İzmir
İZSU: Maliyet fiyatlarımızı yüzde 7 artırdık
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su tarifelerine yapılan yüzde 21’lik artışın, aslında maliyetler bazında yüzde 7 olduğunu bildirdi. Konut dışı tarifelere zam yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, “İçme suyu ve atık suyun ortalama maliyeti 3.66 TL’dir. Ortalama satış fiyatımız ise son Genel Kurul toplantısında 3.90 TL olarak belirlenmiştir. Bu noktadan bakıldığında, aradaki fiyat farkının yüzde 7 olduğu görülecektir” ifadelerine yer verildi. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Su fiyat tarifemizde 1.12.2010 tarihinde yaptığımız yüzde 10’luk artışın iptali için açılan davanın aleyhimize sonuçlanması nedeniyle, su fatura bedellerinden toplam 38 milyon lira düşülmektedir. Bu durum, 2012 yılında yaklaşık 300 milyon liralık yatırım planlayan idaremizin üzerinde büyük bir yük oluşturmuştur. Öte yandan, Türkiye nüfusunun sadece yüzde 5’ine sahip olmasına rağmen, ülkemizdeki toplam ileri biyolojik arıtma kapasitesinin yüzde 25’inin İzmir’de olması, ciddi bir enerji ve kimyasal madde maliyetini de beraberinde getirmektedir. Kanalizasyon şebekesi üzerinde atıksuyu terfi eden toplam 96 adet pompa istasyonunun 24 saat süreyle çalıştırılması da, ciddi oranda artan elektrik fiyatları nedeniyle yine önemli bir maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ay içinde temelini attığımız 61 milyon 500 bin liralık çamur çürütme kurutma tesisi, Çiğli’deki 4. faz, yüzülebilir körfez hedefine yönelik olarak satın aldığımız gemi, makine ve ekipmanlar, ¬ Gördes suyunu arıtacağımız Belkahve’deki temiz su arıtma tesisi, yeni arıtmalar, Büyükşehir’e sonradan bağlanan ilçelerimizin çok ilkel durumda olan su ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi gibi gerçekleştirilen ve planlanan yeni yatırımlara kaynak yaratmak için, İZSU’nun elinde söz konusu fiyat düzenlemesinden başka argüman bulunmamaktadır.”İZSU ilave olarak, enerji maliyetlerindeki büyük artışlar nedeniyle, arıtma tesislerine enerji yatırımı konusuna süratle eğilecekleri ve kendi enerjilerini üretme çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını bilgisini de verdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, sosyal belediyeciliğin gerekleri konusunda maksimum çaba harcandığı ve bu konuda en küçük bir tereddütün bile bulunmadığının altı çizildi.


Eklenme Tarihi: 
22 Mayıs 2012 Salı
Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..