İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

14° SAĞANAK YAĞIŞLI

Sayfası

Sayfa İçeriği

Huzurevi Hakkında En Çok Merak Edilenler

Huzurevinde kalabilmek ya da sıramın gelmesini hızlandırabilmek için bağış yapmam gerekli mi?

Huzurevimize başvuru koşulları yönetmeliğimizde belirtilen şekilde olup, belediyeye bağış yapmak herhangi bir öncelik kazanılmasına yol açmamaktadır.


Alzehimer hastası yaşlı yakınım huzurevinizde kalabilir mi?

Huzurevimiz yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda barındırarak, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılıyor. Ruh sağlığı yerinde, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektirmeyen yaşlılar huzurevimizde barınabilmektedir. Bu nedenle alzehimer ve demans hastaları kalamamkatadır.


Herhangi bir gelirim yok, huzurevinizde kalabilir miyim?

Maaşı yeterli olmayan ya da hiç maaşı bulunmayan sosyo-ekonomik ve sağlık açısından yoksunluk çeken yaşlılarımızın başvuruları, evcik tabir edilen bahçe içerisinde yerleşmiş birbirinden bağımsız, iki kişilik odadan yedi kişilik odaya kadar çeşitlilik arz eden servislere yapılır. Talebin tek kişilik odaya göre nispeten az olması ve sirkülasyonun çok olması sebebiyle yaşlı kabulü daha hızlı olmakta ve yaklaşık bekleme süresi 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.

Yaşlının huzurevine yerleşme aşamasında kendisine 1 yatak, 1 komidin, 1 etejer ve 1 dolap verilir. Kendi özel eşyaları kılık kıyafet ve bir kaç bardak, tabak getirmesi istenir. Ücretsiz; maaşı olmayan herhangi bir gelire sahip olmayan yaşlılarımızın bütün ihtiyaçları (yeme, içme, kılık kıyafet, ilaç farkı ücretleri vb.) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır.


Huzurevinde kalan yaşlıların sağlık durumları ağırlaştığında huzurevinizde kalmaya devam edebilirler mi?

İBB Zübeyde Hanım Huzurevi bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermemekte olup bakım yaşlısı, yatalak yaşlı başvurusu alamamaktadır. Ancak huzurevinde kalıyorken yatağa bağımlı hale gelen, operasyon sonrası bakım görmesi gereken yaşlılarımız için erkek ve kadın olmak üzere 2 ağır bakım servisimiz bulunmaktadır.


Lüks odalar mobilyalı olarak tahsis edilebilir mi?

Hayır. Yaşlılarımızın tek kişilik oda talep etmeleri halinde, oda kendilerine boş olarak verilir ve içerisini kendi eşyaları ile donatırlar. Aynı durum aile başvuruları ve kabulleri için de geçerlidir.


Çok kişilik bir servise kabulü yapılan yaşlı sonrasında tek kişilik lüks odaya geçiş yapabilir mi?

Hayır. Çok kişilik ya da tek kişilik oda tercihi ilk başvuruda belirtilir ve yerleşme aşamasında değişiklik yapılmaz ve bu uygulama başvuru aşamasında başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi huzurevi kurallarına uyacağına ilişkin imzaladığı taahhütname ile de bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.


Huzurevine yerleşme halinde aile yakınlarını ziyaret ve yatılı misafir kalabilme olanağına sahip olabilir mi?

Yaşlılarımız haber vermek şartıyla senede 3 ay huzurevi dışında kalabilmektedir.


Huzurevinde kalırken bir işte çalışabilir miyim?
Evet, yaşlılarımız yasa dışı işler hariç diledikleri işi yaparak gelir elde etme imkanına sahiptirler. Ücretsiz statüte huzurevinde kalan yaşlının sigortalı bir işte çalışmaya başlaması durumunda ise statüsü “ücretli” olarak değiştirilir ve kuruluşumuza aidat ödemekle yükümlü hale gelir.


Eşimle birlikte huzurevine yerleşme olanağım var mı?

Karı–koca olarak çiftler huzurevine başvurabilmektedir. Kendileri için büyük aile odalarımız bulunmaktadır.


Huzurevine başvurabilmek için sağlık raporu almam gerekli mi?

Başvuru aşamasında değil ancak sosyal inceleme yapıldıktan sonra yerleşme aşamasında heyet raporu istenmektedir. Huzurevine ücretsiz statüde yerleşecek yaşlının İBB Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne heyet raporu alması amacıyla  sevk yazısı yazılır ve heyet raporunu ücret ödemeden alması sağlanır. Huzurevine ücretli statüde kabulü yapılacak yaşlılar ise herhangi bir devlet hastanesinden “Huzurevinde Kalmasında Sakınca Yoktur” ibaresi bulunan heyet raporu alabilirler. Raporda sözü edilen ifadenin yerine “Bakım Evinde Kalmasında Sakınca Yoktur” ibareli rapor alan yaşlılar, Huzurevi kabul şartlarını sağlayamadığı için kabul edilemez ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne yönlendirilir.


Hangi durumlarda yaşlıların huzurevinden çıkışı yapılır?
Huzurevi Yönetmeliği'nin 39. Maddesine göre yaşlının bir daha huzurevine alınmamak şartı ile çıkarılmasını gerektiren fiiller ve haller şunlardır;

İdeolojik ve siyasi amaçlarla huzurevinin sükun ve çalışma düzenini bozmak, işi engellemek ve bu amaçlarla toplu harekette bulunmak ya da başkalarını tahrik ve teşvik etmek ya da yardımda bulunmak,
Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi, ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant, vb. dağıtmak, bulundurmak ya da bunları huzurevinin herhangi bir yerine asmak ya da teşhir etmek,
Devletin itibarını düşürecek ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı davranmak,
Alkol ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle daha önce iki kez uyarı ve iki kez oda, kat, blok değiştirme cezası uygulandığı halde davranışında ısrar etmek,
Görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, diğer huzurevi sakinlerine ve personele karşı şiddet kullanmak,
Huzurevinde üç kez oda, kat, blok değiştirme cezası almak,
Doktor raporu ile akıl hastalığına yakalandığı tespit edilip diğer kişilerin (yaşlı, personel, ziyaretçi) can güvenliğini tehdit etmek,
Türk Ceza Kanunu uyarınca ağır hapis ve hapis cezasını gerektiren fiilleri işlemek ve fiileri işlediği mahkemelerce hüküm altına alınmak.