Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar Özetleri  T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü

 

Sayı   : 97509404-301.05.01-103                                                                                 20/10/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13/10/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                          
       
                                                                                        Aziz KOCAOĞLU
                     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI EKİM AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

 Gündem No   : 97509404-301.03-10/3                                           Toplantı Tarihi   : 13/10/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                 Toplantı Saati     :18.00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarında ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 (İki) adet Çift Kabin Şase Kamyonetin satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Makine İk.Bak.ve Onar.Dai.Bşk.E.265191)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
1191. 2. Cumhuriyet Bayramının 94. Yıldönümünde kutlama ve etkinliklerine hemşerilerimizin katılımını kolaylaştırmak amacıyla; 29 Ekim öncesi Bakanlar Kurulu Kararı alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında 29/10/2017 Cumhuriyet Bayramı günü ücretsiz tarife uygulanması;  Bakanlar Kurulu Kararı alınmaması halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında 29/10/2017 Cumhuriyet Bayramı günü geçerli olacak şekilde yeni tarife belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Gelirler Şb.Md.18962)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
3. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından revize edilerek yeniden hazırlanan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği”nin görüşülmesi. (Zabıta Dai.Bşk.E.265192)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
4. Torbalı Belediye Başkanlığının 12/09/2017 tarihli ve 14910 sayılı yazısı ve eki 06/09/2017 tarihli ve 145 sayılı Meclis Kararına konu; Korucuk Mahallesi isminin "Dirmil" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.265408)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi. 
5. Bayraklı ilçesi, Bayraklı, Adalet ve Tepekule Mahalle sınırları kesişiminde bulunan Smyrna Meydanından doğuya İstanbul Caddesine (İzmir-Manisa Karayolu) kadar devam eden yolun, Smyrna Meydanından, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesindeki 460/1 no’lu Sokağa kadar olan kısmı 10/06/2013 tarihli ve 05.814 sayılı Meclis Kararı ile Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi olarak isimlendirilmiş olup, önerge eki bilgi paftasında belirtilen söz konusu yolun imar planı uygulaması sonucu oluşan 460/1 no’lu Sokaktan doğu istikametinde İstanbul Caddesine kadar olan yaklaşık 1040 metrelik kısmının da dahil edilerek, Smyrna Meydanından doğuya İstanbul Caddesine kadar olan yaklaşık 5330 metrelik yolun bir bütün olarak "Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi" olarak isimlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.265406)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
6. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce iletilen, orman alanlarının aktarılmasına yönelik düzenlemenin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265219)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
7. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265230)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
8. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265220)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
9. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265327)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
10. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Zeytindağ Mahallesi, Yalıncak Mevki, 282 ada, 3 parsel ve 4940 parsel maliki Delsan Asfaltlama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265307)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
11. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Bergama ilçesi, Zeytindağ Mahallesi, Yalıncak Mevki, 5044 parsel maliki Çağlayan GÜVEN Vekili Av.Osman CAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265286)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
12. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265218)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
13. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 1699 parsel maliki Naşit ENGİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265320)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
14. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Fatma Kadın Mevkii, 4906 parselin maliki Ahmet Refik AKSOY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265332)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
15. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Arapmezarı Mevkii, 1462 parselin maliki Ahmet Mete GÜNEY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265354)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
16. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Kabakum Mahallesi, 512 ada, 1 ve 3 parsellerin malikleri Nail ÇALIŞAN ve Saygın İKİZ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265390)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
17. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Çakıldak Mevkii, 1422 parselin maliki Ahmet Refik AKSOY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265322)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
18. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi, Karamürsel Mevkii, 422 parselin maliki H.E.S. İnşaat Hafriyat Turizm Nakliye Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265388)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
19. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi, Karamürsel Mevkii, 431 parselin malikleri Emel ARAS, Ali YÜCEYURT, Hasan ÜNLÜÇAY, Dilek KEÇECİ, Songül ALICI, Hasan GÜMÜŞ, Bekir ÖZCAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265389)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
20. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Yumurtatepe-Papazlık Mevkii, 4879 parselin maliki İzmir İrem Kent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265391)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
21. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Salihler Mahallesi, Karamürsel Mevkii, 423 parselin malikleri H.E.S. İnşaat Hafriyat Turizm Nakliye Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ve Mustafa ORAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265235)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
22. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Yumrutepe-Papazlık Mevkii 1845, 1846, 1853, 1854, 1855, 1868, 1870 parsellerin maliki Abdurrahman Ülkü USLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265305)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
23. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Kocabağlar Mevkii 1084 parselin maliki Önder AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265303)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
24. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesindeki taşınmazların maliki Petrol Bahçeli İmarlı Müstakil Evler Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265302)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
25. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili İlçesi, Kabakum Mahallesi, 63 parsel maliki İskender EVRENOSOĞLU, 64 parsel maliki Ege AK-ER İnşaat Mühendislik Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., 926 parsel maliki Osman CAN, Selda KOZAK CAN, Semra KOZAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265298)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
26. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Denizköy Mahallesi, 365, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 790, 791 parsel malikleri vekili Serkan KESKİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265288) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
27. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Yumurta-Papazlık Mevkii, 1872 parselin malikleri Ahmet Refik AKSOY ve Osman Nurettin AKSOY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265284)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
28. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 1326, 1327 parseller maliki S.S. Göztepeliler Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265221)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
29. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, Karcı Bağları Mevkii, 1519 parselin maliki Ahmet UYSAL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265211)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
30. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Aliağa ilçesi, Aşağışakran Mahallesi, Ahmetdağı Mevkii, 2120, 2121 ve 2122 parsellerin maliki Ünal IRKDAŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265196)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
31. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 5139 ada, 1 parselin maliki Mehmet Ali GÖKÇEOĞLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265199) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
32. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi Muhtarı Necdet BİÇER tarafından iletilen mahalle sakinlerinin dilekçeleri ile önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265200)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
33. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ildır Mahallesi, 3928 ada 1 ve 2 parsel, 4272 ada 1 parsel, 4273 ada 1 ve 2 parsel, 4274 ada 1 parsel, 4275 ada 1 parsel, 4276 ada 1 ve 2 parsel, 4277 ada 1 ve 2 parsel, 4278 ada 1 parsel, 4280 ada 1 parsel, 4282 ada 1 parsel, 123 ada 2 ve 7 parsel, 117 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların maliki T.H.S.S. İlko Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265367)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
34. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, 254 ada, 1 parselin malikleri Ziya ÇAKAR, Bora ERGEZEN, Meltem ERGEZEN vekili Ahmet Cem ŞEKER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265368)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
35. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, Değirmendere Mevkii, 1102 ada, 1 parselin (eski 328 parsel) önerge eki listede isimleri bulunan malikler tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265370)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
36. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ovacık Mahallesi 175 ada, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 parseller, 176 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 177 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 183 ada 1, 2, 6, 7, 9, 82, 83, 85 parseller ve Musalla Mahallesi 470 ada, 2, 4 parsellerin maliki Aysun GÜVENER vekili Dilek ÇAKANŞİMŞEK tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265323)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
37. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına,  Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, 313 ada 75 parselin maliki Mehmet Ali GÖKÇEOĞLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265366)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
38. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi 507 ada 10, 24, 26, 27, 28, 97, 102, 128, 129, 130, 131 parseller ile Ilıca Mahallesi 27 ada 21, 23, 24, 25 parsellerin maliki Günay Guy PAGY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265330)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
39. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 527 adada yer alan muhtelif parsellere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265358)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
40. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Fener Mevkii, 7129 ada 1 parselin maliklerinden Organik Gıda Anonim Şti. vekili Aysun GÜVENER ve Metin GÖNCÜ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265360)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
41. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, Demirci Mevkiinde yer alan ve önerge eki listede malik bilgileri bulunan parsellere ilişkin yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265361)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
42. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, Domuzçukuru Mevkii, 4321 ada 3 parselin maliki Nesrin KEMEÇ vekili Av. Gülşen KAHRAMAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265352)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
43. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii, 306 ada 507 parselin malikleri Aylin KÖSEOĞLU ile Hüseyin Önder AKTOSUN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265328)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
44. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, Domuzçukuru Mevkii, 4318 ada 3 parsel, 4319 ada 2, 3 ve 4 parseller, 4321 ada 1 ve 2 parseller, 4322 ada 1, 7 ve 10 parsellerin maliki Münir YÜKSEL vekili Av. Gülşen KAHRAMAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265348)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
45. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Dalyan Mevkii, 863 ada, 26 parselin maliki Abdulkerim KARVAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265386)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
46. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanan ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, 275 parselin maliki Cefa İNAN, 2491 parselin malikleri Cefa İNAN ve Filiz KUNT vekili Gülşah ÇAĞDAŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265379)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
47. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 321 ada, 30 parselin maliki Yıldırım AKSOY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265398)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
48. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, ABK Çeşme Res Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Çevreci Enerji Derneği tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265397)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
49. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Kızılkaya Mevkii, 27 ada, 13 ve 18 parsellerin maliki Rikardo ALİBERTİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265324)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
50. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 487 ada, 2 parselin maliki Nezahat TALAY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265392)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
51. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Reisdere Mahallesi, 7213 ada, 2 parselin (eski 1 ada 328 parsel) maliki Vildan ÜNSAL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265381)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
52. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan;  İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Dalyan Mevkii, 6235 ada, 1 parsel ve 6237 ada, 1 parselin maliki Hüsnü EKEN ile Aydın ÇAKMAKKAYA'nın vekili Mustafa YILDIZ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265198)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
53. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, İncekuyu Mevkii, 531 ada 18 parselin maliki Senem BAYSAL vekili Hasan DELİKAYA ile 531 ada 19 parselin maliki Muhsin BAHÇEVAN vekili Hasan DELİKAYA tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265313)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
54. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Çakmak Mevkii, 29 ada, 36 parselin maliki Nuri EROL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265193)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
55. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, 96 ada 4 parselin maliki Makbule BABACAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265194)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
56. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan;  İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Pilaka Mevkii, 6790 ada, 1 parselin maliki Mikdat DABAK vekili Av. Türker ÖĞÜT tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265387)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
57. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Kösteburnu Mevkii, 6316 ada 1 parsel, 6322 ada 1 parsel ve 6323 ada 1 parselin maliki Holiday Systems Turizm ve Ticaret A.Ş. Vekili Av. Mehmet Aziz ERTEN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265385)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
58. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, Kerimoğlu Mevkii, 453 ada, 137 parselin maliki Yalçın TAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265384)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
59. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ildır Mahallesi, Dolaplıkuyu Mevkii, 3438 ada 1 parselin maliki Mehmet Tolga AKTAŞ vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265380)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
60. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, Narlıca Mevkii, 102 ada 1 parselin maliki Turmobil Turizm Rentacar Taş. ve Nak. San. Tic. Ltd.Şti. vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ, 102 ada 2 parselin maliki Ünal ÖNCEL vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ, 102 ada 3 parselin maliki Mehmet Tolga AKTAŞ vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265378)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
61. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265377)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
62. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Karadağ Mevkii, 375 ada 5 ve 102 parsellerin maliki Mehmet BİNGÜL vekili Av. Doğan DEYİRMENCİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265376)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
63. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, Mamurbaba Mevkii, 516 ada, 20 parsel için ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. adına ve 506 ada, 28 parsel, 507 ada 25, 132, 134 parsellerin maliki olarak Lucien ARKAS tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265375)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
64. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, Haydariye Mevkii, 452 ada 111 parselin maliki Ali CABA tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265373)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
65. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, 4165 ada, 1 parselin malikleri Alaçatı Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. adına Aykut MUTLU ve Kenan SUİÇMEZ, Ali Saffet KANPAK vekili Cefa İNAN, Mustafa KAYA, Lebibe KAYA ve Alabalık Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265321)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
66. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Karşıyaka Mevkii, 913 ada, 1 parselin maliki Kaya ŞÜMŞET tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265319)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
67. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, Kerimoğlu Mevkii, 2756 parselin maliki Güneş GÜNGÖR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265317)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
68. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Bağlararası Mevkii, 5164 ada 7 parselin maliki Askale İnşaat Emlak Turizm Seyahat Taşımacılık San. ve Tic. adına Murat ÇİLEK ve 5164 ada, 8 parselin maliki Bütomet Mimarlık adına İsmail ÖZ tarafından yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265316)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
69. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 824 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ile 825 ada 1, 2 ve 4 parsellerin malikleri Mehmet Zeki Noyan ÖZTÜRK ve İlyas Latif ÖZTÜRK tarafından yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265312)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
70. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Fener Mevkii, 7151 ada, 1 parselin maliki Kemal ARSLAN vekili Erdal KARAKUŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265311)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
71. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun İlçesi, Hasseki Mahallesi, 597 parselin maliki İsmet SÜLO tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265310)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
72. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, Mamurbaba Mevkii, 516 ada, 12 parselin malikleri Ayşe Yaşar GEZGİN, Ayten GEZGİN, Ali Tanju GÜRPINAR, T. Nevin GEZGİN, Hülya BERBER, Gaye GÜRPINAR, Cumhur GEZGİN, Ali GEZGİN, Didar GEZGİN, Mustafa Kemal GEZGİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265308)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
73. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, 16 Eylül Mahallesi, 130 ada, 7 ve 8 parsellerin maliki Ercan ENGÜL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265306)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
74. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ildır Mahallesi, Dolaplıkuyu Mevkii, 3438 ada, 1 parsel ile Germiyan Mahallesi, Narlıca Mevkii, 102 ada, 3 parselin maliki Mehmet Tolga AKTAŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265304)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
75. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ovacık Mahallesi, 527 ada, 17 parsel ile Musalla Mahallesi, 410 ada, 13 parselin maliki Mehmet ÖĞÜTÇÜ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265297)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
76. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, Karşıyaka Mevkii, 6572 ada 1, 2, 3 parsellerin maliki Kadir GÜREL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265293)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
77. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 6741 ada 1 parsel ve 6742 ada 1 parsel maliki Ekrem TAN, 863 ada 10 ve 13 parsel maliki Gökhan Selim KARACA vekili Adnan TAN, 842 ada 2 parsel maliki Mustafa GÜNDAY, 364 parsel ile 6791 ada 1 parsel maliki AGS Madencilik Org. İnş. Tarım ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. adına Doğan DEYİRMENCİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265208)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
78. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, Devecialanı Mevkii, 419 ada, 15 parselin maliki Erkan DOĞAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265209)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
79. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, Kızıltoprak Mevkii, 193 ada 20 parselin maliki Adil YİĞİT tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265210)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
80. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Kızılkaya Mevkii, 27 ada, 2 ve 3 parsellerin maliki Halil Aclan KAPKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265212)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
81. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 6789 ada, 1 parsel ve 6793 ada, 3 parselin maliki Burcu DEMİREL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265213)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
82. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 7946 ada, 1 parselin maliki Mehmet Başar KARCIOĞLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265214)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
83. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, Domuzçukuru Mevkii, 4322 ada, 2 parselin maliki Resif Ege ŞAH tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265215)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
84. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi, Kızılkaya Mevkii, 27 ada 12 parselin maliki Giovanni ALİBERTİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265216)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
85. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çeşme ilçesi, Çiftlik Mahallesi, 6250 ada 3 ve 6 parsellerin maliki Haşim OK tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265225)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
86. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve  28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Yukarı Mahalle Mevkii, 140 ada, 40 parselin maliki Şenol GÜNARBAY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265331)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
87. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Çatalkaya Mahallesi, Hacılaraltı Mevkii, 1919 parselin maliki Turan MAMAY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265364)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
88. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Tolos Mevkii, 472 parselin maliki Aydın İNAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265365)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
89. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesinde yer alan ve önerge eki listede malik bilgileri bulunan parsellere ilişkin yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265329)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
90. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, İskele Mahallesi, Ahırlı Mevkii, 86 ada, 3, 4, 13, 15 parseller ile 5 parselin malikleri Aysın ÜĞÜTMEN, Halil KARAMANLI, Ekrem ALPASLAN, Duhan ALKAN, Bahar DUMANLIDAĞ'ın vekili Hüseyin Sinan ALASYA tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265404)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
91. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Akkavak Mevkii, 3 ada 20 parselin maliki Rasih Gökhan OLGAY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265356)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
92. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Anbarseki Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 153 parselin maliki Ayşe Gülbeden ŞAHİNGİL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265349)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
93. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun Belediyesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265351)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
94. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Tolos Mevkii, 1237 parselin maliki Elif ANT BURSALI tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265350)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
95. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, İskele Mahallesi, Azmak Mevkii 81 ada 42, 47, 48, 49, 58 ve 59 parsellerin maliki Recep Semih AYTAÇLAR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265383)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
96. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, Akçakilise Mevkii, 624 parselin maliki Şeküre BOZ vekili Av. Ali Kaan AKIN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265374)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
97. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Küçükbahçe Mahallesi, Küçükbahçe Mevkii, 560 ve 565 parsellerin maliki S.S. Örnek Yapı Kooperatifi vekilleri Mustafa KUNDAKÇI ve M.Talip TANIŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265399)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
98. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Mordoğan Mahallesi, Kabaasma Mevkii, 22 parselin maliki Ali YILDIRIM tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265347)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
99. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Hasseki Mahallesi, Harça Mevkii, 596 parselin maliki İsmet SÜLO tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265314)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
100. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına; Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Göliçi Mevkii 3 ada 30, 38 ve 44 parsellerin maliki Zehra KAHRAMANLAR ve 3 ada 30 parselin malikleri Hatice Gönül ALGIN ile Fatma YILMAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265315)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
101. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, İskele Mahallesi, Kayıbağı Mevkii, 76 ada, 15 parselin maliki Ertuğ ER ve 30 parselin maliki Murat HATİPOĞLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265318)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
102. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, Akçakilise Mevkii, 1225 ve 624 parsellerin maliki Meral BOZ vekili Hasan ÖRÜN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265382)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
103. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Ötegöliçi Mevkii, 1 ada, 46 parselin maliki Cevdet YÜCEER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265326)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
104. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Karaçağıl Mevkii, 10 ada 23 ve 58 parselin maliki Nuri Kurtuluş SUCU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265325)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
105. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, 173 ve 178 parsellerin maliklerinden Atilla GÜLER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265236)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
106. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, 192 parsel ve 569 parselin maliklerinden Handan YÜCETÜRK vekili Murat YÜCETÜRK tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265285)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
107. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, 121/2, 121/4, 169, 666, 181, 125 parsellerin maliklerinden Mehmet Ali ELMAS tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265287)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
108. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Merkez Mahallesi, Akkavaklı Mevkii, 173 ada 3 parselin maliki Yasemin Gülseren ÖLGÜN, 173 ada 4 parselin maliki Ziynet YABAŞ, 173 ada 17 parselin maliki Neslihan KAVŞUT YEŞİLBAŞ ve Mehmet GÜNAY, tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265289)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
109. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Tolos Mevkii, 488 parselin maliki Enver TURAMANLAR vekili Av. Gökhan TURAMANLAR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265290)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
110. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Anbarseki Mahallesi, Burunüstü Mevkii, 102 ada 1 parsel, 110 ada 1 ve 2 parsellerin maliki S.S. SASKO Siteler Anadolu Sahil Yapı Kooperatifi adına Orhan DEMİRKAYA tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265291)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
111. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Ova Mevkii, 438 parselin maliki Cemil SÜLO tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265292)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
112. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi 197, 444, 485, 553, 800 parsellerin maliki Ayşe ALTAY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265294)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
113. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi 550 parselin maliki Birgül ÇAKMAK tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265295)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
114. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi 597, 1083, 1138 parsellerin maliki Necdet TURAMANLAR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265299)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
115. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Hasseki Mahallesi, 682 parselin maliki Gazi KALKAN ve Tepeboz Mahallesi, 151 parselin maliki Atilla GÜLER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265309)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
116. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, 483 ve 1192 parsellerin maliki Ercan BEBEK ile 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 parsel, 121 ada 1 parselin maliki Çamlık Sitesi Yöneticiliği adına Bilgin GÜL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265222)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
117. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, 894, 895,896, 897, 1173 parsellerin maliklerinden Gülsüm ÜNDE varisi Özgür ÜNDE ve 852, 855, 856 parsellerin Mahmut DOSTBEY tarafından yapılan itirazın incelenmesi.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265223)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
118. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarih, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Adaboğazı Mevkii, 1024 parselin maliki Ertuğ ER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265224)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
119. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarih, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Bozköy Mahallesi, Bozukbağarası Mevkii, 133 ada 1 parsel, 134 ada 1 parsel, 135 ada 1 parsel, 136 ada 1 parsel, 137 ada 1 parselin maliki Hüsniye EMRE vekili Hüseyin EMRE tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265234)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
120. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Anbarseki Mahallesi, Çayıriçi Mevkii, 112 parselin maliki Gaye ÖMERCİKOĞLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265232)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
121. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Anbarseki Mahallesi, Burunüstü Mevkii, 1020 parselin maliki Cenk ÖMERCİKOĞLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265228)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
122. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi 132, 134, 162, 449, 486, 491 parsellerin maliki İsmet SÜLO tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265227)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
123. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Karaburun ilçesi, Tepeboz Mahallesi, Tolos Mevkii, 513 parselin maliki Eylem TÜRKYILMAZ ve 498 parselin maliki Atilla GÜLER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265226)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
124. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265363)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
125. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 353 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan; İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına, Urla ilçesi, Zeytineli Mahallesi, Sarpdere Mevkii, 278 ada 3, 4 parseller ile 272 ada 31, 32, 33, 34, 35 parsellerin maliklerinden Oğuzhan BOYACI vekili Şükran Sercan ÖZKAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265283)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
126. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan  itirazın incelenmesi.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265359)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
127. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265396)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
128. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265195)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
129. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Ödemiş Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265296)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
130. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Aktürbe Mevkii, 14 pafta, 226, 602, 881 numaralı parsellerin maliki Acemoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Fahrettin KOZLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265300)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
131. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, İbni Melek Mahallesi, L19d-20a pafta, 472 ada 1 parsel ve 698 ada 1,2,3,4,5,6,7 numaralı parsellerin malikleri Süleyman KAYABAŞ, Sezai BAYAZIT, Ayşe BAYAZIT, Ayşegül KAYALI, Ceyda KULCU, Selahattin BAYAZIT, Hatice CANCI, Nurettin ALBAŞ, Cemile SERTDEMİR, İbrahim ALBAŞ, Fikret BUKTEL, Vedit AKIŞ, Halil AKIŞ, Havva BUKTEL, Sibel BUKTEL, Hakan BUKTEL, Nalan BUKTEL, Metin İRKİN, Sebahattin AKIŞ, Emine KIRIŞ ve Ramiz KAYKILI tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265233)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
132. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, Turan Mahallesi, Bekirağa Bahçesi Mevkii, 83 pafta, 480 ada, 9, 22, 24 parsel numaralı taşınmazların malikleri Coşkun KAHYA, Hayriye BOZDAĞ ve Şenay BURĞUCU vekili Mustafa TURAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265403)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
133. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265353)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
134. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017- 28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, Gökçen Mahallesi, 146 ada, 9 parselin maliki Acemoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Fahrettin KOZLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265395)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
135. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına; Tire ilçesi, Kaplan Mahallesi, L19d20c2c pafta, 119 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın maliki Halil GÜZEL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265197)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
136. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 354 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına, Bayındır Belediye Başkanlığınca askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi.  (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.265362)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
137. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352, 05.353, 05.354 sayılı Kararları ile kabul edilen ve  28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, "Kuzey Bölgesi", "Batı Bölgesi" ve "Doğu Bölgesi" 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askı süresi içerisinde yapılan itirazın, 12.09.2017 tarihli, E.32458 sayılı, 18.09.2017 tarihli, E.33185 ve E.33232 sayılı yazıların ekleri İnceleme Raporlarının değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265301)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
138. Belediye Meclisimizin 10.04.2017 tarihli, 05.352, 05.353, 05.354 sayılı Kararları ile kabul edilen ve 28.07.2017-28.08.2017 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılan, İzmir "Kuzey Bölgesi", "Batı Bölgesi" ve "Doğu Bölgesi" 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesince askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265407)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
139. Belediye Meclisimizin 10/07/2017 tarihli ve 05.748 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 05/09/2017 – 05/10/2017 tarihleri arasında 1 ay askıya çıkarılan; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 24O paftada kalan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan 14208 ada, 1 ve 2 parsellerin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararı doğrultusunda "Ticaret+Konut (TİCK) Alanı" ve "Park" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Temiz İzmir Derneği adına Nivent KURTULUŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265189)   
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
140. Belediye Meclisimizin 10/07/2017 tarihli ve 05.748 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 05/09/2017 – 05/10/2017 tarihleri arasında 1 ay askıya çıkarılan; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 24O paftada kalan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan 14208 ada, 1 ve 2 parsellerin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kararı doğrultusunda "Ticaret+Konut (TİCK) Alanı" ve "Park" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265207)  
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
141. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, Konak ilçesinde, batıda Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi, kuzeyde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, doğuda Kemeraltı Sit Alanı, güneyde İnönü, Halide Edip Adıvar ve Yeşillik Caddeleri ile sınırlanan alanda; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2016 tarihli ve 05.1151 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanunun 7. maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11/04/2017 tarihinde onaylanan İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular-Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile bütünleşecek şekilde hazırlanan Konak 2. Etap (Üçkuyular-Karataş Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265371)   
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
142. İzmir ili, Tire ilçesi sınırları içerisinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca tadil edilen 09/01/2014 tarihli ve EÜ/4817 – 12/02655 no’lu üretim lisanslı alanın “Enerji Üretim Alanı” (Rüzgar Enerji Santrali) olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265206)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
143. İzmir ili, Menemen ilçesi, Asarlık Mahallesi sınırları içinde yer alan ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Gelişme Konut Alanı" olarak belirlenmiş olan, 117 ada, 2 no’lu parsel malikinin talebi ile ilgili plan müellifince, söz konusu taşınmazın "Sağlık Tesisleri Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.265186)   
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
144. İlimiz, Urla ilçesi, Uzunkuyu Mahallesi, L17a22a pafta, 141 no’lu parselde Akaryakıt+LPG+Servis İstasyonu belirlenmesi amacıyla, anılan taşınmazın ''Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265184)
İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
145. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarihli ve 05.134 sayılı Kararı ile uygun görülen; Belediye Meclisimizin 14/11/2016 tarihli ve 05.1093 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan, Halilbeyli Mahallesi, Killik Çiftliği Mevkiinde kalan 976 parselin bir kısmının Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı, bir kısmının ise Yeşil Alan olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265393)
İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
146. Buca Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli ve  2017/114 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ufuk Mahallesi, 22N Ic paftada Park alanında 1 adet 4 m x 3 m ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265369)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
147. Buca Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarihli ve 2017/118 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 6. İdare Mahkemesinin 28/04/2017 tarihli ve 2016/857E.-2017/765K. sayılı Kararı ve 1/5000 ölçekli Buca İmar Planı Revizyonu doğrultusunda, 166 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın bir kısmının "Pazar Yeri" alanından çıkarılması amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265405)
İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.  
