Meslek FabrikasıPaterson KöşküAhmet Adnan Saygun Sanat MerkeziHavagazı Fabrikası
Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Meclis Gündemi  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2017 YILI MART AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
 Gündem No   : 97509404-301.03-03/3                                             Toplantı Tarihi   :17/03/2017 
 Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                    Toplantı Saati     :18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarında ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet Hafif Ticari Aracın satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi. (Mak.İk. Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.67907)
2. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2017 tarihli ve 05.117 sayılı Kararı ile bedelsiz olarak Beydağ Belediyesine devredilen; İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Katı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Atık Transferler ve İkmal Şube Müdürlüğünce, Katı Atık Yönetimi Planı ilkeleri doğrultusunda katı atıkların toplanmasından bertarafına kadar olan süreçlerde çevrenin korunması ve atık yönetimi sisteminin iyileştirilmesi amacıyla 35 EV 602 plakalı Ford marka Vidanjör, 35 EU 005 plakalı Çöp Konteynır Yıkama Aracı, 35 EV 611 plakalı Moloz Konteynır Aracı olmak üzere 3 adet aracın Beydağ Belediyesince devir alınması, noter satışının yapılması ve Taşınır İşlem Kaydının yapılması hususlarına yönelik, Beydağ Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli ve 14 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.67906)
3. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü envanterinde bulunan X-Ray cihazı 2017 yılı eğitim ücretini gösteren tarife cetvelinin (X-Ray Cihazı 5 Saatlik Eğitim Ücreti 200,00-TL) olarak uygulanmasına yönelik, 01/03/2017 tarihli ve 72458193/28 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.67918)
4. Menderes Belediye Meclisinin 17/10/2016 tarihli ve 207 sayılı Kararı ile belirlenen 2017 yılı Katı Atık Ücret Tarife Cetvelinde, İZSU aboneliği olan mükelleflere ilişkin "Tarife aybaşına uygulanacaktır. Sayacın okunmadığı ayların ücreti de ilk okunduğu ay toplu olarak tahsil edilecektir" ibaresi yer almakta, ancak uygulamada özellikle yazlık olarak kullanılan bölgelerimizde, İZSU tarafından sayaç okunduğu anda "kirleten öder" ilkesine aykırı olarak, kullanılmayan dönemler için geriye dönük Katı Atık Ücreti tahakkuk ettiğinden; bu durumun düzeltilebilmesi için, yukarıda bahsi geçen ibarenin iptal edilerek, tarifeye ilişkin Menderes Belediyesi Meclis Kararına "Kirleten öder ilkesine uygun olarak 0 (sıfır) tüketimli abonelerde katı atık bedeli tahakkuk etmemesi, 1 (Bir) ton dahi tüketimde katı atık bedeli tahakkuk etmesi uygun görülmüştür" ibaresinin eklenmesine yönelik, Menderes Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarihli ve 63 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İş. ve Kar.Dai.Bşk.E.67899)  
5. Mülkiyeti Belediyemize ait, uygulama imar planında “Açık Pazar Alanı”nda kalmakta olan, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 1073 ada, 1 no’lu parselde, 5.221,00 m2 yüzölçümle kayıtlı taşınmazın; pazar yerinin temizliği, her türlü bakımı, onarımı, elektrik, su abonelik işlemleri ile bu hizmetlere ait sarfiyat giderlerinin taraflarınca karşılanarak, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, talebi doğrultusunda, Çiğli Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.67919)
6. Mülkiyeti Belediyemize ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında " Belediye Hizmet Alanı (Belediye Destek Hizmet Birimi)''nda Ödemiş ilçesi, Emmioğlu Mahallesi, 5 ada 130 no’lu parselde, 7513,15 m2 yüzölçümle kayıtlı taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, talebi doğrultusunda, İZSU Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.68432)
7. Mülkiyeti Belediyemize ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı”nda' kalan Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 954 ada 3 no’lu parselde 2544,00 m2 yüzölçümle kayıtlı taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, talebi doğrultusunda, İZSU Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.68429)
8. "İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" Belediye Meclisimizin 09/03/2015 tarihli ve 05.235 sayılı Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, Harita ve CBS Dairesi Başkanlığının Belediyemiz teşkilat şemasına göre ve yeniden düzenlenmiş olan Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Harita ve Cbs.Dai.Bşk.68428)
9. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında garaj, taşıt ve yaya yolları ile kamusal kullanımlara isabet eden; Kiraz ilçesi, Yenimahalle 113 ada, 19 parselin kamulaştırılmasının Belediyemiz 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68426)
10. Aliağa ilçesinin bir bölümünü ve Bergama, Dikili, Kınık ilçelerini kapsayan alanda, Belediye Başkanlığımızca hazırlanan İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve plan raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67889)
