Meslek FabrikasıPaterson KöşküAhmet Adnan Saygun Sanat MerkeziHavagazı Fabrikası
Anasayfa > Kurumsal > İBB Meclisi > Ana Gündeme İlave Edilen Maddeler  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ
2017 YILI OCAK AYI TOPLANTISI
I. BİRLEŞİMİ MECLİS GÜNDEMİNE 
   BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER


Gündem No   :  97509404-301.03-01/1                        Toplantı Tarihi :09/01/2017 
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                            Toplantı Saati  :18.00


I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, Alija İzetbegoviç Sokak ile 286/6 Sokaklar arasında kalan alanda yeni yapılan parka “Şehit Polis Fethi SEKİN” isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Park ve Bah.Dai.Bşk.E.4483)
2. "15 Adet Yolcu Gemisi ve 28 Kalem Yedek Parçalarının Alımı İşi” kapsamında İdaremize teslim edilecek 2. Dış Körfez Yolcu Gemisine ait sevk sistemi için 19 Ocak 2017 tarihinde Bomlo Norveç'te yapılacak olan FAT testine katılmak üzere işin Ara Denetim (Kontrol) Heyeti'nde görevli olan Taha Yiğit TEKİN'in (Şef/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi) 18-22/01/2017 tarihleri arasında görevlendirilmesi, uçak ile Norveç'e gidiş-dönüş, ulaşım, konaklama, iaşe ve yevmiye giderlerinin Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ula.Dai.Bşk.E.4510) 
3. 2017 Mali Yılı Bütçesinde 03 Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri içinde yer alan Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personeline yıl içinde verilecek olan fazla çalışma ücretinin 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirtilen limiti geçmemek üzere brüt olarak tespit edilmesi hususunun görüşülmesi. (İns.Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.4491)
4. Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereği görev yapan sözleşmeli personellere 01/01/2017 tarihinden itibaren, Meclis Karar tarihinden sonra yeni göreve başlayacak olan sözleşmeli personele göreve başladığı tarihten 31/12/2017 tarihine kadar ödenmek üzere, önerge eki listede kadro adedi, tespit edilen net ücretler ile birlikte unvanları belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 13/07/2016 tarihli ve 6181 sayılı Genelgenin 2’nci maddesinde belirtilen Ekli 1 sayılı sözleşme ücreti cetvelinde belirlenen tavan ücrete, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03/01/2017 tarihli ve 66 sayılı Genelgenin (e) bendinde belirtilen %3 oranındaki artış sınırını aşmamak üzere; 13/07/2016 tarihli ve 6181 sayılı Genelgenin 3’üncü maddesinde belirtilen oranlarda ek ödemenin yapılabilmesi hususlarının görüşülmesi. (İns.Kay. ve Eğit.Dai.Bşk.E.4489)
5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 01/01/2017 – 31/12/2017 döneminde Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünde Mevcut Norm Kadro Standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek Avukat, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Ekonomist ve Psikolog kadrolarına önergede belirtilen kişi başı net ücretlerin ödenmesi hususunda karar alınması hususunun görüşülmesi. (ESHOT-Mem.Per.Şb.Md.524)
6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan Belediyemize bağlı ESHOT Genel Müdürlüğünün boş memur kadro derece değişikliklerinin iptal-ihdası için önerge eki cetvellerin incelenerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Mem.Per.Şb.Md.525)
7. ESHOT Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan “20 Adet Elektrikli Otobüs (Şarj Üniteleri ile Birlikte) Alımı” ihalesi sonuçlanmış ve 20 Adet Elektrikli Otobüsün 8.800.000,00-Euro (KDV Hariç) toplam bedelle TCV Otomotiv Makina San. ve Dış Ticaret A.Ş. firmasından satın alınmasına karar verilmiş olup; 20 adet elektrikli otobüsün alımında kullanılmak üzere 32.800.000,00-TL kredi sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokolleri düzenleyip imzalamaya, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanma yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Gel.Şb.Md.526)
    8. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketinin 23/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin   88.250.000,00-TL’den 25.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılarak azaltılmasına ve eş zamanlı olarak 25.000.000,00-TL artırılmak suretiyle 88.250.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%5’ine tekabül eden) 1.250.000,00-TL’lik sermaye azaltımına ve artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Kredi ve İşt.Şb.Md.521)
9. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketinin 23/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket ana sermayesinin sermaye başlıklı 6’ncı maddesi tadil edilerek şirket sermayesinin 600.500.000,00-TL’den   100.000.000,00-TL artırılarak 700.500.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%9,6’sına tekabül eden) 9.600.000,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Kredi ve İşt.Şb.Md.522)
10. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 21/12/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 376.550.000,00-TL’den  40.000.000,00-TL artırılarak; 416.550.000,00-TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,013’üne tekabül eden) 5.200,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (ESHOT- Muh.Şb.Md.523)
11. Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Konak ilçesi, Kocakapı Mahallesi, 7973 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, Konak ilçesi, Güneşli Mahallesi, 6851 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ile 2885 ada, 99, 100, 117 parsellerin otopark alanı olarak kullanılmak üzere işletme hakkının süresi ve bedeli Sayın Meclisimizce belirlenerek, önerge eki protokol hükümleri doğrultusunda İzelman Gen. Hiz. Oto. Özel Eğit. İtf. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.4495)
12. Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmir ili, Konak ilçesi, Oğuzlar Mahallesi 1253 Sokak No:4 Konak/İZMİR adresindeki Belediye Ek Hizmet Binasının zemin kat ve 4. katında bulunan, önerge eki krokide belirtilen 2 adet büfe yerinin işletme hakkının Meclisimizce belirlenecek süre ve bedelle, önerge eki protokol hükümleri doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Otelcilik Turizm İşletmeleri A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.4485)
13. 08/08/2016 tarihli, 05.770 no’lu İBŞB Meclis Kararı ile kabul edilen "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Sahil Şeridi, Yol, Meydan ve Yeşil Alan Yetki ve Görev Uygulama Yönetmeliği" ve eki "İzmir Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda Kalan Yollar ve Meydanlar Listesi"nin İlan ve Reklam Vergisi başlıklı 7. maddesi (a) ve (b) fıkralarında yer alan hükümler doğrultusunda; Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün görüş yazısına istinaden, anılan Yönetmeliğin "İlan ve Reklam Vergisi" başlıklı maddesine “Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollara cepheli ve bu yollara paralel kullanılan servis yolları, geçiş yolları, bağlantı yolları ile yaya yollarına cepheli her türlü ilan, reklam, tanıtım uygulamaları izinlendirme ve vergilendirme yetkisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir." ifadesinin eklenmesi talebi ile birlikte anılan Yönetmeliğin Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan Yönetmelikler Taslağına uygun olarak güncellenmesi konularının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.4492)
14. Belediyemiz yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların süpürülmesi ve yıkanması hizmet alımı işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince 30 ay süreyle hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilmesinin ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi “g” bendi gereğince, ilçe belediyelerine devredilen yetki ve sorumluluklarına ilişkin 08/09/2014 tarihli ve 783 sayılı Meclis Kararının ihale sözleşmesi imzalanmasıyla iptalinin görüşülmesi. (Atık Yön.Dai.Bşk.E.4512)
15. İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 30/09/2016 tarihli yazısı ekinde iletilen Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 29/09/2016 tarihli cevap yazısında "büyükşehir belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren otoparkların ruhsatlandırılması işleminin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması gerektiği değerlendirilmektedir" şeklinde görüş bildirilmiş olup; Belediyemiz tarafından görev ve sorumlu olduğu alanlarda projelendirilip, yapılan/yaptırılan ve işlettirilen otoparklar dışında kalan tüm otopark işletmelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına esas tüm iş ve işlemlerinin, Büyükşehir belediye sınırlarımızın genişliği, otopark işletmelerinin sıhhi müessese kapsamında değerlendirilmesi hususları da göz önüne alındığında, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin "Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluklarına ilişkin birinci fıkrasının (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler" hükmü kapsamında ilçe belediyelerine devredilmesinin Meclisimizce görüşülmesi. (Çevre Kor. ve Kont.Dai.Bşk.E.4498)
16. Buca ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 7609 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 81/789 (81 m2) hissenin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı adına tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.4490)
17. Çiğli Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarihli ve 05/64 sayılı Kararı ile uygun görülen; Küçük Çiğli Mahallesi, 27K-4b paftada yer alan ve İmar Kanununun 18. maddesi hükmüne tabi olan 21919 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 21920 ada 6 parsel, 21921 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel, 21922 ada 1, 2, 3 parsel, 21923 ada 1, 2 parsel, 21924 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellerin isabet ettiği düzenleme sahası içerisinde Bitişik Nizam 5 kat gabarili konut alanındaki Düzenleme Ortaklık Payının (DOP) arttırılarak yeşil alan, imar yolları ve Yençok: 8 kat, K.A.T. (Katlar Alanı Toplamı): 9,972 m², Yençok: 8 kat, K.A.T. (Katlar Alanı Toplamı): 7,244 m², Yençok: 8 kat, K.A.T. (Katlar Alanı Toplamı): 5,985 m² yapılaşma şartlarına sahip konut alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.4484)
18. Menemen Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli, 59 sayılı Kararı ile uygun görülen; İsmet İnönü Mahallesinde yeşil alan içerisinde 4 m x 6 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.4486)
II. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Bergama ilçesi sınırları içerisinde bulunan Örlemiş ve Kızıltepe Mahallesinin Bergama ilçe sınırlarından ayrılarak Aliağa İlçe Belediyesi sınırlarına katılmasına ilişkin konunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi gereğince kesinleştirilmesi veya reddi hususunun İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine bırakılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Halihazır Har. ve Apl. Şb. Md.3952)
2. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli ve 132/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uzundere Mahallesi, 11305 ada, 25 parselin yaklaşık 20 hektarlık kısmının E:1.00 yapılaşma koşullu "Belediye Hizmet Alanı (idari tesis, şantiye vb.)" olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ile Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının 25/01/2016 tarihli, 174 sayılı yazısında Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 11305 ada, 25 no’lu parsel ve çevresi ile bir kısım tescil harici alanda yaklaşık 14 hektarlık kısmının merkez kentteki artan mezarlık ihtiyacının giderilebilmesi amacı ile "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik talepler doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.10439)
3. İzmir ili, Buca ilçesi, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanda BOTAŞ Doğal Gaz Dağıtım Boru Hatlarının imar planına işlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.5728)
4. Buca Belediye Meclisinin 05/12/2016 tarihli ve 2016/165 sayılı Kararı ile uygun görülen; mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/01/2007 tarihli ve 2015 sayılı Kararı ile revize edilen Buca Kentsel Sit Alanı sınırı dikkate alınarak hazırlanan Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ile bu planla bir bütün olan 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları ve Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberinin, üst ölçekli 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararlarının da yeniden düzenlenmesini gerektirdiğinden, 1/5000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun Kurula gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.10723)
5. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Taks:0.60, Kaks:3.00 koşullu Yönetim Merkezleri Alanı" kullanımında kalan Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, L18a-04c pafta, 8627 ada, 3 parselin "Taks:0.40, Kaks:3.00 koşullu Merkezi İş Alanı (MİA)" olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9289) 
6. Ödemiş Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Ödemiş Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.3981)
7. Ödemiş Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Ödemiş İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.3884)
8. Narlıdere ilçesi, Huzur Mahallesi, 6653 ada 1 parselin, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenen kullanım kararının, "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.7961)
9. Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesi, 11305 ada 24 ve 25 no’lu parseller ile bir kısım tescil harici alanı da kapsayan yaklaşık 14 hektarlık kısmının Merkez kentteki artan Mezarlık ihtiyacının bir kısmının giderilebilmesi amacı ile "Mezarlık Alanı" olarak değerlendirilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.10442)
10. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli, 143/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yunus Emre Mahallesi, 3059 ada, 930 parseldeki "Açık Pazar Alanı"nın trafik sirkülasyonunun sağlanması amacıyla, 3059 ada, 921 parselde yer alan "Resmi Tesis İtfaiye Alanı"nın bir kısmının "Yeşil Alan" ve 10 metrelik "Taşıt Yolu" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9399)
11. Karabağlar Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli, 132/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; Uzundere Mahallesi, 11305 ada, 25 parselin yaklaşık 20 hektarlık kısmının E:1.00 yapılaşma koşullu "Belediye Hizmet Alanı (idari tesis, şantiye vb.)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin İZSU görüşü doğrultusunda değişiklikle oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8885)
12. Bornova Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 239 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15/07/2016 tarihinde onaylanan, Bornova ilçesi, Kayadibi Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (l. Etap) Plan Notlarında yer alan "Kamusal kullanıma ayrılmış alanlar (yol, otopark, belediye hizmet alanı, sağlık tesisi alanı, teknik altyapı alanı vb.) bedelsiz kamu eline geçmeden uygulama yapılmaz." maddesinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8553)
13. Bornova Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli ve 246 sayılı Kararı ile uygun görülen; Erzene Mahallesi, 20006 adada yer alan parsellerin derinliklerinin yapılaşmayı sağlayacak büyüklükte olmaması gerekçesiyle, 10 m kitle (bina) derinliği, batı ve doğu cephelerinden 3 m çekme mesafesi ile kuzey cephesinde tek yön (T) ibaresinin belirlenerek, Ayrık Nizam 6 kat (A- 6) yapılaşma koşulu getirilmesi ve "Bahçe mesafelerinde imar planında belirlenen ölçüler esas alınacak olup, TAKS aranmayacaktır.", "Burada yer alamayan hususlarda Bornova Genel Plan Notları, İmar Kanunu ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir." şeklinde plan notu eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.10621)
14. Bornova Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli, 268 sayılı Kararı ile uygun görülen; Pınarbaşı Mahallesi, 29 L IVb (23Ö3a) paftada yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi ve Depolama Alanı (Likit Gaz Dolum Tesisi Alanı) kullanımında kalan, mülkiyeti Bornova Belediyesine ait 13098 ada, 2 ve 3 parsellerin güneyindeki imar hattının mülkiyet sınırına oturtulmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9446)