148. Ulaşım Dairesi Başkanlığının; “Torbalı İlçesi, Özbey Yeniköy, Kaplancık, Ahmetli Mahallelerinin Torbalı İlçesi, Muratbey Mahallesi ile Ulaşım Bağlantısını Sağlayan Köprünün Yenilenmesi Projesi” kapsamında hazırlanan, Doğanbursalıoğlu Caddesi üzerinde Taşıt Köprüsü belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265201)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
149. Menderes Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli ve 137 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 Kat, KAKS:1.50 yapılaşma koşullu ''Ticaret+Konut Alanı'' plan kararında kalan Menderes ilçesi, Cüneytbey Mahallesi 1022 ada, 11 parselin Ayrık Nizam 5 Kat, KAKS:1.50 yapılaşma koşullu ''Konut Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265185)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
150. Menderes Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli ve 140 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenmiş Kemalpaşa Mahallesi, 2112 ada, 1 ve 2 parsellerin E:1.00 yapılaşma koşullu ''Cami Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265202)
İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonlarına Havale Edildi.
151. Menderes Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarihli ve 139 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Mahallesi, 507 ada, 1 parsel ve Göçmen Konutları-Keresteciler sitesi Kavşağı ile bağlantı yollarını kapsayan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265203)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
152. Aliağa Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli ve 191 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Mahallesi 7 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, taşınmazın "Sanayi Alanı" plan kararından çıkarılıp "Emsal: 0.60, Ayrık Nizam – 2 Kat, Konut ve Otopark Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265204)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
153. Kiraz Belediye Meclisinin 04/08/2017 tarihli ve 63 sayılı Kararı ile uygun görülen; mevcut uygulama imar planında Konut Alanı (Bitişik Nizam – 4 kat, Bitişik Nizam – 5 kat) olarak belirlenmiş, Cumhuriyet Mahallesi, 225 adada yer alan 14.5 m'lik yola cephesi olan parsellerin Ticaret-Konut Alanı (TİCK) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265217)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
154. Konak Belediye Meclisinin 03/08/2017 tarihli ve 154/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/03/2017 tarihli ve 5753 sayılı Kararı doğrultusunda, Ahmetağa Mahallesi, 235 ada, 1 parseldeki tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265187)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
155. Konak Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarihli ve 164/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/03/2017 tarihli ve 5744 sayılı Kararı doğrultusunda, Uğur Mahallesi, 184 ada, 14 parseldeki tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı Değişikliği önerisinin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265188)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
156. Tire Belediye Meclisinin; halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak zemin katlarda günübirlik ticaret yapılabilmesine yönelik hazırlanan, 07/08/2017 tarihli ve 124 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.265394)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.  
III. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Narlıdere Belediye Başkanlığının 11/07/2017 tarihli ve 4429 sayılı yazısı ve eki 02/03/2015 tarihli ve 2015/39 sayılı Meclis Kararına konu; Ilıca Mahallesi, Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminin "Berkin Elvan Sokak" olarak değiştirilmesi talebi ile 02/03/2015 tarihli ve 40 sayılı Meclis Kararına konu, Huzur Mahallesi, Öğretmenler Sokağı'nın kuzeyde Mithatpaşa Caddesi ile kesişiminden, güneye doğru yaklaşık 175 metrelik kısmını kapsayan segmentinin adının "Ali İsmail Korkmaz Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Teknik Rapor gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.233105)
Gündemde Kaldı.
