Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Meclis Gündemi T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.03-133                                                                                         07/12/2017
Konu : Meclis Toplantı Gündemi
 
DUYURU
 
          İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 11/12/2017 tarihinde, saat:18.00’de, Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur. 
 
         Sayın halkımıza duyurulur. 
           
 
                                                                           Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-12                                        Toplantı Tarihi: 11/12/2017 
Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu                              Toplantı Saati  :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ.
III. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. 10-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenecek olan "Vakantiebeurs Turizm Fuarı"nda İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) koordinasyonunda İzmir standı açılarak İzmir tanıtımı yapılacak ve bahse konu standa Kurumumuzun da katılım sağlaması planlanmakta olup; söz konusu fuarda stant görevlisi olarak Dış İlişkiler ve Turizm Şube Müdürlüğünde görev yapmakta olan Cansu AKSAKOĞLU'nun 9-15 Ocak 2018 tarihleri arasında görevlendirilmesi, anılan tarihlerde görevli-izinli sayılması, uçakla gidiş-dönüş ulaşım masrafı, konaklama, iaşe ve diğer yasal giderlerinin Belediyemizin ilgili bütçesinden karşılanması görüşülmesi. (Basın Yayın Halk.İliş. ve Muh.Dai.Bşk.E.316228)
V. KASIM AYI TOPLANTISINDA GÜNDEMDE BIRAKILAN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Narlıdere Belediye Başkanlığının 11/07/2017 tarihli ve 4429 sayılı yazısı ve eki 02/03/2015 tarihli ve 2015/39 sayılı Meclis Kararına konu; Ilıca Mahallesi, Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminin "Berkin Elvan Sokak" olarak değiştirilmesi talebi ile 02/03/2015 tarihli ve 40 sayılı Meclis Kararına konu, Huzur Mahallesi, Öğretmenler Sokağı'nın kuzeyde Mithatpaşa Caddesi ile kesişiminden, güneye doğru yaklaşık 175 metrelik kısmını kapsayan segmentinin adının "Ali İsmail Korkmaz Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Teknik Rapor gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.233105)
2. Torbalı Belediye Başkanlığının 12/09/2017 tarihli ve 14910 sayılı yazısı ve eki 06/09/2017 tarihli ve 145 sayılı Meclis Kararına konu; Korucuk Mahallesi isminin "Dirmil" olarak değiştirilmesi talebinin, Adres ve Numaralama Yönetmeliği ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı ilke kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.265408)
3. Menemen Belediye Başkanlığının 09/10/2017 tarihli ve 14495 sayılı yazısı ve eki Meclis Kararına konu; Gölcük ve Yeşil Pınar Mahallelerinde bulunan 441 no'lu Sokak isminin "Şehit Serdar AMAK" olarak değiştirilmesi talebinin; Adres ve Numaralama Yönetmeliği ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı gereği Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İsmail AKINCI’nın çekimser oyu ile oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai. Bşk.E.282203)
VI. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Toplu Ulaşım Hizmetinin aksamadan yürütülmesi amacıyla 27 adet (27+1 koltuk-sürücü dâhil, 27 ayakta yolcu) aracın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması ihtiyacı doğrultusunda; söz konusu araçların, T-Cetveline 11-b/Otobüs (sürücü dâhil en az 41 kişilik) olarak eklenmesi ile bedelinin Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Bütçesinden ödenmek suretiyle alım yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Atöl.Bil.Yön. ve Pl.Şb.Md.22119)
2. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 84516765-301.05/64 sayılı Kararı ile uygun görülen; önerge ekinde yer alan, Çiğli Belediyesinin 2018 Mali yılı Evsel Katı Atık Maliyet Şeması, Evsel Katı Atık Tablosu, Tarife Cetvelleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin 2018 yılında aynen uygulanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.306844)
3. Beydağ ilçesi, Atatürk Mahallesinde Beydağ Belediyesince İZKA Projesi kapsamında yaptırılan Kültür Merkezinde bulunan konuk evinde uygulanması gereken konaklama ücretlerinin önerge eki tabloda belirtildiği şekilde uygulanması hususuna yönelik, Beydağ Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarihli ve 40 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.298634)
