Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Karar ÖzetleriT.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-52                                                                                  22/05/2017
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12/05/2017 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2017 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 
 
            Sayın halkımıza duyurulur.                                         
       
                                                                                                                            Aziz KOCAOĞLU
                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 
 
 
 
 
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
 MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ
 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-05/3                                                  Toplantı Tarihi    :12/05/2017
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                        Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
498. 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkapınar Araç Bakım Atölye Binasının Genişletilmesi İşi yüklenicisi Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Elit Proje Müş. Taah. Tic. A.Ş. iş ortaklığı tarafından, İspanya Asturias'ta, Arcelor Mittal fabrikasında "Hat Üst Yapı İşleri" kapsamında, 10/06/2017 – 25/06/2017 tarihleri arasında yapılacak olan testlere Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı personeli Raylı Sistem Şube Müdürü Mustafa KAPCI, İnşaat Mühendisi Enver Murat ÜNVER, İnşaat Mühendisi Ahmet Barış KANTOĞLU'nun katılmaları, yol ve konaklama giderlerinin yüklenici Ataray Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Elit Proje Müş. Taah. Tic. A.Ş. iş ortaklığı tarafından karşılanması ve pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harçları ve diğer yasal harcırahların Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Ban. ve Raylı Sis.Yat.Dai.Bşk.E.123659)  
Oybirliği ile Kabul Edildi.
499. 2. İzmir'de yapılacak olan İtfaiye Sporları Dünya Şampiyonasına daha iyi hazırlanabilmek ve yarış tecrübelerini arttırmak amacıyla 22-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ukrayna'nın Lviv City şehrinde düzenlenecek olan 30. Çernobil İtfaiye Sporları Şampiyonasına ve yarışlara, Belediyemiz adına katılacak olan önerge eki listede isimleri belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerinin 21-28 Mayıs 2017’yi kapsayan tarihlerde görevli – izinli sayılmaları, 35 ZT 599 plakalı İtfaiye Aracı ile gidebilmeleri, ulaşım giderleri, pasaport, konaklama, iaşe ile aracın yurtdışı çıkış harcı ve diğer yasal giderlerin personellerin bağlı bulundukları Müdürlüklerin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.123591)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
500. 3. ESHOT Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş Teknik Raporda belirtilen araç grubu içerisinde yer alan önerge eki listede plaka no’ları belirtilen 60 adet otobüsün söz konusu listede belirtilen Belediye Başkanlıklarına ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerine bedelsiz olarak hibe edilmesi suretiyle ihtiyacın karşılanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Atel. Bilgi Yön. ve Pl.Şb.Md.9037)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
4. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünün çalışmalarına esas olmak üzere Belediyemiz Teşkilat Şemasına göre düzenlenmiş olan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği”nin görüşülmesi. (Sosyal Hiz.Dai.Bşk.E.124229)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
5. Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 50074 ada, 36 no’lu parselde kayıtlı 329,00 m2 alanlı taşınmazdaki Belediyemize ait 174/329 (174 m²) hissenin diğer hissedar adına kat karşılığı satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai. Bşk.E.123593)
Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.
501. 6. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı+ Otopark+İdari+Sosyal Tesis+Çok Amaçlı Salon)''olarak belirlenen; Konak ilçesi, Gültepe Mahallesi, 7368 ada 1 no’lu 3802,16 m² yüzölçümlü taşınmazda Belediyemize ait 279161/502173 (2113,64 m²) hissenin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Konak Belediyesi adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai. Bşk.E.123566)
Oybirliği ile Kabul Edildi. 
502. 7. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kalmakta olan, Aliağa ilçesi, Aşağışakran Mahallesi, 36 ada, 1 parselin Belediyemizce itfaiye alanı olarak kullanılması maksadıyla kamulaştırılmasının, Belediyemizin 2015-2020 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123614)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
8. İzmir ili, Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesi, 13 ada 9 parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123638)
İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Hukuk – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonlarına Havale Edildi.   
9. Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 1477 ada, 18 parsel ile 19 parselin bir kısmının Ticaret-Konut Alanı, 19 parselin kalan kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.124230) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
10. Nazım İmar Planında Kapalı Spor Tesis Alanı olarak belirlenmiş Tire ilçesi, Yeni Mahallesi, 1633 ada 7 parselde yapımı sürdürülen Tire Stadyumu çevresinde, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanları belirlenmesi ve yeşil alanların bütünleştirilmesi amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123631)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
11. Urla ilçesi, Merkez Mahalleleri kapsamında muhtelif alanlarda hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123612)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
12. Dikili ilçesi, Salimbey Mahallesi, 744 ada, 2 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi doğrultusunda hazırlanan "Belediye Hizmet Alanı (BHA)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123592)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
13. Kınık ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Maliye Hazinesine ait 122 ada, 143 no'lu parselin Eğitim Alanı olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123667)
İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
14. Bornova Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 129 sayılı Kararıyla uygun görülen; Yeşilova Höyüğünün sınırından geçen kuzeyde Manda Çayı ve Güneyde otoyol ile sınırlanan Arap Deresi Derivasyon kanalının mevcut durumu ile imar planındaki güzergahının farklı olması nedeniyle mevcut dere güzergahının 6205/1 Sokak ile 6253 Sokak arasında kalan kısmının mevcut kadastral yatak olduğu belirtilen Karacaoğlan Mahallesi 11015 ada, 1 parsel sınırı ile örtüştürülmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.124231)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
15. Torbalı Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli, 53172231/1/3 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yazıbaşı L18-C-02-D-1-B paftada, 5.00 m x 3.00 m ebatlarında yaklaşık 15 m2'lik trafo alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123616)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
16. Torbalı Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarihli ve 52 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ayrancılar Mahallesinde mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığında olan, konut alanı olarak belirlenmiş 458 ada, 1 parsel ile 464 ada, 1 parselin arasındaki 7 metrelik yaya yolunun konut alanı, 464 ada, 1 parselin bir kısmının ise park alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123658)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
17. Menemen Belediye Meclisinin 01/03/2017 tarihli ve 15 sayılı Kararı ile uygun görülen; Göktepe Mahallesi, Maşat Mevkiinde yer alan 467, 473, 474, 855 ve 857 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Güneş Enerjisi Santrali" kurulması amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123663)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
18. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarihli ve 05-66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aşağı Mahallesi, Bitişik Nizam 4 kat ve Bitişik Nizam 5 kat yapılaşma koşullarındaki 575 ada, 16, 17 ve 20 parselleri kapsayan yapı adası bütününde, ön bahçe mesafelerinin 3 m olarak belirlenmesi ve 20 parsel içinde 4 ve 5 kat ayrımının kademe hattı ile belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123634)  
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
19. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli ve 05/44 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında "Emsal:0.40 hmax:7.50" yapılaşma koşulunda "Sanayi Alanı" kullanım kararındaki Yenmiş Mahallesi 763 parselin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 05.102 sayılı Kararındaki gerekçeler doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliği ve Yol Bağlantısına İlişkin İlave İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123660)  
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
20. Aliağa Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Notlarına Günübirlik Tesis Alanlarında; “kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunmakabini, wc, kafe – bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar, su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin 20 m²'yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesislerdir. Emsal 0.20'yi, bir (1) katı, H = 4.50 m'yi, asma kat yapılması halinde H = 5.50 m'yi geçemez" plan notunun ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123662)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
21. Tire Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 56 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yeni Mahallesi, 1633 ada, 7 parselde yapımı sürdürülen Tire Stadyumu çevresinde, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanları belirlenmesi ve yeşil alanların bütünleştirilmesi amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123629)
İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.
22. Belediye Meclisimizin 14/11/2016 tarihli ve 05.1115 sayılı Kararıyla değişiklikle uygun görülen; Ahmetbeyli Mahallesi Maydanoz Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlardan, Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 72 sayılı kararıyla uygun görülen itirazlar kapsamında hazırlanan, Ahmetbeyli Mahallesi Maydanoz Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123665)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
23. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2016 tarihli ve 69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Hürriyet Mahallesi, 317 adanın yapı yaklaşma mesafesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123664)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
24. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 67 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yer alan 158 ada, 9, 10, 11 no’lu parseller ve 159 ada, 4 no'lu parsel ile kamuya terkli alandaki Park Alanı kapsamında meskun konut alanı ve park alanı plan kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123599)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
25. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi sınırlarında yer alan "TİCK Ticaret - Konut Alanı" plan kararındaki 993 no’lu adanın 1 parsel kapsamında 20 m’lik yoldan cephe alan kısım "TİCK Ticaret - Konut Alanı" kalacak şekilde yapılan düzenlemeye yönelik hazırlanan, Bakanlığın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123609)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
26. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 66 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında yer alan "TİCK Ticaret - Konut Alanı" plan kararındaki 2095 no’lu ada kapsamında 15 m’lik yola cepheli parsellerin sınırından geçen ada ayrım çizgisinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123610)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
27. Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi sınırlarında yer alan, 137 ada 1 no’lu parselin kuzeyindeki yaya yolunda 6.50 m x 2.55 m ebadında ve 131 ada, 16 no’lu parselin güneyindeki yaya yolunda 7.00 m x 3.00 m ebadında "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123611)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
28. Dikili Belediye Meclisinin 01/03/2017 tarihli ve 37 sayılı Kararı ile uygun görülen; Salimbey Mahallesi, 19M-III ve 19M-II paftada, mülkiyeti Dikili Belediyesine ait olan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, "Emsal:0,60, Hmax:10,50 (3 kat)" yapılaşma koşullu "Resmi Kurum Alanı" olarak planlı 744 ada, 2 ve 4 parsellerin, "Emsal:1,00, Yençok:16,50 m" yapılaşma koşullu "Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve kültürel tesisler, idari tesisler, teknik altyapı alanları, açık ve kapalı spor tesisleri yer alabilir.)" olarak düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123666)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
29. Çeşme Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli ve 2017/9-65 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki plan notlarında yapılara kot verilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.123624)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
30. Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli ve 05.37 sayılı Kararı ile uygun görülerek; 17/04/2017-17/05/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, Narlıdere ilçesi, Huzur Mahallesi, 6653 ada, 1 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde bila tarihli dilekçe ile Temiz İzmir Derneği adına Nivent KURTULUŞ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123625)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
31. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017  tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 638 ada, 87 parselin maliki Nebahat FİDAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123601)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
32. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 348 ada, 9 parselin maliki Latif AKA tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123600)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
33. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 638 ada, 45 parselin maliki Muzaffer DİNÇ, Kadriye KAHRAMAN, Özlem TARİHLİALTAY ve Hüseyin DİNÇ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123597)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
34. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 638 ada, 44 parselin maliki Sevgi TOYCAN vekili ve kendi adına Muharrem ATIŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123596)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
35. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 426 parselin maliki Hakan ŞİMŞEK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123595)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
36. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 612 ada, 3 parselin malikleri Mehmet DALCIOĞLU, Ahmet ÇİMEN, Hasan DALCIOĞLU, Nevin ŞENÖZ ve Nimet HÜRMÜZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123594)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
37. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 586 ada, 7 parselin maliki Yusuf FİDANCI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123602)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
38. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 409 ada, 333 parselin malikleri Osman ÇOMAK ve Haşim EKMEKÇİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123603)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
39. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 638 ada, 69 parselin maliki Mehmet ÇAYLI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123604)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
40. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 980 ada, 1 parsel ve 981 ada, 1 parselin malikleri Yaşar YALÇIN ve Mustafa YALÇIN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123605)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
41. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 531 ada, 6 parselin maliki Güven SATI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123606)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
42. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 722 ada, 3 parselin maliki Türkan ARKANT tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123607)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
43. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 593 ada, 5 parselin maliki Halil İbrahim AYDIN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123608)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
44. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 410 ada, 110 parselin malikleri Emine ULUÇTAN, Refika SARIÇAYIR ve Hatice UZER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123628)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
45. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 749 parselin maliki Ödemiş Ticaret Borsası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123627)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
46. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 409 ada, 12 parselin maliki Tayfun İZLEYEN vekili Avukat Ayşe YÜREKLİTÜRK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123626)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
47. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 638 ada, 82 parselin maliki Nevzat FIRILDAKÇI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123615)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
48. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 719 ada, 31 parselin maliki Nebahat ŞİMŞEK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123613)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
49. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 641 ada, 31 parselin maliki Perihan UYGURER tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123630)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
50. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 409 ada, 7, 64, 335, 336 parsellerin maliki Şerif NAZI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123632)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
51. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 718 ada, 157 parselin maliki Akın YAZAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123633)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
52. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 9 ada, 1 parselin malikleri Hafize AYKUT, Mehmet GÖNEN ve Adnan GÖNEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123636)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
53. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 409 ada, 58 parselin malikleri Mustafa AKÇAN ve Fatma DİLLİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123637)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
54. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 986 ada, 1 parselin maliki Yılmaz AKKOYUN vekili Başak KAVAL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123649)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
55. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 537 ada, 735 parselin malikleri Cengiz BASMA, Remziye BASMA, Enver ÖRSELLİ, Fevziye NURLU, Lütfi ÖRSELLİ, Zeynettin ÇETİN, Sami GÖRGEN, Nesibe GÖRGEN, Şükrü GÖRGEN ve Serpil SANDIK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın  incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123648)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
56. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 537 ada, 747 ve 748 parsellerin maliki Necibe KARANFİL tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123647)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
57. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 718 ada, 156 parselin malikleri Yunus YUNUSOĞLU ve Burhan SEÇKİN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123646)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
58. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 641 ada, 68 parselin maliki İsmail HALLIOĞLU vekili Avukat Taylan HALLIOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123645)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
59. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 409 ada, 29 parselin maliki Erkan GÜREN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123644)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
60. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 718 ada, 191, 192, 193 parsellerin malikleri Yaşar KAÇAR ve Fatma DURAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123643)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
61. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 756 ada, 57 parselin maliki Sebahattin KAPTAN vekili Avukat Yaşar VARIŞ ve Avukat Gülin VARIŞ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123642)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
62. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 783 ada, 129 parselin malikleri Sevil BAĞLAN, Mücahit PEZÜK, Mukaddes ÖZKAYA, Ali PEZUK ve Mehmet PEZÜK tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123641)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
63. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 409 ada, 55 ve 56 parsellerin malikleri Sedat UZBASAN ve Sezai UZBASAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123640)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
64. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 783 ada, 61 parselin maliki Sevil BAĞLAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123639)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
65. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 718 ada, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parsellerin maliki Osman DURAN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123650)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
66. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 443 parselin maliki Mustafa YİYEN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123651)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
67. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına Mustafa UYAN tarafından 719 ada, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ve 317 parsellere ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123652)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
68. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 1209 ada, 1 parselin maliki Elif-Pet Petrol Ür.Mar.İnş.Mlz.Hay.San. ve Tic.Ltd.Şti. vekili Rahime DÖNMEZ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123653)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
69. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına Ödemiş Belediye Başkanlığı tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123654)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
70. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123655)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
71. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 613 ada, 1 parselin maliki Mavioğlu Petrol İnşaat ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123656)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
72. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile uygun görülerek,  22/03/2017-24/04/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına 409 ada, 247 parselin malikleri Berçin ZENGİ ve Selen NİSARİ tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123657)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
73. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 49 ada, 1, 2, 3 no’lu parsellerin maliki Ali UÇAR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123578)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
74. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 1 adet "Doğalgaz Bölge Regülatörü"nün planlara işlenmesi hususunda yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123577)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
75. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 2.Bölge (Kıyı Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 113 Ada, 1 no’lu parselin maliki Cengiz DEHMEN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123576)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
76. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 180 no’lu parsel malikleri Gökhan ATİK ve Ercan ATAMAN vekili Av. Ahmet SİVRİOĞLU tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123575)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
77. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 2.Bölge (Kıyı Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 52 ada, 3 no’lu parsel maliki Osman DAVAS tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123574)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
78. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 6, 9, 22, 23 no’lu parsellerin maliklerinden Ahmet ERBEY tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123573)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
79. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 2 ada, 1 no’lu parsel maliklerinden Deniz GENÇER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123572)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
80. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 71 ada, 5 parsel maliklerinden Sercan ÇELEBİ tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123571)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
81. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 120 ada, 1 parsel malikleri Güher PEKİNEL ve Süher PEKİNEL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123570)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
82. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 2 ada, 9 parsel, 71 ada, 8 parsel ve 69 ada, 4 no’lu parselin maliklerinden Mine Nazari KABASAKAL tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123581) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 
83. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 86 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 no’lu parsellerin maliki Fahrettin BAZMAN vekili Av. Birol YENCE tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123582)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
84. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 2.Bölge (Kıyı Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; önerge eki listede isimleri bulunan parsel malikleri tarafından, itiraza konu parsellerin 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında düzenlenmiş olmasına ilişkin yapılan itirazların incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123583)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
85. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 48 ada, 4 no’lu parselin maliki Doğan BALLI tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123584)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
86. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 173 ada, 2 ve 5 parsel maliklerinden Engin ULUBINAR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123585)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
87. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 190 ada, 2 parsel (Eski 117 ada, 1 parsel) maliki Şefika ÖMÜR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123586)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
88. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 28 no’lu parselin malikleri Ali KARADAĞ ve İbrahim ÖZTÜRK tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123587)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
89. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 161 ada, 1 parsel ve 162 ada, 1 parsel maliki Cenap İYİUYARLAR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123588)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
90. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 88 ada, 2,3,6 parseller ve 89 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 no’lu parsellerin maliki Yaşar Üniversitesi tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123589)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
91. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 119 ada, 2 parsel malikleri Mustafa Emre KARCIOĞLU, Ali Ergun GÜVEN, Levent Haldun GÜVEN, Hüseyin Coşkun GÜVEN, Tolga ÖNDER tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123590)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
92. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 2.Bölge (Kıyı Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 90 ada, 11 no’lu parselin sahibi Hakkı ÖZKAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123579)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
93. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 2.Bölge (Kıyı Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 90 ada, 7 no’lu parselin maliki Hakkı ÖZKAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123580)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
94. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 2.Bölge (Kıyı Kesimi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 36 Ada, 1 no’lu parselin maliki Özaydın Petrol Turizm İnş. Taahüt San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. H.Enis DİNÇEROĞLU ve Av. Esra AKKOÇ YAREN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123567)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
95. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 734 parsel maliklerinden Hüseyin BAYTAR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123568)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
96. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi 3.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sasalı 1.Bölge (Merkez ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına; Çiğli ilçesi, Sasalı Mahallesi, 191 ada 2 parsel maliki Hüseyin ÖZDEN vasisi Okan ÖMÜR tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.123569)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
503. 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.111642)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
504. 2. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Büt.Şb.Md.8246)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
505. 3. Tire esnaflarından Aydan GAZI, Coşkun TOPRAK ve Erkan ETÇİ'nin, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden Eğlence Vergisi alınmaması talepleri üzerine yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; adı geçen esnafların talebinin mümkün görülmediğine ve biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden çalışılan her gün için 5,00-TL Eğlence Vergisi tahsil edilmesinin devam olunmasına ilişkin, Tire Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 59 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk. E.111638)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
506. 4. Foça ilçesi sınırları içinde bulunan Pazar Yerlerinden tahsil edilen, Pazar Yeri Tahsis Ücretlerinin; Foça Kapalı Alan (Yıllık) 1.620,00-TL Foça Açık Alan (Yıllık) 1.090,00-TL Yenifoça Kapalı Alan (Yıllık) 1.510,00-TL Yenifoça Açık Alan (Yıllık) 980,00-TL Bağarası Kapalı Alan (Yıllık) 1.090,00-TL Bağarası Açık Alan (Yıllık) 760,00-TL Gerenköy Pazaryeri Ücreti (Yıllık) 550,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, Foça Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarihli ve 64 sayılı Kararının; Tüketiciyi Koruma Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna; Plan ve Bütçe Komisyonunca, Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu İmet TUNÇ’un “Tezgah tahsis ücretlerinin 1 defaya mahsus alınması gerekir. Her yıl tekraren alınan tahsis ücretlerinin yasaya aykırılığından muhalefet şerhi konmuştur.” şeklindeki şerhi doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.120651) 
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (AK Parti Grubu.)