15. Konak Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarihli, 171/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; Güneşli Mahallesi, 6944 ada, 1 parsele ilişkin İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2014/1793 Esas sayılı dosyası ile açılan davada verilen 13/04/2016 tarihli, 2016/638 sayılı Karar doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.9247)
16. Konak Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarihli, 156/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/06/2015 tarihli ve 3230 sayılı Kararı ile 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen Konak ilçesi, Yıldız Mahallesi, 23M4c paftada, 120 ada 18 ve 19 parseller ile İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/03/2016 tarihli ve 4280 sayılı Kararı ile 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen Konak ilçesi, Kahraman Mescit Mahallesi, 23M4c ve 23M3d paftada, 120 ada, 24 parselin tescil gösteriminin işlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği önerisinin, 120 ada 18 ve 19 parselin 122 ada olarak tashihi ile kurula gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.8517)
17. Konak Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarihli 188/2016 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki uygulama imar planında "B-3 (Bitişik Nizam - 3 Kat)" yapılaşma koşullu "Mevcut (Korunacak) Küçük Sanatlar Alanı" kullanım kararında kalan Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 23N2a paftada, 3541, 3542 ve 3543 adalarda uygulama sorunlarının çözümüne yönelik imar hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9530)
18. Aliağa Belediye Meclisinin 06/09/2016 tarihli ve 149 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yenişakran Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Notlarına “Turizm Tesis Alanlarında; KAKS: 0.60, Hmax: 9.50 metredir. Bu alanlar konut kullanımına dönüştürülemez. Bu husus tapunun beyanlar hanesine şerh edilir." plan notunun ilave edilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8744)
19. Kiraz Belediye Meclisinin 07/10/2016 tarihli, 107 sayılı Kararı ile uygun görülen; İstiklal Mahallesi, 7 ada, 31 no’lu parselin mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiş kısmının Konut Alanı, 7 ada, 95 no’lu parselin güney kısmında yer alan Konut Alanı yapı adasındaki "Ayrık Nizam 2 kat TAKS: 0,50 KAKS:1.00" yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam 4 kat TAKS: 0,40 KAKS:1.60" olarak değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.9340)
20. Kiraz Belediye Meclisinin 02/09/2016 tarihli, 100 sayılı Kararı ile uygun görülen; Cumhuriyet Mahallesi, 55 ada, 112 parselde Konut Alanı ve Park Alanı belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8808)
21. Çeşme Belediye Meclisinin 09/09/2016 tarihli, 2016/13-95 sayılı Kararı ile uygun görülen; İnönü Mahallesi, 5519 ada, 1 no’lu parsele ilişkin 35 m'lik yoldan 10 m çekme mesafesi belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, yapı adası bütünü ve çevre adaların çekme mesafeleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, plan değişikliği onama sınırının belirlenen çekme mesafesini kapsayacak biçimde düzenlenmesi şeklinde değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8655)
22. Seferihisar Belediye Meclisinin 08/08/2016 tarihli ve 99 sayılı Kararı ile uygun görülen; Tepecik Mahallesi, Doğu Akarca Bölgesinde hazırlanan, Seferihisar Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.12581)
23. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarihli ve 40 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çelebi Mahallesi, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 2376, 2377, 3173, 3468, 3469, 3470, 4344, 4345, 4612, 4613, 4642, 4643, 4907, 4908, 5067, 5068 parseller ve civarını kapsayan alanda Güzelbahçe Belediye Meclisinin 19/02/2003 tarihli ve 16 sayılı Kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 14/08/2003 tarihinde onaylanan plan değişikliği ile işlenen düzenleme saha sınırının yeniden düzenlenmesi ve 29 parsel üzerindeki yeşil alan gösteriminin, parselin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin 29 parseldeki yeşil alanın içinden yaya yollarının sürekliliğini sağlayacak şekilde 7 m’lik yaya yolu geçirilerek değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Uyg.İmar Pl.8630)
      24. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/09/2016 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında kısmen ayrık nizam 3 kat, kısmen ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşullu, kısmen imar yolu ve kısmen yeşil alana isabet eden 782 ve 1963 parsellerde 7 metrelik yaya yolları ve yaya yolu gövdesinde yer alan yeşil refüjün enerji nakil hattının altına batıya kaydırılması ve imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.8629)
25. Buca Belediye Meclisinin 05/12/2016 tarihli ve 2016/165 sayılı Kararı ile uygun görülen; Mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/01/2007 tarihli ve 2015 sayılı Kararı ile revize edilen Buca Kentsel Sit Alanı sınırı dikkate alınarak hazırlanan Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ile bu planla bir bütün olan 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları ve Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberinin Kurula gönderilmek üzere oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Uyg.İmar Pl.12580)Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 


Loading..
Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz..