi, Turan Mahallesi, 1115 ada, 1 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın 'Meskun Konut Alanları' kullanım kararının 'Ticaret-Konut Alanı (TİCK)', 'Genel Otopark' ve 'Park Alanı' olarak belirlenmesine ilişkin NİP- 28962 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.291530)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1382. 3. Kiraz Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yağlar Mahallesi, 735 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/05/2017 tarihli, 05.525 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve Yağlar Mahallesi, 735 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının 'Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı/Güneş Enerji Santrali)' olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.296788)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1383. 4. Bergama Belediye Meclisinin; belirlenen cadde ve sokakların yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiğine yönelik, 04/05/2017 tarihli ve 17/55 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.298645)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1384. 5. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Strateji Gel.Dai.Bşk.E.276946)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy:AK Parti Grubu.)
1385. 6. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.276947)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy:AK Parti Grubu.)
VI. DİLEK VE TEMENNİLER.
Söz Alan Bulunmamıştır.
VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Kasım Ayı Toplantısı VIII. Birleşimine katılamayan; Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Ufuk SESLİ, Süleyman Vasfi ŞENTÜRK, Mustafa Şafak BARAN, Önder KESKİN, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Evren EVRENOSOĞLU, Gazi AKINCI, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Özen KIZILIRMAK, Ali KÖKOĞUZ, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Halil DEVECİ, Hayriye Özlem KATIRCI, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Ali AYYILDIZ, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA ve Fikret ÇAM’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
11 ARALIK 2017  PAZARTESİ  SAAT:18.00
   
 
 
                                                                        Aziz KOCAOĞLU
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..