Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar ÖzetleriT.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-64                                                                                  23/06/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 16/06/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                         
 
 
       
       Aziz KOCAOĞLU
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-06/3                                             Toplantı Tarihi   :16/06/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                   Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
693. 1. İngiltere'nin Londra şehrinde 30 Haziran 2017 tarihinde Economist Events tarafından düzenlenecek olan ''Cities Unbound 2017'' etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU'nun katılması, tüm masrafların Economist Events tarafından karşılanması ve 29/06/2017 – 01/07/2017 tarihleri arasında görevli-izinli sayılması hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Md.E.157595)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
694. 2. Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu daveti üzerine, 03-10 Temmuz 2017 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyetinde gerçekleştirilecek olan ''One Belt One Road (Bir Kuşak Bir Yol Girişimi)'' delegasyon programına ve Lanzhou 23.Yatırım ve Ticaret Fuarı'ndaki Çin Hükümeti yetkilileriyle yapılacak olan görüşmelere katılmak üzere, Meclis Üyesi Süleyman Sırrı AYDOĞAN'ın görevlendirilmesi, 02/07/2017 - 11/07/2017 tarihleri arasında görevli izinli sayılması; uluslararası uçuş biletleri, ulaşım ve konaklama giderleri Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu tarafından karşılanacak olup, günlük harcırah ve söz konusu seyahatle ilgili yapılacak benzeri giderlerin (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı vb.) Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Md.E.157508)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
695. 3. Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Eyaleti'nin başkenti ve en büyük şehri Lanzhou'da gerçekleşecek 24. Yatırım ve Ticaret Formuna davet edilen Zabıta Dairesi Başkanı Şemi ALBAT'ın katılımının sağlanabilmesi için 02/07/2017 – 11/07/2017 tarihleri arasında idari izinli sayılması; harcırah, ulaşım, pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı gibi giderlerinin Zabıta Denetim Şube Müdürlüğünün 2017 Yılı Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev yollukları kodundan karşılanması hususunun görüşülmesi. (Zabıta Dai.Bşk.E.157517)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
696. 4. Kadının insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı"nın etkili bir biçimde sürdürülmesini amaçlayan, Belediyemiz ile Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ortak Hizmet Protokolü”nün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.157509)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
5. Karşıyaka Belediye Meclisinin 07/06/2017 tarihli ve 79 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, önerge eki listede belirtilen fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam 300.000,00-TL ödenek aktarımı yapılması hususunun görüşülmesi. (Yazı İşl.ve Kararlar Dai.Bşk.E.157497)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
6. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 15 metrelik imar yolunda kalmakta olan, Bayındır ilçesi, Demircilik Mahallesi, 20L1C pafta, 459 ada, 1 parselin zemin ve zemin üstü kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152591)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
7. Seferihisar ilçesi, Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesindeki yaklaşık 53 ha'lık alanın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/04/2010 tarihli ve 01.603 sayılı Kararı kapsamında "Tercihli Kullanım Alanları" olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157499)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
8. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan Torbalı İlçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Cemile ÖZLÜ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157512)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
9. Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 24O paftada kalan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan 14208 ada, 1 ve 2 parsellerin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Kararı doğrultusunda "Ticaret + Konut (TİCK) Alanı" ve "Park" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152592)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
10. Çiğli ilçesi, B.Çiğli Mahallesi, 5429 parselin yürürlükteki nazım imar planındaki "Spor Alanı" kullanımının bir kısmının "TİCK (Ticaret-Konut Alanı) ve Otopark Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152597)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
11. Torbalı ilçesi, Pamukyazı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 138 parselin bir kısmında belirlenen "Genel Otopark Alanı" kullanımının "Meskun Konut Alanları (Düşük Yoğunluk)", Torbalı Belediye Başkanlığı Mülkiyetindeki 668 parselde belirlenen "Meskun Konut Alanları (Düşük Yoğunluk)" kullanımının "Genel Otopark Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152594)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
12. Bergama ilçesi, Zafer Mahallesi, yürürlükteki imar planında askeri güvenlik bölgesi sınırları içinde kalan 1339, 1340, 1341, 1343, 1344 no’lu adalarda; Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının 30/12/2016 tarihli ve 5405 sayılı görüşü doğrultusunda Askeri Güvenlik Bölge Sınırının imar planından kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152590)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
13. Menderes ilçesi, Oğlananası Mahallesi, 1 pafta, 2301 no’lu parsel üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) yapılması amacıyla hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157518)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
14. Narlıdere ilçesi, Narlıdere Mahallesi, 6265 ada, 1 parselin, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "İlköğretim Tesisleri Alanı" olarak belirlenen kullanım kararının "Özel Eğitim Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157516)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