11. Selçuk, Bayındır ilçelerinin bir bölümünü ve Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ilçelerini kapsayan alanda, Belediye Başkanlığımızca hazırlanan İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve plan raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67891) 
12. Urla ilçesinin bir bölümünü ve Çeşme, Karaburun ilçelerini kapsayan alanda, Belediye Başkanlığımızca hazırlanan İzmir Batı Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve plan raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67890)
13. Seferihisar İlçesi Doğanbey - Ürkmez Yöresi III. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ''Akaryakıt İstasyonu Alanı'' kullanım kararında kalan Seferihisar Ürkmez-Mersinalanı Mahallesi, 110 ada, 13 parselde LPG yer alabilmesi ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/08/2014 tarihli ve 05.764 sayılı Kararı ile uygun görülerek onaylanan parsele ilişkin Nazım İmar Planı Plan Notlarının ilavesine yönelik parsel maliki vekilince sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.68425)
14. İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/02/2017 tarihli ve 5570 sayılı Kararı doğrultusunda düzenlenen; Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi 2 ada, 89 parsele yönelik, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67902)
15. İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi,1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmek üzere incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67896) 
16. Çeşme ilçesi, Germiyan Mahallesi, 223 ada, 2 parselde hazırlanan Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67908)
17. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2017 tarihli ve 2017/14 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çamlık Mahallesi, 22N Id paftada yeşil alanda 1 adet 3 metre x 4 metre ebatlarında Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67900)
18. Bayraklı Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 10 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gümüşpala ve Emek Mahalleleri sınırları içerisinde, 25M-Id ve 25M-IId paftalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 01/07/2016 ve 21/11/2016 tarihlerinde onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüd raporları doğrultusunda, uygun olmayan alanlar 2.3: Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Riskli Bölgeler (UOA 2.3), olarak tespit edilen alanların 1/1000 ölçekli imar planında ''Yapı Yasaklı Alan'' olarak belirlenmesi ve 1/1000 ölçekli imar planı kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67893)
19. Tire Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli ve 09 sayılı Kararı ile uygun görülen; Karateke Mahallesi 864 parselin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yeşil Alan", "taşıt yolu" ,"Taks: 0.30 / Kaks: 0.60 - Ayrık Nizam 2 Kat" yapılaşma koşulunda "Konut Alanı" olarak belirlenmiş kullanım kararlarının yeniden düzenlenerek, "Konut Alanı" kullanım kararının "Ticaret- Turizm-Konut(TİCTK)" olarak belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67905)
20. Konak Belediye Meclisinin 05/12/2016 tarihli ve 199/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zafertepe Mahallesi, 1104, 2706, 36453 adalar ile 2. Kadriye Mahallesi, 36454, 36455, 36456 adaları kapsayan alanda "Konut Alanı", "Yol" ve "Yeşil Alan" kullanımlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67892)
21. İzmir İli Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında Karşıyaka Tramvay güzergahının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 26K 3c paftada imar planında Belediye Hizmet Alanı (Hafif Raylı Sistem Deponi Alanı) olarak belirlenmiş alanda 2.50 m x 5.40 m ebatlarında Trafo Alanı ile 01/08/2016 tarihli, 865 sayılı Başkanlık Olur'u ile Tramvay güzergahının Çiğli Ataşehir Mahallesi İZBAN İstasyonuna kadar uzatılacak olması sebebiyle Çiğli Tramvay uzatma hattının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla L18a- 2a-4b paftada imar planında Park Alanı olarak belirlenmiş alanda 8.00 m x 17.00 m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67916)
22. Bornova Belediye Meclisinin 02/08/2016 tarihli ve 151 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/02/2017 tarihli ve 5570 sayılı Kararı doğrultusunda düzenlenen, Kazımdirik Mahallesi, 2 ada, 89 parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67903)
23. Menderes Belediye Meclisinin 04/11/2016 tarihli ve 237 sayılı Kararı ile uygun görülen; Barbaros Mahallesi sınırlarında yer alan 1034 no’lu parselin "Ticaret-Konut (TİCK) Alanı" plan kararında kalan kısmının sadece konut alanı olacak şekilde belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67904)
24. Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesinde, UKOME Genel Kurulunun 2016/923 sayılı Kararı doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca 8780/11 Sokak ile 8782 Sokak arasında İZBAN üzeri Yaya Üst Geçidi yapılması amacıyla hazırlanan düzenleme projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67915)
25. Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesinde, UKOME Genel Kurulunun 2016/841 sayılı Kararı doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca 8909 Sokak Yaya Üst Geçidi ve Yaya Köprüsü yapılması amacıyla hazırlanan düzenleme projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67914)
26. Aliağa Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile uygun görülen; Samurlu Mahallesi 17 J III c paftada yeşil alan içerisinde yer alan 4.60 m x 7.32 m ebatlarındaki trafo yerinin 4.60 m x 7.40 m ebatlarında olacak şekilde güneydoğuya kaydırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.67917)
27. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/04/2016 tarihli ve 2016-45 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, Zeytin Sokak ile Narbel ve Narkent Sitesi arasında erişim sağlayan 17.50 m’lik taşıt yolunun Zeytin Sokağa bağlantısından itibaren yaklaşık 74 m’lik kısmına ait olan ve Büyükşehir Belediyesinin 16/11/2011 tarihli, 2011/459 sayılı UKOME Kararı ile onaylanan ve 14/11/2012 tarihli ve 2012/452 sayılı UKOME Kararı ile revize edilen Narbel Yolu Yol İzi Düzenleme Revize Projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67894)
28. Çeşme Belediye Meclisinin 06/01/2017 tarihli ve 2017/2-20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, 34 ada, 18, 20, 141, 142 no’lu parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67895)
29. Çeşme Belediye Meclisinin 06/09/2016 tarihli ve 2016/12-79 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnönü Mahallesi, Dalyan Mahallesi, Alaçatı Mahallesi ve 16 Eylül Mahallesinde olmak üzere 7 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67897)
30. Çeşme Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli ve 2016/16-116 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ilıca Mahallesi, 6971 ada kuzeyinde yer alan kamuya terkli park alanında trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67901)
31. Dikili Belediye Meclisinin 07/12/2016 tarihli ve 123 sayılı Kararı ile uygun görülen; Salihler Mahallesi, 442 ada, 1 parselin Trafo-Su Deposu kullanımında kaldığı ancak mevcut trafonun Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye devrinin söz konusu olduğu gerekçesiyle bahse konu parselin ifrazına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.67909)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş.'nin 03/03/2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376, 473, 474/2 ve devamı maddeleri uyarınca, Şirket sermayesinin 199.509.360,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2016 yılı zararları toplamından 15.000.000,00-TL'lik zarar mahsubu yapılarak (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) sermayenin azaltılması ve eş zamanlı olarak 15.000.000,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermayesinin 199.509.360,00-TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup; alınan karar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZFAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,95704'üne tekabül eden) 199.423.651,00-TL olan sermaye miktarının 14.993.555,00-TL azaltılarak 184.430.096,00-TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 14.993.555,00-TL sermaye arttırımı yapılmak suretiyle sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,95704'üne tekabül eden) 14.993.555,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 199.423.651,00-TL'ye çıkarılması hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu.  (İşl. İşti. ve Yerel Hiz. Dai.Bşk. E.63292)
2. Foça Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe uygulamaları sırasında Fonksiyonel Sınıflandırmanın Ekonomik Düzeyleri arasında önerge ekinde belirtildiği şekilde toplam 81.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, Foça Belediye Meclisinin 02/03/2017 tarihli ve 30 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşl. ve Kar.Dai.Bşk.E.60026)
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarda ve hizmetlerde kullanılmak üzere 4 adet 4x4 Pick-Up aracın satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mak.İkm.Bak.ve Ona.Dai.Bşk.E.50098)
4. Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarında ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 12 (On iki) adet Elektrikli İnsan Taşıma aracının satın alınması ve T-Cetveline eklenmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mak.İk.Bak. ve Ona.Dai.Bşk.E.63291)
5. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2016 tarihli ve 05.911 sayılı Kararı ile uygun görülerek 07/12/2016-05/01/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 24O ve 25O paftalarda kalan, Sanayi Caddesi, Üniversite Caddesi ve 364 Sokak ile Çevre Yolu arasındaki bölgeyi kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; TMMOB Mimarlar Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.E.21037)
