Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ
2017 YILI EKİM AYI TOPLANTISI
I. BİRLEŞİMİ MECLİS GÜNDEMİNE 
   BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER
 
 
Gündem No   :  97509404-301.03-10/1               Toplantı Tarihi :09/10/2017 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                             Toplantı Saati  :18.00
 
 
I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda 2012K080060 Proje no’lu Kalkınma Bakanlığı onaylı 118 araçlık yatırım programı kapsamında satın alınması planlanan 118 araçtan 111 tanesi satın alınmış, muayene ve kabul işlemleri sonuçlandırılarak İtfaiye araç filomuza katılımları sağlanmış ve halen faal olarak kullanılmakta olup, bahse konu araçlardan 3 adet 27 Metre Merdivenli Dar Alan İtfaiye Aracının son kontrollerini gerçekleştirmek üzere; Muayene ve Kabul Komisyonu olarak görevlendirilen Komisyon Başkanı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdür V. Bülent TOSUN ile Asıl Üyelerden İtfaiye Amiri Eray AKSU, İtfaiye Çavuşu Ramazan ÇAKIR, İtfaiye Eri Mehmet GÜLER, İtfaiye Eri (Mühendis) Çağdaş ORUÇ'un, mücbir sebeplerden dolayı asıl üyelerin katılamadığı durumlarda Yedek Üyelerden Komisyon Başkanı İtfaiye Amiri Abdülkerim KÖSE ile Yedek Üye İtfaiye Amiri Çetin SAYGİ, İtfaiye Amiri Bülent YANAŞIK, İtfaiye Çavuşu Serdal KARASAÇ, Mühendis Fahrettin ALNIAK'ın 15-21 Ekim 2017 tarihleri arasında görevli-izinli sayılarak söz konusu araçların son kontrolleri ve gemiye yüklenmesi için onay vermek üzere Rosenbauer International AG firmasının Almanya'da bulunan tesislerine gidip gelebilmeleri ve konaklama, yeme içme, pasaport ücretleri, yurt dışı çıkış harçları ve yol giderleri ile diğer yasal harcırahlarının bağlı bulundukları Şube Müdürlüklerinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.259789) 
2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/09/2017 tarihli ve 05.1114 sayılı Kararına konu; İzmir Körfez Yarışı Foto Maratonu 2017 yarışmasının gerçekleştirilmesi ve sonucunda dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan sanatçılara ödül verilmesine yönelik Başkanlık Önergesinde ve dolayısıyla Meclis Kararında da ödüllerin net olarak ödeneceği ibaresi sehven belirtilmemiş olduğundan, ödül almaya hak kazananlara net olarak ödeme yapılamamakta olup; bu sebeple kararın revize edilerek, Körfez Yarışı Foto Maratonu 2017 yarışmasının gerçekleştirilmesi için, 7 kişiden oluşacak Jüri heyeti oluşturulması ve ödül dağılımının birinciye net 3.000,00-TL, İkinciye net 2.000,00-TL, Üçüncüye net 1.000,00-TL, Mansiyonlar net 750,00-TL (3 adet) olması, sergilenecek fotoğraflar için (Toplamda en fazla 30 adet) net 500,00-TL şeklinde olması ve söz konusu ödüllerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü Bütçesinin 03.4.2.05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Bas.Yay.Hal.İliş. ve Muh.Dai.Bşk.E.259791)
3. Gaziemir Belediye Başkanlığının; Gaziemir Belediyesine ait 11570 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan KDV dahil 2.710.460,00-TL ihale bedelli "Gaziemir Belediyesi Sarnıç Kültür Merkezi Yapılması İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %40'ı olan KDV dahil 1.084.184,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında görüşülmesi. (Yapı İş.Dai.Bşk.E.259777)
4. Konak Belediye Başkanlığının; Konak Belediyesine ait 38084 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı yapılacak olan KDV dahil 9.935.600,00-TL ihale bedelli "Gültepe Spor Kompleksi Yapılması İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılması talebi doğrultusunda; söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %50'si olan KDV dahil 4.967.800,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında görüşülmesi. (Yapı İş.Dai.Bşk.E.259811)
5. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının 02/10/2017 tarihli, E.253153 sayılı yazısına konu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Trafo Alanı" olarak belirlenen, mülkiyeti Belediyemize ait 8179 ada, 2 no’lu (332,80 m²) parselin, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 1,00-TL izbedel ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devredilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.259810)
6. Harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda; 2017 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, 2017 Yılı Bütçemizin tertipleri arasında Önerge ekinde yer alan listede gösterildiği şekilde aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk.E.259779)
7. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ A.Ş. (İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi)'nin 04/10/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 700.500.000,00-TL'den 22.000.000,00-TL arttırılarak 722.500.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin, İZULAŞ A.Ş. (İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 19.756.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (İşl. İşt. ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.259775)
8. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2017 tarihli ve 05.36 sayılı Kararı ile kabul edilen, 22/03/2017 – 24/04/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan, 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde iletilen itirazlardan Belediye Meclisimizce uygun görülenler kapsamında hazırlanarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca 15/08/2017 tarihinde onanan ve 25/08/2017 – 25/09/2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde; 718 ada 205, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parsellerin maliki Osman DURAN tarafından yapılan itirazın incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259808)   
9. Bayraklı ilçesi, Körfez Mahallesinde yer alan, yürürlükteki imar planında Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan 25870 ada, 1 ve 4 parsellerin, Bayraklı Belediyesinin 14/08/2017 tarihli ve 17904 sayılı yazısı ve ekleri doğrultusunda içerisinde kreş alanı da yer alacak şekilde Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259809)   