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1192. 1. Akaryakıt birim fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle, İdaremizin ihtiyacı olan Akaryakıt ödeneğinin karşılanabilmesi için; ESHOT Genel Müdürlüğü Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının 46.35.04.11/04.5.2.39/5/03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe tertibine, önergedeki tabloda gösterilen Kurumsal, Fonksiyonel, Finansman ve Ekonomik Sınıflandırılması yazılı olan gider ve buna karşılık olarak gösterilen gelir olmak üzere toplam 36.000.000,00-TL, tutarında ek ödenek verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT- Bütçe Şb.Md.18577)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1193. 2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/09/2017 tarihli ve 05.1114 sayılı Kararına konu; İzmir Körfez Yarışı Foto Maratonu 2017 yarışmasının gerçekleştirilmesi ve sonucunda dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan sanatçılara ödül verilmesine yönelik Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla Meclis Kararında da ödüllerin net olarak ödeneceği ibaresi sehven belirtilmemiş olduğundan, ödül almaya hak kazananlara net olarak ödeme yapılamamakta olup; bu sebeple Kararın revize edilerek, Körfez Yarışı Foto Maratonu 2017 yarışmasının gerçekleştirilmesi için, 7 kişiden oluşacak Jüri heyeti oluşturulması ve ödül dağılımının birinciye net 3.000,00-TL, İkinciye net 2.000,00-TL, Üçüncüye net 1.000,00-TL, Mansiyonlar net 750,00-TL (3 adet) olması, sergilenecek fotoğraflar için (Toplamda en fazla 30 adet) net 500,00-TL şeklinde olması ve söz konusu ödüllerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü Bütçesinin 03.4.2.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Bas.Yay.Hal.İliş. ve Muh.Dai.Bşk.E.259791)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1194. 3. Konak Belediye Başkanlığının; Konak Belediyesine ait 38084 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan KDV dahil 9.935.600,00-TL ihale bedelli "Gültepe Spor Kompleksi Yapılması İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda; söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %50'si olan KDV dahil 4.967.800,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı İş.Dai.Bşk.E.259811)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1195. 4. Gaziemir Belediye Başkanlığının; Gaziemir Belediyesine ait 11570 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan KDV dahil 2.710.460,00-TL ihale bedelli "Gaziemir Belediyesi Sarnıç Kültür Merkezi Yapılması İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %40'ı olan KDV dahil 1.084.184,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Yapı İş.Dai.Bşk.E.259777)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1196. 5. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş. (İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi)'nin 04/10/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 700.500.000,00-TL'den 22.000.000,00-TL arttırılarak 722.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin, İZULAŞ A.Ş. (İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 19.756.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşl. İşt. ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.259775)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1197. 6. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketinin 04/10/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 700.500.000,00-TL'den 22.000.000,00-TL artırılarak, 722.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi içerisindeki payına düşen (% 9,6'sına tekabül eden) 2.112.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Muh.Şb.Md.18576) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
1198. 7. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile kabul edilen, 22/03/2017 – 24/04/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde iletilen itirazlardan Belediye Meclisimizce uygun görülenler kapsamında hazırlanarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca 15/08/2017 tarihinde onanan ve 25/08/2017 – 25/09/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde; 718 ada 205, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parsellerin maliki Osman DURAN tarafından yapılan itirazın; 12/06/2017 tarihli, 05.653 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda söz konusu bölgede yapılan düzenlemede 718 ada, 205 ve 211 parsellerin bir kısmı sehven “Park ve Yeşil Alan” olarak düzenlenmiş olduğu anlaşılmış olup, imar uygulaması görmüş parsellerin bulunduğu bölgede yeniden imar uygulaması yapılması mümkün olmadığından söz konusu bölgenin yeniden etüd edilerek düzenlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259808)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1199. 8. Bornova ilçesi, Doğanlar Mahallesi 19110 ada, 1 parselin Akaryakıt+Likit Petrol Gazı (A+LPG) tesis alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin reddine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/01/2015 tarihli ve 05.80 sayılı Kararının iptali talebiyle İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2015/322 Esasına kayden açılan davada 2017/151 K. sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptal edilmesi nedeniyle; Mahkeme Kararı doğrultusunda söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2017 tarihli ve 05.923 sayılı Kararında belirtilen hususlar tamamlandığından, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.238023)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1200. 9. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 181 ada, 26 numaralı parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları ve imar adası formlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.225068)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1201. 10. Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 1477 ada, 18 parsel ile 19 parselin bir kısmının Ticaret-Konut Alanı, 19 parselin kalan kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.124230)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1202. 11. Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 1477 ada, 18 parsel ile 19 parselin bir kısmının Ticaret-Konut Alanı, 19 parselin kalan kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; 12/05/2017 tarihli ve E.124230 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi mükerrer olarak Meclis Gündemine alındığından karar alınmasına gerek olmadığı hususu dikkate alınarak oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.124230)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1203. 12. Bayraklı ilçesi, Körfez Mahallesinde yer alan, yürürlükteki imar planında Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan 25870 ada, 1 ve 4 parsellerin, Bayraklı Belediyesinin 14/08/2017 tarihli ve 17904 sayılı yazısı ve ekleri doğrultusunda içerisinde kreş alanı da yer alacak şekilde Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259809)   
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1204. 13. Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 450 ada, 67 parsel sayılı taşınmazın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259793)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1205. 14. Seferihisar ilçesi, Gölcük Mahallesi, 101 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259804)   
