Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ
2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI
I. BİRLEŞİMİ MECLİS GÜNDEMİNE 
   BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER
 
 Gündem No   :  97509404-301.03-04/1         Toplantı Tarihi :10/04/2017 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                         Toplantı Saati  :18.00
 
 
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Çevre Çalışma Grubu üyelerinin katılımı ile Almanya ve Polonya'da yer alan örnek tesislerin ziyaret edilmesi amacıyla düzenlenecek programa katılmak üzere Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız DEVRAN'ın 18-22 Nisan 2017 tarihleri arasında görevli izinli sayılması, konaklama uçakla gidiş-dönüş yol ücreti, ulaşım, günlük harcırah ve benzeri giderlerinin, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları bütçe kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kont. Dai. Bşk.E.90725)
2. İzmir ili, Menemen ilçesi Koyundere Mahallesinde Belediyemiz tarafından yapımı planlanan taşıt üst geçidi projesine rastlayan Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli, 1299 parsel numaralı, 1.384 metrekare yüz ölçümlü akaryakıt boru hattı arazisinin 107,27 metrekarelik kısmının Belediyemiz kullanımına verilmesi ile yapılacak çalışmalar ve akaryakıt boru hattı üzerinden geçiş detaylarına ilişkin uygulanacak usul ve esaslara ait Milli Savunma Bakanlığı MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokol’ün görüşülmesi. (Ulaşım Dai. Bşk.E.90723)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden, İzmir Amatör Spor Liglerinde yer alan Amatör Spor Kulüpleri Derneklerinden; BAL Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 30.000-TL, Süper Amatör Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 25.000-TL, 1. Amatör Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 15.000-TL, 2. Amatör Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 10.000-TL, Altyapılar Liginde yer alan Amatör Spor Kulüplerinin her birine 5.000-TL nakdi yardım yapılması hususunda düzenlenecek olan Protokollerin imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Dai. Bşk.E.90726)
4. Belediyemizin iştiraki olan İZBAN A.Ş. (İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi)'nin 31/03/2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin 395.000.000,00-TL'den 100.000.000,00-TL arttırılarak 495.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZBAN A.Ş. (İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%47'sine tekabül eden) 47.000.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususun görüşülmesi. (İşletme İşt. ve Yerel Hiz.Dai.Bşk.E.91166)
5. Belediyemizin iştiraki olan İZENERJİ A.Ş. (İnsan Kaynakları, Temizlik, Bakım ve Organizasyon Enerji, Yayıncılık, Reklam, Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)'nin 30/03/2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirket sermayesinin 203.150.000,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2016 yılı zararları toplamından 18.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 185.150.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZENERJİ A.Ş. (İnsan Kaynakları, Temizlik, Bakım ve Organizasyon Enerji, Yayıncılık, Reklam, Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki payına düşen (%39,4632'sine tekabül eden) 80.169.491,00-TL olan sermaye miktarının 7.103.376,00-TL azaltılarak 73.066.115,00-TL'ye indirilmesi hususunun görüşülmesi. (İşletme İşt. ve Yerel Hiz.Dai.Bşk.E.91165)
6. İzmir Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 02/03/2017 tarihli ve 104/B sayılı Kararıyla; İzmir 1.İdare Mahkemesinin 2016/177 Esas sayılı ilamı doğrultusunda, İzmir İl Özel İdaresi adına ruhsatlandırılmış olan, Narlıdere, Balçova ilçelerinde, L17b2 ve L18a1 paftalardaki jeotermal kaynağa ait 2141 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatının İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesine karar verilmiş olup; Belediyemize devrolan ve devir olacak olan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların ve Belediyemizce açılacak/açtırılacak kuyulara ilişkin, Belediyemizce Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapılabileceği hususunda karar alınmasının görüşülmesi. (İşletme İşt. ve Yerel Hiz.Dai.Bşk.E.91168) 
7. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 31020 ada, 16 no’lu parselde kayıtlı 95 m2'lik taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 62,29 m2'lik kısmı için % 60 değer azalmasına ait bedel ödenerek mülkiyetini alamamaktansa, kamulaştırma dışı kalan kısmının da bedelinin ödenerek (62,29 x 1.540,00-TL= 95.926,60-TL) taşınmazın tamamının mülkiyetine sahip olmanın Belediyemiz menfaatine olduğu düşünüldüğünden, söz konusu taşınmazın kamulaştırma dışı kalan kısmının (62,29 m2) Belediyemizce satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.91167)
8. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 31075 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 144 m2'lik taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 19,66 m2’lik kısmı için %80 değer azalmasına ait bedel ödenerek mülkiyetini alamamaktansa, kamulaştırma dışı kalan kısmının da bedelinin ödenerek (19,66 x 1.570,00- TL= 30.866,20-TL) taşınmazın tamamının mülkiyetine sahip olmanın Belediyemiz menfaatine olduğu düşünüldüğünden, söz konusu taşınmazın kamulaştırma dışı kalan kısmının (19,66 m2) Belediyemizce satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.90733)
9. İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi, 511 ada, 249 parselde kayıtlı taşınmaz malikleri Ahmet GÜLER (8/120), Muharrem ÖZEL (8/120), Nurcan GÜLER (8/120), Erol ŞENGÜN (8/120), Hatice MARALLI (4/120) ve Bahriye MARALLI (8/120)'ya ait hisselerine karşılık gelen 78.922,50-TL bedelin dava tarihi olan 27/02/2017 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işleyen yasal faizi ile birlikte ödenerek her türlü takyidattan ari olarak Belediyemize rızaen devredilmesi ile söz konusu talebe konu kamulaştırma bedelinin ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.90719)
10. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca talep edilen; 23N paftada yer alan, yürürlükte bulunan Nazım İmar Planında ''Aktarma Merkezi'' olarak belirlenen, İzmir ili, Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2601 ada, 2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119 parsellerde ''Katlı Bölgesel Otopark ve Aktarma Merkezi + İdari Hizmet Birimleri'' yapılması ile ilgili projeler doğrultusunda ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90720)
11. Buca Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarihli ve 2017/26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kaynaklar Hal Karşısı Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90732)
12. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kazımdirik Mahallesi, 4 ada, 25, 26, 66, 106, 112, 115, 120, 174, 175, 177, 183, 187 ve 188 no’lu parsellerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90724)
13. Belediyemiz Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığınca talep edilen; 23N1d ve 23N4a paftalarda yer alan, yürürlükte bulunan Uygulama İmar Planı'nda ''Katlı BOP + Aktarma Merkezi'' olarak belirlenen, Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2601 ada 2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119 parsellerde ''Katlı Bölgesel Otopark ve Aktarma Merkezi'' yapılması ile ilgili projeler doğrultusunda ''Belediye Hizmet Alanı (Katlı BOP + Aktarma Merkezi)'' olarak belirlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.90721)
 
 
 
 
 
 
 
      Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..