15. Urla ilçesi, Denizli Mahallesi, 34 ve 45 parsellerin 1/5000 ölçekli Urla Nazım İmar Planı Revizyonunda kısmen ''Parklar ve Dinlenme Alanları'' ve kısmen ''Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanları'' kullanım kararında kalan kısımlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157500)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
16. Seferihisar Belediye Başkanlığı tarafından 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza sunulan; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu ile Plan Raporunun incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 157501)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
17. Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi sınırları içinde kalan 1834 parselin "Enerji Üretim Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 157514)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
18. Urla ilçesi, Bademler Mahallesinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan (Tescil Harici) 1521 m2 yüzölçümlü alanda hazırlanan, "Belediye Hizmet Alanı (Paket Atıksu Arıtma Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 157511) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
19. Karabağlar Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 59/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Selvili Mahallesi, 30920 ada, 1 parselde, yürürlükteki imar planında yer alan "Eğitim Tesisi" ibaresi ile "Ticaret Meslek Lisesi Yapılabilir" plan notunun kaldırılarak, TAKS:0.50, KAKS:1.00, Yençok:4 kat yapılaşma koşullu "İlkokul Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 157498)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
20. Bornova Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 25O-2b paftada, 468, 470, 476 ve 493 Sokaklar arasında yer alan yürürlükteki uygulama imar planında 'AT' yapılaşma koşullu, konut alanı kullanımında kalan 412 no'lu imar adasının uygulamaya dönük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla, güney ve batı cephelerinin bazı kısımlarında imar hatlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E. 157502)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
21. Bornova Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 180 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde yer alan mevcut trafo yerinin, güneyindeki yeşil alana taşınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.157503)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
22. Karşıyaka Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli, 66 sayılı Kararı ile uygun görülen; "Karşıyaka İmar Planlarında Taralı TM koşulu bulunan yapı adalarında konut kullanımı da yapılabilir"  şeklinde plan notu ilave edilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.157504)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
23. Karşıyaka Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 65 sayılı kararı ile uygun görülen; Şemikler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Açık Pazar Alanı" olarak ayrılan alanın, Belediye Hizmet Alanı (Açık, Kapalı Pazar ve Sosyal Tesis E:0.30) şeklinde yeniden düzenlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.157505) 
İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonlarına Havale Edildi.
24. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32. ve 14/3a maddeleri kapsamında, Aliağa ilçesi, Yenimahallede, yürürlükteki Uygulama imar planında konut alanında kalan 353 ada, 3 parselin zemin katında ticari kullanımın yer alabilmesine ilişkin Aliağa Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarihli ve 72 sayılı Kararının incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152596)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
25. Çiğli Belediye Meclisinin 04/05/2017 tarihli, 05/33 sayılı Kararı ile uygun görülen; İZSU Genel Müdürlüğünün 28/02/2017 tarihli, 17159 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan, Harmandalı Deresinin yan kolu olan Tokulağıl Deresinin ıslah güzergahının ve dere servis yolunun imar planında belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152595)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
26. Torbalı Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 10/02/2017 tarihli ve E.41379 sayılı yazısı kapsamında Ertuğrul Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sanayi Alanları (Tariş)" kullanımına ayrılan 65 ada, 83 parselin bir kısmını içerecek şekilde hazırlanan taslak kamulaştırma sınırı ile kavşak projesi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152589)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
27. Torbalı Belediye Meclisinin 08/04/2016 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2016 tarihli ve 05.842 sayılı Kararı ile onaylanan Pamukyazı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 138 numaralı parselin malikleri tarafından yapılan itirazlara yönelik hazırlanan, Torbalı Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152593)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
28. Torbalı Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 60 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesi 658 ada, 9 parselin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Sanayi Alanı" kullanım kararında "Emsal=0.40 Hmax=4.50" olarak belirlenen yapılaşma koşulunun "Emsal:0.40 Yençok: Serbest" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152588)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
29. Torbalı Belediye Meclisinin 03/08/2016 tarihli ve 105 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenmiş mevcut İlkokul Alanına, 107 ada, 34 ve 102 parsellerin dahil edilmesi, 7 metrelik yaya yolunun mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.157507)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
30. Tire Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli, 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahallesi, 1539 numaralı imar adasının, “Ayrık Nizam - 5 Kat” yapılaşma koşulunun “Bitişik Nizam - 5 Kat” olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.157506)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
31. Tire Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 82 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı, Yeşil Alan, taşıt yolu" olarak belirlenmiş Karateke Mahallesi, 864 parselin; "Ticaret Alanı", "Park" ve "Genel Otopark" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157510)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım – Sosyal Hizmetler Komisyonlarına Havale Edildi.