507. 5. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı olan İZENERJİ A.Ş.’nin 21/04/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 185.150.000,00-TL’den 22.000.000,00-TL artırılarak; 207.150.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZENERJİ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,6328’ine tekabül eden) 139.216,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT- Muhasebe Şb.Md.7842)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
508. 6. Belediyemizin İZENERJİ A.Ş. (İnsan Kaynakları, Temizlik, Bakım ve Organizasyon Enerji, Yayıncılık, Reklam, Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%39,4632'sine tekabül eden) 8.681.904,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşlt. İşt. ve Yerel Hiz.Dai.Bşk.E.111636)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
509. 7. Buldan Belediyesine ait 55 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan "Zehrenti Evi Restorasyonu Uygulama İşi" için KDV dahil 54.317,65-TL tutarında nakdi yardım yapılmasına yönelik, Buldan Belediye Başkanlığının talebinin, önerge ekinde yer alan protokol kapsamında oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yapı İş.Dai.Bşk.E.107025)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
510. 8. Buca Belediye Meclisince kabul edilen Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinde 7. Grup /1. Derecede yer alan ibadethanelere ait evsel katı atık bedellerinin iptal edilerek, ilgili ibadethanelerden evsel katı atık ücreti alınmaması hususuna yönelik, Buca Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarihli ve 2017/58 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.112683)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
511. 9. Cemevleri (kültür evleri), sinagoglar ve kiliselerden evsel katı atık ücreti alınmaması hususuna yönelik, Buca Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarihli ve 60 sayılı Kararının; aynı konuda 01/05/2017 tarihli ve E.112683 sayılı Önerge için karar verilmiş olduğundan, işbu önerge için karar verilmesine yer olmadığının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk. E.111639)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
512. 10. Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30614 ada, E:5 Y:7 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 54,19 m2'lik bölümünde davalı Cengiz AKBAŞ 2/3 hissesine tekabül eden kısmının 56.718,86-TL bedelle Belediyemizce satın alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.118689)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
513. 11. İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30999 ada 10 no'lu parselin kamulaştırma dışı kalan 17,67 m2'lik kısmının (17,67 m²x1.881,00-TL=33.237,27-TL) bedelle, 30999 ada, 11 no'lu parselin kamulaştırma dışı kalan 23,40 m2'lik kısmının ise (23,40m²x1.881,00-TL= 44.015,40-TL) kamulaştırma bedelinin taşınmaz maliki Hidayet SARIKAYA’ya ödenerek, Belediyemizce satın alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.107027)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
514. 12. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2006 tarihli ve 02.107 sayılı Kararı ile kabul edilen ve halen yürürlükte olan “İzmir Büyük Şehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği”nin günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmesi ihtiyacı doğrultusunda 1. Hukuk Müşavirliğinden görüş alınarak hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “Su Ürünleri Hali Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (İşletme İşt. ve Yer. Hiz.Dai.Bşk.E.118699)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
515. 13. "Konak Kemeraltı Bölgesi Altyapı Ortak Hizmet Kanalı Uygulama Projesi Hazırlanması İşi" ve "Kemeraltı Altyapı ve Üstyapı Projeleri Yapım İhalesi Öncesi Müşavirlik Hizmeti" hizmet alımlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 11. ve 15. maddeleri ile 5366 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine istinaden, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Etüt ve Proj.Dai.Bşk.E.118697)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
516. 14. Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30923 ada, 6 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 63,44 m2'lik kısmı için toplam 99.854,56-TL bedelin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.118688)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
517. 15. Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 368 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma dışı kalan 45,13 m²'lik kısmı için toplam 13.579,61-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemizce satın alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.118682)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
518. 16. İzmir ili, Konak ilçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41953 ada, 7 no’lu parselde kamulaştırma dışı kalan 94,24 m²'lik kısmının (94,24 m²x1384,00-TL=130.428,16-TL) kamulaştırma bedelinin taşınmaz maliki Mimaroğlu Orman Ürünleri Nak. İnş. ve Tic. A.Ş.’ye ödenerek, Belediyemizce satın alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.107023)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
519. 17. İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 1416 parsel maliki tarafından yapılan itiraz, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/02/2013 tarihli, 05.398 sayılı Kararı ile uygun görülmemiş olup, söz konusu kararın iptali istemiyle 1416 parsel malikince açılan dava sonucunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 22/06/2016 tarihli, 2016/791 sayılı Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/02/2013 tarihli, 05.398 sayılı Kararının 1416 parsel yönünden iptaline karar verildiğinden; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarihli, 05.843 sayılı Kararı ile uygun görülen, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına, İzmir ili, Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi, 1416 parsel maliki Perkan KÜÇÜKELVAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88568)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
