500 BisikletElektrikli OtobüsEngelli Dostuİzmir MetrosuKonforlu Bir Yolculuk50 Otomobil Yolcuyu Taşıma Gücünde130 Kilometreye Çıkardıkİzmir Tramvayı15 Yolcu Gemisinin İsmlerini İzmirliler Belirledi
Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar ÖzetleriT.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü

 

Sayı   : 97509404-301.05.01-12                                                                                        23/02/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15/02/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                         
       
                                                                                     Aziz KOCAOĞLU
               İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
171. 1. Afet Riskinin Azaltılması 5. Küresel Platformu Meksika'nın ev sahipliğinde 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Cancun şehrinde gerçekleştirilecek olup, söz konusu toplantıya Belediyemizi temsilen İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdür Vekili İsmail DERSE'nin katılması, 22 - 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında görevli izinli sayılması, katılım ücretinin, uçak ile ulaşım giderleri, pasaport, konaklama, iaşe ve diğer yasal giderlerin, İtfaiye Daire Başkanlığı 03.3.3.01 bütçe kodlu Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları Harcama Kaleminden karşılanması hususunun görüşülmesi.(İtfaiye Dai. Bşk.E.36380)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
172. 2. Belediyemiz sınırları içinde kalan, İzmir ili, Menderes ve Seferihisar ilçeleri kıyılarında kalamar popülasyonunun arttırılmasına yönelik kolektörlerin imalatı, su altına yerleştirilmesi, izlenmesi ve raporlanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Arasında ‘Kalamar Yumurtlama Kolektörlerinin Uygulanması’ Projesi İşbirliği Protokol”ünün görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.36391)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
173. 3. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/09/2014 tarihli ve 783 sayılı Kararı ile kabul edilen; Belediyemiz yetki alanındaki Kemeraltı Bölgesinin (Anafartalar Caddesi (yaya yolu) Tarihi Kemeraltı Bölgesi Yaya Yolları Konak Meydanı ile Gazi Osman Paşa Bulvarı arasının (yaya yolu), Gazi Osman Paşa Bulvarı ile 9 Eylül Meydanı arasının (taşıt yolu)) süpürülmesi ve yıkanması işinin Konak Belediyesi yetki ve sorumluluğunda devam etmesi hususunun görüşülmesi. (Atık Yön. Dai. Bşk.E.36381)
Oybirliği İle Kabul Edildi.
4. Belediyemizce yürütülen depolama sahaları kurma çalışmalarında, yeni kurulan alanlarda kantar sistemi kuruluncaya kadar, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin "Belediyelerin Görev ve Yetkileri" başlıklı 8. maddesi gereği 2017 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf ücret tarifesi olarak, küçük araçlar ve kamyonetler için 18,00-TL/Araç, tek dingilli kamyonlar için 24,00-TL/Araç, çift dingilli kamyonlar için 46,00-TL/Araç, üç dingilli kamyonlar için 53,00-TL/Araç ve dört dingilli kamyonlar için 76,00-TL/Araç olarak belirlenmesi, ayrıca resmi kurum ve kuruluşlardan 2017 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelimizde bulunan gelir kalemlerinden muaf tutularak ücret alınmaması hususlarının görüşülmesi. (Atık Yönetimi Dai. Bşk.E.36382)
Plan ve Bütçe - Tüketiciyi Koruma Komisyonlarına Havale Edildi.
5. Güzelbahçe Belediye Meclisinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden, Güzelbahçe Belediyesine ait önerge eki listede bulunan birimler arası toplam 7.357.000,00-TL'lik aktarma yapılmasına yönelik, 07/02/2017 tarihli ve 16 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.36378)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
6. Bornova Belediye Meclisinin; Bornova Belediyesince görülen ihtiyaç üzerine önerge eki tabloda belirtilen harcama kalemleri arasında toplam 8.700.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 03/02/2017 tarihli ve 69 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşl. ve Kar. Dai. Bşk.E.36390)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
7. Müslime ÖZDEMİR BAYIR'ın 07/11/2016 tarihli başvurusuna konu; Menemen ilçesi, Yayla Mahallesinde bulunan 2543 no’lu Sokağa “Hacı Hasan” isminin verilmesi talebinin, Belediye Meclisimizin 14/07/2014 tarihli ve 05.633 sayılı Kararı doğrultusunda görüşülmesi. (Harita ve Cbs Dai. Bşk. E.39386)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
8. “İzmir İli Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi” kapsamında Karşıyaka Tramvay güzergahının kara tarafında kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği ve önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36377)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
9. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Resmi Tesis Alanı" olarak ayrılmış olan, İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25 N pafta, 26750 ada, 1 parselin "Ticaret Alanı"na dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36376)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
10. Tire Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarihli ve 91 sayılı Kararıyla uygun görülen; Yeni Mahalle, L19d-20b-4b pafta, Portakal Pazarı Mevkiinde, 4 m x 5 m ebatlarında iki adet trafo alanı belirlenmesine ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış Tire Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/08/2016 tarihli ve 05.785 sayılı Kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup; Kurulun 17/11/2016 tarihli ve 5238 sayılı Kararında; kentsel sit alanında kalan söz konusu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin ise lejantta yapılan düzeltmelerle tadilen uygun olduğuna karar verilmiş olup söz konusu Kurul Kararına istinaden plan müellifi tarafından hazırlanan, Portakal Pazarı Mevkiinde 4 m x 5 m ebatlarında iki adet trafo alanı belirlenmesine ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış Tire Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36384)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi. 
