Anasayfa > Kurumsal > İBB Encümeni > Encümen Kararları
 
  
Karar TarihKarar NoKarar Özeti
5.1.20171 2017 yılında yapılacak olan Encümen toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi hk.
Aynen Kabulüne.
5.1.20172 Mülkiyeti Belediyemize ait "İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; ototerminal ve otopark binası yaptırılması işi"nin Kapalı Teklif Usulü ihalesi hk. Tahmin Edilen Bedeli : 31.334.310,00-TL (KDV Dahil) (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirası) Geçici Teminatı: 940.029,30-TL. (Dokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruş)
Komisyona havale edildi.
5.1.20173 Sebze Halleri Şube Müdürlüğünün Sebze kısmı 56 Nolu satış yerini işletmekte olan Mehmet ÇETİN Meyve ve Sebze Kom. Turz. Emlak İnş. Güzellik Merkezi Tic. Ltd. Şti.'nin Sebze Halleri Şube Müdürlüğüne verdiği 21/12/2016 tarihli dilekçesine istinaden söz konusu işyerinin Belediye ve müstahsil alacaklarını ödemek kaydı ile Mustafa BAŞAK adına devri hk.
Aynen Kabulüne.
5.1.20174 İzmir İli, Konak İlçesi, Güney Mahallesi, 3296 ada, 15 ila 17, 22, 24 ila 38, 89, 101 ila 103, 107, 108, 117, 121 ila 123, 168 ila 172, 175 ila 195 nolu parseller ile 8302 ada 1 nolu parseli kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre hazırlanan Konak Belediyesi Encümeninin 11/04/2014 tarih ve 533 sayılı kararı ile onaylanan 1099 nolu imar planı uygulamasının onaylanması talebinin reddedilerek dosyanın iadesi hk.
Aynen Kabulüne.
5.1.20175 İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğünün 2017 yılı baca temizleme ücret tarifesi hk.
Aynen Kabulüne.
12.1.20176 Mülkiyeti Belediyemize ait "İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; ototerminal ve otopark binası yaptırılması işi"nin Kapalı Teklif Usulü ihalesine ilişkin iç zarfın açılması. Tahmin Edilen Bedeli: 31.334.310,00-TL (KDV Dahil) (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirası) Geçici Teminatı: 940.029,30-TL. (Dokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruş)
Teklif dosyasının Dairesine İadesine, ihalenin aynı usulle yeniden yapılmasına.
12.1.20177 Sebze Halleri Zabıta Ekiplerince yapılan denetim sırasında toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılan mallardan dolayı 2 (İki) şirketten teklifte belirtildiği şekilde ayrı ayrı cezalı hal rüsumu alınması hk.
Aynen Kabulüne.
12345678910...>>
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..