İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

Sayfası

Sayfa İçeriği

Phokaia (Foça)
Heredotos, Phokaialıları anlatırken, “Kentlerini, bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve en güzel iklimde kurmuşlardır” der. İyonların denizcilikteki en üstün kentlerinden Phokaia’nın, M. Ö. 11. yüzyılda Aioller tarafından kurulduğu, M. Ö. 9. yüzyılda İyonlar’ın buraya yerleştiği bilinir. İyonlar, kente 5 km uzunluğunda sur inşa eder. Kentin adını, Siren Kayalıkları ve çevredeki adalarda yaşayan Akdeniz foklarından aldığı söylenir.
M. Ö. 546’da Pers egemenliğine giren kentin sakinleri, 50 kürekli gemileriyle Sakız Adası ve Güney Avrupa’ya gider. Heredotos, Foça’yı, “M. Ö. 700’lerde denizcilikte büyük aşama kaydeden, 50 kürekli ve 500 kişilik teknelerle Akdeniz’de ulaşımı, ticareti sağlayan bir kent” diye tanımlar.
Edebiyatın babası İzmirli ozan Homeros ise Phokaialıların dönemin en uzun deniz yolculuğunu yaptığını söyler. Araştırmacılar, Marsilya ve Korsika’nın, Foçalıların Avrupa’da kurduğu koloniler olduğunu yazar. 
Anadolu’nun eski tiyatrosu olduğu belirlenen, M. Ö. 340-330’a tarihlenen tiyatro, Kybele Açık Hava Tapınağı ve Athena Tapınağı kalıntıları ile yel değirmenleri, görülebilecek tarihi eserlerden bazılarıdır. Efsaneye göre, “Her kim, yeri meçhul olan Karataş’ın üzerinden geçerek Foça’ya gelirse, buraya tutkuyla bağlanır.”
 
Sur ve Beşkapılar
Beşkapılar, Osmanlı Dönemi kalesinin kayıkhane bölümüdür. Şehrin etrafını çevreleyen antik surların en iyi korunmuş bölümleri, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait onarımlardır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projesiyle ayağa kaldırılan Foça Sur Duvarları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndedir.
UNESCO, 11. ve 15. yüzyıllarda dünyada ticaret kolonileri kuran Cenevizlilerin önemli kalelerini 2013 yılında “Dünya Mirası Geçici Listesi”ne almıştır.