520. 18. Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli, 05.31 sayılı Kararı ile uygun görülerek 22/03/2017 – 24/04/2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan, Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 11305 ada, 25 parselin yaklaşık 20 hektarlık kısmının "Belediye Hizmet Alanı (İdari Tesis, Şantiye v.b.)" olarak belirlenmesi ile 11305 ada, 25 parsel ve çevresi ile bir kısım tescil harici alanda yaklaşık 14 hektarlık kısmının "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine, önerge eki listede isimleri bulunan vatandaşlar tarafından itiraz gerekçeleri aynı olan 14 adet dilekçe ile yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115170)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
521. 19. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2016 tarihli ve 05.1305 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/03/2017 – 07/04/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Kuzey Kentsel Gelişme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından, Aşağı Mahalle 743 ada, 1 parselin sehven Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak belirlenmiş olması, Plan Lejantı ve Plan Notlarına söz konusu alan içerisinde "LPG istasyonu yer alabilir." ifadesinin ilave edilmesi gerekçeleriyle askı süresi içerisinde yapılan itirazın değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95329)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
522. 20. Kemalpaşa ilçesi, Dereköy Mahallesi, 163 parsel numaralı taşınmazın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95297)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
523. 21. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 05-31 sayılı Kararı ile uygun görülen; Kemalpaşa - Yukarı Mahallede, 1/5000 ölçekli Kemalpaşa Merkez Yerleşim Alanı Nazım İmar Planında L18B09A paftada yer alan, Yönetim Merkezleri olarak belirlenmiş 92 ada 24, 25, 26 parsellerden 24 ve 25 no’lu parselin "Kamu Hizmet Alanı", 26 no’lu parselin "Ticaret – Konut Alanı" olarak; Meskun Konut Alanı olarak belirlenmiş 55 ada 3 no’lu parselin ise "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88579)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
524. 22. Milli Emlak Genel Müdürlüğünden yüzme havuzu yapılmak üzere ön tahsisi alınan kısmen Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, kısmen ise Konut Alanı kullanım kararında kalan Menderes ilçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 16M-IVc pafta, 2012 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı kullanım kararına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115174)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
525. 23. Kiraz ilçesi, Yağlar Mahallesi, 735 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115180)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
526. 24. Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesinde, mülkiyeti Seferihisar Belediyesine ait 1249 ada, 5 ve 6 parsellerde hazırlanan Ticaret-Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115175)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
527. 25. Kiraz ilçesi, Şemsiler Mahallesi, 582 ve 611 parseller ve çevresindeki tescil harici alanın "Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerilerinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115181) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
528. 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli ve 88571 sayılı Başkanlık Önergesinde sehven “166 hektarlık” olarak yazılan ifadenin “156 hektarlık” olacak şekilde tashih edildikten sonra;  Karabağlar Belediye Meclisinin 03/01/2017 tarihli ve 13/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; kuzeyde Polat, Mızraklı, Yıldız, Saim Çıkrıkçı ve Eski İzmir Caddeleri, doğuda 3177 Sokakla başlayarak Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarına bağlanan 5714/42, 5714/1, 5757/45 ve 4019/7 Sokaklar, güneyde Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı ile 4586, 9300 Sokaklar ve batıda ise Faruk Akar Karasu Caddesi ile sınırlanan yaklaşık 156 hektarlık alana yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2016 tarihli, 05.833 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan Karabağlar 2. Etap (Yeşilyurt-Bozyaka Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli 2. Etap Vatan-Bozyaka Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88571)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
529. 27. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarihli ve 25/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli 1. Etap Üçkuyular-Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planında kalan General Kazım Özalp Mahallesi, 6206 ada 56, 57, 64 parsellerde uygulama sorunlarını gidermek amacıyla "Kamu kullanımına ayrılmış alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz." şeklinde plan notu getirilmesi koşuluyla 56 ve 57 parsellerin TAKS=0.50, KAKS=3.00, Yençok=8 Kat yapılaşma koşullu "Konut Alanı" olarak belirlenmesi ve çekme mesafelerinin 64 parsel yönünden 2 metre, diğer yönlerden 3'er metre olarak düzenlenmesi ile "Cami Alanı"nın 56 parsel yönünde genişletilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88572)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
530. 28. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün 23/01/2017 tarihli, 16731 sayılı yazısı ile talep edilen ve 08/02/2017 tarihli, 2017/102 no’lu UKOME Genel Kurul Kararı ile uygun görülen; Buca ilçesi sınırları içerisinde "Homeros Bulvarı Yaya Üst Geçidi Projesi"nin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.76441)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
