Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar Özetleri 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü

 

Sayı   : 97509404-301.05.01-92                                                                                  19/09/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13/09/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İzmir Antik Smyrna Agora Meydanı (Namazgah Mahallesi Konak/İZMİR)'nda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                          
                                                                                                                    Süleyman Sırrı AYDOĞAN
                                                     İzmir Büyükşehir Belediye Başkan VekiliİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

 Gündem No   : 97509404-301.03-09/2                                             Toplantı Tarihi   : 13/09/2017 
 Toplantı Yeri  : İzmir Antik Smyrna Agora Meydanı                        Toplantı Saati     :18.00
                           (Namazgah Mahallesi Konak/İZMİR)                                                   

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1111. 1. Carmeuse Carfin s.a. şirketinin, 11/08/2017 tarihli davet yazısı doğrultusunda; İngiltere’de 5 Ekim - 8 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Asfalt ve Kireç Stabilizasyonu Uygulamaları Sempozyumu"na Belediyemizi temsilen, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat VARLIORPAK'ın katılması, 4 Ekim - 9 Ekim 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde görevli izinli sayılması ile katılım, yol, yemek, konaklama giderleri, pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harçları gibi masrafları ve diğer yasal harcamalarına ait giderlerinin; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üstyapı Şube Müdürlüğünün "03.3.3.01" Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları bütçe tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Fen İş.Dai.Bşk.E.230726)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1112. 2. İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda 2012K080060 proje nolu Kalkınma Bakanlığı onaylı 118 araçlık yatırım Programı kapsamında; bahse konu 118 araçtan geriye kalan 1 adet İtfaiye Dağda Arama Kurtarma Aracı, 1 adet İtfaiye Suda Arama Kurtarma Aracı ve 1 adet İtfaiye Hava Teneffüs Cihazı Dolum Aracının söz konusu araçların son kontrolleri ve gemiye yüklenmesi için onay vermek üzere, Muayene ve Kabul Komisyonu Asıl Üyelerinden Komisyon Başkanı İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdür V. Hasan TUNA, İtfaiye Amiri Şevki BAYINDIRIK, Koordinatör Paramedik Yalçın DİNDAR, İtfaiye Amiri Sefa DURMAZ, İtfaiye Amiri Murad URĞUN, İtfaiye Çavuşu İsa HATİPOĞLU ve Mühendis Necati KASAP'ın, mücbir sebeplerden dolayı asıl üyelerin katılamadığı durumlarda Yedek Üyelerden Komisyon Başkanı İtfaiye Tanıtım ve Kaynak Yönetimi Şube Müdür V. Birol HAKTANIR, İtfaiye Amiri Abdül DUYULUR, İtfaiye Amiri Halil DİNÇ, İtfaiye Çavuşu Mustafa CANBULAT, İtfaiye Çavuşu Nejat SARAY, İtfaiye Çavuşu Serdal KARASAÇ ve İtfaiye Eri (Mühendis) Çağdaş ORUÇ'un 17-23 Eylül 2017 tarihleri arasında görevli-izinli sayılarak Rosenbauer İnternational AG firmasının Avusturya'da bulunan tesislerine gidip gelebilmeleri ve konaklama, yeme içme, pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harçları ve yol giderleri ile diğer yasal harcırahlarının bağlı bulundukları Şube Müdürlüklerinin 2017 mali yılı bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanabilmesi hususunun görüşülmesi. (İtf.Dai.Bşk.E.235515)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1113. 3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddesi gereğince düzenlenen ve söz konusu Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı Dolu - Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin Cetvellerde belirtilen kadroların iptal ve ihdası için önerge ekindeki evrakların incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (İns.Kay. ve Eğit.Dai. Bşk.E.230724)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
1114. 4. Belediyemizce İzmir Körfez Festivali bünyesinde 22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında "İzmir Körfez Festivali İzmir Körfez Yarışı Foto Maratonu" ile İzmir Körfezi tekne yarışlarına ilişkin farkındalık yaratmak, Körfez yarışı katılımcısı ve/veya izleyicisi fotoğraf severlerin gözünden İzmir Körfez Yarışı arşivine katkı sağlamak amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi planlanmakta olup; İzmir Körfez Yarışı Foto Maratonu 2017 yarışmasının gerçekleştirilmesi için, 7 kişilik Jüri heyeti oluşturulması ve ödül dağılımının birinciye 3.000,00-TL, ikinciye 2.000,00-TL, üçüncüye 1.000,00-TL, Mansiyonlar 750,00-TL. (3 adet), sergilenecek fotoğraflar için (Toplamda en fazla 30 adet) 500,00-TL şeklinde olması ve belirtilen ödüllerin verilmesi ile söz konusu ödüllerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü bütçesinin 03.4.2.05 Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Bas.Yay.Hal.İl.ve Muh.Dai.Bşk.E.235506)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
5. Altınordu Spor Kulübü Derneğinin; derneğe ait 2-6 pafta 398/352 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan KDV hariç 8.661.794,00-TL ihale bedelli "Metin Oktay Tesislerinde 2 adet 17250 m² Doğal Çim Saha ve Altınordu Lojman İnşaatı Yapılması İşi"nin, Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda; söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %50'si olan KDV hariç 4.330.896,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki protokol kapsamında görüşülmesi. (Yapı İş.Dai.Bşk.E.233104)
Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
1115. 6. Belediyemizin hizmeti olan üretim yolları sathi kaplama yapılması işi kapsamında; Seferihisar ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Alankuyu Mevkinde bulunan 271 Kod No’lu Karapınar-Temese D-Asılıçay 8+600 km tüllü, b tipi orman yolu sathi kaplama yapılması gerektiğinden; bu kapsamda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Menderes Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan protokolün kabulü ile söz konusu protokol kapsamında yer alan işlerin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Altyapı Şube Müdürlüğünce yapılması hususlarının görüşülmesi. (Fen İş.Dai.Bşk.E.235507)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
7. Seferihisar Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 22530694/123 sayılı Kararı ile uygun görülen; Seferihisar Belediyesinin bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan bütçe tertiplerine önerge eki cetvellerde belirtildiği şekilde toplam 20.000.000,00-TL ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İş.ve Kar.Dai.Bşk.E.235508)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
8. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 31075 ada, 3 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 39,96 m2'lik kısmı için toplam 62.897,04-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.233103)  
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
9. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 50063 ada 33 no’lu parselde kayıtlı 180,00 m2 alanlı taşınmazın 20/180 (20,00 m²) hissesi Belediyemiz adına, 160/180 (160,00 m²) hissesi Ramazan CİRİT adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 20/180 (20,00 m²) hissenin diğer hissedar Ramazan CİRİT adına satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.235513)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
10. Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 37633 ada 26 no’lu parselde kayıtlı 136,00 m² alanlı taşınmazın 20/136 (20,00 m²) hissesi Belediyemiz adına, 29/136(29,00 m²) hissesi Saadet BİLEKLİ adına, 87/136 (87,00 m²) hissesi Cengiz Bey DAĞLİER adına kayıtlı bulunmakta olup; söz konusu taşınmazdaki Belediyemize ait 20/136 (20,00 m²) hissenin diğer hissedarlar adına hisseleri oranında satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.235498)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
11. Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün hazırladığı “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Yolculuk Kuralları Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (ESHOT Gen.Md.16928)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
1116. 12. İlimizdeki kestane üreticilerinin ağaçlarında yaşadıkları ölümcül "Kestane Dal Kanseri" hastalığının yaygınlaşmasını önlemek ve yüksek bulaşıcılık riski nedeniyle havza bazlı topyekun mücadelenin yapılabilmesi amacıyla, ziraat odaları, kooperatif ve muhtarlıkların talepleri doğrultusunda kestane üreticilerimize hastalıklı ağaçlarda budama ve zararlılardan koruma desteği verilmesi planlanmış olup; bu amaçla önerge ekinde sunulan "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kesimde Üretim Koşullarının İyileştirilmesi Kapsamında İzmir İli Tarım Alanlarında Bitkisel Üretimde Hastalık ve Zararlılardan Korunma ve Mücadele Konularında Üreticilerin Desteklenmesi Projesi Dahilinde Kestane Dal Kanseri ile Mücadele Çalışması"nın görüşülerek karara bağlanması. (Tar.Hiz Dai.Bşk.E.235516)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
13. Narlıdere Belediye Başkanlığının 11/07/2017 tarihli ve 4429 sayılı yazısı ve eki 02/03/2015 tarihli ve 2015/39 sayılı Meclis Kararına konu; Ilıca Mahallesi, Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın isminin "Berkin Elvan Sokak" olarak değiştirilmesi talebi ile 02/03/2015 tarihli ve 40 sayılı Meclis Kararına konu, Huzur Mahallesi, Öğretmenler Sokağı'nın kuzeyde Mithatpaşa Caddesi ile kesişiminden, güneye doğru yaklaşık 175 metrelik kısmını kapsayan segmentinin adının "Ali İsmail Korkmaz Sokak" olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai.Bşk.E.233105)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
14. Bornova Belediye Meclisinin 04/07/2017 tarihli ve 225 sayılı Kararı ile uygun görülen; Doğanlar Mahallesi, 24 Ö II b (30 L II a) paftada yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında B-2 (bitişik nizam, 2 kat), M (Yönetici Merkez) koşullu alanda kalan, fiilen yol olarak düzenlenmiş olan ve 1480 Sokağı 1613 Sokağa bağlayan, 8900 ada, 4 parselin, Bornova Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğünün 18.05.2017 tarih, E.18749 sayılı yazısı doğrultusunda imar planında da yol olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.230723)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
15. Konak Belediye Meclisinin 03/07/2017 tarihli ve 134/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/02/2017 tarihli ve 5564 sayılı kararı doğrultusunda 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, Dolaplıkuyu Mahallesi, 487 ada, 5 ve 6 parsellerin tescil gösteriminin işlenmesi ve imar hattının parselleri koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.230725)
İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
1117. 16. Bergama Belediye Başkanlığının 26/04/2016 tarihli ve 6897 sayılı yazısı ile; İslamsaray Mahallesi, 1369 ada 1 no’lu parselde 15662,81 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 623/1200 (8131,61 m²) hissesinin Bergama Belediyesi adına Hayvan Pazarı olarak kullanılmak üzere devredilmesi ya da tahsis edilmesi talep edilmiş olup; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak belirlenen söz konusu taşınmazın, Belediyemize ait olan, 623/1200 (8131,61 m²) hissesinin önerge eki vaziyet planında belirtildiği şekilde ve imar planındaki amacı doğrultusunda (Hayvan Pazarı) olarak kullanılmak üzere Bergama Belediyesi adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.235708)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1118. 1. Harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, 2017 Mali Yılı bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, Belediyemiz 2017 Yılı Bütçesinin tertipleri arasında önerge eki cetvelde gösterildiği şekilde toplam 51.200.000,00-TL aktarma yapılması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.233102)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1119. 2. Torbalı Belediye Meclisinin 05/07/2017 tarihli ve 53172231/7/115 sayılı Kararı ile uygun görülen; Türkmenköy Mahallesi, 209 Sokak No:13'te bulunan Düğün Salonu Ücreti Tarifesinin 190,00-TL olarak belirlenmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Raporu. (Yazı İşleri ve Kar. Dai.Bşk.E.188998)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1120. 3. Çiğli ilçesi, Şirintepe Mahallesi, 26K2A, 26K2B paftalarda, 41413 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 10 parseller, 41416 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller, 41413 ada, 9 parsel, 41357 ada, 1, 2 ve 4 parseller, 41358 ada, 1 ve 2 parseller, 41415 ada, 5 parsel, 41414 ada, 8 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmasının Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına yönelik, Çiğli Belediye Meclisinin 01/06/2017 tarihli ve 05/36 sayılı Kararının; İlçe Belediyelerinin imar programlarına ilişkin olarak alınan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 tarihli ve 05.863 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.207391)
Komisyon Raporunun; Rapora İlişkin Söz Alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Deniz YÜCEL’in “Sayın Başkan, burada ‘41413 ada’ ikinci satırda sehven yazılmış ‘41418 ada, 9 parsel’ olarak düzeltilerek Komisyondan geldiği şekilde oylanmasını öneriyoruz.” Şeklindeki İfadesi Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1121. 4. Narlıdere Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarihli, 2017-40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Limanreis Mahallesi sınırlarında yer alan, Mithatpaşa Caddesine paralel, Kıbrıs Sokak ve Işık Sokak ile Menekşeli Sokak ve Selda Bağcan Sokak arasında olarak tariflenen "Park Alanı"nın üzerinde doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacıyla, 4 m x 3 m ebadında "Bölge Regülatörü Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216169)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
1122. 5. Narlıdere Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli, 2017-20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamtepe Mahallesi sınırlarında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 145 ve 8140 no’lu adaların (145 ada 111, 124, 198, 327, 328, 335, 336, 340, 341, 342, 343 no’lu parseller ve 8140 ada 1, 2 ve 3 no’lu parsellerin) isabet ettiği konut adasındaki parsellerin isabet ettiği yapılaşma nizamlarının anlaşılabilmesi için, anılan 145 ada 260 ile 198 no’lu parsellerin arasına ada ayrım çizgisi belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.216168) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
Söz Alan Bulunmamıştır.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Eylül Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Muhittin SELVİTOPU, Levent PİRİŞTİNA, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Tayfur ÇİÇEK, Mustafa TOSUN, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Süleyman Vasfi ŞENTÜRK, Mustafa Şafak BARAN, Pınar USLU, Ahmet KARADAĞ, Önder KESKİN, Cem KOÇ, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Mustafa GÜNGÖR, Murat CİHAN, Ruhi AKŞAN, Evren EVRENOSOĞLU, Özhan ÜNAL, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Dahi Zeynel BAKICI, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Halil DEVECİ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali TAYKUT, Ali AYYILDIZ, Özcan KAYMAK, Mehmet ÇIPLAKLI, Namık Kemal AYDOĞDU, Ahmet AÇIKGÖZ, Cemalettin YILDIZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN ve Ali CURA’nın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VI. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
15 EYLÜL 2017  CUMA  SAAT:18.00
  

                                                               
                                                                                                                   Süleyman Sırrı AYDOĞAN
                                                       İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili                                                                                 
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..