Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar Özetleri  T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-82                                                                                  21/08/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16/08/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                         
       
                                                                                  Aziz KOCAOĞLU
               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-08/2                                             Toplantı Tarihi   : 16/08/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME.
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Üçyol İstasyonu-DEU Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule İstasyonları arasında yapılacak olan yaklaşık 13,5 km uzunluğunda 11 adet istasyon ve 1 adet depo ve atölye tesisinin bulunacağı projede sürücüsüz trenler işletilecektir. Sürücüsüz tren setleri imalatçısı CRRC Tangshan firması kendileri tarafından üretilen ve Çin'in Tianjin ve Fuzhou şehirlerindeki metro hatlarında işletilen sürücüsüz trenlerin çalıştırıldığı işletmeleri ziyaret etmek ve teknik toplantılar yapmak üzere Daire Başkanlığımız teknik temsilcilerini 29 Temmuz - 5 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çin'e davet etmişlerdir. Söz konusu teknik gezi ve ziyarete Raylı Sistem Şube Müdürü Mustafa KAPCI, Yatırımlar Denetim Şube Müdürü Arzu ÇORAPÇIOĞLU, Makine Mühendisi Mehmet YILDIZ, Makine Mühendisi Cengiz AĞLAMAZ, Makine Yüksek Mühendisi Gülin KALPALI ERSENBİL, İnşaat Mühendisi Enver Murat ÜNVER, İnşaat Yüksek Mühendisi Gülay UYSAL AKIN ve Harita Mühendisi Osman BALIKAY katılmışlardır. Yol, yemek ve konaklama giderleri CRRC Tangshan firması tarafından karşılanmıştır. Yurt dışı çıkış harçları ve diğer yasal harcırahların Raylı Sistem Şube Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanması için 22/07/2017 tarih ve 191047 sayılı Başkanlık Makamından Olur alınmış olup bilgilerinize arz ederim. Süleyman Sırrı AYDOĞAN, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. (Ban.ve Ray.Sis.Yat.Dai.Bşk.E.214692)
Meclise Bilgi Verildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1033. 1. İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda 2012K080060 proje no’lu Kalkınma Bakanlığı onaylı 118 araçlık Yatırım Programı kapsamında, 3 adet 27 metrelik dar alan merdivenli itfaiye aracının üst yapı incelemesi ile gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; Ara Denetim Komisyonu Asıl Üyelerinden Komisyon Başkanı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdür V. Bülent TOSUN, İtfaiye Amiri Naim ŞİMŞEK, İtfaiye Amiri Nurettin ALTAN, İtfaiye Şoförü Süleyman ÖZBAY ve İtfaiye Eri (Makine Mühendisi) Çağdaş ORUÇ'un, mücbir sebeplerden dolayı asil üyelerin katılamadığı durumlarda Yedek Üyelerden İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdür V. İsmail DERSE, İtfaiye Amiri Hüseyin AKTOPRAK, İtfaiye Amiri Muharrem İNALBAY, İtfaiye Şoförü Rıdvan Çağatay TEKER ve Makine Mühendisi Volkan DEMİRTAŞ'ın birinci ara denetim işlemlerini yapmak üzere 20 - 26 Ağustos 2017, ikinci ara denetim işlemlerini yapmak üzere 17-23 Eylül 2017 tarihleri arasında görevli izinli sayılarak Almanya'ya gidip gelebilmeleri ve konaklama, yeme- içme, pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harçları ve yol giderleri ile diğer yasal harcırahlarının bağlı bulundukları Şube Müdürlüklerinin 2017 mali yılı bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İtf.Dai.Bşk.E.214661) 
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1034. 2. Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünün 16/03/2017 tarihli ve E.67895 sayılı Başkanlık Önergesinde, Önergeye konu İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/04/2017 tarihli Raporunda ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 14/04/2017 tarihli ve 05.426 sayılı Kararında da sehven yazılan "UİP:4985,2" ifadesinin "UİP:15661,3" şeklinde tashihi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214691)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1035. 3. Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünün 12/04/2017 tarihli ve E.95293 sayılı Başkanlık Önergesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/05/2017 tarihli Raporunda ve dolayısıyla Belediye Meclisimizin 08/05/2017 tarihli ve 05.461 sayılı Kararında da sehven yazılan 'NİP:8502,5' ifadesinin "NİP:8502,7" şeklinde tashihi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214690)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1036. 4. 11/05/2017 tarihli ve 123652 sayılı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine konu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda ve dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2017 tarihli ve 05.657 sayılı kararında da sehven yazılan "719 yazılan ada numarasının 709 olarak tashih edilmesine karar verilerek" ifadesinin kaldırılması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214684)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1037. 5. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yolda kalmakta olan Karşıyaka ilçesi, Yalı Mahallesi, 25L1C pafta, 32035 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının 2014-2018 yıllarını kapsayan Ek İmar Programına alınmasına yönelik, Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarihli ve 72458193/73 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214688)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1038. 6. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre kısmen yol ve Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan Bornova ilçesi, Kavaklıdere Köyü, 15 pafta, 347 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasının Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Bornova Belediye Meclisinin 02/06/2017 tarihli ve 202 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214681)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1039. 7. Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında Gazi Bulvarı'nda tramvay hattı yapımı sırasında çalışma alanı içerisinde kalan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne ait K-78, K-1595, K-2639 yer altı trafo merkezlerinin imalatın yapılabilmesi için söz konusu yer altı trafo merkezlerinin deplase edilmesi gerektiğinden; bu işlemlerin yapımına ilişkin Belediyemiz, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arasında imzalanmak üzere hazırlanan Protokolün görüşülmesi. (Ban.ve Ray.Sis.Yat.Dai.Bşk.E.216157)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
8. Konak Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesine ait önerge eki listede belirtilen tertiplerine toplam 1.900.000,00-TL'lik aktarmanın yapılmasına yönelik, Konak Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli ve 152/2017 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.214680)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
9. Balçova Tapu Müdürlüğünün 28/03/2017 tarihli ve E.720113 sayılı yazısı ile Balçova ilçesi, Balçova Mahallesi, 482 ada, 1260 no’lu parselde 335,27 m², 1262 no’lu parselde 17715,22 m², 1263 no’lu parselde 4,89 m² hissenin Belediyemiz adına tapuda tescilli olduğu ancak hisselendirme işleminin hatalı olması nedeni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının 23/06/2015 tarihli ve 1766 (2015/4) sayılı Genelgesi kapsamında mevcut hisse oranının 1604041/4097394 olarak düzeltilmesi gerektiği belirtilerek anılan taşınmazlara ilişkin hisse düzeltmesi işlemine Belediyemizce muvafakat verilmesi talep edilmiş olup; söz konusu talebin değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.214671)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
10. Belediyemizce projelendirilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Eski İzmir Caddesi 24,50 metre genişliğindeki imar yolu kapsamında bulunan; İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30644 ada, 37 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 76,54 m2'lik kısmı için toplam 127.974,88-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.214662)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
1040. 11. Mülkiyeti Belediyemize ait Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 21N-2b pafta 620 ada, 48 no’lu parselde, 11129,72 m² yüzölçümle kayıtlı taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Buca Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.214665)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
12. İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 477 ada, 303 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin kamulaştırmasız el atma nedeniyle; İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/367 Esas sayılı dosyası için 1.759,05-TL'nin 07/05/2012 tarihinden ödeme tarihine kadar, birleşen İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/367 Esas sayılı dosyası için 161.289,05-TL'nin 07/05/2012 tarihinden ödeme tarihine kadar ve birleşen İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/262 Esas sayılı dosyası için 610.737,48-TL'nin 22/11/2012 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen faizi ile birlikte ödenmesi yönünde Belediyemiz aleyhine açılan davanın; I. Hukuk Müşavirliğinin “Belediyemiz aleyhine açılan söz konusu davanın dosyasındaki deliller toplanmadan davanın kabulünün Belediyemiz lehine olacağı” şeklindeki görüşüne istinaden kabul edilip edilmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.214663)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
1041. 13. Mülkiyeti Belediyemize ait Bornova ilçesi, Erzene Mahallesi, 87 ada, 26 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, talebi doğrultusunda, İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.216170)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
14. İzmir ili, Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 24 O paftada yer alan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Eğitim Tesisi Alanında kalan 9020 ada, 1 ve 2 parsellerin "Özel Eğitim Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi ve plan açıklama raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216171)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
15. “İzmir İli Konak Tramvayları Yapım İşi” kapsamında Konak Tramvay güzergâhının Konak Pier- Halkapınar arasında kalan kısmına yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214682)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
16. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri sınırları içerisinde, Yeni Kent Merkezi ile birleşen, 1593/1 Sokak, 2131/18 Sokak, Haydar Aliyev Caddesi, Sakarya Caddesi, 278/5 Sokak, Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak, 275/11 Sokak, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Manas Bulvarı ile çevrelenen alana ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214672)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
17. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2017 tarihli ve 05.531 sayılı Kararı ile uygun görülerek 20.06.2017-20.07.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan; İzmir İli Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında Konak Tramvay güzergahı boyunca tramvay hattının enerji ihtiyacını karşılamak üzere; Konak ilçesi, 22L-IIb paftada park alanında 8.00 m x 17.00 m ebatlarında trafo alanı belirlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine askı süresi içinde çevre sakinleri adına Bahadır AKBAŞ tarafından iletilen itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214686)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