6. Bornova ilçesi, Kavaklıdere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Belkahve Anıtı"nın bulunduğu 46 ve 225 sayılı parselleri kapsayan alana ilişkin olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının kabulüne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2015 tarihli ve 05.1131 sayılı Kararının; İzmir II Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27/01/2017 tarihli ve 480 sayılı Kararı doğrultusunda yeniden değerlendirilerek iptalinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. E.56340)
7. İzmir ili, Tire ilçesi, Peşrefli Mahallesi, 110 ada, 7 ve 8 parsel (eski 542 ve 543 parsel) numarası ile kayıtlı taşınmazların "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık  - Hukuk - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları - Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32646)
8. Menderes Belediye Meclisinin 09/12/2016 tarihli ve 254 sayılı Kararı ile uygun görülen; Milli Emlak Genel Müdürlüğünden yüzme havuzu yapılmak üzere ön tahsisi alınan kısmen Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, kısmen ise Konut Alanı kullanım kararında kalan Menderes ilçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 16M-IVc pafta, 2012 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı kullanım kararına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmayarak Belediyesine İadesine ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32635)
9. İlimiz, Urla ilçesi, Yenice Mahallesi, 282 ada, 66 parsel no’lu taşınmazı kapsayan alanda yeşil alan ile konut alanının konumlarının değiştirilmesi şeklinde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanarak değerlendirilmek üzere Belediyemize iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.41907)
10. Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, Mezarlık Mevkii sınırları dahilinde bulunan ve fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan, 189 ada, 1 parselin doğusunda bulunan alana yönelik hazırlanmış olan "Mezarlık Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40166)
11. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/12/2016 tarihli, 170/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uzundere Mahallesi Uygulama İmar Planında 20L-3a paftada yer alan, "G (Gelişmeye Açık Konut Adası)" olarak tanımlı konut adalarının, "M (Meskun Konut Adası)" olarak değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40167)
12. Bornova Belediye Meclisinin 01/02/2017 tarihli ve 54 sayılı Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca incelenerek karara bağlanması hususu ile Kavaklıdere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Belkahve Anıtı"nın bulunduğu alana ilişkin olarak hazırlanan "1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nın kabulüne ilişkin Bornova Belediye Meclisinin 06/02/2013 tarihli ve 276 sayılı Kararını uygun gören İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2013 tarihli ve 05.774 sayılı Kararının yeniden değerlendirilmesi hususu incelenmiş olup; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “06/03/2017 tarihli ve E.56336 sayılı Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinin 6. ve 7. paragraflarında sehven yazılmış olan, ‘Bornova Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 54 sayılı kararı’ ifadesinin, ‘Bornova Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 46 sayılı kararı’ şeklinde tashih edilmesi ile birlikte, söz konusu İlçe Belediye Meclis Kararının kabulü ile konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2013 tarihli ve 05.774 sayılı Kararının iptali” görüşü doğrultusunda, konuya ilişkin 17/05/2013 tarihli ve 05.774 sayılı Kararın iptalinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.56336)
13. Bornova Belediye Meclisinin 01/12/2016 tarihli ve 306 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ergene Mahallesi, 31KIIa (25OIIb) paftada yer alan 435 ada, 477 parsele ait imar hattı ile mülkiyet sınırı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Merkez Kent Uyg.İmar Pl.179)
14. Çiğli Belediye Meclisinin 07/12/2016 tarihli ve 05/69 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin talepleri doğrultusunda, K. Çiğli Mahallesinde K18D22D4D ve 27K4A paftalarında kamuya terkli yeşil alan içerisinde sırayla 4 m x 6 m = 24 m² ve 7.50 m x 4.60 m = 34.50 m²'lik 2 adet trafo yerinin ve Uğur Mumcu Mahallesinde 28K4A paftada kamuya terki yapılmamış ve şahıs mülkiyeti olarak tescilli durumda bulunan yeşil alanda 4 m x 6 m = 24 m² ebatlarında 1 adet trafo yerinin ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32651)
15. Bergama Belediye Meclisinin; belirlenen cadde ve sokaklardan cephe alan yürürlükteki uygulama imar planında konut alanında kalan parsellerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32. ve 14/3a maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik, 01/12/2016 tarihli ve 16/160 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40178)
16. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 09/12/2016 tarihli ve 301.05/215 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "TAKS:0.10, KAKS:0.20 Hmax:7.50" yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" olarak belirlenmiş, Çiniliköy Mahallesi, 758 ada 2 parsel ile 759, 760, 761, 762, 763 numaralı imar adalarını kapsayan alanın kara yoluna cepheli kesiminde kamulaştırma sınırının belirlenmesi, bu kapsamda imar hatları, konut adaları ve yeşil alanların yeniden düzenlenmesi, ayrıca yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS kaldırılarak "Emsal:0.20 Yençok=7.50 m" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60033)
17. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 09/12/2016 tarihli ve 05-214 sayılı Kararı ile uygun görülen; Aşağı Mahallesi, 575 ada, 16 ve 17 parsellerin "Bitişik Nizam 4 kat", 20 parselin "Bitişik Nizam 5 kat" mevcut yapılaşma koşullarına, ön bahçe mesafesi "0" ibaresinin eklenmesi ve kademe hattı belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32645)
18. Menderes Belediye Meclisinin 09/12/2016 tarihli ve 254 sayılı Kararı ile uygun görülen; Milli Emlak Genel Müdürlüğünden yüzme havuzu yapılmak üzere ön tahsisi alınan kısmen Ayrık Nizam, 2 kat, Kaks:0.50 yapılaşma koşullu Konut Alanı; kısmen ise E:0.80, Yençok: 3 kat yapılaşma koşullu Sosyal Tesis Alanı kullanım kararında kalan Kasımpaşa Mahallesi, 16M-IVc pafta, 2012 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın E:1.00, Yençok: 3 kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı kullanım kararına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmayarak Belediyesine İadesine ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.32633)
19. Bayındır Belediye Başkanlığının 10/02/2017 tarihli ve E.1838 sayılı yazısına konu; Bayındır Belediyesince İlbank A.Ş.'ye hizmet alımı yoluyla yaptırılan, Bayındır ilçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Genel İmar Planı Revizyonu çalışmaları kapsamında hazırlanan ve Bayındır Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 2017/1-25 sayılı Kararı ile Bayındır Merkez Revizyon İmar Planı, 06/02/2017 tarihli ve 2017/1-23 sayılı Kararı ile Hasköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 06/02/2017 tarihli ve 2017/1-22 sayılı Kararı ile Çırpı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 06/02/2017 tarihli ve 2017/1-24 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli Canlı ve Karaveliler Revizyon ve İlave imar planlarında Belediyesince tespit edilen yazılı önerilerin dikkate alınarak planın yeniden hazırlanmak üzere İlbank A.Ş.'ye iade edilmesi hususu incelenmiş olup; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun “Bayındır Belediyesi tarafından tespit edilen öneriler doğrultusunda, planların yeniden hazırlanmak üzere iade edilmesine karar verildiği anlaşılmış olup, bu aşamada Belediyemizce değerlendirilecek bir husus bulunmadığından, konunun ilgili Belediyesine İadesinin kabulü” görüşü doğrultusunda, konuya ilişkin İşlem Dosyasının Bayındır Belediye Başkanlığına iadesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60027)
20. Foça Belediye Meclisinin 03/02/2017 tarihli ve 19 sayılı Kararı ile uygun görülen; Gerenköy Mahallesi 22 ada, 1 parsel ve Yeniköy Mahallesi, 373 ve 374 parsellerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin; planda belirlenen ve tesisler arası geçişi sağlayacak olan dere üstü köprülerin tesis sahiplerince yapılması ve uygulama aşamasında DSİ’den uygun görüşün alınması gerektiği şeklinde plan notu ilavesi yapılması kaydıyla değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.40175)
21. Foça ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, K17C06D3C, K17C06D3D pafta, 163 ada, 4 parselde yaklaşık 3,75 hektarlık alanda Belediye Hizmet Alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, “söz konusu parselde Belediyemizce hazırlanan plan önerisinde alanın büyük olması ve içinin artan talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen alanda yer alacak tesislere ilişkin olarak alt açılımın; ‘İtfaiye, idari ve diğer tüm belediye hizmet tesisleri ile sosyal, kültürel ve spora yönelik faaliyetleri içeren tesisler yer alabilir.’” şeklinde düzenlenmesi kaydıyla oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.105)
22. İZSU Genel Müdürlüğü, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının 11/01/2017 tarihli ve 2779 sayılı yazısı kapsamında; Beydağ ilçesi, Beydağ Mahallesi, 3550 parsel ve çevresindeki alanın bir kısmının "Belediye Hizmet Alanı" ve "Park" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, Beydağ İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.60041)
IV. DİLEK VE TEMENNİLER.
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.
 
 
 
                                                                        Aziz KOCAOĞLU
     İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı                                                                                     
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..