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1206. 15. Foça Belediye Başkanlığınca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan; Yenifoça Semti, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 310 ha'lık alana yönelik, 1/5000 ölçekli Yenifoça Nazım İmar Planı Revizyonunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.238022)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1207. 16. Buca Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarihli ve 2017/104 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kuruçeşme Mahallesi, 21O4D pafta, 41429 ada 1-2-3-4-5-6 no’lu parsellere ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216182)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1208. 17. Bornova Belediye Meclisinin 04/07/2017 tarihli ve 225 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 24 Ö II b (30 L II a) paftada yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında B-2 (bitişik nizam, 2 kat), M (Yönetici Merkez) koşullu alanda kalan, fiilen yol olarak düzenlenmiş olan ve 1480 Sokağı 1613 Sokağa bağlayan, 8900 ada, 4 parselin, Bornova Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğünün 18.05.2017 tarih, E.18749 sayılı yazısı doğrultusunda imar planında da yol olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.230723)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1209. 18. İzmir ili, Konak ilçesi, Güney Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2243 ada, 1 parsele ilişkin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/12/2016 tarihli, 5234 sayılı Kararı doğrultusunda, söz konusu parsel ile çevresindeki imar hatları ve ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36383)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1210. 19. İzmir Hafif Raylı Sisteminin 90 saniye sefer sıklığına yönelik yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindiğinden, sistemin çalışabilmesi için; Konak ilçesi, L18a-09a-4c paftada Park olarak belirlenmiş olan alanda 10 m x 25 m ebadında 1 adet trafo alanının belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259795)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1211. 20. Çiğli Belediye Meclisinin 04/07/2017 tarihli, 05/43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, L18a-1b-2b paftada, kamuya terkli Park Alanı içerisinde 3.00 m x 6.00 m ebatlarında trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259781)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1212. 21. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli ve 87 sayılı Kararı ile uygun görülen; Körfez Mahallesi, 26M Ic paftada, yürürlükteki imar planında Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan 25870 ada, 1 ve 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Sağlık Tesisi, Kreş, Sosyal Tesis vb. Yapılabilir) olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.235514) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1213. 22. İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi, 308 ada, 1 parselin, İtfaiye Hizmet Binası ve İtfaiye Eğitim Sahası ile Lojistik Ambar inşa edilebilmesi amacıyla Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 21/07/2017 tarihli ve E.190747 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Ayrancılar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Emsal:1.00 Hmax: Serbest" yapılaşma koşullu "Konut Alanı" kullanımındaki söz konusu parselin "Belediye Hizmet Alanı" (İtfaiye ve diğer Belediye Hizmet Tesisleri yer alabilir.) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259807)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1214. 23. Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesinde yer alan, fiilen mezarlık olarak kullanılan "Mezarlık" vasıflı 1183 parselin, Ayrancılar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ağaçlandırılacak Alan" ve "Park Alanı" olarak belirlenen kısmını da kapsayacak şekilde "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesi ve kaldırılan "Park Alanı"nın Torbalı Belediyesi mülkiyetinde olan Ayrancılar Mahallesinde yer alan 779 ada, 1 parselin bir bölümünde ayrılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.254286)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1215. 24. Torbalı Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarihli ve 140 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin 21/07/2017 tarihli talebi doğrultusunda, Torbalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 29N3A paftasında “Park Alanı” içerisinde 3.00 m x 4.00 m ebatlarında yaklaşık 12 m2'lik "Regülatör Alanı" belirlenmesi talebine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.238017)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1216. 25. Menemen Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile uygun görülen; Emiralem Mahallesi, Sebze Hali Kavşağına ait Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kamulaştırma Planı doğrultusunda yürürlükteki imar planının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.238020)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1217. 26. Menderes Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 162 sayılı Kararı ile uygun görülen; Oğlananası Mahallesi, 1 pafta, 2301 no’lu parsel üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılmak amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin; İZSU Genel Müdürlüğünün 03/10/2017 tarihli, 70401 sayılı görüş yazısında belirtilen hususların plan notlarına eklenmesi koşuluyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259787)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1218. 27. Narlıdere Belediye Meclisinin 03/07/2017 tarihli ve 2017-42 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere ilçesi, 8190 ada, 1 no’lu parsel ile 8191 ada, 1 no’lu parseli ve yakın çevresini kapsayan alanda yürürlükteki planda "Serbest Nizamlı Hmax:6.80 m yapılaşma koşullu Konut Alanı"nın, "E:1.50, TAKS:0.50, Yençok:8 kat yapılaşma koşullu Konut Alanı" olması yönünde düzenlenerek hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 238015)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1219. 28. Kiraz ilçesi, Yeni Mahalle 113 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 parselleri içeren alanda; belediye hizmetlerinin yer alabilmesi amacıyla hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı" (İtfaiye-Otogar-Yerel Hizmet Binası, vb) belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.254291)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1220. 29. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 2017/13-95 sayılı Kararı ile uygun görülen; Germiyan Mahallesi, 189 ada, 17 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Güneş Enerji Santrali Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259797)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
V. DİLEK VE TEMENNİLER.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Ekim Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Levent PİRİŞTİNA, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Abdül BATUR, Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Süleyman Vasfi ŞENTÜRK, Mustafa Şafak BARAN, Önder KESKİN, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Nihat KAYA, Evren EVRENOSOĞLU, Hayriye KAYA, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Halil DEVECİ, Hayriye Özlem KATIRCI, Mustafa DURMAZ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, Mehmet TÜRKMEN, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, Mehmet ÇIPLAKLI, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA ve Fikret ÇAM’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
   

                                                                       Aziz KOCAOĞLU
      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..