10. Seferihisar ilçesi, Gölcük Mahallesi, 101 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine ilişkin, parsel malikince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259804)   
11. Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 450 ada, 67 parsel sayılı taşınmazın "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" olarak belirlenmesine ilişkin, parsel malikince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259793)   
12. Karabağlar Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli, 88/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yunus Emre Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Eğitim Tesisi" kullanımında kalan 34049 ada, 1 parselin, ada ayrım çizgisi ile ayrılarak, TAKS:0.50, Yençok:4 kat yapılaşma koşullu "İlkokul Alanı" ve "Orta Okul Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259801)
13. Buca Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli, 2017/113 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mustafa Kemal Mahallesi, 20N-Id paftada, kamuya terkli park alanında 7.50 m x 4.60 m ebatlarında, bir adet trafo alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259802)
14. İzmir Hafif Raylı Sisteminin 90 saniye sefer sıklığına yönelik yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindiğinden, sistemin çalışabilmesi için; Konak ilçesi, L18a-09a-4c paftada Park olarak belirlenmiş olan alanda 10 m x 25 m ebadında 1 adet trafo alanının belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259795)
15. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli, 151/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1. Kadriye Mahallesi, 36464 ada, 2 ve 3 parsellerin, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Belediye Hizmet Alanı, Otopark ve Yol olarak belirlenen kısımlarının, Belediye Hizmet Alanı (Pazar alanı, otopark, idari, sosyal, kültürel tesis, düğün salonu, çok amaçlı salon) olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259799)
16. Konak Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarihli, 141/2017 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ferahlı Mahallesinde, yürürlükteki imar planında Yeşil Alan kullanımında kalan 435 ada 199, 200, 201 parseller ile 41889 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel Tesis) ve yaya yolu olarak belirlenmesi ve ayrıca yürürlükteki imar planında Konut Alanı kullanımında kalan 576 ada 118, 119, 120 parsellerin ise Park Alanı ve yaya yolu olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259800)
17. Çiğli Belediye Meclisinin 04/07/2017 tarihli, 05/43 sayılı Kararı ile uygun görülen; Ataşehir Mahallesi, L18a-1b-2b paftada, kamuya terkli Park Alanı içerisinde 3.00 m x 6.00 m ebatlarında trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259781)
18. İZSU Genel Müdürlüğünün 24/08/2017 tarihli ve 63892 sayılı yazısı ile talep edildiği şekliyle; Çiğli ilçesi, Aydınlıkevler Mahallesinde bulunan ve tapunun 11668 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan su deposunun kullanılmaması sebebiyle, bahse konu taşınmazda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı Atıksu Pompa Tesisleri Şube Müdürlüğünün SCADA birimi ve teknik hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerin (idari bina, atölye, ambar vb.) yer ihtiyacının giderilebilmesine yönelik olarak yürürlükte olan imar planında "İAOSB Su Deposu" alanında yer alan 11668 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın ek kullanım kararının "BHA (İZSU)" olacak şekilde düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259812)
19. Torbalı Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarihli ve 131 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Torbalı Revizyon İmar Planında 15 m'lik taşıt yolu olarak belirlenmiş Tepeköy Mahallesi, 1. Hürriyet Caddesinin "yaya yolu" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259803)
20. İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Torbalı ilçesi, Ayrancılar Mahallesi, 308 ada, 1 parselin, İtfaiye Hizmet Binası ve İtfaiye Eğitim Sahası ile Lojistik Ambar inşa edilebilmesi amacıyla Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 21/07/2017 tarihli ve E.190747 sayılı yazılı talebi doğrultusunda; Ayrancılar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Emsal:1.00 Hmax: Serbest" yapılaşma koşullu "Konut Alanı" kullanımındaki söz konusu parselin "Belediye Hizmet Alanı" (İtfaiye ve diğer Belediye Hizmet Tesisleri yer alabilir.) olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259807)
21. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 2017/13-91 sayılı Kararı ile uygun görülen;  Dalyan Mahallesi, 6726 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259806)
22. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 2017/13-92 sayılı Kararı ile uygun görülen; 16 Eylül, Dalyan, İnönü, Alaçatı ve Ilıca Mahallesinde olmak üzere 8 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk. E.259805)
23. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli ve 2017/13-95 sayılı Kararı ile uygun görülen; Germiyan Mahallesi, 189 ada, 17 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Güneş Enerji Santrali Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259797)
24. Urla Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarihli ve 581 sayılı Kararı ile uygun görülen; Zeytinalanı Mahallesi, 321 parselin doğusunda bulunan kamuya terkli park alanında 7 m x 3.80 m ebadında trafo alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259798)
25. Menderes Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarihli ve 162 sayılı Kararı ile uygun görülen; Oğlananası Mahallesi, 1 pafta, 2301 no’lu parsel üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapılmak amacıyla hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.259787)
 
 
 
 
Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..