18. Buca Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 2017/72 sayılı Kararı ile uygun görülen; Buca ilçesi, 53000 ada, 12 parselde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 20.00 metre olan yan bahçe mesafesinin 5.00 metreye indirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214669)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
19. “İzmir İli Konak Tramvayları Yapım İşi” kapsamında Konak Tramvay güzergâhının Konak Pier- Halkapınar arasında kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214685)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
20. Torbalı Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 53172231/5/74 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi, 180 ada 4 parsel numaralı taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam 3 Kat" yapılaşma koşullu "Konut Alanı" kullanım kararının, "Bitişik Nizam 6 Kat" yapılaşma koşulunda "Ticaret+Konut Alanı" olarak değiştirilmesi ile parselden geçen drenaj kanalının, mülkiyet sınırı dışına deplase edilerek imar adasının büyütülmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214668)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
21. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları'' kullanım kararında kalan mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait Çatalkaya Mahallesi, 419 ada 1 no’lu parselin Çok Amaçlı Spor Salonu yapılabilmesine yönelik, Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.214667)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1042. 1. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında, tüm harcamalarda kullanılmak üzere, 60.000.000,00-TL krediye ihtiyaç duyulmakta olup; en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarların yılı içinde toplam %10’unu geçmeyen kısmı için borçlanılması, %10’unu geçen iç borçlanma kısmı için de İçişleri Bakanlığından onay alınması; söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü işlemin yapılabilmesi ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokolleri düzenleyip imzalaması için münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Gelirler Şb.Md.14690)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1043. 2. Bayraklı Belediye Başkanlığının 05/07/2017 tarihli ve 14728 sayılı yazısına konu; Manavkuyu Mahallesi, 275/5 no'lu Sokağın isminin "Şehit Deniz YÜZGEÇ" sokak olarak değiştirilmesi talebinin; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı gereği ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.  (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.189003)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
3. Tire Belediye Başkanlığının 07/07/2017 tarihli ve 168 sayılı yazısına konu; Yeğenli Mahallesi, Atatürk (Köy İçi) Sokağın isminin tekrarlı olmasından dolayı "Önder" Sokak olarak değiştirilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.194463)
Gündemde Kaldı.
1044. 4. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İzmir ili, Konak ilçesi, Temaşalık Mahallesinde bulunan ve tapunun 1565 ada, 15 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki, Belediyemizce restorasyonu tamamlanan, Emir Sultan Türbesi ve Zaviyesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 22/12/2010 tarihinde imzalanan "Restorasyon Karşılığı Kiralama Protokolü"nün iptal edilerek, taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü'ne iadesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.207369)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1045. 5. Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesi, 8242 ada 1 no’lu parselde kayıtlı 731,57 m2 alanlı taşınmazdaki Belediyemize ait 4037/73157 (40,37 m²) hissenin diğer hissedarlar adına hisseleri oranında satışının yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.197713)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1046. 6. Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 39929 ada, 27 no’lu parselde kayıtlı 717,00 m² alanlı taşınmazın 143/717 (143,00 m²) hissesi Belediyemiz adına, 574/717 (574,00 m²) hissesi Hasbi ÇİÇEK adına kayıtlı bulunmakta olup, söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 143/717 (143,00 m²) hissenin diğer hissedar adına kat karşılığı satışının yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.207389)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
V. DİLEK VE TEMENNİLER.
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Ağustos Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Muhittin SELVİTOPU, Levent PİRİŞTİNA, Olgun ATİLA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Abdül BATUR, Sibel UYAR, Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Özdem Mustafa İNCE, Süleyman Vasfi ŞENTÜRK, Mustafa Şafak BARAN, Önder KESKİN, Cem KOÇ, Aydın TÜLÜ, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Murat CİHAN, Hakan KILIÇ, Oben SEZER, Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Beyhan TÜRKER, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Mustafa Alper GÜLDALI, Fatih TAŞTAN, Çağlar HASPOLAT, Özgür Erman ÇAĞLAR, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, Mustafa KÖSE, İsmail ÖNAL, Kazım ULAŞ, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Mehmet ÇIPLAKLI Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN ve Ali CURA’nın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VII. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
18 AĞUSTOS 2017  CUMA  SAAT:17.00
   
 
 
 
                                                                       Aziz KOCAOĞLU
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..