32. Menemen Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 22 sayılı Kararı ile uygun görülen; Villakent Mahallesi, yürürlükteki imar planında 445 ada, 1 parselde yer alan Cami Alanı ile 760 ada, 1 parselde yer alan Resmi Kurum Alanının yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152603)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
33. Ödemiş ilçesi, Orhangazi Mahallesi, 13 parsel numaralı taşınmazın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2017 tarihli ve 05.92 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152608)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
34. Bergama Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarihli ve 17/38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafer Mahallesi, yürürlükteki imar planında askeri güvenlik bölgesi sınırları içinde kalan 1339, 1340, 1341, 1343, 1344 no’lu adalarda; Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının 30/12/2016 tarihli ve 5405 sayılı görüşü doğrultusunda Askeri Güvenlik Bölge Sınırının imar planından kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152587)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
35. Aliağa Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarihli ve 206 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08/06/2016 tarihli ve 6744 sayılı Kararı ile 1. (birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Aliağa ilçesi, Yukarışakran Mahallesi, 41 parselde bulunan Yenişakran Camisinin koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152599)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
36. Balçova Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Balçova Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Eğitim Mahallesi, 22K IVc imar paftası, 89 ada 2 parselde bulunan Ertuğrulgazi İlkokulu/Ortaokulu, Çetin Emeç Mahallesi, 21K-Ib ve 21K-Ic imar paftası, 52 ada 15, 16 parsellerde bulunan Orhangazi İlkokulu/Ortaokulu, Korutürk Mahallesi, 22J IIIc imar paftası, 417 ada 86 ve 173 parseller, 253 ada, 87, 88, 89 parseller ve çevresinde bulunan Asil Nadir İlkokulu/Ortaokulu, Onur Mahallesi, 22K IVc imar paftası, 379 ada, 5, 11, 12, 13, 95 parsellerde bulunan Balçova Anadolu Lisesi okullarının bahçelerine ek derslik yapılması veya yıkılıp yeniden yapılabilmesi için Emsal değerinin E:1.50'ye çıkarılması ve "89 ada, 2 parsel, 52 ada, 15, 16 parseller, 417 ada 86 ve 173 parseller, 253 ada, 87, 88, 89 parseller, 379 ada, 5, 11, 12, 13, 95 parselleri içeren Eğitim Alanlarında, yapı yaklaşma sınırları içinde kalmak ve emsal koşullarına uymak kaydıyla, TAKS ve maksimum bina cephe ve derinlik şartı aranmaz." şeklinde plan notu getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152600)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
37. Foça Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 122 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fevzi Çakmak Mahallesi, 10585 ada 2 parsel içinde yer alan taşınmazın İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11/03/2015 tarihli ve 4936 sayılı Kararı ile tescillenerek, 2. Grup Yapı olarak belirlenen kule evi ve çevre parsellerinde yapılmak istenen yapılaşma ile ilgili uygulamada sorun oluşturmaması amacı ile 2. Grup Yapı olarak belirlenen taş kulenin ada ayrım çizgisi ile ayrılarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, Belediye Meclisimizin 13/01/2017 tarihli 05.111 sayılı Kararı ile 13/02/2017 tarihli ve E:35910 sayılı yazımız ekinde 2863 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/03/2017 tarihli ve 7923 sayılı Kararı ile uygun bulunmamış ve söz konusu Kurul Kararına istinaden Belediye Meclisimizin 13/01/2017 tarihli ve 05.111 sayılı Kararının yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152602)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
38. Çeşme Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarihli, 2017/7-59 sayılı Kararı ile uygun görülen; Reisdere Mahallesi, 4419 ve 4420 no’lu adalarının güneyinde yer alan dere ve park alanları çevresindeki yaya yollarına ilişkin yapılan düzenlenmeye yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157515)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
39. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarihli, 25 sayılı Kararıyla uygun görülen, 1/1000 ölçekli Yelki Uygulama İmar Planı, Plan Uygulama Hükümlerine ''Kat Yüksekliği ve yapı nizamı belirtilen, TAKS ve KAKS oranı belirtilmeyen imar adalarında taban alanı; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen bahçe mesafelerine uyulması, azami bina derinliğinin ve TAKS: 0.40 koşulunun aşılmaması kaydıyla belirlenir. KAKS oran; TAKS: 0.40 kabul edilmek suretiyle kat adedi ile çarpılmasıyla bulunur.'' plan notu ilavesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157513)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
40. Urla Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli ve 422 sayılı Kararı ile uygun görülen, Yeni Mahalle, Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 169 ada, 12 parselde belirlenmiş olan "isteğe bağlı ifraz hattı"nın kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılması hususunu görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.157519)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