531. 29. “İzmir İli Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi” kapsamında Konak Tramvay güzergahı boyunca tramvay hattının enerji ihtiyacını karşılamak üzere; Konak ilçesi, 22L-IIb paftada park alanında 8.00 m x 17.00 m ebatlarında trafo alanı belirlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.115167)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
532. 30. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 05-32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yukarı Mahalle, 493 adanın "Blok Nizam 4 kat", 492 adanın "Blok Nizam 5 kat" mevcut yapılaşma koşullarına, ön ve yan bahçe mesafesi "0" ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88584)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
533. 31. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 05-31 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yukarı Mahallede, 1/1000 ölçekli Kemalpaşa Uygulama İmar Planında 50L4B paftada, Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmiş 92 ada 24, 25, 26 parsellerden 24 ve 25 no’lu parselin "Resmi Kurum Alanı", 26 no’lu parselin "Ticaret - Konut Alanı (Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri)" olarak; 50L4A paftada, Konut Alanı olarak belirlenmiş 55 ada 3 no’lu parselin ise "Resmi Kurum Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88578)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
534. 32. Aliağa Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; 19 K IV C ve 19 K I C numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftalarında bulunan yeşil alan içerisinde 4.00 m x 3.00 m ebatlarında 2 adet doğalgaz bölge regülatör yerinin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95324)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
535. 33. Menderes Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarihli ve 100 sayılı Kararı ile uygun görülen; Milli Emlak Genel Müdürlüğünden yüzme havuzu yapılmak üzere ön tahsisi alınan kısmen Ayrık Nizam, 2 Kat, Kaks:0.50 yapılaşma koşullu Konut Alanı; kısmen ise E:0.80, Yençok: 3 kat yapılaşma koşullu Sosyal Tesis Alanı kullanım kararında kalan Menderes ilçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 16M-IVc pafta, 2012 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın E:0.70, Yençok: 3 kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı kullanım kararına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.115172)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
536. 34. Selçuk ilçe sınırları içerisinde bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere, GEDİZ A.Ş.'nin 29/03/2016 tarihli ve 14137 sayılı talebi doğrultusunda hazırlanan TR31 no’lu, 5.00 m x 6.00 m ebatlarında yaklaşık 30 m2'lik trafo alanının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisi Belediye Meclisimizin 09/01/2017 tarihli ve 05.29 sayılı Kararı ile uygun bulunmuş olup, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş, söz konusu plan değişikliği talebi, Kurulun 23/03/2017 tarihli ve 5778 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda "Trafo yapısı, tuvalet yapısının yüksekliğini aşmayacak şekilde yapılacaktır." plan notunun ilave edilmesi koşulu ile tadilen uygun görülmüş olup, söz konusu Kurul Kararına istinaden yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.115171)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
537. 35. Selçuk Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Selçuk Mahallesi, 3394 ada, 2 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın "Belediye Hizmet Alanı"ndan "Resmi Kurum Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.111628)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
538. 36. Selçuk Belediye Meclisinin 07/04/2017 tarihli ve 76 sayılı Kararı ile uygun görülen; Selçuk ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 3006 ada 4 ve 5 parselleri içeren Belediye Hizmet Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.115184)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
539. 37. Seferihisar Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 22530694/17 sayılı Kararı ile uygun görülen; Sığacık Mahallesi Kentsel Sit Alanı Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, 54 ada, 17 parsel ve 55 ada, 13 parsellerde yer alan A notasyonu lejantının kaldırılması, 46 ada 16 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan plan değişiklikleri ile plan notları ilavesi ve değişikliğine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95292)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
540. 38. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesi, 173 ada, 9 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95301)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
541. 39. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesi, 445 ada, 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95302)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
542. 40. Seferihisar Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 22530694/15 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 Kat yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olarak belirlenmiş, Sığacık Mahallesi, 30L-1c pafta, 1274 ada 1 ve 3 parsellerin Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0,30, KAKS:0,90 Yapılaşma Koşullu Konut Alanı olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95295)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
543. 41. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/12/2016 tarihli ve 148 sayılı Kararı ile uygun görülen; Turabiye Mahallesinde, mülkiyeti Seferihisar Belediyesine ait 1249 ada, 5 ve 6 parsellerde hazırlanan Ticaret-Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı amaçlı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95307)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