4. Torbalı Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarihli ve 53172231/12/185 sayılı kararı ile kabul edilen; Torbalı ilçesi, Yoğurtçular Mahallesi, 6449 Sokakta Köy Konağının içinde bulunan düğün salonu ücret tarifesinin 110,00-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.304182)
5. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğünce satışa sunulmak üzere bastırılmış olan “İzmir’de Suyun Serüveni” ve “Atatürk Döneminde İzmir’de Cumhuriyet Kutlamaları” adlı kitapların maliyeti, kitabevlerine satılırken uygulanacak %25 indirimi, Başkanlık Makamı Olur’u ile ücretsiz dağıtımı göz önüne alınarak; “Atatürk Döneminde İzmir’de Cumhuriyet Kutlamaları” adlı kitabın KDV dahil satış fiyatının ilgili Müdürlüğünce teklif edildiği ve Komisyonlarımızca belirlendiği şekilde kabulü ile satışının “03.1.1.02 Kitap Yayın vb. Satış Gelirleri” tertibine gelir kaydedilmek üzere yapılması, söz konusu kitaplardan “İzmir’de Suyun Serüveni” adlı kitabın ise ücretsiz dağıtımının yapılması hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.276935)
6. Bergama Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarihli ve 17/116 sayılı Kararı ile uygun görülen; tarih, kültür ve turizm kenti Bergama'nın tanıtımına yönelik Bergama Belediyesi kültür yayınları içerisinde yer alan "Adını Bergama'dan Alan Pergament ve Anadolu'nun Son Karatabağı Bergamalı İsmail Araç" kitabının, 500 (Beşyüz) adedinin Bergama'daki okul, eğitim kurumları, müze, sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar, tarih araştırmacıları vb'ne Başkanlık Olur'uyla bedelsiz olarak dağıtılması ve söz konusu kitabın 500 adedinin de KDV dâhil 15,00-TL (onbeştürklirası) bedelle Bergama Belediyesi tarafından satılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.291514)
7. Narlıdere Belediye Başkanlığının 19/09/2017 tarihli ve 5823 sayılı yazısı ve eki 05/09/2017 tarihli ve 2017-54 sayılı Meclis Kararına konu; Limanreis Mahallesi, Yıldız Sokağın isminin "Şehit Erol Yılmaz" olarak değiştirilmesi talebinin, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.268820)
8. Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 32624 ada, 1 no’lu (775,00 m²) taşınmazın Altıntepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine tahsisine ilişkin Belediyemiz Meclisince alınan 01/11/1996 tarihli ve 05.286 sayılı Kararın iptal edilerek, söz konusu taşınmazın imar planı kararı doğrultusunda kullanılmak üzere bağlı bulunduğu yerin İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.282205)
9. Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 4079 ada 9 no’lu parselde kayıtlı 222,00 m² alanlı taşınmazdaki Belediyemize ait 61/222 (61,00 m²) hissenin diğer hissedar Veysel SEVGİLİ adına satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.303828)
10. Bayraklı Mahallesi, 37631 ada 52 no'lu parselde kayıtlı 217,64 m2 alanlı taşınmazda Belediyemize ait 5/53 (20,53 m²) hissenin diğer hissedarlar adına hisseleri oranında satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.282208)
11. Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 33503 ada, 5 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 63,62 m²'lik kısmı için toplam 58.275,92-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek, Belediyemizce satın alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.306838)
12. Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 2084/8 Sokak, No:20 adresli 25112 ada, 2 no’lu parsel üzerine inşa edilen binadaki, Belediyemize ait 2. kat 5, 6, 7 ve 8 no’lu bağımsız bölümlerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında halka satışının yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.308850)
13. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 2017/13-92 sayılı Kararı ile uygun görülen; 16 Eylül, Dalyan, İnönü, Alaçatı ve Ilıca Mahallesinde olmak üzere 8 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.259805)
VII. DİLEK VE TEMENNİLER.
VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
IX. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
 
 
 
                                                                    Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 
 
 
 
 
                                                                                          
  
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..