697. 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmir ili, Konak ilçesi, Cedit Mahallesinde konumlanan, tapunun 390 ada, 30 parsel numarasında kayıtlı olan Namazgah Hamamında devam eden restorasyon yapım sürecinde, sıva raspası neticesinde tespit edilen yapısal bozukluklara geleneksel yöntemlerle müdahalenin mümkün olmadığı mimari müellif tarafından değerlendirilmiş ve yapısal hasarların kaynağının detaylı olarak anlaşılması ve çözüm önerileri geliştirilebilmesi amacıyla konunun uzmanı tarafından bir statik rapor hazırlanması gerekliliği Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca tespit edilmiş olup; bu kapsamda Belediyemiz ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Enstitü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü uhdesinde işbirliği geliştirilmesi amacıyla hazırlanarak önerge ekinde yer alan “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Arasında “Tarihi Namazgah Hamamı"nın Mevcut Yapısal Durum İncelenmesi Ve İyileştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü”nün oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüd Prj.Dai. Bşk.152611)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
698. 2. Bayındır Belediye Başkanlığının 25/04/2017 tarihli ve 5247 sayılı yazısına konu; Ergenli ve Çenikler Mahallelerini birbirine bağlayan mevcut isimsiz yola "Haşmet ÖZBEY Sokak" isminin verilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.145674)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
699. 3. Belediyemiz İZENERJİ İnsan Kaynakları, Temizlik, Bakım ve Organizasyon, Enerji, Yayıncılık, Reklam, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Çeşme merkezli, Musalla Mahallesi, 1107 Sokak, No:5/3 Çeşme/İZMİR adresinde faaliyet gösteren, sermaye tutarının 30.000.000,00-TL tutarına çıkarılmasına karar verilen, termal suların turizm ve sağlık amacıyla değerlendirilmesi, insan sağlığı, rehabilitasyon ve spor ile ilgili tesisler kurmak, çalıştırmak, faaliyet konularında iştigal eden, TETUSA Özel Sağlık Hizmetleri, Termal, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, %40 oranında, 12.000.000,00-TL değerinde hisse senedini satın alarak ortak olması hususu; Plan ve Bütçe – Hukuk – Şirketler Komisyonlarımızca, TETUSA Özel Sağlık Hizmetleri, Termal Turizm Sananayi ve Ticaret Anonim A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi özel bir şirkettir. İZENERJİ A.Ş. ise her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu bir şirket ise de o da Türk Ticaret Kanununa tabi bir şirkettir. Belediye Mevzuatına göre Belediye Meclisleri şirket kurabilirler, kurulu şirkete hissedar olabilirler. Kurdukları bu şirketlerin kuruluş dışında sadece sermaye artışı konusunda karar verebilirler. Bunların dışında belediyenin hissedarı olduğu şirketlerin başka şirketlerle ortaklık kurması hususunda Belediye Meclislerinin yetkisi yoktur, böyle bir durumda yetki tamamen şirket yönetim kurulundadır. Belirtilen nedenlerle bu konuda karar verilmesine yer olmadığının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Özel Kalem Md.E.150840)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
700. 4. Harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 36. maddesi gereğince 2017 Yılı Bütçemizin tertipleri arasında önerge eki cetvelde gösterildiği şekilde aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz. Dai.Bşk.E.154959)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
701. 5. Bayındır ilçesi, Sadıkpaşa Mahallesinde 187 ada 30 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115178) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
702. 6. Bayındır ilçesi, Sadıkpaşa Mahallesinde 187 ada, 31 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115179)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
703. 7. Nazım İmar Planında Kapalı Spor Tesis Alanı olarak belirlenmiş Tire ilçesi, Yeni Mahallesi, 1633 ada 7 parselde yapımı sürdürülen Tire Stadyumu çevresinde, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanları belirlenmesi ve yeşil alanların bütünleştirilmesi amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123631)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
704. 8. Menderes ilçesi, Çakaltepe Mahallesi, 169 ada, 161 ve 162 parsellerin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan kısımlarında ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)'' kurulması amacı ile hazırlanan ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararına istinaden yeniden düzenlenen, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.145677) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
705. 9. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11/05/2017 tarihli, 6016 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülen; Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149319)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
706. 10. Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında; Karabağlar ilçesi, 20L2c, 20L2d, 20L3a   paftalarda 3 m x 7 m ebatlarında 8 adet trafo yeri belirlenmesi ve 11188 ada, 1 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Yeşil Alan olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.140457)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
707. 11. Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 181 ada, 26 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41906)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
708. 12. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2013 tarihli, 05.997 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca incelenerek onaylanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilen ve "Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ" gereği eksiklikleri tamamlanarak kurum görüşleri kapsamında yeniden düzenlenen; İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular- Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2016 tarihli ve 05.1151 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11/04/2017 tarihinde onaylanmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 13/04/2016-13/05/2016 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, söz konusu planlara askı süresi içinde yapılan itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca konunun Belediye Başkanlığımızca değerlendirilmesi için tarafımıza iletilmiş olup, İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular-Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliğine; TMMOB Şehir Plancıları Odası (İzmir Şubesi) tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152585)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