544. 42. Seferihisar Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir Mahallesi, L17-c-07-b-02-a pafta, 144 ada 6 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95296)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
545. 43. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 34 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 169 ada, 10 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95308)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
546. 44. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir, Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan 110 ha’lık alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2016 tarihli ve 05.120 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 3. Etap Uygulama İmar Planının plan notlarına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle kısmen oybirliği ile uygun bulunduğuna, kısmen oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95306) 
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
547. 45. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 29 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir, Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan 316 ha.’lık alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2016 tarihli ve 05.121 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planının plan notlarına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle kısmen oybirliği ile uygun bulunduğuna, kısmen oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95299)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
548. 46. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile uygun görülen; Camikebir, Çolakibrahim, Turabiye ve Hıdırlık Mahallelerini kapsayan alanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2014 tarihli ve 05.303 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planının plan notlarına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle kısmen oybirliği ile uygun bulunduğuna, kısmen oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95305)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
549. 47. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 38 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 168 ada, 114 parseli içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95304)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
550. 48. Seferihisar Belediye Meclisinin 10/02/2017 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çolakibrahim Mahallesi, 1113 ada, 1 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.95303)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
551. 49. Seferihisar Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediyesinin 23/09/2016 tarihli ve 05.953 sayılı Kararı ile uygun bulunarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Tepecik Mahallesi, Tepecikaltı Mevki, 1222 ada, 1 parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Akaryakıt LPG Servis İstasyonu Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.90722)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
552. 50. Beydağ Belediye Meclisinin 07/02/2017 tarihli ve 11 sayılı Kararı ile uygun görülen; park alanlarında 7.00 m x 3.00 m ebatlarında yaklaşık 21 m2'lik 4 adet trafo alanının belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kısmen uygun bulunduğuna, kısmen uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.88586)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
553. 51. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarihli ve 26/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; 2738, 2739, 2740, 2741 ve 2742 adalarda uygulama sorunlarının giderilmesi gerekçesi ile hazırlanan, ön bahçe mesafelerini ve imar adası formlarını yeniden düzenleyen, 1/1000 ölçekli 1. Etap Üçkuyular – Şehitler Mahallesi Revizyon İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.118686)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
554. 52. Bornova Belediye Meclisinin 03/01/2017 tarihli ve 33 sayılı Kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarihli ve 05.361 sayılı Kararıyla reddedilen; Ergene Mahallesi, 32 J III c (26 O 4 d) paftada yer alan 4008 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin yeniden değerlendirilmesi hususunun oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.118685)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Muhittin SELVİTOPU, Levent PİRİŞTİNA, Sema PEKDAŞ, Hüseyin Mutlu AKPINAR, Hasan KARABAĞ, Tahir ŞAHİN, Halil İbrahim ŞENOL, Mehmet GÖNENÇ, Tayfur ÇİÇEK, Mehmet Ali ÇALKAYA, Sibel UYAR, Mustafa TOSUN, Muhittin DALGIÇ, Mustafa Tunç SOYER, Gökhan DEMİRAĞ, Mustafa Şafak BARAN, Yeşim TEKOĞLU, Önder KESKİN, Abdurrahim NURSOY, Cem KOÇ, Murat TANOL, Mehmet ŞERİT, Talat ÖZIŞIK, Mehmet Onur Başar ÜÇKAN, Murat CİHAN, Öğün ÜNAL, Raşit DİRİM, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Abdurrahman Mahmut BADEM, Arif UĞURLİ, Bülent SOYLU, Sadık DOĞRUER, Saliha ŞENGÜL, Bünyamin DEMİR, Ali KÖKOĞUZ, Çağlar HASPOLAT, Hakkı DURMAZ, Hayrettin ÖZBUDAK, Erkut ŞENBAŞ, Mustafa DURMAZ, Ahmet ATABEY, İsmail ÖNAL, Ali AYYILDIZ, Ayşegül DURAN TÜRKER, Namık Kemal AYDOĞDU, Ahmet AÇIKGÖZ, Serkan ACAR, Tarık EKİNCİ, Ali GÜRGEN, Ali CURA ve Anıl SELEK (İSTİFA)’in mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
VI. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
12 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ  SAAT: 18.00
 
 
 
                                                                                                                           Aziz KOCAOĞLU
                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 
 
 
 
 
   
       
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..