11. İlimiz, Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, 189 ada, 17 parsel ve 151 ada, 1 parselde hazırlanan Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36393) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
12. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 05/12/2016 tarihli, 05/195 sayılı Kararı ile uygun görülen; Örnekköy Mahallesi, 152 ada, 35 parsele ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2016 tarihli ve 05.1304 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve mevcut su deposunun sınırlarının korunması amacıyla Belediye Hizmet Alanı (BHA) ve çevresinin yeniden düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli İlave ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36395)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
13. Menderes ilçesi, Çakaltepe Mahallesi, 169 ada, 39, 40, 54, 157, 158, 160 ve 163 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)'' kurulması amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36394)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
14. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Menderes ilçesi, Çakaltepe Mahallesi, 169 ada, 161 ve 162 parsellerin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan kısımlarında ''Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)'' kurulması amacı ile hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin incelenerek karara bağlanması ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılması hususlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36396)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
15. İzmir ili, Konak ilçesi, Güney Mahallesi, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2243 ada, 1 parsele ilişkin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/12/2016 tarihli, 5234 sayılı Kararı doğrultusunda, söz konusu parsel ile çevresindeki imar hatları ve ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36383)
İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.
16. “İzmir ili Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi” kapsamında Karşıyaka Tramvay Güzergahının kara tarafında kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36375)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
17. Menemen Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 60 Sayılı Kararı ile uygun görülen; Koyundere Mahallesi, 30K IIc paftada, 10 m x 15 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36387)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
18. Menemen Belediye Meclisinin 01/12/2016 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi, 28K Ia paftada, Park Alanı içerisinde, 3 m x 6 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36388)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
19. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 05/26 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yukarı Mahalle, 50L-IV-B paftada, "Konut Alanı ve Yeşil Alan" olarak belirlenmiş 11 ada, 15 no’lu parselin, Kemalpaşa Belediye Meclisinin 23/10/2000 tarihli ve 46 sayılı Kararı doğrultusunda "Konut Alanı"na dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.36392)
İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
174. 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kalan, taşınmazlar için imar planı kararları, yapılaşma hakları, mevcut durumları göz önünde tutularak, sağlıklı çevre ve düzenli kentleşme oluşması için Belediyemiz ve ilgili kurum arşivlerinde dosya taramaları gerçekleştirilmiş ve arazide yerinde incelemeler yapılmış, mülkiyetlerden Buca ilçesi sınırları içinde bulunanlar için yapılan değerlendirme sonucu; bu taşınmazların, genellikle ıslah imar planı uygulamaları neticesinde oluştuğu, meskun alanda ve birbirinden farklı konumlarda olduğu, bitişiğinde ve çevresinde ıslah imar planı ile yapılaşmaların tamamlandığı, bir kısmının süreç içinde vatandaşların işgaline açık hale geldiği, bir kısım taşınmaz üzerinde yine ıslah imar planı uygulamaları ile vatandaşa ait olan zemin üstü taşınmazlar bulunduğu ve imar planlarında kamusal kullanıma konu alanlar dışında kaldığından Belediyemizce herhangi bir tasarrufta bulunulamadığı tespit edilmiş, bu kapsamda söz konusu taşınmazların, bir bölümü vatandaşlarla hisseli, bir bölümü tam mülkiyet olup, öncelikle sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak açısından değerlendirilmesi planlanmakta olup, bu doğrultuda ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazların satışı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk. E.7900)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Şubat Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Levent PİRİŞTİNA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ,  Tahir ŞAHİN, Mehmet GÖNENÇ, Sibel UYAR, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Ahmet ÇAKIR, Mustafa Şafak BARAN, Mustafa SEVİNÇ, Önder KESKİN, Cem KOÇ, Bengü SAYKÖSE, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Memet MALTEPE, Yılmaz KARAKOYUNLU, Evren EVRENOSOĞLU, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Özhan ÜNAL, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Kadir TEZEL, Özgür Erman ÇAĞLAR, Arif KURAN, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Esat KARACAN, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Zülküf KOÇOĞLU, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, İbrahim GÖRÜCÜOĞLU, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN ve Ali CURA’nın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VI. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
         17 ŞUBAT 2017  CUMA  SAAT:18.00

                                                                    Aziz KOCAOĞLU
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     

 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..