709. 13. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2013 tarihli, 05.997 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca incelenerek onaylanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilen ve "Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ" gereği eksiklikleri tamamlanarak kurum görüşleri kapsamında yeniden düzenlenen; İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular- Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2016 tarihli ve 05.1151 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11/04/2017 tarihinde onaylanmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 13/04/2016-13/05/2016 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, söz konusu planlara askı süresi içinde yapılan itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca konunun Belediye Başkanlığımızca değerlendirilmesi için tarafımıza iletilmiş olup, İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular-Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliğine; Temiz İzmir Derneği adına Nivent KURTULUŞ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152586)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
710. 14. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına maliye hazinesi mülkiyetindeki parseller ile tescil harici alanda kullanıcı oldukları veya yapıları bulunduğunu ifade eden önerge eki listedeki kişiler tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yol, yeşil alan kullanım kararlarının kaldırılması talebiyle yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149316)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
711. 15. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde Mehmet Emin KAYNAR tarafından, 794 parselin plan onama sınırları kapsamına dâhil edilmesi talebi ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.145693)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
712. 16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan; Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına maliye hazinesi mülkiyetindeki parsellerde kullanıcı oldukları veya yapıları bulunduğunu ifade eden önerge eki listedeki kişiler tarafından ilgili parsellerin plan onama sınırları kapsamına dâhil edilmesi talebiyle yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149317)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
713. 17. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde Rida DENİZ tarafından, 168 parselde belirlenen yaya yollarının kaldırılması talebi ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.145690)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
714. 18. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İsmail SÖNMEZ adına Gıyasettin DENİZ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.140456)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
715. 19. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Serpil GÖÇMEN tarafından 797 parselin tamamının "Gelişme Konut Alanı" olarak belirlenmesine yönelik yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.140455)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
716. 20. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Murat TAŞCAN tarafından 845 ve 591 numaralı parsellerin plan onama sınırları kapsamına dâhil edilmesine yönelik yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.140454)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
717. 21. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Şerihbek KARAKÜT tarafından 833 parsel ile çevresindeki tescil harici arazinin plan onama sınırları kapsamına dâhil edilmesine yönelik yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.140453)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
718. 22. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Miralay DEMİR, Femil DEMİR, Hüseyin DEMİR, İsmail DEMİR, İsmet DEMİR, Nihat DEMİR, Şahin DEMİR, Naci AL, Server AL, Cevdet AL, Muhsin BAYAT, Nusret ÇETİNKAYA, Adnan VATAN, Abdulkerim BAYAT adına Miralay DEMİR, İsmail DEMİR, Femil DEMİR, Şahin DEMİR, Hüseyin DEMİR tarafından 551 parselin plan onama sınırları kapsamına dâhil edilmesine yönelik yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.140452)  
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
719. 23. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarihli ve 05.200 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 17/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarılan, Torbalı ilçesi, Özbey Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde, İbrahim Naki AVŞAR ve Ayşe AVŞAR tarafından, 792 ve 793 numaralı parsellerin plan onama sınırları kapsamına dâhil edilmesi talebi ile yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.145696)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
720. 24. Bergama ilçesi, İslamsaray Mahallesinde, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığımızca yürütülmekte olan projeler kapsamında; yürürlükteki imar planında BHA-Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha, Hayvan Pazarı) kullanımında ve kısmen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalmakta olan 1369 ada, 1 ve 2 no'lu parsellerden, 2 no'lu parselin BHA-Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha), 1 no'lu parselin BHA-Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Pazarı, Sebze Hali, Soğuk Hava Deposu) olarak belirlenmesi ve yapılanma koşullarının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.118693)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
721. 25. Bergama ilçesi, İslamsaray Mahallesinde, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olan projeler kapsamında; yürürlükteki imar planında BHA-Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha, Hayvan Pazarı) kullanımında kalmakta olan 1369 ada, 1 ve 2 no'lu parsellerden, 2 no'lu parselin BHA-Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha), 1 no'lu parselin BHA-Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Pazarı, Sebze Hali, Soğuk Hava Deposu) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine ilişkin olarak konunun 08/05/2017 tarihli ve E.118693 sayılı Önerge kapsamında alınan kararla değerlendirilmiş olması nedeniyle yeni bir karar alınmasına gerek olmadığının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.118692)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
722. 26. Torbalı Belediye Meclisinin 08/04/2016 tarihli ve 51 sayılı Kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2016 tarihli ve 05.842 sayılı Kararı ile onaylanan, Pamukyazı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan itirazlar kapsamında hazırlanan, Torbalı Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Belediye Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.149299)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi.
(Karşı Oy:AK Parti Grubu.)
723. 27. Menemen Belediye Meclisinin 01/03/2017 tarihli ve 15 sayılı Kararı ile uygun görülen; Göktepe Mahallesi, Maşat Mevkiinde yer alan 467, 473, 474, 855 ve 857 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Güneş Enerjisi Santrali" kurulması amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123663)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
724. 28. Tire Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 56 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahallesi, 1633 ada, 7 parselde yapımı sürdürülen Tire Stadyumu çevresinde, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanları belirlenmesi ve yeşil alanların bütünleştirilmesi amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123629)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
725. 29. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yer alan 158 ada, 9, 10, 11 no’lu parseller ve 159 ada, 4 no'lu parsel ile kamuya terkli alandaki Park Alanı kapsamında meskun konut alanı ve park alanı plan kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123599)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
726. 30. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında yer alan "TİCK Ticaret - Konut Alanı" plan kararındaki 2095 no’lu ada kapsamında 15 m’lik yola cepheli parsellerin sınırından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123610)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
727. 31. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi sınırlarında yer alan "TİCK Ticaret - Konut Alanı" plan kararındaki 993 no’lu adanın 1 parsel kapsamında 20 m’lik yoldan cephe alan kısım "TİCK Ticaret - Konut Alanı" kalacak şekilde yapılan düzenlemeye yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123609)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
728. 32. Belediye Meclisimizin 14/11/2016 tarihli ve 05.1115 sayılı Kararıyla değişiklikle uygun görülen; Ahmetbeyli Mahallesi Maydanoz Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlardan, Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 72 sayılı Kararıyla uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, Ahmetbeyli Mahallesi Maydanoz Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123665)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
729. 33. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli ve 05/44 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında "Emsal:0.40 hmax:7.50" yapılaşma koşulunda "Sanayi Alanı" olarak belirlenmiş Yenmiş Mahallesi 763 parselin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarihli ve 05.102 sayılı Kararındaki gerekçeler doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliği ve Yol Bağlantısına İlişkin İlave İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123660)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.  
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Haziran Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Olgun ATİLA, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN,  Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ,  Abdül BATUR,  Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ,  Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Süleyman Vasfi ŞENTÜRK, Mustafa Şafak BARAN, Ahmet KARADAĞ, İsmail AKINCI, Önder KESKİN, Abdurrahim NURSOY, Cem KOÇ, Bengü SAYKÖSE, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Nihat KAYA, Mustafa GÜNGÖR, Haldun ERTOK, Hakan KILIÇ, Oben SEZER, Evren EVRENOSOĞLU, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Halil DEVECİ, Hayriye Özlem KATIRCI, Mustafa DURMAZ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Mehmet ÇIPLAKLI, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA, Fikret ÇAM’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
10 TEMMUZ 2017  PAZARTESİ  SAAT:18.00
   
 
 
     Aziz KOCAOĞLU
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..